Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
NÁZEV:VY_32_INOVACE_106_Uhlí
AUTOR: Igor Dubovan
ROČNÍK, DATUM: 9., 15. 11. 2011
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Chemie, Zdroje uhlovodíku
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
REDIZO: 600 150 585
ANOTACE
• Materiál je vhodný pro žáky 9. ročníku chemie
• Žáci se zde seznamují se základními zdroji
uhlovodíku
Zdroje uhlovodíků
UHLÍ
(lidově či nářečně též
uhel) je hnědá, černá
nebo hnědo-černá
hořlavá hornina.
Uhlí je složeno především z
uhlíku, vodíku a kyslíku,
obsahuje však také další
chemické prvky především síru
a příměsi radioaktivní (uran a
thorium).
vznik uhlí
Uhlí vzniklo z rostlinných a
živočišných zbytků, které byly
uloženy v anaerobních vodních
prostředích, kde nízké hladiny
kyslíku bránily jejich
kompletnímu rozkladu a oxidaci
(hnití).
typy uhlí
hnědé uhlí
používá se k
vytápění
domácností nebo
k výrobě tepla a
elektřiny
černé uhlí
Jedná se o hořlavou
surovinu, jež se používá
především jako palivo
pro získávání tepla a
energie.
antracit
jde o nejkvalitnější
uhlí, používá se na
vytápění a k
výrobě chemikálií.
těžba černého uhlí
většina černého uhlí je dolována pod zemí pomocí šachet
těžba hnědého uhlí
probíhá povrchovým způsobem
Povrchové doly tvoří rozlehlé plochy, které mají neblahý vliv na
krajinný ráz.
Pro povrchový důl se v praxi používá synonymum lom.
těžba uhlí ve světě:
Podle mapy uveď 5 významných světových producentů uhlí:
Chemické zpracování uhlí
Hnědé uhlí se většinou
spaluje v tepelných
elektrárnách.
Černé uhlí se zpracovává tzv.
karbonizací, což je zahřívání
černého uhlí na teplotu
800–1000 °C bez přístupu
vzduchu v koksovnách.
Produkty chemického zpracování uhlí
Koks
je pevný uhlíkatý zbytek odvozený
z nízkopopelového, nízkosirného
černého uhlí
Dehet
neboli tér je směs
několika set
chemických látek.
Vedlejší produkty:
svítiplyn
amoniaková voda
Co všechno se dá vyrobit z dehtu
závěr
Hnědé uhlí se většinou spaluje v tepelných
elektrárnách. Černé uhlí se zpracovává
tzv. karbonizací, což je zahřívání černého
uhlí na teplotu 800–1000 °C bez přístupu
vzduchu v koksárnách. Hlavními produkty
tohoto děje jsou koks a dehet . Dehet se
zpracovává v podniku DEZA Valašské
Meziříčí. Můžeme z něho vyrobit CD disky,
plasty, syntetické barvy nebo silon.
Použité zdroje:
Coal.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal.jpg
Struktura chemiczna węgla kamiennego.svg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2011-11-13]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Struktura_chemiczna_w%C4%99gla
_kamiennego.svg
Meyers b15 s0272b.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meyers_b15_s0272b.jpg
Mineral Antracita GDFL001.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-1113]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mineral_Antracita_GDFL001.JPG
Použité zdroje:
Braunkohle als Hausbrand.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-0426]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Braunkohle_als_Hausbrand.jpg
Coal anthracite.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-04-26].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal_anthracite.jpg
Chassis du Bois Du Cazier Marcinelle.JPG. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2012-04-26]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chassis_du_Bois_Du_Cazier_Marci
nelle.JPG
Cole mine schematic.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online].
San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-04-26].
Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cole_mine_schematic.png
Použité zdroje:
Drilling of blastholes with air drill.png. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2011-11-13].
Tagebau Garzweiler Panorama 2005.jpg. In: Wikipedia: the free
encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
2001- [cit. 2011-11-13].
Lom bilina.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Lom jiri.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Rypadlo Tušimice.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rypadlo_Tu%C5%A1imice.jpg
Použité zdroje:
Elna Detmarovice.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Elna_Detmarovice.jpg
CoalcliffICC.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CoalcliffICC.jpg
Koks Brennstoff.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koks_Brennstoff.jpg
Corn Stover Tar from Pyrolysis by Microwave Heating.jpg. In:
Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Kompressionsstrümpfe.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia
[online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-1113]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kompressionsstr%C3%BCmpfe.jpg
Použité zdroje:
Cd2.png. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco
(CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cd2.png
Plastic Metaphors.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2011-11-13].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plastic_Metaphors.jpg

Podobné dokumenty

Obr. 1 - biologie všedního dne

Obr. 1 - biologie všedního dne Obr. 8: Upravená pláň vytěženého rašeliniště pře jeho revitalizaci. Šumava – rašeliniště Soumarský most, 2001. Zdroj: foto archiv autora

Více

Uhlí, ropa, plyn a lidstvo [str. 169-170]

Uhlí, ropa, plyn a lidstvo [str. 169-170] vegetací. Šumava – rašeliniště Soumarský most, 2001. rašelinnou vegetací. Šumava – rašeliniště Soumarský most, Foto: V. Zýval 2001. Foto: V. Zýval

Více

ga-pp-che-02-03

ga-pp-che-02-03 v koksárnách z černého uhlí zahříváním bez přístupu vzduchu pro roztavení rudy redukční činidlo v nižší části pece

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám • Ve výtrusnicových kupkách naspodu listů jsou výtrusnice a v nich výtrusy.

Více

DEZA, a.s.

DEZA, a.s. DEZA, a. s. se sídlem ve Valašském Meziříčí je výrobcem aromatických uhlovodíků a dalších chemických látek se 120letou tradicí. Ke své výrobě společnost využívá dvě základní suroviny 1) surový benz...

Více

solas® online analyzátor pro sypké materiály

solas® online analyzátor pro sypké materiály Společnost apc analytics je vývojářem a výrobcem přístrojů pro odběr, úpravu a analýzu vzorků pro průmyslové použití. Kromě projektování, výroby, instalace a uvedení do provozu těchto plně automati...

Více