5. PoteRmÍnoVá GRAVIDItA – DoPoRUČenÝ PoStUP

Komentáře

Transkript

5. PoteRmÍnoVá GRAVIDItA – DoPoRUČenÝ PoStUP
5. POTERMÍNOVÁ GRAVIDITA – DOPORUČENÝ POSTUP
Autoři
A. Roztočil, A. Měchurová
1. revize 2011
A. Roztočil, A. Měchurová
Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP
Definice
Vyšetření na ambulanci porodního sálu
Ukončený 42. týden těhotenství (294 dní).
Fetal surveillance
1. Odebrání anamnézy, patologie těhotenství.
•
2. Korekce termínu porodu podle prvního UZ vyšetření.
•
•
•
•
18
Vstupní (první) vyšetření
Nejpozději na počátku 41. týdne těhotenství odeslat
těhotnou k dalšímu předporodnímu ambulantnímu
sledování do zařízení, kde se rozhodla rodit.
Po 40. týdnu těhotenství kontroly 2× týdně.
Po 41. týdnu podnikat kroky k ukončení těhotenství.
Těhotenství ukončit do 42. týdne + 0 dní.
Hospitalizace pro potermínovou graviditu per se není
indikována.
česká gynekologie
2013, 78, supplementum
3. Subjektivní stav a stesky těhotné.
4.Porodnické vyšetření se stanovením cervix skóre, rutinní
těhotenská poradna.
5.Nonstres test: fyziologický – opakování při další návštěvě,
2× suspektní v intervalu 6 hodin – flowmetrie, eventuálně
oxytocinový zátěžový test (OZT), patologický, nereaktivní
ev. s deceleracemi (preterminální typ křivky) – ukončení
těhotenství.
9.Biofyzikální profil není obligatorní vyšetřovací metodou
při potermínové graviditě.
Druhé a další vyšetření
6.UZ vyšetření je vhodné, nikoli však obligatorní (biometrie plodu s odhadem hmotnosti, poloha plodu,
lokalizace a stav placenty, plodová voda – amniotic fluid
index – AFI).
7.Dopplerovská flowmetrie při nálezu patologie (nejde
o screeningové vyšetření u potermínové gravidity).
8.Amnioskopie není obligatorní vyšetřovací metodou při
potermínové graviditě.
Před ukončeným 41. týdnem těhotenství je vždy nutné
realizovat body 3, 4, 5.
Ve 42. týdnu těhotenství vždy realizovat body 3, 4, 5
a stanovit postup vedoucí k ukončení těhotenství do konce
jeho 42. týdne.
Cave
• Prostaglandiny nepodávat ambulantně.
• 2x neúspěšná indukce porodu je indikací k ukončení
těhotenství per sectionem caesaream.
2013, 78, supplementum
česká gynekologie
19

Podobné dokumenty

Asertivní tým – první zkušenosti Mgr. Petra Černá Helena Talandová

Asertivní tým – první zkušenosti Mgr. Petra Černá Helena Talandová Navazování vztahu  Mapování situace klienta  Příprava na první schůzku  Setkání v bezpečném prostředí klienta za přítomnosti známé osoby  Vzájemné seznámení – rozhovor o tématech, která jsou p...

Více

Vedení porodu vícečetného těhotenství

Vedení porodu vícečetného těhotenství • jsou-li oba plody větší váhové kategorie než 1500 gramů; • pokud v  anamnéze není operace na děloze a  průběh těhotenství byl fyziologický a  kontinuální monitoring je zcela fyziologický; • ...

Více

22. PÉČe o tĚHotenStVÍ S IntRAUteRInnÍ RŮStoVoU RetARDACÍ

22. PÉČe o tĚHotenStVÍ S IntRAUteRInnÍ RŮStoVoU RetARDACÍ plodu a datací gravidity podle CRL v I. trimestru (více než dva týdny), je nutné zajistit adekvátní konzultaci pacientky se stanovením dalšího postupu na pracovišti s  odborností „gynekologie a por...

Více

Dystokie ramének.

Dystokie ramének. • Jedna z nejdramatičtějších komplikací porodu • Teoretická definice – po  porodu  hlavičky  dochází k  zástavě progrese  porodu pro zaklínění ramének v pánvi

Více

OH O H → + 2 2

OH O H → + 2 2 (reakce neušlechtilých kovů s kyselinami) Chemické vlastnosti: • velice reaktivní (se vzduchem nebo kyslíkem vysoce reaktivní směs)

Více

SMRT VE VODĚ

SMRT VE VODĚ MUDr. L. Zátopková

Více

DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČGPS ČLS JEP

Více

Diagnostika předčasného porodu

Diagnostika předčasného porodu preterm rupture of membranes and in 75 % of patients when a preterm labor

Více