Tiskárny CLP 4416

Komentáře

Transkript

Tiskárny CLP 4416
1
2
Obsah
1
Instalace
Rozbalení tiskárny
Instalace tonerové náplně a spotřebního materiálu
Zapojení
5
7
9
Části stroje
Součásti na přední straně tiskárny
Součásti na levé straně tiskárny
Vnitřní součásti
Součásti na zadní straně tiskárny
11
12
13
14
Tiskové operace
Nahrání tiskových ovladačů
Tisk z aplikačního softwaru
16
17
Údržba
Základní informace
Výměna tonerové náplně
Čištění tiskárny
Výměna odpadní tonerové nádoby
19
20
23
27
5
Řešení problémů
Základní pravidla
Problémy s kvalitou tisku
Zaseknutý papír
29
30
31
32
6
Technická data
35
7
Poznámky
36
2
3
4
3
1 Instalace
Tato kapitola je složena z následujících témat:
• Rozbalení tiskárny
• Instalace tonerové náplně a spotřebního materiálu
• Zapojení
5
7
9
4
Instalace
Rozbalení tiskárny
1 Rozbalte tiskárnu včetně všech jejich součástí.
Uchopte stroj z levé a pravé
strany tak, jak je vyobrazeno na
horním obrázku.
2 Odstraňte balící kryty a všechny balící pásky.
5
Instalace
3 Zkontrolujte všechny části tiskárny.
1
Tiskárna
2
Dokumenty a software
- Instalační manuál
- Základní uživatelský manuál (tento manuál)
- CD Disky
3
Toner barvy Magenta
4
Toner barvy Cyan
5
Toner barvy Yellow
6
Toner barvy černé
7
Odpadní tonerové nádoby (jedna je náhradní)
8
Napájecí kabel
4 Nainstalujte spotřební materiál (Instalaci spotřebního materiálu naleznete
na straně 7).
6
Instalace
Instalace tonerové náplně a odpadní nádoby.
1 Zavřete přední podavač a zásobník papíru.
2 Otevřete horní kryt stroje a odstraňte balící
podložky.
V tomto případě jde o výměnu černé
tonerové cartridge.
3 Ujistěte se, že část s poznámkami na toneru (varování apod.) jsou
směrem dolů, protřepte tonerem rovnoměrně jak je ukázáno na
obrázku alespoň pětkrát či šestkrát.
Během procesu netlačte na střed tonerové
cartridge a nestrkejte ruce ani prsty do
doplňovacího otvoru.
4 Vložte tonerovou cartridge do přístroje se štítky směrem nahoru
jako vidíte na obrázku.
Poznámka: Ujistěte se,
že toner vkládáte do správné
části tonerové řady.
7
Instalace
5 Tonerovou cartridge pevně zatlačte
a zamáčkněte do stroje.
6 Tlakem přesuňte zámek toneru
směrem nahoru k symbolu
uzamčeného zámku.
K instalaci tonerů ostatních barev
použijte stejný postup instalace,
který je uvedený výše.
7 Zavřete horní kryt přístroje.
8 Otevřete levý kryt přístroje.
9 Otevřete uzávěr odpadní nádoby toneru.
10 Vložte odpadní nádobu do přístroje přesně,
jak je ukázáno na obrázku. Po dosazení
zatlačte a zamáčkněte nádobku dovnitř.
11 Ujistěte se, že odpadní nádoba je správně
vložená a uzavřete levý kryt přístroje.
12 Zapojte tiskárnu. (Zapojení tiskárny naleznete na straně 9).
8
Instalace
Zapojení
1 Připojte tiskárnu k vašemu počítači.
(Propojovací kabel je
prodáván odděleně.)
2 Připojte napájecí kabel do přístroje.
3 Zapněte ( | ) tiskárnu tlačítkem
na levé straně stroje.
4 Nastavte kalibraci barev.
Poznámka: Podrobné nastavení kalibrace barev je popsáno v Rozšířeném
uživatelském manuálu.
9
2 Části stroje
Tato kapitola přesně popisuje a stanovuje části přístroje a jejich funkce.
Zapamatujte si názvy a funkce následujících částí pro správné používání a optimální
využití přístroje.
Tato kapitola je složena z následujících témat:
• Části na přední straně tiskárny
• Části na levé straně tiskárny
• Vnitřní součásti
• Části na zadní straně tiskárny
11
12
13
14
10
Části stroje
Součásti na přední straně tiskárny
1
Operační panel
Používá se ke konkrétním tiskovým funkcím, displej ukazuje
aktuální stav stroje.
2
Horní kryt
Po otevření tohoto krytu máte přístup k vnitřním částem
přístroje a především k tonerovým náplním.
3
Víceúčelový podavač
Podavač je pro 100 listů papíru o gramáži 80 g/m². Je určený
pro štítky, obálky atd.
4
Zásobník papíru
Zásobník má kapacitu 500 listů papíru o gramáži 80 g/m² a je
určený pro formát A5 až Legal.
11
Části stroje
Součásti na levé straně tiskárny
1
Horní výstup
Tato část slouží pro výstup papíru tiskem dolů.
2
Tlačítko zapnutí.
Zapne či vypne zařízení od elektrické energie.
3
Levý kryt
Tento kryt je potřeba otevřít chcete-li vyměnit odpadní
tonerovou nádobu nebo vyčistit hlavní jednotku.
4
Odpadní tonerová nádoba.
Tato umělohmotná nádoba shromažďuje odpadní toner pro
pozdější likvidaci. Nádoba má zapečetěné víčko.
5
Plnící jednotka a válcová jednotka
Plnící jednotkou jsou elektrické části včetně jednotky na
vzájemný přenos toneru na válec. Vždycky, když je potřeba
vyměnit toner, dbejte i na současné vyčištění plnící jednotky.
12
Části stroje
Vnitřní součásti
1
Toner barvy Magenta (M)
Je-li toner prázdný, je potřeba jej vyměnit.
2
Toner barvy Cyan (C)
Je-li toner prázdný, je potřeba jej vyměnit.
3
Toner barvy Yellow (Y)
Je-li toner prázdný, je potřeba jej vyměnit.
4
Toner černé barvy (B)
Je-li toner prázdný, je potřeba jej vyměnit.
5
Jednotka pro podávání papíru.
Jednotka slouží pro přesun papíru ze zásobníku do tiskárny.
13
Části stroje
Součásti na zadní straně tiskárny
1
Ventilátory
Vhání vzduch dovnitř přístroje a ochlazují tiskový systém.
2
Slot pro paměťovou kartu
Slot určený pro přídavnou paměťovou kartu, na které lze
uchovávat písma, makra atd. Pro více podrobností hledejte
v Rozšířeném uživatelském manuálu.
3
Napájecí konektor
Konektor na zapojení napájecího kabelu elektrické energie.
4
USB konektor
Konektor na propojení vysokorychlostním rozhraním USB
s počítačem.
5
Síťový ukazatel
Ukazatel připojení tiskárny k počítačové síti.
Pravý: 10BASE-T/100BASE-TX ukazatel připojení
k počítačové síti rychlostí 10 Mbps nebo 100 Mbps.
Levý: Ukazatel stavu probíhající datové komunikace.
6
Slot pro volitelné rozhraní (Síťový/Serial)
Slot určený pro volitelnou síťovou kartu, pevný disk nebo
sériové rozhraní.
7
Paralelní rozhraní
Propojení počítače s tiskárnou pomocí Centronicsu.
8
Síťové rozhraní
Propojení tiskárny s počítačovou 10BASE-T/100BASE-TX.
14
3 Tiskové operace
Tato kapitola je složena z následujících témat:
• Nahrání tiskových ovladačů
• Tisk z aplikačního softwaru
16
17
15
Tiskové operace
Nahrání tiskových ovladačů
Ujistěte se, že tiskárna je propojena s počítačem před instalací
ovladačů z disku CD-ROM.
1
Zapněte počítač a spusťte Windows.
Poznámka: Nabídne-li vám systém automatickou instalaci nového
hardwaru, akci stornujte.
2
Vložte instalační CD-ROM do mechaniky ve vašem počítači.
3
Spustí se instalační program.
Poznámka: Nespustí-li se instalační program, použijte
průzkumníka Windows, otevřete CD-ROM a zvolte Setup.exe.
4
V instalátoru poté zvolte instalaci KX Driverů.
16
Tiskové operace
Tisk z aplikačního softwaru
1
Vložte papír do zásobníku papíru ve stroji.
2
Z aplikace zvolte Soubor, vyberte Tisk. Zobrazí se dialog tiskárny.
3
4
Ve výběru tiskáren v horní části klikněte na tiskárnu se správným
označením.
Zvolte si počet kopií tisknutého dokumentu s možností až do 999
kopií.
Pro Microsoft Word doporučujeme zvolit Možnosti a specifikovat
nastavení tiskárny pro výchozí podávání papíru.
5
Potvrďte tisk tlačítkem OK.
Poznámka: Podrobné informace jak pracovat s tiskovým softwarem
naleznete v KX Printer Driver Operation Guide
17
4 Údržba
Tato kapitola je složena z následujících témat:
• Základní informace
• Výměna tonerové náplně
• Čištění tiskárny
• Výměna odpadní tonerové nádoby
19
20
23
27
18
Údržba
Základní informace
Tato kapitola popisuje základní kroky údržby tiskárny, které můžete
vykonávat. Následující součásti vyměňujte ve spolupráci
s informacemi zobrazenými na ovládacím displeji.
• Tonerové náplně
• Odpadní tonerová nádoba
Také následující součásti potřebují pravidelné čištění:
• Podávací jednotka zásobníku papíru
• Hlavní plnící jednotka
• Zobrazovací jednotka
19
Údržba
Výměna tonerové náplně
Frekvence výměny tonerové náplně
Životnost tonerové náplně je závislá na množství toneru, který je
potřeba na vytvoření vaší tiskové úlohy. Při 5% krytí (typický obchodní
dokument) předpokládá se tisk na formát A4 nebo letter:
• Životnost černého toneru je 8.000 černobílých stran.
• Životnost barev cyan, magenta a yellow je 8.000 barevných stran.
Pro zjištění aktuálního stavu toneru si můžete vytisknout Status Page.
Startovní tonerové náplně
K novému stroji je dodávána startovní tonerová náplň pro všechny
barvy (černá, magenta, cyan, yellow) s životností 4 000 stran.
Tonerové kity
K předcházení případných problémů a k udržení dlouhé životnosti
stroje je doporučeno používat pouze nové tonerové náplně vyrobeny
pouze pro tento model tiskárny.
Tonerové kity jsou dodávány ve 4 rozlišných barvách: cyan, magenta,
yellow a černá.
Nový tonerový kit obsahuje následující složky:
• Tonerovou náplň
• Čistící textil
• Čistící rošt pro čištění hlavní jednotky
• Plastové odpadní sáčky pro tonerovou náplň a odpadní nádobu.
• Novou odpadní tonerovou nádobu.
• Instalační manuál.
Poznámka: Neodstraňujte tonerovou náplň z krabice dříve
než budete připraveni ji rovnou nainstalovat do stroje.
20
Údržba
1 Otevřete horní kryt stroje.
2 Odemkněte modrý zámek tonerové náplně.
3 Opatrně vyjměte starou tonerovou náplň.
4 Vložte starou tonerovou náplň do plastikového pytle a nechejte
zlikvidovat dle platných zákonů nebo vyhlášky o likvidaci odpadu.
5 Vezměte novou tonerovou náplň z dodaného tonerového kitu.
21
Údržba
6 Protřepejte novým tonerem alespoň pětkrát jak je znázorněno na
spodním obrázku.
7 Vložte novou tonerovou náplň do tiskárny.
8 Zasuňte a zamáčkněte tonerovou náplň do stroje.
9 Modrým zámkem zajistěte toner přesunutím směrem k hornímu
symbolu.
10 Pro tonery ostatních barev použijte stejný postup instalace.
11 Uzavřete horní kryt přístroje.
22
Údržba
Čištění tiskárny
Následující části stroje musí být čištěny při každé výměně tonerové náplně
a odpadní tonerové nádoby:
• Hlavní plnící drát
• Hlavní plnící rošt
• Zobrazovací jednotka
• Válec
Pro správnou funkčnost stroje se doporučuje čištění plnícího drátu a válce
alespoň jednou měsíčně.
Objevují-li se na stránkách linky, již tisknuté kopie, tmavé výtisky nebo
rozmazané tisky je pravděpodobně potřeba vyčistit zobrazovací jednotku.
Čištění plnící jednotky
1 Otevřete kryt na levé straně stroje.
2 Jako první vyčistíme plnící drát. Opatrně chytneme za čistící tyč a tu
vytáhneme a opět vrátíme zpátky. Tuto akci opakujeme alespoň třikrát. Po
vyčištění zasuneme čistící drát zpátky do výchozí pozice.
3 Další se čistí plnící rošt. Vezměte čistící rošt z tonerového kitu. Vyjměte
čistící rošt z bezpečnostního sáčku a odstraňte zátku.
23
Údržba
4 Lehce nadzvedneme a povytáhneme plnící jednotku stejně tak, jak
je vidět na spodním obrázku.
5 Přiložíme čistící rošt k tiskárně směrem nahoru.
6 Opatrně vytáhneme plnící jednotku ven a zase ji zasuneme zpět.
Toto opakujeme alespoň třikrát. Po vyčištění se přesvědčíme, že
plnící jednotka je ve výchozí poloze.
7 Odstraňte čistící rošt z tiskárny a vyhoďte jej. Čistící rošt nemůže
být znovu použit.
.
Stejný postup čištění použijte i na ostatní tonerové náplně.
24
Údržba
Čištění zobrazovací jednotky
Objevují-li se na stránkách linky, již tisknuté kopie, tmavé výtisky nebo
rozmazané tisky je pravděpodobně potřeba vyčistit zobrazovací jednotku.
1 Vytáhněte opatrně čistící tyčku čočky. Tyčku vytáhněte a opět zasuňte
zpět, toto opakujte alespoň dvakrát.
2 Zcela zasuňte čistící tyčku čočky zpět. Po vyčištění se ujistěte, že čistící
tyčka je ve výchozí poloze.
Stejný postup čištění použijte i na ostatní tonerové náplně.
3 Až dokončíte čištění všech čtyř jednotek, uzavřete levý kryt stroje.
25
Údržba
Čištění podávací jednotky zásobníku papíru
1 Vytáhneme zásobník papíru a vyndáme z něj papír.
2 Otřeme vnitřek zásobníku a posuvný válec od prachu čistícím hadříkem,
který je součástí tonerového kitu.
3 Po skončení čištění vložíme papír zpět do zásobníku a zavřeme jej.
26
Údržba
Výměna odpadní tonerové nádoby
Potřebu výměny odpadní tonerové nádoby vám ohlásí sám stroj na displeji:
Check waste toner box. Nová odpadní tonerová nádoba je součástí dodávky
tonerového kitu. Tiskárna nebude pracovat bez odpadní tonerové nádoby.
1 Otevřete levý kryt stroje.
2 Vytáhněte opatrně odpadní nádobu ze stroje.
Poznámka: S odpadní nádobou je nutné zacházet opatrně a dbát
na to, aby se z ní nevysypal odpadní toner.
3 Po odstranění ze stroje uzavřete uzávěr odpadní nádoby.
27
Údržba
4 Vložte starou odpadní nádobu do plastikového pytle a nechte zlikvidovat
dle platných zákonů nebo vyhlášky o likvidaci odpadu.
5 Otevřete zátku nové odpadní nádoby.
6 Vložte novou odpadní nádobu do stroje stejně tak, jak je znázorněno na
spodním obrázku.
7 Ujistěte se, zda je odpadní nádoba správně vložena a poté uzavřete levý
kryt stroje.
28
5 Řešení problémů
Tato kapitola je složena z následujících témat:
• Základní pravidla
• Problémy s kvalitou tisku
• Zaseknutý papír
30
31
32
Jestliže není Váš problém uvedený v následujících kapitolách, kontaktujte prosím
Vašeho servisního partnera.
29
Řešení problémů
Základní pravidla
Následující tabulka shrnuje základní pravidla a postupy nejčastějších
problémů. Před tím, než zkontaktujete svého servisního partnera,
přesvědčete se, zda není Váš problém uveden v této tabulce.
Ověření
Symptom
Postup
Nedostatečná kvalita tisku
Podrobnosti naleznete v kapitole Problémy s kvalitou tisku na straně 31
Zaseknutý papír
Podrobnosti naleznete v kapitole Zaseknutý papír na straně 32
Ovládací panel je zhasnutý a větrák
nevydává žádný zvuk ačkoliv je stroj
zapnutý.
Ujistěte se zda je napájecí kabel
zastrčen do zásuvky.
Vypněte tiskárnu a zastrčte
napájecí kabel do tiskárny. Opět
zapněte tiskárnu.
Ujistěte se zda je tiskárna
zapnuta (I).
Zapněte tiskárnu do pozice „On“.
Ujistěte se zda je tiskárna
připojena k počítači síťovými
kabely.
Spojte oba konce propojovacích
kabelů z tiskárnou a PC. Zkuste
vyměnit propojovací kabely.
Ujistěte se zda jsou
nainstalované ovladače a
aplikační software.
Zkuste tisknout jiný soubor nebo
tisknout z jiného prostředí.
Jestliže problémy přetrvávají jen
u některých souborů či aplikací
ověřte si nastavení ovladačů.
Tiskárna tiskne Status Page, ale
netiskne úlohy z počítače.
Rady
Jestli Váš problém nevyřešili výše uvedené základní instrukce, zkuste
následující rady a typy:
•
Vypněte tiskárnu a vyčkejte několik sekund. Poté tiskárnu
opět zapněte.
•
Restartuje počítač, ze kterého odesíláte tiskové úlohy.
•
Obstarejte si nejnovější verzi tiskových ovladačů a příslušných
utilit. Veškeré tyto data můžete stáhnout z internetu.
•
Ujistěte se, zda je tiskárna dobře nastavena v aplikačním
softwaru.
•
Jestliže tiskárna tiskne nesmysly nebo stojí když je počítač
zapnutý a tiskárna je připojena k počítači pod WIN 98
paralelním kabelem, přejmenujte ovladač drvwppqt.vxd.
Soubor naleznete v adresáři Windows/Systém/losubsys nebo
Arcada/Systém. Pro více informací navštivte internetové
stránky společnosti Microsoft.
for the device driver.
30
Řešení problémů
Problémy s kvalitou tisku
Vytisknutá jen bílá stránka
Zkontrolujte tonerovou náplň.
Otevřete horní kryt tiskárny a ověřte tonerovou náplň ve stroji. Pro více
informací o instalaci tonerové náplně hledejte v kapitole Výměna tonerové
náplně na straně 20.
Zkontrolujte nastavení aplikačního softwaru.
Vytisknutá černá stránka
Zkontrolujte plnící jednotku.
Otevřete levý kryt stroje a přesvědčete se, zda je plnící jednotka správně
nainstalována.
Tečky v obrazu, horizontální čáry
Vyčistěte plnící jednotku.
Otevřete levý kryt stroje. Podrobnosti o čištění plnící jednotky naleznete
na stránce 23.
Jen část obrazu nebo posunutý obraz
Zkontrolujte správnost nastavení aplikačního softwaru.
Použijte rady na stránce 30.
Nevyvážené barvy
Spusťte kalibraci barev na ovládacím panelu.
Více informací naleznete v sekci Using Operation Panel v Advanced
Operation Guide
31
Řešení problémů
Zaseknutý papír
A
Papír je zaseknutý v první kazetě tiskárny nebo uvnitř stroje. Více na straně 34.
B
Papír je zaseknutý v dalších volitelných kazetách. Více na straně 34.
C
Papír je zaseknutý ve víceúčelovém podavači nebo v podavači obálek (je-li
instalován). Více na straně 34.
D
Papír je zaseknutý v zádní části krytu, v duplexní jednotce nebo v otočném systému
duplexní jednotky. Více na straně 34.
32
Řešení problémů
[Zaseknutý papír v kazetě]
1
2
3
4
Otevřete zásobník papíru a vyjměte zaseknutý papír.
Když otevřete přední kryt, který je zvýrazněn na obrázku zelenou barvou, otevřete
celou přenosovou jednotku kazety.
Je-li papír zaseknutý jako na obrázku A, odstraňte jej tahem za střed vzhůru. Je-li
papír zablokovaný jako na obrázku B, odstraňte jej tahem za kraj.
Otevřete zadní část tiskárny a odstraňte zaseknutý papír. Kryt opět zavřete.
VAROVÁNÍ: Pec v zádní části jednotky je příliš horká a mohla by Vám
způsobit popáleniny či jiná zranění. Dbejte proto velké opatrnosti při vyjmutí
zaseknutého papíru.
33
Řešení problémů
[Zaseknutý papír ve víceúčelovém podavači]
1
2
Vyjměte zaseknutý papíru z předního podavače.
Otevřete a zavřete přední kryt zásobníkové jednotky (chyba záseku papíru tak bude
vynulována)
[Zaseknutý papír v kazetě 2 (až 4)]
Papír je zaseknutý ve volitelném zásobníku papíru 2 až 4. Podrobnosti naleznete
v instalačním manuálu dodávaném k volitelné kazetě.
[Zaseknutý papír v podavači obálek]
Papír je zaseknutý ve volitelném podavači obálek. Odstraňte papír a proveďte stejný
postup jako u zaseknutého papíru v předním podavači. Poté otevřete a zavřete
zásobník papíru.
[Zaseknutý papír v duplexní jednotce]
Papír je zaseknutý uvnitř zadní části volitelné duplexní jednotky. Otevřete zadní kryt
jednotky a vyjměte papír. Kryt poté opět zavřete.
34
6 Technická data
35
Technická data
36
5 Poznámky
37
Poznámky
38
Poznámky
39
COPIA Kancelářská technika ČR, spol. s r.o.
člen skupiny Triumph-Adler [email protected]
Průběžná 1547/88, 100 00 Praha 10
40

Podobné dokumenty

P-91 DW - Liberek spol. s r.o.

P-91 DW - Liberek spol. s r.o. vypadnutí). Kabel není součástí příslušenství tiskárny, nicméně je trvalou skladovou položkou fy Liberek spol. s r.o. Dodaný síťový kabel zastrčte do tiskárny.

Více

Z HISTORIE KNIHOVNY – 7. ČÁST Knihovna v

Z HISTORIE KNIHOVNY – 7. ČÁST Knihovna v Z HISTORIE KNIHOVNY – 7. ČÁST Knihovna v 50. letech Politická situace měla i po druhé světové válce na berounskou knihovnu zásadní vliv. V 50. letech opět docházelo k zásahům do knihovního fondu. V...

Více

Návod k obsluze - TA Triumph

Návod k obsluze - TA Triumph Všeobecné pokyny ......................................................................................................................4-2 Problémy s kvalitou tisku ...................................

Více

Originál, nebo recyklát? - Asociace renovátorů tonerů, zs

Originál, nebo recyklát? - Asociace renovátorů tonerů, zs 2.000 výtisků stojí 1.540 Kč s DPH. Kvalitní renovace toneru stojí 900 Kč, se zárukou. Předpokládejme spotřebu 6 ks tonerů za rok. Za tonery od výrobce tiskárny zaplatíme 9.240 Kč, za kvalitně reno...

Více

UTAX_N_CLP3316_CLP3520

UTAX_N_CLP3316_CLP3520 Číslo modelu: CLP 3316/CLP 3520/CLP 3524 (jak byla testována včetně volitelných rozšiřujících jednotek - duplexní jednotky DU-301 a podavače papíru PF-60)

Více