distribuční list - Národní filmový archiv

Komentáře

Transkript

distribuční list - Národní filmový archiv
Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list
Název:
Dobrý voják Švejk
Žánr:
Komedie
Rok:
1956
Režie:
Karel Steklý
Předloha:
Jaroslav Hašek (román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války)
Scénář:
Karel Steklý
Kamera:
Rudolf Stahl ml.
Arch:
Boris Moravec
Hu:
Jan Seidel
Hrají:
Rudolf Hrušínský (Josef Švejk), Eva Svobodová (Müllerová), Josef Hlinomaz (hostinský Palivec), František Filipovský (policejní agent Bohoušek Bretschneider), Miloš
Kopecký (feldkurát Katz), Svatopluk Beneš (nadporučík Jindřich Lukáš)
1
Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list
Obsah:
Obchodníku se psy Josefu Švejkovi oznámí jeho bytná Müllerová, že byl zastřelen
arcivévoda Ferdinand. Ač týrán revmatismem odchází Švejk do hospody U kalicha.
Tajný policejní agent Bretschneider provokuje hovory o politice a nechá zatknout pro
velezradu Švejka i majitele hospody Palivce. Po výslechu na policii a vyšetření komisí
psychiatrů je Švejk uznán notorickým blbem a propuštěn na svobodu. Přestože má
stále bolesti nohou, rozhodne se Švejk vyhovět mobilizační výzvě a dostaví se kodvodu
na invalidním vozíku. Ocitne se spolu sdalšími ”hypochondry” ve vojenské nemocnici.
Ve vojenské kapli je jediným, koho rozpláče kázání úplně opilého polního kuráta Katze
a ten si ho vyžádá za osobního sluhu. Švejk pro něj pracuje obětavě, ale Katz ho
prohraje vkartách snadporučíkem Lukášem. I tady pracuje Švejk do roztrhání těla zbaví nadporučíka obtížné milenky a dokonce pro něj ukradne psa. Majitelem zvířete je
však plukovník, který se postará, aby byl Lukáš za trest přeložen do Českých Budějovic,
kde se formují bataliony, odjíždějící na frontu. Švejk už se těší, jak oba padnou pro
císaře pána a jeho rodinu.
Bibliografie:
J. Lion, R. Hrušínský vyhrál soutěž o roli Švejka. Svobodné slovo 12, 29. 3. 1956, č.
78, s. 1 ?kom., 1 f.?.?*?”Dobrý voják Švejk”. Filmové informace 7, 1956, č. 32 (8. 8.),
s. 9 [kom.].?*?Karel Steklý, Švejk ve filmové podobě. Československá armáda 5, 1956,
č. 18 (25. 8.), s. 11 [ukázka ze scénáře].?*?[Režisér Karel Steklý. . .]. Kino 11, 1956,
č. 19 (13. 9.), s. 297 [kom., 1 f.].?*?Antonín Malina, Se Švejkem není amen! Obrana
lidu 15, 25. 12. 1956, č. 313, s. 5 [rep., 4 f.].?*?Karel Pacner, Nesmrtelný Švejk. Květy
6, 1956, č. 52 (27. 12.), s. 14 - 15 ?rep., 8 f.?.?*?Karel Pacner, ”Dobrý voják Švejk”
na Barrandově. Mladá fronta 13, 3. 1. 1957, č. 307, s. 5 [rep., 1 f.].?*?Richard Blech,
Kým príde Švejk. Film a divadlo 1957, č. 5 (14. 3.), s. 13 [kom., 1 f.].?*?Ivan Bonko,
Festivalové dobrodružstvá vojaka Švejka. Film a divadlo 1957, č. 12 (29. 6.), nestr.
[kom., 3 f.].?*?AJL [A. J. Liehm], Karlovarské perspektivy. Květy 7, 1957, č. 27 (4. 7.),
s. 21 ?an.?.?*?-Bk- [Luboš Bartošek], Dobrý voják Švejk. Filmový přehled 1957, č. 27
(6. 7.), nestr. [obsah, an.].?*?(an) [Gustav Francl], Dobrý voják Švejk (ČSR). Lidová
demokracie 13, 7. 7. 1957, č. 162, s. 4 [rec.].?*?Lubomír Procházka, Dobrý voják Švejk.
Mladá fronta 13, 7. 7. 1957, č. 162, s. 3 [rec.].?*?Jan Pilát, Dobrý voják Švejk (ČSR).
Práce 13, 7. 7. 1957, č. 162, s. 5 [rec., 1 f.].?*?S. Zvoníček, První filmy na X. MFF. Rudé
právo 37, 7. 7. 1957, č. 187, s. 5 [rec., 1 f.].?*?Vl. Vrabec, Filmy na stříbrném plátně.
Svobodné slovo 13, 7. 7. 1957, č. 162, s. 1 - 4 ?rec., 1 f.?.?*?Jaroslav Boček, Ota Klein,
Karlovy Vary 1957. Kultura 1957, 1957, č. 28 (11. 7.), s. 5 [kom.].?*?-ov-, Mezinárodní
filmový festival. Zfilmovaná bible českých humoristů. Tvorba 22, 1957, č. 28 (11. 7.), s.
14 - 16 [rec.].?*?František Vrba, Přes 60 filmů 40 států 50 Celsia = X. Literární noviny
6, 1957, č. 28 (13. 7.), s. 5 [an.].?*?Dobrý voják Švejk. Zář 13, 1957, č. 57 (19. 7.), s.
5 [rec., 1 f.].?*?-vlm- [Vl. Malenovský], Dobrý voják Švejk zahajuje FFP. Rovnost 72,
21. 7. 1957, č. 174, s. 4 [an., úryvek z knihy, 1 f.].?*?-vlm- [Vl. Malenovský], Filmový
festival pracujících zahájen. Rovnost 72, 23. 7. 1957, č. 175, s. 4 [rec.].?*?Stanislav
Zvoníček, Osudy dobrého vojáka Švejka ve filmu Karla Steklého. These švejkologické
2
Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list
studie. Film a doba 3, 1957, č. 8 - 9, s. 620 - 622 [rec., 1 f.].?*?Slávka Jeništová, Poslední
záběr Švejka. Práce 13, 4. 8. 1957, č. 186, s. 6 [rep., 1 f.].?*?Ivan Dvořák, Setkání s
festivalovým Švejkem. Kino 12, 1957, č. 17 (15. 8.), s. 270 - 271 [rec., 4 f.].?*?vbc +
kn (Vlastimil Vrabec, Karel Nešvera(, Filmové setkání se Švejkem. K premiéře filmů
”Dobrý voják Švejk” a ”Vpátek ráno”. Svobodné slovo 13, 24. 8. 1957, č. 203, s. 3
?rec.?.?*?Ján Bier, Najvýznamnejší na svete. Film a divadlo 1957, č. 16 (29. 8.), s. 3
[an.].?*?an [Gustav Francl], Nové filmy v našich kinech. Lidová demokracie 13, 29. 8.
1957, č. 207, s. 3 [an.].?*?(lp) [Lubomír Procházka], Nové filmy do našich kin. Mladá
fronta 13, 29. 8. 1957, č. 207, s. 5 [an.].?*?Antonín Malina, Švejku, Švejku, Vy jste
nám to nadrobil. . . Obrana lidu 16, 29. 8. 1957, č. 207, s. 5 [rec., 1 f.].?*?(jb), Dobrý
voják Švejk. Cesta míru 6, 1957, č. 70 (3. 9.), s. 2 [rec.].?*?Vladimír Bystrov, Švejkiáda
so Švejkom. Film a divadlo 1958, č. 1 (15. 1.), s. 19 [kom.].?*?Dobry wojak Szwejk.
FSP 1958, č. 10 [rec., obsah].?*?ov, Jaký je náš filmový divák. Svobodné slovo 14, 24.
8. 1958, č. 202, s. 4 (kom.(.?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka” vtisku NDR. ČsKZT
1959, č. 1, s. 20 - 21 [cit. rec.; Berliner Zeitung 25. 11. 1958, Sonntag (Berlin) 30. 11.
1958].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka” vrumunském tisku. ČsKZT 1959, č. 1, s. 21
- 22 [cit. rec.; Steagul Rou 8. 8. 1958, Neuer weg (Bucureti) 9. 8. 1958].?*?”Osudy
dobrého vojáka Švejka” ve francouzském [tisku]. ČsKZT 1959, č. 1, s. 22 - 23 [cit. rec.;
Les Lettres franaises (Paris), 31. 12. 1958].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka” vřeckém
[tisku]. ČsKZT 1959, č. 1, s. 23 - 24 [cit. rec.; Anexartitos typos (Athína) 2. 12. 1958,
Apogevmatini (Athína) 2. 12. 1958, Avgi (Athína) 3. 12. 1958, Eleftheria (Athína) 3.
12. 1958, Athinaiki (Athína) 2. 12. 1958].?*?Jigal Arci, Osudy dobrého vojáka Švejka
vIzraeli. Pochodeň 6, 1959, č. 6 (20. 1.), s. 2 [kom.].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka”
vrumunském tisku. ČsKZT 1959, č. 2, s. 10 - 12 [cit. rec.; Scnteia 6. 8. 1958, Informatii
Bucuretiului 7. 8. 1958, Munca 10. 8. 1958, Romania libera 14. 8. 1958, Contemporanul
15. 8., Steagul Rou 25. 9. 1958].?*?R. L., Le Brave Soldat Shveik. Image et Son, únor
1959, č. 119, s. 14 [rec.].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka” ve francouzském tisku.
ČsKZT 1959, č. 3 - 4, s. 23 - 24 [cit. rec.; Image et Son (Paris) únor 1959].?*?Cahiers
du cinéma, vol. 16, březen 1959, č. 93, s. 55 [rec.].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka”
vzápadoněmeckém tisku. ČsKZT 1959, č. 6 - 7, s. 20 - 21 [cit. rec.; Die Welt (Hamburg)
6. 12. 1959].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka” včínském tisku. ČsKZT 1959, č. 6 - 7,
s. 21 - 22 [cit. rec.; Lidový film (Peking) č. 8, 1959].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka”
vaustralském tisku. ČsKZT 1959, č. 8 - 9, s. 17 [an.; Guardian (Melbourne) 11. 6.
1959].?*?”Osudy dobrého vojáka Švejka” včínském tisku. ČsKZT 1959, č. 11, s. 14
[kom.; Čung-kuo čching-nien pao (Peking) 11. 6. 1959].?*?Pavel Taussig, O filmových
osudech Jaroslava Haška a Josefa Švejka. Film a doba 29, 1983, č. 4, s. 184 - 189 [hist.,
1 f.]. *?Zdeněk Mathauser, Švejkova interpretační anabáze. In
3
Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list
4

Podobné dokumenty

distribuční list - Národní filmový archiv

distribuční list - Národní filmový archiv 1956, č. 159, s. 3 ?rec., 2 f.?.?*?žlm [Antonín Novák], Dědeček automobil. Kino 11, 1956, č. 14 (12. 7.), s. 220 - 221 [kom., 8 f.].?*?Večer na Barrandově. Svobodné slovo 12, 2. 8. 1956, č. 186, s....

Více

Vlčí jáma - Národní filmový archiv

Vlčí jáma - Národní filmový archiv (16. 11.), s. 16 [kom., 3 f.].?*?Stanislav Zvoníček, Vlčí jáma. Film a doba 4, 1958, č. 2, s. 128 - 130 [rec., 2 f.].?*?Richard Blech, Veľká dráma, ku ktorej chýba eště krôčik. Film a divadlo 1958,...

Více

distribuční list - Národní filmový archiv

distribuční list - Národní filmový archiv [an.].?*?Jiří Chaňutin, Od karlovarských filmových pramenů. Literární noviny 9, 1960, č. 30 (23. 7.), s. 3 [an.].?*?L. R. [Lenka Reinerová], Das höhere Prinzip. Im Herzen Europas 1960, srpen, nestr....

Více

distribuční list - Národní filmový archiv

distribuční list - Národní filmový archiv Filmové informace 9, 1958, č. 19 (7. 5.), s. 10 - 11 [kom.]. * (str.), Tak nie! (Ako si nepredstavujeme príchod nových talentov do nášho filmu). Film a divadlo 1958, č. 9 (15. 5.), s. 18 [kom.].?*?J...

Více

distribuční list - Národní filmový archiv

distribuční list - Národní filmový archiv Starcy na chmielu. FSP 1965, č. 7 / seš. 95, s. 18 - 22 [kom., obsah, expl. L. Rychmana, cit. rec.; Kino 1964, č. 21, Film a doba 1964, č. 11]. ? O československém filmu vtisku švýcarském. Filmová c...

Více

distribuční list - Národní filmový archiv

distribuční list - Národní filmový archiv Novinky filmového plátna. Nové Klatovsko 1964, č. 50 (19. 12.), s. 2 [rec., 1 f.]. ? ajl [A. J. Liehm], [Co přidávat. . .]. Literární noviny 13, 1964, č. 51 - 52 (19. 12.), s. 8

Více

Půjčovna koček - Národní filmový archiv

Půjčovna koček - Národní filmový archiv Národní filmový archiv - české filmy v distribuci - distribuční list divadlo 8, 1964, č. 18 (1. 9.), s. 8 - 9 [rec., 1 f.]. ? af [Aleš Fuchs], Ztratil se film? DFN 8, 1964, č. 1 (2. 9.), s. 2 [kom.]....

Více

PROGRAM FLAM B.indd - Západočeské divadlo v Chebu

PROGRAM FLAM B.indd - Západočeské divadlo v Chebu om Stoppard rovněž napsal scénáře k filmům Brazil, Zamilovaný Shakespeare, Enigma nebo Bournovo ultimátum.

Více