GLOSY Z RADNICE - Město Stráž pod Ralskem

Komentáře

Transkript

GLOSY Z RADNICE - Město Stráž pod Ralskem
Zpravodaj města Stráž pod Ralskem
www.strazpr.cz
ROČNÍK XXIV
DUBEN 2015
cena 6 Kč
Několikeré poděkování…
Autor: E. Horčík
GLOSY Z RADNICE
Prezident ve Stráži pod Ralskem
V pondělí 25. 3. bylo ve Stráži pod Ralskem „pozdvižení“, jehož důvodem byla návštěva našeho
města panem prezidentem Zemanem. Myšlenka
vznikla při návštěvě pana hejtmana Půty před několika týdny. Při plánování „Hejtmanského dne“ 25. 6.
ve Stráži pod Ralskem pan hejtman slíbil, že v rámci návštěvy Libereckého kraje panem prezidentem
by jedním z měst, která představí, byla i Stráž pod
Ralskem. Jsem opravdu rád, že pan hejtman splnil
slovo a mohli jsme Vám tuto návštěvu zprostředkovat. Čekaly nás opravdu hektické dny a chvíle
při plnění přání a podmínek pracovníků protokolu
pana prezidenta a pana hejtmana, policie, ochranné
služby a při přípravě návštěvních míst. Dostali jsme
i podrobný popis kde mluvit, v jakém pořadí chodit
s panem prezidentem i zasedací pořádek. Snad nám
prominete i nefunkční mikrofon při setkání občanů
s panem prezidentem. Podle pracovníků protokolu
vše dopadlo dobře a k pozitivní atmosféře jste svým
zájmem přispěli i vy. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se na akci podíleli. Namátkou naší
technické četě za pořádek ve městě, Městské policii,
pracovníkům městského úřadu za příkladnou organizaci a Panda sportu za přípravu sálu.
Výbornou zprávou pro Akademii Vězeňské
služby ČR a její zaměstnance a pro naše město je
prohlášení generálního ředitele Vězeňské služby,
že se nechystá přemístění Akademie Vězeňské
služby. Toto prohlášení bylo sděleno v přítomnosti pana prezidenta. Tím jsou ukončeny spekulace
o této záležitosti.
Čin hodný následování
Dne 20. 3. 2015 v 13:15 hod zkolaboval v Penny
marketu muž z Dubnice, první pomoc na místě poskytl vedoucí prodejny společně s dalším občanem.
Pomoc poskytovali do příjezdu Rychlé záchranné
služby a Policie. Hlídku městské policie oslovil
pan vedoucí z Penny marketu s tím, že se jednalo
skutečně o fyzicky náročný výkon – čtvrthodinová
masáž srdce - zde zareagoval a pomohl naprosto perfektně. Tyto řádky píši velice rád. Byla poskytnuta první pomoc bez rozpaků a bezodkladně
a bez lhostejnosti k podobným událostem. Určitě
se najde vhodný termín, abych jim osobně poděkoval jménem všech občanů a předal drobný dar,
který by jim tento záslužný čin připomínal. Někdy
se marně hledají pozitivní příklady pro mládež a
ostatní, tento čin mezi ně dozajista patří.
Věžák a přeměna
Začali jsme se zabývat stavem bytového domu v Jižní 367 (věžák). Naši pracovníci provedli kompletní
vyčištění sklepních kójí, které spočívalo ve vyvezení dlouholetého nepořádku, vymalování stěn, nátěru
podlah, oprav krytů rozvodových skříní, instalaci
stojanů na kola atd. Chtěli bychom pokračovat vymalováním chodeb a schodiště a nátěrem výtahu.
Doufám, že občané, kteří tento dům obývají, ocení
snahu našich pracovníků a sníží se jakékoliv projevy vandalismu. Chtěli bychom pro ně dosáhnout
stejného standardu bydlení jako v ostatních domech
zejména proto, že se jedná o městský majetek.
Dokončení na str. 2
Dne 20. března 2015 jsem si s radostí přečetl aktualitu z Deníku.cz (autorka článku: Petra Hámová),
že do Stráže pod Ralskem se mají vrátit čtyři sochy,
které se nacházejí v českolipském muzeu. Vrátí se
tak do města, odkud se v 70. letech dostaly do České
Lípy v rámci svozu ohrožených památek. Děkujeme
všem zodpovědným, že jste ty sochy tenkrát zachránili…O tyto sochy projevilo zájem město Stráž pod
Ralskem ještě pod vedením paní starostky Bc. Věry
Reslové. Děkujeme, paní exstarostko a paní exmístostarostko, že jste do toho šly… O darování pískovcových plastik zpět Stráži pak následně rozhodli radní Libereckého kraje. Děkujeme, rado Libereckého
kraje, že jsi tak rozhodla… Konečné slovo bude mít
na konci března zastupitelstvo...
A o jaké sochy se jedná? Je to mariánský sloup
a sochy sv. Zikmunda, Šebestiána a Huberta. Nyní
jsou umístěné v klášterní zahradě českolipského
muzea, která je veřejně přístupná. Kvůli vandalům
jsou díla poškozená a vyžadují opravu. Stráž plánuje sochy restaurovat a umístit je do zabezpečeného
areálu zámku. „Je správné, když se tato díla vrátí
do města, kde bývala původně, a stanou se základem budoucí výzdoby zámku Vartenberk. Pouze
jsme řešili právní problém, takže k předání nedojde
formou „vrácení“ soch, jak město navrhovalo, ale
s ohledem na předchozí právní vývoj byla zvolena
forma darování,“ vysvětluje statutární náměstkyně
pověřená řízením rezortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Hana Maierová.
Myšlenka návratu těchto soch spočívala a snad
stále spočívá v tom, že v objektu zámku se zřídí
lapidárium, kde by se tyto sochy mohly vystavit.
Dále by zde mohly být i bývalé podstavce soch,
různé kamenné fragmenty (ostění, žlábky, sokly,
zbytky žeber gotických kleneb, úlomků nádob,
apod.), které byly objeveny při „čištění“ zámku.
Abychom jsme se do zámku Vartenberku bezpečně
dostali, tak k tomu musí být i bezpečný most, který
vede přes hradní příkop. I letošní rozpočet města
by měl na zámek pamatovat …
A tady musím poděkovat paní bývalé starostce
Bc. Věře Reslové, která k památkám Stráže p. R.
měla a má opravdu kladný vztah. Jenom připomínám její aktivní přístup při zajišťování klenby vjezdu do objektu zámku (to byla ještě zastupitelkou).
Právě tento počin nastartoval jiný pohled z „vyšších
pater“ (tj. od kraje až po ministerstvo) a Stráž dostala tehdy dotaci na střechu zámku (to už byl starostou
Mgr. J. Vaněk). Jako jednatelka Biberovy společnosti se velkou měrou podílela na získání finančních zdrojů pro zdejší kostel sv. Zikmunda (oprava
vstupu do kostela, zprovoznění varhan atd.).
Dokončení na str. 3
varta
duben 2015
Glosy z radnice
Tradiční Ples hasičů
V sobotu 28. února 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Stráži pod Ralskem pro občany
města a širokého okolí v kulturním domě U Jezera
tradiční Ples hasičů. K tanci a poslechu hrála kapela Septima ze Zákup, která se postarala nejenom
o vynikající hudební produkci, ale i o výbornou
zábavu. Pro zpestření plesu vystoupily Mažoretky ADELLINE z České Lípy, které měly dvě vystoupení, byla připravena i soutěž pro návštěvníky
plesu. Této soutěže se zúčastnilo deset párů, které soutěžily o poháry. Věříme, že se návštěvníci
od začátku až do konce bavili a ke spokojenosti
přispěla i bohatá tombola, kterou pomohli zajistit
členové SDH a sponzoři ze Stráže, ale i širokého okolí. Bez nich by nebyla tombola tak bohatá, a proto děkujeme všem sponzorům, kteří nám
ochotně přispěli. Poděkování patří i příspěvkové
organizaci Panda Sport za přípravu tanečního sálu.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Stráž pod Ralskem
starostka Hudáková Věra
dokončení z titulní strany
Ples města
Dne 14. 3. se konal již tradiční „Reprezentační
ples města“. Obavy ze změny termínu plesu a
zmenšeného zájmu návštěvníků se nepotvrdily a
účast byla z nejvyšších v historii (cca 300 hostů).
PANDA SPORT tradičně v organizaci nezklamal
a na začátek plesu připravil v programu změnu
v podobě vyhlášení nejlepších sportovců v mládežnické a dospělé kategorii, nejlepšího trenéra,
sportovní osobnosti města, ceny starosty za oddanost sportu a uvedení do sportovní slávy města.
Výběr kapel a doplňkového programu byl také na
tradiční úrovni. Provozovatel restaurace připravil
raut s velkou nabídkou pochutin. Dle ohlasů z řad
občanů se jednalo o velmi povedenou akci na závěr plesové sezóny.
Zdeněk Hlinčík
Životní jubilea
(60 let, 65 let, od 70 let každý rok)
Duben 2015
STOMATOLOGICKÁ POHOTOVOST duben 2015
ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky 8.00–12.00 hodin
sobota
4.4.
Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591
sobota
18.4.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž p. Ralskem
tel. 487 851 705
neděle
5.4.
Pavel Pavlov
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 722 591
neděle
19.4.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká Lípa
tel. 487 521 356
pondělí
6.4.
Nazar Vasylenko
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 725 466
sobota
25.4.
MUDr. Eva Frýdová
Hvězdovská 178, Mimoň
tel. 487 862 176
sobota
11.4.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603
neděle
26.4.
MUDr. Jana Vejvodová
Prokopa Holého 149, Česká Lípa
tel. 487 524 577
neděle
12.4.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká Lípa
tel. 728 209 220
strana 2
Jozef Bakó
Jiřina Blahůšková
Alena Bolebruchová
Stanislav Cabaj
Zdeňka Cermanová
Pavlína Čapková
Jan Gunczik
Jiřina Hosová
Vladimír Jirka
Miloslava Kopalová
Hana Krejčová
Jaroslava Křenčilová
Ladislav Kuchař
Zdeňka Kuchařová
Erika Kvasilová
Jarmila Matoušková
Marcela Měchurová
Pavel Nejedlo
Olga Padevětová
Maryna Pellerová
Josef Pešl
Táňa Poláková
Dagmar Potůčková
Eva Reslová
Eva Rytířová
Ján Slávik
Jana Smolová
Josef Šmolík
Juraj Štofanik
Ján Tóth
Jarmila Trojanová
Antonín Velebný
Vlasta Vidnerová
Marie Vnoučková
Josef Vrabec
Antonín Weinpold
Jaroslav Zika
varta
varta
duben 2015
Několikeré poděkování…
dokončení z titulní strany
Za jejího starostování s kolegyní Ing. J. Urbánkovou
byla v několika etapách dokončena střecha na zámku, západní křídlo zámku bylo staticky zajištěno,
vnitřek zámku byl vyklízen pod odborným dozorem,
byly zajištěny renesanční zbytky omítek, začalo se
se zajištěním gotické zdi a bašty parkánu v západní
části zámku, kde se uvolněné kameny kutálely až
dolů do Dubnické ulice (pozn.: jedná se o nejstarší
gotickou zeď a gotickou baštu ve Stráži). Nyní se
půjde na zámecký most… atd. atd.
Když byla vyhlášena (nejedna) brigáda na čištění
hradního příkopu, tak jsem tam vždy viděl (kromě jiných) p. Reslovou a p. Urbánkovou. Za starostování
výše uvedeného vedení byla opravena socha sv. Valentýna v horní části náměstí, byla zrestaurována socha p. Marie s anděly na mariánském sloupu v dolní
části náměstí (pozn.: opravu balustrády a jejich čtyř
soch bude nejlepší udělat při rekonstrukci náměstí
včetně obnovy staré dlažby, která je dnes překryta
asfaltem), byl zrestaurován renesanční dřevěný malovaný strop v márnici místního hřbitova, kaple sv.
Jana Nepomuckého dostala nový plášť, byla zrestaurována a přemístěna socha Piety od lesa za enklávou
k nové cyklostezce, bylo zřízeno muzeum v budově
bývalého MěÚ na náměstí, kde byla zřízena pamětní
síň architekta Rudolfa Bitzana, strážského rodáka.
Byla sem i přemístěna zrestaurovaná socha sv. Jana
Nepomuckého, která vás vítá při vstupu do muzea.
Dokonce i některé kameny z pilíře starého mostu
z Dubnické ulice byly přemístěny a jsou dodnes složeny ve dvoře před hasičskou zbrojnicí.
Doufám, že nové vedení radnice se i k těmto
fragmentům nejstaršího mostu ve Stráži pod Ralskem postaví čelem a jejich zachováním a částečným složením na vybraném místě vytvoří památku
na tento most. Taková byla myšlenka, ale to už paní
Reslová a paní Urbánková nestihly… Mně nezbývá, než abych touto cestou bývalému vedení radnice poděkoval za jejich vstřícný přístup ve věci záchrany strážských památek, a při tomto ohlédnutí,
které nikdy neškodí, se musíme dívat i dopředu…
Takže, je to na Vás, nové vedení města…buďte
hlavně lepší než ti, co tady byli před vámi, a chraňte
naše strážské památky!
Eduard Horčík
Poplatek za komunální
odpad
Správce místního poplatku upozorňuje všechny
poplatníky místního poplatku za komunální odpad, že poplatek za rok 2015 je splatný nejpozději do 30. 6. 2015. Dlužníkům bude poplatek
vyměřen hromadným předpisným seznamem.
V praxi to znamená, že již nebudou zasílány platební výměry do vlastních rukou. Po nabytí právní
moci hromadného předpisného seznamu přistoupí
správce poplatku bezodkladně k daňové exekuci.
Více informací o daňovém účtu sdělí:
p. Měchurová (č. dveří 13), referentka finančního
odboru, tel. 487 822 262, [email protected]
p. Kratochvílová (č. dveří 5), referentka finančního
odboru, tel. 487 829 914, [email protected]
varta
Dbejme dopravního značení
Zima je za námi a v dohledu je již sezóna, kdy se
nám začne město plnit rekreanty, sportovci, cyklisty
a dalšími návštěvníky, kteří k nám dorazí za zábavou, odpočinkem nebo prostě jen tak na pokoukání.
S tím vším je ale spojen větší provoz, více vozidel
na parkovacích plochách, cyklisté, bruslaři a chodci
v silničním provozu. Ti všichni by měli dbát dopravního značení, pohybovat se v silničním provozu
podle pravidel, parkovat na místech k tomu určených, nezabírat vozidly veřejná prostranství, neparkovat na travnatých plochách a podobně. V plném
provozu bude opět cyklostezka – strážníci budou
trasu monitorovat, hlídat dodržování dopravního
značení a řešit případné přestupce, kteří by doprav-
ní značení ignorovali. Na prvním místě je bezpečí
chodců, bruslařů a cyklistů, kteří se budou po trase
cyklostezky pohybovat. Apelujeme tedy na občany
města Stráž pod Ralskem, aby se chovali v souladu
se zákonem a nebyli lhostejní k tomu, co se okolo
nich děje. Pokud jste přítomni nějakému protiprávnímu jednání, nebojte se jej oznámit, nahlásit, zatelefonovat. Hlídky městské policie neslouží bohužel
nepřetržitě, ale v případě, kdy městská policie neslouží, je možné zavolat na tísňovou linku Policie
ČR, která bude vaše oznámení ihned řešit.
Kolektiv strážníků MP Stráž pod Ralskem
Kostel svatého Zikmunda ve Stráži pod Ralskem
Nejstarší písemná zpráva o strážském kostele pochází z poloviny 14. století. Vzhledem k tomu, že tehdy
strážská fara platila 9 grošů pololetního papežského desátku, je nutno předpokládat existenci farnosti, a
tím tedy i kostela, již delší dobu před tímto datem. List z roku 1365 je dokladem žádosti Jana z Vartenberka o udělení odpustků na den sv. Zikmunda, jehož ostatky Karel IV. nově předal kostelu „ in Wartimberg
oppido“. Označení “oppidum“ znamená v této době městečko s právem trhu. Původní zasvěcení strážského kostela bylo sv. Mikuláši, v roce 1413 bylo změněno na zasvěcení sv. Zikmundovi.
Umístění dnešního kostela je neobvyklé, jelikož kostel stojí na rozhraní zdejšího městečka a někdejší
vesnice, dnešní Dolní Stráže. Kostel tedy mohl stát na vesnickém podhradí ještě před tím, než lokátoři
rozměřili pozemky městečka Stráže na severním okraji staré vesnice. Ve Stráži mohl být postaven původně kostel dřevěný a k změně patrocinia na sv. Zikmunda mohlo dojít v souvislosti s postavením nového
kostela kamenného. Při přestavbě počátkem 17. století byl do nové zvonice zhotoven krásný renesanční
zvon. Zvonů bylo postupně šest – byly však rozlity na kov pro válečné účely.
V letech 1772–81 dal Adam František Hartig kostel přestavět a rozšířit libereckým stavitelem Janem
Josefem Kuntzem. Ten postavil ve Stráži pozdně barokní jednolodní kostel na půdorysu latinského kříže,
s věží v rizalitu dlouhého ramene a s pravoúhlým přístavkem po jižní straně presbytáře. Vnějšek je členěn vpadlými poli, vnitřek je sklenut plackovými klenbami. Kostel je téměř 35 m dlouhý, zaklenutý ve
výšce 12–13 m, věž je vysoká 43 metrů. Kostel měl původně tři oltáře, v presbytáři visely ještě tři menší
obrazy od chrastavského rodáka Josefa Führicha (1800-1876), darované kostelu strážským rodákem kanovníkem Ignácem Františkem Jakschem. Před hlavním oltářem byla zřízena hartigovská krypta, v níž
byli pochováni příslušníci poslední strážské vrchnostenské rodiny od roku 1735 do roku 1884. Jako první
zde byl pochován Ludvík Josef Hartig. V jižní části příčné lodi kostela se nachází malby Podobenství o
hostině a Adorace rakety (z roku 1979) od malíře Vojmíra Vokolka (1910–2001).
V těsné blízkosti kostela je hřbitov s barokní vstupní branou. Na hřbitově najdeme objekt márnice
čtvercového půdorysu. Jedná se o barokní stavbu (1772–1779), která v sobě skrývá dřevěný malovaný
strop (435 × 420 cm) seskládán z prken na pero a drážku, malba s tématy smrti. Vedle kostela se nachází
barokní jednopatrová budova fary z roku 1690.
Pozn.: Výročí 650. let (1365–2015) od předání ostatků sv. Zikmunda císařem a králem Karlem IV. svému
oblíbenci Janu ze Stráže (z Vartenberka) se blíží…, proto si nezapomeňte označit ve svých kalendářích
poslední dubnový víkend roku 2015 a sledujte program oslav.
Eduard Horčík
strana 3
varta
duben 2015
Prezident Miloš Zeman navštívil Stráž pod Ralskem
Na třídenní návštěvu Libereckého kraje přijel prezident Miloš Zeman ve
dnech 24. až 26. března 2015. Navštívil Liberec, Jablonec nad Nisou, Stráž
pod Ralskem, Mimoň a Turnov.
V úterý 24. března 2015 se sešel s krajskými zastupiteli, starosty obcí a
měst Libereckého kraje, řediteli příspěvkových organizací v sociální oblasti
a zástupci krajské tripartity. Na programu prvního dne byla také návštěva 31.
pluku radiační, chemické a biologické ochrany, České mincovny v Jablonci
nad Nisou a Nemocnice Jablonec nad Nisou.
Druhý den návštěvy, středu 25. března, prezident strávil na Českolipsku.
Ve Stráži pod Ralskem jej přivítal v obřadní síni města starosta Mgr. Zdeněk
Hlinčík společně s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. Sešel se
zde se zastupiteli, řediteli významných organizací, vyznamenanými osobnostmi našeho města a dalšími pozvanými hosty.
V zaplněném kulturním domě U Jezera odpovídal na otázky dětí z Dětského školního parlamentu i ostatních občanů Stráže pod Ralskem. Podepsal se
do pamětní knihy města a na naši vlajku města zavěsil pamětní stuhu s textem: „Pamětní stuha – návštěva Libereckého kraje 2015“. Starosta Zdeněk
Hlinčík věnoval Miloši Zemanovi knižní publikaci manželů Vojtíškových Obrazy z dějin města Stráž pod Ralskem a pamětní medaile rodu Vartenberků,
kteří obývali zdejší zámek. Prezident si prohlédl areál Akademie Vězeňské
služby ČR a státního podniku DIAMO.
Poté se přesunul do Mimoně, kde také diskutoval s představiteli města
a mikroregionu Podralsko a následně pobesedoval s místními obyvateli. V
závěru dne navštívil bývalý vojenský prostor Ralsko. Ve čtvrtek 26. března
zamířil prezident republiky na krátkou prohlídku firmy Kamax v Turnově,
kde se rovněž pozdravil se zaměstnanci. Na Městském úřadě v Turnově se
poté setkal se zastupiteli města a v kulturním centru Střelnice s občany.
Třídenní návštěvu Libereckého kraje zakončila tisková konference v Zámeckém hotelu Sychrov.
Text/foto: M. Honzírková
NABÍDKA PRÁCE
PV-Cvikov s.r.o., Postřelná 121, 471 25 Jablonné v Podještědí
Opravář zemědělských strojů
Požadujeme:
Řidičské oprávnění B + T
Svářečské oprávnění: CO, autogen, elektrika
Praxe v oboru nutná
Samostatnost, spolehlivost, flexibilita
strana 4
Nabízíme:
Místo výkonu práce Postřelná (2 km od Jablonného v Podještědí)
Příspěvek na stravování
Nástup možný ihned! V případě zájmu nás kontaktujte na tel: 737 248 874
varta
varta
duben 2015
20. reprezentační ples města Stráž pod Ralskem
V sobotu 14. března proběhl 20. reprezentační ples města Stráž pod Ralskem,
který v letošním roce navštívilo 289 hostů. Připraveny byly dvě kapely, které
hrály v nepřetržitém sledu po celý večer, a také dva programové vstupy. Světelná show a půlnoční překvapení – Labutí jezero v pánském humorném provedení. Hosté měli po celý večer možnost občerstvení na slavnostním rautu,
který připravil pan Ivan Krajčík s kolektivem. Za odvedenou práci a krásný
raut jim patří velký dík.
Ples jsme letos zahájili netypicky, a to vyhlášením vítězů ankety Sportovec
roku 2014. Ocenění všem přítomným předal pan starosta Mgr. Zdeněk Hlinčík.
Výsledky ankety Sportovec roku 2014:
Kategorie Žáci: Petr Marek (vodní lyžování)
Kategorie Dorost: Jakub Benda (freestyle bmx kolo)
Kategorie Dospělí: Karel Jirák (in-line)
Kategorie Nejlepší kolektiv: SK Lutra – oddíl Ringo
Kategorie Sportovní osobnost města: Martin Vaško (silový trojboj)
Kategorie Nejlepší trenér: Karel Knejzlík (FK Stráž pod Ralskem)
Kategorie Cena starosty města: Ladislav Poncar (dlouholetá činnost pro FK
Stráž pod Ralskem)
Kategorie Sportovní síň slávy: Mgr. Zdeněk Hlinčík (dlouhodobá činnost
související s rozvojem a podporou sportu ve městě)
Za Panda Sport: Renata Balvínová
varta
strana 5
varta
duben 2015
Cyklostezku Ploučnice vyhnali úředníci od řeky - na silnici
Mikroregion Podralsko změnil trasu: místo krásné přírody u řeky mají cyklisté sledovat asfalt a
projíždějící auta. Cyklomagistrála má procházet
napříč celým Českolipskem až do Děčína, kde se
má napojit na cyklomagistrálu Labe.
Její oficiální název zní „Zelená cyklomagistrála
Ploučnice“. Zelená proto, neboť se jeden z největších cyklistických projektů v Libereckém kraji má
tematicky zaměřit na ochranu životního prostředí,
faunu a flóru Horní i Dolní Ploučnice.
Jenže cyklomagistrála, která má procházet napříč celým Českolipskem až do Děčína, kde se má
napojit na cyklomagistrálu Labe, má teď problém.
Část trasy na Českolipsku vůbec podél řeky, po které
dostala jméno, nepovede. Místo krás poříční přírody budou muset cyklisté, mnohdy rodiny s malými
dětmi, dávat pozor, aby je nesrazilo auto.
Problémem, o kterém je řeč, je úsek z Novin pod
Ralskem do Mimoně. Původní studie cyklomagistrály počítala s tím, že cyklisté pojedou po pravém
břehu podél toku řeky. Teď je všechno jinak. Mikroregion Podralsko, který celou akci zastřešuje,
strana 6
nyní totiž připravil projekt, ve kterém trasa magistrály vede z Novin po silnici do Vranova a pak do
Mimoně. Až tady by se měli cyklisté znovu potkat
s Ploučnicí.
Podle Jiřího Hauzera, starosty města Osečná a
předsedy mikroregionu Podralsko, může za změnu trasy nesouhlasné stanovisko Městského úřadu
v České Lípě, odbor životního prostředí. „Tento úsek
Ploučnice byl totiž v minulosti regulován v souvislosti s těžbou uranu a odbor životního prostředí plánuje, že se řeka v těchto místech vrátí do původního
stavu a vzniknou tu meandry. Proto původní varianta cyklostezky dostala od úředníků v České Lípě
zamítavé stanovisko a nám nezbylo nic jiného, než
vymyslet jinou trasu,“ popsal starosta Hauzer.
Změna trasy proběhla velmi rychle vloni na
podzim a už nyní je součástí nové projektové dokumentace. Na její vznik dostal totiž Mikroregion Podralsko krajskou dotaci, kterou musel do konce roku
2014 vyčerpat. I proto k oficiálnímu „vystěhování“
cyklistů z přírody na silnici došlo takovým šmahem.
Paradoxní je, že údajné úpravy a zmeandrování
toku Ploučnice, které by se mělo realizovat i jako
součást protipovodňových opatření, považuje za
nesmysl i Povodí Ohře, pod které Ploučnice spadá.
„Vzhledem k tomu, že tím územím Ploučnice
protéká zcela přirozeně, tak by to byl doslova hřích
do toku řeky v těchto místech nějak zasahovat,“
uvedl na dotaz Deníku Jan Svejkovský, tiskový
mluvčí Povodí Ohře. „V letech 2011 a 2012 jsme
si nechávali zpracovat studii proveditelnosti protipovodňových opatření na Ploučnici, ale netýkalo se
to jen vodního roku, ale i celého rozsáhlého území
v jeho okolí a o těchto revitalizacích a zmeandrování
toku se v té studii skutečně uvažovalo. Ale ta studie
prokázala, že taková opatření by byla maximálně
neefektivní.“
Podle Svejkovského je zmíněná studie čerstvým
a aktuálním materiálem, se kterým Povodí Ohře
momentálně pracuje. „Nyní se podle ní připravují
například suché nádrže na Šporce a Ještědském potoce, ale na samotné Ploučnici skutečně žádný zásah
neplánujeme,“ potvrdil mluvčí Povodí Ohře.
Cyklisté tak byli s velkou pravděpodobností vystrnaděni na silnici kvůli něčemu, co se nikdy neuskuteční. Cyklostezka zřejmě bude, podobně jako
na již hotovém úseku končícím v Novinách pod
Ralskem, vyznačena na silnici vodorovným značením. Cyklisté tak budou mít sice svůj pruh, ale ten
už tak úzkou silnici III. třídy zúží, takže pokud se
v jeden moment setkají dvě proti sobě projíždějící
auta, bude muset jedno z nich zajet i do pruhu pro
cyklisty. Nelze tak vyloučit situace, které mohou
vést i k neštěstím.
Změna trasy má dopady nejen pro uživatele budoucí cyklomagistrály, ale například pro podnikatele v cestovním ruchu i obce v jiných částech Českolipska.Změna trasy také komplikuje plány obce
Brniště, které začalo s přípravami „odbočky“ cyklomagistrály Ploučnice, jež má vést přes Pertoltice,
Velký Grunov, Hlemýždí, Brniště, Velký Valtinov a
Jablonné v Podještědí směrem do Německa. Pokud
odbočka skutečně vznikne, nebude se na Zelenou
cyklomagistrálu Ploučnice napojovat v Pertolticích,
jak se předpokládalo, ale až v Mimoni.
Zdroj: Českolipský deník – autor Michael Polák
4. 2. 2015
Foto: Město Osečná
Převzala: M. Honzírková
varta
duben 2015
varta
Sportovní hala – je město dobrý hospodář?
Na úvod si dovolím vysvětlit majetkový status této nemovitosti. Sportovní
hala, včetně přilehlých pozemků, rekreačních chatiček a tenisových kurtů
jsou majetkem města. S tímto majetkem na základě rozhodnutí Rady města
R/344/2012 je oprávněn hospodařit a dále pronajímat PO PANDA SPORT,
zastoupená jejím ředitelem Michalem Ptáčkem, který dle organizačního
řádu městského úřadu přímo spadá pod starostu města. Celý tento sportovní
areál PO PANDA SPORT pronajala dne 15. listopadu 2012 firmě Pavlin
Dvůr s.r.o., která se zavázala pod svým jménem v pronajatém majetku zajišťovat služby v pohostinství, ubytovací služby a pronájem sportovišť.
Výbor pro rozvoj města se dne 26. 2. 2015 sešel za účelem zjištění stavu
sportovní haly a přidružených objektů. Výsledek této kontroly je tak závažný, až zarážející, kam až lze dojít s nečinností volených orgánů města.
Nenechal mě klidným, a tak jsem se rozhodl obyvatele města s některými
detaily seznámit.
Tenisové kurty a halu pravidelně navštěvuji i jako rekreační sportovec,
a tudíž připojím i některé osobní zkušenosti. Tenisové kurty se v průběhu
roku 2014 postupně měnily z antukových na „travnaté“. Na začátku sezony
se pronajímatel pokusil dát kurty do pořádku, tím údržba bohužel i skončila.
Stalo se mi několikrát, že jsem v průběhu hry zakopl o lajnu z plastu, která
ohraničuje hrací plochu, a nebyl jsem jediný. I mému soupeři se to stávalo.
V daný moment to bylo velice vtipné, ovšem když se nad tím člověk zamyslí, bylo to hlavně nebezpečné! A jak ubíhal čas, nedalo se hrát na kurtu číslo
4, pak ani na č. 3 a ke konci sezony už byl zarostlý travou i kurt č. 2. Kde
v tu dobu byl pronajímatel, co dělal, jak kontroloval svůj majetek? Nevím.
Sportovní hala by měla být využívána nejen pro sportovní vyžití občanů
města, ale i pro jeho propagaci v rámci pořádání různých sportovních turnajů. Naštěstí se toto neděje, ale ono to ani nejde, jedině, že bychom chtěli
pro město negativní reklamu. Restaurace v podstatě nefunguje, kuchyň je
v dezolátním stavu, šatny fungují pouze dvě a z toho jedna nejde zamykat
varta
a ujištění obsluhy „nechte si tam všechno, já vám to ohlídám“ je přinejmenším směšné. Navíc jedna z šaten funguje jako sklad stroje na výrobu
zmrzliny. Samotné sportoviště je bez údržby a úklidu již několik let. Tady by
ale opravdu stačilo použít jen vysavač, koště, štětec s barvou a vyházet polámané pastové židle a papírové kartony, jejichž původ je mi záhadou. Není
to velká investice a výsledek by určitě potěšil nejednoho sportujícího očana
města. Je nutné přiznat, že hala potřebuje stejně jako bazén velké investice,
ale o tom zase příště. Opět se ptám sám sebe, kde byl po celou dobu pronájmu pronajímatel? Učinil jsem i jednu zásadní zkušenost, kdy jsem obsluhu
na nečinnost a nepořádek upozornil. Odměnou mi bylo arogantní jednání a
při další návštěvě zdražení vstupného o 50 Kč.
Rekreační chatky a okolí jsou sice schované za halou, ale… Jsou součástí celého areálu a hlavně v letních měsících využívané návštěvníky města.
Chatky jsou z vnějšku udržované a jsou zde vidět i investice do střešní krytiny, nových okapů, oplechování. To je bohužel vše a asi jediné pozitivum
smluvního vztahu pronajímatel/nájemce. Po otevření chatek mi nebylo moc
dobře po těle, ani uvnitř... Na první pohled bylo vidět, že tak, jak ubytovací
zařízení opustili poslední návštěvníci, tak to i zůstalo. Nevysypané koše, stále povlečené zatuchlé postele, plíseň v ledničce. I tak se dá starat o svěřený
majetek. U většiny chatek chybí povinné hasičské přístroje a tam, kde jsou,
je pravidelná kontrola dva roky prošlá. Okolí koresponduje s nemovitostmi.
Je neudržované, nikdo se o ně nestará. Všude poházený odpad, neošlechtěná zeleň, nezajištěné elektrické rozvody osvětlení. Opět velmi nebezpečné
prostředí. V době, kdy vedení města řeší nedostatek ubytovacích kapacit, je
tento stav nepochopitelný a trestuhodný.
Nezbývá nám nic, než věřit, že nové vedení města a nový ředitel PO
PANDA SPORT se začnou o svůj majetek více zajímat a hlavně se o něj
budou starat jako opravdu dobrý hospodář.
Martin Adam, zastupitel města
strana 7
varta
duben 2015
Co se psalo ve Vartě před deseti lety – březen 2005
Vážené čtenářky a čtenáři Varty, jak jistě víte,
velikonoční svátky jsou svátky pohyblivé. Velikonoce připadají vždy na týden po prvním jarním úplňku. Letos je to 4. 4. až 6. 4. 2015, avšak
před deseti lety byly Velikonoce již 26. 3. až 28.
3. 2005, proto jsem musela zalistovat v deset let
starých Vartách o měsíc zpět. Našla jsem zde
informaci, co se jedlo o velikonočním týdnu,
recepty na velikonoční pečení, proč se toto období nazývá také svátkem jara a jiné zajímavosti. Myslím, že nebude na škodu si tyto řádky
opět připomenout.
Už jsme pozapomněli na prvoaprílové legrácky, na
které jsme nachytali rodinné příslušníky, přátele,
známé a spolupracovníky. Ti starší si zavzpomínali na svá mladá léta, kdy byli posíláni pro komáří
sádlo, chroustí vejce, hoblík na cihly, pro závaží
od slunečních hodin, formu na knedlíky nebo také
pro semtele či sembulík.
Žijeme v prudkém tempu doby, přesto se snažíme zachovávat a oživovat staré zvyky a obyčeje.
V poslední době můžeme dokonce hovořit o jejich
renesanci. Vyzvídáme na rodičích, prarodičích,
listujeme ve starých knihách a kalendářích, hledáme, jak se slavily svátky jara. Lidové obyčeje byly
dříve těsně spojeny s přírodou a vázaly se na roční období, jejich symbolem bylo slunce. Odchod
zimy a příchod jara provázelo masopustní veselí,
po kterém následoval šestitýdenní půst. Týden
před Velikonocemi se prováděl velký úklid, aby
všechno vonělo a po zimě nezbyly žádné stopy.
Kluci běhali kolem potoků a hledali tenké vrbové
proutky na pořádnou „žílu“ - pomlázku. Některý
proutek byl častokrát vykoupen nedobrovolnou
koupelí ve studené vodě a doma následujícím výpraskem. Před pletením se proutky namočily na 20
až 40 minut do studené vody, a potom se z nich
vyráběly pomlázky zdobené barevnými stuhami.
Říkalo se o nich, že v sobě nesou sílu, kterou dokázaly přenášet, měly tedy „omlazovací“ význam.
Za takové omlazení platila děvčata dárkem - barvenými nebo malovanými vejci, ke kterým se obyčejně přidávalo něco k zakousnutí a napití. Není
třeba velké fantazie, abychom si představili, jak
koledníci vypadali v závěru své jarní anabáze.
Také se vyráběly velikonoční klapačky. Už
naši pradědečkové jimi klapávali po vesnicích.
Jejich výroba nebyla příliš náročná, stačily jen prkénko, špalíček, váleček ze dřeva, hřebík a potřebná dávka zručnosti. Říkalo se, že nejlepší čas na
jejich vyzkoušení byla doba po nedělním obědě,
kdy si hlava rodiny šla „narovnat záda“ na kanape.
Nezanedbatelnou součástí velikonočních svátků byla také kulinářská tradice. Peklo se, vařilo,
aby bylo dost pro domácí i hosty. Připravovala se
polévka z jarních bylinek, různá masa s velikonoční nádivkou, oblíbená hlavička, bylo třeba napéct
mazance a beránky.
Na Zelený čtvrtek: Jidáše s medem nebo syrobem
(sirupem), krupicová kaše nebo polévka z bylin.
Na Velký pátek: Přísný půst pro katolíky, bylo dovoleno jíst pouze jednou za den a nesměl to být
masitý pokrm, hodně rozšířeným jídlem bylo kyselo, brambory s tvarohem, nebo hrachová polévka či bramboračka.
Na Bílou sobotu: Chlebová polévka nebo bílá polévka („hladká Ančka“) pekly se mazance a beránky,
k večeři po Vzkříšení „litá sekaná“, což je namočená
žemle v mléce, na kousky nakrájené uzené maso,
kopřivy, zalité vajíčkem, rozkvedlaným a zapečeným v troubě. Nebo navečer jehňata nebo kůzlata.
strana 8
Na velikonoční neděli (Hod Boží): K snídani bílá
káva s mazancem, po příchodu z kostela beránek a
čaj, k obědu vepřová pečeně, knedlík, zelí a pivo.
Nebo upečené jehně nebo kůzle.
Velikonoční recepty
Velikonoční nádivka
1 kg vařeného uzeného masa, případně kousek
pečeného drůbežího masa (nemusí být), 6 vajec,
6 žemlí, 3 dkg másla, vývar z masa (nejlépe uzeného), pepř, 2 lžíce pažitky nebo mladých sekaných
kopřiv (petrželka, libeček), sůl, tuk na vymaštění
pekáče. Maso nakrájíme nadrobno, žemle na kostičky, zvlhčíme vývarem z masa rozšlehaným se
žloutky a necháme krátce prosáknout. Smícháme
dohromady, přidáme sůl, pepř, usekanou „zeleninu“
lehce vmícháme sníh z bílků. Pečeme v dobře vymaštěném pekáči v mírně vyhřáté troubě asi 40 min.
Velikonoční bochánek (mazanec) a vrkoče
500 g polohrubé mouky, 150 g tuku, 100 g cukru,
25 g droždí, 1 mléka, 3 žloutky, trochu vanilky,
na špičku nože muškátového oříšku. Ze všech přísad vypracujeme těsto a necháme vykynout. Děláme-li bochánek, do těsta ještě přidáme rozinky
a nasekané mandle. Vytvořený bochánek potřeme
vajíčkem a ve středu uděláme malý křížek, pak
dáme péci.
Velikonoční beránek (z kynutého těsta)
500 g polohrubé mouky, 120 g másla a 120 g cukru, sůl, 30 g droždí, 1/3 l mléka, 4 žloutky, vanilka,
citrónová kůra, rozinky. Máslo a cukr utřeme se
žloutky, přidáme sůl, mléko, mouku…(tak, aby
bylo těsto vláčné jako na buchty). Z droždí a mléka uděláme kvásek. Formu vymažeme a vysypeme
strouhanou houskou a naplníme těstem. Necháme
vykynout, formu uzavřeme a pečeme ve středně
vyhřáté troubě. Mezi pečením formu obrátíme.
Velikonoční beránek (z piškotového těsta)
7 vajec, 240 g cukru, 300 g hrubé mouky, vanilka,
citrón, máslo na formu + strouhanka. Žloutky + ½
dávky cukru utřeme, přidáme vanilku, citrónovou
kůru a tři lžíce citrónové šťávy. Z bílků a druhé
poloviny ušleháme tuhý sníh. Vše smícháme a
opatrně přidáme mouku. Pečeme ve vymaštěné a
vysypané formě ve středně vyhřáté troubě 30 až
40 minut. Hotového beránka potřeme bílkovou
polevou nebo pocukrujeme.
Velikonoční ptáčci z kynutého těsta
V Krkonoších hospodyně vyráběly z kynutého
těsta ptáčky. Pokud to ještě stihnete, můžete si je
připravit: 500 g polohrubé mouky, 40 g droždí, 4
žloutky, 1 vejce, 15 dkg cukru, špetka soli a mléko
Postup byl následující: Z trochy mléka, droždí a
lžičky cukru uděláte kvásek. Ze všech přísad s přidáním vlahého mléka uděláte těsto, vyválíte silnější váleček a na něm uděláte uzel. Na kratším konci
vytvarujete hlavičku se zobáčkem, po stranách zapíchnete sušené borůvky jako očička. Druhý delší
konec představoval ocásek, na který se vidličkou
vytiskla peříčka. Ptáček musel mít po upečení
zvednutý zobáček, pokud mu hlavička klesla, sousedky říkaly: „Ta to neumí, peče chcíplý!“
Svátky jara
Velikonoce jsou běžně nazývány svátky jara. Pohanské národy slavily v tomto čase, kdy znovu
ožívá příroda, svátky plodnosti. Křesťané oslavují
Kristovo zmrtvýchvstání. Vzkříšení Ježíše Krista
je pro křesťany centrálním bodem víry, proto také
Velikonoce patří k jejich nejdůležitějším svátkům.
Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetiden-
ním obdobím nazývaným postní doba, která začíná
Popeleční středou. Vlastní velikonoční svátky se
slaví v tzv. Svatém týdnu, který začíná Květnou
nedělí. To je den, kdy se připomíná památka Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. Název je od květů,
kterými lidé Ježíše v Jeruzalémě vítali. U nás se
světily kočičky, které se zapichovaly na okraj pole,
dávaly do sklepa apod. Tuto neděli se také nosilo
„léto do vsi“, oblékaly se nové šaty, peklo se obřadní pečivo (miminka, ptáčci, jidáši). Po Květné
neděli začíná pašijový týden, který vyvrcholí právě
Velikonocemi. V tyto dny se vařilo pouze jednou
denně. Rodina se odbývala polévkou a chlebem
nebo jedla brambory s mlékem.
České lidové obyčeje v pašijovém týdnu
Velikonoc
Modré pondělí, Šedivé úterý byly obyčejné dny.
Sazometná - Škaredá středa: vymetaly se ten den
komíny. Také se středě říká Škaredá, prý protože
se Jidáš škaredil na Krista. Člověk se toho dne
podle lidové víry nesměl mračit, jinak by mu to
zůstalo po všechny středy v roce. Ženy se oblékly
do tmavého, nesmělo se pít, kouřit, jedl se hrách a
čočka, malovala se vajíčka.
Zelený čtvrtek: večerem začíná liturgické velikonoční třídenní, hlavní křesťanské svátky. V tento
den také zazvonily naposledy kostelní zvony. Říkalo se, že zvony „odlétají do Říma“, které pak
umlkly až do Bílé soboty. Jejich zvuk nahradily
klapačky. Kdo si chce udržet peníze, má jimi cinkat. Pro zdraví se má jíst zelená strava – špenát,
zelná polévka s libečkem apod. Hospodyně pekly
jidáše, mazance, beránky a figurální pečivo.
Velký pátek: v katolické liturgii den hlubokého
smutku, ukřižování Krista. Kdo se umyl v potoce
před východem slunce, zůstal zdravý. Nitě upředené o pašijích chránily před zlými duchy a uhranutím. Lidé věřili v otvírání pokladů. Velký pátek
byl dnem nejpřísnějšího postu, nejedlo se maso.
Jedl se pouze chléb se sýrem, nevařilo se. Hospodyně uhasily oheň v kamnech. Podobně jako
ve čtvrtek se vstávalo velmi brzy, lidé se chodili
omývat k potoku, aby se ochránili před nemocemi.
Bílá sobota: před vchodem do kostela se světil
oheň. Doma se ohniště zapálilo polínkem z posvěceného ohně. Z ohořelých dřev se dělaly křížky
např. kolem polí, aby dobře rodila, popelem se
sypaly louky, ohořelá dřívka se doma strkala za
trám, aby se domu vyhnul oheň. Úkon chránil například dům před požárem.
Boží hod velikonoční: lidé si nechali posvětit velikonoční pokrmy, beránka, mazanec, vejce, chléb,
víno. Hospodář obětoval kousek pokrmu zahradě,
poli a studni, aby byla dobrá úroda a čistá voda.
Pokrmu posvěcenému v kostele se přisuzoval
ochranný, léčivý a plodnostní účinek.
Pondělí velikonoční: žádné významné liturgické úkony se toho dne neodbývají, ale z hlediska
zvyků jde o nejdůležitější den Velikonoc. Odbývá
se mužská pomlázka, dívky a ženy obdarovávají
hosty kraslicemi. Největší význam se přisuzoval
pomlázce dospělé mládeže, která se konala v noci
z neděle na pondělí nebo v pondělí časně ráno.
Chlapec, který přišel první do domu, byl nejvíc
obdarován. Jeho pomlázkou vyšlehala hospodyně
všechno domácí zvířectvo, aby se „omladilo“.
-EHorPřevzala: M. Honzírková
varta
varta
duben 2015
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 5. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 25. února 2015
Přítomní: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Jaroslav Machytka, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek
Omluveni: Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Machytka, Petr Marek
R/65/2015
Jmenování do funkce vedoucí Pečovatelské služby – sociální pracovník. Rada
města bere na vědomí vzdání se funkce vedoucí organizační složky vedoucí Pečovatelské služby paní Dany Filipcové dnem 28. 2. 2015.
Rada města jmenuje do funkce vedoucí Pečovatelské služby – sociální pracovník paní
Bc. Michaelu Mašatovou, DiS. s účinností od 1. 3. 2015.
R/66/2015
Plat ředitele příspěvkové organizace PANDA SPORT. Rada města stanovuje podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2015 měsíční plat Ing. Zdeňku Šimonovi
– řediteli příspěvkové organizace PANDA SPORT dle předloženého návrhu.
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 6. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 4. března 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Jaroslav Machytka, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Petr Marek
R/67/2015
Pronájem části p. p. č. 2115/14 v k. ú. Stráž p/R. Rada města schvaluje pronájem části p. p. č. 2115/14 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Stráž p/R. o výměře cca 1000
m2 dle předloženého návrhu společnosti ALBENA, s. r. o., IČ 25012002 se sídlem
47006 Česká Lípa, Žitavská 2991 za standardních podmínek na dobu neurčitou.
R/68/2015
Pronájem nebytových prostor v č. p. 164 (poliklinika) – žádost paní Cicháková.
Rada města neschvaluje instalaci indikátorů rozdělovačů topných nákladů v místnosti č. 179 a 180 v objektu č. p. 164 ve Stráži pod Ralskem na základě žádosti paní
Anety Cichákové, bytem Svébořická 185/I, 47124 Mimoň a pověřuje vedoucího
odboru správy majetku a rozvoje města k projednání možných variant řešení s nájemcem paní Anetou Cichákovou.
R/69/2015
Statické zajištění mostu Vartenberk č. p. 50 – 1. etapa. Rada města po projednání
souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací na stavbu „Statické zajištění mostu Vartenberk č .p. 50 – 1. etapa“.
R/70/2015
Přidělení bytu č. 5 Jižní č. p. 326. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 5, velikost bytu 1+1, v ulici Jižní č. p. 326 ve Stráži pod Ralskem paní M. Z. Podmínkou
přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí
tohoto usnesení. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, Rada města schvaluje
náhradníka pana A. M. V případě, že tento náhradník odstoupí od své žádosti nebo
neuhradí-li v termínu do 15 dnů od prokazatelné výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti.
R/71/2015
Přidělení bytu č. 4 Jižní č. p. 367. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 4, velikost bytu 3+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem paní D. L. Podmínkou
přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí
tohoto usnesení. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, Rada města schvaluje
náhradníka pana R. J. V případě, že tento náhradník odstoupí od své žádosti nebo
neuhradí-li v termínu do 15 dnů od prokazatelné výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti.
R/72/2015
Přidělení bytu č. 13 Jižní č. p. 367. Rada města schvaluje přidělení bytu č. 13, velikost bytu 1+1, v ulici Jižní č. p. 367 ve Stráži pod Ralskem panu A. M. Podmínkou
přidělení bytu je složení požadované finanční jistoty v termínu do 15 dnů od přijetí
tohoto usnesení. V případě, že vybraný zájemce odstoupí od své žádosti nebo nesloží v požadovaném termínu požadovanou finanční jistotu, Rada města schvaluje
náhradníka paní D. K.V případě, že tento náhradník odstoupí od své žádosti nebo
neuhradí-li v termínu do 15 dnů od prokazatelné výzvy požadovanou finanční jistotu, pozbývá toto usnesení o přidělení bytu platnosti.
R/73/2015
Žádost o povolení splátkového kalendáře – S. S. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města žádosti vyhovět a povolit splátkový kalendář na nedoplatek na nájemném ve výši 41.432,66 Kč s minimální měsíční splátkou ve výši 3.500,- Kč,
s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového
kalendáře a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře. Po dobu splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude
platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení usnesení
Zastupitelstva města.
R/74/2015
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 pod
č. DOT/1/2015 organizaci Český svaz včelařů, o. s. ve výši 5000,- Kč.
Informace:
- podání žádosti o poskytnutí dotace na bezbariérovou trasu na Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo místního rozvoje a Ministerstvo kultury
- PANDA SPORT – ukončení nájemní smlouvy na halu s panem P.
- nabídka firmy Malatech Water na vyčištění vodního díla Stráž
- případný prodej zámku
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 7. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 18. března 2015
Přítomni: Mgr. Zdeněk Hlinčík, Jaroslav Machytka, Mgr. Jiří Vaněk, Petr Marek, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Ověřovatelé zápisu: Bc. Markéta Humpoláková, DiS., Petr Marek
R/75/2015
Plnění rozpočtu za rok 2014. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na
vědomí plnění rozpočtu hlavní činnosti města za rok 2014 v předloženém znění
takto:
PŘÍJMY jsou ve výši:
71.905.533,18 Kč
VÝDAJE jsou ve výši:
62.288.510,05 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: 9.617.023,13 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města za rok 2014 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
7.336.036,88 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
10.810.374,72 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: -3.474.337,84 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu Sociálního fondu za rok 2014 v předloženém znění takto:
PŘÍJMY jsou ve výši:
415.598,96 Kč
VÝDAJE jsou ve výši:
431.460,00 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: - 15.861,04 Kč
varta
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem za rok
2014 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
9.441.136,98 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
9.235.285,28 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši:
205.851,70 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace PANDA SPORT za rok 2014 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
11.355.991,38 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
11.809.653,20 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: - 453.661,82 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města vzít na vědomí plnění závazných ukazatelů u rozpočtu:
a) Hlavní činnosti města za rok 2014
b) Hospodářské činnosti města za rok 2014
c) Sociálního fondu za rok 2014
d) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem
e) příspěvkové organizace PANDA SPORT
strana 9
varta
R/76/2015
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž
pod Ralskem pro rok 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem pro rok 2015 v předloženém znění takto:
Výnosy celkem:
9.398.000,00 Kč
(z toho příspěvek od zřizovatele je 5.090.000,00 Kč)
Náklady celkem: 9.398.000,00 Kč
Výsledek hospodaření:
0,00 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem pro
rok 2015 takto:
a) v kapitole výnosů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 6X
b) v kapitole nákladů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 5X
R/77/2015
Rozpočet příspěvkové organizace PANDA SPORT pro rok 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet příspěvkové organizace PANDA
SPORT pro rok 2015 v předloženém znění takto:
Výnosy celkem:
10.638.000,00 Kč
(z toho příspěvek od zřizovatele je 4.246.000,00 Kč)
Náklady celkem: 10.638.000,00 Kč
Výsledek hospodaření:
0,00 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu
příspěvkové organizace PANDA SPORT pro rok 2015 takto:
a) v kapitole výnosů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 6X
b) v kapitole nákladů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 5X
R/78/2015
Rozpočet města Stráž pod Ralskem pro rok 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit schodkový rozpočet města pro rok 2015 v předloženém
znění takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši: 82.187.991,78 Kč
Financování ve výši (schodek):
40.531.008,22 Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši:
122.719.000,00 Kč
Běžné výdaje ve výši:
53.902.000,00 Kč
Kapitálové výdaje ve výši:
68.817.000,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši:
122.719.000,00 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele rozpočtu
města pro rok 2015 takto:
a) v kapitole příjmů rozpočtu jsou závazným ukazatelem paragrafy i položky rozpočtové skladby.
b) v kapitole výdajů rozpočtu jsou závazným ukazatelem pouze paragrafy rozpočtové skladby. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě
mzdových a investičních povoluje. Za mzdové položky se považují položky 50XX
a 5424. Za investiční položky se považují položky 6XXX. Celkový objem mzdových položek u jednotlivých paragrafů rovněž nesmí být překročen, záměna mezi
jednotlivými mzdovými položkami je povolena. Celkový objem investičních položek u jednotlivých paragrafů rovněž nesmí být překročen, záměna mezi jednotlivými investičními položkami není povolena.
c) v kapitole financování rozpočtu jsou závazným ukazatelem položky rozpočtové
skladby.
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu
rozpočtu města pro rok 2015 v té výši, v jaké jsou uvedené v návrhu rozpočtu města
pro rok 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit plán výnosů a
nákladů hospodářské činnosti města pro rok 2015 v předloženém znění takto:
Výnosy celkem: 7.155.000,00 Kč
Náklady celkem: 12.487.000,00 Kč
Výsledek hospodaření (ztráta):
5.332.000,00 Kč
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit závazné ukazatele plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti města pro rok 2015 takto:
U plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti města jsou závazným ukazatelem
jeho celkové výnosy a jeho celkové náklady.
R/79/2015
Statut Sociálního fondu pro rok 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města
schválit Statut Sociálního fondu pro rok 2015 v předloženém znění.
R/80/2015
Rozpočtový výhled města Stráž pod Ralskem pro rok 2016–2018. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Stráž
pod Ralskem pro rok 2016 - 2018 v předloženém znění.
R/81/2015
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti, smlouva IP-12-4004785/
VB/001, „CL_Stráž p. Ralskem, Jižní ppč. 2138/1, příp. NN“, žadatel: ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení GA Energo technik, s.r.o. Rada města schvaluje uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4004785/VB/001 se
společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
pro zemní kabelové vedení NN na části pozemku p.č. 2138/1 v katastrálním území
Stráž pod Ralskem za jednorázovou úhradu 1.100,- Kč + DPH v zákonné výši.
R/82/2015
Souhlas se zásahem požárně nebezpečného prostoru na p.p.č. 20/1 v k.ú. Stráž
pod Ralskem pro stavbu skladu nářadí na p.p.č. 20/8 v k.ú. Stráž p/R., žadatel: R. H.
Rada města schvaluje vydání souhlasu se zásahem požárně nebezpečného prostoru
stavby skladu nářadí na pozemek p.č. 20/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: R. H.
R/83/2015
ZICO, s.r.o., Turnov – vyjádření k projektové dokumentaci k záměru „Výrobní hala
ZICO – Stráž pod Ralskem – stavební úpravy“ na st.p.č. 1001 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje vydání souhlasu s projektovou dokumentací k záměru
strana 10
duben 2015
„Výrobní hala ZICO, Stráž pod Ralskem – stavební úpravy“ na st.p.č. 1001 v k.ú.
Stráž pod Ralskem, včetně výměny stávajících přípojek inženýrských sítí pro halu
na p.p.č. 2115/14 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel: ZICO, s.r.o., Turnov.
R/84/2015
RENOKAR-CNC s.r.o., Stráž pod Ralskem – souhlas s umístěním a provedením
stavby oplocení na p.p.č. 330/10 v k.ú. Stráž pod Ralskem. Rada města schvaluje
vydání souhlasu s umístěním a provedením oplocení na pozemku p.č. 330/10 na
hranici s pozemky p.č. 340/5, 340/2 a 330/1 v k.ú. Stráž pod Ralskem, žadatel:
RENOKAR-CNC s.r.o., Stráž pod Ralskem.
R/85/2015
Přidělení veřejné zakázky malého rozsahu – „Převod topného systému města“.
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy se společností O - CONSULT s.r.o. se
sídlem Baarova 48/4, Liberec, IČ 44567448 jako dodavatele služby „Převod topného systému města“.
R/86/2015
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015 pod č. DOT/2/2015 organizaci SPOROP, o.p.s. ve
výši 85.000,- Kč.
R/87/2015
Pronájem nebytových prostor - garáž. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o
pronájmu nebytových prostor a to garáže umístěné na části st. p. č. 413 umístěné u
č. p. 100 v ulici Revoluční v k. ú. Stráž p/R. s panem T. T. za cenu 9000,- Kč/rok
včetně DPH, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
R/88/2015
Uzavření smluv – areálová vodovodní přípojka, areálová kanalizační přípojka a
areálová elektro přípojka pro akci: „Změna v užívání stavby na p.č. 1000 v k.ú.
Stráž pod Ralskem včetně přípojek“ po p.č. 2115/14, 2115/17 a 2115/12 v k.ú. Stráž
pod Ralskem – žadatel ALBENA, s.r.o., Česká Lípa
a) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách umístění a provedení stavby
pro stavbu: areálová vodovodní přípojka, areálová kanalizační přípojka a areálová
elektro přípojka na p.p.č. 2115/14, 2115/17 a 2115/12 v k.ú. Stráž pod Ralskem
pro akci: „Změna v užívání stavby na p.č. 1000 v k.ú. Stráž pod Ralskem včetně
přípojek“ – žadatel ALBENA, s.r.o., Česká Lípa.
b) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene pro stavbu: areálová vodovodní přípojka, areálová kanalizační
přípojka a areálová elektro přípojka na p.p.č. 2115/14, 2115/17 a 2115/12 v k.ú.
Stráž p/R. pro akci: „Změna v užívání stavby na p.č. 1000 v k.ú. Stráž p/R. včetně
přípojek“ – žadatel ALBENA, s.r.o., Česká Lípa, za úplatu dle „Zásad stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí v majetku Města Stráž p/R. (věcná břemena)“.
R/89/2015
RENOKAR-CNC s.r.o., Stráž p/R. – souhlas s přiložením kabelu NN ke stávající elektro přípojce ve stejné trase na p.p.č. 330/7 a 340/6 v k.ú. Stráž p/R. včetně
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o podmínkách umístění a provedení stavby. RMě
schvaluje vydání souhlasu s přiložením kabelu NN ke stávající elektro přípojce s přiloženým kabelem ve stejné trase na p.p.č. 330/7 a 340/6 v k.ú. Stráž p/R., žadatel:
RENOKAR-CNC s.r.o., Stráž p/R. RMě schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě
o podmínkách umístění a provedení stavby – přiložení kabelu NN ke stávající elektro
přípojce s přiloženým kabelem ve stejné trase na p.p.č. 330/7 a 340/6 v k.ú. Stráž p/R.
za jednorázovou úhradu dle „Zásad stanovení náhrad užívání nemovitostí v majetku
města Stráž p/R. (věcná břemena)“, žadatel: RENOKAR-CNC s.r.o., Stráž p/R.
R/90/2015
Zápis z jednání KOŽP. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise životního prostředí, konaného dne 9. března 2015.
R/91/2015
Jmenování do funkce vedoucí(ho) oddělení technické správy města Městského úřadu Stráž pod Ralskem. Rada města s účinností od 1. 4. 2015 jmenuje do funkce
vedoucí(ho) oddělení technické správy města pana Martina Rejchu.
R/92/2015
Uzavření knihovny – revize knihovního fondu. Rada města souhlasí s uzavřením
knihovny v době provádění revize knihovního fondu ve dnech 23. 3. – 27. 3. 2015.
R/93/2015
Žádost o povolení splátkového kalendáře – J. D. Rada města žádosti vyhovuje
a povoluje splátkový kalendář na nedoplatek na nájemném ve výši 6.120,42 Kč
s minimální měsíční splátkou ve výši 500,- Kč k předpisu běžného nájemného,
s podmínkou úhrady úroku z prodlení v aktuální výši ke dni uzavření splátkového
kalendáře a s maximální dobou splatnosti 1 rok od podpisu splátkového kalendáře.
Po dobu splácení pozastavit tvorbu úroku z prodlení. Toto usnesení pozbude platnosti, nebude-li splátkový kalendář uzavřen do 30 dnů od doručení tohoto usnesení.
R/94/2015
Výběrové řízení – „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži
pod Ralskem“ – výběr dodavatele stavby. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy na akci: „Snížení energetické náročnosti Kulturního domu ve Stráži pod Ralskem“ s firmou STAV-AGENCY s.r.o., Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ
254 82 505 za cenu 13.160.341,84 Kč bez DPH.
Informace:
- uzavření mateřské školy a školní jídelny ve dnech 13. 7. - 7. 8. 2015
- soudní spor - STAMAT-Stráž pod Ralskem, spol.s r.o. – stanoviska
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
varta
varta
duben 2015
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem konaného dne 25. března 2015
Přítomni na začátku jednání - 14 členů Zastupitelstva města: Adam Martin, Mg. Zdeněk Hlinčík, Karel Huml, Bc. Markéta Humpoláková, DiS.,
Jan Janatka, Jaroslav Machytka, Petr Marek, Ing. Jiří Mužák, Ph.D., Ladislav Poncar, Bc. Věra Reslová, Ing. Pavel Rychtařík,
Ing. Jitka Urbánková, Mgr. Jiří Vaněk, Patrik Želechovský
Dostavili se v průběhu jednání: pí Danuška Votočková, Ing. Tomáš Rychtařík Omluven: Ing. Eduard Horčík
Ověřovatelé zápisu: p. Jaroslav Machytka, Bc. Věra Reslová
Návrhová komise: p. Martin Adam, p. Ladislav Poncar
Z/23/2015
Kontrolní výbor. Zastupitelstvo města bere na vědomí Protokol č. 1/2015 o výsledku kontroly plnění usnesení ZMě a RMě provedené dne 14. 1. a 19. 1. 2015, Zápis
č. 2/2015 ze schůzky kontrolního výboru konané dne 3. 2. 2.015, Protokol č. 2/2015
o výsledku kontroly plnění usnesení ZMě a RMě provedené dne 11. 2. 2015, Protokol č. 3/2015 o výsledku kontroly plnění usnesení ZMě a RMě provedené dne 11.
3. 2015 a Zápis č. 3/2015 ze schůzky kontrolního výboru konané dne 18. 3. 2015.
Hlasování: Pro: 15
Ing. Tomáš Rychtařík se dostavil na zasedání Zastupitelstva města. Počet přítomných členů Zastupitelstva města: 16.
Z/24/2015
Výbor pro rozvoj města. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání výboru pro rozvoj města konaného dne 26. 2. 2015.
Hlasování: Pro: 16
Z/25/2015
Plnění rozpočtu za rok 2014. Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu
hlavní činnosti města za rok 2014 v předloženém znění takto:
PŘÍJMY jsou ve výši:
71.905.533,18 Kč
VÝDAJE jsou ve výši:
62.288.510,05 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši:
9.617.023,13 Kč
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti města
za rok 2014 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
7.336.036,88 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
10.810.374,72 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: - 3.474.337,84 Kč
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu Sociálního fondu za rok 2014
v předloženém znění takto:
PŘÍJMY jsou ve výši:
415.598,96 Kč
VÝDAJE jsou ve výši:
431.460,00 Kč
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ je ve výši: - 15.861,04 Kč
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R. za rok 2014 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
9.441.136,98 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
9.235.285,28 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši:
205.851,70 Kč
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění rozpočtu příspěvkové organizace
PANDA SPORT za rok 2014 v předloženém znění takto:
VÝNOSY jsou ve výši:
11.355.991,38 Kč
NÁKLADY jsou ve výši:
11.809.653,20 Kč
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ je ve výši: - 453.661,82 Kč
Hlasování: Pro: 15 Zdržel se: p. Poncar
Zastupitelstvo města bere na vědomí plnění závazných ukazatelů u rozpočtu:
a) Hlavní činnosti města za rok 2014
b) Hospodářské činnosti města za rok 2014
c) Sociálního fondu za rok 2014
d) příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem
e) příspěvkové organizace PANDA SPORT
Hlasování: Pro: 16
Z/26/2015
Rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž p. R.
pro rok 2015. ZMě schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Stráž p. R. pro rok 2015 v předloženém znění takto:
Výnosy celkem:
9.398.000,00 Kč
(z toho příspěvek od zřizovatele je 5.090.000,00 Kč)
Náklady celkem:
9.398.000,00 Kč
Výsledek hospodaření:
0,00 Kč
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem pro rok 2015 takto:
a) v kapitole výnosů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 6X
b) v kapitole nákladů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 5X
Hlasování: Pro: 16
Z/27/2015
Rozpočet příspěvkové organizace PANDA SPORT pro rok 2015. Zastupitelstvo
města schvaluje rozpočet příspěvkové organizace PANDA SPORT pro rok 2015
v předloženém znění takto:
Výnosy celkem:
10.638.000,00 Kč
(z toho příspěvek od zřizovatele je 4.246.000,00 Kč)
Náklady celkem: 10.638.000,00 Kč
Výsledek hospodaření:
0,00 Kč
Hlasování: Pro: 16
varta
Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkové organizace PANDA SPORT pro rok 2015 takto:
a) v kapitole výnosů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 6X
b) v kapitole nákladů jsou závazným ukazatelem účtové skupiny č. 5X
Hlasování: Pro: 16
Z/28/2015
Rozpočet města Stráž pod Ralskem pro rok 2015. Zastupitelstvo města schvaluje
schodkový rozpočet města pro rok 2015 v předloženém znění takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši:
82.187.991,78 Kč
Financování ve výši (schodek):
40.531.008,22 Kč
Celkové zdroje rozpočtu ve výši:
122.719.000,00 Kč
Běžné výdaje ve výši:
53.902.000,00 Kč
Kapitálové výdaje ve výši:
68.817.000,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši:
122.719.000,00 Kč
Hlasování: Pro: 9
Proti: Bc. Reslová, Ing. Urbánková, Ing. Mužák, Ph.D., P. Rychtařík, Ing. T. Rychtařík
Zdržel se: pí Votočková, p. Huml
ZMě schvaluje závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2015 takto:
a) v kapitole příjmů rozpočtu jsou závazným ukazatelem paragrafy i položky rozpočtové skladby.
b) v kapitole výdajů rozpočtu jsou závazným ukazatelem pouze paragrafy rozpočtové
skladby.V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů kromě mzdových
a investičních povoluje. Za mzdové položky se považují položky 50XX a 5424. Za
investiční položky se považují položky 6XXX. Celkový objem mzdových položek
u jednotlivých paragrafů rovněž nesmí být překročen, záměna mezi jednotlivými
mzdovými položkami je povolena. Celkový objem investičních položek u jednotlivých paragrafů rovněž nesmí být překročen, záměna mezi jednotlivými investičními položkami není povolena.
c) v kapitole financování rozpočtu jsou závazným ukazatelem položky rozpočtové
skladby.
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu města
pro rok 2015 v té výši, v jaké jsou uvedené v návrhu rozpočtu města pro rok 2015.
Hlasování: Pro: 15 Zdržel se: Ing. Urbánková
Zastupitelstvo města schvaluje plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti města
pro rok 2015 v předloženém znění takto:
Výnosy celkem: 7.155.000,00 Kč
Náklady celkem: 12.487.000,00 Kč
Výsledek hospodaření (ztráta): 5.332.000,00 Kč
Hlasování: Pro: 16
Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti města pro rok 2015 takto:
U plánu výnosů a nákladů hospodářské činnosti města jsou závazným ukazatelem
jeho celkové výnosy a jeho celkové náklady.
Hlasování: Pro: 16
Z/29/2015
Statut Sociálního fondu pro rok 2015. Zastupitelstvo města schvaluje Statut Sociálního fondu pro rok 2015 v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 16
Z/30/2015
Rozpočtový výhled města Stráž pod Ralskem pro rok 2016–2018. Zastupitelstvo
města schvaluje rozpočtový výhled města Stráž pod Ralskem pro rok 2016–2018
v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 16
Ing. Jiří Mužák, Ph.D. se zdržuje hlasování ve věci Z/31/2015 „Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015“ z důvodu střetu zájmů.
Z/31/2015
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro rok 2015. Zastupitelstvo
města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro
rok 2015 pod č. DOT/2/2015 organizaci SPOROP, o.p.s. ve výši 85.000,- Kč.
Hlasování: Pro: 15
Zdržel se: Ing. Mužák, Ph.D.
Z/32/2015
Návrh na odsouhlasení dohody – STAMAT-Stráž p/R., spol. s r.o. – zaplacení pohledávky – soudní spor. Zastupitelstvo město ukládá starostovi města předložit firmě
STAMAT-Stráž p/R., spol.s r.o. nový návrh dohody tak, že město uhradí pouze práce,
jejichž provedení bylo prokazatelně ověřeno a zkontrolováno objednatelem, resp.
Městem, a v odsouhlasené (dříve dohodnuté) výši, a to pouze za předpokladu, že
firma STAMAT-Stráž p/R., spol. s r.o. odstoupí od požadavku uhradit práce, jejichž
provedení nelze ověřit a zkontrolovat bez vynaložení neúměrně vysokých nákladů.
Hlasování: Pro: 9 Proti: p. Machytka
Zdržel se: p. Adam, Mgr. Hlinčík, Mgr. Vaněk, p. Marek, Bc. Humpoláková, DiS.,
p. Janatka
strana 11
varta
Z/33/2015
Revokace usnesení Z/21/2015 a Z/22/2015
- Pravidla výroby a prodeje obecního palivového dřeva
- Pravidla výroby a prodeje jakostních sortimentů obecního dříví
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. Z/21/2015 Zastupitelstva města ze dne 28. ledna 2015.
Hlasování: Pro: 9
Proti: p. Huml, Ing. Mužák, Ph.D., Bc. Reslová, Ing. P. Rychtařík, Ing. T. Rychtařík, Ing. Urbánková, p. Želechovský
Zastupitelstvo města schvaluje revokaci usnesení č. Z/22/2015 Zastupitelstva města ze dne 28. ledna 2015.
Hlasování: Pro: 9
Proti: p. Huml, Ing. Mužák, Ph.D., Bc. Reslová, Ing. P. Rychtařík, Ing. T. Rychtařík, Ing. Urbánková, p. Želechovský
Zastupitelstvo města pověřuje vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města
k vytvoření nových podmínek prodeje palivového dřeva a jakostního dřeva ve spolupráci s lesním hospodářským správcem. Do schválení nových podmínek prodeje
palivového dřeva a jakostního dřeva se zastavuje veškerý prodej dřeva.
duben 2015
Hlasování: Pro: 9
Proti: p. Huml, Ing. Mužák, Ph.D., Bc. Reslová, Ing. P. Rychtařík, Ing. T. Rychtařík, Ing. Urbánková, p. Želechovský
Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení ve věci:
- zápisy z jednání finančního výboru konaných ve dnech 9. 2. 2015 a 23. 3. 2015;
- plnění rozpočtu za rok 2014 - vydání metodického pokynu pro příspěvkové organizace města;
- rozpočet města Stráž p/R. pro rok 2015 – nesnižování finanční rezervy města
pod 15 000 000,- Kč;
- žádost o povolení splátkového kalendáře – S. S.
Informace:
- informace k Obecně závazné vyhlášce č. 3/2013, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města;
- žádosti o dotace 2015;
- zápis č. 2/2015 ze schůzky Iniciativy zastupitelů pro územní rozvoj města.
Mgr. Zdeněk Hlinčík, starosta města
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta
Slovo zastupitelky
Měsíc uběhne jako voda a dalo by se říct, že je to málo času, že se nedá za tak
krátkou dobu nic udělat, ale když vidím, jak se zatepluje naše škola, vždycky
si uvědomím, že den má 24 hodin, měsíc 30 dní a že to není málo! Přemýšlíte,
jak bude škola vypadat? Těšíte se? Já ano.
Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření s bytovým fondem a sešel se za měsíc březen čtyřikrát. K materiálům pro jednání Zastupitelstva města, které se konalo 25. března, dvakrát a ještě jsme si udělali čas na návštěvu
naší obchodní společnosti EC Stráž, s. r. o., kde jsme se seznámili s jednotlivými činnostmi, které pan ředitel a paní účetní pravidelně měsíčně vykonávají.
Využili jsme skoro všechny pondělky a středy v měsíci.
Z kontroly, která se zaměřila na správu bytového fondu, byly postupně zpracovány 4 dílčí protokoly. Se závěry kontroly bude seznámen pan starosta a závěrečný protokol bude předložen Zastupitelstvu města na květnovém případně
červnovém jednání.
Ve dvou dnech 18. 3. a 23. 3. finanční výbor projednal všechny materiály,
které byly předloženy zastupitelům na zasedání Zastupitelstva města 25. 5.
2015.
K materiálům navrhl finanční výbor Zastupitelstvu města několik usnesení,
která byla předložena a projednána, ale zastupitelé je většinou hlasů odmítli. Jednalo se o přijetí opatření ve věci rozpočtu města, schvalování splátkových kalendářů, porušování rozpočtové kázně příspěvkovými organizacemi.
Rozpočet města byl schválen a jeho výdaje jsou pro letošní rok větší než
122 mil. Kč. Jsou to historicky velmi vysoké výdaje! Důvodem jsou investice.
Zateplení 3 budov města a zainvestování infrastruktury pro výstavbu nových
rodinných domků v ulici Fibichova. Vysoké výdaje město plánuje pokrýt úsporami města ve výši 18 mil. Kč a úvěrem ve výši 23 mil. Kč. Finanční výbor navrhl, aby byla stabilita rozpočtu zajištěna stanovením limitu minimální finanční
rezervy 15 mil. Kč, která by měla pokrýt případné, náhodné, nepředpokládané,
mimořádné výdaje. Ve schváleném rozpočtu je naplánován dostatek finančních
prostředků, které by mohly být použity na další provozní náklady města, aniž
by se musela tato rezerva použít. Pokud převládl v zastupitelstvu názor, že nepotřebujeme rezervu 15 mil. Kč a že rezerva se může pohybovat kolem 12 mil.
Kč, měl by se tento finanční přebytek použít spíše na úhrady nákladů spojených
s investicemi a nečerpat úvěr 23 mil. Kč, ale méně.
Další návrh usnesení měl preventivní charakter. Příspěvkové organizace
jsou povinny plnit při hospodaření s finančními prostředky města závazné
ukazatele. Občas se tyto ukazatele nepodaří splnit. Nesplnění těchto ukazatelů
je považováno za porušení rozpočtové kázně. Letos byla porušena rozpočtová
kázeň ve škole, v minulosti je porušila i PANDA. Na návrh finančního výboru měl být vytvořen pro příspěvkové organizace metodický pokyn, kterým
by se porušení rozpočtové kázně dalo v budoucnu předejít. Ani tento návrh
neprošel.
Finanční výbor vydal i doporučení pro povolování splátkových kalendářů.
Úrok z prodlení je po přijetí nového občanského zákoníku tak nízký, že finanční výbor považuje za zbytečné tento vzniklý dluh po dobu splácení dluhu
pozastavovat. Návrh usnesení nebyl přijat, ale při projednávání konkrétního
splátkového kalendáře nebylo rozhodnuto.
Finanční výbor doporučil vzít na vědomí např. plnění rozpočtu města za
rok 2014, plnění rozpočtu města v hospodářské činnosti za rok 2014, plnění
sociálního fondu za rok 2014, plnění rozpočtu obou příspěvkových organizací za rok 2014 a doporučil také schválit např. schodkový rozpočet města a
rozpočty příspěvkových organizací na rok 2015. Byly doporučeny i závazné
strana 12
ukazatele hospodaření města a příspěvkových organizací a sociální fond města na rok 2015.
Předmětem jednání a dlouhé diskuze Zastupitelstva města byla také kauza
STAMAT, o které jsem již v minulosti ve Vartě informovala. Finanční výbor
doporučil Zastupitelstvu města ve věci soudního sporu dále s firmu STAMAT
mimosoudně vyjednávat. Po dalším vysvětlování celé problematiky a vyjasňování si pozic obou stran (města a firmy STAMAT) zastupitelé nepřijali návrh Rady města, ale návrh finančního výboru.
Nakonec mi dovolte si společně připomenout návštěvu pana prezidenta
v našem městě. Ve městě bylo pozdvižení, protože k tomu byl velký důvod.
Měla jsem možnost se jako zastupitelka účastnit neformálního setkání pana
prezidenta se zastupiteli města a významnými osobnostmi v obřadní síni a
jako zaměstnanec na pracovišti s. p. DIAMO. Pan prezident mě velmi příjemně překvapil svou osobitou vtipností a potěšil mě svou dobrou náladou a
neúnavnou snahou odpovědět na všechny otázky. Jsem ráda, že jsem se setkání
mohla zúčastnit.
Krásné jarní dny!
Věra Reslová
varta
varta
duben 2015
Přednáška Policie ČR
Ve dnech 17. 3. a 19. 3. se uskutečnila ve škole přednáška Policie ČR pro žáky
5 až 9. ročníků týkající se drogové problematiky. Děkujeme npor. Mgr. Petru
Mišákovi, vedoucímu Obvodního oddělení Policie ČR ve Stráži pod Ralskem,
který zajistil, aby tato akce v naší škole proběhla. Poděkování patří také policistům z Libereckého kraje, kteří program pro žáky připravili. Uvědomujeme
si, že v dnešní době je téma drog velmi aktuální, a proto jsme rádi, že ho našim
žákům zprostředkovali odborníci, kteří se touto problematikou denně zabývají.
Zážitky z této přednášky hezky popsali žáci 5. ročníků.
J. Hlinčíková
Přišli jsme do vestibulu a tam byli dva policisti. Byl tam policejní kufřík a
v něm pro ukázku drogy. Také tam ležely čtyři kufry a v jednom byly také
drogy. Pan policista schoval do jedné skříňky pytlíčky s drogami. Policisté se
představili a začali se ptát, jestli víme, která plemena psů se používají u policie.
Potom nám ukazovali lahvičky a v nich byly drogy například marihuana, pervitin, kokain, heroin a další. Potom jeden policista šel do auta a vrátil se se psem
plemene německý ovčák. Policista vedl psa kolem skříněk. Za chvíli pes začal
hrabat u jedné skříňky. Policista ji otevřel a byly tam drogy. Pan šel se psem
ke kufrům. U třetího kufru pes začal hrabat a policista vytáhl láhev s drogami.
Potom psa odvedl a mohli jsme se jich ptát, na co jsme chtěli. Ptali jsme se na
různé věci, třeba jestli je výcvik těžký nebo jestli mají psy doma. Potom zazvonilo a my jsme odešli do třídy. Moc se mi to líbilo. Hodně jsem se dozvěděl.
Adam Macháček
V úterý 17. 3. jsme měli první hodinu přednášku Policie ČR. Ptali se nás, jací
psi se u protidrogové policie používají. Byl to německý a belgický ovčák.
Ti mají totiž nejlepší čich. Přivedli tam německého ovčáka. Udělali takový
test, jestli opravdu najde ukryté drogy. Našel jeden balíček ve skříňce a jeden
v kufru. Pes byl vycvičený, aby drogu našel a aby jí vyhrabal. Když policisté
ověřili, že je to pravda, dali psovi jeho hračku. Poté ho odvedli do auta, které
stálo před vchodem. Pak nám dovolili čuchnout si k drogám. Pak zazvonilo,
všichni zatleskali a rozloučili jsme se.
Leoš Linka
První hodinu jsme se učili o drogách, bylo to zajímavé a líbilo se mi, že nám
to pan kriminalista Pazderka vysvětloval srozumitelně a vtipně.
Druhou hodinu jsme se učili s psovodem. Byl tam pes Apíno, německý ovčák. Ta hodina se mi líbila nejvíc. Pes hledal ve skříňkách nastraženou marihuanu a našel ji. Potom našel v kufříku další drogu. Obě hodiny se mi líbily.
Veronika Znamenáčková
V úterý 17. 3. 2015 k nám do školy přijela Policie z Libereckého kraje. Měli
pro nás připravenou přednášku ve vestibulu. Vyprávěli nám o různých drogách, například o marihuaně, pervitinu, extazi, kokainu a dalších. Potom nám
řekli, jak se cvičí psi na drogy a jednoho nám předvedli v akci. Nakonec nám
dali čmuchnout ke všem drogám. Moc se mi to líbilo a klidně bych se na to
podíval znovu.
Jakub Taneček
V úterý 17. 3. byli u nás ve škole policisté z České Lípy. V první hodině jsme
si povídali o legálních a nelegálních drogách a o tom, co feťáci dělají. V druhé
hodině jsme si povídali o tom, jak se ty drogy dají najít. Policisté na to mají
speciálně vycvičené psy, kteří jim ty drogy vyčmuchají. Ukázali nám i německého ovčáka, který vyčmuchal ve skříňce číslo patnáct marihuanu. Potom tam
měl pan policista čtyři kufry a v jednom z nich byla opět marihuana. Na konci
hodiny jsme mu dávali otázky a on na ně odpovídal.
Lucie Valsová
varta
Přednáška byla ve vestibulu školy. Bylo to o vyhledávání drog. Měli tam psa,
který nám předvedl, jak umí stopovat pach drog. Kufřík s ukázkami drog byl na
pingpongovém stole. Pan policista vytáhl pytlíček s marihuanou a strčil ho do
jedné ze skříněk. Pes ho dokázal najít. Další ukázka byla s kufry na letišti, kdy
cestující, kteří přilétají z různých zemí, mají v kufru drogu. Bylo tam pět nebo
šest kufrů, ale pes se nenechal zmýlit a začal se do správného kufru dobývat. Pan
policista nám dával přivonět ke kokainu, marihuaně, extázi, pervitinu a heroinu.
„Ne, abyste něco vzali,“ řekl policista. Potom nastal čas otázek. Byla to velmi
zajímavá přednáška a určitě bych si ji chtěla zopakovat.
Barbora Dusilová
strana 13
varta
duben 2015
Střípky z Velikonoční dílny
Týden před Velikonocemi se v KD konala Velikonoční dílna pro malé i velké návštěvníky. Provázelo ji předjarní počasí a na dílnu dorazilo 103
návštěvníku ze Stráže, cca 25 dětí z DDŠ Hamr
na Jezeře a samozřejmě ochotní pomocníci – pedagogové ze ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, vychovatelé z DDŠ Hamr a další dobrovolníci, kteří
se věnovali s dětmi výrobě velikonočních ozdob,
pletení pomlázek, zdobení vajec a v neposlední
řadě opět i malování na obličej. Děkujeme všem za skvěle strávený čas, pohodovou atmosféru a návštěvníkům za návštěvu
této akce.
Za Panda Sport Renata Balvínová
Děti z Centra LAMPA
v Domově pro seniory
PAMPELIŠKA
Na konci února děti z Centra LAMPA v Mimoni
vystoupily v Domově pro seniory PAMPELIŠKA
ve Stráži pod Ralskem. Pro babičky a dědečky jsme
si připravili kromě tance také divadlo. Na přípravu nebylo příliš času, děti měly velikou trému, ale
zvládly to na jedničku. Ti starší z Centra v Mimoni
zatančili Romský tanec a na konci ještě jeden v latinsko-amerických a rock´n´rollových rytmech.
Námět na divadlo těch mladších z Klubu na
Ploužnici jsme si s laskavým svolením propůjčili
od autorky nápadu paní učitelky z mimoňské ZŠ a
drobně ho pozměnili. Kulisy jsme si sami připravili a namalovali. Pohádka „Jak šlo vejce na vandr“
i tanec měly u diváků tak velký ohlas, že jsme se
domluvili na další spolupráci. Nakonec jsme také
předali krásná přáníčka, která děti pro tuto příležitost vyrobily a potom jsme si společně s babičkami
a dědečky popovídali a pochutnali si na výborném
dortíku, který jsme dostali jako poděkování. Celý
úspěch jsme pak s dětmi ještě v Klubu na Ploužnici
náležitě oslavili.
Ohlédnutí za minulým měsícem
Měsíc únor byl ve znamení hub. Přednášky s Ing. Ivanem Jablonským, CSc., si získaly brzy své posluchače.
Proto jsme nyní v měsíci březnu připravili ještě praktický workshop s panem Jablonským, a to o očkování
dřevokazných hub. Proběhl také seminář pro pedagogy s Mgr. Janou Modrou, který měl velký úspěch. A
v neposlední řadě jsme se v Ekocentru setkali na masopustních dílnách.
Připravujeme:
1. 4. 2015 od 15.00
4. 4. 2015 od 9.00
8. 4. 2015 od 16.00
11. 4. 2015 od 13.30
15. 4. 2015 od 15.00
18. 4. 2015 od 14.00
22. 4. 2015 od 16.00 25. 4. 2015 od 9.00
29. 4. 2015 od 15.00
Je důležité si pomáhat a navzájem se potěšovat.
Jsme velice rádi, že děti z našeho centra mají pro
takové aktivity otevřená srdíčka. Těšíme se moc na
další spolupráci s Pampeliškou i dalšími. Děti, které
navštěvují naše centrum jak v Mimoni, tak na Ploužnici jsou velice šikovné a my bychom jim touto
cestou rádi poděkovali.
Více informací o aktivitách Občanského sdružení LAMPA a video z celé akce najdete na:
www.centrumlampa.estranky.cz
Ekokroužek – velikonoční zvyky a tradice
Velikonoční dílny – akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost
Relaxační a tvořivý večer – Mozaiková zrcadla s R. Kubíčkovou
Otevírání stezky hastrmanů – tradiční akce pro rodiče s dětmi
Ekokroužek – Den Země
Den Země ve Velkém Valtinově
Relaxační a tvořivý večer – Fimo tvoření
Brnišťský půlmaraton – druhý ročník sportovní akce
Ekokroužek – jaro, tradice a zvyky
Stále běží aktuální akce „Ukliďme příkopy“, a to od 18. 3. – 29. 3. 2015.
Těšíme se na Vaši účast, tým PNF
strana 14
Za všechny Romana Hanzlová,
vedoucí NZDM Centrum LAMPA
varta
varta
duben 2015
Upleťte si pomlázku
25. výročí Gymnázia Mimoň
K pletení pomlázky je nejvhodnější vrba
bílá (Salix alba). Je to keř se světlehnědou
kůrou, má olivově zelené výhonky, které
jsou pružné a nelámou se, listy jsou střídavé.
Kvalitu proutku si ověříme ihned na
místě - přehněte proutek, a pokud nevydrží
ohnutí 90 stupňů a láme se, je pro pletení
pomlázky zcela nevhodný. K řezání používejte ostrý nůž nebo nůžky na stříhání větví
stromů. Prut držte levou rukou, u země mírně ohněte a stříhejte co nejníže.
Před vlastním pletením si namočte
proutky na 20 až 40 minut do studené vody,
získají tak větší vláčnost a nelámou se. Můžete je například položit do vany a zatížit
tak, aby zůstaly celé pod hladinou.
K vlastnímu pletení si připravte proutky stejně silné a dlouhé. Pomlázku
můžete plést ze šesti, případně z osmi proutků.
V roce 2015 uplyne 25 let od založení mimoňského gymnázia. V rámci oslav
připravujeme akce, na které srdečně zveme všechny zájemce. Dne 12. února se
konal Den otevřených dveří, v únoru a v březnu proběhla ve škole výstava starších fotografií z období, kdy byla tzv. „Ruskou školou“ (pozn. red. Varty: škola
byla postavena pro děti okupačních vojsk sovětské armády, která zde pobývala
od r. 1968.). V neděli 29. března vystoupili studenti v DK Ralsko s představením
pašijových her.
Držadlo pomlázky
Nachystejte si vrbové proutky, z kterých budete pomlázku plést, a to buď
šest, nebo osm kusů. Vezměte si další proutek a omotejte jím připravený svazek na silnější straně, a to tak, že vložíte silnější konec svazujícího proutku
mezi proutky svazku, asi 3 cm od konce, 2–3krát obtočte pod vyčnívajícím
koncem svazek a pak pevně ovinujte vzhůru. Tenký konec zapleťte mezi
proutky svazku. Držadlo je potřeba poměrně kvalitně utahovat, neboť jeho
kvalita nám usnadní další pletení a ovlivní životnost upletené pomlázky.
Je také možné omotat připravené proutky přírodním motouzem. Získáme tím
sice kvalitní držadlo, ale nebude tak pěkné jako s použitím vrbového proutku.
Pomlázka ze šesti proutků pletená do kulata
Proutky rozdělte tak, že máte v každé ruce po třech. Vrchní proutek č. 1 (po
kliknutí myší na obrázek se vám zvětší) z levé strany provlékněte kolem středního proutku č. 5 na pravé straně a vraťte na nejspodnější pozici zpět na levou
stranu. Totéž udělejte s pravým horním
proutkem. Nyní proutek č. 2 obtočte kolem proutku č.5 a vraťte mezi proutky č. 1
a č. 6. Střídavě pokračujte z každé strany
až ke konci délky proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat. Na konci svažte proutky provázkem, případně tenkým
vrbovým proutkem. Můžete také ozdobit
konec pomlázky barevnou pentlí.
Pomlázka z osmi proutků do čtyřhranu
Do každé ruky si vezměte 4 proutky. Proutek č.1 z levé ruky provlékněte
horem mezi proutky č. 6 a č. 7 a spodem vraťte před proutek č. 4. Proutek č.
8 z pravé ruky horem provlékněte mezi proutky č. 3 a č. 4 a spodem vraťte
mezi proutky č. 1 a č. 5 v horní části. Dále vezměte proutek č. 2 z levé ruky a
horem provlékněte mezi proutky č. 5 a č. 6 a spodem umístěte mezi proutky
č. 1 a č. 8. Postupujte dále střídavě z pravé a levé strany, až dopletete ke konci
proutků. Nesmíte zapomenout citlivě dotahovat. Na konci svažte proutky provázkem, případně tenkým
vrbovým proutkem.
Pokud vyrábíte pomlázku poprvé, je dobré pro
získání zručnosti zkusit si ji
nejprve uplést z barevných
drátků, případně bužírky.
Pletení vám půjde mnohem lehčeji než z vrbových
proutků a také se vám mnohem lépe budou opravovat
případné chyby.
V dubnu bude v budově školy instalována fotografická výstava „Konec 2.
světové války v Mimoni“ a uskuteční se beseda pro veřejnost s Ing. Jiřím Šťastným na toto téma. Na květen plánujeme vystoupení Dismanova rozhlasového
dětského souboru s představením „Brundibár“. V červnu se uskuteční setkání
absolventů školy k 25. výročí Gymnázia Mimoň.
Na závěr prosba k veřejnosti:
Máte-li někdo jakékoli fotografie k plánovaným výstavám a jste ochotni nám je
zapůjčit k okopírování, kontaktujte nás, prosím, buď přímo v kanceláři školy Letná 263,nebo na tel.: 487 862 883, 725 820 472, případně e-mail: [email protected]
Zdroj: Mimoňský zpravodaj – leden 2015
Převzala: M. Honzírková
Sochy se opět vrátí do Stráže pod Ralskem
Do Stráže se vrátí čtyři pískovcové sochy, které od 70. let přebývaly ve
Vlastivědném muzeu v České Lípě.
Do muzea se tehdy dostaly v rámci svozu ohrožených památek. Mariánský
sloup a sochy sv. Zikmunda, Šebestiána a Huberta jsou nyní umístěné v klášterní zahradě českolipského muzea, která je veřejně přístupná.
Zdroj: Právo – 24. 3. 2015
Foto: M. Honzírková
Zdroj: www.e-hracky.cz/udelej/pomlazka.htm
Převzala: M. Honzírková
varta
strana 15
varta
duben 2015
Järgen Ice bar – 5. výročí Vehicle hall
Při příležitosti 5. výročí skateparku, které se konalo 7. 2. 2015, proběhlo slavnostní otevření obrovského iglú, které se rozhodla postavit parta lidí
pod jménem „Järgen family“ na počest jejich norského kamaráda Kurta Järgena.
Iglú, s kapacitou 18 osob, mělo 5 metrů v průměru a 3 metry na výšku. Na stavbu bylo použito
584 kostek sněhu a ledu o celkové váze 9 tun a
celá stavba trvala necelý týden. Interiér byl navržen jako společenská místnost s barem, sezením a
byl kompletně osvětlen i stylově vybaven.
Málokdo by věřil, že v těchto mírných zimách
lze ve Stráži postavit tak obrovské iglú.
strana 16
varta
varta
duben 2015
Bude to rok plný změn
Soubor opatření čeká na všechny fotbalové soutěže. Od nové sezóny
2015–2016 dojde k zásadním změnám v administraci ve všech fotbalových
soutěžích řízených FAČR.
Od 1. července 2015 budou všechny tyto nezbytné součásti probíhat elektronickou formou. To znamená, že každý klub by měl mít počítač s připojením na internet a alespoň jednoho člověka, který si s těmito operacemi poradí,
což je „administrátor“. Nákup počítače a placení internetové přípojky přinese
další náklady pro kluby. Finančně mohou přispět obce, ale také jsou ve hře
firmy, které nabízejí připojení.
Jarní soutěže odstartují 21. 3. 2015. Novinkou je zavedení PLAY OFF v soutěžích dorostu a starších žáků. Na FK Stráž p/R. byl převeden celý fotbalový
areál, a to po více jak třiceti letech, od živořící TJ UD Hamr. Byla vypracována studie na rekonstrukci a rozšíření fotbalového stadionu FK Stráž p/R. Dne
30. 1. 2015 byla přijata na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR
naše žádost o dotaci, tak uvidíme, jestli se ledy pohnou k lepšímu. Součástí
tohoto článku je i celé jarní rozlosování fotbalových utkání. Věříme, že se na
některý ze zápasů osobně přijdete podívat.
Ladislav Poncar, sekretář oddílu
FOTBAL: rozpis utkání – JARO 2015
datum
výkop
NE 17.5.
Stráž p. R. - Staré Splavy
10.00
Stráž p. R. - Desná
16.30
SO/NE
16.5.-17.5.
SO 4.4.
st. ž.
SO 4.4.
A
NE 5.4.
st. př.
Horní Libchava - Stráž p. R.
10.00
NE 5.4.
D
Jablonné v Podj. - Stráž p. R.
10.30
SO 11.4.
st. př.
Česká Lípa - Stráž p. R.
14.00
SO 11.4.
A
VTJ Rapid - Stráž p. R. (Pavlovice UMT)
16.30
SO 11.4.
st. ž.
Žandov - Stráž p. R.
10.00
NE 12.4.
D
Stráž p. R. - Doubí
10.00
SO 18.4.
D
VOLNO
SO 18.4.
A
Stráž p. R. - Rynoltice
17.00
st. př.
D
SO 23.5.
st. př.
SO 23.5.
A
NE 24.5.
st. ž.
Stráž p. R. - Skalice
13.00
PLAY OFF
Žandov - Stráž p. R.
14.00
Stráž p. R. - Krásná Studánka
17.00
Stráž p. R. - Cvikov
10.00
SO/NE
23.5.-24.5.
D
PLAY OFF
SO 30.5.
A
Cvikov - Stráž p. R.
17.00
NE 31.5.
st. př.
Stráž p. R. - Mimoň
13.00
SO/NE
30.5.-31.5.
D
PLAY OFF
NE 19.4.
st. ž.
Stráž p. R. - Mimoň
10.00
PLAY OFF (hraje se jednokolově)
st. př.
Jestřebí - Stráž p. R.
10.00
SO/NE
30.5.-31.5.
st. ž.
NE 19.4.
SO 25.4.
D
Stráž p. R. - Ars. Zákupy
10.00
SO 6.6.
st. př.
Cvikov - Stráž p. R.
12.00
Frýdlant - Stráž p. R. (UMT)
10.30
SO 6.6.
A
Stráž p. R. - Lomnice nad Popelkou
17.00
SO/NE
6.6.-7.6.
D
PLAY OFF
PLAY OFF
SO 25.4.
A
NE 26.4.
st. ž.
Dubice - Stráž p. R.
10.00
NE 26.4.
st. př.
Stráž p. R. - Kamenický Šenov
13.00
SO 2.5.
A
Stráž p. R. - Hejnice
17.00
SO/NE
6.6.-7.6.
st. ž.
NE 3.5.
st. ž.
Stráž p. R. - Jablonné v Podj.
10.00
SO 13.6.
A
NE 3.5.
st. př.
Doksy - Stráž p. R.
10.00
NE 14.6.
SO/NE
2.5.-3.5.
D
PLAY OFF (hraje se dvoukolově)
SO/NE
13.6.-14.6.
SO 9.5.
A
Mimoň - Stráž p. R.
SO 9.5.
st. ž.
VOLNO
NE 10.5.
st. př.
Stráž p. R. - Stružnice
SO/NE
9.5.-10.5.
D
SO 16.5.
A
SO 16.5.
st. ž.
17.00
13.00
PLAY OFF
Stráž p. R. - Bílý Kostel
17.00
Dubnice - Stráž p. R.
10.00
SO 20.6.
Harrachov - Stráž p. R.
17.00
st. př.
Stráž p. R. - Zákupy
13.00
st. ž.
PLAY OFF
BRIGÁDA
8.00
Vysvětlivky:
A
muži
D
dorost
St. ž.
starší žáci
St. př. starší přípravka I. A třída
kraj. přebor
okr. přebor
okr. přebor
Ladislav Poncar, sekretář oddílu
Prodám zrekonstruovaný byt 3+1 v OV, 65 m2,
ve 4. patře s výtahem. Rekonstrukce 2012 – nové
jádro, kuchyň, koupelna, moderní zařízení. Součástí bytu je balkon, komora, obývák, koupelna
s vanou, kuchyně a jídelní kout, dětský pokoj. K
bytu patří prostorný sklep.
Cena 599 000 Kč je vč. právního servisu. Pomohu se zařízením hypotéky. V případě rychlého jednání sleva. Kontakt Aleš Vogel, tel.737 853 264.
varta
strana 17
varta
duben 2015
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant černý, modrý,
žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční
v neděli 26. dubna 2015
Stráž pod Ralskem, u restaurace na náměstí v 10.35 hod.
v úterý 28. dubna 2015
Stráž pod Ralskem, u restaurace na náměstí v 14.45 hod.
…………………………………………………………………..........…………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
strana 18
VARTA - zpravodaj města Stráž pod Ralskem. IČO 260 967. Vydávání
povoleno MK ČR E 12228. Měsíčník. Náklad 400 výtisků. Redakční
rada: Karel Huml (šéfredaktor), Michaela Hylská, Milena Honzírková.
Příjem příspěvků na podatelně MěÚ nebo na [email protected] .
Zasílané příspěvky musí obsahovat jméno a adresu autora (na žádost
nemusí být zveřejněno). Nezveřejněné příspěvky budou otištěny v příštím vydání.
Adresář přispěvatelů je k dispozici na IC. Veškerá inzerce je placená dle daného
ceníku. Vytiskla Tiskárna Knopp. Uzávěrka příštího čísla je 16. 4. 2015.
varta

Podobné dokumenty

EL todo 5/2008

EL todo 5/2008 bílou barvu (například výstražný

Více

rhs-5-pdf - Státní oblastní archiv v Praze

rhs-5-pdf - Státní oblastní archiv v Praze a Tlesky. V rámci poměrně velkého, ale územně roztříštěného kapitulního panství patřila Čistá po dlouhou dobu mezi lokality s největším počtem domů i obyvatel. V souvislosti s tím je možno uvažovat...

Více

Vyhodnocení vlivu na ŽP a území NATURA 2000

Vyhodnocení vlivu na ŽP a území NATURA 2000 nebo komunitární úrovni. Zhodnocení vztahu úP k cílům ochrany životního prostředí přijatým na vnitrostrostátní úrovni...................................................................................

Více

Ediční plán 2011/2012

Ediční plán 2011/2012 www.firma.kosmas.cz Odběratelé na Slovensku mohou naši produkci objednat u distribuce a knihkupectví Artforum s. r. o., Kozia 20, 811 03 Bratislava, tel.:/fax: +421 254 411 898, www.artforum.sk, ko...

Více

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž

GLOSY Z RADNICE Hornické město Stráž tvořený neutralizační stanicí matečných louhů, neutralizační stanicí NDS 10 a areálem odkaliště. Stát vynaložil na jejich výstavbu více než 3,5 miliardy korun. Poslední z těchto technologií byla zp...

Více