CHECKLIST A PRVOTNÍ INSTRUKCE

Komentáře

Transkript

CHECKLIST A PRVOTNÍ INSTRUKCE
I.Quest 2016
CHECKLIST A PRVOTNÍ INSTRUKCE
Vážení soutěžící, nejprve si zkontrolujte, že Váš startovní balíček obsahuje všechny náležitosti. Pokud
zjistíte jakoukoli nesrovnalost, ihned se obraťte na organizátory soutěže.
SLOŽENÍ STARTOVNÍHO BALÍČKU




Checklist (1 stránka)
Přihlašovací údaje do webového rozhraní (1 stránka)
Zadání soutěže I.Quest 2016 (3 stránky)
Mapa – všechny waypointy jsou výhradně v oblasti mapy (1 stránka)
PRVOTNÍ INSTRUKCE
Použijte přihlašovací údaje a zkuste se přihlásit na webové rozhraní soutěže I.Quest. V případě jakýchkoli
problémů se ještě před startem obraťte na organizátory soutěže.
Pročtěte si důkladně Zadání soutěže I.Quest 2016.
Věříme, že se Vám I.Quest bude líbit a přejeme hodně štěstí v letošním třetím ročníku.
Příjemný den přeje
realizační tým I.Questu
Kontakt na organizátora v době soutěže: +420 731 137 569
I.Quest 2016
PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE
do webového rozhraní I.Questu




Tým:
Webová adresa: http://wr.i-quest.cz
Uživatelské jméno:
Heslo:
Kontakt na organizátora v době soutěže: +420 731 137 569
I.Quest 2016
ZADÁNÍ SOUTĚŽE I.QUEST 2016
Každý tým obdrží ve startovní balíčku přihlašovací údaje do webového rozhraní soutěže I.Quest (Dále jen
WR). WR Vás bude provázet celou soutěží od začátku do konce. Přesně v 6:00 hodin soutěž startuje a ve
WR se (po obnovení stránky) objeví první úkol.
Cílem soutěže je na základě získaných indicií navštívit postupně waypointy, které stanovil oraganizátor. Ve
WR získáváte tzv. úkoly. Každý úkol obsahuje jednu nebo více indicií, některé z nich navádí na indicie
věcné.
Úkolů na Váš čeká letos 13 ... waypointů je 12 – tedy na startu získáváte první úkol, který Vás přivede
k prvnímu waypointu, atd ... na posledním dvanáctém waypointu, tedy u úkolu č. 13 již nebude možné
použít minci na nápovědu, viz. níže.
Každá indicie je označená jedním ze tří následujících symbolů:
1. Indicie k tzv. powerwaypointům, tedy k waypointům směřujícím k pokračování v soutěži. I.Quest 2016
obsahuje postupně 12 powerwaypointů, soutěž je tedy z tohoto pohledu lineární. Všechny powerwaypointy
musíte navštívit postupně ve správném pořadí. Indicie k powerwaypointům obsahují informaci o tom, jak
dlouhý je deadline pro tento úkol a zda je k této indicii připravena nějaká nápověda. Indicie
k powerwaypointům jsou označeny zaměřovačem.
2. Indicie směřující k tzv. mincovním waypointům. V I.Questu 2016 máme připraveny 3 mincovní
waypointy. Na každém z nich můžete získat minci a dle vlastní potřeby vyměnit v průběhu závodu za
nápovědu ke konkrétnímu úkolu. Tyto waypointy jsou nepovinné, nemají deadline a neexistuje k nim
nápověda. Mincovní waypointy jsou označené mincí:
Kontakt na organizátora v době soutěže: +420 731 137 569
I.Quest 2016
3. Indicie směřující k tzv. pomocným waypointům. Na pomocném waypointu získáte informace, které
vám pomohou později v soutěži, typicky je využijete pro vyřešení posledního úkolu a k dokončení soutěže.
Pomocné waypointy jsou sice nepovinné, ale bez jejich návštěvy může být dokončení I.Questu velmi
nesnadné. Organizátor doporučuje tyto waypointy navštívit. Pomocné waypointy jsou označené otazníkem a
není k nim žádná nápověda. V ročníku 2016 bude jen 1 pomocný waypoint.
Tyto tři typy se mohou prolínat, takže není vyloučeno, že některý waypoint bude označen více symboly.
Obecně k waypointům jakéhokoli typu
Na každém waypointu musíte najít soutěžní kód. Formát soutěžního kódu je I.Q:xxxxxxxx, kde x může být
číslo nebo písmeno. Kromě prefixu I.Q: je tedy soutěžní kód osmimístný. Soutěžní kód může být různý,
např: klasický štítek, BT, Wifi síť, různý typ zavedého kódu (QR, Aztech, čárkový kód apod.), nápis na
vybavení, kód zapsaný UV fixem, případně jiný.
Kromě námi vyrobených soutěžních kódů se můžete setkat také s kódy v terénu, které neobsahují prefix
I.Q:, nicméně na hledání soutěžního kódu v terénu budete upozorněni v zadání daného úkolu. (např.
Dostanete úkol, dostat se na hrad XY, najít kašnu se sochou anděla a soutežní kód je jméno napsané na
nejvyšší soše kašny) – nicméně i při soutěžních kódech v terénu zachováváme délku kódu 8 znaků, pouze
chybí prefix I.Q:
Jako třetí možnost je, že Vám soutěžní kód vyjde přímo při vyluštění nějakého úkolu – např. vyluštíte
osmisměrku a zbývající písmenka utvoří soutěžní kód – takový pochopitelně také nemá prefix I.Q:
Získaný soutěžní kód zadáte do WR. Pokud je kód správný, podle typu waypointu se pak stane toto:
1. V případě mincovního waypointu neobdržíte žádný další úkol, nýbrž minci, kterou jsme nazvali
Iqcoin (iqc). Získané mince můžete kdykoli v průběhu soutěže vyměnit za nápovědu k právě
řešenému úkolu v kurzu 1 mince = 1 nápověda. Počet již získaných mincí se zobrazuje ve WR.
2. V případě powerwaypointu získáte další úkol a v tento okamžik k němu začíná běžet deadline.
3. V případě pomocného waypointu získáte informaci, kterou tento waypoint skrýval.
Kontakt na organizátora v době soutěže: +420 731 137 569
I.Quest 2016
Kromě závěrečného mají všechny předešlé úkoly určen časový limit (dále jen deadline), který začne ubíhat
od dosažení indicie každým jednotlivým týmem. Deadline je stanoven podle předpokládané náročnosti pro
každý úkol zvlášť a pohybuje se v rozmezí 30 – 180 minut. Deadline je zveřejněn v indicii k aktuálnímu
powerwaypointu a ve WR vidíte stále jeho odpočet. Pokud deadline vyprší, získáte k aktuálnímu úkolu
řešení.
Vítězem I.Questu 2016 se stává tým, který nejrychleji ve správném pořadí zadá do WR všechny soutěžní
kódy powerwaypointů a soutěžní kód, který získá ze závěrečného úkolu, a to v časovém limitu soutěže,
tedy do 21:00.
Po skončení soutěže se uskuteční vyhlášení vítěze a zveřejnění pořadí jednotlivých týmů.
Před cestou ke každému dalšímu waypointu doporučujeme týmům zkontrolovat si na dané trase případné
uzavírky, např. na http://www.dopravniinfo.cz.
Všechny waypointy se nachází na veřejně přístupných místech, případně na místech řádně označených
instrukcemi a logem soutěže.
K některým waypointům nebude možné dojet až na místo dopravním prostředkem, a budete tedy muset
některá místa navštívit pěšky. Délka pěší chůze k waypointu nepřekračuje 1500 m. Vyzýváme soutěžící,
aby respektovali dopravní předpisy a obecně se na silnicích nechovali nebezpečně, I.Quest rozhodně není
automobilový závod na veřejných komunikacích.
Každý soutěžní tým je taktéž zodpovědný za to, že po odchodu z místa jsou soutěžní kódy a veškeré
vybavení soutěže v původním stavu. Proto prosíme nepoškozujte soutěžní kódy, neschovávejte vybavení a
pokud se jedná o věc, se kterou se manipuluje, vracejte ji vždy do původního stavu. Pokud v průběhu
soutěže narazíte na technický problém s WR, ihned chybu nahlaste organizátorům. Pokud v místě
waypointu naleznete poškozený soutěžní kód, poškozenou nebo nefunkční indicii, případně pokud si
budete jisti, že jste na správném místě a indicie či soutěžní kód budou chybět, také se prosím ozvěte
organizátorovi, který bude situaci řešit. Organizátor však není oprávněn a nebude žádnému týmu radit s
řešením úkolů, na správné řešení musíte přijít výhradně s využitím indicií, případně nápovědy.
Během soutěže mějte aktivní telefonní číslo na manažera týmu, které jste udali v registračním formuláři.
V případě organizačních potíží vás budeme kontaktovat právě na tomto tel. čísle.
Po skončení soutěže doufáme, že soutěžící po náročném dni zůstanou v místě vyhlášení výsledků a
afterparty.
Hodně štěstí.
Realizační tým I.Questu
Kontakt na organizátora v době soutěže: +420 731 137 569

Podobné dokumenty

Umístění questu na web – podmínky Pro umístění na

Umístění questu na web – podmínky Pro umístění na Pro umístění na web prosíme o stručné vyplnění následujících odrážek a vyplnění popisu pro umístění na web:

Více

Výsledky degustační soutěže

Výsledky degustační soutěže Správné odpovědi tipovací soutěže - "Vinařská stezka 2013" 14.9. 2013, Pavlov Stanoviště

Více

GPS Data Logger User`s Manual

GPS Data Logger User`s Manual Příkaz z menu “Photo” -> “Shift photo time…” zobrazí okno Shift Photo Time. Všechny snímky bude možné posunout v čase o zadanou hodnotu vpřed nebo vzad. Nové datum bude uloženo do informací EXIF so...

Více

Seriál G5 Plus-introduction

Seriál G5 Plus-introduction e-learningových kurzů. Neméně důležité je také usnadnění komunikace se zahraničními pacienty. Studium angličtiny se stává velice

Více

Pilotní příručka v českém jazyce Skyforce Skymap (Tracker) IIIC

Pilotní příručka v českém jazyce Skyforce Skymap (Tracker) IIIC Databáze přístroje V databázi jsou setříděny pevně vložené navigační body a informace (Jeppesen ) společně s Vašimi uživatelskými body. Během používání přístroje, budete potřebovat z této databáze ...

Více