Přečtěte si celý článek ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Přečtěte si celý článek ve formátu PDF
Česko je uchazečem o titul "Švýcarsko východní Evropy".
Tento lichotivý přívlastek dostala Česká republika od americké televizní stanice CNBC
poté, co na začátku října agentura Standard & Poor’s zvýšila hodnocení Česka o dva
stupně na AA-. „Díky těmto výsledkům předběhla Česká republika hned několik zemí
eurozóny, včetně Itálie,“ komentuje úspěch Česka Ilona Monferini Mančíková, obchodní
ředitelka italské developerské a investiční společnosti FIM Group, která v Praze podniká
už 16 let.
Česko? Proč?
Komentátoři CNBC poukazují na atraktivitu Česka především pro investory, kteří hledají
ve střední Evropě nové bezpečné destinace poté, co právě Švýcarsko kvůli jejich zájmu
stanovilo strop pro posilování franku. Česko může nahradit Švýcarsko v jeho pozici
"bezpečného přístavu“ především proto, že má silnou ekonomiku a stabilní měnu.
Ekonomický růst v České republice předčí růst mnoha zemí Evropské unie. Poměr jejího
dluhu vůči hrubému domácímu produktu je jen 38 %. Česká republika si na rozdíl od
jiných zemí střední a východní Evropy také nemusí dělat starosti s růstem cen. Inflace tu
v srpnu klesla na 1,7 procenta.
CNBC nicméně podotýká, že pro Česko by nemuselo být příznivé, kdyby je investoři
skutečně začali považovat za Švýcarsko východní Evropy. Znamenalo by to posilování
koruny, které by mnoha podnikům, které vyvážejí, mohlo zkomplikovat situaci. Právě
tak, jak se tomu stalo ve Švýcarsku.
Výsledky tuzemské ekonomiky se odrážejí i na realitním trhu
Mírně optimisticky se nynější „kondice“ české ekonomiky odráží i v jednotlivých oblastech
života, například ve vývoji na realitním trhu. Tuzemská média zveřejňují v říjnu statistiky
realitních, developerských a analytických kanceláří, podle kterých se od ledna do září
tohoto roku prodalo v Praze 2492 nových bytů, což je téměř tolik jako za celý loňský rok.
Jen za třetí čtvrtletí se v hlavním městě prodalo 998 nových bytů, o 200 více než v
jakémkoli jiném čtvrtletí od poloviny roku 2008. V posledním čtvrtletí se očekává
překročení hranice 1000 nových bytů.
Rostoucí poptávka po vlastnickém bydlení je podle Ilony Monferini Mančíkové dána kromě
již zmíněného úspěšného hodnocení Česka také dalšími faktory: „ Roli určitě hraje
ohlášené zvýšení DPH u cen bytů od ledna 2012 z 10 na 14%. Aktivita na trhu se začala
pozvolna oživovat také díky obnovení růstu hypotečních úvěrů v důsledku snižujících se
úroků.“
Pokles cen bytů v Česku je slabší než v zahraničí
Ve své Zprávě o finanční stabilitě to alespoň tvrdí Česká národní banka (ČNB). Oproti
předchozím letům byl vývoj cen nemovitostí v různých zemích diferencovaný. Obecně
platí, že pokles cen nemovitostí v letech 2008–2009 byl výraznější v zemích, které
zaznamenaly v předchozích letech nejrychlejší růst cen. Ve většině z nich však již dochází
k určitému oživení (v USA narostly ceny od svého minima o 3,8 %, ve Velké Britanii o
8,5 %, ve Francii dokonce o 12,1 %). Podobně začaly růst ceny i v zemích, u kterých
byla doposud cenová dynamika relativně mírná (meziroční narůst cen v Rakousku o 8 %,
ve Švédsku o 6,7 %). Tuzemský růst cen bytů v letech 2006-2008 (ve vztahu k výši
průměrné mzdy) byl naopak vysoký, a to až do konce roku 2009.
Riziko dalšího poklesu cen nemovitostí (například v USA, ve Švédsku či Velké Britanii)
zmiňuje letošní Zpráva o globální finanční stabilitě Mezinárodního měnového fondu
(MMF). V rámci EU vykazovaly v posledním roce podobny vývoj cen nemovitostí jako ČR
například Slovensko (meziroční pokles v roce 2010 o 2,1 % a od maxima o více než 18
%), Bulharsko (5,6 %, resp. 33,3 %), Polsko (2,2 %, resp. 14,7 %) či Maďarsko (3,5 %,
resp.13,9 %). V pobaltských zemích byly poklesy cen výraznější (zhruba o polovinu).
Byt bude i v příštím roce stále jednou z nejjistějších investic!
Budeme-li v odhadech vycházet z premisy České národní banky a její, už citované,
Zprávy o finanční stabilitě, dá se v příštím roce očekávat v souvislosti s vývojem trhu
práce nejprve mírný pokles, posléze stagnaci a v některých segmetech a lokalitách
(především v kategorii menších nebo luxusních bytů), mírný růst cen bytů.
Nejen podle zprávy ČNB a dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) je ve většině regionů
výnos z pronájmu vyšší než výnos například z dlouhodobých státních dluhopisů a s
výjimkou některých okrajových lokalit Prahy i vyšší než úrokové sazby z úvěrů na
bydlení. To po zhruba třech letech opět otevírá možnost spekulativních nákupů
nemovitostí financovaných hypotečním úvěrem. Zisk z nájemného v příštích letech velmi
pravděpodobně ovlivní deregulace nájemného (tato deregulace se bude v průběhu dvou
let týkat zhruba 700.000 z celkového počtu cca 900.000 nájemních bytů). Nelze tedy
vyloučit zvýšení nabídky bytů za tržní nájemné a související tlak na snížení tržního
nájemného. Na druhou stranu však úplná deregulace téměř 60 % bytů s regulovaným
nájemným, která proběhla od 1. 1. 2011, měla prozatím na výši regulovaného i tržního
nájemného jen omezeny dopad.
165
Ceny bytů - Praha (index, 2005 = 100)
155
index (2005 = 100)
145
135
125
115
105
95
čtvrtletí/rok
Zdroj: ČSÚ