Březen 2013

Komentáře

Transkript

Březen 2013
Sopotnický zpravodaj
Březen 2013
Vydává obecní úřad Sopotnice
č. 2013/03
www.obecsopotnice.cz
Masopust v Sopotnici
Slovo starosty …………………………………………
Základní škola ………………………………………..
Mateřská škola ………………………………………
Farnost …………….…………………………………..
Z kroužku mladých hasičů ……………………..…
Ars Sacra 1875 Ferdinand Stuflesser …………..
Masopustní průvod …………..…....…...……….…
První promítání na Habřince ………………..…....
Stalo se – stane se …………………………….........
Pozvánky …………………………………………….…
Ze sportu…………………………………………….…
Příspěvek do zpravodaje ……………………….….
Reakce do zpravodaje ……………………………….
MAS Orlicko …………………………………………..
Pranostiky ……………………………………………..
K nedělní kávě ………………………………………..
Inzerce ………………………………………………….
1
2
2
4
6
8
8
9
10
11
12
12
14
15
15
17
18
19
SLOVO STAROSTY
Vážení Sopotničtí,
svůj příspěvek bych začal tím, že se letošní masopust opět vydařil. Dne 9.2.2013 se konal
již jeho 9. ročník. Ten příští ponese jubilejní 10. a chystáme na něj i pár vylepšení. Rádi
bychom, aby se průvodu masek účastnilo co nejvíce lidí. I když ani tentokrát si na
zastoupení masek nemůžeme stěžovat a byly opravdu vydařené. Průvod vyšel tradičně
z parkoviště u kostela, prošel čtvrtí a pomalu se ubíral po horním konci k pohostinství U
Šafářů. Po celou trasu nás v čele průvodu doprovázela hudbou Sopotnická dechovka. V
průběhu pochodu se k nám postupně přidávaly další a další masky. A jako každý rok se po
trase několikrát zastavovalo na připravené sousedské občerstvení. V cíli u stánků měli naši
hasiči pro účastníky připraveny zabijačkové speciality a smažené řízky. Sladkou tečkou
pro všechny byly výborné koláče, které upekly členky Sopotnického klubu žen. Netřeba
dodávat, že o vše byl velký zájem. Na sále se mezitím připravovalo vyhlášení nejlepších a
nejnápaditějších masek letošního masopustního průvodu v kategorii dětí a dospělých.
Fantazie účastníků neměla hranic a rozhodování poroty nebylo jednoduché. Doufáme, že i
příští ročník, ten jubilejní desátý, nám stávající návštěvníci zachovají přízeň a snad bude
dokonce zúčastněných a masek v průvodu zase o trochu více. Budou připraveny hodnotné
ceny a masky budou zvýhodněny. Děkuji všem, kteří se na přípravě letošního ročníku
průvodu podíleli, sousedům za výborné pohoštění a za rok se na Vás znovu těšíme….
Nedělí 17.3.2013 započal každoroční cyklus promítání filmových kronik Sopotnice a
Českých Libchav, opět s místem konání na Habřince v Českých Libchavách. Promítání
provází neutuchající zájem veřejnosti již několik let a videoarchiv Josefa Hradeckého má
divákům stále co nabídnout. Na promítání Vás můžeme pozvat celkem po tři nedělní
odpoledne ve dnech 17.2., 3.3. a 17.3. Poslední setkání bude již tradičně za účasti naší
dechovky a s drobným pohoštěním. Doprava je zajištěna pro zájemce autobusem fy. SOR
Libchavy s časy odjezdu uvedených na pozvánce rozeslané do jednotlivých domácností.
Svůj příspěvek bych rád tento měsíc ukončil opět pozvánkou na prodejní výstavu dortů a
drobného cukroví, kterou pro Vás připravily členky Sopotnického klubu žen na sobotu 16.
března. Konat se bude ve školní jídelně a dozajista se bude těšit velkému zájmu jako
každý rok. Přijďte se podívat, co šikovné ruce dokážou, určitě nebudete zklamáni…
S přáním všeho dobrého Jan Antušek
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Milí Sopotničtí,
jelikož jsem hodně psal minulý měsíc, bude můj dnešní příspěvek
jen stručnou informací o mimořádném jednání Zastupitelstva obce, které
proběhlo v únoru.
Když jsem psal svůj předešlý článek, ve kterém jsem se o něm zmínil, nevěděl jsem
ještě, že bodem jeho jednání bude Snížení počtu žáků v ZŠ Sopotnice a neřešení
dlouhodobého úbytku žáků. A na to zareagovat musím, reagoval jsem tak konečně i přímo
na tomto jednání.
2
Jestli něco ve škole permanentně, dlouhodobě a poctivě řešíme, je to totiž úbytek
žáků. Musím se naprosto ohradit proti tomu, že bychom jej neřešili. A řešíme ho nejenom
ve škole jaksi interně, ale také s Radou obce a se Zastupitelstvem obce. Na Zastupitelstvu
dokonce dvakrát v roce – poprvé, když nám Zastupitelstvo v červnu uděluje výjimku
z počtu žáků, podruhé koncem roku, když předkládáme návrh rozpočtu. Vždy jsou to
jednání poctivá a důkladná.
Co je faktem, o čem píšu průběžně, to je úbytek žáků. Ano, od mého nástupu, kdy
škola měla 91 žáků, jsme letos na momentálním počtu 69 žáků (nový k nám přestoupil
v těchto dnech). A je to problém. Bojujeme o to, abychom zachovali druhý stupeň –
například také tím, že jsme se ve škole dohodli, že krom osobního příplatku, který
nemáme konečně už dlouho, si ubereme také z tarifní mzdy. To abychom vyšli s penězi,
abychom mohli existovat.
Snažíme se získat každého žáčka, kterého jen oslovit můžeme. To, že se nám počet
žáků snížil, bylo dáno demograficky. Rodilo se prostě méně dětí. Tak máme na druhém
stupni třídy, kde jsou čtyři, šest žáků a podobně. A není to tím, že by nám z těchto tříd
žáci někam přestoupili. Oni tam nikdy nebyli. A co s tím můžeme udělat my?
Pravda ale také je, že z naší školy několik žáčků odešlo. A to nás mrzí. Opravdu. Tento
úbytek se proto snažíme „vyvážit“ příchody žáků z jiných škol k nám. A těch také není
málo. Zkoušíme to, hledáme, oslovujeme.
Takže ano, pravda je, že počet žáků na škole se snížil. Ale pravda není, že bychom
to neřešili.
Letos bude ve škole konkurz na mé místo. Proto přeju sopotnické škole, aby nový
ředitel, ať už jím bude kdokoli, zažíval jen roky, kdy bude počet žáčků ve škole růst. Aby
škola nepřišla o druhý stupeň. Aby nemusela bojovat s pomluvami. Aby dlouhodobá práce
a snaha toto vše naplnit, nebyla vydávána za neřešení a nezájem.
Josef Kopecký
ředitel školy
ŽIVOT V MEDIÁLNÍ DŽUNGLI
V pondělí 11. února proběhla beseda pro žáky 6. a 7. ročníku na téma Život
v mediální džungli. Lektor Petr Kadlec z občanského sdružení Lidé mezi světy přítomným
osvětlil rizika internetu a chatu. Společně s dětmi hledal odpovědi na otázky - jak se stát
dobrým televizním divákem a jak se nestát televizním maniakem. Diskuze byla živá a žáci
měli plno zajímavých dotazů i nápadů, jak zlepšit svůj vztah k mediálním prostředkům a
nebýt na nich závislými.
František Zeman
PROJEKT MULTIPOLIS
Po úspěšném projektu Ekopolis, kdy žáci budovali město na základech trvale
udržitelného rozvoje, se naše škola zapojila i do projektu Multipolis. Opět jsme získali
deskové hry, pomocí kterých žáci rozvíjejí přemýšlení o lidech, a to v atraktivní formě
individuálních herních zážitků provázených rámcovým příběhem. V kombinaci s reflexí
ve formě pracovních listů by žáci měli pochopit, že lidé kolem nich nejsou jen povrchní
snůškou stereotypů, ale komplexními osobnostmi s vlastními problémy a vnitřní motivací,
od kterých se toho mohou hodně naučit a dozvědět, i když se od nich třeba dost výrazně
3
liší. Provázáním zkušeností ze hry s reálným světem pak dojde také ke zvýšení sebereflexe
– žáci si uvědomí, že i oni sami jsou ostatními často vnímáni nepřesně či nespravedlivě.
Projekt jako celek u žáků nenásilně, nicméně cíleně rozvíjí schopnost přemýšlet o
ostatních lidech. Toto vše vede k naplňování průřezového tématu multikulturní výchova
v naší škole, ale hlavně se to bude žákům hodit v životě.
František Zeman
BRUSLENÍ II. STUPNĚ
Dne 18. února se žáci 6. - 9. ročníku vypravili na zimní stadion v Ústí
nad Orlicí. Dvě hodinky na kluzišti si všichni parádně užili. Do výkonů
krasobruslařů Tomáše Vernera a Michala Březiny nám všem sice dost
chybělo, ale přesto to byly příjemně strávené chvíle sportovního vyžití.
František Zeman
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
V Ústí nad Orlicí se 11. 2. 2013 uskutečnilo okresní kolo olympiády z českého
jazyka. Sešli se tu žáci ze základních škol a nižších gymnázií. Této soutěže se zúčastnila i
naše žákyně Kristýna Kopsová, která se z jednačtyřiceti soutěžících umístila na krásném
5. místě. Gratulujeme a přejeme další úspěchy při studiu na střední škole!
Eva Doležalová
AUTORSKÉ ČTENÍ PANÍ MUNKOVÉ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE SOPOTNICE
Dne 21. 3. 2013 v 8.30 hod. se na Základní škole Sopotnice uskuteční autorské
čtení z knihy „Život s Čertem“. Spisovatelka Eva Munková, která žije střídavě v Praze a
Sopotnici, zachytila příběh člověka a psa v okamžiku loučení, neboť i psi jsou smrtelní a
mají své nebe. Čerta, nalezence z vietnamské tržnice, autorka „zachrání“ před nejasným
osudem. Živé dialogy - rozmluvy s Čertem, prostřednictvím nichž se dostáváme do lidské
i zvířecí duše, svědčí o tom, jak může člověk komunikovat se zvířetem.
Jste srdečně zváni!
Eva Doležalová
Co jsme prožili……
Divadelní představení Velryba Lízinka
20. února jsme s dětmi navštívili Roškotovo divadlo v Ústí nad Orlicí. Tentokrát se za
námi přijelo podívat pražské Divadlo Krapet, které uvedlo představení Velryba Lízinka.
4
Hra byla velmi hezky hudebně i výtvarně zpracovaná, užili jsme si u ní mnoho zábavy a
dětem se líbila tak, že jsme si ještě odpoledne ve školce vytvářeli vlastní velrybí
divadélko.
Těšíme se tedy, co na nás čeká příště.
Soňa Applová, uč.
Barevný týden v MŠ
V letošním roce jsme se rozhodli, že uděláme malou změnu v barevném týdnu. Místo
jednotlivých barviček, jsme uspořádali proužkatý, puntíkatý a pestrobarevný den, který se
konal od 25.2. do 27.2. 2013. Nejenom, že jsme tvořili obrázky z puntíků, proužků
či barviček, ale uspořádali jsme si ve školce i módní přehlídku, kde děti představovali své
oblečení. I rodiče byli velice tvořiví a umožnili tak dětem se do barevného týdnu zapojit.
A teď hurá na karneval!
Denisa Králová, uč.
Karneval
28. února proběhl ve školce dlouho očekávaný karneval. Děti se na něj těšily už celý
týden. Ráno děti přišly do školky již převlečené k nepoznání. Masek se letos opět sešlo
mnoho např: princezny, indiáni, motýlci, berušky, piráti, řidič auta, tanečnice,
muchomůrka, baletka, kočička, andílek, spidermani, zajíčci a bylo jich mnohem víc.
Velký dík patří rodičům, že dětem masku připravili a někteří dokonce i vyrobili.
Celé dopoledne probíhalo ve velkém veselí, děti si zatančily a zasoutěžily. Nakonec
proběhla módní přehlídka masek a vyhlášení nej masky karnevalu. Bylo těžké vybrat tu
nejlepší masku, proto jsme odměnili všechny děti.
Motlová Markéta, uč.
Co nás čeká?
15. a 22.2.2013
1.,8.,15. 3.2013 (pátky)
5.3.2013 (úterý)
21.3.2013 (čtvrtek)
22.3.2013 (pátek)
26.3.2013 (úterý)
3. 4. 2013 (středa)
30. 4. 2013(úterý)
Lyžařská školička
Peklák Česká Třebová
Divadelní představení
Roškotovo divadlo ÚO
Logopedické chvilky
MŠ Sopotnice
Divadelní představení
Roškotovo divadlo ÚO
Babičko a dědečku, pojď si pohrát maličko MŠ Sopotnice
Seminář pro rodiče
MŠ Sopotnice
Zápis do MŠ pro škol.rok 2013-14 MŠ Sopotnice 15,30-17,00 hod.
Pozvánka pro rodiče, možná i prarodiče dětí zapsaných i nezapsaných k docházce do
mateřské školky na Odpoledne s rodiči,
které se konají v prostorách MŠ od 14,30 – 16,00 hod. v termíny:
.
6.března 2013, 21.března 2013
8.dubna 2013, 23.dubna 2013
15.května 2013, 23.května 2013
3.června 2013, 11.června 2013
5
Mateřská škola Stonožka, Sopotnice č.p. 312, PSČ 561 15
E-mail: [email protected]
tel.: 465 58 41 27,605 416 362
KDE:
KDY:
V KOLIK:
S SEBOU:
v MŠ Stonožka Sopotnice
30. dubna 2013 (úterý)
15:30 – 17:00 hodin
Očkovací průkaz dítěte
Upozorňujeme všechny zájemce o docházku dítěte do MŠ v období od září 2013 do
srpna 2014, že oficiální zápis je ve výše stavený termín a příjem žádostí bude ukončen
30.4.2013.
Vzhledem ke kapacitním podmínkám a velkému zájmu rodičů a jejich dětí (nejenom ze
Sopotnice) byla stanovena kritéria pro přijetí dítěte do MŠ se souhlasem zřizovatele.
CO JE TO DESATERO?
I. VÍRA V JEDNOHO BOHA
Nevím přesně, jak je tomu dnes, ale když jsem chodil do školy, tvrdili nám tam, že
víra v Boha je záležitostí dávné minulosti, kdy si lidé ještě neuměli vysvětlit některé
přírodní jevy a zákonitosti, a proto si vymýšleli nejrůznější nadpřirozené bytosti a síly,
které to všechno působily. V současné době, kdy nám věda dává odpovědi na mnoho
našich otázek, údajně náboženství již nepotřebujeme.
I když v Evropě vlivem stárnutí populace a konzumního způsobu života
praktikujících věřících ubývá, na jiných kontinentech naopak jejich počet stále roste.
Avšak ani v našich podmínkách mnozí lidé nejsou spokojeni s konzumním přístupem
k životu a hledají nějaký hlubší a vyšší smysl. Přírodní vědy nám odpovídají na to, JAK
věci (člověk, vesmír)fungují, zatímco víra a náboženství hledají odpovědi na otázky typu
PROČ (proč jsem tady a podobně). Uvědomujeme si to především v mezních situacích
6
jako je například těžká nemoc, úmrtí v rodině nebo nějaké neštěstí. Tehdy poznáváme
svoji lidskou křehkost a zranitelnost. Člověk, který věří, že je zde Někdo, kdo o mně ví,
komu není můj osud lhostejný, komu na mně nesmírně záleží, je v takových situacích ve
velké výhodě.
Každý z nás v někoho nebo v něco věří. Život bez víry je nemožný. Když nastupuji
do nějakého dopravního prostředku (například vlaku), věřím, že mě bezpečně a v pořádku
doveze tam, kam potřebuji. Víra je pevné přesvědčení o něčem, co s jistotou nevím, ani to
nemohu dokázat. Toto je však víra přirozená, neboť se týká přirozených záležitostí tohoto
světa.
Víra v Boha je docela jiné povahy. Všechny pozemské „jistoty“ nás mohou
zklamat, Bůh nás však nezklame nikdy.
Každý z nás možná někdy zakusil na sobě tuto Boží pomoc. Možná jsme to ale
přehlédli, nevšimli jsme si toho nebo jsme to považovali za naprostou samozřejmost, na
kterou máme přece právo. Ale zkusme se zamyslet: Proč právě my?
Kdybychom byli více pozorní na tyto šťastné okamžiky svého života, dokázali
bychom se více těšit a radovat ze zdánlivých maličkostí, byli bychom více vděční za
všechny dary, které od Boha i od lidí kolem nás dostáváme a my sami bychom pak byli
schopni více se otvírat a dávat druhým svůj čas i schopnosti.
Před námi jsou Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky. V čem spočívá jejich
význam přesahující hranice kostela? Jsou to svátky velice starobylé, slavily se již ve
starozákonní době jako připomínka vysvobození židovského národa z egyptského otroctví.
Příslušníci vyvoleného Božího lidu byli tehdy svědky úžasné Boží lásky k nim. A o
Velikonocích Nebeský Otec znovu projevil svou lásku tím, že pro nás pro všechny, pro
každého z nás, obětoval svého jediného vlastního Syna. Co více bychom si mohli přát, co
více bychom měli od Něho žádat, abychom poznali a opravdu uvěřili, jak moc nás má
rád?!
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBY
Všem čtenářům Sopotnického zpravodaje, jakož i všem sopotnickým občanům
přejeme radostné a požehnané prožití svátků Umučení a Zmrtvýchvstání našeho Pána
Ježíše Krista a srdečně vás všechny zveme do farního kostela sv. Zikmunda na slavnostní
bohoslužby:
Květná neděle 24. 3.
Zelený čtvrtek 28. 3.
Velký pátek 29. 3.
Bílá sobota 30. 3.
Boží hod velikonoční 31. 3.
Pondělí velikonoční 1. 4.
11.00 hodin
17.30 hodin
17.30 hodin
20.00 hodin
11.00 hodin
8.00 hodin
mše svatá
mše svatá
velkopáteční obřady
velikonoční vigilie
mše svatá
mše svatá
Za Římskokatolickou farnost Sopotnice Vaši kněží P. Vladislav Brokeš,
P. Vít Horák, P. Jindřich Plšek
7
Z KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ
5. ledna děti vystoupili s pohádkou „ Prskavka“ na Výroční valné
hromadě v Sopotnici v hospodě U Šafářů. Scénku jsme cvičili poctivě a
myslím, že se všem líbila. Byla o tom, co dokáže způsobit neopatrnost dětí při hře
s prskavkami. Vše dopadlo dobře, ale bylo to zajímavé poučení o tom, co se může stát.
Povedená byla i hudba, kterou perfektně sestříhala a upravila Kateřina Hájková, na scénaři
se podílela i Marie Diblíková a režii jsem si vzal na starosti já. Doufám, že za rok
připravíme také hezkou a zajímavou scénku.
2. února jsme vyrazili na naše letošní první závody a to již na tradiční branný závod
do České Rybné, kde soutěží tříčlenné hlídky. Nutno dodat, že letos poprvé nám chyběl na
trati sníh, za to bylo počasí sychravé a chladné. Postavili jsme jednu hlídku mladší, ve
složení: Jonáš Bušák, Adam Bušák a Ondra Vlaškovský, kteří obsadili místo patnácté a
jednu hlídku starší ve složení: David Javůrek, David Liška a Adam Bušák, kteří po
výborném výkonu obsadili krásné třetí místo z 23. hlídek. V závodu vedoucích jsem já
s Kateřinou Hájkovou obsadil pěkné 5. místo. Je to úspěšný start do letošní sezony a
doufám, že v dobrých výkonech budeme pokračovat.
V měsíci březnu děti čeká plnění testu odbornosti před komisí, tak jím tímto přeji
mnoho zdaru. O výsledku Vás budu informovat.
Martin Diblík
Vedoucí MH
ARS SACRA 1875 FERDINAND STUFLESSER
Další krok naší umělecko – historické procházky nás posune až do Itálie. Údolí
Gröden v St. Ulrich tehdy ještě patřilo Rakousko-Uhersku a vládl František Josef I.
Poněkud zvláštní titulek je vlastně jménem firmy, která funguje dodnes. Zmíněný
rok 1875 je nejstarším datem registrace nesmírně úspěšného podniku Ferdinanda
Stuflessera. Tehdy dvacetiletý muž (1855 - 1926) založil své studio na rodinné tradici
řezbářství, kterému se věnoval jeho otec Johan Evagelist. Tomu ovšem nepřineslo mnoho
štěstí, neboť při obchodních cestách v zastoupení lyonské firmy, jíž byl společníkem,
zemřel roku 1857 rukou vraha v Marseille.
Ferdinand se místo drobných řezeb a hraček orientoval na církevní zakázky. Brzy
předčil řadu konkurenčních podniků, které v jižním Tyrolsku fungovaly. K podnikání
přistupoval velkoryse – nepostrádal odvahu k vývoji nových technik, umělecké
schopnosti, jeho manželka Anamaria Senoner byla skvěle jazykově disponována a vedla
korespondenci se zahraničními zákazníky. Díky organizaci a pružnému přístupu
zaměstnávali 16 sochařů a osm tesařů. Asi stovka dalších sochařů spolupracovala z míst
svého bydliště. Malíř Luis Kostner měl na povel zhruba 24 malířů a pozlacovačů.
Už posledně jsme připomínali, že poptávka byla koncem 19. století velká. Mezi
lety 1880 a 1914 byl takový obrat, že podle firemní ročenky zhotovili 70 oltářů během
jednoho roku. To už nastoupila druhá firemní generace – Johann Stuflesser (1883 - 1958).
Dvakrát výrobu zkomplikovala nebo pozastavila válka. Mapa Evropy se změnila, území
8
připadlo Itálii. Kromě změny názvu na Val Gardena a Ortisei to znamenalo i příliv
italských zakázek. Třetí generace, zosobněná dalším Ferdinandem (1914 – 1998), přinesla
nový a dodnes užívaný typ ošetření dřeva.
Současné jméno firmy zavedl Ferdinand III. (1940 – 2009). Z jeho doby pochází
málo nových zakázek, ale společně se svou ženou Marlene Comploj realizoval řadu těch
speciálních – restauroval díla vytvořená dědečkem a pradědečkem. Pokračoval také
v rodinné tradici cestování za obchodem, není tedy divu, že „stuflessery“ najdete doslova
po celém světě. Pátou generací jsou Filip a Robert. Udržují trend daný předky – ruční
výroba z materiálů vysoké kvality, vlastní návrhy, ale jsou přístupni i podnětům
zákazníků. Firma klade velký důraz na začlenění svého díla do celku a komunikaci
s objednavatelem. Prý si můžete objednat i na splátky s nulovým úrokem.
Od samého počátku asi 15% zakázek putovalo do českých zemí, jednak to bylo
způsobeno věhlasem studia, jednak také tím, že Tyrolsko bylo oblíbeným místem, kam
šlechta zajížděla, jak to činili třeba Dobřenští, tehdy majitelé potštejnského panství a
patroni sopotnického kostela. (Jan Antonín Dobřenský v jihotyrolském Griesu také
zemřel.) Sochy Jana Nepomuckého a Josefa na postranních oltářích, vytvořených Petrem
Musilem, dodal právě zakladatel dílny Ferdinand I. roku 1897. A ještě malá dobová
perlička – tato zakázka spadá do období, kdy byl kostel uvnitř celý opravován –
z milodarů. Josef Krejčík vyrobil nový hlavní oltář před třemi lety, stál 850 zl. Duchovní
správce Václav Vaigl je pro svoji iniciativu u patrona silně neoblíben a farní kronika si
stěžuje, že „patron ani krejcaru na to nedal.“ A ještě faráře žaloval kvůli povolení. Kdo
tedy objednával sochy? A hlavně – kdo je platil?
Možná by na tuto otázku odpověděl firemní archiv. Jako dobrý obchodník studio
eviduje smlouvy, cenové kalkulace, skici a návrhy z téměř celé doby své existence a prý je
schopno podle těchto pramenů určit své autorství, dobu vzniku a další informace.
V okolí si můžete jejich realizace prohlédnout např. v Králíkách na Hoře Matky Boží
(vybavení interiéru), kazatelnu, hlavní oltář a sochy apoštolů a evangelistů u sv. Josefa ve
Svitavách. Pozoruhodný je reliéf zavraždění sv. Václava ve stejnojmenném kostele
v Kladně, dále oltář sv. Ondreje v největším slovenském kostele, košické katedrále sv.
Alžbety. Mají je na Havaji, ve Spojených státech, Kolumbii, Africe, Austrálii, Číně, Indii,
o Evropě nemluvě. Nahlédněte na stránky www.stuflesser.com, uvidíte, proč jsou nositeli
celé řady ocenění.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD OPĚT ÚSPĚŠNÝ
Letošní sopotnický masopust proběhl za celkem slušného počasí. Sice nebyl sníh,
ale ani bláto, teplota mírně nad nulou, místy nepříjemně foukal studený vítr. Byla sobota
9. února 2013. Před 14. hodinou se „na plácku“ u kostela začali scházet a sjíždět účastníci
průvodu, maskovaní i ti v civilu. Samozřejmě nechyběla ani Sopotnická dechovka, bez níž
by se masopustní průvod neobešel. Muzikanti začali vyhrávat, chvíli se čekalo na
opozdilce. Pak se ujal svého úkolu moderátor Standa Vašátko. Letos byl k nepoznání,
protože si pro tuto příležitost pořídil kostým klauna. A náramně mu to slušelo. S
nalíčením měl sice časem menší problémy, ale ty pomohla řešit obětavá manželka. Na
pokyn moderátora se začali účastníci řadit. Do čela se postavila dechovka, za ní
maskovaní účastníci průvodu a za nimi ostatní nemaskovaní. Za řízného pochodu se
9
průvod vydal kolem Grundových do Čtvrtě, kterou obešel, dále kolem hřiště, po horním
konci až do hostince U Šafářů. Ale tam ještě nejsme. Čekalo nás několik zastávek.
První zastávka byla u řadových bytovek. Dechovka vyhrávala, masky tančily, ale
hlavně se občerstvovaly a posilňovaly na další cestu. Ve Čtvrti přišly na řadu další, už
tradiční zastávky.
Nejinak tomu bylo i cestou po Horním konci. I tady bylo cestou několik obvyklých
zastávek s občerstvením, hudbou i tancem na silnici. Při každém zastavení rozložil malíř
svůj stojan a maloval něčí portrét, který pak modelu věnoval. Tak průvod došel pomalu až
k cíli svého putování, k hostinci U Šafářů.
Před hostincem již čekali mnozí diváci, jiní už seděli na sále. Ve dvou stáncích před
hospodou prodávali hasiči vepřové pochoutky. Letos prý porazili a zpracovali tři prasátka.
Zvláště řízečky byly chutné. Dechovka ještě před hospodou zahrála několik kousků,
masky tancovaly a k tanci vyzývaly přihlížející. Pak se všichni nahrnuli do sálu. Tam už
se chystala k produkci další hudba, muzikanti z Ústí nad Orlicí s názvem FORTE.
Vyvrcholením masopustního průvodu byla promenáda na sále a vyhlášení nejlepších
masek. Nejdříve promenovaly děti a po nich dospělé masky. Těch dětských masek bylo na
čtyřicet a dospělých asi stejný počet. Po skončení promenování přistoupila „odborná
porota“ k vyhlášení a odměňování šesti masek v každé kategorii. Všichni obdrželi nějakou
cenu.
Dětské masky: Šrotorobot, Slepičí rodinka, Babička s dědečkem, Modrokřídlí motýli,
Sultán, Dráček. K vidění však bylo ještě mnoho dalších dětských masek, např. Princezna,
Broučci, Piráti, Babky, Čaroděj, i další obtížně pojmenovatelné masky.
Masky dospělých: skupina Slunečnice, tři Černošky, Malíř, bonbónky Bon-pari, Beruška
s Ferdou mravencem a Simpsonovi. Z dalších možno zmínit skupinu neposedných
Školáků, mlčenlivého Vojáka, dovádivou Babku s koštětem, Železničáře, atd. Zmínit
nesmíme zapomenout masku moderátora průvodu Standy Vašátka, který letos poprvé
nešel v civilu, ale oblékl slušivý kostým klauna. Pana starostu Antuška jen málokdo
poznal v přestrojení za poustevníka. To díky hustému vousu.
Hospoda U Šafářů byla plná lidí, hudby, dobrého občerstvení a výborné nálady.
Devátý masopustní průvod v Sopotnici se vydařil. Na ten jubilejní, desátý, v roce 2014 se
už letos všichni těší. Však už se také plánují nějaké novinky. Uvidíme.
mc
PRVNÍ PROMÍTÁNÍ NA HABŘINCE …
Letošní promítání filmových kronik obcí Sopotnice a České Libchavy začalo první
projekcí v neděli 17. února 2013. Na přání hostitelské obce promítání začíná později než
jindy, a také se nebude promítat každý týden, ale vždy po čtrnácti dnech. Celková
organizace však zůstává beze změny. Pro svoz diváků ze Sopotnice byl zajištěn autobus a
občané informováni prostřednictvím SZ a obecním rozhlasem. Naplněnost sálu na
Habřince byla při letošním premiérovém promítání obvyklá, t.j. plný sál, asi 120 diváků.
Organizátorské duo Hradecký + Vinzens připravilo program na 108 minut promítacího
času. V úvodu vystoupili oba starostové obcí, pánové Krčmář a Antušek, kteří pozdravili
a přivítali přítomné. Pak už mohlo začít vlastní promítání. Aparatura zpočátku nějak
trucovala, ale brzy se polepšila.
10
První snímek v délce 60 min. se týkal dění v Českých Libchavách. Nesl název
Setkání muzikantů na Habřince 4. května 1996. V tomto snímku jsme mohli shlédnout
mnoho muzikantů, i těch, kteří již nežijí. Setkání se konalo jako vzpomínka na 50.
jubileum od vzniku Folkovy kapely (1946).
Po přestávce pokračovala projekce třemi snímky pořízenými v roce 2006 na
Humparku v Sopotnici. Autor snímků Josef Hradecký v úvodu řekl, že tyto snímky zařadil
do programu proto, aby v letošní nepodařené zimě diváci viděli, že bývaly zimy lepší,
bohatší na sníh a plné sportovního pohybu na dostatku sněhu. K tomu posloužily tři
snímky. Začínal snímek Jízda na čemkoli z 28. 1. 2006, jehož některé záběry rozesmály
celý sál. Druhým snímkem byl Karneval na sněhu, konaný 11. 2. 2006 za přítomnosti
vládce Králického Sněžniku Krulišáka, a poslední snímek ze závodů pořádaných SK
Humparek 4. 3. 2006, který nesl název Závody ve slalomu 2006.
Tímto snímkem skončilo první promítání filmových kronik na Habřince. To druhé
už bude také minulostí, až budete toto číslo SZ číst. Proběhne totiž 3. března 2013. Tak
vás všechny pozveme alespoň na poslední projekci, která se uskuteční 17. března 2013.
Kromě zkrácené projekce bude vyhrávat Sopotnická dechovka, bude soutěž i občerstvení,
jako každoročně. Tak neváhejte a přijděte! Dokumentarista Josef Hradecký také neváhal,
a už pro vás natočil zajímavé snímky. Je to jen na vás. Pořadatelé se těší na tradičně plný
sál.
mc
STALO SE – STANE SE …
09. 02.
09. 02.
15. 02.
15. 02.
17. 02.
19. 02.
Lyžařský zájezd do Jizerských hor pořádala CK tour Dušek
9. Masopustní průvod (obec, SDH, KŽ)
Zemřela paní Jaroslava Vítková (76)
Proběhl Ples fotbalistů v rest. U Šafářů
První promítání filmových kronik na Habřince
Konalo se mimořádné zasedání obecního zastupitelstva
02. 03.
03. 03.
10. 03.
16. 03.
17. 03.
23. 3.
30. 03.
30. 03.
CK tour Dušek pořádá lyžařský zájezd do Jeseníků
Druhé promítání filmových kronik na Habřince
Fotbalisté hrají Český pohár s Čes. Heřmanicemi v Chocni
Klub žen zve na Prodejní výstavu dortů
Třetí promítání filmových kronik (i se Sopotnickou dechovkou) na Habřince
Turnaj v PRŠÍ pořádají fotbalisté
Poslední (opalovací) zájezd na běžky do Krkonoš vypraví CK tour Dušek
K prvnímu mistrovskému utkání zajíždějí fotbalisté do Červené Vody
mc
11
Klub žen v Sopotnici Vás srdečně zve na prodejní
výstavu
DORTŮ A DROBNÉHO CUKROVÍ,
která se koná v sobotu 16. března 2013 od 8.00 do
10.30 hodin ve školní jídelně.
Srdečně Vás zvou pořadatelky!
20. dubna se koná šachový turnaj neregistrovaných hráčů, a to
v hospodě U Šafářů. Registrace 8:30-9:00 hodin na lokále. Startovné ve
výši 200,- Kč se hradí na místě. Ve startovném je zahrnuto: pronájem
místa, zapůjčení šachu, věcné ceny a malé občerstvení.
Po skončení šachového turnaje je večer rocková zábava se skupinou
Bladex. Závazné přihlášky na turnaj prosím na telefon: 602175484, nebo na email:
[email protected] , nebo písemně na adresu: Martin Diblík Sopotnice 228, 561 15.
Přihlášky do 12. dubna 2013.
Akci pořádá Martin Diblík pod záštitou obecního úřadu Sopotnice. Jména dalších
partnerů a sponzorů zveřejním v příštím zpravodaji.
Martin Diblík
Pořadatel
ZE SPORTU
S CK TOUR DUŠEK ZA SNĚHEM …
Letošní zima je v našem regionu na sníh velmi skoupá. Sice už ho asi pětkrát něco
napadlo, nikdy to však na lyžování nestačilo, a navíc pokaždé brzy zmizel. A tak
milovníci lyžování musí za sněhem vyjíždět do vyšších poloh. Usnadňuje jim to také CK
tour Dušek, která už letos uspořádala dva úspěšné zájezdy do hor na běžky.
12
19. ledna 2013 – Krkonoše
Po příjezdu do Krkonoš se za mrazivého rána z Benecka vyjíždělo přes rozhlednu
Přední Žalý, Rovinku, na Horní Mísečky. Po krátkém občerstvení na Jilemnické boudě se
pokračovalo dále na Vrbatovu boudu, na Labskou boudu, na Martinovku, a odtud dolů do
Špindlerova Mlýna. Popisovanou trasu absolvovala asi polovina účastníků zájezdu.
Ostatní si trasu zkrátili přes Medvědín, což také bylo původně plánováno.
Počasí bylo slunečné a příjemné. 105 účastníků z obou vypravených autobusů
mohlo být s výletem spokojeno. Problém se vyskytl pouze jeden. To když řidič jednoho
z našich autobusů sjel omylem do přilehlého údolí a skončil ve Vítkovicích. Odjezd se tím
zdržel asi o půl druhé hodiny. Čekání však výletníci strávili ve veselé náladě v přilehlých
pohostinských zařízeních.
9. února 2013 – Jizerské hory
O tři týdny později vypravila CK tour Dušek další zájezd, tentokrát za sněhem do
Jizerských hor. Opět se naplnily dva autobusy se 105 účastníky. S ohledem na delší cestu
do hor byl odjezd časný, už v 5,30 hod. Již v 9,00 hod. byli účastníci zájezdu ve stopě.
Bylo pěkné slunečné počasí, trasy perfektně připravené, teplota -5°C. Vyjíždělo se
z Jizerky, kam účastníky vyvezly autobusy. Každý lyžař si zvolil trasu podle svého zájmu
a sil. Jedna skupina se vydala na polskou stranu. Jejich trasa vedla přes Orle, Jakušice,
Lom Stanislaw a zpět obloukem do Orle a na Jizerku. Jelo se krásnou krajinou, stopa byla
dobře ujetá a udržovaná. Tato skupina urazila trasu dlouhou asi 25 km.
Z polských Jakušic je obnovena železniční doprava přes Harrachov do Kořenova,
čehož někteří turisté využili. Počasí bylo po celý den slunečné, odpoledne drobně sněžilo.
Takže celkový dojem – maximální spokojenost všech účastníků zájezdu.
Jd
INFORMACE Z FOTBALOVÉHO ODDÍLU …
Jaro je doslova za dveřmi a s ním přicházejí fotbalové soutěže.
Naši borci budou zahajovat v sobotu 30. března 2013. Rozlosování
přinášíme v dnešním SZ.
Fotbalový oddíl si v letošním roce připomene významné jubileum ve své historii.
Uplyne 50 let od ustavení současného oddílu (1963) a oddíl připravuje některé akce.
S jejich dodáním do kalendáře akcí pro rok 2013 se oddíl opozdil, takže je dodatečně
zveřejňujeme dnes.
23. 2. 2013
10. 3. 2013
23. 3. 2013
30. 3. 2013
Duben
Turnaj ve hře PRŠÍ
Český pohár – utkání s Českými Heřmanicemi v Chocni na umělé trávě
Turnaj ve hře PRŠÍ
Zahájení jarní sezony, první mistrovské utkání
Sběr železného šrotu (13. nebo 20. 4.)
13
8. 6. 2013
14. 6. 2013
15. 6. 2013
5. 7. 2013
Pohádková cesta
Promítání filmů z historie oddílu
Netradiční soutěže pro děti i dospělé v rámci oslav 50 let oddílu
Oslavy 50 let fotbalového oddílu
O všech uvedených i dalších akcích fotbalového oddílu bude veřejnost včas
informována.
ROZLOSOVÁNÍ JARNÍ ČÁSTI FOTBALOVÉ II. TŘÍDY
30. 3.
7. 4.
14. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
25. 5.
2. 6.
9. 6.
16. 6.
Jiskra Červená Voda – Sopotnice (sobota - 15,00)
Sopotnice – Dolní Dobrouč (16,30)
Sloupnice – Sopotnice (16,00)
Sopotnice – Dobříkov B (17,00)
Helvíkovice – Sopotnice (17,00)
Sopotnice – Rybník (17,00)
Sruby – Sopotnice (17,00)
Sopotnice – Tatenice (17,00)
Těchonín – Sopotnice (sobota - 17,00)
Sopotnice – České Heřmanice (17,00)
Sopotnice – Řetová (17,00)
Choceň B – Sopotnice (17,00)
Na všechna utkání, zejména na ta na domácí půdě, jakož i na další akce oddílu, vás
všechny srdečně zve výbor fotbalového oddílu.
mc
PŘÍSPĚVEK DO ZPRAVODAJE
V úterý 19.2. jsem se zúčastnila mimořádného zastupitelstva, svolaného 1/3 členů,
znepokojených situací v Sopotnické základní škole, přesněji stálým poklesem počtu žáků.
Tento fakt vážně ohrožuje budoucnost naší školy. A ačkoliv část veřejnosti dospěla k závěru,
že právě zastupitelé, jež jednání iniciovali, usilují o její zrušení, opak je pravdou. Chtějí najít
východisko z dlouho neřešeného problému a školu tak zachránit. Nejspíše i oni si položili
logickou otázku: Proč může mít Sopotnice školku, dětmi naplněnou nad kapacitu a v
základní škole se letošní školní rok pomalu ztrácí 68 dětí?Zaslechli jsme chabý argument, že
naše školka je tolik obsazena proto, že přijímá děti, které v okolních školkách nechtějí.
Tento, skvělou úroveň naší školky degradující, výrok by se dal považovat za relevantní,
pakliže by tyto "nechtěné" děti odcházeli pryč v posledním roce předškolní docházky, kdy
mají přednostní právo na přijetí ve své spádové školce. Ovšem není tomu tak. Naše školka
je prostě vyjímečná, ať se to někomu líbí, nebo ne. Nevěřím, že by z této skutečnosti
nemohla těžit i škola základní. Přespolním rodičům, kteří 3-4 roky vozí své ratolesti do
mateřinky, by jistě nečinilo problémy dovážet je i nadále, pokud by měli pocit, že jim něco
mimořádného nabízí i škola základní. V době, kdy všechny vesnické školy bojují o každého
žáka, je toto jedna z možností, jak nové děti do školy získat a ty místní nenechat odejít. Jistě
máte ve svém okolí děti dojíždějící do základní školy v jiné obci a s lítostí přiznávám, že k
nim od září bude patřit i naše dcera. Po zralé rozvaze jsme pro dceru zvolili školu v
14
Libchavách. Naše rozhodnutí nebylo nikterak jednoduché, věřte mi. Ovšem důvody, které
nás k němu vedly, považujeme za natolik pádné, že si za ním stojíme.
Nejsem žádný exhibicionista, ani vášnivý dopisovatel Sopotnického zpravodaje, cítila jsem
ovšem potřebu vyjádřit osobní názor k situaci, kdy jsou rodiče za svá svobodná rozhodnutí
pranýřováni, neprofesionálně psychiatricky diagnostikováni a osočováni z absence zdravého
rozumu. Každý rodič má nejen právo, ale i povinnost rozhodovat ve prospěch svého dítěte,
dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud tak nečiní, pak teprve suďte.
Upřímně přeji Sopotnické škole jen to dobré. Andrea Petříčková
REAKCE DO ZPRAVODAJE
Vážení spoluobčané,
v reakci na předchozí články pana ředitele Kopeckého a paní učitelky Kulhavé uveřejněné
v místním sopotnickém zpravodaji bychom rádi osvětlili i stanovisko nás, rodičů, kteří se
rozhodli přehlásit své děti do okolních základních škol.
Přestože se nikterak nesnažíme znevažovat práci pedagogů či pana ředitele, faktem
zůstává, že rozhodnutí naprosté většiny rodičů předcházela dlouhodobější diskuze se
zástupci školy o problémech, které nebyly řešeny či vyřešeny. Téměř pro každého z nás
znamená dojíždění dítěte nebo dětí komplikaci, pro žádnou z rodin toto rozhodnutí nebylo
snadné. Proto bychom byli rádi, aby bylo toto akceptováno a ve Zpravodaji nezaznívaly
zkreslující věty typu: Odchody z jiných důvodů se objevily až v loni a letos. Nechci je hodnotit, je
to výsadní právo rodičů, aby své děti umístili na školu, kterou vybírají podle svého uvážení. A
nechci nikomu sahat do svědomí. Nicméně se domnívám, že s kvalitou naší školy to má společného
jenom málo. ...... To, že ne každému žákovi "sedne" každý učitel, to, že nemohou být všichni
jedničkáři, to, že se i u nás objeví sem tam nějaké problémy, tak to je. A buďte upřímní, vždycky
to tak i bylo. (srpen, 2012)
Děkujeme rodičům předškoláků, kteří si zachovali zdravý rozum a přivedli své děti do naší školy. (
únor, 2013)
Neupíráme pedagogům a panu řediteli právo na vyjádření svého názoru, nicméně jsme
přesvědčeni, že jsme se rozhodli dle našeho nejlepšího rodičovského svědomí a přisuzovat
našim rozhodnutím jiný důvod, smysl a význam není vhodné.
Děkujeme za pochopení.
Se souhlasem manželů Vajglových, Fricových, paní Bostanové a dalších pěti rodin, které si
nepřály být jmenované
Žaneta Jedličková
MAS ORLICKO V ROCE 2013
V letošním roce zahajuje místní akční skupina ORLICKO již sedmý
rok své činnosti v oblasti rozvoje regionů. Některé aktivity v letošním
roce budou stejné, jako v roce 2012, letošní rok však přinese i mnoho
nových projektů a především také výzev a to jak pro MAS ORLICKO,
tak pro obce, organizace, podnikatele i občany v jejím území.
Tak jaký tedy bude rok 2013?
15
POSLEDNÍ VÝZVA „STARÉHO“ DOTAČNÍHO OBDOBÍ JE PŘED NÁMI
V letošním roce bude vyhlášena poslední, v pořadí sedmá, výzva k předkládání žádostí o dotaci
z programu LEADER 2007 – 2013.
Prostředky ve výši bezmála 60 000 000 korun, přidělené MAS ORLICKO v roce 2009 tak budou
definitivně rozděleny. Doposud z nich bylo podpořeno více než 100 projektů na území MAS
ORLICKO (v průměru tedy v každé obci na území MAS byl zrealizován jeden obecní projekt,
jeden projekt podnikatelský a jeden až dva projekty z neziskového sektoru).
Příjem žádostí do poslední plánované výzvy s alokací více než 9 mil. korun proběhne v letošním
roce již na konci měsíce dubna a proto vyzýváme žadatele z řad podnikatelů i neziskových
organizací, aby své projekty začali připravovat co nejdříve!
Informace o podporovaných aktivitách a vhodných žadatelích naleznete na webových stránkách
v sekci „DOTACE / Kdy a jak žádat?“
NOVÉ DOTAČNÍ OBDOBÍ STARTUJE … DO ROZHODOVÁNÍ O SVÉM REGIONU SE
ZAPOJTE I VY!
Stejně jako všechny ostatní místní akční skupiny v České republice stojíme i my před startem
nového dotačního období let 2014 – 2020, které by mělo přinést mnohem víc kompetencí,
finančních prostředků i možností do rukou místních akčních skupin.
Abychom uspěli a mohli i do budoucna pokračovat v práci na poli rozvoje regionů, připravujeme
se již nyní. K hlavním a nejnutnějším pracím nyní patří příprava strategie – tedy dokumentu, ve
kterém shrneme informace o našem území a jeho potřebách. Pro její úspěšné zpracování je pro
nás důležitý názor všech občanů, podnikatelů, neziskových organizací i dalších subjektů
z území MAS.
Za tímto účelem jsme na našich webových stránkách vytvořili novou sekci „STRATEGIE 2014
– 2020“. Zde se můžete seznámit s průběžnými dokumenty pro přípravu strategie, termíny
veřejných projednání, vyplnit zde dotazníková šetření zaměřená do různých oblastí života
v regionu, nebo zanést svůj projekt do databáze projektových záměrů MAS ORLICKO. Vybrané
dotazníky můžete vyplnit i fyzicky na obecních úřadech.
NOVÝ PORTÁL PŘINÁŠÍ POTŘEBNOU SLUŽBU
Na konci roku byl spuštěn nový portál „NeziskovkyOrlicka.cz“. Portál přináší bezplatnou službu
jak neziskovým organizacím (kterým je primárně určen) tak dalším občanům na Orlicku (kteří
mohou využívat zde prezentované informace). Zatímco neziskové organizace zde naleznou
prostor pro své dokumenty, sebeprezentaci, nabídku služeb i plánování akcí, občané portál využijí
především při pátrání po nejbližší zábavě, nebo plesu.
Spolky, sdružení a další neziskové organizace – portál je pro Vás plně spuštěn, neváhejte a
registrujte se k přístupu ke všem bezplatným službám!
ROZJÍŽDÍME NOVÝ PROJEKT: „JEDEME VŠICHNI“
Projekt na podporu cestovního ruchu a aktivního trávení volného času – bez ohledu na věk i
fyzickou zdatnost – volně navazuje na projekt „Orlické hory pro všechny“. V rámci projektu bude
docházet k podpoře elektrokol, jako aktivního způsobu trávení volného času i ekologické
dopravy.
Do projektu se mohou zapojit všichni provozovatelé půjčoven elektrokol ve stávajícím řádném
území MAS, kteří v rámci projektu obdrží bezplatnou propagační a marketingovou podporu.
16
Zájemcům o pořízení elektrokol nabízí MAS ORLICKO možnost získání finančních prostředků
v rámci letošní poslední výzvy k předkládání žádostí o dotaci.
Již nyní plánuje MAS ORLICKO navazující projekt, který by měl zahrnout do projektu i
přidružená území MAS ORLICKO. Více informací o možnosti zapojení do aktivit projektu
naleznete na webových stránkách.
HLEDÁME NOVÉ ČLENY
MAS ORLICKO hledá pro svou činnost nové členy, především z řad neziskových organizací,
oblasti školství, vzdělávání, práce s mládeží a z řad nezemědělských podnikatelských subjektů.
Pokud máte zájem aktivně se podílet na činnosti MAS ORLICKO a spolurozhodování o
jeho aktivitách, přihlaste se! Informace o náležitostech přihlášky o členství je uvedena na
webových stránkách v sekci „O NÁS / ČLENOVÉ“
OTÁZKY?
Chcete se o vybraných aktivitách dozvědět více? Obraťte se na pracovníky kanceláře MAS, kteří
Vám rádi zodpovědí Vaše otázky.
Více informací, podrobné články ale i rozhovory se žadateli naleznete již brzy také v novém čísle
zpravodaje, které bude uveřejněno na webových stránkách MAS.
Kontaktní údaje, stejně jako více informací o činnosti MAS naleznete na www.mas.orlicko.cz
iv
PRANOSTIKY – BŘEZEN
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude v stodole ráj.
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
7. března
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
10. března
Mrzne-li na den Čtyřiceti mučedníků, přijde ještě čtyřicet ranních mrazíků.
12. března
Na svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák, který neoře.
19. března
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
21. března
Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti.
17
25. března
Panny Marie zvěstování vlaštovičky zpět přihání.
Svítí-li slunce na den Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
27. března
Jaké počasí bude na sv. Ruprechta, takové bude i v červenci.
dm
K NEDĚLNÍ KÁVĚ …
MRKVOVÝ KOLÁČ
Suroviny na těsto:
½ hrnku cukru krystalu
4 vejce
¾ hrnku oleje
2 hrnky polohrubé mouky
2 čajové lžičky sody bicarbony
2 čajové lžičky prášku do pečiva
¼ čajové lžičky soli
1 čajová lžička skořice
4 hrnky strouhané mrkve
¾ hrnku sekaných vlašských ořechů
Suroviny na polevu:
120 g másla
250 g tvarohu
1 hrnek práškového cukru
1 vanilkový cukr
Postup:
Nejprve si posekáme ořechy a postrouháme mrkev. Vyšleháme cukr a vajíčka,
přidáme olej, mouku, skořici, sůl, sodu bicarbonu, kypřící prášek. Nakonec zamícháme
mrkev a ořechy.
Masu vylijeme na vymazaný a vysypaný plech. Pečeme při 180°C . Mezitím si
vyšleháme tvaroh s máslem, práškovým a vanilkovým cukrem. Na vychladlý natřeme
tvarohový krém a dozdobíme.
mm
18
*********************************************
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Inze
*********************************************
Obec Rudoltice, 561 25 Rudoltice 95
Tel.– fax: 465 323 124, e-mail: [email protected], IČ: 279421
Rada obce Rudoltice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláškou č.54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
vyhlašuje
konkurs
na pracovní místo ředitele/ředitelky
(Základní škola a mateřská škola Rudoltice)
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. 8. 2013
Požadavky:
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky v souladu
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání *
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- koncepce dalšího rozvoje základní školy a mateřské školy (max. 5 stran strojopisu A4) v českém
jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti ředitele/ředitelky základní školy
a mateřské školy (ne starší 2 měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh doručte nejpozději do 15. dubna 2013,
12.00 hod., na adresu:
Obec Rudoltice
Rudoltice čp. 95
561 25 Rudoltice
Obálku označte heslem:
„KONKURS – ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE – NEOTVÍRAT“
V Rudolticích dne 28. února 2013
Lenka Bártlová, v.r.
starostka obce
* pro účely rejstříku škol a školských zařízení musí pak ten, který konkurs vyhraje, doložit přehled předchozích
zaměstnání potvrzený současným zaměstnavatelem, včetně uvedení pracovního zařazení
19
Do tohoto čísla SZ napsali: Miloslav Coufal, Jan Antušek, učitelé ZŠ a MŠ, P. Jindřich Plšek,
Martin Diblík, Hana Prachařová, Josef Dušek, Andrea Petříčková, Žaneta Jedličková, Ivana
Vanická, Marie Martincová, Dana Malinová.
Děkujeme všem, kteří přispěli článkem do našeho zpravodaje. Připomínáme zároveň, že uzávěrky
jsou pokaždé poslední den v měsíci do 16,00 hodin. Prosíme o dodržování termínu. Své
příspěvky, prosíme, zasílejte na [email protected], popř. zanechte na CD či
disketě (příp. i na papíře) na obecním úřadě. Děkujeme.
Redakce
Chyba tisku vyhrazena.
Vydáno 02.03.2013
Vydává Obecní úřad Sopotnice. Tiskne OÚ Sopotnice. Tisk povolil OÚ Ústí nad Orlicí, reg. číslo
SOPOTNICKÝ ZPRAVODAJ MK ČR E 12748.
20

Podobné dokumenty

Duben 2013

Duben 2013 16. března Sopotnický klub žen. Již před osmou hodinou ranní se přede dveřmi školní jídelny sešel hlouček nedočkavců. Věděli, že chvíle čekání před vchodem se vyplatí. V osm hodin se dveře otevřely...

Více