zde

Komentáře

Transkript

zde
ZLATO
x
x
1 Keltové - Bojové 1/24 statéru typ s abstraktní symbolikou 0,22g
2 statér mušlový typ 7,27g půlměsíc se stylizovanými paprsky
3 1/24 statéru suberát 0,27g podobný mušlové 1/3 statéru Dembski 506-9,
x
Paulsen 165 část. oloupané zlacení
4 1/24 statéru suberát, typ s abstraktní symbolikou 0,47g NS 24/25, NS 23/8
částečně oloupané zlacení
5 měděná jádra zlatých suberátů různé typy 0,56g, 0,33g 2 ks
x
6 Byzanc Justinianus I. 527-565
x
x
x
1-/1
4000
1/1
25000
1-/2
1000
1-/1-
1200
3/3,2/2
700
solidus minc. Constantinopolis Sear-140
1/1
6000
7 Československo 1918-39 dukát 1931 Sv. Václav
8 10 dukát 1933 Sv. Václav raženo pouze 1792 ks nep. hr., nep. rysky
9 Austrálie Jiří V. 1910-36 sovereign 1918 P minc. Perth KM-29 7,99g
10 Francie Napoleon III. 1852-70 10 francs 1858 A KM-784.3 3,21g
11 Jihoafrická republika Jiří V. 1910-36 sovereign 1928 SA minc. Pretoria
0/0
8000
0/0
100000
mírně nedor. okraj 4,49g
1/0
6500
2/1-
2700
1/1
6500
1/1
3000
1/0
3500
1/1
4600
1-/1-
3800
2/2
3600
1/0
6000
zprohýbaný, na líci drobné úhozy a vrypy
18 Rakousko-Uhersko František Josef I. 1848-1916 dukát 1872 bzn.
0/0
5000
19 dukát 1892 drobné rysky, m.o.?
1/1
3600
20 dukát 1899 vlas. rysky
0/0
6000
21 8 zlatník 1892
0/0
5000
22 10 K 1904 KB vlasové rysky
0/0
2800
23 10 K 1905
1/1
2600
24 10 K 1906
0/0
3000
25 10 K 1908 pamětní 60 let vlády vlas. rysky
0/0
3000
26 10 K 1909 Marschall rysky
1/0
2800
27 10 K 1910 Schwartz rysky
1/0
2800
28 10 K 1911 Schwartz
1/0
2800
29 10 K 1911 KB vlasové rysky
1/0
2800
30 20 K 1893 vlas. rysky
1/0
5500
31 20 K 1894 vlas. rysky
1/0
5600
32 20 K 1894
1/1
5500
33 20 K 1904
1/1
6000
x
34 Rusko Mikuláš II. 1894-1917 10 rubl 1900 FZ KM-64
1/1
10000
1/1
5000
x
35 Švýcarsko 20 francs 1947 B KM-35.2
36 Uhry Zikmund Lucemburský 1387-1437 dukát b.l. minc. zn. a-R minc. Košice
2/2
4500
37 127. aukce
0/0
7000
x
x
KM-21 7,98g
12 Německo Prusko Wilhelm II. 1888-1918 10 M 1893 A KM-520 3,96g čtyři
drobné rýhy přes portrét
13 10 M 1903 A KM-520 3,96g
x
14 Nizozemí provincie Holland dukát 1649 3,50g KM-12.1 mírně excentr.
15 provincie Utrecht dukát 1639 KM-7.1 3,46g zvlněný
16 provincie Utrecht dukát 1650 KM-7.2 3,51g zprohýbaný
17 Rakousko František II. 1792-1835 dukát 1824 V minc. Benátky 3,49g "RR"
x
x
x
x
x
x
x
Husz.573, Pohl D-2-16 3,28g m.o., okr.?
PAMĚTNÍ ŽETONY NA AUKCE POBOČKY ČNS V BRNĚ
žeton dle drachmy města Larisy neschválený a nerealizovaný
návrh s bohyní Monetou Au 0,987 6,95g /P. Soušek/ ražen pouze 1 kus
drobné vady střížku
38 158. aukce
žeton dle jihlavské hornické známky Au 0,986 4,01g /J. Jelínek/
0/0
3500
1
500
1
280
PRIMITIVNÍ PLATIDLA
x
39 Manilla /kovový náramek/ - primitivní platidlo z oblasti západní Afriky od XV.
století bílý kov, pravděpodobně Ag 200g délka 100mm, vnitřní průměr 83mm,
síla prutu 10mm
40 Mušle Kauri - platidlo z oblasti západní Afriky délka 30mm, 46mm, 52mm a
67mm barevné, skvrnité 4 ks krásné
ANTIKA
x
x
x
x
x
x
x
x
41 Keltové
obol avers jako galští Meldi 0,48g viz Rauch 2006/11 č.13 mírně
excentr.
42 obol avers jako galští Meldi 0,45g viz Rauch 2006/11 č.13
1/1
1200
1-/1
1200
43 Gallie? nebo Zemplínský typ? obol typ s ptačím koněm 0,44g
2/2
1200
44 Noricum 2.-3. čtvrtina 1. stol. př. Kr. obol typ Karlstein 0,47g Kostial 324
1/1
800
45 Keltové 1. stol. př. Kr. obol typ Manching 1? 0,50g podobný jako Kellner
730
46 obol typ Stradonice/Staré Hradisko, Karlstein 0,42g NS 24/16 vylomený
1/1
1200
47 obol typ Stradonice, Staré Hradisko, Karlstein 0,46g NS-24/16
48 Bójové 1. polovina 2. stol. př. Kr. obol typ Roseldorf, Němčice
x
hvězda/protomé Pegasa 0,42g NS 21/2006, Kolníková obr. 13/3 "RR"
49 Podunajští východní Keltové 3.-1. stol. př. Kr. tetradrachma hlava
zprava/kůň s jezdcem zprava 14,01g OTA-244/1, Kostial-554
50 tetradrachma hlava zprava/kůň s jezdcem zprava 14,29g OTA-244/5,
Kostial-0
51 Keltové obol 0,43g neurčený typ
x
Řecko
52 Larisa? 4.-3. stol. př. Kr. AE20 hlava zleva/kůň zleva
53 Aitolie Aitolská liga 279-168 př. Kr. statér SNG Cop.5
x
x
x
x
400
1-/1
1300
1-/1
2500
1-/1
6000
1-/1
6000
1-/1
1200
3/3
hlava Aitola/bojovník
100
1-/1-
10000
54 Sycionia Sycion 4.-3. stol. př. Kr.
hemidrachma BMC-123 Chimaira
vlevo/letící holubice
55 Pantikapaion AE13 hlava zprava/luk v toulci Sear-1707
1-/1-
2500
2/2
80
56 Indo-Baktrie Apollodotos I. 180-160 př. Kr. drachma Mitch.207 slon/býk
57 Makedonie Filip II. 359-336 př. Kr. AE18 jako Sear-6698
58 Sýrie Demetrios I. 162-150 př. Kr. AE26 BMC-54
59 Egypt Ptolemaios III. 247-222 př. Kr. AE38 Zeus Amon zprava/orel zprava
1-/1
2500
2/2
450
s kopím
Sear-7815
Zeus Amon zprava/orel sedící na blesku jako BMC-107, ale bez
značky na rubu dr. koroze
61 Sasánovci Peroz 457-484 drachma Göbl III.1
60 AE42
x
1-/1
2-/2-
120
2/2-
1400
1-/1
1600
1-/1-
800
2/2-
400
2/2
300
2-/2-
300
1-/1-
500
1/1
800
1-/2
1700
x
62 Chusró I. 531-579 drachma minc. Biš/Bišapůr/ 3,78g
63 Chusró? drachma 3,85g dírka
64 Hormizd IV. 579-590 drachma rok 4 minc. Ab 4,21g
65 Chusró II. 590-628 drachma rok 38 minc. Nahč 3,87g
66 drachma Göbl XIII.212
Řím - republika
67 NN Aquilius 109-108 př. Kr. denár BMC-II.645, Seaby 1, Syd.557
nedor.
68 L. Titurius Sabinus denár 88 př. Kr. Seaby 6 část. nedor.
2/2
800
x
69 P. Caestianus 67 př. Kr.
1/1
2500
x
x
x
denár Cr 409/1 excentr.
část.
x
x
x
x
x
70 G. Julius Caesar +44 př. Kr. denár Cr 457/1, Seaby 12 "R"
Řím - císařství
71 Vitelius 69 denár RIC 66, K-19.20
72 Vespasianus 69-79 denár posmrtný /ražený Titem/ K-20.163
73 Domitianus 81-96 sestertius TRPCOSVIIIDESVIIII K-24.136.2
74 Hadrianus 117-138 denár SALVS AVG K-32.103.1 dr. koroze
75 Marcus Aurelius 161-180 denár TRPXXIIIIMPVCOSIII /raž. 168-9/
76 Caracalla 198-217 denár K-51.9 okr.
77 Alexander Severus 222-235 denár - suberát FIDES MILITVM K-0
2/2
4000
2-/2-
2200
2-/2-
800
3-/3-
650
2/2
500
1-/2
500
1-/2
320
2/2-
200
vylomený okraj
78 Julia Mamaea +235 denár RIC-SA-358, K-64.16, C-76 dírka, jinak
1/1
200
79 Gordianus III. 238-244 antoninian PMTRPIIIICOSIIPP K-72.37.1
2/2-
280
80 Gallienus 253-268 antoninian RIC 182, K-90.72.3 tém.
0/0
320
81 Diocletianus 284-305 argenteus RIC 16a, C-548, K-119.79 "RR" vylomen.
1-/1
4200
82 Delmatius 335-337 follis RIC 69, K-143.4
83 Jovianus 363-364 střední bronz RIC 454, K-154.16
84 Valentinianus I. 364-375 malý bronz RIC 7a/sisc/, K-155.45.1
Ražby pod Římem (Koloniální ražby)
85 Aurelianus 270-275 Egypt tetradrachma orel zprava 6. rok vlády /274-5/
1-/1
650
2-/2
480
1-/2
240
1/1-
700
2/1
2/1
400
400
1-/1-
3000
1-/1-
240
K-37.153
2x
KG-106.55
Byzanc
x
x
86 Justinianus I. 527-565 follis raž. 541-2 minc. Constantinopolis Sear-163
87 follis ražen 543-4 minc. Constantinopolis Sear-163
88 John I. Tzimisces 969-976 miliarension s poprsím císaře se čtyřmi kříži/5ř.
nápis SB.1792, Ratto.1919, Sab.XLVII/19
89 Manuel I. 1143-1180 aspron trachy /miskovitý follis/ Sear-1966 mírně
nedor., měděnka
Islámský Orient
90 Abbásovci/Persie/ Al-Mámún 810-833 AR dirhem? prům. 17,5mm 1,12g
91 Chorastán Ali al Muayyd 1364-81 AR 4 dirhem Mi-1876 z 1/3 nedoražen
92 Šajbánovci/Turkestan/ Dir Muhammad II. AR dirhem AH1007 4,44g
1/1
300
1-/1-
180
2-/2-
100
1/1
140
1/1
140
1-/1-
120
1/1
140
1-/1-
140
1/1
140
2/2
100
100 Bulharsko Ivan Šišman 1371-95 1/2 groš b.l. nedor.
101 Coburg Friedrich III. hlava knížete zleva/lev mělké ražby, nedor., excentr.
1/12-až3
500
400
102 fenik b.l.
1-až2
500
excentr., část. nedor.
93 Zlatá Horda Uzbek Chán AH712-741/1312-40/ AR 1/2 dirhem r. 719 1,50g
x
94 Džani-Beg AH741-758/1340-57/ AR 1/2 dirhem b.l. minc. Sarai al Džahid
1,48g část. nedor.
95 AR 1/2 dirhem r. 751? minc. Sarai al Džahid 1,21g
96 Berdi-Bed AH758-760/1357-59/ AR 1/2 dirhem r. 760minc. Gulistan 1,50g
97 Toqtamyš AH778-799 AR 1/2 dirhem r. 794 2,54g excentr.
98 AR 1/2 dirhem b.l. 1,15g mírně nedor.
99 Zangiovci/Syrie/ As-Sálik Nuraddin bin Mahmud AH569-577 halab /5/ 70
BMC-III.607-8 mírně excentr.
EVROPSKÉ MINCE DENÁROVÉHO
A GROŠOVÉHO OBDOBÍ
x
2 ks
hlava knížete zleva jednostranné ražby, nedor., mírně excentr. 2 ks
103 fenik b.l.
hlava knížete zleva jednostranné ražby zajímavá zmetková ražba,
trojráz, rub nevyražen
104 Hessen Kassel Ludwig II. 1413-58 knížecí groš SJ-2233 část. nedor.
2
100
2/2
400
105 knížecí groš SJ-2233 část. nedor.
1-/1-
500
106 knížecí groš SJ-2234 část. nedor.
2/2
500
107 knížecí groš SJ-2234 mírně nedor.
1-/2
600
108 Pfalz-Oberpfalz Ruprecht I. 1353-90 fenik b.l. minc. Lauf poprsí s čepicí/lev
zleva zajímavé excentr. ražby 2 ks nedor.
109 fenik b.l. minc. Lauf poprsí s čepicí, celý opis čitelný, jednostr. ražba
1až2
500
2
260
110 fenik b.l. minc. Lauf poprsí s čepicí, opis není vyražen, jednostr. ražba
1
260
111 Rakousko Albrecht I. 1282-98 fenik b.l. minc. Enns CNA.B197 rub slabě
vyražen
112 Sasko Míšeň Friedrich II.+Friedrich+Sigismund 1428-36 schockgroschen
minc. Freiberg Krug 1000/6 mírně nedor.
113 Friedrich II. 1428-64 mečový groš minc. Lipsko Krug 935-942 část. nedor.
opis
114 Uhry Karel Robert 1307-42 parvus b.l. Husz-472 naprasklý
2
120
2-/3
300
1-/1
400
2-/2-
100
0,96g drobné varianty v kresbě, mírně
nedor.
116 Boleslav II. 967-99 denár Ca-78 0,88g mírně nedor.
1-/1-
18000
1-/1-
18000
117 denár Ca-103 1,13g "R" mírně excentr., část. nedor.
1/1-
9000
118 denár Ca-109 0,90g
1-/1-
8000
1/1
10000
1-/1-
9000
1/1
400
1-/1
5000
1/2
600
1
4500
1
4000
1-
600
ČECHY
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
115 Boleslav I. 929-67 denár Ca-24
119 denár Ca-117 0,80g pěkná patina
120 denár Ca-118 1,26g část. nedor.
121 Bořivoj II. kníže v Čechách I. vláda 1100-07, II. vláda 1109-10 denár
Ca-419 0,32g částečně olámaný
122 Bořivoj II. III. vláda 1118-20 denár Ca-422 0,60g opis část. nedor.
123 Vladislav I. kníže v Čechách 1109-18,1120-25 denár Ca-545 0,45g dr.
koroze, perfor. střížek
124 Česko-míšeňská skupina ražeb cca 1210-30 velký brakteát F-XXI/8 var.,
Ca-0 1,09g pěkná patina
125 velký brakteát F-XXVI/4 var., Ca-0 0,87g velmi pěkná ražba, nepatrně
perfor., mírně naprasklý
126 Václav II. 1278-1305 brakteát Ca-851 nález Uhřice rozlomený a spájený,
naprasklý a drobně olámaný
127 parvus /haléř/ Sm.I/2 část. nedor.
1/1-
3000
128 parvus /haléř/ koruna/lev Sm.I/2 0,39g opis část. nedoražen, mírně okr.,
část. nedor.
129 pražský groš Sm-2 3,78g
1-/2
200
1/1
1500
130 pražský groš Sm-2 3,42g patina, dr. kor.
131 značená replika pražského groše ražená v r. 1995 Bižuterie Jablonec
1/1
1400
0/0
100
1-/1-
300
1-/1-
500
2-/2-
260
2/3
300
1-/1-
500
2/2
600
Ag 0,999 punc 2,81g
132 Jan Lucemburský 1310-46 pražský groš Ves.I./1 2,68g dr. škr., okrájený
x
133 pražský groš Ves.36 3,70g mírně nedor.
134 Karel IV. 1346-78 pražský groš Pinta I/a 3,58g
část. nedor., drobně vylom.,
patina
135 pražský groš Pinta II, kroužek ve smyčce ocasu 3,23g vnější opisy část.
nedor., dr. koroze "R"
136 pražský groš Pinta IV.a/1 3,55g vnější opis částečně nedor.
137 pražský groš Pinta V.a/1
3,44g mírně nedor. a naprasklý
138 pražský groš Pinta V.c/4 2,80g mírně excentr.
139 pražský groš Pinta V.a/6 2,79g vnější opisry téměř nevyraženy
140 Václav IV. 1378-1419 parvus /haléř/ b.l. K. Hora /1378-84/ Cast.33, podobný
2/3
141 pražský groš Hána II./c 2,99g část. nedor.
142 pražský groš Hána V./b 2,74g část. nedor.
143 pražský groš Hána X./b 2,68g mírně nedor.
144 pražský groš Hána XIV.h/1 2,63g část. nedor.
145 Mezivládí 1439-52 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/
260
2/2
450
2/1
1600
2-/3
100
2/3
180
2-/3
120
jako Sm-II/18, ale bez vnitřního perlovce na líci 0,38g část. nedor.
3/3
80
1
120
Rad.11 2 ks mírně nedor.,
excentr.
147 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/ Rad.11 2 ks mírně nedor.
1-
120
1-
120
148 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/ Rad.11 2 ks mírně nedor.
149 peníze kruhové se lvem bez čtyřrázu různé typy, dvojrázy i vícerázy 5 ks
1-
120
1až1-
160
2
100
Rad.10 2 ks
část. nedor.
146 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/
mírně nedor., okr.
150 Jiří z Poděbrad 1458-71 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.21 4 ks část.
nedor.
151 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.21 4 ks část. nedor.
x
2
100
152 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 5 ks část. nedor.
1-až2
100
153 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 5 ks část. nedor.
1-až2
100
154 pražský groš Sm-1 2,36g část. nedor.
1-/1-
800
155 pražský groš Sm-1 2,52g z 1/4 nedoražen
156 pražský groš Sm-2 3,75g mírně nedor., napr.
1/1
1-/1
1200
800
1-
1200
1-
800
2
360
2-
150
2-
150
1-
400
1až1-
260
1-/2
300
1-/2
260
2/2-
260
1-/1-
350
2/2-
120
1
160
Nech.63a
170 malý peníz jednostranný Sm.IV/56, Nech.63d
1
140
171 malý peníz jednostranný Sm.IV/57, Nech.63f
1-
100
172 malý peníz jednostranný Sm.IV/58, Nech.63g zajímavá chyboražba
1-
120
173 bílý peníz jednostranný Sm.IV/53, rozdělovací znaménka 2x pětilistá květinka
1
180
174 bílý peníz jednostranný Sm.IV/53 rozdělovací znaménka 2x květinka
1
60
157 Matyáš Korvín 1458-90 haléř jednostranný b.l. České Budějovice
uherskočeský znak Husz.730, Sm-VII/23 0,38g koroze, okr.
158 haléř jednostranný b.l. České Budějovice uhersko-český znak Husz.730,
Sm-VII/23 0,32g část. nedor.
159 haléř jednostranný b.l. České Budějovice uhersko-český znak 0,32g dobový
postříbř. padělek jako Husz.730, Sm-VII/23 patina, měděnka
160 haléř jednostranný b.l. České Budějovice uhersko-český znak dobové falzum
jako Husz.730, Sm-VII/23 dr. koroze
161 haléř jednostranný b.l. České Budějovice uhersko-český znak dobové falzum
jako Husz.730, Sm-VII/23 nedor., mírně excentr.
162 Vladislav II. Jagellonský 1471-1516 malý peníz jednostranný Sm.III/45,
Nech.53f část. nedor.
163 bílý peníz jednostranný varianty lvů i měsíčků 4 ks nedor.
x
x
x
164 pražský groš Há-X.a/1 2,27g mírně nedor.
165 pražský groš Há-XI.a/1 2,48g střed mírně nedor.
166 pražský groš Há-XIII.e/1 2,39g část. nedor.
167 pražský groš Há-XXI.a/spojuje znaky I. a II. drobná vada střížku
168 pražský groš podobný jako Cha-532 1,81g ořezaný
169 Ludvík I. Jagellonský 1516-26 malý peníz jednostranný Sm.IV/54,
x
175 bílý peníz jednostranný Sm.IV/53 rozdělovací znaménka 2x hvězdička
176 bílý peníz jednostranný Sm.IV/53 rozdělovací znaménko 1x hvězdička
177 bílý peníz jednostranný Sm.IV/53 rozdělovací znaménka 2x kroužek
178 bílý peníz jednostranný Sm.IV/53 bez rozdělovacích znamének v opisu
179 Ferdinand I. 1526-64 malý peníz jednostranný Sm.IV/75, Nech.115g
180 malý peníz jednostranný Sm.IV/76, Nech.115h
181 malý peníz jednostranný Sm.IV/76, Nech.115ch mírně nedor.
182 malý peníz jednostranný 1535 K. Hora MKČ-85, Sm.IV/81 varianta, Nech.121
varianta
183 bílý peníz jednostranný b.l. FERDINAND:PRI hvězdička
1-
80
x
184 bílý peníz jednostranný b.l. FERDINAND:PRIM hvězdička téměř
0
140
185 bílý peníz jednostranný b.l. FERDINAND:PRIM květinka, obrácené "N" v textu
186 bílý peníz jednostranný b.l. FERDINANDxPRIM čtyřlístek
187 bílý peníz jednostranný b.l. FEDINAND.PRIMV květinka část. nedor.
188 bílý peníz jednostranný b.l. FERDINAND.PRIMVS+
189 bílý peníz jednostranný b.l. FERDINANDUS.PRIMVS květinka
190 bílý peníz jednostranný b.l. FERDI.D.G.EL.RO.IMP květinka, rozdělovací
1
100
2
60
x
x
znaménka kosočtverečky
191 bílý peníz jednostranný b.l. FERD.I.D.G.EL.RO.IMP hvězdička mírně nedor.
192 bílý peníz jednostranný b.l. FERDI.D.G.EL.RO.IMPE květinka, rozdělovací
znaménka kosočtverečky, zajímavý dvojráz
193 bílý peníz jednostranný 1562 Praha Harder MKČ-39
194 bílý peníz jednostranný 1563 Praha Harder MKČ-39
195 bílý peníz jednostranný 1564 Praha Harder MKČ-39 "R"
196 pražský groš letopočet nedoražen, pravděpodobně 1539 líc Chvojka C7, rub z
x
x
1/3 nedor., ocas K 2,76g
197 tolar 1552 K. Hora Lídl+Podivický MKČ-43a na rubu dole jinak zaoblený štít
"R" mírně nedor.
198 Maximilian II. 1564-1576 bílý peníz jednostranný 1564 K. Hora Lídl+Ludvík
Karel nad hlavou lva květinka MKČ-205
199 bílý peníz jednostranný 1565 K. Hora Lídl+Ludvík Karel MKČ-206
200 bílý peníz jednostranný 1566 K. Hora Ludvík Karel+Šatný
MKČ-206 mírně
nedor.
201 bílý peníz jednostranný 1567 K. Hora Ludvík Karel+Šatný MKČ-206
1
60
1
60
1
60
1
180
2
80
2
80
1
120
1
180
1
80
1
120
1
120
1
120
1
100
1
120
11
120
140
1
240
1-/1-
450
1-/2
18000
1
260
1
140
1
140
1
140
1-
120
2
100
1-
120
1-
800
nedor.
206 bílý peníz jednostranný 1573 K. Hora Šatný+Vodolínský MKČ-206 naprasklý
1
120
207 bílý peníz jednostranný 1574 Praha Harder MKČ-189 část. nedor.
1-
160
208 bílý peníz jednostranný 1574 K. Hora Šatný+Vodolínský MKČ-206
nedoražen, napr.
209 bílý peníz jednostranný 1575 Praha Harder MKČ-189
1-
120
1
200
210 bílý peníz jednostranný 1575 K. Hora Šatný MKČ-206
2
100
x
211 bílý peníz jednostranný 1575 Č. Budějovice Gebhart MKČ-266 mírně nedor.
1-
1200
2
120
x
212 bílý peníz jednostranný 1576 K. Hora Šatný MKČ-206
213 bílý groš 1574 Jáchymov Geitzkofler MKČ-238
1-/1-
450
x
202 bílý peníz jednostranný 1569 K. Hora Šatný+Vodolínský MKČ-206
203 bílý peníz jednostranný 1570 K. Hora Šatný+Vodolínský MKČ-206
204 bílý peníz jednostranný 1571 K. Hora Šatný+Vodolínský MKČ-206
205 bílý peníz jednostranný 1571 Č. Budějovice Gebhart MKČ-266a "R"
x
mírně
214 bílý groš 1576 Jáchymov Kádner MKČ-238 část. nedor., zbytky ražeb. lesku
215 2 krejcar 1568 Jáchymov Geitzkofler MKČ-220a opisy část. nedoraženy
216 Rudolf II. 1576-1612 malý peníz jednostranný 1602 K. Hora Spiess MKČ-385
1/1
800
2/2
600
1
1600
MKČ-385 "RR" mírně
nedor., excentr.
218 malý peníz jednostranný 1607 K. Hora Enderle MKČ-385 "RR"
1
1600
1
1600
219 bílý peníz jednostranný 1579 K. Hora Šatný MKČ-383 mírně nedor.
1
240
220 bílý peníz jednostranný 1580 K. Hora Šatný MKČ-383 mírně nedor.
1
240
221 bílý peníz jednostranný 1581 K. Hora Šatný MKČ-383 krajový střížek
1
200
222 bílý peníz jednostranný 1582 K. Hora Šatný MKČ-383 část. nedor.
1
200
223 bílý peníz jednostranný 1583 K. Hora Šatný MKČ-383
2
180
224 bílý peníz jednostranný 1584 K. Hora Šatný MKČ-383
1-
200
225 bílý peníz jednostranný 1585 K. Hora Šatný MKČ-383
1
260
226 bílý peníz jednostranný 1586 K. Hora Šatný MKČ-383
2
180
227 bílý peníz jednostranný 1587 K. Hora Šatný MKČ-383
1-
220
228 bílý peníz jednostranný 1588 K. Hora Šatný MKČ-383
1
260
229 bílý peníz jednostranný 1589 K. Hora Šatný MKČ-383 mírně nedor.
1
200
230 bílý peníz jednostranný 1590 K. Hora Šatný MKČ-383
1
220
231 bílý peníz jednostranný 1591 K. Hora Šatný MKČ-383 mírně nedor.
1
240
232 bílý peníz jednostranný 1592 K. Hora Šatný MKČ-383 mírně nedor.
1
240
233 bílý peníz jednostranný 1593 K. Hora Herold MKČ-383 část. nedor.
234 bílý peníz jednostranný 1594 K. Hora Herold MKČ-383
1
1-
200
200
235 bílý peníz jednostranný 1595 K. Hora Herold MKČ-383
236 bílý peníz jednostranný 1596 K. Hora Herold MKČ-383 mírně nedor.
237 bílý peníz jednostranný 1597 K. Hora Herold MKČ-383 mírně nedor.
238 bílý peníz jednostranný 1598 K. Hora Dominig MKČ-383 část. nedor.
239 bílý peníz jednostranný 1599 K. Hora Dominig MKČ-383
240 bílý peníz jednostranný 1600 K. Hora Spiess MKČ-383
241 bílý peníz jednostranný 1601 K. Hora Spiess MKČ-383 "R" zbytky ražeb.
1-
180
1
220
1
220
0
260
1
240
1
280
1
280
1
280
"RR" část. nedor., zbytky ražeb. lesku
x
x
x
x
x
x
217 malý peníz jednostranný 1604 K. Hora Enderle
lesku, část. nedor.
242 bílý peníz jednostranný 1602 K. Hora Spiess MKČ-383 "R" část. nedor.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
243 bílý peníz jednostranný 1603 K. Hora Enderle MKČ-383 "R" mírně nedor.
244 malý groš 1578 Praha Harder "MALEI" MKČ-329, HN-1a opis 6b "R"
245 malý groš 1578 Praha Harder MKČ-330, HN-1b opis 6b
246 malý groš 1578 Praha Gebhart MKČ-330, HN-4a opis 6b "R"
247 malý groš 1578 K. Hora Šatný MKČ-379, HN-1a bez opisu "R" mírně nedor.
248 malý groš 1578 Jáchymov Kádner MKČ-405/406, HN-1b opis 7b mírně
nedor.
249 malý groš 1578 Jáchymov Kádner MKČ-405/406, HN-1b opis 7b chyboražba
"GRCSS" mírně nedor.
250 malý groš 1578 Č. Budějovice Gebhart "MALEI" MKČ-446, HN-3a opis 7c
znaménka květinky a tečky "RR" část. nedor.
251 malý groš 1578 Č. Budějovice Gebhart "MALEI" MKČ-446, HN-3a opis 7c
znaménka květinky, hvězdičky a tečky "RR" část. nedor., dr. vada materiálu
252 malý groš 1579 Praha Gebhart MKČ-330, HN-4a opis 6b "R" část. nedor.
253 malý groš 1579 Praha Gebhart
MKČ-330, HN-4b opis 6b střed mírně nedor.
1
280
1/1
2600
1-/1-
800
1/1
1000
1/1
1400
1-/1-
500
2/2
500
1/1
4000
1/1
4000
1/1
800
1-/2
400
x
x
x
254 malý groš 1579 Praha Gebhart
MKČ-330, HN-4c varianta opisu HV.B.RE
"R"
255 malý groš 1579 Praha Gebhart MKČ-332, HN-4c opis 6b část. nedor.,
krajový střížek
256 malý groš 1579 Praha Gebhart MKČ-332, HN-5 opis 6a "R" mírně nedor.,
zbytky ražeb. lesku
257 malý groš 1579 K. Hora Šatný MKČ-379, HN-1a bez opisu "R" mírně nedor.
1/1-
800
1/1
700
1/1
900
1/1
1200
258 malý groš 1579 K. Hora Šatný
1/1
300
1/1
450
1/1
450
1-/1-
1500
1-/1-
800
1/1
1200
MKČ-380, HN-1b minc. značka nedoražena,
část. nedor.
259 malý groš 1579 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-2b opis 7a prohnutý, nep. okr.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
260 malý groš 1579 Jáchymov Kádner MKČ-406, HN-2 opis 7b zvlněný, mírně
nedor.
261 malý groš 1579 Č. Budějovice Gebhart MKČ-447, HN-3b opis 7c "R" mírně
nedor.
262 malý groš 1579 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-447, HN-6 opis 7c "R" část.
nedor.
263 malý groš 1579 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-447, HN-8 opis 7c "R" zbytky
ražeb. lesku
264 malý groš 1580 Praha Gebhart MKČ-333, HN-7a opis 6a mírně nedor.
1/1
700
265 malý groš 1580 Praha Gebhart MKČ-334, HN-6 opis 6a "RR" část. nedor.
1/1-
1200
266 malý groš 1580 K. Hora Šatný
1/1
450
MKČ-380, HN-2b opis 7a dvojráz, zbytky
ražeb. lesku
267 malý groš 1580 Jáchymov Kádner MKČ-407, HN-3 opis 7b
268 malý groš 1580 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-449, HN-9 opis 7c "R"
nedor., zbytky ražeb. lesku
269 malý groš 1581 Praha Gebhart MKČ-334, HN-8a opis 6b
270 malý groš 1581 Praha Gebhart
MKČ-334, HN-8a opis 6b varianta odlišný
křížek nad hlavou lva
271 malý groš 1581 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-2b opis 7a mírně nedor.
272 malý groš 1581 Jáchymov Kádner
x
x
x
MKČ-407, HN-3 opis 7b znaménka
hvězdičky a křížky
273 malý groš 1581 Jáchymov Kádner MKČ-407, HN-3 opis 7b varianta
znaménka hvězdičky, kroužky a tečky
274 malý groš 1581 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-450, HN-12 opis 7a mírně
nedor., zbytky ražeb. lesku
275 malý groš 1581 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-450, HN-14 opis 7a mírně
nedor., zbytky ražeb. lesku
276 malý groš 1581 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-450a, HN-14a opis 7a zbytky
ražeb. lesku
277 malý groš 1582 Praha Gebhart MKČ-334, HN-8a opis 6b
1/1
500
1-/1-
1200
1/1
450
1/1
500
1/1
450
1-/1-
450
1/1
500
1/1
700
1/1
700
1/1
700
2/2
300
278 malý groš 1582 Praha Gebhart MKČ-334, HN-8a opis 6c
1/1
500
279 malý groš 1582 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-2b opis 7a
1/1
500
280 malý groš 1582 Jáchymov Kádner MKČ-407, HN-3 opis 7b mírně nedor.
1/1
500
281 malý groš 1582 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-451, HN-15a opis 7a
1/1
700
1-/1-
650
x
282 malý groš 1582 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-456, HN-16b opis 7a mírně
nedor.
283 malý groš 1583 Praha Ercker MKČ-337, HN-16a opis 6c mírně nedor.
1/1-
500
1/1
350
1-/2
300
x
x
284 malý groš 1583 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-1b opis 7a část opisu nedor.
285 malý groš 1583 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-3 opis 7a
286 malý groš 1583 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-455, HN-16b opis 7a
287 malý groš 1583 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-455, HN-18b opis 7a
1/1
700
1/1
700
x
x
x
x
288 malý groš 1583 Č. Budějovice Schönfeld
x
x
x
x
x
x
MKČ-455 varianta, HN-18a opis 7a
část. nedor.
289 malý groš 1583 Č. Budějovice Schönfeld MKČ-456, HN-16b opis 7a část.
nedor.
290 malý groš 1583 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-456 var., HN-23 var., opis 5
"RR"
291 malý groš 1583 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-456 var., HN-23 var., ale opis
7a "R"
292 malý groš 1584 Praha Ercker MKČ-334, HN-19 opis 6e "R" mírně nedor.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
500
1/1
600
1/1
1400
1/1-
800
1/1
800
293 malý groš 1584 Praha Ercker MKČ-336a, HN-21 opis 6c mírně nedor.
1/1
500
294 malý groš 1584 Praha Ercker MKČ-340, HN-20a opis 6c
1/1
500
295 malý groš 1584 Praha Ercker MKČ-340, HN-20b opis 6c
1/1
600
296 malý groš 1584 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-1b opis 7a drobný dvojráz
1/1
400
297 malý groš 1584 Jáchymov Kádnerová MKČ-407, HN-3 opis 7b
2/2
400
1-/1-
400
299 malý groš 1584 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-457, HN-24a opis 7a
1/1
500
300 malý groš 1584 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-457b, HN-25a opis 7b
1/1
600
301 malý groš 1585 Jáchymov Kádnerová MKČ-407, HN-3 opis 7b "R"
1/1
1000
1-/1-
400
1/1
550
1/1
600
1/1
800
1/1
500
1/1
800
1/1
450
1-/1
500
1/1
500
1/1
650
1/1
500
1-/1
1000
1/1
450
1/1
550
1/1
800
1/1
600
1/1
500
1/1
500
1/1
600
298 malý groš 1584 Jáchymov Hofmann MKČ-407, HN-7a opis 7c mírně nedor.
x
x
x
x
x
1-/1-
302 malý groš 1585 Jáchymov Hofmann
303 malý groš 1585 Jáchymov Hofmann
MKČ-407, HN-7a opis 7b
MKČ-407, HN-7a opis 7c znaménka
hvězdičky, kroužky, tečky patina
304 malý groš 1585 Jáchymov Hofmann MKČ-407, HN-7a opis 7c znaménka
kroužky a tečky
305 malý groš 1585 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-457, HN-24a opis 7a mírně
nedor.
306 malý groš 1586 Praha Ercker tečky u letopočtu MKČ-336a, HN-21 opis 6e
307 malý groš 1586 Praha Ercker MKČ-342, HN-24 opis 6e "R"
308 malý groš 1586 K. Hora Šatný bez teček u letopočtu MKČ-380, HN-1b opis 7a
mírně nedor.
309 malý groš 1586 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 4x
hvězdičky, 2x tečky
310 malý groš 1586 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka
hvězdičky, kroužky a tečky
311 malý groš 1586 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458, HN-25a opis 7a mírně
nedor.
312 malý groš 1587 Praha Ercker tečky u letopočtu MKČ-336a, HN-21 opis 6e
mírně nedor.
313 malý groš 1587 Praha Ercker MKČ-343 varianta, HN-26 opis 6e "R" mírně
nedor.
314 malý groš 1587 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-1b opis 7a mírně nedor.
315 malý groš 1587 Jáchymov Hofmann
MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 2x
hvězdičky, 4x tečky
316 malý groš 1587 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 4x
hvězdičky, 2x tečky
317 malý groš 1587 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458a, HN-25a opis 7a mírně
nedor.
318 malý groš 1588 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-1b opis 7a bez teček u
letopočtu část. nedor.
319 malý groš 1588 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-1b opis 7a tečky u letopočtu
dvojráz
320 malý groš 1588 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 2x
hvězdičky, 4x tečky mírně nedor.
321 malý groš 1588 Jáchymov Hofmann
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka
hvězdičky, kroužky, tečky mírně nedor.
322 malý groš 1588 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 6x
tečky část. nedor.
323 malý groš 1588 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 4x
hvězdičky, 2x tečky mírně nedor.
324 malý groš 1588 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458a/458, HN-25a opis 7a
zbytky ražeb. lesku
325 malý groš 1589 Praha Ercker bez teček u letopočtu MKČ-336a, HN-21 opis
7a mírně nedor., zbytky ražeb. lesku
326 malý groš 1589 Praha Ercker tečky u letopočtu MKČ-336a, HN-21 opis 6f
vada střížku ražbou
327 malý groš 1589 Praha Ercker MKČ-339 varianta, HN-31 opis 6b "R" část.
nedor.
328 malý groš 1589 K. Hora Šatný bez teček u letopočtu MKČ-380, HN-1b opis
7a část. nedor.
329 malý groš 1589 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 4x
kroužky, 2x tečky část. nedor.
330 malý groš 1589 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 2x
kroužky, 4x tečky část. nedor.
331 malý groš 1589 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka 2x
kroužky, 2x tečky
332 malý groš 1589 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka
pouze 2x kroužky
333 malý groš 1589 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458, HN-25a opis 7a mírně
nedor.
334 malý groš 1590 Praha Ercker bez teček u letopočtu MKČ-336a, HN-21 opis
7b část. nedor.
335 malý groš 1590 K. Hora Šatný bez teček u letopočtu MKČ-380, HN-1b opis 7a
malý a velký střížek 2 ks část. nedor.
336 napodobenina malého groše 1590 K. Hora Šatný BK 21,5mm raženo pro film
"Cech pannen kutnohorských" viz Drobná plastika XLII č.3-4 str.6
337 malý groš 1590 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c zbytky ražeb.
lesku
338 malý groš 1590 Jáchymov Hofmann MKČ-409, HN-8e opis 7c
1-/1-
500
1/1
500
1/1
800
1/1
600
1/1
500
1/1
450
1/1-
700
1-/1
400
1/1-
450
1/1
450
1/1
500
1/1
500
1/1
550
1/1
450
2/2
650
0/0
60
1/1
600
1/1
600
339 malý groš 1590 Č. Budějovice Mattighofer
1-/1-
600
1/1
450
MKČ-458, HN-25a opis 7a mírně
nedor.
340 malý groš 1591 Praha Ercker tečky u letopočtu MKČ-336a, HN-21 opis 7b
část. nedor.
341 malý groš 1591 K. Hora Šatný bez teček u letopočtu MKČ-380, HN-1b opis 7a
1/1
400
342 malý groš 1591 K. Hora Šatný MKČ-380, HN-3 opis 7a mírně nedor.
1/1
450
343 malý groš 1591 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c
1/1
600
344 malý groš 1591 Jáchymov Hofmann MKČ-407, HN-7a opis 7c "MA.LEY"
mírně nedor.
345 malý groš 1591 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458, HN-25a opis 7a
1/1
600
1/1
650
346 malý groš 1591 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458, HN-25a opis 7b mírně
nedor., zbytky ražeb. lesku
347 malý groš 1591 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458, HN-27 opis 7a
1/1
650
1/1
800
348 malý groš 1591 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-458a, HN-27 varianta opis 7a
349 malý groš 1592 Praha Ercker bez teček u letopočtu MKČ-336, HN-21 opis 7a
1/1
850
1/1
500
1/1
600
1/1
450
krajový střížek
350 malý groš 1592 Praha Ercker bez teček u letopočtu MKČ-336, HN-21 varianta
opisu G.HV.B.R mírně nedor.
351 malý groš 1592 K. Hora Šatný bez teček u letopočtu MKČ-380, HN-1b opis 7a
mírně nedor.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
352 malý groš 1592 K. Hora Herold MKČ-380, HN-6 opis 7a částečně nedor.
353 malý groš 1592 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c
354 malý groš 1592 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-460, HN-28a opis 7a
355 malý groš 1593 Praha Ercker MKČ-348 var., HN-38b var. opis 7a mírně
1-/1
500
1/1
600
1/1
700
1-/1
400
excentr.
356 malý groš 1593 K. Hora Herold MKČ-380, HN-8 opis 7a
1/1
550
357 malý groš 1593 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c mírně nedor.
1/1
500
358 malý groš 1593 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c
1/1
500
1-/1-
400
1/1
550
1/1
600
1-/1-
800
1/1-
450
1/1
1000
1/1
450
1/1
800
0/0
0/0
450
650
1-/1-
400
1/1
400
1/1
600
1/1
600
1/1
450
1/1
600
1/1-
550
1/1-
700
1/1
600
359 malý groš 1593 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8g opis 7c letopočet
".15.93." mírně nedor.
360 malý groš 1593 Jáchymov Hofmann MKČ-409, HN-8e opis 7c
361 malý groš 1593 Jáchymov Hofmann MKČ-409, HN-8g opis 7c letopočet
".15.93." mírně nedor.
362 malý groš 1593 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-459 varianta, HN-32 opis 7a
"R" prohnutý
363 malý groš 1593 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-460, HN-28a opis 7a část.
nedor.
364 malý groš 1594 Praha Erckerová MKČ-348 varianta, HN-38a opis 7a
"MALEŸ" mírně nedor.
365 malý groš 1594 Praha Erckerová MKČ-348, HN-38b opis 7a nad hlavou lva
květinka část. nedor.
366 malý groš 1594 Praha Erckerová MKČ-348, HN-38b opis 7a nad hlavou lva
tečka
367 malý groš 1594 K. Hora Herold MKČ-380, HN-6 opis 7a mírně nedor., téměř
368 malý groš 1594 K. Hora Herold MKČ-380, HN-7 opis 7a mírně nedor.
369 malý groš 1594 K. Hora Herold
370 malý groš 1594 K. Hora Herold
MKČ-380, HN-8 opis 7a mírně nedor.
MKČ-380, HN-10 opis 7a část. nedor., zbytky
x
ražebního lesku
371 malý groš 1594 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c mírně nedor.,
zbytky ražeb. lesku
372 malý groš 1594 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-460, HN-28a opis 7a
x
x
x
x
373 malý groš 1595 K. Hora Herold MKČ-380, HN-10 opis 7a část. nedor.
374 malý groš 1595 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-6 varianta opis 7c
375 malý groš 1595 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c
376 malý groš 1595 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-460, HN-28a opis 7a
377 malý groš 1596 Praha Erckerová MKČ-348, HN-37a opis 7a "MALEŸ"
x
dvojráz, zbytky ražeb. lesku
378 malý groš 1596 Praha Erckerová MKČ-348, HN-38a opis 7a "MALEŸ"
x
x
379 malý groš 1596 Praha Erckerová MKČ-348, HN-38b opis 7a část. nedor.
380 malý groš 1596 Č. Budějovice Mattighofer MKČ-460, HN-28a opis 7a
381 malý groš 1597 K. Hora Herold MKČ-380, HN-8 opis 7a mírně nedor., zbytky
x
x
x
x
x
x
ražeb. lesku
382 malý groš 1597 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c znaménka 4x
hvězdičky, 2x tečky mírně nedor., zbytky ražeb. lesku
383 malý groš 1597 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c znaménka
tečky
384 malý groš 1597 Jáchymov Hofmann MKČ-407, HN-7c opis 7c mírně nedor.
385 malý groš 1598 Praha Erckerová
MKČ-351 varianta, HN neuvádí opis 7a
1/1
600
1-/1
400
1/1
600
1/1
550
1/1
600
1/1
600
1/0
600
1/1
650
patina
386 malý groš 1598 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8a opis 7c krajový střížek
1/0
650
387 malý groš 1599 K. Hora Dominig MKČ-380, HN-8 opis 7a
0/0
1000
x
x
x
x
x
388 malý groš 1599 Jáchymov Hofmann MKČ-406, HN-8b opis 7c část. nedor.
389 bílý groš 1599 Jáchymov Kádner MKČ-403
390 malý groš 1600 Taubenreutter MKČ-410, HN-9 mincovní značka není
zřetelná "R"
391 bílý groš 1585 Jáchymov Hofmann MKČ-403 část. nedor.
392 bílý groš 1597 K. Hora Herold MKČ-376 mírně nedor.
393 Ferdinand I. 1526-64 malý peníz jednostranný Sm.IV/77, Nech.115b část.
nedor.
394 Ferdinand II. 1619-37 1/4 krejcar jednostr. 1624 K. Hora Hölzl 0,29g
MKČ-822 "R"
395 1 krejcar 1637 Praha Wolker MKČ-765 mírně nedor.
450
3/2-
200
1-/1-
450
0/0
600
1
160
2
2200
1/1
300
2/1-
160
2-/2
140
1-/1
180
2/2
120
2/1-
80
2/1
160
2-/2
100
1-/1
120
koroze
404 3 krejcar 1629 K. Hora Hölzl MKČ-809 část. nedor.
2/2
160
405 3 krejcar 1629 Praha Hübmer MKČ-760 patina
1-/2
160
406 3 krejcar 1630 Praha du Bois MKČ-760a
407 3 krejcar 1631 Praha Schuster MKČ-761 mírně nedor., zbytky ražeb. lesku
2/2
1/1
100
300
408 3 krejcar 1632 Jáchymov Steinmüller MKČ-845 část. nedor.
409 3 krejcar 1633 Praha Schuster MKČ-761 část. nedor.
410 3 krejcar 1633 Praha Schuster MKČ-763 prohnutý
411 3 krejcar 1634 Praha Schuster MKČ-769 střed mírně nedor.
412 3 krejcar 1635 Praha Schuster MKČ-763 mírně nedor., pěkná patina
413 3 krejcar 1636 Kutná Hora Geronis MKČ-815 část. nedor., nep. okr.
414 3 krejcar 1636 Praha Schuster MKČ-763 mírně nedor.
415 3 krejcar 1637 Praha Wolker MKČ-763 nedor.
416 3 krejcar 1637 Praha Wolker MKČ-763 mírně nedor., nep. okr.
417 15 krejcar letopočet nedor. /1622 nebo 1623/ Praha Hübmer MKČ-705
2-/2
360
1/1-
200
2/2
140
2-/2
100
1-/1
260
2/1-
260
1-/2
160
2/2
140
2/2
140
1-/1-
500
1/1
260
1/1
160
1-/2
1900
1/1-
160
2/2
120
vada
x
x
421 3 krejcar 1649? Praha Wolker MKČ-1181 vada střížku ražbou
422 Leopold I. 1657-1705 1 krejcar 1660 K. Hora Hackl MKČ-326 okr., skvrnky
423 3 krejcar 1659 K. Hora Hackl MKČ-1451, Nech.276 část. nedor., rysky
424 3 krejcar 1668 K. Hora Hackl MKČ-1452 varianta/1451a Nech.285 mírně
x
450
396 3 krejcar 1624 Praha Suttner MKČ-759 část. nedor.
397 3 krejcar 1624 Praha Suttner MKČ-759
398 3 krejcar 1625 K. Hora Hölzl MKČ-809 část. nedor., dvojráz
399 3 krejcar 1626 Praha Hübmer MKČ-759 část. nedor.
400 3 krejcar 1626 Praha Hübmer MKČ-759 portrét nedoražen
401 3 krejcar 1628 Kutná Hora Hölzl MKČ-809 patina, skvrnky
402 3 krejcar 1628 Praha Hübmer MKČ-760 část. nedor.
403 3 krejcar 1628 Praha Hübmer MKČ-760 střed nedor., drobný dvojráz, patina,
střížku, z 1/4 nedoražen, jinak
418 Ferdinand III. 1637-57 3 krejcar 1641 Praha Wolker MKČ-1181 zajímavý
dvojráz v opisu, mírně nedor.
419 3 krejcar 1645 Praha Wolker MKČ-1181 patina, zbytky ražeb. lesku, krajový
střížek
420 3 krejcar 1646 Jáchymov Knobloch MKČ-1220 "R"
x
1/1
1-/1-
2/2
100
0/0
1500
nedor.
425 3 krejcar 1697 K. Hora Krahe MKČ-1460, Nech.316
426 3 krejcar 1698 K. Hora Krahe MKČ-1460, Nech.318 patina
427 3 krejcar 1699 GE Praha Egerer MKČ-1429, Nech.212 mírně excentr.
1/0
1800
1-/2
180
0/1
800
428 3 krejcar 1701 GE Praha Egerer
x
MKČ-1429, Nech.214 mírně zvlněný, nep.
napr.
429 3 krejcar 1705 GE Praha Egerer MKČ-1428 var./1429, Nech.220 čistěno
1-/1
2/1-
120
430 XV krejcar 1664 Praha Margalík MKČ-1407, Nech.146
1/1
5000
431 Josef I. 1705-11 3 krejcar 1706 K. Hora Wohnsiedler MKČ-1731
432 3 krejcar 1708 GE Praha Egerer MKČ-1721 varianta větší prsní štítek
drobná
200
2-/2
80
2/2
100
1/1-
200
1/1
200
1/1
180
1-/1
220
1-/1
140
vada střížku
433 3 krejcar 1708 K. Hora Wohnsiedler MKČ-1731b
434 3 krejcar 1709 K. Hora Wohnsiedler MKČ-1731b lakov.
435 Karel VI. 1711-40 3 krejcar 1718 Praha Scharff MKČ-1832
mírně okr.,
drobná koroze
436 3 krejcar 1720 FS Praha Scharff MKČ-1837 ohnutý
x
437 3 krejcar 1721 Praha Scharff MKČ-1836 čistěno
438 3 krejcar 1723 Praha Scharff MKČ-1838 mírně nedor., prohlý
439 XV krejcar 1733 Praha Scharff MKČ-1820 nep. skvrnky
440 Marie Terezie 1740-80 grešle 1760, 1 krejcar 1761 P 2x 3 ks patina, dr.
1/1
200
0/0
3000
1-až2-
60
koroze
441 3 krejcar 1762 Praha Erdmann MKČ-1972 mělký portrét
2/1
600
442 20 krejcar 1774 E.v.S.-I.K. MKČ-1954a
2/1-
280
2/1,1-/1
120
444 František II. 1792-1835 1 krejcar 1800 C zmetková ražba - posunutý střížek,
zelená patina, silně excentr.
445 3 krejcar 1833 C vryp, škr.
446 3 krejcar 1833 C tmavá patina
2-/2
80
2/1
2/1-
200
220
447 7 krejcar 1802 C zapravená dírka
448 20 krejcar 1827 C
449 20 krejcar 1833 C
450 Ferdinand V. 1835-48 20 krejcar 1837 C
451 20 krejcar 1838 C jemné rysky
452 20 krejcar 1840 C jemné rysky, na rubu zbytky ražeb. lesku
453 20 krejcar 1845 C
454 20 krejcar 1846 C patina, skvrnky
455 20 krejcar 1848 C rysky, nep. just.
456 20 krejcar 1848 C
1/1
100
0/0
750
2/1
180
2/1
360
1/1
500
1/1
200
1/0
360
1/1
220
1/0
260
1/0
280
1/1
4000
1/1-
1000
1-/2-
1000
1-/1-
1700
1-/2-
1500
1/1-
3200
1-/1
1800
443 Josef II. 1780-90 grešle 1782 A pro Čechy, 1 krejcar 1782 C 2 ks
MORAVA
x
x
x
x
x
x
457 Svatopluk údělný kníže na Olomoucku 1095-1107 denár Ca-446
0,42g
mírně nedor., patina
458 Vratislav údělný kníže na Brněnsku 1123-29, 1130-56 denár polopostava
Sv. Petra s klíčem/jezdec na koni s taseným mečem zleva VP-228, Šm.504
0,37g opisy téměř nevyraženy, excentr.
459 Nepřidělené ražby 40. léta XII. stol. denár dvě poprsí proti sobě, po bocích
kuličky/chrám s věží a křížem VP-238, Šm.505 0,49g rub slabě vyražen,
nedor.
460 denár hlava čelně, po bocích kříže/jezdec na koni s křížem zprava VP-240,
PV-16 0,34g
461 Přemysl markrabě moravský 1228-39 denár Ca-894 0,41g nedor.
462 Přemysl Otakar markrabě moravský 1247-53 denár Ca-902 0,58g mírně
nedor.
463 Přemysl II. král český 1253-78 denár Ca-905 0,64g excentr.
x
464 denár
1/2
500
x
x
x
Ca-906 0,36g naprasklý střížek, prasklina nezasahuje do obrazu
mince
465 denár Ca-906 0,41g
1/2
1800
466 denár Ca-907 0,42g mírně nedor., okr.
1/1-
3000
467 denár Ca-972 0,50g excentr., rub téměř nevyražen
1-
1600
468 brakteát moravský Ca-987 naprasklý a mírně olámaný
3
200
469 Václav II. král český 1278-1305 brakteát moravský Ca-1001 0,49g
1
1000
470 Albrecht Rakouský markrabě moravský 1424-35
1
600
x
peníz se čtyřrázem
jednostr. Rad.4 mírně nedor.
471 peníz se čtyřrázem jednostr. Rad.5
x
2
500
472 Moravské stavy 1619-20 12 krejcar 1620 CC Olomouc Cantor jako
MKČ-620, ale nad hlavou orlice hvězdička a opis končí "MORA" "R" mírně
nedor., mimořádná zachovalost
473 12 krejcar 1620 BZ Olomouc Zwirner MKČ-622 na rubu drobná koroze
1/1
4000
2-/2
1400
474 12 krejcar 1620 BZ Olomouc Zwirner MKČ-622 část. nedoražen, rub justován
1-/1-
1500
1/1
3500
476 12 krejcar 1620 BZ Olomouc Zwirner jako MKČ-624, ale hladký nešrafovaný
jehlan z 1/4 nedoražen
477 12 krejcar letopočet nedoražen BZ Olomouc Zwirner jako MKČ-624a z 1/3
nedoražen
478 Ferdinand II. 1619-37 tolar o 150 krejcarech 1622 bzn. Brno MKČ-849
15,55g část. nedor., krajový střížek
479 1 krejcar 1624 B/CW Brno Wohnsiedler MKČ-889 excentr., nep. okr.
1-/1-
1600
1/2
800
2/2
4000
2/2
60
480 1 krejcar 1627 N Mikulov nová varianta - líc vysoký límec a jiná kresba stuh
za hlavou/orel drží v pařátech meč a žezlo část. nedor.
481 1 krejcar 1631 Olomouc Fritsch MKČ-945 mírně zvlněný
2-/2
500
2-/2
100
482 3 krejcar 1624 B/CW Brno Wohnsiedler MKČ-883 varianta opisu, část. nedor.
483 3 krejcar 1625 CW Brno Wohnsiedler podobný jako MKČ-884, ale nad hlavou
2-/2
120
2-/2
220
475 12 krejcar 1620 BZ Olomouc Zwirner MKČ-623/620 nep. okr.
x
x
x
arabesky a opis končí "BRE", na rubu koruna přerušuje perlovec
484 3 krejcar 1629 O Olomouc Fritsch rub podobný jako MKČ-927, ale varianta
ocasu orla, líc nový typ bez krejzlíku a opis končí "BR" vada střížku na rubu
485 3 krejcar 1629 Olomouc Fritsch MKČ-929 varianta
2/2
220
2/1-
200
486 3 krejcar 1632 Olomouc Fritsch MKČ-934/933 mírně nedor.
1-/1-
180
2/1
160
2
800
2
200
1-,2
240
1
5000
2
200
2
200
2
1
360
260
1
300
487 Ferdinand III. 1637-57 1 krejcar 1639 Olomouc Schäfer MKČ-1241 část.
nedor., zbytky ražeb. lesku
MĚSTSKÉ RAŽBY
488 Brno peníz jednostranný se čtyřrázem s písmenem "R" /1424-35/ Rad.8
x
x
x
část.
nedor.
489 peníz se čtyřrázem s orlicí a prsním štítkem s břevny /1439-52/ Rad.9 2 ks
část. nedor.
490 peníz se čtyřrázem s orlicí a prsním štítkem s břevny /1439-52/ Rad.9 2 ks
část. nedor., měděnka
491 haléř kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/ 0,12g SNS-1 tab.
XXII/458, Červinka 52 mírně excentr. "RR"
492 peníz kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/ Rad.16 2 ks část. nedor.
493 peníz kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/ Rad.16 2 ks část. nedor.,
měděnka
494 peníz kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/ Rad.16 3 ks část. nedor.
495 peníz kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/ 0,41g SNS-1 tab.
XXII/457, Červinka 51, Rad.16 nedor.
496 peníz kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/ 0,39g SNS-1 tab.
XXII/457, Červinka 51, Rad.16 mírně napr. a nedor.
497 peníz kruhový se šachovanou orlicí b.l. /po r. 1452/
x
x
x
Rad.16 drobně okr.,
pěkná ražba
498 Cheb XIII. století fenik b.l. Há-neuvádí, nový typ Cn.tab.II/20
1
300
1/1
3800
499 fenik b.l. /1220-1300/ Há-38 var. šestilistá růžice + křížky část. nedor.
1/1
3800
500 fenik b.l. /1220-1300/ Há-41 část. nedor.
1/1-
1600
501 fenik b.l. /1220-1300/ Há-41
1/1-
3200
502 fenik b.l. Há-43 silně nedor.
1/1-
800
2
300
1-,2
280
2
280
503 Jihlava peníz kruhový s orlicí a prsním štítkem s písmenem "I" /po r. 1452/
Rad.20 2 ks nedor.
504 Znojmo peníz kruhový s orlicí a prsním štítkem s písmenem "Z" /po r. 1452/
Rad.21,22 2 ks část. nedor., okr.
505 peníz kruhový s orlicí a prsním štítkem s písmenem "Z" /po r. 1452/
Rad.21,22 2 ks část. nedor.
506 Zhořelec 2. polovina XV. století peníz kruhový koruna/GOR podobný jako
Rad.2 mírně nedor., patina
507 peníz kruhový koruna/GOR různé /1 ks dírka/ nedor., 3 ks
2/2
100
1-až2
220
508 peníz kruhový koruna/GOR varianty koruny 2 ks
2až2-
160
509 Ferdinand I. 1526-64 haléř jednostranný 1530, druhý kus letop. ??
SJ-29
vyobr.I./11, SJ-SL-35 vyobr.XXXXVI/10 2 ks nedor.
510 haléř jednostranný 1531 SJ-30, SJ-SL-36 vyobr. XXXXVI/10 mírně zvlněný
1-až2-
320
1-
260
511 haléř jednostranný 1531, 32 SJ-30 vyobr. I./11, SJ-SL-36,38 vyobr.
XXXXVI/10 2 ks nedor.
512 1 krejcar 1563 Vratislav Freyberger MKČ-159, SJ-25 vyobr.I./8 dvojráz
2až2-
380
1/1
600
513 groš slezský 1548 Vratislav Westermeier MKČ-155, SJ-21 mírně zvlněný
1-/1-
1200
2
200
2-/2
120
SLEZSKO
x
x
1/2 krejcar 1624 HR Vratislav Riedel MKČ-1046, ale
odlišný typ než je u tohoto ročníku v MKČ uváděn část. nedor., okr.
515 1 krejcar 1624 DVB Nisa von Brennen MKČ-1087
514 Ferdinand II. 1619-37
516 1 krejcar 1625 DVB Nisa von Brennen MKČ-1090 mírně napr., okr.
517 1 krejcar 1625 SD Ratiboř Raschke+Dyringer MKČ-1125 var. opisu
2/2-
80
1-/2
260
mincovní značka obráceně, Cu postř. velmi zdařilý
dobový padělek
519 1 krejcar 1627 W Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1034 zvlněný, část. nedor.
1/1-
100
2/1-
80
520 1 krejcar 1636 Vratislav Ziesler MKČ-1039 mírně nedor.
1-/1
200
521 3 krejcar 1624 bzn. Nisa MKČ-1080/1079 "R" mírně excentr.
522 3 krejcar 1624 BZ Vratislav Zwirner MKČ-1005a "R" silně nedor.
523 3 krejcar 1626 HR Vratislav Riedel MKČ-1011a nedor.
524 3 krejcar 1626 HR Vratislav Riedel MKČ-1009/1011 vada střížku
525 3 krejcar 1627 Vratislav Riedel+Ziesler letopočet pod poprsím MKČ-1015
2-/2
160
2-/2
160
"R"
část. nedor.
518 1 krejcar 1626 W Vratislav
x
x
varianta opisu "R" mírně excentr.
526 3 krejcar 1627 Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1017 varianta opisu
3/2
80
2/1
140
1/1
1400
1-/1-
220
527 3 krejcar 1627 Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1018 varianta opisu, dr. vada
materiálu
528 3 krejcar 1628 Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1018
1-/2
200
1/1-
260
529 3 krejcar 1628 Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1020 lakov.
530 3 krejcar 1629 Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1018
531 3 krejcar 1629 Vratislav Riedel+Ziesler MKČ-1018 dr. vada materiálu
532 3 krejcar 1630 Vratislav Hema MKČ-1021 patina, okr.
1-/1
2/1-
200
180
1-/1-
220
2-/2
100
x
x
x
533 3 krejcar 1631 Vratislav Riedel+Ziesler
534 3 krejcar 1631 Vratislav Riedel+Ziesler
535 3 krejcar 1636 Vratislav Riedel+Ziesler
MKČ-1023 vada střížku
2-/2
120
MKČ-1023 mírně nedor.
1-/2
120
MKČ-1024 varianta opisu, drobný
1-/1-
260
1/1
280
1/1
200
1/1
100
1až1-
160
dvojráz
536 Ferdinand III. v Kladsku 1628-57 3 krejcar 1630 PH Kladsko Hema
MKČ-1335a
537 Ferdinand III. 1637-57 3 krejcar 1642 Vratislav Reichart+Jan MKČ-1291
část. nedor.
538 Leopold I. 1654-1705 grešle 1695 MB Břeh Bretschneider MKČ-1709,
Nech.966
539 grešle 1695 MB Břeh, 96 Opolí, 97 MB Břeh - chyboražba písmene "M"
MKČ-1709 var.,1686,1709 3 ks patina
540 grešle 1671 Opolí Ehinger MKČ-1684 var., Nech.861 excentr.
541 grešle 1697 Opolí Wackerl, 1703 Opolí Nowak MKČ-1687, Nech.886,888 2
ks drobně ohnutý okraj
542 grešle 1705 Vratislav Nowak MKČ-1640, Nech.765
543 1 krejcar 1698 CB Břeh Brettschneider MKČ-1706, Nech.952
544 1 krejcar 1699 FN Opolí Nowak MKČ-1675, Nech.828 skvrnky
545 1 krejcar 1700 FN Opolí Nowak, 3 kr. 1699 CB Břeh Brettschneider
1/1
80
1/1
100
1-/1-
60
1/1
120
2/1
80
1-/1-
200
MKČ-1676,1701 2 ks patina
x
546 1 krejcar 1701 FN Opolí Nowak MKČ-1676, Nech.835 patina, okr.
547 XV krejcar 1693 CB Břeh Brettschneider MKČ-1697/1696 Nech.920
drobné
1/1
120
0/0
2000
2/11až2
140
2400
3
1200
vady materiálu, téměř
548 Josef I. 1705-11 3 krejcar 1708 FN Vratislav Nowak MKČ-1759 var. opisu
549 Karel VI. 1711-40 sbírka 3 krejcarů 1712, 13, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 39
vše Vratislav 10 ks
SLEZSKÁ KNÍŽECTVÍ
550 Kladsko Jindřich z Minsterberka 1462-98
x
x
haléř jednostranný český lev s
písmenem "g" v perlovci 0,25g Nech.12, KOP-5987 "R" část. nedor.
551 Lehnice-Břeh-Volava Luisa regentka 1673 grešle 1673 CB líc KOP-5502,
rub varianta - velké znaky
552 Opava Carl v. Liechtenstein 1614-27 3 krejcar 1615 BH KOP-6366 mělká
ražba, zbytky ražeb. lesku, mírně nedor.
553 Slezsko pod Pruskem Friedrich II. 1740-86 3 krejcar 1782 B KM-1023/24/
mělká ražba
554 Friedrich Wilhelm II. 1786-97 1/2 krejcar 1789 B KOP-9244, KM-1053/47/ dr.
koroze
555 Vratislav město Vladislav II. Jagellonský 1471-1516 haléř b.l. český lev/W
SJ-82, KOP-8777 3 ks různé nedor.
556 Würtemberg-Olešnice Christian Ulrich 1668-1704 grešle 1680 KOP-6253
80
1-/1-
1800
1-/1-
140
1/2
80
2až3
180
1-/1-
80
0/0
260
KOP-6265
2/1-
60
KOP-6267
1-/1-
60
1-/2
200
1/1
80
1-/1-
80
557 grešle 1697 LL KOP-6262 krásná patina
558 grešle 1699 CVL
559 grešle 1701 CVL
2/2
VLÁDNÍ RAŽBY MEDAIL. CHARAKTERU
560 Marie Terezie 1740-80 Widemann
menší žeton na uzdravení od neštovic
1767 portrét zprava/klečící císařovna před oltářem Ag 21mm 1,98g
ČS-1368, M-1979 stopa po o.
561 Ferdinand V. 1835-48 nesign. Úmrtní medaile 29.6.1875 7ř. česko-německý
nápis/portrét čelně cín 24,4mm ouško odstraněno nep. hr.
562 František Josef I. 1848-1916 nesign. Millénium 896-1896 poprsí císaře se
Svatoštěpánskou korunou zprava/sedící Hungaria, putti, korunovační klenoty,
maďarské opisy Ms 29,5mm s pův. o.
563 Beer A.
XXIII. mezinárodní eucharistický kongres ve Vídni 1912 poprsí F.J.I.
mírně zprava/Rudolf Habsburský na koni Al 29mm s pův. o. Hauser-4701
1/1-
220
2/1-
350
2/2-
160
2/2-
120
2/2
180
2/1-
800
1-/1-
2400
1/1
3500
RAKOUSKÉ ZEMĚ
564 arciv. Zikmund Tyrolský 1439-96 sechser b.l. Hall jako SJ-vyobr.XI./347
část. nedor.
565 Ferdinand I. 1521-64 1/2 batzen /2 krejcar/ 1561 Vídeň SJ-681 vyobr.IX/276
x
x
x
x
x
x
566 groš /3 krejcar/ 1552 Linz SJ-710 nedor., mírně vylom.
567 3 krejcar 1557 SJ-714 vyobr.X/250 nedor.
568 Maximilian II. 1564-76 1/2 batzen /2 krejcar/ 1574 Vídeň jako SJ vyobr.IX/278
mírně nedor.
569 arciv. Ferdinand Tyrolský 1564-95 tolar b.l. Hall Voglh. 87/5 část. nedor.,
vada střížku 28,45g
570 tolar b.l. Hall podobný jako Voglhuber 87/7
571 arciv. Leopold Tyrolský 1607-32 3 krejcar b.l. Hall /1619-25/ v duchovním
hávu KM-238/790/ nedor., dr. vada střížku
572 3 krejcar b.l. Hall /1619-25/ v duchovním hávu KM-238/790/ nad hlavou
pětilistá květinka
573 3 krejcar b.l. Hall /1619-25/ v duchovním hávu KM-238/790/
2/2
140
2/1-
100
1/1
240
574 10 krejcar 1632 Hall KM-589.2/795.2/ varianta opisu
1/1
500
575 tolar 1632 Hall Voglh. 183/IV, typ III var. 28,51g
1/1
4000
576 Matyáš II. 1612-19 3 krejcar 1619 Vídeň Jessensky
KM-186/1726/ část.
nedor.
577 arcivév. Ferdinand 1592-1618 /pozdější Ferdinand II./ 2 fenik /1/2 krejcar/
jednostr. 1616 Graz KM-14/556/ mírně napr.
578 Ferdinand II. 1619-37 3 krejcar 1624 Graz KM-493/350/ krajový střížek
2/1-
220
1
200
1/0
400
KM-493/350/ drobně vylom.
1-/1
160
KM-493/350/
2-/2
120
KM-493/350/ z odlišného razidla nep. napr., zbytky
1/1
240
1-/1-
180
2/2
140
2/1-
160
579 3 krejcar 1624 Graz
580 3 krejcar 1624 Graz
581 3 krejcar 1624 Graz
ražeb. lesku
582 3 krejcar 1624 Graz KM-493/350/
583 3 krejcar 1624 Vídeň Fellner
KM-256/1770/ portrét s krejzlíkem, na rubu opis
končí CO.TY.624
584 3 krejcar 1624 Vídeň Fellner KM-256/1770/ portrét s límcem na rubu opis
končí C.TYR.624
585 3 krejcar 1624 Vídeň Fellner KM-256/1770/ část opisu líce nedoražena
1-/2
160
1-/1-
160
587 3 krejcar 1625 Graz KM-493/350/
0/0
260
588 3 krejcar 1625 Sankt Pölten Fellner KM-498/1572/ dr. vady střížku
2/2
220
589 3 krejcar 1625 Vídeň Fellner KM-256/1770/ mírně nedor., zbytky ražeb. lesku
1/1
280
590 3 krejcar 1626 Graz KM-493/350/ drobná vada střížku
1/1
180
591 3 krejcar 1626 Sankt Pölten Turba KM-498/1572/ prohnutý
2/2
160
592 3 krejcar 1626 Sankt Veit Sigharter KM-499/1593/ okr., vada střížku
1/1
160
1-/1-
180
594 3 krejcar 1627 Graz KM-626/351/ drobně vylom. okraj
1/0
160
595 3 krejcar 1627 Vídeň Fellner KM-256/1770/ varianta nad hlavou dvě tečky,
dr. vada materiálu
596 3 krejcar 1628 Graz KM-626/351/ naprasklý střížek
2/2
140
1/1-
160
0/0
300
0/1
300
586 3 krejcar 1624 Sankt Veit Matz KM-499/1593/ mírně nedor., naprasklý střížek
x
593 3 krejcar 1626 Vídeň Fellner KM-256/1770/
x
x
597 3 krejcar 1628 Graz KM-626/351/
598 3 krejcar 1628 HG Sankt Veit Hans Georg
KM-499/1593/
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
599 3 krejcar 1628 Vídeň Fellner KM-256/1770/
600 3 krejcar 1628 Vídeň Fellner KM-256/1770/
601 3 krejcar 1629 Graz KM-709/352/ patina
602 3 krejcar 1629 Vídeň Fellner KM-256/1770/
603 3 krejcar 1630 Graz KM-709/352/ mírně okr., téměř
604 3 krejcar 1630 Sankt Veit KM-499/1593/ mírně nedor.
605 3 krejcar 1631 Vídeň Fellner KM-256/1770/ dr. vada materiálu
606 3 krejcar 1636 Sankt Veit KM-499/1593/ mírně nedor., excentr.
607 3 krejcar 1636 Sankt Veit KM-499/1593/ patina
608 3 krejcar 1637 Graz KM-709/352/ nep. vada střížku
609 arcivév. Ferdinand Karel 1632-62 1 krejcar b.l. /1647-62/ Hall KM-946/827/
2-/2
80
1/1
200
1-/2
160
1-/1-
160
0/0
260
1-/1
220
2/2
140
0/1
280
2/2
180
1/1
280
2/2
80
skvrnky
610 3 krejcar 1639 Hall KM-852/829/
0/0
260
611 3 krejcar 1642 Hall KM-852/829/
0/0
260
612 sbírka 3 krejcarů 1643, 45, 48, 50, 61 5 ks patina, zbytky ražeb. lesku
1/1
1050
613 3 krejcar 1660 Hall KM-852/829/
614 Ferdinand III. 1637-57 3 krejcar 1637 Graz KM-833/424/ drobně vylom.
615 3 krejcar 1637 Graz KM-833/424/ z odlišného razidla, drobná vada razidla,
1/1
280
1/1
180
1/1
220
nep. napr.
616 3 krejcar 1637 Graz KM-833/424/ z odlišného razidla
1/1
260
617 3 krejcar 1637 Vídeň Stadler KM-837/1818/
1/1
260
618 3 krejcar 1637 Vídeň Stadler KM-837/1818/ mírně excentr., dr. vada střížku
619 tolar 1619 Vídeň Fellner nepublikovaný ročník, jako Her.362 29,72g hrany
1/1
1/1
280
4500
1
300
1,2
120
1/1,2/1
140
620 Leopold I. 1657-1705 2 fenik /1/2 krejcar/ jednostr. 1662 bzn. Vídeň
Nech.2002, Her.2037, CNA 14-a-15
621 2 fenik /1/2 krejcar/ jednostr. 1698 - okr., 1700 Vídeň Nech.2027,2029
KM-1337/1851/ 2 ks
622 1 krejcar 1696 bzn. Vídeň - prohnutý, 1699 bzn. Vídeň Nech.1993,1996,
KM-1229/1852/ 2 ks
623 1 krejcar 1698 bzn. Vídeň Nech.1995, KM-1229/1852/
1-/1
60
624 3 krejcar 1673 Vídeň Faber Nech.1970,Her.1319 okr.
1-/1-
140
625 VI krejcar 1671 IGW Graz Weiss
1-/1
360
x
drobné vady střížku u hrany KM-1233/452/,
Nech.2173
626 6 krejcar 1672 bzn. Sankt Veit Nech.2568,Her.1279 mírně nedor.
1-/1
1200
1-/1-
180
x
627 VI krejcar 1684 IAN Graz Nowak Nech.2187, KM-1288/453/ drobné nálitky
628 Josef I. 1705-11 3 krejcar 1711 IA Graz Aigmann KM-1463/483/ drobné
1/1
200
x
x
1-/2
1800
630 Karel VI. 1711-40 1/2 krejcar jednostranný 1719 Vídeň
0
240
krajový střížek, téměř
631 3 krejcar 1714 Graz KM-1540/496/ vada střížku
2/1-
140
632 3 krejcar 1739 Hall KM-1587/677/
1-/1
200
633 Marie Terezie 1740-80 Ag 1 krejcar 1750 bzn. Vídeň KM-1735/1936/ dr.
koroze, tmavé skvrnky
634 Ag 1 krejcar 1754 Vídeň + sbírka 3 krejcarů 1743 Vídeň, 1758 KB, 62 Praha,
65 Praha 4x, 69 C-K, 70 C-K, 70 B/EvM-D, 74 C-A, 78 B/K-D 2x, Frant. I.
Lotrinský 3 kr. 1761 H-A 15 ks
635 Marie Terezie 1740-80 VI krejcar 1745 Hall KM-1692/718/
2/1
200
1až3-
1400
2/1-
500
2-/2
200
skvrnky
629 VI krejcar 1711 Hall KM-1491/662/
636 20 krejcar 1778 VC-S Hall
KM-1567/1918/
x
637 1/2 tolar 1752 Graz KM-1797/544/ na rubu zbytky ražebního lesku
638 tolar 1780 SF novoražba pěkná patina
639 tolar 1780 SF pozlacený a vsazený do ozdobného rámečku s ouškem
pěkná
práce
640 František II. 1792-1835 I grossus pol. 1794 armádní mince pro Halič /raženo
ve Vídni/ KM-4, KOP-9205
641 1 krejcar 1800 F minc. Hall patina
642 1 krejcar 1816 A
x
x
x
x
x
x
643 3 krejcar 1829 A dr. škr.
644 10 krejcar 1793 A prohnutý, nazlátlá patina
645 15 krejcar 1807 A nazelenalá patina
646 20 krejcar 1807 A
647 20 krejcar 1813 A
648 20 krejcar 1823 A
649 20 krejcar 1823 A patina, zbytky ražeb. lesku
650 20 krejcar 1828 A patina, just.
651 20 krejcar 1829 A zbytky ražeb. lesku na rubu
652 20 krejcar 1831 A přilehlé stuhy na krku
653 tolar 1822 A zapravená dírka
654 tolar 1829 A dr. vada mater., nep. just.
655 Andreas Hofer povstání v Tyrolsku 1809 1 krejcar 1809 Hall
656 Ferdinand V. 1835-48 5 krejcar 1838 A
657 10 krejcar 1836 A opis FERDINANDUS "R"
658 10 krejcar 1847 A
659 20 krejcar 1845 A
660 20 krejcar 1848 A patina
661 tolar 1837 A rysky
662 tolar 1848 A rysky, nep. hr.
KM-148
2/1
2200
0/0
400
1/1
500
3-/3
60
2/2
60
0/0
100
1-/0
90
2-/1-
80
1-/1-
60
2/1
200
2-/2-
180
2-/1
180
1-/1
220
2/1
160
1-/1-
200
1/1
460
1-/1
1200
1/1
2000
2/1
300
2-/12-/1-
80
360
1-/1
340
1/1
200
1/1
200
1/0
3800
1/1
2500
1/1
300
UHRY A SEDMIHRADY
x
663 Ferdinand I. 1526-64 denár 1548 KB, 1552 KB Husz.935 2 ks nep. okr.
664 Maximilian 1564-76 denár 1569 KB, 75 KB Husz.992 2 ks mírně okr.
665 Rudolf II. 1576-1608 tolar 1598 KB Husz.1030
666 Matyáš II. 1608-19 denár 1618 KB Husz.1141
667 Leopold I. 1657-1705 sbírka denárů 1663, 67, 76, 77, 78, 79, 80 2x, 81, 83,
1/1
200
1-/1
6000
1/1
140
0až1
4700
1/1-
160
1/1-
160
1-/2
60
84, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94 2x vše KB 19 ks
668 denár 1677 KB Nech.1281, Husz.1508
669 denár 1684 KB Nech.1290, Husz.1509
670 denár 1692 KB Nech.1298, Husz.1509
671 denár 1693 KB Nech.1299, Husz.1509
672 denár 1693 KB, 94 KB Nech.1299,1300, Husz.1509 2 ks
673 denár 1694 KB Nech.1300, Husz.1509
674 denár 1694 KB Nech.1300, Husz.1509 krajový střížek
675 1 krejcar 1697 CM minc. Košice Nech.1679, Husz.1498
676 poltura 1695 Nech.1692, Husz.1482 mělká ražba
677 poltura 1695 Nech.1693, Husz.1482 mělká ražba, patina
2/1-
80
2/2
140
1-/1-
140
1/1-
140
1/1
1-/1-
240
160
1-/1-
180
x
x
x
x
x
678 poltura 1696 Nech.1693, Husz.1482 mírně zvlněná, vada střížku u okraje
679 tolar 1692 KB Nech.1083, Husz.1373 28,48g skvrnky, m.o.?
680 tolar 1695 KB Nech.1087, Husz.1374 mimořádná zachovalost
681 Cu důlní známka 1696 Banská Štiavnica Nech.1717, Neumann-191 "R"
část. nedor., dr. koroze
682 Karel III./VI./ 1711-40 poltura 1719 Husz.1631 mělká ražba
120
1/1
4000
0/0
12000
2/2-
800
1-/2
140
683 Marie Terezie 1740-80 1 krejcar 1763 NB minc. Nagybánya, 1 kr. 1763 S
minc. Smolník 2 ks zelená patina
684 XV krejcar 1743 KB Husz.1711
2-/2
120
2-/2-
300
685 20 krejcar 1773 B/E.V.M/D Husz.1700
2/2-
140
686 tolar 1745 KB Husz.1670 dr. škr., patina
1/0
3000
3/2
360
2/2
200
1/1
100
1-až2-
100
687 Josef II. spoluvládce 1765-80 3 krejcar 1768 E/H.G. minc. Karlsburg
688 20 krejcar 1769 G/L.B.-F.L. minc. Nagybánya
689 Josef II. 1780-90 1/4 krejcar 1781 S patina
690 1/4 krejcar 1782 B, 1/2 kr. 1781 B, 1 kr. 1782 B, 90 S 4 ks
691 3 krejcar 1788 B
692 10 krejcar 1787 B, 20 kr. 1787 B 2 ks
693 20 krejcar 1784 G minc. Nagybánya
694 tolar 1783 B Husz.1869 28,01g just., skvrnky
695 Leopold II. 1790-92 20 krejcar 1792 B
696 20 krejcar 1792 G Nagybánya
697 František II. 1792-1835 1 krejcar 1800 B, 3 kr. 1800 B,S, 6 kr. 1800 B
"R"
4 ks
nazelenalá patina, nečistěné
698 5 krejcar 1818 B, 10 krejcar 1815 B 2 ks
x
1-/1-
699 15 krejcar 1807 S minc. Smolník patina
700 20 krejcar 1804 B patina, škr.
701 20 krejcar 1812 E minc. Karlsburg "R" prohnutý
702 20 krejcar 1815 B rysky
703 20 krejcar 1829 B nep. just., zbytky ražeb. lesku
704 tolar 1825 G minc. Nagybánya
705 Ferdinand V. 1836-48 20 krejcar 1838 E minc. Karlsburg just.
706 20 krejcar 1839 E minc. Karlsburg
707 20 krejcar 1841 E minc. Karlsburg nep. just.
708 Revoluce 1848-49 Három /3/ krajczár 1849 NB Husz.2095 dr. vrypy, hranky
709 Három /3/ krajczár 1849 NB Husz.2095 dr. vady střížku, pěkná patina
3-/1
60
3/2-,2/2
160
2/2
180
1/1-
2000
2-/1-
220
2-/1
240
1až2-
80
2-/2
160
1/1
100
2/1
140
2-/1
260
2-/1
120
2/1
140
2/1-
2000
2-/2-
400
2/1
500
2/1
660
1/1
500
1/1
900
2-/1-
80
2/1-
80
0/0
120
1/1
260
Habsburské državy v Itálii
710 František II. 1792-1835 3 krejcar 1815 V tmavé skvrny
711 5 centesimi 1822 V pro Lombardsko-Benátsko KM-3.3
MINCE FRANTIŠKA JOSEFA I.
x
712 6 krejcar 1849 A patina
713 20 krejcar 1852 A dr. hr., dr. škr.
714 5/10 krejcaru 1866 A pěkná patina
715 1 krejcar 1858 V dr. vada razidla, dr. hr.
716 5 krejcar 1859 A patina, nep. skvrnky
717 10 krejcar 1859 V patina, skvrnky
1/1
80
2-/2
200
0/0
90
0/1
2000
x
x
x
718 10 krejcar 1872
719 20 krejcar 1869
720 20 krejcar 1870 GYF nep. hr., patina
721 zlatník 1857 A
722 zlatník 1858 V patina
723 zlatník 1860 A, 61 A 2 ks
724 zlatník 1862 V patina
725 zlatník 1871 A nep. hr.
726 zlatník 1871 A patina, velmi nep. hr.
727 zlatník 1872
728 zlatník 1872 patina, rysky
729 zlatník 1873 patina
730 zlatník 1873 KB zbytky ražeb. lesku, patina, nep. hr.
731 zlatník 1874 zbytky ražeb. lesku, patina, dr. hr.
732 zlatník 1874 KB patina
733 zlatník 1888 dobový padělek ŠK váha pouze 8,94g dr. hr.
734 zlatník 1892
735 2 zlatník 1889 na III. rakouské spolkové střelby Graz medailové vydání
Ag punc 24,81g "R"
736 tolar spolkový 1858 A
737 2 tolar spolkový 1857 A Jižní dráha novoražba Numismatica Istria Trieste
1973-1983 Ag 0,925 punc 36,94g
738 1 K 1893, 94, 95, 95 KB, 98, 99, 1900, 1912až16 12 ks
739 1 K 1893, 94, 95, 95 KB, 98, 99,1912až16 11 ks
740 1 K 1894, 95 KB, 96 KB milléniová - hr., 98, 1912až15
741 1 K 1894 KB, 95 KB, 1914 KB, 16 KB 4 ks
742 1 K 1899, 1900, 01, 03 4 ks
743 1 K 1905 patina
744 1 K 1908 60 let vlády patina
745 1 K 1913 jeden z prvních odražků z razidla
746 1 K 1915 KB, 2 K 1912 KB 2 ks rysky
747 5 K 1900 drobné rysky
748 5 K 1900 rysky
749 5 K 1907 KB 40. výročí korunovace dr. rysky
750 5 K 1908 60 let vlády rysky
751 5 K 1909 Marschall škr.
752 5 K 1909 Schwartz zbytky ražeb. lesku, hr.
8 ks
0/0
100
0/0
120
2/1-
220
1-/1
800
2-/1
360
1/0
440
2/1
1200
1/1
800
1/1
800
1-/1-
400
1/1
500
1/1
400
1/1
800
1/1
550
1/1
1000
1-/1-
80
1/1
220
1/1
8000
1/0
2000
0/0
3000
0až1
840
0až1
770
0až1
560
0až1
300
1-až2
240
1-/1-
400
0/0
120
0/0
100
0/0,1/1
200
1/0
600
1-/1
400
1/1
600
1-/1
400
2/1-
360
1/1
420
1
4000
1/1
2000
RAZIDLA A PEČETIDLA
x
753 Císařská pečeť Františka II. z období před rokem 1806
červený pečetní vosk,
velikost 5 palců /127mm/ v ochranném zdobeném pouzdře z Ms zlaceném 14
kar. zlatem prům. 143mm s původními, zlatem protkávanými šňůrami + příloha
list ze zahraničního aukčního katalogu "RR" perfektní stav
x
754 Auersperg František Josef a Vilemína Kinská
RODOVÉ RAŽBY
Jauner Na stříbrnou svatbu
1903 dvojportrét zprava/dva znaky Ag 29mm 10,56g
x
x
x
x
x
x
x
x
x
755 Koďousek Václav z Doudleb 1839-1907 archeolog, numismatik
Na 25 let
vojenské služby 6.7.1883 erb, latin. opis/datum v kartuši, latinský opis Cu
25mm
756 Lobkowicz Jiří Kristián vévoda roudnický Na 70. narozeniny 1835-1905
poprsí zleva/7ř. nápis mezi vavřínovými stromky sign. Španiel O. bronz 60mm
757 Montfort Ernst Josef 1734-58 1 krejcar 1751 KM-170 "R" 2 ks vylom.
okraj
758 Schaumburg-Lippe Wilhelm Záslužná medaile pro panství Náchod Za
věrnou službu v čase hrůzy 1866 personifikované Neštěstí letící nad
náchodským zámkem/pod korunou "W" česko-německý opis sign. Radnitzky
Cu 46mm hrany, dr. vrypy
759 Schwarzenberg Johann Nepomuk 1782-89 20 krejcar 1783 V.F. Vídeň KM64, Don.3885
760 Schwarzenberg Karel Filip 1771-1820 polní maršál Loos b.l. /1814/ Na
vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska 1813 Ag 29mm 8,47g Wurz.8546
"R" poprsí ve věnci zprava/znak
761 Poprsí zprava/Mars se štítem MARTI PACIFERO lité, černě patinované Fe
46mm sign. Pichler L. hr.
762 Schwarzenberg František a Amélie z Lobkowicz Weyer a Špánek
Svatební žeton 1944 sign. GW znak/znak Ag 24,8mm 7,04 stopa prasklého
razidla
763 Schwarzenberg Johannes vévoda krumlovský Na 70. narozeniny 18601930 poprsí vlevo/6ř. nápis sign. Španiel O. bronz 75mm
764 Šlik Jindřich 1612-50 1 krejcar 1633 Planá KM-5 "R"
1/1
200
1/1
200
1až1-
200
1-/1
340
1/0
3200
1/0
2500
1/1
160
0/0
1000
0/0
200
2-/2
1400
1/1-
400
1/1
15000
1/1
1200
Řád Sv. Cyrila a Metoděje stříbrná medaile 5. třída vydání
z let 1951-81 na hnědé a žluté stuze, etue "R"
769 Chur/Švýcarsko, kanton Graubünden/ biskupství Ulrich VI. v. Mont 166192 2 pfennig jednostr. b.l. /1661/ KM-110 měděnka
770 Jáchymov Husův tolar b.l. /17. stol./ poprsí Jana Husa zprava/Hus na hranici
lité Ag 41,5mm 22,83g
771 Olomouc biskupství Karel II. Liechtenstein 1664-95 VI krejcar 1675 SV-344
B5/C1 varianta bez tečky na vrcholu rubní strany mince
772 XV krejcar 1693 SV-388 E6 varianty rozdělovacích znamének/D4 drobné
vady střížku
773 cínovo-olověný odražek tolaru 1695 SV-400 lakován
1/1/1
1200
774 Karel III. Lotrinský 1695-1711 1 krejcar 1701 SV-508 B1/B koroze na rubu
1-/1
200
775 tolar 1703 SV-573 C/C 28,26g vada mater., dr. vada střížku na hraně
1/1
6000
776 tolar 1706 SV-576 F2/F varianta
777 Olomouc arcibiskupství Doležal, Grmela
1/1
7000
0/0
120
1-/2
300
1-/2
360
1
220
765 Špork František Antonín 1662-1738 Lovecká medaile na památku udělení
Řádu Sv. Huberta císaři Karlu VI. roku 1723 orel na lovecké trubce/vidění Sv.
Huberta Ag 30mm 9,29g ouško odstraněno a vyvrtána dírka
766 Trautson Paulus Sixtus 1589-1621 tolar 1620 KM-9, Dav.3425 mírně
naprasklý ražbou, drobný dvojráz
767 Windischgrätz Albert a Auersperg Gabriela nesign. Na 25. výročí sňatku
1877-1902 znaky/10 ř. nápis Ag 27mm 6,95g
CÍRKEVNÍ RAŽBY
768 Československo
x
x
x
arcibiskup Josef Vrana
intronizační medaile 1973 poprsí zleva/znak postř. bronz 60mm etue
778 Olomouc odznak Špitálského bratrstva Sv. Ducha dva vertikálně sdružené
maltézské kříže, Duch svatý, hlava Krista/text a planoucí srdce bronz
25x38mm s pův. o. a kroužkem "R" dr. koroze
779 Passau/Pasov biskupství XII. století fenik b.l. přechodový typ 0,55g rub z
1/4 nedoražen
780 Řád německých rytířů XIII.-XIV. stol. dutý fenik s křížem /malý křižácký
brakteát/ jako KOP-8987ae drobně naprasklý okraj
3
60
1/1-
1000
1/1
900
1-/1
1100
1/1
850
781 Salzburg arcibiskupství Johan II. v. Reisberg 1429-41
x
fenik se čtyřrázem
jednostr. Rad.1,1a PR-48 různé typy lvů 4 ks měděnka
782 Friedrich IV. 1441-52 fenik se čtyřrázem podobný jako Rad.11, PR-49
+ dobový padělek, silně olámaný 2 ks
783 Johann Ernst v. Thun-Hohenstein 1687-1706 1/6 tolaru 1688 klipa PR-1851
hlazen v ploše
784 Franz Anton v. Harrach 1709-27 fenik jednostr. 1712 PR-2090, KM-291
785 Vratislav biskupství Friedrich v. Hessen 1671-82
1 krejcar 1681 LP-H
KOP-6907 dr. koroze, mírně prohnutý
786 1 krejcar 1681 LP-H KOP-6908 skvrnky
787 Franz Ludwig 1683-1732 1 krejcar 1700 LPH KOP-6944 varianta kruhový
znak patina
788 Würzburg biskupství Albrecht II. 1345-72 fenik poprsí biskupa s mečem
a berlou/monogram mírně nedor., excentr.
789 fenik poprsí biskupa s mečem a berlou, odlišný typ, část. nedor.
1-až2
120
2/2
60
1/1
2000
1
100
1/1
140
1/1
160
1/1
160
1-/2
360
2/2
300
SVÁTOSTKY
790 Pius IX. /1846-78/ Na počest Sv. srdce Ježíšova
x
x
srdce v mezikruží s římskými
0/0
číslicemi I.-XII., německý opis/pod křížem iniciály, hvězda, německý opis silně
zlacený bronz s původ. o., 22mm
1až2791 P. Marie postava čelně/pod holubicí Sv. Trojice litý bronz 17,5x22mm s pův.
o., stará práce + Ms 19x23mm a 20,5x23,5mm ražené s pův. o. 3 ks patina,
koroze
1/1
792 Sv. Ignác poprsí zprava/Sv. František Xaverius poprsí zleva Cu 25x30mm s
pův. o., stará práce patina
1/1
793 Upomínka na biřmování Přibil 663b cín prům. 29,5mm s pův. o. ražebna
Frigt u. Fiedler skvrny
1až3
794 3 ks oválné lité - staré, 2 ks ražené vše bronz 26x31 až 20x25mm, různé,
nazelenalá patina, koroze 2 x poškozené ouško 5 ks
2-/2-,1/1
795 Příbram - Sv. Hora Na 50ti leté jubileum Ms ovál 24x29mm s pův. o.
Přibil-354, P. Marie na Sv. Hoře pros za nás Al prům. 28mm s pův. o. 2 ks
1/1
796 Sloup P. Marie pohled na obec s kostelem/P. Marie německý opis Ms ovál
19x21mm s pův. o.
1/1
797 Německo XVII. století Odpustková medaile Věřím v Boha .... Sv.
Trojice/nápisy Ag prům. 26mm 5,49g
1/1
798 Loos Náboženská medaile k žalmu 119 plachetnice na rozbouřeném moři,
maják Ag 30mm 9,16g hr., škr.
80
80
80
80
100
80
60
260
180
ČESKOSLOVENSKO 1918-1939
799 2 haléř 1923, 24, 5 hal. 1923, 25, 27, 28, 29, 31, 38, 10 hal. 1922až28, 30až38
0až1
500
25 ks
800 5 haléř 1923, 38 2 ks
0/0
100
801 5, 10, 20 hal. 1938, 25 hal. 1933, 1 Kč 1937, 38 6 ks skvrnky
0/0
120
0až1-
280
802 20 haléř 1921, 22, 24, 26až31, 37, 38, 25 hal. 1933 2x, 50 hal. 1921, 22, 24,
25, 27, 31, 1 Kč 1922až25, 29, 30, 37, 38 27 ks
803 25 hal. 1933, 50 hal. 1921 2 ks
804 50 haléř 1926 "RR"
805 5 Kč 1928
806 5 Kč 1928 obě varianty 2 ks vlas. rysky
807 5 Kč 1928až32 kompletní sada 5 ks rysky
808 5 Kč 1929
809 5 Kč 1929
810 5 Kč 1932 "R" velmi nep. hr., rysky
811 10 Kč 1928 TGM
0/0
100
1-/1
1000
0/0
140
0/0,1/1
200
0až1
680
0/0
140
0/0
140
1/1
380
0/0
160
812 10 Kč 1928 TGM
813 10 Kč 1930
814 10 Kč 1930 vlas. rysky, téměř
815 10 Kč 1931
816 10 Kč 1932
817 10 Kč 1932
818 20 Kč 1933
819 20 Kč 1934
820 20 Kč 1934
821 20 Kč 1937 TGM
822 20 Kč 1937 TGM
823 dvoudukátová medaile Na oživenie kremnického baníctva 1934 Sv.
0/0
160
0/0
160
0/0
140
0/0
160
0/0
160
0/0
160
0/0
200
0/0
200
0/0
200
0/0
200
0/0
200
0/0
200
1/1
220
1/1
320
0/0
260
0/0
140
1/1
280
1/1
220
1/1
140
Kateřina/důl /A.Hám/ replika Kolářský zlac. bronz 25mm
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
824 10 hal. 1940, 41, 43, 20 hal. 1941, 42, 44, 50 hal. 1940, 42, 43, 44,
1 K 1941až44 14 ks skvrnky
825 10 hal. 1941až43, 20 hal. 1941až43, 50 hal. 1940až44, 1 K 1942až44 14 ks
skvrnky
826 20 hal. 1940, 50 hal. 1940, 41 3 ks skvrnky
827 50 haléř 1941
SLOVENSKÝ ŠTÁT
828 5 haléř 1942 skvrnky
829 10 hal. 1939, 42, 20 hal. 1940, 42 Al, 43, 50 hal. 1941, 43, 1 Ks 1940, 41, 42,
45, 5 Ks 1939 2x 13 ks
830 10 hal. 1939, 20 hal. 1942 Al, 50 hal. 1941, 43, 1 Ks 1940, 42 vše po dvou
kusech 12 ks
831 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
0/0
200
832 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
0/0
200
833 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
0/0
200
834 20 Ks 1939 Tiso patina
0/1
240
835 20 Ks 1941
0/0
160
836 20 Ks 1941
0/0
160
837 50 Ks 1944 Tiso vlasové rysky
0/0
240
838 50 Ks 1944 Tiso
0/0
260
839 50 Ks 1944 Tiso
0/0
220
0/0
180
0/0
180
0až1
80
ČESKOSLOVENSKO 1945-1953
840 20 hal. 1948až52, 50 hal. 1947až52, 1 Kčs 1946, 50až52, 2 Kčs 1947, 48
17 ks
841 20 hal. 1948až52, 50 hal. 1947až52, 1 Kčs 1946, 50až52, 2 Kčs 1947, 48
17 ks
842 20 hal. 1951 2x, 52 2x z odlišných razidel "paprsky nad lvem" 4 ks
843 50 hal. 1950 normální ražba a zmetková ražba - částečně nedor. opis 2 ks
0/0
60
844 50 haléř 1953 "R"
0/0
500
845 1 Kčs 1946, 50, 52, 53, 2 Kčs 1947, 48 6 ks
846 1 Kčs 1946, 50, 52, 53, 2 Kčs 1947, 48 6 ks
847 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1949 Stalin 2 ks
848 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks
0/0
60
téměř
0/0
60
0/0
520
0/0
240
849 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks
850 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks
851 100 Kčs 1949 700 let jihlavského horního práva
852 100 Kčs 1949 700 let jihlavského horního práva
0/0
240
0/0
240
2 ks
0/0
240
2 ks
0/0
240
0/0
100
0/0
120
0/0
60
ČESKOSLOVENSKO 1953-1992
x
853 1 haléř 1953až60 kompletní sada 8 ks
854 1 hal. 1953, 54, 62, 63, 86, 3 hal. 1953, 54 vše po dvou kusech 14 ks
855 1 haléř 1986 50 ks
856 1 haléř 1986 50 ks
857 3 haléř 1962 původní ražba "R"
858 5 haléř 1953, 54, 62, 63, 66, 67, 70, 72až76 12 ks
859 5 haléř 1962, 63, 66, 67, 72až76 9 ks
860 10 haléř 1953, 54, 56 3 ks
861 10 haléř 1961až71 kompletní sada 11 ks
862 10 haléř 1962, 66až71 7 ks
863 10 haléř 1974až1992 kompletní sada 19 ks
864 20 hal. 1972až92 kompletní sada 21 ks patina, skvrnky
865 20 hal. 1972až92 kompletní sada 21 ks patina, skvrnky
866 25 hal. 1953, 62, 63, 64 4 ks
867 25 hal. 1953, 62, 63, 64 4 ks
868 50 hal. 1963, 64, 65, 69, 70, 71 kompletní sada 6 ks
869 50 hal. 1963, 64, 65, 69, 70, 71 kompletní sada 6 ks
870 50 hal. 1971 chyboražba, tečka za letopočtem nevyražena, téměř
871 50 hal. 1978, 79, 82až92 13 ks
872 50 hal. 1980 raženo pouze pro sady
873 50 hal. 1981 raženo pouze pro sady
874 1 Kčs 1957, 58, 60, 62, 63, 67, 69, 75, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 91, 92 16 ks
875 1 Kčs 1980až92 13 ks patina
876 2 Kčs 1972až77, 80až86, 89, 90, 91 oba typy, 92 18 ks patina
877 5 Kčs 1966až70, 73, 74, 75, 78až85, 87až90, 91 oba typy 22 ks dr. hr.
878 5 Kčs 1973 3x, 1974 2x 5 ks varianty
879 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana, 20 Kčs 1972 Sládkovič 2 ks vlas. rysky
880 10 Kčs 1990 sign. "RONAI"
881 10 Kčs 1990, 91, 92, 93 oba typy kompletní sada 5 ks
882 10 Kčs 1990, 91, 92, 93 oba typy kompletní sada 5 ks
883 20 Kčs 1972 Sládkovič, 25 Kčs 1970 SND Bratislava 2 ks
884 20 Kčs 1972 Sládkovič, 25 Kčs 1970 SND Bratislava 2 ks
885 25 Kčs 1968 Národní muzeum vlas. rysky
886 25 Kčs 1968 Národní muzeum, 25 Kčs 1969 Purkyně 2 ks patina
887 25 Kčs 1969 Purkyně vlas. rysky
888 25 Kčs 1969 SNP
889 25 Kčs 1970 SND Bratislava, 25 Kčs 1970 25. výročí osvobození 2 ks
890 50 Kčs 1968 50. výročí republiky patina
891 50 Kčs 1968 50. výročí republiky
0/0
60
1/0
2800
0/0
120
0/0
80
0/0
180
0až1
100
0/0
80
0/0
80
0/0
80
0/0
80
1/1
140
1/1
140
0/0
80
0/0
80
0/0
500
0/0
80
0/0
100
0/0
100
0až1
160
0/0
100
0/0
160
0až1
360
0/0
160
0/0
280
0/0
180
0/0
80
0/0
80
0/0
300
0/0
300
0/0
200
0/0
400
0/0
200
0/0
0/0
1600
220
0/0
460
0/0
550
892 50 Kčs 1970 Lenin, 50 Kčs 1971 KSČ 2 ks patina
893 50 Kčs 1972 Myslbek, 50 Kčs 1973 Jungmann 2 ks patina
894 50 Kčs 1986 města kompletní sada 5 ks
895 50 Kčs 1986 Levoča, Bratislava, Telč, 50 Kčs 1988 Jánošík 4 ks
896 50 Kčs 1991 lázně kompletní sada 3 ks
897 100 Kčs 1955 10. výr. osvobození var. b
898 500 Kčs 1981 Ĺudovít Štúr
899 500 Kčs 1983 Národní divadlo
900 500 Kčs 1987 Josef Lada
901 500 Kčs 1988 Matice slovenská
902 500 Kčs 1988 Československá federace
903 Sbírka mincí Československa z obecných kovů od I. republiky do roku 1993 /1
0/0
340
0/0
280
0/0
340
0/0
220
0/0
220
0/0
850
0/0
500
0/0
500
0/0
500
0/0
500
0/0
500
0až2
1800
0/0
550
0/0
550
0/0
550
hal. až 10 Kčs/ I. rep. 55 ks, Protektorát Č+M 19 ks, Slov. štát 16 ks,
poválečné od r. 1947 až do r. 1993 142 ks /obsahuje 5 h. 1930, 10 h. 1933,
35, 50 h. 1925, 26, 27, 1 Kč 1930, Slov. štát 20 h. 1941, 50 h. 1944/ v albu čs.
výroby 14 listů 232 ks dr. hr.
ČESKÁ REPUBLIKA 1993904 200 Kč 1993 Ústava, 200 Kč 2013 20 let ČNB certifikáty 2 ks
905 200 Kč 1994 Koněspřežná tramvaj v Brně, 200 Kč 2013 A. Klar
certifikáty
2 ks
906 200 Kč 1994 Životní prostředí, 200 Kč 2013 klášter Zlatá koruna certifikáty
2 ks
907 200 Kč 1995 OSN, 200 Kč 2013 J. Bican certifikáty 2ks
0/0
550
908 200 Kč 1996 Filharmonie, 200 Kč 2013 Wichterle certifikáty 2 ks
0/0
550
909 200 Kč 1996 Svolinský, 200 Kč 2014 Hrabal certifikáty 2 ks
0/0
550
910 200 Kč 1996 Deburau, 200 Kč 2012 Junák certifikáty 2 ks
0/0
550
911 200 Kč 1996 J.J.Ryba - Mše vánoční, 200 Kč 2012 K. Lhoták certifikáty 2 ks
0/0
550
912 200 Kč 1997 Běchovice-Praha, 200 Kč 2012 Obecní dům Praha certifikáty
2 ks
913 200 Kč 1997 klášter Emauzy, 200 Kč 2010 A. Mucha certifikáty 2 ks
0/0
550
0/0
550
914 200 Kč 1998 Palacký, 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec certifikáty
915 200 Kč 1999 AVU Praha, 200 Kč 2009 Severní pól certifikáty 2 ks
916 200 Kč 2005 automobil Laurin & Klement etue
917 200 Kč 2005 Slavkov etue, certifikát
918 200 Kč 2006 Střední umělecká škola sklářská etue, certifikát
919 200 Kč 2006 Matěj Rejsek etue, certifikát
920 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek etue, certifikát
921 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek etue, certifikát
922 200 Kč 2007 Jarmila Novotná etue, certifikát
923 200 Kč 2007 Družice etue, certifikát
924 200 Kč 2008 Josef Hlávka etue, certifikát
925 200 Kč 2008 Schengen etue, certifikát
926 200 Kč 2008 Schengen etue, certifikát
927 200 Kč 2008 V. Ponrepo etue, certifikát
928 200 Kč 2008 NTM Praha etue, certifikát
929 200 Kč 2008 Hokejový svaz etue, certifikát
930 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU etue, certifikát
0/0
550
0/0
550
0/0
420
0/0
380
0/0
360
0/0
380
0/0
380
0/0
380
0/0
320
0/0
320
0/0
320
0/0
320
0/0
320
0/0
0/0
320
340
0/0
320
0/0
320
2 ks
931 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec etue, certifikát
932 200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw etue, certifikát
933 200 Kč 2009 Keplerovy zákony etue, certifikát
934 200 Kč 2009 Severní pól etue, certifikát
935 200 Kč 2010 Staroměstská orloj etue, certifikát
936 200 Kč 2010 Gustav Mahler etue, certifikát
937 200 Kč 2010 Alfons Mucha etue, certifikát
938 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
certifikát
939 200 Kč 2010 Karel Zeman etue, certifikát
etue,
0/0
320
0/0
340
0/0
320
0/0
320
0/0
340
0/0
340
0/0
340
0/0
440
0/0
360
PROOF
2000
PROOF
500
PROOF
500
PROOF
300
PROOF
280
PROOF
260
PROOF
280
PROOF
280
PROOF
280
PROOF
PROOF
350
350
PROOF
280
PROOF
280
PROOF
280
PROOF
280
PROOF
320
PROOF
320
PROOF
700
PROOF
800
PROOF
800
PAMĚTNÍ MINCE PROOF V ETUI ČSSR, ČSFR, ČR
940 50 Kčs 1968 50. výročí republiky etue mírně naprasklá
941 50 Kčs 1970 Lenin
942 50 Kčs 1970 Lenin
943 50 Kčs 1972 Myslbek
944 50 Kčs 1986 Levoča
945 50 Kčs 1986 Český Krumlov naprasklá etue
946 50 Kčs 1987 Kůň Převalského
947 50 Kčs 1988 Jánošík
948 50 Kčs 1989 železnice Břeclav-Brno
949 100 Kčs 1971 Mánes
950 100 Kčs 1971 Mánes
951 100 Kčs 1987 Banská Štiavnica
952 100 Kčs 1988 filatelie Praga
953 100 Kčs 1988 Martin Benka
954 100 Kčs 1989 17. listopad
955 100 Kčs 1990 Karel Čapek
956 100 Kčs 1990 Jan Kupecký
957 100 Kčs 1993 Břevnovský klášter naprasklá etue, patina
958 500 Kčs 1987 Josef Lada
959 500 Kčs 1988 Matice slovenská
960 500 Kčs 1988 Československá federace
961 200 Kč 1997 Sv. Vojtěch certifikát
962 200 Kč 2005 automobil Laurin & Klement certifikát
963 200 Kč 2005 Slavkov certifikát
964 200 Kč 2005 Jaroslav Ježek certifikát
965 200 Kč 2007 Karlův most certifikát
966 200 Kč 2007 Jarmila Novotná certifikát
967 200 Kč 2007 Družice certifikát
968 200 Kč 2008 Karel IV. - zakládání vinic certifikát
969 200 Kč 2008 Josef Hlávka certifikát
970 200 Kč 2008 Schengen certifikát
971 200 Kč 2008 V. Ponrepo certifikát
972 200 Kč 2008 NTM Praha certifikát
973 200 Kč 2008 Hokejový svaz certifikát
PROOF
800
PROOF
4400
PROOF
1600
PROOF
1000
PROOF
850
PROOF
750
PROOF
400
PROOF
420
PROOF
600
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
974 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec certifikát
975 200 Kč 2009 Severní pól certifikát
976 200 Kč 2009 Rabí Jehuda Löw certifikát
977 200 Kč 2009 Keplerovy zákony certifikát
978 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU certifikát
979 200 Kč 2010 Staroměstský orloj certifikát
980 200 Kč 2010 Staroměstský orloj certifikát
981 200 Kč 2010 Gustav Mahler certifikát
982 200 Kč 2010 Gustav Mahler certifikát
983 200 Kč 2010 Alfons Mucha certifikát
984 200 Kč 2010 Alfons Mucha certifikát
985 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny certifikát
986 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny certifikát
987 200 Kč 2010 Karel Zeman certifikát
988 200 Kč 2010 Karel Zeman certifikát
989 sbírka pamětních mincí ČR 2006-2015 od 200 Kč 2006 M. Rejska do 500 Kč
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
420
PROOF
420
PROOF
400
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
800
PROOF
800
PROOF
460
PROOF
460
PROOF
23000
V. Tháma kompletní včetně etuí a certifikátů 46 ks 200 Kč, 5 ks 500 Kč 51
ks
CERTIFIKÁTY K PAMĚTNÍM MINCÍM ČR
990 certifikáty k pamětním mincím 200 Kč 1993až2006 - chybí pouze 200 Kč 2001
Millénium a 2005 automobil L&K 54 ks
991 certifikáty k pamětním mincím 200 Kč 1993až2006 kompletní sada 56 ks
N
260
N
300
0/0
900
0/0
220
ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČSSR, ČSFR, ČR
992 1980 modrý PVC obal
993 1980, 81, 84 folie 3 ks
994 1981 modrý PVC obal
995 1982 modrý PVC obal
996 1987 etue
997 1988 etue
998 1989 etue
999 1990 etue
1000 1991 etue
1001 1992 etue
1002 1993 minc. Hamburg, Winnipeg etue
1003 1993 minc. Hamburg, Winnipeg, Jablonec etue
1004 1994 minc. Hamburg, Jablonec hliníkové ražby matné provedení, etue /sady
0/0
900
0/0
1200
0/0
380
0/0
380
0/0
180
0/0
200
0/0
220
0/0
380
0/0
300
0/0
340
0/0
460
pro FIBEX/
1005 1994 minc. Hamburg, Jablonec hliníkové ražby lesklé provedení, etue
0/0
420
1006 1996 etue
0/0
500
1007 1997 etue
0/0
600
1008 1998 etue
0/0
1100
1009 1999 Petr Parléř etue
1010 1999 Vstup ČR do NATO etue
1011 2000 + 10 a 20 Kč k Milleniu etue
1012 2001 etue
1013 2002 žeton a přebal NATO etue
0/0
1100
0/0
0/0
1100
1100
0/0
800
0/0
700
1014 2002 etue
1015 2003 žeton a přebal k 10. výročí české měny, etue
1016 2004 žeton a přebal k MS v hokeji, etue
1017 2004 žeton a přebal Vstup ČR do EU, etue
1018 2004 žeton a přebal ME ve fotbalu, etue
1019 2006 žeton a přebal MS ve fotbale, etue
1020 2006 návrhy českých euromincí, etue
1021 2006 žeton a přebal UNESCO, etue
1022 2010 žeton a přebal Zlínský kraj, etue
1023 2010 žeton a přebal Zlínský kraj, etue
1024 2012 etue, žeton a přebal Mistrovství Evropy ve fotbalu
1025 2013 etue, žeton a přebal narození dítěte
1026 2013 etue, žeton a přebal Česká republika - Praha
1027 2014 etue, žeton a přebal MS ve fotbalu
1028 2014 etue, žeton a přebal Česká republika - Praha
0/0
600
0/0
380
0/0
400
0/0
340
0/0
460
0/0
400
0/0
540
0/0
400
0/0
300
0/0
300
0/0
300
0/0
260
0/0
400
0/0
300
0/0
400
PROOF
3800
PROOF
5500
PROOF
3600
PROOF
3400
PROOF
PROOF
3600
2400
PROOF
1800
PROOF
1500
PROOF
1700
PROOF
2000
PROOF
2000
PROOF
1500
PROOF
1500
PROOF
1500
PROOF
1000
PROOF
1000
PROOF
1500
PROOF
1500
PROOF
1500
PROOF
3200
PROOF
2500
0/0
100
0/0
2/2
100
120
1-/1-
1200
ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČR V KVALITĚ PROOF
1029 1998 luxusní etue
1030 1999 luxusní etue
1031 2000 luxusní etue
1032 2001 luxusní etue
1033 2002 luxusní etue
1034 2003 luxusní etue
1035 2004 luxusní etue
1036 2005 luxusní etue
1037 2006 luxusní etue
1038 2007 luxusní etue
1039 2008 luxusní etue
1040 2009 luxusní etue
1041 2010 luxusní etue
1042 2011 luxusní etue
1043 2011 luxusní etue
1044 2011 luxusní etue a kožené pouzdro
1045 2012 luxusní etue
1046 2013 20 let ČNB a české měny, luxusní dřevěná kazeta, číslovaný certifikát
1047 2013 20 let ČNB a české měny, luxusní dřevěná kazeta, číslovaný certifikát
1048 2014 + Ag medaile J.A.Komenský z bankovky 200 Kč raženo pouze 1000 ks,
luxusní dřevěná etue, číslovaný certifikát
1049 2015 luxusní dřevěná kazeta, číslovaný certifikát
PAPÍROVÁ PLATIDLA
1050 Bankovky Rakousko-uherské banky v oběhu na území ČSR do 9.3.1919
1 K 1.12.1916 s.1363 BHK-RU1, P-20
1051 2 K 1.3.1917 s.1413 BHK-RU3b, P-21
1052 20 K 2.1.1915 I. vydání s.2315 BHK-RU6, P-13
1053 Československo 1918-39 5 Kč 15.4.1919 s.0076
IV.
B-8 tištěný padělek typu
1054 500 Kč 15.4.1919 s.021 č.248004
B-13 padělek Meszároš 3x mírně natrž.,
utržený pravý spodní rožek
1055 5 Kč 28.9.1921 série 1 B-18 neperf.
3/3-
4000
3-/3-
300
1056 5 Kč 28.9.1921 série 5 B-18 neperf.
1/1
2000
1057 5 Kč 28.9.1921 série 7 B-18 neperf.
1058 50 Kč 1.10.1929 s.Kb B-24b neperf., velmi nep. přeložena
1059 50 Kč 1.10.1929 s.Ra B-24b specimen
1060 1000 Kč 25.5.1934 s.G B-27 specimen
1061 Protektorát Čechy a Morava 1939-45 1 K b.l. /1938/40/ s.A001 ruční přetisk
4/4
200
1/1
300
N
180
N
400
0/0
220
Naž0
400
B-28a neperf.
1062 1 K b.l. /1940/ s.A057, B019, C047, H026 B-30 4 ks neperf.
1063 5 K b.l. /1940/ s.P035 B-31 neperf.
0/0
80
1064 10 K 8.7.1942 S.33N B-37b neperf.
N
200
N
200
N
200
N
200
1065 50 K 25.9.1944 S.10A B-42 specimen
1066 černotisk hlava ženy z líce 50 K 12.9.1940
B-34 autor Max Švabinský, Jindra
Schmidt
1067 černotisk hlava Sv. Václava z 5000 K 24.2.1944 B-41 autor Jindra Schmidt
dle Myslbekovy sochy na Václavském náměstí v Praze
1068 Slovenský štát 1939-45 100 Ks 7.10.1940 II. vyd. s.A7 B-49a neperf., nep.
skvrnky od tisk. barvy
1069 Československo 1944-45 5 K 1944 s.AO B-57a 2 ks neperf., skvrnky
N
300
0/0,1/1
100
1070 5 K 1944 s.BT B-57a, s.BA B-57b 2 ks nep. skvrnky
1/1,0/0
140
1/1,2-/2N
160
60
N
60
N
60
1071 5 K 1944 s.XA B-57a, 100 K 1944 s.KP B-59a 2 ks neperf.
1072 Československo 1945-53 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V B-70 čísla jdoucí po sobě
5 ks neperf.
1073 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V B-70 čísla jdoucí po sobě 5 ks neperf.
1074 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V B-70 čísla jdoucí po sobě 5 ks neperf.
1075 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V B-70 čísla jdoucí po sobě 5 ks neperf.
1076 1000 Kčs b.l. /1945/ s.BB B-76 neperf., velmi nepatrně přeložená
1077 Československo 1953-93 3 Kčs 1961 s.EP B-95 čísla jdoucí po sobě
3 ks
neperf.
1078 3 Kčs 1961 s.VB, 5 Kčs 1961 s.CV, 10 Kčs 1960 s.L96, 20 Kčs 1970 s.L94,
25 Kčs 1958 s.S32, 25 Kčs 1961 s.Q07, 50 Kčs 1964 s.N20, 100 Kčs 1961
s.G52 8 ks neperf.
1079 10 Kčs 1960 s.F20 B-94a neperf., velmi nep. přeložena
1080 5 Kčs 1961 s.BH a s.BS B-96 2 ks neperf.
1081 5 Kčs 1961 s.BR a s.BS B-96 2 ks neperf.
1082 100 Kčs 1961 s.C36 B-98a neperf.
1083 100 Kčs 1961 s.C52 B-98a neperf.
1084 100 Kčs 1961 II. vyd. s.G96 čísla jdoucí po sobě B-98e 10 ks neperf.
1085 500 Kčs 1973 s.U07 B-101 neperf., velmi nep. přeložena
1086 500 Kčs 1973 s.Z07 B-101 neperf., velmi nep. přeložena
1087 10 Kčs 1986 s.P48, 20 Kčs 1988 s.H22, 50 Kčs 1987 s.F84 B-103, 105,104a
3 ks
1088 100 Kčs 1989 Gottwald s.A02 B-106
1089 100 Kčs 1989 Gottwald s.A02 B-106
1090 Česká republika 1993- 100 Kčs 1961 I. vyd. s.P27
B-98c s lepeným kolkem
BCZ-1c neperf., velmi nep. přeložena
1091 1000 Kčs 1985 s.C43 lepený kolek BCZ-3a neperf.
N
60
1/1
300
N
150
N
500
1/1
800
0/0,N
120
N
120
2/2
160
1/1
240
N
900
1/1
250
1/1
250
N
120
N
N
140
140
1/1
180
N
900
1092 1000 Kčs 1985 s.U33 tištěný kolek BCZ-3b neperf.
1093 100 Kč 1993 s.A09 BCZ-5
1094 200 Kč 1993 s.A08 BCZ-6a
1095 20 Kč 1994 s.A22, 50 Kč 1993 s.A08 BCZ-10a,4a 2 ks
N
900
N
140
N
260
N
120
1/1,2/2
300
NOUZOVKY 1848-50
1096 Braunau/Broumov J.Fischer, F.A.Spiske, F.Schubert
5 kr. CM, 6kr. CM 1.2.1849 VR-140.02.02.a.F,140.02.03.F 2 ks číslo dopsáno
1097 Gabel/Jablonné Adam Helwig Sohn 3 kr. CM - duben 1849 VR-345.04.02.F
0/0
150
1098 Kbelnice Fr. Matouš 10 kr. CM - březen 1849 VR-610.02.02.a.I.F číslo
dopsáno
1099 Komárom/Komárno Valtó Penz 5 pengö kr. - 13.7.1849
1/1
250
3/3
500
1100 Rozsnyö/Rožňava Bánya Város Pénztári 6 pengö kr. -16.7.1849
3/3
200
NOUZOVKY 1914-1923
1101 Asch/Aš Stadt 10 K - do 31.3.1919 DH-1.13.2d formulář
1102 Aussig/Ústí n. Labem Stadrat 1, 10, 10, 20 K 6.11.1918 DH-2.3.1a,3a,3b,4a
0/0
150
Naž0
100
3/3
300
1/1
350
5/5
100
část chybí
1106 Brüx/Most Stadt und Bezirk 10, 20 K 5.11.1918 DH-18.1.1,18.1.2 2 ks
0/0
120
1107 Gablonz/Jablonec n. N. Stadt 100 K 5.11.1918 DH-49.2.2a suchá pečeť
1/1
120
1108 Graslitz/Kraslice Bezirk 1 K, 50 K 20.11.1918 DH-54.1.1b,54.1.3a 2 ks
1109 Hronov Obecní úřad 1 K b.d. DH-73.1.1a
0/0
3/4
140
300
1110 Jablonné n. Orlicí Občanská záložna 1 K b.d. DH-81.1.1b
1111 Jägerndorf/Krnov Bezirksstrassen-Ausschuss 50 h, 1 K 8.8.1914
3/3
180
1/1
300
4 ks
1103 Bechyně Spořitelna města Bechyně 1 K 1914 DH-3.1.1
1104 Benešov Městská spořitelna 1 K 1914 DH-4.1.3
1105 Beregszász/Berehovo Város Pénztára 1 K 1.9.1919
DH-6.1.1 podlepeno,
DH-82.2.1a,82.2.2a 2 ks /1 K ustřižený rožek/
1112 Jindřichův Hradec Spořitelna 10 h. b.d. DH-88.1.1a
1113 Kamenice n. Lipou Živnostenská záložna 50 h. 15.3.1915, 50 h. 1.11.1915
DH-91.1.2a,91.1.3b 2 ks
1114 Klatovy Rosenbaum & Perelis 1 K 8.8.1914 DH-98.1.2i formulář
2/2
60
2/2,3/3
100
N
120
1115 Komotau/Chomutov Verbandsturmfest 1 K 8.7.1922 DH-100.2.2b
1116 Mährisch Neustadt/Uničov Städtisches Kassaamt 1 K 1.9.1914
N
50
3/3
150
1117 Mährisch Schönberg/Šumperk 1 K 31.10.1919-15.2.1920
3/3
60
1až3-
300
N
120
DH-119.1.1c
DH-120.1.5d
mírně prodřený střed
1118 Städtisches Kassaamt 3 x 1 K 10.8.14, 31.10.19 DH-120.1.2b,5d,6b 3 ks
1119 Mineralölraffinerie 1 K 11.8.1914 DH-120.2.2f formulář
1120 Müglitz/Mohelnice Stadt 50 h., 1 K, 2 K do 31.12.1919 DH-131.1.1a,2,3a
3 ks
1121 Pacov Spořitelna 2 x 1 K 1914 DH-156.1.2a,2d 2 ks perfor.
3až3-
500
1/1,2/3
200
1122 Okr. hosp. záložna 50 h, 1 K b.d. DH-156.2.1,2 2 ks obě perfor.
3/3,1/1
300
1123 Poděbrady Spořitelna 1 K 1914 DH-162.1.1f
2/2
100
1124 Reichenberg/Liberec III. Internationale Messe 50 h. 12.-22.8.1922
DH-173.3.2
1125 III. Internationale Messe 10, 50 h. 12.-22.8.1922, Stadt 10 K, 20 K 30.10.1918
DH-173.3.1a,2,173.6.2.3 4 ks
1126 Römerstadt/Rýmařov 50 h. 1.11.1919-29.2.1920 DH-175.1.3 skvrna
0/0
90
0až2
180
3/3
60
1127 Rumburg/Rumburk Stadtgemeinde 10, 50 h, 1, 10, 20 K 8.11.1918
DH-178.2.1a,2a,3b,4b,5a 5 ks
1128 St. Joachimsthal/Jáchymov Stadtgemeinde 1, 2, 10 K do 16.2.1919
DH-183.1.1,2,4 3 ks
1129 Tábor Spořitelna 50 h 1915, 1 K 1914 DH-198.1.1a,2a 2 ks
Naž3
250
Naž0
400
N,1/1
220
1/1
100
1130 Teplitz-Schönau/Teplice Šanov Stadtgemeinde 20 K 5.11.1918
DH-202.3.1b
1131 Teschen/Těšín Stadt 3x 1 K 30.4.1919, 25.10.1919 DH-203.1.1a,3a,3b 3 ks
0až2
80
1132 Třebíč Městská rada
10 , 20 h., 7 x 50 h., 1 K srpen 1914 DH-211.1.1a ,
2a,3a,5b 10 ks /10, 20 h. perf./ různé podpisy
1133 Městská rada 2 x 2 K srpen 1914, 3 x 50 h., 1 K, 2 x 2 K, 2 x 5 K září 1914
DH-211.1.6a,6c,7b,8g,9f,10c,10g 10 ks různé podpisy
1134 Ústí nad Orlicí Jan Hernych a syn 50 h. 1.3.1915 DH-219.1.3a perf.,
podlep.
1135 Velké Hamry obec 1 K 21.září 1914 DH-222.1.1d
Naž5
200
3až4
250
5/5
30
2/2
80
1136 Warnsdorf/Varnsdorf Stadtgemeinde
2až3
300
50 h., 2, 10, 20 K 7.11.1918
DH-230.1a,2b,3,4 4 ks
1137 Weidenau/Vidnava, Jeseník 20 haléř 1.5.1920 DH-232.1.2b
1138 Weipert/Vejprty Stadtgemeinde 5, 20 K 31.10.1918 DH-233.1.1a,2a
1139 Zuckmantel/Zlaté Hory Stadt 20 h. 1.1.1921 DH-240.1.2b
1/1
600
0/0,2-/2-
300
2-/2-
300
2/2
380
2/2
460
N
2000
N
80
N
350
Naž1
300
Z
180
Z
200
Z
300
1149 Avanta Zlato světa Fortuna Print Praha 2005 vázáno, velký formát, 183 stran
1150 Bajer J. Papírová platidla Československa 1919-1993 a ČR a SR 1993-1999
N
200
N
100
Elektris Holna 1999 s podpisem autora
1151 Blesk Skautská praxe I. díl Blesk Hlučín 1990
Z
25
1152 Cribb J. Peníze
N
100
2 ks
VOJENSKÉ, ZAJATECKÉ A VĚZEŇSKÉ
1140 Brno Nápravně výchovný ústav 50 korun čs.
razítka "Věznice Brno 4" a
"Útvar sboru nápravné výchovy Brno 5"
1141 100 korun čs. razítka "Věznice Brno 4" a "Útvar sboru nápravné výchovy Brno
5"
1142 Oráčov Ústavní poukázka 10, 50 hal., 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 korun čs. vše s
obdélníkovým razítkem Ústav sboru nápr. výchovy Oráčov p. schr. 3, okr.
Rakovník 9 ks
PAPÍROVÁ PLATIDLA - SVĚT
1143 Rakousko I. republika
20 K b.l. /1920/ staré datum 2.1.1913 II. vydání s.1191
přetisk "DEUTSCHÖSTERREICH" P-53a
1144 2 K b.l. /1920/ staré datum 1.3.1917 s.1377 přetisk "AUSGEGEBEN NACH
DEM 4. OKTOBER 1920" P-42b
1145 SSSR 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100 rublů 1961 P-222,223,224,233až236 7 ks
RŮZNÉ - Dokumenty
1146 Království české Okresní správní komise Rokytnice
Lovecký lístek za vlády
F.J.I. dvojlist 91x140mm pouze německý text s fotografií vojáka v uniformě.
Vystaveno 18.9.1921, kolek ČSR 2 K 1916 pošpiněný, skvrny
1147 Brno Ošetřovatelská škola milosrdných sester III. řádu Sv. Františka při
Zemské nemocnici v Brně Diplom pro ošetřování nemocných, udělený řeholní
sestře Gilbertě Vilímové 17.6.1947 kolek 12 Kč 1938 400x300mm v
původních deskách, velmi dobře
1148 Německo III. říše Sudety Kleiner Grenzverkehr Grenzausweis vystavený
27.4.1944 Grulich /Králíky/ pro cesty do Protektorátu Čechy a Morava,
prodloužený do 6.5.1945 zelený karton, formát A6, dvojlist, fotografie, 6x
razítko mírně pošpiněný
LITERATURA
Fortuna Print Praha 1993 vázáno, velký formát, 63 stran
1153 Čermák K., Skrbek B. Mince Království českého za panování rodu
Habsburského od roku 1526 III. díl obrazová část, tab. I.-CXCVIII, vázáno,
reprint
1154 Čičikalov A.S. Orděna i Znaky Bělogo dviženija /Bělogvardějské řády,
vyznamenání a odznaky/ Moskva 2004 vázáno 68 stran, mnoho barevných
vyobrazení "R"
1155 ČNB Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992 LunaRion 1993
vázáno 128 stran
1156 ČNB kolektiv Bankovky a mince ČNB 1993-94 I. vyd. /měnová reforma,
nerealizované návrhy, katalog/ 110 stran, křídový papír, vázáno
1157 ČNS Brno Karel Zeman Medaile katalog medailí 1969-2009 Hortus Moraviae
2009 vázáno, 143 stran
1158 Daněk J. Československá nouzová a táborová platidla vydaná v letech 19141945 ČNS Praha Papírová platidla 1998 152 stran
1159 Donebauer M. Beschreibung der Sammlung böhmischer Münzen und
Medaillen Prag 1888 reprint obrazové části + index - popis sbírky mincí k
jednotlivým tabulkám vše vyvázáno do jedné knihy 82 tabulek + popis téměř
1160 Filip V. Papírové peníze 1759-1918 Od Marie Terezie po Karla I. Brno 2005
vázáno, velký formát 319 stran křídový papír, mnoho barevných vyobrazení
1161 Filip V. Papírové peníze 1759-1918 Od Marie Terezie po Karla I. Brno 2005
vázáno, velký formát 319 stran křídový papír, mnoho barevných vyobrazení
1162 FMV Čestná uznání, medaile a odznaky udělované v Ministerstvech vnitka
ČSSR, ČSR a SSR tiskárna FMV pro vnitřní potřebu útvarů SNB barevná
vyobrazení 30 stran
1163 Foglar, Zapletal Skautské hry v klubovně Skautské prameny Liberec 1992
164 stran
1164 Chlapovič G. Kremnická mincovna Historie ražby československých a
slovenských mincí 1921-1992 Nitra 2000 109 stran, vyobrazeny i zkušební
ražby a návrhy mincí
1165 Janovský H. České vládní mince - Kartotéka novověku 1526-1856 NSČs
Praha 1948 Státní tiskárna Praha v původní krabici včetně zálohových
tabulek velmi dobře
1166 Karásek, Konušová Rakousko-uherské čepicové odznaky ze sbírek NBS Muzea mincí a medailí v Kremnici NBS 2010
1167 Katz V. Tisíc let české vládní mince 929-1929 Numismatická společnost
československá 1929 22 stran + 3 tabulky
1168 Klenoty Praha Katalog neplatných stříbrných mincí 1982 vyobrazení, váhy,
ryzosti 132 stran, částečně rozpadlá vazba
1169 Kolektiv 600 junáckých a polních her Klein Brno 1946 160 stran poškozený
přebal
1170 Kozoň V. Pflegephaleristik Katalog Österreich /řády, vyznamenání a odznaky
zdravotnické, ošetřovatelské, Červený kříž od I. světové války/ 'OGVP Verlag
Wien 2006 vázáno, mnoho vyobrazení, 213 stran
1171 Matice moravská ročník CXXXI-CXXXIV /2012-15/ Supplementum 3-7
věnováno genezi, historii, uměleckým a architektonickým památkám
Liechtensteinského rodu. Úplné zpracování česko-liechtensteinské komise
historiků. 228, 234, 331, 241, 148 stran, četná vyobrazení 5 ks
1172 Money Trend Nr. 10 - SH 1988 Zvláštní vydání Německá falza od císařství
až do roku 1975 + německé kolonie a falza Gdaňsku mnoho vyobrazení
112 stran téměř
1173 neuvedeno Katalog junáckých odznaků I. díl /xerox/
Z
200
N
500
N
80
N
160
N
140
N
80
N
320
N
600
N
600
N
60
Z
100
N
140
Z
1500
N
60
Z
60
Z
80
Z
45
N
400
N
200
N
100
Z
50
1174 NSČS Numismatické listy III. ročník únor 1948 č. 1/2 mj. Stradonice - keltské
mincovnictví
1175 Numismatické listy III. ročník 1948 č.4, č.6 2 ks
P
60
P
80
1176 Numismatické listy VI. ročník 1951 č.5, VII. ročník 1952 č.1/2
P
80
2 ks
Separáty K problematice denárů Znojemského knížectví v 11. a
12. století, Příspěvek k moravským knížecím ražbám 11. a 12. stol., Nový
olomoucký denár z 1/3 12. stol., K významu křížku v opisech českých denárů,
Brněnská numismatická veřejnost kolem roku 1937 5 ks
1178 Separáty K problematice denárů Znojemského knížectví v 11. a 12. století,
Příspěvek k moravským knížecím ražbám 11. a 12. stol., Nový olomoucký
denár z 1/3 12. stol., K významu křížku v opisech českých denárů, Brněnská
numismatická veřejnost kolem roku 1937 5 ks
1179 Radoměrský P. Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna II.
vydání ČNS 1976 189 stran + tabulky
1180 Smolík J. Denáry údělných knížat na Moravě XI. a XII. století Česká
akademie císaře F.J.I. pro vědy, slovesnost a umění 1896 rozpadlá vazba,
jinak velmi dobře
1181 Státní banka československá Příručka pro směnárenské pracovníky
Papírová platidla USA b.l. /vyobrazení, označení, typy padělků/ 40 stran a
přílohy 1-6
1182 Teisinger H. Leopold I. trojníky podle ročníků a variant volně přepracováno
ARS Collegium Uh. Hradiště 1990, Der Taler prägte die Geschichte von
Jahrhunderten švýcarské tolary UBS 64 stran 2 ks
1177 Paukert J.
N
80
N
80
Z
40
Z
80
Z
80
N
60
Z
80
Z
60
Z
50
Z
80
N
80
N
60
N
60
N
60
N
160
N
60
N
50
N
50
Z
360
Z
50
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
STARŠÍ AUKČNÍ KATALOGY
1183 Adolph E. Cahn Frankfurt a.M. č.74 duben 1932
93 stran, 19 tabulek
vyobrazení, vzácné mince
1184 č.78 září 1932 99 stran, 19 tabulek vyobrazení švýcarské a knížecí ražby,
rozpadlý přebal, jinak
1185 Antonín Prokop Praha Seznam starých mincí část I. 1947 Nejstarší české
ražby od Boleslava I. po Ludvíka I. 24 stran a 10 tabulek vyobrazení od
denárů až po pražské groše s kontramarkou
1186 Jan Šebesta Brno Prodejní seznam mincí a medailí č. 2 1935 64 stran, č. 4
1938 84 stran 2 ks
1187 Lanz Graz č.III 1974 sbírka městských ražeb 675 položek, docílené ceny
1188 č.VI 1975 sbírka církevních ražeb 633 položek, docílené ceny
1189 č.VIII 1976 sbírka církevních ražeb 864 položek, docílené ceny
1190 č.IX 1977 sbírka rodových ražeb říšských knížat 864 položek, docílené ceny
mírně poškozený přebal
1191 č.XIII 1977 sbírka českých a moravských středověkých ražeb 816 položek,
docílené ceny
1192 č.XIV 1979 sbírka mincí a medailí rodu Habsbursko-Lotrinského 1364
položek, docílené ceny
1193 č.XV 1980 sbírka barokních medailí domu Habsburského 1456 položek,
docílené ceny
1194 č.XV 1980 sbírka barokních medailí domu Habsburského 1456 položek,
docílené ceny
1195 Rauch Wien I. aukce 20.-21. června 1969 antika, m.j. Judea sbírka 108
položek židovských mincí "R" celkem 876 položek + docílené ceny velmi
dobře
1196 6. aukce 12.-13. března 1971 1543 položek velmi dobře
AUKČNÍ KATALOGY
1197 Frühwald Salzburg č.120 květen 2016 173 stran + docílené ceny
1198 Hess Divo AG Zürich č.330 květen 2016 mnoho zlatých ražeb, krásná
vyobrazení 143 stran
1199 Hirsch G. München č.317 únor 2016 antické mince 174 stran
1200 č.318 únor 2016 215 stran
1201 Künker č.214 červen 2012
196 stran
m.j. ruské mince a medaile včetně zlatých ražeb
1202 č.233 červen 2013 m.j. rarity z Polska, Pomořan a Slezska 376 stran
1203 č.263 červen 2015 441 stran
1204 č.271 únor 2016 zlaté ražby, ruské mince a medaile 304 stran, vázáno
1205 č.272 únor 2016 sbírka ruských mincí a medailí 304 stran
1206 č.273 březen 2016 antika 216 stran
1207 č.274 březen 2016 416 stran
1208 č.275 březen 2016 zlaté ražby, ruské mince a medaile 216 stran
1209 č.276 březen 2016 německé mince, rarity a zkoušky 144 stran
1210 č.277 červen 2016 antika + ruské mince a medaile 143 stran
1211 č.278 červen 2016 287 stran
1212 č.279 červen 2016 zlaté ražby 199 stran
1213 Numismatica Ars Classica Zürich č.92/II květen 2016 antika 207 stran
1214 č.93 květen 2016 antika 82 stran
1215 Rauch Wien 19. e-live Auktion únor 2016 269 stran
1216 č.100 duben 2016 výroční dražba vzácných mincí vázáno, tvrdé desky
64 stran
1217 č.100 duben 2016 výroční dražba vzácných mincí vázáno, tvrdé desky
64 stran
1218 č.101 duben 2016 366 stran
1219 Sonntag Auktionen Münzhandlung Stuttgart č.23 červen 2016 vázáno, tvrdé
desky, 262 stran
N
30
N
30
N
40
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
NĚMECKO
x 1220 Augsburg Eberhard 1515-35
batzen 1516 SJ-1448, Schulten 36 dr. vada
materiálu, mírně nedor.
1221 Hamburg město 5 M 1904 J KM-293 hr., dr. rysky
1/1
1000
1-/1
600
1222 Hameln 1/24 tolaru 1614 s titulem Matyáše KM-10
2/1
180
1223 Hildesheim město groš - 1/24 tolaru 1602 s titulem Rudolfa II. SJ-4052,
KM-145 mírně okr.
1224 Lindau město 1 pfennig 1694 jednostr. KM-5 měděnka
1-/2
180
x 1225 Lübeck město tolar /32 schilling/ 1568
x
Dav.9409 s kontramarkou
Nizozemské provincie Holland Delm.141a
1226 Mecklenburg-Schwerin Christian Ludwig I. 1658-92 3 pfennig /dreiling/ 1676
minc. Domitz KM-95 čistěno
1227 Nördlingen Ebehard v. Königstein 1506-35 batzen 1518 s portrétem
Maximiliana SJ-1380
1228 Prusko Friedrich Wilhelm IV. 1840-61 výtěžkový tolar 1853 A SEGEN DES
MANSFELDER BERGBAUES KM-466 drobné vrypy a hranky, na rubu stopy
po sponě
1229 Sasko Johann Georg I. 1615-56 groschen /1/24 tol./ 1656 úmrtní KM-446
vylomené ouško
1230 tolar 1625 HI KM-132, Dav.7601 skvrnky - dr. koroze
x 1231 Friedrich August I. 1806-27 1/3 tolaru 1817 GS "R" KM-1051.1
1232 Sasko-Gotha-Altenburg dreier /3 pfennig/ 1688 KM-26
x 1233 Výmarská republika 5 rentenpfennig 1923 F KM-32 "R"
1234 SRN 5 M 1968 J Raiffeisen KM-121 vlasové rysky
1235 5 M 1968 G Gutenberg KM-122
1236 5 M 1968 D Pettenkofer KM-123.1
1237 5 M 1969 G Fontane KM-125.1
1238 5 M 1969 F Mercator KM-126.1
2
80
2/2
14000
2/2
80
3/2-
120
1/1
480
1-/1-
300
1/0
2400
1/1
5000
1/1
80
1/1
900
0/0
120
0/0
120
0/0
120
PROOF
120
0/0
120
1239 5 M 1969 F Mercator KM-126.1
1240 5 M 1970 F Beethoven KM-127
1241 5 M 1973 J Kopernik KM-136
1242 5 M 1973 G Parlament KM-137
1243 5 M 1974 F 25. výročí SRN KM-138
1244 5 M 1974 D Kant KM-139
1245 5 M 1975 J Ebert KM-141
1246 5 M 1975 F památky KM-142.1
1247 5 M 1975 G Schweitzer KM-143
1248 5 M 1976 D Grimmelshausen KM-144
1249 5 M 1977 J Gauss KM-145
1250 5 M 1977 J Gauss KM-145
1251 5 M 1977 G Kleist KM-146
1252 5 M 1978 D Stresemann KM-147
1253 5 M 1978 F Neumann KM-148
1254 5 M 1978 F Neumann KM-148
1255 5 M 1979 J Archeologický institut KM-150
1256 10 M 1972 D OH Mnichov In Deutschland KM-130
1257 10 M 1972 F OH Mnichov In Deutschland KM-130
1258 10 M 1972 G OH Mnichov In Deutschland KM-130
1259 10 M 1972 G OH Mnichov In Deutschland KM-130
1260 10 M 1972 J OH Mnichov In Deutschland KM-130
1261 10 M 1972 J, F, F, G vše OH Mnichov KM-131až133,135 4 ks dr. rysky
1262 10 M 1987 J 750 let Berlína KM-166
1263 10 M 1987 J 750 let Berlína KM-166
1264 10 M 1987 G 30. výročí EU KM-167
1265 10 M 1987 G 30. výročí EU KM-167
1266 10 M 1988 D Schopenhauer KM-168
1267 10 M 1988 F Carl Zeiss KM-169
1268 10 M 1988 F Carl Zeiss KM-169
1269 10 M 1989 J 800 let města Hamburg KM-171 nep. hr.
1270 10 M 1989 D 2000 let města Bonn KM-172
1271 10 M 1989 D 2000 let města Bonn KM-172
1272 10 M 1989 G 40. výročí Spolkové republiky KM-173
1273 10 M 1990 F císař Friedrich I. Barbarossa KM-174
1274 10 M 1990 F císař Friedrich I. Barbarossa KM-174
1275 10 M 1990 J 800 let Německého řádu KM-176
1276 10 M 1991 A Brandenburská brána KM-177
1277 10 M 1992 G Kathe Kolwitz KM-178 vlas. rysky
1278 10 M 1992 G Kathe Kolwitz KM-178 vlas. rysky
1279 10 M 1994 A 20.7.1944 atentát na Hitlera KM-182 vlas. rysky
1280 Ag investiční slitek ve tvaru cihly 1000 g 999/1000 fy W.C.Heraeus GmbH
PROOF
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
PROOF
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
PROOF
120
PROOF
120
0/0
120
0/0
120
PROOF
120
0/0
120
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
0/0
180
180
0/0
560
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
PROOF
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
PROOF
180
0/0
180
0/0
180
0/0
180
PROOF
1
180
11000
Hanau v původním obalu včetně dokladu o zakoupení
EVROPA
1281 Belgie Leopold III. 1934-50
100 francs 1949 vlámský opis KM-139.1
1/1
200
1282 Bělorusko 1 rubl 2008 školní plachernice Sedov etue
1283 1 rubl 2009 65. výročí vzniku Běloruska etue
1284 Černá Hora Nikola I. 1860-1918 2 pare 1906, 10, 20 para 1906 3 ks
1285 Dánsko Christian IX. 1863-1906 10 öre 1889 CS, 94 VBP KM-795.1,795.2
PROOF
180
PROOF
180
1/1
60
1/1
100
2 ks
1286 Finsko 500 markkaa 1952 H
1287 Francie Jindřich III. 1574-89
OH Helsinky KM-35
1/1
500
1/2 ecu 1578 A 13,82g část. nedor., naprasklý
2/2
2800
x 1288 Ludvík XIV. 1643-1715 ecu - tolar 1652 D minc. Lyon KM-155.4 dr. just.
x 1289 Ludvík XV. 1715-74 ecu - tolar 1759 A KM-512.1 drobné rýhy
1290 Ludvík XVI. 1774-90 1 sol 1779 minc. Aix KM-578.17
1291 I. republika 1793-94 12 deniers 1792 D minc. Lyon s portrétem Ludvíka XVI.
2/1-
1600
2/2
1800
2/2-
180
1-/2
300
2-/3-
200
1/1
140
3/2-
500
1-/1
2000
1/1
4500
střížek ražbou
KM-600.5
1292 Ludvík Filip 1830-48 5 francs 1831 A KM-735.1 hr.
1293 Napoleon III. 1852-70
2 centimes 1853 BB minc. Strassbourg, 2 c. 1855 D
minc. Lyon KM-776.3,776.4 2 ks
1294 Itálie Mesina Vilém II. 1166-89 trifollaro lví hlava čelně/palma Spahr 117
část. nedor.
1295 Napoleonovo království Napoleon I. 1804-14 1 lira 1814 M KM-8.1 nep. hr.
x
x 1296 království Vittorio Emanuele II. 1861-78
5 lire 1872 KM-8.4 25,47g "R" hr.,
rysky
1297 Vittorio Emanuele III. 1900-46 1 lira 1910 R KM-45 téměř
x 1298 Livonsko pod Ruskem Alžběta 1741-61 4 kopějka 1757 KM-2 "R"
x 1299 Malta Emmanuel de Rohan 1775-97 velmistr řádu maltézských rytířů
4 tari
letopočet nedoražen /1776 nebo 1779/ KM-302
1300 Nizozemí Willem I. 1815-40 1 cent 1827 B KM-47
1301 Willem III. 1849-90 10 cents 1882 tečka za letopočtem KM-80
1302 10 cents 1885 KM-80
1303 Wilhelmina I. 1890-1948 1/2 gulden 1929 KM-160
1304 Polsko Zikmund III. Vasa 1587-1632 poltorak 1620 KOP-856
skvrnky
zbytky ražeb.
0/0
80
2-/22/2
500
400
1-/2-
60
1/1
80
2/1
200
0/0
60
1/1
70
lesku, napr., krajový střížek
1305 poltorak 1621 KOP-858
1/1
65
1306 poltorak 1624 KOP-864 varianty z různých razidel 2 ks mírně nedor.
1/1
120
1307 poltorak 1625 KOP-870 excentr.
1308 III groš 1598 KOP-1107 patina, část. nedor.
1309 Vévodství Varšavské 1810-15 3 groš KM-82
1-/1-
60
1-/1-
220
2
60
1až1-
80
1/1
140
1/1
280
1/1
300
1/1
280
1/1
280
poltorak 1635 KOP-9651
2/2
120
"R" část. nedor., okr.
1317 Polsko-Gdaňsk Zikmund III. Vasa 1587-1632 denár 1590 KOP-7456 patina
0/1
380
1318 denár 1595 KOP-7461
1/1
340
pouze líc /znak/, rub nevyražen
nebo vybroušen? /1810-14/ KOP-3676až81/ patina
1310 pod německou správou 10 fenigow 1917 4x, 1918 2x vše FF minc. Stuttgart
6 ks koroze
1311 republika 1 gr. 1923, 37, 38, 39, 2 gr. 1923, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 5 gr. 1923,
28, 31, 36až39 18 ks dr. hr.
1312 10 zlotych 1935 Pilsudski KM-29
1313 10 zlotych 1935 Pilsudski KM-29
1314 10 zlotych 1936 Pilsudski KM-29
1315 10 zlotych 1936 Pilsudski KM-29
1316 Polsko-Elbing švédská okupace Christina 1632-54
1319 Polsko-Osvětim XV. stol. Cu haléř b.l. KOP-8682
1320 Polsko-Riga Zikmund III. Vasa 1587-1632 III groš 1598
x
x
x
x
KOP-8194 tmavá
1/1
200
2/2
100
patina, vylomená dírka
1321 Přídněsterská moldavská republika 1, 3, 5, 10 rublů 2014 historické
osobnosti 4 ks mince z plastu
1322 Rakousko II. republika 50 schilling 1964 OH Innsbruck KM-2896 skvrnky
N
240
0/0
220
1323 100 schilling b.l. /1974/ OH Innsbruck KM-2926až2929 4 ks dr. hr., rysky
0až1
800
1324 Rumunsko Mihai I. 1940-47 500 lei 1944 KM-65 velmi nep. hr.
0/0
160
1325 100 000 lei 1946 KM-71 rysky
0/0
320
1326 100 000 lei 1946 KM-71 vlas. rysky
0/0
340
1327 Rusko Petr I. 1689-1725 1/2 rubl 1704 Ag 9,81g novoděl nedor.
2/2
700
1328 Kateřina I. 1725-27 kopějka 1727 novoděl
1/1
120
1329 Alžběta 1741-61 1 rubl 1747 SPB 25,31g KM-19b.4
1-/1
5000
1330 Kateřina II. 1762-96 1 rubl 1773 SPB JaČ 23,31g KM-67a.2 škr.
1331 Pavel I. 1796-1801 2 kopějka 1800 EM KM-95.3 měděnka
1332 Alexandr I. 1801-25 2 kopějka 1814 NM/EM KM-118.3 nazelenalá patina
1333 Mikuláš I. 1825-55 3 kopějka 1844 EM KM-146.1 hr.
1334 Mikuláš II. 1894-1917 1/2 kop. 1895, 97, 1912, 13 vše SPB KM-48.1
1335 1/2 kopějka 1897, 1 k. 1911, 2 k. 1909, 14 vše SPB, 16 bzn., 3 k. 1909 SPB,
3/2-
1800
2/2
80
1/1
80
2-/1
150
1/1
100
1až2
160
15 bzn., 16 bzn. 8 ks dr. hr.
1336 1/2 kop. 1899, 1912, 1 kop. 1909, 10, 13 2x, 14, 15 KM-48.1,9.2,9.3 8 ks
1/1
80
1337 1/2 kop. 1910, 12, 13, 1 kop. 1910, 11, 12, 13 2x KM-48.1,9.2 8 ks
1338 1 kop. 1913 SPB KM-9.2 3 ks u jednoho kusu mincovní značka nedoražena,
1/1
1/1
80
60
KM-10.3 2 ks pěkná patina
1/1
60
KM-11.3 2 ks zbytky ražeb. lesku,
1/1
80
1/1
160
0/0
60
pěkná patina
1339 2 kop. 1915, 16 bzn. minc. Petrohrad
1340 3 kop. 1915, 16 bzn. minc. Petrohrad
pěkná patina
1341 10 kop. 1908 EB, 13 VS, 14 VS 3x, 15 kop. 1913 VS, 20 kop. 1912EB vše
SPB, 10 kop. 1915 VS bez zn. mincovny 8 ks
1342 20 kopějka 1916 VS bez značky mincovny KM-22a.2
1343 RSFSR 15 kop. 1922, 20 kop. 1923, SSSR 10 kop. 1925 KM-81,82,86 3 ks
1344 SSSR 1 kop. 1939, 2 k. 1939, 40, 3 k. 1937, 5 k. 1939, 40, 10 k. 1931, 38, 39,
1/1
80
1až1-
100
40, 50, 52, 54, 56, 15 k. 1933, 35, 36, 40, 54, 57, 20 k. 1931, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 40 28 ks skvrnky
1345 2 kopějka 1924 rýhovaná hrana KM-77 nazelenalá patina
1/1
80
1346 federace sada 2015 k 70. výročí konce II. svět. války 5 r. 23x, 10 r. 3x
0/0
900
PROOF
1200
2/2
160
bimetal
26 ks kartonový přebal
1347 Slovenská republika 1993-
1000 Sk 2008 rozloučení se slovenskou korunou
etue, certifikát šedé skvrnky
1348 Švédsko Carl XII. 1697-1718 1 daler 1715 KM-352
1349 Gustaf V. 1907-50 25 öre 1918 KM-785 patina
0/0
60
1350 Švýcarsko Chur město 1 krejcar 1712 s titulem Karla VI. KM-265 "R"
1/1
200
1351 kanton Zug 3 krejcar 1602 KM-17
1352 Zürich 3 krejcar 1555 Gutenson SJ-1734 nep. okr.
1353 konfederace 20 francs 1993 B Paracelsus KM-73 patina, nep. skvrnky
1354 Turecko Abdul Mejid AH1255-77 /1839-61/ 10 para AH1255 rok 5 KM-652
1/1
120
2/2
260
PROOF
1/1
480
60
1/1
100
0/0
400
zbytky ražeb. lesku, mírně nedor.
1355 Abdul Aziz AH1277-93 /1861-76/ 20 para AH1277 rok 5
1356 sada 1 kurush 2015 vlajky krajů 16 ks
KM-688
1357 Ukrajina 1 grivna 2015 70. výr. vítězství, 2 g. 2015 Karpenko-Karij 2 ks
1358 5 griven 2015 Za čest, slávu, národ kolorováno, v etui
1359 Velká Británie Viktorie 1837-1901 3 pence 1874, Edward VII. 3 p. 1907,
x
0/0
130
PROOF
140
1-/1
100
Jiří V. 3 p. 1919, 34 KM-730,797.2,813,831 4 ks
1360 Edward VII. 1901-10 crown 1902 KM-803
0/0
3000
1361 Jiří V. 1910-36 3 pence 1916 KM-813
0/0
80
PROOF
500
0/0
150
1/1
60
1/1
80
1/1
60
1/1
300
AFRIKA
1362 Botswana 5 pula 1988 LOH Soul - běžci
1363 Burundi 5 franků 2014 ptáci 6 ks
1364 Egypt Abdul Mejid AH1255-77 /1839-61/
KM-21
5 para AH1255 rok 7 /1845/
KM-223 pěkná patina
1365 Abdul Aziz AH1277-93 /1861-76/ 20 para AH1277 rok 4 /1863/ KM-247 vada
střížku i mater., nálitek
1366 Abdul Hamid II. AH1293-1327 /1876-1909/ 1 qirsh AH1293 rok 1933 H
KM-299
1367 10 qirsh AH1293 rok 29W KM-295
1368 Kongo demokratická republika 10 franků 2007 nosorožec etue
PROOF
260
1369 10 franků 2009 gorila, pštros, supi, velbloud 4 ks etue
PROOF
1050
0/0
170
0/0
280
0/0
280
0/0
80
1370 Mozambik 1, 5, 10, 20, 50 centavos, 1, 2, 5, 10 meticais 2006
1371 Somálsko 10 shilling 2000 fauna KM-90až101 12 ks
1372 10 shilling 2006 znamení zvěrokruhu KM-7až18 12 ks
9 ks
AMERIKA
1373 Kanada Jiří V. 1910-36 5 cents 1920, 10 c. 1920 KM-22a,23a 2 ks
1374 10 cents 1920 KM-23a
1375 25 cents 1919 KM-24
1376 Alžběta II. 1952- 1 dollar 1990 H. Kelsey KM-170 luxusní etue, certifikát
1377 Mexiko 25 pesos 1968 OH Mexiko KM-479.1
x 1378 Peru 1 sol 1885 RD KM-196.22
x 1379 USA 1/2 dollar 1874 KM-107 nep. hr.
1380 1/2 dollar 1908 D KM-116 hr.
x 1381 1/2 dollar 1925 S pamětní California KM-155 skvrnky
1382 1 dollar 1882 S KM-110 dr. vryp
1383 1 Oz Omnia Scottsdale b.l. minc. Scottsdale Ag 0,999 31,24g 39,0mm
0/0
80
1/0
120
PROOF
120
0/0
200
0/0
600
2/1-
500
1-/1-
280
0/0
2000
0/0
500
0/0
520
1384 Buchara emirát XVIII. století
AE mince oválný střížek 25mm s kontramarkou
Samarkand kontramarka "1" mince část. nedor.
1385 emirát Haidar Tora AH1215-42/1800-26/ AR tenga 1229 část. nedor.
2/2-
80
1/1
120
1386 emirát Muzaffar Al-Din AH1277-1303/1860-86/ AR tenga 1297 excentr.
1387 emirát Abd Al-Ahad AH1303-29/1885-1911/ AR tenga 1319 část. nedor.
1388 emirát Alim Emir Sayyid Alim Khan AH1329-39/1911-20/ AE falus část.
1-/1-
100
2/2
100
1/1
60
ASIE
nedor.
1389 Cejlon Sahasa Malla 1200-02 1 massa Mi-840-841
x 1390 Čína dynastie Čou 12. až 3. stol. př. Kr.
peníz ve tvaru nože délka 118mm
1/1
100
1/1
1000
1/1
800
1/1
60
680-280 př. Kr.
x 1391 peníz ve tvaru nože délka 105mm 480-225 př. Kr.
1392 dynastie Čching císař Šeng.cu 1662-1722 cash b.l. /1694/ ministr financí
Peking KM-293
1393 cash b.l. /1662-1722/ minc. Linching KM-320.1
1394 císař Kao-cung 1736-96 cash b.l. /1736-95 min. financí Peking KM-389
x 1395 císař Weng-cung 1851-61 50 cash b.l. /1851-61/ ministerstvo prací Peking
1/1
60
1/1
60
1/1
600
0/0
3000
1/1-
6500
KM-2-7 prům. 56,5mm dr. hr.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1396 císař Kuang-hsü dollar b.l. /1908/ 26,78g KM-14
1397 provincie Fengtien 1 dollar rok 24 /1898/ 26,50g KM-87 "R"
1398 provincie Hupeh 10 cash b.l. /1851-61/ minc. WU KM-13-6
1399 provincie Chihli 1 dollar rok 24 /1898/ 27,11g KM-65.2 "R"
1400 provincie Kirin 50 cents CD /1903/ KM-182a.1
1401 provincie Kwantung 20 cents b.l. /1890-1908/ KM-201
1402 provincie Kwantung 1 dollar b.l. /1890-1908/ 26,94g KM-203
1403 provincie Szechuan cash b.l. /1821-50/ KM-24.3
1404 provincie Yunnan 50 cents b.l. /1911-15/ 13,43g KM-257
1405 republika 10 cents /1 chiao/ r. 15 /1926/ svatební KM-334
1406 20 cents /2 chiao/ r. 15 /1926/ svatební KM-335
1407 dollar - yuan rok 23 /1934/ KM-345 26,65g patina
1408 provincie Kwantung 20 cents rok 7 /1918/ KM-423 patina, skvrnky
1409 provincie Szechuan 1 dollar rok 1 /1912/ KM-456 25,67g
1410 Indie britská Madras AR 1 fanam b.l. /1808/, 2 fanam b.l. /1807/, 5 fanam b.l.
1/1
300
1/1-
8000
1/1
1000
0/0
200
1/1
2800
1/1
60
1-/2
400
1/1
240
1/1
380
1/1
1000
0/0
180
1/1
1800
1/1
550
/1808/ 3 ks nedor.
1411 Jiří V. 1910-36 1/4 rupee 1919 KM-518 vlas. rysky
0/0
60
1412 Irán Reza Shah AH1344-60 /1925-41/ 1/4 rial SH1315 KM-1127
1413 Japonsko 100 yen r.39, 1000 yen r.39 OH Tokyo 1964 KM-79,80 2 ks
0/0
0/0
80
700
1414 Manchuria/Mandžusko
1/1
80
japonská okupace císař Kang Te 1934-45 chiao /10
fen/ KT 1 /1934/ KM-8
1415 Mongolsko 2, 10, 20 mongo AH15/1925/ KM-2,4,6 3 ks nep. hr.
1/1
260
0až1
260
1/1
160
1/1
120
5 dollar 2000 OH Sydney - vzpírání etue,
kartonový přebal
1420 Samoa 1 tala 1974 box KM-18 etue
0/0
120
0/0
80
1421 1 tala 1982 hod oštěpem KM-50 etue
0/0
80
0až2
100
0až2-
140
1416 1, 2, 5, 10, 15, 20 mongo AH27/1937/ KM-9až14 6 ks
1417 2, 5, 10, 15, 20 mongo AH35/1945/ KM-16až20 5 ks nep. hr.
1418 Palestina 2 mils 1941, 5 m. 1927, 10 m. 1927 KM-2,3,4 3 ks
AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
1419 Austrálie Alžběta II. 1952-
KONVOLUTY MINCÍ A MEDAILÍ
1422 konvolut mincí Afriky, Ameriky a Evropy 58 ks
1423 konvolut mincí Evropy 241 ks
1424 konvolut mincí zámořských států 29 ks
1425 konvolut mincí celého světa 12 ks Ag, 1 ks Cu od r. 1650 do 1945
13 ks
0až2-
80
1až3-
200
0/0
60
0/0
420
0/0
180
MEDAILE VYDANÉ ČNS A SNS
1426 ČNS Praha Špánek K.
Čsl. numismatická společnost - Výstava českého
medailérství 1924 středověký razič/razící lis bronz 45mm BK-1/1a
1427 Knobloch 600. výr. úmrtí Karla IV. 1987 trůnící císař/gotické "K", znaky
Ag 0,900 punc 40mm 30,20g BK-1/14
1428 ČNS pobočka v Brně Zeman K. 40 let pobočky 1937-1977 znak
města/markrabě Jošt bronz 70mm BK-5/7, ZK-12
1429 Othová M.
Ing. arch. P.J.Haimann k 70. narozeninám 2008 hlava
zleva/kružítko, tužka, latinský opis tombak 60mm
1430 jako předchozí položka, ale pakfong 60mm
0/0
350
0/0
450
1431 ČNS pobočka Medaile Brno Šindelář L. Autoportrét hlava mírně do prava,
vlastnoruční podpis/Múza s knihou masivní bronz 60mm BK-6/11
1432 Slezák M. Jiří Kroha 1893-1974 mladší a starý portrét zprava/kubistický
návrh architektury bronz 60mm BK-6/13
1433 Vitanovský M. Jošt Lucemburský 1345-1411 Na volbu římským králem
1.10.1410 poprsí mírně zleva/tři znaky, 6ř. nápis tombak 50mm raženo
pouze 35 ks certifikát
1434 ČNS pobočka Kroměříž Zeman K. Na obnovu kroměřížské mincovny 1998
poprsí Karla Liechtensteina zprava, balancier/biskupský erb, budova mincovny
zlacený bronz 50mm etue FM-A24/11, ZK-107
1435 ČNS pobočka Příbram Na 100. výročí dosažení kolmé hloubky 1000m 18751975 7ř. nápis ve věnci, opis/důl Vojtěch Ag 0,900 29mm 12,45g patina
PAMĚTNÍ ŽETONY NA AUKCE POBOČKY ČNS V BRNĚ
0/0
60
0/0
90
0/0
560
PROOF
400
0/0
140
x 1436 127. aukce žeton dle drachmy města Larisy neschválený a nerealizovaný
0/0
1000
x
0/0
60
0/0
100
návrh s bohyní Monetou SnPb 5,56g /P. Soušek/ raženy pouze 2 ks
1437 127. aukce žeton dle drachmy města Larisy schválený návrh 3ř. nápis ve
věnci SnPb /P. Soušek/
1438 129. aukce žeton dle těšínského 3 krejcaru Ferdinanda IV. Ag 0,835 4,35g
/P. Soušek/
1439 130. aukce žeton dle čtyřdukátu Viléma z Rožmberka Cu /P. Soušek/
0/0
80
0/0
160
Ag 0,960 5,29g /P.
Soušek/
1442 133. aukce žeton dle svídnického 24 krejcaru Ferdinanda II. Ag 0,960 5,0g
/P. Soušek/
1443 134. aukce žeton dle denáru Sv. Vojtěcha Ca-163 Ag 0,960 2,49g
/P.Soušek/
1444 135. aukce žeton dle medailonu císaře Commoda bimetal Cu střed a
mosazné mezikruží /P. Soušek/
1445 136. aukce žeton dle římského niketerionu z 1/2 3. stol. Ag 0,920 28,29g
/P. Soušek/
1446 137. aukce žeton dle půlgroše Jana Lucemburského Cu, Ms, Ag 0,900 4,38g
vše II. varianta 3 ks
1447 138. aukce žeton dle solidu Konstantina Velikého Cu, Ms, Ag 0,900 4,36g
3 ks /P. Soušek/
1448 138. aukce žeton dle solidu Konstantina Velikého Ag 0,900 4,25g /P.
Soušek/
1449 139. aukce žeton dle 1/4 tolarové klipy Albrechta z Valdštejna Ms /P. Soušek/
0/0
160
0/0
160
0/0
160
0/0
140
0/0
480
0/0
380
0/0
420
0/0
90
0/0
160
1450 139. aukce žeton dle 1/4 tolarové klipy Albrechta z Valdštejna Ag 12,08g /P.
Soušek/
1451 140. aukce žeton dle statéru města Pantikapaionu I. varianta hlava z profilu
vlevo zlac. bronz /P. Soušek/
1452 140. aukce žeton dle statéru města Pantikapaionu I. varianta hlava z profilu
vlevo zlac. bronz /P. Soušek/
1453 140. aukce žeton dle statéru města Pantikapaionu II. varianta hlava mírně
vlevo bronz /P. Soušek/
1454 141. aukce žeton dle opavského 1/2 tolaru 1619 Karla z Liechtensteina
Ag klipa tlustý střížek 0,900 25,12g /P. Soušek/ pouze 20 ks
1455 142. aukce žeton dle tetradrachmy Pyrha Ag 0,986 16,50g /P. Soušek/
0/0
280
0/0
140
0/0
120
0/0
140
0/0
650
0/0
300
0/0
450
1440 131. aukce žeton dle syrakuské tetradrachmy Agathoklea
Niké věnčící trofej,
hlava Koré Ag 0,850 9,76g /P. Soušek/
1441 132. aukce žeton dle groše Ludvíka Jagellonského
x
x
x
x
x
x 1456 143. aukce žeton dle těšínského půltolaru 1623 knížete Fridricha
tlustý střížek 0,900 30,65g /P. Soušek/
Ag klipa
1457 144. aukce žeton dle milliarense byzantského císaře Konstantina II.
x
x
x
x
Ag 5,47g
/P. Soušek/
1458 145. aukce žeton dle groše Jana z Pernštejna Ag 0,900 3,33g /J. Jelínek/
0/0
140
0/0
100
1459 146. aukce žeton dle korintského statéru Ag 0,999 7,67g /P. Soušek, J.
Jelínek/
1460 147. aukce žeton dle medaile Jiřího Zikmunda ze Zástřizel varianta MsZn
/J. Jelínek/
1461 148. aukce žeton dle brakteátu Václava II. Ca-997 Ag 0,987 0,70g /J.
Jelínek/
1462 148. aukce žeton dle brakteátu Václava II. Ca-997 Ag 0,987 0,74g /J.
Jelínek/ nahnědlá patina
1463 149. aukce kontramarka na rubu původního groše Václava IV. /J. Jelínek/
kontramarka 1-, mince
1464 150. aukce žeton dle 1/4 tolarové klipy Rudolfa II. 1602 Praha Lasanz
Cu /J.Jelínek/ raženo 29 ks
1465 150. aukce žeton dle 1/4 tolarové klipy Rudolfa II. 1602 Praha Lasanz
Ag klipa tlustý střížek 0,937 44,47g /J.Jelínek/ raženo pouze 16 ks
1466 151. aukce žeton dle malého groše Rudolfa II. s rádem Zlatého rouna 1587
minc. Praha Ag 0,999 1,10g /J. Jelínek/
1467 jako předchozí položka, ale Ag 0,900 tlustý střížek 8,29g /J. Jelínek/
0/0
200
0/0
240
0
60
0
60
4/3
120
0/0
200
0/0
860
0/0
80
0/0
160
1468 jako předchozí položka, ale Ag klipa 0,999 1,52g /J. Jelínek/
0/0
80
1469 152. aukce žeton dle denáru Marka Aurelia a Kleopatry Ag 0,999 3,46g
/P. Soušek/
1470 153. aukce žeton dle početního groše z Kutné Hory Cu a Ag 0,900 3,43g
/J. Jelínek/ 2 ks
1471 153. aukce žeton dle početního groše z Kutné Hory Ag 0,900 3,47g
/J. Jelínek/
1472 jako předchozí položka, ale Ag klipa 0,900 4,0g /J. Jelínek/
0/0
100
0/0
160
0/0
90
0/0
110
1473 154. aukce žeton dle pražského groše Zikmunda Ag 0,900 2,59g /J. Jelínek/
0/0
100
1474 155. aukce žeton dle medaile Ferdinanda I. Ag 0,990 2,80g /J. Jelínek/
0/0
80
1475 155. aukce žeton dle medaile Ferdinanda I. Cu a Ag 0,999 2,77g /J. Jelínek/
2 ks
1476 155. aukce žeton dle medaile Ferdinanda I. Cu a Ag 0,999 2,82g /J. Jelínek/
2 ks
1477 156. aukce žeton dle dukátu Albrechta z Valdštejna 1629 Ag 1,77g
/J. Jelínek/
1478 156. aukce žeton dle dukátu Albrechta z Valdštejna 1629 Cu a Ag 0,999
1,74g /J. Jelínek/ 2 ks
1479 jako předchozí položka, ale Cu klipa /J. Jelínek/ raženo 28 ks
0/0
140
0/0
140
0/0
110
0/0
160
0/0
120
1480 jako předchozí položka, ale Ag klipa tlustý střížek 0,900 14,51g /J. Jelínek/
0/0
240
1481 157. aukce žeton dle 12 krejcaru Moravských stavů 1619 Cu a Ag 0,999
2,65g /J. Jelínek/ 2 ks
1482 157. aukce žeton dle 12 krejcaru Moravských stavů 1619 Cu a Ag 0,999
2,67g /J. Jelínek/ 2 ks
1483 jako předchozí položka, ale Ag klipa 0,900 9,2g /J. Jelínek/
0/0
160
0/0
140
0/0
190
1484 158. aukce žeton dle jihlavské hornické známky
0/0
140
0/0
120
0/0
400
0/0
400
Cu a Ag 0,999 2,43g
/J. Jelínek/ 2 ks
1485 158. aukce žeton dle jihlavské hornické známky Cu a Ag 0,999 2,48g
/J. Jelínek/ 2 ks
1486 159. aukce žeton dle medailonu císaře Caracally trimetal /P. Soušek, J.
Jelínek/
1487 159. aukce žeton dle medailonu císaře Caracally trimetal /P. Soušek, J.
Jelínek/
1488 160. aukce žeton dle jáchymovského malého groše Rudolfa II. 1612
Cu a Ag
0/0
140
0,900 1,23g /J. Jelínek/ 2 ks
1489 jako předchozí položka, ale Ms klipa /J. Jelínek/ raženo 30 ks
0/0
120
1490 jako předchozí položka, ale Ag tlustý střížek 8,29g /J. Jelínek/
0/0
180
1491 161. aukce žeton dle tolaru vratislavského biskupa Jana V. Thursa 1508
Cu /J. Jelínek/
1492 161. aukce žeton dle tolaru vratislavského biskupa Jana V. Thursa 1508
Cu /J. Jelínek/
1493 jako předchozí položka, ale Ms /J. Jelínek/ raženo pouze 27 ks
0/0
90
0/0
80
0/0
160
1494 jako předchozí položka, ale Ag 0,999 14,79g /J. Jelínek/
1495 162. aukce žeton dle statéru T.Q.Flaminia Cu - pouze 28 ks, Ms, Ag 0,999
0/0
280
0/0
280
4,57g /P. Soušek/ 3 ks
1496 162. aukce žeton dle statéru T.Q.Flaminia Ms /P. Soušek/
0/0
80
1497 jako předchozí položka, ale Ag 0,999 /P. Soušek/
0/0
140
1498 163. aukce žeton dle početního peníze Viléma a Polyxeny z Pernštejna
0/0
160
Cu a Ag 0,999 2,02g /J. Jelínek/ 2 ks
1499 jako předchozí položka, ale Ms klipa /J. Jelínek/ raženo pouze 28 ks
0/0
140
1500 164. aukce žeton dle početního peníze Petra Voka z Rožmberka a Kateřiny z
Ludenic Cu a Ag 0,999 2,22g /J. Jelínek/ 2 ks
1501 164. aukce žeton dle početního peníze Petra Voka z Rožmberka a Kateřiny z
Ludenic Cu /J. Jelínek/
1502 jako předchozí položka, ale Cu klipa tlustý střížek /J. Jelínek/ raženo pouze
28 ks
1503 165. aukce žeton dle kremnického dukátu Ladislava Pohrobka s moravskou
orlicí Cu a Ag 0,999 1,56g /J. Jelínek/ 2 ks
1504 165. aukce žeton dle kremnického dukátu Ladislava Pohrobka s moravskou
orlicí Ms tlustý střížek /J. Jelínek/ raženo pouze 30 ks
1505 166. aukce žeton dle Hankovy zlaté mince moravského krále Rastislava Ms
a Ag 2,88g /J. Jelínek/ 2 ks
1506 jako předchozí položka, ale Cu /J. Jelínek/ raženo pouze 28 ks
0/0
160
0/0
60
0/0
180
0/0
170
0/0
140
0/0
160
0/0
140
1507 167. aukce žeton dle křížené vratislavské ražby 1/2 tolaru a 2 tolaru
0/0
90
0/0
80
0/0
220
0/0
220
0/0
200
0/0
180
Ferdinanda III. a jeho syna Leopolda I. Cu /J. Jelínek/
1508 167. aukce žeton dle křížené vratislavské ražby 1/2 tolaru a 2 tolaru
Ferdinanda III. a jeho syna Leopolda I. Cu /J. Jelínek/
1509 jako předchozí položka, ale Ag 9,13g /J. Jelínek/
1510 jako předchozí položka, ale Ag 8,77g /J. Jelínek/
1511 jako předchozí položka, ale Cu klipa tlustý střížek /J. Jelínek/
raženo pouze
24 ks
1512 jako předchozí položka, ale Cu klipa tlustý střížek /J. Jelínek/ raženo pouze
24 ks
1513 168. aukce žeton dle sestercia Antonina Pia RIC-620 5% bronz /J. Jelínek/
1514 jako předchozí položka, ale bronz /J. Jelínek/ raženo pouze 25 ks
x 1515 169. aukce žeton na 600. výročí upálení J. Husa
Ms osmihran /J. Jelínek/
raženo pouze 28 ks
1516 170. aukce žeton dle lehkého pražského groše Ferdinanda I. 1545 Cu a Ag
2,39g /J. Jelínek/ 2 ks
1517 jako předchozí položka, ale silnější střížek pakfong /J. Jelínek/ raženo pouze
28 ks
1518 171. aukce žeton k 700. výročí narození císaře Karla IV. napodobující
královský dukát bronz /J. Jelínek/ raženo pouze 28 ks
0/0
80
0/0
160
0/0
200
0/0
150
0/0
180
0/0
180
0
200
MEDAILE DLE AUTORŮ
x 1519 Babka K. Kroměříž 1848-1948
kostel Sv. Jana Křtitele - pohled na kostel,
znak bronz jednostranný 93x84mm
x 1520 Kroměříž 1848-1948
0
200
x
0
200
0/0
120
1/1
200
0/0
200
1/1
100
1/1
60
0/0
200
0/0
300
0/0
60
0/0
300
0/0
200
0/0
260
0/0
160
0/0
160
0/0
140
0/0
160
0/0
160
0/0
160
0/0
160
x
x
x
x
pohled na náměstí s kašnou a sloupem, v pozadí zámek
bronz jednostranný 77x94mm
1521 Praha chrám Sv. Víta na Hradčanech bronz jednostranný nepravidelný tvar
94,5x87mm
1522 Babraj K. 70 výročí českého divadla v Brně 1884-1954 budova/ postavy
Kecala a Jeníka ŽK 60mm
1523 Blažek V. 1936 K.H.Mácha Na paměť 100. výr. smrti poprsí zleva/krajina pod
Bezdězem, muž v loďce na jezeře, žena na břehu u stromu bronz 60mm
drobné skvrnky
1524 Braun R. Zemská jubilejní výstava 1891 v Praze český lev s praporcem a
vročením 1791-1891/lipová a dubová ratolest, 6ř. česko-německý nápis
zlacený bronz 36,5mm skvrnky
1525 Braun R., Mauder J. Záslužná medaile města Prahy městský znak/stojící
Ceres se lvem bronz 60mm dr. hr., nep. vrypy, pěkná patina
1526 Dušek T.R. Generál Valhubert portrét čelně: 1764 Avranches-1805Austerlitz-1985 ŠK 36mm s pův. o.
1527 Fischer J.T. Prokop Diviš 1698-1765 250. výročí narození 1948 poprsí
zprava/bleskosvod bronz 70mm
1528 500. výročí stavby radniční věže ve Znojmě 1448-1948 radniční věž,
znojemský peníz/hlava a značka stavitele věže Mikoláše ze Sedlešovic bronz
70mm tužkou napsána cena "200,-" nep. skvrnky
1529 Obnova kaple Sv. Kateřiny ve Znojmě 1947-1949 postavy knížete Litolda a
manželky Jitky/Libušino poselství k Přemyslu Oráčovi bronz 35mm
1530 jako předchozí položka, ale bronz 70mm tužkou napsána cena "300,-"
1531 Jiří Procházka 1749-1820
x
x
200. výročí narození lékaře 1949 poprsí zleva/opis
a 5ř. latin. nápis bronz 70mm tužkou napsána cena "300,-"
1532 Josef Hodek mistr knihař v Jaroměři k šedesátinám 1892-1952 hlava
zleva/text bronz 50mm "R"
1533 Dr. Prokop Toman 1872-1952 K 80. narozeninám poprsí zleva/Pegas a 5ř.
nápis bronz 60mm tužkou cena "60,-" a "1954"
1534 František Vildomec 1878-1953 průkopník moravské archeologie K 75.
narozeninám 1953 poprsí zleva/soška z neolitu z Hlubokých Mašůvek bronz
70mm
1535 Prokop Diviš 1698-1765 200. výročí postavení prvního bleskosvodu 1954
poprsí zprava/bleskosvod tužkou "60,-" a "1954"
1536 1956 Jaroslav Seifert poprsí zleva/6ř. nápis a faksimile básníkova podpisu
bronz 70mm tužkou cena "85,-"
1537 Alexandr S. Puškin 1799-1837 poprsí zleva/orel s okovy, mužik s koněm a
pluhem bronz 70mm
1538 Otakar Španiel In Memoriam poprsí zprava/vavřínová snítka, 1881-1955
bronz 75mm skvrnky
1539 České vysoké učení technické v Praze Na 250. výr. založení Inženýrských
škol v Praze 1707-1957 postavy dělníka a technika, kružítko a úhloměr/stát.
znak a tři kruhy se symboly bronz 80mm tužkou cena "160,-"
1540 J. A. Komenský 1592-1670 poprsí zleva bronz jednostr. 60x80mm
x
x 1541 Goldschmid J. J. A. Komenský 300. výr. narození 1892
x
poprsí zleva/krajina
se sluncem a měsícem masivní bronz 45mm hrany
1542 Guillemard A. kalendářní medaile na rok 1805 obdélník s 3ř. nápisem, po
stranách slunce a měsíc, kalendář na I. pololetí ve tvaru kříže /kalendář na II.
pololetí v šesti sloupcích, po obvodu 12 znamení zvěrokruhu Polívka č.151,
Wel.15462 dr. hr.
1543 Hervert A. Konec poroby českého národa 1918 jinoch s řetězy, zemské
znaky a sedící lev měď jednostr. 85x110mm stopy po postříbření?
1544 Hollmann K. Krakonoš b.l. /Jilemnice 1938/ postava Krakonoše na
kopci/lesní zvěř ve čtverci bronz 30mm Chaurův podložní lístek
0
200
1/1
200
1/1
300
1
300
1/1
200
x 1545 Jarý B. Václav Vágner 1900 Brandýs n. L. - 1950 Pardubice-Srnojedy
x
x
x
x
poprsí
v uniformě zprava/sedící ženský akt píše "50" Ag 34mm punc 0,900 16,03g
"R"
1546 Jauner H. Na památku hrdinům a vítězům prusko-rakouské války generál
jízdy Gablenz a admirál Tegetthoff dvojportrét zprava/4ř. nápis ve věnci,
vročení 1874 zlacený bronz 40mm původní etue, skvrnky
1547 Krüger Ch.J. Martin Luther Na 300. výročí vysvěcení na kněze 1807 poprsí
mírně zleva/pod palmou otevřená bible, 5ř. nápis a opis Ag 37,5mm 18,59g
1548 Kříž V. Na dostavbu chrámu Sv. Víta pohled na chrám, latinský opis/Sv.
Václav na koni, latinský opis masivní Cu 41,5mm
1549 Lerch J. Na vítězství spojenců nad Napoleonem 1814 německé nápisy ve
věnci, bitva u Lipska 1813/Pařížský mír 1814 lité Fe 53mm /odlito v
železárnách ve Zbirohu/ dr. koroze
1550 Mach V.H. Jízda králů 1925 jezdec na koni vlevo bronz jednostr. prům.
218mm "R"
1551 Makovský V. VUT Brno 1959 dvě postavy se symboly vědeckých oborů, pod
nimi vročení 1849-1959-1899 masivní bronz jednostr., ovál 82x71mm
1552 Marschall R. Rakousko-uherská agrární ústředna 1898-1913 Hohenblum
poprsí vpravo/dvojitý sedmijazyčný opis, uprostřed vročení Ag 28mm 10,67g
s původ. o. a kroužkem
1553 Oertel J.W.v.Goethe k 100. výročí úmrtí 22.3.1932 Brno poprsí zprava/5ř.
německý nápis patinovaný bronz 65,5mm
1554 Othová M. Znovuotevření Dietrichsteinského paláce 1991 budovy
Moravského zemského muzea/moravská orlice a erb Dietrichsteinů bronz
60mm
1555 Peter A. Trhové Sviny 500 let města 1938 poprsí Jana Žižky zprava,
palcát/lipová a vavřínová ratolest, 4ř. nápis a opis Ag 0,987 punc, 34mm
17,79g
1556 Nový Jičín 650 let města 1963 pohled na město/městský znak postříbřený
bronz 60mm etue
1557 Hranice na Moravě 800 let města 1169-1969 pohled na město/městský znak
bronz 70mm
1558 350. výročí prvního použití výbušnin pro mírové účely 1627-1977 v Banské
Štiavnici průřez šachtou/výbuch v dole bronz 70mm
1559 Pichl I.B. Českoslovanská národopisná výstava v Praze 1895 PLECHÁCZ Z.
NÁRODOP. WYSTAWY .... korunované zemské znaky a znak Prahy a Pichla
postř. Cu jednostr. 63mm s pův. o. a bíločervenou stužkou "R" skvrnky
1560 Českoslovanská národopisná výstava v Praze 1895 - Zásluze děvče u
truhly/jinoch u lípy /návrh S. Sucharda/ bronz 55mm krásná patina
1561 Českoslovanská národopisná výstava v Praze 1895 - Zásluze děvče u
truhly/jinoch u lípy /návrh S. Sucharda/ bronz 55mm krásná patina, udělovací
etue se stříbrným potiskem, mimořádná zachovalost
1562 První dělnická výstava v Praze 1902 lipová ratolest, 5ř. nápis/alegorie tři
postavy Cu 58mm původně postříbřené? skvrny, škr.
1563 Popp A. 100. výročí narození F. Palackého Česká akademie věd 1898
poprsí zleva/vavřínová ratolest, 12ř. latinský nápis Cu 58mm skvrny
1564 Pospíšil J. /1933 nesign./ Bratislava Č.S.R. kašna a historické budovy/dva
muži nesoucí obrovský hrozen vína bronz 70mm udělovací etue se znakem
města
1565 Seidan V. Slavné položení základního kamene ND 16.5.1868 6ř. nápis v
lipovém věnci/budova divadla cín 34mm rysky, téměř
1566 Scharff A. Ignaz Weifert /1806-91/ Na 20. výročí postavení pivovarů v
Pančevu a Bělehradě 1870 poprsí čelně/pohled na dva pivovary v
medailonech bronz 55mm Hauser-1644
1567 Stiasny F. Bajazzo b.l. portrét klauna zleva zlacený bronz jednostranný
35mm starý podložní lístek, skvrnky
1/1
300
1/1
180
1/1
1400
0/0
400
1/1
400
1
700
0
100
1/1
200
0/0
160
0/0
80
0/0
550
0/0
60
0/0
80
0/0
80
1
200
0/0
200
0/0
650
1/1
160
1/1
120
0/0
160
0/0
160
0/0
500
1
80
1568 Storek I. Valný sjezd Československého odborného spolku slévárenského
x
x
x
x
x
x
1947 slévač při práci/znak společnosti litý masivní bronz 94mm odlito ve
slévárně Ignác Storek - UXA Brno etue
1569 Šejnost J. PF 1933 Anýžovy novoročenky slévač v pokleku, držící sošku
Niké bronz jednostranný 57,5x44mm Bo-002a skvrnky
1570 Dobrovský Josef 1753-1829 Česká akademie věd a umění k 100. výr. úmrtí
1929 portrét zprava/mladá lipka, rostoucí z českého znaku bronz 70mm
Bo-012b
1571 b.l. /1917/ Jirásek Alois 1851 poprsí zleva/sedící muž předčítá z knihy dvěma
dětem bronz 50mm Bo-031b skvrnky
1572 Machar J.S. básník 1864 poprsí zprava/stojící mladík předčítá z knihy sedící
dívce 1914 bronz 50mm na hraně Šejnostův punc patina
1573 Mařák J. 1832-1899 Na paměť odhalení pamětní desky v Litomyšli 1912
poprsí zprava/borovice bronz 60mm Bo-049a nep. skvrnky
1574 Dr. Podlaha A. 1865 /historik umění a církevní hodnostář 1865-1932/ poprsí
zleva/sedící Sv. Václav bronz 70mm Bo-060b
1575 Randa A. 1834-1914 Česká akademie svému presidentu k 80. narozeninám
1914 poprsí zleva/vavřínový věnec, text bronz 59,5mm Bo-066c
1576 Dr. Scheider Josef 1861-1932 starosta ČOS 1906-32 poprsí v sokolském kroji
zleva bronz jednostr.
1577 Švehla A. 1873 Na 60. narozeniny 1933 - Vyšel rozsévač poprsí
zleva/postava rozsévače a stát. znak Ag 0,987 punc 30mm Bo-096c
1578 Dr. Vaníček Jindřich 1862-1934 náčelník ČOS 1892-1931 poprsí zprava v
sokolském kroji bronz jednostranný 70mm Bo-101a
1579 Zubatý J. 1855 Česká akademie k 70. narozeninám 1925 poprsí
zprava/státní znak, 5ř. nápis bronz 60mm Bo-108b tužkou cena "187,-"
1580 ČOS VII. slet Praha 1920 postava cvičence s lipovou ratolestí a čapkou v
ruce/legionář s puškou a granátem bronz 50mm Bo-117a patina
1581 ČOS - Otevření Tyršova domu v Praze 1925 sokol s rozepjatými křídly držící
lipový věnec/dům bronz 36,5mm Bo-121a
1582 Milléniový denár Sv. Václava 1929 Ag 0,900 nepunc. 22mm Bo-124b
1/1
120
1
300
0/0
400
1/1
300
0/0
400
0/0
500
0/0
600
0/0
400
0
400
0/0
400
0
400
0/0
400
0/0
300
1/1
120
0/0
80
1583 Milléniový denár Sv. Václava 1929 Ag 0,900 nepunc. 22mm Bo-124b patina
0/0
80
1584 Milléniový denár Sv. Václava 1929 Ag 0,900 nepunc. 22mm Bo-124b patina
0/0
100
1585 1919
0/0
400
0/0
80
0/0
120
0/0
220
0
1200
0/0
120
1/1
600
1
250
0/0
160
Převrat 28. října 1918 zemské znaky ve vycházejícím slunci nad
pahorkem, 16 postav, 3ř. nápis/dva hoši házejí rakouského orla do vody, sokol
s puškou bronz 49,5mm na hraně Šejnostův punc Bo-131b patina, dr.
skvrnky
1586 Šindelář L. Světové mírové hnutí 1949-1979 portrét matky s dítětem mírně
zprava/na stuhách 3ř. nápis masivní bronz 70mm
1587 150. výročí železnice Břeclav-Brno 1839-1989 historický vlak na mostě,
pohled na Brno/moderní lokomotiva bronz 70mm
1588 International Assotiation for Mathematical Geology Praga 1993 Karel IV. a
světci, městské znaky a znaky oborů/pohled na Prahu - kongresová udělovací
medaile masivní bronz 80mm "R"
1589 Karel IV. korunovaná hlava zprava, kříž tombak jednostranný 90mm raženo
pouze 5 ks
1590 Šmakal V. Dr. František Palacký úmrtní medaile hlava zprava/opis a 4ř.
nápis cín 30,5mm s pův. o. a černou stužkou starý prodejní sáček, skvrnky
1591 Španiel O. Jsem ražen z českého kovu - 10. výročí republiky 1928 Ag 0,987
punc 34mm 20,05g patina, nep. hr.
1592 P.F. 1934 Anýžovy novoročenky polopostava dívky nesoucí smrkové větve
bronz jednostr. 41x50mm Kr.14 skvrnky
1593 Štefunko F. Slovenské národní povstání 1944 Památce padlým 1947
Republika s vlajkou, partyzáni/anděl s ratolestí nad hřbitovem bronz 70mm
x 1594 Tautenhayn J. K 100. výročí bojů s Napoleonem
x
Austria se štítem a
mečem/v medailonech portréty Schwarzenberga, arciv. Karla a A.- Hofera
bronz 65mm
1595 Tříska J. Jiří Wolker 1900-1924 hlava zleva/prostějovská radnice bronz
100mm udělovací medaile b.l. MNV Prostějov
1596 Ulmann S. 100. výročí založení Vysoké školy báňské 1949 Příbram 1849Ostrava 1949 Ag 0,500 punc 28mm 12,60g
1597 Vitanovský M. 2004 Vysoké učení technické v Brně fakulta stavební,
udělovací medaile SIGNUM EXCELLENTIAE bronz 60mm etue
1598 Vojířová L. F.D.Roosevelt /1945/ hlava zprava masivní bronz jednostr.
165x205mm "R"
1599 Zeman K. 200. výročí narození císaře Napoleona I. 1769-1969 portrét s
kloboukem zprava/Mohyla míru 1805 tombak 60mm ZK-1
1600 Bitva tří císařů portréty tří císařů v medailonech, dole lebka a ratolesti/pod
letopočtem 1805 tři šavle, francouzský, rakouský a ruský orel Cu 70mm
ZK-56
1601 175. výročí založení Moravského zemského muzea 1817-1992 portrét císaře
Františka II. v medailonu, budova muzea/moravská orlice s portréty čtyř
zakladatelů postříbřený tombak 80mm ZK-65
1602 950. výročí kláštera v Rajhradě - Jan Blažej Santini stavitel pod klenbou
kostela/gotická berla opata, pohled na klášter tombak 70mm FM-A5/33,
ZK-119
1603 Eskymo Welzl hlava s čepicí/polárník na kře, hlava mrože Ag 0,924 punc
50mm ZK-157 etue
1604 Zelená Hora pohled na kostel J. Nepomuckého ve Žďáru nad Sázavou
/interiér kostela, logo UNESCO 1995, nápis na hraně Ag 0,925 punc 70mm
231,0g raženo pouze 15 ks
1605 200. výročí bitvy u Slavkova 2005 císař Napoleon na koni v čele
vojska/zkřížené šavle, bojová scéna tombak 70mm ZK-179
1606 Týn nad Vltavou personifikace Vltavy - dívčí akt, štika, městský znak/pohled
na kostel s radnicí zlacený tombak 40mm jako ZK-202
1607 Týn nad Vltavou personifikace Vltavy - dívčí akt, štika, městský znak/pohled
na kostel s radnicí zlacený tombak 50mm jako ZK-204
1608 Masarykova universita Brno, filosofická fakulta hlava Pallas Atheny v přilbě
čelně/sova na knize jako ZK-212, ale Ag 0,925 punc 70mm
1609 Joža Uprka 150. výročí narození 2011 hlava zprava, žena v kroji/dva obrazy
a maléřské štětce tombak 70mm
1610 Jízda králů Vlčnov hlava krále čelně, jezdec/skupina jezdců, seznam
UNESCO 27.11.2011 Cu 70mm
1611 Zelená Hora jako ZK-158, ale přepracované, úprava interiéru zlacený tombak
50mm raženo pouze 10 ks
1612 jako předchozí položka, ale postříbřený tombak 50mm raženo pouze 10 ks
1613 Intronizační medaile k 20. výročí olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera
portrét zleva, znak/pod zářícím křížem chrámy zlacená Ms 70mm číslováno
na hraně č.16 raženo pouze 30 ks luxusní etue, certifikát
1/1
300
1/1
120
1/1
100
0/0
200
1
650
0/0
120
0/0
300
0/0
450
0/0
500
PROOF
1300
0/0
8000
0/0
300
0/0
350
0/0
450
0/0
7500
0/0
1200
0/0
1000
0/0
450
0/0
400
PROOF
1600
1
300
0/0
300
1/1
300
1/1
80
1
450
MEDAILE DLE MÍST
1614 Brno Moravskoslezský Aeroklub - Slovanský meeting 1934
x
x
pod letícím
letadlem siluety Petrova a Špilberku bronz jednostr. 54x95mm
1615 Brünn/Brno Mährischer Gewerbe Verein 1861 městský a zemský
znak/udělení Franz Mokry ve věnci Ag punc 12,84g 30mm pěkná patina
1616 Turnaj v šermu 1903 letící bohyně s trubkou a vavřínovým věncem nad
Špilberkem/3ř. německý nápis ve vavř. věnci Ag 27mm 7,23g patina
1617 Hradec Králové V. sjezd katolíků 1909 městský znak/pod křížem ruce
a koruna, lipové ratolesti Al 30mm s pův. o.
1618 Jeseníky 1947 Memoriál Dra. Frant. Skorkovského lyžař při sjezdu vlevo
sign. BiS masivní litý bronz 80x57mm síla 14mm udělovací etue
1619 Kroměříž Okresní spartakiáda 1965
x
x
x
x
pochodeň masivní elox. Al 65mm s pův.
o. a trikolorou Z. Fischer: Kroměřížské medaile č. 92 uvádí pouze medaili bez
ouška
1620 Morava Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě - pochvalné uznání pod
věncem 5ř. český nápis, německý opis/kobyla s hříbětem, česko-německý
opis Ag punc 33mm s pův. o., 11,07g 2x hrana, vryp
1621 Spolek pro zvelebení chovu koní na Moravě - pochvalné uznání pod věncem
5ř. český nápis, německý opis/kobyla s hříbětem, česko-německý opis
Ag punc 33mm s pův. o., 11,47g
1622 Plzeň Obchodní živnostenská komora b.l. /1869/ Pro zásluhu - Viribus Unitis
atributy hospodářství, průmyslu a obchodu/německé a české nápisy v
kartuších a ve věnci sign. K. Peška cín 45mm skvrnky
1623 Praha Na otevření Národního divadla 1883 Sedící Čechie s modelem ND/5ř.
nápis ve věnci zlac. bronz 60mm
1624 Zemská jubilejní výstava 1891 v Praze Sedící Čechie/Průmyslový palác,
český text sign. Fritsche-Thein cín 30mm skvrnky
1625 jako předchozí položka cín 30mm v původní etui s nálepkou výrobce
Fritsche&Thein továrna na dýmky a kovové zboží Praha Jindřišská ul. text i v
němčině skvrnky
1626 Zemská jubilejní výstava 1891 v Praze Sedící Čechie, český opis /Průmyslový
palác, pod ním atributy hospodářství a řemesel sign. Fritsche-Thein cín
38mm s původním o. skvrnky, nep. škr., téměř
1627 Světová výstava pošt. známek Praga 1962 běžec s palmovou ratolestí sign.
V.J./udělení postř. bronz 56x56mm udělovací etue
1628 Turf klub SSM - Kůň roku 1980 kůň s jezdcem zleva sign. A.G. /Grim Aleš?/
litý bronz jednostranný 110mm "R"
1629 Schönberg/Krásná Hora Výtěžková medaile dolů Sv. Václav a Emanuel
Milešov v Čechách 10.9.1864 hornická kladívka, 6ř. něm. nápis/6ř. němec.
nápis Don.4553 cín 26mm "R" nep. skvrnky
1630 Stará Boleslav Na 1000 let zavraždění Sv. Václava a 10. výr. rozvinutí
praporu Čs. živnostensko-obchodnické strany 21.7.1929 městský znak,
opis/znak strany, hlava Merkura, opis Al osmihran 26x26mm s původ. o.
a modrou stužkou
1631 Teplitz-Schönau/Teplice-Šanov Na 100. výročí bitvy u Kulmu 1913 6ř. nápis
ve čtverci/slunce, v něm vročení 1813-1913, krajina s městem, v popředí lev
na podstavci zlacený bronz 41,5mm sign. J.Sch.
1
60
1/1
160
1/1
400
1/1
160
0/0
400
0/0
60
0/0
120
0/0
80
0/0
160
1
120
1/1
300
0/0
160
1/1
300
0/0
60
1/1
650
1/1
300
1/1
120
1-/1-
80
0/0
120
0/0
60
MEDAILE DLE STÁTŮ
1632 Čína Pamětní udělovací medaile k výročí založení provincie Hainan 1988
x
x
letící pták nad horami, anglický a čínský opis/čínský drak zlac. bronz 58,5mm
krásná hedvábím potažená a zdobená etue
1633 Německo Stettner Na vítěznou bitvu u Lipska 1813 poprsí cís. Františka I.
a cara Alexandra I. proti sobě/bitevní scéna, město bronz 33mm patina
1634 III. říše Erich Ludendorff 1865-1937 Na památku I. svět. války a úmrtí
generála hlava zleva/meč s dubovou ratolestí, opis mezi svartikou a křížem
bronz 36mm opis na hraně "Hauptmünzamt Wien" sign. B. Bleeker
1635 NDR Udělovací medaile městské rady Lipska Na památku bitvy národů u
Lipska b.l. památník/znak města a 3ř. nápis hnědý značený míšeňský
porcelán 92mm udělovací etue se znakem města
1636 Polsko Poznaň Krajská všeobecná výstava 1929 svazek obilí/dvě postavy,
personifikace obchodu a průmyslu Al 50mm dr. hr. a vrypy
1637 Korski Václav II. panovník na koni ve zbroji s praporcem a štítem se znaky
zleva, dvojnásobný latinský opis a vročení/pražský groš, rubní strana se lvem
a parvus s korunou bronz 70mm
1638 POLSKIE LINIE OCEANICZNE 1951-75 Na 25. výročí založení "XXV."
a městské znaky Štětína, Gdyně a Gdaňsku/dvě lodě, angl. nápis bronz
70mm udělovací etue
1639 POLISH OCEAN LINES
x
x
Na 50. výročí plavby lodi SS PULASKI z Gdyně do
Jižní Ameriky 1936 moderní loď, logo/fregata Pulaski, logo bronz 70mm etue
1640 jako předchozí položka, ale postříbřený bronz 70mm etue
0/0
0/0
80
1641 POLISH OCEAN LINES 1981-82 Na nové námořní linky z Gdyně do Austrálie
a Severní Ameriky mapa s vyznačenými trasami plavby, logo/dvě moderní
lodě bronz a postříbřený bronz 70mm etue 2 ks
1642 Olszewska E. Na druhou cestu papeže Jana Pavla II. do Polska 1983 modlící
se papež zleva/P. Marie s Ježíškem a vročení 1382-1982 bronz 60mm
původní etue s textem a vatikánským znakem
1643 Rakousko republika Menze A. Rakouská zahradnická společnost ve Vídni
záslužná udělovací medaile - neudělená postava zahradníka s hráběmi
a košem s květinami, sedící bohyně s vavřín. věncem zleva/4ř. nápis v kartuši
a vavřínovém věnci bronz 38mm krásná patina
1644 Sasko sign. F.H. 300. výročí založení hutě Halsbrücken 1612-1912 pohled
na huť, vročení/6ř. nápis a saský znak
1645 Uruguay Na 100. výročí osvobození a vzniku republiky 1830-1930 sedící
Republika s pochodní, vycházející slunce, atributy hudby, umění, řemesel
a zemědělství/2ř. nápis ve věnci, opis sign. bronz 36mm pěkná patina
0/0
100
0/0
300
0/0
400
0/0
60
0/0
80
1-/2
80
2/1-
120
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
80
MEDAILE HASIČSKÉ
1646 Studnice Na 25 let hasičského sboru 1914
6ř. nápis/hasič s trubkou
Al 30mm s pův. o., výr. Šmakal skvrny, hr.
1647 Unter Tannowitz/Dolní Dunajovice Na 25 let založení spolku dobrovolných
hasičů 1903 hasičské atributy, německý opis/10 ř. němec. nápis ve věnci
Ms 33mm s původ. o., patina, dr. koroze
MEDAILE S NAPOLEONSKOU TÉMATIKOU
1648 200. výročí bitvy u Castiglione 1996
poprsí gen. Bonaparta/had požírající
vlastní ocas, 3ř. nápis Cu 27mm /P. Soušek/
1649 200. výročí bitvy u Marenga 2000 portrét Napoleona I. konsula /francouzský
orel a text Cu 31mm /J. Jelínek a P. Soušek/
1650 195. výročí bitvy u Slavkova 2000 poprsí Napoleona 1769-1821 písmeno N
v zářivém slunci, 3ř. nápis Cu 31mm /P. Soušek/
1651 190. výročí bitvy u Chlumce 2003 portréty tří vojevůdců/šavle, 5ř. nápis
Cu 31mm /P. Soušek/
1652 200. výročí prvního udílení Řádu čestné legie 2004 klenot Řádu /vročení ve
věnci, opis Cu 31mm /P. Soušek/
1653 190. výročí bitvy u Tolentina 2005 portréty Bianchiho a Murata/dvě šavle a 3ř.
nápis ve věnci Cu 31mm /P. Soušek/
1654 200. výročí pochodu ke Slavkovu 2005 stojící Napoleon/3ř. nápis ve věnci
Cu 31mm /P. Soušek/
1655 200. výročí bitvy u Jeny 2006 poprsí Napoleona a Fr. Wilhelma III. proti
sobě/3ř. nápis Cu 31mm /P. Soušek/
1656 202. výročí bitvy u Slavkova 2007 Napoleon na koni/text Cu 31mm /P.
Soušek/
1657 195. výročí bitvy u Chlumce 2008 pomník se sochou Vítězství/kulmský kříž
Cu 31mm /P. Soušek/
1658 200. výročí obléhání Bratislavy 2009 pohled na ostřelované město/hořící
granáty, text Cu 31mm /P. Soušek/
1659 215. výročí bitvy u Cherasca 2011 poprsí generála Bonaparta /zkřížené šavle,
3ř. nápis Cu 31mm /P. Soušek, J. Jelínek/
1660 205. výročí bitvy u Jeny 2011 střílející francouzský voják, 5ř. nápis /nápis ve
věnci Cu 31mm /P. Soušek/
1661 200. výročí zahájení tažení do Ruska 2012 hlavy Napoleona I. a Alexandra I.
proti sobě/francouzští vojáci pochodující přes hraniční most Cu 31mm /P.
Soušek/
1662 200. výročí bitvy u Chlumce 2013
útočící rakouský granátník/pomník
Cu 31mm /P. Soušek/
1663 200. výročí bitvy u Lipska 2013 hlavy tří vítězných císařů/památník bitvy
Cu 31mm /P. Soušek/
1664 200. výročí bitvy u Waterloo 2015 hlavy Wellingtona, Blüchera a
Napoleona/anglický jezdec při útoku Cu 31mm /P. Soušek/
1665 Na bitvu u Znojma 1809 poprsí arcivévody Karla a Napoleona proti
sobě/střílející rakouský myslivec Cu 31mm /P. Soušek/
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
60
0/0
1500
1
120
0/0
140
1/1
60
2/1-
80
1
200
0/0
300
0
4500
1/1
1800
1/1-
220
1/1/1
350
1/1/1
120
1/1/1
200
1/1/1
300
1/1/1
200
1
80
1
350
1
120
1/1/1
300
MEDAILE SOKOLSKÉ
1666 Brůha J. Dr. Miroslav Tyrš 1832-1884
Na 100. výr. narození 1932 portrét
zprava/5ř. nápis, sokol s rozepjatými křídly Ag punc 0,987 42mm
1667 Horejc J. Sleťáček 1926 postava malého chlapce čelně, za ním činky bronz
jednostr. 27mm
1668 ČOS XI. slet v Praze 1948 hlava dívky zleva/sokol s rozepjatými křídly
Ag 0,500 punc 13.98g 28mm
1669 nesign. /Horejc/ Zdar XI. sletu sokol s rozepjatými křídly/lipová ratolest a
vročení 1948 Ag punc 16,5mm s pův.ouškem a kroužkem 2,41g
1670 nesign. Jindřich Fügner úmrtní žeton 15.11.1865 hlava zleva - Ni zisk, ni
slávu/znak Sokola ve vavř. věnci, opis cín 30mm nep. hr., rysky
1671 Šimonovský B. 1919 J. Fügner poprsí vpravo, Mir. Tyrš poprsí vlevo obě na
podložce na pověšení cínová kompozice bronzově patinovaná prům. 60mm
jednostr. 2 ks skvrnky, drobná kor.
MEDAILE S PORTRÉTEM T.G.MASARYKA
1672 Kovařík M. 160. výročí narození T.G.Masaryka
poprsí zleva/v lipovém listu
znaky Čech a Slovenska Cu 50mm vydalo město Hodonín certifikát
1673 Vodrážka J. T.G.Masaryk 1850-1937 hlava v brigadýrce mírně zleva
Ag 0,925 punc 60mm jednostr.
MEDAILE VETERÁNSKÉ A STŘELECKÉ
x 1674 Brünn IV. rakouské spolkové střelby v Brně 1892
znak/pohled na Brno sign.
A. Neudeck Ag punc 36mm 22,77g rysky
1675 Dürnholz/Drnholec Na 25 let spolku vojenských veteránů 29.6.1906
vojenské atributy/9ř. německý nápis ve věnci Ms 33,5mm s pův. o., patina,
koroze
FALERISTIKA
1676 Československo Československý válečný kříž 1918 VM-5
1677 Československá revoluční medaile VM-6, N-6c plné provedení, lakovaná,
nesprávná stuha
1678 Československá revoluční medaile VM-6, N-6d duté provedení, bez podpisu
medailéra
1679 Československá mezispojenecká medaile Za vítězství VM-7, N-7a
1680 Pamětní medaile československého dobrovolce z let 1918-19 VM-8, N-8a
původní vydání
1681 Výkonnostní střelecký odznak - střelec z pušky varianta z bronzového plechu
Krubl-16
1682 Výkonnostní střelecký odznak - střelec z těžkého kulometu varianta z
bronzového plechu Krubl-16
1683 Čepicový důstojnický odznak z období I. republiky zlacený bronzový plech na
dvě úchytky 44x44mm
1684 Pamětní odznak pro československé dobrovolníky z let 1918-19 VM-63,
N-40a,40b 2 ks
1685 Pamětní odznak SNG - Kříž Za věrné služby VM-77, N-100a,100b 2 ks
x 1686 Odznak VTA A. Zápotockého /1952-61/
matice s podložkou, tmavá patina
Ag punc 0,900 č.1352 Krubl 5 chybí
1/1/1
300
1
2400
1687 Odznak Dělostřeleckého učiliště /1952-62/ č.3116
Krubl-7a patina, chybí
matice s podložkou
1688 Čestný odznak Vzorný dělostřelec č.20914 Krubl-24 chybí matice s
podložkou
1689 Čestný odznak Vzorný chemik č.3011 Krubl-24 chybí matice s podložkou
x 1690 Čestný odznak Vzorný kuchař č.1140
x
x
Krubl-24 chybí matice s podložkou
"R"
1691 Čestný odznak Vzorný kulometník č.11629 Krubl-24 chybí matice s
podložkou
1692 Čestný odznak Vzorný minometník č.2400 Krubl-24 chybí matice s
podložkou
1693 Čestný odznak Vzorný průzkumník č.11295 Krubl-24 chybí matice s
podložkou
1694 Čestný odznak Vzorný řidič č.15144 Krubl-24 chybí matice s podložkou
1695 Čestný odznak Vzorný spojař č.17517 Krubl-24 chybí matice s podložkou
1696 Čestný odznak Vzorný střelec typ 1951 45x54mm na šroub s maticí,
číslovaný č.49814 Krubl-24
1697 Čestný odznak Vzorný tech. pracovník č.7387 Krubl-24 chybí matice s
podložkou
1698 Čestný odznak Vzorný voják týlu č.637 Krubl-25 chybí matice s podložkou
x
x
250
1
450
1
1400
1
4500
1
450
1
900
1
1800
1
300
1
300
1
240
1
700
1
800
1699 Čestný odznak Vzorný zdravotník č.3220 Krubl-25 chybí matice s podložkou
1
1800
1700 Čestný odznak Vzorný ženista č.2792 Krubl-25 chybí matice s podložkou
1701 Čestný odznak Vzorný pohraničník I. velký typ 45x54mm na šroub s maticí
1
900
1
360
N
200
1
160
1
240
1
100
1
100
1/1
120
1
200
1/1/1
100
1-
80
1
80
1
80
1
80
1
100
1
140
1-
250
číslovaný č.10945 výr. Zukov Praha XI.
1702 Čestný odznak Zlepšovatel Ministerstvo vnitra s průkazem zlepšovatele,
uděleno 1984 "R"
1703 Výkonnostní odznak Střelec čs. armády III. třída rok 1955 Krubl-19 chybí
matice
1704 Výkonnostní odznak Střelec čs. armády II. třída rok 1956 Krubl-19 chybí
matice
1705 Výkonnostní odznak Svazarmu střelec z pušky III. třída bílo-červený smalt,
pod hvězdou zkřížené pušky prům. 22mm na jehlu
1706 Výkonnostní odznak Svazarmu střelec z pistole III. třída bílo-červený smalt,
pod hvězdou zkřížené pistole prům. 22mm na jehlu
1707 Česká republika Svaz osvobozených politických věznů - Kříž za věrnost
ministužka s miniaturou VM-212b
1708 Městská policie Brno nerealizované návrhy čepicových odznaků tombak a
zlacený tombak 37x36,5mm 2 ks
1709 Bulharsko pamětní medaile na I. svět. válku 1915-1918 skvrnky, nesprávná
stuha
1710 Maďarsko čepicový odznak z období 1949-56 pod hvězdou zkřížené pušky
ve vavř. věnci prům. 41mm na dvě úchytky
1711 Vojenské výkonnostní odznaky hvězda, zkřížené meče, uprostřed smaltovaný
znak, pod ním nápis HADITORNA /1949-56/ masivní provedení Ag nebo
postř. bronz 37x37mm na dvě úchytky
1712 jako předchozí položka, ale zlacený bronz 37x37mm na dvě úchytky
1713 Čestný odznak Za výborné výsledky ve vojenské a civilní přípravě
smaltovaný
a zlacený bronz 40x40mm na dvě úchytky
1714 Polsko kulatá nášivka výsadkáře Velká Británie nášivka para-instruktora
Alžír? para nášivka 3 ks
1715 Slovenská republika Výkonnostní odznak výsadkáře 2. třída
x
1
1716 SSSR Vorošilovský střelec největší typ 32,5x39mm na šroub Lichnickij-531
chybí matice
1717 GTO Připraven k práci a obraně I. stupeň bez řetízkového závěsu, ale na rubu
dvě úchytky jako Lichnickij-621
1718 DOSAAF smaltovaný a zlacený 19x25mm na šroub
1719 Španělsko nášivka výsadkáře na polní stejnokroj, odznak na vycházkový
stejnokroj Micheletti str. 53 2 ks poškoz. úchytky
1720 Velká Británie nášivky britských výsadkářů - nováček, po osmi seskocích a
nášivka na polní stejnokroj Micheletti str. 25 3 ks
1
100
1
60
1
80
1
100
N
200
Odznaky skautské
x 1721 I. republika do r. 1939 Skautské slavnosti v Lukovanech - stužka se
zlacenými kovovými závěsy na jehlu
1722 Den brannosti v Jihlavě - stužka se zlacenými kovovými závěsy na jehlu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1
100
1723 První skautský odznak v ČSR z r. 1914? sign. Haškovec není uveden v
žádném katalogu "R"
1724 I. skautský slet na Slovensku v Žilině 1922 kat. č.2201
1
800
1
300
1725 Národní sk. slavnosti v Praze 2.7.1922 kat. č.2202
1726 Ostrava 1924 kat.č.2405
1727 Uherský Brod 10 let skautingu na Mor. kat.č.2506
1728 První sraz spartakovských skautů práce 1924 kat.č. 2404 "RR"
1729 Služba Jaroměř 1925 kat.č.2507 "R"
1730 Kukleny 27.6.1926 Hradec Králové kat.č.2603 "R"
1731 Jičín služba 1926 kat. č.2604 "R"
1732 Chvalkovice 1927 kat.č.2703 "RR"
1733 Třebechovice pod Orebem 1927 kat.č.2704 "R"
1734 Skautské slavnosti v Poličce 1928 kat.č.2804 "RR"
1735 Skautské slavnosti Ústí n/Labem 1929 kat.č.2902 "R"
1736 10 rokov skaut. na Slovensku 1919-1929 kat.č.2904 "R" skvrnky
1737 10 let skauti v Jaroměři 1919-1929 kat.č.2905 "R"
1738 10 let skauti v Josefově 1929 kat.č.2906
1739 10 let Kolín 1929 kat.č.2907
1740 Župní sjezd Plzeň 1930 kat.č.3001 skvrnky
1741 Dvůr Kálové n. Labem 1920-1930 kat.č.3004
1742 Tábory slovanských skautů Praha 1931 kat.č.3102
1743 Tábory slovanských skautů Praha 1931 kat.č.3103
1744 F.P.T. sraz rudých skautů a cyklistů 1931 kat.č.3104 "R"
1745 Jaroměř 1932 kat.č.3201 "R"
1746 Litomyšl 1929 kat.č.2909 "R"
1747 8. OS. HLAVATA Lesní běh 19.XI.1933 kat.č.3306 "RR"
1748 Skautský domov Dvůr Králové n/L 1933 kat.č.3309 "R"
1749 Hranice 1933 kat.č.3312 "R"
1750 Kutná Hora 17.VI.1934 kat.č.3401 "R"
1751 Košice 1935 kat.č.3503B "RR"
1752 Mladá Boleslav 1935 kat.č.3505B "R"
1753 Praha 1934-1936 kat.č.3604
1754 Bratislava 2.VI.1936 kat.č.3602 "R" opravená jehla
1755 Zlín 1936 kat.č.3605 bronz, šňůrka "R"
1756 Sjezd Zlín 1911-1936 ražba minc. Kremnica Ag 0,925 kat.č.3605a
1
250
1
350
1
300
1
800
1
500
1
500
1
500
1
500
1
500
1
800
1
500
1
600
1
600
1
300
1
300
1
300
1
300
1
200
1
200
1
300
1
150
1
300
1
500
1
300
1
300
1
400
1
500
1
400
1
1
250
200
"RRR"
1
300
1
1000
x 1757 Český Těšín 1936 kat.č.3607B
1758 Nymburk 5.-6.VI.1937 kat.č.3702 "R"
1759 Trnava 13.VI.1937 kat.č.3703 "RR"
x 1760 Praha 28.X.1937 kat.č.3705 "R"
1761 ČS. obec Junáků volnosti PRAHA 1937 kat.č.3706 "R"
x 1762 Jaroměř 1937 kat.č.3712A "R"
1763 Hradec Králové 1937 kat.č.3714
1764 Josefov 1938 kat.č.3802
1765 15 rokov RČS Banská Bystrica kat.č.3808 "R"
1766 Hlinsko 1918-1938 kat.č.3809
x 1767 Zábřeh 1918-1938 kat.č.3810 "R"
1768 Nejlepší oddíl západočeské oblasti b.l. skautská lilie s českým lvem
x
1
300
1
500
1
400
1
300
1
300
1
300
1
300
1
100
1
300
1
300
1
300
1
120
41,5mm úchytka odstraněna
1769 Ukrajinští emigranti v RČS 1936 kat.č.3610 vzácný "RR"
1
1000
1770 Po r. 1945 Klatovy 7.9.IX.1945 kat.č.4501 plast
1
100
1771 A.B. Svojsík 1911-1946 kat.č.4601 bronz. plech
1
150
1772 A.B. Svojsík 1911-1946 kat.č.4601B postříbřený
1
150
1773 Josefov 1946 kat.č.4604A bílý elox
1
100
1774 Chotěboř 1946 kat.č.4605
1
100
1775 Plzeň 7.-8. září 1946 (Pozor již první SČM) kat.č.4607
1
100
1776 Stará Boleslav - Brandýs nad Labem 1946 kat.č.4608A skvrnky
1777 Stará Boleslav - Brandýs nad Labem 1946 kat.č.4608B
1
1
100
100
1
100
1
100
1-
50
1
50
1
50
1
80
1778 Roztoky u PRAHY 1946 kat.č.4610
x 1779 Kroměříž 1946 kat.č.4611
1780 Frýdlant n/O 1946 kat.č.4612 plech promáčklý, skvrnky
1781 Majáles (ROH) 1946 kat.č.4614 2 ks
1782 Majáles (SČM) 1946 kat.č.4614a
1783 Mladá Boleslav 1916-1946 kat.č.4616A "R"
1784 České Budějovice 1916-1946 kat.č.4617
1785 Hranice kat.č.4621 "R" prolisovaný
1786 Junácký sjezd Přeštice 1947 kat.č.4701
1787 Přelouč 1947 kat.č.4702
1788 Liberec 1. června 1947 kat.č.4704 skvrnky
1789 Tatranský sjezd Junákov vo Svite 1947 kat.č.4705
1790 Zlín - výročí města a skautingu 1947 kat.č.4707 skvrnky
x 1791 Pardubice - okrskové závody kat.č.4709A "R"
1792 Chrudim 1947 kat.č.4709A "R"
1793 Plaňany - sjezd 25.IV.1948 kat.č.4801 "R"
1794 Varnsdorf 16.-17.V.1948 kat.č.4802 "R"
1795 Králiky pod Sněžníkem 16.-17.V.1948 kat.č.4804
1796 Třebíč 1923-1948 - 25 let výročí kat.č.4807 "R"
1797 Slavkov 1920-1950 kat.č.5001
1798 po r.1968 Strakonice Junák 1920-1968 kat.č.6802
1799 Praha III. sněm 23.-24.11.1968 kat.č.6801 2 ks
1800 Chotěboř 1968 kat.č.6803 "R"
bronz
1
60
1
100
1
60
1
60
1
80
1
60
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
100
1
60
1
40
1
50
1
50
1801 Služba vlasti 1968 kat.č.6805 Al
1802 Havířov VI.1969 kat.č.6902 2 ks různý kov
1803 Brandýs Stará Boleslav 1919-1969 kat.č.6903 smalt
1804 50 let příbramského skautingu 1919-1969 kat.č.6904
1805 Prostějov 50 let 1969 kat.č.6905 "R"
1806 Junácký den 1969 kat.č.6907,7009 3 ks různé varianty
1807 Dvůr Králové 1920-1970 kat.č.7001
1808 Junák Lysá n. Lab. 1920-1970 kat.č.7002 Al
1809 Hranice 1920-1970 kat.č.7004
1810 Kraslice 1945-1970 kat.č.7005
1811 Poděbrady 1970 kat.č.7007 "R"
1812 Ivančena - 1945 kat.č.7202 hnědý smalt
1813 Svojsíkův orientační závod Poděbrady kat.č.7008
1814 Konvolut skautských odznaků 6 ks
1815 Slovenské skautské lilie po r. 1968 5 ks
1816 Slovensko 1945-1950 lilie (Slov. Junák) šroub
1817 Vlnka Vysočiny
1818 NJP bronz
1819 Tyršův tábor Jedovnice (není uveden v literatuře)
1820 Katoličtí skauti ? starý smalt
1821 YMCA USA? 2x plexi, 1x smalt 3 ks
1822 Tábory Slovanských skautů v Praze 1931 jednostranná medaile bronz
1823 75 let CS skautingu - Buď připraven 1987 Al
1824 Zábřeh na Moravě (Buď připraven) 1970 šňůrka
1825 Stužka rytířskosti - uzel dobrého skutku or. podložní lístek
1826 Polsko - kříž založeno 1911 + lilie 1922 2 ks
1827 Skautské lipové ratolesti na špendlíku 6 ks, na šroub 3 ks 9 ks
1828 Liščata 7 ks různé varianty uchycení
1829 Světlušky 9 ks různé varianty
1830 Služební léta 1x za 25 + 1x za 45 let 2 ks
1831 Liščata provedení světlý a tmavý bronz 1968 4 ks
1832 Liščata různé provedení po r. 1989 3 ks
1833 Lilie sklo - viz popis na podlož. lístku
1834 VATRA 1918-1948
1835 Turist. štítek - Skautský hrad Prachovské skály
1836 Turist. štítek - Skaut INDIE 1947 "R"
1837 Konvolut - Skautský sběratel, 50 let N.J.P. spolek psohlavci v Praze, Klub
1
40
1
60
1
40
1
40
1
40
1
60
1
40
1
40
1
40
1
40
1
40
1
30
1
40
1
60
1
40
1
60
1
10
1
50
1
80
1
100
1
1
100
80
1
40
1
80
1
80
1
80
1
100
1
70
1
90
1
100
1
150
1
60
1
50
1
50
1
50
1
100
1
60
1
150
1-
200
mladý hlasetel 4 ks
Odznaky sokolské
1838 Lublaň III. všesokolský slet 1914
sign. Dolinák masivní bronz 30x40mm na
sponu výr. Pecina Turnov
Odznaky ostatní
x 1839 Brünn/Brno 300. výročí německého státního gymnazia v Brně 1578-1878
rakouský orel, německé opisy, barvený bronzový ovál 41x51mm na sponu
"R" ulomená spona, část. setřená barva
1840 Brno Elektrické dráhy zemského hlavního města Brna
x
x
x
velký čepicový odznak
městský znak v lipovém věnci, pod ním okřídlené kolo s blesky postř. bronz
částečně barvený na 4 úchytky 75x48mm dvě úchytky ulomeny
1841 Odznak cechu zlatníků Brno - brněnská cechovní pečeť z roku 1600 Ag punc
0,900 prům. 36mm 12,49g dvě ouška na uchycení "R"
1842 Řádová ošetřovatelská škola v Brně /1936-39/ odznak pro žákyně číslovaný
č.32 /nízké číslo, první ročník zahájení školy/ smaltovaný 30,6mm na sponu
výr. Kartous Brno "R" poškozený smalt
1843 Prof. Dr. J. Krejčí - V. sjezd přírodozpytců a lékařů v Praze 1914 poprsí zleva
masivní bronz 30mm do klopy, razil Anýž "R"
1
100
1
260
1-
200
1
200
ÚČELOVÉ ZNÁMKY
1844 AH "100" v perlovci/"100" v perlovci Cu 32mm
1845 A P Z nebo A srp Z 22 robotní známka cca XVIII. stol.
čtverec se zaoblenými
rohy 29x28mm se dvěma původními dírkami Ms plech jednostranný patina
1846 Brünn/Brno Pod korunou iniciály MS a zkřížené vlajky/"3" německý
studentský spolek Ms 18mm M-3839.1
1847 Brno Adam & Czerwinka /cihelna na rohu Údolní a Úvozu v letech 1887-1904/
"1" Ms 14mm
1848 jako předchozí položka, ale Cu 14mm
1849 Brünnlitz/Brněnec J.F.Daubek/"5"
x
- mlýn u Svitav nahnědlá patina 21mm
plomba? okr., nedor.
1850 Brüx/Most Leopold Löwy Mehlgesellschaft & Brodbäckerei Markplatz 8/Kdo
za hotové kupuje spoří Cu 22mm
1851 G.B.C Mech. Werkstätte/"341" Cu 35mm s původ. ouškem stará známka na
nářadí patina
1852 HSKR robotní známka? nahoře písmena HS pod nimi dole KR pocínovaný Fe
plech 22,5mm jednostranný
1853 Jesený Ústř. dělnický spolek konsumní Ms 24mm skvrnky
1854 "K" WERTH-MARKE 10 v perlovci, pod hodnotou dole v řadě 7 teček/"10" v
x
x
x
x
x
perlovci Ms 19,5mm, WERTH MARKE "100" v perlovci pod hodnotou dole v
řadě 6 teček/"100" v perlovci Ms 29mm 2 ks
1855 WERTH-MARKE "3" pod hodnotou v řadě 7 teček/"3" Ms 16mm, WERTHMARKE "10"/"10" Zn 19mm tenký a silnější střížek, WERTMARKE "15" pod
hodnotou v řadě 3 tečky/"15" Ms 21mm 4ks dr. koroze
1856 Maffersdorf/Vratislavice n. Nisou, dnes část Liberce/J. GINZKEY M./"5"
modré sklo prům. 18,5mm "R"
1857 Napajedla 1 kolo/Stanice Napajedla "1" vydá se jen po vrácení této známky
Al 40mm s původ. dírkou dr. škr.
1858 Nesselsdorf/Kopřivnice N.W.F.G./"10" Zn 20,5mm M-18339.1
1859 Praha "1687"/Evidenční známka Praha Nález odevzdejte na nejbližším
policejním úřadě Ms 40x20,5mm s původ. dírkou
1860 Prostějov Pohřební ústav Concordia J. Kraváka v Prostějově /Rychlotiskárna,
velkoobchod papírem a obrazy Ms 22mm
1861 PT ROH Kovolit Modřice Krkatá Baba logo podniku v pěticípé hvězdě/stan
b.l. I. typ masivní bronz 26,5mm síla 4,2mm /1 krkatka = 1 Kčs
1862 Štěpánov 1 kolo č. "89" drážní známka na úschovu kola Al 40mm s původní
dírkou patina, dr. vryp
1863 Witkowitz/Ostrava-Vítkovice Eisenwerk Witkowitz/1 Suppe Cu 20,2mm
jako M-27446.1, ale Cu
1864 Zöptau/Sobotín Hotel Erholungsheim Zöptau/Bier-Wein-Kaffee Ms 20mm
1865 Francie Armee du Salut - Le Palais du Peuple Repas
1,25 fr. známka
Armády spásy na hotové jídlo Al 30mm, prořezávaná hodnota
1866 Dunkerque St. des Commercants 10 c. 1922 Ms plech jednostr. 24,5mm
1/1
60
1
100
1/1
200
1/1
100
1/1
100
2-/2
60
2/1-
100
1/1
80
1-
80
1/1
200
1/1
80
1/1
80
1/1
500
1-/1
200
1/1
100
1/1
200
1/1
200
1/1
60
1-/1-
120
1/1
160
1/1
200
1/1
80
1
60
1867 mostní známka cca 19. stol. Pont de Tomblaine
bronz 22mm krajový střížek,
skvrnky
1868 konvolut účelových známek, žetonů a hracích známek i staré ražby 35 ks
1/1
80
1až2-
100
1/1
100
1-/2
250
CHMELOVÉ A PIVNÍ ZNÁMKY
x 1869 J. HAUSNER / 3/10 LITER
Ms 20,6mm
PSÍ ZNÁMKY
1870 Brünn/Brno 1879 č.1078 patina
1871 1895 č.2170 Ms ve tvaru srdce patina
1872 1899 č.2199
1873 Velké Brno 1926 č.2055 Al drobné vrypy
1874 Brno 1934 č.4323 koroze
1875 Hajany, okr. Brno 1955 č.2
1876 Wien 1880 č.13502 Ms patina
2-/2-
80
2/1-
200
1/1
100
1/1
100
1/1
80
2-/2-
60
1
160
1
150
1
180
1
150
1
150
1
150
1
150
1
140
1
150
1
160
ŠTÍTKY NA HOLE
1877 Československo Kunětická hora, Kyšperk, Masarykův dům, Bučovice,
Židlochovice, Bartoňova útulna PEKLO, Lázně Poděbrady, Zámek Č. Krumlov,
Tur. domov U Daňků, Hrad Bezděz 2x, Buchlov, Babiččino údolí, Lázně
Bohdaneč, Hrad Buchlov, Prales na Boubíně 16 ks
1878 Hluboká nad Vltavou 2x, Hostýn, Domažlice Chodský hrad, Doksy, Jiráskova
chata na Dobrošově, Český Ráj Hlavatice, Malá Skála, Hrubá Skála 2x,
Jiráskův rodný dům Hronov, Domažlice, Hřensko, Slezské Beskydy Útulna U
švarné Hanky, Lázně Luhačovice 15 ks
1879 Karlštejnský havran Karlštejn, Kníničská přehrada, Litice nad Orlicí - Hrad.
nádvoří, Žalý u Vrchlabí, Vodopády u Karlštejna, Karlovy Vary, Ještěd, Hotel
Kamzík, Kuks, Karlovy Vary Vřídlo, Jeskyně Kunštát, Kunětická hora 2x, Hrad
Křivoklát 2x, Svatý Jan pod Skálou, Hrad Karlštejn 2x 18 ks
1880 Lednice minaret, Litoměřice, Litice nad Orlicí, Lidice, Chata na můstku
Šumava, Klatovy, Sv. hora Králíky, Kunětická hora, Hrad Loket, Mladečské
jeskyně na Moravě, Hrad Křivoklát, Labská Bouda, Mísečná bouda, Potštejn,
Hotel na Mýtě Ostravice 15 ks
1881 Hrad Perštejn 2x, Radhošť, Prachovské skály, Praděd rozhledna, Sv. Hora u
Příbrami 2x, Zelená Brána Pardubice, Lázně Poděbrady, Pikova chata, Orlík,
Potštejn Orl. Hory, Moravská Ostrava, Obrovský sud, Hrad Rožmberk 15 ks
1882 Bezruč chata Ropička, Praděd, P.M. Svatohorská, Staré Splavy, Velehrad na
Moravě, Teplické skály, Špindlerův Mlýn, Č.R. Trosky, Masaryk. dům Lázně
Velichovky, Vamberk Orl. Hory, Sv. Jan pod Skálou, Veveří Bityška, Vyšší
Brod, Hrad Střela, Vyšší Brod 15 ks
1883 Tábor u Lomnice nad Popelkou, Kozinův pomník Chodsko, Třeboň, Velehrad
n. Mor., Vranov u Brna, Krkonoše, Osecká Bouda, Staré Splavy, Židlochovice,
Žleby zámek, Zlatá koruna, Zelené pleso, Obrovský vodopád Krkonoše,
Sněžka, Sněžka 17.VIII.1948 15 ks
1884 Šumava Pancíř 3x, Žel. Ruda 2x, Javor, Černé jezero, Čertovo jezero, Plešné
jezero, Hotel Belveder, Chata Matuše, Rabí na Šumavě, Český Les 2x, Kostel
Sv. Anny na Tanaberku 14 ks
1885 Krkonoše Sněžka 2x, Labský Pramen 3x, Mumlavská bouda, Špindlerův Mlýn
2x, Dvoračky, Mísečná bouda, Vosecká bouda 2x, Vodopád mumlavy,
Vodopád pancavy, Obrovský vodopád 15 ks
1886 Sněžka 6x, Pramen Labe, Harrachov, Dvoračka, Špindlerův Mlýn, Labská
bouda 2x, Chata Hvězda, Sokolská bouda na Černé Hoře, Janské lázně
lanovka, Obří bouda, Černá bouda, Bouda u Sněžných jam, Velká Úpa 19 ks
1887 Československo německé názvy - Weisswasser, Bad Liebwerda,
Spindlermühle, Schloss Friedland, Marienbad, Jaworowy Schutzhaus,
Prebischtor, Milleschauer, B. Lipe Spitzberk, Rathaus Reichenberg, Böhm.
Schweiz, Herrnskretschen A/E, Reisengebirge Reifträgerbaude, Tyssaer
Wände Der Pilz, Arberschutzhaus, Wilde Klamm Böhm. Schweiz,
Dreisesselberg, Altvatergeb. Heidebrünnel 17 ks
1888 Lázně Poděbrady, Mikulov na Moravě, Hrad Kokořín, Kunětická Hora,
Josefov, Pantheon, Velehrad, Zebin u Jičína, Peklo u N. Města, Pardubice
zámek, Zámek Zbraslav, Benešov, Lázně Bechyně, Brandýs nad Orlicí,
Beskydy Martinák, Blatná zámek 16 ks
1889 Jiráskova chata na Dobrošově, Hrad Buchlov, Bezděz, Blatná zámek,
Babiččino údolí, Lázně Bělohrad, Česká Kubice, T.G.M. chata na Bezdězu,
Sokol. bouda na Černé Hoře, Čarťák na Soláni Valašsko, Kleneč pod
Čerchovem, Hrad Bezděz, Č. Krumlov, Vchod do Dráb. Světniček, Domažlice
2x 16 ks
1890 Frydštejn 2x, Hrubá Skála 2x, Sobotka Humprecht, Hrádek u Nechanic, Č. Ráj
Hlavatice, Sv. Hostýn, Haindorf, Fr. Lázně, Hronov, Hřensko, Husinec Husův
domek, Kleneč pod Čerchovem, Hlavatice, Hranice 16 ks
1891 Česká Kubice, Jeskyně Sv. Jvana P. Sk, Hronov 2x, Kácov nad Sázavou, Sv.
Jan pod Skalou, K. Vary, Jičín 2x, Liberec, Karlštejn, Liechtensteinská chata
Kralický Sněžník, Železný Brod, Línová Bouda, Hrad Kost, Riegrova chata na
Kozákově 16 ks
1892 Kamenice nad Lipou, Kleneč pod Čerchovem, Kunětická Hora 3x, Hrad
Křivoklát 2x, Kostelec nad Orlicí, Kozí Hrádek u Táb., Dobruška Radnice,
Klatovy, Pozdrav z Kunštátu T.G.M, Hrad Košumberk, Hrad Karlštejn, Kladno,
Klášter Skalka u Mníšku 16 ks
1893 Litomyšl, Ostrovské Jeskyně, Orlík n. Vltavou, Máchovo Jezero, Riegr. chata
na Kozákově, Krkonošský národní park, Mikulov, Macocha, Masarykova chata
Hory Orlické, Lomnice nad Popelkou, Hrad Kokořín 2x, Liberec, Chodsko, K.
Vary, Mladá Boleslav 16 ks
1894 Údolní přehrada Seč, Lázně Sedmihorky 2x, Sázava, Třeboň, Štramberk,
Unhošť, Štěchovice n. Vlt., Sv. Kopeček u Olomouce, Chodsko, Slaný, Orlík
nad Vlt., Ostrov, Okoř, Jeskyně na Ostrově, Orlické hory T.G.M. 16 ks
1895 Okoř, Orlík, Podštejn 2x, Máchovo jezero, Pustevně, Pardubice 2x, Peruc,
Beskydy Martinák, Ostaš u Police, Český ráj, Kunětická hora, Praha
Hradčany, Příbram, Lázně Poděbrady 16 ks
1896 Zvíkov, Rábí, Trosky, Železný Brod, Turnov, Rýzmberk, Žleby, Ryzmburský
Pavilon, Valdštýn, Veveří, Tábor Kotnov, Zbiroh, Radhošť, Tábor, Riegrova
stezka, Vosecká Bouda 16 ks
1897 Slovensko Trenč. Teplice, Bojnica, Vyšné Hágy, Mohyla Štefánik, Obr.
vodopád, Vys. Tatry vodopád Skok, Tatr. Kotlina, Pesťary, Chata pod Rysami,
Vys. Tatry Štrbské Pleso, Tatr. Lomnica 14.VIII.1932, Vysoké Tatry Obří
vodopád 12 ks
1898 Hotel Kamzík 7.1935, V. Tatry Hrebienok, Slavkovský štít, Štrbské Pleso,
Vyšné Hágy, Zelené Pleso, Pať. ples, Tatranská Poljanka, Běla Voda, Terryho
chata, Nový Smokovec, Hrad Trenčín 12 ks
1899 Malá Fatra, Demänovské jeskyně, Vys. Tatry Štrbské Pleso, Zelené Pleso,
Tatranská Lomnica, Tatranské matliary, Popradské pleso, Vrchol Rysů,
Brnčálova chata, Tatranská Poljanka, Pět. ples, Vojenské sruby 12 ks
1900 Vysoké Tatry Hrebienok 2x, Symbolický cintorín, Vrchol Rysů, Štrbské Pleso,
Nový Smokovec - Sanatorium, Tatranská Poljanka, Popradské pleso 2x /1x
ovál/, Zvolen hrad, Demänovské jeskyně - chrám Svobody, Ždiar 12 ks
1901 Štrbské pleso, Nový Smokovec, Tatranská Lomnica, Zbojnická chata, Útulna
pod Rysmi, Slezský dom, Žabí pleso a Satan, Tatranská Lomnica, Vyšné
Hágy, Rysy, Kežmarské žleby, Banská Bystrica 12 ks
1
170
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
160
1
120
1
120
1
120
1
120
1
120
1902 Tatranská Lomnica 2x, Ihla v Ostervě, Vodopád Skok, Studenovský vodopád,
Šport hotel na Hrebienku, Lomnický štít, Obrovský vodopád, Tatranská
Poljanka, Skalnaté pleso 10 ks
1903 Štrbské pleso 3x, Tatranská Lomnica 2x, Tatranská kotlina, Tatranská
Poljanka, Nový Smokovec, Hrebienok 2x, Hotel Kamzík 3x, Gerlachovka,
Šport hotel Hrenienok, Javorské jezero, Starý Smokovec 2x, Vyšné Hágy 2x
19 ks
1904 Lučenec, Banská Bystrica, Poprad, Zvolen, Trenčín, Děvín, Piešťany, Poprad,
Bratislava, Brezno nad Hronom, Tatranská Lomnica 11 ks
1905 Vysoké Tatry - Tatranská Poljana 3x, Hotel Kamzík, Tatranská kotlina 2x,
Tatranské Matliare 2x, Terryho útulna, Slezský dom 2x, Popradské Pleso 3x,
Nový Smokovec, Tatranská Lomnica, Gerlachovka 18 ks
1až2
80
1
190
1
110
1
180
3-/2-
100
3-/4
20
3/3
30
2-/2-
40
3-/3-
20
4/3-
15
1-/2-
30
1-/2
30
3/2-
30
2až4
100
2-/3
40
KORESPONDENČNÍ AUKCE
ANTIKA
Řím císařství
1906 Valerianus I. 253-260 antoninian VIRTVS AVGG K-88.77.6 koroze
1907 Gallienus 253-268 antoninian IOVI....? K-90.116-124
1908 Claudius II. 268-270 antoninian IOVI STATORI K-104.39
1909 Probus 276-282 antoninian FIDES MILIT dr. koroze
1910 Constantinus I. 306-337 malý follis DN CONSTANTINI.... K-136.136
1911 Constans 333-350 AE3/4 VICTORIAEDDAVGGQNN K-146.65
1912 centenionalis FELTEMPREPARATIO Fénix na mohyle dr. koroze
1913 Constantius II. 324-361 AE4 VICTORIAE PP.AVG dvě Viktorie s věnci
1914 malý follis minc. Nikomedia, jako císař 317-337 GLORIA EXERCITVS
okr.
K-145.36
1915 maiorina FELTEMPREPARATIO K-147.89.1, centenionalis
FELTEMPREPARATIO K-147.89.3 2x 3 ks
1916 AE22 barbarská napodobenina maioriny
1917 Julianus II. 355-363 AE3-4 SPESREPVBLICAE minc. Siscia K-153.12
1918 Valens 364-378 AE3 SECVRITAS REIPVBLICAE minc. Siscia K-156.38,
2-/3
20
1-až3
100
3/3
50
1-
80
1až1-
120
GLORIA ROMANORVM K-156.34.2 2 ks
Byzanc
1919 anonymní follis 969-1092
Sear-1813 19,9g zapravená dírka
ČECHY
1920 Mezivládí 1439-52 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/
Rad-11 2 ks
mírně nedor., excentr., okr.
1921 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/ Rad-11 3 ks část. nedor.,
excentr., 1 ks okr.
1922 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/ Rad-11 4 ks nedor.
1923 peníz kruhový bez čtyřrázu /kolem r. 1450/ jako Rad-12
mírně nedor., drobný
dvojráz
1924 Jiří z Poděbrad 1460-71 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.21 4 ks část.
nedor.
1925 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 5 ks část. nedor.
2
120
1-
60
1-
100
2
100
1926 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 6 ks část. nedor.
2
120
1927 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 6 ks část. nedor.
2
120
1928 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 6 ks část. nedor.
2
120
1929 peníz kruhový bez čtyřrázu Rad.22 6 ks část. nedor.
2
120
1-,2
30
1930 Vladislav II. Jagellonský 1471-1516 bílý peníz jednostranný varianty 2 ks
nedor.
1931 bílý peníz jednostranný varianty 2 ks nedor.
1932 bílý peníz jednostranný varianty 2 ks nedor.
1933 pražský groš neurčený 2,27g zprohýbaný, mírně naprasklý
1934 Václav IV. 1378-1419 pražský groš Hána-II.d 3,09g nedor., excentr., napr.
1935 pražský groš Hána-V. 2,62g patina, nedor.
1936 Ludvík I. Jagellonský 1516-26 bílý peníz jednostranný b.l. Sm.IV/53,
2až2-
30
2-
30
2/2-
100
3/3
80
3-/3-
60
1-
40
Nech.61
1937 Ferdinand I. 1526-64 malý peníz jednostranný b.l. MKČ-82, Sm-IV/77
varianta nedor., perfor. střížek
1938 Rudolf II. 1576-1612 bílý groš 1584 Jáchymov Hofmann MKČ-403 nedor.,
popraskaný střížek
1939 Ferdinand III. 1637-57 3 krejcar 1638 Praha Wolker MKČ-1180 okr., napr.
2
40
3/3
60
3/3
30
1940 Leopold I. 1657-1705 1 krejcar 1699 K. Hora Krahe
2/1-
30
MKČ-1469, Nech.359
vada střížku - rýhy
1941 3 krejcar 1696 GE Praha Egerer MKČ-1428, Nech.212
3/1-
30
1942 3 krejcar 1705 GE Praha Egerer MKČ-1429, Nech.220 koroze
2/2
120
2-/2-
40
2/3
40
2/1
40
1-/1
60
2-až3
20
2-/1
40
2-/2
60
2až2-
340
2
400
2
280
2až2-
240
3/3
20
2-/2-
20
1943 Josef I. 1705-11 3 krejcar 1707 K. Hora Wohnsiedler MKČ-1731
1944 3 krejcar 1711 K. Hora Wohnsiedler MKČ-1731b okr.
1945 Marie Terezie 1740-80 1 krejcar 1760 P dr. koroze
1946 1 krejcar 1761 P měděnka, pěkná patina
1947 František II. 1792-1835 1 krejcar 1800 C, 3 kr. 1800 C 2 ks
1948 Ferdinand V. 1835-48 5 krejcar 1839 C skvrnky, škr.
MORAVA
1949 Ferdinand II. 1619-37 1 krejcar 1626 CW Brno Wohnsiedler
MKČ-892 vada
střížku, mírně nedor.
MĚSTSKÉ RAŽBY
1950 Brno peníz kruhový bez čtyřrázu se šachovanou orlicí /po r. 1452/ Rad.16
3 ks část. nedor.
1951 peníz kruhový bez čtyřrázu se šachovanou orlicí /po r. 1452/ Rad.16 3 ks
část. nedor., měděnka
1952 Znojmo peníz kruhový s orlicí a prsním štítkem s písmenem "Z" /po r. 1452/
Rad.21 2 ks mírně nedor.
1953 peníz kruhový s orlicí a prsním štítkem s písmenem "Z" /po r. 1452/
Rad.21,22 2 ks nedor.
1954 Zhořelec II. polovina XV. stol. peníz kruhový koruna/GOR mělká ražba,
nedor.
SLEZSKO
1 krejcar 1625 W/HR Vratislav Riedel MKČ-1030
napr. střížek, drobně vylom.
1956 1 krejcar letopočet nedoražen DvB Nisa von Brennen MKČ-1090 část. nedor.
1955 Ferdinand II. 1619-37
3/2-
20
1-až2-
60
2-/1
30
3-/3
40
Zwirnerovo falešné mincování
1960 3 krejcar 1626 Vratislav Riedel MKČ-1009/1011
2/2-
120
1961 3 krejcar 1627 Vratislav Riedel MKČ-1013 drobná vada materiálu
2-/2
60
1962 3 krejcar 1631 Vratislav Riedel + Ziesler MKČ-1023 prohnutý
2-/2
60
1963 Leopold I. 1657-1705 grešle 1697 Opolí Wackerl MKČ-1687, Nech.886 vada
střížku
1964 1 krejcar 1699 F Opolí Nowak MKČ-1676, Nech.833 mírně excentr.
1-/2
40
2/1-
60
1957 1 krejcar 1626 W/HR Vratislav Riedel 3 ks 1x dírka
1958 1 krejcar 1627 Vratislav část portrétu a minc. zn. nedoražena
1959 Cu 3 krejcar 1626 Hradec u Opavy Zwirner + Raschke MKČ-1138
1965 VI krejcar 1681 SHS Vratislav Hammerschmidt MKČ-1607b, Nech.707 dírka
1966 Josef I. 1705-11 3 krejcar 1705 CB Břeh Brettschneider MKČ-1770 opis
končí H.B.R. zapravená dírka
1967 3 krejcar 1710 CB Břeh Brettschneider MKČ-1771 naprasklý střížek,mírně
okr.
1-/1-
60
2-/2
30
1-/1-
60
3/3
80
2/2
40
2-/2
80
1/1-
40
1/1
40
3
25
SLEZSKÁ KNÍŽECTVÍ
1968 Slezsko pod Pruskem Friedrich II. 1740-86 1 krejcar 1752 B KM-8
1969 Württemberg-Olešnice Christian Ulrich 1668-1704 grešle 1697 L-L
"R"
KOP-6262 mírně nedor., patina, dr. koroze
1970 3 krejcar 1696 LL KOP-6285 okr.
VLÁDNÍ RAŽBY MEDAIL. CHARAKTERU
1971 František Josef I. 1848-1916 nesign.
Na stříbrnou svatbu 24.4.1879
dvojportrét F.J.I. a Alžběty zprava/7ř. německý nápis ve věnci Ms 30mm
drobná vada razidla, ouško odstraněno
1972 arcivév. Rudolf 1858-89 Úmrtní medaile hlava zprava/koruna, žezlo a meč
na podušce, 30.1.1889 Cu 26mm, ouško odstraněno
RAKOUSKÉ ZEMĚ
1973 Albrecht III. 1365-95 vídeňský fenik se čtyřrázem
hlava kozoroha Rad.3,
CNA-B265
1974 Albrecht IV. 1395-1404, Albrecht V. a Vilém 1406 vídeňský fenik se
čtyřrázem Rad.7 5 ks část. nedor.
1975 vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.9, CNA-Fa3b ražby z let 1399až1406 2 ks
2
100
1-
60
1976 vídeňský fenik se čtyřrázem
2
30
1-,1
60
1-až2
100
1-až2
100
Rad.7, Albrecht V. ražba po r. 1426 vídeňský
fenik se čtyřrázem jako Rad.15 2 ks vylom.
1977 Albrecht V. pod poručnictvím Leopolda 1406-11 vídeňský fenik se
čtyřrázem Rad.11 2 ks nedor.
1978 Albrecht V. 1411-39 vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.15 varianty 5 ks
nedor.
1979 vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.15 varianty 5 ks nedor., měděnka
1980 vídeňský fenik se čtyřrázem
1981 vídeňský fenik se čtyřrázem
1982 vídeňský fenik se čtyřrázem
Rad.15, CNA-Fa6 2 ks
Rad.15 varianty 5 ks nedor., měděnka
jako Rad.17 + fenik se čtyřrázem - nenaražený
obraz 2 ks
1983 Ladislav Pohrobek 1452-57 vídeňský fenik se čtyřrázem Rad.23 4 ks
nedor., měděnka
1984 Friedrich V. jako císař ražba z let 1457-60 fenik se čtyřrázem minc.
Vídeňské Nové Město jako Rad.24a část. nedor.
1985 fenik se čtyřrázem mincm. Teschler /ražba po r. 1460/ Rad.25 2 ks, vídeňský
půlfenik se čtyřrázem Albrechta V. Rad.16 3 ks část. nedor., naprasklý, okr.
1986 Ferdinand I. 1521-64 3 krejcar 1548 Linz SJ-706
1987 arciv. Ferdinand Tyrolský 1564-95 3 krejcar b.l. Hall
opis TIROLIS SJ-837
just., krajový střížek
1988 arciv. Leopold Tyrolský 1607-32 3 krejcar b.l. /1625-32/ Hall korunované
poprsí/hodnota "3" nahoře KM-583/791/ mírně nedor.
1989 Ferdinand II. 1619-37 3 krejcar 1624 Vídeň Fellner KM-256, 3 krejcar 1624
minc. zn. nedoražena 2 ks nedor., škr.
1990 3 krejcar 1624 Vídeň Fellner KM-256/1770/
1991 3 krejcar 1625 Graz KM-493/350/ mírně okr.
1992 Leopold I. 1657-1705 1 krejcar b.l. Hall Nech.2371 skvrnky - koroze
1993 1 krejcar 1699 bzn. Vídeň Nech.1996, KM-1229/1852/ patina
1994 3 krejcar 1697 IA Graz Aigmann Nech.2234, KM-1115/450/
1-
60
1-až2
100
1
80
1-až2
120
1
40
1-až2
100
3/2-
80
1-/2
80
2/2
60
2až2-
160
2-/2-
60
1-/12/1-
100
40
2-/1-
30
2/2
80
1995 VI krejcar 1688 IAN Graz Nech.2191, KM-1288/453/ okr. a naprasklý
1996 Karel VI. 1711-40 3 krejcar 1714 Graz KM-1540/496/ vada střížku
1997 Marie Terezie 1740-80 1 fenik 1759 bzn., 1765 bzn., 1 krejcar 1762 W
3 ks
patina, dr. koroze
1998 1 fenik 1765 bzn., František I. Lotrinský 1/2 kr. b.l., Josef II. 1/2 krejcar 1772
3 ks nazelenalá patina, koroze
1999 František I. Lotrinský 1745-65 1 krejcar 1760 W, 63 W 2 ks patina, dr.
koroze
2000 František II. 1792-1835 1/2 krejcar 1816 A 2x, 1 kr. 1812 S, 1 kr. 1816 A 2x,
1816 S, 3 kr. 1812 B, 30 kr. 1807 A 8 ks
2001 1 krejcar 1800 A 4x, 1800 C, 1800 S, 3 kr. 1800 B 7 ks hr., koroze
2002 1 krejcar 1800 A, 1812 B, 1816 A, 3 kr. 1800 4ks nazelenalá patina,
nečistěno
2003 1 krejcar 1800 A 2x, 1 kr. 1816 A 2x 4 ks patina, dr. kor.
2004 1 krejcar 1816 A patina
2005 Ferdinand V. 1835-48 6 krejcar 1848 A
2/1-
60
2/2
60
1-až2-
60
2až3
40
2až2-
40
1až3-
50
1-až3-
40
1až3
30
1až2
40
1/1
20
1-/1-
50
UHRY a SEDMIHRADY
2006 Marie Terezie 1740-80 1 krejcar 1761 K
2007 1 krejcar 1762 K, poltura 1765 KM 2 ks patina
2008 Josef II. 1780-90 1/2 krejcar 1782 S, František II. 1 kr. 1800 A 2 ks
2009 František II. 1792-1835 1 krejcar 1812 S, 1 kr. 1816 A 2 ks patina, měděnka
2010 3 krejcar 1800 B drobné ďubky
2011 5 krejcar 1820 B vada střížku
2/1
40
2až3
40
3/3,2/1-
15
2-/1,1/1
20
2/1
20
2-/2
50
Mince Františka Josefa I. (1848-1916)
2012 3 centesimi 1852 V
2013 1/4 krejcar 1851 A, 1/2 kr. 1851 A, 1 kr. 1851 A 5x, 1 kr. 1851 B 2x 9 ks hr.
2014 1/2 krejcar 1851 A pěkná patina
2015 5/10 krejcar 1881, 1 kr. 1858 A 3x, 58 B, 59 A, 60 B, 61 A, 61 B, 68 KB 2x,
2/1
40
2až2-
20
1/1
20
2až3
40
69 KB, 72 KB, 81, 82 KB, 85, 1 centes. 1862 V 17 ks hr.
2016 1 krejcaru 1860 B, 61 A 2x, 62 B, 68 KB 2x, 78, 79 9 ks
1až2-
100
2017 4 krejcar 1860 A, 60 B, 68 KB 3 ks hr.
2až3
30
2018 4 krejcar 1860 A 2x, 1864 B 3 ks
3/3
20
2019 4 krejcar 1860 B dr. vryp, pěkná patina
2/2
40
2020 5 krejcar 1858 A, 6 krejcar 1849 A 2 ks patina
1/1
100
2021 5 krejcar 1864 A
2022 6 krejcar 1849 A, 10 kr. 1868, 69 2x, 70 3x 7 ks patina
2023 10 krejcar 1869 KB, 20 kr. 1868 bzn. 3x 4 ks tmavá patina
2024 10 krejcar 1869 GYF dobové měděné falsum
2025 10 krejcar 1876 KB tmavé skvrny, nep. hr.
2026 20 krejcar 1868, 69 2 ks
2027 1/4 zlatník 1858 A skvrnky, koroze
2028 zlatník 1858 M
2029 zlatník 1859 B
2030 zlatník 1860 A bez tečky za REX patina, skvrnky
2031 zlatník 1871 A dr. hrana
2032 zlatník 1872 dr. hr., dr. vrypy
2033 zlatník 1872
2-/2
30
1až2
200
2až4
20
3/3
30
2-/1-
80
2-/1-
20
2/1-
80
3/2
200
2/1
180
0/0
300
2/2
360
1-/1-
280
2/1-
300
2034 zlatník 1880 KB skvrnky
2035 zlatník 1880 KB patina
2036 zlatník 1882 dr. hr., rysky, patina
2037 zlatník 1888 KB vryp, škr., hr.
2038 zlatník 1890 hr.
2039 1 hal. 1902, 1 fill. 1902 KB, 20 fill. 1916 KB, 17 KB 4 ks hr.
2040 1 hal. 1912 2x, 1914 2x, 2 hal. 1896, 96 KB, 97 2x, 1900, 01 KB, 11, 12 2x,
14 2x, 17 2x, 17 KB, 18 2x 20 ks dr. koroze
2041 10 hal. 1893 2x, 94 2x, 94 KB 2x, 95 2x, 1907, 08 KB 2x, 09 2x, 10 2x, 15 2x,
15 KB, 16 nový znak 2x, 16 KB, 20 hal. 1893 KB 2x, 94, 94 KB 2x, 95 2x,
1911, 16 2x, 16 KB, 17 2x, 18 2x, 18 KB 37 ks hr., koroze
2042 10 fillér 1915 KB, 20 fillér 1892 KB "R", 1907 KB, 1914 KB 4 ks skvrnky
2043 1 K 1892 KB 2 ks patina, dr. koroze
2044 1 K 1893 3x, 1915 4 ks patina
2045 1 K 1893 KB, 95 KB 2 ks
2046 1 K 1894, 1896 KB 2 ks
2047 1 K 1896 KB 2 ks
2048 1 K 1896 KB 2 ks
2049 1 K 1896 KB 3 ks
2050 1 K 1903 2 ks
2051 1 K 1904 dr. hr.
2052 1 K 1904
2053 1 K 1914 patina, téměř
2054 1 K 1914, 14 KB, 15, 15 KB 4 ks
2055 1 K 1915 patina
2056 5 K 1907
rysky
1/1
180
1/1
200
1/1
180
1/1
160
1/1
160
1/1
40
1až2
35
1až3
50
0až2-
80
2-/2
100
1-až3-
140
3/3
80
1/1,2/1-
160
2/1
120
2/1
120
2/1
180
2/1-
140
2/1-
110
2/1-
110
0/0
80
0až1
200
0/0
80
2-/2
350
1-/2
80
CÍRKEVNÍ RAŽBY
2057 Mainz arcibiskupství Johann Philip v. Schönborn 1647-73
albus /2 krejcar/
1666 MF KM-117
2058 Olomouc biskupství Leopold Vilém 1637-62 1 krejcar 1651
2059 Salzburg arcibiskupství Johann II. Reisberg 1429-41
fenik se čtyřrázem
jednostr. Rad.1,1a, PR-48 různé typy lvů 4 ks část. nedor., měděnka
2060 Mäthaus Lang v. Wellenburg 1519-40 2 fenik 1535, 36 PR-291,293 2 ks
nedor.
2061 Paris Lodron 1619-35 fenik jednostranný 1620 PR-1379
4/2-
20
2
100
2až2-
30
2-
20
2062 Max Gandolph v. Küenburg 1668-87 1 krejcar 1684 PR-1711
2-/2
30
2063 groš 1681 PR-1687 2 ks /1 ks stopa po o./
2až3
30
2/2
30
2-až3
20
1-/1-
30
0až1-
220
2064 Vratislav biskupství arciv. Karel Rakouský 1608-24 3 krejcar 1619
SJ-SL-98 část. vylomený
SVÁTOSTKY
2065 Sancta Maria
P. Marie čelně/Sv. rodina, P. Marie zleva/výjev s andělem sign.
L Ms 24mm a 26mm 2 ks staré ražby
2066 Sv. Jiří zabíjí draka/bárka na moři postř. Ms? prům. 40mm mírně nedor.,
dírka
ČESKOSLOVENSKO 1918-39
2067 Československo 1918-39 2 hal. 1924 2x, 5 h. 1923, 25, 27, 29, 31, 38,
10 h. 1922, 23, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38 19 ks
2068 2 hal. 1924, 5 hal. 1923, 29, 31, 38, 10 hal. 1922, 25, 28, 32, 33, 34, 36, 37,
38, 20 hal. 1921, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 25 hal. 1933 22 ks skvrnky
2069 5 hal. 1923, 29, 38, 10 hal. 1937, 38, 25 hal. 1933, 50 hal. 1922, 1 Kč 1922,
5 Kč 1938 vše po dvou kusech 18 ks
2070 20 hal. 19211 24, 26, 27, 28, 37, 38, 25 h. 1933 2x, 50 h. 1921, 22, 24, 27, 31,
1 Kč 1922až25, 37, 38 20 ks
2071 20 hal. 1921, 24, 26, 27, 28, 37, 38, 25 hal. 1933 2x, 50 hal. 1921, 22, 24, 31,
1 Kč 1922, 23, 24, 37, 38 18 ks
2072 25 hal. 1933, 50 h. 1921, 22, 24, 27, 31, 1 Kč 1922, 23, 24, 38, 5 Kč 1938
11 ks
2073 50 hal. 1921, 22, 24, 1 Kč 1922, 23, 24, 37, 38, 5 Kč 1926, 38 10 ks dr. hr.
2074 1 Kč 1923, ČSSR 1 Kčs 1962, 63, 67, 90, ČSFR 1 Kčs 1991 2x, 92 2x 9 ks
2075 Československo 1918-39 1 Kč 1938, 5 Kč 1925 2 ks
0až2
80
1až2
40
0až1-
140
1až1-
100
1až2
40
1až2
50
1až2
20
0/0,1/1
60
2076 10 Kč 1928 TGM černé skvrnky
0/0
80
2077 10 Kč 1928 TGM vlasové rysky
0/0
140
2078 10 Kč 1928 TGM
2079 10 Kč 1928 TGM, 30, 20 Kč 1933, 37 TGM 4 ks
2080 10 Kč 1928 TGM, 32, 20 Kč 1937 TGM 3 ks
2081 10 Kč 1930
2082 10 Kč 1931
2083 10 Kč 1931
2084 10 Kč 1932 vlasové rysky
2085 20 Kč 1933 - černé skvrnky, 1934 patina 2 ks
2086 20 Kč 1934
2087 20 Kč 1934
2088 20 Kč 1937 TGM
2089 20 Kč 1937 TGM
skvrnky
0/0
160
0až1-
300
1až2
220
0/0
160
0/0
160
0/0
160
0/0
140
0/0
0/0
160
200
0/0
200
0/0
200
0/0
200
1až2
40
0/0
200
0/0
200
0/0
200
0/0
200
1až1-
300
0/0
160
0/0
160
1/1
380
0až1
50
0až1
80
0až1
80
0až1
60
0/0
30
PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
2090 10 hal. 1942 2x, 20 hal. 1940až43
6 ks
SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939-1945
2091 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
2092 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
2093 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
2094 10 Ks 1944 obě varianty 2 ks
2095 10 Ks 1944, 20 Ks 1941 2x, 50 Ks 1944 Tiso 4 ks hr., škr.
2096 20 Ks 1941
2097 20 Ks 1941
2098 20 Ks 1941 2x, 50 Ks 1944 Tiso 2x 4 ks skvrnky, rysky
ČESKOSLOVENSKO 1945-1953
2099 20 hal. 1948až51, 50 hal. 1947až51, 1 Kčs 1946, 50, 51, 52, 2 Kčs 1947, 48
15 ks
2100 20 hal. 1948, 50až52, 50 hal. 1947až52, 1 Kčs 1946, 50, 51, 52, 2 Kčs 1947,
48 16 ks
2101 20 hal. 1948, 50až52, 50 hal. 1947až52, 1 Kčs 1946, 50, 51, 52, 2 Kčs 1947,
48 16 ks
2102 20 hal. 1948až52, 50 hal. 1947, 49, 50, 52, 1 Kčs 1947, 51, 52, 53, 2 Kčs
1948 14 ks lakov.
2103 1 Kčs 1946 3x, 2 Kčs 1947, 48 5 ks
2104 1 Kčs 1947
2105 1 Kčs 1947
2106 50 Kčs 1947 SNP, 50 Kčs 1948 5. květen, 100 Kčs 1948 30. výr. republiky
0/0
2107 50 Kčs 1947 SNP, 50 Kčs 1948 5. květen, 50 Kčs 1949 Stalin
25
1/1
20
1/1
170
1/1
180
1/1
200
1až1-
260
3 ks
3 ks lakováno,
nep. hr., skvrnky
2108 50 Kčs 1947 SNP, 100 Kčs 1948 Karlova universita, 100 Kčs 1948 30. výr.
republiky 3 ks škr.
2109 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1948 Karlova universita, 100 Kčs 1949 Stalin
3 ks dr. hr.
2110 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1949 Stalin 2 ks
0/0
520
1/1,1-/1
300
2112 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks
0/0
240
2113 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks
0/0
240
2114 100 Kčs 1948 Karlova universita 2 ks
0/0
240
0až1
210
0/0
240
0/0
240
0až1
50
0až1
50
0až1
20
0až1
60
0/0
50
0/0
50
0/0
30
0/0
30
0/0
30
0/0
30
0až1
20
0až1
20
0až1
30
79, 81, 85až89, 91, 92, 20 h. 1978, 80, 82až92 40 ks
2131 5 hal. 1975 2x, 10 hal. 1969 3x, 1970, 71 5x, 1992 4x 15 ks
0/0
20
2132 5 hal. 1977, 78, 79, 86, 91, 10 h. 1974až78, 80až89, 91, 92 22 ks
0/0
50
2133 5 hal. 1977, 78, 79, 86, 10 h. 1975, 76, 78, 80až89, 91, 92 20 ks
0/0
50
2134 5 hal. 1977až79, 86, 88až91, 10 hal. 1974až90 25 ks lakov.
0až1
20
2135 5 hal. 1991, 10, 20, 50 h., 1 Kčs 1991až92, 2 Kčs 1991 2x, 5 Kčs 1991 2x
13 ks lakov.
2136 10 haléřů 1961až71 kompletní sada 11 ks lakov.
0až1
20
0až1-
20
2137 10 hal. 1962až71 10 ks
0až1
80
2138 10 hal. 1962až71 10 ks
0až1
80
2139 20 haléřů 1972až90 19 ks lakov.
2140 20 hal. 1972až79, 50 hal. 1978, 79 po dvou kusech 20 ks
0až10až1
20
20
2141 50 hal. 1963 4x, 64 3x, 65 2x, 69 3x, 70 4x, 71 4x 20 ks
2142 50 hal. 1963, 64, 65, 69, 70, 71 kompletní sada 6 ks
1/1
20
0až1
50
2111 50 Kčs 1949 Stalin, 100 Kčs 1949 Stalin 2 ks rysky
2115 100 Kčs 1948 Karlova universita, 100 Kčs 1949 Hornická práva, 100 Kčs 1951
Gottwald 3 ks skvrnky
2116 100 Kčs 1949 700 let jihlavského horního práva 2 ks
2117 100 Kčs 1949 700 let jihlavského horního práva 2 ks
ČESKOSLOVENSKO 1953-1992
2118 1 hal. 1953až60, 62, 63, 86 11 ks
2119 1 hal. 1953až60, 62, 63, 86 11 ks
2120 1 hal. 1953až60, 62, 63, 86 2x 12 ks
2121 1 hal. 1953až57, 59, 60, 62, 63, 86, 3 hal. 1953, 54 12 ks
2122 1 hal. 1962, 63, 86, 3 hal. 1953, 54, 63 6 ks
2123 1 hal. 1962, 63, 86, 3 hal. 1953, 54, 63 6 ks
2124 1 haléř 1986 30 ks
2125 1 haléř 1986 30 ks
2126 1 haléř 1986 30 ks
2127 3 haléř 1953, 54, 63 3 ks
2128 3 haléř 1953 2x, 54 2x, 63 2x, 5 hal. 1953 2x, 54 2x 10 ks
2129 3 haléř 1953, 54, 63, 5 hal. 1953, 54, 63, 66, 67, 70, 72až76 14 ks lakov.
2130 5 haléř 1963, 67, 73, 74, 75, 78, 79, 86, 90, 10 h. 1962, 63, 64, 66až70, 78,
2143 50 hal. 1963, 64, 65, 69, 70, 71 kompletní sada 6 ks
2144 50 hal. 1963, 64, 65, 69, 70, 71, 78, 79, 82až90 17 ks
2145 50 hal. 1971 2x, 78, 79 2x, 82 2x, 83, 85 2x, 86, 1 Kčs 1969, 70, 82, 86, 91,
0až1
50
0až1
30
1/1
30
2 Kčs 1973, 75, 76, 77, 91 21 ks
2146 50 hal. 1978, 79, 82až92 13 ks
0až1
40
2147 50 hal. 1978, 79, 82až87, 89až92 12 ks
0až1
30
2148 2 Kčs 1972až75, 77, 80, 81, 83, 86, 89, 90, 91 oba typy 13 ks patina
0až1
80
2149 2 Kčs 1972až77, 80až84, 86, 89, 90, 91 oba typy 16 ks patina
0až1
120
2150 2 Kčs 1972až77, 80až86, 89, 90 15 ks
2151 3 Kčs 1965 2x, 66, 69 3x 6 ks
2152 5 Kčs 1967až70, 75, 78až85, 89, 90 15 ks hr.
2153 5 Kčs 1979, 84, 91 2x 4 ks
2154 10 Kčs 1954, 25 Kčs 1954 SNP 2 ks skvrnky
2155 10 Kčs 1955, 25 Kčs 1955 10. výr. osvobození 2 ks skvrnky
2156 10 Kčs 1957 Komenský, 10 Kčs 1964 20. výr. SNP 2 ks dr. hr.
2157 10 Kčs 1957 Willenberg
2158 10 Kčs 1964 20. výr. SNP, 10 Kčs 1966 Velká Morava 2 ks
2159 10 Kčs 1965 Jan Hus tmavé skvrny, téměř
2160 10 Kčs 1967 Academia Istropolitana dr. hr.
2161 10 Kčs 1990, 91, 92, 93 oba typy kompletní sada 5 ks
2162 10 Kčs 1990, 91, 92, 93 oba typy kompletní sada 5 ks
2163 10 Kčs 1991 2x, 92, 93 Masaryk 4x, 93 Štefánik 2x 9 ks
2164 10 Kčs 1992 4 ks patina
2165 25 Kčs 1954 SNP, 25 Kčs 1955 10. výročí osvobození 2 ks lakov.
2166 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození rysky
2167 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození, 25 Kčs 1970 25. výr. osvobození
2168 25 Kčs 1965 20. výročí osvobození, 25 Kčs 1970 25. výr. osvobození
0až1
50
1/1
20
0až2
80
0/0
30
1/1
140
0až1
140
1až1-
120
0/1
80
1/1,0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
80
0/0
0až1
80
60
0/0
20
0/0
180
0/0
80
2 ks
1/1,0/0
130
2 ks
0/0
120
0/0
180
0/0
160
0/0
160
0/0
380
0až1
300
0/0
200
0/0
200
0/0
180
0/0
200
0/0
200
0/0
300
0/0
250
kosmu 3 ks
2181 50 Kčs 1977 Kollár, 50 Kčs 1978 Nejedlý 2 ks
0/0
180
2182 50 Kčs 1977 Kollár, 100 Kčs 1980 Šmeral, 100 Kčs 1981 Španiel 3 ks
0/0
250
2183 50 Kčs 1978 Nejedlý, 100 Kčs 1977 Hollar, 100 Kčs 1986 Mácha 3 ks patina,
skvrnky
2184 50 Kčs 1978 Nejedlý, 100 Kčs 1981 Španiel, 100 Kčs 1982 Olbracht 3 ks
0/0
300
0/0
250
patina
2169 25 Kčs 1969 Purkyně vlas. rysky
2170 25 Kčs 1970 SND Bratislava
2171 25 Kčs 1970 SND Bratislava
2172 50 Kčs 1968 50. výročí republiky patina
2173 50 Kčs 1970 Lenin - rysky, 100 Kčs 1974 Smetana, 100 Kčs 1990 Čapek
3 ks
patina
2174 50 Kčs 1971 Hviezdoslav, 50 Kčs 1978 Kremnica 2 ks patina
2175 50 Kčs 1972 Myslbek, 100 Kčs 1976 Kaplan 2 ks patina, skvrnky
2176 50 Kčs 1973 Vítězný Únor, 50 Kčs 1979 IX. sjezd KSČ 2 ks patina
2177 50 Kčs 1973 Jungmann, 100 Kčs 1978 Fučík 2 ks nep. hr., patina, skvrnky
2178 50 Kčs 1974 Jesenský, 50 Kčs 1975 Neumann 2 ks patina
2179 50 Kčs 1974 Jesenský, 100 Kčs 1976 Král, 100 Kčs 1988 Benka 3 ks patina
2180 50 Kčs 1975 Neumann, 100 Kčs 1980 Spartakiáda, 100 Kčs 1981 člověk v
2185 50 Kčs 1978 Nejedlý, 100 Kčs 1981 člověk v kosmu, 100 Kčs 1983 Marx 3 ks
2186 50 Kčs 1978 Kremnica, 100 Kčs 1981 člověk v kosmu, 100 Kčs 1982 Olbracht
0/0
250
0/0
250
3 ks
2187 50 Kčs 1978 Kremnica, 100 Kčs 1981 Španiel, 100 Kčs 1984 Zápotocký 3 ks
0/0
250
2188 50 Kčs 1978 Kremnica, 100 Kčs 1982 Olbracht, 100 Kčs 1984 Neruda 3 ks
0/0
250
2189 50 Kčs 1978 Kremnica, 100 Kčs 1982 Olbracht, 100 Kčs 1984 Zápotocký 3 ks
0/0
250
2190 50 Kčs 1979 IX. sjezd KSČ, 100 Kčs 1979 Botto 2 ks patina
0/0
200
2191 50 Kčs 1979 IX. sjezd KSČ, 100 Kčs 1982 koněspřežka, 100 Kčs 1983
Chalupka 3 ks
2192 50 Kčs 1979 IX. sjezd KSČ, 100 Kčs 1982 koněspřežka, 100 Kčs 1983 Marx
3 ks
2193 50 Kčs 1979 IX. sjezd KSČ, 100 Kčs 1983 Marx, 100 Kčs 1984 Zápotocký
3 ks
2194 50 Kčs 1986 Praha, 50 Kčs 1988 Jánošík 2 ks
0/0
250
0/0
250
0/0
250
0/0
120
2195 50 Kčs 1986 města kompletní sada 5 ks
0/0
360
2196 50 Kčs 1987 kůň Převalského, 100 Kčs 1983 Hašek, 100 Kčs 1985 Helsinky
3 ks
2197 50 Kčs 1987 kůň Převalského, 100 Kčs 1983 Chalupka, 100 Kčs 1985
Helsinky 3 ks
2198 50 Kčs 1987 kůň Převalského, 100 Kčs 1983 Národní divadlo, 100 Kčs 1985
Brandl 3 ks
2199 50 Kčs 1988 Jánošík, 50 Kčs 1989 železnice Břeclav-Brno 2 ks patina
0/0
250
0/0
250
0/0
250
0/0
110
2200 50 Kčs 1988 Jánošík, 100 Kčs 1984 Bel, 100 Kčs 1985 Brandl 3 ks
2201 50 Kčs 1988 Jánošík, 100 Kčs 1984 Neruda, 100 Kčs 1986 Mácha 3 ks
2202 50 Kčs 1989 železnice, 100 Kčs 1985 Hollý, 100 Kčs 1986 Mácha 3 ks
2203 50 Kčs 1990 Sv. Anežka, 100 Kčs 1985 hokej, 100 Kčs filatelie Praga 3 ks
2204 50 Kčs 1990 Sv. Anežka, 100 Kčs 1985 Kukučín, 100 Kčs 1988 filatelie Praga
0/0
250
0/0
0/0
250
250
0/0
250
0/0
250
0/0
250
0/0
250
0/0
220
0/0
200
0/0
200
0/0
550
0/0
550
0/0
320
0/0
550
0/0
380
0/0
380
0/0
380
0/0
320
0/0
0/0
320
550
0/0
320
0/0
340
3 ks
2205 50 Kčs 1991 parník Bohemia, 100 Kčs 1985 Kukučín, 100 Kčs 1988 Benka
3 ks
2206 50 Kčs 1991 parník Bohemia, 100 Kčs 1989 17. listopad, 100 Kčs 1990 Čapek
3 ks
2207 50 Kčs 1991 lázně kompletní sada 3 ks
2208 100 Kčs 1980 Spartakiáda, 100 Kčs 1983 Hašek 2 ks
2209 100 Kčs 1984 Bel, 100 Kčs 1985 Kukučín 2 ks patina
2210 500 Kčs 1987 Josef Lada patina
patina
ČESKÁ REPUBLIKA 19932211 200 Kč 1995 50. výročí vítězství nad fašismem, 200 Kč Ponrepo 2 ks
2212 200 Kč 1995 Šafařík etue, certifikát
2213 200 Kč 1995 Šafařík, 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU 2 ks
2214 200 Kč 2005 Slavkov etue, certifikát
2215 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek etue, certifikát
2216 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek etue, certifikát
2217 200 Kč 2008 Schengen etue, certifikát
2218 200 Kč 2008 Schengen etue, certifikát
2219 200 Kč 2008 Schengen, 200 Kč 2008 NTM Praha, certifikáty 2 ks
2220 200 Kč 2008 V. Ponrepo etue, certifikát
2221 200 Kč 2008 NTM Praha etue, certifikát
2222 200 Kč 2008 Hokejový svaz etue, certifikát
2223 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU etue, certifikát
2224 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec etue, certifikát
2225 200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw etue, certifikát
2226 200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw etue, certifikát
2227 200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw, 500 Kč 2012 J. Trnka certifikáty
2228 200 Kč 2009 Keplerovy zákony etue, certifikát
2229 200 Kč 2009 Severní pól etue, certifikát
2230 200 Kč 2010 Staroměstský orloj etue, certifikát
2231 200 Kč 2010 Gustav Mahler etue, certifikát
2232 200 Kč 2010 Alfons Mucha etue, certifikát
2233 200 Kč 2010 Alfons Mucha etue, certifikát
2234 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
2 ks
etue,
certifikát
2235 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny etue,
certifikát
2236 200 Kč 2010 Karel Zeman etue, certifikát
0/0
320
0/0
320
0/0
320
0/0
340
0/0
340
0/0
1000
0/0
320
0/0
320
0/0
340
0/0
340
0/0
340
0/0
340
0/0
440
0/0
440
0/0
360
2237 500 Kč 2013 B. Blachut certifikát
0/0
700
2238 500 Kč 2014 J. Kolář certifikát
0/0
700
PROOF
1600
PROOF
PROOF
850
850
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
420
PROOF
420
PROOF
350
PROOF
600
PROOF
600
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
350
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
350
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
350
PROOF
400
PROOF
400
PAMĚTNÍ MINCE PROOF V ETUI ČSSR, ČR
2239 200 Kč 2005 automobil Laurin & Klement
2240 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek certifikát
2241 200 Kč 2006 Jaroslav Ježek certifikát
2242 200 Kč 2007 Jarmila Novotná certifikát
2243 200 Kč 2007 Jarmila Novotná certifikát
2244 200 Kč 2007 Družice certifikát
2245 200 Kč 2007 Družice certifikát
2246 200 Kč 2007 Družice certifikát
2247 200 Kč 2008 Karel IV. - zakládání vinic certifikát
2248 200 Kč 2008 Karel IV. - zakládání vinic certifikát
2249 200 Kč 2008 Josef Hlávka certifikát
2250 200 Kč 2008 Josef Hlávka certifikát
2251 200 Kč 2008 Schengen certifikát
2252 200 Kč 2008 Schengen certifikát
2253 200 Kč 2008 V. Ponrepo certifikát
2254 200 Kč 2008 V. Ponrepo certifikát
2255 200 Kč 2008 V. Ponrepo certifikát
2256 200 Kč 2008 NTM Praha certifikát
2257 200 Kč 2008 NTM Praha certifikát
2258 200 Kč 2008 NTM Praha certifikát
2259 200 Kč 2008 Hokejový svaz certifikát
2260 200 Kč 2008 Hokejový svaz certifikát
2261 200 Kč 2008 Hokejový svaz certifikát
2262 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec certifikát
2263 200 Kč 2009 MS v lyžování Liberec certifikát
2264 200 Kč 2009 Severní pól certifikát
2265 200 Kč 2009 Severní pól certifikát
2266 200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw certifikát
2267 200 Kč 2009 Rabi Jehuda Löw certifikát
2268 200 Kč 2009 Keplerovy zákony certifikát
2269 200 Kč 2009 Keplerovy zákony certifikát
2270 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU certifikát
2271 200 Kč 2009 Předsednictví ČR v Radě EU certifikát
2272 200 Kč 2010 Staroměstský orloj certifikát
2273 200 Kč 2010 Staroměstský orloj certifikát
2274 200 Kč 2010 Gustav Mahler certifikát
2275 200 Kč 2010 Gustav Mahler certifikát
2276 200 Kč 2010 Alfons Mucha certifikát
2277 200 Kč 2010 Alfons Mucha certifikát
2278 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
2279 200 Kč 2010 Sňatek Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny
2280 200 Kč 2010 Karel Zeman certifikát
2281 200 Kč 2010 Karel Zeman certifikát
2282 200 Kč 2013 A. Klar certifikát
2283 200 Kč 2013 Wichterle certifikát
2284 500 Kč 2015V. Thám certifikát
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
420
PROOF
420
PROOF
400
PROOF
400
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
PROOF
440
certifikát
PROOF
800
certifikát
PROOF
800
PROOF
460
PROOF
460
PROOF
460
PROOF
420
PROOF
760
0/0
240
0/0
300
0/0
340
0/0
480
0/0
800
2-/2-
20
1-/1-
50
3/2
30
2až3
60
2až2-
80
ROČNÍKOVÉ SADY OBĚŽNÝCH MINCÍ ČSSR,ČSFR,ČR
2285 1992 etue
2286 1993 mincovny Hamburg, Winnipeg, Jablonec etue
2287 1994 minc. Hamburg, Winnipeg, Jablonec etue
2288 1994 minc. Hamburg, Jablonec hliníkové ražby matové provedení, etue /sady
pro FIBEX/
2289 2000 etue +10 a 20 Kč k Milléniu
NĚMECKO
2290 Augsburg město 2 krejcar /1/2 batzen/ 1625 s titulem Ferdinanda II. KM-16
2291 2 krejcar /1/2 batzen/ 1665 s titulem Leopolda I. KM-88 patina
2292 Baden Karl Friedrich VI kreuzer 1807 KM-140
2293 Bavorsko Landshut Jindřich IV. 1393-1450 landshutský fenik se čtyřrázem
helma/"H" Rad.44 3 ks
2294 Jindřich IV. 1393-1450 oettingenský fenik se čtyřrázem pes se stromem/"H"
Rad.55 3 ks měděnka
2295 Albrecht V. 1550-79 1/2 batzen 1567 SJ-997 opisy část. nedoraženy
2/2
50
2296 Maximilian III. Josef 1745-77 II pfennig 1766, 3 krejcar 1766 KM-245,209
3 ks
2297 1 krejcar 1757 KM-474/207/
2až2-
30
2-/1-
60
2298 Maximilian I. Josef 1806-25 Cu 1 krejcar 1806 KM-343 část. navrtán "R"
2-/2
60
2299 Ludwig I. 1825-48 3 krejcar 1839, Ludwig II. 2 pfennig 1871 KM-423,472
2 ks
2300 Brandenburg-Bayreuth Friedrich 1735-63 1 krejcar 1750 CLR KM-192
2až2-
25
2/1-
20
2301 Falc-Neuburg/Horní Falc Jan Hornofalcký +1448 se synovcem Ludvíkem IV.
2až2-
100
2302 Goslar-město 1 pfennig 1750 HCRF
2-/2-
20
fenik se čtyřrázem dva znaky/"AM" Rad.4 3 ks
KM-107
2303 Hannover Ernst August 1837-51
2 pfennig 1845 A, 1/12 tolaru 1839 S
KM-174.1,179.2 2 ks
2304 Georg V. 1851-66 1 groschen 1858 B, 59 B KM-236 2 ks
2305 Hals-Leuchtenberg Jan III. 1407-43 a nástupci fenik se čtyřrázem Rad.4
4 ks nedor., měděnka
2306 Hessen-Kassel Wilhelm IX. 1785-1803 1 heller 1799, Wilhelm II.
2 silbergroschen 1842 KM-543,604 2 ks
2307 Nassau-Weilburg Albrecht 1559-93 1/2 batzen 1589 SJ-2400 část.
nedoražen
2308 Nassau Friedrich Wilhelm 1788-1816 1 krejcar 1809, Adolph 1 kr. 1859
KM-3b,54 2 ks
2309 Pfalz-Simmern Richard 1569-98 1/2 batzen 1582 s titulem Rudolfa II.
SJ-2074 část. nedor.
2310 Pfalz-Zweibrücken Johann I. 1569-1604 3 krejcar 1602 SJ-2015, KM-3
vada střížku, část. nedor.
2311 Prusko Wilhelm I. 1 pf. 1862 A, 63 A, Sasko 2 pf. 1869 B KM-480,1217 3 ks
2312 Regensburg město 1 krejcar 1696 MF KM-176 okr.
2313 Reuss-Obergreiz Heinrich XIX. 1817-36 3 pfennig 1829
KM-103 drobná
vada střížku
2314 Sasko Johann 1854-73 2 pfennig 1855 F, 1864 B, 5 pf. 1863 B, 1
neugroschen 1873 B 4 ks škr.
2315 Sasko-Weimar-Eisenach Karl Alexander 1853-1901 2 pfennige 1865 A
KM-90
2316 Schwarzburg-Sonderhausen GünterFriedrich Carl II. 1835-80
1 silbergroschen 1846 A KM-21
2317 Solms-Lich Philipp 1590-1631 3 krejcar 1618 s titulem Matyáše SJ-2359
nedor., okr.
2318 3 krejcar b.l. s titulem Matyáše podobný jako SJ-vyobr. XXXVIII/1155
zapravená dírka
2319 císařství 1 pf. 1876 A, 1906 A, 07 D, 2 pf. 1876 A, 1907 A, 12 D, 5 pf. 1875 A,
99 A, 1911 A, 17 J, 18 A, 19 A, 10 pf. 1889 A, 90 A, 1905 A, 16 A,D, 21 A, 21
bzn. Zn, 19 ks hr., dr. koroze
2320 Výmarská republika 50 pf. 1919 D, 20 A 2x, 20 E, 21 A 2x, 21 D, 22 A 2x, 22
E 10 ks dr. koroze
2321 200 M 1923 A 3x, 23 D, 500 M 1923 A 3x 7 ks dr. koroze
2322 III. říše 5 RM 1935 A, F, 1936 D KM-86 3 ks nep. hr., rysky
2323 5 RM 1937 G svastika KM-94 2x dr. rýha, rysky
2324 SRN 2 M 1963 F Max Planck KM-116 nep. hr.
2325 5 M 1969 F Mercator KM-126.1
2326 5 M 1974 D Kant KM-139
2327 5 M 1975 J Ebert KM-141
2328 5 M 1975 F Památky KM-142.1
2329 5 M 1976 D Grimmelshausen KM-144
2330 5 M 1977 J Gauss KM-145
2331 5 M 1978 D Stresemann KM-147
2332 10 M 1988 F Carl Zeiss KM-169 nep. hr.
2333 10 M 1990 F císař Friedrich I. Barbarossa KM-174
2334 10 M 1990 F císař Friedrich I. Barbarossa KM-174
2335 10 M 1990 F císař Friedrich I. Barbarossa KM-174
2336 NDR 5 M 1971 Brandenburská brána 2x, 5 M 1972 Míšeň 2x
KM-29,37 4 ks
2až3
30
2až2-
25
2
120
2/2,2-/3
30
2/2
60
2-až3
20
2/2
80
1-/1-
100
1/1
20
1/1
60
1-/1-
40
1-až2-
40
1/1
40
3/2
20
1-/1
80
2/2
40
1až2
30
0až1
20
0až1
20
1/1
350
1/1
120
1/1
30
PROOF
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
120
0/0
180
0/0
180
0/0
0/0
180
180
0až1
20
2337 10 M 1972 Buchenwald, 10 M 1973 X. festival, 10 M 1976 20. výročí armády
1/1
20
2/3,1/1
20
1až2
20
KM-38,44,61 3 ks
EVROPA
2338 Belgie Leopold I. 1831-65
2 cent. 1836, Leopold II. 1 cent 1869 KM-1.2,33.1
2 ks
2339 Leopold II. 1865-1909 5 c. 1905 fr., 10 c. 1902 fr., 1904 vl., německá okupace
5 c. 1915, 16, 25 c. 1916 6 ks dr. kor.
2340 10 c. 1903 vl. KM-53, německá okupace 25 c. 1917 KM-82 2 ks patina
2341 Albert I. 1909-34 5 c. 1910 fr., 1920 vl., 1922 fr., 10 c. 1920 vl., 1927 fr.,
50 c. 1922 fr., 1923 vl. 10 ks hr.
2342 Bulharsko Ferdinand I. 1887-1918 20 stotinky 1917 Zn KM-26a
2343 lidová republika 1, 2 leva 1969 25. výr. revoluce, 1 lev 1969 Osvobození od
Turků KM-75,75,76 3 ks
2344 1, 2 leva 1969 Osvobození od Turků, 2 leva 1966 Orchidski KM-76,77,73
3 ks
2345 Dánsko Frederik VII. 1848-63 1 rigsmontskilling 1856 2x, 1863 KM-763
3 ks
2346 1 skilling rigsmont 1860 KM-763
2347 Estonsko 1 kroon 2000, Makedonie 5 den. 1973, Portugalsko 1 esc. 1968,
25 esc. 1980, San Marino 200 lire 1995 děti 5 ks
2348 Francie III. republika 1871-1940 5 c. 1922až26, 32, 35, 37, 10 c. 1918, 19,
21až24, 29, 30, 32, 34, 35, 25 c. 1918, 21, 23, 30až32 25 ks
2349 10 centimes 1918, 20až25, 29, 30, 31, 35, 41 oba typy KM-866a,897 13 ks
2350 25 centimes 1903 2x, 04, 05, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 30, 32, 33 13 ks
2351 50 c. 1922, 23, 24, 25, 31, 38, 1 fr. 1922, 23, 25, 39, 40, 2 fr. 1922, 25, 34, 38
15 ks
2352 1 franc 1921až24, 31, 32, 38, 39, 40, 2 fr. 1921až23, 32, 39, 40, 41 oba typy
17 ks
2353 IV. republika 1947-58 20 fr. 1950, 51, 52 2x, 53 7 ks
2354 V. republika 1959- 1 centime 1966, 5 c. 1966, 10 c. 1963, 20 c. 1963,
1/2 fr. 1986, 1 fr. 1960, 2 fr. 2000, 5 fr. 1971 8 ks
2355 5 francs 1964 KM-926 dr. hr.
2356 Guernsey Jiří V. 1910-36 8 doubles 1934 H KM-14 patina
2357 Itálie Napoleonovo království Napoleon I. 1804-14 1 centesimo 1808 V
KM-1.3 dr. koroze
2358 Vittorio Emanuele II. 1861-78 2 c. 1867 M, 5 c. 1861 M, 62 N, 67 M,
10 c. 1862 bzn., 63 bzn., 66 M, 66 N, 67 N 9 ks dr. hr.
2359 1 lira 1863 M-BN KM-15.1
1/1
40
1až2
20
1/1
50
1/1
20
1/1
20
1až1-
50
2/2
20
1/1
30
0až1
30
1/1
20
0až1
25
0až1
30
1až1-
30
1až1-
25
0až1-
20
1/1
160
1/1
30
3/3
40
1-až2-
26
2-/2
60
2360 Umberto I. 1878-1900 2 c. 1898 R, 10 c. 1893 B/I, 94 B/I, 20 c. 1894 KB 4 ks
1až2-
20
2361 1 lira 1887 M, 2 lire 1882 R KM-24.2,23 2 ks škr.
2až2-
130
2362 Vittorio Emanuele III. 1900-46
5 c. 1920, 21, 25, 33, 20 c. 1908, 09, 10, 12,
13, 14, 18, 21, 22, 1 lira 1922 2x 15 ks
2363 1 lira 1902 R KM-32
0až1
30
2/1-
50
2364 5 lire 1927 R KM-67
1-/1-
50
2365 republika 500 lire 1964 KM-98
0/0
160
2366 Jugoslávie Petar I. 1918-21
1/1
20
1/1
1/1
20
80
0až1-
30
10 para 1920, Petar II. 2 din. 1938, republika
10 din. 1977, 81 4 ks dr. hr.
2367 Lotyšsko 2 santimi 1932 KM-2
2368 2 lati 1925 KM-8
2369 Maďarsko lidová republika
2 fill. 1950, 5 f. 1960, 10 f. 1973, 20 f. 1980, 50 f.
1967, 1 forint 1973, 2 ft. 1962, 79, 5 ft. 1971, 10 ft. 1977, 83, 20 ft. 1982 12 ks
2370 Malta 3 mils 1972, 1 cent 1977, 2 c. 1977, 10 c. 1972, 1 cent 1991 5 ks
2371 Nizozemí Kampen duit 1659 KM-51 okr.
2372 pod Španělskem - Namur Filip V. Španělský 1 liard 1709 KM-2
2373 království Wilhelmina I. 1890-48 1 cent 1942 2x, 5 c. 1941 2x, 10 c. 1941, 42
vše válečné vydání Zn 6 ks dr. koroze
2374 10 cents 1934, 25 c. 1913 "R" KM-163,146 2 ks
2375 10 cents 1938 KM-163
2376 Polsko Stanislaw August Poniatowski 1764-95 groš 1767 G KOP-2188,
KM-177 2 ks koroze
2377 lidová republika 10 zl. 1959 Kopernik, 1964 Kazimír Veliký oba typy,
10 zl. 1965 Varšava oba typy, 10 zl. 1966 Kosciuszko 6 ks
2378 10, 20 zlotých 1959až82 každá mince jiná 23 ks
1/1
20
3/2-
20
3-/3
60
1až1-
30
1/0,2/2
60
1/1
20
2až3
40
1/1
40
0až1
60
2379 50 zl. 1979 Měšek I., 1980 Boleslav I., 1980 Kazimír I., 1981 Boleslav II, 1981
0/0
100
2380 50 zl. 1981 FAO, 1982 Boleslav III., 1983 divadlo, 1983 Jan III., 1983
0/0
100
Vladislav I., 1981 generál Sikorski 6 ks
Lukasiewicz, 100 zl. 1988 Povstání 6 ks
2381 100 zl. 1984 40 let PLR, 100 zl. 1985 Matka KM-151,157 2 ks
0/0
30
2382 100 zl. 1985 Přemysl II., 1986 Vladislav I., 1988 Jadwiga KM-155,160,183
3 ks
2383 200 zl. 1976 XXI. OH KM-86
0/0
60
0/0
140
2384 500 zl. 1989 II. svět. válka, 500 zl. 1989 Vladislav II. KM-185,194 2 ks
2385 Portugalsko Joao V. 1706-50 X reis 1748 KM-227 lakováno, dírka
2386 Luiz I. 1861-89 X reis 1884, XX reis 1883, Carlos I. 20 reis 1891 KM-
0/0
40
2/2
20
1až2-
40
0až1
20
0až1
20
1/1
20
1/1,0/0
80
0/0
60
0až1
20
0až1-
20
0až1-
20
0až2
30
0/0
20
1/1
40
0až1-
40
1-/1-
40
526,527,553 3 ks
2387 Rakousko I. republika 100 K 1923, 24, 200 K 1924 2x, 1000 K 1924 2x 6 ks
2388 1 groschen 1925až30, 32až37 12 ks lakov.
2389 1 groschen 1925až29, 32, 34, 36, 37, II. republika 1 gr. 1947
KM-2836,2873
10 ks dr. hr.
2390 1/2 schilling 1925, 1 schill. 1924 KM-2839,2835 2 ks
2391 1 schilling 1925 KM-2840 patina, skvrnky
2392 II. republika 2 groschen 1952, 54, 57, 62, 65 2x, 85, 5 gr. 1957, 63, 65, 66,
68, 72 2x 14 ks skvrnky
2393 10 groschen 1951až97 každý ročník jiný 40 ks
2394 50 groschen 1959až63, 66, 67, 69, 71, 72, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 84, 85,
87až93, 97 26 ks
2395 1 schilling 1959až76, 78až90 31 ks
2396 1 schilling 1990až98 vše po dvou kusech 18 ks převážně
2397 5 schilling 1961 KM-2889 dr. hr.
2398 5 schilling 1969, 71, 73, 74, 78, 89až95 12 ks dr. hr.
2399 10 schilling 1958 KM-2882
2400 10 schilling 1974, 76, 78, 79, 84, 85, 88až91, 93, 95 12 ks rysky, škr.
2401 25 schilling 1955 Národní divadlo KM-2880
2402 25 schilling 1956 Mozart, 1957 Mariazell KM-2881,2883 2 ks rysky
2403 25 schilling 1958 1958 Welsbach, 1959 arciv. Johann KM-2884,2887 2 ks
rysky
2404 25 schilling 1960 Korutany, 1962 Bruckner KM-2890,2892 2 ks parina, rysky
2405 25 schilling 1964 Grillparzer, 1967 M. Terezie KM-2895,2901 2 ks
2406 25 schilling 1968 Hildebrandt KM-2903 vlas. rysky
2407 25 schilling 1970 Lehár, 1971 Burza KM-2907,2910 2 ks patina
patina
0až1-
80
0/0
140
1/1,0/0
180
1/1,0/0
180
0/0
180
0/0
180
1/0
120
0/0
180
2408 25 schilling 1972 Ziehrer, 1973 Reinhardt KM-2912,2915 2 ks škr.
2409 50 schilling 1959 Tyroly KM-2888 dr. hr., škr.
2410 50 schilling 1963 600 let unie KM-2894 rysky
2411 50 schilling 1968 Parlament KM-2904.1 skvrnky, patina
2412 50 schilling 1969 Maximilian I. KM-2906 patina
2413 50 schilling 1970 Renner KM-2909 škr.
2414 50 schilling 1971 Raab KM-2911 škr.
2415 50 schilling 1972 Universita Salzburg KM-2913 patina
2416 50 schilling 1972 Vysoká škola zemědělská KM-2914 patina
2417 50 schilling 1973 Bummerlhaus KM-2916 dr. hr.
2418 50 schilling 1973 Körner KM-2917
2419 50 schilling 1974 Zahradnická výstava KM-2919 dr. hr., rysky
2420 50 schilling 1974 Policie KM-2920
2421 50 schilling 1974 Dóm v Salzburgu KM-2921
2422 50 schilling 1978 Schubert KM-2937 tmavé skvrnky
2423 5 euro 2006 Mozart KM-3131 patina
2424 5 euro 2013 Vídeňský valčík
2425 5 euro 2013 Země vod
2426 5 euro 2014 Nový rok
2427 5 euro 2014 Antarktida
2428 10 euro 2013 Niederösterreich - Wachau
2429 10 euro 2013 Vorarlberg - Bodensee
2430 10 euro 2014 Salzburg - Mozart
2431 Rumunsko Mihai I. 1940-47 200 lei 1942 KM-63
2432 100 000 lei 1946 KM-71 rysky
2433 100 000 lei 1946 KM-71 rysky
2434 Rusko Alžběta 1741-61 děnga 1748 KM-188 silná koroze, čistěno
2435 Alexandr I. 1801-25 2 kopějky 1813 NM/EM, 1814 NM/EM KM-118.3
1/1,0/0
160
1/1
160
0/0
180
1/1
160
0/0
180
1/1
140
1/0
160
0/0
180
0/0
160
0/0
160
0/0
160
0/0
120
0/0
120
0/0
140
PROOF
120
0/0
130
0/0
130
0/0
130
0/0
130
0/0
130
0/0
0/0
260
260
0/0
260
1/1
45
0/0
320
0/0
320
2-/3
20
2až3
60
2-/2-
30
2/2
40
2438 Alexandr II. 1855-81 5 kop. 1858 EM, 1860 EM KM-152.1,6a 2 ks hrany
2-až3
30
2439 Mikuláš II. 1894-1917 1/2 kopějka 1897, 2 k. 1894, 95, 1907, 09, 3 k. 1903,
08 vše SPB 7 ks
2440 1/2 kopějka 1912 SPB, 1 kop. 1915 bzn., 2 kop. 1903 SPB 3 ks
1-až3
60
1až2-
20
2 ks
škr., dr. vrypy
2436 Mikuláš I. 1825-55 1 kopějka 1841 EM KM-144.1 vada střížku
2437 2 kopějka 1840 EM KM-154.1 nep. hr., dr. vrypy
2441 10 kop. 1905 SPB/AK, 15 kop. 1908 SPB/EB KM-20a.2,21a.2 2 ks
2442 50 kopějek 1896 minc. Paříž KM-58.1 dr. hr.
2443 1 rubl 1896 AG KM-59.3
2444 SSSR 1 kop. 1949, 61, 63, 66až72, 75až85, 87 22 ks
2445 1 kopějka 1981, 2 k. 1956, 80, 3 k. 1940, 57, 61, 70, 72, 78, 79, 81, 5 k. 1961,
2-/2,1/1
20
2-/2-
150
3/2-
200
0až1-
20
1až1-
30
10 k. 1940, 61, 71, 73až75, 77až80, 15 k. 1939, 54, 61, 62, 67 pamětní, 80,
20 kop. 1932, 56, 61, 62, 67 pamětní, 78 34 ks skvrnky
2446 2 kopějka 11x, 3 kop. 10x, 5 kop. 6x 1940až90 každý ročník jiný 27 ks
skvrnky
2447 1/2 rubl 1925 PL KM-89.2
0až1
40
1-/1
120
2448 50 kopějka 1967 pamětní, 80, 1 rubl 1964, 70 Lenin
0až1
20
KM-139,133a.2,134a.2,141 4 ks skvrnky
2449 1 rubl 1970 Lenin, 1977 60. výr. revoluce, 1977 OH Moskva, 1981 Gagarin
0až1
20
4 ks
2450 1 rubl 1989 Lermontov KM-228 plast. etue
PROOF
60
2451 1 rubl 1990 Čajkovskij KM-236 plast. etue
PROOF
60
2452 1 rubl 1990 Rajnis KM-257 plast. etue
PROOF
60
2453 1 rubl 1990 Skorina KM-258 plast. etue
PROOF
60
2454 5 rublů 1988 Sofijský chrám v Kyjevě KM-219 folie
PROOF
70
2455 5 rublů 1990 Petrodvorec KM-241 folie
PROOF
70
2456 5 rublů 1990 Uspenský chrám v Moskvě KM-246 folie
PROOF
70
2457 5 rublů 1990 Jerevan KM-259 folie
PROOF
70
2458 federace 10 rublů 2012 město - hrdina Velké Luky, Velký Novgorod, 2013
Kozelsk, Kronštat 4 ks
2459 10 rublů 2014 město - hrdina Starý Oskol, Tichvin, 2015 Groznyj 3 ks
0/0
110
0/0
85
2460 25 rublů 2014 OH Soči olymp. plamen zataveno ve folii
0/0
60
0až1-
30
1/1
20
2461 Řecko království 5 lepta 1912, 10 lepta 1912, 22, republika 50 lepta 1926,
26 B, 1 drachma 1926 2x 7 ks
2462 Srbsko Petar I. 1903-18 2 pare 1904 KM-23, Jugoslávie 10 para 1920
KM-2 2 ks
2463 Španělsko Alfonso XII. 1874-85 10 centimos 1878 OM KM-675 nep. hrana
2-/2-
20
2464 Švédsko Oscar II. 1872-1907 1 krona 1907 EB KM-722
2/1-
80
2465 Švýcarsko konfederace 20 rappen 1851 BB KM-7 "R"
3/3
60
2466 Turecko 20 para AH1223 r.32, 5 p. AH1327 r.3, 1 kur. 1939, 5 kur. 1961,
50 lira 1986, 87 2x, 100 l. 1987, 1000 l. 1993, 5000 l. 1994, 10, 25 bin lira
1998 12 ks
2467 Muhammad V. AH1327-36/1909-18/ 5 para AH1327 r.2,3,6 KM-759, 10 p.
r.3, 5 2x, 6, 7 KM-760, 20 p. r.5 3x KM-761, 40 p. r.4 3x, 8 KM-766,779
15 ks
2468 Muhammad VI. AH1336-41 /1918-23/ 40 para AH1336 r. 4/1920/ 4x KM-828,
republika 10 kurush 1926 KM-836 5 ks
2469 Velká Británie Jiří III. 1760-1820 1/2 penny 1806 KM-662 dr. hr., koroze
0až1-
50
0až2-
30
1až1-
25
3/3
20
2470 Viktorie 1837-1901 1 p. 1898 - vryp, 99, Edward VII. 1/2 penny 1907, 09 4 ks
hr.
2471 Viktorie 1837-1901 1 p. 1900, Jiří V. 1 p. 1912 H 2x, 18 H, 1 shill. 1920, 2?,
Alžběta II. 1/2 1967, 1 p. 1965 2x 9 ks
2472 Viktorie 1837-1901 florin 1874, 1/2 crown 1883 KM-746.2,756 2 ks
1-až2-
20
0až3
30
3až4
200
2473 Jiří V. 1910-36 1/2 penny 1921, 1 p. 1912 2x, 13, Jiří VI. 1 p. 1937 5 ks hr.
2474 Jiří V. 1910-36 1 shilling 1925 KM-816a
2475 Jiří VI. 1936-52 1/2 penny 1937, 44 2x, 1 p. 1937, 3 p. 1937, 42, 43, Alžběta
1až2
20
1-/1
25
1až2
20
1až1-
20
1/1,2/2
20
0až2-
30
0až1
30
1až1-
20
II. 1 p. 1963, 66, 67, 3 p. 1965 11 ks hr.
2476 Alžběta II. 1952- 2 shilling 1957, 1/2 crown 1955, 5 n. p. 1989, 10 n. p. 1968
4 ks
AFRIKA
2477 Egypt britský protektorát 1914-22
5 milliemes 1917 KM-315, Fuad I. 1 mil.
1924 KM-331 2 ks
2478 britský protektorát 1914-22 10 mil. 1917, Farouk 10 m. 1938 2x, 41, 43, UAR
2 mil. 1962, 10 mil. 1958, 20 mil. 1958, 5 piastr 1967, republika 10 mil. 1979
FAO 10 ks
2479 Keňa 20 shill. 1998, Sierra Leone 1/2 cent 1964, Somálsko 1 shill. 1994,
Rwanda 1 fr. 1985, Quatar a Dubai 25 dirhems 1966 5 ks
2480 Maroko francouzský protektorát Mohamed V. 1927-60 10 francs AH1371,
20 fr. AH1371, 1 dirham 1965 KM-49,50,56 3 ks
2481 Tunis francouzský protektorát
Muhammad al-Nasr Bey 5 centimes 1908 A
2/2
20
dr. hr.
1-/1-
20
přeražba na minci 80 reis 1828 R
2-/3
40
1až2-
20
0/0
30
1/1
20
0/0
40
KM-235 vada mater.
AMERIKA
2482 Argentina dos /2/ centavos 1884 KM-33
2483 Brazilie provincie ICO 40 reis b.l. /1835/
Pedra I. KM-366.1/444.1/
2484 republika 100 reis 1893, 200 reis 1889, 94, 98 4 ks hr.
2485 Kanada Jiří V. 1910-36 1 cent 1920 malý typ KM-28 skvrnka
2486 Jiří VI. 1936-52 10 cents 1940 KM-34 skvrnky
2487 Alžběta II. 1952- 1 dollar 1974 Winnipeg KM-88a patina
2488 USA 1 cent 1950 D, 1/4 dollar 1965, 1/2 doll. 1967 Kennedy 3 ks
2489 1/2 dollar 1964 Kennedy KM-202
2490 1/2 dollar 1971 D, 1 doll. 1971 KM-202b,203 2 ks
0až1
30
1/1
110
0/0,1/1
80
0až1
30
0/0
30
1/1,1-/1-
50
ASIE
2491 Barma 5 pyas 1987 FAO, 10 p. 1983 FAO, 25 p. 1980 FAO, 1986 FAO,
50 p. 1975 FAO 5 ks skvrnky
2492 Brunei 1 sen 1993, 94, 96, 2000, Indie 2 paise 1967, Samoa 2 sene 1974,
96, Tonga 1 sen 2002, Papua Nová Guinea 5 t. 2002, 10 t. 2002 10 ks
2493 Čína dynastie Čching císař Kao-cun 1736-96 cash b.l. /1736-95/ min. financí
Peking KM-387.1 2 ks rozdílné velikosti
2494 císař Žen-cung 1796-1821 cash b.l. /1796-1820/ minc. Yunnan Fu KM-453.1
2/2
30
2495 císařství provincie Chihli císař Kuang-hsü 1875-1908 10 cash CD /1906/
KM-10c
2496 císařství provincie Kwantung cash b.l. /1890-1908/ KM-190
1/1
20
1/1
40
2497 cash b.l. /1906-08/ minc. Kuang KM-191 2 ks
1/1
50
2498 provincie Yunnan cash b.l. /1821-51/ minc. Tung KM-27.-2.1
1/1
40
0až1
20
0/0
130
0/0
110
2502 Mongolsko 1, 2, 5, 10, 15, 20 mongo 1959, 1 tugrik 1971 50 výročí revoluce
7 ks
2503 2, 10, 15, 20 mongo 1959 KM-22,24,25,26 4 ks škr.
0až1
20
1/1
20
2504 Pakistan 1 paisa 1970, 95 FAO, 2 p. 1974 FAO, 5 p. 1965, 10 p. 1967, 71, 83,
0až1
20
1až2
30
2499 Irán Muhammad Ali Shah Ms žeton napodobující 1/2 toman mladý portrét,
francouzský opis/arabský text ve věnci zlac. Ms 14mm /údajně rozdáváno při
návštěvě Paříže/ 2 ks var.
2500 50, 100, rialů 2006, 250, 500 r. 2011, 1000, 2000, 5000 r. 2006 7 ks
2501 Kuvajt 5, 10, 20, 50, 100 fills 2012 5 ks
25 p. 1995 8 ks
2505 Turecko Mahmud II. AH1223-55/1808-39/ 20 para AH1223 r.32, 1 kurush
AH1223 r.22,25 KM-596,589 3 ks
2506 5 kurush AH1223 r.26 KM-599
2507 Abdul Hamid II. AH1293-1327 /1876-1909/ 1 kurush AH1293 rok 9, rok 29
2 ks KM-735
2508 2 kurush AH1293 rok 23, 29, 31 KM-736 3 ks
2509 Muhammad V. AH1327-36 /1909-18/ 1 kurush AH1327 rok 1 /1909/ KM-748
2510 Turkmenistan 1 tenge 1993, Papua Nová Guinea 5 t. 2002, 10 t. 2002,
3/3
20
3/2,1-/1-
40
1až2
120
1/1
20
0/0
30
1až3
160
1/1
60
Šalamounovy ostrovy 10 c. 1996, 2000, 20 c. 1993, 2000, Trinidad a
Tobago 10 cents 1999, 2000, 03 10 ks
KONVOLUTY MINCÍ
2511 konvolut mincí Československa I. republika 2 haléř až 5 Kč 100 ks
2512 konvolut mincí Československa I. republika 5 Kč 1938 30 ks
2513 konvolut mincí Československa I. republika 5 Kč 1938 30 ks
2514 konvolut mincí Protektorátu Čechy a Morava a Slovenského štátu
22 ks dr.
hr., skvrnky, koroze
2515 konvolut mincí Československa 1947-52 20 haléřů až 2 Kčs 126 ks dr.
koroze
2516 konvolut mincí Československa 1953až92 1 haléř až 10 Kčs 144 ks, České
republiky 10až50 hal. 1993až2006 25 ks celkem 169 ks dr. koroze, hr.
2517 konvolut mincí Československa od r. 1954-1992 5 haléř až 5 Kčs 108 ks
skvrnky
2518 konvolut mincí Československa 5, 10, 25 haléřů 1961až74 103 ks
1/1
60
1až2
50
0až1
140
0až2-
60
0až2
50
0až2
70
2519 konvolut mincí Belgie a Francie od r. 1853 48 ks hr.
0až3
30
2520 konvolut mincí Belgie 7 ks, Nizozemí 17 ks, Norska 7 ks 1941až2001 31 ks
skvrnky
2521 konvolut mincí Evropy 131 ks dr. kor.
0až1
30
0až3
100
2522 konvolut mincí Evropy 157 ks
0až2-
100
2523 konvolut mincí Evropy 125 ks
0až2-
80
2524 konvolut mincí Evropy 160 ks
0až2
100
2525 konvolut mincí Francie od r. 1855 až do r. 1943 26 ks dr. koroze
2526 konvolut mincí Francie 10 c. 1917, 1 franc 1923, Německo 2 rpf. 1924 J,
1až3
30
1až3
15
0až2
30
2528 konvolut mincí německých knížectví od r. 1760 do r. 1844 4x Ag, 4x Cu 8 ks
2529 konvolut mincí Německa od císařství až po Výmarskou republiku 21 ks a NDR
1-až4
40
1až3
30
14 ks 1 pfennig až 5 M 35 ks koroze
2530 konvolut mincí Polska 1 groš až 20 zlotých od r. 1923 65 ks
0až2
35
2531 konvolut mincí Rakouska od Marie Terezie a Františka Lotrinského
2až4
60
1-až3
60
3až4-
26
2až4
80
1až3
100
1až3
80
2 rpf. 1938 A, Srbsko 20 para 1883 5 ks
2527 konvolut mincí Itálie 5 až 200 lire 1951až96 40 ks
grešle 4x,
poltura 1x, fenik 5x, 1/2 krejcar 3x, 1 krejcar 5x 18 ks patina, koroze
2532 konvolut mincí Rakouska od Marie Terezie až po Františka II. 1/4 kr. až 6
krejcar 1759 až 1800 11 ks patina, koroze
2533 konvolut mincí Rakouska Josefa II. grešle 4x, 1/4 krejcar 1x, 1/2 kr. 3x, 1 kr.
1x 9 ks patina, dr. koroze
2534 konvolut mincí Rakouska Františka II. 1/4 krejcar 1x, 1/2 kr. 2x, 1 kr. 14x, 3 kr.
5x vše 1800 patina, koroze 22 ks
2535 konvolut mincí Rakouska Františka II. 1807-1816 1/4 krejcar 2x, 1/2 kr. 2x,
1 kr. 8x, 15 kr. 2x, 30 kr. 1x 15 ks patina, koroze
2536 konvolut mincí Rakouska-Uherska F.J.I. 1 hal. 2x, 2 hal. 34x, 10 hal. 24x,
20 hal. 16 76 ks hr., koroze
2537 konvolut mincí Rakouska - I. republika od r. 1924 54 ks
1/1
65
2až4
40
5 k. 1872 8 ks hr.
2539 konvolut mincí SSSR 3až20 kopějek 1940až79 49 ks dr. hr.
1až2-
20
2540 konvolut mincí USA 1 c. 5x, 5 c. 3x, 10 c. 3x, 25 c. 2x 1971až2000 + Kanada
0až1
25
25 c. 1999 14 ks skvrnky
2541 konvolut mincí zámořských zemí 12 ks
0až2
30
2542 konvolut mincí zámořských zemí 21 ks
0až2
60
1/1
20
3/3
60
3/3
80
2538 konvolut Cu mincí Ruska 2 kop. 1862, 85, 1901, 3 k. 1873, 74, 76, 99,
2543 konvolut doplatních známek 20 hal. b.l. Elektrické dráhy hlavního města Prahy
9 ks skvrnky
PAPÍROVÁ PLATIDLA
2544 Československo 1944-45 20 K 1944 s.HY
2545 100 K 1944 s.KP B-59a neperf.
B-58b neperf.
2546 Československo 1945-53 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V
B-70 čísla jdoucí po sobě
2 ks neperf.
2547 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V B-70 čísla jdoucí po sobě 2 ks neperf.
N
25
N
25
2548 5 Kčs b.l. /1945/ s.Z/V B-70 čísla jdoucí po sobě 3 ks neperf.
N
40
2549 10 Kčs b.l. /1945/ s.R/G, 10 Kčs 4.4.1950 s.K B-71,84a 2 ks neperf.
2až2-
20
2550 1000 Kčs 16.5.1945 S.14A B-78a neperf.
3-/3-
80
1/1
60
1/1,N
60
2/2
60
Naž0
60
Naž0
45
Naž2
30
0až3
30
1až2-
50
N
110
N
60
2561 Německo Breslau 50 mil. M Sept. 1923
3/3
15
2562 Rusko 500 rublů 1912 Petr I. P-14b mírně nahnědlý rub
2/2
60
2563 Ukrajina 50 karbovanec b.l. /1918/ s.AO 233 Děnikinovo vydání P-6b skvrny
2/2
30
20 ks
N
60
20 ks
Naž0
60
20 ks
Naž1
60
N
20
N
40
N
50
N
20
2551 Československo 1953-92 100 Kčs 1953 s.RU B-92b neperf., hnědé skvrny
2552 3 Kčs 1961 s.UU, 10 Kčs 1960 s.S66 B-95,94c 2 ks neperf.
2553 100 Kčs 1961 II. vyd. s.G18 B-98d pěkná, svěží
PAPÍROVÁ PLATIDLA SVĚT
2554 Bělorusko 50 kop., 10, 25, 50 rublů 1992 4 ks
2555 5, 10, 50 rublů 2000 3 ks
2556 Čína 1, 2, 5 fen 1953 P-806až862, Bank of China 0,10 fen Foreign Exchange
Certificate 4 ks
2557 Itálie Cassa Veneta 5 c., 50 c. 2.1.1918, Rakousko 2, 10, 20,1000 K 2.1.1922
6 ks
2558 Jugoslávie 2 K přetisk na 1/2 din. 1.2.1919, 25 pare - 1/4 din. 21.3.1921,
1 dinár b.l. /1919/ P-14,13,12 3 ks
2559 Kazachstán 1, 3 tenge 1993 Turkmenistán 1, 5, 10, 20 manat 1993 6 ks
2560 Litva 0,20 talonas 1991, 1 t. 1992, 500 t. 1993 Lotyšsko 2 rubly 1992 4 ks
KONVOLUTY BANKOVEK
2564 konvolut rakouských nouzovek 1920-21 každá jiná
2565 konvolut rakouských nouzovek 1920-21 každá jiná
2566 konvolut rakouských nouzovek 1920-21 každá jiná
LITERATURA
2567 Bajer J. Kubánská platidla 1915-1981 ČNS Hradec Králové 1982
2568 Brunner, Klíma 70 let ČNS Katalog medailí ČNS a poboček ČNS Cheb 1988
239 stran
2569 Čížek J. a kolektiv Černotisky, pamětní listy a příležitostné tisky pobočky
ČNS Papírová platidla 2014 63 stran
2570 ČNS Hradec Králové Naší paní profesorce Soubor příspěvků k životnímu
jubileu PhDr. E. Nohejlové-Prátové 1990 63 stran
2571 Sběratelské zprávy č.39 a č.40 2 ks
N
20
2572 ČNS Cheb Numismatická ročenka 1995 60 stran
N
20
2573 Fiala Eduard 1885-1924 Soubor příspěvků k 50. výročí úmrtí ČNS Praha
1974 40 stran
2574 Fischer J.T. Drobná reliéfní plastika UMPRUM Brno 1958 31 stran
N
20
Z
40
2575 Foukal M., Müller J. Ražby okresu Hradec Králové 1, Sběratelské zprávy
ČNS Hradec Králové č.45-47 2 ks
2576 Fuster C. Numismatica - Monedas y billetes Espaňoles 1833-1991 edicion
1992 Barcelona 192 stran
2577 Hlinka, Radoměrský Peníze celého světa Mladá fronta Praha 1981 vázáno
247 stran
2578 katalogy výstav Kovanič V.A. Brno 1963, Mikulov 1965, Šindelář L. Vroclav
1969, Náprstkovo muzeum 1989 4 ks
N
20
N
40
N
30
NažZ
20
2579 Kodíček A. Soupis drobné reliéfní plastiky M. Beutlera 1897-1964, Lom L.
Věstník Numismatické společnosti československé rejstřík I.-IV. 1919-23
ČNS Praha 1983, 1987 2 ks
2580 Kutina Z. Rumunské bankovky v proudu času Praha 2012 47 stran
2581 Mincovna Paříž Nabídkové seznamy medailí 2x, Kisch G. Židovské medaile,
Izraelská státní mincovna Nabídka medailí 1965-66 8x 11 ks
2582 MM Brno a ČNS pob. Brno Moravské numismatické zprávy č. 14 1977
134 stran a 11 tabulek
2583 Moravské numismatické zprávy č. 15 1980 126 stran
N
20
N
30
NažZ
20
N
20
N
20
2584 Národní muzeum a ČNS Praha Numismatika a regionální historie 1982
sborník příspěvků 110 stran + obrazové přílohy
2585 Nechanický Z. Gruzínské mincovnictví pod ruskou svrchovaností 1973,
Novodobá falza vzácných českých mincí 2. 1983 ČNS Hradec Králové 2 ks
2586 Novodobá falza vzácných českých mincí 2. 1983, Sběratelské zprávy č.39
ČNS Hradec Králové 2 ks
2587 Nejedlý J. Poukázková platidla v českém a slovenském vězeňství 1967-1996
ČNS Hradec Králové 1999
2588 Nohejlová-Prátová Základy numismatiky Academia Praha 1986 vázáno 336
stran
2589 Paukert J. Nový olomoucký denár z první třetiny 12. století
N
20
N
20
N
30
N
20
N
40
N
20
2590 Příspěvek k moravským knížecím ražbám 11. a 12. stol., K problematice
N
30
N
30
P
40
N
30
N
40
N
20
N
30
N
40
N
20
Z
50
N
60
denárů znojemského knížectví v 11. a 12. století, K významu křížků v opisech
českých denárů, Brněnská numismatická veřejnost koůem roku 1937 4 ks
2591 Příspěvek k moravským knížecím ražbám 11. a 12. stol., K problematice
denárů znojemského knížectví v 11. a 12. století, K významu křížků v opisech
českých denárů, Brněnská numismatická veřejnost kolem roku 1937 4 ks
2592 Plaček A. Přehled ruských a sovětských mincí ČNS Brno 1978 s podpisem
autora dopisované ceny u jednotlivých ročníků
2593 Polívka E. Pražský rytec a medailér Antonín Guillemard 1747-1812 ČNS
Praha 1988 vázáno, 123 stran
2594 SAV Slovenská numizmatika VI. Veda Bratislava 1980 vázáno, 278 stran
téměř
2595 SNS Numizmatika č.5 1989 84 stran
2596 SNS Košice Správy ročník 2 1975 č.2,3,4
m.j. mince Malkontentů - varianty,
kontramarky 3 ks
2597 Struž, Studýnka Zlato, zlato, zlato Od magie až po finanční spekulace
Mladá fronta Praha 1985 vázáno 205 stran
2598 Svobodová D. Numismatika v českých zemích ČNS Praha 1989 51 stran
2599 Vlček B. Nouzové papírové peníze vydané v Československé republice v
letech 1918-1939 ČNS Papírová platidla Praha 1983 111 stran velmi dobře
2600 Nouzová papírová platidla vydaná na území ČSSR v letech 1914-1918 ČNS
Papírová platidla Praha 1988 147 stran
2601 Numismatické listy ročník XXV 1970 č.1až4 4 ks
2602 Numismatické listy ročník XL 1985 č.5-6, r. LIV 1999 č.3, r. LV 2000 č.2
2603 Numismatické listy ročník XLVIII 1993 č.1až6 kompletní 5 ks
2604 Numismatické listy ročník XLIX 1994 č.1až6 kompletní 5 ks
2605 Numismatické listy ročník L 1995 č.1až6 kompletní 5 ks
2606 Numismatické listy ročník LI 1996 č.1až6 kompletní 5 ks
2607 Numismatické listy ročník LII 1997 č.1až6 kompletní 5 ks
2608 Numismatické listy ročník LIII 1998 č.1až6 kompletní 5 ks
2609 Numismatické listy ročník 67 2012 č.1až4 kompletní 4 ks
3 ks
P
20
N
20
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
30
N
40
OSTATNÍ NUMISMATICKÉ POMŮCKY
2610 Kapesní zásobníky na mince zahraniční výroby 115x175mm 6 listů a
Z
100
Z
40
P
60
N
30
0/0
120
0/0
120
0/0
40
PROOF
60
0/0
25
Jihlava 750 let 1233-1983 pohled na město, znak/korunovaný
český lev bronz 60mm
2620 Havelka L. 1982 K.H.Mácha poprsí zleva/poutník v noční krajině pod
Bezdězem postř. bronz 40mm v původní etui s plombou patina
2621 Knobloch M. Na 100. výročí Národního divadla 1883-1983 Národ sobě
budova divadla/růže bronz 40mm etue
2622 Na 100. výročí Národního divadla 1883-1983 Národ sobě budova
divadla/růže bronz 40mm etue
2623 Kovanič V.A. Muzeum ve Znojmě 1968 historické budovy/P. Marie s
Ježíškem, artefakty bronz 36mm etue
2624 Přemysl Otakar II. 700. výročí smrti 1978 jezdecká pečeť/koruna, vročení
1233-1278-1978 bronz 60mm
2625 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně 1988 brněnské
historické budovy/moravská orlice bronz 60mm etue
2626 Kožuch M. Pamětní udělovací medaile Dálnice D1 1980 historické budovy v
Praze, Brně a Bratislavě/stuhy a lipové ratolesti postř. bronz 80mm etue
2627 Lacko K. Praha Výstava medailí FIDEM 1969 věž, nápisy/věž, nápisy
masivní bronz 70mm
2628 Lankáš J. 20 let soc. obchodu 1948-68 udělovací medaile Ministerstva
vnitřního obchodu lipové lístky, státní znak/7ř. nápis bronz 40x60mm etue
2629 Lukešová J. Petr Bezruč poprsí zleva/znak města Opavy bronz 50mm etue
0/0
60
0/0
50
0/0
30
0/0
30
0/0
20
0/0
60
0/0
40
0/0
30
0/0
80
0/0
20
0/0
50
2630 Peter A. Kutnohorský pamětní groš Václava II. Ag 0,987 27,5mm krásná
patina
2631 Kutnohorský pamětní groš Václava II. Ag 0,987 punc 27,5mm 4,07g
0/0
100
0/0
60
2632 Brno
0/0
30
1/1-
50
0/0
50
118x165mm 6 listů 2 ks pěkné
2611 Kapesní zásobník na mince zahraniční výroby 115x175mm 6 listů tolarová
velikost pěkný
2612 album na mince fy. Numis 210x227mm 10 listů 5 velikostí políček v
původním obalu
2613 zásobník na drobné euromince z plastu prům. 115mm Euro-Münzenhalter
původní obal
MEDAILE VYDANÉ ČNS
2614 ČNS pobočka Brno Láska M.
Jan Masaryk čestný doktorát 1948 poprsí
zleva/Masarykova universita bronz 60mm BK-5/1
2615 Láska M. Jan Masaryk čestný doktorát 1948 poprsí zleva/Masarykova
universita bronz 60mm BK-5/1
2616 Šafařík L. Numismatický sjezd v Brně/III. mezinárodní veletrh 1961 moravská
orlice/veletržní budovy Al 31mm BK-5/4
2617 ČNS pobočka Hradec Králové Knobloch M. 25 let pobočky 1956-1981
zámek Kuks, sochy/Matyáš Braun poprsí zprava postř. bronz 42mm
2618 ČNS pobočka Olomouc Numismatické dny Olomouc 1961 replika tolaru
moravských stavů 1619 Al 31mm BK-28/12
MEDAILE DLE AUTORŮ
2619 Hampl J.V.
Universitas Purkyniana b.l. /1965/ portrét J.E.Purkyně
zprava/SCIENTIA EST POTENTIA bronz 40mm
2633 Pichl I.B. Českoslovanská národopisná výstava 1895 opis a 2ř. nápis/3
postavy, atributy hospodářství cín 39mm s pův. o.
2634 Špánek K. 500. výročí korunovace Jiřího z Poděbrad 1458-1958 korunovaný
portrét zleva/honosný znak bronz 29mm
MEDAILE DLE MÍST
2635 Bratelsbrun/Březí u Mikulova
Na odhalení pomníku císaře Josefa II. 1910
poprsí císaře zprava/8ř. německý nápis ve věnci Ms 31mm s původ. o.,
patina, silná koroze
2636 Brno Mezinárodní veletrh Brno b.l. hlava dívky s holubicí v dlaních,
logo/francouzský text pokovené sklo s podstavcem 70mm
2637 VUT Brno Na 100. výr. narození prof. ing. K. Rysky 1868-1968 hlava
zleva/VUT fakulta strojní bronz 60mm
2638 Frýdek-Místek Novému občanu města hlavička dítěte zprava/zámek a znak
města bronz 50mm etue
2639 Hranice na Moravě 20. výročí osvobození 1945-1965 pohled na město/3ř.
nápis bronz 50mm etue
2640 Jáchymov Radiové lázně - Město prvých tolarů, text/Šlikův tolar sign. M
ŠK 40mm
2641 Jeseníky Dlouhé Stráně pohled na elektrárnu STAMP ŽK 42mm, Velké
Meziříčí znak/kostel Ms 29mm 2 ks etue
2642 Jičín město pohádek pohled na náměstí/mapa ČR, Moravský kras - Jeskyně
Výpustek medvěd/mapa ČR obě Ms 36mm 2 ks certifikát
2643 Kremnica Výstava mincí 1954 replika dukátu Zikmunda, Muzeum replika
mince Karla Roberta BK 21mm a 27mm + Sasko replika rubní strany
schreckenbergeru - Frohnauer Hammer 1436 Ni 30mm 3 ks
2644 Praha žeton Jubilejní výstavy v Praze 1891 Průmyslový palác/českoněmecký text BK 24mm
2645 Zemská jubilejní výstava 1891 sedící Čechie, sign. Fritsche-Thein /výstavní
palác cín 30,5mm s pův. o. a stužkou dr. škr., skvrnky
2646 Národopisná výstava českoslovanská 1895 nesign. Průmyslový palác a česká
koruna/postava Sv. Václava s praporcem a štítem cín 31mm s pův. o. a
červenobílou stužkou skvrnky
2647 Národopisná výstava českoslovanská 1895 kartuše, vročení ve věnci/Sv.
Václav masivní cín 31mm ouško odstraněno
2648 I. poválečná výstava králíků 1946 - Za úspěch v králikářství pohled na město
s Karlovým mostem/králík zleva zlacená 36mm
2649 15 let cestovní kanceláře CKM 1955-70 pražské památky "zlatá" udělovací
medaile jednostr. 70mm upevněná v etui
2650 Příbram Rudné doly n.p. - Nejlepší pracovník horník s kahanem, zkřížená
kladívka a vavřín. ratolesti/logo R.D. zlacený bronz 40mm
2651 Rozstání okr. Prostějov kostel Sv. Michala znak/kostel bronz 30,5mm s
pův. o.
2652 Studnice 670 let obce 1342-2012 znak/kostel bronz 40mm
2-/2-
40
1/1
30
0/0
80
0/0
30
0/0
50
1/1
20
0/0
30
0/0
30
0/0
30
1/1
50
0/1
30
1/1
50
0/1
20
1/1
260
0
20
0/0
30
1/1
20
1/1
20
2653 Trutnov Svatopluk Čech Klub mladé generace 10.7.1910 poprsí čelně/text
Al 30mm s pův. o., ražebna Karnet-Kyselý skvrnky
1/1-
50
PROOF
40
1/1
40
0/0
30
1/1
60
0/0
60
MEDAILE DLE STÁTŮ
2654 Bulharsko Pamětní medaile na založení bulharských aerolinek BALKAN 1947
hvězda, letadlo/logo společnosti masivní postříbřený tombak 60mm v plexi
stojánku 90x90x22mm
2655 Československo ČS. BRIGÁDNÍK Oblastní rada uhelných brigád - Za práci
postř. bronz 35,5mm
2656 Svaz letců ČSFR 50. výročí bitvy o Británii 1990 stíhačka/logo, česko-anglický
opis postř. tombak 30mm
2657 Kanada Účastnická medaile kanadské expozice v Japonsku EXPO 70 Osaka
leštěný nikl 45mm udělovací etue skvrnky
2658 Maďarsko Gyula Bozó, narozen 1913, malíř a medailér Na 80. narozeniny
b.l. /1993/ portrét mírně zleva/rodový erb z r. 1685 Cu 42,5mm
2659 Německo NDR
Udělovací medaile letecké společnosti INTERFLUG 1970
letadlo IL-62/křídla s vlajkami SSSR a NDR patinovaný postříbř. tombak
45mm na hraně "1000" etue
2660 NDR Freiberg II. hornické slavnosti 1987 pohled na město/horník Ms 40mm,
Freiberg Na znovuobnovení dolu v r. 1991 10ř. nápis ve věnci, saský a důlní
znak/postava Oberberghauptmanna z r. 1830 v uniformě se šavlí a sekerou
/vydal klub prátel mincí/ Cu 40mm 2 ks
2661 Gotha VI. výstava mincí 1981 budova mincovny/balancier z 18. století vydal
Kulturbund der DDR sign., bronz 44,5mm
2662 Polsko Mankiewicz Pamětní medaile polských aerolinií LOT 1973
letadlo/poprsí F. Chopina zleva bronz 55x55mm etue
2663 POLISH OCEAN LINES Na 50. výročí plavby lodi SS PULASKI z Gdyně do
Jižní Ameriky 1936 moderní loď, logo/fregata Pulaski, logo bronz 70mm
2664 POLISH OCEAN LINES 1981-82 Na nové námořní linky z Gdyně do Austrálie
a Severní Ameriky mapa s vyznačenými trasami plavby, logo/dvě moderní
lodě postříbřený bronz 70mm
2665 Rakousko-Uhersko nesign. Steinklopfer Hans Verschwender dvojportrét
zleva, 4ř. nápis bronz jednostr. 17x31mm
2666 Rakousko II. republika 50. výročí spolku výmarských ohařů b.l hlava psa
zleva/vavřínový věnec udělovací medaile neudělená ŽK 36mm
2667 SSSR Koševoj, Švedov Opytnoje konstruktorskoe bjuro 1922-72 50 let
experimentálního leteckého výzkumu, křídla, vročení/"50" logo, ratolest
masivní patinovaná měď 75mm dřevěná etue
MEDAILE SPORTOVNÍ
1/1
40
0/0
60
0/0
30
0/0
50
0/0
80
0/0
40
1
40
0/0
30
1/1
30
1/1
40
1/1
140
1/1
40
1/1
80
1
20
1/1
20
1/1/1
60
1/1/1
30
1/1/1
40
Ag 0,987 punc lesklá 32mm FL-41d
nep. hr., vlasové rysky
2677 K 85. narozeninám 1935 Ag 0,987 punc lesklá 32mm, bronz 50mm
FL-41d,45b 2 ks patina
2678 K 85. narozeninám 1935 Ag 0,987 punc matová 50mm FL-42b etue
0/0
140
1/1
160
1/1
480
2679 K 85. narozeninám 1935
2680 K 85. narozeninám 1935
Ag 0,987 punc matová 50mm FL-42b etue
1/1
480
Ag 0,987 bronz 50mm FL-45b
1/1
20
1
30
1
60
2668 Československo S.K. Slavia plavecký odbor II. místo mezin. plavec. závody
- padesátky prsa juniorů 1918 postava vítěze s vavřín. ratolestí nepravidelný
ovál bronz 46x58mm
2669 Český plavecký klub II. místo skoky juniorů 1923 plavec při skoku do
vody/vavřínová ratolest, 3ř. nápis bronz 39mm s pův. o. patina
2670 I. místo dámské čtyřky 15.VI.1935 veslař zleva, vavř. ratolest bronzový
osmihran částečně postříbřený 52,5x53mm
2671 Aeroklub Svazarmu ČSR udělovací plaketa Za rozvoj parašutismu 1949-1974
Cu jednostr. 60x90mm
2672 Banská Bystrica Přebor kraje II. místo vodáci sportovec s pochodní, v pozadí
město/pod hvězdou 2ř. nápis a lipové ratolesti patinovaný BK 61mm
2673 Lučenec XVI. mistrovství světa v parašutismu 1982 FAI udělovací medaile
zlatá, stříbrná a bronzová s původním o. a trikolorou tombak 60mm 3 ks
2674 Mistrovství ČSSR v parašutismu 1988 udělovací medaile stříbrná a bronzová
s pův. o. a trikolorou 55mm 2 ks
2675 USA Oklahoma XI. světový šampionát v parašutismu FAI 1972 udělovací
bronzová medaile s pův. o. a trikolorou bronz. ovál 67x45mm
MEDAILE S PORTRÉTEM T.G.MASARYKA
2676 Španiel O. K 85. narozeninám 1935
FALERISTIKA
2681 Československo miniatura československé vojenské medaile Za zásluhy
VM-13 na jehlu, ulomená jehla přiložena
2682 límcové odznaky výsadkové vojsko 2x a armádní 2x všechny provedení na
šroub 4 ks
2683 odznak VTA smaltovaný prům. 24mm na dvě úchytky mírně poškozený smalt
2684 výkonnostní odznak třídního specialisty tankového vojska 2. třída /1956-68/
Krubl-21 poškozený smalt
2685 odznaky výsadkových vojsk miniatura s letadlem č.1986 žlutý tombak,
miniatura odznaku "20" smalt Krubl 23 2 ks
2686 čestný odznak Vzorný střelec č.6169 Krubl-24 chybí matice s podložkou
1
20
1-
60
1
60
1
160
2687 Vzorný střelec ZUŠ smaltovaný na sponu, III. výkonnostní třída na šroub,
chybí matice 2 ks
2688 Fučíkův čtenářský odznak I. typ šedá kompozice 39x39mm na sponu
1
20
1
20
2689 Pamětní odznak absolventů vojenských vysokých škol na šroub s maticí
1 ks
1
100
zlacený a smaltovaný na
1
30
výr. Zukov, 1 ks Kremnica 2 ks
2690 Pamětní odznak k 20. výročí VAAZ Brno 1951-1971
sponu
2691 Dukla VAAZ Brno smaltovaný na jehlu
1
20
2692 Vojenské cvičení Vltava b.l. /1966/ česko-ruský nápis zlacený a smaltovaný
na jehlu výr. Zukov
2693 Miniatura Čestného odznaku Vzorný pohraničník na jehlu
1
30
1
30
2694 ČSLA
Západní vojenský okruh - raketové vojsko postříbřený tombak na
šroub s maticí výr. Bižuterie Jablonec
2695 Svazarm - 5 let Svazarmu v rudé hvězdě muž s puškou stříbřený tombak na
šroub - matice chybí, Cvičitel Svazarmu, starý st. znak na jehlu 2 ks
2696 SNB čepicový odznak se starým státním znakem, TJ Rudá hvězda
smaltovaný na šroub s maticí 2 ks
2697 SNB - Čestné odznaky Vzorný kolektiv SNB stříbrný na sponu a bronzový na
šroub s maticí 2 ks
2698 Výložkové odznaky český SNB, slovenský ZNB a odznak se smaltovanou
hvězdou 3 ks
2699 Pamětní odznak k 35. výročí SNB 1945-1980 smaltovaný na jehlu
1
20
1
20
1
20
1
50
1
20
1
20
2700 Pamětní odznaky k 45. výročí SNB 1945-1990
1
40
3 ks různé v původní
udělovací etui
2701 Leninský zápočet SNB SSM ČSSR masivní zlacený na sponu
1
60
2702 ZNB - SŠP Mladý ochránce verejného poriadku se znakem Pionýra prům.
45mm na sponu "R"
2703 ZUČ SNB Prostějov 1983 Celostátní kolo v zájmové umělecké činnosti 2 ks
na jehlu různé
2704 Maďarsko sportovní výkonnostní odznaky I. MHK starší typ cca 1955, novější
typ I. MHK oba smaltované na sponu 2 ks
2705 Svaz mládeže Připraven k práci a boji II. stupeň /1949-56/ na dvě úchytky,
jedna ulomena
2706 Zemědělská spartakiáda 1955 bronz prům. 30mm se závěsem na jehlu
1
80
1
20
1
20
1
20
1
20
2707 Polsko Beskydy III. jízda přátelství 1956 smaltovaný 23x31mm na šroub,
matice chybí
2708 SSSR Vojenské třídnostní odznaky - 1., 2., 3. třída elox. Al na sponu 3 ks
1
40
1
50
2709 Tretij Razrjad
1
80
1
20
1
30
1
20
1
30
smaltovaný 29mm na šroub s maticí, Junošeskij III. Razrjad
smaltovaný 20mm na šroub, matice chybí 2 ks
2710 čepicový odznak námořnictva
Odznaky sokolské
2711 Brno Slet sokolské župy dolnorakouské 1923
světlý bronz na sponu + tmavý
bronz s trikolorou - spona ulomena 2 ks
2712 Sokol Brno I. 75. výročí b.l. Ms plech na sponu
Odznaky sportovní
2713 Brno odznaky s parašutistickou tématikou
10 ks každý jiný
2714 Lučenec XVI. Mistrovství světa v parašutismu 1982 FAI
velký 41mm na
sponu + 4 ks různé na jehlu 5 ks
2715 jako předchozí položka velký 41mm na sponu + Al plaketa 41mm 2 ks
1
30
1
20
poprsí vlevo Mánes svým členům 1913 sign. Španiel O.
patinovaný postříbřený bronz 21mm na jehlu v původní darovací etui
2717 Československo I. republika Československá strana národně socialistická
postříbřený 31,5x36mm na sponu výr. Provazník a spol. členský smaltovaný
14mm na jehlu, smaltovaný s příčným břevnem a lipovými lísty 32,5x14mm na
sponu výr. Kremnica 3 ks
2718 Československá trojúhelníková vlajka s písmeny "DS" /Dělnická strana?/
smaltovaný 13,5x14,5mm na jehlu výr. Kremnica, Dr. Ed. Beneš poprsí zprava
bronz na jehlu 2 ks
2719 S.D.-S.D. Sociálně demokratická strana dělnická smaltovaný 16mm na jehlu,
Čs. soc. demstrana dělnická barvený 18mm na jehlu výr. Plastika Praha 2 ks
2720 srdíčka se stuhami k 85. výročí narození T.G.M. a k úmrtí T.G.M. 2 ks
1
40
1
30
1
20
1
30
1
40
2721 ČSR Čestný odznak ČSM
zlacený barvený na sponu, ČSSR SSM Za
pracovní úspěchy na sponu 2 ks
2722 ČSSR SSM Za aktivní práci v SSM světlejší a tmavší provedení, oba na
sponu 2 ks
2723 Československý červený kříž Zdravotník ČSČK smaltovaný na sponu,
miniatura bleděmodrá stuha se smaltovaným červeným křížem na sponu 2 ks
2724 Brno Říšský sjezd Ž.O.S. 18.-19.VII.1928 v Brně bronz 20x35,5mm na jehlu
1
20
1
20
1
20
1
20
2725 Moravské muzeum 1818-1968
pamětní odznak s motivem historické medaile
královské hospodářské společnosti postř. bronz 40mm na sponu skvrny
2726 jako předchozí položka skvrny
1
30
1
30
2727 Městský výbor ČSMS Brno
1
20
1
20
1-
20
1
40
0/0
20
1až3
40
1až2
20
1/1
50
1/1
20
1až2
40
1/1
20
1
60
Odznaky ostatní
2716 Mikoláš Aleš
hlava srnce, smrková větev Ms ovál 15x19mm na
jehlu
2728 Ivančice Slavnost svěcení zvonů 1925 motiv dle A. Muchy bronz na jehlu
skvrnky
2729 Protektorát Čechy a Morava Členský odznak Národního souručenství
13,5x16mm výr. Karnet-Kyselý na jehlu
2730 Odznak Národního souručenství pro ženy s příčným břevnem s lipovými listy
33x15mm na sponu
ÚČELOVÉ ZNÁMKY a ŽETONY
2731 Kutná Hora odražky pražských grošů Václava II. s vročením 1966
Al 24,5mm
4 ks
2732 Francie početní peníze, staré ražby, různé - některé Lauer Cu a Ms
17až27mm 10 ks /1x dírka/
2733 10 c. 1922 La Rochelle, Paris 25 c. různé, 10 c. 1x, 20 c. 2x, 1x Al, 4x Ms 5 ks
koroze
2734 Německo Al žeton pro štěstí se vsazeným 1 rpf. 1936 D München-Ost Allein
Vertriebsrecht Bürobedarfs GmbH. prům. 33,5mm
2735 Rakousko-Uhersko Jacob Rothberger Wien Kleidermagazin K. u. K.
Hoflieferant text/budova Ms 24,4mm patina
2736 Turecko Istanbul mostní známky b.l. začátek 20. století Ms 19mm 2 ks
mírně nedor.
2737 Velká Británie Albert Edward, princ velšský nar. 1841 hlava zleva /katedrála
Sv. Pavla Londýn 1872 bronz 24mm ouško odstraněno + 3 ks zahraničních
žetonů Ni 21mm, Al 27mm, Ms 30mm 4 ks
RŮZNÉ
2738 Kopie pečeti Přemysla Otakara II.
panovník na koni v brnění se štítem a
praporcem zleva hnědá lakovaná sádra jednostr. prům. 112mm s poutkem na
pověšení
2739 Kopie pečeti Přemysla Otakara II.
panovník na trůnu čelně, po bocích znaky
hnědá lakovaná sádra jednostr. prům. 117mm s poutkem na pověšení
2740 Kopie pečeti Jana Lucemburského panovník na koni v brnění s mečem a
štítem zprava hnědá lakovaná sádra jednostr. prům. 95mm s poutkem na
pověšení
2741 Kopie pečeti Václava IV. panovník na trůnu čelně, po bocích znaky hnědá
lakovaná sádra jednostr. prům. 100mm s poutkem na pověšení
ŠTÍTKY NA HOLE
1
60
1
60
1
60
2742 Polsko Czorsztyn, Nidzica, Slovensko Dobšinská jaskyňa, Sliač, Vysoké
1
50
1až3
30
1až2
30
1/1
20
1/1
40
Tatry 5 ks
HRACÍ ZNÁMKY
2743 Hrací známky, převážně starší ražby Cu a Ms 12 ks /4x dírka/
2744 Hrací známky s anglickou královnou Viktorií Cu a Ms různé 8 ks
2745 Prusko Wilhelm II. 5 M 1910 BK 15,5mm, Fortuna/parník Ms 12,5mm,
Chocholat papoušek Ms 14,5mm 3 ks
2746 Glücks 1 pfennig čtyřlístek/americký orel v žetonu vyřezán čtyřlístek zlac. Ms
s pův. o., čtyřlístek barven, pěkná práce
Seznam v textu použitých zkratek
Ag
Au
BK
b.l.
br.
bzn.
Cu
část.
č.,čísl.
dr.
hr.,hry
jedn.
just.
kor.
lak.
m.
mor.
Ms
n., nep.
náp.
napr.
ned.,nedor.
něm.
neperf.
neprav.
neurč.
o.
stříbro
zlato
bílý kov
bez letopočtu
bronz, tombak pat.
bez značky
měď
částečně
číslovač, číslovaný
drobný
hrana, hrany
jednostranná
justýrovaný
koroze
ochranný lak
medaile
moravský
mosaz
nepatrný
nápis
naprasklý
nedoražen
německý
neperforovaný
nepravidelná
neurčený
ouško
OK
okr.
opr.
pat.
perf.,perfor
plak.
postř.
pozl.
pr.,prask.
pův.
raz.
ř.
setř.
skvr.
Sn
soud.
sp.
st.
stř.
stuž.
sv.
škr.
tomb.
vlas.
vyl.,vylom.
výr.
záv.
obecný kov
okraj
opravená
patina
perforovaný
plaketa
postříbřený
pozlacený
prasklý
původní
razítko
řádk.
setřelý
skvrna
cín
soudobý
spona
stopa
střížek
stužka
svazek
škrábnutí
tombak
vlasové
vylomený
výročí, výroba
závěs

Podobné dokumenty

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 94 Kypr - Paphos? 5. stol. př. Kr. AR hemiobol hlava čelně/orel zleva 95 Sýrie Antiochos I. 280-261 př. Kr. AE17 podobný jako S-6878 96 Antiochos II. 261-246 př. Kr. AE20 Newel-192 97 Seleukos II. ...

Více

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří

Farmakoterapie starších nemocných Léčiva nevhodná ve stáří  tricyklická antidepresiva u nemocných s demencí, glaukomem, převodními poruchami, zácpou, opiáty, Ca blokátory, BHP s retencí  benzodiazepiny dlouhodobě působící > 3 měs., u nemocných s pády v a...

Více

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x jako Rad.16 a 19 2 ks 151 peníz kruhový bez čtyřrázu se lvem Rad.19 152 Jiří z Poděbrad 1458-71 haléř s korunou bez čtyřrázu Rad.25 0,17g mírně nedor. 153 pražský groš Sm-1 2,53g mírně nedor.,, tma...

Více

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST

ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST ruce, nápis do čtverce, SG.7301, 4.05 g 117. AR Drachma, Portrét doprava / stojící Aténa s Niké na ruce, nápis do čtverce, SG.7302

Více

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 178 Ladislav Pohrobek 1453-57 kruhový peníz se lvem bez čtyřrázu Rad.15 dr. vylom. 179 kruhový peníz se lvem bez čtyřrázu Rad.17 180 Jiří z Poděbrad 1458-71 pražský groš Sm-1 1,67g část. nedor.

Více

mince zlat é - numismatika.cz

mince zlat é - numismatika.cz vydáno: 3.200 ks kapsle, etue, karta *6. Au (0,585) replika 10 dukátu 1631 Albrechta z Valdštejna, 18 mm, 2,03 g -vydáno r. 2008 kapsle *7. Au (0,986) replika dukátu Albrechta z Valdštejna, 3,53 g ...

Více

zde - numismatika.cz

zde - numismatika.cz Chvojka-T6/g, ocas „K" dr.prasklý okraj 105. bílý peníz jednostr. bl, 0,34 g Sm-12 dr.okraj 106. bílý peníz jedostranný bl, K. Hora, 0,31 g Sm-0 6 cípá hvězda: FERDINAND : PRIMV 107. početní groš 1...

Více

zde - numismatika.cz

zde - numismatika.cz Mince denárového a groš. období

Více