soprastick - Soprema CZ

Komentáře

Transkript

soprastick - Soprema CZ
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Türkova 2332/1
149 00 Praha 4
Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686
SOPRASTICK
Popis
SOPRASTICK je pružný hydroizolační pás z SBS elastomerického
bitumenu s kompozitní sklo/polyester vložkou. Samolepící spodní
povrch je chráněn odnímatelnou silikonovou folií a horní povrch je
chráněn spalitelnou folií.
SOPRASTICK má samolepící přesah + natavovací nebo za tepla
svařitelnou část přesahu pro snadnou a spolehlivou aplikaci.
Složení
SOPRASTICK
Výztužná vložka
Těsnící hmota
Tloušťka
Horní povrchová úprava
Spodní povrchová úprava
Samolepící přesah
2
Kompozit polyester/sklo (140g/m )
Elastomerní bitumen*: směs vybraného
asfaltu a SBS termoplastických polymerů
≥ 2,5 mm
Spalitelná folie
Samolepící chráněná silikonovou
odnímatelnou filií
Šířka 80 mm
(4cm samolepící, 4cm natavitelné)
*- Podle směrnice UEAtc pro normování hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů.
Charakteristika
SOPRASTICK
Průměrná
Max. přípustná
hodnota *1)
hodnota *2)
Pevnost v tahu (EN 12311-1)
- Podélná
- Příčná
Prodloužení při přetržení
- Podélné (EN 12311-1)
- Příčné
Ohebnost při nízkých teplotách na trnu
(EN 1109)
Odolnost při vysokých teplotách
( EN 1110)
Rozměrová stabilita při 80°C
(EN 1107-1)
Odolnost proti průrazu (EN 1107-1)
- Podélně
- Příčné
Statická odolnost proti propíchnutí
( NF P 84-352)
- s ELASTOPHENE FLAM 25 AR
- se SOPRALENE FLAM 180 AR
Dynamická odolnost proti propíchnutí
(NF P 84-353)
- s ELASTOPHENE FLAM 25 AR
- se SOPRALENE FLAM 180 AR
600 N/ 5cm
500 N/ 5cm
450 N/ 5cm
350 N/ 5cm
25%
25%
Žádné trhliny při
-20°C
95°C
20%
20%
Žádné trhliny při
-16°C
90°C
0,2%
≤0,3%
200 N
250 N
150 N
200 N
15 kg (L3)
25 kg (L4)
10 J (D2)
20 J (D3)
1) Průměrná hodnota: Průměrná aritmetická hodnota výsledků
2) Kritická přípustná hodnota: minimální možná hodnota z hlediska normy pro dodávky
v rámci systému řízení jakosti a výstupní kontroly s úrovní spolehlivosti 95%.
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
…a voda pouze venku!!!
Strana 1 (celkem 3)
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Türkova 2332/1
149 00 Praha 4
Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686
Balení
Role
Hmotnost
Uskladnění
SOPRASTICK
10 m x 1 m
Cca 30 kg/ role
Nastojato na paletách
Délka role je uvedena s tolerancí <1%.
Šířka role je uvedena s tolerancí 1% (UEAtc).
Role musí být skladovány ve svislé poloze na rovném podkladu.
Na sobě mohou být postaveny maximálně 2 palety a musí být mezi
ně vsunuta podlážka. Za nízkých teplot skladovat minimálně 5
hodin před pokládkou při teplotě +2°C. Chránit proti vlhkosti (sníh a
déšť) během skladování.
Použití
SOPRASTICK se používá jako první vrstva na tepelnou izolaci
z expandovaného polystyrenu ve spopjení s dalšími natavitelnými
elastomerickými asfaltovými pásy.
SOPRASTICK musí být ve sklonu větším než 20% mechanicky
kotven.
Další informace jsou popsány v příslušných technických
předpisech systémů Soprema a v platných technologických
předpisech pro pokládku společnosti Soprema.
Aplikace
SOPRASTICK po sejmutí ochranné folie položit přímo na vhodný
povrch a přilepit.
Samolepící přesahy musí být slepeny a druhá část přesahu se pak
dovaří hořákem nebo horkým vzduchem.
Pás nesmí být aplikován do horkého asfaltu
Hygiena a
bezpečnost
Pás neobsahuje žádné škodlivé složky. Odpovídá hygienickým a
zdravotním požadavkům a požadavkům na životní prostředí. Další
informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu výrobku.
Kontrola kvality:
SOPREMA vždy klade nejvyšší důraz na kontrolu kvality.
- Kvalita systému v souladu s ČSN EN ISO 9001:2000
certifikováno BSI Management System.
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
…a voda pouze venku!!!
Strana 2 (celkem 3)
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
Türkova 2332/1
149 00 Praha 4
Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686
CE značení
SOPRASTICK
pro střešní hydroizolace a splňuje normu nesoucí označení CE pro
pružnou membránou CS 13707, čímž
obecné informace týkající se označení CE a hodnoty maximální
přípustné naleznete níže. Více informací naleznete na příslušných
prohlášeních o shodě.
CSTB 0679
SOPRASTICK
SOPREMA S.A.S.
B.P. 60121 - 14, rue de St-Nazaire
67025 STRASBOURG CEDEX 1
06
Certificate of Factory Production Control
0679-CPD-0130, 0132, 0133, 0393
EN 13707
Pás z modifikovaného, elastomerického asfaltu a kompozitní
sklo/polyester výztuže. Vrchní strana je pokryta opalitelnou folií a spodní
strana je opatřena samolepícím asfaltem.
Rozměry: 10 m x 1m x 2,5 mm.
Pás musíbýt aplikován jako samolepící (s vyjímkou druhé části přesahu),
nemůže se používat jako jednovrstvý systém.
PND
Klasifikace pro externí vystavení ohni
(EN 13501-5)
E
Reakce na oheň
Pevnost v tahu v podélném směru
450 N/ 5cm
(EN 12311-1)
Pevnost v tahu v příčném směru
350 N/ 5cm
(EN 12311-1)
Tažnost v podélném směru
20%
(EN 12311-1)
Tažnost v příčném směru
20%
(EN 12311-1)
Odolnost proti propíchnutí
(EN 12310-1)
- podélně
150 N
- příčně
200 N
Pružnost při nízkých teplotách
-16°C
(EN 1109)
Odolnost při vysoké teplotě (EN 1110)
90 °C
Vodotěsnost (EN 1928)
Vyhovuje
SOPREMA Hydroizolace s.r.o.
…a voda pouze venku!!!
Strana 3 (celkem 3)

Podobné dokumenty

tpo poplastovaný plech - uzitecna

tpo poplastovaný plech - uzitecna SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/1 149 00 Praha 4 Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686

Více

sopralene flam 180-40 ar

sopralene flam 180-40 ar …a voda pouze venku!!! Strana 1 (celkem 3)

Více

katalog SOPREMA 2010

katalog SOPREMA 2010 - ŠINDELE A VLNITÉ PLECHY

Více

sopralene s flam 40

sopralene s flam 40 …a voda pouze venku!!! Strana 1 (celkem 3)

Více

alsan flashing

alsan flashing - Kvalita Zabezpečování systému v souladu s ISO 9001 certifikován BSI Management System.

Více

elastovap - Soprema CZ

elastovap - Soprema CZ SOPREMA Hydroizolace s.r.o. Türkova 2332/1 149 00 Praha 4 Tel: +420 242 447 695 – Fax: +420 242 447 697 – IČO: 28966686

Více

Technický list

Technický list Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb.. Jedná se o odpad č. 170302 –

Více

Prohlaseni o shode Soprema Asfaltove pasy - uzitecna

Prohlaseni o shode Soprema Asfaltove pasy - uzitecna SBS asfaltový pás s hrubozrným břidličným posypem SBS asfaltový pás s jemným pískovaným povrchem SBS asfaltový pás s hrubozrným břidličným posypem SBS asfaltový pás s jemným pískovaným povrchem SBS...

Více