Chirurgické ošetřovatelství - Katedra ošetrovateľstva

Komentáře

Transkript

Chirurgické ošetřovatelství - Katedra ošetrovateľstva
1
LEDEN / ÚNOR 2012 ● ROČNÍK VIII.
odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky
63 Kč / 3 €
pro předplatitele 58 Kč
Nemocnice Na Bulovce:
změna názvu je jen vizuální
Perforace tenkého střeva
Kvalita života pacientů
se zhoubnými
nádory hlavy a krku
cizím tělesem
ISSN 1801-1349
PŘÍLOHA: Diagnóza na konferenci SOBĚSTAČNOST. BOLEST. INKONTINENCE.
Chirurgické ošetřovatelství
OBSAH
EDITORIAL
Se začátkem nového roku
je spojena rekapitulace roku předešlého, proto i na
stránkách tohoto čísla naleznete ohlédnutí za rokem
2011. Přinášíme hodnocení českých nemocnic za
rok 2011, výsledky soutěže Cena kvality za
sociální péči, dozvíte se, které nemocnice
získaly v minulém roce ocenění Nejusměvavější nemocnice v ČR. Informujeme vás
o vyhlášení prvního ročníku zajímavého
projektu Poslání pečovat, který si klade za
cíl podpořit a zviditelnit náročnou práci pracovníků sociální péče.
I odborný časopis Diagnóza v ošetřovatelství prošel v minulém roce řadou změn. Byl
rozšířen o přílohu Diagnóza na konferenci,
díky níž máte možnost získávat a čerpat informace a příspěvky z konferencí a kongresů, které naše společnost pořádá a jichž se
s časopisem účastníme jako mediální partner. Stránky jsou rozšířeny o nové rubriky
PŘEDSTAVUJEME a PRÁVNÍ RADY.
Výrazně se v minulém roce rozšířila i redakční rada časopisu Diagnóza v ošetřovatelství, její členové jsou erudovaní odborníci různých profesí a oborů ve zdravotnictví
a sociálních službách, protože naším cílem
je přinášet vám odborné články a informace
z různých oborů a profesí, a zvýšit tím nejen
odbornost, ale i pestrost a různorodost jednotlivých příspěvků.
Začátek nového roku je však hlavně výhledem do roku nového. Rok 2012 je pro
naši společnost Promediamotion s.r.o. důležitý nejen proto, že si připomínáme 10. výročí založení, připravujeme také jako každý
rok celou řadu odborných akcí, chystáme
nová témata, jimiž chceme oslovit nové
čtenáře jak v Čechách, na Moravě tak i na
Slovensku (27. 4. 2012 se uskuteční Mezinárodní vědecko-odborná konference
v Trnavě).
Nejdůležitější pro nás bude i v tomto roce
zpětná vazba od vás, čtenářů. Zajímá nás,
jaká témata byste chtěli nalézat na stránkách
našeho časopisu. Uvítáme, pokud se s námi
podělíte o své názory, dojmy a postřehy.
Přejeme vám zdraví a mnoho osobních
i pracovních úspěchů v roce 2012.
Eva Mašatová
ředitelka redakce
PŘEDSTAVUJEME
Nemocnice Na Bulovce: změna názvu je jen vizuální
11
5
PRAXE
Co dokáže Protison?
Hlavním úkolem stomických sester
je usnadnit život pacientům se stomií
Nová generace jednorázových chirurgických nástrojů
Hygiena rukou v prevenci nemocničních infekcí
Manažment ošetrovania chronických rán
Bioaktivní krytí Traumacel Biodress
Ošetřovatelská péče o pacientku se zánětlivým
onemocněním prsu
Kvalita života pacientů se zhoubnými nádory
hlavy a krku
7
10
12
14
16
19
12
21
24
SERVIS
Žebříček českých nemocnic pro rok 2011
Úsměv pro život vyhlásil Nejusměvavější nemocnici
za rok 2011
Tým plastických chirurgů v Nemocnici Na Bulovce
Darované infuzní přístroje daly půlroční Sofii
naději na aktivní život
27
28
30
30
ZADÁNO PRO
Léčba neplodnosti v datech a číslech
Poslání pečovat – kazuistika první
21
31
32
VZDĚLÁVÁNÍ
Trnavská univerzita
Posturální instabilita a její komplikace
u nemocných s Parkinsonovou chorobou
34
36
PRÁVNÍ RADY
29
38
Je očkování stále ještě povinné?
40
OBORY
Perforace tenkého střeva cizím tělesem
Jak předejít vzniku zubního kazu
Histologie od minulosti k současnosti
40
42
44
KULTURA
Kultura / nové knihy
46
7
PŘÍLOHA – DIAGNÓZA NA KONFERENCI
Terapie stresové inkontinence moče u žen
Ostravský koncept ve fyzioterapii inkontinence moče
Nozokomiální nákazy
2
4
7
Na tomto čísle spolupracovali:
www.promediamotion.cz
3
10 let
ODBORNÝ ČASOPIS
PRO NELÉKAŘSKÉ
ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
24. 2. 2012
V. konference „Nozokomiální nákazy. Infekční ošetřovatelství“.
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2. 4 kredity ČAS a POUZP.
Odborný garant: MUDr. Hana Roháčová, Ph.D., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických
nemocí Nemocnice Na Bulovce Praha.
15.–16. 3. 2012
VIII. Kongres „Hojení ran“.
Celostátní odborný kongres, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2. 8 kreditů ČAS a POUZP.
Odborný garant: Mgr. Dagmar Škochová, vrchní sestra I. chirurgické kliniky VFN Praha
27. 4. 2012
Mezinárodní konference „Diagnóza v ošetřovatelství – nové trendy v oboru“.
Mezinárodní vědecko-odborná konference, aula Trnavské univerzity v Trnavě. 4 kredity ČAS a POUZP.
17.–18. 5. 2012
„Problematický pracovník – jak na něj“.
9. ročník odborné školicí akce Efektivní řízení ve zdravotnictví, Spa Hotel Felicitas, Poděbrady.
Odborný garant: PhDr. Martina Venglářová. 8 kreditů ČAS a POUZP.
2.–9. 6. 2012
Zahraniční školicí akce Chorvatsko.
7. ročník zahraniční školicí akce v ČJ, Zaton Holiday Resort***, Chorvatsko.
Odborný garant: Bc. Světlana Buková, fyzioterapeut, Nemocnice Břeclav. 12 kreditů ČAS a POUZP.
21. 6. 2012
V. konference „Sociální péče“.
Celostátní odborná konference, aula Masarykovy Univerzity Brno. 4 kredity ČAS a POUZP
Konference se koná ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR
Odborný garant: PhDr. Marie Macková, Ph.D., RSW, Katedra ošetřovatelství LF MU Brno.
12. 10. 2012
VI. konference „Diagnóza v ošetřovatelství – Výživa. Domácí péče“.
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2. 4 kredity ČAS a POUZP.
Odborní garanti: Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Hradec Králové,
Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR, Praha.
9. 11. 2012
II. konference „Komunikační dovednosti“.
Celostátní odborná konference Divadlo Za plotem, Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha.
4 kredity ČAS a POUZP.
15. 11. 2012
III. konference Nozokomiální nákazy. Endoskopie. Chirurgie.
Celostátní odborná konference, VC Masarykova nemocnice, Sociální péče 2216/12 A,
Ústí nad Labem. 4 kredity ČAS a POUZP.
30. 11. 2012
VIII. konference „Soběstačnost. Bolest. Inkontinence“.
Celostátní odborná konference, KC Palác Charitas, Karlovo nám. 5, Praha 2. 4 kredity ČAS a POUZP.
Odborný garant: Doc. MUDr. Feyreisl, J. CSc., ředitel ÚPMD Podolí, Praha.
Podrobné informace na www.promediamotion.cz nebo na telefonním čísle 777 558 729.
Akce jsou určeny pro nelékařské zdravotnické pracovníky, jako jsou: sociální pracovníci ve
zdravotnictví, agentury domácí péče, všeobecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuti, asistenti ochrany
veřejného zdraví, ortoptici, farmaceutičtí asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti.
Konference jsou ohodnoceny kredity dle vyhlášky č.4/2010 Sb.
Na všechny akce se můžete přihlásit na:
www.promediamotion.cz/vzdelavaci-akce ● [email protected]
telefonicky: 777 558 729 ● poštou: Promediamotion s.r.o., Administrativní budova Markland,
Počernická 96, 108 00, Praha 10.
Společnost PROMEDIAMOTION,
vydavatel časopisu Diagnóza v ošetřovatelství
ve spolupráci s Fakultou zdravotnictví a sociální práce
Trnavské univerzity v Trnavě pořádá Mezinárodní vědecko-odbornou konferenci
Diagnóza v ošetřovatelství – nové trendy v oboru
dne 27. 4. 2012
Konference se koná pod záštitou rektora Trnavské univerzity v Trnavě
prof. doc. JUDr. Marka Šmida, Ph.D.
diagnóza
v ošetřovatelství
4
P Ř E D S TAV U J E M E
diagnóza
v ošetřovatelství
Přihlásit se můžete na www.promediamotion.cz,
nebo [email protected], nebo telefonicky na: 777 558 729
1 / 2012
Ročník VIII, číslo 1
Ředitelka redakce:
Mgr. Eva Mašatová
[email protected]
Tel.: +420 777 058 738
Odborná spolupráce:
PhDr. Irena Nerudová
[email protected]
P.R. & Marketing manažer:
Bc. Jakub Mašata
[email protected]
Tel.: +420 774 000 840
Asistentka redakce:
Renata Cermanová
[email protected]
tel.: +420 777 558 729
Redakční rada:
doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD., vedoucí Katedry
ošetřovatelství Fakulta zdravotnictví a sociální práce,
TU v Trnavě
Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR, Praha
[email protected]
PhDr. Jaroslava Kotalíková,
členka výkonné rady Asociace poskytovatelů sociálních
služeb ČR G-centrum Tábor
MUDr. Věra Melicherčíková, CSc.
Státní zdravotní ústav, Praha
[email protected]
Miloslava Machovcová
členka prezidia ČAS
[email protected]
PhDr. Marie Macková, Ph.D., RSW
Katedra ošetřovatelství – Lékařská fakulta MU Brno
[email protected]
Bc. Andrea Mašínová, MBA
hlavní sestra, FN Plzeň, [email protected]
Mgr. Soňa Mendlová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Nemocnice Na Bulovce, Praha
[email protected]
Bc. Erna Mičudová
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Brno
[email protected]
Blanka Novotná
Asistentka hlavní sestry, Psychiatrická léčebna Bohnice,
[email protected]
MUDr. Marie Svatošová
prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové
paliativní péče
[email protected]
Mgr. Markéta Svobodová
hlavní sestra Masarykovy nemocnice
Ústí nad Labem, o.z., [email protected]
Mgr. Vladan Toufar
Člen výkonného výboru Unify ČR
Nemocnice Břeclav, [email protected]
Mgr. Jiřina Tučková
asistentka náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol,
Praha, [email protected]
Mgr. Dana Vaňková
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Praha
FN Hradec Králové, [email protected]
Grafická úprava: Viola Urbanová
Foto na titulní straně: iStockphoto
Inzerce:
Katka Nejedlá
[email protected]
Tel.: +420 602 697 686
Vydavatel:
PROMEDIAMOTION, s.r.o.
Administrativní budova Markland, Počernická 96,
108 00, Praha 10
Předplatné:
Objednávky předplatného:
● Postservis, oddělení předplatného
Poděbradská 39, 190 00 Praha 9
Bezplatná infolinka: 800 300 302,
Fax: 284 011 847, www.periodik.cz
[email protected][email protected]
● Telefonicky na 777 558 729
● Pomocí SMS ve tvaru: DIAGNOZA PŘÍJMENÍ JMÉNO
ADRESA PSČ na telefonní číslo 777 558 729
Roční předplatné: 350,- Kč, cena výtisku 63,- Kč,
Studentská cena 300,- Kč (s potvrzením o studiu).
Předplatné do zahraničí (Slovensko) 350,- Kč + poštovné.
Časopis vychází 6x/rok (leden, březen, květen, červenec,
září, listopad)
Tisk: Label, s.r.o., Kutná Hora
Vychází 6x ročně.
ISSN 1801 – 1349
Přetisk a jakékoli šíření pouze se souhlasem
vydavatele.
NEMOCNICE
NA BULOVCE:
Změna názvu je jen vizuální
Mgr. Martin Sálek, tiskový mluvčí Nemocnice Na Bulovce Praha, e-mail: [email protected]
Nemocnice Na Bulovce vznikla před 80 lety a dodnes poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a zvláště specializovanou diagnostickou a léčebnou péči, jejíž součástí
jsou i nezbytná preventivní opatření. Zdravotní služby poskytuje ve spádové oblasti vymezené ministerstvem zdravotnictví i na území celé České republiky.
N
emocnice Na Bulovce poskytuje komplexní lékařskou péči,
zajišťuje transfuzní služby, zpracovává biologický materiál a provádí velkou škálu laboratorních vyšetření. Nemocnice je provozovatelem slatinného
lázeňského komplexu ve středočeské obci
Lázně Toušeň. V areálu nemocnice je
umístěna Protialkoholní záchytná stanice,
působí zde Národní jednotka dohledu nad
tuberkulózou a je zde i LSPP pro děti a dospělé.
Nemocnice Na Bulovce má 2100 zaměstnanců a disponuje 1080 lůžky, z toho 102 lůžek patří jednotce intenzivní péče a 34 lůžek je ošetřovatelských.
Obložnost, tedy intenzita využívání lůžek, byla v roce 2010 71,7 %. Hospitali-
zovaných pacientů bylo v roce 2010
44 348, ambulantně ošetřeno v nemocnici bylo 556 342 osob. Provedeno zde bylo 22 000 operačních výkonů. Lékařská
služba první pomoci v roce 2010 ošetřila
8430 dětí a 7308 dospělých.
Chirurgická klinika se zapsala
do učebnic dějepisu
Dne 21. června 1931 byla nová nemocnice primátorem hlavního města Prahy
a předsedou vrchní správy Všeobecné veřejné nemocnice v Praze VIII Na Bulovce
JUDr. Karlem Baxou oficiálně předána
veřejnosti. Této mimořádné slavnostní
události se zúčastnila celá řada politiků
a odborníků z řad lékařů. Bulovka se stala
nejmodernějším zdravotnickým zařízením
v republice a po jejich dobudování byly
některé části nemocnice dávány za vzor
mnoha podobným zařízením na celém
světě. Na Bulovce bylo tehdy nevídaných
765 lůžek a péče o pacienty byla skutečně
komplexní.
20. srpna 1931 bylo uvedeno do provozu
chirurgické oddělení s celkovou kapacitou
219 lůžek pro dospělé a sedm lůžek pro děti. Primářem tohoto oddělení byl MUDr.
J. Horák, po jeho smrti se ujal této funkce
profesor MUDr. J. Levit. Události druhé
světové války posunuly chirurgické oddělení do popředí zájmu celé veřejnosti. Bylo to především v souvislosti s atentátem
na zastupujícího říšského protektora SS
Obergruppenführera Reinharda Heyd- ➤
www.promediamotion.cz
5
PRAXE
P Ř E D S TAV U J E M E
➤ richa, který byl operován týmem lékařů a sester z Berlína právě na chirurgii, kde
ho hlídaly stovky příslušníků SS. Dne 4.
června 1942 brzy ráno Heydrich zemřel,
údajně na celkovou sepsi. Tuto těžkou válečnou etapu dějin nemocnice dnes připomínají už jen pamětní desky a název chirurgického pavilonu, který nese jméno po
gestapem umučeném MUDr. B. Budínovi.
Letos si Česká republika připomíná 70.
výročí tohoto nejvýznamnějšího činu domácího i zahraničního odboje v období
druhé světové války. Teprve po operaci
Anthropoid a následných represích – tedy
až ve druhé polovině roku 1942 – totiž
odvolaly Francie a Velká Británie svůj
podpis pod mnichovskou dohodou.
Chirurgická klinika Nemocnice Na Bulovce se svou minulostí trvale zapsala do
učebnic dějepisu. Má však i svou přítomnost a plány do budoucna. Od začátku letošního roku se vrchní sestrou kliniky stala Bc. Ivana Bališová, která zvítězila ve
výběrovém řízení z jedenácti přihlášených uchazečů. Vysoká účast v tomto výběrovém řízení jen potvrdila, že o práci na
Bulovce je mimořádný zájem. Ivana Bališová prostředí Nemocnice Na Bulovce
zná velmi dobře, několik let totiž vedla
sestry na sousední klinice plastické chirurgie, proto nepotřebovala podle nepsaných zvyklostí tzv. „dobu hájení“ a s nástupem na pozici vrchní sestry mohla
začít realizovat své představy, jak chirurgické klinice pomoci. „Rozhodně se zasadím o zmodernizování sociálního zázemí
jak pro pacienty, tak i pro personál. Stejně tak budu podporovat a snažit o zatraktivnění celkového vzhledu kliniky a jejích
interiérů, přeci jen tu pacienti i pracovní-
6
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
ci tráví hodně času. Psychická pohoda je
důležitým prvkem vzájemné důvěry a tím
i úspěšnější léčby,“ plánuje Bališová.
plastické chirurgie, gynekologicko-porodnickou, dermatovenerologickou, pneumologickou a hrudní chirurgie, infekčních,
parazitárních a tropických nemocí, ústav
radiační onkologie a ústav soudního lékařství," uvedl. Doplnil, že zřizovatelem nemocnice je stále ministerstvo zdravotnictví. „Jestli to tak zůstane, nebo se nakonec
staneme metropolitní nemocnicí, teď závisí
na zastupitelích Prahy a jejich rozhodnutí," podotkl MUDr. Petr Zajíc.
Bulovka přišla o status fakultní nemocnice proto, že tak na konci srpna rozhodl
ministr zdravotnictví Leoš Heger. Změna
má podle něj posílit roli kmenových nemocnic, které jsou vázané na sídla lékařských fakult a mají celkově nejvyšší výukový a výzkumný potenciál. Podobně
dopadla i Thomayerova nemocnice.
„Myslím si, že za tímto krokem byla i snaha o to, aby se zracionalizovalo fungování pražského nemocničního zdravotnictví," řekl k tomu kroku ředitel Bulovky.
Nemocnice Na Bulovce
přišla o písmenka na bráně,
už není fakultní
Co dalšího Nemocnici
Na Bulovce přinesl rok 2012?
Z nápisu na vstupní bráně pražské Nemocnice Na Bulovce na začátku roku
zmizelo definitivně slovo fakultní, zařízení se tak rozloučilo s érou, kdy mělo status fakultní nemocnice. Ředitel nemocnice MUDr. Petr Zajíc, MBA při tomto
aktu neopomněl zdůraznit, že fakticky se
pro pacienty nic nemění.
„Přejmenování, resp. odstranění slova
fakultní, nemá vůbec žádný význam kromě
vizuálního – nadále totiž zůstává pracovištěm, na jehož deseti klinikách probíhá
výuka mediků. Jde o kliniky radiodiagnostickou, chirurgickou, ortopedickou,
Provozně se Nemocnice Na Bulovce snaží ozdravovat. Tzv. časová razítka na parkovišti přinesla o zhruba půl milionu větší zisk, vzniklo nové obchodní oddělení,
přes které se realizuje veškerý nákup spotřebního materiálu a které na každou zakázku vypisuje soutěž, management
z úsporných a efektivních důvodů zeštíhlil o tři náměstky, revidují se staré smluvní vztahy z důvodu maximálního přínosu
pro nemocnici a její pacienty, začal zde
fungovat nemocniční ombudsman, provoz zahájila nonstop lékárna a v areálu se
otevřela i druhá výdejnu léků.
Co dokáže
PROTISON?
Radka Bačinová, všeobecná zdravotní sestra, Chirurgická klinika JIP 1,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
P
acient J. S., 1934
14. listopadu 2010 byl na naše oddělení akutně přijat
76letý pacient s bolestí břicha a s pocitem chladu a necitlivosti v pravé dolní končetině.
Diagnostický souhrn při přijetí
- prosakující aneurysma subrenální aorty s uzávěrem a. ilica externa vpravo
- arteriální hypertenze st. III dle WHO, s komplikacemi
- ischemická choroba srdeční (stav po akutním infarktu myokardu, stav po aortokoronárním bypassu)
- hyperurikémie
Základní anamnestické údaje
Pacient přivezen RZS do naší nemocnice z domu, kde měl bolesti břicha a pocit chladu a necitlivosti v PDK. Na CT obraz
ruptury aorty k urgentnímu operačnímu řešení. Zaveden permanentní močový katetr, centrální žilní katetr, arteriální katetr + intubace na operačním sále. Příjem tekutin a potravy zajištěn parenterální (vak all in one) a později enterální (Protison) výživou.
Průběh hospitalizace
Polymorbidní kardiak a hypertonik s již dříve v dokumentaci popsaným aneurysmatem břišní aorty byl akutně přijat
14. 11. 2010 s bolestmi břicha. Na CT obraz ruptury aorty k urgentnímu operačnímu řešení při prosakování do retroperitonea,
současně klinicky manifestní ischemie PDK.
Operován 14. 11. 2010 resekce výdutě, aortobifemorální náhra-
da, reimplantace dolní mezenterické tepny. Pooperačně standardně
zajištěn a arteficiálně ventilován, při hemoragickém šoku oběh
s podporou katecholaminů a korekce hemostázy podáním erymas,
trombocytů a plazmy. S reperfuzí nález na DK není uspokojivý,
současně známky renálního selhání s anurií.
15. 11. 2010 provedena angiografie – na DK rozvoj nekrobiotických změn se systémovým obrazem multiorgánového selhávání.
16. 11. 2010 z vitální indikace rozhodnuto pro amputaci obou
DK, vpravo ve stehně a vlevo v oblasti bérce. Zahájena kontinuální hemodiafiltrace. Pacient nadále tlumen – SAS 1 (Neodpovídá na
podněty -minimální nebo žádná odpověď na bolestivé podněty, nekomunikuje, nevyhoví příkazům).
24. 11. 2010 má pacient pasáž, ale stále přetrvává anurie.
Analgosedace stopnuta – SAS 4 (klidný a spolupracující - klidný, snadno lze vzbudit, vyhoví příkazům). Zahájena enterální
výživa Nutridrinky do nasogastrické sondy (50 ml po 4 hod – toleruje).
25. 11. 2010 ukončena kontinuální dialýza. Zahájeno polohování pacienta.
Od 26. 11. 2010 septický stav. Návrat podpory katecholaminů.
SAS 1-2 (Neodpovídá na podněty – minimální nebo žádná odpověď na bolestivé podněty, nekomunikuje, nevyhoví příkazům
– velmi utlumený – reaguje jen na fyzické podněty, nekomunikuje a nevyhoví příkazům, může mít spontánní pohyby). Zahájena intermitentní dialýza. Pacient má opakované průjmovité
stolice – zaveden flexiseal. Enterální výživa ukončena.
➤
INZERCE
PRAXE
Operační rána před aplikací VAC systému
28. 11. 2010 při převazu laparotomie došlo k úniku volného
vzduchu z dutiny břišní a odtéká střevní obsah. Pacient
indikován k revizi dutiny břišní z vitální indikace. Zjištěna difuzní sterkorální peritonitida, příčinou byla ischemická nekróza
levé poloviny tračníku a horního rekta. Provedena levostranná
hemikolektomie a terminální transverzostomie. Po operaci sporná vitalita transverzostomie.
30. 11. 2010 zjištěna kompletní nekróza transverzostomie. InINZERCE
PRAXE
dikován na operační revizi. Provedena pravostranná hemikolektomie a terminální ileostomie.
2. 12. 2010 provedena punkční tracheostomie, opakovaně dialýza. Postupně stav stabilizován. Po celou dobu pacient na podpoře katecholaminů.
Od 3. 12. 2010 opět zahájena enterální výživa Nutridrinky.
6. 12. 2010 na břicho aplikován V.A.C. systém na aktivní sání.
8. 12. 2010 zahájena kontinuální enterální výživa Protisonem
do nasogastrické sondy.
13. 12. 2010 zjištěn rozpadlý pahýl na P stehně a kompletně
v oblasti L bérce. Nekrózy v obou tříslech. Pacient indikován
ještě v tento den k nekrektomiím a reamputaci LDK ve stehně.
Fascie na břiše pevná, bez sutury podkoží. Lokálně ošetřujeme výplachy Dermacynem, Flamigelem a obklady 10% Betadinem. Dehiscence ran v třísle s pevnou fascií (Betadine).
Od 17. 12. 2010 zastaveno veškeré tlumení pacienta. SAS 4
(klidný a spolupracující)
Od 25. 12. 2010 je pacient odpojován od ventilátoru na ,,T,“ spojku. Postupně se nám daří odpojování na čím dál delší úseky.
28. 1. 2011 pokračuje odpojování od UPV na dlouhé časové
úseky. Pacient je oběhově stabilní, přechodně horší tolerance enterální výživy, které zlepšena po podání Syntostigminu. Pokračujeme v péči o ránu na břiše, která granuluje. Dnes byl pacient poprvé posazen do křesla.
11. 2. 2011 je pacient oběhově stabilní, spontánně ventilující
(9. 2. 2011 zrušena TSK). Opakovaně zaváděna nasojejunální
sonda, kterou si pacient vždy i přes úvaz vytahuje. Vázne perorální příjem.
22. 2. 2011 nemocný odmítá perorální příjem a opakovaně si
odstraňuje nasojejunální sondu, proto indikován PEG. Výkon
bez komplikací.
15. 3. 2011 byl pacient přeložen na interní oddělení v nemocnici Náchod. Perorální příjem byl u pacienta malý, proto nadále
vyživován do PEG. Pacient odjížděl na kolečkovém křesle v doprovodu sanitáře. Nemocného jsme překládali s jednou periferní kanylou a permanentní močovou cévkou.
Převazy operační rány
třísla – Flamigel + Atrauman + suché krytí
břicho – výplach Peroxidem + 10% Betadinem + Inadine +
suché krytí
později na břicho i třísla – Nugel + Atrauman + obklad Dermacynem + suché krytí
Farmakoterapie při překladu:
Anopyrin 100 mg
1–0–0
Piracetam 800
1–1–0
Citalec 20
1–0–1
Helicid 20
1–0–1
Hydrocortison 50 mg
8 – 20 do PEG
Ecobec inh.
2–2–2
Sulperazon 2 g
8 – 20
Clexane 0, 4
12 hod.
Nebulizace Colomycin – po 6 hod.
Berodual + Ambrobene – dvakrát denně
Výživa pacienta po dobu hospitalizace
Do 21. 11. 2010 měl pacient parenterální výživu Nutriflex Peri
+ 10 ml MgSO4
Operační rána po aplikací VAC systému
+ 40 ml Na2HPO4
+ 250 ml Lipoplus
+ 20 ml KCl 7, 45%
+ 30 j. HMR
Od 22. 11. 2010 byla zahájena parenterální výživa vakem
ALL IN ONE.
24. 11. 2010 zahajujeme enterální výživu Nutridrinky 50 ml
(5× denně).
Od 26. 11. 2010 nasazen do NGS kontinuálně Nutrison MF
50ml/hod.
1. 12. 2010 opět aplikace Nutridrinku do NGS 50 ml po 4
hod., protože Nutrison MF netoleruje.
Od 8. 12. 2010 zkoušíme opět kontinuálně Nutrison MF na 30
ml/hod. do NGS, který vcelku toleruje a proto od 17. 12. 2010
zahájena enterální výživa Protisonem 50 ml/hod.
Od 4. 2. 2011 má pacient dietu č. 1, a proto byla enterální výživa 10. 2. 2011 zrušena. Pacient bohužel jídlo odmítá nebo jí
velmi malé množství, které je pro jeho výživu nedostačující.
A proto jsme 13. 2. 2011 nasadili zpět enterální výživu Nutriso-
Operační rána po opakované aplikaci VAC systému
nem MF do NJS. Jelikož si nemocný nasojejunální sondu opakovaně odstraňuje, byl indikován ke dni 22. 2. 2011 PEG, do
kterého kape kontinuálně Nutrison MF na 20 ml/hod.
Od 3. 3. 2011 do PEGu přidáváme i 200 ml čaje.
Od 7. 3. 2011 kape do PEGu Nutrison Protein Plus.
Závěr
Protison vedl ke znovuobnovení stagnujícího hojivého procesu.
Spolu s komplexním přístupem k léčbě pacienta a díky výborné
a neocenitelné práci všech lékařů a sester přispěl jak ke zhojení
operační rány, tak ke zlepšení celkového stavu pacienta. Protison je indikován pro výživu kriticky nemocných pacientů, pro
pacienty po operacích a pro pacienty s těžkou infekcí. Jeden vak
obsahuje 500 ml Protisonu a doporučená denní dávka jsou 3 balení, která zajišťují minimální doporučený denní přísun energie,
minerálních látek, vitaminů a stopových prvků. Výhodou Protisonu je vysoký obsah proteinů, ideální poměr energie a unikátní a patentovaná směs šesti druhů vlákniny Multi Fibre, která
odpovídá složení vlákniny v běžné stravě.
INZERCE
PRAXE
PRAXE
USNADNIT ŽIVOT
PACIENTŮM SE STOMIÍ
Jana Linhartová, stomická sestra, ON Příbram, a.s.
Pracuji na lůžkovém oddělení septické chirurgie v ON Příbram, a. s. jako sestra ve směnném provozu a při
své pracovní činnosti pečuji i o pacienty se stomií. Pro mnoho lidí jsou překážky spojené se založením stomie přelomové a ne všichni si s nimi dokáží poradit. Prvními reakcemi bývají strach, nedůvěra, uzavřenost
a frustrace. Tyto emoce často ovlivní mnoho pacientů, proto je důležitý individuální přístup a trpělivost.
N
ilustrační foto: iStockphoto
ejdůležitějším úkolem pooperačního období je zapojit nemocného do ošetřování stomie.
První dny po operaci jsou věnované odpočinku, a proto nejdříve začínáme s edukací pomocí firemních brožur, kdy si stomik
ve spolupráci se sestrou brožury prohlédne a přečte.
Poté pacient začíná s rehabilitací mimo
lůžko, stomická sestra ho seznamuje s nasazováním a výměnou vybrané pomůcky.
Pro nového stomika je výměna stomické
pomůcky velmi náročná na zapamatování
si jednotlivých kroků, proto je důležitý
opakovaný nácvik, dohled, dopomoc
a zodpovídání veškerých dotazů.
Po předchozí domluvě s pacientem
je rovněž důležitá edukace rodiny. Pokud
pacient nemá rodinné zázemí, spolupracujeme se sociální pracovnicí, která řeší následné umístění klienta do jiného sociálního zařízení. Nedílnou součástí
edukce je stravovací režim stomika, spolupracujeme s nutriční terapeutkou a stomik dostane vypracovaný dietní plán.
Cílem komplexní péče je dosáhnout
částečné nebo úplné samostatnosti nového stomika. Doba edukačního procesu
závisí na zdravotním stavu nemocného,
jeho věku, soběstačnosti, rozsahu operačního výkonu, případných pooperačních komplikacích, ale i na úrovni jemné
motoriky, psychickém stavu a z velké
části také na podpoře blízkých. Stomik je
z naší nemocnice propuštěn z pohledu
stomasestry až tehdy, když zvládá celkovou péči o stomii a cítí se na to být propuštěn jak fyzicky, tak psychicky.
10
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
V současné době na chirurgii pracují tři
sestry, které absolvují vzdělávací kurzy,
semináře v oblasti péče o stomie, zajišťují péči stomikům na ostatních odděleních
mimo chirurgii v ON Příbram, a. s.
V květnu 2010 jsem se zúčastnila certifikovaného kurzu na novou pomůcku
Vitala a stala jsem se tak Certifikovanou
Vitala konzultantkou. Kurz byl zaměřen
na novou unikátní pomůcku pro kontrolu
kontinence, která zajišťuje vnitřní kontrolu a vnější sebedůvěru.
V naší nemocnici je dvakrát měsíčně
stomická poradna.V současné době ji navštěvuje zhruba 50 stomiků. Chodí si sem
vyzvedávat stomické pomůcky, ale také
navštěvují poradnu v případě, že mají nějaké komplikace či problémy se stomií nebo si chtějí jen popovídat se stomickou
sestrou o svých problémech a starostech.
Také úzce spolupracujeme s Klubem
stomiků ILCO Příbram (jejichž spoluzakladatelka je vrchní sestra Bc. Novotná),
snažíme se do klubu zapojit nové stomiky. Nově operovaní stomici nemají zpo-
čátku zájem klub stomiků navštěvovat,
a proto jsem založila Klubu stomiků
ILCO Příbram webové stránky, na kterých se mohou kdykoliv dozvědět vše
o činnosti a aktivitách klubu, pořádaných
akcích, o rekondičních pobytech a schůzích, kterých se účastníme i my, stomasestry.
ilustrační foto: iStockphoto
Hlavním úkolem stomických sester je
Internetová adresa klubu:
www.ilcopribram.wbs.cz
Adresa klubu: Klub Stomiků ILCO Příbram
Husova 257
261 01 Příbram VI – Březové Hory
předseda klubu: Emil Bernard
Život se stomií znamená velkou změnu
v osobním životě. Přizpůsobení se novým
okolnostem a přijetí takové změny může
trvat dlouhý čas. Myslím, že by pomohlo,
kdyby v povědomí lidí nebyl strach ze stomie, ale informace, že je to řešení závažného zdravotního problému. Stomie může
zachránit život nebo jej podstatně prodloužit a zkvalitnit. Každý by měl vědět,
že se dá naučit se stomií žít. Práce sto-
masestry mě naplňuje a jsem ráda, že
mohu být alespoň trochu nápomocná lidem s tímto handicapem. Žijme tak, aby
ani jeden z nás nepocítil, že žije sám.
INZERCE
www.promediamotion.cz
11
PRAXE
ilustrační foto: iStockphoto
PRAXE
Nová generace jednorázových
CHIRURGICKÝCH
NÁSTROJŮ
Jednorázové chirurgické nástroje, dříve částečně vyráběné
z plastů, jsou nezřídka vnímány jako podřadná, neekonomická
a nedokonalá náhražka precizních chirurgických nástrojů. Nástroje, které se nemusí opakovaně sterilizovat, přitom mají řadu jednoznačných výhod – ať už v hygieničnosti nebo v nižších nákladech na nákup
a údržbu. V poslední době se na trhu prosazuje nová generace kvalitních celokovových jednorázových chirurgických nástrojů, které zdravotnickým zařízením i pacientům přináší malou revoluci.
N
ákup a údržba klasických chirurgických nástrojů představují v nákladech zdravotnických zařízení nezanedbatelnou položku.
Samotná pořizovací cena tohoto speciali-
12
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
zovaného vybavení je vysoká, a nadto
jsou s opakovanou sterilizací a další
údržbou (například s broušením) spojeny
další výdaje. Kvůli riziku se před plánovanými zákroky často zbytečně sterilizu-
je více kusů od každého nástroje, aby
měl lékař rezervu pro případ znečištění
používaného kusu. Klasické nástroje je
také potřeba bezpečně skladovat, kontrolovat a pravidelně obměňovat.
Princip nástrojů na jedno použití přináší dvě významné výhody. Díky nižším požadavkům na řadu parametrů (například
hladkost povrchu nebo testy koroze) je jejich výroba podstatně kratší a levnější,
což pro zdravotnická zařízení znamená
velmi příznivé koncové ceny. Druhou výhodou je energetická náročnost výrobního
a sterilizačního procesu, který je v případě jednorázových nástrojů šetrnější k životnímu prostředí. Při výrobě se nepoužívají kovy jako nikl nebo titan, jejichž
zpracováním se uvolňuje velké množství
těžkých kovů, a stávají se tak zdrojem
znečištění. Materiál, sloužící k výrobě
moderních jednorázových nástrojů, je plně recyklovatelný. Za zmínku stojí také
fakt, že průmyslová sterilizace je oproti
srovnatelnému ošetření v nemocnicích
podstatně méně energeticky náročná.
Pro operujícího lékaře jsou klasické
chirurgické nástroje jistotou v preciznosti a funkčnosti. Moderní jednorázové nástroje se jim však v těchto ohledech vyrovnají. Byly vyvinuty ve spolupráci
s lékařskými profesionály s přihlédnutím
k požadavkům běžného pracovního dne.
Díky povrchu z kartáčované matné oceli,
která eliminuje odlesky, se vyznačují jistotou úchopu, poskytují vynikající pevnost a špičkovou ergonomii.
Z pohledu pacienta nemá použití klasických chirurgických nástrojů žádný přínos, zato s sebou nese značná rizika. Přes
sterilizaci a přísné hygienické předpisy
ve zdravotnických zařízeních se pacient
vystavuje riziku infekcí. Nejčastěji je jejich příčinou nedodržení správných mycích a dezinfekčních postupů, nedosta-
tečná kontrola opotřebení nástrojů a jejich přesluhování. Stručně řečeno, na vině bývá selhání lidského faktoru nebo
snaha ušetřit na nesprávném místě. Každé takové znečištění s sebou navíc nese
riziko tzv. křížové kontaminace. V případě jednorázových nástrojů nové generace
se tato rizika výrazně snižují – jsou baleny ve sterilním prostředí jednotlivě, a tak
je u konkrétního nástroje vždy jistota, že
je používaný poprvé a nepoškozený. Každý nástroj na jedno použití je výrazně
označen, aby nedošlo k záměně za nástroj určený k opakovanému užití.
Celokovové jednorázové chirurgické
nástroje nové generace jsou vynikající alternativou ke klasickým nástrojům a zároveň efektivním prostředkem ve snižování nákladů zdravotnických zařízení
a v boji proti infekcím. Výčet výhod používání kvalitních jednorázových nástrojů
je natolik přesvědčivý, že lze očekávat jejich rychlé rozšíření v nemocnicích i am(red)
bulantních zařízeních.
INZERCE
PRAXE
PRAXE
HYGIENA RUKOU
v prevenci nemocničních infekcí
Renata Pokorná, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha, e-mail: [email protected]
Ruce zdravotnického personálu se podílejí na přímém a nepřímém přenosu původců nemocničních infekcí
více než šedesáti procenty. Nedostatečné dodržování hygieny rukou u zdravotníků je přitom jednou z hlavních příčin vzniku infekčních onemocnění u pacientů hospitalizovaných i u pacientů v ambulantní péči. Nedokonalá hygiena rukou zdravotnického personálu je problémem nejen České republiky, ale celosvětovým.
V
rámci Mezinárodních bezpečnostních cílů byl vyhlášen cíl
č. 5 zaměřený na správné postupy a správnou četnost mytí rukou. Pro
Českou republiku byly vyhlášeny Rezortní bezpečnostní cíle MZ ČR, které jsou
součástí Akčního plánu kvality a bezpečnosti zdravotní péče na období
2010–2012. Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče řeší rezortní bezpečnostní cíl
č. 5. Od roku 2005 platí v České republice Metodické opatření č. 6, Hygienické
zabezpečení rukou ve zdravotní péči.
A přesto jsou ruce zdravotnického personálu v procesu šíření nemocničních infekcí hlavním zdrojem.
Mezinárodní bezpečnostní cíl č. 5 –
snížení rizika nemocničních infekcí
Mezinárodní bezpečnostní cíl č. 5 – snížení rizika nemocničních infekcí je zaměřen na správné postupy a správnou
četnost mytí rukou a na dodržování bariérových ošetřovacích technik. Zavedení
tzv. epidemiologické bdělosti a postupů
pro včasné rozpoznání a eliminaci infekčního onemocnění.
Rezortní bezpečnostní cíle MZ ČR
na období červen 2011 až duben 2012
Jsou součástí Akčního plánu kvality
a bezpečnosti zdravotní péče na období
2010–2012. Rezortní bezpečnostní cíl č. 5
„Zavedení optimálních postupů hygieny
rukou při poskytování zdravotní péče“.
Metodické opatření č. 6
Věstník MZ ČR částka 9, Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotní péči. Platnost od 6. 9. 2005. Nejjednodušší a nejúčinnější metoda, jak zabránit přenosu
patogenních mikroorganismů (personál
x pacient).
Proč se více než 60 % nemocničních
infekcí přenáší rukama personálu? Pocit,
že hygiena rukou nepředstavuje žádný
problém. Nedostatečné přesvědčení zdravotnického i nezdravotnického personálu
o významu hygieny rukou pro výsledný
stav pacienta.
Jaké mikroorganismy jsou přítomny na
rukách personálu během pracovního procesu?
Stálá mikroflóra
Je přítomna v hlubších vrstvách pokožky,
ve vývodech potních mazových žláz
a v okolí nehtů. 20 % této mikroflóry nelze odstranit.
Plazmakoaguláza negativní stafylokoky
(St. epidermidis, St. hominis,
St. haemolyticus)
Sarcíny
Corynebacterium pseudodiphtheriticum
Staphylococcus aureus
Micrococcus sp.
Papillomaviry
Herpesviry
Přechodná mikroflóra
Mikroflóra získaná kontaktem s kontaminovanými místy a předměty. Její množství a poměr je odrazem prostředí a charakteru vykonávané práce.
Rod Streptococcus (Str. pyogenes…)
Acinetobacter calcoaceticus, baumanni
Enterobacter aerogenes
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
Serratia marcescens
Candida albicans
Enteroviry
Rotaviry
Reoviry
Paramyxoviry
Viry hepatid A, B, C
Kde chybujeme v hygieně
rukou nejčastěji
● Nošení prstenů, šperků, dlouhých
a umělých nehtů, hodinek.
● Nedodržení správného postupu při
mytí rukou.
● Nedodržení stanovené doby mytí rukou.
● Neumytí rukou po sejmutí rukavic.
● Nesprávný postup při kontaminaci rukou biologickým materiálem.
● Utírání rukou do látkových ručníků.
● Utírání rukou po provedení hygienické
dezinfekce.
● Aplikace dezinfekčního prostředku
k hygienické dezinfekci rukou na nedokonale utřené a vlhké ruce.
● Dolévání mycí emulze a dezinfekčního přípravku do ne zcela vyprázdněného a řádně ošetřeného dávkovacího zařízení.
● Nedostatečná péče o dávkovací zařízení na mycí a dezinfekční přípravky.
● Neuložení jednorázových ručníků do
zásobníků a nedostatečná péče o zásobníky jednorázových ručníků.
● Nedostatečné ošetření rukou po ukončení práce ochrannými krémy a emulzemi.
● Dezinfekce rukavic!
(dokončení v příštím čísle)
www.promediamotion.cz
14
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
15
PRAXE
PRAXE
MANAŽMENT OŠETROVANIA
CHRONICKÝCH RÁN
s využitím NIC a NOC klasifikačných systémov
doc. PhDr. Andrea Botíková, Ph.D., Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
Katedra ošetrovateľstva, e-mail: [email protected]
Mgr. Mária Ligačová, Medis, s. r. o. Nitra, e-mail: [email protected]
Liečba a ošetrovanie rán si vyžaduje vysokú úroveň odborných vedomostí. Chronická rana je pre pacienta ale aj pre jeho rodinu veľkou záťažou. Pacient trpí chronickou bolesťou, silná secernácia a zápach
rany pacienta izolujú od okolitého sveta. Za posledné roky priniesol výskum pokrok v ošetrovaní rán.
V súčasnosti sa do popredia čoraz viac dostáva ,,moderné“ ošetrovanie rán, ktoré má oproti ,,tradičnému“ celú radu výhod.
P
omocou aplikovania klasifikačných systémov ošetrovateľstva
NIC a NOC do praxe sme chceli
zjednotiť a zefektívniť ošetrovateľskú dokumentáciu. Použitím vybraného súboru
NIC Starostlivosť o rany (trieda 3660)
zistiť prípadné rozdiely pri vykonávaní
sesterských činností a porovnaním ukazovateľov NOC 1103 Hojenie rán zistiť
a poukázať na prípadné rozdiely v liečbe
pri vlhkej a podtlakovej metóde ošetrovania rán počas desiatich dní liečby. Možno
si poviete, že je to krátky čas na zaznamenanie zmeny, no pri použití podtlakovej terapie zohráva dôležitú úlohu každý
deň naloženia tohto systému. Realizáciou
výskumu sme chceli zamieriť pozornosť
nielen na nové trendy v ošetrovaní rán,
ale z hľadiska ošetrovateľstva vyzdvihnúť
používanie jednotného štandardizovaného jazyka.
Porovnanie výsledkov výskumu klasifikačného systému NIC
v 1. a 2. skupine pacientov
16
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
Výskum zameraný
na ošetrovanie chronických rán
Predmetom výskumu bola problematika
chronických rán a jej manažment s využitím vybraných súborov klasifikačných
systémov NIC a NOC s hlavným cieľom:
Porovnať manažment chronických rán pri
vlhkej terapii a podtlakovej terapii s použitím vybraných súborov z klasifikačných systémov ošetrovateľstva NIC
a NOC. Základným kritériom výskumného súboru boli pacienti s chronickou ranou, u ktorých sa potvrdila sesterská diagnóza Narušená kožná integrita – 00046.
1. skupinu tvorilo n = 15 pacientov
s chronickou ranou ošetrovaných vlhkou
terapiou,
2. skupinu tvorilo n = 15 pacientov
s chronickou ranou ošetrovaných podtlakovou terapiou.
Z výsledkov pozorujeme (viz graf), že
vykonávanie
sesterských
činností
u oboch skupín bolo odlišné. U oboch
skupín neboli vykonávané činnosti NIC
2, NIC 12 a NIC 14. Činnosti NIC 3, NIC
6, NIC 19, NIC 20 a NIC 21 boli vykonávané v rovnakom rozsahu u oboch skupín. Najväčší rozdiel sme zaznamenali
v činnosti NIC 13, ktorá v 1. skupine nebola vykonávaná, naopak v 2. skupine
bola vykonávaná denne. Komparáciou 1.
skupiny (n = 15) a 2. skupiny (n = 15)
sme zistili, že použitím vybraného súboru NIC Starostlivosť o rany (trieda 3660)
sa absolútna početnosť dokumentovaných
sesterských činností v 1. a 2. skupine líši.
V 1. skupine uskutočňovali a zaznamenávali sestry 17 činností, v druhej skupine
16 činností z celkového rozsahu 23 činností. Aplikáciou klasifikačného systému
sesterských činností NIC Starostlivosť
o rany (trieda 3660) do praxe sme zjednodušili a zefektívnili zaznamenávanie
jednotlivých sesterských činností.
Výsledky výskumu aplikovaného
klasifikačného systému NOC 1103
Hojenie rán
Hodnotili sme ukazovatele výsledkov ovplyvnených sesterskými činnosťami. Výsledky predstavujú zmeny chronickej rany u pacientov ošetrovaných vlhkou
a podtlakovou metódou hojenia rán. V literatúre nachádzame priemernú dĺžka
aplikácie podtlakovej terapie v rozmedzí
od 9 do 12 dní (Kaufman, Pahl, 2003).
Táto skutočnosť bola pre nás významná
pri tvorbe časového intervalu výskumu
u 1. a 2. skupiny. Rany sme hodnotili pri
každom preväze a to každý druhý deň po
dobu liečby 10 dní. Uskutočnili sme päť
meraní. Sestry uskutočňovali hodnotenie
jednotlivých ukazovateľov na Likertovej
stupnici, pričom je 1 = žiadne, 2 = mierne, 3 = stredné, 4 = podstatné a 5 = kompletné, v rozsahu NOC 110301 – NOC
110318. Na základe hodnotenia sme zistili, že z celkového počtu ukazovateľov je
pre nás zaujímavých 13 a to NOC 110301
– Granulácia, NOC 110302 – Epitelizácia, NOC 110303 – Rozlíšenie hnisavej
drenáže, NOC 110304 – Rozlíšenie seróznej drenáže, NOC 110306 – Rozlíšenie serózno-krvavej drenáže, NOC
110307 – Rozlíšenie okolitého kožného
erytému, NOC 110308 – Rozlíšenie edému v okolí rany, NOC 110312 – Rozlíšenie nekrózy, NOC 110314 – Rozlíšenie
tvorby tunelov, NOC 110315 – Rozlíšenie
podrytia, N0C 110316 – Rozlíšenie ➤
INZERCE
Manažment ošetrovania rán
Spôsoby ošetrovania rany sa menia podľa
jej typu, veľkosti, lokalizácie, množstva
secernovaného exsudátu a vplyvu vonkajších, vnútorných a nutričných faktorov. Podľa klinického stavu sa rany
ošetrujú ,,nasucho“ alebo vo vlhkom prostredí. Ošetrovanie rán teda rozdeľujeme
na tradičné, čiže suché a moderné, čiže
vlhké (Labaš, Čambal, 2008). Používanie
suchého krytia na rany sa dnes obmedzuje na ošetrenie rán v rámci prvej pomoci
a na ošetrovanie primárne sa hojacich rán
(Fúrová, Fetisovová, 2004). Medzi tra-
čuje vlhké prostredie pre hojenie (V.A.C.
Therapy, 2010).
dičné primárne obväzy parí stále gáza,
ktorej najväčšou nevýhodou je prichytávanie sa na ranu s následnou traumatizáciou pri preväzoch, čím sa hojivý proces
spomaľuje až o 40 %. Výskumy potvrdili, že hojenie nastáva najrýchlejšie vo
vlhkom, mierne kyslom prostredí ktoré
môžeme dosiahnuť pomocou vlhkej terapie. Vďaka vlastnostiam produktov
vlhkej terapie sa uskutočňuje menej preväzov, ktoré pacienta môžu traumatizovať, liečba je navyše rýchlejšia a efektívnejšia ako v prípade použitia tradičných
krycích materiálov na ranu (Kóňa, 2003).
I napriek všetkým výhodám vlhkej terapie v súčasnosti jestvuje liečba, ktorá je
oveľa efektívnejšia. Hovoríme o podtlakovej liečbe, ktorá pomáha naštartovať
hojaci proces pôsobením kontinuálneho
a intermitentného podtlaku riadeného
spätnou väzbou priamo z rany. Aplikácia
podtlaku na ranu podporuje jej hojenie,
uľahčuje odlučovanie infikovaného tkaniva alebo exsudátu, stimuluje granuláciu,
kontrakciu rany, znižuje jej veľkosť, podporuje perfúziu tkaniva v rane a zabezpe-
PRAXE
➤ tvorenia dutín, NOC 110317 – Rozlíšenie zapáchania rany a NOC 110318 –
Rozlíšenie veľkosti rany. Pri ukazovateľoch NOC 110305 – Rozlíšenie krvavej
drenáže, NOC 110309 – Rozlíšenie abnormálnej okolitej kože, NOC 110310 –
Rozlíšenie pľuzgierov na koži, NOC
110311 – Rozlíšenie mokvajúcej kože
a NOC 110313 – Rozlíšenie príškvarkov
sme zaznamenali u n = 30 pacientov pri
každom meraní škálu 5 – žiadna, preto
sme sa rozhodli nehodnotiť ich.
Porovnanie výsledkov výskumu
klasifikačného systému NOC
v 1. a 2. skupine pacientov
Pomocou porovnania meraní v 1. a 2.
skupine je viditeľné, že zmena ukazovateľov chronických rán ošetrovaných podtlakovou terapiou je viditeľnejšia, ako u rán
ošetrovaných vlhkou terapiou. Z výsledkov porovnania piateho merania u oboch
skupín sme zistili zmenu takmer vo všetkých ukazovateľoch. Najvýraznejšie
zmeny zaznamenávame pri ukazovateli
NOC 110308 – Rozlíšenie edému v okolí
rany, u ktorého sa hodnota aritmetického
priemeru výrazne líši a to v 1. skupine
AM=3,80, v 2. skupine AM=1,13. Naopak, žiadnu zmenu sme nezaznamenali
pri ukazovateli NOC 110315 – Rozlíšenie
podrytia u ktorého boli hodnoty aritmetického priemeru v 1. a 2. skupine rovnaké AM = 1,27 a komparáciou v t-teste
sme zistili štatisticky nevýznamný výsledok p=0,397.
Za jeden z najvýraznejšie zmenených
ukazovateľov sa vybavuje ukazovateľ
NOC 110301 – Granulácia. V 1. skupine
v priebehu desiatich dní nedošlo takmer
k žiadnemu nárastu granulácie, zatiaľ čo
v 2. skupine pozorujeme masívny postupný vzostup granulácie a to konkrétne z priemernej hodnoty AM = 2,20 pri prvom
meraní na priemernú hodnotu AM = 4,40
pri piatom meraní. Druhý významný ukazovateľ je NOC 110302 – Epitelizácia.
Z porovnania vyplýva, že v 1. skupine sme
v priebehu desiatich dní nezaznamenali žiadnu zmenu v ukazovateli. Výrazné zmeny však nastali v 2. skupine, kde priemerná hodnota NOC 110302 – Epitelizácia
dosiahla pri piatom meraní AM = 3,33
z priemeru AM = 1 pri prvom meraní. Za
tretí dôležitý ukazovateľ pri porovnávaní
nám na základe výsledkov vyšiel NOC
110307 – Rozlíšenie okolitého kožného
erytému. Priemerná hodnota AM = 3,60
v 2. skupine klesla na hodnotu AM = 1,47,
18
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
zatiaľ čo v 1. skupine zostávajú hodnoty
aritmetických priemerov takmer nezmenené. Výraznejší pokles zaznamenávame
v štvrtom meraní 2. skupiny. Zaznamenali
sme výrazný pokles edému v okolí rany
v 2. skupine, kde priemerná hodnota
AM = 3,93 klesla na hodnotu pri piatom
meraní na AM = 1,13. V prvej skupine
edém pretrvával. Osobitnú pozornosť sme
zamerali na ukazovateľ NOC 110318 –
Rozlíšenie veľkosti rany. Z rozdielu aritmetických priemerov pozorujeme, že
v 1. skupine počas desiatich dní nastala
minimálna zmena vo veľkosti rany. Rana
sa zmenšila v priemere o 0,03 cm. Naopak
v 2. skupine sme zaznamenali výraznejšiu
zmenu, okraje rany sa stiahli v priemere
o 1,37 cm v dĺžke a 0,93 cm v šírke. Porovnaním dĺžky liečby 1. a 2. skupiny vidíme veľmi výrazný rozdiel v liečbe chronických rán. Pri ošetrovaní rán vlhkou
metódou dochádza k priemernému zhojeniu rán v 42. týždni, zatiaľ čo pri podtlakovej terapii v priemere v 19. týždni, čo je
o viac ako polovicu. Veľkú zásluhu na hojení pri použití podtlakovej terapii má fakt,
že počas tejto liečby dochádza k masívnej
granulácii, epitelizácii a tým k približovaniu okrajov rán. Tie sa v mnohých prípadoch následne uzatvárajú chirurgicky čím
sa dĺžka liečby podstatne skráti.
Záver
Aplikáciou klasifikačného systému sesterských činností do praxe NIC Starostlivosť o rany (trieda 3660) sa zjednodušila
a zefektívnila práca sestier.
Postupným vývojom sa metódy ošetrovania rán neustále menia, zefektívňujú
a sú prínosom nielen pre pacienta, ale aj
ošetrujúci personál. Neefektívne metódy
zapadajú do zabudnutia, do popredia sa
dostávajú nové a účinnejšie (Huťan et al.,
2008). ,,Vlhká terapia predstavuje v súčasnosti jednoduchšiu, prehľadnejšiu,
účinnejšiu a podľa niektorých zdrojov aj
lacnejšiu alternatívu klasického ošetrenia
chronických rán a v rozvinutých krajinách sa začína označovať ako klasická liečba“ (Kopal, 2009, s. 73). Z výsledkov
výskumu sme zistili, že už po niekoľkých
dňoch aplikácie podtlakovej terapie na
rozdiel od vlhkej terapie, je rana vyčistená, granuluje, okraje rany sa približujú,
rana je viditeľne menšia, opuch a začervenanie okolia rany ustupujú. ,,Prostredníctvom mikromechanickej sily V.A.C.
systému sa zvyšuje miestne prekrvenie
a znižuje bakteriálna kolonizácia, odstraňuje sa intersticiálna tekutina, ktorá
znižuje opuch tkaniva a tým sa zlepšuje
mikrovaskulárna a lymfatická drenáž,
zvyšuje sa podávanie O2 a živín a uľahčuje sa odstraňovanie metabolických produktov. Systém podtlakového uzatvárania
rán sa tak stáva štandardným postupom
v terapii rozsiahlych chronických rán,
čim vytláča ešte stále používané systémy
hojenia bez vytvárania vlhkého prostredia, nevyhnutného pre optimálne sanačné
procesy“ (Karasová, Smolár, 2011). Následne po odstránení podtlakovej terapie
je možné ranu uzatvoriť chirurgicky alebo doliečiť ranu vlhkou terapiou, čím sa
výrazne skracuje celková dĺžka liečby pacienta s chronickou ranou.
V rámci novej éry ošetrovania chronických rán by sme mali odstrániť nedostatky spojené s rutinou, zastaranými metódami a vstúpiť do ošetrovateľstva
s cieľom dosiahnuť efektívnu a kvalitnú
starostlivosť o pacientov s chronickou ranou pomocou využitia moderných trendov v liečbe.
Literatúra
FÚROVÁ, A. FETISOVOVÁ, Ž. 2004. Manažment ošetrovania chronickej rany (1. časť). In
Sestra (Bratislava). ISSN 1335-9444, 2004, roč.
3, č. 6, s. 28-29.
HUŤAN, M. et al. 2008. Moderná terapia rán –
patofyziologický podklad a súčasné algoritmy. In
Praktická medicína (Olomouc). ISSN 18033849, 2008, roč. 2, č. 4, s. 21-23.
KARASOVÁ, D. SMOLÁR, M. Využitie V.A.C.
terapie v brušnej chirurgii. [online]. [cit. 201101-31]. Dostupné na internete: http://www.geum.org/roboti_10/HR_10_supl1_roboti.pdf.
KAUFMAN, M. PAHL, D. Wacuum-Assisted
Closure Therapy: Wound Care and Nursing Implications. [online]. 2003. [cit. 2011-01-31]. Dostupné na internete: www.fchs.ac.ae/fchs/.../uplaod%20theme%205%20article%20VAC.pdf.
KÓŇA, Š. 2003. Obväzový materiál v liečbe
chronických rán (1. časť). In Sestra (Bratislava).
ISSN 1335-9444, 2003, roč. 2, č. 4, s. 40-42.
KOPAL, T. 2009. Účinky striebra a jeho miesto
pri vlhkej terapii. In Sestra (Bratislava). ISSN
1335-9444, 2009, roč. 8, č. 1/2, s. 22.
LABAŠ, P. ČAMBAL, M. 2008. Základné princípy modernej liečby chronických rán. In Via
practica (Bratislava). ISSN 1336-4790, 2008,
roč. 5, č. 9, s. 346-347.
V.A.C. Therapy – KCI. [online]. [cit. 2010-11-28].
Dostupné na internete: http:/ /www.kci1. com
/KCI1/vactherapy.
SERVIS
Žebříček českých nemocnic pro rok 2011
A MEZINÁRODNÍ KONFERENCE „EFEKTIVNÍ NEMOCNICE 2011“
V rámci Středoevropské odborné konference „Efektivní nemocnice 2011“
(29.–30.11.2011, hotel Clarion Praha)
proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku
českých nemocnic v 6. ročníku celorepublikového komplexního hodnocení
nemocnic „Nemocnice ČR 2011“.
Konferenci slavnostně zahájil 1. náměstek ministra zdravotnictví ČR MUDr. Přemysl Sobotka, úvodní řeč a přivítání účastníků přednesl MUDr. Vladimír Pavelka – 1. náměstek
ministra zdravotnictví, dále se aktivně zúčastnil také p. Stuart Schaag – člen obchodní rady ambasády Spojených států amerických.
Žebříčky letošních nejlépe
hodnocených nemocnic ČR –
„NEMOCNICE ČR 2011“
V rámci celostátního hodnotícího projektu
„Nemocnice ČR 2011“ byly nemocnice komplexně hodnoceny ze tří klíčových oblastí: Spokojenost pacientů, Spokojenost zaměstnanců nemocnic a Finanční zdraví nemocnic.
Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu SPOKOJENOST PACIENTŮ NEMOCNICE (hlasovalo 30.689 pacientů nemocnic):
(81% respondentů hlasovalo na tištěný
dotazník, 19% přes web)
Masarykův onkologický ústav
Fakultní nemocnice Ostrava
(kategorie Fakultní nemocnice)
Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE
(hlasovalo 4.095 zaměstnanců nemocnic):
(54% respondentů hlasovalo na tištěný dotazník, 46% přes web)
Karvinská hornická nemocnice a.s.
Fakultní nemocnice Ostrava
(kategorie Fakultní nemocnice)
➤
– 72,32 % (****
Žebříček nemocnic, které dostaly v hodnocení 5 hvězdiček:
Pořadí
Název nemocnice
Kraj
Procent
Hvězdičky
1
2
3
Masarykův onkologický ústav
SWISS MED CLINIC s.r.o.
Jesenická nemocnice,
spol. s r.o.
Masarykova městská
nemocnice v Jilemnici
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Kadaň s.r.o.
Středomoravská
nemocniční a.s., Nemocnice
Šternberk
Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie
Karvinská hornická
nemocnice a.s.
Orlickoústecká nemocnice, a.s.
Vojenská nemocnice Olomouc
Nemocnice Strakonice, a.s.
MEDITERRA s.r.o.
Vojenská nemocnice Brno
Nemocnice Podlesí a.s.
Středomoravská
nemocniční a.s.,
Nemocnice Prostějov
Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Městská nemocnice
Městec Králové a.s.
Nemocnice s poliklinikou
Semily
Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o.
Psychiatrické centrum Praha
Nemocnice Třinec, p.o.
Domažlická nemocnice, a.s.
Městská nemocnice, a.s.,
Dvůr Králové
Nemocnice Hranice, a.s.
Litomyšlská nemocnice, a.s.
Úrazová nemocnice v Brně
Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj
89.85
89.34
*****
*****
Olomoucký kraj
84.33
*****
Liberecký kraj
Hl. m. Praha
Ústecký kraj
83.96
83.60
83.60
*****
*****
*****
Olomoucký kraj
83.53
*****
Jihomoravský kraj
83.49
*****
Moravskoslezský kraj
Pardubický kraj
Olomoucký kraj
Jihočeský kraj
Hl. m. Praha
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
83.48
82.61
82.36
82.23
82.04
81.96
81.85
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Olomoucký kraj
Královéhradecký kraj
81.69
81.58
*****
*****
Středočeský kraj
81.41
*****
Liberecký kraj
81.39
*****
Liberecký kraj
Hl. m. Praha
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
81.14
80.81
80.72
80.63
*****
*****
*****
*****
Královéhradecký kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
80.46
80.37
80.30
80.02
*****
*****
*****
*****
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
www.promediamotion.cz
27
SERVIS
SERVIS
➤ Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu FINANČ- Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu SPOKOJENOST PACIENTŮ NEMOCNICE
NÍ ZDRAVÍ NEMOCNICE:
Fakultní nemocnice Plzeň
(kategorie Fakultní nemocnice)
1. Fakultní nemocnice Plzeň
2. Fakultní nemocnice v Motole
3. Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nemocnice Kadaň s.r.o.
(kategorie obchodní společnosti)
1. Nemocnice Kadaň s.r.o.
2. Nemocnice Prachatice, a.s.
3. Nemocnice Český Krumlov, a.s.
4. Nemocnice Tábor, a.s.
5. Nemocnice České Budějovice, a.s.
Pořadí
Název nemocnice
1
Masarykův onkologický
ústav
SWISS MED
CLINIC s.r.o.
Jesenická nemocnice,
spol. s r.o.
Masarykova městská
nemocnice v Jilemnici
Nemocnice Na Homolce
2
3
4
5
Kraj
Procenta
Hodnocení
Jihomoravský kraj
89.85
*****
Plzeňský kraj
89,34
*****
Olomoucký kraj
84,33
*****
Liberecký kraj
Hl. m. Praha
83,96
83,60
*****
*****
Kraj
Procenta
Hodnocení
Moravskoslezský kraj
78,09
****
Královéhradecký kraj
76,31
****
Hl. m. Praha
75,45
****
Kategorie Fakultní nemocnice
Nemocnice Na Homolce
(kategorie příspěvkové společnosti)
1. Nemocnice Na Homolce
2. Nemocnice Ivančice
3. Nemocnice Blansko
4. Centrum kardiovaskulární a transplantační
chirurgie
5. Nemocnice Vyškov
Nejlepší nemocnice ČR 2011 z hlediska
ABSOLUTNÍ (hodnoceny byly nemocnice,
u kterých byla relevantní data pro všechny
3 oblasti zároveň):
Nemocnice Na Homolce – 1. místo za ČR
Fakultní nemocnice Ostrava
(Kategorie Fakultní nemocnice – kód 101)
Pořadí
Název nemocnice
1
Fakultní nemocnice
Ostrava
Fakultní nemocnice
Hradec Králové
Všeobecná fakultní
nemocnice v Praze
2
3
Nejlepší nemocnice 2011 z pohledu SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ NEMOCNICE
Pořadí
Název nemocnice
1
Karvinská hornická
nemocnice a.s.
Vojenská nemocnice
Brno
Nemocnice
na Homolce
Nemocnice Písek, a.s.
NEMOS SOKOLOV s.r.o.,
Nemocnice Sokolov
2
3
4
5
Kraj
Procenta
Hodnocení
Moravskoslezský kraj
79,21
****
Jihomoravský kraj
78,38
****
Hl. m. Praha
Jihočeský kraj
76,45
76,09
****
****
Karlovarský kraj
75,50
****
ÚSMĚV PRO ŽIVOT VYHLÁSIL
Nejusměvavější nemocnici roku 2011
Fakultní nemocnice Hradec Králové a Swiss Med Clinic Planá si ze středoevropské konference
Efektivní nemocnice odnesly ocenění Nejusměvavější nemocnice roku 2011. Soutěž vyhlásila
Skupina B. Braun v rámci svého charitativního projektu Úsměv pro život.
Přes 30 tisíc pacientů z celé České republiky hlasovalo v soutěži o Nejusměvavější
nemocnici roku, kterou vyhlásil Úsměv
pro život. Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 85 nemocnic. Respondenti odpovídali na otázku: „Jak často se personál při
komunikaci s Vámi usmívá?“ Více než 80
procent z nich hlasovalo pro odpověď „často“ a „velmi často“. Oproti loňskému roku
se množství pacientů, kteří mají z nemocnic
pocit, že se na ně zdravotnický personál neusmívá téměř nikdy, nezměnil a tvoří 3 %
odpovědí.
28
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
Cenu „Nejusměvavější nemocnice roku
2011“ získaly:
Fakultní nemocnice Hradec Králové
v kategorii Fakultní nemocnice
Swiss Med Clinic Planá
v kategorii Krajské a městské nemocnice
„Titul Nejusměvavější nemocnice roku je
pro zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové velmi zajímavým oceněním.
Těší nás, že přes všechny problémy, které
zmítají českým zdravotnictvím, si zaměst-
nanci dokážou najít úsměv pro své pacienty, říká k ocenění prof. MUDr. Roman
Prymula, CSc., Ph.D, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové.
„Toto ocenění, pocházející přímo od
našich pacientů, je velkou odměnou
a motivací pro celý tým našeho, poměrně
nedávno založeného, nestátního zdravotnického zařízení. Jsme nesmírně rádi, že
právě naše nemocnice je jedním z příkladů
neustále se zlepšujících vztahů mezi zdravotnickým personálem a pacienty. Všichni
jsme si plně vědomi skutečnosti, že pobyt
Nejlepší nemocnice ČR 2011 z hlediska ABSOLUTNÍ
Pořadí
Název
UZIS k.
kraj
%
Hodnocení
1.
2.
3.
4.
5.
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Třinec, p.o.
Nemocnice Písek, a.s.
Městská nemocnice
Ostrava, p.o.
102
102
102
102
Hl. m. Praha
Jihočeský kraj
Moravskoslezský kraj
Jihočeský kraj
72,12
70,62
68,97
68,54
****
****
****
****
102
Moravskoslezský
67,77
****
Výsledky projektu „Nejusměvavější nemocnice ČR 2011“
Letos byly hodnoceny nemocnice ve spolupráci s charitativním projektem Úsměv pro život také na základě pozitivního přístupu k pacientům, konkrétně dle úsměvů personálu nemocnice
směrem k pacientům, kteří se mnohdy v nemocnicích cítí nejistě a s potřebou vlídného zacházení. Cílem akce bylo podpořit ty nemocnice, kde jsou zaměstnanci nemocnice pozitivně
naladěni ve vztahu ke svým pacientům – klientům.
v nemocnici je nemalým stresem pro každého z pacientů, a proto se jej všemi dostupnými prostředky snažíme co možná
nejvíce eliminovat. Trpělivý a vstřícný přístup k pacientům i jejich rodinám je jednou
z priorit našeho zdravotnického zařízení.
Uvedené ocenění je jasným důkazem, že
cesta, kterou jsme zvolili a jež je i součástí naší firemní politiky, je správná,“
řekl k získané ceně MUDr. Dan Romortl, ředitel Swiss Med Clinc Planá.
„U prvního ročníku soutěže o Nejusměvavější nemocnici roku nás velice mile překvapil obrovský zájem veřejnosti. Je vidět, že lidé posuzují zdravotnická zařízení nejen
podle kvality poskytované péče, ale rovněž
podle přístupu personálu, jejich ochotě
a vstřícnosti vůči pacientům,“ říká MUDr.
Martin Kuncek, člen vedení Skupiny B.
Braun a garant charitativního projektu Úsměv pro život. „Podstatou projektu Úsměv
pro život je dodávat pacientům v nemocnicích pozitivní náladu, protože bez ní j
de uzdravování o poznání hůře. Jsme rádi,
že si soutěž o Nejusměvavější nemocnici
získala své příznivce, a máme tak možnost
ocenit nemocnice, jejíž zaměstnanci
při své každodenní práci nezapomenou na
šíření optimismu a dobré nálady a při léčení svých pacientů myslí také na jejich
duševní pohodu,“ dodává k ocenění Kuncek.
Průměrné výsledky
za Českou republiku
Otázka: „Jak často se personál při komunikaci s Vámi usmívá?“
Otázka týkající se úsměvů byla letos podruhé součástí soutěže NEMOCNICE ČR
Realizátorem rozvojového projektu „Nemocnice ČR 2011“ je nezisková organizace
HealthCare Institute. Komplexní hodnocení
probíhalo stejně jako v předešlých ročnících na
základě moderní manažerské metodiky Balanced Scorecard (zdroj: Harvard University, USA
– u nás ve zdravotnictví využívají již i některé
fakultní, krajské a městské nemocnice), kdy se
realizuje komplexní měření v nejdůležitějších
oblastech ovlivňující efektivitu organizace s cílem zajištění její dlouhodobé zákaznické úspěšnosti.
Hlasování probíhalo, podobně jako v minulých čtyřech letech, pomocí rozsáhlé skupiny
dobrovolných koordinátorů v přímo nemocnicích, kteří zajišťovali hladký průběh realizace
sběru vyplněných tištěných dotazníků. Bylo také možné hlasovat pomocí zabezpečeného
elektronického dotazníku, který byl po celou
dobu průzkumu alternativně dostupný na internetových stránkách www.hc-institute.org.
Dotazník obsahoval 34 klíčových indikátorů.
Průzkum spokojenosti pacientů a zaměstnanců nemocnic za rok 2011 začal 1. března a byl
ukončen 31. října 2011. Celkem se jej zúčastnilo více než přes 30 tisíc pacientů a přes 4
tisíce zaměstnanců nemocnic.
Od roku 2006, kdy nezisková organizace
HealthCare Institute s tímto rozvojovým projektem začala, se dobrovolně zapojilo již přes
150 000 respondentů (pacientů a zaměstnanců nemocnic).
(red)
2011, kterou každoročně vyhlašuje nezisková organizace HealthCare Institute. Nemocnice byly hodnoceny na základě třech
kritérií: Finanční zdraví, Spokojenost pacientů a Spokojenost zaměstnanců. Absolutním
vítězem pro rok 2011 se v kategorii celá
Česká republika stala Nemocnice Na Homolce a v kategorii fakultních nemocnic byla nejlépe hodnocenou Fakultní nemocnice
Ostrava.
(red)
INZERCE
Domov pro seniory Pod Skalkou,
Skalecké nám.500, Mníšek pod Brdy
Přijmeme zdravotní sestru na plný úvazek,
s osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Další požadavky: trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost.
Nepřetržitý provoz –12 hod. směny – denní
a noční. Nástup možný ihned.
Kontakt:
Jan Daniel – ředitel – tel.: 731 411 920,
318 591 381
www.promediamotion.cz
29
Z A DÁ N O P R O
SERVIS
Tým plastických chirurgů Nemocnice Na Bulovce
obětuje soboty a bude pomáhat pacientkám s vadnými prsními implantáty
Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce patří k největším
autoritám plastické chirurgie v republice. Nyní tým plastických chirurgů Bulovky vedený doc. Janem Měšťákem připravil program,
který velmi rychle vyřeší nesnáze a potenciální komplikace pacientkám, které byly na Bulovce operovány po rakovině prsu a mají
závadné francouzské implantáty PIP. Lékaři nabídli svůj volný čas
o sobotách a navíc bez nároku na honorář.
„Přestože všem pacientkám radím, že není potřeba podléhat panice, uvědomujeme si, jak obtížné momenty prožívají nyní ženy po
operaci prsu mající aktuálně nevhodné implantáty,“ zdůvodňuje
přednosta kliniky Jan Měšťák.
Nabídka sobotních výměn implantátů platí pro zhruba 200 pacientek, které byly operovány v Nemocnici Na Bulovce v období od září
2006 do dubna 2010 a které tím pádem mají prsní implantáty PIP. To
byly v té době totiž jediné implantáty, které byly hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Od června 2010 jsou k dispozici při rekonstrukcích pr-
sů po rakovině CUI implantáty. PIP implantáty pouze z kosmetických
důvodů nikdy na klinice použity nebyly.
„Díky své ochotě a dobré vůli bude muset tým plastické chirurgie
výrazně zasáhnout do své organizace práce. Ke stávajícím plánovaným zákrokům bude plánovat i sobotní operace. Nebude to logisticky snadné, ale děkuji jim za to. Jsme velmi rádi, že Nemocnice Na Bulovce může nyní říct tu nejlepší zprávu pro zdejší pacientky, u nás
máte naději na rychlé řešení,“ doplnil ředitel Nemocnice Na Bulovce
Petr Zajíc.
O náročnosti logistiky práce a celé organizaci výměn implantátů
pro 200 pacientek hovoří následující čísla:
Jedna operace – výměna závadného PIP implantátu – je sice jednodušší úkon nežli původní operace, nicméně i tak v ideálním případě trvá zhruba 30 minut. Pacientka však na sále stráví zhruba 1–1,5
hodiny. Lze tak předpokládat, že za jednu sobotu chirurgové vymění
implantáty u pěti žen. Tímto tempem s pomocí víkendových směn
pomohou všem svým pacientkám za 10 měsíců. Na této jedné operaci se podílí 7 lidí – 2 chirurgové, 2 sestry, 1 anesteziolog s asistentkou, sanitář. Tato operace se neobejde bez hospitalizace, která
v ideálním případě trvá 1 den. Plastická chirurgie Nemocnice Na Bulovce disponuje jedním operačním sálem a 20 lůžky.
Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce provádí největší počet rekonstrukcí prsů s implantáty po jejich odstranění pro zhoubné onemocnění. V roce 2004 bylo při klinice zřízeno
Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, jediné toho druhu v republice, které umožňuje řešit všechny druhy
onemocnění prsů s okamžitou nebo oddálenou jejich rekonstrukcí.
Kromě přítomnosti tohoto Centra se podílí na vysokém počtu odoperovaných žen i velmi dobré pooperační výsledky. Snad právě proto
jsou čekací doby na rekonstrukci prsů delší než 2 roky.
(red)
Darované infuzní přístroje
DALY PŮLROČNÍ SOFII NADĚJI NA AKTIVNÍ ŽIVOT
Přístroje Perfusor a Infusomat kompletně nahradí funkci tlustého
a částečně i tenkého střeva
Před půl rokem prožila rodina Diessnerových
nejšťastnější den života, bohužel ne na dlouho. Narodila se jim sice krásná dvojčata,
ale jedna z holčiček přišla na svět s těžkou
vrozenou vadou, kvůli které bude po celý život odkázána na podporu infuzních přístrojů. Společnost B. Braun, která vyrábí nejmodernější infuzní přístroje na světě, dala Sofii
vánoční dárek a pomohla jí tak k tomu, aby
své první Vánoce v životě mohla prožít doma
se svou rodinou.
Krátce po porodu byla u Sofie diagnostikována vzácná Hirschprungova choroba, která
postihuje přibližně jednoho z pěti tisíc novorozenců. Jedná se o vrozené onemocnění
30
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
tlustého střeva a projevuje se různě závažnou
střevní neprůchodností. Takto postiženým
pacientům musí být odebrána část střeva,
které je nefunkční až „do zdravé tkáně“ a ná-
sledně se zbylé funkční úseky střeva spojí
nebo se provede vývod. Bohužel malé Sofii
muselo být tlusté střevo odebráno v plném
rozsahu a tenkého střeva se podařilo zachránit jen 14 cm. Zejména bez dostatečné délky tenkého střeva se žít nedá, avšak díky
moderní medicíně a novým technologiím je
možné, aby i takto nemocní lidé nejen přežili, ale mohli žít relativně normální život.
„Pro naši rodinu je tento dar malým zázrakem. Oba přístroje Perfusor a Infusomat,
které stojí přes 100 tisíc korun, by pro nás
byly mimo naše možnosti a přitom je na
nich Sofie životně závislá. Vždyť na přístroj
Infusomat je napojena celý den a na přístroj
Perfusor 20 hodin denně. Nemůže bez nich
žít. Víme, že nás čeká dlouhá životní cesta, ale
díky těmto přístrojům můžeme jít na procházku, jet na návštěvu k přátelům a žít trochu aktivněji. Sofie sice vyžaduje nepřetržitou péči,
ale máme děti dvě a i druhé dceři chceme dát
maximum,“ popisuje těžkou životní situaci
Marek Diessner, otec dvojčat.
(red)
LÉČBA NEPLODNOSTI
v datech a číslech
V ČR řeší problémy s plodností každý pátý až šestý pár. Informace jim pomáhají překonat psychickou bariéru
a najít pomoc.
Co je porucha plodnosti?
Nemožnost přivést na svět potomky je odedávna považována za stigma, „boží trest“,
nepřízeň osudu. Samotnými jedinci a páry je
vnímána jako selhání v základních lidských,
společenských a rodinných funkcích.
● Neplodnost, či lépe porucha plodnosti, je
však v posledních desetiletích definována jako nemoc (WHO, 1977). To, že je nyní uznávána jako choroba, již napovídá, že v naprosté většině případů nejde o stav trvalý,
konečný a bezvýchodný, ale o odchylku, která mívá své příčiny.
● Příčinu neplodnosti se podaří se odhalit
asi u 90 % léčených párů.
● V 90–95 % případů (bez ohledu na to,
zda se příčina objeví). se podaří poruchu
neplodnosti léčit. Proto také někteří odborníci
raději mluví o poruše plodnosti jako přechodném stavu, zatímco neplodnost (infertilita)
může být vnímána jako neměnný stav.
Současná definice Světové zdravotnické
organizace (WHO) označuje jako poruchu
plodnosti (neplodnost) stav, nedošlo-li
k otěhotnění za 12 měsíců nechráněného
pohlavního styku. Po roce neúspěšných pokusů by tedy měl pár vyhledat odbornou pomoc. V některých případech se doporučuje
vyhledat pomoc dříve (například při poruchách menstruačního cyklu, při vyšším věku
partnerů apod.).
Jak častá je porucha plodnosti?
Pro jedince je velmi těžké o problému hovořit. Stydí se, trpí pocity méněcennosti, později se přidává mnohdy úzkost a deprese.
I v dnešní době, kdy se o léčbě poruch plodnosti veřejně hovoří, existují páry, které se
odhodlají vyhledat pomoc až po letech marných pokusů o početí. Možná by jim pomohlo najít cestu k léčbě, kdyby si uvědomili, že
stejný problém řeší na světě miliony lidí, zejména ve vyspělých zemích.
● Odhaduje se, že na Zemi žije kolem 80 milionů lidí s poruchou plodnosti.
● Každý pátý až šestý pár (v EU) musí vyhledat odbornou pomoc pro poruchu plodnosti.
● Ve většině zemí, kde funguje přesné sledování demografických dat, se potýká s poruchami plodnosti 9 % lidí.
ilustrační foto: iStockphoto
● Podle sledování finských odborníků se
s poruchou plodnosti ve svém vlastním životě setkalo 20 % žen a 9 % mužů.
● V ČR vyhledá pomoc pro poruchu plodnosti 15 % párů.
Jak dlouho se neplodnost
úspěšně léčí?
Pokusy o léčbu neplodných párů jsou staré
jak lidstvo samo. Magické rituály a tradiční
lidové prostředky postupně nahradily v polovině minulého století diagnostické a léčebné
postupy založené na vědeckém výzkumu
(hormonální léčba, zprůchodnění vejcovodů
apod.).
● Skutečný průlom v léčbě poruch plodnosti znamenal porod prvního „dítěte ze zkumavky“. Jmenuje se Louise Brownová a narodila se císařským řezem dne 25. 7. 1978
v Oldhamu ve Velké Británii. K jejímu „početí ve zkumavce“ došlo na IVF klinice v Bourn
Hall v Cambridgi.
● V lednu 2007 Louise porodila syna jménem Cameron, který byl počat přirozenou
cestou.
● Profesor Robert Edwards, který stál spolu s profesorem Patrickem Steptoem v roce
1978 u zrodu metody in vitro fertilizace (IVF,
umělého oplodnění „ve zkumavce“) i u početí Louisy Brownové, dostal za svůj přínos
medicíně loni (v roce 2010) Nobelovu cenu.
Od roku 1978 pomohla tato stále zdokonalo-
vaná metoda 3, 8 milionům párů k vytouženému dítěti.
● V Česku se první dítě ze zkumavky narodilo
v Brně 4. listopadu 1982 díky výzkumu a práci
týmu pod vedením zakladatele reprodukční
medicíny v ČR, profesora Ladislava Pilky.
Je v ČR léčba poruch
plodnosti dostupná?
● V ČR nyní funguje 30 center asistované
reprodukce.
● Podle Národního registru asistované reprodukce (funguje od roku 2007) se ročně
rodí po léčbě metodami asistované reprodukce kolem 4 000 dětí (v roce 2007 to bylo
3 805 dětí).
● V roce 2006 tvořil podíl dětí po léčbě neplodnosti metodami asistované reprodukce
3 % (v roce 1997 2 %). V současnosti je podíl dětí narozených po metodách asistované
reprodukce přibližně stejný jako v Belgii,
Francii, Švédsku či Finsku. Vyšší je v Dánsku
(4 %).
Lze počet dětí považovat
za kritérium úspěchu?
Hlavním kritériem úspěchu je porod jednoho
živého zdravého dítěte z jednoho těhotenství.
O významu dalších ukazatelů se zatím diskutuje.
MUDr. Marta Šimůnková
www.promediamotion.cz
31
Z A DÁ N O P R O
Z A DÁ N O P R O
KAZUISTIKA
PRVNÍ
Zařízení sociální péče v České i Slovenské republice zasílala příběhy svých klientů, kterým poskytli péči
nad rámec běžně deklarovaných služeb. Sešlo se neuvěřitelných 90 příspěvků a různých druhů kazuistik. Nakonec porota nominovala tři kandidáty na vítěze. A tento emotivní a dojemný příběh skončil jako druhý. V příštích číslech časopisu se můžete těšit na další.
„Není na světě zbytečný ten, kdo ulehčuje břemeno jiným.“
S
polečnost SCA Hygiene Products,
přední výrobce inkontinenčních
prostředků TENA, vyhlásila v roce 2011 první ročník projektu Poslání
pečovat, který si klade za cíl podpořit
a zviditelnit náročnou práci pracovníků
sociální péče. Často se hovoří o otázce
stárnutí populace, nicméně je opomíjena
oblast sociálních služeb, která starším
spoluobčanům poskytuje potřebnou podporu a péči. Aktivita a plná soběstačnost
s rostoucím věkem klesá. Pak je třeba
klást si otázku: „Kdo se o mě v případě
nouze postará?“ Pomoci může rodina
v podobě domácí péče nebo domovy či
pobytová zařízení pro seniory. Jaká je
kvalita sociální péče u nás? To se pokusil
zachytit projekt Poslání pečovat 2011.
Domov pro seniory Pačlavice
Domov pro seniory sídlí v krásné zámecké budově. Jeho historie sahá až do 19.
století, kdy byl objekt věnován šlechtou
Řádu milosrdných sester pro účely nemocnice pro chudé. Objekt byl po 2. sv.
válce zabaven a využit jako domov pro
seniory.
Kapacita: 22 lůžek pro seniory a 84 lůžek pro osoby se zdravotním postižením
Počet pracovníků: 50.
Poskytované služby: Domov pro seniory
(ženy 40+) a domov pro osoby se zvláštním postižením (služby jsou určeny osobám v nepříznivé sociální situaci, ve které
se ocitly z důvodu nedobrého zdravotního
stavu, jež omezuje jejich duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv
na péči o vlastní osobu a soběstačnost
a nelze jim zajistit potřebnou péči v rodině, a to ženám ve věkové kategorii od
27 let do věku bez omezení, které mají
mentální postižení nebo kombinované
mentální a tělesné postižení).
32
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
ilustrační foto: iStockphoto
Péče o osoby se zvláštním postižením
je velmi náročná, proto v Pačlavicích
zvolili jako prevenci proti vyhoření formu pravidelného „rotování“ směn na
obou pracovištích. S tímto systémem
jsou spokojeni klienti i zaměstnanci.
Jindřiška – příběh ženy
připomínající tyčku v plotě
Jindřiška je žena ve středním věku, která
je nevidomá a nehovoří. Její mentální postižení hlubokého stupně a věkem se
zhoršující zdravotní stav ji odkázaly na
pomoc druhé osoby a zároveň ji už doživotně posadily na invalidní vozík. Odepsaná? Ještě před dvěma roky ano. Ve
vzpomínkách se vracím do doby, kdy za
poskytovanou péči Jindřiška platila personálu kousnutím, škrábnutím či jiným
„bonusem“. Jindřiška se tehdy možná
mstila za všechnu bolest, kterou v sobě
měla. Trpěla častými krvavými rýmami
a bolest, která toto onemocnění prováze-
la, ji nutila bouchat hlavou do zdí, na kterých zůstávaly krvavé stopy. Nikdy jsem
Jindru neviděla se usmát, nikdy jsem
neměla pocit, že je šťastná, že prožívá
pocit důležitosti, potřebnosti, a s hrůzou
jsem si uvědomila, že ji nemá nikdo
rád…
Jindra absolvovala několik vyšetření se
závěry – nespolupracuje, nevyšetřitelná.
Jediní, kdo nám pomohli, byli pracovníci
Psychiatrické léčebny, kteří s námi na téma Jindra komunikovali, aniž by ji zaživa
pohřbili. Jejich rady byly účinné, ale jen
na chvíli, nedokázali vyřešit její problém.
„A dost!“, řekla jsem si. „Pojedu s Jindrou ke svému lékaři, vezmu ji do auta
a ona to zvládne!“ Tato slova vzbudila
rozpaky a krčení ramen. Dostala jsem požehnání s povzdechem: „Když myslíš, ale
nezapomeň, že naposledy rozbila hlavou
okénko v sanitce a strhla světlo!“ Plna
elánu a naděje jsem Jindřišce vysvětlila,
co bude, jak bude a ona byla najednou nějaká jiná. Jako beránek se nechala posadit do auta. Pro jistotu a případný neklid
mi dali k dispozici jednu pracovnici, která
na ni měla vzadu v autě dohlížet a zabránit případnému zranění. Cestou jsem
Jindru stále uklidňovala.
„Chci jí pomoct“, říkaly moje oči doktorovi ORL. „Já vím“, říkaly ty jeho. Byl
moc hodný, ani náznak po tom, že je Jindra „jiná“ než my. A ona? Seděla a nechala si provést vyšetření, kterého bych
se i já bála. Pak jsme absolvovali ještě
několik vyšetření u pana primáře. Happy
end? Ale ne, vyšetření prokázalo, že její
onemocnění není tak vážné. Prozradilo,
proč nevidí, a my jsme pochopili, že problém máme hledat někde jinde. Cesta,
kterou jsme k Jindřiščině duši naštěstí
našli, byla ale dlouhá, trnitá a bolestná,
hodně bolestná…
(red)
www.promediamotion.cz
33
V Z D Ě L ÁVÁ N Í
V Z D Ě L ÁVÁ N Í
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita
(Universitas Tyrnaviensis, Facultas Sanitatis et Rerunm socialum)
Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava, Slovenská republika (http://fzasp.truni.sk/)
Existencia Universitas Tyrnaviensis v r. 1635-1777 v Trnave znamenala veľký spoločenský a kultúrny prínos pre mesto a región
ako aj pre celé Uhorsko, pretože v tom čase to bola jediná Uhorská univerzita a svojim pôsobením na území Slovenska zanechala bohaté duchovné aj kultúrne dedičstvo. Myšlienka znovuobnovenia vysokoškolskej ustanovizne v Trnave sa začala formovať už
začiatkom 90-tych rokov 20. storočia medzi zástupcami mesta,
vysokoškolskými pedagógmi a vedeckými pracovníkmi. Zainteresovaní po konzultáciach s historikmi a legislatívcami dospeli
k dohode, že vysokoškolská ustanovizeň bude zriadená pod názvom Trnavská univerzita, čím chceli odkázať na tradíciu bývalej
Trnavskej univerzity, na ktorú mala nová univerzita voľne nadviazať. Výsledok úsilia o vznik novej univerzity sa dostavil 25.3.
1992, keď SNR na svojom zasadnutí zákonom č. 191 zriadila Trnavskú univerzitu so sídlom v Trnave, a to s účinnosťou od 1. júla 1992. V súčasnosti má Trnavská univerzita v Trnave päť fakúlt
orientovaných na spoločenské a humanitné vedy (Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Teologická fakulta a Právnická fakulta).
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sa v priebehu vývoja Trnavskej univerzity odčlenila z pôvodnej Fakulty humanistiky (pod
ktorou na začiatku zabezpečovala výučbu svojich odborov od 1.
10. 1992) najprv ako Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce,
neskôr od r. 1996 sa premenovala na Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce. V r. 1998 bola zriadená Fakultná nemocnica v Trnave, ktorá slúži aj ako výučbová základňa Katedry ošetrovateľstva.
V r. 2002 sa fakulta presťahovala do vlastných priestorov v novo
zrekonštruovanej budove bývalej lekárskej fakulty historickej Trnavskej univerzity, ku ktorej historickému odkazu sa hlási. V akademickom roku 2007, kedy si Trnavská univerzita pripomenula
15. výročie znovuobnovenia bolo prijatých 433 študentov v dennej forme štúdia. Záujemci o štúdium si môžu vybrať zo študijných odborov Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a Sociálna práca.
Študijné programy sú prehľadne uvedené v tabuľke.
Názov študijného programu
Verejné zdravotníctvo
Ošetrovateľstvo
Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve
Sociálna práca
Sociálna práca v zdravotníctve
Riadenie a organizácia
sociálnych služieb
Druh štúdia
Bc., Mgr.
Bc.
Mgr.
Forma štúdia
D, E
D
D, E
Bc., Mgr.
Bc., Mgr.
Bc.
D, E
D, E
D, E
Mgr.
D, E
D – denné, E – externé
Výučba na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce zabezpečujú:
Katedra verejného zdravotníctva, Katedra verejného tropického
zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, Katedra klinických disciplín,
Katedra teoretických disciplín a laboratórnych vyšetrovacích metód
34
diagnóza
v ošetřovatelství
1 / 2012
v zdravotníctve, Katedra sociálnej práce, Katedra zdravotníckeho
manažmentu a jazykov. Štúdium v odbore ošetrovateľstvo obsahom a rozsahom zodpovedá smerniciam Európskej únie č. 77/452
EEC, 77/453 EEC, 81/1057 EEC pre regulované povolanie sestry.
Celkový rozsah štúdia je 4600 kontaktných a nekontaktných hodín.
V novembri 2009 sa vďaka ústretovosti vedenia Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej Univerzity podarilo založiť Kabinet
socioterapie a psychoterapie pri Katedre ošetrovateľstva.
Štúdium v odbore ošetrovateľstvo je jednoodborové štúdium.
Organizačne je členené na 1. stupeň VŠ štúdia – 6 semestrov –
Bc. A II. stupeň VŠ štúdia – 4 semestre – Mgr. Vzdelávací program tvoria ošetrovateľské, medicínske, humanitné a manažérske
poznatky integrované do holistického ošetrovateľstva zameraného na jedinca a komunitu v zdraví a chorobe. Bakalársky študijný
program v odbore Ošetrovateľstvo sa realizuje ako 3 – ročné
v dennej forme štúdia. Rámcové štandardy vedomostí, zručností
a spôsobilosti nadobudnuté počas štúdia zahŕňajú: štandardy vedomostí, štandardy zručností a štandardy kvality osobnosti. Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon
povolania sestry. Uplatní sa ako sestra v ošetrovateľskej praxi na
lôžkových pracoviskách zdravotníckych zariadení, v primárnej
zdravotnej starostlivosti, v agentúrach domácej ošetrovateľskej
starostlivosti a podieľa sa na riadení ošetrovateľskej starostlivosti a na edukácii v ošetrovateľstve.
Magisterský študijný program v odbore Ošetrovateľstvo je organizované ako denné 2-ročné a externé 2-ročné. Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý predovšetkým vykonávať samostatne náročné odborné činnosti vo všetkých oblastiach
pôsobnosti profesie, zabezpečovať samostatne a v tíme prevenciu,
výchovu k zdraviu a zdravotnú starostlivosť v komunitách, v rodinách, zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, podieľať sa na
plánovaní a riadení ľudských zdrojov v ošetrovateľstve, rozvíjať odbor a výskumne pracovať, pôsobiť vo vzdelávaní sestier, organizovať a riadiť ošetrovateľskú asistenciu na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti, pôsobiť ako odborník ošetrovateľstva
v štátnej správe a vo verejnej správe.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce prijme ročne asi 15 interných a 50 externých doktorandov. Doktorandské štúdium sa
uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka
doktorandského štúdia v dennej forme je najviac 3 roky, v externej forme maximálne 5 rokov. Organizácia doktorandského štúdia
je založená na kreditnom systéme. Prijímacia skúška na doktoranské štúdium pozostáva zo skúšky zo svetového jazyka, z odbornej skúšky a z odborného pohovoru o prihlásenej téme dizertačnej práce. Profil absolventa doktorandského štúdia
charakterizujú všeobecné požiadavky, najmä zvládnutie metodiky
a metodológie samostatnej vedeckej práce a tvorivej činnosti
v príslušnom odbore, ako aj zvládnutie domácej a zahraničnej odbornej literatúry, ktorá dokumentuje vývoj
a profiluje stav odboru Ošetrovateľstvo. Výsledky sa
prejavujú v samostatnom vedeckom bádaní ako aj
pravidelnou publikáciou vedeckých a odborných prác
doma a v zahraničí.
FZSP TU realizovala a participovala aj na zdravotných, sociálnych a vzdelávacích projektoch v zahraničí. Keňa je v súčasnosti jednou z troch subsaharských krajín Afriky, kde sa Slovenská republika rozhodla poskytovať
oficiálnu rozvojovú pomoc. Aktivity FZSP TU v Keni začali už pred desiatimi rokmi. Z významných realizovaných aktivít tu spomenieme predovšetkým aktivity
v slumoch hlavného mesta Nairobi v Keni. V spolupráci s lokálnym partnerom Mukuru Promotion Centre boli založené sociálno-zdravotnícke projekty:
● Klinika Nepoškvrnenej Panny Márie (Mary Immaculate Clinic)
● Dobrovoľné poradenské a testovacie centrum na HIV (VCT –
Voluntary Counselling and Testing Centre)
● Anti – malnutričné programy pre podvyživené deti (Mary Immaculate Children Nutrition Centre, Nutrition Centre of St.
Charles Lwanga in Lung – Lunga)
Súčasťou týchto programov bola aj výuka študentov zo slumov
v odbore sociálna práca a verejné zdravotníctvo. V spolupráci
s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave bolo založené Resocializačné centrum pre deti ulice
(St. Kizito Children Centre) v Mihangu. Mnohé z realizovaných aktivít naplnili svoj zámer, alebo pokračujú pod vedením Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave. Fakulta v súčasnosti svoje pôsobenie smeruje do regiónu
Kwale. V regióne Kwale fakulta v mesiacoch jún – november 2010
zbola zrealizovaná analýza potrieb celej oblasti, fakulta pôsobila
predovšetkým v regionálnej nemocnici (Kwale District Hospital)
a 20 vidieckych zdravotníckych zariadeniach. Cieľom projektu je
vedecko-pedagogická činnosť v oblasti verejného zdravotníctva,
tropickej medicíny, ošetrovateľstva, laboratórnych metód a sociálnej práce na špecifickom pracovisku v Keni, v regióne Kwale
(Projekt Slovak Aid). V Národnom programe oficiálnej rozvojovej
pomoci na rok 2010 bolo zvolených päť sektorových priorít pre
Subsaharskú Afriku a jednou z nich je sociálny rozvoj s dôrazom
na vzdelávanie, rozvoj zdravotnej starostlivosti, najmä boj proti
HIV/AIDS, malárii a tuberkulóze.
Z výskumu, ktorý na fakulte prebiehal, vyberáme niektoré najvýznamnejšie: význam religiozity a spirituality
v sociálnej práci, terminálna starostlivosť a hospicové hnutie, dobrovoľníctvo v rámci sociálnej práce,
výskum rezistencie antibiotík vo vybraných diagnostických skupinách pacientov – onkologických, výskum HIV infekcií a iných imunodeficitných stavov,
prevencia, diagnostika a liečba malárie a TBC v krajinách
tretieho sveta (Keňa, Sudán), výchova a vzdelávanie HIV
pozitivných sirôt v Keni a Kambodži, antimalnutričný
program detí v slumoch Nairobi, výskum poškodení
mozgu, resocializácia a reintegrácia občanov po
prepustení z výkonu trestu, bezdomovcov, Rómov
integrácia občanov s telesným postihnutím, krízová
pomoc pre obete domáceho násilia. V r. 2009 bola na
fakulte zorganizovaná historická prvá konferencia
v Slovenskej republike zameraná na problémy komunikácie
s pacientmi s postihnutím sluchu s medzinárodnou účasťou.
V rámci domácich aktivít sa fakulta zapája do práce na pracoviskách niektorých mimovládnych organizácií. Na niektorých
týchto projektoch vytvorila fakulta aj detašované pracoviská
s možnosťou praktickej výučby študentov alebo konania konferencií, napr. Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach.
Trnavská univerzita sa hlási k princípom Veľkej charty európskych univerzít, ktoré obhajujú pre univerzity ich plnú nezávislosť
od politickej a ekonomickej moci, ich slobodu uskutočňovať výskum a vyučovať. Trnavská univerzita obhajuje kresťanské princípy, chce chrániť morálne a duchovné hodnoty, vychovávať v duchu ekumenizmu, spolupracovať s univerzitami, výchovnými
a vedeckými ústavmi v Slovenskej republike a v zahraničí.
Doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., Katedra klinických disciplín
www.promediamotion.cz
35
1
na konferenci
LEDEN / ÚNOR 2012
ROČNÍK VIII.
Příloha časopisu Diagnóza v ošetřovatelství
VII. celostátní odborná konference
Soběstačnost. Bolest. Inkontinence.
Adventní, předvánoční VII. celostát-
řeší každodenně u svých klientů – pa-
témat. Některé příspěvky z této konfe-
ní konference, se konala 2. 12. 2011
cientů – problematiku inkontinence, bo-
rence najdete v příloze tohoto časopi-
v KC Paláci Charitas, na Karlově ná-
lesti a soběstačnosti.
su, další vybrané přineseme v dalších
městí v Praze ve spolupráci s UNIFY
Téma bolesti jako příznaku onemocně-
ČR a ÚPMD Podolí. Úvodní příspěvek
ní i jako terapeutického problému v kla-
V příloze tohoto čísla otiskujeme také
velmi erudovaně, lidsky a živě přednesl
sické léčbě, i s možnostmi alternativní
jeden příspěvek z podzimní II. celostát-
čestný host konference – pan docent J.
léčby, na kterou upozornila paní vrchní
ní konference Nozokomiální nákazy.
Feyereisl, CSc., který se věnoval nejen
sestra Mgr. Dagmar Švecová z FN Hrad-
Konference se konala 10. 11. 2011
tématu inkontinence, ale hlavně zkuše-
ce Králové, tvořilo celý jeden blok před-
v Masarykově nemocnici v Ústí nad
nostem z praxe v ÚPMD, kde pracuje
nášek. Všichni přednášející se shodli na
Labem ve spolupráci s Krajskou zdra-
jako ředitel.
individuálním přístupu k řešení bolesti
votní a.s. pod odbornou garancí MUDr.
při dobré znalosti pacienta samotného
Věry Melicherčíkové, CSc., SZÚ Praha.
i jeho okolí.
Problematika nozokomiálních nákaz je
Domácí péči v ČR představila paní
prezidentka Asociace domácí péče Bc.
L. Kondelíková. Ve svém oboru i ona
MUDr. Věra
Melicherčíková
číslech.
Velmi zajímavý příspěvek zdůrazňující
stále velmi aktuální a týká se mnoha
práci ošetřovatelského personálu byl od
zdravotnických zařízení. Sledování vý-
paní primářky Marie Goldmanové z Hos-
skytu nozokomiálních nákaz patří mezi
pice sv. Štěpána v Litoměřicích. Paní pri-
indikátory kvality péče. Paní doktorka
mářka podtrhla důležitost individuálního
Melicherčíková, členka redakční rady
přístupu k pacientům při řešení bolesti
časopisu Diagnóza v ošetřovatelství,
v paliativní péči a spolupráci zdravotníků
příjemně a zasvěceně provázela účast-
v mimohospicové péči.
níky jednotlivými tématy tří bloků před-
Zachování soběstačnosti a dopomoc
nášek, kde přednášející kromě proble-
směřující k zachování soběstačnosti
matiky nozokomiálních infekcí přiblížili
u pacientů by měla být jednou z priorit
také novinky z oblasti dezinfekce, sterili-
ošetřovatelské péče. Průběh celé kon-
zace a zvlášť poutavé příspěvky nadchly
ference prokázal aktuálnost jednotlivých
účastníky s tématem hygieny rukou.
DIAGNÓZA NA KONFERENCI
je únik moče při chůzi a při třetím stupni uniká
moč již při změně polohy těla z lehu do sedu. Příčinou je defekt uretrálního uzávěrového systému
močové trubice, který při změně nitrobřišního tlaku zaviní únik moče uretrou. Moč je nestlačitelná
kapalina, která pohybem sleduje směr tlakového
gradientu. Hodnota maximálního tlaku v močovém měchýři, který svojí stavbou a topografickým umístěním představuje nízkotlaký rezervoár,
dosahuje maximálně 20 cm vodního sloupce.
Hodnota tlaku v močové trubici, který představuje protitlak bránící úniku moče, je vypočitatelná podle Edwardsova vzorce 100 minus věk paIlustrační foto: iStoskphoto
cientky (v letech). Tedy dvacetiletá žena má
uretrální uzávěrový tlak 80 cm vodního sloupce
a i v 80 letech přesahuje nebo dosahuje tlaku
Terapie stresové
inkontinence moče u žen
intravezikálního, a brání tak úniku moče v klidu.
Při stresu (změnách nitrobřišního tlaku) úniku
moče brání přenos tlakových změn na proximální uretru. Tyto tlakové změny pomáhají zvýšit intrauretrální uzávěrový tlak a udrží směr tlakového
gradientu.
Nejčastější příčiny stresové inkontinence moče:
Doc. MUDr. JAROSLAV FEYREISL J. CSc., ředitel ÚPMD Podolí, Praha 4
1. patologická pohyblivost hrdla močového
měchýře
2. descensus hrdla močového měchýře
3. insuficience vnitřního uretrálního ústí
Inkontinence moče je
období věku ženy, ale její výskyt výrazně
4. neurogenní
nechtěný únik moče,
stoupá ve vyšším věku. Náklady na di-
5. extrauretrální
který představuje pro ženu osobní, pro-
agnostiku a terapii inkontinence moče
fesionální a sociální problém. Jedná se
jsou značné a např.v USA představují
o nanejvýš nepříjemný symptom, který
10 miliard US dolarů ročně.
porodním poraněním, nadměrným používáním
Stresová inkontinence je nechtěný
břišního lisu/zácpa, obezita, těžká fyzická práce)
únik moče uretrou při změnách nitro-
nebo vrozenou méněcenností pojivového vaziva.
břišního tlaku, jako je kašel, kýchnutí,
Často se inkontinence moče pojí s varixy a tvorbou hernií.
dalekosáhlé důsledky. Incidence a pre-
Inkontinenci moče dělíme dle doporuče-
zvednutí břemene apod. Závažnost to-
valence symptomu jsou pouze odhado-
ní International continence society na:
hoto symptomu bývá podle prof. Ingel-
Descensus může být vystupňovanou poruchou
vány. Často se udává minimálně 30 %
1. stresovou
manna Sunberga dělena do tří stupňů.
pohyblivosti hrdla močového měchýře, kdy i v kli-
postižených ve věku nad 60 let. Inkon-
2. urgentní
Nejlehčí první stupeň představuje únik
du zůstává trvale uretrovezikální spojení mimo
tinence moče se vyskytuje v jakémkoliv
3. smíšeného typu
moče při kašli a kýchnutí, druhý stupeň
působení intraabdominálních tlakových změn. ➜
2
INZERCE
často invalidizuje postiženou ženu a má
Patologická pohyblivost hrdla může vzniknout
DIAGNÓZA NA KONFERENCI
➜ Třetí příčina ve formě insuficience
vnitřního uretrálního ústí je poruchou,
DIAGNÓZA NA KONFERENCI
je možné rozdělit dle formy, kterou lze
je rozložena na zhruba půlroční období.
zvolit, na cvičení dle letáků či internetu,
Počet návštěv je 7–10, zpočátku jed-
kdy únik moče nastává trvale pootevře-
dle videa (DVD) nebo skupinovou či in-
nou týdně a postupně se jejich četnost
ným vnitřním ureterálním ústím. Stavy,
dividuální terapii. S rostoucím rozvojem
snižuje až na měsíční rozestupy. Tako-
které vedou ke vzniku a rozvoji třetího
techniky bývá první volbou vyhledávání
vý model byl zvolen z důvodu pozdější-
typu stresové inkontinence moče (dále
informací o možnostech cvičení právě
ho očekávání prvních výsledků terapie,
SIM), bývají vysvětlovány atrofií urotelu
na internetu. V dnešní době tu lze na-
které se dostavují po 6–8 týdnech. Na
a ochabnutím podpůrných a závěsných
lézt mnoho zdrojů. Firmy zabývající se
tuto skutečnost je nutné pacienta upo-
struktur dna pánevního.
prodejem
Prevalence ženské IM v závislosti na věku
pomůcek
zornit a také ho dostatečně motivovat
Diagnózu SIM prokazujeme při negativ-
a farmaceutické firmy často vydávají
inkontinenčních
k pravidelnému cvičení. Maximum efek-
ním cystometrickém vyšetření pozitivními
letáky či DVD se cvičením, které je do-
tu terapie bývá až kolem šesti měsíců
klinickými zátěžovými testy (např. nechá-
konce možné si objednat zdarma. Po-
od zahájení terapie, a proto je až v tomobr. 1 Perineometr
me ženu s plným močovým měchýřem
kud se tyto informace dostanou k pa-
na závěr urodynamického vyšetření kaš-
cientovi s počínajícími příznaky, mohou
lat nad papírovou podložkou). Typ poru-
tyto potíže při pravidelném cvičení zcela
představuje syntézu doposud užívaných
kontaktu s pacientem, kdy je provede-
chy uretrální uzávěrové funkce popíšeme
vyřešit. Problémem této formy terapie
metod doplněnou o vlastní postupy. Jde
no vstupní vyšetření. Jeho součástí je
vedle klinického gynekologického vyšet-
bývá nesprávné pochopení daného cvi-
o plnohodnotnou konzervativní léčbu
odebrání podrobné anamnézy, kdy zá-
ření i morfologickým vyšetřením (např. ul-
ku, nedostatečná kontrola provedení
jak stresové inkontinence, tak hyperak-
kladem je přesné zjištění, při kterých
trazvukem). Léčbu začínáme vždy konzer-
cvičení, popř. nesprávné zapojení sva-
tivního měchýře. Okrajově se též zabý-
situacích dochází k únikům moči. Jde
vativně pomocí léčebné fyzioterapie, kte-
lů, které mohou vést k nedostatečné
vá léčbou inkontinence u mužů po ope-
o tzv. krizové situace a tyto informace
rá má za cíl posílit svalové struktury dna
důvěře v účinky fyzioterapie. Ideální je
račních zákrocích (RAPE, RACE, TURP).
následně slouží v behaviorální části te-
pánevního, a tak zpevnit podporu uretry
proto forma individuální terapie, nejlé-
Individuální terapie se vymyká klasic-
rapie. Pacient dále vyplní dotazník kva-
a současně zlepšit kontrakční schopnos-
pe vedená fyzioterapeutem odborně vy-
kému modelu, kdy pacient ve většině
lity života (I-QoL neboli Index Quality of
ti příčně pruhovaného svalu m.levatoris
školeným v této problematice.
případů navštěvuje rehabilitaci 2–3×
Living), který se je zaměřen na různé
oblasti běžného denního života ovlivněné únikem moči. Na vizuální ana- ➜
Důležitost je přikládána prvnímu
ani pomocí Kegelových cviků. Dále mů-
Fyzioterapií inkontinence moče se
týdně, po dobu maximálně jednoho mě-
žeme použít estrogenní substituční tera-
zabývá tzv. Ostravský koncept, který
síce. Terapie dle Ostravského konceptu
pii, např. adjuvantní léčbu, pesaroterapii
INZERCE
nebo aplikaci alfasympatomimetik.
Ostravský koncept
ve fyzioterapii inkotinence moče
Mgr., KATEŘINA HEGDÜSOVÁ, fyzioterapeutka, Klinika léčebné rehabilitace, FN Ostrava,
e-mail: [email protected]
Bc. ROMANA HOLAŇOVÁ, vedoucí fyzioterapeutka Lázně Darkov, e-mail: [email protected]
Inkontinencí moče
blematice. Ostravský koncept je plno-
ké republiky, přičemž denní únik moči
trpí celkem 43 %
hodnotnou konzervativní léčbou jak
udává 6 % populace a jako o zatěžují-
populace České republiky, jedná se
stresové inkontinence, tak hyperaktiv-
cím faktoru inkontinence se vyjadřuje
tedy o závažný problém. Jednou z mož-
ního měchýře.
dokonce 62 % obyvatelstva. Jedná se
tedy o závažný problém, který je nutno
ností konzervativní léčby inkontinence
řešit.
je fyzioterapie, kdy nejúčinnější je forma
Dle sociologického průzkumu, který byl
individuální, nejlépe vedená fyziotera-
v roce 2009 zadán Inco Forem, trpí úni-
Jednou z možností konzervativní léč-
peutem odborně vyškoleným v této pro-
kem moči celkem 43 % populace Čes-
by inkontinence je fyzioterapie. Léčbu
4
to období ukončena.
DIAGNÓZA NA KONFERENCI
DIAGNÓZA NA KONFERENCI
né vazby křivek na monitoru správnost
Obr. 2 Elektrostimulace a biofeedback
zapojení sv. PD.
Behaviorální část terapie řeší režimo-
Nozokomiální nákazy
vá opatření a všeobecná doporučení.
V této části se liší doporučení u stresové inkontinence a u hyperaktivního měchýře, neboť při nich pacientku obtěžují
jiné krizové situace. Pacientky jsou na-
PhDr. JANA NOVOTNÁ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta Zdravotně sociální,
e-mail: [email protected]
Doc. PharmDr. PAVOL BEŇO, CSc., Trnavská univerzita v Trnavě, Fakulta zdravotnictví a sociální práce,
e-mail: [email protected]
bádány k redukci tělesné hmotnosti. Je
Nozokomiální nákazy
doporučováno omezení močopudných
jsou závažným pro-
tekutin. Všeobecnou snahou je dosta-
blémem současné doby, se kterým se
tečný příjem tekutin, neboť ten paci-
potýkají všechna zdravotnická zařízení
entky často v důsledku inkontinence
na světě. Moderní medicína zachraňuje
omezují. Pacientky by se měly vyvarovat
životy lidí, kteří by v minulosti měli jen-
obou extrémů tělesné námahy i zátěže
minimální šanci na přežití. Není pochyb
PD, tzn. jak jednostranné dlouhodobé
o tom, že prodlužuje délku života a zlep-
➜ logové škále (VAS) ozřejmí stupeň
zatížení inkontinencí. Nula znamená, že
Nejdůležitější část terapie je nácvik
námahy (zvedání těžkých předmětů),
šuje diagnózu a prognózu. Na druhou
samotné aktivace svalů PD. Zpočátku
tak i nečinnosti (sedavé zaměstnání
stranu přináší zvýšené riziko nozokomi-
mu únik nevadí vůbec, zatímco desítka
je kladen důraz na izolovanou aktiva-
v kombinaci s nedostatečnou pravidel-
álních infekcí, které jsou i přes pokrok
označuje velmi velkou zátěž. Pacient je
ci svalů PD, bez současného zapojení
nou pohybovou aktivitou). Jsou probírá-
v lékařství stále velkým nebezpečím jak
poučen o průběhu terapie a důležitos-
okolních velkých svalových skupin, jako
ny mikční návyky, jako je např. neustále
pro lůžková zdravotnická zařízení, tak
ti jeho aktivní účasti. Hovoří se o příči-
jsou hýžďové a břišní svaly či přitahova-
předávaný omyl používání přerušované-
i pro ambulantní pracoviště.
nách inkontinence a o tom, jakou roli
če dolních končetin. Toho pak využívá
ho močení k tréninku PD. Močení by na-
zde hraje svalstvo pánevního dna (PD),
pacientka při zvládání krizových situací,
opak mělo probíhat v naprostém klidu
Definice nozokomiálních nákaz
event. je na obrázku objasněno, kde
jako jsou např. kýchnutí či kašel. Inkon-
bez časové tísně, PD by mělo být dosta-
Nozokomiální nákazou se rozumí náka-
se tyto svaly nacházejí. Dále je prove-
tinentní žena často kříží dolní končetiny.
tečně relaxováno a teprve ke konci mo-
za exogenního i endogenního původu ➜
deno kineziologické vyšetření pacienta
Snahou je tuto situaci zvládnout, aniž
čení může dojít k aktivaci břišního lisu
ve stoji, v sedu či v lehu. Specifikem
by k tomuto křížení muselo dojít. Svaly
k vytlačení zbytku moče.
konceptu je vyšetření svalů PD per va-
PD jsou aktivovány nejprve po funkčních
Po ukončení intenzivní fáze terapie
ginam (u mužů perianogenitálně). Ty
vrstvách, které jsou následně spojeny
provede fyzioterapeut kontrolní vyšetře-
jsou hodnoceny subjektivně pomocí tzv.
do jednoho komplexu. Snahou je vnímá-
ní, které umožní srovnání se stavem vý-
P.E.R.F.E.C.T. score, kterým je zjištěna
ní svalů PD v 3D rozměru. Pokračová-
chozím. Následuje další „dlouhodobá“
kvalita kontrakce, velikost síly a výdrže
ním je koordinace PD s funkčně spoje-
fáze terapie, kdy pacientka pokračuje
svalů PD, přítomnost či nepřítomnost
nými svaly, např. svaly břišními, zádový-
v zavedeném režimu po dobu 6 měsí-
elevace perinea, přítomnost či nepří-
mi a bránicí. V neposlední řadě je cílem
ců samostatně. V tomto úseku se sou-
tomnost současné kontrakce muscu-
zapojení PD do pohybových stereotypů,
střeďuje na integraci svalů PD do pohy-
lus transversusabdominis a přítomnost
tedy v úplně banálních situacích, jako
bových stereotypů a na jejich zapojení
reflexní kontrakce svalů PD při kašli.
jsou vstávání ze sedu, zvedání břemen
v situacích, ve kterých docházelo nebo
K objektivnímu hodnocení síly a délky
či jen běžná chůze po schodech.
by mohlo dojít k úniku moči. V tomto ob-
aktivace svalů PD slouží vyšetření Perineometrem (obr. 1).
Pokud je vaginálním vyšetřením zjiš-
dobí již není nutné, aby pacientka den-
těna neschopnost aktivního zapojení
ně cvičila jako v čase předchozím. Vše
Samotná terapie pak vychází z nále-
svalů PD nebo jen nízká síla, existuje
záleží na aktuálním stavu potíží v době
zů kineziologického vyšetření. Snahou
možnost využití přístrojové techniky.
kolem šesti měsíců od zahájení terapie.
je fungování pohybového systému jako
Pomocí elektrostimulace EMG intrava-
Terapie se individuálně na obsahu další-
celku, neboť teprve poté je předpokla-
ginálnísondou (obr. 2) jsou zvyšovány
ho samostatného programu domlouvá.
dem dobré práce svalů PD. Posturální
aferentní impulzy z oblasti PD a tím
Po jednom roce od zahájení je terapie
přístup ovlivní hluboký stabilizační sys-
zlepšována percepce svalů PD. V ostat-
ukončena formou kontrolní konzultace,
tém, jehož součástí je i správná funkce
ních případech je prováděn biofeedback
kdy kromě pohovoru s pacientkou pro-
bránice, která je potřebná jako spolu-
EMG nebo tlakovou sondou. Pacientka
vedeme poslední subjektivní hodnocení
hráč při aktivaci svalů PD.
tak má možnost sledovat pomocí zpět-
pomocí I-QoL a VAS.
6
Ilustrační foto: iStoskphoto
INZERCE
7
DIAGNÓZA NA KONFERENCI
● zdravotník – kontaminované ruce,
onemocnění
● návštěvník
● ostatní (vzduchotechnika …)
Rizikové faktory
Mezi rizikové faktory nozokomiálních
nákaz patří především věk pacienta.
Nejohroženější jsou novorozenci a senioři. Dále zde hraje velkou roli základního onemocnění nebo úrazu, stav
pacientovy výživy, délka hospitalizace.
Důležitou roli hrajípředevším invazivní
diagnostické a terapeutické výkony,
kterým je pacient podrobován a specifická léčba především antibiotiky, cy➜ vzniklá v příčinné souvislosti s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení. Za
tostatiky, kortikoidy apod.
nemocniční nákazu se považuje i náka-
Znalosti zdravotnického personálu
Mezi základní preventivní opatření ve-
za, která se projeví teprve po propuštění
V roce 2005 proběhl výzkum, který se
doucí ke snížení počtu nozokomiálních
pacienta z nemocnice do domácí péče
zabýval znalostí středního zdravotnické-
nákaz patří především dodržování ba-
nebo jehopřeložení do jiného zdravot-
ho personálu v oblasti nozokomiálních
riérové ošetřovatelské péče, dostateč-
nického zařízení. Důležité je místo pře-
nákaz. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že
ná znalost této oblasti, dodržování hy-
nosu a nikoli kde je nákaza zjištěna.
mnoho zdravotních sester má nedosta-
gienických opatření, používání jednorá-
Preventivní opatření
tečné informace o této oblasti. Rovněž
zových pomůcek, racionální používání
Dělení nozokomiálních nákaz
bylo zjištěno, že v praxi často dochází
antibiotické léčby, ale i zvážení indikací
Dle zdroje infekce:
k porušování preventivních opatření,
invazivních léčebných a diagnostických
● endogenní nozokomiální nákazy
jejichž cílem je vzniku nozokomiálních
metod.
● exogenní nozokomiální nákazy
nákaz zabránit.
Závěr
Dle původce infekce:
Nozokomiální nákazy jsou závažnou
● specifické nozokomiální nákazy,
problematikou současného zdravotnic-
● nespecifické nozokomiální nákazy.
tví jak u nás, tak i ve světě. Výrazně
zhoršují pacientovu prognózu, prodlu-
Dle klinických projevů:
žují hospitalizaci a prodražují jeho léč-
● infekce rány
bu. Z tohoto důvodu je nutné snažit se
● kožní infekce
všemi možnými způsoby vzniku těchto
● gastrointestinální infekce
nákaz předejít.
● močové infekce
● respirační infekce
Použitá literatura
● sepse Preventivní opatření
JERSÁK, M. Nozokomiální nákazy. http://www.jersywoo.com/medicina/ose/003.htm, 12.9,2009.
Cesty přenosu nozokomiálních nákaz:
ŠRÁMOVÁ, H. a kolektiv. Nozokomiální nákazy.
● přímá – je přítomen zdroj nákazy
Praha: Maxdorf-Jessenius, 1995. 224 s. ISBN 80-
● nepřímá – není přítomen zdroj
85912-00-7.
nákazy
ŠRÁMOVÁ, H. a kolektiv. Nozokomiální nákazy II.
Praha: Maxdorf-Jessenius, 2001. 303 s. ISBN80-
Zdroje nozokomiálních nákaz:
85912-25-2.
● pacient – vlastní mikroflóra, jiný
TOMANOVÁ, J. Nozokomiální infekce http://sweb.
pacient
8
cz/medicpage/ose/003.htm, 29.04,2009.

Podobné dokumenty

Bakalářská práce - K

Bakalářská práce - K vývojem. V současné době jsme v procesu zavádění certifikací jednotlivých služeb, které reagují na naplňování minimálních standardů. Ty byly vytvořeny jednotlivými resorty jako nastavení základních...

Více

StáhnoutTopmax Dual

StáhnoutTopmax Dual Velmi důležitá je volba správné expanzní nádoby. Její objem závisí na kapacitě vytápěcího systému. V případě příliš malé expanzní nádoby, kde při nárůstu teploty stoupá i tlak v kotli (i v celé vyt...

Více

Zpravodaj 03-4/2006

Zpravodaj 03-4/2006 U psa označeného čipem lze uplatnit úlevu z místního poplatku až následující 2 roky po čipování a zaregistrování na MHMP (pokud byl tedy pes čipován v roce 2005, ale zaregistrován až v roce 2006, l...

Více

Diagnostika a možnosti ovlivnění podvýživy v ambulantní a

Diagnostika a možnosti ovlivnění podvýživy v ambulantní a Aplikace vaku AIO v domácích podmínkách Pravidelné kontroly v NA á 6-8 týdnů

Více