Babyface

Komentáře

Transkript

Babyface
Uživatelský manuál
Babyface
To nejlepší přenosné USB Audio!
USB 2.0 Digitální I/O Systém
22 analogových kanálů / ADAT / SPDIF rozhraní
24 Bit / 192 kHz digitální audio
20 x 12 Matrix Router
MIDI I/O
MIDI Remote Control
Obecně
1
2
3
4
5
Úvod ........................................................................ 6
Obsah balení ........................................................... 6
Systémové požadavky ............................................ 6
Stručný popis a charakteristika .............................. 6
Seznámení - Quick Start
5.1 Konektory – Ovládání – Displej ............................. 7
5.2 Quick Start ............................................................ 9
Instalace a Operace - Windows
6
7
Instalace hardware ............................................... 12
Ovladač a firmware
7.1 Instalace ovladače ................................................. 12
7.2 Aktualizace ovladače ............................................. 13
7.3 Deinstalace ovladačů ............................................. 13
7.4 Aktualizace firmware .............................................. 13
8
Konfigurace Babyface
8.1 Dialog Settings (nastavení) – Obecně .................... 14
8.2 Dialog Settings (nastavení) – Pitch (výška) ............ 16
9
Operace a použití
9.1 Přehrávání .............................................................. 17
9.2 Přehrávání DVD (AC-3 / DTS) ................................ 18
9.3 Poznámky o WDM ................................................. 19
9.4 Počet kanálů pod WDM ......................................... 20
9.5 Multi-client operace ................................................ 20
9.6 Analogové nahrávání .............................................. 21
9.7 Digitální nahrávání .................................................. 21
9.8 Digitální zapojení ................................................... 22
9.9 Reţimy hodin – Synchronizace .............................. 23
10
Práce pod ASIO
10.1 Obecně ................................................................ 24
10.2 Počet kanálů pod ASIO ........................................ 24
10.3 Známé problémy .................................................. 25
11
Použití více přístrojů Babyface ............................ 25
12
DIGICheck Windows ............................................. 26
13
Hotline – Problémy a potíže .................................. 27
Instalace a Operace - Mac OS X
14
15
Instalace hardware ............................................... 30
Ovladač a firmware
15.1 Instalace ovladače ............................................... 30
15.2 Aktualizace ovladače ........................................... 30
15.3 Aktualizace firmware ............................................. 31
16
Konfigurace Babyface
16.1 Dialog Settings (nastavení) – Obecně .................. 31
16.2 Reţimy hodin – Synchronizace ............................ 33
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
2
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Časté dotazy ohledně Mac OS X
17.1 Ohledně instalace ovladače .............................. 34
17.2 MIDI nefunguje ................................................. 34
17.3 Povolení úprav disku ........................................ 34
17.4 Podporované vzorkovací frekvence ................... 34
17.5 Počet kanálů pod Core Audio ............................ 35
17.6 Různé další informace ...................................... 35
18
Použití více přístrojů Babyface ......................... 36
19
DIGICheck Mac .................................................. 36
20
Hotline – Problémy a potíže ............................... 37
17
TotalMix FX
TotalMix: Směrování a Monitoring
21.1 Přehled ............................................................ 40
21.2 Uţivatelské rozhraní ........................................ 42
21.3 Kanály ............................................................. 43
Nastavení .................................................... 45
Ekvalizér ..................................................... 46
21.4 Sekce Control Room ......................................... 47
21.5 Ovládací pruh ................................................... 48
View Options (moţnosti náhledu) ................ 49
Snímky (Snapshots) - Skupiny .................... 50
21.6 Reverb a Echo ................................................. 51
21.7 Preferences ...................................................... 53
21.8 Settings (nastavení) .......................................... 54
21.9 Klávesové zkratky a pouţití .............................. 55
21.10 Moţnosti menu .............................................. 56
22
Matrix
22.1 Přehled ........................................................... 57
22.2 Uţivatelské rozhraní ........................................ 57
22.3 Pouţití .............................................................. 57
23
Tipy a triky
23.1 ASIO Direct Monitoring (Windows) ................... 58
23.2 Kopírování submixu ......................................... 58
23.3 Odstranění submixu ........................................ 58
23.4 Zdvojení výstupního signálu ............................ 58
23.5 Nahrávání submixu - Loopback ....................... 59
23.6 MS Processing ................................................ 60
24
MIDI Remote Control (dálkové ovládání)
24.1 Přehled ........................................................... 61
24.2 Mapování ......................................................... 61
24.3 Nastavení ......................................................... 62
24.4 Operace ........................................................... 62
24.5 Ovládání MIDI ................................................. 63
24.6 Detekce Loopback ........................................... 64
21
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
3
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Technický popis
Technické specifikace
25.1 Analog ................................................................. 66
25.2 MIDI ..................................................................... 66
25.3 Digital .................................................................. 67
25.4 Digitální vstupy .................................................... 67
25.5 Digitální výstupy .................................................. 67
25.6 Obecně ................................................................ 67
26
Technické pozadí
26.1 Lock (zámek) a SyncCheck ................................. 68
26.2 Latence a monitoring ............................................ 69
26.3 USB Audio ............................................................ 70
26.4 DS – Double Speed (dvojnásobná rychlost) ......... 71
26.5 QS – Quad Speed................................................. 71
26.6 Úroveň šumu v reţimu DS / QS ............................ 72
26.7 SteadyClock ........................................................ 72
27
Diagramy
27.1 Blokový diagram Babyface.................................... 73
27.2 Zapojení konektoru ............................................... 74
25
Různé
28
29
30
31
Přídavná zařízení .................................................. 76
Záruka ................................................................... 76
Appendix ............................................................... 77
Prohlášení o shodě ............................................... 78
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
4
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Uživatelský manuál
Babyface
Obecně
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
5
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
1. Úvod
Děkujeme za výběr RME Babyface. Tento jedinečný audio systém je schopen vysílat analogová
i digitální audio data přímo Windows a Mac počítačů. Nejnovější technologie Plug and Play
zaručuje jednoduchou instalaci, dokonce i nezkušenému uţivateli. Četné vynikající vlastnosti a
dobře promyšlené dialogy konfigurace posouvají Babyface aţ na úplný vrchol počítačově
orientovaných audio rozhraní.
Balení obsahuje ovladače pro Windows XP / Vista / 7 a Mac OS X x86 (Intel).
Naše filozofie nejvyššího výkonu zaručuje maximální vyuţití systému, spuštěním tolika funkcí,
kolik je moţné mimo ovladač (např. CPU), ale přímo v audio hardware.
2. Obsah balení
• Babyface
• USB 2.0 kabel s dvojitým napájecím konektorem
• Breakout kabel XLR / TRS / DIN
• D-sub rozšiřující kabel 1.3m (4.3 ft)
• Přenosná taška, šedá síťovina
• Manuál
• CD ovladače RME
3. Systémové požadavky
• Windows XP SP2 nebo novější, Intel Mac OS X (10.5 nebo vyšší)
• 1 USB 2.0 port
• Počítač s CPU alespoň Pentium Core 2 Duo
4. Stručný popis a charakteristika
• Veškerá nastavení lze měnit v reálném čase
• Volitelné velikosti bufferu/latence od 48 aţ do 8192 samplů
• 4 kanály 96 kHz/24 bit Nahrávání/Přehrávání přes optický ADAT (S/MUX)
• Reţimy Clock slave a master
• Automatické a inteligentní ovládání clock master/slave
• Zcela ojedinělý Bitclock PLL (audio synchronizace) v reţimu ADAT
• SteadyClock: Vůči chvění imunní, super stabilní digitální hodiny
• DDS technologie pro libovolné nastavení vzorkovací frekvence
• SyncAlign zaručuje napojení samplů a kanály bez swapování
• Testy a reporty SyncCheck stavu synchronizace vstupních signálů
• TotalMix pro submixy bez latence a perfektní ASIO Direct Monitoring
• TotalMix: 264 kanálový mix se 46 bitovým interním rozlišením
• TotalMix FX: 3-pásmový EQ, Low Cut (ořezání basů), Reverb, Echo
• 1 x MIDI I/O, 16 vysokorychlostních MIDI kanálů
• 2 digitálně ovládané mikrofonní vstupy v referenční kvalitě
• 2 symetrické linkové výstupy, úroveň +15 dBu
• 1 x sluchátkový výstup
• DIGICheck DSP: Hardware budíky, kalkulace špiček a RMS
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
6
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
5. Seznámení - Quick Start
5.1 Konektory – Ovládání – Displej
Horní část Babyface obsahuje otočný enkodér s funkcí stisknutí přepínače, 2 klávesy, 2 LEDky
pásem a 5 LEDek stavu.
Dvě LEDky pásem ukazují aktuální gain, vstupní nebo výstupní úroveň nebo ukazují kanál,
který je nastavován, vše v závislosti na aktuálním reţimu. Nejspodnější LEDky signalizují
fantomové napájení (+48 V, oranţová), ty nejvýše umístěné pak přetíţení (sekání, červená).
Otočný enkodér se pouţívá ke změně nastavení různých parametrů přímo na přístroji. Nejprve
levá klávesa Select se pouţívá k volbě reţimu, který je poté indikován LEDkami stavu:
•
Input (vstup): Nastavení gainu analogových stereo
vstupů. Stisknutím enkodéru budete měnit mezi levým,
pravým nebo oběma.
•
Output (výstup): Nastavení výstupní úrovně
analogových výstupů 1/2 u breakout kabelu.
Stisknutím enkodéru aktivujete Dim reţim pro hlavní
výstup Main Out, definovaný v TotalMix FX
(standardně: Analog 1/2).
•
Phones (sluchátka): Nastavení výstupních úrovní
analogových výstupů 3/4. Stisknutím enkodéru
aktivujete Dim reţim pro hlavní výstup Main Out,
definovaný v TotalMix FX (standardně: Analog 1/2).
•
Sync: Indikátor synchronizace pro digitální optický
vstup (SPDIF, ADAT). Bliká, kdyţ je signál detekován,
ale není plně synchronní. Viz také kapitolu 9.9 / 16.2,
Reţimy Clock - Synchronizace.
Klávesa Recall se pouţívá k uloţení a načtení určité poslechové hlasitosti pro hlavní výstup
Main Out (standardně: Analog 1/2) definovaný v TotalMix FX. Podrţením knobu alespoň 2
vteřiny uloţíte aktuální nastavení. Pokud byla hlasitost (výstupní úroveň) změněna, krátkým
klepnutím na klávesu Recall obnovíte původní hodnotu.
Pravá strana Babyface obsahuje nástrojový vstup a sluchátkový
výstup.
Analogový vstup 2 můţete přepínat v TotalMix mezi line
(linkovým) (nízká impedance, symetrický, na breakout
kabelu) a instrument (nástrojovým) (vysoká impedance,
nesymetrický, TRS jack na přístroji). Viz menu Settings
(nastavení) vstupního kanálu 2.
Analogové výstupy Phones (kanály 3/4) jsou dostupné pro breakout kabel a na pravé straně
přístroje. Konektory nejsou elektricky odděleny. Kdyţ připojujete dvoje sluchátka, hlasitost můţe
být sníţena. Nízká impedance a nesymetrický výstupní signál jsou – co se týče kvality –
identické s těmi u linkových výstupů, ale omezeny na +7 dBu.
Pokud by měl sluchátkový výstup fungovat jako linkový výstup, obvykle je potřeba adaptérový
TRS konektor na RCA phono konektory, nebo TRS na TS. Informace o kabelech najdete
v kapitole 27.2.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
7
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Linkové, nízko-impedanční výstupy krátkého chráněného okruhu nepoužívejte v
provedení servo symetrickém! Když připojíte nesymetrické vybavení, ujistěte se, že pin 3
XLR výstupu není připojen. Připojení k uzemnění způsobí snížené THD (vyšší zkreslení) a
zvýší spotřebu energie!
Babyface má dva analogové mikrofonní vstupy, který mohou fungovat jako linkové vstupy s
úrovněmi aţ +12 dBu, kdyţ jsou nastaveny na 0 dB gain. Elektronický vstupní panel je
v provedení servo symetrickém a zvládá nesymetrické i symetrické signály, přičemţ
automaticky nastavuje úroveň reference.
Když používáte nesymetrické kabely s XLR breakout kabelem: ujistěte se, že jste zapojili
kontakt 'kroužku' stereo TRS jacku a pin 3 XLR jacku do uzemnění. Jinak vás bude
obtěžovat šum, způsobený nepřipojeným záporným pólem symetrického vstupu.
Zadní panel Babyface obsahuje
optický vstup a výstup, napájecí
konektor, USB konektor a 15pinový
D-sub
konektor
pro
přiloţený breakout kabel.
Optický výstup USB 2.0
Breakout kabel
Optický vstup
Napájení
Optical I/O (TOSLINK): Přístroj automaticky detekuje SPDIF nebo ADAT vstupní signály.
Optický výstup můţe fugnovat jako ADAT nebo SPDIF výstup, záleţí na aktuální nastavení v
dialogu Settings.
USB 2.0: USB konektor slouţí k propojení s počítačem.
Konektor napájení. Nezatěţuje zdroj napájení počítače nebo zajišťuje stabilní napájení v
případě, ţe napájení z počítače není dostatečné. Pokud napájení přes standardní USB kabely
není dostatečné, přiloţený speciální kabel dvojitého napájení můţe problém vyřešit.
Přiloţený breakout kabel poskytuje tato připojení:
• Microphone/Line In (mikrofonní/linkový
vstup): 2 x XLR, symetrický
• Line Out (linkový výstup): 2 x XLR,
symetrický
• Phones Output (sluchátkový
výstup): 1 x stereo TRS 1/4" (6.3
mm), nesymetrický. Můţe být vyuţit
také jako přídavný linkový výstup.
• MIDI I/O: Jeden MIDI vstup a výstup přes 5-pinový DIN konektor.
Pokud způsobí breakout kabel zmatek na vaší pracovní ploše, pomůţe vám přiloţený
extension (rozšiřující) kabel. Jednoduše se vloţí mezi breakout kabel a D-sub konektor na
Babyface. Poté breakout kabel a všechny k němu připojené kabely budou pryč z dohledu, aniţ
by se sníţil výkon nebo technické specifikace Babyface.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
8
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
5.2 Quick Start
Po instalaci ovladače (kapitola 7 / 15) propojte vstupy s analogovým zdrojem signálu. Poté
zapojte breakout kabel s nebo bez extension kabelu do D-sub konektoru na Babyface.
Citlivost analogového vstupu je moţné změnit na přístroji (Select In) nebo v TotalMix (Settings,
Gain), čímţ si můţete zajistit dosaţení nejvyššího moţného signálu v poměru šumu. Snaţte se
získat optimální úroveň na vstupu nastavením zdroje samotného. Zvyšujte úroveň na výstupu aţ
úroveň špiček na stupnicích TotalMixu dosáhne cca –3 dB.
Analogové linkové vstupy Babyface lze pouţít se signály +4 dBu a -10 dBV. Elektronická výbava
vstupů umí pracovat se symetrickými (XLR, TRS) i nesymetrickými (TS) jacky správně.
Digitální výstup Babyface podporuje formáty SPDIF a optický ADAT.
Na straně analogového přehrávání (DA strana) můţete nastavení úrovně analogového výstupu
provést otočným enkodérem (zvolte Out nebo Phones), nebo v TotalMix FX.
Výstupní signál kanálů 3/4 Phones je na přístroji také k dispozici. Výstupní úroveň lze libovolně
nastavit otočným enkodérem. Tento výstup má velmi nízkou impedanci, takţe jej lze pouţít i pro
připojení sluchátek.
TotalMix FX si pamatuje veškerá nastavení a načte je automaticky, kdyţ se načtou ovladače
Babyface.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
9
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
10
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Uživatelský manuál
Babyface
Instalace a Operace - Windows
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
11
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
6. Instalace hardware
Propojte počítač a Babyface přiloţeným USB kabelem. Zapněte počítač. To je vše. Kapitola
26.3 vysvětluje, jak najít ideální USB port.
7. Ovladač a firmware
7.1 Instalace ovladače
Poté, co byl Babyface rozpoznán, (viz 6. Instalace hardware), pomocník hardware najde
Babyface. Vloţte RME Driver CD do CD-ROM mechaniky a sledujte instrukce na monitoru.
Soubory ovladače jsou umístěny ve sloţce \Babyface na CD ovladače RME.
Windows nyní nainstalují ovladač Babyface a
registrují jej jako nové audio zařízení v systému.
Po restartu se objeví symboly TotalMix a dialog
nastavení (Settings) v Systémové liště.
Pokud se automaticky neobjeví Průvodce instalací Hardware po zapojení Babyface,
nesnažte se nainstalovat ovladače ručně! Instalace ovladačů zařízení, která nebyla
postřehnuta systémem může způsobit modrou stránku při spouštění Windows!
Ve Windows 7 Microsoft odstranil automatický start dialogu Aktualizace ovladače software.
Takţe tento dialog musí být spuštěn ručně poté, co selhala instalace ovladače. Stiskněte
klávesu Windows, napište 'Správce zařízení' a spusťte Správce zařízení výběrem ze seznamu
a stisknutím Enter.
Zařízení je zobrazeno se ţlutým symbolem varování. Obvykle jiţ je nalezeno ve správné
kategorii Řadiče zvuku, videa a her (Plug & Play detekuje multimediální zařízení). Pravým
kliknutím myši na zařízení a zvolte 'Aktualizace ovladače software' z menu.
Objeví se dialog Aktualizace ovladače software. Nyní postupujte dle pokynů,
uvedených níţe. Moţné důvod, proč nebyl Babyface automaticky nalezen:
•
USB port není aktivní v systému (zkontrolujte Správce nastavení)
•
USB kabel není správně či vůbec zasunut do konektoru
•
Babyface nepřijímá ţádné nebo jen nedostatečné napájení. V tom případě zapojte
přiloţený dvojitý kabel. Zapojte oba konektory jednoho konce kabelu do počítače. Pokud
se Babyface spustí správně, spodní zelená LEDka v levém pásmu začne blikat, LEDka In
bude stále svítit - to je ta spodní v pravém pásmu.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
12
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
7.2 Aktualizace ovladače
Kdyţ máte problémy s automatickou aktualizací ovladače, uţivatelský způsob instalace bude
fungovat.
Pod >Ovládací panely /Systém /Správce zařízení /Řadiče zvuku, videa a her /RME
Babyface/Vlastnosti /Ovladač< najdete tlačítko 'Aktualizovat ovladač'.
XP: Zvolte 'Nainstalovat ze seznamu specifických umístění (pokročilé)', klikněte na 'Další',
zvolte 'Nevyhledávat, zvolím si ovladač', klikněte na 'Další', poté 'Mám disk'. Nyní nasměrujte
do sloţky se soubory update.
Vista/7: Zvolte 'Hledat ovladač software', pak 'Vybrat ze seznamu ovladačů zařízení z
počítače', pak 'Mám disk'. Nyní nasměrujte do sloţky se soubory update.
Touto metodou rovněţ můţete nainstalovat starší ovladače, neţ ty aktuálně nainstalované.
7.3 Deinstalace ovladačů
Deinstalace souborů ovladače není nutná – ostatně ani není podporovaná Windows. Díky úplné
podpoře Plug & Play, nebudou soubory ovladače nataţeny, jakmile byl odejmut hardware.
Chcete-li, můţete je později smazat ručně.
Bohuţel metody Plug & Play ve Windows nezahrnují další samospouštění TotalMix, dialog
nastavení ani registraci ASIO ovladače. Tyto záznamy můţete odstranit z registrů pomocí
deinstalačního příkazu v software. Tento příkaz najdete (jako všechny deinstalační záznamy)
v Ovládacích panelech, Přidat nebo odebrat programy (Vista/7: Programy a funkce). Klikněte na
poloţku 'RME Fireface USB'.
7.3 Aktualizace firmware
Nástroj Flash Update provede update firmware Babyface na nejnovější verzi. Ovladač však jiţ
musí být nainstalovaný.
Spusťte program fut_usb.exe. Flash Update Tool
zobrazí aktuální revizi firmware Babyface a zda je
nutné aktualizaci provést či ne. Pokud ano,
jednoduše stiskněte tlačítko 'Update'. Objeví se
průběh procesu, dokud neskončí (zpřístupní se Ok).
Po ukončení update musíte Babyface resetovat.
Stačí Babyface na chvíli vypnout.
Upozornění: Babyface nestačí vypnout na méně neţ
5 sekund, protoţe Windows kompletně odstraňují
ovladač, coţ chvíli trvá.
Restartování počítače není nutné.
Kdyţ aktualizace selţe (stav: failure), bude nataţen bezpečnostní BIOS z dalšího bootovacího
sektoru a přístroj zůstane plně funkční. Flash proces v takovém případě doporučujeme zkusit
znovu.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
13
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
8. Konfigurace Babyface
8.1 Dialog Settings (nastavení) – Obecně
Konfigurace Babyface se provádí přes vlastní dialog nastavení. Panel 'Settings' můţete otevřít:
• kliknutím na symbol ohně v notifikační oblasti úkolové lišty
Mix Babyface (TotalMix) lze otevřít:
• kliknutím na symbol dvojité šipky v notifikační oblasti úkolové lišty
Hardware Babyface systému nabízí významnou pomoc, výborně promyšlené a praktické funkce
a podmínky, které ovlivňují práci karty - konfigurací dosáhnete splnění různých poţadavků.
V dialogu nastavení lze nastavit následující
parametry:
• Latence
• Operace DSP
• Konfigurace digitálního I/O
• Aktuální vzorkovací frekvence
• Povaha synchronizace
• Stav vstupu a výstupu
Změny, provedené v dialogu
Nastavení jsou aplikovány ihned potvrzení není nutné (např.
kliknutím na OK nebo ukončení
dialogu).
Nicméně, nastavení nelze měnit
během
přehrávání
nebo
nahrávání, pokud tomu předchází,
jelikoţ
by
mohlo
způsobit
nepříjemné šumy.
Rovněţ pamatujte, ţe i v reţimu
'Stop',
některé
programy
ponechávají
zařízení
při
přehrávání a nahrávání otevřená,
coţ znamená, ţe nová nastavení
se nemusí aplikovat okamţitě.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
14
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Velikost bufferu
Nastavení Buffer Size (velikost bufferu) určuje latenci mezi příchozími a odchozími ASIO a WDM
daty, stejně jako vliv na stabilitu systému (viz kapitolu 9.1 / 10).
Chyby (errors) neodpovídají chybám bufferu, ale chybám USB přenosu. Displej se vrátí na
jakýkoliv začátek přehrávání/nahrávání. Více informací najdete v kapitole 26.3.
Volitelné
DSP – EQ pro nahrávání
Přepíná 3-pásmový EQ a Low Cut (ořezání basů) všech vstupních kanálu na trasu nahrávání. V
případě, ţe jste aktivovali Loopback, EQ a Low Cut výstupního kanálu jsou umístěny do trasy
nahrávání. Viz kapitolu 23.5.
Optical Out (optický výstup)
Optický TOSLINK výstup můţe fungovat jako ADAT nebo SPDIF výstup. Stav kanálu (Channel
Status) je fixován na stav spotřeby (Consumer).
Pozn.: Optický vstup detekuje příchozí formát automaticky.
SPDIF In
TMS aktivuje vysílání dat o stavu kanálu a informaci Track Marker ze vstupního signálu SPDIF.
Režim Clock
Samplovací frekvence
Nastavuje aktuálně pouţitou vzorkovací frekvenci. Nabízí hlavní a pohodlný způsob konfigurace
vzorkovací frekvence všech WDM zařízení na stejnou hodnotu jelikoţ od Windows Vista audio
software neumoţňuje nastavit vzorkovací frekvenci. ASIO program si ale můţe stále nastavit
vzorkovací frekvenci sám.
Během nahrávání/přehrávání je volba šedá, takţe ţádná změna není moţná.
Clock Source (zdroj časových dat)
Přístroj je moţné konfigurovat tak, aby pouţíval vlastní hodiny (Interní = Master) nebo digitální
vstupní signál (Optický = Slave). Pokud externí zdroj není dostupný (stav vstupu No Lock),
přístroj se přepne na interní hodiny. Aktuální zdroj hodin je zobrazený jako Current.
Pitch (výška)
Více informací o výšce najdete v kapitole 8.2.
Stav vstupu
Indikuje přítomnost platného signálu na optickém vstupu (Lock, No Lock) a zda je signál
synchronní (Sync). Třetí sloupec ukazuje vzorkovací frekvenci detekovanou pomocí hardware
(zevrubné rozpoznání, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz atd.). V režimu hodin (Clock) je reference hodin
zobrazena. Viz kapitolu 26.1.
Záloţka About obsahuje informace o aktuální verzi ovladače, stejně jako o aktuální verzi
firmware Babyface.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
15
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
8.2 Dialog Settings (nastavení) – Pitch (výška)
Zvukové karty a audio rozhraní obvykle generují svůj interní hodinový signál (master mode)
pomocí krystalu. Proto jsou interní hodiny nastaveny na 44.1 kHz nebo 48 kHz, ale ne na
hodnotu mezi tím. SteadyClock, coţ je senzační Low Jitter Clock Systém (nízké chvění) od
RME, je však zaloţen na Direct Digital Synthesizer (DDS). Tento špičkový obvod dokáţe
generovat téměř libovolnou frekvenci s nejvyšší přesností.
DDS byl implementován také do Babyface s ohledem na potřeby profesionálních video aplikací,
tak jako na maximální flexibilitu. Sekce Pitch zahrnuje jak seznam typických video frekvencí
(tzv. pull up/pull down po 0.1% a 4%) a fader, kterým můţete volně měnit základní frekvenci
vzorkování v krocích 1 Hz (!) mimo rozsah aţ o +/- 5%.
Funkce Pitch vyžaduje, aby byl Babyface v režimu hodin Master (interní)! Nastavení
frekvence se potom týká pouze tohoto specifického Babyface!
Změnou vzorkovací frekvence během nahrávání/přehrávání se často způsobí ztráta kvality
audio signálu, nebo varovné hlášky audio software. Proto by požadovaná vzorkovací
frekvence měla být nastavena nejpozději před spuštěním software.
Coarse
Hrubé nastavení v krocích po 50 Hz
provedete kliknutím myši doleva a
doprava od fader knobu.
Fine
Jemné nastavení v krocích po 1 Hz
provedete pomocí levých/pravých
kurzorů.
Reset
Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši.
Příklady aplikací
Pitch (výška) umoţňuje současnou změnu rychlosti a ladění během nahrávání i přehrávání. Od
zarovnání přes další zdroje, aţ po kreativní efekty – cokoliv je moţné.
Pitch (výška) vám umoţňuje záměrně rozladit celý DAW. Tímto způsobem se můţe DAW
doladit k nástrojům, které mají výrazné nebo nezměnitelné ladění.
Pitch vám umoţňuje změnit vzorkovací frekvenci všech WDM zařízení najednou. Jelikoţ od dob
Windows Vista není moţné měnit vzorkovací frekvenci pomocí audio programu, je nutná ruční
rekonfigurace všech WDM zařízení. Změnou vzorkovací frekvence v dialogu Settings tento
problém vyřešíte. Jelikoţ změnu uvnitř systému vyţaduje určitý čas, nahrávání/přehrávání byste
neměli spouštět okamţitě, ale počkat po změně minimálně 5 vteřin.
Tip: Aktuální zatíţení CPU můţete pouţít k určení, zda audio systém jiţ dokončil rekonfiguraci.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
16
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9. Operace a použití
9.1 Přehrávání
V pouţité audio aplikaci, musí být Babyface zvolen jako výstupní zařízení. Obvykle se nachází
v nabídkách Options, Preferences nebo Settings pod Playback Device, Audio Devices, Audio,
atd.
Důrazně doporučujeme vypnout všechny systémové zvuky (přes >Ovládací panely /Zvuk<).
Jako Doporučené zařízení pro přehrávání nenechávejte Babyface, jelikoţ způsobí ztrátu
synchronizace a nepříjemný šum. Pokud máte pocit, ţe nemůţete pracovat bez systémových
zvuků, měli byste zváţit pouţití zvukového zařízení na desce nebo koupi levného Blaster clone a
zvolit jej jako Preferované zařízení v >Ovládací panely /Multimedia /Audio< nebo >Ovládací
panely /Zvuk /Přehrávání<.
Screenshot ukazuje typický dialog konfigurace. Po zvolení zařízení jsou audio data vyslána do
analogového nebo digitálního portu, podle toho, který byl vybrán pro přehrávání.
Zvýšením počtu a/nebo velikosti audio bufferů můţete předejít přerušování audio signálu, ale
také zvýšíte latenci, takţe výstup bude zpoţděný. Pro synchronizované přehrávání audio a MIDI
(apod.), musíte aktivovat značku ‘Get position from audio driver’.
Poznámka k Windows Vista/7:
Od Windows Vista jiţ audio aplikace nemohou ovládat vzorkovací frekvenci pod WDM. Místo
toho se musí uţivatel propracovat skrz mnoho nastavení (aţ 32 s kartou MADI!) a nastavit
vzorkovací frekvenci na stejnou hodnotu u kaţdého stereo zařízení.
Proto ovladač Babyface obsahuje pomůcku: vzorkovací frekvenci můţete nastavit globálně pro
všechny WDM zařízení v dialogu Settings, viz kapitolu 8.1.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
17
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9.2 DVD přehrávání (AC-3/DTS)
AC-3 / DTS
Pouţijete-li oblíbené DVD software přehrávače jako například WinDVD a PowerDVD, jejich tok
audio dat můţete vyslat do libovolného AC-3/DTS receiveru přes výstup SPDIF Babyface. Aby
toto fungovalo, WDM SPDIF zařízení od Babyface musí být zvoleno v >Ovládací panely/ Zvuky
a multimédia/ Audio< nebo >Ovládací panely/ Zvuk/Přehrávání<. Dále označte 'Pouţívat jen
doporučená zařízení'.
Audio vlastnosti DVD software zobrazují volbu 'SPDIF Out' nebo něco podobného. Pokud zvolíte
tuto moţnost, software bude vysílat nedekódovaný tok digitálních multichannel dat do Babyface.
Pozn.: Tento 'SPDIF' signál zní jako rozsekaný zvuk, navíc na nejvyšší hlasitosti. Snaţte se
vyvarovat míchání a směrování signálu do vašich reproduktorů, mohlo by dojít k jejich
poškození.
Multichannel (vícekanál)
PowerDVD a WinDVD umí pracovat také jako SW dekodér, vysílající multichannel datový tok
DVD přímo na analogový výstup Babyface. Aby toto fungovalo, zvolte jako přehrávací zařízení
WDM ’Loudspeaker’ na Babyface.
XP: >Ovládací panely/ Zvuky a multimedia/ Audio< a zaškrtněte 'Pouţít pouze standardní
zařízení'. Navíc nastavení reproduktoru, které najdete pod >Hlasitost/ Nastavení reproduktoru/
Pokročilé< musíte změnit ze Stereo na 5.1 Surround.
Vista/7: >Ovládací panely/ Zvuk/ Přehrávání < jako ‘Standardní’. Navíc nastavení reproduktoru,
které najdete pod >Konfigurace< musíte změnit ze Stereo na 5.1 Surround.
Audio vlastnosti PowerDVD a WinDVD nyní vypíší několik multichannel reţimů. Jakmile jeden
z nich zvolíte, software vyšle dekódovaná analogová multichannel data do Babyface. TotalMix
poté můţete pouţít k přehrávání přes kterékoliv vámi poţadované výstupní kanály.
Typické přiřazení kanálu pro surround přehrávání je:
1 - Levý
2 - Pravý
3 - Střed
4 - LFE (Low Frequency Effects)
5 - SL (Surround Levý)
6 - SR (Surround Pravý)
Pozn. 1: Volbou Babyface jako systémového přehrávacího zařízení je proti našemu doporučení,
jelikoţ profesionální převodníky by neměly být rušeny systémovými událostmi. Ujistěte se, ţe
jste znovu provedli volbu po pouţití, nebo zablokujte veškeré systémové zvuky (záloţka Zvuky,
poloţka 'Bez zvuku').
Pozn. 2: DVD přehrávač bude zpětně synchronizován od Babyface. To znamená, ţe kdyţ
pouţíváte AutoSync a/nebo word clock, přehrávací rychlost a výška budou následovat příchozí
signál hodin.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
18
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9.3 Poznámky o WDM
Ovladač nabízí jedno běţící zařízení na jeden stereo pár, jako Analog 3+4 (Babyface). WDM
Streaming je aktuální ovladač a audio systém od Microsoft, přímo zapracovaný do operačního
systému. WDM Streaming je stěţí pouţitelné pro profesionální hudební účely, jelikoţ všechna
data jsou zpracovávána tzv. Kernel Mixerem, který způsobuje latenci minimálně 30 ms. Navíc,
WDM můţe provádět konverze vzorkovacích frekvencí, aniţ byste si toho všimli, můţe
způsobovat odchylky mezi nahráváním a přehráváním, neúmyslně blokovat kanály a mnoho
dalších věcí.
Ovšem některé programy nenabízejí ani přímou volbu zařízení. Místo toho pouţívají přehrávací
zařízení zvolené ve Windows.
XP: <Ovládací panely/ Zvuky a multimedia/ Audio>
Vista/7: <Ovládací panely/ Zvuk/ Přehrávání>
Program Sonar od Cakewalk je však jedinečný z několika důvodů. Sonar pouţívá tzv. WDM
Kernel Streaming, obchází WDM mixer, čímţ dosahuje podobného výkonu jako ASIO (viz
níţe).
Z důvodů schopnosti multikanálového streamingu ovladače Sonar nejen najde stereo zařízení
zmíněné výše, ale také 8-kanálová propojená zařízení a přidá číslo kanálu na konec:
Babyface Analog (1+2) 1/2 je první stereo zařízení
Babyface Analog (3+4) je další stereo zařízení
Babyface Analog (1+2) 3/4 jsou kanály 3/4 prvního 8-kanálového propojeného zařízení.
Nedoporučujeme pouţívat tato speciální propojená zařízení. Také není moţné pouţít jeden
stereo kanál dvakrát (základní a propojené zařízení).
Multi-kanál pomocí WDM
WDM Streaming zařízení Loudspeaker (Analog 1+2) ovladače RME můţe fungovat jako klasické
stereo zařízení nebo jako aţ 8-kanálové zařízení.
8-kanálové přehrávání pomocí Windows Media Player vyţaduje nastavení reproduktoru 7.1
Surround. Konfigurace následujícím způsobem:
XP: >Ovládací panely /Zvuky a multimedia /Audio /Hlasitost /Nastavení reproduktoru
/Pokročilé <
Vista/7: >Ovládací panely /Zvuk /Přehrávání /Reproduktory /Konfigurovat <
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
19
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9.4 Počet kanálů pod WDM
ADAT optický převodník Babyface nabízí vzorkovací frekvence aţ 192 kHz s vyuţitím
standardního ADAT rekordéru. Aby toto fungovalo, tak se jednokanálová data rozdělí do dvou
nebo čtyř ADAT kanálů pomocí techniky Sample Multiplexing. To zmenšuje počet dostupných
ADAT kanálů z 8 na 4 nebo 2 na jeden ADAT port.
Kdykoliv se Babyface přepne na dvojnásobnou rychlost - reţim Double Speed (88.2/96 kHz)
nebo čtyřnásobnou rychlost - reţim Quad Speed (176.4/192 kHz), všechna zařízení, která
nejsou dále dostupná, automaticky zmizí.
WDM Stereo zařízení
Babyface Analog (1+2)
Babyface Analog (3+4)
Babyface AS (1+2)
Babyface ADAT (3+4)
Babyface ADAT (5+6)
Babyface ADAT (7+8)
Double Speed
Babyface Analog (1+2)
Babyface Analog (3+4)
Babyface AS (1+2)
Babyface ADAT (3+4)
Babyface ADAT (5+6)
Babyface ADAT (7+8)
Quad Speed
Babyface Analog (1+2)
Babyface Analog (3+4)
Babyface AS (1+2)
Babyface ADAT (3+4)
Babyface ADAT (5+6)
Babyface ADAT (7+8)
Pozn.: Pod Vista/7 se analogové výstupy 1/2 zobrazí jako Loudspeaker.
9.5 Multi-client operace
RME audio převodníky podporují i multi-client operace. Coţ znamená, ţe několik programů lze
pouţít současně. Také ASIO a WDM můţete pouţít současně. Vyuţití multi-client operací
vyţaduje splnění dvou jednoduchých pravidel:
• Multi-client operace vyžaduje identické vzorkovací frekvence!
Např. není moţné pouţít v jednom software 44.1 kHz a v druhém 48 kHz.
• Jiný software nemůže použít stejné přehrávací kanály ve stejnou chvíli.
Pokud např. Cubase pouţívá kanály 1/2, tento přehrávací pár jiţ nelze pouţít ve WaveLab, bez
ohledu na tom, zda se jedná o ASIO nebo WDM. Není to však absolutní omezení, protoţe
TotalMix umoţňuje libovolné směrování výstupů, takţe je moţné přehrávání i více software na
stejných hardware výstupech. Rovněţ identické vstupy lze pouţít současně, jelikoţ ovladač
vysílá data do všech aplikací najednou.
ASIO-Multiclient
RME audio převodníky podporují i operace ASIO multi-client. Navíc je moţné pouţít i více neţ
jeden ASIO software v danou chvíli. Ovšem i zde musí být vzorkovací frekvence shodná a kaţdý
software musí vyuţívat vlastní přehrávací kanály. Rovněţ vstupy lze vyuţívat současně.
Promyšlený nástroj DIGICheck od RME je však výjimkou z tohoto pravidla. Pracuje totiţ jako
ASIO host s vyuţitím speciální techniky přístupu k přehrávacím kanálům jiţ obsazeným. Proto je
DIGICheck schopen analyzovat a zobrazit data přehrávání z libovolného software bez ohledu na
formát, jaký software pouţívá.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
20
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9.6 Analogové nahrávání
Pro nahrávání z analogových vstupů musíte zvolit odpovídající nahrávací zařízení (Babyface
Analog (x+x)).
Kanál 1 a 2 u Babyface má digitálně ovládané mikrofonní
předzesilovače nejvyšší kvality. Digitální ovládání nabízí nastavení
gainu s krokem 3 dB, v rozsahu 9 dB aţ 60 dB. Konfigurace se provádí
buď přímo na přístroji pomocí otočného enkodéru nebo pomocí panelu
Settings vstupních kanálů 1 a 2 v TotalMix knobem Gain. Aktuální gain
je zobrazen v dB vedle knobu.
V dolním rozsahu knob skočí z 9 dB na 0 dB. Toto uţitečné další
nastavení poskytuje kompatibilitu linkového signálu aţ na +12 dBu na
mikrofonním vstupu.
Nad knobem Gain můţete nastavit samostatně vstupy, aby měly k
dispozici 48V fantomové napájení na XLR konektorech. Fantomové
napájení je potřebné pro kondenzátorové mikrofony.
Vstupní kanál 2 můţete přepnout na TRS jack na pravé straně
Babyface. Hi-Z nástrojový vstup má vstupní impedanci 470 kOhmů.
Vstupní gain je ovládán tím samým knobem, ale rozsah gain nyní
začíná na +9 dB.
Často se vyplatí monitorovat vstupní signál nebo jej poslat přímo na výstup. To můţete provést
na nulové latencí díky TotalMix (viz kapitolu 21).
Automatického ovládání monitoringu v reálném čase můţete dosáhnout pomocí Steinberg
protokolu ASIO s ASIO ovladači od RME a jakýmkoliv programem, který je kompatibilní s ASIO
2.0. Kdyţ zapnete 'ASIO Direct Monitoring', bude vstupní signál směrován v reálném čase na
výstup, ať začnete nahrávat v kterémkoliv místě (punch-in).
9.7 Digitální nahrávání
Na rozdíl od analogových zvukových karet, které v případě nulového signálu na vstupu vyrobí
prázdné soubory wave (nebo šum), digitální převodník potřebuje vţdy platný vstupní signál ke
spuštění nahrávání.
Abychom to vysvětlili, RME přidalo na
Babyface komplexní displej stavu I/O signálu,
který ukazuje vzorkovací frekvenci, zámek
(lock) a stav synchronizace v dialogu Settings
a stavovou LEDku přímo na přístroj.
Vzorkovací frekvence zobrazená v dialogu
nastavení (Settings) je vhodná jako rychlé
zobrazení aktuální konfigurace zařízení a
připojeného externího vybavení. Není-li
nalezena ţádná vzorkovací frekvence, uvidíte
zde ‘No Lock’.
Tím pádem je konfigurace jakékoliv audio aplikace pro digitální nahrávání snadná. Po zapojení
bude Babyface ukazovat aktuální a externí vzorkovací frekvenci. Tento parametr lze potom
změnit v dialogu atributů audio aplikace (či podobné).
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
21
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9.8 Digitální zapojení
ADAT
ADAT optický vstup Babyface je plně kompatibilní se všemi optickými výstupy ADAT. Bitclock
PLL od RME nemá srovnání v předcházení praskání a výpadkům, ani v extrémních operacích
varipitch a zaručuje rychlý a vyrovnaný převod digitálního vstupního signálu. Obvyklý kabel
TOSLINK tomuto přenosu zcela vyhovuje. Více informací o Double Speed (S/MUX) najdete
v kapitole 26.4.
ADAT In
Převodník pro zařízení posílající ADAT signál do Babyface. Nese kanály 1 aţ 8. Kdyţ přijímá
signál v reţimu Double Speed, vstup nese kanály 1 aţ 4 a na Quad Speed (čtyřnásobná
rychlost) kanály 1 a 2.
ADAT Out
Rozhraní pro zařízení přijímající ADAT signál z Babyface. Přenáší kanály 1 aţ 8. Kdyţ posílá
signál v reţimu Double Speed, nese tento port kanály 1 aţ 4 a na Quad Speed (čtyřnásobná
rychlost) kanály 1 a 2.
Pozn.: Pokud chcete pouţít optický výstup jako ADAT port, nastavte moţnost Optical na ADAT v
dialogu Settings.
SPDIF
Optický vstup se automaticky přepne na SPDIF operaci, kdyţ je takový signál detekován.
Zvukové informace se poté zobrazí v TotalMix na prvních dvou ADAT kanálech, AS 1 a AS 2.
Aktivací moţnosti TMS v dialogu Windows Settins umoţníte DIGIChecku od RME analyzovat
stav kanálu (Channel Status) vstupního signálu.
Pokud chcete SPDIF posílat ven z optického výstupu, zvolte moţnost Optical – SPDIF v dialogu
Settings. Výstupní signál v TotalMix musí být na prvních ADAT kanálech, AS 1+2, přítomen.
MIDI
Babyface nabízí jeden MIDI I/O se dvěma 5-pin DIN jacky. MIDI porty jsou v systému díky
ovladači. Pouţitím MIDI-schopného software můţete tyto porty najít pod názvem Babyface Midi.
Kdyţ pouţijete více neţ jedno Babyface, operační systém přidá pořadové číslo k názvu portu,
například Babyface MIDI (2) atd.
MIDI porty podporují multi-client operace. MIDI vstupní signál můţe přijmout i více programů
současně. Dokonce i MIDI výstup můţete pouţít více programy najednou. Ovšem, díky
omezené šířce pásma MIDI, taková komunikace způsobí spíše problémy.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
22
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
9.9 Režimy hodin – Synchronizace
V digitálním světě musí být všechna zařízení buď Master (zdroj hodin) nebo Slave (přijímač
hodin). Jakmile je několik zařízení napojeno do systému, musí zde být vţdy jediný master clock
signál.
Digitální systém může mít pouze jeden master! Pokud je režim hodin Babyface nastaven na
'Internal', všechna ostatní zařízení musí být nastavena na ‘Slave’.
Babyface vyuţívá velice snadno ovladatelné, inteligentní ovládání hodin, nazvané AutoSync.
Zvolením Optical jako zdroje časových dat (Clock Source) bude systém neustále skenovat
všechny digitální vstupy a hledat platný signál. Pokud je nalezen jakýkoliv platný signál,
Babyface se přepne z interních krystalických hodin (Clock Mode (režim hodin) - aktuálně interní
(Internal)) na hodiny přetaţené ze vstupního signálu (Clock Mode (režim hodin) – aktuálně
ADAT nebo SPDIF). Rozdíl od běţného reţimu slave je v tom, ţe kdykoliv se referenční signál
ztratí, systém automaticky pouţije svůj interní hodinový signál a pracuje v reţimu Master.
AutoSync zaručuje, ţe nahrávání a nahrávání během hraní bude vţdy pracovat správně. Avšak
v určitých případech, např. kdyţ jsou přímo připojeny vstupy a výstupy přístroje DAT do
Babyface, AutoSync můţe způsobit zpětnou vazbu v digitálním přenosu, takţe synchronizace se
přeruší. Pokud chcete tento problém vyřešit, přepněte reţim hodin Babyface na Master (Zdroj
hodin - Internal).
V některých situacích se není moţné změně reţimu hodin vyhnout. Příklad: CD přehrávač je
zapojený do vstupu SPDIF. Zkuste nahrát krátký záznam z CD a budete zklamáni - málo CD
přehrávačů lze synchronizovat. Nahrané vzorky budou narušené, jelikoţ signál z CD přehrávače
je přečten hodinami Babyface, a tedy mimo synchronizaci. V tom případě by měl být zdroj hodin
(Clock Source) dočasně nastaven na SPDIF.
Exkluzivní technologie SyncCheck od RME (poprvé implementována do Hammerfall) vám
umoţňuje snadnou kontrolu a zobrazení aktuálního stavu hodin. Input Status indikuje, zda je
platný signál (Lock, No Lock) pro optický vstup, nebo zda je platný a také synchronní (Sync). V
poli Clock Mode (režim hodin) je zobrazena reference hodin. Viz kapitolu 26.1.
Pod WDM Babyface nastaví (musí)
vzorkovací frekvenci. Tím se můţe
objevit vpravo chybová hláška. Stabilní
signál se vzorkovací frekvencí o
hodnotě 32 kHz je detekován na
vstupu ADAT (Sync), ale Windows
měly zvuk nastavený na 44100 Hz jiţ
před tím. Červená barva textového
štítku značí chybnou podmínku a
vyzývá uţivatele, aby ručně nastavil
vzorkovací frekvenci na 32000 Hz.
Pod ASIO nastaví vzorkovací frekvenci
audio software, takţe taková chyba
nemůţe nastat. Pokud je vstupní
vzorkovací frekvence jiná, indikace
synchronizace (Sync) se neobjeví.
Díky AutoSync od RME a SyncCheck můţe konečně kdokoliv dokonale zvládnout tento častý
zdroj chyb, který se nejvíce vyskytoval ve světě digitálních studií.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
23
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
10. Práce pod ASIO
10.1 Obecně
Spusťte ASIO software a vyberte ASIO Fireface USB jako audio I/O zařízení nebo audio
ovladač.
Babyface podporuje ASIO Direct Monitoring (ADM).
MIDI I/O na Babyface můţete pouţít s MME MIDI i s DirectMusic MIDI.
10.2 Počet kanálů pod ASIO
Na vzorkovací frekvenci 88.2 nebo 96 kHz pracují optické vstupy a výstupy ADAT v reţimu
S/MUX, takţe počet dostupných kanálů se zmenší z 8 na 4.
Na vzorkovací frekvenci 176.4 a 192 kHz pracují optické vstupy a výstupy ADAT v reţimu
S/MUX4, takţe počet dostupných kanálů se omezí na 2.
Pozn.: Kdyţ měníte rozsah vzorkovací frekvence mezi Single, Double a Quad Speed, počet
kanálů uvedených ASIO ovladačem mění také. To můţe vyţadovat reset seznamu I/O v audio
software.
Single Speed (jednoduchá Double Speed
rychlost) Analog 1 aţ 4
(dvojnásobná
rychlost)
Babyface
Babyface Analog
1 aţ 4
Babyface AS 1 aţ 2
Babyface AS 1 aţ 2
Babyface ADAT 3 aţ 4
Babyface ADAT 3 aţ 4
Babyface ADAT 5 aţ 6
Babyface ADAT 5 aţ 6
Babyface ADAT 7 aţ 8
Babyface ADAT 7 aţ 8
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
Quad Speed (čtyřnásobná
rychlost) Analog 1 aţ 4
Babyface
Babyface AS 1 aţ 2
Babyface ADAT 3 aţ 4
Babyface ADAT 5 aţ 6
Babyface ADAT 7 aţ 8
24
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
10.3 Známé problémy
Pokud počítač nemá dostatečný výkon CPU a/nebo dostatečnou rychlost přenosu USB sběrnice,
pak dochází k výpadkům, objeví se praskání a šum. Takovým efektům se můţete vyhnout
pouţitím vyššího nasavení bufferu/latence v dialogu Settings v Babyface. Navíc byste měli
dočasně deaktivovat plug-iny, abyste se ujistili, ţe tyto problémy nezpůsobují právě oni.
Více informací najdete v kapitole 26.3.
Jiný tradiční zdroj problémů bývá nesprávná synchronizace. ASIO nepodporuje asynchronní
operace, coţ znamená, ţe vstupní a výstupní signály musí nejen pouţívat stejnou vzorkovací
frekvenci, ale musí být také synchronní. Všechna zařízení připojená k Babyface musí být
správně konfigurována pro operace Full Duplex. Jelikoţ SyncCheck (v dialogu nastavení)
zobrazují pouze Lock, namísto Sync, nemusí být zařízení nastavena správně!
To samé se aplikuje, kdyţ pouţijete více, neţ jeden Babyface nebo Fireface UC - všechny
přístroje musí být synchronizovány. Jinak uslyšíte periodicky se opakující ruchy.
Babyface podporuje ASIO Direct Monitoring (ADM). Mějte na paměti, ţe ne všechny programy
podporují ADM bezvýhradně nebo zcela bez chyb. Nejčastěji uváděný problém je špatná funkce
panorama ve stereo kanálu.
V případě odchylky mezi audiem a MIDI, nebo v případě fixní odchylky (MIDI značky umístěné
blízko před nebo za správnou pozicí), musíte změnit nastavení v Cubase/Nuendo. V momentě
reprodukce by měla být aktivní moţnost 'Use System Timestamp'. Babyface podporuje MME
MIDI i DirectMusic MIDI. Záleţí na pouţité aplikaci, který z typů MIDI bude fungovat lépe.
11. Použití více přístrojů Babyface
Aktuální ovladač podporuje aţ tři Babyface nebo Fireface UC. Všechny přístroje musí být
synchronizovány, tzn. ţe musí přijímat platné diginální a synchronizované informace.
•
Pokud je jeden z Babyface systémů nastaven na reţim hodin Master, všechny ostatní musí
být nastaveny na reţim Slave a musí být synchronizovány k master, např. respektováním
word clock. Reţimy hodin všech přístrojů musí být nastaveny správně v dialogu Nastavení
Babyface.
•
Pokud jsou všechny přístroje napájeny signálem synchronních hodin, tedy všechny přístroje
ukazují Sync v dialogu Settings, všechny kanály můţete pouţít najednou. To se zvláště hodí
při práci pod ASIO, jelikoţ ovladač ASIO chápe všechny přístroje jako jeden.
Pozn.: TotalMix je součástí hardware kaţdého Babyface. Můţete pouţít aţ tři mixy, ale jsou
oddělené a nemohou si vyměňovat data. Globální mix pro všechny přístroje není k dispozici.
V reálném světě nemá operace více, neţ jednoho Babyface smysl, tudíţ není aktivně
podporována RME. Druhý přístroj by měl být synchronizován pomocí optického vstupu.
Výsledkem je rozšíření o 2 analogové záznamy a 4 analogové přehrávací kanály (plus 8
digitálních přes ADAT výstup). Větší smysl dává přímo připojit 8-kanálový konverter do ADAT I/O
jednoho Babyface, coţ přidá plných 8 nahrávacích a přehrávacích kanálů.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
25
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
12. DIGICheck Windows
DIGICheck software je vynikající pomůckou, vyvinutou pro testování, měření a analýzu
digitálního audio signálu. Ačkoliv pouţití tohoto Windows SW je jasné, přesto obsahuje
vyčerpávající online help. DIGICheck 5.3 pracuje jako multi-client ASIO host, takţe jej můţete
pouţít paralelně k jinému software se všemi vstupy a výstupy(!). Následuje krátký výčet aktuálně
pouţitelných funkcí:
• Stupnice úrovně. Vysoce přesná stupnice, 24-bitové rozlišení, 2/10/28 kanálů. Příklady
aplikací: Měření špiček, stupnice úrovně RMS, detekce přesahu znělosti, stupnice fázové
korelace, dynamický rozsah a poměr signál-šum, rozdíl RMS od špiček (hlasitost),
dlouhodobé měření špiček, kontrola vstupů. Reţim Oversampling pro úrovně vyšší neţ 0
dBFS. Podporuje vizualizaci podle K-System.
• Hardware stupnice úrovně pro vstup, přehrávání a výstup. Referenční Level Meter volně
upravitelný, s téměř nulovým zatíţením CPU, díky tomu, ţe vše vypočítává Babyface
hardware.
• Vector Audio Scope. Světově unikátní goniometr zobrazuje typický záblesk lampy
osciloskopu. Zahrnuje stupnici Korelace a úrovně.
• Surround Audio Scope. Profesionální Surround stupnice úrovně s rozšířenou analýzou
korelace, ITU zatíţením a souhrnným měřením ITU.
• Spectral Analyser. Světově ojedinělá technologie zobrazení 10-, 20- nebo 30-pásmového
analogového bandpass filtru. Zvládá 192 kHz!
• Bitová statistika & šum (Noise). Zobrazuje skutečné rozlišení audio signálů, stejně jako
chyby a DC offset. Zahrnuje měření signálu směrem k šumu v dB a dBA, plus měření DC.
• Totalyser. Spektrální analyzér, stupnice úrovně a vektorový Audio Scope v jednom okně.
Stavový displej kanálu. Detailní analýza a zobrazení dat SPDIF a AES/EBU o stavu kanálu.
• Global Record (globální nahrávání). Dlouhodobé nahrávání všech kanálů s nejniţším
zatíţením systému.
• Kompletně multi-client. Otevírá tolik měřících oken, kolik potřebujete, pro libovolný kanál a
vstup či výstup!
Pokud chcete nainstalovat DIGICheck, běţte do sloţky \DIGICheck na CD RME ovladače a
spusťte setup.exe. Sledujte instrukce na obrazovce.
DIGICheck prochází stálým update. Nejnovější verzi najdete vţdy na naší webové
stránce www.rme-audio.com, sekce Downloads / DIGICheck.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
26
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
13. Hotline – Problémy a potíže
Nejnovější informace vţdy naleznete na naší webové stránce www.rme-audio.com, v sekci FAQ,
Latest Additions.
Vstupní signál nelze monitorovat v reálném čase
• ASIO Direct Monitoring není aktivován v DAW a/nebo je monitoring globálně deaktivován.
Zdá se, že nepracuje všech 8 ADAT kanálů
• Optický výstup je přepnutý na 'SPDIF'. Jak můţete vidět v blokovém diagramu, všechny kanály
a jejich přiřazení ještě existují, ale optický přenos je jiţ odpojen od ADAT. Přehrávací zařízení
ADAT jsou k dispozici nasměrováním a smícháním v TotalMix na jiný výstup.
Přehrávání funguje, ale nahrávání nikoliv
• Zkontrolujte, zda je platný signál na vstupu. Pokud ano, pak je aktuální vzorkovací frekvence
zobrazena v dialogu Settings.
• Zkontrolujte, zda byl Babyface systém zvolen jako nahrávací zařízení v audio aplikaci.
• Zkontrolujte, zda vzorkovací frekvence, nastavená v audio aplikaci (‘Recording properties’,
apod.), odpovídá vstupnímu signálu.
• Zkontrolujte, zda kabely/ zařízení nejsou zapojeny do uzavřené smyčky. Pokud ano, nastavte
reţim hodin systému na Master.
Během nahrávání nebo přehrávání se objevuje praskání
• Zvyšte počet a velikost bufferů v dialogu Settings nebo v aplikaci.
• Vyzkoušejte různé kabely (koaxiální nebo optické), jestli nemají nějakou vadu.
• Zkontrolujte, zda kabely/ zařízení nejsou zapojeny do uzavřené smyčky. Pokud ano, nastavte
reţim hodin systému na ‘Master’.
• Zkontrolujte dialog Nastavení zobrazení chyb (Errors).
Dialog Instalace ovladače a Nastavení/TotalMix funguje, ale přehrávání nebo nahrávání nikoliv
•
Jelikoţ rozlišení a ovládání zařízení jsou úzkopásmové aplikace, přehrávání/ nahrávání
potřebuje plný výkon USB přenosu. Proto porušené USB kabely s omezenou šířkou pásma
mohou způsobit takové chyby.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
27
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
28
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Uživatelský manuál
Babyface
Instalace ovladače a operace - Mac OS X
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
29
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
14. Instalace hardware
Propojte počítač a Babyface přiloţeným USB kabelem. Mac OS X detekuje nový hardware jako
Babyface (sériové číslo).
15. Ovladač a firmware
15.1 Instalace ovladače
Poté, co byl Babyface připojen, (viz 14. Instalace hardware), nainstalujte ovladače z CD
ovladače RME. Soubory ovladače jsou umístěny ve sloţce Babyface. Instalace se spustí
automaticky dvojím kliknutím na soubor Fireface USB.pkg.
RME doporučuje staţení poslední verze ovladače z webové stránky RME! Po staţení pokračujte
následující procedurou:
Dvojklikem na driver_usb_mac.zip rozbalíte archiv souboru do Babyface USB.pkg. Instalace
funguje automaticky dvojím kliknutím na tento soubor.
Během instalace ovladače se programy Fireface USB Settings a Fireface USB Mixer (TotalMix
FX) zkopírují do sloţky Applications. Doporučujeme vytvořit zástupce těchto dvou programů na
ploše, ať je máte neustále k dispozici.
Moţné důvody, proč nebyl Babyface po instalaci ovladače automaticky rozeznán:
• USB port není aktivní v systému (zkontrolujte v System Profiler, USB)
• USB kabel není správně či vůbec zasunut do konektoru
• Babyface nepřijímá ţádné nebo jen nedostatečné napájení. V tom případě zapojte přiloţený
dvojitý kabel. Zapojte oba konektory jednoho konce kabelu do počítače. Pokud se Babyface
spustí správně, spodní zelená LEDka v levém pásmu začne blikat, LEDka In bude stále svítit to je ta spodní v pravém pásmu.
15.2 Aktualizace ovladače
V případě ţe před update ovladače není nutné odstranění staršího, bude tento přepsán uţ
během instalace. V případě problémů můţete soubory ovladače ručně odstranit přetaţením do
Koše:
/Applications/Fireface USB Mixer
/Applications/Fireface USB Settings
/System/Library/Extensions/FirefaceUSB.kext
/Users/username/Library/Preferences/Fireface USB folder
/Users/username/Library/Preferences/de.rme-audio.FirefaceUSBMixer.plist
/Users/username/Library/Preferences/de.rme-audio.TotalmixFX.plist
/Users/username/Library/Preferences/de.rme-audio.Fireface_USB_Settings.plist
/Library/LaunchAgents/de.rme-audio.firefaceUSBAgent.plist
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
30
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
15.3 Aktualizace firmware
Nástroj Flash Update provede update firmware Babyface na nejnovější verzi. Ovladač však jiţ
musí být nainstalovaný.
Spusťte program Babyface USB Flash. Flash Update Tool zobrazí aktuální revizi firmware
Babyface a zda je nutné aktualizaci provést či ne. Pokud ano, jednoduše stiskněte tlačítko
'Update'. Objeví se průběh procesu, dokud neskončí (zpřístupní se Ok).
Po ukončení update musíte přístroj resetovat. Stačí Babyface na několik sekund vypnout.
Restartování počítače není nutné.
Kdyţ aktualizace selţe (stav: failure), bude nataţen druhý BIOS přístroje z dalšího bootovacího
sektoru (Secure BIOS Technology). Takţe přístroj zůstává plně funkční. Flash proces v takovém
případě doporučujeme zopakovat na jiném počítači.
16. Konfigurace Babyface
16.1 Dialog nastavení (Settings)
Konfigurace Babyface se provádí ve vlastním dialogu nastavení. Spusťte program Fireface USB
Settings. Mix Babyface (TotalMix FX) můţete nakonfigurovat spuštěním programu Fireface
USB Mixer.
Hardware Babyface nabízí významnou pomoc, výborně promyšlené a praktické funkce
a podmínky, které ovlivňují práci karty - konfigurací dosáhnete splnění různých poţadavků.
V dialogu nastavení lze nastavit následující parametry:
• Operace DSP
• Konfigurace digitálního I/O
• Aktuální vzorkovací frekvence
• Povaha synchronizace
• Stav vstupu a výstupu
Změny, provedené v dialogu
Settings, jsou aplikovány ihned potvrzení
není
nutné
(např.
ukončením dialogu).
Nicméně, nastavení nelze měnit
během přehrávání nebo nahrávání,
pokud tomu předchází, jelikoţ by
mohlo způsobit nepříjemné šumy.
Pouţijte výsuvné menu Properties
For, kde zvolíte přístroj, který má
být konfigurován.
Napravo od tohoto menu najdete
aktuální verzi ovladače a firmware.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
31
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Volitelné
DSP – EQ pro nahrávání
Přepíná 3-pásmový EQ a Low Cut (ořezání basů) všech vstupních kanálu na trasu nahrávání. V
případě, ţe jste aktivovali Loopback, EQ a Low Cut výstupního kanálu jsou umístěny do trasy
nahrávání. Viz kapitolu 23.5.
Optical Out (optický výstup)
Optický TOSLINK výstup můţe fungovat jako ADAT nebo SPDIF výstup. Stav kanálu (Channel
Status) je fixován na stav spotřeby (Consumer).
Pozn.: Optický vstup detekuje příchozí formát automaticky.
Režim Clock
Vzorkovací frekvence
Pouţívá se k nastavení aktuální vzorkovací frekvence. Toto je stejné nastavení jako v Audio
MIDI Setup, pouze je přidáno sem pro vaše pohodlí.
Clock Source (zdroj časových dat)
Přístroj je moţné konfigurovat tak, aby pouţíval vlastní hodiny (Interní = Master) nebo digitální
vstupní signál (Optický = Slave). Pokud externí zdroj není dostupný (stav vstupu No Lock),
přístroj se přepne na interní hodiny. Aktuální zdroj hodin je zobrazený jako Current.
Stav vstupu
Indikuje, zda je platný signál (Lock, No Lock) pro optický vstup, nebo zda je platný a také
synchronní (Sync). Třetí sloupec ukazuje vzorkovací frekvenci detekovanou pomocí hardware
(zevrubné rozpoznání, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz atd.). V režimu hodin (Clock) je reference hodin
zobrazena. Viz kapitolu 26.1.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
32
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
16.2 Režimy hodin – Synchronizace
V digitálním světě musí být všechna zařízení buď Master (zdroj hodin) nebo Slave (přijímač
hodin). Jakmile je několik zařízení napojeno do systému, musí zde být vţdy jediný master clock
signál.
Digitální systém může mít pouze jeden master! Pokud je režim hodin Babyface nastaven na
'Internal', všechna ostatní zařízení musí být nastavena na ‘Slave’.
Babyface vyuţívá velice snadno ovladatelné, inteligentní ovládání hodin, nazvané AutoSync.
Zvolením Optical jako zdroje hodin (Clock Source) bude systém neustále skenovat všechny
digitální vstupy a hledat platný signál. Pokud je nalezen jakýkoliv platný signál, Babyface se
přepne z interních krystalických hodin (Clock Mode (reţim hodin) - aktuálně interní (Internal)) na
hodiny přetaţené ze vstupního signálu (Clock Mode (reţim hodin) – aktuálně ADAT nebo
SPDIF). Rozdíl od běţného reţimu slave je v tom, ţe kdykoliv se referenční signál ztratí, systém
automaticky pouţije svůj interní hodinový signál a pracuje v reţimu Master.
AutoSync zaručuje, ţe nahrávání a nahrávání během hraní bude vţdy pracovat správně. Avšak
v určitých případech, např. kdyţ jsou přímo připojeny vstupy a výstupy přístroje DAT do
Babyface, AutoSync můţe způsobit zpětnou vazbu v digitálním přenosu, takţe synchronizace se
přeruší. Pokud chcete tento problém vyřešit, přepněte reţim hodin Babyface na Master (Zdroj
hodin - Internal).
V některých situacích se není moţné změně reţimu hodin vyhnout. Příklad: CD přehrávač je
zapojený do vstupu SPDIF. Zkuste nahrát krátký záznam z CD a budete zklamáni - málo CD
přehrávačů lze synchronizovat. Nahrané vzorky budou narušené, jelikoţ signál z CD přehrávače
je přečten hodinami Babyface, a tedy mimo synchronizaci. V tom případě by měl být zdroj hodin
(Clock Source) dočasně nastaven na SPDIF.
Exkluzivní technologie SyncCheck od RME (poprvé implementována do Hammerfall) vám
umoţňuje snadnou kontrolu a zobrazení aktuálního stavu hodin. Input Status indikuje, zda je
platný signál (Lock, No Lock) pro optický vstup, nebo zda je platný a také synchronní (Sync). V
poli Clock Mode (režim hodin) je zobrazena reference hodin. Viz kapitolu 26.1.
Prakticky SyncCheck nabízí uţivateli jednoduchý způsob kontroly, zda všechna připojená
digitální zařízení, zapojená do systému, jsou správně konfigurována. Díky AutoSync a
SyncCheck můţe konečně kdokoliv dokonale zvládnout tento častý zdroj chyb, který se nejvíce
vyskytoval ve světě digitálních studií.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
33
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
17. Mac OS X FAQ
17.1 Ohledně instalace ovladače
Soubor s příponou zip od RME obsahuje komprimovaný archiv. Zip je přímo podporován OS X,
dvojí kliknutí na něj je vše, co musíte provést.
Ovladač se skládá ze zabaleného souboru (pkg). Dvojím kliknutím spustíte instalátor OS X.
Aktuální audio ovladač se jeví jako soubor s příponou kernel. Instalátor jej zkopíruje do
>System/ Library/ Extensions<. Jeho název je FirefaceUSB.kext. Je vidět ve Finderu, takţe
můţete ověřit datum a verzi ovladače. Ovšem také tato sloţka obsahuje podsloţky a soubory.
Přesto můţete tento 'soubor ovladače' odstranit jednoduchým přetaţením do koše. To se vám
můţe hodit, pokud instalace ovladače zhavaruje.
17.2 MIDI nefunguje
V některých případech aplikace nezobrazují MIDI port. Důvod obvykle najdete v nastavení
Audio MIDI Setup. Není zde totiţ zobrazení ţádné RME MIDI zařízení, nebo je nepřístupné a
proto neaktivní. Většinou pomůţe odstranění nepřístupného zařízení a opětovné vyhledání MIDI
zařízení.
Babyface je z kategorie podřízených. Tudíţ přichází bez ovladače. OS X jej rozpozná jako MIDI
zařízení a bude jej pouţívat s ovladačem, který je součástí operačního systému.
17.3 Povolení úprav disku
Povolení úprav můţe vyřešit problémy v instalačním procesu – a mnohé další. K tomu spusťte
Disk Utility v nabídce Utilities. Vyberte systémový disk ze seznamu disků/svazků nalevo.
Záloţka First Aid napravo umoţňuje zkontrolovat a upravit přístupová práva k disku.
17.4 Podporované vzorkovací frekvence
Ovladač Mac OS X od RME podporuje všechny samplovací frekvence potřebné pro hardware.
To zahrnuje 32 kHz a 64 kHz a dokonce 128 kHz, 176.4 kHz a 192 kHz.
Ovšem ne kaţdý software podporuje všechny samplovací frekvence hardware. Schopnosti
spolupráce s hardware lze snadno ověřit v nastavení Audio MIDI. Zvolte Audio devices pod
Properties of: a vyberte Babyface. Kliknutím na Format vyjede seznam podporovaných
vzorkovacích frekvencí.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
34
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
17.5 Počet kanálů pod Core Audio
Na vzorkovací frekvenci 88.2 nebo 96 kHz pracují optické vstupy a výstupy ADAT v reţimu
S/MUX, takţe počet dostupných kanálů se zmenší z 8 na 4.
Na vzorkovací frekvenci 176.4 a 192 kHz pracují optické vstupy a výstupy ADAT v reţimu
S/MUX4, takţe počet dostupných kanálů se omezí na 2.
Není moţné měnit počet Core Audio zařízení bez restartování počítače. Tím pádem, kdykoliv se
Babyface přepne na Double Speed (88.2/96 kHz) nebo Quad Speed reţim (176.4/192 kHz),
všechna zařízení zůstanou přítomna, ale stanou se částečně neaktivními.
Single Speed
Babyface Analog 1 aţ 4
Babyface AS 1 aţ 2
Babyface ADAT 3 aţ 4
Babyface ADAT 5 aţ 6
Babyface ADAT 7 aţ 8
Double Speed
Babyface Analog 1 aţ 4
Babyface AS 1 aţ 2
Babyface ADAT 3 aţ 4
Babyface ADAT 5 aţ 6
Babyface ADAT 7 aţ 8
Quad Speed
Babyface Analog 1 aţ 4
Babyface AS 1 aţ 2
Babyface ADAT 3 aţ 4
Babyface ADAT 5 aţ 6
Babyface ADAT 7 aţ 8
17.6 Různé Informace
Ovladač Babyface vyţaduje alespoň Mac OS 10.5, jelikoţ pouţívá speciální USB funkce, které
nejsou dostupné u starších verzí operačního systému.
V nabídce >System Preferences/ Audio-MIDI Setup< můţete konfigurovat hardware pro
systémové vyuţití. Programy, které nepodporují vybranou kartu nebo kanál pouţijí zařízení,
zvolené jako Standard-Input a Standard-Output. (Soundstudio, Mplayer, Amplitube atd.).
V dolní části okna jsou zobrazeny schopnosti audio hardware a je moţné je v některých
případech i změnit. Na straně nahrávání ţádné změny moţné nejsou. Programy, které
nepodporují vybraný kanál, vţdy vyuţijí kanály 1/2, tedy první stereo pár. Pro přístup k dalším
vstupům pouţijte následující uspořádání s TotalMix: směrujte poţadovaný vstupní signál do
výstupních kanálů 1/2. V nastavení kanálů výstupů 1/2 aktivujte Loopback. Výsledek:
poţadovaný vstupní signál je nyní k dispozici na vstupním kanále 1/2, bez dalšího
zpoţdění/latence.
Pouţijte Speaker Setup (nastavení reproduktorů) k libovolné konfiguraci přehrávání všech
dostupných kanálů. Dokonce multikanálové přehrávání (Surround, DVD přehrávač) můţete
nastavit tímto způsobem.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
35
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
18. Použití více přístrojů Babyface
OS X podporuje pouţití více, neţ jednoho audio zařízení v rámci audio software. Toho
dosáhnete přes Core Audio funkci Aggregate Devices, která vám umoţní kombinovat různá
zařízení do jednoho. Všechny přístroje musí být synchronizovány, tzn. ţe přijímají platné,
synchronizované informace skrz digitální vstupní signál.
•
Pokud je jeden z Babyface systémů nastaven na reţim hodin Master, všechny ostatní musí
být nastaveny na reţim hodin Slave a musí být synchronizovány k master napájením ADAT
nebo SPDIF. Reţimy hodin všech přístrojů musí být nastaveny správně v dialogu Nastavení
Babyface.
•
Pokud jsou všechny přístroje napájeny signálem synchronních hodin, tedy všechny přístroje
ukazují Sync v dialogu Settings, všechny kanály můţete pouţít najednou.
Pozn.: TotalMix je součástí hardware kaţdého Babyface. Můţete pouţít aţ tři mixy, ale jsou
oddělené a nemohou si vyměňovat data. Globální mix pro všechny přístroje není k dispozici.
V reálném světě nemá operace více, neţ jednoho Babyface smysl, tudíţ není aktivně
podporována RME. Druhý přístroj by měl být synchronizován pomocí optického vstupu.
Výsledkem je rozšíření o 2 analogové záznamy a 4 analogové přehrávací kanály (plus 8
digitálních přes ADAT výstup). Větší smysl dává přímo připojit 8-kanálový konverter do ADAT I/O
jednoho Babyface, coţ přidá plných 8 nahrávacích a přehrávacích kanálů.
19. DIGICheck Mac
DIGICheck software je vynikající pomůckou, vyvinutou pro testování, měření a analýzu
digitálního audio signálu. Ačkoliv pouţití tohoto Windows SW je jasné, přesto obsahuje
vyčerpávající online help. DIGICheck 0.6 běţí paralelně s jakýmkoliv software a ukazuje
všechna vstupní data. Následuje krátký výčet aktuálně pouţitelných funkcí:
• Stupnice úrovně. Vysoce přesná stupnice, 24-bitové rozlišení, 2/10/28 kanálů. Příklady
aplikací: Měření špiček, stupnice úrovně RMS, detekce přesahu znělosti, stupnice fázové
korelace, dynamický rozsah a poměr signál-šum, rozdíl RMS od špiček (hlasitost),
dlouhodobé měření špiček, kontrola vstupů. Reţim Oversampling pro úrovně vyšší neţ 0
dBFS. Podporuje vizualizaci podle K-System.
• Hardware stupnice úrovně pro vstup, přehrávání a výstup. Referenční stupnice měření
Level Meter volně upravitelná, s téměř nulovým zatíţením CPU, díky tomu, ţe vše vypočítává
Babyface hardware.
• Vector Audio Scope. Světově unikátní Goniometer zobrazuje typický záblesk lampy
osciloskopu. Zahrnuje stupnici Korelace a úrovně.
• Surround Audio Scope. Profesionální Surround stupnice úrovně s rozšířenou analýzou
korelace, ITU zatíţením a souhrnným měřením ITU.
• Spectral Analyser. Světově ojedinělá technologie zobrazení 10-, 20- nebo 30-pásmového
analogového bandpass filtru. Zvládá 192 kHz!
• Totalyser. Spektrální analyzér, stupnice úrovně a vektorový Audio Scope v jednom
okně.
• Kompletně multi-client. Otevírá tolik měřících oken, kolik potřebujete, pro libovolný kanál a
vstup či výstup!
Pokud chcete nainstalovat DIGICheck, běţte do sloţky \DIGICheck na CD RME ovladače a
spusťte instalátor. Sledujte instrukce na obrazovce.
DIGICheck prochází stálým update. Nejnovější verzi najdete vţdy na naší webové
stránce www.rme-audio.com, sekce Downloads / DIGICheck.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
36
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
20. Hotline – Problémy a potíže
Nejnovější informace vţdy naleznete na naší webové stránce www.rme-audio.com, v sekci FAQ,
Latest Additions.
Přístroj a ovladače byly nainstalovány správně, ale nefunguje přehrávání:
• Je Babyface vidět v seznamu System Profiler? (Vendor ID 2613).
• Byl Babyface zvolen jako aktuální přehrávací zařízení pro audio aplikaci?
Zdá se, že nepracuje všech 8 ADAT kanálů
• Optický výstup je přepnutý na 'SPDIF'. Jak můţete vidět v blokovém diagramu, všechny kanály
a jejich přiřazení ještě existují, ale optický přenos je jiţ odpojen od ADAT. Přehrávací zařízení
ADAT jsou k dispozici nasměrováním a smícháním v TotalMix na jiné výstupy.
Přehrávání funguje, ale nahrávání nikoliv:
• Zkontrolujte, zda je platný signál na vstupu. Pokud ano, pak je aktuální samplovací frekvence
zobrazena v dialogu Nastavení.
• Zkontrolujte, zda byl Babyface systém zvolen jako nahrávací zařízení v audio aplikaci.
• Zkontrolujte, zda vzorkovací frekvence, nastavená v audio aplikaci (‘Recording properties’,
apod.), odpovídá vstupnímu signálu.
• Zkontrolujte, zda kabely/ zařízení nejsou zapojeny do uzavřené smyčky. Pokud ano, nastavte
reţim hodin systému na ‘Master’.
Během nahrávání nebo přehrávání se objevuje praskání:
• Zvyšte počet a velikost bufferů v aplikaci.
• Vyzkoušejte různé kabely (koaxiální nebo optické), jestli nemají nějakou vadu.
• Zkontrolujte, zda kabely/ zařízení nejsou zapojeny do uzavřené smyčky. Pokud ano, nastavte
reţim hodin systému na ‘Master’.
Možné příčiny, proč Babyface nefunguje
•
•
USB kabel není správně či vůbec zasunut do konektoru
Nedostatek energie (napájení). Pouţijte speciální dvojitý USB napájecí kabel.
Dialog Instalace ovladače a Nastavení/TotalMix funguje, ale přehrávání nebo nahrávání nikoliv
•
Jelikoţ rozlišení a ovládání zařízení jsou úzkopásmové aplikace, přehrávání/ nahrávání
potřebuje plný výkon USB přenosu. Proto porušené USB kabely s omezenou šířkou pásma
mohou způsobit tuto chybovou hlášku.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
37
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
38
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Uživatelský manuál
Babyface
TotalMix FX
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
39
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21. Směrování a Monitoring
21.1 Přehled
Babyface zahrnuje výkonný digitální real-time mix, Babyface mixer, zaloţený na unikátní RME
technologii TotalMix, která je nezávislá na vzorkovací frekvenci. Umoţňuje prakticky
neomezené míchání a směrování, se všemi vstupy a přehrávacími kanály současně, na
kterýkoliv hardware výstup. TotalMix FX přidává 3-pásmový parametrický ekvalizér, ořezání
basů, echo a reverb.
Několik typických aplikací pro TotalMix:
• Nastavení submixů bez zpoţdění (sluchátkové mixy). Babyface nabízí aţ 6 zcela nezávislých
stereo submixů. U analogového mixu to odpovídá 12 Aux sendům.
• Neomezené směrování vstupů a výstupů (volné vyuţití, funkcionalita patchbay).
• Rozesílá signály do několika výstupů najednou. TotalMix nabízí nejmodernější splitter a
distribuční funkce.
• Simultánní přehrávání různých programů pomocí jediného stereo výstupu. ASIO multi-client
ovladač umoţňuje vyuţití několika programů v tutéţ chvíli, ale na různých přehrávacích
kanálech. TotalMix nabízí jejich míchání a monitoring na jednom stereo výstupu.
• Míchání vstupního signálu do přehrávacího signálu (kompletní ASIO Direct Monitoring). RME
je nejen tím pionýrem ADM, ale také nabízí nejúplnější implementaci ADM funkcí.
• Integrace externích zařízení. TotalMix umoţňuje vloţení externích efektů do cesty pro
přehrávání i nahrávání. Podle aktuální aplikace můţe funkcionalita být: insert nebo efekty
send a efekty return, např. během monitoringu v reálném čase, kdyţ přidáváte reverb k
vokálům.
Kaţdý jeden vstupní kanál, přehrávací kanál a hardware výstup je vybaven stupnicí Peak
a úrovně RMS, spočítané v hardware. Tato zobrazení jsou velmi uţitečná pro určení presence a
směrování cílů audio signálů.
Pro lepší porozumění TotalMixu je vhodné si uvědomit následující:
• Jak je vidět na blokovém diagramu (další stránka), signál nahrávky obvykle zůstává
nezměněný. TotalMix není zařazen do nahrávací cesty a nemění úroveň nahrávání nebo
audio dat před nahráváním (výjimky: režim EQ for Record a Loopback).
• Hardware vstupní signál lze posílat dál bez omezení, dokonce na různých úrovních.
To je velký rozdíl vůči běţným mixům, kde fader kanálu vţdy ovládá úroveň všech cílů
směrování současně.
• Stupnice úrovně vstupu a přehrávacích kanálů jsou zapojeny před faderem, aby bylo moţné
monitorovat, kde se signál aktuálně nachází. Stupnice úrovně výstupů hardware jsou
zapojeny za faderem, takţe zobrazují aktuální úroveň výstupu.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
40
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
41
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.2 Uživatelské prostředí
Vizuální design TotalMixu je výsledkem jeho schopností směrovat hardware vstupy a software
přehrávací kanály do libovolného hardware výstupu. Babyface nabízí 10 vstupních kanálů, 12
software přehrávacích kanálů a 12 hardware výstupních kanálů:
TotalMix můţete pouţít ve výše uvedeném náhledu (moţnost náhledu 2 Rows - 2 řady). Vstupní
kanál by měl být umístěn nad odpovídajícím výstupním kanálem. Nicméně, standardní
uspořádání je vertikální ve třech řadách, jak jej znáte z Inline mixu tak, ţe řada Software
Playback odpovídá Tape Return reálného mixu:
• Horní řada: Hardware vstupy. Zobrazená úroveň je jako u vstupního signálu, tedy nezávislá na
faderu.
Pomocí faderu a menu směrování můţete nasměrovat libovolný vstupní kanál a smíchat jej
na hardware výstup (dolní řada).
• Prostřední řada: Přehrávací kanály (přehrávací stopy audio software). Pomocí faderu a menu
směrování můţete nasměrovat libovolný přehrávací kanál a smíchat jej na hardware výstup
(dolní řada).
• Dolní řada: Hardware výstupy. Zde můţete nastavit celkovou úroveň výstupu. To můţe být
úroveň připojených reproduktorů, nebo úroveň libovolného submixu.
Pouţití: jednoduše klikněte na výstupní kanál hardware tam, kde chcete mít audio signál. Tento
kanál zjasní, coţ znamená, ţe je zvolen jako aktuální submix. Nyní pohněte fadery nahoru u
všech zdrojů - vstup a přehrávací kanály - , které chcete slyšet ve výstupu submixu.
Následující kapitoly vysvětlují krok za krokem všechny funkce uţivatelského prostředí.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
42
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.3 Kanály
Jednoduchý (single) kanál lze přepínat mezi mono a stereo reţimem. Reţim se určuje v
nastavení kanálu. Hardware výstupy jsou vţdy stereo.
Název kanálu. Pole názvu je přednostní místo, kde volíte kanál kliknutím myší. Dvojklikem
otevřete dialog k přiřazení jiného názvu. Původní jméno bude zobrazeno, kdyţ aktivujete
moţnost O-Names ve View Options (moţnosti náhledu).
Panorama. Vede vstupní signál volně do levého nebo pravého cíle směrování
(spodní štítek, viz níţe). Sníţení úrovně v centrální pozici je -3 dB.
Mute a Solo. Vstupní kanály a přehrávací kanály mají kaţdý tlačítko mute a solo.
Displej číselné úrovně Ukazuje aktuální úroveň RMS nebo Peak (vrchol),
aktualizuje se dvakrát za vteřinu. OVR znamená přetíţení (overload). Nastavení
Peak/RMS můţete změnit v moţnostech náhledu - View Options.
Stupnice úrovně. Toto měřítko zobrazuje jak hodnoty špiček (zero attack, 1
vzorek stačí pro zobrazení) je zobrazeno ţlutou čarou a matematicky správných
hodnot RMS, coţ je znázorněno zeleným pruhem. Zobrazení RMS je relativně
pomalé, takţe zobrazuje průměrnou hlasitost. Přesahy se zobrazí červeně na
vrcholu stupnice. V dialogu Preferences (F2) můţete nastavit Peak Hold time (čas
podrţení vrcholu), detekci přesahu a RMS referenci.
Fader. Určuje gain/úroveň signál, který je směrován ado aktuálního cíle směrování (spodní
štítek). Mějte na paměti, ţe tento fader není tím faderem kanálu, ale pouze faderem aktuálního
směrování. V porovnání se stadardním mixem nemá TotalMix fader kanálu, ale pouze Aux
Sends a to tolik, kolik je výstupů hardware. Tím pádem TotalMix můţe vytvořit tolik různých
submixů, kolik je hardware výstupů. Tento koncept nejlépe pochopíte v náhledu Submix, ale o
tom později.
Pod faderem je zobrazen Gain v poli číselného displeje, podle aktuální pozice faderu. Fader
můţe být:
•
taţen myší s drţením levého tlačítka
•
posunut kolečkem myši
•
nastaven na 0 dB a −∞ dvojklikem. To samé se stane,
kdyţ jednou kliknete myší a drţíte Ctrl.
•
jemné doladění a nastavení provedete taţením myší a
kolečkem myši, přičemţ drţíte Shift
Shift-klik na fader přidá fader do temporary fader group dočasné skupiny faderů. Všechny fadery, které jsou
označeny ţlutě, jsou seskupeny a pohybují se daným
způsobem všechny najednou. Dočasnou skupinu faderů
odstraníte kliknutím na symbol F v pravé horní části okna.
Symbol šipky dole minimalizuje šířku kanálu podle stupnic úrovně. Dalším kliknutím ji opět
maximalizujete. Ctrl + kliknutí myší způsobí, ţe se všechny kanály napravo zvětší a najednou
minimalizují.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
43
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Nejspodnější pole zobrazuje aktuální cíl směrování. Kliknutí myší
otevře okno směrování pro výběr cíle směrování. Seznam ukazuje
všechna aktivovaná směrování aktuálního kanálu šipkami před
záznamy seznamu, aktuální směrování je zvýrazněno tučnými
písmeny.
Šipka je pouze u aktivovaných směrování. Směrování je vidět jako
aktivované, kdyţ jsou poslána audio data. Dokud je fader nastaven na
−∞ , aktuální směrování bude zobrazeno tučnými písmeny, ale nebude
mít před sebou šipku.
Trim Gain. Po kliknutí na dvojitou šipku budou fadery jednoho kanálu všechny synchronizovány.
Místo změny pouze jednoho směrování fader ovlivní všechna aktivní směrování kanálu. Pro
lepší přehled jsou fadery, které nejsou momentálně vidět, indikovány oranţovými trojúhelníky
vedle trasy faderu. Kdyţ pohnete faderem, trojúhelníky se pohnou také do nové pozice, čímţ se
vyrovnají novému nastavení faderů.
Pamatujte, ţe tlačítko faderu je nastaveno na nejvyšší směrovací gain ze všech směrování, čímţ
vám nabízí nejlepší kontrolu nad signálem. Gain (pozice fader knobu) aktuálně aktivního
směrování (submix zvolený ve třetí řadě) je zobrazen jako bílý trojúhelník.
Pozadí: TotalMix nemá fixní fader kanálu. V případě Babyface je 6 stereo Aux
sendů zobrazených střídavě jako jednoduchý fader v pásmu kanálu. Vysoký počet
Aux sendů poskytuje moţnost několikanásobných a plně nezávislých směrování.
V některých případech je nutné synchronizovat změny gain v těchto směrováních.
Příkladem je funkce Post fader, kde se změna hlasitosti zpěvu provede identicky se
změnou hlasitosti signálu poslaného do reverb zařízení, takţe se úroveň reverbu
zachová ve stejném poměru k originálnímu signálu. Dalším příkladem je signál
kytary, který je směrován do různých submixů, respektive do hardware výstupů,
které se příliš zesílí během sólového partu a tím pádem je potřeba sníţit hlasitost
všech výstupů najednou. Kliknutím na tlačítko Trim tuto akci provedete velice
snadno a s perfektním přehledem.
Jak se všechna směrování kanálu změní najednou díky aktivnímu Trim, tento reţim
prakticky působí stejně jako trim pot uvnitř vstupního kanálu, který ovlivňuje signál
ještě před vstupem do mixu. A právě odtud má tato funkce své jméno.
Ve View Options / Routing můţete funkci Trim Gains globálně za/vypínat pro všechny kanály.
Globální reţim Trim doporučujeme, kdyţ pouţíváte TotalMix jako mix pult při ţivém hraní.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
44
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Kliknutím na symbol nářadí otevřete panel Settings daného kanálu s různými prvky. Například
moţnost Inst existuje pouze v případě vstupního kanálu 2 a ADAT kanály zase nenabízejí
moţnost fantomového napájení.
Stereo. Přepíná kanál do reţimu mono nebo stereo.
48V. Aktivuje fantomové napájení na odpovídajícím vstupu. Slouţí jako
napájení pro vysoce kvalitní kondenzátorové mikrofony. Tato moţnost by
měla zůstat vypnuta s ostatními zdroji, aby se předešlo chybám
špičkami.
Inst. (nástrojové) Přepíná vstup 2 z XLR (breakout kabel) na TRS jack
na přístroji.
Gain. Nastavuje gain pro oba analogové vstupy. Knob můţete nastavit
taţením myší nebo kolečkem myši. Toto také funguje, kdyţ pohnete
myší přes dva gain displeje. Poté můţete změnit gain zvlášť pro levý a
pravý kanál, dokonce i kdyţ je kanál v reţimu stereo.
Width. Nastavení stereo šířky. 1.00 se rovná plnému stereu, 0.00
mono, -1.00 přehozené kanály.
FX Send. Nastavuje úroveň signálu poslaného do FX sběrnice, která vede Echo a Reverb.
Aktuální nastavení je také vidět se zavřeným nastavením kanálu, protoţe knob a malý fader
jsou vţdy synchronizovány. Pokud chcete z této funkce dostat co nejvíc, zamkněte FX Send k
nejvyššímu submixu, čímţ bude imitovat funkci Aux Post Fader standardního mixpultu. Kdyţ
pohnete velkým faderem, knob i malý fader se pohnou také. Tímto způsobem bude reverb
signál vţdy ve stejném poměru k originálnímu signálu.
Úroveň signálu poslaného do efektů můţete ovládat stupnicí úrovně FX In v okně FX. Objeví se
poté, co kliknete na FX v dialogu View Options.
MS Proc. Aktivuje M/S processing uvnitř stereo kanálu. Monaurální informace je poslána do
levého kanálu, stereo informace pak do pravého.
Phase L. Převrací fázi levého kanálu o 180°.
Phase R. Převrací fázi pravého kanálou o 180°.
Pozn: funkce Width, MS Proc, Phase L a Phase R ovlivňují veškerá směrování odpovídajícího
kanálu.
Kromě Stereo/Mono, Phase L a Phase R má nastavení hardware
výstupů další moţnosti:
FX Return. Efektový signál (Echo a reverb) je míchán do
odpovídajícího hardware výstupu duem knob/malý fader.
Loopback. Posílá výstupní data do ovladače jako záznamová data.
Odpovídající submix můţe být poté nahrán. Tento hardware vstup
kanálu posílá svá data pouze do TotalMix, do nahrávacího software
jiţ nikoliv.
Dalším změnou do vstupu a přehrávacích kanálů je tlačítko Cue místo
Solo. Kliknutím na Cue pošlete zvuk odpovídajícího hardware výstupu
do hlavního výstupu Main. S tímto můţete velice pohodlně ovládat a
poslouchat kterýkoliv hardware výstup skrz monitorovací výstup.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
45
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Kliknutím na EQ otevřete panel Equalizer. Je dostupný na všech vstupních i výstupních
kanálech a ovlivňuje veškerá směrování odpovídajícího kanálu (pre fader). Panel obsahuje
ořezání basů (low cut) a 3-pásmový parametrický ekvalizér, který můţete spustit samostatně.
Lo Cut. Aktivováno tlačítkem Lo Cut. Sklon high-pass filtru je nastavitelný mezi hodnotami 6, 12,
18 a 24 dB na oktávu. Bod ořezu (cut-off) (-3 dB) je nastavitelný v rozmezí 20 Hz a 500 Hz.
EQ. Aktivován tlačítkem EQ.
Type. Pásmo 1 a 3 můţe fungovat v reţimu peak - špičky
(zvonek) nebo v reţimu shelf - prahu (shelving). Střední
pásmo je fixováno na reţim špičky.
Gain. Všechna tři pásma mohou měnit svou amplitudu
(zesílení) mezi +20 dB a -20 dB.
Frekv. Středová frekvence filtru je nastavitelná. Band 1: 20
Hz aţ 10 kHz, pásmo 2: 100 Hz aţ 20 kHz, pásmo 3: 500 Hz
aţ 20 kHz Zatímco jste v reţimu peak, středová frekvence je
nastavena, v reţimu shelf se změní bod ořezu (-3 dB).
Q. Faktor kvality filtru je nastavitelný od 0.7 (široký) do 5.0
(úzký).
Grafické znázornění frekvence dává přesný přehled výsledků filtru. Překrývající se filtry se
ovlivňují navzájem. To můţete pouţít, kdyţ budete chtít dosáhnou větší amplitudy, neţ 20 dB,
nebo vytvořit sloţitou optimalizaci frekvenční odezvy.
Preset. Nastavení EQ a Low Cut můţete
uloţit, načíst a kopírovat mezi kanály v
kterýkoliv okamţik. Kliknutím na Preset
otevřete menu s několika poloţkami:
•
Recall: Presety uloţené jiţ dříve
uţivatelem můţete zvolit a načíst
•
Save to: Máte k dispozici 16 úloţných
pozic (EQ Preset 1 aţ 16)
•
Import: Načte dříve uloţený soubor TM
EQ (.tmeq)
•
Export: Uloţí aktuální stav jako soubor TM
EQ (.tmeq)
•
Factory: Obsahuje 14 příkladů pro tvůrčí
pouţití Low Cut a Ekvalizéru
•
Reset: Vrátí zpět Low Cut a EQ na
nulovou hodnotu působení (Gain 0 dB)
•
Rename: EQ presety 1 aţ 16 můţete přejmenovat. Změny se zobrazí v seznamech Recall i
Save To.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
46
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Poznámky o EQ presetech
Kopírování mezi kanály: Menu EQ presetů všech kanálu jsou shodná. Pokud uloţíte nastavení
EQ pomocí Save to na jednu z 16 úloţných pozic, bude k dispozici na jakémkoliv jiném kanálu
pomocí Recall.
Kopírování mezi snímky (Snapshots): Presety se neukládají do snímků, takţe se nemění,
kdyţ načtete jiný snímek. Presety se ukládají do pracovních míst a také se z nich načítají.
Kopírování mezi pracovními místy (Workspaces): se provádí funkcí export a import z menu
Preset. Důleţité a uţitečné presety by měly být vţdy uloţeny jako soubor TM EQ, takţe o ně
nepřijdete, i kdyţ je omylem přepíšete.
21.4 Sekce Control Room
V sekci Control Room se menu Assign pouţívá k určení
hlavního výstupu Main Out, který se pouţívá pro poslech ve
studiu. U tohoto výstupu jsou automaticky aplikovány funkce
Dim, Recall, Mono, Talkback a Mute FX. Klávesy Recall a
Dim na přístroji (stisknutí otočného enkodéru) mají také toto
přiřazení.
Navíc se kanál přesune ze sekce Hardware Outputs do sekce
Control Room a přejmenuje se na Main. To samé se stane,
kdyţ přiřazujete Main Out B nebo Phones. Původní název
zobrazíte kdykoliv funkcí O-Names ve View Options.
Phones 1 a 2 budou utlumené (dim - nastaveno v Settings) a
budou mít speciální směrování, kdyţ bude aktivovaný
Talkback. Kdyţ je dáte vedle Main Out, značně se zvýší
přehlednost v sekci výstupu.
Dim. Hlasitost bude sníţena o hodnotu nastavenou v dialogu Settings (F3).
Recall. Nastaví hodnotu gain definovanou v dialogu Settings. Můţete ji také nastavit na přístroji
podrţením klávesy Recall po dobu alespoň dvou vteřin.
Mono. Smíchá levý a pravý kanál. Uţitečné pro kontrolu mono kompatibility a při problémech s
fázemi.
Talkback. Kliknutím na toto tlačítko ztlumíte veškeré signály na výstupech Phones o hodnotu
nastavenou v dialogu Preferences. Současně je řídící signál mikrofonu v místnosti (zdroj
definovaný v Preferences) poslán do Phones. Úroveň mikrofonu nastavíte vstupním faderem
kanálu.
Speak. B. Přepíná přehrávání z Main Out na Main Out B. Fadery kanálů Main a Speaker B
můţete pomocí Link spojit.
Mute FX. Umlčí Reverb a Echo na hlavní
výstupu Main Out a uslyšíte mix bez těchto
efektů.
Assign. Umoţňuje určit Main Out, Main Out
B a aţ dva výstupy sluchátek (Phones).
Výběr je omezen na AN 1/ 2, AN 3/ 4 a AS
1/2, jelikoţ na 192 kHz jiţ nejsou ostatní
ADAT kanály dostupné.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
47
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.5 Ovládací pruh
Ovládací pruh na pravé straně je pevný prvek. Kombinuje různé funkce, které jsou globálně
potřebné nebo neustále pouţívané a tím pádem by neměly být schované v menu.
Device selection (volba zařízení). Zvolte, který přístroj má být ovládán v
případě, ţe jich máte v počítači nainstalovaných víc.
DSP stupnice. Zobrazuje DSP zatíţení způsobené aktivovanými EQ a Low
Cuty. DSP Babyface bylo navrţeno tak, aby k přetíţení nemohlo dojít. Displej
je zde tím pádem pouze pro informační účely.
Undo / Redo. S moţností nekonečných změn pomocí Undo (zpět) a Redo
(provést znovu) u mixu můţete kdykoliv nějakou akci provést znovu nebo ji
vrátit o krok zpět. Undo/Redo nepokrývá grafické změny (velikost okna,
pozice, šířka kanálů atd.) a také se netýká změn u presetů. Nechtěné přepsání
EQ presetu nelze vrátit.
Undo/Redo také funguje ve Workspaces. Tím pádem můţete pomocí
Workspaces načíst zcela odlišně nastavený vzhled mixu a jediným kliknutím
na Undo vrátit předešlý interní stav mixu - ale nový vzhled mixu zůstává také.
Fader Global Mute Solo.
Mute. Global Mute funguje ve stylu pre faderu a umlčí všechna aktuálně aktivovaná směrování
kanálu. Jakmile stisknete tlačítko Mute, rozsvítí se tlačítko Mute Master v oblasti Control Strip.
Tímto tlačítkem můţete opakovaně za/vypínat všechna zvolená umlčení. Můţete tedy pohodlně
nastavit skupinu umlčení nebo de/aktivovat několik tlačítek umlčení (mute) najednou.
Solo. Jakmile stisknete tlačítko Solo, rozsvítí se tlačítko Solo Master v oblasti Control Strip.
Tímto tlačítkem můţete opakovaně za/vypínat všechna zvolená Sóla. Solo funguje jako Solo-inPlace, styl post fader, jak jej znáte z běţných mix pultů. Typické omezení pro mix pulty, Solo
funguje jen globálně a jen pro Main Out, neexistuje v TotalMix. Solo je vţdy aktivováno pouze
pro aktuální submix.
Fader. Shift-klik na fader přidá fader do temporary fader group - dočasné skupiny faderů.
Všechny fadery, které jsou označeny ţlutě, jsou seskupeny a pohybují se daným způsobem
všechny najednou. Dočasnou skupinu faderů odstraníte kliknutím na symbol F.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
48
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
View Options (možnosti náhledu).
Tato oblast kombinuje různé funkce směrování, stupnice úrovně a náhled mixu.
Směrování
•
Submix: Náhled Submix (standardní) je preferovaným náhledem a
poskytuje nejrychlejší přehled, funkčnost a pochopení TotalMixu.
Kliknutím na jeden z kanálu Hardware Output zvolí odpovídající submix,
všechny ostatní výstupy budou ztmaveny. Zároveň jsou veškerá pole
směrování nastavena na tento kanál. S náhledem Submix je velice
jednoduché vytvořit submix pro jakýkoliv výstup: zvolíte výstupní kanál,
upravíte fader a pan první a druhé řady - hotovo.
•
Free: Náhled Free je pro pokročilejší uţivatele. Pouţívá se k editaci
několika submixů najednou, aniţ byste potřebovali mezi nimi přepínat.
Jeden zde pracuje pouze s poli směrování vstupu a přehrávacích kanálů,
které poté ukazují jiné cíle směrování.
•
Trim Gains. Aktivuje všechna Trim tlačítka na všech kanálech. TotalMix
se díky tomu chová jako klasický, jednoduchý mix pult. Kaţdý fader
ovlivňuje všechna aktivní směrování kanálu najednou, jako kdyby byl
fader trimpot v hardware vstupu.
Stupnice úrovně
•
Pre FX – Post FX. Přepíná všechny stupnice úrovně před (pre) nebo po (post) efektech.
Změny úrovně můţete pomocí této funkce snadno kontrolovat. Navíc tak můţete kontrolovat
vstupní signál a předejít přetíţení. Doporučujeme pouţít Post FX jako standardní nastavení,
jelikoţ extrémní redukce signálu prostřednictvím LC/EQ se stává velice zřídka. Také
všechny vrchní displeje všech stupnic úrovně fungují pre i post, čímţ velice dobře brání
nezpozorovanému přetíţení.
•
RMS Level. Číselný displej úrovně v kanálech zobrazuje špičku (peak) nebo RMS.
Nastavení mixu
•
2 Rows. Přepíná náhled mixu na 2 řady. Hardware vstupy (Hardware Inputs) a software
přehrávání (Software Playback) jsou umístěny vedle sebe. Tento náhled šetří mnoho místa,
obzvlášť na výšku.
•
O-Names. Displej původních názvů kanálů, které byly přejmenovány uţivatelem.
•
FX. Otevírá okno k nastavení efektů Reverb a Echo.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
49
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Snapshots. Snapshots - snímky - obsahují veškerá nastavení mixu, ale ţádné grafické prvky,
jako například pozice, velikosti a počty oken, viditelné EQ nebo Settings, rolovací pozice,
presety, atd. Pouze stav šířky kanálů je registrován. Navíc je Snapshot ukládán pouze dočasně.
Načtením pracovní plochy - Workspace - způsobíte ztrátu všech uloţených snímků, pokud tyto
snímky nebyly uloţeny jiţ předtím do Workspace, nebo samostatně přes File / Save Snapshot
as. Stavy mixu můţete načíst individuálně přes File / Load Snapshot.
8 různých mixů můţete uloţit pod samostatnými názvy v sekci Snapshot.
Kliknutím na kterékoliv z 8 tlačítek načte odpovídající snímek (Snapshot).
Dvojklikem na pole názvu otevře dialog Input Name, kde můţete editovat
název. Jakmile se změní stav mixu, tlačítko začne blikat. Kliknutím na Store
rozbliká všechna tlačítka, přičemţ poslední načtené, základ aktuálního stavu,
bliká obráceně. Uloţení se dokončí kliknutím na poţadované tlačítko (místo
uloţení). Proces uloţení je ukončen dalším kliknutím na blikající tlačítko Store.
Oblast Snapshots můţete minimalizovat kliknutím na šipku lišty s titulem.
Groups (skupiny). Oblast Groups poskytuje 4 úloţná místa, kaţdé pro fader a
skupiny mute a solo. Skupiny jsou platné pro jednu pracovní plochu
(Workspace), přičemţ jsou aktivní a pouţitelné ve všech 8 snímcích. S tímto
se ale také ztratí, kdyţ načítáte novou pracovní plochu, pokud nebyly uloţeny
před načítáním jiné pracovní plochy.
Pozn.: Funkce Undo pomůţe v případě, ţe jste omylem přepsali nebo
vymazali skupiny.
TotalMix pouţívá signály blikání, které vás budou provázet procesem nastavení skupin. Po
kliknutí na Edit a na poţadované místo uloţení musí být všechny poţadované funkce pro danou
skupiny aktivovány nebo zvoleny. Proces uloţení je ukončen dalším kliknutím na Edit.
Kdyţ nastavujete skupinu faderů, ujistěte se, ţe jste do skupiny nepřidali fadery, které jsou na
úplně horní nebo úplně spodní pozici, kromě všech faderů dané skupiny, které mají tuto pozici.
Skupiny Mute (umlčení) fungují - oproti globálnímu umlčení - výhradně pro aktuální směrování.
Tímto způsobem není moţné umlčet signály na všech výstupech nechtěně. Místo toho můţete
umlčet signály na specifických submixech stisknutím tlačítka.
Sólová skupina funguje přesně jako globální solo, signály mimo aktuální směrování nejsou
ovlivněny.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
50
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.6 Reverb a Echo
Kliknutím na FX ve View Options / Mixer Setup přináší panel Output FX. Zde se nastavují
všechny parametry pro efekty Reverb a Echo.
Babyface pouţívá DSP engine uvnitř svého FPGA pro všechny výpočty všech EQ a Low Cut,
paralelně s DSP enginem pro TotalMix. Reverb a Echo se vypočítávají na host CPU, coţ
znamená počítač. Na současných počítačích to nezpůsobí ţádné pozorovatelné CPU
zatíţení.
Přenos stereo signál FX Send do počítače a efektový signál FX Out zpět
do Babyface je prováděn dvěma neviditelnými ASIO kanály. Zpoţdění
(latence), které vzniká touto metodou nemá dopad na nabízené efekty
reverb a echo. Ale je stále počítán jako součást nastavení Reverb
PreDelay. Nejniţší hodnota závisí na aktuálné zvolené velikosti bufferu
(viz dialog Settings, kapitola 8.1).
Reverb. Aktivován tlačítkem On.
Type. Seznam různých algoritmů reverbu na výběr. K dispozici jsou:
•
Rooms 1-4. Reverb zaloţený na odezvě impulsu s různou tónovou
barevností. Room 1 a 2 zní sušše a drobně, Room 3 a 4 je jasnější a
větší.
•
Envelope. Reverb z jednoduchých ozvěn plus feedback (zpětná
vazba), kde kurz hlasitosti (envelope) je libovolně nastavitelný.
•
Gated. Jednodušší verze Envelope reverbu pro ořezání efektu
reverb.
•
Classic. Klasický, vícenásobný reverb se zpětnou
vytvářející typický zvuk i velice dlouhé časování reverbu.
vazbou,
Nastavení pro Room 1-4
PreDelay. Delay (zpoţdění) reverb signálu. Nastavitelný z aktuální
velikosti bufferu (několik milisekund) aţ do 999 ms.
Low Cut. High-pass filtr před vytvořením reverbu, odstraňuje frekvenční
signály, které by neprodukovaly reverb zvuk. Rozsah od 20 Hz aţ do 500
Hz.
High Cut. Low-pass filtr po vytvoření reverbu. Redukce výšek často způsobí, ţe reverb zvuk zní
přirozeněji. Rozsah od 5 kHz aţ do 20 kHz.
Room Scale. Určuje velikost prostoru (místnosti), čímţ mění hustotu a délku efektu reverb.
Rozsah od 0.5 aţ do 2.0.
Smooth. Zjemňuje efekt reverb, ovlivňuje stereo šířku, hustotu a barvu zvuku. Rozsah od 0 aţ
do 100.
Width. Nastavuje stereo šířku signálu reverb od 100 (stereo) do 0 (mono).
Volume. Nastavuje úroveň signálu reverb efektu poslaného do FX return sběrnice.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
51
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Speciální nastavení pro Envelope a Gated
Attack. Doba zvyšování hlasitosti reverb signálu. Také nazývána nástup. Rozsah od 5 ms aţ do
400 ms.
Hold. Doba (trvání) části reverb signálu s fixní hlasitostí. Rozsah od 5 ms aţ do 400 ms.
Release. Doba sniţování hlasitosti reverb signálu - doznívání. Rozsah od 5 ms aţ do 400 ms.
Speciální nastavení pro Classic
Reverb Time. Nastavuje trvání reverbu na hlasitost sníţenou o 20 dB. Rozsah od 0.1 s aţ do
9.9 ms.
High Damp. Nastavuje utlumení výšek po dobu reverb signálu. Ve své podstatě se jedná o
lowpass filter. Vzhledem k podstatě funkce Classic reverbu vykazuje mírně odlšné chování.
Rozsah od 5 kHz aţ do 20 kHz.
Echo. Aktivován tlačítkem On.
Type. Seznam různých algoritmů echa na výběr. K dispozici jsou:
•
Stereo Echo. Oddělené echo generátory na levém a pravém kanálu. Výsledkem je, ţe echo
následuje zdrojový zvuk v rámci stereo pole.
•
Stereo Cross. Echo generátor na levém a pravém kanálu s překříţenými zdvojenými
zpětnými vazbami, které fungují pouze pro stereo části vstupního signálu. V případě, ţe je
vstupní signál pouze levý nebo pravý, Stereo Cross bude fungovat přesně jako Pong Echo.
•
Pong Echo. Vytváří echo, které skáče mezi levým a pravým kanálem, nezávisle na pozici
zdrojového stereo signálu.
Nastavení
Delay Time. Nastavuje dobu zpoţdění pro první echo.
Feedback. Zpětná vazba, která vytváří další echa.
Width. Nastavuje stereo šířku signálu echo od 100 (stereo) do 0 (mono).
Volume. Nastavuje úroveň signálu echo efektu poslaného do FX return sběrnice.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
52
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Preset. Nastavení Reverb a Echo můţete uloţit, načíst a kopírovat mezi kanály v kterýkoliv
okamţik. Kliknutím na Preset otevřete menu s několika poloţkami:
•
Recall: Presety uloţené jiţ dříve uţivatelem
můţete zvolit a načíst
•
Save to: Máte k dispozici 16 úloţných pozic
(Reverb/Echo Preset 1 aţ 16)
•
Import: Načítá předtím uloţený soubor TM
FX Reverb (.tmrv) nebo soubor TM FX Echo
(.tmeo)
•
Export: Ukládá aktuální stav jako soubor TM
FX Reverb (.tmrv) nebo jako soubor TM FX
Echo (.tmeo)
•
Factory: Poskytuje 10 příkladů pro konfiguraci Reverb
•
Reset: Vrací původní nastavení Reverb a Echo
•
Rename: Presety 1 aţ 16 můţete přejmenovat. Změny se zobrazí v seznamech Recall i
Save To.
21.7 Preferences
Dialog Preferences je dostupný v menu
Options nebo přímo prostřednictvím F2.
Stupnice úrovní
• Full scale samples for OVR.
Počet za sebou jdoucích samplů ke
spuštění zevrubné detekce (1 aţ 10).
• Peak Hold Time. Doba uchování
hodnoty špičky (peak). Rozsah od 0.1
s aţ do 9.9 s.
• RMS +3 dB. Posouvá hodnotu RMS o
+3 dB, takţe úroveň plného měřítka je
identická s Peak a RMS na hodnotě 0
dBFS.
Mix
• FX Send follows highest Submix (FX Send následuje nejvyšší submix). Zamkne knob
FX Send k faderu kanálu. Jelikoţ TotalMix podporuje násobná směrování na jeden kanál, je
potřeba určit, který fader (pouze jeden je viditelný) je tím, který bude FX Send následovat.
To je vţdy ten s nejvyšší pozicí faderu, coţ znamená s nejvyšším gain.
• Center Balance/Pan when changing Mono/Stereo (Vyrovnání středu/Pan při změně
Mono/Stereo). Kdyţ přepínáte stereo kanál na dva mono kanály, body pan se přesunou
úplně doleva a doprava. Tato moţnost je nastaví místo toho na střed.
Snapshots (snímky)
• Do not load Main volume/balance (Nenačítejte hlavní hlasitost/vyrovnání). Hodnoty
uloţené ve snímku nejsou načteny pro hlavní výstup (Main Out), takţe se aktuální nastavení
nezmění.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
53
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.8 Settings (nastavení)
Dialog Settings je dostupný v menu Options nebo přímo prostřednictvím F3.
Talkback
• Input. Zvolí vstupní kanál signálu Talkback
(mikrofon v řídící místnosti). Standardně:
Ţádný.
• Dim. Míra utlumení signálů vedených do
Phones v dB.
Listenback
• Input. Zvolí vstupní kanál signálu Listenback
(mikrofon v nahrávací místnosti). Standardně:
Ţádný.
• Dim. Míra utlumení signálů vedených do Main
Out v dB.
Main Out
• Recall. Uţivatelem definovaná poslechová
hlasitost, aktivovaná tlačítkem Recall na
přístroji nebo v TotalMix.
• Dim. Míra utlumení pro hlavní výstup (Main
Out) v dB, aktivováno otočným enkodérem na
přístroji nebo v TotalMix.
MIDI Remote Control
• MIDI In. Vstup, kde TotalMix přijímá MIDI
Remote data.
• MIDI Out. Výstup, kde TotalMix posílá MIDI
Remote data.
• Disable MIDI in background. Deaktivuje MIDI
Remote Control (dálkové ovládání), jakmile se
provede jiná aplikace, nebo kdyţ je TotalMix
minimalizován.
Možnosti ovládání Mackie
• Enable Protocol Support. Kdyţ je tato funkce
deaktivována, TM FX bude reagovat pouze na
příkazy Control Change (změna ovládání) v
kapitole 24.5.
• Map Stereo to 2 Mono Channels. Jeden
fader ovládá jeden (mono) kanál. Kdyţ
pouţíváte stereo kanály, měla by být tato
moţnost deaktivována.
• Submix Selection in Input/Playback Row. Umoţňuje výběr submixu, kdyţ je v první řadě,
aniţ by se změnil nejprve na třetí řadu. Kdyţ pouţíváte mono i stereo kanály, první a třetí
řada spolu jiţ obvykle nesouhlasí, takţe se výběr tímto způsobem stane spíše nejasný a
nepřehledný.
• Enable full LCD support. Aktivuje kompletní podporu Mackie Control LCD se jmény osmi
kanálů a osmi hodnotami hlasitosti/panorama.
• Send User defined Names. Názvy kanálů definované uţivatelem budou poslány do
vzdáleného zařízení prostřednictvím MIDI a - pokud je podporováno - zobrazí se na jeho
displeji.
• Send Level Messages. Aktivuje přenos dat stupnice úrovně.
Pozn.: Kdyţ je MIDI Out nastaveno na NONE, pak TotalMix FX můţete stále ovládat pomocí
příkazů Mackie Control MIDI, ale 8-kanálový blok nebude označen jako vzdálený cíl.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
54
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.9 Klávesové zkratky a použití
TotalMix FX má mnoho klávesových zkratek a kombinací myš/zkratka určených ke zrychlení a
zjednodušení práce.
Klávesa Shift umoţňuje jemné doladění gain všemi fadery a v Matrix. Na všech knobech to
urychlí nastavení.
Kliknutím na fader se stisknutou klávesou Shift přidáte fader do dočasné skupiny faderů.
Kliknutím na trasu faderu se stisknutým Shift umoţní faderu přeskočit na 0 dB, s dalším
kliknutím pak na −∞. Stejná funkce: Dvojklik myší.
Kliknutím na jeden z knobů Panorama nebo Gain se stisknutou klávesou Shift přeskočí knob do
centrální pozice. Stejná funkce: Dvojklik myší.
Kliknutím na jedno z tlačítek nastavení kanálu (úzký/normální, nastavení, EQ) se stisknutou
klávesou Shift umoţníte kanálům napravo změnit jejich stav. Například, všechny panely můţete
tak zavřít/otevřít najednou.
Dvojklikem myší na knob nebo jeho číselné pole otevřete odpovídající dialog Input Value
(vstupní hodnota). Poţadovanou hodnotu můţete nastavit pomocí klávesnice.
Taţením myší z pole parametru zvyšujete (pohybem nahoru) nebo sniţujete (pohybem dolů)
hodnotu pole.
Ctrl-N otevírá dialog Function Select (volba funkce), čímţ otevřete nové okno TotalMix.
Ctrl-W otevírá dialog File Open (otevřít soubor) operačního systému za účelem načtení souboru
TotalMix Workspace.
Klávesa W spouští dialog Workspace Quick Select, kde přímo vyberete nebo uloţíte aţ 30
pracovních ploch (Workspaces).
Klávesa M přepíná aktivní okno na náhled Mixer. Klávesa X přepíná aktivní okno na náhled
Matrix. Ctrl-M otevírá nové okno Mixer, Ctrl-X pak otevírá nové okno Matrix. Dalším Ctrl-M nebo
Ctrl-X zavřete nové okno.
F1 otevírá online pomoc. Dialog nastavení Level Meter otevřete stiskem F2 (jako u DIGICheck).
Dialog Preferences otevřete stiskem F3.
Alt-F4 zavírá aktuální okno.
Alt a číslo 1 aţ 8 (ne na numerické klávesnici!) načte odpovídající snímek - Snapshot.
Pravým tlačítkem myši zvolíte hardware výstup (Hardware Output). V ten samý moment se
objeví kontextové menu s těmito moţnostmi:
Clear Submix. Vymaţe celý submix zvoleného výstupu. Všechny vstupy a přehrávání tohoto
směrování budou nastaveny na −∞.
Copy Submix. Zkopíruje celý submix zvoleného výstupu do paměti. Všechny fadery vstupu a
přehrávání z tohoto směrování budou součástí kopie.
Paste Submix. Zapíše předtím zkopírovaný submix na aktuálně zvolený výstup.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
55
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
21.10 Menu Options (možnosti menu)
Deactivate Screensaver: Je-li aktivní (označený) některý screensaver (spořič obrazovky)
Windows, bude dočasně zablokován.
Always on top (vždy nahoře): Je-li aktivní (označené) okno TotalMix, bude vţdy jako horní (v
popředí) na ploše Windows.
Pozn.: Tato funkce můţe způsobit problémy u oken obsahující text helpu, protoţe okno TotalMix
bude vţdy jako horní i v tomto případě, takţe text helpu nebude moţné přečíst.
Enable MIDI Control: Aktivuje externí MIDI ovládání mixu TotalMix. V reţimu Mackie Protocol
jsou kanály, které jsou aktuálně pod MIDI kontrolou, indikovány změnou barvy pole názvu.
Submix linked to MIDI control (submix spojený s MIDI ovládáním). 8-kanálová skupina
následuje aktuálně zvolený submix, coţ znamená Hardware Output, kdyţ je zvolen jiný submix
na dálku stejně tak, jako kdyţ to provedete v TotalMix. Kdyţ pouţíváte více oken, můţe se vám
hodit, kdyţ tuto funkci pro některá okna deaktivujete. Náhled se pak nebude měnit.
Preferences: Otevírá dialogový box, kde můţete konfigurovat několik funkcí stupnic úrovně a
mixu. Viz kapitolu 21.7.
Settings. Otevírá dialogový box, kde můţete konfigurovat několik funkcí jako Talkback,
Listenback, Main Out a MIDI Remote Control. Viz kapitolu 21.8.
Reset Mix. Nabízí několik moţností, jak vrátit původní nastavení stavu mixu:
•
Straight playback with all to Main Out. Všechny přehrávací kanály jsou směrovány 1:1
do hardware výstupů. Zároveň jsou všechna přehrávání smíchána do hlavního výstupu
(Main Out). Fadery ve třetí řadě se nezmění.
•
Straight Playback. Všechny přehrávací kanály jsou směrovány 1:1 do hardware výstupů.
Fadery ve třetí řadě se nezmění.
•
Clear all submixes. Vymaţe všechny submixy.
•
Clear channel effects. Vypíná všechny EQ, Low Cut, Reverb, Echo a Stereo šířky a
nastavuje jejich knoby na standardní pozici.
•
Reset output volumes. Všechny fadery třetí řady budou nastaveny na 0 dB, Main a
Speaker B na -10 dB.
•
Reset channel names. Odstraní všechny názvy přiřazené uţivatelem.
•
Total Reset. Směrování přehrávání 1:1 s mixem do hlavního výstupu Main Out. Vypne
všechny ostatní funkce.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
56
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
22. Matrix
22.1 Přehled
Okno mixu v TotalMixu vypadá a pracuje podobně jako jiné mixpulty, jelikoţ ctí běţný stereo
design. Displej Matrix však představuje zcela odlišnou metodu přiřazování a směrování kanálů,
zaloţeného na jednom kanále nebo mono designu. Náhled Matrix u Babyface vypadá a pracuje
jako běţný patchbay, avšak přidává funkcionality, které u jiných hardware a software řešení
nemají srovnání. Zatímco většina jiných patchbay umoţňuje propojit vstupy do výstupů pouze na
původní úrovni (1:1, nebo 0 dB, jak to znáte u mechanických patchbay), TotalMix umoţňuje
vyuţít libovolně definovatelnou hodnotu gainu jako průsečík.
Matrix a TotalMix jsou různé způsoby zobrazení stejných procesů. Díky tomu jsou oba náhledy
vţdy zcela synchronizovány. Kaţdá změna v jednom náhledu se ihned projeví také ve druhém.
22.2 Prvky Matrix v náhledu
Vizuální vzhled TotalMix Matrix je především určen architekturou Babyface systému:
• Horizontální označení. Všechny hardware výstupy
• Vertikální označení. Všechny hardware vstupy.
Pod nimi jsou všechny přehrávací kanály.
• Zelené pole 0.0 dB. Standardní směrování 1:1
• Černé pole s číslem. Zobrazuje aktuální
hodnotu gain v dB
• Modré pole. Toto směrování je umlčeno
• Hnědé pole. Fáze 180° (invertovaná)
• Tmavě šedé pole. Ţádné směrování.
Aby se zachoval přehled i ve zmenšeném okně, jsou označení plovoucí. Takţe se neztratí při
rolování.
22.3 Operace
Pouţití Matrix je snadné. Velmi jednoduše identifikujete aktuální průsečík, protoţe vnější
označení svítí oranţově podle polohy kurzoru myši.
Jestliţe vstup 1 má být směrován na výstup 1, pouţijte myš, podrţte Ctrl a klikněte jednou na
průsečík In 1 / AN 1. Objeví se dvě zelená 0.0 dB pole, dalším kliknutím zmizí.
• Chcete-li změnit gain (coţ odpovídá pouţití jiného faderu, viz současné zobrazení náhledu
mixu), potáhněte myší nahoru nebo dolů, počínaje polem gain. Hodnota v poli se bude
příslušně měnit. Odpovídající fader v náhledu mixu se současně hýbá, v případě aktuální
změny směrování je vidět.
• Na pravé straně ovládacího pruhu (Control Strip) z okna mixu, přizpůsobený Matrixu. Tlačítko
pro dočasnou skupinu faderů chybí, stejně jako moţnosti náhledu (View), jelikoţ zde nejsou
potřeba. Místo tlačítka Mono Mode si můţete vybrat, zda všechny akce, provedené v Matrix,
jsou platné pro dva kanály nebo pouze pro jeden.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
57
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Matice ne vţdy nahradí náhled mixu, ale významně obohatí schopnosti směrování a – coţ je
důleţitější – je to vynikající způsob, jak získat rychlý přehled o všech aktivních směrováních. Jde
především o letmý přehled o tom, co se děje. A jelikoţ Matrix pracuje v mono, je velmi snadné
nastavit specifická směrování s určitým gainem.
23. Tipy a triky
23.1 ASIO Direct Monitoring (Windows)
Programy, které podporují ADM (ASIO Direct Monitoring - Samplitude, Sequoia, Cubase,
Nuendo atd.) posílají příkazy ovládání do TotalMix. Toto přímo zobrazuje TotalMix. Kdyţ pohnete
v ASIO host faderem, odpovídající fader v TotalMix se pohne také. TotalMix reflektuje všechny
změny ADM gain a pan v reálném čase.
Ale: Fadery se pohnou jen tehdy, pokud aktuálně aktivní směrování (zvolený submix) odpovídá
směrování v ASIO hostovi. Na druhou stranu, Matrix zobrazuje libovolnou změnu, jelikoţ
zobrazuje všechna moţná směrování v jednom náhledu.
23.2 Kopírování submixu
TotalMix vám umoţňuje kopírovat celé submixy do jiných výstupů. V případě, ţe je potřeba celý
submix s pouze několika změnami na jiném výstupu, celý submix můţete na tento výstup
zkopírovat. Klikněte pravým tlačítkem myši na původní výstup submixu, tedy Hardware Output. V
kontextovém menu zvolte Copy Submix. Poté kliknětem pravým tlačítkem myši na nový výstup
submixu a zvolte v kontextovém menu Paste Submix. Nyní dolaďte submix.
23.3 Odstranění submixu
Nejjednodušší a nejrychlejší cesta, jak vymazat směrování, je volbou odpovídajícího výstupního
kanálu v náhledu mixu kliknutím pravým tlačítkem myši a volbou Clear Submix v poloţkách
menu. Jelikoţ TotalMix FX disponuje nekonečným mnoţství operací Undo (zpět), můţete proces
odstranění bez problémů vrátit.
23.4 Zdvojení výstupního signálu
Pokud by měl být mix poslán prostřednictvím dvou různých hardware výstupů, nejlepším
způsobem je pouţít permanentně aktivovanou funkci Cue. Nastavte mix na směrování na hlavní
výstup (Main Out), pouţijte Copy Submix, čímţ zkopírujete finální mix na jiný výstup a pak
aktivujte Cue na tomto jiném výstupu. Výstupní signál, a s ním i kompletní mix, bude poté
přehrán ze dvou stereo výstupu najednou - z hlavního výstupu Main a z druhého hardware
výstupu. Ještě lépe: fadery obou výstupů jsou stále aktivní, takţe můţete úroveň signálu nastavit
jednotlivě.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
58
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
23.5 Nahrávání submixu - Loopback
TotalMix zahrnuje funkci interního loopback (zpětné smyčky), z hardware výstupů do
nahrávacího software. Namísto signálu na hardware vstupu, je signál na hardware výstupu
poslán do nahrávacího SW. Tímto způsobem můţete nahrávat submixy bez externího kabelu
zpětné smyčky. Také přehrávání ze software můţete nahrát v jiném software.
Funkce je aktivována tlačítkem Loopback v panelu Settings u hardware výstupů (Hardware
Outputs). V reţimu loopback jiţ signál na hardware vstupu odpovídajícího kanálu není vysílán do
nahrávacího software, ale prochází přes TotalMix. Proto můţete TotalMix vyuţít ke směrování
tohoto vstupního signálu do libovolného hardware výstupu. Nahrajete-li podskupinu, tak vstup
můţete i nadále nahrávat na jiný kanál.
Jelikoţ kaţdý z 6 stereo hardware výstupů můţete nasměrovat do nahrávacího software a ţádný
z hardware vstupů se neztratí, TotalMix nabízí celkovou flexibilitu a výkon, nesrovnatelný s jiným
řešením.
Riziko zpětné vazby, základní problém smyčkové metody, je nízké, protoţe se zpětná vazba
nemůţe vyskytnout v mixu, ale jen kdyţ je audio software přepnutý do reţimu monitoringu.
Blokový diagram zobrazuje, jak je vstupní signál software přehráván a vracen zpět z hardware
výstupu na software vstup.
Blokový diagram také ukazuje, proč je s aktivním Loopback EQ hardware výstupu nyní součástí
trasy nahrávání. Nastavení DSP – EQ for Record stále funguje a můţete jej pouţít také k
de/aktivaci LC/EQ.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
59
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Nahrávání software přehrávání
Ve skutečnosti bývá nahrávání z výstupu jiného SW problematické z následujícího důvodu:
Nahrávací SW se pokouší otevřít stejný přehrávací kanál jako přehrávací SW (jiţ aktivní), nebo
má přehrávací SW jiţ otevřený vstupní kanál, který by měl být vyuţíván nahrávacím.
Tento problém lze snadno řešit. Nejprve musíte zajistit, ţe veškerá pravidla, nutná pro multiclient operace jsou splněna (v obou programech nelze pouţívat stejný nahrávací/ přehrávací
kanál). Potom nasměrujte přehrávací signál přes TotalMix do hardware výstupu v rozsahu
nahrávacího software a aktivujte Loopback pro nahrávání.
Míchání několika vstupních signálů do jednoho nahrávacího kanálu
V některých případech bývá uţitečné nahrát několik zdrojů na jedinou stopu. Například, kdyţ
pouţíváte dva mikrofony nahrávající nástroje a reproduktory, reţim Loopback v TotalMix uloţí
externí mix. Jednoduše nasměrujte/smíchejte vstupní signály do stejného výstupu (třetí řádek),
potom znovu nadefinujte tento výstup do nahrávacího kanálu přes Loopback. Tímto způsobem
můţete nahrát libovolný počet vstupních kanálů z různých zdrojů do jediné stopy.
23.6 MS Processing
Princip mid/side je speciální polohovací technika pro mikrofony, která dává střední signál na
jednom kanále a postranní signál na druhém kanále. Tyto informace je moţné transformovat
zpět do stereo signálu velmi snadno. Proces vysílá mono signál středního kanálu doleva a
doprava, střední kanál sice také, ale s obrácenou fází (180°) do pravého kanálu. Pro snazší
pochopení, střední kanál reprezentuje funkci L+R, zatímco postranní kanál reprezentuje L-R.
Během nahrávání monitoring potřebuje mít signál 'v běţném'
stereu. Tím pádem, TotalMix také nabízí funkce M/Sdekodéru. Aktivaci provedete v panelu Settings kanálů
hardware vstupu (Hardware Input) a přehrávání software
(Software Playback) tlačítkem MS Proc.
M/S-Processing automaticky pracuje jako M/S enkodér nebo dekodér, podle formátu zdroje
signálu. Pokud zpracováváte běţný stereo signál, všechny mono informace budou posunuty do
levého kanálu, všechny stereo informace do pravého kanálu. Tím je stereo signál M/S
enkódován. Tím začínáte chápat některé podrobnosti mono/stereo obsahu moderní hudební
produkce. Navíc přicházejí některé velmi zajímavé metody manipulace se základním stereo
signálem a generováním stereo efektů, takţe je pak velmi snadné zpracovat postrnní kanál
pomocí efektů Low Cut, Expander, Compressor nebo Delay.
Nejzákladnější aplikací je práce se stereo šířkou: změna úrovně postranního kanálu vám
umoţňuje manipulovat se stereo šířkou z mono na stereo aţ do rozšíření.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
60
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
24. MIDI Remote Control (dálkové ovládání)
24.1 Přehled
TotalMix lze ovládat i vzdáleně pomocí MIDI. Je kompatibilní se široce rozšířeným Mackie
Control protokolem, takţe TotalMix lze ovládat pomocí hardware kontrolerů, podporujících tento
standard. Příkladem je Mackie Control, Tascam US-2400 nebo Behringer BCF 2000.
Navíc, fadery stereo výstupů (spodní řádek), které jsou nastaveny jako výstupy Monitor Out v
sekci Control Room, také mohou být ovládány standardním ovládáním změny hlasitosti
(Control Change Volume) přes MIDI kanál 1. Tím pádem lze nejdůleţitější nastavení hlasitosti
Babyface ovládat z téměř libovolného MIDI vybaveným hardware zařízení.
MIDI dálkové ovládání vţdy pracuje v náhledu reţimu Submix, dokonce i kdyţ je moţnost
náhledu Free zvolena v TotalMix FX.
21.2 Mapování
TotalMix podporuje následující elementy Mackie Control prostředí*:
Element:
Význam u TotalMix:
Fadery kanálů 1 – 8
Master fader
SEL(1-8) + DYNAMICS
V-Poty 1 – 8
stisknutím knobů V-Pot
hlasitost
Fadery kanálů hlavního monitoru
Aktivuje reţim Trim
pan
pan = střed
CHANNEL LEFT nebo REWIND
CHANNEL RIGHT nebo FAST FORWARD
LEFT nebo ARROW LEFT
RIGHT nebo ARROW RIGHT
UP nebo Assignable1/PAGE+
ARROW DOWN nebo Assignable2/PAGE
posune o jeden kanál doleva
posune o jeden kanál doprava BANK
posune o osm kanálů doleva BANK
posune o osm kanálů doprava ARROW
posune se o jeden řádek nahoru
posune o jeden řádek dolů
EQ
PLUGINS/INSERT
STOP
PLAY
PAN
hlavní umlčení (Master Mute)
hlavní sólo (Master Solo)
utlumení hlavního výstupu (Dim Main Out)
Talkback
Mono Main Out
FLIP
DYN
1–8
REC Ch. 1 – 8
RECORD
reproduktor B
TrimGains MUTE Ch.
Mute SOLO Ch. 1 – 8
Solo SELECT Ch. 1 – 8
volba (Select)
volí sběrnici výstupu (Submix)
Recall
F1 - F8
F9
F10 - F11
načte snímek (Snapshot) 1 - 8
volba Main Out
volba Cue Phones 1 - 2
*Testováno s Behringer BCF2000 Firmware v1.07 v Mackie Control emulaci na reţim Steinberg a s Mackie Control pod
Mac OS X.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
61
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
24.3 Nastavení
Otevřete dialog Preferences (nabídka Options nebo F3). Vyberte MIDI Input a MIDI Output port,
kam je kontroler připojený.
Kdyţ nepotřebujete ţádnou zpětnou vazbu, zvolte NONE jako MIDI výstup. V menu Options
označte Enable MIDI Control.
24.4 Operace
Kanály ovládané přes Mackie MIDI jsou indikovány barevně v poli názvu, černá se změní na
hnědou.
Blok osmi faderů lze posouvat horizontálně i vertikálně, v krocích jednoho či osmi kanálů.
V reţimu Submix View můţete zvolit cíl aktuálního směrování (výstupní sběrnice) přes REC
Ch.1 - 8. To se rovná volbě jiného výstupního kanálu ve spodním řádku kliknutím myší, kdyţ jste
v Submix View. V operaci MIDI není nutné přeskakovat na nejniţší řadu, abyste provedli výběr.
Tímto způsobem můţete i směrování změnit snadno přes MIDI.
Full LC Display Support: Touto volbou v nabídce Preferences (F3) aktivujete kompletní podporu
Mackie Control LCD se jmény osmi kanálů a osmi hodnotami hlasitosti/panorama. Je-li volba
Full LC Display Support vypnutá, odešle se krátká informace o prvním faderu v bloku (kanále a
řadě). Krátká informace je rovněţ k dispozici na LED displeji Behringeru BCF2000.
Tip pro uţivatele Mac OS X: LC Xview (www.opuslocus.com) poskytuje on-screen displej,
napodobující hardware displeje Logic/Mackie Control, který můţete pouţít s ovládáním, které
umí napodobovat Logic/Mackie Control, ale bez displeje. Příklady zahrnují také Behringer
BCF2000 a řadu Edirol PCR.
Poloţka Disable MIDI in Background (v menu Options, Settings) zablokuje MIDI ovládání,
jakmile se provede jiná aplikace, nebo kdyţ je TotalMix minimalizován. Tímto způsobem bude
hardware kontroler ovládat pouze hlavní DAW aplikaci, kromě toho, kdyţ je TotalMix vpředu.
Často můţete DAW aplikaci nastavit tak, aby se deaktivovala v pozadí, takţe MIDI ovládání se
pak přepne mezi TotalMix a aplikací automaticky, při přepínání obou aplikací.
TotalMix rovněţ podporuje devátý fader Mackie Control. Tento fader (označený Master) bude
ovládat fader stereo výstupu (spodní řada), který je nastaven jako výstup Main Out v sekci
Control Room.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
62
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
24.5 Ovládání MIDI
Hardware výstup nastavený jako Main Out můţe být ovládán standardním Control Change
Volume přes MIDI channel 1. Tím pádem lze nejdůleţitější nastavení hlasitosti Babyface
ovládat z téměř libovolného MIDI vybaveným hardware zařízení.
Dokonce, i kdyţ nepotřebujete ovládat všechny fadery a knoby, pak některá tlačítka byste si
velmi přáli mít k dispozici také jako 'hardware'. Nejčastěji to bývají tlačítka Talkback, Dim a
moţnosti monitoringu (pro poslech submixů Phones). Naštěstí není Mackie Control kompatibilní
kontroler tvrdě vyţadiván k ovládání těchto tlačítek, jelikoţ jsou ovládány jednoduchým příkazem
Note On/Off na MIDI kanále 1.
Tóny jsou následující (hexa / decimal / klávesy):
Dim: 5D / 93 / A 6
Mono: 2A / 42 / #F 2
Talkback: 5E / 94 / #A 6
Recall: 5F / 95 / H 6
Speaker B: 32 / 50 / D3
Cue Main Out: 3E / 62 / D 4
Cue Phones 1: 3F / 63 / #D 4
Cue Phones 2: 40 / 64 / E 4
Snapshot 1: 36 / 54 / #F 3
Snapshot 2: 37 / 55 / G 3
Snapshot 3: 38 / 56 / #G 3
Snapshot 4: 39 / 57 / A 3
Snapshot 5: 3A / 58 / #A 3
Snapshot 6: 3B / 59 / B 3
Snapshot 7: 3C / 60 / C 4
Snapshot 8: 3D / 61 / #C 4
Trim Gains: 2D / 45 / A 2
Master Mute: 2C / 44 / #G2
Master Solo: 2B / 43 / G2
Navíc všechny fadery všech třech řad můţete ovládat přes jednoduché příkazy Control
Change. Formát pro příkaz Control Change je:
Bx yy zz
x = MIDI kanál
yy = číslo ovládání
zz = hodnota
První řada v TotalMix je adresována MIDI kanály 1 aţ 4, prostřední řada kanály 5 aţ 8 a spodní
řada kanály 9 aţ 12.
16 čísel ovládání je pouţito: 102 aţ 117 (= hex 66 aţ 75). S těmito 16 kontrolery (= fadery) a 4
MIDI kanály, kaţdý na jednu řadu, můţete ovládat aţ 64 faderů na jednu řadu (jak je
poţadováno v HDSPe MADI).
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
63
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Příklady pro posílání MIDI řetězců:
- Nastavte vstup 1 na 0 dB: B0 66 68
- Nastavte vstup 5 na maximální ztlumení: B1 6A 0
- Nastavte přehrávání 1 na maximum: B4 66 7F
- Nastavte výstup 3 na 0 dB: B8 68 68
Pozn.: Posílání MIDI řetězců vyţaduje pouţití programátorské logiky pro MIDI kanál, počínaje
0 pro kanál 1 a konče 15 pro kanál 16.
Další funkce:
- zapnutí Trim Gains: BC 66 xx (BC = MIDI kanál 13, xx = libovolná hodnota)
- vypnutí Trim Gains: BC 66 xx nebo zvolte submix
Zvolte submix (fader) ve třetí řadě:
- kanál 1/2: BC 68/69 xx
- kanál 3/4: BC 6A/6B xx atd.
24.6 Detekce Loopback
Mackie Control protokol vyţaduje zpětnou vazbu přijatých příkazů, zpět do hardware kontroleru.
Takţe bude TotalMix obvykle nastaven jak na MIDI input, tak MIDI output. Bohuţel, kaţdá malý
chyba v kabeláţi a nastavení můţe takto způsobit MIDI zpětnovazební smyčku, která potom
zcela zablokuje počítač (CPU).
Aby nedošlo k zamrznutí počítače, TotalMix vysílá na MIDI výstup speciální MIDI Note kaţdé
0.5 sekundy. Jakmile je tato zpráva detekována na vstupu, MIDI funkcionalita se zablokuje.
Jakmile odstraníte smyčku, označením Enable MIDI Control v nabídce Options znovu aktivujte
TotalMix MIDI.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
64
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Uživatelský manuál
Babyface
Technický popis
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
65
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
25. Technická specifikace
25.1 Analog
AD, Microphone (mikrofonní)/Link (linkový) 1-2
• Vstup: XLR, elektronicky symetrický
• Vstupní Impedance: 2 kOhm
• Rozlišení: 24bit
• Odstup signálu od šumu (SNR): 108 dB RMS nevyváţený, 111 dBA
• Frekvenční odezva na 44.1 kHz, -0.1 dB: 5 Hz – 20,6 kHz
• Frekvenční odezva na 96 kHz, -0.5 dB: 5 Hz – 45,3 kHz
• Frekvenční odezva na 192 kHz, -1 dB: 5 Hz - 90 kHz
• THD: < -100 dB, < 0.001 %
• THD+N: < -98 dB, < 0.0012 %
• Oddělení kanálu: > 110 dB
• Rozsah Gain: 0 dB, +9 aţ +60 dB
• Maximální vstupní úroveň, Gain 0 dB: +12 dBu
• Maximální vstupní úroveň, Gain 60 dB: -48 dBu
• CLIP LED: 0 dBFS
• SIG LED: -52 dBFS
AD, Instrument In 2
Jako Microphone/Line 1-2, ale:
• Vstup: 6.3 mm TS jack, nesymetrický
• Vstupní Impedance: 470 kOhm
• Maximální vstupní úroveň TRS, Gain 9 dB: +12 dBu
• Maximální vstupní úroveň TRS, Gain 60 dB: -39 dBu
DA, Line Out 1-2
• Rozlišení: 24bit
• Dynamický rozsah (DR): 112 dB, 115 dBA na 44.1 kHz (neumlčený)
• Frekvenční odezva na 44,1 kHz, -0,5 dB: 5 Hz - 22 kHz
• Frekvenční odezva na 96 kHz, -0,5 dB: 5 Hz – 45 kHz
• Frekvenční odezva na 192 kHz, -1 dB: 5 Hz - 80 kHz
• THD: - 104 dB, 0.00063 %
• THD+N: -100 dB, 0.001 %
• Oddělení kanálu: > 110 dB
• Výstup: XLR symetrický
• Výstupní impedance: 75 Ohm
• Výstupní úroveň symetrická na 0 dBFS: +15 dBu
• Výstupní úroveň nesymetrická na 0 dBFS: +9 dBu
DA, Phones 3/4 (sluchátka)
Jako DA Line Out, ale:
• Výstup: 6.3 mm TS jack, nesymetrický
• Výstupní impedance: 30 Ohm
• Výstupní úroveň na 0 dBFS: +7 dBu
25.2 MIDI
• 1 x MIDI I/O přes breakout kabel s 2 x 5-pin DIN jacky
• Galvanicky oddělený opticky vázaným vstupem
• Vysokorychlostní reţim: Jitter a odezva typicky pod 1 ms
• Oddělené 128 byte FIFO pro vstup a výstup
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
66
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
25.3 Digital
• Hodiny: Interní, ADAT In, SPDIF In
• Low Jitter Design (slabé chvění): < 1 ns v reţimu PLL, všechny vstupy
• Interní hodiny: 800 ps Jitter, Random Spread Spectrum
• Potlačení chvění u externích hodin: > 30 dB (2.4 kHz)
• Skutečný vliv chvění na hodinový signál u AD a DA konverze: téměř nulový
• PLL vylučuje výpadky, dokonce i při chvění větším neţ 100 ns
• Digital Bitclock PLL pro bezproblémové operace varispeed ADAT
• Podporované vzorkovací frekvence: 28 kHz aţ 200 kHz
25.4 Digitální vstupy
ADAT optický
• 1 x TOSLINK
• Standard: 8 kanálů 24 bit, aţ 48 kHz
• Double Speed (S/MUX): 4 kanálů 24 Bit 96 kHz
• Quad Speed (S/MUX4) : 2 kanálů 24 Bit 192 kHz
• Bitclock PLL zajišťuje perfektní synchronizaci i pro operace s proměnnou rychlostí
• Rozsah uzamčení: 31,5 kHz – 50 kHz
• Chvění při synchronizaci ke vstupnímu signálu: < 1 ns
• Potlačení chvění: > 30 dB (2.4 kHz)
SPDIF optický
• 1 x optický, podle IEC 60958
• Akceptuje Consumer a Professional formát
• Rozsah uzamčení: 27 kHz – 200 kHz
• Chvění při synchronizaci ke vstupnímu signálu: < 1 ns
• Potlačení chvění: > 30 dB (2.4 kHz)
25.5 Digitální výstupy
ADAT optický
• 1 x TOSLINK
• Standard: 8 kanálů 24 bit, aţ 48 kHz
• Double Speed (S/MUX): 4 kanálů 24 Bit 96 kHz
• Quad Speed (S/MUX4) : 2 kanálů 24 Bit 192 kHz
SPDIF optický
• 1 x optický, podle IEC 60958
• Consumer Formát (SPDIF) podle IEC 60958
• Vzorkovací frekvence od 28 kHz aţ do 200 kHz.
25.7 Obecně
• Zdroj napájení: USB napájení sběrnicí nebo externí napájení
• Typická spotřeba: 3,6 Wattů
• Proud na 12 V pracovního napětí: 300 mA (3,6 Wattů)
• Rozměry (ŠxVxH): 100 x 25 x 160 mm (4.0" x 1.0" x 6.3")
• Hmotnost: 0.5 kg (1.1 lbs)
• Teplotní rozsah: +5° aţ +50° Celsia (41° F aţ 122°F)
• Relativní vlhkost: < 75%, nekondenzující
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
67
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
26. Technické základy
26.1 Lock (zámek) a SyncCheck
Digitální signály sestávají z nosné a z dat. Pokud je digitální signál aplikován na vstupu, pak se
přijímač musí synchronizovat k nosnému signálu aby přečetl data správně. K tomu účelu
pouţívá přijímač PLL (Phase Locked Loop). Jakmile přijímač dostane přesnou frekvenci
příchozího signálu, zamkne jej. Tento stav Lock zůstává i kdyţ dojde k drobným změnám
frekvence, jelikoţ PLL sleduje frekvenci přijímače.
Pokud aplikujete ADAT nebo SPDIF signál na Babyface, pak odpovídající LEDka na vstupu
začne blikat. Přístroj indikuje LOCK, např. platný vstupní signál (v případě ţe signál je také
synchronní, pak LEDke svítí trvale, viz níţe).
Bohuţel, LOCK nemusí nutně znamenat, ţe přijatý signál je správný, s ohledem na hodiny, které
zpracovávají čtení vloţených dat. Příklad [1]: Babyface je nastaven na 44.1 kHz interně (reţim
hodin Master) a mixpult s ADAT výstupem je zapojen do vstupu ADAT. Odpovídající LEDka
zobrazuje LOCK hned, ale obvykle je vzorkovací frekvence mixpultu generována interně (také
Master) a proto je o něco vyšší nebo niţší neţ interní vzorkovací frekvence Babyface. Výsledek:
Při čtení dat budou pravidelně načítány chyby způsobující praskání a výpadky.
Abyste si mohli tyto problémy zobrazit přímo na zařízení, Babyface přidal SyncCheck®.
Kontroluje všechny hodiny pouţité pro synchronicitu. Jestliţe nejsou synchronní navzájem (tedy
absolutně identické), LEDka SYNC bude blikat. V případě kompletní synchronizace LEDka svítí
trvale. V příkladu nahoře uţivatel mohl rychle zpozorovat, ţe LEDka stále bliká po připojení mix
pultu.
Stejná informace je uvedena i v dialogu Settings u Babyface. Na displeji stavu Input State se
stav vstupních hodin dekóduje a zobrazí jako prostý text (No Lock, Lock, Sync).
Prakticky SyncCheck umoţňuje rychlý přehled správné konfigurace všech digitálních zařízení.
Takţe jedno z nejdůleţitějších a sledovaných témat digitálního studia je konečně moţné snadno
zvládat.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
68
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
26.2 Latence a monitoring
Termín Zero Latency Monitoring vyuţila poprvé společnost RME v r. 1998 u řady DIGI96 audio
karet. Označuje schopnost propouštět vstupní signál počítače na rozhraní přímo na výstup. Od
té chvíle se tato myšlenka stala jednou z nejdůleţitějších vlastností moderního harddisk
nahrávání. V roce 2000 společnost RME publikovala dvě klíčová vydání Tech Info na téma Low
Latency Background, která jsou dodnes aktuální: Monitoring, ZLM and ASIO, a Buffer and
Latency Jitter, oboje naleznete na webových stránkách RME.
Jak moc je Nula nulová?
Z technického hlediska nula neexistuje. Dokonce i u analogových propustí se vyskytují fázové
chyby, coţ značí zpoţdění mezi vstupem a výstupem. Nicméně, zpoţdění pod určitou hodnotou
můţe být subjektivně povaţováno za nulovou latenci. Aplikuje se na analogové směrování a
míchání a z našeho hlediska také na Zero Latency Monitoring od RME. Je to termín popisující
digitální cestu audio dat ze vstupu převodníku na jeho výstup. Digitální přijímač Babyface
nemůţe pracovat bez bufferu a spolu s TotalMixem a výstupem vysílače zde dochází k
typickému zpoţdění o 3 samply. Na 44.1 kHz se to rovná 68 µs (0.000068 s), na 192 kHz asi
pouze 15 µs. Zpoţdění se týká stejným způsobem i ADAT a SPDIF.
Oversampling (přesamplování)
Zatímco zpoţdení u digitího převodníku je moţné zcela pominout, u analogových vstupů a
výstupů je velmi podstatné. Chipy moderních konvertorů pracují se 64- nebo 128-násobným
přesamplováním a s digitálním filtrováním, aby se odstranily chyby analogových filtrů ze
slyšitelného frekvenčního rozsahu, jak nejlépe je to moţné. Typicky se generuje zpoţdění 1
milisekundy. Přehrávání a opětovné nahrání téhoţ signálu přes DA a AD (loopback) tak způsobí
rozdíl vůči nově nahrané stopě kolem 2 ms. Přesná zpoţdění Babyface jsou:
Samplovací frekvence
(kHz)
AD (43.2 x 1/fs) ms
44,1
48
88,2 96
0,98
0,9
0,49 0,45
AD (38.2 x 1/fs) ms
DA (28 x 1/fs) ms
0,63
176,4
192
0,22
0,2
0,58 0,32 0,29 0,16
0,15
Velikost bufferu (latence)
Windows: Tato poloţka v dialogu Nastavení definuje velikost bufferu pro audio data, vyuţitá v
ASIO a WDM (viz kapitolu 10).
Mac OS X: Velikost bufferu je definována v aplikaci. Jen v některých případech nelze nastavit
nic. Např. iTunes je nastaven na pevných 512 samplů.
Obecně: Nastavení 64 samplů na 44.1 kHz způsobí latenci 1.5 ms, pro nahrávání i přehrávání.
Ale pokud provedete digitální loopback test, ţádná latence/odchylka nebude detekována. Důvod
je prostý, SW přirozeně zná velikost bufferu, proto je schopen umístit nově nahraná data zcela
přesně, takţe nedojde k latenci.
AD/DA Offset pod ASIO a OS X: ASIO (Windows) a Core Audio (Mac OS X) umoţňují pro
signalizaci hodnoty offsetu upravit nezávislé zpoţdění bufferu, viz odstavce AD- a DA-převod
nebo Bezpečný Buffer, popsané níţe. Analogový loopback test pak nezobrazí ţádný offset,
jelikoţ aplikace posune nahraná data příslušným způsobem. Kvůli nahrávání a přehrávání
v analogovém světě obsahuje ovladač hodnotu offset, odpovídající zpoţdění při konverzi u
Babyface.
Proto se při digitálním loopback testu objevuje záporný offset cca 3 ms. Není to však skutečný
problém, protoţe tento způsob práce vyuţijete zřídka a obvykle můţete offset kompenzovat
ručně v aplikaci. Navíc, zapamatujte si, ţe i při pouţití digitálních I/O se obvykle současně
vyuţívají jak AD- tak DA-převodníky (neexistuje zvuk bez nich...).
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
69
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Pozn.: Cubase a Nuendo zobrazují hodnoty latence z ovladače odděleně pro nahrávání a pro
přehrávání. Hodnoty se nerovnají přesně velikosti bufferu (například 3 ms na 128 samplech),
místo toho se zobrazí vyšší hodnota, ve které je i čas potřebný pro AD/DA konverzi. Přehrávání
vykazuje ještě vyšší hodnotu - viz Bezpečný Buffer.
Bezpečný Buffer
Přídavný malý Bezpečný Buffer na straně přehrávání se ukázal jako velice uţitečný a účinný.
Babyface pouţívá fixní přídavný buffer o 32 samplech, který je přidán k aktuální velikosti bufferu.
Hlavní výhodou je moţnost vyuţít nejniţší latenci při nejvyšším zatíţení CPU. Kromě toho,
pevný buffer nepřidává latenci další chvění (viz Tech Info), jednostranný timing je mimořádný.
Bezpečný Offset u Core Audio
Pod OS X musí kaţdé audio rozhraní pouţívat tzv Safety Offset (bezpečný offset), jinak Core
Audio nebude fungovat bez praskání. Babyface vyuţívá bezpečný offset se 16 samply. Tento
offset je oznámen systému a software tak můţe zpočítat a zobrazit totální latenci velikosti
bufferu plus AD/DA offset plus 2 x bezpečnostní offset plus bezpečnostní buffer pro aktuální
vzorkovací frekvenci.
26.3 USB Audio
USB audio se z několika důvodů liší od dřívějších PCI audio rozhraní. Babyface můţe dosáhnout
výkonu podobnému PCI nebo PCI Express karty, kdyţ jej pouţijete s optimálním PC. Nízké
zatíţení CPU a nesekající se operace dokonce na 48 samplech velikosti bufferu jsou
samozřejmě na dnešních počítačích moţné. Kaţdopádně, při pouţití starších počítačů pouhé
stereo přehrávání začne způsobovat CPU zatíţení o více neţ 30%.
Na krátkou chvíli blokovaný počítač - bez ohledu na to, zda ASIO nebo WDM - ztratí jeden nebo
více datových paket. Takové problémy můţete vyřešit pouze zvýšením velikosti bufferu (a s tím i
latence).
Babyface přináší jedinečnou kontrolu dat,
detekci chyb během přenosu přes USB a
jejich zobrazení v dialogu Settings.
Navíc Babyface nabízí speciální mechanismus, který umoţňuje pokračovat v nahrávání a
přehrávání i navzdory výpadkům a také opravit polohu samplu v reálném čase.
Jako kterékoliv jiné audio rozhraní, tak by i Babyface měl mít přenos dat do počítače, co
nejméně rušený. Nejjednodušším způsobem, jak toto zajistit, je připojit jej k jeho vlastní sběrnici,
coţ by neměl být větší problém, jelikoţ většina USB 2.0 rozhraní je navrţena s dvojitou sběrnicí.
Kontrolu ve Správci zařízení provedete následujícím způsobem:
• Připojte Babyface do USB portu
• Spusťte Správce zařízení, Zobrazit nastavte na Zařízení podle připojení
• Zvolte ACPI x86-based PC, Microsoft ACPI-Compliant System, expand PCI Bus
Tato větev normálně obsahuje dvě poloţky USB2 Enhanced Host Controller. Můţete vidět USB
Root Hub, který poté připojuje všechna USB zařízení, včetně Babyface. Opětovným připojením
do jiného portu v tomto zobrazení hned poznáte, na kterém ze dvou ovládání je Babyface
připojeno. S více přístroji můţete vše také zkontrolovat, pokud jsou připojeny ke stejnému
ovládání.
Navíc můţete tuto informaci pouţít k práci s externím USB diskem, aniţ by se rušila práce
Babyface, a to tak, ţe jednoduše zapojíte disk do druhého ovládání.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
70
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Obzvlášť u notebooků se můţe stát, ţe všechna interní zařízení a všechny konektory/porty jsou
zapojeny do stejného ovládání a přitom druhé ovládání není vůbec vyuţito. V tom případě musí
všechna zařízení pouţívat stejnou sběrnici a vzájemně se ovlivňují.
26.4 DS - Double Speed
Aktivujete-li reţim Double Speed, Babyface pracuje na dvojnásobné vzorkovací frekvenci. Interní
hodiny 44.1 kHz se přetaktují na 88.2 kHz, 48 kHz na 96 kHz. Interní rozlišení je 24 bit.
Samplovací frekvence nad 48 kHz nebyla vţdy plně respektována a dosud není příliš rozšířená,
díky CD formátu (44.1 kHz), který dominuje všemu. Před rokem 1998 neexistovaly obvody
přijímače/ vysílače, schopné přijímat či vysílat rychleji neţ na 48 kHz. Tím pádem bylo pouţito
následující: namísto dvou kanálů se linka AES starala jen o jeden kanál, kde byly liché a sudé
samply distribuovány do předešlého levého a pravého kanálu. Tím se simulovalo dvojité
mnoţství dat, tedy také dvojnásobná samplovací frekvence. Samozřejmě, chcete-li vysílat stereo
signál, pak jsou dva porty AES/EBU nezbytné.
Tento vysílací reţim se v profesionálním studiu nazývá Double Wire a je také známý jako S/MUX
(Sample Multiplexing) ve spojení s formátem ADAT.
V únoru 1998 Crystal vystartoval se svým prvním 'single wire' přijímačem/ vysílačem, který mohl
pracovat také na dvojnásobné samplovací frekvenci. V tu chvíli jiţ bylo moţné vysílat data na
dvou kanálech 96 kHz přes jeden port AES/EBU.
Nicméně Double Wire ještě zdaleka neumírá. Koneckonců je zde ještě mnoho zařízení, která
neumí pracovat s vyšší frekvencí neţ 48 kHz, např. digitální magnetofony. Ale i jiné obecné
převodníky jako ADAT nebo TDIF tuto techniku vyuţívají.
Protoţe rozhraní ADAT neumoţňuje pouţívat vzorkovací frekvence nad 48 kHz (omezení
hardware rozhraní), Babyface automaticky pouţívá Sample Multiplexing v DS reţimu. Data
jednoho kanálu jsou distribuována do dvou kanálů podle následující tabulky:
Analog In
DS Signal
Port
1
1/2
ADAT
2
3/4
ADAT
3
5/6
ADAT
4
7/8
ADAT
5
-
6
-
7
-
8
Jakmile je vyslání dvojnásobného signálu ukončeno na standardní vzorkovací frekvenci (Single
Speed), výstup ADAT stále přenáší na 44.1 kHz nebo 48 kHz.
26.5 QS – Quad Speed
Díky nízkému počtu dostupných zařízení, která vyuţívají vzorkovací frekvence do 192 kHz, ale
i vyšší, vzhledem k neexistujícím aplikacím (např. CD...), Quad Speed se nikdy dostatečně
nerozšířil. Implementace formátu ADAT jako dvojitého S/MUX dává výsledné dva kanály
optického výstupu. Je však pouze několik zařízení, schopných vyuţívat tuto metodu.
V reţimu Quad Speed pouţívá Babyface automaticky Sample Multiplexing. Data jednoho kanálu
jsou distribuována do dvou kanálů podle následující tabulky:
Analog In
DS Signal
Port
1
1/2/3/4
ADAT
2
5/6/7/8
ADAT
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
Jakmile je vyslání čtyřnásobného signálu ukončeno na standardní vzorkovací frekvenci (Single
Speed), výstup ADAT stále přenáší na 44.1 kHz nebo 48 kHz.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
71
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
37.8 Úroveň šumu v režimu DS / QS
Vynikající poměr odstupu signálu od šumu AD rozhraní Babyface lze ověřit i bez
předraţeného testovacího vybavení, s vyuţitím stupnic pro nahrávání v různém software. Ale
pokud aktivujete reţim DS a QS, pak zobrazená úroveň šumu vzroste z -109 dB na -104 dB
na 96 kHz a –82 dB na 192 kHz. Nejde o závadu. Software měří šum v celém frekvenčním
spektru, na 96 kHz od 0 Hz do 48 kHz (nevyváţený RMS), na 192 kHz od 0 Hz do 96 kHz.
Kdyţ omezíte rozsah měření od 20 Hz do 20 kHz (tzv. audio bandpass), hodnota bude opět 110 dB. To si můţete ověřit pomocí DIGICheck od RME. Funkce Bit Statistic & Noise měří
dno šumu pomocí Limited Bandwidth, přičemţ ignoruje DC a ultrazvuk.
Důvodem tohoto chování je šum ořezávající technologie převodníků analog – digital. Ty totiţ
odsouvají šum a zkreslení do vyšších frekvenčních oblastí nad 24 kHz, které jiţ nejsou
slyšet. Tímto způsobem tedy dosahují vynikající kvality a čistoty zvuku. Právě proto šum
poněkud zatíţí oblast ultravuku. Vysokofrekvenční šum má však vysokou energii. Přidáním
dvojnásobného (čtyřnásobného) pásma a měřením uvidíte významný pokles v SNR, přestoţe
lidské ucho nezaznamená absolutně ţádnou změnu ve slyšitelné oblasti.
26.7 SteadyClock
Technology SteadyClock u Babyface zaručuje excelentní výkon ve všech reţimech hodin.
Díky vysoce výkonnému potlačení chvění, AD- a DA převodníky vţdy pracují na nejvyšší
zvukové úrovni a jsou zcela nezávislé na kvalitě příchozího signálu hodin.
SteadyClock byl původně vyvinut kvůli
získání stabilního a čistého hodinového
signálu ze značně rozechvělého MADI
data signálu (hodinový signál v MADI
vykazuje chvění 80 ns). Díky vstupním
signálům SPDIF u Babyface a ADAT,
nejspíš nikdy nezakusíte tak vysoké
hodnoty chvění. Ovšem SteadyClock
není připraven pouze na to, leč pracuje jiţ
za chodu.
Obecné hodnoty chvění u rozhraní v
aplikacích reálného světa jsou pod 10 ns,
přičemţ velmi dobrá hodnota je, pokud
klesne pod 2 ns.
Screenshot zobrazuje extrémně rozechvělý SPDIF signál cca 50 ns chvěn (ţlutý, nahoře).
SteadyClock tento signál zpracuje do hodinového signálu pod 2 ns chvění (modrý, dole).
Signál zpracovaný SteadyClock je samozřejmě nejen vyuţit interně, ale také jako hodinový,
pro digitální výstupy. Proto obnovený a vyčištěný signál můţete pouţít jako referenční
hodinový, zcela bez rušení.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
72
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
27. Diagramy
27.1 Blokový diagram Babyface
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
73
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
27.2 Zapojení konektoru
TRS jack analogový nástrojový vstup
¼" TRS jack nástrojového vstupu je sestrojen dle mezinárodních standardů: Hrot =
+ (horký) Krouţek = – (studený) Plášť = GND
XLR konektory
Servo-symetrický okruh vstupu umoţňuje pouţít monaurální TS jacky (nesymetrické) bez
ztráty úrovně. Je to stejné, jako při pouţití TRS-jacku, avšak s krouţkem zapojeným na zem.
Sekce elektronického výstupu nepracuje servo-symetricky! Když připojíte nesymetrické
vybavení, ujistěte se, že pin 3 XLR výstupu není připojen. Připojení k uzemnění způsobí
vyšší THD (zkreslení)!
TRS Phones jack
Analogový výstup 3/4 je k dispozici
skrz stereo ¼" TRS jack. To
umoţňuje přímé připojení sluchátek.
Pokud by výstup měl fungovat jako
linkový výstup, potřebujete adaptér
TRS na RCA phono, nebo TRS na
TS.
Přiřazení
pinů
akceptuje
mezinárodní standardy. Levý kanál
je připojen na špičku, pravý kanál na
krouţek jacku TRS.
15-pin D-typ konektor a XLR breakout kabel
Trn
1
2
3
4
5
Jméno
Line In Left Line In Right +
Line Out Right +
MIDI Out (5)
MIDI In (4)
Trn
6
7
8
9
10
Jméno
Line In Left +
Line Out Left Line Out Right GND/Shell
MIDI In (5)
Trn
11
12
13
14
15
Jméno
Line In Right Line Out Left +
Phones Left
Phones Right
MIDI Out (4)
Trn
11
12
13
14
15
Jméno
GND/Shell
Line Out Left +
Phones Levý
Phones Pravý
MIDI Out (4)
15-pin D-typ konektor a RCA/phono breakout kabel
Trn
1
2
3
4
5
Jméno
GND/Shell
11.Line In Pravý +
Line Out Pravý +
MIDI Out (5)
MIDI In (4)
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
Trn
6
7
8
9
10
Jméno
11.Line In Levý
+
n.c.
n.c.
GND/Shell
MIDI In (5)
74
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
Uživatelský manuál
Babyface
Různé
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
75
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
28. Příslušenství
Pro Babyface je dispozici několik věcí:
Popis čísla části
Optický kabel pro SPDIF a ADAT operace:
OK0050
OK0100
OK0200
OK0300
OK0500
OK1000
Optický kabel, TOSLINK, 0.5 m (1.6 ft)
Optický kabel, TOSLINK, 1 m (3.3 ft)
Optický kabel, TOSLINK, 2 m (6.6 ft)
Optický kabel, TOSLINK, 3 m (9.9 ft)
Optický kabel, TOSLINK, 5 m (16.4 ft)
Optický kabel, TOSLINK, 10 m (33 ft)
NTCARDBUS
Napájení pro Babyface. Robustní a lehký adaptér, 100 V-240 V AC, 12 V 2 A DC.
BF-BAGBK
BF-BOCMKH
BF-BOXLRMKH
BF-EXT13
Taška na Babyface
Breakout kabel RCA (phono)
Breakout kabel XLR
Rozšiřující kabel 1.3 m (4.6 ft)
29. Záruční podmínky
Kaţdý Babyface zvlášť prochází důkladnou kvalitativní kontrolou a kompletním testem dříve, neţ
přichází do distribuce. Pouţití vysoce kvalitních komponentů by mělo zaručit dlouhé a
bezproblémové uţívání přístroje.
Máte-li pocit, ţe přístroj nepracuje dle vašich představ, kontaktujte svého
prodejce.
Audio AG zaručuje omezenou záruku výrobce po dobu 6 měsíců ode dne vystavení faktury s
datem prodeje. Délka záruky se v různých zemích liší. Kontaktujte vašeho lokálního distributora
pro rozšiřující informace o sluţbách a záruce. Dbejte na to, ţe kaţdý stát můţe mít specifické
záruční podmínky.
Záruka ovšem v ţádném případě nepokrývá zničení, způsobené nesprávnou instalací nebo
špatným zacházením – výměna či oprava jde v takových případech na účet majitele.
Neposkytujeme záruční sluţby v případě, ţe produkt není vrácen lokálnímu distributorovi v
oblasti, kam byl produkt původně poslán.
Audio AG nenese odpovědnost za jakékoliv poškození, zvláště návazné. Závazky lze uplatnit jen
do výše hodnoty Babyface. Obecné Obchodní podmínky sepsal Audio AG, platné do odvolání.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
76
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
30. Appendix
RME novinky, update ovladače a další informace o produktu jsou k dispozici na webové stránce:
http://www.rme-audio.com
Distributor: Audio AG, Am Pfanderling 60, D-85778 Haimhausen, Tel.: (49) 08133 / 91810
Ochranné známky
Všechny obchodní známky jsou majetkem jejich majitelů. RME, DIGICheck a Hammerfall jsou
registrované obchodní známky RME Intelligent Audio Solutions. SyncCheck, ZLM, DIGI96,
SyncAlign, TMS, TotalMix, SteadyClock a Babyface jsou ochrannými známkami RME Intelligent
Audio Solutions. Alesis a ADAT jsou registrovanými obchodními značkami Alesis Corp. ADAT
optical je obchodní značkou Alesis Corp. Microsoft, Windows XP a Windows Vista jsou
registrovanými obchodními značkami nebo ochrannými značkami Microsoft Corp. Steinberg,
Cubase a VST jsou registrovanými obchodními značkami Steinberg Media Technologies GmbH.
ASIO je registrovanou obchodní známkou Steinberg Media Technologies GmbH.
Copyright © Matthias Carstens, 05/2011. Verze 1.5
Verze aktuálního ovladače: W: 0.981, Mac OS X: 1.56, Firmware 184
Ačkoliv byl obsah Uţivatelského manuálu pečlivě kontrolován na chyby, RME nezaručuje jeho
absolutní bezchybnost. RME nepřijímá odpovědnost za zavádějící nebo nesprávné informace v
Manuálu. Půjčování nebo kopírování kterékoliv části Manuálu nebo RME Driver CD, popř.
komerční vyuţívání těchto médií bez výslovného písemného svolení RME Intelligent Audio
Solutions je zakázáno. RME si rezervuje právo na změnu specifikace kdykoliv bez upozornění.
Dovozce a distributor pro ČR
DISK Multimedia, s.r.o.
Sokolská 13
680 01 Boskovice
tel: 516 454 769
email: [email protected]
V případě reklamace vyplňte reklamační formulář na našich internetových stránkách
www.disk.cz/reklamace
e-mail:[email protected]
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
77
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz
31. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
CE
Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím z hlediska norem, podle směrnic European
Council a doplňků členských států EU, vztahujících se na kompatibilitu elektromagnetických
zařízení RL2004/108/EG a podle směrnice European Low Voltage (nízké napětí) RL2006/95/EG.
FCC
Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity jako Class B digitální zařízení, podle Části 15
Pravidel FCC. Tyto limity upravují povolení odpovídající míry ochrany proti škodlivé interferenci
při instalaci v domácnosti. Zařízení generuje, vyuţívá a můţe vyzařovat radiové frekvence,
takţe, pokud není nainstalováno a pouţíváno v souladu se zde uvedenými instrukcemi, můţe
škodlivě ovlivňovat radiovou komunikaci. Nelze samozřejmě vyloučit, ţe záření určitě nevznikne
ani při správné instalaci. Jestliţe zařízení způsobuje rušení radiového nebo televizního přenosu,
coţ zjistíte opakovaným za/vypnutím přístroje, pak můţe uţivatel záření ovlivnit některým
z následujících úprav:
- Změnou orientace nebo přemístěním přijímající antény.
- Zvýšením vzdálenosti mezi přístrojem a přijímačem.
- Zkuste zapojit přístroj do zásuvky jiného okruhu, neţ je připojen přijímač.
- Poraďte se s dealerem nebo zkušeným radio/TV technikem, co by mohlo pomoci.
RoHS
- Tento produkt byl pájen bezolovnatou pájkou a splňuje poţadavky směrnice RoHS.
Poznámka k likvidaci
Podle směrnice RL2002/96/EG (WEEE – Directive on Waste Electrical
and Electronic Equipment - směrnice o likvidaci elektrického vybavení),
platné ve všech evropských státech, musí být tento produkt po skončení
jeho funkčnosti recyklován.
V případě, ţe likvidace elektrické zařízení není moţná, můţe recyklaci
provést také Audio AG.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)
Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, ţe pouţité
elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním
odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných
místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůţete
zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů
na ţivotní prostředí a lidské zdraví, coţ by mohly být důsledky nesprávné likvidace
odpadů. Další podrobnosti si vyţádejte od místního úřadu nebo nejbliţšího sběrného
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty.
Jen pár kliknutí vás dělí
od nového studia
78
Specialista na audio i video.
Vše co potřebujete najdete na: www.disk.cz

Podobné dokumenty

Okruh Marketingové řízení 2013 ke stažení zde!

Okruh Marketingové řízení 2013 ke stažení zde! 1. Selektivní pozornost - při množství komerčních sdělení člověk jednoduše „vypouští“ to, co ho nezaujme 2. Selektivní zkreslení - příjemce slyší to, co zapadá do jeho přesvědčení, díky tomu si pří...

Více

Nanoface

Nanoface Společnost ALVA není zodpovědná za činnosti prováděné bez dostatečné informovanosti a bez správného seznámení s přístrojem. Neměli byste spoléhat na tyto informace jako na absolutní a považovat je ...

Více

takový zástup svědků - Sbor ČCE Mělník

takový zástup svědků - Sbor ČCE Mělník Je mělnický evangelický kostel starý, historicky cenný a zasluhuje mimořádnou pozornost, nebo je to jen jedna z řady starších budov města? Podle měřítek našich přátel z Toronta, kdy každá budova e...

Více

recenze_110320_NuForce IconHDP

recenze_110320_NuForce IconHDP Benchmark DAC1 USB (blíže viz text http://www.hifi-voice.com/testy/benchmark-dac1-usb.html). Již (elegantní a nápaditý) obal dává světu hrdě na vědomí, že tato krabička umožní posluchači přehrát Hi...

Více

7. report - duben 2015 – Měsíc plný přednášek

7. report - duben 2015 – Měsíc plný přednášek jejích zubů. Tento outloň již nikdy nepozná, jaké to je probudit se v pralese a být svobodný. A to vše jen kvůli lidské lhostejnosti a hlouposti. Pokud se nám podaří tuto outloní samici získat do n...

Více

Software - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí

Software - Obchodní akademie a Střední odborné učiliště, Veselí Rozčlenění vlastní plochy Windows na funkční oblasti Pro Windows ve verzích XP, Vista a 7 vás program Fences podporuje rozčleněním plochy na oblasti a seskupením různých ikon. Nástroj si stáhněte d...

Více

výrobnídružstevnictví - www vyrobnidruzstevnictvi projekt

výrobnídružstevnictví - www vyrobnidruzstevnictvi projekt invalidů, Tábor http://www.dita.cz Družstvo vystavovalo na veletrhu FOR BABIES. Nabídlo jako vždy sortiment dětského a  kojeneckého textilu, přikrývek a polštářů, prezentovaných pod značkou Little ...

Více