DATABAZE_NNO.ZK.portal_1.9.2010

Komentáře

Transkript

DATABAZE_NNO.ZK.portal_1.9.2010
Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje
zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektŧ (ARES)
Babice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
7
701
Folklorní soubor KALINA
Babice 508
Myslivecké sdruţeny Cerony Babice
64438881
Babice
Schola Venefica - Škola trvale udrţitelného zpŧsobu ţivota
70838381
Babice, Mlýnská 191
Fotbalový klub FC Babice
61704121
Babice
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BABICE
44018975
Babice
ZO OSŢ ČD Ţelezniční stanice Huštěnovice
62829572
Babice 188
ZO OS KOVO, PVM STAST spol. s r. o.
62830295
Babice
Sbor dobrovolných hasičŧ Babice
65324790
Babice 164
Tělocvičná jednota Sokol Babice
70902321
Babice 180
721
Římskokatolická farnost Babice u Uherského Hradiště
46254978
Babice 3
26633507
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
1
Bánov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
12
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
10
701
Klub seniorŧ Bánov
Bánov 700
Honební spolek Bánov, o.s.
22680730
Bánov 464
Občanské sdruţení Kohútek
22683691
Bánov 718
10th Mountain Division, Klub vojenské historie
26676150
Bánov 61
Společnost singularistŧ v Bánově o.s.
64439500
Bánov 321
Myslivecké sdruţení Háj Bánov
70287767
Bánov 39
Klub rodičŧ a přátel Základní školy Josefa Bublíka, Bánov
22824642
Bánov 507
FC BÁNOV
60370220
Bánov
731
Český zahrádkářský svaz
70850151
Bánov, U školy
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bánov
70812845
Bánov 628
Sbor dobrovolných hasičŧ Bánov
65325184
Bánov
Tělovýchovná jednota Sokol Bánov zkrácená forma:T.J.SOKOL Bánov
75020297
Bánov 468
721
Římskokatolická farnost Bánov
46256423
Bánov 10
22830006
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
2
Bařice – Velké Těšany
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
4
701
"Porta futura o.s."
Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 48
TJ SOKOL VELKÉ TĚŠANY
18189946
Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 1
Občanské sdruţení rodičŧ Bařice
27038009
Kroměříţ, Bařice č.16
T.J. Kruţík Bařice
18189784
Bařice
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ VELKÉ TĚŠANY
63414643
Bařice-Velké Těšany, Velké Těšany 85
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383348
Bařice-Velké Těšany
22689346
Bělov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65270347
Sbor dobrovolných hasičŧ Bělov
Bělov 6
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
3
Bezměrov
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
3
701
Bezměrovák o.s.
Bezměrov 10
Sportovní klub Phar Lap, o.s.
26578913
Bezměrov 29
TJ BEZMĚROV
47934395
Bezměrov
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HANÁ BEZMĚROV"
47930501
Bezměrov
22685782
731
63414201
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Bezměrov 176
Bílovice
(Uherské Hradiště)
Počet NNO: 14
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
701+731 13
Sdruţení
141
O.p.s.
117+118
Nadace , nadační fond
2
721
Církevní org.
9
1
701
Oddíl stolního tenisu Bílovice, O.S.
27047890
Bílovice 208
Občanské sdruţení Game-net
27002152
Bílovice 506
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole v Bílovicích
26634376
Bílovice 440
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BÍLOVICE - PLOŠTINA
48506079
Bílovice
Myslivecké sdruţení Bílovice - Lešník
65766598
Bílovice
Tělovýchovná jednota Bílovice
61704130
Bílovice
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY V BÍLOVICÍCH
48489727
Bílovice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
4
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Bílovice
Bílovice 491
Základní organizace OS státních orgánŧ - obvod OÚ Bílovice
65326521
Bílovice
Sbor dobrovolných hasičŧ Včelary
65325061
Bílovice, Včelary 437
ZO Českého zahradkářského svazu Bílovice
62832841
Bílovice
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Bílovice
71164987
Bílovice 145
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bílovice
60369710
Bílovice 495
721
46257969 Římskokatolická farnost Bílovice ,Bílovice 42
65325125
Biskupice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Ornitologický klub České republiky
Biskupice 158
TJ TATRAN - DRUŢSTEVNÍK BISKUPICE
44119216
Biskupice
731
Moravskoslezský kynologický svaz ZO č. 11016 Kynologický klub Biskupice u
71245081 Luhačovic
Biskupice 195
Sbor dobrovolných hasičŧ Biskupice
65792777
Biskupice 205
26519364
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
5
Blazice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
2
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ "HRABINA BLAZICE"
Blazice
"Ţeny Blazice"
26566176
Blazice 74
721
Římskokatolická farnost Blazice
47930462
Blazice 36
47933623
Bohuslavice nad Vláří
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
4
701
SK Bohuslavice nad Vláří o.s.
Bohuslavice nad Vláří 109
SKS Bohuslavice
26660377
Bohuslavice nad Vláří 60
OFFROADMEN ASSISTANCE
26627051
Bohuslavice nad Vláří 9
G & G OFF ROAD CLUB
26586002
Bohuslavice nad Vláří 9
27005216
75035995
MS Bohuslavice nad Vláří /o.Zlín/
Bohuslavice nad Vláří
731
75031833
Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice n/Vl.
Bohuslavice nad Vláří 62
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
6
Bohuslavice u Zlína
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
2
701
TJ SOKOL, Bohuslavice u Zlína
Bohuslavice u Zlína
Myslivecké sdruţení Kříby Bohuslavice - Březnice
67024017
Bohuslavice u Zlína 101
Klub bohuslavické mládeţe
46277501
Bohuslavice u Zlína
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice u Zlína
65792866
Bohuslavice u Zlína 207
46276513
Bojkovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 46
41
2
1
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
9
3
5
29
701
SPORTOVNÍ KLUB SLOVÁCKÁ VIKTORIA
Bojkovice, Tovární 615
SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKU, BOJKOVICE
46956573
Bojkovice
Musejní spolek Aloise Jaška v Bojkovicích
27054471
Bojkovice, Nad Zahradami 893
"Místní akční skupina Bojkovska"
27012239
Bojkovice, Sušilova 952
Klub Světlov
26993848
Bojkovice, Sušilova 952
SRPŠ při ZUŠ Bojkovice, o.s.
26675790
Bojkovice, Čtvrť 1. máje 715
NOTABENE Bojkovice, o.s.
26650622
Bojkovice, Mánesova II 943
44018894
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
7
Jezdecký sportovní klub Bílé Karpaty
Bojkovice, Mánesova II 901
MyšMaš - Sdruţení pro alternativní kulturu a ekologii
26523612
Bojkovice, Bezručova čtvrť 787
26624711
BOJKOVICKÁ MINIMATEŘINA
Bojkovice, Štefánikova 830
SVĚTLOVÁNEK
26631130
Bojkovice, Jiráskova 452
Tělovýchovná jednota Přečkovice
61704326
Bojkovice
SRPŠ při základní škole Bojkovice
48506494
Bojkovice, Štefánikova 460
Tělovýchovná jednota Sokol Krhov
61704423
Bojkovice
"ROZKVĚT" sdruţení občanŧ
65325621
Bojkovice, Bezručova čtvrť 766
DUHA Světlov Bojkovice
62832026
Bojkovice, Jiráskova 682
DOMOV sdruţení občanŧ
62832671
Bojkovice, Mánesova 903
"JISTOTA" sdruţení občanŧ
66545137
Bojkovice, Čtvrť 1. máje 799
MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST NIVA BOJKOVICE
65325982
Bojkovice
SINGULÁRNÍ PODÍLNÍCI, KRHOV
46254919
Bojkovice, KRHOV
MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST KLADENKA PŘEČKOVICE
48489689
Bojkovice, Přečkovice
Tělovýchovná jednota Bzová
61704164
Bojkovice
Myslivecké sdruţení Lokov
67010121
Bojkovice, Bzová 1
Tělovýchovná jednota Bojkovice
46956425
Bojkovice, Tovární 615
SVĚTLOVAN, o.s.
62831682
Bojkovice, Mánesova 906
731
Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Bojkovice pod Světlovem - kynologický
60370190 klub
Bojkovice
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Bojkovice
60371897
Bojkovice, nábřeţí Svobody 172
ZO OS KOVO, MORAVIA CANS a.s.
62830309
Bojkovice, Tovární 532
22729526
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
8
Sbor dobrovolných hasičŧ Bzová
Bojkovice, Bzová 157
Sbor dobrovolných hasičŧ Bojkovice
65325460
Bojkovice, Nábř. Svobody 169
ZO OS KOVO, ZEVETA, a. s., Bojkovice
15547981
Bojkovice, Tovární 532
Klub českých turistŧ
70956294
Bojkovice, Mánesova 278
Sbor dobrovolných hasičŧ Krhov
65325451
Bojkovice, Krhov 53
Technické sporty Bojkovice
70260541
Bojkovice, Čtvrť 1. máje 710
ZO OS prac.dřevozprac.odv. les. a vod. hosp.,Jihomor.dřev.záv. a.s.záv.Bojkovice
70941645
Bojkovice, Pod Světlovem 283
Kynologický klub Bojkovice ZO MSKS 11010
71184236
Bojkovice
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO BOJKOVICE
00546721
Bojkovice
Tělocvičná jednota Sokol Bojkovice
61703320
Bojkovice, Bojkovice
Tělocvičná jednota Sokol Bzová
70923892
Bojkovice, Bzová 117
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bojkovice
75040051
Bojkovice 2
SDRUŢENÍ ZAHRÁDKÁŘŦ, BZOVÁ
46256148
Bojkovice, Bzová, BZOVÁ
141
Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty, o.p.s.
26927985
Bojkovice, Sušilova 952
Zámek Nový Světlov Bojkovice, o.p.s.
27730719
Bojkovice, Světlov 291
118
Nadační fond Církevní střední odborné školy Bojkovice
60370483
Bojkovice, Husova 537
721
Římskokatolická farnost Bojkovice
46256431
Bojkovice, Husova 62
Konvent sester dominikánek Bojkovice
26521181
Bojkovice, Husova 537
65325443
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
9
Boršice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 14
13
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
9
701
Sdruţení rodičŧ při Základní škole Boršice
Boršice 190
BIKE CLUB BORŠICE
26524961
Boršice 568
27004724
SK Boršice
Boršice
MS Boršice
70265640
Boršice
Sportovní klub Kavárna Gréta Boršice
66599865
Boršice 498
Slovácký musher klub
62829840
Boršice
Folklorní soubor Pentla
67028497
Boršice 117
61704148
48506117
ZO Sdruţení technických sportŧ a činností Boršice u Blatnice
Boršice
731
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Boršice
Boršice 559
Český svaz včelařŧ, o.s., základní oprganizace Boršice
61703621
Boršice 236
Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Buchlovic
65324986
Boršice 275
Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Boršice kynologický klub
61703737
Boršice
TOM 7015 KAMZÍK BORŠICE
71193545
Boršice 530
721
Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic
46257888
Boršice 191
70835691
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
10
Boršice u Blatnice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
6
701
občanské sdruţení BORŠIČANÉ
Boršice u Blatnice 331
Samostatný firemní klub stolního tenisu Progres - Slaník
61704440
Boršice u Blatnice
Myslivecké sdruţení Boršice u Blatnice
70951675
Boršice u Blatnice
Fotbalový klub Boršice u Blatnice
61704156
Boršice u Blatnice 49
SAMOSTATNÝ FIREMNÍ KLUB PROGRES - SLANÍK
16361318
Boršice u Blatnice
22720499
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Boršice u Blatnice
Boršice u Blatnice 288
ZO ČSV Boršice u Blatnice
71208071
Boršice u Blatnice 299
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Boršice
65326491
Boršice u Blatnice, Podevsí 698
721
Římskokatolická farnost Boršice u Blatnice
46257926
Boršice u Blatnice 31
65325257
Bořenovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
60383275
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Bořenovice 70
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
11
Branky
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Tělovýchovná jednota Sokol Branky
Branky
Myslivecké sdruţení
47863447
Branky
64124037
731
65469208
Sbor dobrovolných hasičŧ Branky na Moravě
Branky 67
721
48739685
Římskokatolická farnost Branky
Branky 98
Bratřejov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Singulární společnost Bratřejov
Bratřejov
MS Bratřejov
62182757
Bratřejov
48473995
44117345
T.J. Sokol Bratřejov
Bratřejov
731
68729375
Sbor dobrovolných hasičŧ Bratřejov
Bratřejov
721
48471658
Římskokatolická farnost Bratřejov
Bratřejov 117
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
12
Brumov-Bylnice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 30
27
141
117+118
721
1
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
7
4
19
701
40994961
26679477
26560526
22839399
69653445
69725641
40942058
49156349
69652155
70283117
18757561
18810730
48472255
HOCKEY CLUB MEZ BRUMOV
Brumov-Bylnice, Zátiší 645
Sportovní klub policie ČR-Referát cizinecké a pohraniční policie Brumov-Bylnice
Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 146
Pod Lány o.s.
Brumov-Bylnice, 1. května 1108
JK Na Vyhlídce o.s.
Brumov-Bylnice, 1. května 1108
SPORTcentrum BYLNICE, o.s. "středisko pro volný čas"
Brumov-Bylnice, Bylnice, sportovní areál ve Stráni 44
Klub bojových umění Brumov
Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 346
TENNIS CLUB BRUMOV
Brumov-Bylnice
MOTORSPORT BRUMOV
Brumov-Bylnice, Zápotočí 601
Sdruţení pro rozvoj a podporu školství
Brumov-Bylnice, Druţba 1178
Občanské sdruţení Háčko
Brumov-Bylnice, Bylnice, Široká 148
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPORT CLUB MEZ, BRUMOV
Brumov-Bylnice, MEZ BRUMOV S.p.
FC TRIODYN BYLNICE, o.s.
Brumov-Bylnice, Bylnice, Pod Strání- stadion 44
Singulární společnost Bylnice
Bylnice
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Brumov-Bylnice
Brumov-Bylnice, Druţba 1204
Sbor dobrovolných hasičŧ Bylnice
65792955
Brumov-Bylnice, Bylnice, Říky 1334
Sbor dobrovolných hasičŧ Sv. Štěpán
65792785
Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 3
LMK Brumov - Bylnice
71168451
Brumov-Bylnice, Druţba 1211
62181173
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
13
61716901 Český zahrádkářský svaz, základní organizace 605023
Brumov-Bylnice, Bylnice, Na Poříčí 405
Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního
70931739 hospodářství v ČR, Základní organizace CE WOOD Brumov
Brumov-Bylnice, Podzámčí 860
Sbor dobrovolných hasičŧ MEZ Brumov
65822315
Brumov-Bylnice, Kloboucká 866
Valašský klub plastikových modelářŧ
71208607
Brumov-Bylnice, Pluskalova 958
Sbor dobrovolných hasičŧ Brumov
65822307
Brumov-Bylnice, Hodňov
ZO OS D Jihomoravské dřevařské závody
70941700
Brumov-Bylnice, Pilařská 320
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Brumov - Bylnice
70288712
Brumov-Bylnice, Bylnice
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Brumov-Bylnice
62180134
Brumov-Bylnice, 1. května 1023
Školní sportovní klub při Základní škole
68730373
Brumov-Bylnice, Druţba 1178
ZO OS KOVO Triodyn MEZ Brumov
15530469
Brumov-Bylnice, Kloboucká 866
118
Nadační fond rozvoje kulturního a duchovního ţivota mládeţe
62182323
Brumov-Bylnice, Bylnice, Vlárská 283
721
Římskokatolická farnost Brumov
65823095
Brumov-Bylnice, 1. května 1018
Řeholní dŧm Kongregace kněţí Mariánŧ v Brumově - Bylnici
62180011
Brumov-Bylnice, 1. května 1018
Brusné
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
Jezdecký klub Podhradí
Brusné 69
Singulární společnost Brusné
26594102
Brusné 157
26566567
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
14
65270037 Rybářské sdruţení Brusné
Brusné
731
SDO Brontosauři - Brusné
70925941
Brusné 69
Leteckomodelářský klub Brusné
72036222
Brusné 158
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383976 Brusné 44
Břest
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 12
11
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
8
701
27006298
26665794
26642701
18189814
26573075
47934735
70870837
63458764
Stop vandalŧm
Břest 67
Hanačka
Břest 135
Lukostřelecký klub 3D Mrlínek
Břest 281
SPORTOVNÍ KLUB BŘEST, o.s.
Břest 165
SS EQUI - BŘEST o.s.
Břest 288
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DORNAVA SE SÍDLEM V BŘESTĚ
Břest
Karate Břest
Břest 297
Dobrovolný fotbalový klub-Haná Břest
Břest
MS Dornava Břest
Břest
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE BŘEST
Břest
PF JUVENTUS,o.s., organizační sloţka Břest 85
75117185
Břest 85
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ BŘEST
63459574
Břest 120
60383186
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
15
721
46998250
Římskokatolická farnost Břest
Břest 18
Břestek
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
2
701
Spolek pro udrţení tradic
Břestek 14
SPORTOVNÍ FOTBALOVÝ KLUB TARGET BŘESTEK
60369671
Břestek
27001326
731
Český zahrádkářský svaz základní organizace
Břestek 251
Základní kynologická organizace
62832107
Břestek
70917442
Březnice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
44995661
Klub švýcarských salašnických psŧ o.s.
Březnice 512
731
Český zahrádkářský svaz - ZO 605032, Březnice - Ves
Březnice
Tělocvičná jednota Sokol Březnice
44004303
Březnice 225
Sbor dobrovolných hasičŧ Březnice
68729383
Březnice
62181742
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
16
721
48471097
Římskokatolická farnost Březnice u Zlína
Březnice 14
Březolupy
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 17
16
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
2
1
9
701
Taneční soubor Botík, občanské sdruţení
Březolupy 90
SPORTOVNÍ SDRUŢENÍ BŘEZOLUPY
26648041
Březolupy 555
Občanské sdruţení Orchis
26643766
Březolupy 545
Janka - dechová hudba z Březolup
26516080
Březolupy 135
27053229
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BŘEZOLUPY
Březolupy
Myslivecké sdruţení Březolupy
60369809
Březolupy
Sdruţení rodičŧ při ZŠ Březolupy
68726201
Březolupy 134
SDRUŢENÍ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ
48491551
Březolupy
48491993
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO BŘEZOLUPY
Březolupy
CHŘIBSKÝ LENOCHOD BŘEZOLUPY, KLUB ČESKÝCH TURISTU,
44018908 BŘEZOLUPY
Březolupy 283
Sportovně střelecký klub Březolupy
60370033
Březolupy
KVZ Březolupy
71160531
Březolupy 381
Sbor dobrovolných hasičŧ Březolupy
65325052
Březolupy 90
44018983
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
17
62831607 Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Březolupy Základní
organizace č.11009
Březolupy 326
AUTO KLUB Březolupy v AČR
62831950
Březolupy
ZV ODBOROVÉHO SVAZU PRACOVNÍKŦ ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY
48491730 ČECH A MORAVY - STÁTNÍHO STATKU BŘEZOLUPY
Březolupy
721
Římskokatolická farnost Březolupy
48489026
Březolupy 139
Březová
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 2
701+731
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Březová
Březová 57
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Březová
75120640 Březová 122
65793048
Březová
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
TÉLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, BŘEZOVÁ
Březová 379
Myslivecké sdruţení "Hubert"
67010954
Březová
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Březová
65324951
Březová 161
46956875
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
18
70889023 Základní organizace Českého svazu včelařŧ Březová
Březová 315
Český zahrádkářský svaz základní organizace Březová
70913803
Březová 382
721
Římskokatolická farnost Březová u Uherského Brodu
46256440 Březová 11
Březůvky
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
4
701
Studentská tvŧrčí unie
Březŧvky 64
Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple
Březŧvky 19
SK Březŧvky
65842227
Březŧvky 76
MS Stráţná Březŧvky-Doubravy
Březŧvky 167
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ STRÁŢNÁ - BŘEZŦVKY
46277013
Březŧvky
Sdruţení občanŧ pro výstavbu a údrţbu kaple
68685483
Březŧvky 19
27005461
46311343
T.J. Stavosvit Zlín Březŧvky
Březŧvky
731
Český zahrádkářský svaz ZO Březŧvky
Březŧvky, Březŧvky
Sbor dobrovolných hasičŧ Březŧvky
65792793
Březŧvky
64467457
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
19
Buchlovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 31
30
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
7
4
17
701
Archivářský spolek restaurační
Buchlovice, K Buchlovu 750
Děcka z Buchlovic o.s.
28555481
Buchlovice, Komenského 483
BUCHLOVICE TV o.s.
28555007
Buchlovice, Tyršova 285
DECHOVÁ HUDBA BUCHLOVJANÉ
27024083
Buchlovice, K Buchlovu 782
Buchlovjánek-obč.sdr.na podporu mateřského centra při ZŠ Buchlovice
26998378
Buchlovice, Hradišťská 4
Petanque klub Stříbrné kule Buchlovice
26985667
Buchlovice, Řadová 566
Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov
26662698
Buchlovice, náměstí Svobody 800
Folklorní agentura Buchlov
26608499
Buchlovice, Rechtorka 544
Via Lucis
26591138
Buchlovice, Komenského 539
Divadelní společnost J.K.Tyla Buchlovice
26592223
Buchlovice, Váhovy 625
Sdruţení rodičŧ při Základní škole Buchlovice
26527928
Buchlovice, Komenského 483
22829857
Sdruţení pro rozvoj cestovního ruchu městyse Buchlovice, o.s.
Buchlovice, náměstí Svobody 598
Taneční škola Aura, o.s.
22822071
Buchlovice, Komenského 290
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BUCHLOVICE
60369973
Buchlovice
ASOCIACE 8. HISTORICKÉHO PLUKU FRANCOUZSKÉ ŘADOVÉ
60371846 PĚCHOTY 1813
Buchlovice, Boţeny Němcové 513
AVZO TSČ Buchlovice
00991635
Buchlovice, náměstí Svobody 239
SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ Lesní společnosti Buchlovice, a. s.
60370459 Buchlovice, Lhotka 289
26571170
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
20
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŠANDERKA
Buchlovice
Pěvecký sbor Buchlovice
70835292
Buchlovice, Tyršova 735
Spolek podporovatelŧ historie Buchlovic
62830431
Buchlovice, K Buchlovu 750
Folklorní studio Buchlovice
70813710
Buchlovice, náměstí Svobody 800
Rybářský spolek-Buchlovice
62832069
Buchlovice
60370246
70909130
MS Buchlov Buchlovice
Buchlovice
731
Český zahrádkářský svaz ZO Buchlovice
Buchlovice, Lhotka 578
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Buchlovice
60371919
Buchlovice, Řadová 772
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Buchlovice
65325664
Buchlovice, Váhovy 631
ZO ČSOP Buchlovice
70967318
Buchlovice, Kostelní 113
Sbor dobrovolných hasičŧ Buchlovice
65324889
Buchlovice, Suchý řádek 210
AVZO ČR BUCHLOVICE
46256105
Buchlovice, Hradišťská 157
Sportovní střelecký klub Buchlovice
62831674
Buchlovice, Suchý řádek 767
721
Římskokatolická farnost Buchlovice
46257845
Buchlovice, Kostelní 279
64439135
Bystřice pod Hostýnem
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 76
70
141
117+118
721
1
5
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
19
3
6
5
43
701
VZDĚLÁVACÍ SPOLEK SUŠIL
Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 901
47935791 CYKLO BULIS
18189636
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
21
Bystřice pod Hostýnem, Tyršova 1098
Okrašlovací a zábavní spolek, o. s.
22737367
Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 662
Cimbálová Muzika Bukovinka o.s.
22667296
Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 286
"MSKLC o.s."
22662103
Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369
Pěvecký sbor TREGLER, občanské sdruţení
28555490
Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 133
Místní akční skupina Podhostýnska, o.s.
27042979
Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 888
DIALOGO O.S.
27040861
Bystřice pod Hostýnem, Topolová 1510
Rescue team Hostýnské vrchy
27026612
Bystřice pod Hostýnem, A. Kašpara 1476
PZ RACING TEAM
27026183
Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1126
Asociace přátel armády a vojenské historie S.M.C. Bystřice p.Host.
26990563
Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177
Spolek rodičŧ při ZŠ T.G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem
26992752
Bystřice pod Hostýnem, Nádraţní 56
Sdruţení stavebníkŧ Končiny
26675714
Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1514
Středoevropský klub chovatelŧ jugosl. ovčáckého psa ŠARPLANINAC
26667932
Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 1611
Občanské sdruţení Pod chlumem
26668327
Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 43
PODHORAN SPORT TEAM
26668998
Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 136
Klub vojenské historie Painballu a Air -Softu Bystřice p.Host.
26586525
Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1177
Sdruţení rybářŧ na ochranu přírody
26540452
Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1369
Folklórní sdruţení CM Rusava
26535246
Bystřice pod Hostýnem, Palackého 575
"Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem, občanské sdruţení"
64422526
Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 258
18190090
Valašský soubor písní a tancŧ Rusava
Bystřice pod Hostýnem, Vsetínská 1445
Stáje Chlum
Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 1
HK Bystřice pod Hostýnem
22721240
Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1357
Sportovní klub RYCHLOV, o.s.
26579545
Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Za Potokem 239
22728325
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
22
SKATEBOARDS - BMX BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1504
ELEKTROTECHNICKÝ CECH
47933917
Bystřice pod Hostýnem, Za Příhonem 730
1.DGC Bystřice pod Hostýnem
68685653
Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1604
BYSTŘICA
47935979
Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 741
NOHEJBALOVÝ CLUB
63459051
Bystřice pod Hostýnem
SKI BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
47935715
Bystřice pod Hostýnem, DRUŢBY 1361
DELTA KLUB BYSTŘICE P.H.
60382848
Bystřice pod Hostýnem, Komenského 1443
TJ SOKOL HLINSKO POD HOSTÝNEM
18189342
Bystřice pod Hostýnem
CODY´S RACING TEAM, o.s.
22818359
Bystřice pod Hostýnem, Novosady 516
ZÁVODNÍ VÝBOR ODBOROVÉHO SVAZU S.P.TON BYSTŘICE
18188079 P/HOSTÝNEM
Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 224
Tělovýchovná jednota Bystřice pod Hostýnem, o.s.
18188532
Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1357
Ochozy
70972699
Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem
HOGOFOGO
70904995
Bystřice pod Hostýnem, Palackého 1215
Klub křesťanských ţen Bystřice pod Hostýnem
22824804
Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Přerovská 279
Podhostýnští zahradníci o.s.
22823859
Bystřice pod Hostýnem, Za Drahou 1276
FK Bystřice pod Hostýnem
67009841
Bystřice pod Hostýnem, Obchodní 1574
Klub vodákŧ Kocábka
65842219
Bystřice pod Hostýnem, Sportovní 1073
Klub rodičŧ při ZŠ Bratrství Čechŧ a Slovákŧ
68687851
Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100
Jezdecká společnost pod Hostýnem o.s.
26621525
Bystřice pod Hostýnem, Libosváry 82
26563754
65828071
Dětský valašský soubor Malá Rusava
Bystřice pod Hostýnem
731
TURIST.ODDÍL MLÁDEŢE 3003 PANWEE
Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1515
63414431 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383119
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
23
Bystřice pod Hostýnem, Michaela Thoneta 148
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383992
Bystřice pod Hostýnem, Na Opletě 823
KLUB BIATLONU
63414708
Bystřice pod Hostýnem, Lázně 303
Sbor dobrovolných hasičŧ
65274491
Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem 84
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Bystřice
75002311 pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem, U Hřiště 1507
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č.2
63459108
Bystřice pod Hostýnem, Sídliště 1508
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřice pod Hostýnem
47930209
Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1124
Kynologický klub Bystřice pod Hostýnem
70948542
Bystřice pod Hostýnem
Tělocvičná jednota Sokol Bystřice pod Hostýnem
47930225
Bystřice pod Hostýnem, Sokolská 207
Klub českých turistŧ Bystřice pod Hostýnem
18190031
Bystřice pod Hostýnem, Na Nivách 1419
Pionýrská skupina Bystřice pod Hostýnem
67006531
Bystřice pod Hostýnem, 6. května
ZO ODBOR.SVAZU PRAC. DŘEVOZPR.ODVĚTVÍ, LES. A VOD.HOSP. V
47933879 ČR - JIHOMOR.DŘEVAŘ.ZÁVODY
Bystřice pod Hostýnem, Mlýnská 543
Česká lesnická společnost, základní pobočka při LČR, LS Bystřice pod Hostýnem
70851816
Bystřice pod Hostýnem, Čs. brigády 81
ZO OS Kovonaxc spol. s r.o.
70941742
Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 31
Moravský rybářský svaz, místní organizace
60382813
Bystřice pod Hostýnem
Zlínský krajský sněm klubŧ Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v
71195122 ČR
Bystřice pod Hostýnem, Fryčajova 19
Sdruţení pro ţivotní prostředí zdravotně postiţených v ČR - okresní organizace
66545510
Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612/43
ZO-Odborový svaz pracovníkŧ stát.orgánŧ a organizací pracovníkŧ Měst.úřadu
75111993 Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137
ASOCIACE VÍCEÚČELOVÝCH ZO TECHN.SPORTŦ A ČINNOSTÍ-ZO
47930080 BYSTŘICE POD HOST.
Bystřice pod Hostýnem, Holešovská 42
AUTO KLUB BYSTŘICE P.H.
63414783 Bystřice pod Hostýnem, Dolní 54
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
24
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Bystřice pod Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem, Lipová 43
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ RYCHLOV
63414228
Bystřice pod Hostýnem, Rychlov, Zahradní 302
O R E L Jednota Bystřice p.H.
65274423
Bystřice pod Hostýnem, Sušilova 974
Základní org.odborového svazu DLV, Lesní společnost Jihomoravské lesy a.s.
69648727
Bystřice pod Hostýnem, Slavkovská 1024
Český zahrádkářský svaz Základní organizace č. 1 městská v Bystřici pod
60382881 Hostýnem
Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 838
118
Kulturní nadační fond Bystřice pod Hostýnem
47930187
Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 1
721
Svědkové Jehovovi - sál Království Bystřice pod Hostýnem
67028314
Bystřice pod Hostýnem, Kamenec 161
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
47930560
Bystřice pod Hostýnem, 6. května 1612
Římskokatolická duchovní správa Svatý Hostýn
46998497
Bystřice pod Hostýnem, Svatý Hostýn 107
Římskokatolická farnost Bílavsko
47930471
Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko 5
Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem
47930241
Bystřice pod Hostýnem, Tř. Legií 902
70894311
Bystřice pod Lopeníkem
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
4
701
TJ Stolní tenis Bystřice p.Lop.
Bystřice pod Lopeníkem 262
Sdruţení myslivcŧ Hubert Bystřice pod Lopeníkem
26608758
Bystřice pod Lopeníkem 294
27005038
Myslivecký spolek Troják Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem 70
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL BYSTŘICE POD LOPENÍKEM
48505668 Bystřice pod Lopeníkem
71191321
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
25
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Bystřice pod Lopeníkem
Bystřice pod Lopeníkem 326
Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Bystřice pod Lopeníkem
69707464
Bystřice pod Lopeníkem 333
65325176
Bystřička
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
13
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
1
9
701
"Občanské sdruţení Valašská 24"
Bystřička 201
Takticko Operační Skupina
27014525
Bystřička 266
POHORKA - cestovatelský klub
26665212
Bystřička 269
1. Biglesova stíhací peruť
26593106
Bystřička 176
Střelecký svaz Bystřička
26582295
Bystřička 312
Hudební skupina D.D.P.
26539390
Bystřička 201
MS Přehrada - Bystřička, o.s.
47863706
Bystřička 212
Základní kynologická organizace Kynologický klub Bystřička
65891201
Bystřička
Tělovýchovná jednota Sokol Bystřička
68898398
Bystřička 82
YACHT-CLUB MEZ Vsetín
14612003
Bystřička, Loděnice TJ MEZ Vsetín
22683372
731
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
republiky, Sociální sluţby Vsetín, Domov pro seniory Podlesí, Podlesí 342, 756
62334719
24 Podlesí
Bystřička 342
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701952
Bystřička 96
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bystřička
70640611
Bystřička 173
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
26
Cetechovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
2
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
701
63414651
MS Chlum Cetechovice Honětice
Cetechovice
731
63414449
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Cetechovice 63
721
46998209
Římskokatolická farnost Cetechovice
Cetechovice 9
Částkov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
Tělovýchovná jednota Sokol Částkov
Částkov
Singulární společnost Částkov
46956531
Částkov 1
Myslivecké sdruţení Vlčinec
70911860
Částkov
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Částkov
65325117
Částkov 58
61704172
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
27
Dešná
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 0
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
701+731
141
117+118
721
Dobrkovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
46308598
T.J. Sokol Dobrkovice /o.Zlín/
Dobrkovice
731
68729405
Sbor dobrovolných hasičŧ Dobrkovice
Dobrkovice
Dolní Bečva
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 15
13
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
6
1
1
7
701
Sportovní klub Lucie Hrstkové, o.s.
Dolní Bečva 385
Sdruţení spoluvlastníkŧ singulárního lesa - Horní Rozpité
26996677
Dolní Bečva 340
AJAX Dolní Bečva
26994780
Dolní Bečva 507
Roots and Culture (Kořeny a Kultura)
26647621
Dolní Bečva 309
22694358
67727883
Fotbalový club SCHENK Dolní Bečva
Dolní Bečva 521
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
28
TJ Jiskra Dolní Bečva
Dolní Bečva, Obecní úřad
Lyţařský klub Radhošť
44740719
Dolní Bečva
FC FAITH
67727859
Dolní Bečva 553
Skokani
22817883
Dolní Bečva 262
Myslivecké sdruţení Dolní Bečva, o.s.
60042079
Dolní Bečva 127
70900051
731
AVZO - střelecký klub
Dolní Bečva
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701642
Dolní Bečva 460
ZO ČSOP Aegolius
72058854
Dolní Bečva 122
118
Nadační fond Základní školy Dolní Bečva, okres Vsetín
26817608
Dolní Bečva 578
64123669
721
47997974
Římskokatolická farnost Dolní Bečva
Dolní Bečva 245
Dolní Lhota
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
65370007
Dechová hudba Lhoťanka
Dolní Lhota 148
731
64439186
Sbor dobrovolných hasičŧ Dolní Lhota
Dolní Lhota 129
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
29
Dolní Němčí
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 14
13
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
1
9
701
"LABRADOŘÍ PAC o.s."
Dolní Němčí, Mírová 398
"Občanské sdruţení národopisný krúţek Dolněmčan"
27059553
Dolní Němčí, Na výsluní II 687
FbC Dolní Němčí
27036022
Dolní Němčí, Na výsluní III 704
Občanské sdruţení M-Net
26991241
Dolní Němčí, Hlucká 229
Klub stolního tenisu Dolní Němčí
26533308
Dolní Němčí, Školní 606
28552733
MS Vsacko, o.s.
Dolní Němčí, Dvořákova 565
"Ornix"
22822593
Dolní Němčí, Mírová 763
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DOLNÍ NĚMČÍ
46956611
Dolní Němčí, Stadion TJ
Myslivecké sdruţení LANKA Dolní Němčí
67027962
Dolní Němčí, 1/A
26560577
731
Český zahrádkářský svaz, ZO Dolní Němčí
Dolní Němčí
Základní organizace ČSOP CEV PANTOFÍČEK
65326539
Dolní Němčí
Sbor dobrovolných hasičŧ Dolní Němčí
65325281
Dolní Němčí, Příční 665
POO OS TOK BAŤA
69763429
Dolní Němčí, Hlucká 572
721
Římskokatolická farnost Dolní Němčí
46256458
Dolní Němčí, Kostelní 34
62832581
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
30
Doubravy
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
TJ FOTBALOVÝ CLUB DOUBRAVY
Doubravy
Občanské sdruţení pro výstavbu kaple v Doubravách
68689098
Doubravy 119
44004257
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Doubravy
Doubravy
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Doubravy
70288721
Doubravy
Zelené údolí u Doubrav
46308237
Doubravy 123
68729421
Drnovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
65767314
Myslivecké sdruţení rnovice
Drnovice 129
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Drnovice
Drnovice 73
Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk
86771116
Drnovice 139
65792998
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
31
Drslavice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
60371960
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DRSLAVICE
Drslavice
731
65325320
Sbor dobrovolných hasičŧ Drslavice
Drslavice 163
Drţková
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
3
701
MS PÍSKY
Drţková 34
Solisko
26571579
Drţková 106
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA, DRŢKOVÁ
18825796
Drţková
Jezdecký klub Špaca Ranč, o.s.
22738347
Drţková 169
26620502
731
66599091
Sbor dobrovolných hasičŧ Drţková
Drţková
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
32
Dřínov
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
SOKOL DŘÍNOV
47934328 Dřínov
Francova Lhota
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 9
6
1
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
6
701
62334212
Myslivecké sdruţení Francova Lhota, o.s.
Francova Lhota 109
Cyklistický klub BREAKER Francova Lhota
Francova Lhota 193
Tělovýchovná jednota Sokol Francova Lhota
68898339
Francova Lhota
69211418
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
Francova Lhota 54
Sbor dobrovolných hasičŧ Pulčín
65469437
Francova Lhota, Pulčín 46
Turistický oddíl mládeţe 7322 Zbojníci Francova Lhota
75137178
Francova Lhota 190
141
Francovka o.p.s.
26835487
Francova Lhota 358
117
Valašská nadace
25842871
Francova Lhota 10
721
Římskokatolická farnost Francova Lhota
48739499
Francova Lhota 149
63701855
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
33
Fryšták
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 45
701+731
42
141
117+118
721
1
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
13
0
1
5
26
701
Dobrá nálada Vítová
Fryšták, Vítová 26
Občanské sdruţení E-WORD
22682945
Fryšták, Horní Ves, Vítovská 276
Občanské sdruţení Klub dŧchodcŧ ve Fryštáku
27057194
Fryšták, Komenského 381
SPEEDBIKE TEAM FRYŠTÁK
27006875
Fryšták, Dolní Ves, Příčná 210
Folklorní sdruţení Prameny Fryšták
26542307
Fryšták, náměstí Míru 2
22829016
AMK Suzuki off road Zlín
Fryšták, Holešovská 380
Cyklistický oddíl Racing Team Bayer Fryšták
62182331
Fryšták, Holešovská 148
Sdruţení podnikatelŧ města Fryšták
61716685
Fryšták, Zlínská 313
Cyklo Club JOKAR
46276653
Fryšták, Holešovská 252
Rodinné centrum ZK, o.s.
22728724
Fryšták, Horní Ves, Hornoveská 111
Optimum
22721754
Fryšták, Horní Ves, Vítovská 276
KUZZI TEAM
26576651
Fryšták, Horní Ves, Hornoveská 43
Ultimate o. s.
26555522
Fryšták, Horní Ves, Vítovská 276
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ FRYŠTÁK - HORNÍ
46276386
Fryšták, Horní Ves
Myslivecké sdruţení Ondřejovsko Fryšták
26627744
Fryšták, Horní Ves, Ke Skalce 13
Společnost singularistŧ velkousedlých ve Fryštáku Ing.Mlčoch Radoslav,Fryšták,
46311921 Zlínská 313
Fryšták, Dolní Ves
Věneček
70865124
Fryšták, Komenského 344
62182994
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
34
Přehradní
Fryšták, Přehradní 414
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA FRYŠTÁK
44117400
Fryšták
Občanské sdruţení Z kola ven
70841454
Fryšták, Nám. míru 386
Tělovýchovná jednota Fryšták - oddíl kopané
65792157
Fryšták, Zlínská 260
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ ITF TAEKWON-DO ZLÍN
22680691
Fryšták, Jaroslava Kvapila 120
AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN
26548721
Fryšták-Lukoveček, ul. Sýkoří čp. 158
22823468
SKI TEAM CAIS Fryšták
Fryšták
Sdruţení singularních domkářŧ města Fryšták - Vítová
64467082
Fryšták - Horní Ves 244
62182820
Sdruţení singulárních domkářŧ města Fryšták - Horní Ves
Fryšták - Horní Ves 53
MS Fryšták - Sukoveček
65792521
Fryšták
Bike club
46308377
Fryšták
64467058
731
Dŧm Ignáce Stuchlého SKM
Fryšták, P. Ignáce Stuchlého 26/27
Český zahrádkářský svaz, základ.organizace 605 055 Vítová
61716898
Fryšták, Vítová, Sokolská 3938
DEFEND-LOCK MOTORSPORT
69707456
Fryšták, Holešovská 166
Sbor dobrovolných hasičŧ Fryšták
68729430
Fryšták, Dolní Ves
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Fryšták
75041995
Fryšták, Přehradní 388
AUTO KLUB V AČR CAIS MOTORSPORT
65822846
Fryšták, Horní Ves, Spojovací 333
MR MOTORSPORT v AČR
75051028
Fryšták, Dr. Absolona 132
Auto klub JIP TRANS v AČR
65765567
Fryšták, Horní Ves, Osvobození 122
Český svaz včelařŧ, o.s., okresní výbor Zlín
62181696
Fryšták, Přehradní 388
WESTERN RIDING CLUB ČR Sekce RANCH U ZTRACENÉ PODKOVY
63458497 FRYŠTÁK
Fryšták, Potoky 114
67026346
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
35
Salesiánské hnutí mládeţe, Klub SHM Fryšták
Fryšták, P. Ignáce Stuchlého 26 27
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Fryšták
70288739
Fryšták, Dr. Absolona 134
TOM Černý Delfín č.19066
70261539
Fryšták, Břetislava Bakaly 223
Svaz skautŧ a skautek ČR 5. oddíl Fryšták
71245928
Fryšták, Horní Ves, Korábová 5
117
Česká a moravská nadace pro děti a mládeţ
65823184
Fryšták, Horní Ves, Humna II 328
721
Místní komunita Salesiánŧ Dona Boska ve Fryštáku
26522977
Fryšták, P. I. Stuchlého 27
Římskokatolická farnost Fryšták
48471208
Fryšták, P. I. Stuchlého 25
65822480
Halenkov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 17
16
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
2
1
11
701
26626217
MS Radošín
Halenkov 366
Myslivecké sdruţení Javořina Halenkov, o.s.
Halenkov 584
Mateřské centrum Motýlek, o.s.
26557894
Halenkov 57
Kotva - Lesní zahrada
22820302
Halenkov 289
Myslivecké sdruţení Dinotice Halenkov
65469771
Halenkov
Tělovýchovná jednota TATRAN Halenkov
68898673
Halenkov
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Vsetín
62334417
Halenkov 427
Ochotnický soubor - Halenkov
69211680
Halenkov 520
64123405
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
36
45211418 Soubor valašských písní a tancŧ Kyčera
Halenkov
KLUB českých turistŧ Halenkov
67728031
Halenkov, Halenkov
731
Český zahrádkářský svaz základní organizace Halenkov
Halenkov 24
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace
75038358 Halenkov
Halenkov 538
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Vsetín 1
70038210
Halenkov 338
ZKO Halenkov
70955905
Halenkov 377
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701774
Halenkov 601
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Halenkov
68898321
Halenkov 680
721
Římskokatolická farnost Halenkov
48739430
Halenkov 66
70238758
Halenkovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 15
14
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
1
10
701
"o.s. Záţitkové centrum"
Halenkovice 619
"Občanské sdruţení Halenkovická dolina"
28561104
Halenkovice 524
"o.s. Paintball Klub Halenkovice"
26652731
Halenkovice 619
22679464
TJ HALENKOVICE
Halenkovice
SRPŠ HALENKOVICE
44005318
Halenkovice
Myslivecké sdruţení Chřibské lesy Halenkovice - občanské sdruţení
65823273
Halenkovice 483
44005300
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
37
Tenfo klub Halenkovice
Halenkovice 636
MS Podlesí Halenkovice
48472646
Halenkovice
68730101
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Halenkovice
Halenkovice
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Halenkovice
71152652
Halenkovice
Český zahrádkářský svaz, zákl.org.č. 605012
62180207
Halenkovice
Klub biatlonu
65792114
Halenkovice 470
Letecko modelářský klub Halenkovice
75134489
Halenkovice 257
Klub vojákŧ v záloze Halenkovice
64467023
Halenkovice 192
721
Římskokatolická farnost Halenkovice
48471623
Halenkovice 236
68729448
Haluzice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65822323
Sbor dobrovolných hasičŧ Haluzice
RES
Haluzice 20
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
38
Hluk
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 30
701+731
29
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
6
1
3
1
701
Hulka o.s.
Hluk, Boršická 1307
Občanské sdruţení ARMSPORT Hluk
28552113
Hluk, Hlavní 19
FotoMosty
27018571
Hluk, Antonínská 634
Dechová hudba Šarovec
27004953
Hluk, Hlavní 63
Meruňka Team HLUK
27005712
Hluk, Okluková 1473
Pozemkový spolek Naše Příroda
26990849
Hluk, Zabartoníčí 1023
Rodičovské sdruţení při ZŠ v Hluku
26643367
Hluk, nám. Komenského 950
KUROPĚNÍ
26609789
Hluk, Hluboká 916
Muţský pěvecký sbor - Hluk
26545241
Hluk, Hlavní 97
28555881
O rodině
Hluk, Boršická 421
Koštýř
26554976
Hluk, Sadová 1059
Rybářský spolek Hluk
65325851
Hluk, ZOD Dolňácko
"Stanice ochrany fauny Hluk"
22820744
Hluk, Hlavní 889
Halové sporty Hluk o.s.
27054098
Hluk, Boršická 1313
Myslivecká společnost v Hluku
60370084
Hluk
Hlucký automotoklub
65326580
Hluk, Vyšehradská 999
SDRUŢENÍ VLASTNÍKU LESA NA KOBYLÍ HLAVĚ V HLUKU
60370181
Hluk, Hlavní 221
22723838
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
39
68081944 Folklorní sdruţení Babica
Hluk, Rŧţová 1122
TJ Spartak Hluk, o.s.
00395455
Hluk, Boršická 1313
Tenisový klub Hluk
27010210
Hluk, Zelnice č.p.294, Sportovní areál
731
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Hluk
Hluk
ZO OS KOVO, AUTOPAL, spol. s r. o.
15547213
Hluk, Závodní 1007
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Hluk
70806667
Hluk, Potoční 375
Sbor dobrovolných hasičŧ Hluk
65325192
Hluk, Hřbitovní 880
SUBARU SPORT SERVICE AČR
71245995
Hluk, Prostřední 794
Moravský rybářský svaz, místní organizace Hluk
60575875
Hluk
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Hluk
65267222
Hluk, Hliníky 1101
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností ČR ZO Hluk
67009875
Hluk, Vyšehradská 999
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO HLUK
44018991
Hluk
721
Římskokatolická farnost Hluk
48489000
Hluk, nám. Komenského 59
65326458
Holešov
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 121
113
1
2
5
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
28
1
5
15
72
701
Alex de Large
Holešov, Školní 442/8
Holešovští trubači o.s.
22731342
Holešov, nám. Svobody 104/8
22829971
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
40
22736697 BÝKEŘI - MORAVIAN BIKERS CLUB
Holešov, Palackého 1634
Berberis, o.s.
22737596
Holešov, Tyršova 1556
Klub umění a řemesel, o. s.
22679669
Holešov, nám. Svobody 104/8
MS Háje Tučapy - Bořenovice O.S.
22684140
Holešov, Všetuly, Sokolská 74
HolešovMAN o. s.
22684808
Holešov, Masarykova 653/15
Lions Club Holešov Cecilie, o.s.
22689729
Holešov, Sportovní 1460
Občanské sdruţení Divadlo 6. května Holešov
28558626
Holešov, Střelnice 202/10
Občanské sdruţení K.O.S.A. (klub občanských a studentských aktivit)
28558294
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 24/29
Fotbalový klub Holešovské holky o.s.
27031144
Holešov, Sportovní 1488
Bike Hazard Racing Team
27023443
Holešov, Všetuly, Kráčiny 281
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy při ZvŠ Holešov
26993635
Holešov, Palackého 437/66
CASTELLUM HOLEŠOV - společnost pro obnovení kulturního centra v
26669072 holešovském zámku
Holešov, Všetuly, 6. května 160
Drymtym Holešov
26664909
Holešov, Novosady 1366
DANCE CLUB VEGAS
26645017
Holešov, Masarykova 65/3
Paintball Ţopy
26643201
Holešov, Školní 462/38
INFONAVIGATOR.CZ, občanské sdruţení
26638258
Holešov, Tovární 1333/9
Česká asociace nedestruktivního odvlhčování staveb
26632446
Holešov, nám. Svobody 133/31
Olympia
26627698
Holešov, Masarykova 634/10
Cykloturistický oddíl NEKO Prusinovice
26619199
Holešov, Sadová 1542
MGC Holešov, o.s.
26615606
Holešov, Palackého 1666
Křesťanské centrum OS Holešov
26608006
Holešov, Ţopy 192
SKATEBOARDS - BMX HOLEŠOV
26596822
Holešov, Novosady 1359
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
41
"OLAM - Společnost Judaica"
Holešov, Osvobození 1133/9
Florbalový klub Holešov, o.s.
26536072
Holešov, Všetuly, Hanácká 336
KST Holešov
26538121
Holešov, Všetuly, Sokolská 70
SFK ELKO Holešov, o.s.
26535475
Holešov, Střelnice 1410/53
TC Holešov, o.s.
26533316
Holešov, Střelnice 1410/53
Dívčí fotbalový klub Holešov
26535360
Holešov, Tučapy 14
Moravský turistický, kulturní a sportovní fond, o.s.
26528703
Holešov, Samostatnost 1181
SKŘÍTEK, o.s.
22722025
Holešov, Sadová 1526
Rottal klub Holešov, o.s.
22719946
Holešov, Masarykova 628
CYKLO ŢOPY amatér bajk tým
26577704
Holešov, Ţopy 65
Golfový klub Holešov
26577691
Holešov, Květná 1237/62
Hvizd, o.s.
26573491
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 62/22
Holešovský komorní orchestr
26561867
Holešov, Novosady 1602
Moravské děti, o.s.
22838996
Holešov, nám. Svobody 133/31
Maţoretky Holešov, o.s.
22839089
Holešov, Osvobození 1659
Klub stolního tenisu Količín
64422470 Holešov, Količín 21
Myslivecké sdruţení Hradisko Dobrotice
47935081
Holešov, Masarykova 1372/16
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HOLEŠOV
63414821
Holešov, Malá 92/37
Klub rodičŧ a přátel SOŠ v Holešově
70827044
Holešov, Pivovarská 1419
Siga MTB Team
65761545
Holešov, Všetuly, Slovenská 295
TJ SOKOL ŢOPY - TENIS
18189709
Holešov
Myslivecké sdruţení VRANOV Prusinovice
47935171
Holešov, Sadová 1542
26594366
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
42
63414791 Klub sálové kopané Holešov
Holešov, U Letiště 1155/13
PAINTBALL CLUB 3M
64422577
Holešov, nám. F. X. Richtra 8/7
Spolek rybářŧ Ţopy
70896950
Holešov, Ţopy 166
TJ SOKOL TUČAPY
18189768
Holešov
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Střední policejní škole MV v Holešově
18190260
Holešov, Zlínská 991
Ranč u Tuffa o.s.
22816291
Holešov, Dobrotice 150
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI 3. ZÁKLADNÍ ŠKOLE
46998055
Holešov, KRÁČINY 329
Sdruţení HC Holajka Holešov
70286329
Holešov, Střelnice 203/8
Tělovýchovná jednota Holešov, občanské sdruţení
18188389
Holešov, Bezručova 640
KLUB RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI GYMNÁZIU LADISLA- VA
18190316 JAROŠE
Holešov, Palackého 524/37
Sdruţení zdravotně postiţených Holešovska Květná 1264 Holešov
64422569
Holešov, Květná 1264/68
PARAKLUB HOLEŠOV
60383267
Holešov, Letiště
Stáj Rektořík o.s.
22817263
Holešov, Všetuly, 6. května 39
MUSICA Holešov, o.s.
22818618
Holešov, nám. F. X. Richtra 190
KSK Všetuly, občanské sdruţení
26992345
Holešov, U Letiště 1156/17
Šachový klub Holešov
63415704
Holešov, Novosady 1327
SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ MGM A.S.
47930489
Holešov, Tovární 1200/26
SVAZ POLITICKÝCH TÁBORU NUCENÝCH PRACÍ
65828186
Holešov, Zlínská 925/26
NADACE 1.ZŠ HOLEŠOV
18190375
Holešov, Smetanovy sady 630/8
SPOLEČNOST KATOLICKÉHO DOMU VE VŠETULÍCH
47933747
Holešov, Všetuly, Kráčiny 320
ŢABATOUR
65270274
Holešov, Nám.Dr.E.Beneše 24
AEROKLUB HOLEŠOV
18189008
Holešov, Palackého 1128/21
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
43
BROKOVÝ STŘELECKÝ KLUB DIANA
Holešov, PALACKÉHO 546 /SOKOLSKÝ DŦM
BĚŢECKÝ KLUB HOLEŠOV
47934921
Holešov, Masarykova 1374/20
UNITE HOLEŠOV
47935251
Holešov, Malá 48/2
Air Moravia o.s.
28552211
Holešov, Tovární 1268, letiště
Občanské sdruţení nestraníkŧ Ţeranovice
27037363
Holešov, Ţeranovice265
Cykloteam OD MORAVA
26658208
Holešov, Nám.Dr.E.Beneše
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov
47933780
Holešov
Sdruţení rodičŧ při MŠ Grohova ul.Holešov
47933887
Holešov
Sportovní klub policie Holešov
47933852
Holešov
"Klub výsadkových veteránŧ Holešov"
26581981
Holešov, Bezručova 1438, Internát "A" SPŠ MV
731
HOROLEZECKÝ ODDÍL TJ HOLEŠOV
47934107
Holešov, Novosady 1573
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414368
Holešov, Količín 50
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Holešov
47935847
Holešov, Bezručova 675/7
ZO OS PRACOVNÍKŦ DOPRAVY, SILNIČNÍHO HOSPODÁŘ- STVÍ A
AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ČECH A MORAVY MOPAS a.s.
63414325
Holešov, Samostatnost 1181
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ŢOPY
63459043
Holešov
Českomoravský svaz chovatelŧ poštovních holubŧ ZO Holešov
70928983
Holešov, Plačkov 1637
Sbor dobrovolných hasičŧ Dobrotice
65270339
Holešov, Vítězství 284/4
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZUŠ F.X.RICHTRA
46998527
Holešov, Bezručova 675/7
ČMOS PŠ Základní organizace - Gymnázium Holešov
71163581
Holešov, Palackého 524/37
TOM 19 132 MEDVĚDÍ STOPA
71207287
Holešov, Sadová 1526
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Holešov
63414678
Holešov, Palackého 435/70
75067668 Sbor dobrovolných hasičŧ Ţopy
47934522
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
44
Holešov, Ţopy 157
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00547964
Holešov
Letecko modelářský klub "Čmelák", reg.č. 194 Holešov
67025889
Holešov, areál TOP/AIR
Základní organizace Odborového svazu pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví,
65274547 lesního a vodního hos podářství v ČR při TON,a.s. Holešov
Holešov, Tovární 725/2
Orel jednota Holešov
70936455
Holešov, Všetuly, Dukelská 424
Český radioklub, Radioklub Holešov OK2KAN
65267931
Holešov, U Letiště 1320
Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního
75059681 hospodářství v ČR, BM papír, s.r.o.
Holešov, Všetuly, Palackého 459
ZO OS MORAVIA GENERAL MOTOR A.S.
60383046
Holešov, Tovární 1200/26
AUTOKLUB HOLEŠOV
47934433
Holešov, Bartošova 993/24
Základní organizace OS Dřevo, lesy, voda Vodní zdroje a.s.
70941688
Holešov, Tovární 1423/7
KYNOLOGICKÝ KLUB HOLEŠOV
47934964
Holešov, Střelnice 1288
Gavia Modeller's Club
70831114 Holešov, Třešňové sady 783/1
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
63459281
Holešov
Svaz potápěčŧ Moravy a Slezska
65270100
Holešov, Plačkov 966/15
Sbor dobrovolných hasičŧ Tučapy
65270355
Holešov, Tučapy 138
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Holešov
60383178
Holešov, Plačkov 607
MM KART TEAM HOLEŠOV
47935022
Holešov, Všetuly, Slovenská 354
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ - ZO HOLEŠOV
47934549
Holešov, DLAŢÁNKY 337
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414082
Holešov, Bořenovská 1
Pionýrská skupina dr. Mirko Očadlíka
67029698
Holešov, Všetuly, Sokolská 70
Krajská rada AŠSK ČR Zlínský kraj
70930139
Holešov, Tučapy 14
Základní organizace OS státních orgánŧ a organi- zací Výbor základní organizace
65828151
Střední policejní škola MV ČR
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
45
Holešov, Zlínská 9991
Tělocvičná jednota Sokol Holešov
00532835
Holešov, Plačkov 547/2
ZO NOS PPP NESTLÉ ČESKO s.r.o.závod SFINX
63414244
Holešov, Všetuly, Palackého 134
141
Moravské děti, obecně prospěšná společnost zkrácená forma: Moravské děti,
25558111 o.p.s.
Holešov, Novosady 1582
118
Nadační fond GH 1899
47934131
Holešov, Palackého 524/37
ARBOR nadační fond
65270207
Holešov, Sušilova 478/24
721
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Holešov
64422534
Holešov, nám. F. X. Richtra 1212/3
Sbor Jednoty bratrské v Holešově
47930098
Holešov, Nerudova 320/18
Charita Holešov
47930063
Holešov, nám. Svobody 97/2
Římskokatolická farnost Holešov
47930217
Holešov, nám. Dr. E. Beneše 40/13
Svědkové Jehovovi - sál Království Holešov
73632384
Holešov, Holajka 1638
Honětice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
66610486
H.P.P. Honětice
Honětice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
46
Horní Bečva
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 11
9
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
7
701
27052575
69211442
47863404
44740565
22818553
60042575
o.s. Ohlá klika
Horní Bečva 853
D.C. SNIPER Horní Bečva
Horní Bečva 364
Myslivecké sdruţení
Horní Bečva
TJ Sokol Horní Bečva
Horní Bečva
Bečvánek Beskydy, o. s.
Horní Bečva 958
Myslivecké sdruţení Hubert - Bečvy
Horní Bečva
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
Horní Bečva 565
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Horní Bečva
65891007
Horní Bečva 680
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností ČR
43963846
Horní Bečva 54
63701651
118
25881582
Nadační fond Základní školy T.G. Masaryka Horní Bečva
Horní Bečva, ZŠ T.G. Masaryka
721
47997966
Římskokatolická farnost Horní Bečva
Horní Bečva 57
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
47
Horní Lapač
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
63414104
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Horní Lapač 8
Horní Lhota
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Myslivecké sdruţení Horní-Dolní Lhota
Horní Lhota
ALTERNATIVA - sdruţení vzájemné pomoci pro ochranu dětí
48471461
Horní Lhota, pošt. schránka 135
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Horní Lhota
67025544
Horní Lhota
Český zahrádkářský svaz základní organizace Horní Lhota
75108551
Horní Lhota 176
721
Římskokatolická farnost Horní Lhota
46307869
Horní Lhota 26
46277480
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
48
Horní Lideč
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
4
141
117+118
2
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
2
701
64124045
Tělovýchovná jednota Horní Lideč
Horní Lideč
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace HORNÍ LIDEČ
Horní Lideč 105
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701821
Horní Lideč 247
AUTO RALLYE KLUB v AČR Horní Lideč
44740581
Horní Lideč 43
118
Nadační fond ZŠ Horní Lideč
26810379
Základní škola Horní Lideč
Nadační fond ZvŠ Horní Lideč
45211752
Zvláštní škola v Horní Lidči, 756 12 Horní Lideč
75110601
Horní Němčí
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
2
6
701
DENSIFLORA
Horní Němčí 261
eM-NET
27009734
Horní Němčí 252
27029247
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HORNÍ NĚMČÍ
Horní Němčí, Areál TJ
Myslivecké sdruţení Lesná
71199870
Horní Němčí 206
46254765
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
49
731
ÚAMK - AMK NESLYŠÍCÍCH ZLÍN
Horní Němčí 13
ZO ČSOP Jalovec
60575590
Horní Němčí 316
Sbor dobrovolných hasičŧ Horní Němčí
65325265
Horní Němčí 188
TRIGO, mládeţnická organizace Horní Němčí
48489328
Horní Němčí
Unie rodičŧ - Sdruţení při MŠ v Horním Němčí
70815941
Horní Němčí 98
721
Římskokatolická farnost Horní Němčí
46256466
Horní Němčí 90
48473189
Hostějov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
701
22680659
Země Pampaedie
Hostějov 3
731
65325001
Sbor dobrovolných hasičŧ Hostějov
Hostějov 2
Hostětín
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
701
65841638
Občanské sdruţení Tradice Bílých Karpat
Hostětín 4
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
50
60369647 SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKU HOSTĚTÍN
Hostětín
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Hostětín
Hostětín 75
ZO ČSOP Hostětín
62832727
Hostětín 31
65325401
Hostišová
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Občanské sdruţení HORIZONT HOSTIŠOVÁ
Hostišová 61
Občanské sdruţení BAOBABY
26562774
Hostišová 102
Dechová hudba "Malenovjanka"
62181688
Hostišová 96
MS Hostišová-Lhotka
48473812
Hostišová
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Hostišová
65823150
Hostišová
22668454
Hošťálková
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 17
14
141
117+118
721
1
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
1
4
8
701
Tenisklub Hošťálková
Hošťálková 354
METEA - meteo a astro sluţby
26674327
Hošťálková 419
26989638
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
51
Myslivecké sdruţení Grúň Hošťálková
Hošťálková
Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková
48773433
Hošťálková
FILIP - Křesťanské sdruţení pro pomoc mladým k vyuţívání volného času
60990112
Hošťálková
Křesťanský klub dětí a mládeţe
60990261
Hošťálková
Konfederace politických vězňu Československa
44740450
Hošťálková
Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková
62334221
Hošťálková
SPORT KLUB - VOLEJBAL
18055061
Hošťálková
14612097
731
Asociace rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí v ČR, klub AuXilium
Hošťálková 428
ZO ČSOP Hošťálková
75109271
Hošťálková 10
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Hošťálková
71237887
Hošťálková 81
SH ČMS - Okrsek č. 10 Ratiboř
71209654
Hošťálková 407
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701898
Hošťálková 407
118
Nadační fond při Základní škole v Hošťálkové
25832077
Hošťálková 380
65469526
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hošťálkové u Vsetína
Hošťálková 23
Římskokatolická farnost Hošťálková
48739481
Hošťálková 155
45211299
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
52
Hoštice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
1
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
731
65274440
Sbor dobrovolných hasičŧ Hoštice
Hoštice 122
721
46998314
Římskokatolická farnost Hoštice u Zdounek
Hoštice 69
Hovězí
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 13
701+731
11
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
1
8
701
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s.
Hovězí 74
Sportovní klub - Škola tradičního karate
26993422
Hovězí 373
HovNet
26674076
Hovězí 543
28559908
Hvězdička, o.s.
Hovězí 314
TJ Sokol Hovězí
44740981
Hovězí
Myslivecké sdruţení Vsacko Hovězí o.s.
64123057
Hovězí 66
Sdruţení přátel valašského folklorního sdruţení
14612178 Hovězí
22839453
731
49563203
Klub českých turistŧ /KČT/Hovězí
Hovězí
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
53
71190996 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Hovězí
Hovězí 458
Orel jednota Hovězí
65891104
Hovězí 32
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701782
Hovězí 500
118
Nadační fond Dětem ZŠ Hovězí
25847325
Hovězí 426
721
Římskokatolická farnost Hovězí
48739502 Hovězí 5
Hradčovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
6
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HRADČOVICE
Hradčovice
Sdruţení dechová hudba HRADČOVJANKA
62829661
Hradčovice
Myslivecké sdruţení
65326563
Hradčovice
Sportovní klub Hospodářské sluţby Sokol Hradčovice
66545323
Hradčovice
48491144
731
Český svaz včelařŧ, základní organizace Hradčovice
Hradčovice 217
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhotka
65325338
Hradčovice 82
Český zahrádkářský svaz Základní organizace Hradčovice
75132478
Hradčovice
Sbor dobrovolných hasičŧ Hradčovice
65325346
Hradčovice 87
721
Římskokatolická farnost Hradčovice
46256474
Hradčovice 1
65267974
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
54
Hrobice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Slušovice
Hrobice 112
Sbor dobrovolných hasičŧ Hrobice
65793072
Hrobice 24
Český zahrádkářský svaz Základní organizace Hrobice
75067731
Hrobice
AOP RACING KLUB v AČR
75143283
Hrobice 119
68731892
Hřivínův Újezd
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Hřivínŧv Újezd
Hřivínŧv Újezd
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Hřivínŧv Újezd
62181939
Hřivínŧv Újezd 192
68729456
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
55
Hulín
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 56
52
2
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
15
1
4
1
35
701
SK VTJ SPARTAK ODD.KOPANÉ HULÍN
Hulín, Antonína Dvořáka 1214
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DĚTÍ DECHOVÉHO SOUBORU MORAVA
27026531 při Základní umělecké škole Hulín
Hulín, nám. Míru 123
Bike centrum team Hulín
27015335
Hulín, nám. Míru 208
ASPOT HULÍN
26987635
Hulín, Včelín 348
HC Chvalčov
26982242
Hulín, nám. Míru 112
Zelená křídla
26643375
Hulín, Havlíčkova 399
Handy - osobní asistence
26634163
Hulín, U Stavu I 1070
Občanské sdruţení zdravotně postiţených v Hulíně
26599180
Hulín, Třebízského 194
Pěvecký sbor Smetana - Hulín
70862702
Hulín, nám. Míru 123
Hulíňané
63458667
Hulín, Hviezdoslavova 997
"JIREACH"
22838619
Hulín, Antonína Dvořáka 233
Rybářský klub Grádo Hulín
22838775
Hulín, nám. Míru 112
SK SPARTAK - ODDÍL LEDNÍHO HOKEJE HULÍN
18188168
Hulín, Javorová 439
TJ SOKOL ZÁHLINICE
46998276
Hulín, Záhlinice 100
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ROVINA HULÍN
47930594
Hulín, VIŠŇOVCE
KAC HULÍN (KLUB AMATÉRSKÉ CYKLISTIKY)
47933801
Hulín, Sadová 922
FOTBALOVÝ KLUB ADMIRA HULÍN
47933933 Hulín, Sadová 974
47935375
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
56
Klub volného létání VOSTROMBOUCH
Hulín, U Stavu I 1129
Jezdecký klub Chrášťany
63459515
Hulín, Chrášťany 8
Bure Hulín
70855161
Hulín, Višňovce 830
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ZÁHLINICE
47933771
Hulín, Hviezdoslavova 763
Klub seniorŧ Hulín - Marie Lačíková
22833811
Hulín, Druţba 1196
SK SPARTAK HULÍN
18188541
Hulín, Javorová 439
VĚDECKOTECHNICKÝ KLUB
46998021
Hulín, ČSD-TRAŤ.STROJ.STANICE
SK SPARTAK - ODDÍL KOPANÉ
00566535
Hulín, Antonína Dvořáka 1214
Středomoravský oblastní šipkový svaz
65270053
Hulín, Vrchlického (P.O.BOX 14A) 839
Taneční soubor Kontrasty Hulín
65765052
Hulín, Druţba 1195
Salamandr Kroměříţ
70286868
Hulín, Čechova 692
Čerňava
22823506
Hulín, Sadová 875
SPOLEČNOST P
63414261
Hulín, Tylova 716
GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN, o.s.
47934638
Hulín, Druţba 1290
Čerchmanti
65341929
Hulín, Sadová 934
CYKLO MXM HULÍN
47934492
Hulín, Druţba 1191
Spolek přátel Skopalíkova muzea v Záhlinicích, o.s.
28555571
Hulín, Obecní dŧm v Záhlinicích, č.p. 24
Sportovní klub kulturistiky Hulín
68689861
Hulín, Záhlinická 1267 /Petr Poszytek/
Polský kulturně-osvětový svaz Hulín
63459493
Hulín
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Hulín
63458772
Hulín, Záhlinická 417
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č.2 HULÍN
63459124
Hulín, Druţba 1193
ZO ČSOP
66610478
Hulín, Záhlinická 568
70897905
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
57
Sportovně střelecký klub Kroměříţ 0407
Hulín, Záhlinická 927
Orel jednota Hulín
71244514
Hulín, Havlíčkova 141
Základní organizace odborového svazu Stavba České republiky Českomoravské
65268601 štěrkovny a.s.
Hulín, Záhlinická 806
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270223
Hulín, Záhlinice 119
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE č.4 HULÍN
63458900
Hulín, Druţba 1192
Český zahrádkářský svaz základní organizace č. 1
60382899
Hulín, Ţiţkova 176
OSŢ ZO ČD TRAŤOVÁ STROJNÍ STANICE, a.s.
63414163
Hulín, Nádraţní 737
ZO ČSOP VIA Hulín
65270011
Hulín, Višňovce 1291
Odborový svaz KOVO Základní organizace PNEUFORM Hulín a.s.
71171550
Hulín, Kroměříţská 134
ZO OS KOVO PILANA,A.S.,HULIN
18188338
Hulín, Nádraţní 804
ZO OS KOVO TOS a TRIANGOLO s.r.o.
18188427
Hulín, Wolkerova 845
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ PILANA HULÍN
63414317
Hulín, Vrchlického 300
Základní kynologická organizace Hulín
47935766
Hulín, Antonína Dvořáka 1200
141
Holosofická společnost Česká republika, o.p.s.
26015692
Hulín, Holešovská 657
Centrum ústní hygieny,obecně prospěšná společnost
26223694
Hulín, nám. Míru 122
721
Římskokatolická farnost Hulín
46998357
Hulín, Kostelní 132
Římskokatolická farnost Záhlinice
46998390
Hulín, Záhlinice 140
65274474
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
58
Huslenky
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 15
14
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
1
8
701
Paroplavební společnost o.s.
Huslenky 159
Pohon crew
26675161
Huslenky 636
Myslivecké sdruţení Kyčera-Les, o.s.
26675951
Huslenky 62
1. FC Kychová
26625288
Huslenky 496
22666745
Myslivecké sdruţení Kátlina-Huslenky
Huslenky 614
Jezdecká stáj I.P. Huslenky
26568781
Huslenky 631
Odborová organizace Dětská ozdravovna Kychová, Huslenky
66184576
Huslenky 191
Myslivecké sdruţení KYČERA
60990201
Huslenky
TJ Sokol Huslenky
49562860
Huslenky
Myslivecký spolek Makyta
47863846
Huslenky
00851981
731
Orel jednota Halenkov - Huslenky
Huslenky 115
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností ČR Huslenky
66184657
Huslenky
Asociace TOM ČR, TOM 19037 Vsacané Halenkov
75051095
Huslenky 640
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701791
Huslenky 427
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách
49563165
Huslenky 439
65888235
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
59
Huštěnovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
3
701
Myslivecká společnost Huštěnovice - Sušice
Huštěnovice 169
Tělovýchovná jednota Sokol Huštěnovice
61704181
Huštěnovice
JAKOS BIKE DH TEAM
68687753
Huštěnovice 266
67011624
731
Klub potápěčŧ DONALD Kunovice
Huštěnovice 54
Sbor dobrovolných hasičŧ Huštěnovice
65324781
Huštěnovice 52
721
Římskokatolická farnost Huštěnovice
46254960
Huštěnovice 175
61703478
Hutisko-Solanec
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 17
15
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
11
701
26657601
Klub Fojtství
Hutisko-Solanec 465
Sportovní klub sjezdového lyţování
Hutisko-Solanec
Rodina Svaté Zdislavy, občanské sdruţení
65469623
Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 395
Myslivecké sdruţení Hutisko-Solanec, o.s.
64123561
Hutisko-Solanec 565
48739294
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
60
47863412 Myslivecké sdruţení
Hutisko-Solanec
"Tenisový Klub Soláň,o.s."
26561026
Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 99
Občanské sdruţení IHS
66934478
Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 462
Tělovýchovná jednota Hutisko-Solanec
69211663
Hutisko-Solanec, p. Jaroslav Rŧčka
MFC Hutisko-Solanec, o.s.
27059880
Hutisko-Solanec 322
Sportovní klub RADHOŠŤ
26546981
Hutisko-Solanec č.131/E1
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Hutisko-Solanec
Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 635
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Hutisko-Solanec
65891414
Hutisko-Solanec 570
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Hutisko-Solanec
68898495
Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm 427
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Roţnov 4
71230742
Hutisko-Solanec 460
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Hutisko-Solanec
68898312
Hutisko-Solanec 222
118
Nadační fond ZŠ Hutisko - Solanec
66184509
Hutisko-Solanec 605
721
Římskokatolická farnost Hutisko
48739715
Hutisko-Solanec 443
65888367
Hvozdná
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 9
701+731
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
6
701
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ VALAŠSKÝ NÁZOR
Hvozdná 261
Sportovní klub Tenis Hvozdná
26581698
Hvozdná 251
28554957
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
61
66597714
Krouţek divadelních ochotníkŧ ve Hvozdné
Hvozdná 148
48472964
MS Vrchovina Hvozdná
Hvozdná
48473782
T.J. Sokol Hvozdná
Hvozdná
731
Český zahrádkářský svaz - ZO Hvozdná
Hvozdná 261
Sbor dobrovolných hasičŧ Hvozdná
68729464
Hvozdná
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Hvozdná
49158121
Hvozdná
721
Římskokatolická farnost Hvozdná
48471666
Hvozdná 58
62182315
Chomýţ
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
18190278
TJ SOKOL CHOMÝŢ
Chomýţ
731
63414147
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Chomýţ 81
Choryně
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 6
701+731
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
69211434
Tělovýchovná jednota Sokol Choryně
Choryně 195
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
62
69211779
Myslivecké sdruţení Stráţ
Choryně
731
ZO AVZO ČR ZO Choryně
Choryně 189
Sbor dobrovolných hasičŧ
65469259
Choryně 26
Český rybářský svaz - míst.organizace Choryně
18050867
Choryně
721
Římskokatolická farnost Choryně
45211647
Choryně 55
75010364
Chropyně
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 24
22
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
6
1
4
13
701
27004023
Health & RH
Chropyně, Masarykova 777
Sportovní klub MORAVIA STARS, o.s.
Chropyně, Masarykova 135
Autoklub Chropyně
47930578
Chropyně, Komenského 149
T.J. Chropyně
00545333
Chropyně, Moravská 552
Cyklistický oddíl Cyklosport V + P Chropyně
65268792
Chropyně, Ječmínkova 373
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ CHROPYNĚ
47934751
Chropyně, náměstí Svobody 45
DC Hrad Chropyně
67006850
Chropyně, Hrad 482
Fotbalový klub Chropyně, o.s.
70801860
Chropyně, Hanácké náměstí 551
731
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00547981
Chropyně
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO Č.1
60382902
Chropyně, Krátká 429
47934671
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
63
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE č.3
63458918 CHROPYNĚ
Chropyně, J. Fučíka 668
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Krále Ječmínka Chropyně
47935855
Chropyně, Komenského 33
Sportovně střelecký klub JUNIOR Chropyně
63458624
Chropyně, Oujezdy 681
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č.2 CHROPYNĚ
63459159
Chropyně, Moravská 617
KYNOLOGICKÝ KLUB TECHNOPLAST CHROPYNĚ
47934557
Chropyně, U RYBNÍKA HEJTMAN
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s. místní organizace Chropyně
75118424
Chropyně, K. H. Máchy 641
Pionýrská skupina Obráncŧ míru Chropyně
67006566
Chropyně, Hrad 466
Asociace TOM ČR, TOM 214 01 Chropyně
75102617
Chropyně, Moravská 651
Sbor dobrovolných hasičŧ Chropyně
63459531
Chropyně, Díly 559
LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB RACEK
18188630
Chropyně, Drahy 764
ZO OS ECHO Fatra, a.s. Chropyně
18188150
Chropyně, Komenského 75
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414597
Chropyně, Plešovec 71
141
KoTě o.p.s.
27695867
Chropyně, Masarykova 253
721
Římskokatolická farnost Chropyně
18189415
Chropyně, Komenského 31
Chvalčov
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 14
14
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
10
701
28558430
"občanské sdruţení HUBERT - HOSTÝN"
Chvalčov, U Revíru 333
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
64
28556089 Scruffy rallye team o. s.
Chvalčov, Pod Matŧškem 625
Občanské sdruţení "Ochránci Hostýnských vrchŧ"
27056066
Chvalčov, U Revíru 315
MS Příčky Chvalčov
26630842
Chvalčov, Na Kamenci 608
65274521
Českomoravské sdruţení pro ochranu přírody
Chvalčov, Poutní 588
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ KOZINEC CHVALČOV
Chvalčov
MATICE SVATOHOSTÝNSKÁ
00206776
Chvalčov, Svatý Hostýn 115
Klub chvalčovských ţen
65767152
Chvalčov, Na Kamenci 592
SKI CLUB CHVALČOV
47935201
Chvalčov
Občanské sdruţení Křišťálky
69744050
Chvalčov, Na Kŧtku 99
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA CHVALČOV
18189571
Chvalčov, Školní 436
Klub rodičŧ ZŠ Chvalčov
67008739
Chvalčov, Školní 633
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270266
Chvalčov, Obřanská 187
47933682
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO Č.1
60382911 Chvalčov
Chvalnov - Lísky
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ CHVALNOV-LÍSKY
Chvalnov-Lísky
"Občanské sdruţení BENIGNITAS"
28559835
Lísky lOO
47934743
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
65
731
72055511
Sbor dobrovolných hasičŧ Chvalnov - Lísky
Chvalnov-Lísky 1
721
46998403
Římskokatolická farnost Chvalnov
Chvalnov-Lísky 50
Jablůnka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 14
13
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
8
701
Občanské sdruţení MAS Střední Vsetínsko
Jablŧnka 365
ALFA BIKE CLUB
27014665
Jablŧnka 52
27053458
Hokej klub Ewing Oil
Jablŧnka 502
Myslivecké sdruţení "Lázek" Jablŧnka, o.s.
60042320
Jablŧnka 495
SM Racing Jablŧnka
67727816
Jablŧnka 555
Kynologický klub VALAŠSKO
70038121
Jablŧnka 579
VERDANDI, o.s.
22823336 Jablŧnka 141
TJ Spartak Jablŧnka
48773280
Jablŧnka
67675590
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Jablŧnka
Jablŧnka
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Jablŧnka
66184495
Jablŧnka 381
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701901
Jablŧnka 220
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s.základní organizace Jablŧnka
71171401
Jablŧnka 123
Tělocvičná jednota Sokol Jablŧnka - Prţno
64123014
Jablŧnka
63701944
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
66
721
44740891
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablŧnce
Jablŧnka 45
Jalubí
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
6
701
Česká origami společnost
Jalubí 35
"Folklórní soubor Střešňa, o.s."
26575876
Jalubí 468
"Přátelé vína Jalubí o.s."
26569485
Jalubí 442
Myslivecké sdruţení Jalubí
70436517
Jalubí
Sportovní klub Jalubí
61704199
Jalubí
26640597
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Jalubí
Jalubí 73
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jalubí
65764510
Jalubí 195
65324803
721
46257951
Římskokatolická farnost Jalubí
Jalubí 140
Jankovice
(Uherské Hradiště)
Počet NNO: 5
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
701+731 4
Sdruţení
141
O.p.s.
117+118
Nadace , nadační fond
721
Církevní org.
1
701
Tělovýchovná jednota Sokol Jankovice
61704202
Jankovice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
1
4
data k 1.3.2010
67
Myslivecké sdruţení, Jankovice - Košíky
Jankovice
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST JANKOVICE
60371480
Jankovice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Jankovice
65324838
Jankovice 11
721
Římskokatolická farnost Jankovice
46254986
Jankovice 122
48489247
Jankovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
701
63414554
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HRABINA
Jankovice
731
63414341
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Jankovice 122
Janová
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
SDRUŢENÍ JANOVSKÝCH RODIČŦ
Janová 67
TJ TATRAN VSETÍN-JANOVÁ
65891520
Janová 244
MS Janová-Ústí
75073749
Janová
22831045
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
68
731
63701472
Sbor dobrovolných hasičŧ
Janová 231
Jarcová
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
3
701
1. moravský patchworkový klub
Jarcová 243
Wind Solar
26594129
Jarcová 69
Sdruţení rodičŧ při ZŠ a MŠ Jarcová
26534509
Jarcová 53
Tělovýchovná jednota SOKOL Jarcová
68898568
Jarcová
26658054
731
63701961
Sbor dobrovolných hasičŧ Jarcová
Jarcová 200
Jarohněvice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
701
47935901
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HVĚZDA
Jarohněvice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
Jarohněvice 70
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
63459299
Jarohněvice
65270410
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
69
Jasenná
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 9
701+731
7
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
6
701
SK Jasenná, oddíl kopaná
Jasenná
Myslivecké sdruţení Jasenná pod Vartovnou tel. 067/956197
62181963
Jasenná 267
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL JASENNÁ
15546454
Jasenná
731
ZO ČSOP Portáš
48471861
Jasenná 246
Kynologický klub Jasenná
71166254
Jasenná 11
Sbor dobrovolných hasičŧ Jasenná
68729499
Jasenná
Tělocvičná jednota Sokol Jasenná
65823770
Jasenná 171
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné
18757642
Jasenná 108
Římskokatolická farnost Jasenná u Vizovic
48471674
Jasenná 61
67008569
Jestřabí
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Sportovní klub Jestřabí
Jestřabí 1
Myslivecké sdruţení Jestřabí
67008097
Jestřabí 117
27025756
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
70
731
68729502
Sbor dobrovolných hasičŧ Jestřabí
Jestřabí
Kaňovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65822765
Sbor dobrovolných hasičŧ Kaňovice
Kaňovice, Kaňovice
Karlovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
46276025
TJ SOKOL KARLOVICE
Karlovice, KARLOVICE
731
68729472
Sbor dobrovolných hasičŧ Karlovice
Karlovice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
71
Karolín
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
64438261
Sportovní klub Karolín
Karolín 76
731
65274504
Sbor dobrovolných hasičŧ
Karolín 42
Karolinka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
Počet NNO: 20
17
1
2
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
4
2
10
701
Kerolajna , o.s.
Karolinka, Lesní 135
Dechová hudba Karolinka o.s.
27055183
Karolinka, Vsetínská 595
VALAŠSKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
26666111
Karolinka, U hřiště 142
Divadelní soubor Jana Honsy Karolinka
26643430
Karolinka, Radniční náměstí 42
Centrum pro sociálně trţní výzkumy
26641755
Karolinka, Nábřeţní 517
22692371
70896046
Myslivecké sdruţení "Přehrada" Karolinka
Karolinka, Sklářská 188
Myslivecké sdruţení Raťkov Karolinka
Karolinka
TJ Karolinka
68898355
Karolinka
Swedenborská společnost
67727832
Karolinka 51
65469780
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
72
731
Sbor dobrovolných hasičŧ -Sklárny,Karolinka
Karolinka, Na Oboře 574
Sbor dobrovolných hasičŧ Stanovnica
63701758
Karolinka, Stanovnice 459
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Karolinka
75013258
Karolinka, Na Ingstavu 652
Automotoklub Karolinka
00534714
Karolinka
Odborový svaz zaměstnancŧ sklářského, keramického, biţuterního prŧmyslu a
70945705 porcelánu, základní organizace Crystalex, a.s., závod Karolinka
Karolinka
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Karolinka
70961123
Karolinka, Raťkov 177
Tělocvičná jednota Sokol Karolinka
67728294
Karolinka, U Sokolovny 81
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701740
Karolinka, Na Sklepoch 631
141
Muzeum - Karolinina Huť o.p.s.
27807894
Karolinka, Radniční náměstí 42
118
Nadační fond Základní umělecké školy Karolinka
60990490
Základní umělecká škola Karolinka
Nadační fond Základní školy Karolinka
60990520
Karolinka, Kobylská 250
63701766
Kašava
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 8
701+731
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
1
3
701
Kosmopolitní občanské sdruţení hudebníkŧ
Kašava 288
Tělovýchovná jednota Kašava
46277561
Kašava
MS Podhoran Kašava Drţková
48472981
Kašava
27059804
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
73
46311254 Lyţařský klub Kašava /o.Zlín/
Kašava
731
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy při základní škole Kašava
64467546
Kašava, Kašava
JEDNOTA ORLA KAŠAVA
75150751
Kašava 160
Sbor dobrovolných hasičŧ Kašava
65822731
Kašava
721
Římskokatolická farnost Kašava
48471682
Kašava 1
Kateřinice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 6
3
1
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
4
701
75118688
Myslivecké sdruţení Kateřinice - Dubcová
Kateřinice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
Kateřinice 112
Sokol Kateřinice
66184541
Kateřinice
141
Březiny o.p.s.
27833968
Kateřinice 251
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kateřinicích
47659327
Kateřinice 226
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Kateřinice
65891163
Kateřinice 282
63701910
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
74
Kelč
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 26
701+731
24
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
5
17
701
Střelecký klub Bečva
Kelč
Sportovní střelecký klub
62334816
Kelč
"Liga pro děti a rodiče v potíţích"
22735721
Kelč 400
Občanské sdruţení Za čistou KELČ
22672320
Kelč 560
60042061
Rodinné centrum Slŧně Kelč o.s.
Kelč 241
Sdruţení rodičŧ při ZŠ v Kelči
69211558
Kelč 229
Myslivecké sdruţení Kelečsko
75130157
Kelč 241
Tělovýchovná jednota Kelč
64123197
Kelč
Katolická beseda
64123880
Kelč 435
Občanské sdruţení "Anděl"
66934702
Kelč 290
22822097
731
POO OS TOK PANEDI STYLE
Kelč 550
Sbor dobrovolných hasičŧ Němetice
65469267
Kelč, Němetice 73
Sbor dobrovolných hasičŧ Komárovice
65891376
Kelč, Komárovice 48
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Kelč
62334875
Kelč 537
Český svaz včelařŧ,o.s.,základní organizace KELČ
75058707
Kelč 429
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhota u Kelče
65891368
Kelč, Lhota U Kelče 49
Turistický oddíl mládeţe Myšáci
71157841
Kelč 510
49562886
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
75
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Kelč
Kelč 36
ZO NOS PPP Petr Vavřík, Mlýn Kelč, spol. s.r.o.
64123146
Kelč 156
Sbor dobrovolných hasičŧ Babice
65469241
Kelč, Babice 19
Sbor dobrovolných hasičŧ Kelč
65469232
Kelč 393
Český rybářský svaz - míst.organizace Kelč
18050522
Kelč
Orel jedota Kelč
75081661
Kelč 142
Český zahrádkářský svaz místní organizace Kelč
75150051
Kelč 432
721
Komunita Misijních sester Sluţebnic Ducha Svatého
46718052
Kelč 245
Římskokatolická farnost Kelč
47658363
Kelč 107
69603871
Kelníky
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
141
2
1
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
27020363
"Občanské sdruţení Kelnický folklorní krouţek Fěrtŧšek"
Kelníky 1
731
68729511
Sbor dobrovolných hasičŧ Kelníky
Kelníky
141
28358201
EVENTIS, o.p.s.
Kelníky 6
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
76
Kladeruby
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
Tělovýchovná jednota Kladeruby
Kladeruby
Myslivecké sdruţení Němetice-Doubrava
60042150
Kladeruby 120
64123952
731
65891317
Sbor dobrovolných hasičŧ Kladeruby
Kladeruby 38
Kněţpole
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
10
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
3
4
701
"Děvčice z Kněţpola"
Kněţpole 254
Kněţpolanka o.s.
22666877
Kněţpole 278
"CYKLOTURISTIKA o.s."
27052397
Kněţpole 315
Kněţpolský muţský sbor
27021521
Kněţpole 251
Tenisový klub Kněţpole, občanské sdruţení
26593092
Kněţpole 103
KNĚŢPOLSKÁ CHASA
26590786
Kněţpole 279
22677241
Tělovýchovná jednota Sokol Kněţpole
Kněţpole
Myslivecké sdruţení Dubina, Uherské Hradiště, o.s.
71163930
Kněţpole 260
61704211
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
77
70961646 Myslivecké sdruţení Kněţpole
Kněţpole 208
731
65325095
Sbor dobrovolných hasičŧ Kněţpole
Kněţpole 175
Komárno
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
701
Fotbalový klub Komárno-Osíčko
Komárno 115
TJ SOKOL KOMÁRNO
47934271
Komárno
26611546
731
63458713
Sbor dobrovolných hasičŧ Komárno
Komárno 111
Komárov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
46277498
Tělovýchovná jednota Sokol Komárov
Komárov
731
68729553
Sbor dobrovolných hasičŧ Komárov
Komárov
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
78
Komňa
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
8
701
27014860
Společnost pro ochranu pŧdy v ČR
Komňa 232
48489182
Sdruţení singulárních podílníkŧ Komňa
Komňa 213
Sun Jardin o.s.
Komňa 164
Honební spolek Komňa
67027229
Komňa
FK Komňa
70821186
Komňa 299
Tělovýchovná jednota Sokol Komňa
61704229
Komňa
DOMKAŘSKÝ SINGULÁRNÍ SPOLEK
48489522
Komňa
Spolek k uctění památky J. A. Komenského v Komni
60370025
Komňa
22838988
731
65325435
Sbor dobrovolných hasičŧ Komňa
Komňa 58
721
46256482
Římskokatolická farnost Komňa
Komňa 4
Koryčany
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 33
32
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
5
23
701
22731351
Pohoršov Koryčany, o.s.
Koryčany, Tovární čtvrť 695
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
79
Klub rodičŧ a přátel ZŠ Koryčany, o.s.
Koryčany, Masarykova 161
Fantasy klub Dračí oko
27021327
Koryčany, Kyjovská 83
FC Koryna
27000907
Koryčany, Masarykova 633
LAWN TENIS CLUB LÍSKOVEC
26609207
Koryčany, Lískovec 70
Jezdecký klub CORINA Koryčany
26545535
Koryčany, Masarykova 593
22675272
SKI AND BEACH CLUB
Koryčany, Lískovec 118
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI ZŠ
63414074
Koryčany, Masarykova 161
TJ REMONTA KORYČANY
18188931
Koryčany, Nádraţní 328
TJ TATRAN KORYČANY
47934034
Koryčany, Masarykova 629
Nezávislá odb. org. Koryna nábytek a.s., se sídlem Koryčany, Masarykova 260
70854629
Koryčany, Masarykova 260
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ KORYČANSKO
63414627
Koryčany
Kynologický klub Koryčany
67025455
Koryčany, Suchý řádek 394
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MŠ V KORYČANECH
47935111
Koryčany, PIVODOVA UL.
HP - Koryčany
65828097
Koryčany
MAMI KLUB
47934930
Koryčany, Náměstí 152
SKI-CLUB CHŘIBY-KORYČANY
47935332
Koryčany
Občanské sdruţení Ochrana ţivotního prostředí Vršava Chřiby
26593017
Koryčany, Masarykovo náměstí 29
60383127
65270002
Sdruţení Woodcraft Chřiby
Koryčany
22823328
Koryčany bikers o.s.
Koryčany, Blišice 38, Irena Berková
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Koryčany, Lískovec 15
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KORYČANY
63458942 Koryčany
60383313
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
80
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Koryčany, Tyršova 784
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270151
Koryčany, Blišice 104
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270177
Koryčany, Jestřabice 5
Orel jednota Koryčany
64422593
Koryčany, Masarykova 688
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Koryčany
70285799
Koryčany, Tyršova 659
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00548065
Koryčany
ZO ČSOP KORYČANY
47930314
Koryčany, Náměstí 29
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Koryčany
75013304
Koryčany, Tyršova 621
SHM klub Koryčany
65828101
Koryčany, Pivodova 813
Sbor dobrovolných hasičŧ Koryčany
65274431
Koryčany, Masarykova 186
721
Římskokatolická farnost Koryčany
46998098
Koryčany, Náměstí 62
63414015
Korytná
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
8
701
"Občanské sdruţení KETC"
Korytná 196
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ DR.STIVARA
27005232
Korytná 297
JASENKA Korytná
26623625
Korytná 38
MS Lesy Korytná
26620812
Korytná 292
SINGULÁRNÍ SPOLEK V KORYTNÉ
48491462
Korytná
22693602
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
81
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KORYTNÁ
Korytná
Myslivecké sdruţení HLUBOČEK
65325842
Korytná
60370327
731
65325133
Sbor dobrovolných hasičŧ Korytná
Korytná 386
721
46256491
Římskokatolická farnost Korytná
Korytná 139
Kostelany
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
3
701
Jezdecký klub Ranč Kostelany
Kostelany 200
TJ SOKOL KOSTELANY
18189628
Kostelany
Křesťanské společenství Nové začátky
70863610
Kostelany, Újezdsko 57
26571048
63458845
MS Chřibsko-Kostelany
Kostelany
731
Tělocvičná jednota Sokol
Kostelany
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270142
Kostelany 118
47935278
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
82
Kostelany nad Moravou
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
1
6
701
DOCK O.S.
Kostelany nad Moravou 72
Lajbl, o.s.
27052117
Kostelany nad Moravou 331
Cimbálová muzika Hora, o.s.
27039153
Kostelany nad Moravou 286
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, KOSTELANY N. MORAVOU
48505790
Kostelany nad Moravou
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST V KOSTELANECH NAD MORAVOU
60369957 Kostelany nad Moravou
22737111
75093553
MS Kostelany nad Moravou
Kostelany nad Moravou
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Kostelany nad Moravou
Kostelany nad Moravou
MRS,o.s.MO Kostelany nad Moravou
75011379
Kostelany nad Moravou 176
721
Římskokatolická farnost Kostelany nad Moravou
46257896
Kostelany nad Moravou 155
65324897
Kostelec u Holešova
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 11
9
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
7
701
18189903
TJ MORAVAN KOSTELEC U HOLEŠOVA
Kostelec u Holešova
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
83
47934280
Myslivecké sdruţení Kostelecký les, o.s.
Kostelec u Holešova 43
Sdruţení rodičŧ a ţákŧ ZŠ v Kostelci u Holešova
Kostelec u Holešova 191
PROFESNÍ KOMORA AUTODOPRAVCŦ OKRESU KROMĚŘÍŢ
47930632
Kostelec u Holešova
70263264
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
Kostelec u Holešova 144
TJ SOKOL KOSTELEC U HOLEŠOVA
47934654
Kostelec u Holešova, Karlovice
Klub vojákŧ v záloze Kostelec u Holešova
65270398
Kostelec u Holešova
LETECKOMODELÁŘSKÝ KLUB KOSTELEC U HOLEŠOVA
75145332
Kostelec u Holešova 5
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270126
Kostelec u Holešova, Karlovice 349
141
Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s.
28279069
Kostelec u Holešova 58
721
Římskokatolická farnost Kostelec u Holešova
46998438
Kostelec u Holešova 38
65270371
Košíky
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Tělovýchovná jednota Košíky
Košíky
Občanské sdruţení Salamandr
68687982
Košíky 122
61704237
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Košíky
Košíky 48
Český zahrádkářský svaz, ZO Košíky
70803081
Košíky 180
65324811
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
84
Kroměříţ
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 281
257
3
5
16
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
73
26
14
45
123
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVIA KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, Kotojedská 2590/6
Vodácký klub Kroměříţ
18189318
Kroměříţ, Soudní 1300/20
SK MORAVA KROMĚŘÍŢ
18189989
Kroměříţ, Koperníkova 3155/5
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ TRÁVNÍK
47935286
Kroměříţ
"Jeţkovy oči o.s."
22732730
Kroměříţ, Úprkova 3692/19
Tělovýchovná jednota rekreační sporty Těšnovice
22733621
Kroměříţ, Těšnovice 115
Veterán klub Kroměříţ o.s.
22681752
Kroměříţ, Talichova 1076/6
Kuňka - občanské sdruţení na ochranu ţivotního prostředí
28560469
Kroměříţ, Boţeny Němcové 879/8
Občanské sdruţení při Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříţi
22674811
Kroměříţ, Pilařova 3/3
Občanské sdruţení přátel Drahlova
22673687
Kroměříţ, Drahlov 37
"HORTUS MORAVIAE o.s."
22672672
Kroměříţ, Sněmovní náměstí 1/2
GALERIE ORLOVNA města Kroměříţe, o.s.
28557425
Kroměříţ, Velké náměstí 33/11
"POPINY o.s. - Sdruţení poskytující pomoc potřebným"
28557115
Kroměříţ, Vrchlického 682/4
Jezdecká stáj S+S Kroměříţ, občanské sdruţení
27060071
Kroměříţ, Postoupky 190
"Přátelé tance, o.s."
27053342
Kroměříţ, Máchova 2476/9
"Občanské sdruţení Střevíček"
27052435
Kroměříţ, Váţany, Poţárníkŧ 302/1B
Divadelní spolek Kroměříţ
27035018 Kroměříţ, Postoupky 20
18188362
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
85
Sportovní stáj FLORIDA Kroměříţ o.s.
Kroměříţ, Oskol 3201/24
Občanské sdruţení Eden
26996545
Kroměříţ, U Zámečku 2056/6
Klub i4U
26995336
Kroměříţ, Moravcova 259/9
Centrum pro seniory Zachar
26990717
Kroměříţ, Albertova 4062/8
DOK
26989697
Kroměříţ, Obvodová 3789/28
CLUB EXTRÉMNÍCH SPORTŦ
26989476
Kroměříţ, Havlíčkova 3933/120
ASPV SPgŠ Kroměříţ
26983737
Kroměříţ, 1. máje 221/10
SDRUŢENÍ MLÁDEŢE PRO STOLNÍ KOPANOU OBLAST STŘEDNÍ
26675005 MORAVA o.s.
Kroměříţ, Švestková 4100/5
cyrilek.net
26671875
Kroměříţ, Spáčilova 3194/38
HARMONIE - sdruţení přátel SZŠ v Kroměříţi
26670321
Kroměříţ, Albertova 4261/25a
Moravská Misie
26665565
Kroměříţ, Bílany 32
Futsal klub Kroměříţ, občanské sdruţení
26660423
Kroměříţ, Kazimíra Rudého 3841/48
Česko-rumunská společnost na Kroměříţsku
26659344
Kroměříţ, Slovanské náměstí 3920/1
Jaspis
26655535
Kroměříţ, Moravcova 430/16
Občanské sdruţení Alternativa 003
26654440
Kroměříţ, Kotojedská 461/15
Studentský domov - sdruţení rodičŧ, přátel a studentŧ Domova mládeţe
26641364
Kroměříţ, Na Lindovce 1463/1
Společnost přátel Slovenska
26634171
Kroměříţ, Slovanské náměstí 3920/1
TEFOSPORT
26632969
Kroměříţ, Bílany 117
Sdruţení přátel fantasy a dřevěného šermu
26626373
Kroměříţ, Spáčilova 3643/37
Klub Jablŧnka
26622831
Kroměříţ, Obvodová 3607/19
MS Diana Bezměrov
26616891 Kroměříţ, Sadová 4263/2
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ KLUB DRÁČEK
26611911
Kroměříţ, Kotojedská 2590/6
27024229
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
86
Lakros klub Kroměříţ
Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
o.s. Sportovní klub dobrovolných šipkařŧ
26608235
Kroměříţ, Váţany, Pionýrŧ 202/29
Students 4U
26606682
Kroměříţ, Tovačovského 337/9
Mateřské centrum Klubíčko, o.s.
26602024
Kroměříţ, Albertova 4062/8
Občanské sdruţení pro ochranu přírodního a kulturního dědictví LOCUS
26601451
Kroměříţ, Vrchlického 2859/15
Skupina historického šermu a střelby Arcibiskupská garda z Kroměříţe
26589664
Kroměříţ, Velehradská 2712/87
Jezdecká stáj "Al-Kham-Sa" Zlámanka o.s.
26587742
Kroměříţ, Zlámanka 17
ŠTROF TEAM
26587262
Kroměříţ, Vodní 52/3
Kuţelkářský klub Kroměříţ
26585561
Kroměříţ, Skopalíkova 1661/38
Art Collegium 2002 Kroměříţ
26582236
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 156/21
Dětská hřiště
26546752
Kroměříţ, Albertova 688/36
Granum, o. s.
26545446
Kroměříţ, Koperníkova 1429/22
Terapeutické centrum Kroměříţ
26545012
Kroměříţ, Švabinského nábřeţí 2015/3
Taneční klub Henzély-SWING
26523132
Kroměříţ, Oskol 275/6
26609886
Moravští madrigalisté
Kroměříţ, Úprkova 3683/1
"HK Kroměříţ o.s."
70418136
Kroměříţ, Obvodová 3474/11
Občanské sdruţení rodičŧ a přátel Základní školy a Mateřské školy
70278873 speciální Korálky
Kroměříţ, Františka Vančury 3695/2
TEFO, o.s.
69649944
Kroměříţ, Bílany 117
BILLIARD-HOCKEY CLUB KROMĚŘÍŢ o. s.
69703272
Kroměříţ, Švestková 4100/5
Sdruţení přátel Střední podnikatelské školy a Vyšší odborné školy
68685289
Kroměříţ, Tovačovského 337/9
JK HANÁ, o.s.
67024866
Kroměříţ, Pod Barbořinou 2751/6
D.C. SLAVÍC PIGS´ PARADISE KROMĚŘÍŢ
65828216
Kroměříţ, 17. listopadu 3980/4
70870616
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
87
Klub dárcŧ krve Kroměříţska
Kroměříţ, 1. máje 584/7
AIR KLUB Kroměříţ
47933828
Kroměříţ, Třasoňova 4444/29
Myslivecké sdruţení Lesprojekt Kroměříţ
63414716
Kroměříţ, náměstí Míru 498/4
Stánek probuzení
47930306
Kroměříţ, Rumunská 4052/3
Okresní tělovýchovné sdruţení ČSTV Kroměříţ
00435929
Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
Klub orientačního běhu Směr Kroměříţ, o.s.
18189776 Kroměříţ, náměstí Míru 1205/9
SK Hanácká Slavia Kroměříţ, o. s.
18189172
Kroměříţ, Obvodová 3607/19
ATLETICKÝ KLUB V KROMĚŘÍŢI
18189181
Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
MAIRACING team
26581183
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 141/49
O-sport
26576503
Kroměříţ, Nábělkova 2802/6
Bike Park KM o.s.
26572133
Kroměříţ, Čs. armády 4005/15
"SOUZVUKY o.s. Asociace pro celostní přístup k člověku"
26569787
Kroměříţ, K Vodojemu 4328/6
"69 Racing Team"
26569680
Kroměříţ, Erbenovo nábřeţí 3713/18
Občanské sdruţení Brutwánek
26570203
Kroměříţ, Vrchlického 2859/15
"HOKEJ TALENT o.s."
26559714
Kroměříţ, Malý val 1583/11
Galerie FARA TĚŠNOVICE
26560372
Kroměříţ, Těšnovice 5
ProFamilia, o.s.
26554879
Kroměříţ, Fügnerova 766/6
AirStoreClub Kroměříţ, občanské sdruţení
22840982
Kroměříţ, Moravská 3010/57a
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL SOUS KROMĚŘÍŢ
18189822
Kroměříţ, Nábělkova 539/3
SPORTOVNÍ KLUB ŠKOLY KROMĚŘÍŢ
18190367
Kroměříţ, Nábělkova 539/3
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DOMU PŘI OKR.DOMĚ DĚTÍ A
46998284 MLÁDEŢE
Kroměříţ, Úprkova 3268/25
ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB ZŠ ZACHAR
47933941
Kroměříţ, Albertova 4062/8
65270029
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
88
KLUB SPORTOVNĚ REKREAČNÍ ČINNOSTI V KROMĚŘÍŢI
Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
SPORTOVNÍ KLUB CYKLISTŦ KROMĚŘÍŢ
47934450
Kroměříţ, Francouzská 4031/3
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE KROMĚŘÍŢ
47934514
Kroměříţ, Březinova 2819/2
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI V.ZŠ ZEYEROVA
47934620 3354, KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, Zeyerova 3354/2
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ NĚTČICE
47934841
Kroměříţ, Bartošova 2102/22
"Skupina historického šermu Biskupští manové z Kroměříţe, občanské
67011926 sdruţení"
Kroměříţ, Trávník 102
KLUB STRATON KROMĚŘÍŢ
60383151
Kroměříţ, Kazimíra Rudého 3769/104
Sdruţení rodičŧ a přátel školy AG Kroměříţ
63414741
Kroměříţ, Pilařova 8/2
Střelecký sportovní klub Policie ČR Kroměříţ
63458578
Kroměříţ, Březinova 2819/2
VZRUCH
64422429
Kroměříţ, Kazimíra Rudého 3835/36
Sportovní klub Florbal Kroměříţ
64439143
Kroměříţ, Havlíčkova 504/9
Klub stolního tenisu (KST)
66610508
Kroměříţ, Švabinského nábřeţí 2077/27
Sportovní klub Judo Kroměříţ
69653585
Kroměříţ, Slov. nár. povstání 3990/9
SPC - Sport Para Club
68684339
Kroměříţ, Vodní 84/32
Paragliding klub Kroměříţ
68688466
Kroměříţ, Postoupky 79
Sportcentrum Rozlet
68689632
Kroměříţ, Kotojedská 2590/6
Sdruţení rodičŧ a přátel Obchodní akademie Kroměříţ
70419124
Kroměříţ, Obvodová 3503/7
DC Slovan Kroměříţ
65270088
Kroměříţ, Slovanské náměstí 3283/5
Basketbalová škola mládeţe Kroměříţ, o. s.
65340272
Kroměříţ, Jiráskova 825/4
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MŠ PÁLENÍČKOVA,
46998292 KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, PÁLENÍČKOVA UL.
SVAZ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ HANÁCKÉ ATHÉNY
00428337
Kroměříţ, Moravská 2815/59
47934140
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
89
"Za renesanci Bajdy"
Kroměříţ, Kollárova 1033/41
SK NESLYŠÍCÍCH V KROMĚŘÍŢI
47934263
Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
ŠVABINSKÉHO KRUH PŘÁTEL VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
47934883
Kroměříţ, Velké náměstí 38/21
Nadace Marie von Ebner-Eschenbacherové
64422542
Kroměříţ, Velké náměstí 38/21
OKRESNÍ ŠTÁB SÁLOVÉHO FOTBALU KROMĚŘÍŢ
18189652
Kroměříţ, Gen. Svobody 1215/22
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ POSTOUPKY-HRADISKO SE SÍDLEM V
47930519 POSTOUPKÁCH
Kroměříţ
SVAZ TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ SOU ZEMĚDĚLSKÉHO
47934824
Kroměříţ, Na Lindovce 1463/1
Jezdecký klub Divoky
67007589
Kroměříţ, Nerudova 458/2
Sportovní klub Dynamo Kroměříţ
69744092
Kroměříţ, Kojetínská 1220/3
XXL Bikes
60575981
Kroměříţ, Váţany, Osvoboditelŧ 67/34
PAINTBALL CLUB KROMĚŘÍŢ+ZLÍN
47934069
Kroměříţ, Štěchovice 1360/20
Klub rodičŧ ZŠ Oskol Kroměříţ
63458594
Kroměříţ, Mánesova 3861/5
DRAGONS KROMĚŘÍŢ
63459221
Kroměříţ, Ovocná 3721/29
Svaz chovatelŧ a příznivcŧ moravského teplokrevníka, o.s.
65270096
Kroměříţ, Chropyňská 1902/15
Billiard - Golf club Kroměříţ
70282749
Kroměříţ, Olomoucká 850
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ LIFE
47935120
Kroměříţ, SMETANOVA 3921
TJ SLAVOJ ŠELEŠOVICE
18190197
Kroměříţ
MBC - MOTOR BOAT CLUB
65274512
Kroměříţ, Hulínská 3221/26
CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS MLÁDEŢE KROMĚŘÍŢ
18188974
Kroměříţ, SMETANOVA 3921
ZEMĚDĚLSKÉ PORADENSTVÍ A VÝZKUM
63414589
Kroměříţ, Havlíčkova 2787/121
TJ PLAVECKÉ SPORTY KROMĚŘÍŢ
18189393
Kroměříţ, Obvodová 3965/17
KM BULL KLUB Kroměříţ
63458446
Kroměříţ, Riegrovo Nám. 122
22820264
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
90
Ondřena
Kroměříţ, Karolíny Světlé 3377/12
JAZZ CLUB KROMĚŘÍŢ
70283958
Kroměříţ, Spáčilova 3544/56
Umělecká iniciativa Kroměříţ
18190120
Kroměříţ, Kojetínská 1425/59
"SARS - Sdruţení Aktivních Rekreačních Sportovcŧ"
22830430
Kroměříţ, Malý val 1540/47
Golf a Tenis o.s.
22827340
Kroměříţ, Švabinského nábřeţí 2025/1
Sdruţení přátel výtvarného umění Kroměříţska o.s.
68688024
Kroměříţ, Velehradská 625/4
Spektrum preventivních programŧ pro děti a mládeţ
69652180
Kroměříţ, Husovo náměstí 229/13
Sdruţení občanŧ postiţených povodní v obci Plešovec a okrajové části
63415691 města Kroměříţ /Horní Zahrady/
Kroměříţ, Chropyňská 1737
TENISOVÝ CLUB BAJDA KROMĚŘÍŢ
18188028
Kroměříţ, Resslova 1571/7
Společnost pro pomoc nemocným dětem Kroměříţ, o.s.
46998039
Kroměříţ, Slov. nár. povstání 3986/1
TÁBORÁK
63414252
Kroměříţ, Pilařova 8/2
K.Š.K.SAILA
65270134
Kroměříţ, Vrobelova 2741/10
KLUB PSORIATIKŦ KROMĚŘÍŢ
18190391
Kroměříţ, Na Hrázi 726/9
ČESKO-RAKOUSKÁ SPOLEČNOST KROMĚŘÍŢ
47935235
Kroměříţ, KOLLÁROVA
CLUB PŘÁTEL BLACK JACKA
47935723
Kroměříţ, Volného 1533/3
Club přátel amerického pokru
63414635
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 132/67
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ ADETA
63459426
Kroměříţ, Francouzská 4022/6
Sdruţení majitelŧ bytŧ Nerudova ul. Kroměříţ
67007571
Kroměříţ, Nerudova 458/2
Asociace soukromého zemědělství okresu Kroměříţ
68728018
Kroměříţ, náměstí Míru 3287/13
Dysklub Kroměříţ
69722617
Kroměříţ, Jánská 197/9
Reiningová asociace České republiky (CZRNA)
70881901
Kroměříţ, Vejvanovského 158
KARATE-CLUB KROMĚŘÍŢ
47934042
Kroměříţ, Talichova 3292/15
22836519
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
91
ČESKÝ SVAZ PRO FILM A VIDEO
Kroměříţ, TOVAČOVSKÉHO 2828 /DŦM KULTURY
Občanské sdruţení dětí a mládeţe "Volný čas" Kroměříţ
65274563
Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
Sdr.rod., přátel a ţákŧ školy při Střední odborné škole a Střed.odb.učilišti
68729995 Kroměříţ
Kroměříţ, Pavlákova 3942/1
C O R DOBROČINNÉ SDRUŢENÍ
13692682
Kroměříţ, Úprkova 3683/1
SPOLEČENSTVÍ PODNIKATELŦ V OBLASTI POHOSTINSTVÍ
47933984
Kroměříţ, KOVÁŘSKÁ 10/12
BILLARD CLUB 92 KROMĚŘÍŢ o.s.
47935308
Kroměříţ, Velehradská 625/4
Millenium - sdruţení občanŧ
70897425
Kroměříţ, Nádraţní 2014/2
SDRUŢENÍ PŘI STŘEDNÍ PEDAGOGICKÉ ŠKOLE KROMĚŘÍŢ
47933950
Kroměříţ, 1. máje 532/5
Diabolus Racing MTB - Kroměříţ
63414881
Kroměříţ, Spáčilova 3067/6
Česko-francouzská společnost při městě Kroměříţ
65842600
Kroměříţ, Velké náměstí 30
Rotary klub Kroměříţ
66545480 Kroměříţ, Velké náměstí 43/31
Sdruţení pro pořádání houslových kurzŧ Kroměříţ
67007830
Kroměříţ, Rumunská 4047/14
VOLLEYBALL CLUB KROMĚŘÍŢ
47930071
Kroměříţ, Čs. armády 4013/12
Letecký sportovní klub
63459167
Kroměříţ, Víta Nejedlého 3008/21
Sdruţení rodičŧ a přátel Základní školy, Kroměříţ, U Sýpek 1462
70915261
Kroměříţ, U Sýpek 1462/2
NOHEJBALOVÝ KLUB BAJDA KROMĚŘÍŢ
18188401
Kroměříţ, Třebízského 3207/3
SVAZ PĚSTITELŦ CUKROVKY MORAVY A SLEZSKA
18190081
Kroměříţ, Štěchovice 1320/9
SRPDŠ SLOVAN
71194584
Kroměříţ, Zeyerova 3354/2
AEROKLUB KROMĚŘÍŢ
18190235
Kroměříţ, NA HRÁZI /P.SCHR. 16/
Homacar, sportovní klub automobilový Kroměříţ
68081651
Kroměříţ, Víta Nejedlého 2973/13
Muzikálové seskupení Everyman
69651094
Kroměříţ, Vodní 103/6
Planktoni
70859434
Kroměříţ, Kojetínská 1165/22
49558366
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
92
Rekreační sport - RUMboys, o.s.
Kroměříţ, Francouzská 4022/6
Občanské sdruţení Zachar - škola pro ţivot
65269144
Kroměříţ, Albertova 4062/8
MEZINÁRODNÍ STŘEDISKO PRO INTEGROVANOU TERAPII A
47934603 NOVÝ ŢIVOTNÍ STYL
Kroměříţ, Havlíčkova 803/21
TJ Vodní Motorismus Hradisko, o.s.
18189911
Kroměříţ, Fügnerova 923/4
Sdruţení při SPgŠ Kroměříţ
47935146
Kroměříţ, 1. máje 532/5
TJ TĚŠNOVICE
18189881
Kroměříţ
"KROMĚŘÍŢSKO - sdruţení pro cestovní ruch, o. s."
60575654
Kroměříţ, Velké náměstí 115/1
Česká silniční společnost při Správě a údrţbě silnic Kroměříţ
69650713
Kroměříţ, Kotojedy 56
AUTOMOTOKLUB
00545317
Kroměříţ, MORAVSKÁ 847
KLUB "UNESCO" KROMĚŘÍŢ
47934778
Kroměříţ, Velké náměstí 38/21
1.FbC Delta Kroměříţ
68731558 Kroměříţ, Vejvanovského 466/14
"Alergie a já o.s."
22814710
Kroměříţ, Váţany, Osvoboditelŧ 67/34
"Diabetes a já o.s."
22814701
Kroměříţ, Váţany, Osvoboditelŧ 67/34
Paráda, o.s.
22686037
Kroměříţ, Tovačovského 3250
S.A.K o.s. zájmové sdruţení
22671706
Kroměříţ, Kaplanova 2836
Agility Kroměříţ, o.s.
27059197
Kroměříţ, Jabloňová 4236 /JUDr. Šárka Šandová/
UL klub-občanské sdruţení Letecké amatérské asociace ČR Kroměříţ
63414767
Kroměříţ, pošt.schr.16, Letiště Hráza
Taneční klub Gradace Kroměříţ
47935197
Kroměříţ
Myslivecké sdruţení Bílany
67027784
Bílany
Sdruţení rodičŧ a přátel gymnázia Kroměříţ
18189601
Kroměříţ
Klub lyţařŧ Kroměříţ
18189199
Kroměříţ, l.máje 531/9 /Ing. Jan Batula/
47930161
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
93
731
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ, oblastní spolek Kroměříţ
Kroměříţ, Koperníkova 2646/1
Tělocvičná jednota Sokol Postoupky
18189610
Kroměříţ, Postoupky 67
Tělocvičná jednota Sokol Kroměříţ
46998471
Kroměříţ, 1. máje 214/12
Český svaz včelařŧ, o.s., okresní výbor Kroměříţ
00434892
Kroměříţ, Čs. armády 3951/4
KČT Kroměříţ
18189491
Kroměříţ, Spáčilova 3462/15
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS ČMS při OV KSČM
63459396
Kroměříţ, Hanácké náměstí 763/7
ZO OS KOVO SOUS II.KROMĚŘÍŢ
46998233
Kroměříţ, Nábělkova 539/3
ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříţ
47930268
Kroměříţ, Vrchlického 2859/15
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Mirka Svobody Kroměříţ
47935812
Kroměříţ, Purkyňova 2781/7
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE č.3
63458969 KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, Kollárova 2652/58
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE TRÁVNÍK
63459027
Kroměříţ
OREL ţupa URBANOVA
63459582
Kroměříţ, Na Kopečku 1487/10
Místní skupina Vodní záchranné sluţby ČČK
68731795
Kroměříţ, Kotojedy 21
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace č. 1
18188052 Kroměříţ
Kroměříţ, Prusinovského 114/2
ROSKA KROMĚŘÍŢ region. org. Unie Roska v ČR
18190111
Kroměříţ, Lutopecká 1410/3
ČMOS PŠ, oblastní organizační jednotka - Kroměříţ
70284539
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 154/25
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Kroměříţ
70832498
Kroměříţ, Čs. armády 3951/4
Zákl.org. OS zdravot.a soc.péče ČR, Zdravotnická záchranná sluţba Kroměříţ
70837503
Kroměříţ, Havlíčkova 3882/71
Odborový svaz hasičŧ Kroměříţ
70434638
Kroměříţ, Oskol 274/4
Český zahrádkářský svaz ZO č.4 Kroměříţ
65270312
Kroměříţ, Váţany, Osvoboditelŧ 232/94
OKRESNÍ VÝBOR ČSBS KROMĚŘÍŢ
00424587
Kroměříţ, Velké náměstí 50/45
00426351
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
94
ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, POBOČKA KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, Kojetínská 2821/78
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum pro neslyšící a
71194100 nedoslýchavé v Kroměříţi
Kroměříţ, Velehradská 625/4
ZO ČD ŢELEZNIČNÍ STANICE
63414465
Kroměříţ, Nádraţní 1690/3
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DOMOVA MLÁDEŢE
47934808
Kroměříţ, Štěchovice 1315/7a
Základní organizace Odborového svazu ECHO Plastika a.s. Kroměříţ
75059282
Kroměříţ, Kaplanova 2830/4
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, okres Kroměříţ
47935804
Kroměříţ, Purkyňova 2781/7
F.C. OLDSTARS Kroměříţ
64422551
Kroměříţ, Francouzská 4021/4
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny
65734882 ČR
Kroměříţ, Erbenovo nábřeţí 4250/2d
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., okresní organizace Kroměříţ
65828194
Kroměříţ, Prusinovského 114/2
ZO OS AGROSTAV A.S.
60383038
Kroměříţ, Chropyňská
Základní organizace OS zdravotnictví a sociální péče ČR,Střední zdravotnická
69651167 škola
Kroměříţ, Albertova 4261/25a
ZO Profesní odborová unie zdravotnických pracovníkŧ Čech, Moravy a Slezska,
46998144 Sociální sluţby města Kroměříţe, příspěvková organizace
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 159/15
SVAZ SLUCHOVĚ POSTIŢENÝCH
63414309
Kroměříţ, Malý Val 1551
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OSZ PTNS ČESKÁ POŠTA s.p. obvod Kroměříţ
63414686
Kroměříţ, Husovo náměstí 270/13
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Kroměříţ
63415682
Kroměříţ, Prusinovského 114/2
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
63458934 KOSTELANY
Kroměříţ, Velehradská 2732/77
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE č.2
63458951 KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, Spáčilova 3067/6
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO č.5 KROMĚŘÍŢ
63459132
Kroměříţ, Tovačovského 3162/15
Základní kynologická organizace BEDEA Kroměříţ
64422461
Kroměříţ, Vejvanovského 466/14
DESÍTKA
71195289
Kroměříţ, Profesora Vojtěcha Tučka 3559/15
18190227
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
95
Českomoravský svaz chovatelŧ poštovních holubŧ základní organizace Kroměříţ
Kroměříţ, Axmanova 3247/19
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE Č.7
60383241
Kroměříţ, Víta Nejedlého 3002/17
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
69651566 republiky, Kroměříţská nemocnice a.s., Havlíčkova 660, 767 55 Kroměříţ
Kroměříţ, Havlíčkova 660/69
Český zahrádkářský svaz základní organizace č. 9 Kroměříţ
63458977
Kroměříţ, Máchova 2475/7
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace 2 Kroměříţ
70820139
Kroměříţ, Prusinovského 114/2
Základní organizace OS ČMS při OV KSČM
70925615
Kroměříţ, Malý val 1552/9
Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního
hospodářství v České republice, Základní organizace Vodovody a kanalizace
70930058
Kroměříţ, a.s.
Kroměříţ, Kojetínská 3666/64
Odborový svaz pracovníkŧ ve zdravotnictví při Psychiatrické léčebně Kroměříţ
68687761
Kroměříţ, Havlíčkova 1265/50
FC Plačkov
65270215
Kroměříţ, Nerudova 452/9
ZO OS pracovník; peněţnictví a pojišťovnictví Česká spořitelna,a.s.
65734025
Kroměříţ, Velké Nám. 43
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičŧ v Drahlově
75147661
Kroměříţ, Drahlov
Český červený kříţ, Místní skupina Kroměříţ-Drahlov
75151626
Kroměříţ, Drahlov 7
ZÁKLADNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE ARCIBISKUPSKÝ ZÁMEK A
72031719
ZAHRADY V KROMĚŘÍŢIKroměříţ, Sněmovní náměstí 1/2
ZO Odborový svaz pracovníkŧ obchodu závodní výbor AHOLD Czech republic
75046083
a.s. HYPERNOVA,Kroměříţ, Kotojedská 545/17B
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI KONZERVATOŘI
18190324 P.J.VEJVANOVSKÉHO
Kroměříţ, Pilařova 7/1
KLUB LODNÍCH MODELÁŘŦ
47935987
Kroměříţ, Kazimíra Rudého 3798/73
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Kroměříţ
00548073
Kroměříţ, Kojetínská 1180/19
Svaz postiţených civilizačními chorobami ČR Základní organizace Kroměříţ
64422453
Kroměříţ, Malý val 1552/9
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO VLASTNÍKŦ PŦDY KROMĚŘÍŢ
18189938
Kroměříţ, Slov. nár. povstání 3995/19
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ELEKTRO,
S.R.O.
63414571
Kroměříţ, Kaplanova 2066/2b
71238166
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
96
SDRUŢENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŢENÝM PŘI OÚSS
KROMĚŘÍŢ, Kroměříţ, Riegrovo náměstí 160/13
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy při Základní škole Zámoraví
70418187
Kroměříţ, Švabinského nábřeţí 2077/27
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace, krajský výbor
70968861 Zlínský kraj
Kroměříţ, Velehradská 625/4
ZO OS UNIOS SBD SVORNOST
75074001
Kroměříţ, Ztracená 2647/16
ČMOS PHCR Místní organizace
65268351
Kroměříţ, Ztracená 2647/16
Základní odborová organizace
70876622
Kroměříţ, Velehradská
ZO Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,sociální sluţby města
75077850 Kroměříţ,příspěvková organizace
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 159/15
ZV ODBOR.HNUTÍ JEDNOTY SD KROMĚŘÍŢ
47934891
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 3767/10
Základní organizace Odborového svazu ECHO Energetika Kroměříţ
60501600
Kroměříţ, Moravská 2397/59a
Svaz diabetikŧ České republiky územní organizace
63459558
Kroměříţ, Pilařova 3
OKRESNÍ VÝBOR SČDO KROMĚŘÍŢ
00431991
Kroměříţ, VELKÉ NÁM. 33
F.C. VICTORIA KROMĚŘÍŢ
47930365
Kroměříţ, Rumunská 4046/12
SPOLEČNOST PŘÁTEL USA,POBOČKA KROMĚŘÍŢ
47934000
Kroměříţ, VELKÉ NÁM. 35
Odborový svaz zaměstnancŧ poštovních, telekomu- nikačních a novinových
65270363 sluţeb
Kroměříţ, Vrchlického 3282/3
Závodní výbor Vojenský útvar 1535 Kroměříţ
70921661
Kroměříţ, náměstí Míru 517/7
SH ČMS - okresní sdruţení hasičŧ KROMĚŘÍŢ
63414333
Kroměříţ, Nerudova 450/9a
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 10
63459311
Kroměříţ, Josefa Obadala 3422/4
Olomoucká krajská organizace Pionýra
70860220
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 149/33
Český svaz chovatelŧ Základní organizace chovatelŧ ušlechtilých koček
63415721 Kroměříţ
Kroměříţ, Havlíčkova 1045
Český zahrádkářský svaz - územní sdruţení Kroměříţ
00433811
Kroměříţ, Riegrovo nám. 191/23
Okresní rada Asociace školních sportovních klubŧ Kroměříţ, OR AŠSK ČR
47934689
Kroměříţ, Kroměříţ, Vrchlického 2899/31
63459230
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
97
MÍSTNÍ KLUB NEZÁVISLÉ INICIATIVY KROMĚŘÍŢ
Kroměříţ, Váţany, Osvoboditelŧ 226/44
ASOCIACE RODIČŦ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÝCH DĚTÍ
18190154
Kroměříţ, Gen. Svobody 1216/11a
LETECKÝ MODELÁŘSKÝ KLUB KROMĚŘÍŢ
60382996
Kroměříţ, Gen.Svobody/Julius Hladil 17
Kynologický klub Kroměříţ
63458861
Kroměříţ, Obvodová
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ ZLÁMANKA
63458870
Kroměříţ, Zlámanka 68
Pionýrská skupina Přátelství Kroměříţ
67006515
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 149/33
2.pionýrská skupina Julia Fučíka Kroměříţ
67006523
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 149/33
Základní organizace Federace strojvŧdcŧ ČR Kroměříţ
70890706
Kroměříţ, Nádraţní
Klub SHM Kroměříţ
70955107
Kroměříţ, Dolnozahradská 2048/59
O R E L Jednota Kroměříţ
65270240
Kroměříţ, Na Sladovnách
Klub vojákŧ v záloze Kroměříţ
65270380 Kroměříţ, Těšnovice 152
ZO OS KOVO a.s. MAGNETON
18189148
Kroměříţ, Hulínská 1799/1
ZO OS UNIOS Jm Plynárenská a.s.
75073978 Kroměříţ, Na Sádkách 2776/6
Pionýrské centrum Kroměříţ
00530930
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 149/33
Turistický oddíl mládeţe - STONOŢKA
71245227
Kroměříţ, Resslova 1543/9a
Sbor dobrovolných hasičŧ Postoupky
63459566
Kroměříţ, Postoupky 73
Český svaz chovatelŧ Základní organizace chovatelŧ okrasného ptactva Kroměříţ
70894337
Kroměříţ, Chropyňská 1646/138
Základní organizace odborového svazu dopravy Kroměříţ
60382830
Kroměříţ, Skopalíkova 2385/45
ZO NOS PPP KROMILK, spol. s r.o.
63414911
Kroměříţ, Štěchovice 1357/14
Český svaz chovatelŧ Okresní organizace Kroměříţ
00448761
Kroměříţ, Milíčovo nám. 521/6
ZO OS PRAC.DOPRAVY,SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ a
60382864 AUTOOPRAVÁRENSTVÍ ČECH A MORAVY - SPRÁVA A ÚDRŢBA
SILNIC, Kroměříţ
KVZ VRT Kroměříţ
72057017
Kroměříţ, Ţerotínova 2910/57
46998071
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
98
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ MĚSTA KROMĚŘÍŢE
Kroměříţ, NERUDOVA UL.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63458802
Kroměříţ, Kotojedská 2885/82
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Polárka Kroměříţ
18189849
Kroměříţ, Velehradská 806/4a
ZO NOS PPP PENAM, a.s.
63414091
Kroměříţ, Chropyňská 1686
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Kroměříţ
67777295
Kroměříţ, Tovačovského 337/9
Sokolská ţupa Hanácká
46998489
Kroměříţ, 1. máje 214/12
Zlínská krajská organizace Pionýra
70435545
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 149/33
Český zahrádkářský svaz ZO č. 1
60382929
Kroměříţ, Spáčilova 3069/10
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ MÍSTNÍ ČÁST BÍLANY
60383135
Kroměříţ, Bílany 16
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383372
Kroměříţ, Trávník 102
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270118
Kroměříţ, Hradisko 43
141
Azylový dŧm pro muţe, o.p.s.
26941112
Kroměříţ, Purkyňova 702/3
Pečovatelská sluţba Kroměříţ, o.p.s .
26940931
Kroměříţ, Nitranská 4065/2
Kroměříţská rozvojová kancelář o.p.s.
27726444
Kroměříţ, Velké náměstí 115/1
118
Nadační fond časopisu Srdce
27667758
Kroměříţ, Svatopluka Čecha 420/25
Nadační fond RADOST
18190294 Kroměříţ, Jánská 197/9
Nadační fond při Gymnáziu Kroměříţ
00380750
Kroměříţ, Masarykovo náměstí 496/13
Nadační fond Kroměříţská mincovna
47935243
Kroměříţ, Velké náměstí 38/21
Nadační fond Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické
47933992
školy v Kroměříţi, Kroměříţ, 1. máje 221/10
721
Sbor Bratrské jednoty baptistŧ v Kroměříţi
45659541
Kroměříţ, Moravcova 430/16
Náboţenská obec Církve československé husitské v Kroměříţi
63414601
Kroměříţ, Milíčovo náměstí 527/1
47930331
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
99
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kroměříţi
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 147/37
Svědkové Jehovovi - sál Království Kroměříţ
65341201
Kroměříţ, Stoličkova 1639/12
Pravoslavná církevní obec v Kroměříţi
70908621
Kroměříţ, Slovanské náměstí 3920/1
Kolegiátní kapitula u svatého Mořice v Kroměříţi
65268849
Kroměříţ, Stojanovo náměstí 5/3
Oblastní charita Kroměříţ
18189750
Kroměříţ, Ztracená 63/1
Klášter sester řádu Navštívení Panny Marie
00481700
Kroměříţ, Koperníkova 1446/3
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Kříţe
00406538
Kroměříţ, Koperníkova 1446/3
Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul
00406481
Kroměříţ, Malý val 1553/2
Římskokatolická farnost Hradisko u Kroměříţe
18189857
Kroměříţ, Hradisko 26
Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříţ
46998110 Kroměříţ, Riegrovo náměstí 165/3
Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříţ
65268831
Kroměříţ, Stojanovo náměstí 5/3
Římskokatolická farnost Těšnovice
46998349
Kroměříţ, Těšnovice 5
Římskokatolická farnost Zlámanka
46998128
Kroměříţ, Zlámanka 11
Klášter Kongregace Oblátŧ Panny Marie Neposkvrněné v Kroměříţi
73631752
Kroměříţ, Riegrovo náměstí 165/3
60382805
Křekov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
701
Malá Haladryja o.s.
Křekov 58
Myslivecké sdruţení Jelenovská - Lipina - Křekov, o.s.
75144964
Křekov 69
26561034
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
100
731
65792815
Sbor dobrovolných hasičŧ Křekov
Křekov
Kudlovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
10
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
5
701
Severní Chřiby a Pomoraví, o.s.
Kudlovice 39
Cimbálová muzika Stanislava Gabriela
26674246
Kudlovice 278
Kaple římskokatolické církve v Kudlovicích
26536161
Kudlovice 220
Cimbálová muzika VELEHRAD
26991438
Kudlovice 280
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUDLOVICE
48505501
Kudlovice
731
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Kudlovice
70805491
Kudlovice 59
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností ČR, ZO Kudlovice
60370424
Kudlovice
27057607
ZO OS KOVO, Jakos spol. s r. o.
Kudlovice 329
JV Motorsport klub v AČR
66597803
Kudlovice 306
Sbor dobrovolných hasičŧ Kudlovice
65324765
Kudlovice 270
62830261
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
101
Kunkovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 0
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
701+731
141
117+118
721
Kunovice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
701
Myslivecké sdruţení Podhŧří Kunovice, o.s.
Kunovice 153
Asociace Radiového orientačního běhu
68898517
Kunovice 54
Sokol Kunovice
48773344
Kunovice
731
Orel jednota Kunovice u Valašského Meziříčí
75156091
Kunovice 3
Sbor dobrovolných hasičŧ Kunovice
64123936
Kunovice
47863960
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
102
Kunovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 54
53
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
20
1
6
27
701
3Dimenze - Moravské centrum znakového jazyka, o. s.
Kunovice, Na Záhonech 570
o.s. Berg-Trophy Team
22690379
Kunovice, Na Rynku 354
Občanské sdruţení Lípa 2007
22668721
Kunovice, Záhumní 986
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s.
27057593
Kunovice, náměstí Svobody 361
Sdruţení házenkářských klubŧ SHK Kunovice, o.s.
26985152
Kunovice, Panská 9
Snails Kunovice
26649675
Kunovice, Šlerkova 313
Občanské sdruţení HANDRLÁK
26645351
Kunovice, Osvobození 590
Sdruţení uţivatelŧ čistírny odpadních vod v lokalitě Na Zelničkách
26632730
Kunovice, Na Zelničkách 530
SK Míkovice
26632411
Kunovice, Na Drahách 881
Házenkářský sportovní klub Bánov
26614324
Kunovice, Úvoz 439
Házenkářský sportovní klub Uherský Brod
26613841
Kunovice, Úvoz 439
Házenkářský sportovní klub Luhačovice
26611287
Kunovice, Úvoz 439
Šachový oddíl Kunovice
26600790
Kunovice, Na Bařince 1191
Házenkářský sportovní klub Kunovice
26551241
Kunovice, Panská 9
Moto Racing PosPa
26576198
Kunovice, Potočná 82
FOTBAL KUNOVICE, o. s.
26571277
Kunovice, Panská 1140
"Majitelé nemovitostí v Kunovicích, o.s."
26562073
Kunovice, Panská 16
26563240 Občanské sdruţení "Správný KROK", Kunovice, Obecní 1596
22733221
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
103
Dámský Házenkářský Klub Kunovice
Kunovice, Červená cesta 1476
Sdruţení rodičŧ při II. ZŠ Kunovice
62829793
Kunovice, U Pálenice 1620
Joko - Velamos, sportovní cyklistický klub
67027083
Kunovice, Letecká 1110
Moravští zemští páni
68727160
Kunovice, Lidická 749
Občanské sdruţení Přátelé Slováckého verbuňku
22819339
Kunovice, Obecní 1604
Tělovýchovná jednota Kunovice
61704245
Kunovice
Balon klub AEROTECHNIK
62830538
Kunovice
Tenisový klub Kunovice
66610541
Kunovice
Sdruţení rodičŧ při I. základní škole Kunovice
61703770
Kunovice, Červená Cesta
Fotbalový klub Kunovice
69652589
Kunovice, Panská 9
OBČANSKÁ BESEDA KUNOVICE
00558176
Kunovice
Kunovské centrum mládeţe
70901309
Kunovice, Pod Kostelem 1
RADIOKLUB, KUNOVICE
46956867
Kunovice, Na Drahách 728
Sdruţení bytových jednotek domu č.p. 1162 - 1194 v Kunovicích
67027938
Kunovice, Novoveská 1162
AUTOŠKOLA - AUTOSPORT KUNOVICE
46256229
Kunovice
SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKOU VÝCHOVU DĚTÍ, MLÁDEŢE A
16361717 DOSPĚLÝCH, KUNOVICE
Kunovice, Novoveská 1161
Občanské sdruţení KUNOVJAN
62831585
Kunovice, Záchalupčí 952
Tělovýchovná jednota Monty dostihová stáj Kunovice
61704458
Kunovice
Slovácký Aeroklub Kunovice
00557587
Kunovice, Letecká 1383
731
Tělocvičná jednota Sokol Kunovice
00544078
Kunovice, Kunovice
ZO OS KOVO EVEKTOR-AEROTECHNIK a.s. Kunovice
46956794
Kunovice
48489611 AUTOMOTOKLUB-AUTOŠKOLA, Kunovice, Na Drahách 728
22840303
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
104
Klub APS 08 SOLIČI, Kunovice
Kunovice, Lidická 426
ÚAMK - SKCT MÍKOVICE
75149958
Kunovice, Na Drahách 881
ZO OS UNIOS OÚSS - ÚSP - M
75073901
Kunovice, Na Bělince 1492
Orel jednota Kunovice
67027270
Kunovice, Osvobození 855
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Kunovice
71153225
Kunovice, Na Rynku 352
Děti slunce
70287341
Kunovice, Záhumní 602
FENIX - modelářský klub
62829866
Kunovice, Novoveská 170
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Kunovice
70418845
Kunovice, Pekařská 1621
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00548081
Kunovice
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ Kunovice
61703389
Kunovice, náměstí Svobody 365
Odborový svaz KOVO Základní organizace Let a.s.
15530698
Kunovice
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO KUNOVICE
44019009
Kunovice, Pod Valy 1460
Pionýrská skupina Kunovice
68687583
Kunovice, Na Samotě 1242
721
Římskokatolická farnost Kunovice
48489042
Kunovice, Farská 1340
70998116
Kurovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ KUROVICE
Kurovice
TJ Sokol Kurovice
70893900
Kurovice 68
47930438
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
105
731
63459060
SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŦ KUROVICE
Kurovice 19
721
60382856
Římskokatolická farnost Kurovice
Kurovice 50
Kvasice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 22
19
141
117+118
721
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
6
2
14
701
Svaz sálového fotbalu ČR - Futsal
Kvasice, Husova 627
Občanské sdruţení PRO PATRIA MORAVIA
22674471
Kvasice, Cihelna 551
Hokejbalový Club Kvasice Knights
26642506
Kvasice, Druţstevní 644
"Rodinné centrum Kalíšek"
26558823
Kvasice, Husova 400
MTB Chřiby o.s.
26553406
Kvasice, Krajina 648
JEZDECKÝ ODDÍL ZD KVASICE
47934875
Kvasice, Parková 19
TABARKY - o.s.
47933861
Kvasice, A. Dohnala 468
Československý DX klub
65274571
Kvasice, Horní 9
Myslivecké sdruţení Kvasice
63415631
Kvasice
FOTBALOVÝ CLUB KVASICE
18189873
Kvasice, ZÁMECKÝ PARK
00536865
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Kvasice
Kvasice, Horní 278
KRAJSKÝ ŠTÁB SÁLOVÉHO FOTBALU V BRNĚ
13695967
Kvasice, HUSOVA 627 /KOPECKÝ LUMÍR
Sbor dobrovolných hasičŧ Kvasice
75065258
Kvasice
71222120
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
106
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
Kvasice, Krajina 462
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZŠ
47930403
Kvasice, Husova 642
Moravský rybářský svaz, místní organizace Kvasice
60575565
Kvasice, Tlumačovská
Klub vojákŧ v záloze
70875774
Kvasice, Čtvrtky 677
SK Kvasice
71179275
Kvasice, Druţstevní 593
TJ SOKOL KVASICE
47933631
Kvasice, A. Dohnala 14
721
Náboţenská obec Církve československé husitské v Kvasicích
65763611
Kvasice, Husova 400
Farní charita Kvasice
18189806
Kvasice, A. Dohnala 17
Římskokatolická farnost Kvasice
46998331
Kvasice, A. Dohnala 17
63459337
Kyselovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
6
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
4
701
Střelecký klub HANÁ
Kyselovice 225
Lidová myslivecká společnost Kyselovice
63458501
Kyselovice 210
Občanská beseda Kyselovice
70909199
Kyselovice 211
SPORTOVNÍ KLUB KYSELOVICE
47934123
Kyselovice
TJ SOKOL-JEZDECKÝ ODDÍL-KYSELOVICE
47930012
Kyselovice
731
SBOR DOBROVOLNYCH HASIČŦ
63414724
Kyselovice 225
26525224
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
107
721
46998381
Římskokatolická farnost Kyselovice
Kyselovice 61
Lačnov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Myslivecké sdruţení PALÉSEK
Lačnov
Sokol Lačnov
70925135
Lačnov
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701847
Lačnov 256
66184681
Lechotice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Občanské sdruţení Lechotice.NET
Lechotice 52
SVAZ MLÁDEŢE LECHOTICE
47933844
Lechotice 1
SLOONN SAURUS
63459540
Lechotice 106
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ LECHOTICE
47934786
Lechotice
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ LECHOTICE
63459442
Lechotice 24
28552695
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
108
Leskovec
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Myslivecké sdruţení Lipky Leskovec o.s.
Leskovec 70
Myslivecké sdruţení Lipky Leskovec o.s.
65469607
Leskovec 70
Fotbalový klub Leskovec
68898436
Leskovec
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701812
Leskovec 173
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Leskovec
66934648
Leskovec 141
721
49563173
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Leskovci
Leskovec 156
Lešná
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 23
701+731
21
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
8
1
14
701
Valašská motorkářská garda, občanské sdruţení
Lešná, Jasenice 95
FC Lhotka n.B.
70909814
Lešná, Lhotka nad Bečvou 20
Myslivecké sdruţení Bynina - Jasenice, o.s.
00852007
Lešná, Jasenice 49
Tělovýchovná jednota Jasenice
68898401
Lešná, Jasenice
48739260 Sportovní střelecký klub, Lešná
22664416
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
109
Tělovýchovná jednota Lešná
Lešná
Myslivecké sdruţení Háj Lešná
72051078
Lešná
WA Automotoklub invalidŧ Valašské Meziříčí
66184665
Lešná 31
KK Jasenice
22823549
Lešná, Jasenice 108
AUTOMOTOKLUB V AČR PERNÁ
66934494
Lešná 69
Za zdravé Lešensko, o.s.
27045137
Lešná 98
68898380
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Jasenice
Lešná, Jasenice 20
Český kynologický svaz, ZO Valašské Meziříčí
45211311
Lešná, Mštěnovice 26
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhotka nad Bečvou
65469283
Lešná, Lhotka 11
Sbor dobrovolných hasičŧ Příluky
65469488
Lešná, Příluky 24
Sbor dobrovolných hasičŧ Vysoká
65469496
Lešná, Vysoká 49
Sbor dobrovolných hasičŧ Mštěnovice
65891325
Lešná, Mštěnovice 52
ZO ČSOP 76/04 JASENICE
75146223
Lešná, Jasenice 8
Potápěčský klub MEDÚZA Lhotka nad Bečvou
64123243
Lešná, Lhotka nad Bečvou 46
Sbor dobrovolných hasičŧ Perná
65469470
Lešná, Perná 4
Sbor dobrovolných hasičŧ Lešná
65469275
Lešná 44
118
Nadační fond při ZŠ Lešná
68898606
Lešná
721
Římskokatolická farnost Lešná
48739723
Lešná 37
65469461
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
110
Lhota
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
2
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
701
46277226
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ LHOTA - KARLOVICE
Lhota
731
65792548
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhota u Zlína
Lhota 253
721
46277307
Římskokatolická farnost Lhota u Malenovic
Lhota 36
Lhota u Vsetína
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
MS LHOTA-STRÁŇ o.s.
Lhota u Vsetína 62
FC Lhota u Vsetína
70886725
Lhota u Vsetína, Lhota 81
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhota
63701499
Lhota u Vsetína 56
62335065
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
111
Lhotsko
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 2
701+731
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhotsko
Lhotsko
Klub vojákŧ v záloze Pozděchov - Inter
70806578
Lhotsko 10
65822714
Lidečko
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 12
701+731
10
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
1
7
701
Klub Polňačka o.s.
Lidečko 287
Lidečanka
27037452
Lidečko 120
Místní akční skupina Hornolidečska o.s.
26676109
Lidečko 467
Společenský klub Lidečko
70233021
Lidečko 467
SK Lidečko
68898690
Lidečko
TJ Lyţařsko-turistický klub Lidečko, o.s.
60990503
Lidečko 467
Myslivecké sdruţení Černava
47658711
Lidečko
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Lidečko
75080231
Lidečko 408
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701839
Lidečko 393
22663673
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
112
60609575 Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Lidečko
Lidečko 120
118
SANTA CATHARINA, nadační fond
66184215
Lidečko 368
721
Římskokatolická farnost Lidečko
48739448
Lidečko 37
Lípa
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
44003986
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL
Lípa
Lipová
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65822528
Sbor dobrovolných hasičŧ Lipová
Lipová 1
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
113
Liptál
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 15
701+731
141
12
1
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
1
12
701
"občanské sdruţení"MSUR Liptál
Liptál 134
"Lidé v Beskydech, o.s."
27039391
Liptál 458
SÁRA
26540151
Liptál 418
"Folklorní sdruţení Lipta Liptál"
26523752
Liptál 241
Sdruţení rodičŧ při ZŠ v Liptále
45211256
Liptál
Myslivecké sdruţení Brdisko
47863536
Liptál 37
Tělovýchovná jednota Start Lipta Liptál
65888081
Liptál
Český kynologický svaz, zákl.kynol.org.č. 130
65469534
Liptál 413
22666923
731
AVZO-TSČ-ČR Liptál
Liptál 1
ZO ČSOP 76/21 VARTOVNA LIPTÁL
72019476
Liptál 398
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Vsetín
62334301
Liptál 129
Sbor dobrovolných hasičŧ Liptál
63701537
Liptál 354
141
Pomněnka, o.p.s.
26874911
Liptál 331
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Liptálu
45211248
Liptál 8
Římskokatolická farnost Liptál
48739464
Liptál 170
68898223
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
114
Litenčice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
6
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
5
701
"Občanské sdruţení rodičŧ při základní a mateřské škole v Litenčicích"
Litenčice 165
MS Litenčice
63415666
Litenčice
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Litenčice
63415658
Litenčice 64
SOKOL LITENČICE
47930101
Litenčice
MORAVSKÁ HASIČSKÁ JEDNOTA STRABENICE
47933798
Litenčice
Sbor dobrovolných hasičŧ Litenčice
71221417
Litenčice 118
721
Římskokatolická farnost Litenčice
46998322
Litenčice 71
26564114
Lopeník
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
701
26986221
MS Lopeník
Lopeník 67
MS Bezová Lopeník
Lopeník
731
72044705
ZO ČSOP 63/14 Jadernička
Lopeník 115
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
115
Loučka
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
731
Klub vojákŧ v záloze "Loučka"
Loučka 123
Sbor dobrovolných hasičŧ Loučka
68729570
Loučka
AOS ČR Polfin Ploština
68687516 Loučka 123
66598664
Loučka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 7
701+731
5
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
5
701
Sokol Loučka
Loučka
Myslivecké sdruţení Podhŧří-Loučka
64123103
Loučka
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701995
Loučka 214
Sbor dobrovolných hasičŧ Lázy
65469216
Loučka, Lázy 7
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Loučka
69211540
Loučka 205
118
Nadační fond ZŠ Loučka
25830643
Loučka 188
721
Římskokatolická farnost Loučka u Valašského Meziříčí
48739707
Loučka 39
48773298
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
116
Loukov
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
9
701
ASPV Loukov občanské sdruţení
Loukov 219
TJ Loukov, o.s.
18189661
Loukov 199
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BYSTŘIČKY LOUKOV
47934301
Loukov
Myslivcké sdruţení PODHOŘÍ Loukov, o.s.
47930497
Loukov 95
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414414
Loukov 190
MORAVSKOSLEZSKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ KYNOLOGICKÝ KLUB ZO
63459434 10703
Loukov
Základní organizace Odborového svazu ECHO Čepro a.s., obchodní středisko
47935049 Loukov
Loukov
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
63459345
Loukov 172
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ LIBOSVÁRY
63414031
Loukov, Libosváry 68
721
Římskokatolická farnost Loukov
47930357
Loukov 41
22732853
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
117
Lubná
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
63459477
SBOR DOBROVOLNYCH HASIČŦ Lubná
Lubná 166
Ludkovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace, nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
6
701
Myslivecké sdruţení Zálesí Ludkovice
Ludkovice 77
Triotus Production
22825908
Ludkovice 168
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LUDKOVICE
46276190
Ludkovice
Singulární společnost Ludkovice
62180461
Ludkovice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Ludkovice
65792874
Ludkovice 184
Český zahrádkářský svaz ZO Ludkovice
75107783
Ludkovice 24
Sbor dobrovolných hasičŧ Pradlisko
65792696
Ludkovice, Pradlisko 27
70838861
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
118
Ludslavice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ LUDSLAVICE
Ludslavice
TJ SOKOL LUDSLAVICE
18189954
Ludslavice
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414902
Ludslavice 25
721
Římskokatolická farnost Ludslavice
46998420
Ludslavice 157
47934697
Luhačovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 48
42
4
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
9
2
4
2
31
701
"občanské sdruţení přátelé krajiny Dolní Lhota - Lipska, u Luhačovic"
Luhačovice, Nádraţní 133
"Jurkovičŧv svět, o.s."
28554949
Luhačovice, Pod Léštím 317
ToNeON o.s.
27045111
Luhačovice, Masarykova 101
Občanské sdruţení Divadelní Luhačovice
27023036
Luhačovice, Masarykova 101
BIKE TEAM LUHAČOVICE
27022331
Luhačovice, Nádraţní 298
Občanské sdruţení Literární Luhačovice
26653249
Luhačovice, Masarykova 101
Jezdecký klub P & L
26517060
Luhačovice, Leoše Janáčka 854
61715956 Malé Zálesí, občanské sdruţení, Luhačovice, Masarykova 950
22671781
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
119
Singulární společnost Luhačovice
Luhačovice, Nádraţní 355
Evarcha
26566834
Luhačovice, V Drahách 622
Klub rodičŧ a přátel školy při SOŠ a SOU Luhačovice
68728131
Luhačovice, Masarykova 101
Jezdecký klub Luhaturf
68727054
Luhačovice, Zatloukalova 284
HADRON CLUB o.s.
22817204
Luhačovice, Druţstevní 35
Just ´eM o.s.
22832505
Luhačovice, Masarykova 101
LUHOvaný VINCENT, o. s.
22831606
Luhačovice, Antonína Slavíčka 267
Tenisový klub 2000 Luhačovice
70825858
Luhačovice, Lázeňské náměstí 427
Fotbalový klub Zlín 87
26607123
Luhačovice, Druţstevní 92
Singulární společnost Řetechov-Pradlisko
48471534
Luhačovice, Řetechov 3
Dívčí saxofonový orchestr
49157191
Luhačovice
MS Řetechov Skalky
48472034
Řetechov
Sdruţení singulárních podílníkŧ Kladná-Ţilín č.2
48472883
Kladná
Sdruţení singulárních podílníkŧ Kladná-Ţilín
48472328
Kladná-Ţilín
Rybářský svaz luhačovického zálesí
48471810
Luhačovice-Pozlovice,Rybářská chata č.095 psč76326
MS Kladná Ţilín
64467333
Ţilín
Myslivecké sdruţení Polichno
46277391
Luhačovice-Polichno 123
Fotbalový klub Luhačovice
46308326
Luhačovice
T.J. Slovan Luhačovice
46308032
Luhačovice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Řetechov
65792360
Luhačovice, Řetechov 3
Sbor dobrovolných hasičŧ Polichno
65792921
Luhačovice, Polichno 73
48472077
65792742 Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Luhačovice, Luhačovice, Solné 737
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
120
Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Lázně
46276157 Luhačovice
Luhačovice, Čes. armády 465
UO OS DLV - LČR, Lesní správa Luhačovice
70941751
Luhačovice, Uherskobrodská 81
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s. Místní organizace Luhačovice
71158405
Luhačovice, Druţstevní 90
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Luhačovice
75140021
Luhačovice, Zahradní čtvrť 910
Kolegium Svazu českých lékařŧ Lázně Luhačovice
49158309
Luhačovice, Zatloukalova 234
ZO ČMOS HOTEL FONTÁNA
65736541
Luhačovice, Jurkovičova alej 858
Rally team Luhačovice klub v AČR
65842359
Luhačovice, Druţstevní 86
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 605017
61716511
Luhačovice, Druţstevní 278
Sbor dobrovolných hasičŧ Luhačovice
65792556
Luhačovice, Na Stráni
MÍSTNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY LUHAČOVICE
00461636
Luhačovice
Sbor dobrovolných hasičŧ Kladná Ţilín
68729529
Luhačovice, Kladná Ţilín 1
Tělocvičná jednota Sokol Luhačovice
65792165
Luhačovice, Masarykova 228
141
Region 2000, obecně prospěšná společnost - v likvidaci
25562592
Luhačovice, Masarykova 175
REGION 2000 plus, obecně prospěšná společnost
Luhačovice, Masarykova 175
Lázeňská kolonáda Luhačovice, o.p.s.
29188172
Luhačovice, Lázeňské náměstí 436
Akademie Václava Hudečka, o.p.s. - v likvidaci
27737772
Luhačovice, nám. 28. října 543
721
Římskokatolická farnost Luhačovice
00543080
Luhačovice, Pod Kamennou 1000
Charita Svaté rodiny Luhačovice
73633071
Luhačovice, Hradisko 100
26270064
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
121
Lukov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 10
701+731
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
1
6
701
MS Lukov-Vlčková
Lukov, Hrušoví 41
Spolek přátel hradu Lukova, o.s.
49158295
Lukov, Hradská 280
Sdruţení přídělcŧ pŧdy v Lukově
68081570
Lukov, U Rybníka 6
Sdruţení Kaštánek
70851441
Lukov, Pod Kaštany 32
731
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí školy
62181645
Lukov, K Pasekám 47
Sbor dobrovolných hasičŧ Lukov
65822510
Lukov, Pod Kaštany 28
Občanské sdruţení UnArt Lukov
71208755
Lukov, K Boří 330
ZO TECHNICKÝCH ČINNOSTÍ A SPORTŦ ČR LUKOV
44004206
Lukov
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Lukov
62180223
Lukov, Vesník I 357
721
Římskokatolická farnost Lukov
48471691
Lukov, Pod Kaštany 79
48471071
Lukoveček
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
701
26563029
POD HVĚZDAMI, o.s.
Lukoveček, Pasíčka 134
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
122
731
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičŧ v Lukovečku
Lukoveček
Český zahrádkářský svaz Základní organizace ČZS Lukoveček - Fryšták
62180801
Lukoveček, Mlýnská 26
75045214
Lutonina
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
FK Lutonina
Lutonina
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ LUTONINA
46277137
Lutonina, Č. 30 /p. Jurygáček Mirosl.
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Lutonina
65792416
Lutonina 123
AVZO-TSČ-ČR LUTONINA
65792882
Lutonina 123
67026982
Lutopecny
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
4
701
TJ LUTOPECNY-MĚRŦTKY
Lutopecny
Jezdecký klub Pegas Lutopecny
69649278
Lutopecny 43
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ LUTOPECNY-MĚRŦTKY
47930586
Lutopecny
Signál
26635798
Kroměříţ, Lutopecny 43
18189890
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
123
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Lutopecny 111
Sbor dobrovolných hasičŧ Měrŧtky
68687737
Lutopecny, Měrŧtky 15
60383224
Luţná
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Moravský myslivecký spolek
Luţná
Tělovýchovná jednota Sokol Luţná
48773450
Luţná
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
65469402
Luţná 212
45211400
Machová
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
701
Sportovní klub ALCOR
Machová 188
T.J. Sokol Machová
46276521
Machová
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Machová
62180690
Machová 1
65792017
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
124
Malá Bystřice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
72029994
Myslivecké sdruţení SANTOV - Malá Bystřice
Malá Bystřice
Martinice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
5
701
Myslivecké sdruţení Martinice, o.s.
Martinice 199
SK Allmetal Martinice o.s.
26990083
Martinice 160
PUŠ MOTOCROSS TEAM
26678314
Martinice 182
Občanské sdruţení ZewwwlNet
26670739
Martinice 185
47935138
SPOLEK SOUKROMÝCH CHOVATELŦ KONÍ NA MORAVĚ
Martinice
Občanské sdruţení "Naproti zóny"
22819959
Martinice 187
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414112
Martinice 191
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MARTINICE
63414121
Martinice
18190189
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
125
Medlovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
Občanské sdruţení LOM
Medlovice 182
Tělovýchovná jednota Medlovice
61704415
Medlovice
22680705
Mikulůvka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
SVÍTÁNÍ-Mikulŧvka
Mikulŧvka 61
SOKOL Mikulŧvka
70233586
Mikulŧvka 237
26626063
VESNA - sdruţení pro podporu činnosti Krizového centra a ...
Mikulŧvka 209
Myslivecké sdruţení Dlŧha Hŧra Mikulŧvka
47863439
Mikulŧvka, .
70933014
731
63701979
Sbor dobrovolných hasičŧ
Mikulŧvka 5
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
126
Mistřice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
5
701
Občanské sdruţení rodičŧ Mistřic
Mistřice 296
TJ - Sokol Mistřice
61704261
Mistřice
MISTŘICKÝ SPOLEK MLADÝCH
60370572
Mistřice
PULI - PUMI - MUDI KLUB, ZÁJMOVÉ SDR. OBČANŦ, MISTŘICE
44018797
Mistřice 43
Myslivecké sdruţení KOPEC
71205357
Mistřice
22730141
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Bílovice u U herského Hradiště
Mistřice 14
ZO Českého zahrádkářského svazu Mistřice
62832859
Mistřice
Sbor dobrovolných hasičŧ Mistřice
65325079
Mistřice 9
68687184
Míškovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
5
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ MÍŠKOVICE
Míškovice
Spolek rybářŧ Míškovice
70436541
Míškovice 76
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MÍŠKOVICE
18189504
Míškovice
47934905
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
127
731
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Míškovice
Míškovice
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO
60382937
Míškovice
Střelecký klub Míškovice
70930601
Míškovice 128
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383305
Míškovice 101
47934867
Modrá
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
1
4
701
Centrum experimentální archeologie a ţivé historie, o.s.
Modrá 54
Velkomoravané
27031411
Modrá 54
SK LUKOSTŘELBA MODRÁ
26617366
Modrá 170
"Dolňáci cimbálová muzika, o.s."
22820230
Modrá 170
27060306
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO MODRÁ
Modrá
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Modrá
60371889
Modrá 103
Sbor dobrovolných hasičŧ Modrá
65325036
Modrá 152
46254251
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
128
Morkovice – Slíţany
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 24
21
141
117+118
721
1
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
8
3
1
12
701
MORKOVŠTÍ OCHOTNÍCI o.s.
Morkovice-Slíţany, Kolaříkova 425
Bike Club Morkovice
26524210
Morkovice-Slíţany, Olejna 751
22675027
Jezdecký klub Ranch Pančocha
Morkovice-Slíţany, Pančocha 146
TENISOVÝ KLUB MORKOVICE
47934972
Morkovice-Slíţany
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HUBERT MORKOVICE
47933895
Morkovice-Slíţany, Cimburk 398
ROD.AKADEMIE PŘI ZŠ MORKOVICE
60382872
Morkovice-Slíţany
PĚVECKÝ SBOR CANTUS MORKOVICE
47933640
Morkovice-Slíţany, Náměstí 34
BIKE TRIATLON MORKOVICE
22825401
Morkovice-Slíţany, 17. listopadu 137
JEDNOTA SV.JOSEFA V MORKOVICÍCH
18188265
Morkovice-Slíţany, Cimburk 563
Občanské sdruţení Pěvecký sbor Cantus Morkovice
60575361
Morkovice-Slíţany, Nádraţní 405
FC FOTBALOVÝ KLUB MORKOVICE
47935316
Morkovice-Slíţany, Kolaříkova 692
731
KYNOLOGICKÝ KLUB MORKOVICE
63414384
Morkovice-Slíţany, Nádraţní
69744068
ZO OS KOVO HANHART MORKOVICE, s.r.o.
Morkovice-Slíţany, Nádraţní 453
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Morkovice-Slíţany
63414562
Morkovice-Slíţany, Havlíčkova 340
SOKOL SLÍŢANY
47930110
Morkovice-Slíţany, Kolaříkova 611
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Morkovice
70894353
Morkovice-Slíţany, Svatopluka Čecha 664
18190243
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
129
63458888 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ VLČÍ DOLY
Morkovice-Slíţany, Náměstí 26
AUTOKLUB MORKOVICE
47934794
Morkovice-Slíţany, Školní 609
SOKOL MORKOVICE
47930152
Morkovice-Slíţany, Havlíčkova 323
SBOR DOBROVOLNYCH HASIČŦ
60383216
Morkovice-Slíţany, Nová 412
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
60383232
Morkovice-Slíţany
117
Nadační fond Aurora
27744051
Morkovice-Slíţany, Svatopluka Čecha 159
721
Náboţenská obec Církve československé husitské v Morkovicích
63414619
Morkovice-Slíţany, Náměstí 117
Římskokatolická farnost Morkovice
18190341
Morkovice-Slíţany, Nádraţní 17
Mrlínek
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Tělovýchovná jednota Mrlínek
Mrlínek 54
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ MRLÍNEK
47930535
Mrlínek
47933712
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE MRLÍNEK
Mrlínek 32
KYNOLOGICKÝ KLUB MRLÍNEK
63459507
Mrlínek
63458993
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
130
Mysločovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
2
3
701
"HLAHOL Mysločovice o.s."
Mysločovice 21
Taneční skupina Chorea
26662388
Mysločovice 36
Volejbalový klub Mysločovice
26525968
Mysločovice 21
Klub přátel ZŠ Mysločovice
26523370
Mysločovice 150
28553497
Myslivecké sdruţení Háj Mysločovice
Mysločovice, Mysločovice
TJ SOKOL Mysločovice, o.s.
15546713
Mysločovice 56
Sportovně střelecký klub Falcon
68688679
Mysločovice 104
70976937
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Mysločovice
Mysločovice
Royal Rangers v České republice, občanské sdruţení - 13.přední hlídka
67011209
Mysločovice 148
721
Římskokatolická farnost Mysločovice
48471780
Mysločovice 10
68729596
Napajedla
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 48
45
1
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
1
6
35
701
28559991
PORTA TEMPORIS o.s.
Napajedla, Boţeny Benešové 1258
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
131
MTB Servis DH Team o.s.
Napajedla, Pod Kalvárií 996
HUKL
27026914
Napajedla, Husova 726
JAKIN
27010945
Napajedla, Nábřeţí 1516
Kamamár, o. s.
26645653
Napajedla, Komenského 581
Rybářská společnost "Luh Napajedla"
26638169
Napajedla, Masarykovo náměstí 207
"KAS Napajedla"
26610906
Napajedla, Nábřeţí 1347
Sdruţení občanŧ pro vládní variantu trasy komunikace R55
26601125
Napajedla, třída Tomáše Bati 946
27059791
Společnost přátel Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného
Napajedla, Komenského 305
VOLEJBALOVÝ KLUB NAPAJEDLA, o.s.
45659711
Napajedla, Husova 1085
Tenisový klub Fatra Napajedla
65823362
Napajedla, 1. máje 1091
66610516
AGNESI MTB team
Napajedla, Kvítkovická 1533
"NATANAEL"
26564165
Napajedla, Příční 732
Občanské sdruţení "Mládí v pohybu"
64467295
Napajedla, Komenského 298
Myslivecké sdruţení Napajedla
66598095
Napajedla, Husova 1161
O. s. Občané Napajedel
22835954
Napajedla, 1. máje 1053
SAM Napajedla
22836896
Napajedla, Nábřeţí 1335
Rybářský spolek Napajedla - Spytihněv
49158333
Napajedla, Olbrachtova 1249
Via Vitae
70846898
Napajedla, Komenského 733
TJ FATRA SLAVIA NAPAJEDLA
00209821
Napajedla, Komenského 101
Sdruţení rodičŧ při II. ZŠ v Napajedlích
65767861
Napajedla, Komenského 298
Občanské sdruţení ATMOSFÉRA
26623307
Napajedla, Lány 961 /Karel Štefl/
Country dance klub CRAZY MIX
65792246
Napajedla
26568896
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
132
Sdruţení akcionářŧ SLAVIA a.s.Napajedla
Napajedla
Křesťansko-sociální spolek v Napajedlích
61716219
Napajedla
731
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Jerry Hodného Napajedla
46276165
Napajedla, Na Kapli 1060
Český zahrádkářský svaz - základní organizace 605 134 Poddubová
49156365
Napajedla, Zábraní 1379
AVZO TSČ ČR Územní kolegium Zlínsko
75059606
Napajedla, Komenského 1158
AVZO TSČ ČR Krajské kolegium Zlínského kraje
75059622
Napajedla, Komenského 1158
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností ČR, Základní
65792351 organizace NAPAJEDLA tel. 577 944 498
Napajedla, Komenského 1158
MCK ZLÍN
75080249
Napajedla, Palackého 96
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při I. základní škole Napajedla
71005480
Napajedla, Komenského 268
Český zahrádkářský svaz, ZO Svatojánky
75083299
Napajedla
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,NAPAJEDLA MÍSTNÍ ORGANIZACE
00547034
Napajedla
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Napajedla
71154141
Napajedla
ZO Odborový svaz pracovníkŧ obchodu, závodní výbor DLC a.s. distribuční
75096340 logistické centrum
Napajedla, Kvítkovická 1533
Tělocvičná jednota Sokol Napajedla
44117329
Napajedla, Na Kapli 673
Sbor dobrovolných hasičŧ Napajedla
68729618
Napajedla, Husova 725
Český zahrádkářský svaz, ZO Šardica II
75099217
Napajedla, Palackého 1511
Klub českých turistŧ oblast Valašsko - Chřiby
70902003
Napajedla, Palackého 96
MOTO KLUB NAPAJEDLA V AČR
62182595
Napajedla, Dr. Beneše 1164
Základní organizace Odborového svazu ECHO Fatra Napajedla
18757910
Napajedla
A-TOM,AZIMUT,NAPAJEDLA
70854904
Napajedla, Lány 844
Český zahrádkářský svaz - zákl.organizace Napajedla
49158236
Napajedla, Pod Zahrádkami
46308539
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
133
64467007
Klub vojákŧ v záloze Napajedla
Napajedla, Komenského 1158
141
26957523
Viburnum, o.p.s.
Napajedla, Zámecká 582
721
Římskokatolická farnost Napajedla
Napajedla, Masarykovo náměstí 213
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Napajedla
73632538
Napajedla, Komenského 315
48471755
Návojná
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
TJ SOKOL NÁVOJNÁ
Návojná
NÁRODOPISNÝ SOUBOR "ZÁVRŠAN"
26668025
Návojná 21
Lesní společnost Návojná
49157400
Návojná 69
44005211
71251511
MS Návojník
Návojná
731
65793030
Sbor dobrovolných hasičŧ Návojná
Návojná 101
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
134
Nedachlebice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
6
701
MS Neraz
Nedachlebice 198
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST, NEDACHLEBICE
46256555
Nedachlebice
Nedachlebjan, občanské sdruţení
22823981
Nedachlebice 250
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NEDACHLEBICE
48506192
Nedachlebice
Myslivecké sdruţení Kupčínek
67027261
Nedachlebice
26591286
731
Sbor dobrovolných hasicŧ Nedachlebice
Nedachlebice 292
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO NEDACHLEBICE
44019017
Nedachlebice
65325109
Nedakonice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 14
12
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
10
701
Spolek SVATOPLUK Nedakonice
Nedakonice 474
Automotoklub Nedakonice
26518724
Nedakonice 80
"Muzejní společnost Nedakonice o. s."
26572346
Nedakonice 439
Občanské sdruţení obce Nedakonice
67029507
Nedakonice 432
26624281
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
135
SINGULARISTÉ NEDAKONICE
Nedakonice
Myslivecké sdruţení Nedakonice
75139995
Nedakonice 481
Muţský pěvecký sbor Nedakonice občanské sdruţení
22683453
Nedakonice 67, Miroslav Černý
75118629
61703664
T.J. Sokol Nedakonice
Nedakonice
731
65324901
Sbor dobrovolných hasičŧ Nedakonice
Nedakonice 33
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Nedakonice
Nedakonice 294
Český zahrádkářský svaz, základní oganizace Nedakonice
70417296
Nedakonice 453
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Nedakonice
75139987
Nedakonice 284
117
Nadace MORAVSKÉ SRDCE
26901170
Nedakonice 408
721
00548154
46257900
Římskokatolická farnost Nedakonice
Nedakonice 307
Nedašov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 6
701+731
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
3
701
22668896
o.s. Senior klub Nedašov
Nedašov 132
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NEDAŠOV
Nedašov
Myslivecké sdruţení Nedašov
61716308
Nedašov 202
18559964
731
65822391
Sbor dobrovolných hasičŧ Nedašov
Nedašov 319
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
136
72021497
BRANNÝ KLUB NEDAŠOV
Nedašov 325
721
66599229
Římskokatolická farnost Nedašov
Nedašov 72
Nedašova Lhota
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
MS Háj RADOŠÍN, o.s.
Nedašova Lhota 10
TJ NEDAŠOVA LHOTA
44119178
Nedašova Lhota
MS Janovec Nedašova Lhota
62181076
Nedašova Lhota
27037355
731
65793021
Sbor dobrovolných hasičŧ Nedašova Lhota
Nedašova Lhota 1
Němčice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
47933615
TJ SOKOL NĚMČICE
Němčice
731
71195858
Sbor dobrovolných hasičŧ Němčice
Němčice 87
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
137
Neubuz
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
2
701
Sportovní a turistický klub Valašského království
Neubuz 149
Sdruţení rodičŧ a přátel školy ZŠ Neubuz
49157370
Neubuz
1. FC Neubuz
48473421
Neubuz
MS Neubuz-Dešná
48471909
Neubuz
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Neubuz
68729626
Neubuz
27018903
Nezdenice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 7
5
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
6
701
Tělovýchovná jednota SOKOL Nezdenice
Nezdenice
Sdruţení pozemkových podílníkŧ
68687711
Nezdenice 30
FAN - HOR NEZDENICE
65326407
Nezdenice
61704270
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Nezdenice
Nezdenice 196
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Nezdenice
65325826
Nezdenice 64
65325397
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
138
141
25554484
PROMEDICA ZLÍN, o.p.s.
Nezdenice 128
721
46256504
Římskokatolická farnost Nezdenice
Nezdenice 1
Nítkovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
26622009
MS Boří - Nítkovice
Nítkovice 54
731
Tělocvičná jednota Sokol Nítkovice
Nítkovice 128
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Nítkovice
75126630
Nítkovice
65338154
Nivnice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 24
22
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
2
1
2
14
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NIVNICE, sdruţení občanŧ
Nivnice, Podohradí 888
NILIBU, o. s.
22681868
Nivnice, Sídliště 1000
NIVNIČKA
26645530
Nivnice, Komenského 101
Moto CAVALIERS 08
26568420
Nivnice, Nábřeţní 625
46956565
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
139
71161856 Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole J.A. Komenského v Nivnici
Cimbálová muzika LIPINA
65326482
Nivnice, Příčná 864
Vinohrady 98 - občanské sdruţení
60575735
Nivnice, Dr. Kachníka 55
Myslivecké sdruţení Šaranov Nivnice
64438244
Nivnice
Společenský dŧm
44018916
Nivnice
BMV Centrum Nivnice
22814086
Nivnice, Na poţáře 410
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ - základní organizace
46254838
Nivnice
Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Nivnice
61703851
Nivnice, Brodská 849
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Nivnice
69650012
Nivnice, Nová čtvrť 952
Sportovně střelecký klub Nivnice č.0551
65326415
Nivnice, Čupy 637
Sbor dobrovolných hasičŧ Nivnice
65325141
Nivnice, Nová čtvrť 958
Technické sporty Nivnice
69702012
Nivnice, Hliníky 939
Asociace TOM ČR, TOM 19187 NIVNICE
75043327
Nivnice, Vinohradská 648
Svaz tělesně postiţených v ČR Nivnice
75012766
Nivnice, Komenského 126
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Nivnice
68730730
Nivnice, Sadová 835
ZO NOS PPP LINEA Nivnice, a.s.
61703818
Nivnice, U dvora 190
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Nivnice
70904642
Nivnice, Sadová 330
Orel jednota Nivnice
65326431
Nivnice, náměstí Míru 176
118
Nadační fond Dr. Kachníka Nivnice
61704008
Nivnice, náměstí Míru 138
721
46256512
Římskokatolická farnost Nivnice
Nivnice, Osvobození 178
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
140
Nová Dědina
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Svatá Barborka, o.s.
Nová Dědina 167
TJ NOVÁ DĚDINA
18189962
Nová Dědina
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Nová Dědina
65274555
Nová Dědina 133
22681426
Nový Hrozenkov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 19
16
141
117+118
721
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
1
2
12
701
Rozínek o.s.
Nový Hrozenkov 707
MAXRIDER Bike Team
27013979
Nový Hrozenkov 707
SPORT CENTRUM KOHÚTKA
67010148
Nový Hrozenkov 241
22664149
Sportovní klub NS7, o.s.
Nový Hrozenkov 389
Tělovýchovná jednota Sokol Nový Hrozenkov
64123201
Nový Hrozenkov 827
Sdruţení rodičŧ dětí a přát.školy při ZŠ N.Hroze
60990309
Nový Hrozenkov
Myslivecké sdruţení Kyčerka
62334662
Nový Hrozenkov
Klub vojákŧ v záloze - Celní stráţ
65469356
Nový Hrozenkov 571
26572052
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
141
Myslivecké sdruţení Brodská Nový Hrozenkov
Nový Hrozenkov
Myslivecké sdruţení Portáš Nový Hrozenkov
65469763
Nový Hrozenkov
Spolek lesa SKALIČÍ
45211795
Nový Hrozenkov
Místní jednota OREL
65891392
Nový Hrozenkov
ROZÍNA DĚTEM
22724516
Nový Hrozenkov 437, Základní škola
731
Český svaz včelařŧ, o.s. základní organizace Nový Hrozenkov
64123219
Nový Hrozenkov 184
Sbor dobrovolných hasičŧ Nový Hrozenkov-Vranča
65888324
Nový Hrozenkov 205
Sbor dobrovolných hasičŧ U kostela,Nový Hrozenkov
63701731
Nový Hrozenkov 458
721
Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov
48773514
Nový Hrozenkov 124
Římskokatolická farnost Nový Hrozenkov
47997940
Nový Hrozenkov 460
Společnost Boţího Slova
73633593
Nový Hrozenkov 460
65469755
Oldřichovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Myslivecké sdruţení Javorový Oldřichovice o.s.
Oldřichovice 139
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY TYRSKÁ
27041875
Oldřichovice 670
47861495
731
68729634
Sbor dobrovolných hasičŧ Oldřichovice
Oldřichovice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
142
Ořechov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
3
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JRDNOTA SOKOL OŘECHOV
Ořechov
Myslivecké sdruţení Ořechov
72032634
Ořechov
SDRUŢENÍ RODIČŦ PŘI ZŠ OŘECHOV
48489581
Ořechov
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO OŘECHOV
44019033
Ořechov 21
Sbor dobrovolných hasičŧ Ořechov
65324919
Ořechov
SLOVÁCKÝ AUTOCROSS KLUB v AČR
75043521
Ořechov 124
48506311
Osíčko
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Kroměříţská dráha, o. s.
Osíčko 122
Myslivecké sdruţení "Javorník" Osíčko, o.s.
47935031
Osíčko 59
Tělovýchovná jednota Osíčko - občanské sdruţení
18190308
Osíčko 88
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63459078
Osíčko 79
22664823
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
143
Ostrata
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 2
701+731
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Ostrata
Ostrata 23
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŢ, MÍSTNÍ SKUPINA OSTRATA
75145171
Ostrata 23
68729642
Ostroţská Lhota
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 11
10
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
0
7
701
Muţský pěvecký sbor - Ostroţská Lhota
Ostroţská Lhota 91
Myslivecké sdruţení Ostroţská Lhota
67029582
Ostroţská Lhota
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL OSTROŢSKÁ LHOTA
48506184
Ostroţská Lhota
Spolek přátel historie - Ostroţská Lhota
22818413
Ostroţská Lhota 220
Slovácký krŧţek HÁJEČEK
65326547
Ostroţská Lhota
SEDLÁČEK RACING - TEAM
61704539
Ostroţská Lhota 502
26531917
731
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Ostroţská Lhota
Ostroţská Lhota 225
Sbor dobrovolných hasičŧ Ostroţská Lhota
65325214
Ostroţská Lhota 326
MODELKLUB Ostroţsská Lhota 275
62831712
Ostroţská Lhota 484
70284661
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
144
70903824
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Ostroţská Lhota
Ostroţská Lhota
721
46257985
Římskokatolická farnost Ostroţská Lhota
Ostroţská Lhota 64
Ostroţská Nová Ves
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace, nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 23
22
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
3
1
13
701
Dračí lodě Ostroţská Nová Ves
Ostroţská Nová Ves, Nová 812
Fish Team Dorado o.s.
27057879
Ostroţská Nová Ves, Chylice, Na hrázi 275
Dechový soubor NOVOVEŠŤANKA
27004520
Ostroţská Nová Ves, Dědina 161
Folklorní soubor NOVOVEŠŤAN
26678144
Ostroţská Nová Ves, Záhumení 754
Komunitní centrum POHODA
26658470
Ostroţská Nová Ves, Chylice, Chříb 219
Divadlo BLIC
26533588
Ostroţská Nová Ves, Záhumení 754
Tenisový klub Ostroţská Nová Ves
26529891
Ostroţská Nová Ves, Dědina 161
22734732
"Chráněnka"
Ostroţská Nová Ves, Chylice, Chylická 30
Myslivecké sdruţení Jezera Ostroţská Nová Ves o.s.
64439828
Ostroţská Nová Ves, Za kostelem 960
Sdruţení chatařŧ chatové osady Kaliště Ostroţská Nová Ves
62829807
Ostroţská Nová Ves, Osada Kaliště
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Ostroţská Nová Ves
60369761
Ostroţská Nová Ves
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při ZŠ Ostroţská Nová Ves
71158332
Ostroţská Nová Ves, Lhotská 500
FK Ostroţská Nová Ves
48506087
Ostroţská Nová Ves, Nádraţní 842
26565595
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
145
731
ASOCIACE TECHNICKÝCH SPORTŦ A ČINNOSTÍ, OSTROŢSKÁ NOVÁ
46256113 VES
Ostroţská Nová Ves, Nádraţní 939
Český svaz včelařŧ, o.s.,základní organizace Ostroţská Nová Ves
69725691
Ostroţská Nová Ves, Nová 775
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Ostroţská
75035804 Nová Ves
Ostroţská Nová Ves, Dědina 17
Sbor dobrovolných hasičŧ Ostroţská Nová Ves
65325206
Ostroţská Nová Ves, Dědina 636
Český svaz včelařŧ, o.s., okresní výbor Uherské Hradiště
65766121
Ostroţská Nová Ves, Nová 775
Český svaz chovatelŧ Základní organizace chovatelŧ okrasného ptactva Ostroţská
70922047 Nová Ves
Ostroţská Nová Ves, U ráje 226
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Ostroţská Nová Ves
70910634
Ostroţská Nová Ves
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO Ostroţská Nová Ves
60370548
Ostroţská Nová Ves
OREL jednota, Ostroţská Nová Ves
62832123
Ostroţská Nová Ves, Dědina 594
721
Římskokatolická farnost Ostroţská Nová Ves
46257977
Ostroţská Nová Ves, Dědina 152
Osvětimany
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 8
6
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
1
5
701
Sdruţení rodičŧ při Základní škole Osvětimany
Osvětimany 282
Tělovýchovná jednota Osvětimany
61704288
Osvětimany
Myslivecké sdruţení
65326687
Osvětimany
Kulturní klub Osvětimany
70838518
Osvětimany 350
26530163
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
146
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO OSVĚTIMANY
Osvětimany
Sbor dobrovolných hasičŧ Osvětimany
65325028
Osvětimany 97
141
OSVĚTIMAN o.p.s.
27709957
Osvětimany 385
721
Římskokatolická farnost Osvětimany
46257861
Osvětimany 54
44019025
Otrokovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 137
132
141
117+118
721
2
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
40
5
14
78
701
OCTOPUS o.s.
Otrokovice, Palackého 138
IMORTELA o.s.
22674721
Otrokovice, tř. Spojencŧ 1245
BARBEN, o.s.
22661603
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 940
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole Trávníky Otrokovice,
28552491 o.s.
Otrokovice, Kvítkovice, Hlavní 1160
Sportovní klub Natursport o.s.
27052591
Otrokovice, Moravní 1636
Občanské sdruţení ŢEJDLÍK
27045668
Otrokovice, Nádraţní 1416
TRI RACE team o.s.
27034798
Otrokovice, Prostřední 442
Klub přátel historie města Otrokovice
27024466
Otrokovice, nám. 3. května 38
Speedskating club Otrokovice
27022374
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828
WBC
27006409
Otrokovice, Přístavní 522
INSTITUT EVROPSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, o.s.
26996936
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266
22689869
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
147
Zlínský spolek přátel trolejbusové dopravy, o.s.
Otrokovice, Kvítkovice, Hlavní 1249
Spolek otrokovických akvaristŧ
26992221
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 952
Hokejové sdruţení B.U.M. Otrokovice
26676770
Otrokovice, nám. 3. května 1793
Radioklub Otrokovice OK2KGE
26662671
Otrokovice, Nádraţní 1612
DT Swiss Bike Team
26658453
Otrokovice, Wolkerova 1273
Literární klub U Pěti Káčat
26656035
Otrokovice, Havlíčkova 290
KICKBOX OTROKOVICE
26622815
Otrokovice, Dr. E. Beneše 1029
TRI-MAX sport team
26619261
Otrokovice, Štěrkoviště 1295
Veterán turist club Otrokovice
26612844
Otrokovice, Vrchlického 698
Občanské sdruţení ABECEDA
26605732
Otrokovice, Kvítkovice, K. H. Máchy 109
Moravské snowboardové sdruţení
26601702
Otrokovice, Jungmannova 1235
Skupina historického šermu Berendal, občanské sdruţení
26603764
Otrokovice, Vrchlického 928
Jezdecký klub RAMIR, o.s.
26601508
Otrokovice, Krátká 811
Sportovní klub Tenis Trávníky Otrokovice
26549956
Otrokovice, Kvítkovice, Hlavní 1248
BMX TEAM Otrokovice
26535955
Otrokovice, Kvítkovice, Kpt. Nálepky 1203
Asociace rekreačního sportu
26535939
Otrokovice, Čechova 456
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ KLUB VOJENSKÉ HISTORIE MAXIM
26535424
Otrokovice, Dr. E. Beneše 311
Klub COLORÁDO, sdruţení vodákŧ
65822820
Otrokovice, Vrchlického 700
Beer a folklor klub Papučárna
65792670
Otrokovice, Kvítkovice, Hlavní 1157
Klub horských sportŧ Otrokovice
64467244
Otrokovice, Nádraţní 1418
26992574
61716006
FC TOPOL Otrokovice
Otrokovice, Dr. Stojana 492
Sdruţení otrokovických lezcŧ
Otrokovice, Tylova 1161
48472921 RODOM-Sdruţení rodinných domkŧ Otrokovice, Vrchlického 702
49156624
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
148
FC Viktoria Otrokovice
Otrokovice, Kvítkovice, Zlínská 240
Jezdecký klub Zlín
18559883
Otrokovice, Kvítkovice, U Farmy 275
Fotoklub Beseda Otrokovice
22725202
Otrokovice, nám. 3. května 1302
Magna Mysteria
26579561
Otrokovice, Smetanova 1366
Občanské sdruţení Madio
26572702
Otrokovice, tř. Odboje 868
Přátelé harmonické výchovy, o. s.
26570106
Otrokovice, J. Jabŧrkové 1404
ASOCIACE PROVOZOVATELŦ DĚTSKÝCH TÁBORŦ o.s.
26568012
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266
SPORTCLUB UNION DRTIČ ZLÍN
49156161
Otrokovice, Školní 1002
Sdruţení rodičŧ při ZŠ Mánesova
49157710
Otrokovice, Mánesova 908
Sdruţení rodičŧ ZŠ T.G.Masaryka v Otrokovicích
49157647
Otrokovice, J. Ţiţky
Golf sport club Zlín
70281670
Otrokovice, Tř. Tomáše Bati 3692
Florbalový klub PANTHERS OTROKOVICE
70289361
Otrokovice, Trávníky 1174
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA OTROKOVICE
18152805
Otrokovice, NOVÝ STADION
Jezdecký klub občanské sdruţení Radost
22836900
Otrokovice, Nábřeţí 1216
Český svaz kuší
00553875
Otrokovice, TJ Jiskra - Nový stadion
Paint Horse Club České republiky o.s.
62076175
Otrokovice, Palackého 133
Sdruţení občanŧ obce Ţlutavy 1999
70284903
Otrokovice, Kvítkovice, SNP 1177
AUTOKLUB BARUM OTROKOVICE
00544825
Otrokovice, POŠ. PŘ. Č. 4
AUTOMOTOKLUB OTROKOVICE I.
00557617
Otrokovice, Kvítkovice, Napajedelská 100
Klub sázkařŧ live Jackpot
69649359
Otrokovice, Svobodova 1305
Sdruţení Staré kolonie (SSK)
67027351
Otrokovice, Dvořákova 524
Občanské sdruţení Fest
69651434
Otrokovice, Hloţkova 394
65764625 Sdruţení Nové Kvítkovice, Otrokovice, Kvítkovice, Nivy 1472
46308792
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
149
"Za lepší ţivotní prostředí v Otrokovicích, o.s."
Otrokovice, tř. Spojencŧ 717
MTB team OTROKOVICE
27011119
Otrokovice, Dobrovského 926
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA MORAVAN, OTROKOVICE
15549739
Otrokovice
SC Melton Otrokovice
46276556
Otrokovice, tř. Spojencŧ 957
HANDBALL CLUB OTROKOVICE
49156560
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266
Sansa plus
68688792
Otrokovice, Slovenského nár.povstání 1173
CHAN SHAOLIN SI DJU SI KUNG FU
46276432
Otrokovice, Nádraţní 1395
DFC COMPEX Otrokovice
46276661
Otrokovice
Incola et musica
70419167
Otrokovice, Slovenského nár.povstání 1173
Ţenský pěvecký sbor Otrokovice, o. s.
70800227
Otrokovice, Kvítkovice, tř. Osvobození 158
SK Skákací boty Zlínsko
22812903
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 947
Šeklin
22813403
Otrokovice, Havlíčkova 1279
MODEL KLUB Otrokovice
61716154
Otrokovice, tř. Odboje 857
Dolly Team Otrokovice 1992
26647371
Otrokovice, Trávníky 1256, Restaurace Dolly
Sdruţení podnikatelŧ Zlínského kraje
26524058
Otrokovice, nám. 3. května č.p. 17 a 18
22825151
NOHEJBALOVÝ KLUB OTROKOVICE
Otrokovice, Rekreační oblast Štěrkoviště
Sportovní klub vozíčkářŧ Otrokovice
62182773
Otrokovice
SK Kohoutek Otrokovice
62182676
Otrokovice, Náměstí 13
Křesťanský dětský časopis Nezbeda
48473669
Otrokovice
Sdruţení rodičŧ a přátel DDM Otrokovice
48471607
Otrokovice
Sportovní klub SKI Otrokovice
44117451
Otrokovice
731
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,OTROKOVICE MÍSTNÍ ORGANIZACE
00547042
Otrokovice
65822340
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
150
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Dubová
Otrokovice, J. Jabŧrkové 1405
Základní organizace Odborového svazu ECHO Energetika Otrokovice
60502304
Otrokovice, Kvítkovice, Zlínská 230
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 605128 Újezdy
61716791
Otrokovice, Kvítkovice, Luční 1170
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Josefa Šivela Otrokovice
62180088
Otrokovice, Jungmannova 628
ZO OS UNIOS, Bytové druţstvo Trávníky Otrokovice
62181262
Otrokovice, Kvítkovice, Příčná 1541
ZO - Federace strojvŧdcŧ České republiky
68728875
Otrokovice, J. Jabŧrkové 203
TOM 1419 Otrokovice
64439313
Otrokovice, Svobodova 1305
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Otrokovice1
70288763
Otrokovice, Kvítkovice, Kpt. Jaroše 1192
Základní organizace Odborového svazu ECHO Energetika Otrokovice rozvodna
65737997
Otrokovice, Pošt.přihr. 3,Rozvodna R400kV
Základní organizace odborového svazu ECHO při Barum Continental spol. s r. o.
18757677 Otrokovice
Otrokovice, Objízdná 1628
Český zahrádkářský svaz základní organizace Na stráni Kudlov
75060051
Otrokovice, Kvítkovice, Trávníky 1179
OKRESNÍ ŠTÁB SÁLOVÉHO FOTBALU - ZLÍN
42340128
Otrokovice, K. Čapka 1198
Český zahrádkářský svaz - zákl.organizace 605126 "Radovánky"
61716324
Otrokovice, tř. Osvobození 1092
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Otrokovice
62182391
Otrokovice, Svobodova 1314
ZO OSŢ ČD Správa dopravní cesty Zlín
62349899
Otrokovice, J. Jabŧrkové 491
MOO OS TOK OTROKOVICE
69767629
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 332
ZO OS KOVO Moravan, a.s.
15531201 Otrokovice, Letiště
Základní článek Asociace Brontosaura - dětský oddíl
62180177
Otrokovice, B. Němcové 1206
Specializovaná zákl. organizace ČZS CITRUSÁŘI č. 605145
62180525
Otrokovice, Kvítkovice, SNP 1179
Odborový svaz pracovníkŧ státních orgánŧ a organizací - ZO Městský úřad
62182153
Otrokovice, nám. 3. května 1340
SK TRI OTROKOVICE
62182404
Otrokovice 1198
A P Motorsport
67006809
Otrokovice, Moravní 661
49156314
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
151
ZO 11203 Otrokovice Moravskoslezský kynologický svaz
Otrokovice, K. Čapka 1131
ZO OSŢ České dráhy s.o., ţelezniční stanice
62181882
Otrokovice, Nádraţí ČD
Český střelecký svaz Sportovní střelecký klub WESTERN 0746 Otrokovice
62182978
Otrokovice, Kvítkovice, Trávníky 1246
Zlínské krajské sdruţení ČSS
70925381
Otrokovice, Komenského 248
Místní skupina ČČK Otrokovice
75159660
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1288
Základní organizace OS KOVO AWL - TECHNIEK CZ
72028874
Otrokovice, Kvítkovice, Zlínská 230
ZO Odborového svazu chemie České republiky při s.r.o. JAPO
49157817
Otrokovice, Karla Čapka
YOUNG BOYS BAŤOV OTROKOVICE
71192042
Otrokovice, Štěrkoviště 1295
Základní organizace odborového svazu ECHO Mitas Otrokovice
65735625
Otrokovice, Objízdná 1628
Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska - Sbor dobrovolných hasičŧ v
65793056 Kvítkovicích
Otrokovice, Kvítkovice
Základní organizace odborového svazu UNIOS, Technické sluţby Otrokovice
62181181
Otrokovice, K. Čapka 1256
Potápěčský klub Haddád
67010458
Otrokovice, Kvítkovice, Zlínská 169
Základní organizace Odborového svazu ECHO Deza, a.s.Valašské Meziříčí,
18757634 provoz Organik Otrokovice
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1764
POO OS TOK TOMATEX
69345015
Otrokovice, Tř. Tomáše Bati
Tělocvičná jednota Sokol Otrokovice
70925372
Otrokovice, Komenského 248
Školní sportovní klub při Základní škole, J. Ţiţky 1355, 765 35 Otrokovice
75038544
Otrokovice, Jana Ţiţky 1355
ZO OS STAVBA SOŠ, SOU a U Otrokovice
18811108
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1268
POO OS TOK TOMA
69345023
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1566
Český svaz chovatelŧ Základní organizace 2 Otrokovice
70435235
Otrokovice, B. Němcové 1179
67027946
Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičŧ Otrokovice
Otrokovice
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Zlín
70288844
Otrokovice, Dolní 2290
65792661
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
152
ZO ČZS KOZINEC,ŢLUTAVA
Otrokovice, Na Uličce 1360
Základní organizace Odborového svazu ECHO při Teplárně Otrokovice a.s.
60502118
Otrokovice, Objízdná 1777
Asociace TOM ČR, TOM 19153 OYATE WOAPE Otrokovice, o.s.
70973181
Otrokovice, Dvořákova 524
Centrum pro komunitní práci východní Morava
70954771
Otrokovice, nám. 3. května 1791
Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace č. 605037 "Sad Míru"
61716979
Otrokovice
Liga lesní moudrosti - kmen Čan Haka
71234942
Otrokovice, Čechova 1379
AVZO-TSČ-ČR Otrokovice
65792980
Otrokovice, pan Josef Kazík 1268
Asociace TOM ČR, TOM 1412 Otrokovice
64439372
Otrokovice, Zámostí 1462
POO OS TOK STEMA s.r.o. Otrokovice
69345066
Otrokovice, areál a.s. TOMA
Školní sportovní klub při Základní škole Mánesova 908
70914494
Otrokovice, Mánesova 908
117
Nadační fond SOŠ Otrokovice
26930439
Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266
118
Nadační fond Gymnázia Otrokovice
26279746
Otrokovice, tř. Spojencŧ 907
721
Řeckokatolická farnost v Otrokovicích
26521041
Otrokovice, tř. Odboje 603
Charita sv. Aneţky Otrokovice
46276262
Otrokovice, Na Uličce 1617
Římskokatolická farnost Otrokovice
44125909
Otrokovice, nám. 3. května 166
70807787
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
153
Oznice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
3
701
Střelecký klub Oznice
Oznice 125
Občanské sdruţení chalupářské osady SAHARA
64123111
Oznice
TJ Oznice
68898622
Oznice, p. Josef Skřidlovský
Občanské sdruţení Soukolí
22813276
Oznice 44
70233039
731
63701987
Sbor dobrovolných hasičŧ
Oznice 37
Pacetluky
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
63459264
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Pacetluky 20
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
154
Pačlavice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
7
701
MS LHOTA
Pačlavice, Lhota 111
TJ SOKOL PAČLAVICE
47930179
Pačlavice
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ DRUŢBA PAČLAVICE
47930233
Pačlavice
26617269
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Pačlavice, Pornice 137
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Pačlavice
60383291
Pačlavice 182
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414473
Pačlavice, Lhota
Sbor dobrovolných hasičŧ Pačlavice
63414406
Pačlavice 37
SOKOLSKÁ JEDNOTA PORNICE
47930527
Pačlavice
721
Římskokatolická farnost Pačlavice
18190359
Pačlavice 21
63459183
Pašovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
701
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST PAŠOVICE
Pašovice
69721769 Myslivecká jednota Pašovice – Maršov, Pašovice
48505382
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
155
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Pašovice
Pašovice 121
Základní organizace ČZS Pašovice
71241051
Pašovice 102
65324722
Petrůvka
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
TJ Sokol Petrŧvka
Petrŧvka 90
MS Sudinka-Petrŧvka
62182943
Petrŧvka
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Petrŧvka
68729651
Petrŧvka
15549399
Pitín
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
5
701
Tělovýchovná jednota Pitín
Pitín
Tělovýchovná jednota Pitín
68684509
Pitín, hřiště TJ
SDRUŢENÍ TECHNICKÝCH SPORTU A ČINNOSTÍ PITÍN
48506486
Pitín
Myslivecké sdruţení
65338171
Pitín 158
61704296
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
156
731
Tělocvičná jednota Sokol Pitín
Pitín 69
OREL - jednota, Pitín
62832484
Pitín
Český svaz včelařŧ,o.s.,základní organizace Bojkovice
70823073
Pitín 305
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Pitín
65761294
Pitín
Sbor dobrovolných hasičŧ Pitín
65325419
Pitín 253
721
Římskokatolická farnost Pitín
46256521
Pitín 113
62831828
Počenice-Tetětice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
9
701
SFK Kozel Počenice
Počenice-Tetětice 199
Myslivecké sdruţení "Lipina", Počenice
75023083
Počenice-Tetětice 0
Tělovýchovná jednota Počenice - Tetětice
47934361
Počenice-Tetětice
BIOTECH INNOVATION
27012280
Morkovice, Počenice 20
Občanské sdruţení Wifipočenice
26998416
Morkovice, Počenice 71
731
Klub Českých turistŧ Morkovice
63459141
Počenice-Tetětice 178
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Počenice - Tetětice
67027024
Počenice-Tetětice
Sbor dobrovolných hasičŧ TETĚTICE
75109255
Počenice-Tetětice, Tetětice
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414694
Počenice-Tetětice 64
26523507
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
157
721
46998179
Římskokatolická farnost Počenice
Počenice-Tetětice 94
Podhradí
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
68729677
Sbor dobrovolných hasičŧ Podhradí
Podhradí
Podhradní Lhota
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
TJ SOKOL PODHRADNÍ LHOTA
Podhradní Lhota
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ PODHRADNÍ LHOTA
47930390
Podhradní Lhota
18190065
731
47930381
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ PODHRADNÍ LHOTA
Podhradní Lhota 25
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
158
Podkopná Lhota
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
1
701
Sportovní klub Podkopná Lhota
Podkopná Lhota 16
1. SK Metropol Podkopná Lhota
69648794
Podkopná Lhota
MOTORSPORT - MTK, Podkopná Lhota
49156306
Podkopná Lhota
22727892
731
RALLYSPRINT KLUB v AČR
Podkopná Lhota 136
Sbor dobrovolných hasičŧ Podkopná Lhota
68729669
Podkopná Lhota
75040557
Podolí
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
701
61704300
Tělovýchovná jednota Podolí
Podolí
731
70810818
Tělocvičná jednota Sokol Podolí
Podolí 251
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
159
Podolí
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65469224
Sbor dobrovolných hasičŧ Podolí
Podolí 76
Pohořelice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Myslivecké sdruţení PK Pohořelice
Pohořelice, POHOŘELICE
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, POHOŘELICE
18757472
Pohořelice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Pohořelice
68729685
Pohořelice
ČZS ZO Pohořelice
75107431
Pohořelice, Pod Zámkem 83
721
Římskokatolická farnost Pohořelice
48471763
Pohořelice, Farská 18
48472140
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
160
Polešovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
12
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
1
8
701
26992248
Folklórní sdruţení Polešovice
Polešovice 658
Tělovýchovná jednota Polešovice
Polešovice
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST V POLEŠOVICÍCH
48505862
Polešovice
TRISAMAR
22827510
Polešovice 74
Myslivecké sdruţení Slovácko
70938351
Polešovice
1. FC POLEŠOVICE
60369728
Polešovice, Stadion Na Loučkách
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Polešovice
62831518
Polešovice 587
Český zahrádkářský svaz základní organizace Polešovice
75045079
Polešovice
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Jantar Polešovice
60371927
Polešovice 505
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičŧ v Polešovicích II.
75124335
Polešovice
Orel jednota Polešovice
75020262
Polešovice 462
Sbor dobrovolných hasičŧ Polešovice
65324943
Polešovice 20
721
Římskokatolická farnost Polešovice
48489018
Polešovice 228
61704318
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
161
Police
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65469453
Sbor dobrovolných hasičŧ Police
Police 4
Popovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
8
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
1
5
701
Sportstudio Popovice, občanské sdruţení
Popovice 333
SPOT Slunéčko o.s.
27040674
Popovice 363
Speed Racing Team, občanské sdruţení - motorsport
26983231
Popovice 203
Taneční soubor Popovjánek
26516705
Popovice 235
Tělovýchovná jednota Druţstevník Popovice
61704407
Popovice
TECHNICKÉ SPORTY POPOVICE
60369698
Popovice
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ BUKOVINA
48506061
Popovice
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO POPOVICE
44019041
Popovice
117
"Nadační fond Rozvoj Slovácka"
27715086
Popovice 374
721
46257942 Římskokatolická farnost Popovice u Uherského Hradiště, Popovice 186
28559665
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
162
Poteč
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Kynologický klub Valašské Klobouky
Poteč 139
Tělovýchovná jednota Druţstevník Poteč
15545849
Poteč
MS Poteč
49158341
Poteč
70846626
731
65823214
Sbor dobrovolných hasičŧ Poteč
Poteč 1
Pozděchov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
3
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Lesní singulární společnost
Pozděchov, J.Štach
Tělovýchovná jednota SOKOL Pozděchov
66184371
Pozděchov
Myslivecké sdruţení Trubiska Pozděchov o.s.
00851990
Pozděchov 209
44740956
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pozděchově
Pozděchov 121
Římskokatolická farnost Pozděchov
48739421
Pozděchov 72
48772801
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
163
Pozlovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 12
11
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
7
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, POZLOVICE
Pozlovice
Jezdecký klub Nadlesí Luhačovice
66599296
Pozlovice, Řetechov 10
Občanské sdruţení Za Pozlovice
70284571
Pozlovice, K Přehradě 38
Myslivecké sdruţení Luhačovice
71172301
Pozlovice, Nivy III 350
18810748
Jezdecký klub AGRAMM
Pozlovice - farma
MS Komonec Pozlovice
62182510
Pozlovice
65822757
731
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, 14.středisko
Pozlovice, Pod Větrníkem 98
Sbor dobrovolných hasičŧ Pozlovice
65823249
Pozlovice, Hlavní 333
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Pozlovice
71252088
Pozlovice, Nivy I 259
Český svaz včelařŧ, základní organizace Pozlovice
65267541
Pozlovice, Podhradská 305
1410 TOM Pozlovice
71193219
Pozlovice, Pod Větrníkem 98
721
Římskokatolická farnost Pozlovice
48473642
Pozlovice 39
62180118
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
164
Prakšice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
6
701
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při ZŠ Prakšice
Prakšice 100
TURISTICKÝ ODDÍL STEZKA
62832492
Prakšice
Myslivecké sdruţení JELEŇA - PRAKŠICE
75141574
Prakšice
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PRAKŠICE
60370157
Prakšice
Čisté údolí
62831798
Prakšice
Singulární společnost Prakšice, o.s.
48505951
Prakšice 228
LMK Prakšice - Pašovice
26567181
Prakšice 29, Obecní úřad
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Prakšice
65324731
Prakšice 107
721
Římskokatolická farnost Prakšice
46256539
Prakšice 184
71156801
Prasklice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
701
47933704
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ UHŘICE-PRASKLICE
Prasklice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
165
731
Českomoravský svaz chovatelŧ poštovních holubŧ Základní organizace Prasklice
71241108 - 0273
Prasklice 61
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Prasklice
70894396
Prasklice 15
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383321
Prasklice 138
721
Římskokatolická farnost Prasklice
18190332
Prasklice 105
Pravčice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
6
701
Jezdecký klub Pravčice Občanské Sdruţení
Pravčice 9
JK MORAVA Pravčice občanské sdruţení
65828089
Pravčice 53
27052222
Občanské sdruţení Terezka
Pravčice 26
Jezdecký klub SPORT Pravčice
47934859
Pravčice 196
Myslivecké sdruţení Pravčice
47933607
Pravčice
TJ SOKOL PRAVČICE
18189369
Pravčice
731
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Pravčice
70894418
Pravčice 194
Sbor dobrovolných hasičŧ
65274458
Pravčice 142
721
Římskokatolická farnost Pravčice
46998241
Pravčice 5
26568608
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
166
Prlov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 6
701+731
141
4
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
Myslivecké sdruţení Březina Prlov o.s.
Prlov 131
Tělovýchovná jednota Partyzán Prlov
65888294
Prlov
T.J. Partyzán Prlov
Prlov
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Prlov
65469399
Prlov 122
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Pozděchov
63701413
Prlov 39
141
Moravské Karpaty, o.p.s.
27828972
Prlov 141
721
Křesťanský sbor Prlov
70238600
Prlov 127
47863714
Prostřední Bečva
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
9
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
6
701
Tělovýchovná jednota Sokol
Prostřední Bečva
Jezdecký klub Valašsko
27034402
Prostřední Bečva 461
48773930
47658878
Myslivecké sdruţení Radegast-Prostřední Bečva, o.s.
Prostřední Bečva 83
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
167
TJ Sokol Kněhyně
Prostřední Bečva
Sdruţení pro výstavbu a uţívání vodovodu
64123791
Prostřední Bečva, Bacov
Kostelní jednota Sv. Zdislavy
67728138
Prostřední Bečva
68898444
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
Prostřední Bečva 476
Český zahrádkářský svaz, ZO Prostřední Bečva
71249761
Prostřední Bečva 428
Sbor dobrovolných hasičŧ Kněhyně
63701677
Prostřední Bečva 421
63701669
Provodov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 12
11
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
10
701
Lesní singulární sdruţení Provodov
Provodov 221
OS-AMOS
26670429
Provodov 38
MS PROVODOV
26624435
Provodov 91
Provodov
26519135
Provodov 90
Dechová hudba Provodovjané
26566508
Provodov 259
Myslivecké sdruţení Rýsov
67007503
Provodov 91
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PROVODOV
15531546
Provodov
27018644
49158163
MS Světlov Provodov
Provodov
731
70904308
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Provodov
Provodov 29
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
168
Sbor dobrovolných hasičŧ
Provodov 218
Občanské sdruţení UnArt Provodov
75046351
Provodov 233
721
Římskokatolická farnost Provodov
48471704
Provodov 200
64467171
Prusinovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
8
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
6
701
Tenisový klub Prusinovice, o.s.
Prusinovice, K Hrádku 281
JK PRUSINOVICE o.s.
26595516
Prusinovice, Plačkov 55
27015840
TJ Prusinovice, o.s.
Prusinovice, Zámčisko 350
Hokejový klub Prusinovice
70284695
Prusinovice, Přerovská 264
Tělovýchovná jednota, Šachový klub HYDRO-EKO Prusinovice
65765982
Prusinovice
Klub zlaté ručičky
22813489
Prusinovice, Holešovská 323
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO
60382945
Prusinovice, Hlavní 86
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270169
Prusinovice, Zámčisko 351
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prusinovicích
18190073
Prusinovice, Přerovská 174
Římskokatolická farnost Prusinovice
46998268
Prusinovice, Zámčisko 30
47933721
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
169
Prţno
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
2
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
701
64124193
Myslivecké sdruţení PASEKY - PRŢNO, o.s.
Prţno 103
731
63701928
Sbor dobrovolných hasičŧ
Prţno 191
721
Římskokatolická farnost Prţno
Prţno 52
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Prţně
62335014
Prţno 32
48739405
Přílepy
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
3
701
Přílepský kulturní spolek
Přílepy 152
Volejbalový klub Přílepy, občanské sdruţení
27003035
Přílepy 234
Občanské sdruţení "Ohnica"
26560909
Přílepy 293
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Přílepy
64422445
Přílepy 298
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO
63414872
Přílepy
Tělocvičná jednota SOKOL
65828119
Přílepy
27030890
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
170
Racková
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 6
701+731
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
4
701
27054683
Občanské sdruţení přátel zábavy Racková
Racková 80
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, RACKOVÁ
Racková
Spolek katolického domu Racková
70938865
Racková 166
18810551
49156047
MS Racková /o.Zlín/
Racková
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Racková
Racková 45
ČZS Racková ZO 605075
75120941
Racková 56
62182609
Rajnochovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
5
701
MS Háj TROJÁK, o. s.
Rajnochovice 144
"RAJNOCHOVSKÉ KULTURNÍ LÉTO"
26672855
Rajnochovice 249
MS JAVORNÍK RAJNOCHOVICE
26621452
Rajnochovice 216
28558260
18189334
Sportovní klub Rajnochovice
Rajnochovice 242
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
171
731
TOM 19048 Soptíci
Rajnochovice 190
Sarkander, pobočka Archa
69652881
Rajnochovice 196
Asociace TOM střelci 19117 Kroměříţ
70877581
Rajnochovice 190
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414376
Rajnochovice 138
721
Římskokatolická farnost Rajnochovice
47930411
Rajnochovice 12
68726848
Rataje
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
Tělovýchovná jednota Sokol Rataje,o.s.
Rataje 139
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ RATAJE
47935324
Rataje
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE RATAJE
60383194
Rataje
Sbor dobrovolných hasičŧ Rataje
65270428
Rataje 63
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270231
Rataje, Sobělice 27
721
Římskokatolická farnost Rataje u Kroměříţe
46998195
Rataje 30
46998535
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
172
Ratiboř
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 13
701+731
12
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
11
701
SDRUŢENÍ PŘÁTEL HISTORIE A TRADIC VALAŠSKA
Ratiboř 467
Občanské hnutí ŠLÁPOTY
62334344
Ratiboř
Klub českých turistŧ Horal Ratiboř
14612038
Ratiboř
Základní kynologická organizace Ratiboř
65888529
Ratiboř
Tělovýchovná jednota SOKOL Ratiboř
69603880
Ratiboř
Ratibořská chasa - sdruţení pro nezávislou iniciativu
14612011
Ratiboř, D.Šedý
Myslivecké sdruţení Červené
47658606
Ratiboř
731
Český svaz včelařŧ, o.s., okresní výbor Vsetín
64123910
Ratiboř 287
AVZO TSČ ČR Ratiboř
71157034
Ratiboř 371
Český svaz chovatelŧ Okresní organizace Vsetín
00448931
Ratiboř 496
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701936
Ratiboř 302
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Ratiboř
70902330
Ratiboř 496
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Ratiboři u Vsetína
48772992
Ratiboř 221
22729003
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
173
Rokytnice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
70851905
Sportovní klub Rokytnice
Rokytnice 159
Roštění
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
4
701
27053598
Radost pro děti o.s.
Roštění 75
Tělovýchovná jednota Roštění o.s.
Roštění 196
CS - HogoFogoTour
26566125
Roštění 109
Myslivecké sdruţení ROŠTĚNÍ, o.s.
47934981
Roštění 50
Rybářské sdruţení Roštění
67010849
Roštění 145
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414171
Roštění 109
46998080
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
174
Roštín
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
8
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
4
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ROŠTÍN
Roštín
Jezdecký klub PIERO Roštín
26527324
Roštín 197
Tělocvičná jednota Sokol Roštín
65828160
Roštín 254
Jezdecký klub Salone
63459094
Roštín
Tenisový klub "TC ROŠTÍN"
65828178
Roštín 61
T.J. Roštín /o.Kroměříţ/
18189351
Roštín
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ROŠTÍN
63459001
Roštín
Sbor dobrovolných hasičŧ ROŠTÍN
71179968
Roštín
117
Nadace První lidský klub (děti a mládež)
65270045
Roštín 188
721
Římskokatolická farnost Roštín
46998225
Roštín 27
47933691
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
175
Roţnov pod Radhoštěm
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 157
141
4
10
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
27
2
9
19
100
701
TJ Roţnov
Roţnov pod Radhoštěm, Sokolská 497
Roţnovský tenisový klub
22734007
Roţnov pod Radhoštěm, Nádraţní 7
CHESSMONT Roţnov p.R.
22734341
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1654
Happy Agility Friends Beskydy o.s.
22737502
Roţnov pod Radhoštěm, Beskydská 1322
B24, občanské sdruţení
22678492
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1242
Český svaz muzeí v přírodě o.s.
22689214
Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 147
Benfika Roţnov o.s.
22692932
Roţnov pod Radhoštěm, Horská 1735
SUPERIOR RIDERS o.s.
22693866
Roţnov pod Radhoštěm, Háţovice 2168
Agentura rozvoje cestovního ruchu a vzdělávání, o. s.
28560574
Roţnov pod Radhoštěm, Kulturní 1754
KVK PARTNER o. s.
22666052
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1536
1. FBK Roţnov pod Radhoštěm o.s.
22662723
Roţnov pod Radhoštěm, Jiřího Wolkera 1144
AL CAPONE ROŢNOV P.R., o.s.
22664301
Roţnov pod Radhoštěm, Čechova 510
VALAŠŠTÍ BAČOVÉ,o.s.
28553748
Roţnov pod Radhoštěm, Kulturní 1753
Motoklub Freedom & Trike Party o.s.
27052796
Roţnov pod Radhoštěm, Televizní 2613
BIKE TEAM Roţnov p.R., o.s.
27049264
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1341
"VARTA, o.s."
27044831
Roţnov pod Radhoštěm, Hrnčířská 1981
Jezdecký klub CASK, o.s.
27037975
Roţnov pod Radhoštěm, Prŧkopnická 1708
27031535 ROŢNOV VŠEM, Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 450
00534439
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
176
Iskérka - občanské sdruţení
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 864
Klub přátel opevnění
27024067
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1248
AMATÉRSKÝ HOCKEY CLUB ROŢNOV P.R.
27002578
Roţnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 757
Za zdravé ţivotní prostředí v Roţnově pod Radhoštěm
26998483
Roţnov pod Radhoštěm, Luční 2714
Sdruţení přátel souboru Soláň
26997720
Roţnov pod Radhoštěm, Horská 1540
ARION - Sdruţení přírodovědcŧ a ochráncŧ přírody
26993686
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1246
VELOCIPED WALKERS
26674041
Roţnov pod Radhoštěm, Boţeny Němcové 1720
SKD 17
26649331
Roţnov pod Radhoštěm, Lesní 2330
Reduvia, občanské sdruţení
26646498
Roţnov pod Radhoštěm, Láz 2282
Horský sportovní klub Radhošť
26646447
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1654
Romane čhaja
26643111
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1349
Fotoklub R9
26641518
Roţnov pod Radhoštěm, Habrová 2297
Art centrum DAGI
26630257
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1551
FOTON
26622050
Roţnov pod Radhoštěm, Kulturní 1753
Agility Roţnov
26615479
Roţnov pod Radhoštěm, Beskydská 1322
Music-ART
26588382
Roţnov pod Radhoštěm, Lesní 2330
ACTAEA
26582741
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1342
Dolíček
26582155
Roţnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeţí 649
Jezdecký klub Callisto
26583577
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1243
Ekocentrum BESKYDY
26530309
Roţnov pod Radhoštěm, Kulturní 1764
Sdruţení Roţnovská valaška
26527774 Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 147
27026094
Jezdecký klub Hradisko
70936595 Roţnov pod Radhoštěm, Hradisko 431
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
177
Zdravý Roţnov - občanské sdruţení, Roţnov pod Radhoštěm,
Zemědělská 572
Valašský golfový klub o.s.
66184479
Roţnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 2664
Občanské sdruţení RENI Roţnov pod Radhoštěm
65888596
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1553
68898665
"Kamarád" Sdruţení rodičŧ a přátel zdravotně postiţených dětí a
64123031 mládeţe
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1248
Občanské sdruţení rodičŧ ţákŧ sportovních tříd
42866251
Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 63
Občanské sdruţení Fiftýn
Roţnov pod Radhoštěm, Dr. Milady Horákové 1012
HANNAH RIDERS,o.s.
26580683
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1059
"Roţnovské byty, o.s."
26572877
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1660
Přátelé fotografie
26573342
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1524
Restart enduro team o.s.
26571871
Roţnov pod Radhoštěm, Lipová 411
HONEST VETERAN CAR CLUB o.s.
26564581
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 849
"Středisko Pětiboje Roţnov o.s."
26559811
Roţnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1577
"Alternativní centrum o.s."
26560011
Roţnov pod Radhoštěm, Tvarŧţkova 432
Hockey Club Černí Vlci o.s.
26560500
Roţnov pod Radhoštěm, Bučiska 2305
Ekostudio, o.s.
22821384
Roţnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
Sportovní střelecký klub
47997630
Roţnov pod Radhoštěm
Sdruţení přátel ZUŠ Roţnov p. R., o.s.
62335375
Roţnov pod Radhoštěm, Pionýrská 20
Sdruţení rodičŧ při Stř.zeměd.škole v Roţnově pR
64124011
Roţnov pod Radhoštěm, nábřeţí Dukelských hrdinŧ 570
Tennis Training Camp
68898631
Roţnov pod Radhoštěm, Videčská ulice, p.Martin Kavan
Zahrádkáři Roţnov-město
69211884
Roţnov pod Radhoštěm, Hradišťko 2531
Klub sportovní gymnastiky Roţnov
70238651
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1700
Valaští bajkeři
70238961
Roţnov pod Radhoštěm, Nerudova 141
22720880
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
178
Western Riding club Czech republic- sekce Roţnov
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1243
EDU Roţnov o. s.
22820329
Roţnov pod Radhoštěm, Polanského 1625
KOLOVRÁTEK o.s.
26676745
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1355
Agility klub Roţnov pod Radhoštěm
60609192
Roţnov pod Radhoštěm, Kramolišov 973
SKIALPINISTICKÝ KLUB X-FACE, Frenštát pod Radhoštěm
66934532
Roţnov pod Radhoštěm, Horní paseky 365
občanské sdruţení MOVE
22815589
Roţnov pod Radhoštěm, Dubková 1529
Rodičovský spolek při ZŠ Videčská
44740573
Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 63
Základní kynologická organizace Roţnov p. R.
65888502
Roţnov pod Radhoštěm
HOKOR Roţnov pod Radhoštěm
70233314
Roţnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 419
Hockey club
48773026
Roţnov pod Radhoštěm
HISTORIKA
22817417
Roţnov pod Radhoštěm, Háţovice 2810
SKI SOLÁŇ
22836101
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská 525
Myslivecké sdruţení Černá Hora
64123855
Roţnov pod Radhoštěm
Sdruţení přátel základní umělecké školy
42866201
Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 195
Klub biatlonu Roţnov p.R.
63025736
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1161
Hobby klub
47659131
Roţnov pod Radhoštěm, Chodská 534
Tenisový klub
47659335
Roţnov pod Radhoštěm, I.Štŧsek
SDRUŢENÍ 1173-1174 TRAVINÁŘSKÁ, společenství vlastníkŧ bytŧ
66934681
Roţnov pod Radhoštěm, Travinářská 1174
Kale jakha - Roţnovský svaz Romŧ
66934711
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1009
Modelářský klub SMĆR
66934745
Roţnov pod Radhoštěm, Kulturní, p.Jaroslav Furch 1762
Sdruţeni u čaje
70233047
Roţnov pod Radhoštěm, Zemědělská 574
Sdruţení smluvních lékařŧ
65888383
Roţnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
65891147
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
179
42865875 SPOLEK PŘÁTEL SOUBORU RADHOŠŤ
Roţnov pod Radhoštěm, Chobot 94
Klub Kalakogathia
64123707
Roţnov pod Radhoštěm, Partyzánská 1199
Valašský muzejní a národopisný spolek v Roţnově pod Radhoštěm
65891244
Roţnov pod Radhoštěm, Areál Muzea
SEV Zelená školička
70893713
Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 12
ZAPOMENUTÉ PODNIKY
70038147
Roţnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 948
Koalice za přírodu Beskyd
66934451
Roţnov pod Radhoštěm, Bezručova 519
FC Roţnov 93
47863862
Roţnov pod Radhoštěm, PO BOX 102
Klub seniorŧ Roţnov pod Radhoštěm, o.s.
49562878
Roţnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605
Soubor písní a tancŧ JAVOŘINA
49563076
Roţnov pod Radhoštěm
Fotbalový club FC Roţnov pod Radhoštěm
69211728
Roţnov pod Radhoštěm, Horní Paseky, Fotbalový stadion 2268
HC LAZY ROŢNOV
69603987
Roţnov pod Radhoštěm, Vítězná 1745
Spolek pro ochranu koček Roţnov
70233306
Roţnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1574
Duchovně kulturní sdruţení MOST A CESTA, o.s.
44936273
Roţnov pod Radhoštěm, Horská 1733
CRES - klub sportovního potápění
48773816
Roţnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 956
Wallach Record Music o.s.
27056201
Roţnov pod Radhoštěm, Horní paseky-Sladské 121
Region Radhošť
27015815
Roţnov pod Radhoštěm, Tylovice 1805
Světský řád Černí myslivci pobeskydští - SRŘ ČMP
27008673
Roţnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1678
Mercedes Benz Historic Club
26673886
Roţnov pod Radhoštěm, Tylovice 2491
ASIA-GYM-SPORT
26663660
Roţnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 2652
Jezdecký klub Horní Paseky
26659018
Roţnov pod Radhoštěm, Horní Paseky 1053
NAZ5
26616165
Roţnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1529
Horolezecký klub v Roţnově pod Radhoštěm
26538989
Roţnov pod Radhoští, Tylovice 1870
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
180
60042427 MURAX
Roţnov pod Radhoštěm
Tenis Roţnov pod Radhoštěm
26649128
Roţnov pod Radhoštěm, Dolní Paseky 1613
731
ZO OS KOVO Tesla Roţnov
14612283
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 823
Sbor dobrovolných hasičŧ Roţnov
48773590
Roţnov pod Radhoštěm
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Roţnov pod Radhoštěm
49563033
Roţnov pod Radhoštěm, 1.máje 944
KČT TJ Roţnov p. Radhoštěm
70640505
Roţnov pod Radhoštěm, Sokolská 497
Sbor dobrovolných hasičŧ Háţovice
65888375
Roţnov pod Radhoštěm, Háţovice 2168
ČSOP SALAMANDR
70238723
Roţnov pod Radhoštěm, Tvarŧţkova 1805
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Roţnov pod Radhoštěm
65469658
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1155
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 7 Roţnov pod Radhoštěm
71216260
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1353
POO OS TOK LOANA
14612305
Roţnov pod Radhoštěm, Bezručova 211
Sbor dobrovolných hasičŧ Tylovice
63701634
Roţnov pod Radhoštěm, Tylovice 2037
Základní organizace OS DLV CE WOOD - Středisko lesní výroby Roţnov p. R.
66934206
Roţnov pod Radhoštěm, Boţeny Němcové 1720
Klub vojákŧ v záloze Roţnov pod Radhoštěm
64124169
Roţnov pod Radhoštěm, Uhliska 288
VALAŠSKÝ VETERÁN CAR CLUB ROŢNOV p. R.
75134217 Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 631
Školní sportovní klub při Základní škole, Videčská 63, 756 61 Roţnov pod
72020911 Radhoštěm
Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 63
RADIOKLUB
45211574
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1645
ZO OS UNIOS při SBD Roţnov
64123332
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1686
WRC RANCH VALAŠSKO
75037262
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1243
ZÁKLADNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE VALAŠSKÉHO MUZEA V
72032294 PŘÍRODĚ
Roţnov pod Radhoštěm, Palackého 147
Společenství Romŧ na Moravě
44740557
Roţnov pod Radhoštěm
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
181
ZO ČSOP Orchidea Valašsko
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská 1660
Odbor.organizace státních orgánŧ a organizací Finančního úřadu v Roţnově
64123642
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1000
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Roţnov pod Radhoštěm, U
71159177 Skansenu
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1349
Veteran Car Club Beskydy v AČR
75117240
Roţnov pod Radhoštěm, Na Pařeničkách 1477
Svaz diabetikŧ ČR, územní organizace Roţnov pod Radhoštěm
70640513
Roţnov pod Radhoštěm, Valašská 1658
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Roţnov pod
73214434 Radhoštěm
Roţnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605
AUTO KLUB ČR Roţnov pod Radhoštěm v AČR
00533742
Roţnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 865
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Roţnov pod Radhoštěm 1
67727913
Roţnov pod Radhoštěm, Chodská, p.Bedřich Hrdina 1202
Český svaz ochráncŧ přírody 8.ZO Roţnov p.R.
64123804
Roţnov pod Radhoštěm, Valašská 1657
Tělocvičná jednota SOKOL Roţnov pod Radhoštěm
70238669
Roţnov pod Radhoštěm, Meziříčská, p. Augustin Vrečka 1649
ZO OS KOVO THEVIA
44740727
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 2633
Český rybářský svaz - míst.organizace Roţnov
15502805
Roţnov pod Radhoštěm, P.O.Box 76
Asociace víceúč. ZO tech. sportŧ a čin. ČR
60990589
Roţnov pod Radhoštěm, Čs. armády 1244
Český zahrádkářský svaz ZO Osada Kramolišov
66934486
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1524
141
Live motive o.p.s.
27765237
Roţnov pod Radhoštěm, Bučiska 621
Základní škola Sedmikráska, o.p.s.
25853708
Roţnov pod Radhoštěm, Bezručova 293
Czech RE Agency, o.p.s.
26835797
Roţnov pod Radhoštěm, Televizní 2618
Pečovatelská sluţba o.p.s.
26878461
Roţnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
118
Nadační fond Gymnázia v Roţnově pod Radhoštěm
48773000
Roţnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1725
Nadační fond při Základní škole praktické v Roţnově pod Radhoštěm
64123871
Roţnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeţí 649
49563289
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
182
64123316 Nadační fond Základní školy 5.května
Roţnov pod Radhoštěm, 5. května 1700
Nadační fond - Mateřská škola - Koryčanské Paseky
65888251
Roţnov pod Radhoštěm, Svazarmovská 1444
Nadační fond SZeŠ Roţnov pod Radhoštěm
66184363
Roţnov pod Radhoštěm, nábřeţí Dukelských hrdinŧ 570
Nadační fond Základní školy pro I. stupeň Roţnov pod Radhoštěm, Záhumenní
64123502
Roţnov pod Radhoštěm, Záhumenní, B.Němcové 1180
Nadační fond Mateřské školy 1.máje 1153
64123740
Roţnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153
"Nadační fond pro rekonstrukci a modernizaci zimního stadionu"
25846914
Roţnov pod Radhoštěm, Bučiska 2305
Nadační fond SŠIEŘ Roţnov p. R.
26842785
Roţnov pod Radhoštěm, Školní 1698
Nadační fond Základní školy Videčská ulice Roţnov pod Radhoštěm
60990163
Roţnov pod Radhoštěm, Videčská 63
721
Farní charita Roţnov pod Radhoštěm
44740620
Roţnov pod Radhoštěm, Letenská 1183
Římskokatolická farnost Roţnov pod Radhoštěm
47997796
Roţnov pod Radhoštěm, Pivovarská 31
Rudice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL RUDICE
Rudice
Myslivecké sdruţení Březovec
45658811
Rudice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Rudice
65325371
Rudice 149
721
Římskokatolická farnost Rudice
46256547
Rudice 49
60369752
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
183
Rudimov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
MS RUDIMOV
Rudimov 99
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, RUDIMOV
18826261
Rudimov
65823052
731
65792319
Sbor dobrovolných hasičŧ Rudimov
Rudimov 1
Rusava
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 11
8
1
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
2
7
701
Aktivní klub Rusava o.s.
Rusava 10
Pramen RUSAVY
26999200
Rusava 248
MS Křídlo
26665590
Rusava 170
27054411
RUSAVA IN o.s.
Rusava 334
Sdruţení rodičŧ a přátel školy
70846499
Rusava 203
Sportovní klub Rusava, o.s.
46998161
Rusava 248
Valašský krúţek RUSAVJAN, o.s.
69707448
Rusava 248
22726039
731
63414422
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Rusava 85
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
184
141
27741354
ONENESS o.p.s.
Rusava 296
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rusavě
Rusava 28
Římskokatolická farnost Rusava
47930250
Rusava 54
46998063
Růţďka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 11
701+731
8
141
117+118
721
1
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
1
6
701
o.s. Table Tennis Valaška Rŧţďka
Rŧţďka 319
IMPULS Sdruţení pro léčebnou a sociální rehabilitaci Vsetín
26609070
Rŧţďka 23
TJ Sokol Rŧţďka
68898452
Rŧţďka
Zájmové křesťanské kulturní centrum Rŧţďka
62335049
Rŧţďka 138
Sdruţení zdravotně postiţených Rŧţďka
65891406
Rŧţďka
Myslivecká jednota Rŧţďka Javořina
65888201
Rŧţďka
22667741
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Rŧţďka
Rŧţďka 121
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Rŧţďka
73214507
Rŧţďka 262
118
Nadační fond ZŠ Rŧţďka
65888111
Rŧţďka, Základní škola Rŧţďka
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rŧţďce
45211337
Rŧţďka 138
Římskokatolická farnost Rŧţďka
48739413
Rŧţďka 195
65891309
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
185
Rymice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
4
701
Sport Klub Holešov
Rymice 134
TJ SOKOL RYMICE
46998519
Rymice
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ RYMICE
47934999
Rymice
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383381
Rymice
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Rymice
70894426
Rymice 192
721
Římskokatolická farnost Rymice
46998454
Rymice 55
26586835
Salaš
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
5
701
22736972
Mykologický klub Salaš
Salaš 20
Myslivecký spolek DIANA Salaš, o.s.
Salaš 74
Myslivecké sdruţení Hubert
71156364
Salaš
KPS - Klub přátel Salaše
22819321
Salaš 155
FK Hřiban Salaš
70835411
Salaš 145
48491136
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
186
46307320
T.J. Sokol Salaš
Salaš
731
Sportovní střelecký klub Salaš
Salaš 203
Sbor dobrovolných hasičŧ
70942820
Salaš 53
75057832
Sazovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
2
701
OSOPS - Občanské sdruţení ochráncŧ potoka Svodnice
Sazovice 180
Výbor pro udrţování tradic Sazovice
65792106
Sazovice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Sazovice
64438848
Sazovice
AUTO KLUB SLOMAK V AČR
65792378
Sazovice 31
22733515
Sehradice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, SEHRADICE
Sehradice
Myslivecké sdruţení Sehradice
49156802
Sehradice 68
Zsampa
68728778
Sehradice 1
18810641
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
187
731
Moravský rybářský svaz, místní organizace Sehradice
Sehradice 108
Sbor dobrovolných hasičŧ Sehradice
68729723
Sehradice
65792335
Seninka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 7
701+731
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
5
701
"ÚSMĚV - občanské sdruţení pro oţivení a rozkvět kulturního a společenského
26630630 ţivota v obcích na Valašsku"
Seninka 2
Myslivecké sdruţení Horka Seninka o.s.
Seninka 100
TJ Sokol Seninka
13643690
Seninka
62334298
731
ZO ČSOP Seninka
Seninka 2
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Seninka
65888154
Seninka 98
Sbor dobrovolných hasičŧ Seninka
65469411
Seninka 1
ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ ZO - SENINKA
73184128
Seninka 98
73929905
Skaštice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
6
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
2
701
47935294
STŘELECKÝ KLUB "HVĚZDA"
Skaštice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
188
Ekologické sdruţení obce Skaštice, o.s.
Skaštice 108
Sportovní stáj VITTORIA
26609525
Skaštice 16
27042928
Dobrovolné rybářské sdruţení Skaštice, o.s.
Skaštice 3
TJ SKAŠTICE
18189741
Skaštice
Šipkový klub Skaštice
65270061
Skaštice 124
22729364
Slavičín
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 76
701+731
141
117+118
721
70
2
1
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
15
2
5
10
44
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, NEVŠOVÁ
Slavičín, Nevšová
SPORTOVNÍ KLUBY SLAVIČÍN
00544621
Slavičín, SLAVIČÍN
ŢIVOT TROCHU JINAK
22834401
Slavičín, Ţiţkovská 144
"Mateřské centrum Slavičín, o.s."
22835091
Slavičín, K Hájenkám 354
Občanské sdruţení JOUBÍNEK
28556402
Slavičín, Javorová I 395
Pěvecký sbor CANTARE při ZUŠ Slavičín, o.s.
27057810
Slavičín, náměstí Mezi Šenky 121
KVH - Army park Slavičín
27035913
Slavičín, Okruţní 659
NK Slavičín
27014878
Slavičín, K Hájenkám 314
Sdruţení rodičŧ, přátel dětí a školy ZUŠ Slavičín
27003701
Slavičín, náměstí Mezi Šenky 121
SK ZAHRADNÍ SLAVIČÍN
27002357
Slavičín, Ševcovská 308
Tenisový klub Slavičín
26624729
Slavičín, Mladotická 738
Občanské sdruţení UnArt
26609479
Slavičín, Mladotická 715
18811159
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
189
RC RALLYE KLUB SLAVIČÍN
Slavičín, Druţstevní 664
SemTamFór
26599252
Slavičín, Květná 424
Asociace regionálních partnerŧ
26588749
Slavičín, Horní náměstí 821
Divadlo PAŘEZ
26582678
Slavičín, Druţstevní 670
Kyokushin karate klub Slavičín
26536366
Slavičín, Školní 403
Sdruţení rodičŧ ZŠ Slavičín - Vlára
26531836
Slavičín, Školní 403
CYKLO CLUB Slavičín
26523868
Slavičín, Hasičská 576
R - Ego
70885605
Slavičín, náměstí Mezi Šenky 19
Asociace rodičŧ a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín,občanské sdruţení
68685688
Slavičín, Školní 822
Cyclo Team RACING Slavičín
64467481
Slavičín, Mladotická 711
26602407
Klub mladých Slavičín
Slavičín, Luhačovská 337
Klub MŠ Slavičín-Hrádek
62182021
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Nádraţní 148
Klub přátel historie Slavičínska
61715972
Slavičín, Misárkova 15
FC TVD Slavičín
49157345
Slavičín, Školní 881
Kuţelkářský klub Slavičín
22730583
Slavičín, Osvobození 237
Zahrádkářské sdruţení Vlára Slavičín
70883815
Slavičín, Dlouhá 738
VELO CLUB Slavičín
44119003
Slavičín, Druţstevní 778
Zahrádkářské sdruţení 2 Slavičín
61716995
Slavičín, U Rybníka 413
Myslivecké sdruţení Hrádek na Vlárské Dráze
62180002
Slavičín, Hrádek 97
"Výstavba kaple Slavičín, o.s."
27052907
Slavičín, Jasmínová 462
Občanské sdruţení ochráncŧ přírody (OSOP)
67010130
Slavičín, Javorová II 408
Přátelé z lásky
65792149
Slavičín, Osvobození 296 /Klub Dětí
62182081
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
190
67025587 Hoby Kros Slavičín
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Hrádecká 152
T.J. SOKOL BOHUSLAVICE N. VLÁŘÍ
40942139
Slavičín, Bohuslavice Nad Vláří
"Sdruţení modelářských klubŧ o.s."
22736042
Slavičín, Divnice 123, Army park
Odborová organizace pracovníkŧ obuv.prŧmyslu Prabos plus a.s.Slavičín
49156292
Slavičín, Mezi šenky 9
4xS (Sdruţení sochařského symposia ve Slavičíně)
45659567
Slavičín
T.J. Divnice
62182650
Divnice
Zahrádkářské sdruţení 1 Slavičín
62180045
Slavičín
49157116
Valašský aeroklub Slavičín
Úvoz, Slavičín
MS Nevšová
Nevšová
MS Jamné Slavičín
49158228
Slavičín
Společenství rodičŧ při MŠ Mír Slavičín
46308890
Slavičín
731
Český zahrádkářský svaz, základní organizace č. 605046 Nevšová
62181157
Slavičín, Nevšová 151
Základní organizace odborového svazu UNIOS, Stavební bytové druţstvo
62181408 OBZOR
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Druţstevní 777
ZO OS KOVO MOEX Vlárské strojírny
15547990
Slavičín
Sbor dobrovolných hasičŧ Bohuslavice nad Vláří
68729367
Slavičín
Sbor dobrovolných hasičŧ Nevšová
65792343
Slavičín, Nevšová, Nevšová
Sbor dobrovolných hasičŧ Divnice
65792432
Slavičín, Divnice, Divnice
Sbor dobrovolných hasičŧ Slavičín
65792441
Slavičín, Hasičská 307
Občanské sdruţení UnArt Slavičín
71251626
Slavičín, Okruţní 594
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko A. B. Svojsíka Slavičín
65822650
Slavičín, Komenského 115
Sbor dobrovolných hasičŧ Rokytnice
68729707
Slavičín
70966559 Klub vojákŧ v záloze Slavičín, Slavičín, Ţiţkovská 830
48473359
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
191
AutoMotoKlub Slavičín
Slavičín, Luhačovská Ul.
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s. Místní organizace
71152644
Slavičín
Základní organizace Českomoravského odborového svazu civilních
72059621 zaměstnancŧ armády VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavičín
Slavičín, Dlouhá 300
ZO OS zdravotnictví a sociální péče ČR - Městská nemocnice
40995518
Slavičín, Komenského 1
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605157 "U rybníku"
62180291
Slavičín, Sídliště Mír 593
ZO ČSOP Zálesí
46307613
Slavičín, Luhačovská 181
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,SLAVIČÍN MÍSTNÍ ORGANIZACE
00557242
Slavičín
SH ČMS - Okrsek Slavičín
75045231
Slavičín, Hasičská 307
Tělocvičná jednota Sokol Slavičín
46276203
Slavičín, Slavičín
Orel jednota Slavičín
62182170
Slavičín, Osvobození 248
Sbor dobrovolných hasičŧ Hrádek
65792459
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze, Nádraţní 48
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Slavičín
68726023
Slavičín, Dlouhá 300
ZO ČSOP Slavičín 57/04
46277366
Slavičín, Horní náměstí 103
KYNOLOGICKÝ KLUB SLAVIČÍN
65822838
Slavičín, 483/22
141
Luhačovské Zálesí, o.p.s.
27735109
Slavičín, Osvobození 25
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s.
28269501
Slavičín, Horní náměstí 111
117
Nadace Jana Pivečky
65792424
Slavičín, Horní náměstí 111
721
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
70435618
Slavičín, Komenského 115
Římskokatolická farnost Slavičín
48473626
Slavičín, Komenského 4
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Valašské Klobouky
73633054
Slavičín, U Zahrádek 475
65792009
Slavkov
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
192
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
Myslivecké sdruţení Kasivec
Slavkov 283
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL SLAVKOV
46956603
Slavkov
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Slavkov
65325273
Slavkov
Základní organizace AVZO, ZO Slavkov
65325869
Slavkov
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO SLAVKOV
48491837 Slavkov
71179976
Slavkov pod Hostýnem
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
TJ SLAVKOV P.HOST.
Slavkov pod Hostýnem, Slavkov 168
"Občanské sdruţení SLATINA Slavkov pod Hostýnem"
28556917
Slavkov pod Hostýnem 159
MS Bukovina Slavkov
63458586
Slavkov pod Hostýnem 122
18190219
731
60383283
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Slavkov pod Hostýnem 49
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
193
Slopné
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
MS Slopné
Slopné
T.J. Sokol Slopné
46307451
Slopné
731
Základní organizace Českého svazu včelařŧ Sehradice
65792131
Slopné 164
Sbor dobrovolných hasičŧ Slopné
65823303
Slopné
49156136
Slušovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 22
20
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
10
1
2
9
701
SPORT CENTRUM SLUŠOVICE o.s.
Slušovice, U Vodojemu 576
Myslivecký spolek Tigrotti, o.s.
28560787
Slušovice, Dostihová 671
MK DRAGOUNI
26625512
Slušovice, Hřbitovní 517
22686070
Hřebčín Bohemia
Slušovice 83
FC Slušovice
64467163
Slušovice, Dlouhá 680
63415712
MS Březina Slušovice o.s.
Slušovice, Druţstevní 337
SK Slušovice, občanské sdruţení
46277625
Slušovice, Školní 131
46308881
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
194
Klub rodičŧ při ZŠ Slušovice
Slušovice, Školní 222
Asociace Sportu Pro Všechny ASPV Slušovice
68686722
Slušovice, Na Stráni 601
Autoklub GATRAK RALLYE SPORT
48473383
Slušovice, Školní PO BOX 45 202
Charitativní sdruţení Slza
67028721
Slušovice, Npor. Romanova 49
AUTOKLUB MOVA SLUŠOVICE
18757766
Slušovice, DAK MOVA
DERBY GOLF CLUB
46307729
Slušovice, nám. Svobody 85
731
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605015
62180649
Slušovice
Gaso Motor Sport klub v AČR
70288330
Slušovice, Školní 618
AUTO KLUB MOBA RALLY TEAM
67022898
Slušovice, Školní 618
Sbor dobrovolných hasičŧ Slušovice
68729731
Slušovice
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, 18. středisko Slušovice
62180142
Slušovice, Březová 100
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Slušovice
70288771
Slušovice, Příkrá 315
AUTO KLUB ATC RACING TEAM v AČR
71226133
Slušovice, Dostihová 472
118
Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích
28282051
Slušovice, nám. Svobody 25
721
Římskokatolická farnost Slušovice
00558389
Slušovice, Hřbitovní 26
66545617
Soběsuky
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
701
70841641 Fit klub Santa Monica, Soběsuky 18
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
195
Myslivecké sdruţení LÍPA Soběsuky
Soběsuky
Jezdecký klub ALIMA
65270070
Soběsuky
RALLYE CUP
22836489
Soběsuky 76
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO MILOVICE
63459213
Soběsuky, Milovice 13
75149257
Spytihněv
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 12
11
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
11
701
Chlapčiska ze Spytinova
Spytihněv 592
Občanské sdruţení SP - NET
26994640
Spytihněv 144
MS Pomoraví
26595389
Spytihněv 409
JK Holstein, o.s.
26579634
Spytihněv 63
Babčice
26561310
Spytihněv 382
Myslivecká společnost Přívoz
75136791
Spytihněv
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA, Fotbalový Club Slovácká Sparta Spytihněv /TJ
13694316 FC SLOVACKA SPARTA/
Spytihněv
731
Český zahrádkářský svaz, zákl.org. č. 605051
62180169
Spytihněv
ZO CHPH NAPAJEDLA
75118734
Spytihněv 455
Občanské sdruţení UnArt Spytihněv
75092506
Spytihněv 29
Sbor dobrovolných hasičŧ Spytihněv
68729766
Spytihněv
22675582
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
196
721
48471771
Římskokatolická farnost Spytihněv
Spytihněv 1
Staré Hutě
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65324862
Sbor dobrovolných hasicŧ Staré Hutě
Staré Hutě 26
Staré Město
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 51
48
1
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
14
2
4
2
29
701
Staroměští šohajíci
Staré Město, Klukova 830
Ledet o.s.
22679898
Staré Město, Za Mlýnem 1879
"SPS Staré Město, o. s."
22682724
Staré Město, Erbenova 1182
"Dr.Range o.s."
22685197
Staré Město, Kopánky 1725
"o.s.. MORRIGAN skupina historického šermu"
27056121
Staré Město, Bratří Mrštíkŧ 1598
IRBIS
26995328
Staré Město, Nerudova 1625
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při Základní škole Staré Město
26988089
Staré Město, Komenského 1720
M-RODASPORT
26667673
Staré Město, Za Mlýnem 1879
26661039 Nature, Staré Město, Erbenova 1264
22739050
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
197
SK Staré Město, o.s.
Staré Město, Brněnská 1249
Klub rekreační tělovýchovy a turistiky Staré Město
26583143
Staré Město, Brněnská 1249
Šachový klub Staré Město
26552001
Staré Město, Brněnská 1249
Hnutí za lepší svět
26525739
Staré Město, Finská čtvrť 1583
Myslivecké sdruţení LÍPA, Staré Město
60370378
Staré Město
SPORTOVNÍ KLUB HM STARÉ MĚSTO
60371501
Staré Město, Úprkova 1804
DC Korádo Staré Město
67028349
Staré Město, Hradišťská 1911
Paintball Moravia Unit, Uherské Hradiště
67028551
Staré Město, Na Hradbách 801
"Kareband, o.s."
22815864
Staré Město, Sochorcova 748
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ - KORYČANY - VŘESOVICE
46256342
Staré Město
Slovácká šachová škola
65325532
Staré Město, Brněnská
"Soubor písní a tancŧ DOLINA o.s."
60370475
Staré Město, Sochorcova 808
SPOLEK R-72
62832140
Staré Město, Brněnská 369
Staroměstské sdruţení
65761251
Staré Město, Nad Hřištěm 1891
Beach volleybalový klub Staré Město
62832883
Staré Město, Brněnská 1249
Staroměstská kapela
70837155
Staré Město, náměstí Hrdinŧ 100
Volejbalový sportovní klub Staré Město, o.s.
48491977
Staré Město, Brněnská 1249
SPOLEK KATOLICKÉHO LIDOVÉHO DOMU A ORLOVNY ST.
16361253 MĚSTO
Staré Město, náměstí Hrdinŧ 264
Soubor písní a tancŧ Dolina
70845638
Staré Město, Salašská 1833
SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ SAS UHERSKÉ HRADIŠTĚ
48489476
Staré Město, Luční 1867
FK Staré Město, občanské sdruţení
48491594
Staré Město, Nad Hřištěm 1891
PEQ BIKE TEAM
62832751
Staré Město, Hradišťská 1955
26587408
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
198
KLUB PŘÁTEL VÍNA Staré Město, o.s.
Staré Město, Trávník 2111
TJ JISKRA STARÉ MĚSTO
26634597
Staré Město, Tovární 610, Restaurace u Duba
"Klub vojenské historie Hraničářský pluk 19 o.s."
26523248
Staré Město, Brněnská 1950
731
Moravskoslezský kynologický svaz, ZO Uh.Hradiště kynologický klub
61703362
Staré Město, Karoliny Světlé 1082
ZO OS KOVO, Ferona a.s.
62830279
Staré Město, Brněnská 1509
Sbor dobrovolných hasičŧ Staré Město
62833081
Staré Město, Klukova 1741
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Staré Město
67026575
Staré Město, Kopánky 1690
Základní organizace Odborového svazu ECHO COLORLAK a.s.
16361032
Staré Město, Tovární 1076
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00557269
Staré Město
Orel jednota Staré Město
62832646
Staré Město, náměstí Hrdinŧ 264
LMK Staré Město
72027517
Staré Město, Trávník 2097
AMK ZEVOS Uherské Hradiště
65325893
Staré Město, Luční čtvrť 1824
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Staré Město
71213953
Staré Město, Erbenova 1214
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s.základní organizace Staré
75036584 Město
Staré Město, Erbenova 1214
ÚVOS pracovníkŧ zemědělství a výţivy Čech a Moravy, ZO Strojně traktorová
61703982 stanice Uh. Hradiště
Staré Město, Velkomoravská 1433
AUTOKLUB v AČR
00542725
Staré Město, Na Hradbách 653
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město
70806721
Staré Město, Brněnská 1041
141
Obecně prospěšná společnost Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město
25557998
Staré Město, Velehradská 1527
721
Svědkové Jehovovi - sál Království Uherské Hradiště
64439852
Staré Město, Nádraţní 821
Římskokatolická farnost Staré Město u Uherského Hradiště
46257934
Staré Město, náměstí Hrdinŧ 8
22813799
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
199
Starý Hrozenkov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 11
8
2
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
8
701
Dětský folklórní soubor Kopaničárek, občanské sdruţení, Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov 1
Občanské sdruţení Rybářský svaz Moravských Kopanic
26528363
Starý Hrozenkov 245
27047237
Tělovýchovná jednota Sokol Starý Hrozenkov
Starý Hrozenkov
Sportovní klub Karate -Do Goju Ryu, Team Bojkovice
68689772
Starý Hrozenkov 257
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ JAVOR
48491411
Starý Hrozenkov
Sbor dobrovolných hasičŧ Starý Hrozenkov
65325150
Starý Hrozenkov 262
Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Starý Hrozenkov
65326008
Starý Hrozenkov 243
Pro-Bio Regionální centrum Bílé Karpaty
70907501
Starý Hrozenkov 11
141
Regionální rozvojová agentura Bílé Karpaty - Moravské Kopanice o.p.s.
25506765
Starý Hrozenkov 51
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.
25553976
Starý Hrozenkov 314
721
Římskokatolická farnost Starý Hrozenkov
46256563
Starý Hrozenkov 79
61704334
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
200
Strání
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 17
16
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
1
11
701
Občanské sdruţení PAINTBALL Ţabka
Strání, Drahy IV 1034
JK Merkur o.s.
22668543
Strání, Květná, Ořechová 163
občanské sdruţení POMINET
27025136
Strání, Květná, J. A. Komenského 828
Vojensko historický klub - Divize Bílé Karpaty
26676818
Strání, Květná, náměstí Em. Zahna 307
Pastýř
26533481
Strání, Náměstí P. St. Spáčila 102
22738622
48506541
FC Strání
Strání, Mechnáčky 647
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HRABINA
Strání
SDRUŢENÍ AKCIONÁŘŦ PETRA STRÁNÍ, a.s.
48491438
Strání
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy při Základní škole Strání
70882932
Strání, Rubanice 877
Společnost pro kulturu obce Strání
62831895
Strání
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ JAVORINA
60371471
Strání
LYŢAŘSKÝ ODDÍL KVĚTNÁ
60371633
Strání
"Občanské sdruţení TCV Strání"
22694315
Strání, Květná, Lŧčky 1080
Bílokarpatská westernová asociace
27029425
Strání-Květná, Mechnáčky 841
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO STRÁNÍ
44019068
Strání, Mechnáčky 232
Sbor dobrovolných hasičŧ Strání
65324960
Strání, Březovská 377
721
46256571 Římskokatolická farnost Strání, Strání, Náměstí P. St. Spáčila 102
48491241
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
201
Střelná
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Myslivecké sdruţení Tisŧvek
Střelná
Tělovýchovná jednota SOKOL Střelná, o.s.
69211469
Střelná 223
60990341
731
Český zahrádkářský svaz
Střelná 13
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701863
Střelná 47
75098423
Stříbrnice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Sportovní klub Stříbrnice
Stříbrnice
Myslivecké sdruţení Lovecká obec, o.s.
75104334
Stříbrnice 142
61704342
731
65324978
Sbor dobrovolných hasičŧ Stříbrnice
Stříbrnice 253
721
46257853
Římskokatolická farnost Stříbrnice
Stříbrnice 39
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
202
Střílky
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 15
11
141
117+118
721
1
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
1
10
701
"Místní akční skupina Hříběcí hory, o.s."
Střílky, Hlavní 72
Občanské sdruţení Ochrana přírody Střílky
26992108
Střílky, Zámecká 191
27002594
Sdruţení Jóga v denním ţivotě Střílky
Střílky, Zámecká 202
Český svaz JÓGA V DENNÍM ŢIVOTĚ
63414732
Střílky, Zámecká 202
Občanské sdruţení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách
70911789
Střílky, Komná 184
Súsedé, o.s.
22816755
Střílky, Koryčanská 203
V karanténě
26661772
Střílky, Komná 281
TJ DRUŢSTEVNÍK STŘÍLKY
47930322
Střílky, Hradská 36
MS Střílky-Zástřizly
63459485
Střílky
63459523
731
SVAZ TECHNICKÝCH SPORTŦ MORAVA STŘÍLKY
Střílky, Hlavní 12
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414236
Střílky
117
Nadace Ţivoucí světlo Maháprabhudíp satsang
49625667
Střílky, Zámecká 202
721
Římskokatolická farnost Střílky
46998411
Střílky, Koryčanská 60
Česká hinduistická náboţenská společnost
73631647
Střílky, Zámecká 202
Pravoslavná církevní obec ve Střílkách
73634239
Střílky, Hradská 39
47935359
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
203
Stříteţ nad Bečvou
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
TJ Sokol Stříteţ
Stříteţ nad Bečvou
Katolická jednota pro stavbu kaple ve Stříteţi
62334735
Stříteţ nad Bečvou
Myslivecké sdruţení Háje Stříteţ
60042052
Stříteţ nad Bečvou
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
65469305
Stříteţ nad Bečvou 200
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Stříteţi nad Bečvou
75097869
Stříteţ nad Bečvou 210
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteţi nad Bečvou
47658983
Stříteţ nad Bečvou 120
44740816
Stříţovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
Počet NNO: 0
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
data k 1.3.2010
204
Stupava
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
26587483
Sokolníci - pro ochranu přírody a krajiny - Chřibŧ
Stupava 101
Sportovní klub Stupava, občanské sdruţení
Stupava 111
Myslivecké sdruţení Stupava
75055058
Stupava
22839950
731
65324871
Sbor dobrovolných hasičŧ Stupava
Stupava 55
Suchá Loz
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 10
9
1
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
7
701
Tělovýchovná jednota Sokol Suchá Loz
Suchá Loz
Sdruţení singulárních podílníkŧ Suchá Loz
67025153
Suchá Loz
Sucholoţské občanské sdruţení
70849188
Suchá Loz 72
MAS Východní Slovácko
27015777
Suchá Loz č.72, Obecní úřad
MS Březina Suchá Loz
75037432
Suchá Loz
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Suchá Loz
65325168
Suchá Loz 18
61704351
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
205
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Suchá Loz
Suchá Loz 348
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Suchá Loz
70911703
Suchá Loz 2
Orel jednota Suchá Loz
72048034
Suchá Loz 73
141
EUROFACTUM o.p.s.
28277074
Suchá Loz 37
65325583
Sulimov
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Sportovní a turistický klub Sulimov
Sulimov 51
ŠK Sulimov
26529793
Sulimov č. 39, Kulturní dŧm
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414155
Sulimov 45
26680661
Sušice
(Uherské Hradiště)
Počet NNO: 3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
701+731 3
Sdruţení
141
O.p.s.
117+118
Nadace , nadační fond
721
Církevní org.
701
Tělovýchovná jednota Sušice
61704369
Sušice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Sušice
65324773
Sušice 21
Český zahrádkářský svaz ZO Sušice
75077213
Sušice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
1
2
data k 1.3.2010
206
Svárov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 0
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
701+731
141
117+118
721
Šanov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Myslivecké sdruţení Šanov, o.s.
Šanov 185
Sportovní klub Šanov
46277536
Šanov
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Šanov
65792530
Šanov 9
62180053
Šarovy
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Šarovské hejtmanství
Šarovy 41
Tělovýchovná jednota SOKOL Šarovy
46308253
Šarovy, Šarovy
22834206
731
68729774
Sbor dobrovolných hasičŧ Šarovy
Šarovy
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
207
Šelešovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
47930551
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŠELEŠOVICE
Šelešovice
Štítná nad Vláří - Popov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 12
11
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
1
8
701
Dechová hudba Okolňané Štítná nad Vláří O.S.
Štítná nad Vláří-Popov 502
MS Hloţec Štítná nad Vláří
26621215
Štítná nad Vláří-Popov 435
MS Javorník, občanské sdruţení
48473448
Štítná nad Vláří-Popov 385
Tenisový klub "Javorník" Štítná nad Vláří
26580098
Štítná nad Vláří-Popov 414
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠTÍTNÁ N/VLÁŘÍ
13690353
Štítná nad Vláří-Popov, Štítná 1
Singulární společnost Popov
48473618
Popov
731
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Vatra Štítná nad Vláří
62180126
Štítná nad Vláří-Popov, Jestřabí 81
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Štítná nad Vláří
69744041
Štítná nad Vláří-Popov 281
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností ČR - Štítná nad Vláří
65823117 tel. 0636/68342
Štítná nad Vláří-Popov, Štítná Nad Vláří
Sbor dobrovolných hasičŧ Štítná nad Vláří
65792823
Štítná nad Vláří-Popov, Štítná
27046362
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
208
65792751
Sbor dobrovolných hasičŧ Popov
Štítná nad Vláří-Popov, Popov 43
721
67026460
Římskokatolická farnost Štítná nad Vláří
Štítná nad Vláří-Popov 123
Študlov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 2
701+731
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
68898428
Tělovýchovná jednota SOKOL Študlov
Študlov
731
63701871
Sbor dobrovolných hasičŧ
Študlov 7
Šumice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
7
701
BESEDNÍCI
Šumice 158
Myslivecké sdruţení Niva Šumice
71216219
Šumice
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ŠUMICE
60370165
Šumice
731
Sbor dobrovolných hasišŧ Šumice
65325354
Šumice 25
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Šumice
70949913
Šumice 134
ZO ČZS Šumice
75048809
Šumice
26526557
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
209
75117614
Český svaz včelařŧ, o.s. Základní organizace Šumice
Šumice 18
721
46256580
Římskokatolická farnost Šumice
Šumice 29
Tečovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 10
701+731
10
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
1
7
701
TJ SOKOL TEČOVICE
Tečovice, Tělovýchovný Areál
Charon
26518732
Tečovice 206
44117370
Tečovské folklorní sdruţení
Tečovice 55
MS Tečovice
75116561
Tečovice 52
22815481
731
AVZO TSČ ČR Zlín
Tečovice 112
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko MALENOVICE Zlín
61716871
Tečovice 325
Sbor dobrovolných hasičŧ Tečovice
68729791
Tečovice
Aquaklub
68728417
Tečovice 141
Základní organizace OS Stavba ČR IMOS group
65792513
Tečovice 353
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Tečovice
70288780
Tečovice 363
62182986
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
210
Tichov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA PLOŠTINA TICHOV
Tichov
MS Tichov
46307460
Tichov
15545555
731
65822358
Sbor dobrovolných hasičŧ Tichov
Tichov 14
Tlumačov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 18
17
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
6
1
1
10
701
Jezdecká stáj VIKTORI
Tlumačov, Peškov 602
Historický spolek Tlumačov
26650754
Tlumačov, Sokolská 786
T.J. voltiţ Tlumačov
65822749
Tlumačov, Sportovní 209
27024385
Energie pro všechny
Tlumačov, Nádraţní 204
DC MUCHTAR TLUMAČOV
45659311
Tlumačov, Machovská 667
Jezdecký klub Tlumačov
70418217
Tlumačov, Dolní 580
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TLUMAČOV
13692321
Tlumačov, ZÁBRANÍ
TJ PLEMENÁŘSKÝ PODNIK TLUMAČOV
40942163
Tlumačov, Sokolská 450
26554119
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
211
Sdruţení akcionářŧ Metalšrot, a.s.
Tlumačov, Tlumačov
Myslivecké sdruţení Skalka
65341945
Tlumačov, Hrabŧvka 574
731
Tělocvičná jednota Sokol Tlumačov - ČOS
48473901
Tlumačov, Sokolská 401
Sbor dobrovolných hasičŧ Tlumačov
68729804
Tlumačov
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportŧ a činností
40995798 České republiky ZO automotoklub Tlumačov
Tlumačov, Nádraţní 761
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy Tlumačov tel. 92910
46311955
Tlumačov, Školní 68
Český svaz chovatelŧ Základní oganizace Tlumačov
70288798
Tlumačov, Skály 833
ZO OS KOVO Metalšrot a.s.
15530248
Tlumačov
Český zahrádkářský svaz-zákl.organizace Tlumačov
61715981
Tlumačov, Jiráskova 290
721
Římskokatolická farnost Tlumačov
46308831
Tlumačov, Masarykova 62
46311777
Topolná
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
13
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
3
2
6
701
Rock group Neutral, o.s.
Topolná 204
Tenisový klub Topolná
27027571
Topolná 271
TOPMOTO
26654369
Topolná 391
TOPOLANKA
26647532
Topolná 477
Klub rodičŧ při ZŠ Topolná
26634716
Topolná 101
22687530
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
212
26604183 TOPOLSKÁ CHASA
Topolná 92
Národopisný soubor Včelaran
Topolná 90
Myslivecké sdruţení Bukovina Topolná, o.s.
60369612
Topolná 354
Cimbálová muzika Burava, o. s.
22819665
Topolná 118
Tělovýchovná jednota Topolná
61704377
Topolná
44018835
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Topolná
Topolná 185
Klub rodičŧ při ZŠ Topolná
71155856
Topolná 101
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO TOPOLNÁ
44019076
Topolná 205
65325087
Traplice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
5
701
26585278
Římskokatolická kaple Panny Marie Rŧţencové v Traplicích
Traplice 196
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TRAPLICE
Traplice
MYSLIVECKÁ SPOLEČNOST TRAPLICE
48489662
Traplice
"Rally Klub Traplice o.s."
22835491
Traplice 428
60370106
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Traplice
Traplice 40
Český zahrádkářský svaz Traplice
67028713
Traplice
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Traplice
65268415
Traplice 248
65324820
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
213
75092875
Letecko-modelářský klub Zlín
Traplice 57
Trnava
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 9
701+731
8
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
5
701
FOTBALOVÝ KLUB TRNAVA
Trnava
TJ Sokol Trnava
69649332
Trnava, Trnava 1
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
65823451
Trnava
Sportovně střelecký klub ZŠ Trnava
70874646
Trnava 1
ZO ČSV Trnava u Zlína
71218530
Trnava 36
Český zahrádkářský svaz základní organizace TRNAVA
75104661
Trnava 28
AK AGROTEAM v AČR
48472221
Trnava 268
Autoklub v AČR KTS Racing Team
65268598
Trnava, Trnava 116
721
Římskokatolická farnost Trnava u Zlína
48471089
Trnava 22
13694278
Troubky - Zdislavice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
6
701
47934115
TJ TROUBKY-ZDISLAVICE
Troubky-Zdislavice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
214
Šipkový klub DC Troubky
Troubky-Zdislavice 89
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HÁJ TROUBKY-ZDISLAVICE
47933836
Troubky-Zdislavice, Zdislavice 42
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIĆŦ ZDISLAVICE
63414759
Troubky-Zdislavice, Zdislavice 35
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Troubky
70894531
Troubky-Zdislavice 52
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE
63459388
Troubky-Zdislavice
Sbor dobrovolných hasičŧ Troubky
65270321
Troubky-Zdislavice 65
721
Apoštolská církev, sbor Kroměříţ
73633658
Troubky-Zdislavice, Zdislavice 37
67028594
Třebětice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
2
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
47930624
MYSLIVECKÝ SPOLEK DÍLY TŘEBĚTICE
Třebětice
731
47930136
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL TŘEBĚTICE
Třebětice
721
46998446
Římskokatolická farnost Třebětice u Holešova
Třebětice 24
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
215
Tučapy
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65324935
Sbor dobrovolných hasičŧ Tučapy
Tučapy 66
Tupesy
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
13
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
2
8
701
Slovácký krŧţek Tupesy
Tupesy 367
Muţský pěvecký sbor Tupešané o.s.
22683160
Tupesy 377
Jezdecký klub AZAVERO o. s.
27058972
Tupesy 189
Slovácko Free Information Society, o.s.
26628261
Tupesy 112
ROSNIČKA-občanské sdruţení pro environmentální výchovu a vzdělávání
65766571
Tupesy 80
22675973
RUDDY TRUCK TEAM
Tupesy 278
AIKIDO klub Uherské Hradiště
67010792
Tupesy 32
Myslivecké sdruţení Tupesy - Břestek
67029400
Tupesy
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA TUPESY
60370271
Tupesy
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO TUPESY
44019084
Tupesy
61703753 Klub českých turistŧ, Tupesy
26577038
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
216
Sbor dobrovolných hasičŧ Tupesy
Tupesy 135
Turistický odbor mládeţe
71195351
Tupesy 326
65324846
Ublo
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 2
701+731
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
701
46311262
MS Ublo
Ublo
731
68729812
Sbor dobrovolných hasičŧ Ublo
Ublo
Uherské Hradiště
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 293
274
7
4
8
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
51
9
19
37
177
701
Sdruţení majitelŧ bytových jednotek domu č. 758
Uherské Hradiště, Jana Ţiţky 758
BANDERILLA KLUB o.s.
22829547
Uherské Hradiště, Sady, 28. října 169
Asociace českých filmových klubŧ, o.s.
61387550
Uherské Hradiště, Stonky 860
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVÁCKÁ
46956808 SLAVIA
Uherské Hradiště, Stonky 860
HYUNDAI CLUB CZ, o.s.
27048829 Uherské Hradiště, Mařatice, Bedřicha Buchlovana
903
65325656
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
217
22738452 Archa - sdruţení pro rekreaci a pobyt v přírodě, o.s.
Uherské Hradiště, Na Rybníku 969
"Přátelé zpětné vazby"
22739394
Uherské Hradiště, Míkovice, Na Příkopě 127
1. Slovácký klub Uherské Hradiště
22680942
Uherské Hradiště, Sportovní 777
Slovácký komorní orchestr, o.s.
22686517
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 260
První Golfový Klub Československý o.s.
22688161
Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 302
Občanské sdruţení Muţský pěvecký sbor z
22688455 Kunovic
Uherské Hradiště, Mařatice, Polní 608
Slovácké srdce, o.s.
22689087
Uherské Hradiště, Františkánská 141
Viktima
22694099
Uherské Hradiště, Šafaříkova 952
"o.s. Military Morava"
22674926
Uherské Hradiště, Jana Ţiţky 746
Studna extreme riders o.s.
22672052
Uherské Hradiště, Mařatice, Okruţní 913
Spolek přátel kaple svatého Rocha, o.s.
22670475
Uherské Hradiště, Kollárova 404
Sportovní klub Kraso Uherské Hradiště, o.s.
22668381
Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057
Občanské sdruţení FanClub Slovácko
22664351
Uherské Hradiště, Mařatice, Sadová 972
Horolezecký klub Uherské Hradiště, občanské
28559363 sdruţení
Uherské Hradiště, Na Rybníku 976
Sdruţení provozních zaměstnancŧ, zaměstnancŧ
komplementu a lékárny Uherskohradišťské
28557697
nemocnice a.s.
Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365
"Lodě-hausbóty o.s."
28554396 Uherské Hradiště, Svatováclavská
906
"Jarošovské občanské sdruţení"
28554001 Uherské Hradiště, Jarošov, Na Návsi
135
AKROPOLIS, o.s.
28552709
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1195
Občanské sdruţení Cimbálová
27055701 muzika Harafica
Uherské Hradiště, náměstí Míru 590
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
218
27053369 ATLANTIDA, o.s.
Uherské Hradiště, Mařatice, K
Cihelně 72
Mladí Burčáci, o.s.
27045412 Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní
197
"o.s. výchova pro šťastné dětství"
27043185
Uherské Hradiště, Sady, Trnková 429
Osada Lipka, o.s.
27038165 Uherské Hradiště, Sady, Pod
Lipkami 315
Rodinné centrum Bonifác
27031195
Uherské Hradiště, Husova 838
DIVADLO PRO RADOST
27029433 Uherské Hradiště, Mařatice, Konečná
983
Telegraf Uherské Hradiště
27027007
Uherské Hradiště, Prŧmyslová 964
Relax Club Uherské Hradiště
27025721 Uherské Hradiště, Jarošov, Drahy
406
Golf club Uherské Hradiště
27025306 Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí
429
SPOLEK MORAVSKÉ DĚDICTVÍ
27022749 Uherské Hradiště, Masarykovo
náměstí 21
Občanské sdruţení ŢOLÍK
27016625
Uherské Hradiště, Zelný trh 1245
Občanské sdruţení REZEDA
26997754 Uherské Hradiště, Mařatice, Pod
Rochusem 1387
DH Sadovanka
26993881 Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta
311
Pterodaktyl
26992400 Uherské Hradiště, Míkovice, Podboří
238
ID GOLF klub
26992540 Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí
429
Realitní Asociace RAA
26983460
Uherské Hradiště, Nádraţní 30
Zlínská krajská asociace Sport pro všechny
26681871
Uherské Hradiště, Dukelských hrdinŧ 515
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
219
26680912 Muzejní spolek v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179
PTA Uherské Hradiště
26677857
Uherské Hradiště, Mařatice, Kopánky 1144
Sdruţení studentŧ České republiky
26679159
Uherské Hradiště, Štěpnická 1042
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy při ZŠ
26671484 T.G.Masaryka v Uherském
Uherské Hradiště, Mařatice, 1. máje 55
Kasiopea Uherské Hradiště
26665867
Uherské Hradiště, Mařatice, 1. máje 139
Čas pro mě
26662370
Uherské Hradiště, Sady, Na Kopci 69
Sportovní klub BNT
26647681
Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská 398
Ochranný svaz hostinských a hoteliérŧ - OSHH
26633361
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 349
Koalice pro rozvoj Uherského Hradiště
26632756
Uherské Hradiště, Rybárny, Luční 74
Klub přátel ICM
26606976
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 21
Motosport klub Uherské Hradiště
26605996
Uherské Hradiště, Rybárny, Šaňákova 48
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí při ZŠ UNESCO
26605431
Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350
CUPRUM, občanské sdruţení
26605660
Uherské Hradiště, Kollárova 617
YACET-MLÁDEŢ, UMĚNÍ A KREATIVITA V
26552027 EVROPĚ
Uherské Hradiště, Vodní 121
Sdruţení občanŧ Sadŧ - S.O.S.
26546094
Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta 228
Taneční klub Rokaso Uherské Hradiště o.s.
26543851
Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 488
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při ZŠ Větrná 1063
26542200
Uherské Hradiště, Mařatice, Větrná 1063
Rodičovské sdruţení při III. ZŠ v Uherském
26534011 Hradišti
Uherské Hradiště, Sportovní 777
JUVACYKLO TEAM
26526662
Uherské Hradiště, Štěpnická 1039
Hradišťan
26524279
Uherské Hradiště, Mařatice, Školní 726
Seniorský klub atletŧ
26524821
Uherské Hradiště, Na Baště 325
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
220
Cifra
Uherské Hradiště, Mařatice, Na Hraničkách 853
Sdruţení rodičŧ při MŠ v Uherském Hradišti, 28. října 982
26518082
Uherské Hradiště, 28. října 982
Sdruţení pro veslování
26519241
Uherské Hradiště, Dukelských hrdinŧ 515
Naděje psŧ a koček
26517477
Uherské Hradiště, Za Alejí 1008
Kruh přátel Uherské Hradiště
26515610
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19
NĚKOLIKASPŘEŢÍ
26516861
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125
AUTORODEO TARGET
62831551
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 74
Sdruţení výtvarných umělcŧ a teoretikŧ jihovýchodní
00546291 Moravy
Uherské Hradiště, Všehrdova 267
"Zlatá nitka"
22729488
Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 313
Tvrz Kurovice, o. s.
22722742
Uherské Hradiště, Sady, Pod Lipkami 327
Veslařský klub UH.Hradiště - občanské sdruţení
26579529
Uherské Hradiště, Jarošov, V Uličce 342
Ostroţská jezera
26576155
Uherské Hradiště, Vésky, Na Pastvišti 179
CIMBÁLOVÁ MUZIKA OHNICA
26573831
Uherské Hradiště, náměstí Míru 430
ARROW DH
26569965
Uherské Hradiště, Na Splávku 1182
Slovácké léto
26568799
Uherské Hradiště, Prŧmyslová 1141
"Help Online"
26566826
Uherské Hradiště, Milíčova 467
GREEN POKER CLUB o.s.
26563622
Uherské Hradiště, Jiřího z Poděbrad 315
"Slovácká dekantační o.s."
26560101
Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská 398
"TEREZULE o.s."
26558114
Uherské Hradiště, Mařatice, Slunečná 1417
Bukovina o.s.
26555379
Uherské Hradiště, Míkovice, Na Příkopě 271
"OHL UH, o.s."
22841547
Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057
26523213
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
221
22839739 Dámský Házenkářský Klub Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, Mařatice, Jiţní 1421
"STALKER 2009"
22837141
Uherské Hradiště, Mařatice, Václava Kulíška 1157
JACHTKLUB, UH. HRADIŠTĚ
44018801
Uherské Hradiště
SPORTOVNÍ KLUB ŠTĚPNICE UHERSKÉ
48505536 HRADIŠTĚ
Uherské Hradiště, Mojmír 1156
FC HERMES NEMOCNICE
48505552
Uherské Hradiště, Purkyňova 365
Sdruţení rodičŧ a přátel školy Centra ekologické výchovy
60371986
Uherské Hradiště, Husova 838
Tělovýchovná jednota Mařatice - Východ
61704431
Uherské Hradiště, Mařatice
Sportovní klub policie Uherské Hradiště, o.s.
62830341
Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217
KARATE - D O Uh.Hradiště
62831593
Uherské Hradiště, Mařatice, Rudy Kubíčka 988
Sdruţení vlastníkŧ bytových jednotek Štěpnice
67024904
Uherské Hradiště, Štěpnická 1164
Sdruţení rodičŧ při Mateřské škole Markov 416, UH 68688202 Jarošov
Uherské Hradiště, Jarošov, Markov 416
ŠK - V - BAR A (šipkový klub)
68728239
Uherské Hradiště, Mařatice, Všehrdova 915
S.K.A.T. - sportovní klub alternativní turistiky
70287091
Uherské Hradiště, Rybárny, Moravní nábřeţí 31
RX - Club Billiard Uh. Hradiště
70284130
Uherské Hradiště, Rŧţová 7
Asociace víceúčelových základních organizací tech.sportŧ a
70435898 činností Míkovice
Uherské Hradiště, Míkovice, Lesní 153
Hasičský sportovní klub okresu Uherské Hradiště
70830410
Uherské Hradiště, Boţeny Němcové 834
"KPV Míkovice o.s."
22819096
Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní 40
KLUB RODIČŦ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ
44018827 POSTIŢENÝCH DĚTÍ, UH. HRADIŠTĚ
Uherské Hradiště
Sportovní klub Vésky
61704385
Uherské Hradiště
ATEX team Brno
70278865
Uherské Hradiště, Mařatice, Pod Zahrady 795
S.Klub Uherské Hradiště
70889651
Uherské Hradiště, Velehradská třída 875
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
222
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při ZŠ Mojmír II Uherské
71191593 Hradiště
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072
Myslivecké sdruţení Rochus Jarošov
71221468
Uherské Hradiště, Jarošov, U Bagru 2
SUBBUTEO CLUB TABAK
48505650
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 941
HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ
60370238
Uherské Hradiště, Na Rybníku 1057
SK Vésky
61703834
Uherské Hradiště, Vésky
Unie rodičŧ Uherské Hradiště - Jarošov
68687958
Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 200
OFF ROAD CLUB UHERSKÉ HRADIŠTĚ
70831840
Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská 430
T-gym - sportovní klub kulturistiky - fitness
22815210
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ HRUBÝ LES
48491233
Uherské Hradiště
Myslivecké sdruţení "Boří" Míkovice
67009859
Uherské Hradiště, Míkovice 1
ZVONĚLKA, o.s.
22812482
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1195
Oblastní sdruţení chovatelŧ poštovních holubŧ
60369876
Uherské Hradiště, Mařatice, Školní 820
PŘÍRODOVĚDNÝ KLUB V UHERSKÉM HRADIŠTI
61703427
Uherské Hradiště, Husova 838
ARYMAN
22817352
Uherské Hradiště, Mařatice, Sadová 1480
"Independent o.s.n.m., o.s."
22817603
Uherské Hradiště, Vodní 112
Dobrovolná záchranářská brigáda UTB
22832246
Uherské Hradiště, Mařatice, Studentské náměstí 1532
Sdruţení studentské iniciativy, o.s.
22831487
Uherské Hradiště, Prokopa Holého 757
Jaktáře, o.s.
22827234
Uherské Hradiště, Mařatice, U Řeky 1492
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ESKULAP, UH.HRADIŠTĚ
48489140
Uherské Hradiště
OKRESNÍ VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉHO SVAZU TĚLESNÉ VÝCHOVY
00435953
Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440
CRAZY TEAM
65325630
Uherské Hradiště, Zahradní 1157
HISTORICKÁ SPOLEČNOST STARÝ VELEHRAD
00547484
Uherské Hradiště, POŠTA 1
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
223
M - KLUB
Uherské Hradiště, Masarykovov Nám. 256
JUNIORSKO - VÝCHOVNÁ SPOLEČNOST BASKETBALOVÁ
60371510 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Uherské Hradiště, Velehradská 281
Golf Club Lacus
61703702
Uherské Hradiště, Havlíčkova 1239
KLUB AKCIONÁŘŦ ZLÍNSKÉ ATELIÉRY
61704571
Uherské Hradiště, Mařatice, Na Zápovědi 560
Vinaři Sady občanské sdruţení
66610427
Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta 309
Občanské sdruţení Real Kredit
66610613
Uherské Hradiště, Velehradská třída 682
Klub dŧchodcŧ Uh. Hradiště
68685220
Uherské Hradiště, Kollárova 1243
Sdruţení Loop
70285250
Uherské Hradiště, Štěpnická 1038
Rugby club Uherské Hradiště
70820856
Uherské Hradiště, Za Alejí 1072
Občanské sdruţení Chřiby
70878056
Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 8
Křesťanské centrum víry Agapé Uherské Hradiště
70879958
Uherské Hradiště, Mařatice, Školní 420
Folklorní soubor KUNOVJAN,Uh.Hradiště
70893063
Uherské Hradiště, Hradební 1198
Cimbálová muzika Jaroslava Čecha
70893080
Uherské Hradiště, Hradební 1198
CM Kunovjan
70893128
Uherské Hradiště, Hradební 1198
Česko - anglický klub Uherské Hradiště
65267958
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Spolek přátel Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana
65268571
Uherské Hradiště, Velehradská třída 714
Velehradské folklórní sdruţení
65326504
Uherské Hradiště, Husova 541
Klub přátel střední uměleckoprŧmyslové školy Uherské
70998060 Hradiště
Uherské Hradiště, Všehrdova 267
KLUB NADĚJE UHERSKÉ HRADIŠTĚ
48506231
Uherské Hradiště, Hotel Fojta
Fonoklub Uh. Hradiště
60370076
Uherské Hradiště, Svatováclavská 433
Společenstvo podnikatelŧ v pohostinství a ubytování
69650870
Uherské Hradiště, Hradební 1235
60370173
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
224
CYMBELÍN
70832153 Uherské Hradiště, Ţerotínova 224
Klub módy
70893101 Uherské Hradiště, Hradební 1198
FC Slovácká Slavia Uherské Hradiště
48505641
Uherské Hradiště, Zelný trh 1245
Klub stolního tenisu Jarošov
62832875
Uherské Hradiště, Jarošov, Louky 471
Dŧm 698
65340671
Uherské Hradiště, Štefánikova 698
Sdruţení vlastníkŧ bytŧ Štefánikova 791
70826978
Uherské Hradiště, Štefánikova 791
OKRESNÍ MÍROVÁ RADA UH. HRADIŠTÉ
00545091
Uherské Hradiště
Skupina scénického šermu "KORNET MORAVIA"
62830511
Uherské Hradiště, Mařatice, Sadová 893
Skupina scéniského šermu Buchlovská qvardie Petřvaldských z Petřvaldu
65325885
Uherské Hradiště, Šafaříkova 725
UH Senior Band
70893144
Uherské Hradiště, Hradební 1198
KLUB ÚPLNĚ FANTASTICKÉ REKREACE
16360851
Uherské Hradiště, Svatoplukova 288
Klub TAEKWONDO WTF
62831739
Uherské Hradiště, Zahradní 1157
Academic Pipe Club Uherské Hradiště
64439798
Uherské Hradiště, Dvořákova 1210
Vinaři Mařatice
67006981
Uherské Hradiště, Mařatice, Vinohradská 850
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk
70893110
Uherské Hradiště, Hradební 1198
UH-ALLIN o.s.
22822704
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Asociace studentŧ v Uherském Hradišti
22823816
Uherské Hradiště, Mařatice, Studentské náměstí 1535
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLAVOJ, UH - JAROŠOV
48505803
Uherské Hradiště
Derfla Klub
67011225
Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta 77
SK - Aerobik, Uh.hradiště
69706522
Uherské Hradiště, Mařatice, Strmá 1048
Old Stars Hradišťan
70893004
Uherské Hradiště, Hradební 1198
Hradišťánek
70893136
Uherské Hradiště, Hradební 1198
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
225
65325486 JUDO - SK UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Uherské Hradiště,
Poštovní 253
VESLAŘSKÝ KLUB MORÁVIA, UH. HRADIŠTĚ
16361016 Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 440
KLUB MODERNÍCH MAMINEK, UH. HRADIŠTĚ
16361105
Uherské Hradiště
Handball Club Internationale Travel Service, Uh.Hradiště
66545731
Uherské Hradiště, Mařatice, Derflanská 1009
E-PLUM
22735798
Uherské Hradiště, Za Aleji 1072, Základní škola
Divadelní spolek UH, o.s.
22689842
Uherské Hradiště, Hradební 1198
10nis+, občanské sdruţení
27058999
Uherské Hradiště, Na Vyhlídce 1370
BRIDŢOVÝ KLUB UH.HRADIŠTĚ o.s.
27045170
Uherské Hradiště, Jindřicha Prŧchy 76
DEVILS BIKES
26643413
Uherské Hradiště, Náměstí Republiky 941
Cimbálová muzika Viléma Zahradníka
26532841
Uherské Hradiště, Klub kultury, Hradební 1198
Multimediální klub
26519909
Hradební ul. 1198, Uherské Hradiště
Sdruţení rodičŧ při MŠ v Uherském Hradišti, Svatováclavská
71010611
943, Uherské Hradiště
Občanské sdruţení SPHEX Uherské Hradiště
62831909
Uherské Hradiště
MS Korábek Uherské Hradiště
75076284
Uherské Hradiště-Vésky
Sdruţení rodičŧ při ZUŠ Uherské Hradiště
75013860
Uherské Hradiště
Technické sporty Slovácko
16360966
Uherské Hradiště, Na drahách 728
Tenisový klub Uherské Hradiště
00558079
Uherské Hradiště, U Moravy 827
1.FC Štěpnice
22727426
Uherské Hradiště, Mazurkova 163
DIVADLO ŠOK
26572427
Uherské Hradiště, Nádraţní 22, budova Obchodní aka
Regionální cech Společenstva kominíkŧ ČR Zlínského kraje
26559005
Uherské Hradiště, 28. října 1381
"Ludmila"
48489271
Uherské Hradiště
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Míkovice
62833073
Uherské Hradiště, Míkovice, Partyzánská 227
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
226
ZO OS KOVO, MESIT
Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573
OKRESNÍ VÝBOR SVAZU HUDEBNÍKŦ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
00437948
Uherské Hradiště, Stonky 667
OKRESNÍ RADA PIONÝRA, UH. HRADIŠTĚ
00530221
Uherské Hradiště, U Brány 243
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, okres Uherské Hradiště
60371871
Uherské Hradiště, U Moravy 915
Základní organizace Odborového svazu ECHO Energetika Uherské Hradiště
60502363
Uherské Hradiště, Rybárny, Rybárny 126
KLUB ČESKÝCH TURISTŦ Uherské Hradiště
61703532
Uherské Hradiště
ZO Českého zahrádkářského svazu - Pod svahy
62832824
Uherské Hradiště, 28. října 984
Sbor dobrovolných hasičŧ Jarošov
62833065
Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 528
Sbor dobrovolných hasičŧ Uherské Hradiště
62833111
Uherské Hradiště, Mařatice, Školní 819
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Uherské Hradiště
67777872
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Územní skupina IPA č. 210
69749817
Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217
Zákl.org. OS DLV, Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. Uh.Hradiště
69705747
Uherské Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290
Profesní odborová unie zdravot.prac.Čech, Moravy a Slezska
70416338
Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365
Sh ČMS - okresní sdruţení hasičŧ Uherské Hradiště
65325591
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Základní organizace OS KOVO AVX Czech republik s.r.o.
71164499
Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573
Základní organizace - Odborový svaz pracovníkŧ dopravy, silničního
71163549 hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 514
ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNSOT, POBOČKA UHERSKÉ
46254391 HRADIŠTÉ
Uherské Hradiště
Česká tábornická unie-Velká rada oblasti chřibsko-karpatské
65326024
Uherské Hradiště, Svatoplukova 288
Český zahrádkářský svaz základní organizace Kotlí
70917434
Uherské Hradiště, Svatováclavská 906
ZO ČSOP 63/08 Rochŧs
62831968
Uherské Hradiště, Lechova 571
Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných
60369868 příslušníkŧ a přá- tel dialýzy
Uherské Hradiště, Uh. Hradiště
15547949
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
227
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., okresní organizace Uherské
62830392 Hradiště
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
ZO ČSOP Uherskohradišťsko
65341708
Uherské Hradiště, Štěpnická 1188
Zákl.org.Odb.svazu stát.orgánŧ a org., při Finančním úřadě v Uh.Hradišti
70837317
Uherské Hradiště, Otakarova 1073
Modelářský klub č. 347 Svazu modelářŧ České republiky
66598273
Uherské Hradiště, Jana Ţiţky 744
Sdruţení pro ţivot.prostř.zdravot.postiţených v ČR - okresní organizace
68081791
Uherské Hradiště, Mařatice, 1. máje 53
ZO ČSOP
66545099
Uherské Hradiště, Mařatice, Pod Rochusem 789
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace nedoslýchavých v
70963932 Uherském Hradišti
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
ČMOS PŠ Oblastní organizační jednotka - Uherské Hradiště
70289069
Uherské Hradiště, Stojanova 478
ZO odborového svazu dopravy, ČSAD Uh. Hradiště
65325524
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 874
Českomoravský svaz chovatelŧ poštovních holubŧ oblastní sdruţení Uherské
75157497
Hradiště , Sady, Solná cesta 252
ZO OS UNIOS CTZ s r.o.
75073951
Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 572
OV ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCU PŘÍRODY, UH. HRADIŠTĚ
00116726
Uherské Hradiště
OKRESNÍ VÝBOR ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŦ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
00434922
Uherské Hradiště
MÍSTNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY UHERSKÉ HRADIŠTĚ
00461661
Uherské Hradiště
TRIGO MÍKOVICE
46256245
Uherské Hradiště, Míkovice, Lesní 21
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví VZP ČR
65735595
Uherské Hradiště, Františkánská 139
Český svaz včelařŧ, o.s.,základní organizace Uherské Hradiště
70820287
Uherské Hradiště, Mařatice, Vladislava Vaculky 1013
Česká tábornická unie - T.K. KLETR Uherské Hradiště
71180907
Uherské Hradiště, Svatoplukova 288
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO MÍKOVICE
46254820
Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní 137
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO VÉSKY
48491608
Uherské Hradiště
Základní organizace OSZ PTNS Okresní závod První novinová společnost a. s.
61704466
Uherské Hradiště, Stojanova 484
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
228
70435111 Liga lesní moudrosti, kmen Arapaho
Uherské Hradiště, Prostřední 41
OV STŘEDISKA ŢEN UH. HRADIŠTĚ
00425443
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
OBLASTNÍ UNIE ZUBNÍCH TECHNIKŦ UH. HRADIŠTĚ A UH. BRODU,
44018843 UH. HRADIŠTĚ
Uherské Hradiště, MASARZKOVO NÁM. ZUBNÍ ODD.
ZO OS ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY, Zevos, a. s.
44018932
Uherské Hradiště, Nádraţní
Tělocvičná jednota Sokol Mařatice
48505919
Uherské Hradiště, Mařatice, Uherské Hradiště
ZO OS UNIOS, Slovácko, stavební bytové druţstvo
61704083
Uherské Hradiště, Prŧmyslová 1144
Základní organizace OSZ PTNS Česká pošta s. p.
61704482
Uherské Hradiště, Masarykovo Nám. 12
Sbor dobrovolných hasičŧ Vésky
62833057
Uherské Hradiště, Vésky, Na Dědině 137
Základní organizace Odborového svazu hasičŧ Uherské Hradiště
71242899
Uherské Hradiště, Boţeny Němcové 834
ZO Odborového svazu státních orgánŧ a organizací, okresní správy sociálního
75076683 zabezpečení Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, Stojanova 484
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00557323
Uherské Hradiště
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU MAŘATICE
13692313
Uherské Hradiště, Sady, Pod Vinohrady 384
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO UH. HRADIŠTĚ - SADY
44019050
Uherské Hradiště
ZO OS DLV Povodí Moravy, s.p., záv. Střední Morava Uherské Hradiště
70941637
Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766
Konfederace politických vězňŧ, odbočka 63, sdruţování občanŧ
44018771
Uherské Hradiště
Základní organizace ČZS - Špitálka
65326032
Uherské Hradiště
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Česká spořitelna, a.s.
65734084
Uherské Hradiště, Všehrdova 487
ZO ČZS Pod zelenou cestou
75093341
Uherské Hradiště, Stará Tenice 1126
ZO OSPO Odborový svaz pracovníkŧ obchodu Závodní výbor, TESCO
75121646 STORES ČR a.s. 68601 Uh.Hradiště, Tř.Malinovského 1304
Uherské Hradiště, Tř. Maršála Malinovského 1304
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace 1 Uherské
71208232 Hradiště
Uherské Hradiště, Prŧmyslová 900
Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost pobočka Slovácké
75057581
vodárny a kanalizace, a.s. Uh. Hradiště
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
229
Uherské Hradiště, Sady, Za Olšávkou 290
OREL ţupa VELEHRADSKÁ
62831933
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 78
Základní článek Hnutí Brontosaurus Mařatice
48491527
Uherské Hradiště, Šafaříkova 726
Základní organizace OSZ PTNS,ČESKÝ TELECOM,a.s.
61704474
Uherské Hradiště, Rŧţová 1238
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
68731299 ČR,Uherskohradištská nemocnice, a.s.
Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365
SLOVÁCKÝ AUTOKLUB V ČSAK, UH. HRADIŠTĚ
00559997
Uherské Hradiště, Revoluční 331
ZO OS ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŢIVY, ZZN a.s.
44018819
Uherské Hradiště, Stojanova
ÚVOS pracovníkŧ zemědělství a výţivy Čech a Moravy, ZO Plemenářské
61703923 středisko Uh. Hradiště
Uherské Hradiště, Moravní nábřeţí 1208
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice Poradenské centrum SNN
75069679 v ČR
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. okresní výbor Uherské
62831704 Hradiště
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
LMK Blaník Uh.Hradiště
75093430
Uherské Hradiště, Míkovice, Hlavní 277
Český svaz chovatelŧ Základní organizace chovatelŧ okrasného ptactva
70928223 Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, V Teničkách 608
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Psohlavci Uherské Hradiště
16361130
Uherské Hradiště, Rybárny, U Moravy 915
Klub vojákŧ v záloze
62832557
Uherské Hradiště, 28. října 988
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI SZŠ
44018878
Uherské Hradiště
Okresní výbor SPMP ČR Uherské Hradiště
61704504
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Orel jednota Uherské Hradiště
62832778
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 78
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, územní sdruţení
00433845
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Tělocvičná jednota Sokol Uherské Hradiště
00531120
Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí 113
OBLASTNÍ SPOLEK ČČK UHERSKÉ HRADIŠTĚ
00426385
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
DUHA sdruţení dětí a mládeţe pro volný čas, přírodu a recesi, Druţina Úsvit
62831500
Uherské Hradiště, Palackého náměstí 293
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
230
141
Elementa o.p.s.
Uherské Hradiště, Josefa Stancla 153
Technická akademie, o.p.s.
25554026
Uherské Hradiště, Mojmír 747
Obecně prospěšná společnost Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Uherské
25562371 Hradiště
Uherské Hradiště, Nádraţní 22
PRUM o.p.s.
25574019
Uherské Hradiště, Kollárova 617
Obecně prospěšná společnost Gymnázia Uherské Hradiště
26283808
Uherské Hradiště, Velehradská třída 218
PETRKLÍČ, o.p.s.
26928060
Uherské Hradiště, Vésky, Na Krajině 44
Střední škola MESIT, o.p.s.
25318390
Uherské Hradiště, Mařatice, Druţstevní 818
117
Nadace PORTAL pro umění Idy, Vladislava a Bety Vaculkových
65326636
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 35
Nadace Děti-kultura-sport
26218330
Uherské Hradiště, Kollárova 447
118
Nadační fond Dětský svět
28304420
Uherské Hradiště, Otakarova 82
Nadační fond ST Consult
28319737
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 73
721
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Uherské Hradiště
62832701
Uherské Hradiště, Ţerotínova 269
Sbor Bratrské jednoty baptistŧ v Uherském Hradišti
26520770
Uherské Hradiště, Jana Blahoslava 419
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Uherském Hradišti
46256300
Uherské Hradiště, Jana Blahoslava 419
Oblastní charita Uherské Hradiště
44018886
Uherské Hradiště, Velehradská třída 247
Bratři františkáni v Uherském Hradišti
26521024
Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 200
Římskokatolická farnost Uherské Hradiště
46257918
Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 36
Římskokatolická farnost Uherské Hradiště - Sady
48489034
Uherské Hradiště, Sady, Solná cesta 41
Diakonie ČCE - středisko CESTA
65267991
Uherské Hradiště, Na Stavidle 1266
26960982
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
231
Uherský Brod
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 104
93
3
1
7
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
21
7
14
62
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SPARTAK UHERSKÝ BROD
Uherský Brod, Sportovní Hala
SPOLEK "REGINALD"
48491381
Uherský Brod, Komenského
OLŠAVA, soubor písní a tancŧ Uherský Brod
48491772
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
Občanské sdruţení Tenebrae fascarum
22736298
Uherský Brod, Rybářská 390
Sdruţení rovných šancí, o.s.
22677135
Uherský Brod, Údolní 2206
Spolek pěstitelŧ kaktusŧ CARNEGIA Uherské Hradiště, o.s.
22694161
Uherský Brod, Provazní 2184
Občanské sdruţení Stříška
22668152
Uherský Brod, Havřice, Brodská 1
Jazz et cetera o. s.
22666648
Uherský Brod, Prosná 1908
SKI & CROSS TEAM UH.BROD, o.s.
28552334
Uherský Brod, U Plovárny 1396
Centrum pro rozvoj informační společnosti o.s.
27058506
Uherský Brod, Komenského 2033
MS JEHLIČKA, o. s.
27060331
Uherský Brod, Pod Valy 221
Bojová skupina Karpaty o.s.
27052508
Uherský Brod, Okruţní 1547
OCHRANA ZELENĚ U ŘEKY OLŠAVY
27033295
Uherský Brod, Rybářská 2145
Rotary klub Uherský Brod
27006093
Uherský Brod, Nivnická 1763
Classic fire cars krŧţek
26995107
Uherský Brod, Za Humny 2172
Sportovní Klub Uherský Brod
26987091
Uherský Brod, Zatiší 1958
Sportovní klub OLŠAVA, o.s.
26680297
Uherský Brod, Široká 2282
26679132 Romský rozum, Uherský Brod, Větrná 2060
16361474
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
232
Občanské sdruţení přátel školy sv. Dominika Savia
Uherský Brod, Masarykovo nám. 68
CEPR Uherský Brod
26638681
Uherský Brod, Partyzánŧ 2174
Sportovní klub DC BILLIARD CLUB "4"
26541491
Uherský Brod, Weberova 2
PĚVECKÝ SBOR DVOŘÁK UHERSKÝ BROD
48491390
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
"BandR"
26567580
Uherský Brod, U Fortny 2158
MS Uherský Brod
48489484
Uherský Brod, Havřice, Jabloňová 380
Sportovní klub 1. AC Uherský Brod
62832514
Uherský Brod, ZŠ Pod Vinohrady
Hokejový klub Uh. Brod
69652228
Uherský Brod, Lipová 1
Tenisový klub Uherský Brod
70823731
Uherský Brod, Ţitná 1955
Folklorní sdruţení Uherskobrodska
70821682
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
Iniciativa rodičŧ a přátel školy,Uherský Brod
75036177
Uherský Brod, Mariánské nám. 41/43
SPORTOVNÍ KLUB MLÁDEŢE VÝSLUNÍ
65325559
Uherský Brod, Na Výsluní 2047
Sdruţení Uherskobrodska
65764528
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
Uherskobrodští patrioti
22875832
Uherský Brod, Hodinářská 299
Tělovýchovná jednota SOKOL, Újezdec - Těšov
46254790
Uherský Brod, Újezdec
LUISA
27030075
Uherský Brod, Bří Luţŧ 116
ZK Development Agency, o.s.
22827684
Uherský Brod, Na Láně 1968
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ JAKUB
48489719
Uherský Brod, Okruţní 1519
Film a video klub - Uherský Brod
62831801
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
KLUB PŘÁTEL ŠKOLY POD VINOHRADY, UH. BROD
46956557
Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420
SPOLEK UHERSKÝ BROD - NAARDEN
60371722
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
Klub přátel ZUŠ
70835942
Uherský Brod, Mariánské nám. 61
26656949
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
233
65325575 PTERODACTYL'S AVIATORS - občanské sdruţení
Uherský Brod, Neradice 753
PC KLUB UHERSKÝ BROD
48491764
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
Zdravé město
68689403
Uherský Brod, Zahradní 1056
Sdruţení výtvarných umělcŧ moravsko-slovenského pomezí, občanské sdruţení
00545040
Uherský Brod, U Sboru 1293
FOLKLORNÍ SOUBOR ROZMARÝN Z ÚJEZDCE U LUHAČOVIC
44018967
Uherský Brod, Újezdec 1
Dětský folklórní soubor O L Š A V Ě N K A II.
60369825
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
BROZANÉ UHERSKÝ BROD
62830490
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
Torso - sdruţení výtvarníkŧ a publicistŧ Uh.Brod
69650535
Uherský Brod, Sídliště Olšava 2216
Olšavěnka 1 Uherský Brod
71155554
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
"Občanské sdruţení při MŠ Obchodní, o.s."
22823531
Uherský Brod, Obchodní 1639
LESNÍ DRUŢSTVO MARŠOV
60371781
Uherský Brod, Maršov
Sdruţení singulárních podílníkŧ
62831917
Uherský Brod, Bří Luţŧ 290
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR COMENIUS UHERSKÝ BROD
48505391
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
DIVADLO BROD
48506397
Uherský Brod, Mariánské nám. 2187
ČESKÝ SPORTOVNÍ KLUB UH. BROD
48489158
Uherský Brod
SPINAROLO KLUB
60370041
Uherský Brod, Neradice 2276
LYŢAŘSKÝ KLUB, SAM. SPORT. ORG.
15548643
Uherský Brod, Na Chmelnici 1923
Myslivecké sdruţení Havřice - Obora
71209131
Uherský Brod, Havřice
TJ TATRAN Havřice
46956972
Uherský Brod, Havřice, sportovní hala 362
Bruslařský klub Uherský Brod o.s.
22736794
Uherský Brod, Lipová 1
Sdruţení na ochranu klientŧ EDBUSY a.s.
22675566
Uherský Brod, U Sboru 173 /JUDr. Josef Zdráhal/
In-line hokejový klub Uh.Brod
26674599
Uherský Brod, Lipová 1
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
234
26659875 "MOZAIKA UHERSKÝ BROD o.s."
Uherský Brod, Větrná 2469
Centrum pro rodinu BERUŠKA
26609908
Uherský Brod, U Školky 2148, MŠ Olšava
Sdruţení rodičŧ při gymnáziu J.A.Komenského Uherský Brod
60575913
Uherský Brod
Sdruţení rodičŧ při ZŠ Uherský Brod, Na výsluní 2047
70964076
Uherský Brod
731
Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod
00531138
Uherský Brod, Svat. Čecha 1137
ZO OS KOVO, SLOVÁCKÉ STROJÍRNY, a. s.
15547965
Uherský Brod, Nivnická 1763
Orel jednota Uherský Brod
62832638
Uherský Brod, Na Láně 1979
ZO OS KOVO, ČESKÁ ZBROJOVKA, a. s.
15531082
Uherský Brod, Svat. Čecha 1283
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Prvních moravských junákŧ
60371901 Uherský Brod
Uherský Brod, Hradišťská 7
Moravskoslezský kynologický svaz kynologický klub Uh. Brod základní
62831631 organizace č. 11006
Uherský Brod, Amerika 376
Sbor dobrovolných hasicŧ Havřice
65324749
Uherský Brod, Jana Švermy 859
Základní organizace Českého svazu ochráncŧ přírody 63/01
65326385 CENTAUREA
Uherský Brod, Větrná 2469
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Uherský Brod
61703630
Uherský Brod, Druţstevní 1561
LEVL MOTOCROSS CLUB v AČR
62831771
Uherský Brod, Maršov 28
Základní organizace chovatelŧ poštovních holubŧ Havřice
75084287
Uherský Brod, Trávníky 489
MODELÁŘSKÝ KLUB CMMA WW1
72038489
Uherský Brod, Těšov, Pod Rubanisky 79
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00557331
Uherský Brod
ZO OS UNIOS PANORÁMA SBD
75073919
Uherský Brod, Horní Valy 2074
ZO Odborového svazu státních orgánŧ a organizací Závodní výbor
75115263 Městské policie
Uherský Brod, Hradní nám. 219
ZO ČZS HAVŘICE
75138476
Uherský Brod, Havřice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
235
48505960 MOTOSPORT KLUB AČR, Uh. Brod
Uherský Brod
ÚVOS pracovníkŧ zemědělství a výţivy Čech a Moravy, ZO SOÚ
61703958 Uherský Brod
Uherský Brod, Svat. Čecha 1110
MOTOKROS KLUB v AČR Uherský Brod
62829629
Uherský Brod, U Plynárny 1476
Sbor dobrovolných hasičŧ Těšov
70980501
Uherský Brod, U Plovárny 1608
Základní organizace Odborového svazu ECHO EGP INVEST spol s r. o.
60502037
Uherský Brod, Ant. Dvořáka 1707
Sportovně střelecký klub Uherský Brod
61703729
Uherský Brod, Moravská 86
Sbor dobrovolných hasičŧ Uherský Brod
65324757
Uherský Brod, Pod Dvorkem 379
Česká tábornická unie - T.K. DAKOTA Uherský Brod
71227580
Uherský Brod, Údolní 1541
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO UHERSKÝ BROD
44019092
Uherský Brod, Močidla 2493
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Uherský Brod
69653950
Uherský Brod
KLUB APS ČR I.P.S.C. TAIPAN, Uherský Brod
61704601
Uherský Brod, Jana Švermy 1386
141
Obecně prospěšná společnost pro podporu vzdělání a praktické výuky na SOUZ
25550071 Uh. Brod
Uherský Brod, Svat. Čecha 1110
Agentura Impuls, obecně prospěšná společnost
27713911
Uherský Brod, Rybářská 2145
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání a
28297504 celoţivotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Uherský Brod, Nivnická 1763
117
Nadace VIA FORTUNA
28315332
Uherský Brod, Šaripova 1805
721
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Uherský Brod
62832719
Uherský Brod, Nerudova 182
Apoštolská církev, sbor Uherský Brod
65325770
Uherský Brod, Újezdec, Široká 15
Náboţenská obec Církve československé husitské v Uherském Brodě
73631868
Uherský Brod, Bří Luţŧ 290
Oblastní charita Uherský Brod
48489336
Uherský Brod, Mariánské nám. 13
Římskokatolická farnost Uherský Brod
46256598 Uherský Brod, Masarykovo nám. 68
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
236
Římskokatolická farnost Uherský Brod - Újezdec
Uherský Brod, Újezdec, Poštovní 218
Klášter dominikánŧ Uherský Brod
48505293
Uherský Brod, Mariánské nám. 61
46256601
Uherský Ostroh
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 40
38
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
9
3
1
1
26
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA START UH. OSTROH
Uherský Ostroh, Kvačice, Mlýnská 44
HOKEJ Uherský Ostroh, o.s.
27037487
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Školní 867
Nedoslýchaví Slovácka
27033911
Uherský Ostroh, Mašovy 275
Místní akční skupina Horňácko a Ostroţsko
27016005
Uherský Ostroh, Zámecká 24
Galuškovo Slovácko
26996537
Uherský Ostroh, Třebízského 216
Veteran Bicyklub
26990997
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Blatnická 172
SK MATVE
26678241
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Veselská 724
Ostroţský pulling club
26668432
Uherský Ostroh, Mašovy 281
HAŠTERA
26656451
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Sídliště 862
Svaz Moravanŧ
26540711
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Veselská 724
SLOVÁCKÉ VARIACE
26569124
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Fučíkova 559
"Sdruţení rodičŧ a příznivcŧ Základní školy Uherský Ostroh"
26559749
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Školní 400
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ OSTROŢSKO
48505285
Uherský Ostroh, Mašovy 385
Myslivecké sdruţení Ostroţsko
66598354
Uherský Ostroh, Svatopluka Čecha 354
POKER CLUB OSMEK o.s.
22833561
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Hradišťská 162
46956549
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
237
ZÁJMOVÉ SDRUŢENÍ SÓJA, UH. OSTROH
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Drahová 813
Občanské sdruţení spoluvlastníkŧ singulárního lesa
46956883
Uherský Ostroh, Kostelní 184
Skupina historického šermu Canimus Surdis
22822674
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Nádraţní 472
T.J. Lokomotiva UH. OSTROH
46256211
Uherský Ostroh
FK Uherský Ostroh, o.s.
28558022
Uherský Ostroh, Zámecká ulice-fotbalový stadión
Občanské sdruţení na záchranu kostela svatého Wolfganga na Ostrohu
27055809
Cheb, Ostroh č.53
731
MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ,MÍSTNÍ ORGANIZACE
00557340
Uherský Ostroh
Odborové sdruţení ţelezničářŧ, ZO ŢPSV ředitelství akciové společnosti
61703800
Uherský Ostroh, Třebízského 207
Tělocvičná jednota Sokol Uherský Ostroh
70417784
Uherský Ostroh, Lúčka 684
Sbor dobrovolných hasičŧ Uh. Ostroh I.
65325231
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Svobodova 301
ZO OS TOK ODĚVNÍ PODNIK 25
48505897
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Svobodova 17
Odborové sdruţení ţelezničářŧ, ZO Ţelezniční prŧmyslová a stavební výroba
62829688
Uherský Ostroh, Výrobní Závod
ODBOR KLUBU ČESKÝCH TURISTŦ LOKOMOTIVA UHERSKÝ OSTROH
15527891
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Sokolovská 685
Základní organizace Moravskoslezského kynologického svazu
65325605
Uherský Ostroh
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Uherský Ostroh
67027172
Uherský Ostroh, Kvačice, Zemědělská 247
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR,o.s. základní organizace Uherský
75833620 Ostroh
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Hradišťská 703
ZO DLV OS Dyas s.r.o.
70941670
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Veselská 384
Územní organizace Svazu diabetikŧ
69648336
Uherský Ostroh, Mašovy 347
ZO - Odborový svaz pracovníkŧ obchodu závodní výbor Jednota SD Uherský
71217339 Ostroh
Uherský Ostroh, Ostroţské Předměstí, Veselská 733
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Uherský
71249818 Ostroh
Uherský Ostroh, Kvačice, Zemědělská 245
SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB UHERSKÝ OSTROH
60369639
Uherský Ostroh, Veselská Ulice
16361644
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
238
TRAMPI
Uherský Ostroh, Zamlýní 297
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO UHERSKÝ OSTROH
44019106
Uherský Ostroh, Mašovy 347
141
Lidové tradice a řemesla, o.p.s.
28309146
Uherský Ostroh, Zámecká 196
721
Římskokatolická farnost Uherský Ostroh
46257993
Uherský Ostroh, nám. sv. Ondřeje 36
71193090
Uhřice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
63414503
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ UHŘICE
Uhřice 14
Újezd
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 6
701+731
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
Myslivecké sdruţení Újezd
Újezd 295
TJ ZD PLOŠTINA ÚJEZD
46307711
Újezd
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Újezd
68729821
Újezd
Klub vojákŧ v záloze Újezd
70901261
Újezd 384
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Újezd
64467236
Újezd 5
64438554
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
239
721
46308385
Římskokatolická farnost Újezd u Valašských Klobouk
Újezd 5
Újezdec
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
MS Podhájí-Újezdec u Luhačovic
Újezdec 90
Myslivecké sdruţení STRÁNĚ - SKALICE
70905037
Újezdec 68
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Újezdec u Medlovic
65324994
Újezdec 88
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Újezdec
70803986
Újezdec 57
48489735
Ústí
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 3
701+731
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
65891538
Tělovýchovná jednota SOKOL Ústí
Ústí
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Ústí
Ústí 126
Český svaz včelařŧ,o.s., základní organizace Janová
66934761
Ústí 80
63701529
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
240
Valašská Bystřice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 14
12
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
9
701
Gnothi, o. s.
Valašská Bystřice 261
Ski klub Búřov
27021289
Valašská Bystřice 747
Valašský sbor portášský
26656361
Valašská Bystřice 669
22690395
Myslivecké sdruţení Valašská Bystřice, o. s.
Valašská Bystřice 295
Jízdárna na Bařinách
22720014
Valašská Bystřice 281
Tělovýchovná jednota Sokol Val.Bystřice
48773603
Valašská Bystřice
Klub podnikatelŧ Valašská Bystřice
65469500
Valašská Bystřice 225
CHAOS - Klub přátel divadla
70640351
Valašská Bystřice 318
"Asociace soukromého zemědělství okresu Vsetín"
22823760
Valašská Bystřice 483
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Valašská Bystřice
62334531
Valašská Bystřice 267
Sbor dobrovolných hasičŧ
65469313
Valašská Bystřice 427
WALAŠSKÝ RALLY KLUB AČR
72041731
Valašská Bystřice 203
721
Charita Valašská Bystřice
44740484
Valašská Bystřice 182
Římskokatolická farnost Valašská Bystřice
48739693
Valašská Bystřice 182
60042443
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
241
Valašská Polanka
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
6
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
5
701
TJ Sokol Valašská Polanka o.s.
Valašská Polanka 204
Myslivecký spolek Trubiska
48739553
Valašská Polanka
VAL. POLANKA, o.s.
70887349
Valašská Polanka 312
Dechová hudba Polančanka
70640475
Valašská Polanka 242
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Valašská Polanka
69604061
Valašská Polanka 272
Sbor dobrovolných hasičŧ
65469381
Valašská Polanka 349
721
Římskokatolická farnost Valašská Polanka
48739456 Valašská Polanka 82
26657571
Valašská Senice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 2
2
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
701
Myslivecké sdruţení Valašská Senice, o.s.
Valašská Senice 145
Tělovýchovná jednota AJAX Valašská Senice
68898533
Valašská Senice 175
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701880
Valašská Senice 153
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
242
Valašské Klobouky
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 64
61
1
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
16
1
8
5
34
701
HC Klobucké laviny
Valašské Klobouky, Brumovská 704
Valašské kumštování
22737421
Valašské Klobouky, Nádraţní 369
SK Aerobik Valašské Klobouky, o.s.
22674233
Valašské Klobouky, Luční 903
Výtvarné sdruţení G o.s.
22673563
Valašské Klobouky, Koţeluţská 690
Valašský jarmek, o.s.
22667059
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 795
Občanské sdruţení Musica Minore
27055973
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 285
Občanské sdruţení Klobucký volejbal
27045595
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 625
Sdruţení dopravcŧ dřevní hmoty ČR, o.s.
27041611
Valašské Klobouky, Luční 913
Tenis klub Valašské Klobouky
27025551
Valašské Klobouky, Koţeluţská 692
PAHORKY
27024831
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 885
Sdruţení valašskoklobouckých výtvarníkŧ
27019225
Valašské Klobouky, Luční 911
Sportovní klub Demons-VK
27006310
Valašské Klobouky, Jamy 968
Bělokarpatská akademie lidových umění a technologií
26660369
Valašské Klobouky, Palackého 739
AG KLUB VZÁJEMNOSTI
26643502
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 42
JEZDECKÁ STÁJ BODLÁKOVI
26620057
Valašské Klobouky, Lipina 106
K.A.F. Helios
26616572
Valašské Klobouky, Palackého 742
Klub dŧchodcŧ Valašské Klobouky
26600927
Valašské Klobouky, U Náhonu 1006
22834044
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
243
Divadlo kamaráda Toma
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 645
Dechová hudba Valaška
62180771
Valašské Klobouky, Strmá 824
MS Vysoké Pole-lesy
48472905
Valašské Klobouky, Brumovská 1051
Klobučan
46310878
Valašské Klobouky, Záhumení 517
Společnost přátel Dětského domova a Speciál.škol Valaš.Klobouky-Smolina
75041006
Valašské Klobouky, Smolina 16
Valašské sdruţení DÚBRAVA
44005431
Valašské Klobouky, Pod Dubovcem 963
Sdruţení RUBÍN
48471313
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 886
Valašskokloboucký fotbal
22725253
Valašské Klobouky, Luční 912
Zlatý standard, o.s.
22721142
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 212
Tuning club IGNORE
26581884
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 107
Rodinné centrum Valašské Klobouky, občanské sdruţení
26553821
Valašské Klobouky, Luční 901
Bike Club Valašské Klobouky
67026508
Valašské Klobouky, Palackého 739
MS Královec - Valašské Klobouky
69725624
Valašské Klobouky, Na Výsluní 868
Podskaličí, Společnost pro podporu prázdninové čin.dětí a ml.,Val.Klobouky
65269471
Valašské Klobouky
SMBK
26644681
Valašské Klobouky, Kramolišova 129
FC ALFA
46276831
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 42
"Garáţe - Luční"
22831746
Valašské Klobouky, Luční 912
VINIDI o.s.
22824189
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 106
Valašskoklobucký aeroklub
69706832
Valašské Klobouky, Dlouhá 857
Dechová hudba Dúbravanka
70896321
Valašské Klobouky, Záhumení 677
Muzejní společnost ve Valašských Kloboukách
69720151
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 276
KLUB LYŢAŘŦ VALAŠSKÉ KLOBOUKY
13694863 Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 887
26530473
62181874 Singulární společnost Smolina, Valašské Klobouky
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
244
Stráţci meče a rŧţe
Valašské Klobouky
2U2 Club Valašské Klobouky
46311769
Valašské Klobouky
MS Valašské Klobouky
61716090
Valašské Klobouky
MS Smolina
62181831
Smolina
T.J. Druţstevník Ploština ve Smolině
49157094
Smolina
FC START Mirošov
46310801
Valašské Klobouky-Mirošov
T.J. Spartak Valašské Klobouky
46307486
Valašské Klobouky
49157558
731
Svaz dobrovolných hasičŧ ve Valašských Kloboukách
Valašské Klobouky, Brumovská 710
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Valašské Klobouky
69652058
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 645
Sbor dobrovolných hasičŧ Lipina
65792734
Valašské Klobouky, Lipina 9
ZO OS KOVO Groz-Beckert s.r.o.
62181921
Valašské Klobouky, Nádraţní 607
Sbor dobrovolných hasičŧ Mirošov
68729588
Valašské Klobouky, Mirošov, Mirošov 1
Orel jednota Valašské Klobouky
64467104
Valašské Klobouky, Kopec 385
Sbor dobrovolných hasičŧ Smolina
68729740
Valašské Klobouky, Smolina 1
Leteckomodelářský klub Valašské Klobouky
64467597
Valašské Klobouky, Palackého 648
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Valašské
75037360 Klobouky
Valašské Klobouky, U Náhonu 1006
AVZO TSČ ČR, ZO č. 80350 Valašské Klobouky
75044765
Valašské Klobouky, Palackého 648
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Valašské Klobouky
67011608
Valašské Klobouky
Školní sportovní klub při ZŠ Valašské Klobouky
70935742
Valašské Klobouky, Školní 856
Tělocvičná jednota SOKOL Valašské Klobouky
49157957
Valašské Klobouky, Dobrovského 40
ZO ČSOP KOSENKA VALAŠSKÉ KLOBOUKY
46276394
Valašské Klobouky, Brumovská 11
64467449
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
245
141
28336135
Media Valašsko, o.p.s.
Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 42
721
Římskokatolická farnost Valašské Klobouky
Valašské Klobouky, Smetanova 113
Charita Valašské Klobouky
73633607
Valašské Klobouky, Školní 944
48473634
Valašské Meziříčí
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
117+118
721
Počet NNO: 236
207
5
16
8
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
44
6
13
32
141
701
Tenisový klub
Valašské Meziříčí, Zd.Fibicha
TJ Sokol Podlesí
49563211
Valašské Meziříčí
Galerie Sýpka, o. s.
22733329
Valašské Meziříčí, Komenského 169/4a
Srdce Valašska
22739122
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hřbitovní 368/17
"VOSA Hrachovec, o.s."
22676619
Valašské Meziříčí, Hrachovec 270
Aneri - taneční škola, o.s.
22683810
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Švabinského 649/25
Naše děti, Vaše šance o.s.
22685880
Valašské Meziříčí, 1. máje 1038
"Stráţná Věţ o.s."
22689141
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská 644/1
BIKE PRO RACING, o.s.
22693696
Valašské Meziříčí, Nerudova 571/13
Občanské sdruţení ZA ŠKOLU DOBRÉHO STARTU
22694072
Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376
"Hrádky beze skládky, o.s."
22674357
Valašské Meziříčí, Krhová 570
234. pěší prapor, klub vojenské historie, airsoftový tým o.s.
28555708
Valašské Meziříčí, Sokolská 124/38
"Chatová osada Štěrkopísky, o. s."
27059839
Valašské Meziříčí, Poličná 424
47997826
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
246
Happy paddlers o.s.
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Seifertova 706/1
VM MTB TEAM, o.s.
27042448
Valašské Meziříčí, Výletní 1284
Klub přátel Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí o.s.
27037126
Valašské Meziříčí, Husova 146/2
VAL.KART TEAM
27028330
Valašské Meziříčí, Hrachovec 107
EROTIKA
27026701
Valašské Meziříčí, Poláškova 76/8
DRIVER ZONE
27026493
Valašské Meziříčí, Poláškova 76/8
KASÁRNA
27020703
Valašské Meziříčí, 40.pluku 1359
MIBIDIZO
27020291
Valašské Meziříčí, Komenského 67/1
HC Valašské Meziříčí 2005
27005011
Valašské Meziříčí, Kouty 26
Klub Jarní kvítí
26997959
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1209
"Pěvecký sbor Hedvika"
26984008
Valašské Meziříčí, Výletní 1423
"Běţecký areál Pustevny"
26681242
Valašské Meziříčí, Podlesí 541
Za Krhovou klidnější, krásnější a zdravější
26670941
Valašské Meziříčí, Krhová 139
Basketbal Jameson Boys Valašské Meziříčí
26670453
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191
Valašský krajkářský a řemeslný spolek
26652587
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1177
MOUNTAIN BREATH - SPORTS CLUB
26651076
Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726/9
Amatérský sportovní klub VHC
26649021
Valašské Meziříčí, Zahradní 1004
Agility Valašské Meziříčí
26648202
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1191
Dětský folklorní soubor Ovečky
26644711
Valašské Meziříčí, Nerudova 635/29
Klub Rekreačních sportŧ Valašské Meziříčí
26640953
Valašské Meziříčí, Tolstého 1134
Sportovní klub mládeţe Valašské Meziříčí
26639823
Valašské Meziříčí, Králova 380
FOROS
26633388
Valašské Meziříčí, Dvořákova 887/14
27046818
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
247
26633108 Country kapela LOSOSI Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Poličná 439
Sportovní klub Valašské Meziříčí
26608448
Valašské Meziříčí, U Vodojemu 1229
Sdruţení pro rozvoj tradičního Kung Fu
26604019
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Schlattauerova 575/2
Za Krásno krásnější
26605953
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zámecká 364/58
Amatérský sportovní klub RGV
26599848
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Záhumení 329/28
Hudební sdruţení Hrachokout, Valašské Meziříčí
26600846
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zámecká 8/47
Společenství - Králové Slávy
26596547
Valašské Meziříčí, Luční 1153
JAZZ CLUB VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
26591901
Valašské Meziříčí, Pospíšilova 836/8
HUMANITARIAN ORGANIZATION FOR HELP DEVELOPING COUNTRIES
26588510
Valašské Meziříčí, Smetanova 573/7
Sportovní klub akademie sportu
26523108
Valašské Meziříčí, Kolaříkova 1363
POD KŘÍDLY
70640327
Valašské Meziříčí, Druţstevní 228
Valašský sportovní klub Valašské Meziříčí
70238839
Valašské Meziříčí, Ţerotínova 736
Občanské sdruţení při ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Křiţná 782
65888057
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křiţná 782
Valašské Athény
60990155
Valašské Meziříčí, Kraiczova 1039
RK CYKLOS Valašské Meziříčí
60042214
Valašské Meziříčí, Náměstí 74/14
Tělovýchovná jednota Valašské Meziříčí, o.s.
00535109
Valašské Meziříčí, Ţerotínova 736
Občanské sdruţení obyvatel Palackého ulice a přilehlého okolí ve
26580977 Valašském Meziříčí
Valašské Meziříčí, Palackého 551/37
Občanské sdruţení MALAIKA Valašské Meziříčí
26571498
Valašské Meziříčí, Sokolská 1086
EURO-WALLACHIA
26561727
Valašské Meziříčí, Tolstého 466/1
"Kateřina, o.s."
26556847
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Janáčkova 592/1
Občanské sdruţení Minorita vs. Majorita
26556928
Valašské Meziříčí, Krhová 150
Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní ţeleznice
22837892 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Šištotě 627/3
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
248
63701430
64124096
47863455
47863943
48773701
66934575
62334514
62335308
64123626
64123979
70233390
70951209
70641803
66184258
42866138
22819118
22820248
65891058
67728367
68898363
60990325
62334689
Valašská astronomická společnost
Valašské Meziříčí
Tělovýchovná jednota Jiskra Krhová
Valašské Meziříčí, Krhová
Myslivecké sdruţení Uhliska
Valašské Meziříčí, Poličná
Sportovní klub neslyšících Val.Mez.
Valašské Meziříčí, Vsetínská
1.liga stolního hokeje DDM Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
TECHNICKO INFORMAČNÍ CENTRA
Valašské Meziříčí, Polní 852/2
ZV OSPŠ SBD -odborová organizace
Valašské Meziříčí, Sokolská 540/18
Sklářský auto moto klub
Valašské Meziříčí, Zašovská
Hasičský sportovní klub Vsetín
Valašské Meziříčí, Ţelezničního vojska 1347
Český kynolog.svaz - zákl.kynolog.org.Val.Meziř.
Valašské Meziříčí, Štěpánov 1113
Oblastní organizační jednotka Vsetín
Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726/9
Valašský Rally Club v AČR
Valašské Meziříčí, Hřbitovní 33
Sportovní klub Krásno Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Šištotě 721
Skupina historického šermu LANCELOT Val.Meziříčí
Valašské Meziříčí, Kraiczova 1041
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ RODIČU A PŘÁTEL OBCHODNÍ
AKADEMIE VE VAL.MEZIŘÍČÍ
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 101/18
AnteArt o.s.
Valašské Meziříčí, Příční 518/3
Silver Poker Club, o.s.
Valašské Meziříčí, Karasova 337/6
Autoklub České republiky Rally Motor sport klub
Valašské Meziříčí, Podlesí 82
Občanské sdruţení při Krizovém centru ve Valašském Meziříčí,
Králova 370
Valašské Meziříčí, Králova, Krizové centrum 370
Tělovýchovná jednota SOKOL Bynina
Valašské Meziříčí, Bynina
Občanské sdruţení vlstníkŧ pozemkŧ v Krhové
Valašské Meziříčí, Krhová 479
Coconut Motor Club, Valašské Meziříčí
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
249
65469615
70238421
64123006
64123961
68898789
69211477
73184187
47997699
48773042
60042222
70640572
68898479
60042249
60783338
22832751
22826726
22827846
63701448
Klub vojákŧ v záloze Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, U Apolla 693/3
Územní sportovní centrum EUDURO
Valašské Meziříčí, Husova 360
Myslivecké sdruţení Podháj Podlesí
Valašské Meziříčí, Podlesí 450
Valašský klub koloběhu Roţnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí, Za Drahou 700/12
OFF ROAD TEAM Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Juřinka 127
Občanské sdruţení při Dětském domově ve Valašském Meziříčí
Valašské Meziříčí, Ţerotínova 211/22
Federace vlakových čet základní organizace Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Nádraţní 1
Asociace víceúčelových zař.provoz
střelnice
Valašské Meziříčí
Basketbalový klub
Valašské Meziříčí
ALTERNÁTOR VALMEZ
Valašské Meziříčí
FC READY REICHOVY DOMY
Valašské Meziříčí, Zašovská,
(p.Petr Orava) 165
Tělovýchovná jednota při Domu
dětí a mládeţe (TJ DDM)
Valašské Meziříčí, Ţelezničního
vojska 1349
Demokratická aliance Romŧ ČR
Valašské Meziříčí, Sokolská
593/26
Sdruţení vysokoškolské mládeţe a
studentŧ
Valašské Meziříčí, Polní 852/2
"Montessori KAMÍNEK
vzdělávací rodinné centrum"
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha
1217
Festival Hrachovka
Valašské Meziříčí, Krhová 377
"ZDRAVÝ DOMOV - vzdělávací
centrum"
Valašské Meziříčí, Kraiczova 1040
Myslivecké sdruţení FALCO - MK
Val. Meziříčí
Valašské Meziříčí, Králova 3
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
250
47997788
49563351
64123600
67728260
69603642
70238511
70238774
14612488
62334328
70233381
49563360
60990562
64124134
67728332
Canis Club
Valašské Meziříčí
Hobby klub při Domu dětí a
mládeţe
Valašské Meziříčí, Palackého
469/12
Klub vojákŧ v záloze Valašsko
Valašské Meziříčí, Tolstého 1136
Spolek pro výstavbu kaple a
smuteční síně
Valašské Meziříčí, Hrachovec 2
LAČHO DROM - Svaz Romŧ
Valašské Mezříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad
Bečvou, Schlattauerova 539/3
Klub přátel ZŠ Šafaříkova,
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Šafaříkova
726/9
Občanské sdruţení taxikářŧ města
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krhová 428
Musejní společnost ve Valašském
Meziříčí
Valašské Meziříčí, Masarykova 3
Valašská společnost historických
kolej. vozidel
Valašské Meziříčí, Jiráskova 470
Klub horských běţcŧ Radegast
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha
1204
Sdruţení akcionářŧ ČSAD Vsetín
a.s.
Valašské Meziříčí, Palackého
Občanské sdruţení MUZEUM
DĚTEM
Valašské Meziříčí, Krásno nad
Bečvou, Zámecká 3/55
Občanské sdruţení spolku
PREMIUM, Valašské Meziříčí,
Vsetínská 454/53
Občanské sdruţení pro rozvoj
města Valašské Meziříčí –
Milenium, Valašské Meziříčí,
Krásno nad Bečvou, Nádraţní
546/6
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
251
70886211
73184691
66184762
70894141
26545985
22823280
65469739
14612151
60042001
62335103
64123367
66934249
66934656
67674615
68898525
69211795
70640424
Valašští myslivečtí trubači
Valašské Meziříčí, Podlesí 450
SK VICHURY Vsetín - T.Vilém
Valašské Meziříčí, Havlíčkova
1185
HUKILAU SQUARE DANCE
CLUB
Valašské Meziříčí, Vsetínská 474
AXEL
Valašské Meziříčí, Krásno nad
Bečvou, Sklářská 192
"Divadelní soubor Hrachovec"
Valašské Meziříčí, Hrachovec 81
Sdruţení pro zachování tradic
řeznického řemesla na valašsku
Valašské Meziříčí, Krásno nad
Bečvou, Hranická 430/34
SOKOLSKÁ ŢUPA VALAŠSKÁ
FR.PALACKÉHO ve Val.Meziř
Valašské Meziříčí, Sokolská
124/38
Klub ţelezničních modelářŧ SMČR
Valašské Meziříčí, Palackého 990
Cyclo Club Colos
Valašské Meziříčí, Šafaříkova 160
Turistický oddíl mládeţe "Zlaté
šípy "
Valašské Meziříčí, Záhumení
Občanské sdruţení cimbalistŧ
České republiky
Valašské Meziříčí
"Mezřičan"
Valašské Meziříčí, Krásno nad
Bečvou, Křiţná 676/30
JEZDECKÝ KLUB PODLESÍ
Valašské Meziříčí 58
Občanské sdruţení Communio
viatorum
Valašské Meziříčí, Blahoslavova 3
SK Hrachovec
Valašské Meziříčí, Hrachovec
Občanské sdruţení ochráncŧ
přírody Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, poštovní
schránka 49
Valašské království
Valašské Meziříčí, J. K. Tyla
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
252
70641846
70891290
65891040
66934354
47863471
64123839
70238987
70901236
48773743
70640521
41085094
62334921
70238952
27049604
26984474
522/7
Wallachia
Valašské Meziříčí, Nerudova
635/29
Cimbálová muzika POLAJKA
Valašské Meziříčí, Hálkova 660
SPORT - RELAX
Valašské Meziříčí, Kraiczova
1040
Valašský enduro club, Valašké
Meziříčí-Kouty
Valašské Meziříčí, Kouty 1270
Myslivecké sdruţení VICHURYVESELÁ, o.s.
Valašské Meziříčí, Hrachovec 240
Tělovýchovná jednota Sokol
Poličná
Valašské Meziříčí
Sdruţení pro zaloţení a podporu
hospice ve Valašském Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad
Bečvou, Vrbenská 803
Sdruţení Člověk - člověku
Valašské Meziříčí, Druţstevní
1076
Myslivecké sdruţení SRNOVÁ
Valašské Meziříčí, Krhová
Fotbalový klub Draci
Valašské Meziříčí, Pod
hvězdárnou, p.Ing.D. Vodák 745
HOROLEZECKÝ KLUB
VALAŠSSKÉ MEZIŘÍČÍ
Valašské Meziříčí,
ZÁPOTOCKÉHO 700
Tělovýchovná jednota Juřinka
Valašské Meziříčí, Juřinka
Mateřské centrum Valašské
Meziříčí - EMCÉČKO
Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 418
Agility Valmez o.s.
pošta Valašské Meziříčí, Lhotka
nad Bečvou 68
Rada rodičŧ ZŠ Poličná, Valašské
Meziříčí
Valašské Meziříčí, Poličná 276,
Základní škola
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
253
22874879
26550385
VIVACITAS, občanské sdruţení
Valašské Meziříčí, Juřinka 158
Fauna park - dětský ráj
Valašské Meziříčí, Štěpánov 347
731
Český svaz ochráncŧ přírody Severomoravské regionální sdruţení
Valašské Meziříčí, U Rajky 15
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Valašské Meziříčí
62334891
Valašské Meziříčí, Smetanova 647/33
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Valašské Meziříčí
62335286
Valašské Meziříčí, Luční 1154
Sbor dobrovolných hasičŧ Juřinka
63701553
Valašské Meziříčí, Juřinka 118
Sbor dobrovolných hasičŧ Podlesí
63701570
Valašské Meziříčí, Podlesí 447
AMK DDM DEZA Valašské Meziříčí
67728235
Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1174
ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK
70893675 Valašské Meziříčí, Podlesí 32
Český střelecký svaz, Sportovně střelecký klub Poličná
70933731
Valašské Meziříčí, Poličná 385
Sbor dobrovolných hasičŧ Bynina
65891295
Valašské Meziříčí, Bynina
Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice, o.s.
70965200 Okresní organizace SPMP ČR ve Vsetíně
Valašské Meziříčí, U Vodojemu 1234
Český zahrádkářský svaz, základní organizace I. Valašské Meziříčí
75062305
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, M. Alše - Zahrádkářská osada
ZO OS KOVO TESLA Valašské Meziříčí
16627792
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hemy 12
Základní organizace Odborového svazu ECHO při DEZA, a.s. Valašské
18055010 Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 753
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,
64123464 Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980
Svaz NaN v České republice, Poradenské centrum neslyšících a
47659114 nedoslýchavých
Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 418
Sportovně střelecký klub při OPOP Valašské Meziříčí
75039168
Valašské Meziříčí, Palackého 594/24
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhota u Choryně
63701561
Valašské Meziříčí, Lhota U Choryně
Základní organizace Odborového svazu ECHO Skupina ČEZ, oblast
60502207 Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45
64123162
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
254
Základní organizace Odborového svazu ECHO CS Cabot spol. s.r.o.
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 753
Sbor dobrovolných hasičŧ Valašské Meziříčí
63701545
Valašské Meziříčí, Ţelezničního vojska 1347
Český svaz bojovníkŧ za svobodu ZO Valašské Meziříčí
48773123
Valašské Meziříčí, Poláškova 409
Záchranná brigáda kynologŧ Zlínského kraje
70904626
Valašské Meziříčí, Hrachovec 65
Orel jednota Valašské Meziříčí
75081652
Valašské Meziříčí, Králova 380
Český zahrádkářský svaz ZAHRÁDKÁŘSKÁ OSADA POD KOTLINOU
72020148
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Sklářská 644/1
První Inovační a Rozvojové Občanské Sdruţení - organizační jednotka
75106141 Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krhová 150
Základní organizace Odborového svazu státních orgánŧ a organizací
71157310 Městského úřadu Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Soudní 1221
ZO ČZS VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KRHOVÁ
71193308
Valašské Meziříčí, Krhová
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR při
71195769 Územním středisku zdravotnické záchranné sluţby Zlínského kraje
Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980
Svaz diabetikŧ ČR - územní organizace Val.Meziř.
60042583
Valašské Meziříčí
ZO Odborového svazu chemie ČR SOU chemické
18055133
Valašské Meziříčí
Sbor dobrovolných hasičŧ Val.Meziříčí-Hrachovec
64123677
Valašské Meziříčí, Hrachovec
Pionýrská skupina Táborníci
68898738
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 287
AUTOKLUB Valašské Meziříčí v AČR
00494721
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Mikoláše Alše
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Valašské
64123227 Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zašovská 784
ZÁKLADNÍ ODBOROVÁ ORGANIZACE HVĚZDÁRNY VE
72032332 VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Valašské Meziříčí, Vsetínská 941/78
AMK Neslyšících Valašské Meziříčí
62330110
Valašské Meziříčí, Zdeňka Fibicha 1205
Tělocvičná jednota Sokol Valašské Meziříčí
60042311
Valašské Meziříčí, Sokolská 124/38
MOTO KLUB Valašské Meziříčí
70238618
Valašské Meziříčí, Jiráskova, p. Robert Mečiar 399/11
7
60990007
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
255
0956081 Svaz modelářŧ České republiky, Modelářský klub ZDZ Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Poličná 137
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Valašský spolek neslyšících
71169687
Valašské Meziříčí, J. K. Tyla 418
Odborový svaz zaměstnancŧ sklářského, keramického, biţuterního
75130131 prŧmyslu a porcelánu základní organizace SCHOTT
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zašovská 850
ZO OS pracov.dopr.sil.hospod. a aut.Čech a Morav
62335154
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 35
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace
62334409 Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křiţná 679/24
ZO Odborového svazu pracovníkŧ dopravy, silničního hospodářství a
65891279 autoopravárenství Čech a Moravy ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 613/13
Odborové sdruţení ţelezničářŧ ZO ČD ţelezniční stanice
62334379
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Nádraţní 545/12
Odb.sduţení ţelezničářŧ ZO Automatizace ţeleznič dopravy s.r.o. slévárna
62334395
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Mlynářce 140
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností
65891333
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Na Příkopě 385/12
Pobočka České silniční společnosti při Správa a údrţba silnic Valašské
71192867 Meziříčí
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 35
OKRESNÍ VÝBOR ČSOP ve Valašském Meziříčí
00117641
Valašské Meziříčí, U Rajky 15
MOTOKROS VETERAN KLUB
60990091
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zašovská 238
Sbor dobrovolných hasičŧ Poličná
63701588
Valašské Meziříčí, Poličná 97
Český svaz ochráncŧ přírody, 3.základní organizace Valašské Meziříčí
64123715
Valašské Meziříčí, Šafaříkova 741/11
SPECIÁLNÍ KYNOLOGICKÝ SVAZ TART SE SÍDLEM V PRAZE 71249371 REGION VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Valašské Meziříčí, Druţstevní 1078
Český rybářský svaz - míst.oraganizace Valašské Meziříčí
18050476
Valašské Meziříčí, Podlesí 279
ZO NOS PPP MP Krásno, a.s.
62334751
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hranická 430/34
ZO ČSD Lokomotivní depo Val.Meziříčí
14612461
Valašské Meziříčí, Jiráskova 470
Základní organizace OSŢ ČD Depo kolejových vozidel Valašské Meziříčí
44740948
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Jiráskova 470
Český svaz ochráncŧ přírody 1.základní organizace
64123693
Valašské Meziříčí, P.S. 49
75138930 Školní sportovní klub při Základní škole Ţerotínova, Valašské Meziříčí
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
256
Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376
Český zahrádkářský svaz ZO Krásno
72056291
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Nádraţní 636/14
Český svaz ochráncŧ přírody 9.základní organizace
64123685
Valašské Meziříčí
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Helštýn - Val.Meziříčí
71245219
Valašské Meziříčí, Smetanova 1024
141
Lingua live, o.p.s.
26828863
Valašské Meziříčí, Palackého 239/49
Regionální energetické centrum, o.p.s.
26838338
Valašské Meziříčí, Vsetínská 941/78
Rozvojová agentura VIA o.p.s.
27763625
Valašské Meziříčí, Komenského 169/4a
INFOEDUCA o.p.s.
27812111
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 291/20
Společnost Minerva o.p.s.
28564197
Valašské Meziříčí, Podlesí 283
117
66934591
Studijní nadace CS Cabot
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 753
118
Nadační fond "Student"
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 101/18
SRDCE - nadační fond
68898266
Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980
ZŠ Křiţná - nadační fond
67728324
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Křiţná 167
Nadační fond Základní umělecké školy Valašské Meziříčí
68898746
Valašské Meziříčí, Komenského 67/1
Nadační fond při Mateřské škole Valašské Meziříčí, Seifertova 160, okres Vsetín,
45211281 příspěvková organizace
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Seifertova 160
Nadační fond Střední prŧmyslové školy stavební Valašské Meziříčí
44740671
Valašské Meziříčí, Máchova 628/10
Studijní nadační fond a.s. DEZA
44740867
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 753
Nadační fond při speciální škole pro sluchově postiţené
44740808
Valašské Meziříčí, Vsetínská 454/53
Nadační fond ISŠ-COP Valašské Meziříčí
60990252
Valašské Meziříčí, Palackého 239/49
Nadační fond Gymnázia Fr. Palackého
68898754
Valašské Meziříčí, Husova 146/2
62334638
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
257
44740794 Nadační fond při MŠ Kraiczova ul. 362, Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí, Kraiczova 362/11
ZŠ Ţerotínova - nadační fond
25837141
Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376
Nadační fond při ZŠ Vyhlídka
28576179
Valašské Meziříčí, Králova 380
Nadační fond ZŠ Křiţná-Podlesí ve Valašském Meziříčí "v likvidaci"
25836439
Valašské Meziříčí, ZŠ Podlesí 457
Nadační fond ALTER EGO
62335260
Valašské Meziříčí, U Vodojemu 1169
721
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Valašské Meziříčí
73632686
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Hřbitovní 366/1
Apoštolská církev, sbor Valašské Meziříčí
67728359
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Zašovská 169
Charita Valašské Meziříčí
47997885
Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345
Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí
48739677
Valašské Meziříčí, Kříţkovského 60/8
Diakonie ČCE - hospic CITADELA
73632783 Valašské Meziříčí, Ţerotínova 1421
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
47863561
Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Vrbenská 803
Církev ţivého Boha sbor Králové slávy Valašské Meziříčí
73634484
Valašské Meziříčí, Luční 1153
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Valašském Meziříčí
47658355
Valašské Meziříčí, Blahoslavova 430/3
Valašské Příkazy
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
701
MS KONČITÁ
Valašské Příkazy 30
"MOTORSPORT VALAŠSKÉ PŘÍKAZY"
22819886
Valašské Příkazy 25
FC Valašské Příkazy, občanské sdruţení
70891362
Valašské Příkazy
26606712
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
258
731
65469445
Sbor dobrovolných hasičŧ
Valašské Příkazy 9
Vápenice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
22665552
SPORT KLUB KARPATY o.s.
Vápenice 56
Váţany
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
60369680
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLOVÁCKO, Váţany - Tučapy
Váţany
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Váţany
Váţany 47
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Váţany
75072084
Váţany 20
65324927
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
259
Velehrad
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
10
141
117+118
721
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
2
8
701
Občanské sdruţení Matice Velehradská
Velehrad, Nádvoří 206
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VELEHRAD
48506125
Velehrad
Kruh přátel Základní školy Velehrad
68686528
Velehrad, Hradišťská 142
Kooperace s přírodou, o. s.
22731393
Velehrad, Salašská 269
MS Háj Velehrad-Modrá
86787101
Velehrad
27049825
731
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Hradišťská dvojka Uherské Hradiště
Velehrad, Modrá 66
Sbor dobrovolných hasičŧ Velehrad
65325044
Velehrad, Zahradní 189
Český zahrádkářský svaz Velehrad
75105705
Velehrad, Buchlovská 15
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Velehrad
71190473
Velehrad, Salašská 290
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace
70910421 Velehrad
Velehrad, Salašská 290
721
Kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje
47921871
Velehrad, Hradišťská 142
Římskokatolická farnost Velehrad
46956484
Velehrad, Nádvoří 206
Římskokatolická duchovní správa Stojanov
73633402
Velehrad, Salašská 62
61703559
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
260
Veletiny
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Veletiny
Veletiny 205
Český svaz chovatelŧ Okresní organizace Uherské Hradiště
00448796
Veletiny 132
Český svaz chovatelŧ Klub chovatelŧ drŧbeţe sebritek
70904731
Veletiny 132
65325311
Velká Lhota
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 9
6
141
117+118
721
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
7
701
Tělovýchovná jednota Velká Lhota
Velká Lhota 119
Komorní sbor Velká Lhota
27006689
Dačice, Velká Lhota 25
Občanské sdruţení Dŧm na skále
26621002
p. Valašské Meziříčí, Velká Lhota 30
MS Velká Lhota /o.Vsetín/
71243968
Velká Lhota
70904961
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Malá Lhota
Velká Lhota, Malá Lhota 35
Sbor dobrovolných hasičŧ Velká Lhota
63701596
Velká Lhota 13
721
Sbor Církve bratrské ve Velké Lhotě
26520371
Velká Lhota 102
Východomoravský seniorát Českobratrské církve evangelické
48739201
Velká Lhota 30
63701600
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
261
47658347
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě
Velká Lhota 30
Velké Karlovice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 28
27
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
6
1
1
20
701
"Lyţařský klub Razula Velké Karlovice"
Velké Karlovice 929
Sportovní klub Biatlon Velké Karlovice, o.s.
22672311
Velké Karlovice 612
Sdruţení chovatelŧ koní Zlínského kraje, o.s.
26673916
Velké Karlovice 232
Future of Velké Karlovice
26547121
Velké Karlovice 691
22737235
Myslivecké sdruţení Razula
Velké Karlovice, Ing.Pšurný Petr
Myslivecké sdruţení Léskové
47863684
Velké Karlovice, Ing.Rypl Rost.
Myslivecké sdruţení Malé Karlovice
48773557
Velké Karlovice
Dědictví Velkých Karlovic
26602962
Velké Karlovice 267
Myslivecké sdruţení Miloňov
47863692
Velké Karlovice, Kopec Miroslav
Výtvarná skupina Urgatina
47863722 Velké Karlovice, Papeţ František
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy
45211272
Velké Karlovice
Myslivecké sdruţení Vysoká Velké Karlovice
65888171
Velké Karlovice
Myslivecké sdruţení Bařinka
65469747
Velké Karlovice
Občanské sdruţení FC Velké Karlovice + Karolinka
70640378
Velké Karlovice, stadion kopané
TJ SKI-TURIST Velké Karlovice
60042141
Velké Karlovice
47863676
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
262
68898371 Tělovýchovná jednota TATRAN Velké Karlovice
Velké Karlovice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Jezerné,Velké Karlovice
63701707
Velké Karlovice 882
Sbor dobrovolných hasičŧ Tisňavy
65888332
Velké Karlovice 841
Sbor dobrovolných hasičŧ Pluskovec
65888341
Velké Karlovice, Malé Karlovice 795
ZO OSDLV v ČR, základní org. CE WOOD
66934443
Velké Karlovice 307
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Velké Karlovice
75093456
Velké Karlovice 944
Sbor dobrovolných hasičŧ Léskové
65888359
Velké Karlovice 510
Sbor dobrovolných hasičŧ U kostela, Velké Karlovice
63701693
Velké Karlovice 14
AMK Velké Karlovice
70913650
Velké Karlovice 103
OREL jednota Velké Karlovice
70238812
Velké Karlovice 686
Sbor dobrovolných hasičŧ Podťaté, Velké Karlovice
63701715
Velké Karlovice 890
Sbor dobrovolných hasičŧ ZD Velké Karlovice
63701723
Velké Karlovice
721
Římskokatolická farnost Velké Karlovice
48739511
Velké Karlovice 274
Velký Ořechov
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
6
701
T.J. Sokol Velký Ořechov
Velký Ořechov
MS Velký Ořechov
62181661
Velký Ořechov
46308962
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
263
731
Sdruţení rodičŧ a přátel školy
Velký Ořechov, Základní Škola
Český svaz včelařŧ - základní organizace
67022855
Velký Ořechov 117
Sbor dobrovolných hasičŧ Velký Ořechov
67027288
Velký Ořechov
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Velký Ořechov
70288828
Velký Ořechov 88
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Velký Ořechov, okr. Zlín
69649561
Velký Ořechov 180
721
Římskokatolická farnost Velký Ořechov
48471721
Velký Ořechov 9
61716987
Veselá
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 1
701+731
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
65822463
Sbor dobrovolných hasičŧ Veselá
Veselá 49
Věţky
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
3
701
TJ SOKOL VĚŢKY
Věţky
SK Jezdectví Kroměříţ
26648547
Věţky 41
47934166
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
264
Občanské sdruţení Lesní singulární společnost Nětčice
Věţky 3
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ TROJÁK VĚŢKY
46998047
Věţky
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Věţky
68684088
Věţky 24
47935073
Vidče
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 5
701+731
3
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
3
701
Myslivecká společnost Vidče
Vidče 452
TJ Vidče
66184673
Vidče 432
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Vidče
65469330
Vidče 184
118
Nadační fond Základní školy Vidče
47863668
Vidče 181
721
Římskokatolická farnost Vidče
48739731
Vidče 422
47863544
Vigantice
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 7
6
1
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
1
1
3
701
HVfree.net
Vigantice 90
BESKYD BIKE
26649683
Vigantice 234
26982315
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
265
Tělovýchovná jednota Vigantice
Vigantice
Sdruţení přátel poetiky se sídlem ve Viganticích
49563122
Vigantice
Myslivecké sdruţení Rysová Vigantice, o.s.
64124053
Vigantice 7
48773328
731
63701685
Sbor dobrovolných hasičŧ
Vigantice 163
141
27773574
Mládeţnická akademie Milana Baroše o.p.s.
Vigantice 248
Vítonice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
3
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
4
701
47930608
Myslivecké sdruţení Vítonice, o.s.
Vítonice 134
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO
Vítonice 46
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383399
Vítonice 37
60382970
721
47930454
Římskokatolická farnost Vítonice
Vítonice 108
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
266
Vizovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 54
701+731
141
117+118
721
48
1
3
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
11
1
6
6
30
701
Občanské sdruţení rodičŧ a přátel školy při Střední škole oděvní a sluţeb
28558715 Vizovice
Vizovice, Tyršova 874
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
27056660
Vizovice, Masarykovo nám. 1007
RC auta Vizovice o.s.
27038785
Vizovice, Říčanská 731
Občanské sdruţení Vizovické vrchy
27024661
Vizovice, Lázeňská 1104
Okrašlovací spolek Vizovice
27003205
Vizovice, Štěpská 562
Vizovice-Těchlov
26999358
Vizovice, Těchlovská 1088
SK Vizovice
26677466
Vizovice, U Stadionu 339
Klub valašských horolezcŧ
26629992
Vizovice, Lázeňská 1195
JEZDECKÝ KLUB VIZOVICE o.s.
26589192
Vizovice, Zlínská 569
Bike Hate Crew Vizovice
26546124
Vizovice, 3. května 937
CYKLOKLUB-Sdruţení pro rozvoj cykloturistiky v České republice
26526476
Vizovice, Masarykovo nám. 119
Vizovjánek - soubor valašských písní a tancŧ o.s.
Vizovice, Štěpská 871
FC Vizovice
64467287
Vizovice, Masarykovo nám. 1131
Klub cyklistŧ Vizovice
62180762
Vizovice, Poštovní 992
VIZOVICKÉ PEČIVO - občanské sdruţení
26581451
Vizovice, Pod hájem 1202
OB Vizovice, občanské sdruţení
26579596
Vizovice, 3. května 1280
Summit Ride Club
26565676
Vizovice, Sadová 1016
70416206
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
267
Sportovní klub Vizovice
Vizovice, Partyzánská 694
Sdruţení vlastníkŧ domu Komenského ul. č.914, Vizovice
68684525
Vizovice, Komenského 914
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL VIZOVICE
18154115
Vizovice, VIZOVICE 177
Gemma Marathon Orienteering
65268041
Vizovice, Masarykovo nám. 119
Skupina historického šermu Nuntius Regis
22815015
Vizovice, Krňovská 97
Sdruţení vlastníkŧ domu Komenského 913, Vizovice
66545790
Vizovice, Komenského 913
TJ HORYMÍR VIZOVICE
44004460
Vizovice, Chrastěšovská 103
Divadelní soubor Vidlo Vizovice (obbčanské sdruţení)
70867330
Vizovice, Chrastěšovská 781
Cimbálová muzika Vizovský Juráš
70881464
Vizovice, Školní 790
Mateřské centrum Batole - club
67006825
Vizovice, Slušovská 813
VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ KULTURNĚ - SPOLEČENSKÉ SDRUŢENÍ
42340144
Vizovice
"Občanské sdruţení Janova Hora Vizovice"
22823433
Vizovice, 3. května 1280
Kulturní a sportovně vzdělávací spolek META
65767110
Vizovice, Polní 921
Spolek přátel Jelínkovy slivovice
70901911
Vizovice, Razov 472
49156853
65792611
Valašský soubor písní a tancŧ VIZOVJAN
Vizovice
731
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Vizovice
Vizovice, Lípová 588
Sbor dobrovolných hasičŧ Chrastěšov
68729481
Vizovice, Chrastěšov 1
Sbor dobrovolných hasičŧ Vizovice
65822706
Vizovice, Nábřeţní 993
Orel jednota Vizovice
67027911
Vizovice, Palackého náměstí 1203
Odborový svaz KOVO Základní organizace Rostra
70955051
Vizovice, Říčanská 989
WO - Vizovice
65767241
Vizovice 10
ZO NOS PPP Rudolf Jelínek a.s.
62180738
Vizovice, Razov 472
62180835
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
268
COBI MOTORSPORT KLUB V AČR
Vizovice, Říční 412
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL DĚTÍ ŠKOLY
46277129
Vizovice, ZŠ VIZOVICE
ZO OS UNIOS
62181246
Vizovice, Zlínská 372
Klub vojákŧ v záloze Vizovice
64467015
Vizovice, P. O. Box 38
Základní organizace Českomoravského svazu při Základní škole Vizovice
75008947
Vizovice, Školní 790
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Vizovice
70288836
Vizovice, Razov 662
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Vizovice
46277404
Vizovice, Koráb 1120
Český zahrádkářský svaz, základ.organizace č. 605026 Vizovice
62180029
Vizovice, Štěpská 916
19 178 TOM ČIŢICI
71190848
Vizovice, Pardubská 217
141
Dotek o.p.s.
27664333
Vizovice, Pardubská 1194
117
Nadace města Vizovice
49157302
Vizovice, Masarykovo nám. 1007
118
Nadační fond Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
48473685
Vizovice, Zlínská 451
Nadační fond PASTELKA Základní školy Vizovice
28272862
Vizovice, Školní 790
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vizovicích
46276815
Vizovice, Palackého 364
Římskokatolická farnost Vizovice
46307851
Vizovice, Palackého 365
65822579
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
269
Vlachova Lhota
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
68729847
Sbor dobrovolných hasičŧ Vlachova Lhota
Vlachova Lhota
Vlachovice
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 10
9
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
8
701
VALAŠSKÁ KREV
Vlachovice 155
Lesy - Háj I.
26645360
Vlachovice 370
"za zdravé Valašsko"
22821503
Vlachovice, Vrbětice 109
Sportovní klub Vlachovice
15526259
Vlachovice
Klub rodičŧ a přátel školy při základní škole Vlachovice
62181556
Vlachovice, Vlachovice
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Vrbětice
65792386
Vlachovice, Vrbětice 11
Sbor dobrovolných hasičŧ Vlachovice
65792700
Vlachovice
Český svaz včelařŧ, o.s. základní organizace Vlachovice - Vrbětice
75833611
Vlachovice, Vrbětice 247
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605031 Vlachovice
61716812
Vlachovice 338
721
Římskokatolická farnost Vlachovice
62181416
Vlachovice 66
27027562
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
270
Vlčková
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 4
701+731
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
Občanské sdruţení pro klidné prostředí ve Vlčkové
Vlčková 156
TJ SOKOL VLČKOVÁ
40994830
Vlčková
26618672
731
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 605013 Vlčková
Vlčková, Kašava
Sbor dobrovolných hasičŧ Vlčková
65822811
Vlčková 1
62180576
Vlčnov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 19
17
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
2
3
12
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA VLČNOV
Vlčnov
"Občanské sdruţení rodičŧ při základní a mateřské škole ve Vlčnově"
22673342
Vlčnov 124
Sdruţení ochráncŧ přírody Vlčnov
26992591
Vlčnov 1218
Myslivecké sdruţení Dřínek Vlčnov, o.s.
62832816
Vlčnov 237
Společnost Jízdy králŧ, občanské sdruţení
16361903
Vlčnov 186
Sdruţení rodičŧ při ZŠ Vlčnov
70288968
Vlčnov 1202
Arte Natura, sdruţení pro harmonické souţití člověka s přírodou
70878005
Vlčnov 622
46254226
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
271
70417636
Záchranná brigáda kynologŧ Jihomoravského kraje České republiky
Vlčnov 1153
731
Svaz diabetikŧ ČR, územní organizace Uh. Brod
Vlčnov 727
KYNOLOGICKÝ KLUB VLČNOV
61703281
Vlčnov
ZO ČSOP Scilla Vlčnov
46254668
Vlčnov 831
Tělocvičná jednota Sokol Vlčnov
16361601
Vlčnov, Vlčnov
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Vlčnov
72026031
Vlčnov 101
Český svaz chovatelŧ Klub chovatelŧ drŧbeţe hempšírek
48491152
Vlčnov 537
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Vlčnov
65325753
Vlčnov 1111
Sbor dobrovolných hasičŧ Vlčnov
65325290
Vlčnov 250
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ, ZO VLČNOV
44019114
Vlčnov 1135
117
Nadační fond Školáček
27710246
Vlčnov 1214
721
Římskokatolická farnost Vlčnov
46256610
Vlčnov 118
61704024
Vrbka
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
701
18189482
TJ SOKOL VRBKA
Vrbka, VRBKA
Občanské sdruţení KRYLIAS
Vrbka 41
Sdruţení přátel koní a dětí Tabarky
68081961
Vrbka 58
66545544
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
272
731
65274482
Sbor dobrovolných hasičŧ
Vrbka 2
Vsetín
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 244
701+731
141
117+118
721
217
6
9
12
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
55
9
20
29
131
701
Tělovýchovná jednota Zbrojovka Vsetín
Vsetín, Rokytnice, Na Lapači 297
Automotoklub Vsetín II.
48772917
Vsetín, Pod Strání 1015
VK AUSTIN Vsetín
49563254
Vsetín, Rokytnice, Na Lapači
Fotbalový klub Vsetín o.s.
62334697
Vsetín, Tyršova 1033
DVD Klub
22737278
Vsetín, Svornosti 1664
GODZZILABIKES
22738428
Vsetín, Svornosti 1811
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
22676759
Vsetín, Rokytnice, Na Lapači 394
DANTIEN o.s. Společnost pro studium lidského potenciálu a tradičních
22681922 metod rozvoje osobnosti
Vsetín, Jiráskova 1817/74
Valašská rekreologická společnost, o.s.
22689834
Vsetín, Pod Zakopanicŧ 170
Dareband o.s.
22693785
Vsetín, Těšíkov 24
SK BADMINTON Vsetín, o.s.
22674535
Vsetín, Horní Jasenka 119
Mini Fan Film Studio, o. s.
28559525
Vsetín, Stará Cesta 1786
Líska - občanské sdruţení pro environmentální vzdělávání, výchovu a
28558863 osvětu ve Zlínském kraji
Vsetín, Záviše Kalandry 1095
WALLACHIAN o. s.
28554515
Vsetín, Na Rybníkách 1312
Pěvecký sbor POLANKA, o. s.
28551893
Vsetín, MUDr. Františka Sovy 65
00536024
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
273
Občanské sdruţení Aver dţivipen
Vsetín, Turkmenská 1612
Občanské sdruţení 155. horolezecký oddíl Vsetín
27058221
Vsetín, Luční 1990
Občanské sdruţení Pro kuţelky Vsetín
27048446
Vsetín, Turkmenská 835
Okresní fotbalový svaz Vsetín, občanské sdruţení
27029018
Vsetín, Mostecká 362
HAFERA
27026221
Vsetín, Ohrada 1850
SNOWBOARD TEAM JASENKA
27014363
Vsetín, 4. května 175
POTÁPĚČSKÝ KLUB VSETÍN
27003191
Vsetín, Horská 1934
"Enter"
27002063
Vsetín, Rokytnice, Michala Urbánka 437
FOTOKLUB VALAŠSKO
26999188
Vsetín, Ohrada 1868
Palma
26991446
Vsetín, Mládí 1559
Jadernice
26989611
Vsetín, Malý Skalník 1398
Sportovní klub PLANET BIKES
26989841
Vsetín, Mládí 1563
Taneční skupina KOTÁR
26678128
Vsetín, Školní 1729
Valašská filmová společnost (VAFIS)
26669145
Vsetín, Na Výsluní 393
CENTRUM PRO SENIORY ve Vsetíně
26660300
Vsetín, Smetanova 266
CYRILLOS
26653826
Vsetín, Dětská 1840
Šimon band
26647982
Vsetín, Štěpánská 1514
Screps
26649659
Vsetín, Štěpánská 1514
AMFOLKFEST
26644584
Vsetín, Sušilova 1335/77
PROSPORT TRADE
26641437
Vsetín, Ohrada 1878
Občanské sdruţení Alfa Vsetín
26638649
Vsetín, Pod Strání 1776
Občanské sdruţení V-club
26635909
Vsetín, Smetanova 1533
26631539 Adorea-dobrovolnické centrum Vsetín, o.s., Vsetín, Tyršova 1271
27059120
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
274
MS ALCES
Vsetín, Slovenská 2032
Asociace ASAT
26617111
Vsetín, Smetanova 1101
Valašský orchestr lidových nástrojŧ
26616548
Vsetín, Sychrov 53
MS Jasenka, o.s.
26616131
Vsetín, Horní Jasenka 194
Letokruhy, o.s.
26612780
Vsetín, Tyršova 1271
Squash v pohodě
26611562
Vsetín, Na Příkopě 797
Veselá bída
26604027
Vsetín, Luh 1785
Futsalový klub Valašské Tornádo Vsetín
26604078
Vsetín, Horní Jasenka 259
SKI TEAM VSETÍN
26602041
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 190
Sdruţení hokejbal-Vsetín
26600137
Vsetín, Pod Strání 1776
Křesťanské centrum víry Vsetín
26593629
Vsetín, Bratří Hlavicŧ 144
Cech taxi Vsetín
26550504
Vsetín, Smetanova 970
OFF ROAD 4x4
26548976
Vsetín, Ohrada 1878
VITTIMA
26541408
Vsetín, Na Kamencoch 1237/24
Rodinné a mateřské centrum Vsetín, občanské sdruţení
26534703
Vsetín, Jasenice 943
Divadelní soubor XNĚDKU VSETÍN
26526395
Vsetín, Jiráskova 1813/57
DOMOV JITKA
26517272
Vsetín, Jasenická 1362
Regionální pěvecké centrum Vsetín
69211787
Vsetín, Tyršova 1328
KLUB NEZÁVISLÝCH OCHRÁNCŦ HORNOVSACKA
75075717
Vsetín, Na Příkopě 814
"folková skupina Vrkoč"
48773531
Vsetín, Jasenická 1796/26
Myslivecké sdruţení Nivka - Semetín, o.s.
62335391
Vsetín, Semetín 1464
Rodičovské sdruţení Na cestě
70907668
Vsetín, Turkmenská 1612
42866081 Klub přátel dětí a mládeţe-LUHÁK, Vsetín, Jasenická 1544
26622475
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
275
Fotoklub Vsetín
Vsetín, Pod Ţamboškou 1182
OBČANÉ PROTI ZÁVISLOSTEM o.s.
22726357
Vsetín, Rokytnice, Okruţní 454/18
"Cesta domŧ o.s."
22721975
Vsetín, Lidická 1974
Sdruţení rodičŧ a přátel ZUŠ Vsetín
26575728
Vsetín, Podsedky 285
Valašský šachový klub mládeţe, občanské sdruţení
26570726
Vsetín, Druţstevní 1765/10
"Vsetínská hudební společnost"
26561328
Vsetín, Ohrada 1865
Rackleton klub Vsetín, o.s.
26558238
Vsetín, Na Příkopě 797
Pohoda VSC o.s.
26558700
Vsetín, Bratří Hlavicŧ 145
Vsetínsport o.s.
26558696
Vsetín, 4. května 1220
Hokejový klub Vsetín - ţeny
26554992
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 197
VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ JEDNOTA PALACKÝ
00458902
Vsetín
VODO Vsetín - sportovní činnost/hokej/
42866162
Vsetín
Rodičovské sdruţení při ZŠ Trávníky
44740476
Vsetín, Trávníky
Jitřenka, o.s.
22822437
Vsetín, Smetanova 971
Sdruţení akcionářŧ Zbrojovky
48772933
Vsetín
Zákl.org.od.svazu Unios Stav.bytové druţ. Vsetín
62334387
Vsetín, Štěpánská 967
Klub BIATLON BOBRKY
62334476
Vsetín, Rokytnice 439
TJ, klub házené Zbrojovka Vsetín
64112357
Vsetín, Lapač
Tělovýchovná jednota, klub házené Zbrojovka Vsetín
64123537
Vsetín, Rokytnice, sportovní areál Lapač
MINI GOLF CLUB VSETÍN
69211515
Vsetín
DELTA KLUB VSETÍN
66934630
Vsetín, Smetanova 1484
Sportcentrum Bobrky
70888477
Vsetín 1
70894159 CIMO BIKE TEAM, Vsetín, Mostecká 367
22726624
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
276
FANS CLUB hokejového klubu Vsetín
Vsetín, Sportoní Areál LAPAČ
Hokejbalový klub Vsetín
66184606
Vsetín, Pod Strání 1776
DELTA KLUB Vsetín
66184690
Vsetín
Rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Sychrov
26638053
Vsetín, MUDr. Františka Sovy 97
EWH REJNOCI Zlín o.s.
22820558
Vsetín, Luh 1806
Společenstvo hostinských ţivností města Vsetína VSEHOST
45211612
Vsetín
Divadelní sdruţení Kohutek, Vsetín
48773263
Vsetín, Těšíkov 1174
Pěvecké sdruţení valašských učitelek
48773841
Vsetín
SK Křídla Valachŧ
60042524
Vsetín, Svárov 936
Klub českých turistŧ, oblast Valašsko
66184240
Vsetín, Svárov 1082
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při ZŠ Vsetín Luh
65888464
Vsetín, ZŠ Luh
BLIZZARD SK Vsetín
65891074
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 190
ORIENT KLUB VSETÍN
44740590
Vsetín
Myslivecké sdruţení
48739391
Vsetín, Rokytnice
Valašský aeroklub
62334468
Vsetín, Pod Zakopanicŧ 188
SKATE KLUB VSETÍN
65891171
Vsetín, Smetanova 1056
Sportovní klub tradičních bojových umění Vsetín
66184380
Vsetín, Rokytnice, Pod Ţamboškou 252
FC Semetín
68898657
Vsetín, Semetín
Blackbirds
69211655
Vsetín, Záviše Kalandry 1290
KT Sport klub Kotrla Tkadlec
48773484
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 190
Country kapela Gympleři Vsetín
69211876
Vsetín, Luční, p. Martin Koţich 2008
Klub přátel Junáka Vsetín
67728057
Vsetín, Smetanova 818
69211809 Sdruţení pro výchovu a vzdělání "Luháček", Vsetín, Stará Cesta 1832
66184436
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
277
Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín
Vsetín, Mostecká 367
KLUB PŘÁTEL OHRADY
22818197
Vsetín, Ohrada 1836
LONG HEALTHY LIFE (společnost pro zdravý dlouhý ţivot)
22832459
Vsetín, Smetanova 1244
LEDŇÁČEK - sdruţení pro výchovu a vzdělávání
14612372
Vsetín, Jiráskova 419
Občanské sdruţení JASÉNKA - Vsetín
66184398
Vsetín, Sychrov 53
Sportovní klub Balloons Propag Vsetín
66934605
Vsetín, Pod Ţamboškou 1509
Klub DELTA MORAVA VSETÍN
65469585
Vsetín
Sdruţení rodičŧ při ZŠ Pod Skalkou
67728316
Vsetín, Pod Skalkou 293
Místní automotoklub Vsetín II.
18055362
Vsetín, Pod Strání 1015
Základní organizace odborového svazu UNIOS Zásobování teplem a.s.
64123774
Vsetín, Jasenická 1828
Regionální sdruţení Českého svazu tělesné výchovy Vsetín
00436101
Vsetín, Svárov 1082
FOTO - FILM - KLUB
45211477
Vsetín, Na Kamencoch 1237
Svaz diabetikŧ ČR územní organizace Vsetín
49563327
Vsetín
Občanské sdruţení Romŧ
62334433
Vsetín, Hlásenka 788
Klub sportovního potápění
48773336
Vsetín, Pod Strání 1308
Křesťanské společenství Vsetín - Zahrada Páně
60990236
Vsetín, Jasenická 728
Základní kynologická organizace Horní Lideč
66934524
Vsetín, Pod vršky 43
TOUCH A QUARTER SQUARE DANCING CLUB
70238731
Vsetín, Zahradní 1627
Autoklub České republiky Vsetín - město
65469372
Vsetín, Pod Pecníkem 1015
NOVA,SDRUŢENÍ OBČANU
42865808
Vsetín, Ohrada 1858
Občanské sdruţení Mládeţ v tísni
48739367
Vsetín, Smetanova 1137
TANCKLUB VSETÍN
60042567
Vsetín, Dŧm Kultury
65888197 PRÁCE A VLAST NAPŘESROK, Vsetín, Ohrada 1873
00533815
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
278
Sdruţení pěstounských rodin
Vsetín, Druţstevní 1569
Divadlo 6KA
67727948
Vsetín, Mostecká ( Lidový dŧm) 386
T-BOZ VSETÍN
70238448
Vsetín, Kulturní zařízení
Školní rada při ZŠ Rokytnice
44740492
Vsetín, Rokytnice
Pěvecký sbor SONET
47997711
Vsetín, Rokytnice, Pod Bečevnou 172
Orchestrální sdruţení Vsetín
48773611
Vsetín, Dŧm Kultury
Občanské sdruţení KVaK
70880794
Vsetín, Svárov, Masarykova veř.knihovna 714
RADIOKLUB OK2KJT VSETÍN
45211302
Vsetín, Jasenice 527
Občanské sdruţení Jasenka
62334522
Vsetín, Dolní Jasenka 830
LUMÍR - muţský pěvecký sbor, občanské sdruţení
66184312
Vsetín, Svárov 1080
P.E.A.L. - PEOPLE,EARTH,ANIMALS,LIFE
66184703
Vsetín, Mostecká
Občanské sdruţení pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada
69211647
Vsetín, Ohrada 1876
Občanské sdruţení BALVAJ
70640360
Vsetín, Sušilova, p.Milan Ščuka 1335/32
Otevřené sdruţení
16627768
Vsetín, P.Kupčík
Valašský krŧţek jazzový Vsetín
65891589
Vsetín, Svárov
Občanské sdruţení ŠTĚPÁN
66184410
Vsetín, Slovenská 2012
Občanské sdruţení PRO VSETÍN
69211523
Vsetín, Jasenická 1795
SKI KLUB MEZ Vsetín
14612062
Vsetín, Mostecká 367
Myslivecké sdruţení Vsetín,Jasenka
48739359
Vsetín
Tělovýchovná jednota Slovan
48773361
Vsetín, Dolní Jasenka 171
Singularisté města Vsetína
48773581
Vsetín
Sportovní klub policie
60990104
Vsetín, Hlásenka 1516
68898614 FERNET KLUB Vsetín, Vsetín, Dolní Jasenka 776
66184291
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
279
Sportovní klub rekreačních sportŧ Vsetín
Vsetín, Potoční 171
Filmový klub ve Vsetíně
65469542
Vsetín, Svárov /kino Vatra
HOKEJOVÝ KLUB - HC ZBROJOVKA VSETÍN
41084926
Vsetín
Volejbalový klub MEZ Vsetín
43963811
Vsetín, Sokolovna
Klub přátel tanečního oboru ZUŠ Vsetín
45211264
Vsetín, Podsedky 285
Sportovní klub KOBRA Vsetín
68898274
Vsetín, Dolní Jasenka 776
Křesťanské občanské sdruţení ve Vsetíně
70877432
Vsetín, Na Výsluní, p.Ema Uhříková 350
Skupina historického šermu VALMONT
64123090
Vsetín, Druţstevní 1765
Křesťanské sdruţení BENJAMIN, pobočka Vsetín
65891091
Vsetín, Bratří Hlavicŧ 68
Regionální energetické centrum - zkráceně REC
68898584
Vsetín, Vsetínská, Hvězdárna 78
Tělovýchovná jednota ALCEDO
69211744
Vsetín, Jiráskova 419
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportŧ ČR 44740999 Zbrojovka Vsetín
Vsetín, Jasenice
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí ZŠ Jablŧnka
68898720
Vsetín, Na Láni, Základní škola 306
Tělocvičná jednota Sokol
62334964
Vsetín, Na Příkopě 814
Nohejbal klub Vsetín
68898487
Vsetín, Jiráskova, p.Tomáš Srněnský 1816
Klub českých turistŧ Vsetín
47863587
Vsetín, Potoční 171
Klub vojákŧ v záloze Vsetín - město
64124177
Vsetín, Rokytnice 244
Klub přátel a absolventŧ Masarykova gymnasia
00533793
Vsetín, Dr.Krystýnek
Občanské sdruţení NA CESTĚ
70640548
Vsetín, Palackého 138
Občanské sdruţení Romani godţi
28555066
Vsetín, Jiráskova 409/1
Horkovzdušné balóny Vsetín, o.s.
27043801
Vsetín, Sychrov 101
EFEKT, o.s.
27032680
Vsetín, Semetín 1464
69211591
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
280
Ohýřov
Vsetín, ul.Smetanova 922
AGARTA
27002438
Vsetín, Ohrada 1897
JUDO Valašsko o.s.
26671671
Vsetín, Rokytnice 446
Materna - občanské sdruţení
26667746
Vsetín, Rokytnice 451
Radioklub Moravia Garant
26659123
Vsetín, Pod Ţamboškou 1036
Sportovní klub EDIE team Vsetín
26647036
Vsetín-Ohrada,ul.gen.Klapálka 1878,Areál TJ MEZ
Valašský sportovní klub Vsetín
26588331
Vsetín, Ţerotínova 1321
Divadlo v Lidovém domě
26583283
Vsetín, Mostecká č.p. 326
AAA MusicLand
26545977
Vsetín, Smetanova 922
Spolek pro zachování Valašských tradic
26524902
Vsetín, Semetín 1656
Myslivecké sdruţení Vsetín-Jasenice, o.s.
48739634
Vsetín-Jasenice 1415
27003884
41084713
Valašské folklorní sdruţení
Vsetín
"Tabáskova partyja o.s."
Vsetín, Sychrov 128
KADLUB o. s.
26575353
Vsetín, Hrbová-Mládí 1572
Stráţce valašských tradic
26571366
Vsetín, Semetín 1737
KOTRLA RACING
22826599
Vsetín, Semetín 1270
Sdruţení semetínských matek
22828494
Vsetín, Semetín 1656
731
Český zahrádkářský svaz územní sdruţení Vsetín
00433985
Vsetín, Mostecká 367
ZO OS KOVO ZBROJOVKA Vsetín, a.s.
14612291
Vsetín, Jasenice 1254
ZO Českého zahrádkářského svazu
60042192
Vsetín, Jasenka
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Vsetín
62334654
Vsetín, Konečná 1176
AMK RALLYE KLUB VSETÍN
60042125
Vsetín, Bratří Hlavicŧ 127/7
26579251
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
281
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek Vsetín
Vsetín, Druţstevní 1646
Sbor dobrovolných hasičŧ Dušná
63701464
Vsetín, Jasenka 168
Asociace víceúčelových ZO technických sportŧ a činností, ZO Vsetín-město
66934729
Vsetín, Pod Zakopanicŧ 188
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vsetín - Hluboké
69211833
Vsetín, MUDr. Fr. Sovy, p.D.Procházková 65
Český zahrádkářský svaz, základní organizace č.2 Vsetín - Luh
70949611
Vsetín, Josefa Sousedíka 1160
Asociace školních sportovních klubŧ ČR, Školní sportovní klub při Základní
71187952 škole Luh, Jasenická ul.1544, Vsetín
Vsetín, Jasenická 1544
Český zahrádkářský svaz, ZO Vsetín - Hanţlov
71211713
Vsetín, Stará Cesta 1090
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vsetín - Rybníky 1
71212825
Vsetín, Konečná 1179
ZO OS Heliotherm s.r.o. Vsetínské sklárny, Vsetín
44740859
Vsetín, Turkmenská 645
TOM 19058 SKORCI
71196587
Vsetín, Smetanova 1061
Odborový svaz dopravy Výbor základní organizace ČSAD Vsetín a.s.
62334620
Vsetín, Ohrada 791
Sbor dobrovolných hasičŧ Semetín
63701502
Vsetín, Semetín 1720
Český zahradkářský svaz základní organizace Vsetín-U splavu
70038325
Vsetín, Na Plavisku 1234
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vsetín - Zbrojovka
70907111
Vsetín, nám. Svobody 1321/68
Nezávislý odbor.svaz Policie ČR Okresní ředitelství Vsetín
47863617
Vsetín, Hlásenka
ZO OSZ PTNS Česká pošta s.p.obvod Vsetín
62334573
Vsetín, Mostecká 1144
Místní automotoklub Jablŧnka
60042168
Vsetín, Sychrov 88
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Horní Jasenka
65469551
Vsetín, Sychrov 60
Sbor dobrovolných hasičŧ Vsetín-město
63701405
Vsetín, Luční 1989
Česká numismatická společnost pobočka ve Vsetíně
64123081
Vsetín
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vsetín Potŧčky Mez
70238766
Vsetín, Příčná, p.Zdeněk Sedláček 1777
Okresní výbor Českého svazu včelařŧ Vsetín
00435074
Vsetín, Rybníky 1677
67777902
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
282
Odborový svaz KOVO, Základní organizace při TES Vsetín
Vsetín, 4. května 1295
Sbor dobrovolných hasičŧ Rokytnice
63701511
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 183
Český zahrádkářský svaz, ZO Vsetín-Potŧčky II.
65469704
Vsetín, Potŧčky
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vsetín Janišov
65888511
Vsetín, Sychrov - Jiří Martiš 85
Svaz tělesně postiţených v České republice,o.s.místní organizace
66184266
Vsetín, Na Kamencoch 1332
OKRESNÍ VÝBOR SČDO VSETÍN
00432113
Vsetín
KLUB MODELÁŘŦ - VSETÍN
75142155
Vsetín, Pod Pecníkem 1310
Asociace víceúčelových základních organizací technických sportŧ a činností ZO
75144948 Vsetín - město
Vsetín, Jabloňová 22
Český svaz zahrádkářŧ a ovocnářŧ ZO Vsetín Tataláky
75148196
Vsetín, Štěpánská 1882
ZO ČZS MEZ VSETÍN
72029498
Vsetín
ZO Odborového svazu státních orgánŧ a organizací Výbor ZO Městský úřad, 755
71211357 01 Vsetín, Svárov 1080
Vsetín, Svárov 1080
Asociace TOM ČR, TOM 19190 TROJKA VSETÍN
75060531
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 153
KVZ Zbrojovka Vsetín
64124151
Vsetín, Josefa Sousedíka 1430
Český rybářský svaz - míst.organizace Vsetín
18050506
Vsetín, poštovní přihrádka 36
Autoklub RS-Vsetín v AČR
75059690
Vsetín, Bratří Hlavicŧ 127
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz, základní organizace
66934435
Vsetín, Jasenická 1796
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny
65734947
Vsetín, Smetanova 841
Základní organizace Odborového svazu DLV, Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
66184797
Vsetín, Jasenická 1106
ZO OS prac.peněţnictví a pojišťovnictví Komerční banka a.s.
65733801
Vsetín, Mostecká 364
ZO ČZS " POD ČUPEM" VSETÍN
67727841
Vsetín, Smetanova (p.Oldřich Štroblík) 1334/15
Základní organizace Odborového svazu hasičŧ Vsetín
71239600
Vsetín, Havlíčkova 327
14612275
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
283
64124070 Svaz tělesně postiţených v České republice,o.s. okresní organizace
Vsetín, Na Kamencoch 1332
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví ČR Okresní nemocnice
67728383 Vsetín
Vsetín, Nemocniční 955
Občanské sdruţení Den pobočka Vsetín
70238871
Vsetín, Podsedky 950
ZO OS STAVBA,STŘEDISKO PRAKT.VYUČOVÁNÍ VSETÍN
43963838
Vsetín, 4.KVĚTNA
Základní organizace odborového svazu UNIOS Technické sluţby Vsetín
65888456
Vsetín, Jasenice 528
ROSKA VSETÍN, region.org.Unie Roska v ČR
75060230
Vsetín, Smetanova 1484
Český svaz chovatelŧ Základní organizace chovatelŧ okrasného ptactva Vsetín
70238545
Vsetín, Sychrov 128
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, středisko Vsetín
41084624
Vsetín, Záviše Kalandry 1290
ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o.s.
43963862
Vsetín, Horní Jasenka 119
Úřad oblastního spolku Českého červeného kříţe ÚOS ČČK
48773883
Vsetín, 4. května 252
Sdruţení hasičŧ ČMS Okresní sdruţení hasičŧ Vsetín
63701456
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 413
ZO-odborový svaz pracovníkŧ justice,Okresní soud
62334506
Vsetín, Horní náměstí 5
KČT VALAŠSKO Vsetín
65891180
Vsetín, Jiráskova 1816
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
republiky, Sociální sluţby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353,
42865913
755 01 Vsetín
Vsetín, Záviše Kalandry 1353
SH ČMS - Krajské sdruţení hasičŧ Zlínského kraje
71167498
Vsetín, Rokytnice 413
ZO Odborového svazu pracovníkŧ obchodu ZV Jednota spotř.druţstvo
60042494
Vsetín, Smetanova 1110
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, okres Vsetín
Vsetín, Záviše Kalandry 1290
Sbor dobrovolných hasičŧ Jasenka
63701481
Vsetín, Jasenka 18
Český zahradkářský svaz, základní organizace Vsetín - Amerika
70640408
Vsetín, Rokytnice, Amerika
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Za díly, Vsetín
70917981
Vsetín, Rokytnice, Okruţní 411
TOM 7331 Vsetín
71197451
Vsetín, Ohrada 1834
62334841
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
284
3. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
Vsetín, Generála Klapálka 620
AutoMotoKlub Rallye Sport - Vsetín
75003198
Vsetín, Dolní Jasenka 744
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace
70928681
Vsetín, Na Kamencoch 1332
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Vsetín - Rokytnice
71162275
Vsetín, Rokytnice, Okruţní 449
Český zahrádkářský svaz základní organizace Zahrádkářská osada Vsetín70957819 Jasenice
Vsetín, Na Kamencoch 1237
Česká lesnická společnost, Základní pobočka Vsetín (při LČR LS Vsetín)
71216481
Vsetín, U Skláren 781
141
Soukromá mateřská škola Štěpán, o.p.s.
25830007
Vsetín, Slovenská 2012
Společnost pro komunitní práci Vsetín o.p.s.
26838354
Vsetín, Svárov 1080
Zdislava Vsetín, o.p.s.
26870011
Vsetín, Tyršova 1271
HC VALAŠI, o.p.s.
27782107
Vsetín, Rokytnice, Na Lapači 394
Azylový dŧm pro ţeny a matky s dětmi o.p.s.
25909614
Vsetín, Hrbová 1561
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
26863081
Vsetín, Horní náměstí 3
117
Nadace pro dlouhodobě nemocné, Vsetín
62334549
Vsetín, Lidická 1974
Nadace Masarykova gymnázia
47658550
Vsetín, Tyršova 1069
Nadace Valašský svět
65891511
Vsetín, Sušilova 1610
118
Nadační fond Střední prŧmyslové školy strojnické a Středního odborného učiliště
25823761 Vsetín
Vsetín, Pod Strání 1776
Nadační fond JUDr. Aleny Šlinzové
62335359
Vsetín, Bratří Hlavicŧ 99
Nadační fond SOUz Vsetín "v likvidaci"
69211752
Vsetín, Záviše Kalandry 1095
Nadační fond Základní školy Vsetín - Sychrov "v likvidaci"
44740611
Vsetín, Sychrov 97
Nadační fond vzdělávací a výchovný
49563343
Vsetín, Jasenice 1521
68898410
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
285
25868934
Nadační fond SOU
Vsetín, Turkmenská 1612
721
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Vsetín
Vsetín, Palackého 152
Sbor Bratrské jednoty baptistŧ ve Vsetíně
64123766
Vsetín, Rokytnice, Rokytnice 273
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně
26520389
Vsetín, Horní Jasenka 102
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (dolní sbor)
47659068
Vsetín, Palackého 153
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Vsetíně (horní sbor)
47658657
Vsetín, Palackého 156/17
Křesťanský sbor Vsetín
26522900
Vsetín, Podsedky 14
Svědkové Jehovovi - sál Království Vsetín
67728243
Vsetín, Pod Ţamboškou 167
Charita Vsetín
44740778
Vsetín, Horní náměstí 135
Římskokatolická farnost Vsetín
48739341
Vsetín, Horní náměstí 134
Diakonie ČCE - středisko Vsetín
73633178
Vsetín, Strmá 34/2
Apoštolská církev - křesťanské centrum Vsetín
73634107
Vsetín, Rokytnice, Michala Urbánka 437
Sbor Církve bratrské ve Vsetíně - Maják
73634506
Vsetín, Smetanova 1484
65888499
Všemina
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 8
701+731
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
6
701
AZ Všemina, o.s.
Všemina 300
Tenis klub Všemina, o.s.
22661867
Všemina 300
Spolek Za starou Moravu
26611295
Všemina 120
22668179
46307290 MS Všemina, Všemina 185
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
286
46276122
T.J. Sokol Všemina
Všemina
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Všemina
Všemina
Český zahrádkářský svaz ZO Všemina
75089459
Všemina 52
721
Římskokatolická farnost Všemina
46311394
Všemina 81
65823478
Vysoké Pole
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
7
701
Místní akční skupina Ploština
Vysoké Pole 118
Sdruţení přátel Vysokého Pole
26637359
Vysoké Pole 118
Sdruţení přátel pozŧstalých Ploština-Ryliska
26657481
Vysoké Pole č.118, budova Obecního úřadu
MS Ploština Vysoké Pole
49158287
Vysoké Pole
T.J. Vysoké Pole
46311742
Vysoké Pole
731
KČT Vysoké Pole - Klášťov
75116952
Vysoké Pole 252
Základní kynologická organizace 649 Vysoké Pole
70843864
Vysoké Pole 118
Sbor dobrovolných hasičŧ Vysoké Pole
65822404
Vysoké Pole 101
27000354
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
287
Vyškovec
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
731
72050438
ZO ČSOP ZACHRAŇ ORCHIDEJ
Vyškovec 62
Zádveřice - Raková
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 13
12
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
11
701
26565781 Klub pro turistiku, přírodu a ţivotní prostředí, občanské sdruţení
Zádveřice-Raková, Raková 3, 763 12
SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH VLASTNÍKŦ LESNÍ,ZEMĚDĚLSKÉ A
46277382 PASTVINÁŘSKÉ PŦDY SE SÍDLEM V ZÁDVEŘICÍCH
Zádveřice-Raková
"KARPATRIA - společnost pro rozvoj turistiky"
Zádveřice-Raková 210
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZÁDVEŘICE
40942546
Zádveřice-Raková
Stáj MEVRIN
27002179
Zádveřice-Raková 450
Myslivecké sdruţení
46277439
Zádveřice-Raková
Sdruţení singálních vlastníkŧ lesní pŧdy Raková
48472191
Zádveřice-Raková 33
70873798
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Zádveřice
Zádveřice-Raková, Raková 399
Sbor dobrovolných hasičŧ Raková
65792688
Zádveřice-Raková, Raková 63
71248218 Ranch Lucky Valley, Zádveřice-Raková 8
65793081
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
288
ČZS ZO Raková
Zádveřice-Raková, Raková, Santraţiny 343
MOTOCAR SPORT - Club v AČR
62182552
Zádveřice-Raková 202
721
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Zádveřicích - Rakové
46311050
Zádveřice-Raková 139
75102030
Zahnašovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
5
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
3
701
AERO RALLY TRABI VYŠKOV aneb vše co létá,jezdí-třeba i plave s ...
Zahnašovice 69
MS Doubrava Zahnašovice
47935014
Zahnašovice 106
TJ SLAVOJ ZAHNAŠOVICE
47935006
Zahnašovice
26664763
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO
Zahnašovice
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414210
Zahnašovice 126
60382988
Záhorovice
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 7
7
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
3
701
27047997
Muškařský sportovní klub Bojkovice o.s.
Záhorovice 153
48491403
SDRUŢENÍ SINGULÁRNÍCH PODÍLNÍKŦ ZÁHOROVICE
Záhorovice
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
289
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JZD ROZVOJ ZÁHOROVICE
Záhorovice
Sdruţení rodičŧ a přátel školy
70858551
Záhorovice 164
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ MODRÁ VODA, ZÁHOROVICE
46256792
Záhorovice
48506516
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Záhorovice
Záhorovice 336
AUTOMOTOKLUB ZÁHOROVICE
46254510
Záhorovice
65325362
Záříčí
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
Myslivecké sdruţení Záříčí, o.s.
Záříčí 227
T.J. Haná Záříčí
63458683
Záříčí
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414007
Záříčí 227
47930373
Zástřizly
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 1
1
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
701
63414520
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Zástřizly 3
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
290
Zašová
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 21
701+731
18
141
117+118
721
3
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
16
701
"Vize Zašová, o.s."
Zašová 465
RÁJ - obec Veselá, o.s.
22672362
Zašová, Veselá 38
Chatová osada Hustopeče
26999722
Zašová 595
22691804
TJ Zašová
Zašová
Základní kynologická organizace Zašová
65891082
Zašová
CYKLON P.I.V.O.
70825301
Zašová 593
MOTOCROSS-CLUB-ZAŠOVÁ
64124088
Zašová 501
Tělovýchovná jednota Veselá
44740824
Zašová, Veselá 117
Myslivecké sdruţení Sovinec
60990473
Zašová
Tenisový klub ZAŠOVÁ
00575283
Zašová 149
Místní akční skupina Roţnovsko
27034925
Zašová 36, Obecní úřad
"Občanské sdruţení Mariánský pramen ve Stračce"
26596458
Zašová 44
Klub TEMPO Zašová
67728227
Zašová, OÚ
731
OREL jednota Zašová
65891449
Zašová, Veselá 727
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Stříteţ nad Bečvou
75043092
Zašová 114
Sbor dobrovolných hasičŧ Veselá
65469321
Zašová, Veselá 133
Sbor dobrovolných hasičŧ Zašová
65469348 Zašová 37
44740883
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
291
66934346
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Zašová
Zašová 291
721
Svědkové Jehovovi - sál Království Roţnov pod Radhoštěm
Zašová 216
Římskokatolická farnost Veselá u Valašského Meziříčí
48739651
Zašová, Veselá 28
Římskokatolická farnost Zašová
48739669
Zašová 44
67727905
Zborovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 12
10
141
117+118
721
2
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
1
8
701
TJ PILANA ZBOROVICE
Zborovice
KLAPKA, o. s.
22668969
Zborovice, Sokolská 211
TJ MEDLOV
47934760
Zborovice, Medlov 102
Myslivecké sdruţení Zborovice - Medlov
75023687
Zborovice, Hlavní 1
18190171
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Zborovice, Medlov 101
TJ SOKOL ZBOROVICE
47930039
Zborovice, Sokolská 230
Základní organizace Odborového svazu KOVO Pilana Zborovice
63414856
Zborovice, Hlavní 51
Pionýrská skupina Zborovice
67006540
Zborovice, Sokolská zahrada
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO ZBOROVICE
63459175
Zborovice, Sokolská 260
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414813
Zborovice, Nerudova 135
721
Náboţenská obec Církve československé husitské ve Zborovicích
60575603
Zborovice, Sokolská 235
63459469
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
292
18190383
Římskokatolická farnost Zborovice
Zborovice, Hlavní 11
Zděchov
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 8
701+731
7
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
7
701
22667024
Chatoviště Zděchov-Vlčnov, o.s.
Zděchov 175
Tělovýchovná jednota Sokol Zděchov
Zděchov
Valašský region - asociace domácí péče ČR
66934567
Zděchov 104
MS Dolina-Zděchov
75091461
Zděchov
T.J. Sokol Zděchov
Zděchov
731
Sbor dobrovolných hasičŧ
63701804
Zděchov 211
Český svaz chovatelŧ Klub chovatelŧ holubŧ koburských skřivanŧ a římanŧ
71226311
Zděchov 128
AVZO TSČ ČR ZDĚCHOV
47997800
Zděchov 222
721
Římskokatolická farnost Zděchov
48739472
Zděchov 104
68898703
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
293
Zdounky
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
141
Počet NNO: 27
25
1
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
3
2
22
701
Myslivecké sdruţení Dubina Nětčice
Zdounky, Nětčice 26
JK farma Divoky o.s.
26595478
Zdounky, Divoky 70
DELFÍNEK
26591545
Zdounky, Farská 420
60574640
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZDOUNKY, o.s.
Zdounky, Cvrčovská 435
Jezdecký klub ToMa Nětčice o.s.
22819932
Zdounky, Nětčice 92
Jezdecká stáj Michaela Fojty o.s.
27020797
Zdounky, Cvrčovice 53
ŠK Lion Zdounky
64439887
Zdounky
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ JARO ZDOUNKY
47933658
Zdounky, Nádraţní 375
ZÁJMOVÉ SDRUŢENÍ VÝROBCŦ MRAŢENÝCH KRÉMŦ
63414546
Zdounky, Zborovská 253
Jezdecký klub PARÁDA Skrţice o.s.
27053385
Zdounky, Skrţice 37, Farma Skrţice
18189865
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Zdounky, Nětčice 22
ČESKÝ SVAZ VČELAŘŦ
60383143
Zdounky 17
ZO NOS PPP NANUK Zdounky
60383160
Zdounky, Zborovská 253
Sbor dobrovolných hasičŧ
65270258
Zdounky, Divoky 15
ZO ČSOP DIVOKY "OBČANSKÉ SDRUŢENÍ"
47935758
Zdounky, Tyršova 266
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
63414490
Zdounky, Cvrčovice 72
Český zahrádkářský svaz ZO Divoky
65270282
Zdounky, Divoky, Divoky
63414198
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
294
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZDOUNKY
Zdounky, Nádraţní 373
ODBOROVÝ SVAZ PRAC.STÁTNÍCH ORGÁNŦ A ORGANIZACÍ, MÍSTNÍ
63458853 VÝBOR PRAC.OBECNÍCH ÚŘADŦ OBVOD ZDOUNKY
Zdounky
SVAZ TĚŠÁNSKÝCH BOJOVNÍKŦ TĚŠÁNKY- SÁLOVÁ KOPANÁ
47930021
Zdounky
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Zářičí
70894540
Zdounky, Záříčí 74
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Zdounky
70894558
Zdounky
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ ZDOUNKY
63458829
Zdounky, Nádraţní 373
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ TĚŠÁNKY
63414805
Zdounky, Těšánky 63
Sdruţení přátel ZUŠ Zdounky
63458489
Zdounky, Náměstí 23
141
Brána, o.p.s..
28260902
Zdounky, Zborovská 80
721
Římskokatolická farnost Zdounky
46998306
Zdounky, Zákostelí 36
63414066
Zlámanec
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 3
3
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
2
701
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ZLAMANEC
Zlámanec
Myslivecké sdruţení Zlámanec
62831615
Zlámanec
Singulární společnost Zlámanec, o.s.
69722544
Zlámanec č.lO okr. Uherské Hradiště
48505901
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
295
Zlechov
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
6
141
117+118
721
1
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
7
701
Myslivecké sdruţení "Vlčí dŧl" Zlechov
Zlechov
SPORTOVNÍ KLUB ZLECHOV
48505544
Zlechov
SINGULÁRNÍ SPOLEČNOST ZLECHOV - TUPESY
60370203
Zlechov
45659486
731
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Zlechov
Zlechov
Sbor dobrovolných hasicŧ Zlechov
65324854
Zlechov 171
Moravskoslezký kynologický svaz, ZO Zlechov kynologický klub
61703346
Zlechov
118
Nadační fond ProPohyb
28330854
Zlechov 64
721
Římskokatolická farnost Zlechov
44018762
Zlechov 120
67011446
Zlín
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 816
701+731
141
117+118
721
760
19
17
20
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
161
39
36
95
485
701
Občanské sdruţení Sportoviště co nejblíţe
Zlín, Louky, Chlumská 396
"Dvanáctka o. s."
22829440
Zlín, Padělky V 3891
22829741
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
296
SHŠ Solutus, o.s.
Zlín, Malenovice, třída Svobody 1034
Romské sdruţení Zlínského kraje pro právo, spravedlnost a vzdělání
27033180
Zlín, Na Honech III 4926
Zlínská šermířská společnost
22731024
Zlín, Kvítková 706
ThaiBoxing Gym Zlín
22733159
Zlín, Okruţní 4727
UNUECO
22733485
Zlín, Malenovice, Chelčického 831
Společnost pro vědu, výzkum a vzdělávání při Fakultě hmanitních studií UTB
22733591 ve Zlíně
Zlín, Na Honech III 4922
AVION SWING BAND - občanské sdruţení
22735305
Zlín, Příkrá 1509
"Moravské sdruţení pro podporu ekoturismu a biofarem, o.s."
22737014
Zlín, Luţkovice, Pod Jurým 63
Odborová organizace Kaufland Zlín - Vršava
22737260
Zlín, Sokolská 5300
SDRUŢENÍ ZA SPOKOJENOU KLEČŦVKU
22738673
Zlín, Klečŧvka 57
"Sodis"
22739076
Zlín, Okruţní 4699
ASP Bikeshop Team o.s.
22682066
Zlín, Kostelec, Na Rusavě 332
Stop bariérám, o.s.
22682716
Zlín, Mladcová, Na Drahách 523
o.s.RC klub Elišky Junkové Zlín
22684492
Zlín, Malenovice, 1. máje 1124
Malá múza o.s.
22685201
Zlín, Slunečná 4556
SPORTOVNÍ KLUB JS ZLÍN o.s.
22685855
Zlín, Plesníkova 5559
R.C.R TEAM o.s.
22686771
Zlín, Malenovice, Tyršova 1083
Cesta za poznáním, o.s.
22688889
Zlín, Příluky, Pod Mlýnem 310
ECOCENT o.s.
22689036
Zlín, Na Honech III 4932
Hrádeček, o.s.
22691570
Zlín, Budovatelská 4810
Námořnická Unie o.s.
28561091
Zlín, Štefánikova 2180
Hipo Natur Art, o. s.
22673865
Zlín, Burešov 4886
22829792
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
297
Samari, o. s.
Zlín, Burešov 4886
Občanské sdruţení NIVY
22671625
Zlín, Nivy II 5504
"Zelená Morava, o.s."
22671293
Zlín, náměstí Práce 2512
Občanské sdruţení Klidná Březnická
22669353
Zlín, U Zimního stadionu 4080
Občanské sdruţení "Ţivotní prostředí"
22668403
Zlín, Zálešná II 3251
SOLIO, o.s.
22668268
Zlín, Podlesí II 4938
F-dur jazzband o. s.
22665081
Zlín, Štefánikova 2987
In-line Zlín o.s.
28556887
Zlín, M. Knesla 4024
KURA KURA CZECH o.s.
28557069
Zlín, Sokolská 622/68
Občanské sdruţení Štefánikova u Masarykových škol
28556071
Zlín, Štefánikova 2463
Občanské sdruţení rodičŧ a přátel při Střední prŧmyslové škole polytechnické - centrum odborné přípravy Zlín, nad Ovčírnou 2528, 760
28555287
01 Zlín
Zlín, Nad Ovčírnou II 2528
Jezdecký oddíl Kostelec o.s.
28551320
Zlín, Slezská 5258
Občanské sdruţení autorského divadla SMÍCHOT
28551401
Zlín, Na Výsluní 251
"Občanské sdruţení Lešetín"
27060012
Zlín, Lešetín V 698
Občanské sdruţení "Bolek"
27056295
Zlín, Příluky, Pod Mlýnem 314
Česká asociace Route 66 o. s.
27054080
Zlín, Na Kopci 5350
"HUCOT o. s."
27055272
Zlín, Zálešná VII 1318
Cimbálová muzika PALÉSKA o.s.
27052770
Zlín, Gahurova 5265
Občanské sdruţení Freediving Team Zlín
27053806
Zlín, Štípa, Dolečky I 524
CZECH SHOES, o.s.
27052150
Zlín, Třída Tomáše Bati 5267
BODY CLUB o.s.
27049191
Zlín, Zálešná IV 2964
27048705 MALVAS bike team o.s., Zlín, Zálešná VIII 1230
22671951
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
298
Montessori Zlín o.s.
Zlín, Buková 1722
"Podlesí Zlín o.s."
27048101
Zlín, Podlesí V 5407
Rodová osada, o.s.
27046702
Zlín, Malenovice, Chelčického 831
Jezdectví Zlín o.s.
27046451
Zlín, Vodní 4208
Klub sportovních aktivit Zlín, o.s.
27045307
Zlín, Klabalská I 4988
Občanské sdruţení pro integraci cizincŧ "NADĚŢDA"
27044157
Zlín, Lesní čtvrť III 5417
Sdruţení pro ekologii Kostelec o.s.
27042782
Zlín, Kostelec, Přehradní 346
OBČANSKÉ SDRUŢENÍ BLESKOSVOD
27043177
Zlín, Lorencova 3345
NA POMOC FOTBALU - o.s.
27039609
Zlín, Slezská 4773
Veterán sport car klub, o.s.
27039421
Zlín, Dlouhá 4309
CENTRUM PRO PODPORU ROZVOJE REGIONU
27033261
Zlín, Malenovice, Jar. Staši 1
INTROPE o.s.
27033244
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Za zdravý Zlín
27031578
Zlín, Hornomlýnská 848
Intercup Zlín
27031616
Zlín, Kúty 1944
Klub plastikových modelářŧ Zlín
27030202
Zlín, Budovatelská 4818
Lazy - Kamenná
27020720
Zlín, Slovenská 2686
Karate Klub Kyokushin Zlín
27020444
Zlín, Křiby 4904
"Zlínský pěvecký sbor Cantica - laetitia"
27019594
Zlín, Luční 4591
Občanské sdruţení ONYX
27018075
Zlín, Gahurova 1563/5
Svaz zálesákŧ
27017362
Zlín, Mladcová, Nadhumení 282
SDRUŢENÍ PORODNÍCH ASISTENTEK ZLÍNSKÉHO KRAJE
27015971
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
EMDEST
27014002
Zlín, Kostelec, Lešenská 286
27012221 Česká Federace fotografického umění
27048934
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
299
Zlín, Spojovací 2246
Racing club Zlín
27010791
Zlín, Mladcová, Klabalská I 388
Klub instruktorŧ lyţování Zlín
27010597
Zlín, Mladcová, Na Drahách 319
Občanské sdruţení Kostelec -Štípa
27005062
Zlín, Kostelec, Obilná 620
Agentura KOMIKŦŇ
27003493
Zlín, Malenovice, Švermova 91
Sad Podhoří
27000974
Zlín, Prštné, Jiráskova 313
Studentská Unie UTB
26996286
Zlín, Mostní 5139
AC Racing
26994861
Zlín, Okruţní 4567
Bike Group, o.s.
26992728
Zlín, Tyršovo nábřeţí 401
SALTORO
26990229
Zlín, Podvesná VI 2016
Sportovní klub vytrvalostních a extrémních sportŧ Zlín
26984334
Zlín, Dolní 2302
CZECH ENTERPRISE
26983761
Zlín, Kvítková 4191
SK Squash Kvítková
26982277
Zlín, Kvítková 5279
Česká obuvnická a koţedělná asociace
26982510
Zlín, Třída Tomáše Bati 5267
VIVIEN
26678152
Zlín, Třída Tomáše Bati 1276
Junior SPORT CITY Zlín
26678063
Zlín, Prštné, Nábřeţí 599
HFC Zlín o.s.
26672634
Zlín, M. Knesla 4020
Sdruţení Rybníky
26671042
Zlín, Prštné 86
KAVOŇ OFFROAD CLUB
26670542
Zlín, Kostelec, Lázeňská 353
Japonský klub Zlín
26667321
Zlín, Moravská 4778
Sdruţení ředitelŧ mateřských škol Zlínského kraje
26664623
Zlín, Slovenská 1808
EDUCATIO
26666359
Zlín, Třída Tomáše Bati 3329
KARAMELA - KAMARÁD PRO VOLNÝ ČAS
26660105
Zlín, Zálešná VIII 1328
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
300
Studentská unie fakulty technologické Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Zlín, nám. T. G. Masaryka 275
Muškařský sportovní klub Zlín o.s.
26659271
Zlín, Zálešná I 1381
ASOCIACE ZNALCŦ KURZOVÉHO SÁZENÍ
26659255
Zlín, Zarámí 4421
Florbalový klub Zlín
26654075
Zlín, Bartošova 42
Skate klub ZLÍN
26653664
Zlín, Mladcová, Mokrá IV 341
Malá scéna Zlín, o.s.
26652188
Zlín, Štefánikova 2987
Sdruţení přátel Dětského domova a Speciálních škol Zlín
26651432
Zlín, Lazy VI 3695
Sdruţení malých bytových druţstev a společen.vlast. Zlínského kraje
26652439
Zlín, Bratří Jaroňkŧ 4079
ASPV SK ZLÍN
26649641
Zlín, Hradská 854
Občanské sdruţení rodičŧ a přátel Speciální školy pro ţáky s více ..
26645378
Zlín, Středová 4694
AXESPORT, občanské sdruţení
26643669
Zlín, Slovenská 2841
TJG ZLÍN - občanské sdruţení
26635259
Zlín, Štefánikova 3176
Zlínské aplikované sporty
26631873
Zlín, Broučkova 5352
Umělecké sdruţení Ad lib Moravia
26627108
Zlín, Malenovice, Havlíčkova 418
NecroRaisers
26626616
Zlín, Okruţní 4736
Sportovní klub hasiči Zlín
26624036
Zlín, Příluky, Přílucká 213
Společnost pro odkaz dr. Edvarda Beneše
26621711
Zlín, Ševcovská 4075
Jezdecké sportovní středisko Zlín
26619440
Zlín, Zálešná X 1257
Sdruţení za zdravé Příluky
26610612
Zlín, Příluky, Dolní dědina 238
LUCKY DANCERS ZLÍN
26608871
Zlín, SNP 4746
26608375 Spolek valašských starcŧ, Zlín, Ţelechovice nad Dřevnicí, Výpusta 267
T.T.R.
26605813
Zlín, U Trojáku 4635
Občanské sdruţení Zobáček - sdruţení přátel lidové písničky Zlín
26603705
Zlín, Prštné, M. Alše 436
26660971
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
301
Občanské sdruţení Klub zlínských dam Zlín
Zlín, Prštné, M. Alše 436
Zlínský rybářský spolek
26602211
Zlín, Kvítková 4323
Lukovští
26602679
Zlín, 2. května 4098
E - line
26599040
Zlín, Prštné, Nerudova 167
Remazury
26600692
Zlín, Santraţiny 1623
BOX CLUB ZLÍN
26600366
Zlín, Česká 4969
Studentský klub U TeBe
26597641
Zlín, Mostní 5139
World Association of Karate Jutsu
26596679
Zlín, Dřevnická 4009
Sportovní sdruţení Memoriálu L. Oškery
26593289
Zlín, Kudlov, Ţlutá 483
SPORT KLUB ZLÍN - MLADCOVÁ
26590891
Zlín, Mladcová 493
STROP o.s.
26590620
Zlín, Dlouhá 2699
Sportovní klub Větrná
26552248
Zlín, Větrná 4607
o.s. M2M
26550814
Zlín, Malenovice, Husova 801
FANTASIA
26543231
Zlín, Malenovice, třída Svobody 775
CESTA-P-občanské sdruţení pro jednání o pravobřeţní komunikaci
26542889 Zlín
Zlín, Jílová 4578
Bluegrass Music Zlín
26539659
Zlín, Klečŧvka 101
SMARAGD
26535777
Zlín, Pod Vrškem 2763
Zlínský krajský svaz vzpírání
26537583
Zlín, Středová 4786/325
Křesťanská škola, občanské sdruţení
26535114
Zlín, Příluky, Pod Mlýnem 309
Sdruţení provozních pracovníkŧ Baťovy nemocnice Zlín
26533430
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Občanské sdruţení GARDE
26530911
Zlín, Kamenná 3853
Cimbálová muzika LINDA
26531046
Zlín, Slunečná 4559
26603781
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
302
AV klub Zlín
Zlín, Zálešná I 1381
Sdruţení Březinka
26525135
Zlín, Dolní Paseky 5143
SPEKTRUM - Krajská rada dětí a mládeţe Zlínského kraje
26524562
Zlín, Tyršovo nábřeţí 801
Klub Tai Ji Quan Zlín
26524538
Zlín, Zálešná IV 2966
Asociace televizních studií
26517779
Zlín, Zarámí 4422
Timothyho institut
26519801
Zlín, Lorencova 3791
26517698
7777 TimVolné sdruţení Kanálka, Přílucká, 4121, Zlín
Klub absolventŧ Baťovy školy práce
46308709 Zlín, Gahurova 292
"SDRUŢENÍ PRO ROZVOJ ZLÍNSKÉHO KRAJE"
70858039
Zlín, Gahurova 292
DAIMONION
45659125
Zlín, Gahurova 1563/5
Klub přátel školy a studia
65268903
Zlín, Kostelec, Obilná 540
Unie Kompas
67028144
Zlín, Pod Stráněmi 2505
Severka
67022847
Zlín, Luţkovice, U Tescomy 206
ZLK Zlínsport
65792726
Zlín, Hradská 854
JK NÍŢINA ZLÍN o.s.
65792254
Zlín, Nad Ovčírnou II 1291
ORISPO
65792238
Zlín, Třída Tomáše Bati 4187
SK (Sací Komando) Mladcová
64467520
Zlín, Třída Tomáše Bati 3910
Tenshin Dojo - Tenšin dódţó o.s.
65823702
Zlín, Prštné 523
Člověk v pohybu
62182901
Zlín, Malenovice, Tyršova 915
Klub sálové cyklistiky Zlín
62182633
Zlín, Hradská 854
BIKE CLUB Zlín
62182692
Zlín, Nad Stráněmi 4675
Sdruţení Jóga v denním ţivotě Zlín o.s.
62182412
Zlín, Kostelec, U Řadovek 366
SK Sportimpex Zlín
62182005
Zlín, Prštné 627
26528479
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
303
GEOMA,zájmová škola ve Zlíně
Zlín, Okruţní 4737
ULL klub Zlín
62180860
Zlín, Malenovice, Tyršova 376
Sportovní klub MAXI Zlín
62180789
Zlín, Nad Vývozem 5127
Flying Club Zlín
61716014
Zlín, Prostřední 2343
GT Bike Klub Zlín
49157418
Zlín, Kvítková 552
Sdruţení pro podporu hospodářských kontaktŧ s
49156519 Meclenberg/Vorpommen
Zlín, náměstí Míru 9
VONIČKA Zlín o.s.
49156527
Zlín, Gahurova 5265
Slovácký soubor písní a tancŧ VONICA
49156071
Zlín, Gahurova 5265
Regionální sdruţení Českého svazu tělesné výchovy ve Zlíně
00435899
Zlín, Hradská 854
ROLLO CLUB Zlín
48473693
Zlín, Bratří Jaroňkŧ 148
Sdruţení rodičŧ při Střední ZŠ a Vyšší zdravot.škole Zlín
48473090
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734
DOMINO cz, o.s.
48472476
Zlín, Na Honech III 4922
Smíšený pěvecký sbor DVOŘÁK, Zlín
48472336
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2570
Ţelechovice Vidovy o.s.
48472654
Zlín, Na Honech III 4927
Sdruţení rodičŧ při ll.ZŠ Malenovice
46311823
Zlín, Malenovice, třída Svobody 868
Klub přátel Střední prŧmyslové školy technologické Zlín
48471747
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734
IZAP - Sdruţení pro integraci zdravých a postiţených dětí a mládeţe
48472042 "Chceme ţít s vámi"
Zlín, Třída Tomáše Bati 1276
DUKLASPORT-Zlín
46311009
Zlín, Zálešná I 1381
Společnost "SELVA"
48472638
Zlín, Okruţní 4728
46277633 "HANDICAP (?)" Zlín, Zlín, Padělky I 1367
Spolek absolventŧ Lesního gymnázia ve Zlíně
46276823
Zlín, Lesní čtvrť III 1364
Sdruţení rodičŧ při ZUŠ Zlín
62180673
Zlín, Okruţní 4699
62182161
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
304
Sportovní gymnastický club Zlín
Zlín, Na Honech I 4905
Cimbálová muzika Valášek Zlín, o.s.
46308725
Zlín, Okruţní 4685
CANTICUM CAMERALE o.s.
46276980
Zlín, Okruţní 4551
T.J. Sokol Mladcová /o.Zlín/
46276351
Zlín, Mladcová, U Hřiště 276
Klub MŠ s výtvarným zaměřením, Zlín
46310819
Zlín, Štefánikova 2222
Sdruţení českých zkušeben a laboratoří, o.s.
60783214
Zlín, Louky, Třída Tomáše Bati 299
SK Divadlo Zlín
46276688
Zlín, Osvoboditelŧ 4091
Klub stolního tenisu Zlín
49157523
Zlín, Hradská 854
SPORTOVNÍ KLUB BASKETBALU ZLÍN
15530841
Zlín, Dukelská 5413
T.J. Olympia Zlín
46308393
Zlín, Burešov 4886
Moravskoslezský klub chovatelŧ colií a sheltií
71205349
Zlín, Nad Ovčírnou I 1514
Sdruţení přátel lidové kultury KAŠAVA
46311360
Zlín, Štefánikova 2987
Volejbalový sportovní klub Zlín
00567931
Zlín, Hradská 854
Sportovní kluby policie Zlín o.s.
46307311
Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218
Občanské sdruţení Malenovice
22727396
Zlín, Malenovice, Jar. Staši 972
SPORT PRO ŢIVOT 2008
22725407
Zlín, Nad Dolinou 4982
Občanské sdruţení NIKI
22725784
Zlín, Louky, Šternberská 300
"Unie pro vznik městských částí statutárního města Zlín"
22725989
Zlín, Podlesí V 5407
Mediační centrum MEDIKOM o.s.
22726047
Zlín, Na Vyhlídce 1603
"ArtZlín" o.s.
22726306
Zlín, Nad Stráněmi 4683
Občanské sdruţení spoluvlastníkŧ podzemní hromadné garáţe
22725296 Voţenílkova 5573, Zlín, Zlín, Zarámí 92
Občanské sdruţení spoluvlastníkŧ podzemní hromadné garáţe
22725288
Plesníkova 5572, Zlín, Zarámí 92
46276378
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
305
22723773 "Zlínský hudební klub"
Zlín, Malenovice, třída Svobody 819
Czech Apnea Team
26581027
Zlín, Malenovice, Jar. Staši 1110
Občanské sdruţení Interevium - Zlín
26581850
Zlín, Pod Stráněmi 511
Krajský svaz klubŧ multitable-hockey Zlín o.s.
26573857
Zlín, Třída Tomáše Bati 56/30
Česká federace nordic walking o. s.
26573164
Zlín, M. Knesla 4024
SLUNÍČKO volný čas dětí a mládeţe, o.s.
26573482
Zlín, Fügnerovo nábřeţí 5476
Potápěči Divestar
26570793
Zlín, náměstí Práce 2512
"Svaz zpracovatelského prŧmyslu"
26569329
Zlín, náměstí Práce 2512
Swim Masters Zlín
26569736
Zlín, Podlesí I 4939
"RR49, o.s."
26566371
Zlín, Sadová 149
Centrum podpory marketingového vzdělávání
26567083
Zlín, Zálešná II 3414
CzechBikers
26561981
Zlín, Kúty 1959
Sdruţení pacientŧ s metabolickými onemocněními kostní tkáně při
26563126 Osteologické akademii Zlín
Zlín, Třída Tomáše Bati 3910
"Svahovky, o.s."
26560461
Zlín, Krátká 1930
HP sport servis - centrum volného času
26561255
Zlín, Fügnerovo nábřeţí 5476
Mladcová o.s.
26553155
Zlín, Mladcová, Malinová 532
"Betonová liga"
22840508
Zlín, Podlesí I 5310
"Společnost KT, o. s."
22839674
Zlín, Kostelec, Fryštácká 486
SKI KLUB MORAVAN OTROKOVICE
00543071
Zlín, J. Jabŧrkové
TURISTICKO VODÁCKÝ SPOLEK PĚNÍK
15526291
Zlín, Štípa 54
ZLÍNSKÉ SDRUŢENÍ UČITELŦ ANGLIČTINY, ZLÍN
18757863 ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH
Zlín, Třída Tomáše Bati 955
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
306
18811221 TJ ASC MALENOVICE SV
Zlín, Malenovice, Mlýnská 811
SPORTOVNÍ KLUB DERBY
44117531
Zlín, Zarámí 4077
"LešetínZlín" o.s.
22822054
Zlín, Lešetín I 610
TRIATLON KLUB ZLÍN
46276289
Zlín
SDRUŢENÍ RODIČŦ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI 11.ZŠ ZLÍN
46277315
Zlín, Česká 4787
Závodní odborová rada při IH Moskva Zlín
46308806
Zlín, náměstí Práce 2512
Sdruţení rodičŧ a přátel ZŠ v Ţelechovicích
48471984
Zlín, Ţelechovice
Myslivecké sdruţení Baláţ
48472620
Zlín 93
Kulturistický club ZLÍNSTAV Zlín
49157213
Zlín 265
Taneční studio Zlín
67028322
Zlín, Obeciny IX 3618
Kondiční sportovní klub Zlín
68684746
Zlín, tř. Tomáše Bati 258 258
RC - MINI CAR CLUB ČSFR
15527786
Zlín, Jílová 4576
Sport Poker Klub Zlín o.s.
22820507
Zlín, U Zimního stadionu 4286
Tělovýchovná jednota Jiţní svahy Zlín, občanské sdruţení
46277331
Zlín, Křiby 4599
Motoklub Zlín
49156225
Zlín, Budovatelská 4811
KLUB NENÁROČNÉ TURISTIKY
00530654
Zlín
KARATE CLUB ZLÍN
15530523
Zlín, Sokolská 622/72
Sportovní klub FK Sokol Kudlov
44119160
Zlín
Sport club Görö Zlín
67006451
Zlín, Fřevnická 377
TENISOVÝ KLUB JIŢNÍ SVAHY ZLÍN
40995810
Zlín, Druţby 4711
KLUB ČESKÝCH TURISTŦ BYSTŘIČKA JAVORNÍK
42340624
Zlín, U Trojáku 4644
Dotační servis o.s.
22816046
Zlín, Prštné, Jiráskova 577
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
307
65823265 IHC DEVILS ZLÍN, Zlín, Moravská 4781
TALENTCENTRUM /CENTRUM PRO TALENTOVANÉ DĚTI
26612615 A MLÁDEŢ/
Zlín, Louky, Pod Šternberkem 306
Klub výsadkových veteránŧ Zlín
27025519
Zlín, Štefánikova 167
Občanské sdruţení AKCENT
27002098
Zlín, Malenovice, třída Svobody 745
Sportovní kluby JUDO SK Zlín
65765664
Zlín, Hradská 854
SOFTBALL CLUB ZLÍN
15529991
Zlín, Podhoří 495
Zlínská astronomická společnost
46276475
Zlín, Lesní Čtvrť
PARAGLIDING KLUB NIRVANA ZLÍN
48473278
Zlín, Příkrá 3538
Tanečně - gymnastický kluz při domu kultury, Zlín
67025145
Zlín, F.L.Gahury 1
Centrum historie OB
68686188
Zlín, Prlovská 479
VEVERKA, o.s.
22874488
Zlín, Tyršovo nábřeţí 760
"LYSB, o.s."
22874976
Zlín, Prštné, U Sokolovny 121
Bartošŧv soubor
49156403
Zlín, náměstí Míru 12
TJ SK ZLÍN - LOUKY
44005369
Zlín, Louky
Jazykový klub "D", občanské sdruţení
49158384
Zlín, Podvesná XVII 3833
ČSE-HIFIKLUB ZLÍN, občanské sdruţení
62182471
Zlín, Příluky, Pekárenská 46
"Občanské sdruţení Gibon"
22728112
Zlín, Zálešná III 2616
aARCHITEKTURA - občanské sdruţení
22817298
Zlín, Kamenná 4052
BIG BAND ZLÍN, o.s.
28551991
Zlín, náměstí Míru 12
Rada rodičŧ při ZŠ Slovenská 3076, Zlín, občanské sdruţení
46310908
Zlín, Slovenská 3076
PPZ o.s. (Pohybem pro zdraví)
22831223
Zlín, Jílová 4577
Kynologická organizace chovatelŧ psŧ společenských plemen
70288704 ZLÍN
Zlín, Pod Vrškem 2324
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
308
22827960 "SPORTOVNÍ KLUB GARI", Zlín, Třída Tomáše Bati 56
KRAJSKÝ SVAZ CYKLISTIKY ZLÍN o.s.
70864276
Zlín, Hradská 854
Sportovní klub EKOBIKE
65337964
Zlín, Nad Vývozem 4857
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při 6. ZŠ
46276441
Zlín, Bartošova Čtvrť
Sportovní klub Samson Zlín
65765800
Zlín, Louky 304
Myslivecké sdruţení Příluky - Luţkovice
71186735
Zlín, Luţkovice
NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ PŘÍSLUŠNÍKŦ SNB PŘI OS
00489158 SNB
Zlín, NÁM.T.G.MASARYKA 3216
UNIE PRO ROZVOJ REGIONU JIHOVÝCHODNÍ MORAVY
44005695
Zlín, Třída Tomáše Bati 3792
Zlínská společnost přátel Izraele
48471577
Zlín, Hradská 854
Sdruţení akcionářŧ Pozemního stavitelství Zlín
48473499
Zlín, Kúty 3967
Sdruţení pro organizační zajištění Mezinárodního festivalu
49157761 dechových orchestrŧ a folklorních souborŧ
Zlín, Tř. T.Bati 44
Sdruţení akcionářŧ SVIT a.s.
62181165
Zlín, Tř. T.Bati 4 Bud. 21
KLUB PŘÁTEL TOMÁŠE BATI
00557951
Zlín
CENTRUM PRO VOLNÝ ČAS MLÁDEŢE ZLÍN OBČANSKÉ
42340268 SDRUŢENÍ
Zlín, P.O.BOX 174
FOLKLORNÍ SDRUŢENÍ ČERNÍKOVCI
44125755
Zlín, Bří Jaroňkŧ 3699
SPOLEČNOST BAŤOVA KANÁLU
44125780
Zlín, P.O.BOX 21
ZLÍNSKÁ LIGA - SDRUŢENÍ FOTBALOVÝCH KLUBŦ
46276238
Zlín, Tř. T.Bati 876
Víra v akci - FAITH IN ACTION CZECHOSLOVAKIA
46307818
Zlín 6
Sdruţení evropské mládeţe
67008615
Zlín, Bratří Jaroňkŧ 2533
Divadelní soubor Studio "T"
67010318
Zlín, Gahurova 1
Sdruţení rodičŧ a přátel při Církevní ZŠ ve Zlíně, o.s.
67025048
Zlín, Česká 4787
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
309
Občanské sdruţení ŠANCE PRO ŢIVOT
70876185 Zlín, Nad Stráněmi 4683
Občanské sdruţení pírko
65268024
Zlín, U Náhonu 5208
Občanské sdruţení ţen
65340663
Zlín, Divadelní 1333
Občanské sdruţení Studentský domov
65761898
Zlín, nám.T.G. Masaryka (Domov mládeţe 2700
Občanské sdruţení vlastníkŧ pozemkŧ Mladcová
65764951
Zlín, Prštné, Jiráskova 522
KŘESŤANSKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
00209139
Zlín, Na Honech III 4932
Nevodrom
71164863
Zlín
SDRUŢENÍ PRO SPRAVEDLIVÉ ODDĚLENÍ OPRAVNY
42339634 ČERPADEL ZÁDVEŘICE OD DAK SLUŠOVICE
Zlín, Třída Tomáše Bati 2600
Sdruţení moravských Romŧ ČR - NEVODROM
60575964
Zlín, Benešovo nábřeţí 3716
Sdruţení občanŧ za zdravý ţivot v Malenovicích
65792092
Zlín, Malenovice, Havlíčkova 446
Klub H + Z - obč.sdruţení pro vyuţití odkazu Jiřího Zanzelky a
67009361 Miroslava Zikmunda
Zlín, Soudní 1
Občanské sdruţení OAZA Zlín
68684576
Zlín, Třída Tomáše Bati 2132
Zlinmed, sdruţení pro zdravotníky
68081839
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Klub ZUŠ Harmonie Zlín. s.r.o.
68684444
Zlín, Mostní 2397
SPOLEČNOST PŘÁTEL FRANCIE
13693654
Zlín, Nám. TGM 3669
Klub dvojčat a vícečat Zlín
68731051
Zlín, Prštné, M. Alše 436
NEZÁVISLÉ KULTURNÍ STŘEDISKO ARCHA
00488747
Zlín, Rašínova 67
FC SVIT ZLÍN
00558532
Zlín, STADION LETNÁ
MINIKARKLUB ZPS Zlín
46276491
Zlín, Rŧmy 1391
Sdruţení akcionářŧ Stavomontáţí Zlín, a. s.
49156918
Zlín, Třída Tomáše Bati 884
Fan - Club MADONNA
62181386
Zlín, Mladcová, Náves 36
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
310
65792467 Sdruţení pro integraci zdravotně postiţených ve Zlíně
Zlín, Třída Tomáše Bati 299
"DUCHÁRNA"
22824219
Zlín, Druţstevní 4510
Rotary club Zlín
48473707
Zlín, Gahurova, Baťova vila 292
LYŢAŘSKÝ KLUB JAVORNÍK ZLÍN
42340101
Zlín
"Atletický klub Zlín"
00350834
Zlín, Hradská 854
CYKLOTEAM ZLÍN
46276220
Zlín, U Trojáku 4648
Tělocvičná jednota Sokol Štípa
46276335
Zlín, Štípa
FK Štípa
62181491
Zlín, Štípa
M-CENTRUM, konzultační, rekvalifikační a školící středisko
64529401
Zlín, Vavrečkova 5262
Skupina historického šermu Revertar
67011403
Zlín, Kvítková 370
Prevence Zlín
67024386
Zlín, Okruţní 4701
Sdruţení rodičŧ a přátel Základní školy v Ţelechovicích
65340248
Zlín, 4. května 336
HC Junior Zlín
65760522
Zlín, Křiby 4788
Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Zlín
13690311
Zlín, nám. T. G. Masaryka 275
Tělovýchovná jednota Slovan neslyšících Zlín
44005687
Zlín, Nad Stráněmi 4532
SPORTOVNÍ KLUBY ZLÍN
00531944
Zlín, Hradská 854
Radioklub Zlín
66598591
Zlín 477
Fotbalový klub FC Zlín
67008127
Zlín, Hradská 854
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL, KOSTELEC - ZLÍN
18757600
Zlín, Kostelec
Tenisový klub SK Zlín
44119127
Zlín, Hradská 854
46277374 SPOJENÉ SPORTOVNÍ KLUBY MALÉ KOPANÉ ZLÍN, Zlín
"Nivy IV Zlín"
22873651
Zlín, Kvítková 1569
Sportovní školička Kocouři o.s.
75129124
Zlín, Slunečná 4560
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
311
"ORCHIDEJ" - sdruţení pro pomoc a podporu postiţeným a
70286337 starším občanŧm
Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280
Fryštácká Javořina
68688181
Zlín, Kotěrova 1675
GRUNT
68731698
Zlín, Štefánikova 3818
Občanské sdruţení "Ţivot je náhoda"
68689756
Zlín, Zálešná VIII 3170
SKI + TENIS KLUB ZLÍN o.s.
69721947
Zlín, Velíková, Modřínová 4
TITAN sport club, o.s.
43960693
Zlín, Kudlov, Václavská 169
Singulární lesní společnost Štípa-Zlín l2
49157736
Zlín 199
ELEM - KCK
66599644
Zlín, Lysá 220
SPORTOVNÍ KLUB PODŘEVNICKO
42340667
Zlín, Ţelechovice
"KENTAUR ZLÍN - sdruţení pro pomoc a podporu
nezaměstnaným se sníţenou pracovní schopností a pomoc a
70800201
podporu jezdeckému sportu"
Zlín, Příkrá 2789
Asociace řidičŧ České republiky
70857733
Zlín, Malenovice, třída Svobody 775
HVĚZDA-občanské sdruţení
70829560
Zlín, Bratří Sousedíkŧ 1078
Klub Taekwondo WTF Zlín
70892555
Zlín, Dolní 2358
Klub rekreačních sportŧ
70834423
Zlín, Mladcová, U Hřiště 457
NA DOMOVĚ
70856958
Zlín, Pod Stráněmi 743
Odborová organizace při Institutu pro testování a certifikaci
70930813 as.Zlín
Zlín, Louky, Třída Tomáše Bati 299
Phoenix M.C.C.
70418675
Zlín, Štefánikova 2193
Pravoslavná beseda Fotios
70899771
Zlín, Kamenná 2497
70435057 Sdruţení rodičŧ při SPŠ, Zlín, Zlín, Třída Tomáše Bati 4187
Skupina historického šermu Erebus
70878285
Zlín, Nad Stráněmi 4678
Sportovní klub STAR Zlín
70417920
Zlín, Štípa, Velíkovská 500
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
312
Česko-Polská solidarita
Zlín, Padělky I 3644
Pěvecký sbor Radost
70927928
Zlín, Štípa, Nová cesta 268
Vzpěračko-kulturistický sportovní klub Zlín
48473162
Zlín, Středová 4786
Centrum volnočasových aktivit
27001997
Zlín, Mladcová, Vinohrádek 568
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ ZLÍNSKÉHO
26593823 KRAJE
Zlín, Gahurova 5265
SK PANTAREI Zlín
65822617
Zlín, Kvítková 4703
EXTREM TWISTER TEAM
65822544
Zlín, Vodní 2985
HC PSG Zlín, o.s.
00531928
Zlín, Březnická 4068
MM - GOLF TEAM o.s.
22813217
Zlín, Zarámí 399
Stáj Basilika o.s.
22813306
Zlín, Rašínova 72
POKER CLUB CLASSICK o. s.
22813829
Zlín, Okruţní 4724
Hudební sdruţení Zlín
48471178
Zlín, náměstí Míru 12
Kamarád - Nenuda o.s.
22692398
Zlín, Gahurova 5265
Aspiring Trips o.s.
22730796
Zlín-Příluky, Prŧmyslová zóna 244
MULTITABLE HOCKEY CLUB ZLÍN o.s.
22733302
Zlín, Sokolovská 177
Občanské sdruţení UNGUŢBUNGUDUNGU
22680489
Zlín, Náves 35
SK Kudlovská dolina o. s.
22686843
Zlín, Tř. T. Bati 385
Sanity o.s.
22693556
Zlín, tř. 3. května 159
Sea Lady, o.s.
22694081
Zlín, Kútiky 638
"Zlínský klub pohybových aktivit, o. s."
28560868
Zlín, Tyršovo nábř. 192
"Sportovní kluby MP Zlín - o.s."
22671170
Zlín, Santraţiny 3312, budova Městské policie
ABC WOOD, o.s.
22666303
Zlín, Vavrečkova 5262, Technologické inovační cent
70844445
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
313
Pokerová asociace České republiky, o. s.
Zlín, Kútiky 105
Občanské sdruţení podnikatelŧ Velkokarlovicka,
27049094 Prštné-Kútiky 637
Golf Club Horal Velké Karlovice o.s.
27048098
Zlín, Prštné-Kútiky 637
Tábornický klub TULÁCI-Zlín
27026566
Zlín, Podvesná 10
Klub sportovního lezení Zlín
27024989
Zlín, Boněcká 264
Blockbuster DH team
27021459
Zlín, Váchova 205
Sportovní škola judo, jiu-jitsu Zlín
27022463
Zlín, Nad Ovčírnou 344/509
Canisterapeutické centrum Zlín
27015351
Zlín, Nám. T.G.M. 588
Art Directors Club Zlín
27007651
Zlín, Přílucká 360
Svaz výrobcŧ a distributorŧ stavebních a nátěrových hmot
26999447
Zlín, Nad Ovčírnou 1778
Občanské sdruţení Pro Ţivot
26992302
Zlín, nám. T.G.M. 1280
Středisko rané péče EDUCO Zlín o.s.
26986728
Zlín-Louky, Tř.T.Bati 385,budova VITAR
Aerobik klub Zdena Zlín
26680769
Zlín, Benešovo nábř. 1739
Pomník obětem totality - Zlín
26661853
Zlín, Váchova 602, Magistrát
SK DIVESTAR
26647800
Zlín, Svatopluka Čecha 302
FC Malenovice
26642727
Zlín 4-Malenovice, Jaroslava Staši č.3
POJĎTE S NÁMI
26640554
Zlín, Třída Tomáše Bati 5331, P.O.Box 135
CENTRUM BOJOVÉHO UMĚNÍ
26635381
Zlín, Nad Ovčírnou 344/425
"Sdruţení Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzŧ"
26633221
Zlín, Kvítkova 4703
Golf Club Lázně Kostelec u Zlína
26614979
Zlín 12, Hotel Lázně Kostelec 493
Sdruţení za zdravé ţivotní prostředí - Vršava
26615096
Zlín, Vršava V. č.5451
Sdruţení za zdravé Luţkovice
26606488
Zlín 11, Luţkovice 233
27059952
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
314
26603047 1. FC Zlín o.s.
Zlín, Benešovo nábř. 3951
Občanské sdruţení Povidlo
26601354
Zlín, Benešovo nábř. 3944
ARTBEAT
26590042
Zlín, Vývoz 3
Kynologický klub Argus Zlín
26582732
Zlín, Tyršovo nábř.801
Sdruţení rodičŧ při 4. ZŠ ve Zlíně
26549654
Zlín, Zálešná 3114, ZŠ Komenského I.
Sportovně kulturní klub TATANKA
26545683
Zlín, Podvesná 3805
Sportovní klub Paseky Zlín o.s.
26538164
Zlín, Pasecká ul.čp. 5551, sportovní stadion
Spartakus Zlín
26527316
Zlín, Kvítková 4312
Klub rodičŧ při ZŠ Štefánikova 2701/4, Zlín
26516357
Zlín
Domek pro preventivní programy zaměřené na děti, mládeţ a
70869324 jejich rodiny
Zlín, Česká ul. 4789
SK AVEX ZLÍN
86771051
Zlín, Smetanova 2401
Sdruţení dětí a mládeţe Romŧ ČR
66599270
Zlín, ul.Obeciny 2992
Sdruţení občanŧ pro ekolog.a efek.řešení dopr.sit.Zlín65823044 Malenovice
Zlín - Malenovice, 3. května 808
Sdruţení přátel her Ašóka
65822609
Zlín
Sdruţení dechového orchestru mladých Zlín, o.s. /SDOM Zlín,
65822471 o.s./
Zlín, Gahurova 1
Klub moderní gymnastiky Zlín
65792840
Zlín
Cykloturistický klub Zlín
65792220
Zlín
ProTestament (Probiblické společenství Zlín)
65822366
Zlín
Klub silniční cyklistiky Zlín
64467490
Zlín
SK Moravské přístroje Zlín
62182188
Zlín-Malenovice, Masarykova 1148
Cimbálová muzika Juráš
62182196
Zlín, tř. F.L. Gahury, Dŧm kultury s.r.o.
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
315
Klub vojenských dŧchodcŧ
Zlín
Lodní sporty Zlín
62180932
Zlín
Sportovní klub SSK KOBRA Zlín
62181025
Zlín Městská policie, Santraţiny 3312
UNGO BOX AIR Zlínský letecký klub
62180568
Zlín, Zálešná 4057/815
Za Mladcovou a Prštné pro ţivot
62180151
Zlín-Mladcová 404
Cyklistický klub Elem - MTB Racing Team
62180061
Zlín
1. tělocvičný spolek zemí moravských a českých pro utuţení
61716146 těla i ducha
Zlín, Santraţiny 3312
Sportovní klub přátel turistiky Zlín
61716049
Zlín
Lyţařský klub SKI Zlín Charvátová o.s.
61715875
Zlín, Sokolská 4427
Šermířský klub Zlín
61715913
Zlín
Fotoklub "Okamţiky"
49158392
Zlín, tř.F.L.Gahury 1, Dŧm kultury, s.r.o.
Sportovní klub Přátelé evropských vrcholŧ
49158201
Zlín
Česká asociace pro čipové karty
49157701
Zlín
Šachový klub VP Elektronika Zlín
49158023
Zlín
Go klub sportovních klubŧ Spaces Zlín
49158031
Zlín
EKOKLUB Zlín
49157477
Zlín
Sdruţení pro objevování dosud neznámých divŧ světa Zlín
49157035
Zlín
Jachetní klub Zlín
49157248
Zlín
Sdruţení majitelŧ domu 3641 Zlín-Obeciny
49156284
Zlín-Obeciny
Spolek přátel lidové hudby a umění
49157426
Zlín
Sportovní klub příznivcŧ orientačního běhu Zlín
49156187
Zlín
Společnost Zlínské školy umění
49157752
Zlín
62182439
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
316
Klub stomikŧ Zlín, o.s.
Zlín, Havlíčkovo nábř.600 Kraj.nemocnice T.Bati a
MS Karlovice-Obora Zlín
48473430
Zlín
Klub přátel divadla ve Zlíně
48473553
Zlín
Sportovní klub Spoje Zlín
48473286
Zlín
Centrum pro rodinu Zlín o. s.
48473936
Zlín, Divadelní 6
ţivnostenské společenstvo v oboru polygrafické výroby regionu
48472930 Zlín
Zlín
Taneční soubor Globetrotters country Zlín
49156250
Zlín
MS Kudlov-Jaroslavice /o.Zlín/
48473138
Kudlov
Společnost rodičŧ a přátel gymnázia Zlín
48472948
Zlín
Orientační běh ARIS
48472751
Zlín
Taneční klub FORTUNA Zlín, občanské sdruţení
48472166
Zlín, U Trojákŧ 4596
MS Včelín Zlín-Louky
48472557
Zlín
AJAX NOVESTA Zlín
48472239
Zlín
Rada školy při SPŠ chemické a gymnáziu Zlín
48472522
Zlín
Ţivnostenské společenstvo-elektrotechnický cech Zlín
48471259
Zlín
Rugby Club Zlín
61715883
Zlín
Kuţelkářský club Zlín
48471038
Zlín
Dreams Country Zlín
46311297
Zlín
Klub dárcŧ krve při Baťově nemocnici
46311041
Zlín, Havlíčkovo nábř.600
Sdruţení rodičŧ při l2.ZŠ Zlín-Podhoří
48471283
Zlín
Ochrana nenarozeného ţivota-poradna pro ţeny Zlín
46311114
Zlín, Divadelní 6
Plavecký klub Zlín
49157540
Zlín
61715808
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
317
Rodičovské sdruţení při lO. ZŠ Zlín
Zlín
Klub rodičŧ při MŠ Slovenská, Zlín
46277650
Zlín
Ţivnostenské společenstvo autoškol Zlín
46276874
Zlín
MS Stráţ Zlín
48472603
Zlín
Klub přátel výtvarného umění a knihy ve Zlíně
46276807
Zlín
Společnost přátel ZUŠ Štefánikova 91, Zlín
46308121
Zlín
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a mládeţe Zlín
46276599
Zlín, nám.T.G.Masaryka
RACEK
46277749
Zlín
Sdruţení rodičŧ při SOU strojírenském ve Zlíně
46276840
Zlín
Sdruţení rodičŧ při ZŠ Zlín-Březnice
48473219
Zlín
Sdruţení rodičŧ a přátel OU Zlín-Lípa
49156896
Zlín-Lípa
Sdruţení rodičŧ při 14. ZŠ Štípa
62182706
Štípa
Klub rodičŧ při 17. ZŠ Zlín, Druţby 4788
48472093
Zlín
Sdruţení rodičŧ a přátel SOU obuvnického a.s. Svit Zlín
48472913
Zlín
Sportovní klub SOB
44119089
Zlín, Podvesná 2077
Vodácký spolek Čolek
49157906
Zlín-Paseky 4400
Sdruţení rodičŧ a přátel 16.ZŠ ve Zlíně
46277731
Zlín
Klub skalkařŧ Zlín
46307656
Zlín
SK GMG Zlín
46308911
Zlín
T.J. HBC Zlín
46311696
Zlín
SK orientačního běhu Zlín
49157566 Zlín
FK Příluky
18757821
Zlín-Příluky 125
46307478 Sportovní klub Rytmik Zlín
46307800
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
318
Handball club Zlín
Zlín, U stadionu 4286
T.J. Zlín-Velíková
46310843
Velíková
"SpinMalenovice"
26576767
Zlín-Malenovice, tř. 3. května 325, budova TENO PL
NEKKY
26573440
Zlín, Valachŧv Ţleb 5371
"Centrum maják Zlín"
26571161
Zlín, Amalie Randýskové 2372
"Motoclub Zlín,o.s."
26565919
Zlín, areál Svitu, budova 123
Sdruţení rodičŧ Montessori Zlín
26557932
Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, ZŠ Komenského I
OPONA
48471917
Zlín, J.A.Bati 32. budova
Společnost přátel ZUŠ Morava
26579979
Zlín, Tř. T. Bati 4342
Off Road Team Zlín
68726961
Zlín, Tř. T. Bati 385
Občanské sdruţení KOPRETINKA
70823502
Zlín, Tř.T.Bati 3910
SK TAIJI ZLÍN
70859949
Zlín, Příční 334
Sdruţení majitelŧ domu Benešovo nábř. 3933-34 Zlín
70831963
Zlín
TIGER CLUB o.s.
70834202
Zlín, Kvítkova 80/713
Zlínské grémium
70849561
Zlín, tř. T. Bati 481
Klub horských sportŧ Zlín
65823494
Zlín
Kulečníkový klub - Zlín
65822625
Zlín
ARGO, Společnost dobré vŧle Zlín
00568813
Zlín, tř.T.Bati 1276, II. Morýsŧv dŧm
731
ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŢENÝRŦ
00542679
Zlín, Tř. T.Bati 3492
Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Zlín
00547956
Zlín, Louky, Na Slanici 378
Sokolská ţupa Komenského Zlín
16361083
Zlín, Sokolská 4427
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
18559824
republiky, Krajská nemocnice T. Bati a.s.
49157582
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
319
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Základní organizace neslyšících Zlín
46308938
Zlín, třída Tomáše Bati, PO BOX 135 5331
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., okresní organizace Zlín
62181017
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Odborový svaz zaměstnancŧ poštovních, telekomunikačních a novinových
62181301 sluţeb, základní organizace okresu Zlín
Zlín, Bartošova 4393
Okresní organizace Českého svazu ţen
00425389
Zlín, Divadelní 1333
Odborový svaz KOVO Základní organizace SPŠP-COP
18559719
Zlín, Nad Ovčírnou II 2528
KRAJSKÁ RADA ŢEN ČSŢ Zlínský kraj
00425419
Zlín, Divadelní 1333
OKRESNÍ VÝBOR ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŦ
00434868
Zlín
OKRESNÍ VÝBOR SVAZU HUDEBNÍKŦ
00437921
Zlín, Tř. T.Bati 70
Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a soc. péče ČR Dětské
42339944 centrum Zlín se sídlem Burešov 3675
Zlín, Burešov 3675
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Zlín
46311637
Zlín, Obeciny 15/4106
Školní sportovní klub při 3. Zákl.škole Zlín
49156951
Zlín, Slovenská 3076
RAVOS MOTOR SPORT Zlín - Prštné
61715921
Zlín, Prštné, Kútíky 105
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605 085 "NIVKY"
61716065
Zlín, Větrná 4656
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605152 POŢÁR - POTOKY
62180266
Zlín, Dětská 4617
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, 3. středisko Zlín
62182501
Zlín, Sadová 3895
ZO OS STAVBA, POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, ZLÍN
18757936
Zlín, Kúty 3967
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace
68726589 diabetikŧ Zlín
Zlín, Polní 4582
Sbor dobrovolných hasičŧ Kostelec
68729561
Zlín, Kostelec, Na Rusavě 271
Sbor dobrovolných hasičŧ Mladcová
68729600
Zlín, Mladcová, Mladcová 1
Sbor dobrovolných hasičŧ Štípa
68729782 Zlín, Štípa, Štípa 1
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
320
70820627 ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Všeobecné zdravotní
pojišťovny ČR
Zlín, Zarámí 160
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, Zlínský kraj
70893730
Zlín, K Pasekám 569
ČZS Pod Skalkou Zlín
70909504
Zlín, Budovatelská 4797
Auto Klub Pizzeria Pneta Zlín v AČR
70915989
Zlín, Mladcová, Mokrá II 290
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Česká spořitelna, a.s.
65734670
Zlín, Zarámí 4463
Sbor dobrovolných hasičŧ Zlín - Salaš
65792491
Zlín, Salaš 43
Sbor dobrovolných hasičŧ Lhotka
65792599
Zlín, Lhotka 48
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, 5. středisko Zlín
65822501
Zlín, Dětská 4630
Sbor dobrovolných hasičŧ Zlín - Luţkovice
65822536
Zlín, Luţkovice, Rovinka 155
Protect Man Sport Auto Klub v CČR
70938211
Zlín, Lesní 2891
Českomoravský svaz chovatelŧ poštovních holubŧ Oblastní sdruţení Zlín
71226524
Zlín, Třída Tomáše Bati 508
POO OS TOK REMONT
40942414
Zlín, třída T. Bati 1970
Český zahrádkářský svaz základní organizace - Na Kálavách - Zlín 75054302 Malenovice
Zlín, Malenovice, Husova 801
KASPOL, druţstvo sálového fotbalu Zlín
42340098
Zlín
Základní organizace Odborového svazu Stavba ČR při PSG, a.s.
65823192
Zlín, Zarámí 4077
ZO OS Stavba ČR EUROVIA CS, a.s., oblast Morava, závod Zlín
75094398
Zlín, Louky, U Dřevnice 330
KHJ MOTORSPORT ZLÍN,RALYE TEAM
44004290
Zlín, P.O.BOX 402
Základní organizace Odborového svazu pracovníkŧ obchodu, Jednota SD ve
62180606 Zlíně
Zlín, Kvítková 4323
Klub vojákŧ v záloze Zlín
64467121
Zlín, Nivy I 436
AOS KLUB ZLÍN
48473898
Zlín 794
Sdruţení rodičŧ a přátel dětí a školy
48473961
Zlín 78
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
321
Zlín motorsport
Zlín 246
RALLYE TEAM ZLÍN
49157451
Zlín, Díly I 4041
Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
40995194 Krajská hygienická stanice ZK se sídlem ve Zlíně
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Sportovně střelecký klub
48472531
Zlín, Vršava I 3688
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 605067 Na Vrše
61716600
Zlín, Jaroslavice, Na Vrše
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605151 "Nad Rivierou"
62180258
Zlín, Javorová 4519
Český zahrádkářský svaz - ZO dlouhé hony Malenovice
62182528
Zlín, Malenovice, Sídliště 798
ZO UNIE - odborový svaz orchestrálních hudebníkŧ ČR, Filharmonie
65736982 Bohuslava Martinŧ tel. 02/24142673
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2570
Auto Klub Czech - Pro Motorsport v AČR
68689934
Zlín, K Pasekám 2984
Český svaz včelařŧ ZO Zlín - Malenovice
70807728
Zlín, Malenovice, Bezručova 42
ZO ČZS Mokrá Zlín
70830436
Zlín, Polní 4575
Základní organizace Odborového svazu ECHO při MITAS a.s. Zlín (zkratka
70891087 ZO OS ECHO MZ nebo ZO OS ECHO MITAS Zlín)
Zlín, Šedesátá 5576
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Riviera Malenovice
70925925
Zlín, Malenovice, Riviera
ZO ČZS Panorama V, Zlín
70964505
Zlín, Mladcová, Zlín
ADRIATIC ECO
70972800
Zlín, Nad Ovčírnou VI 3357
Sportovní klub praktické střelby Zlín
75083591
Zlín, U Trojáku 4598
Svaz diabetikŧ České republiky, územní organizace Zlín
61716936
Zlín, Zálešná II 3403
Základní organizace svazu UNIOS, Jihomoravská plynárenská a.s.
62181343
Zlín, Vodní 4067
Český zahrádkářský svaz, ZO 605080-Pod Hradem
62181459
Zlín, Malenovice, Husova 790
Pionýrské centrum Zlín - v likvidaci
62181947
Zlín, Padělky I 1367
Modelářský klub SMČR - AMC Zlín
62182374
Zlín, Bratří Sousedíkŧ 1090
49156934
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
322
Moravskoslezský kynologický svaz, ZO č. 11205, Kynologický klub
62182641 Tečovice
Zlín, Malenovice
Český zahrádkářský svaz - ZO Mladcová č. 605007
62182684
Zlín, Příluky 357
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace
62182790 KARDI Zlín
Zlín, Dolní 2221
Společnost pro podporu lidí s mentálním postiţením v České republice, o.s.
62182846 Okresní organizace SPMP ČR Zlín
Zlín, Mostní 977
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, 6. středisko Zlín
49157663
Zlín, K Pasekám 569
Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace 605048 "Kosov II"
61716961
Zlín, Zálešná XI 1350
Sbor dobrovolných hasičŧ Zlín - Prštné
65792211
Zlín, Prštné, Náves 636
Kynologický klub ZO Zlín č. 11201
65792289
Zlín, Pod Rozhlednou 1908
AK YUKON RALLYE TEAM
64467350
Zlín, Lorencova 9
Krajská organizační jednotka ČMOS PŠ - Zlínský kraj - Zlínský kraj
71198849
Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280
Klub novinářŧ SN ČR
66597293
Zlín, Kvítková 4703
Motosport klub Zlín v AČR
67010067
Zlín, Benešovo nábřeţí 3686
International Police Association, územní skupina č. 214 Zlín
70920338
Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218
Sbor dobrovolných hasičŧ Zlín - Louky
65792408
Zlín, Louky, Louky
ZO OSD Zlínská dopravní, a.s.
48472549
Zlín, Tř. T.Bati 258
Oblastní organizační jednotka - Zlín, OROS pracovníkŧ školství, náměstí
69725985 T. G. Masaryka 1280
Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280
Sbor dobrovolných hasičŧ Zlín - Malenovice
65792297
Zlín, Malenovice, Malenovice
Český zahrádkářský svaz - zákl.organizace 605047 Mezilesí Březnice
61716294
Zlín, Bartošova čtvrť 4020
Český zahrádkářský svaz, ZO 605109 "Poţár nad vodárnou"
61716626
Zlín, Třída Tomáše Bati 3932
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR Okresní rada Zlín
61716804
Zlín, K Pasekám 569
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
323
62180584 ZO OS pracovníkŧ dopravy,silničního hospodářství a autoopravárenství
Čech a Moravy, Správa a údrţ ba silnic Zlín, tel. 067/32590
Zlín, K Majáku 5001
ZO OS UNIOS Technické sluţby Zlín, spol. s r.o.
62181351
Zlín, Louky 321
Základní organizace OS stát.orgánŧ a organizací při Úřadu města Zlín
70263469
Zlín, náměstí Míru 12
Auto klub Štelc Motorsport v AČR
70416290
Zlín, Malenovice, Tyršova 914
AK JZ Motorsport v AČR
70837368
Zlín, Jaroslavice, Boněcka 179
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace
67028225 RESPI Zlín
Zlín, Prštné, Nerudova 158
SK Seeker Zlín
70928479
Zlín, prŧm.areál 5268 5268
Sbor dobrovolných hasičŧ Klečŧvka
68729537
Zlín, Klečŧvka 1
Sbor dobrovolných hasičŧ Jaroslavice
65792505
Zlín, Jaroslavice, Svaţitá 180
Auto Myron klub v AČR
65267567
Zlín, Buková 1726
Český zahrádkářský svaz - základní organizace 2 LAZY
75049538
Zlín, Lesní čtvrť I 3433
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České
75084902 republiky, Nemocnice Atlas a.s.
Zlín, Třída Tomáše Bati 5135
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Komerční banka
65734602
Zlín 152
Klub ţelezničních modelářŧ Zlín
65792904
Zlín, Tyršovo nábřeţí 801
DUHA, Ha-ha-ha-ha
65822382
Zlín, Příkrá 3564
AUTO KLUB RALLY PRODUCTION ZLÍN v AČR
65822412
Zlín, Lorencova 9
AUTO KLUB SACO MOTORSPORT, sdruţení osob
65822781
Zlín, Jaroslavice
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
65842375 orientace České republiky, o.s. (oficiální zkratka - NIPI ČR, o. s.)
Zlín, Zálešná I 4057
Svaz dŧchodcŧ ČR, o.s. Krajská rada Zlínského kraje
75147921
Zlín, Kudlov, Filmová 174
Krajské regionální centrum - Ústav odborného vzdělávání - Zlín
75158906
Zlín, Zarámí 4077
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
324
75146878 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum Zlín pro
sluchově postiţené
Zlín, Třída T. Bati 5331
BRANNÝ KLUB ZLÍN
72021501
Zlín, Vršava 4961
KLUB LANOVÉHO CENTRA - CVAK
72020814
Zlín, Mladcová, Nadhumení 282
SKUPINA ŠIKULOVÉ
72023074
Zlín, Mladcová, Nadhumení 282
KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM REGION BÍLÉ KARPATY
72027819
Zlín, Zarámí 4077
Krajské regionální centrum, Centrum ekonomických studií Kroměříţ
72044616
Zlín, Zarámí 4077
Krajské regionální centrum, Centrum ekonomických studií Prostějov
72044624
Zlín, Zarámí 4077
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Malenovice
48471992
Zlín, Malenovice, Brigádnická 986
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jiráskŧv sad Letná
75080681
Zlín, Mostní 1916
Český zahrádkářský svaz ZO Nad hradem
75108577
Zlín, Malenovice, Tyršova 915
Kynologické výcvikové centrum Zlín Mladcová
75117177
Zlín, Zálešná VIII 1347
Český zahrádkářský svaz Základní organizace Klečŧvka-Vesník 605148
75120658
Zlín, Obeciny II 3584
Krajské regionální centrum ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO ZLÍNSKO
72032839
Zlín, Zarámí 4077
KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM CENTRUM EKONOMICKÝCH
72037326 STUDIÍ ZLÍN
Zlín, Zarámí 4077
KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM CENTRUM EKONOMICKÝCH
72037342 STUDIÍ VSETÍN
Zlín, Zarámí 4077
KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM CENTRUM EKONOMICKÝCH
72037351 STUDIÍ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Zlín, Zarámí 4077
ZO OS STAVBA, PSG INTERNATIONAL, A.S.
18757618
Zlín, Zarámí 4077
Místní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR,
72060824 Krajská nemocnice Tomáše Bati
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 600
Závodní odborová rada Restaurací a jídelen
46311491
Zlín, náměstí Míru 18
Český zahrádkářský svaz ZO č. 605114 "U staré točny"
62180754
Zlín, Bartošova Čtvrť 4001
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
325
Místní skupina Vodní záchranné sluţby ČČK
Zlín, Hradská 888
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR Krajský výbor Zlín
70925402
Zlín, Kúty 1949
Oceán Pro
70953813
Zlín, Hradská 888
Krajská organizace SPMP ČR - Zlínský kraj
75020114
Zlín, Lazy VI 3695
ZO Odborový svaz pracovníkŧ obchodu závodní výbor MAKRO CASH
75046091 CARRY ČR s.r.o.
Zlín, Malenovice, Tř. 3.května 1198
Zlínský krajský štáb sálového fotbalu
75048515
Zlín, Sokolská 3925
Český zahrádkářský svaz ZO U Výletiště
75106256
Zlín, Malenovice, U Výletiště
OKRESNÍ VÝBOR ČSPB
00424552
Zlín, KOMENSKÉHO ŠKOLA
Český zahrádkářský svaz, ZO Podlesí-Podhoří č. 605092
62180592
Zlín, Bratří Jaroňkŧ 4063
ZO OH Odborový svaz pracovníkŧ obchodu, Střední odborné učiliště
62181050
Zlín, Štefánikova 6
Svaz postiţených civilizačními chorobami okresní výbor Zlín, o.s.
62182030
Zlín, Kúty 1949
Český svaz chovatelŧ Okresní organizace Zlín
00448737
Zlín, M. Knesla 4019
Česká numismatická společnost, pobočka ve Zlíně
64467511
Zlín, Křiby 4713
AVZO TSČ ČR, základní organizace Zálešná l
67026672
Zlín, 2. května 4100
Vassura motorsport klub v AČR
69747083
Zlín, Mezihoří 2677
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., krajská organizace
70925658 Zlínského kraje
Zlín, Štefánikova 167
SK PORS plus v AČR (Sportovní klub PORS plus v AČR)
71246886
Zlín, Prštné, Nábřeţí 599
Oblastní organizační jednotka Krajská rada Českomoravského odborového
75013100 svazu pracovníkŧ školství, Zlínský kraj
Zlín, Zarámí 88
Odborová organizace OSSZ a KSSZ Zlín
75049431
Zlín, Třída Tomáše Bati 3792
Svaz dŧchodcŧ ČR, o.s. městská organizace Zlín
75130548
Zlín, A. Randýskové 1800
Základní organizace OS státních orgánŧ a organizací, při Úřadu práce
75131145
Zlín, Zlín, Čiperova 5182
65761341
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
326
Svaz tělesně postiţených v České republice, o.s., místní organizace Zlín,
Štefánikova 167
AUTOMOTOKLUB PŘI OBUVNICKÉM PRŦMYSLU SVIT, A.S.,
15531406
Zlín, U STADIONU
ZO OS KOVO Frema, spol. s r.o.
44117388
Zlín, Tyršovo Nábř. 401
ČZS ZO Kučovaniny - západ
45659524
Zlín, Malenovice, Tyršova 951
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 605073 Slunečná Malenovice
61716537
Zlín, Třída Tomáše Bati 37
Český zahrádkářský svaz, zákl.organizace 605033 Horní Kučovaniny
61716880
Zlín, Krátká 1681
Sdruţení na ochranu nájemníkŧ Zlín
62182307
Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280
Liga na ochranu zvířat ČR, místní pobočka Zlín
62182749
Zlín, Vodní 4202
AUTO KLUB PASEKY ZLÍN V AČR
65792483
Zlín, Křiby 4708
ZO ČZS Sady Prštné
70265682
Zlín, Prštné
POO OS TOK FAGUS CZ
70922225
Zlín, třída T. Bati 1970
Krajská rada Royal Rangers Zlínského kraje
70989761
Zlín, Kudlov, Václavská 484
Miroma Racing Klub AČR
75012928
Zlín, Štípa, Ve Ţlebech 416
ZO Odborový svaz pracovníkŧ obchodu závodní výbor - TESCO
75060680 STORES ČR a.s. provozovna Zlín
Zlín, Malenovice, třída 3. května 1170
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Burešov - Zlín
75082772
Zlín, Sokolská 3938
Na stráni - Lŧţkovice ČZS ZO
75099080
Zlín, Luţkovice, Hvozdenská 69
Sdruţení rodičŧ a přátel školy při SOU obchodu a gastronomie
46307877
Zlín, Štefánikova 3015
Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče
České republiky, Statutární město Zlín, Rehabilitační stacionář, Ţlebová
40995691
1590, 760 01 Zlín
Zlín, Ţlebová 1590
Základní organizace Odborového svazu ECHO při IGTT
46307982
Zlín, Louky, Třída Tomáše Bati 299
ZO OS-Odborový svaz pracovníkŧ dřevozpracujících odvětví, lesního a
46308113 vodního hospodářství v ČR, 2 Závodní výbor Vodovody a kanalizace
Zlín, třída Tomáše Bati
46310959 Minikárklub ZPS Zlín zájmová činnost motoristická
86552872
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
327
Zlín, Rŧmy 1391
Český zahrádkářský svaz, ZO 605096,Potŧček Malenovice
61716553
Zlín, Malenovice, třída Svobody 777/23
Základní organizace Občanského sdruţení Romŧ
62181289
Zlín, Obeciny 2992
Biatlon klub Zlín
62182722
Zlín, Zálešná I 1381
Sdruţení přátel her Ašóka, místní organizace Zlín
67024572
Zlín, Malenovice, Brigádnická 414
Zlínská krajská rada Asociace TOM ČR
70888281
Zlín, Prštné, Chmelnická 548
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a
70922900 orientace České republiky, Krajská organizace Zlínského kraje, o.s., Zlín,
Zálešná I 4057
Český zahrádkářský svaz základní organizace Kolektivní sad Zlín Kudlov,
75110563
Zlín, Nad Stráněmi 4681
ČZS ZO č. 605016 - Centroprojekt Zlín
61716081
Zlín, Zálešná II 3400
Český zahrádkářský svaz, ZO č. 605072 Štákovy Paseky
61716502
Zlín, Třída Tomáše Bati 956
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace
65793064 VERTEBRO Zlín
Zlín, Zborovská 4163
Western Riding Club České republiky Oblastní sekce Zlín
65822455
Zlín, Kvítková 3687
Auto klub TAOL Motorsport Zlín v AČR
65823486
Zlín, Obeciny 4180
AUTOMODELKLUB SRC ZLÍN
68729189
Zlín, Česká - K1
Pionýrská skupina JUNIPERUS
62182714
Zlín, Podvesná 14
Šachový svaz Zlínského kraje
70975116
Zlín, Hradská 854
Základní organizace nedoslýchavých
71232362
Zlín, třída Tomáše Bati 5331
ZO OS UNIOS TEPLO ZLÍN a.s.
75096455
Zlín, Druţstevní 4651
AVZO TSČ ČR AKVATECHNIKA ZLÍN
75099241
Zlín, Příluky, Podvesná 7/3092
TZP NEMO Zlín
71249419
Zlín, Smetanova 2401
Tělocvičná jednota Sokol Zlín
00530719
Zlín, Sokolská 663
ČZS ZO Bohuslavice u Zlína
67022804
Zlín, Polní 4575
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
328
Český svaz chovatelŧ Základní organizace chovatelŧ koček Zlín
Zlín, Borová 2348
ZÁLESÁK - středisko ZLÍN 1 "Mladcová"
65792947
Zlín, Mladcová, Vinohrádek 540
ZO ČZS Kočkov
61716375
Zlín, Malenovice, Tyršova 916
ZO ČZS: JAROSLAVICE - JIH
75833450
Zlín, Příluky, Přílucká 4119
8. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
65766946
Zlín, Bratří Sousedíkŧ 1076
AVZO TSČ ČR ZO ZA MORAVOU
75150760
Zlín, Třída Tomáše Bati 1287
Základní organizace odborového svazu ECHO SPUR a.s. + SEKONplast
46307974 s.r.o.
Zlín, Louky, Třída Tomáše Bati 299
Auto Klub Star Club Zlín v AČR
70895414
Zlín, Smetanova 2401
REGIONÁLNÍ POBOČKA PROSTĚJOV
75150646
Zlín, Zarámí 4077
Skaut - český skauting ABS, středisko Čante Zlín
70882703
Zlín, Zálešná VI 1207
ZO OS dopr.silnič.hosp. a autooprav. Čech a Mor.,ZV Doprav.spol.Zlín70956472 Otrokovice
Zlín, Podvesná 17
Sdruţení hasičŧ Čech, Moravy a Slezska Okresní sdruţení hasičŧ Zlín,
65792025
Zlín, Příluky, Přílucká 213
Orel jednota Zlín-Malenovice
65792084
Zlín, Malenovice, Nová 635
Pionýrská skupina Klubovna Čtrnáctka
65792858
Zlín, Na Honech II 4911
Sbor dobrovolných hasičŧ Veliková
65793013
Zlín 99
Český zahrádkářský svaz - ZO Kosov I Příluky
65822668
Zlín, Sokolská 3914
Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné
65823061
Zlín, Prštné, Náves 100
AUTOKLUB ZLÍN - KOSTELEC
15528766
Zlín, Kostelec, Na Vyhlídce 423
Regionální pobočka Zlín
75158639
Zlín, Zarámí 4077
Oblastní spolek Českého červeného kříţe Zlín
00426326
Zlín, Potoky 3314
Základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České
72057564
republiky Zlín, nám. T. G. Masaryka 3218
71164961
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
329
75150611 REGIONÁLNÍ POBOČKA KROMĚŘÍŢ
Zlín, Zarámí 4077
LYŢAŘSKÝ KLUB ZLÍN
00208680
Zlín
Český zahrádkářský svaz, územní sdruţení Zlín
00433781
Zlín, Malenovice, Masarykova 1013
Regionální pobočka Uherské Hradiště
75158663
Zlín, Zarámí 4077
Krajské regionální centrum Zlínského kraje
75076420
Zlín, Zarámí 4077
Základní organizace Odborového svazu ECHO ALPIQ Zlín
40942368
Zlín, Prštné, třída Tomáše Bati 650
Regionální pobočka Vsetín
75158655
Zlín, Zarámí 4077
Racing MouldPro Klub v AČR
70803200
Zlín, Prštné, B. Němcové 489
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek Zlín
67777929
Zlín, Mladcová, střelnice Vršava
RADA ZO OS STAVBA ČR,PSG-Prŧmyslové stavby Zlín a.s.
42341060
Zlín, Zarámí 4077
RALLYE AUTO KLUB V AČR
49156748
Zlín, Hornomlýnská 3715
Klub českých turistŧ Zlín
49157442
Zlín, Hradská 854
Svaz vodákŧ České republiky, klub vodákŧ, Akvatechnika Zlín
62180479
Zlín, Podvesná 7/3092
Klub I.P.S.C. č. 23 Asociace praktické střelby České republiky
64467279
Zlín, Kvítková 4189
ZO OS pracovníkŧ peněţnictví a pojišťovnictví Československá
65733975 obchodní banka, a.s., pob. Zlín tel. 067/7211720,30322
Zlín, P. O. BOX 13
Zlínský krajský atletický svaz
70927961
Zlín, Hradská 854
Základní organizace OS KOVO, TAJMAC-ZPS, a.s. Třída 3. května
15529886 1180, 764 87 Zlín, Malenovice
Zlín, Malenovice, třída 3. května 1180
POO OS TOK OK Zlín
40942392
Zlín, Gahurova 5265
Junák - svaz skautŧ a skautek ČR, 4. středisko Zlín
65822498
Zlín, Zarámí 4087
23. Přední hlídka Royal Rangers v ČR
70283087
Zlín, Podvesná XIV 1458
Zlínský krajský fotbalový svaz
70935882
Zlín, Hradská 854
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
330
62180622 Český zahrádkářský svaz ZO Zlín - Malenovice město
Zlín, Malenovice, Tečovská 668
Tělocvičná jednota Sokol Kostelec
46276637
Zlín, Kostelec, K Fojtství 33
AUTOKLUB ZLÍN
00545708
Zlín, Mladcová, Náves 45
Tělocvičná jednota Sokol Malenovice
42340021
Zlín, Malenovice, STAŠOVA 230
ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
44117477
Zlín, Soudní 1
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace
62181475 Onko Zlín
Zlín, Dlouhá 164
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace
62181891 ROSKA Zlín
Zlín, Kudlov, Skalka I 213
Regionální klub Zlín Moravské asociace podnikatelek a manaţerek
71240870
Zlín, Štefánikova, sídlo OHK Zlín 167
ZO odborové asociace divadelníkŧ při Městském divadle Zlín
46308024
Zlín, Divadelní 3354
Salesiánský klub mládeţe
65792068
Zlín, Okruţní 5298
Zlínské krajské sdruţení ČSTV
70925003
Zlín, Hradská 854
Ţivot a zdraví, občanské sdruţení, místní pobočka Zlín
71173714
Zlín, Malenovice, Tyršova 1108
Územní rada předsedŧ ZO.Brněnský, Zlínský kraj a Vysočina
75023474
Zlín, Louky, Třída Tomáše Bati 258
AUTO KLUB BARUM ZLÍN v AČR
00530417
Zlín, Hornomlýnská 3715
ZO OS pracovníkŧ dopravy, silnič. hospodářství a autoopravárenství
62180215 Čech a Moravy, Zliner,s.r.o. tel. 067/692111 fax 62195
Zlín, Tř. T.Bati 283
Orel jednota Zlín
64467317
Zlín, Štefánikova 661
Zlín LMK 1
66598486
Zlín, Příluky, Dolní dědina 108
Asociace klinických psychologŧ ČR pobočka Zlín
70971501
Zlín, Ševcovská 2678
Asociace TOM ČR, TOM 1402 TUČŇÁCI
71195203
Zlín, Malenovice, Kamenec 1078
141
Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
27688313
Zlín, Třída Tomáše Bati 21
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
331
64509796 SPEKTRUM PLUS o.p.s.
Zlín, tř.T.Bati 299
Centrum sluţeb postiţeným Zlín, obecně prospěšná společnost
25300083
Zlín, Mostní 4058
PŘEKROČIT NA DRUHOU STRANU - o.p.s.
25543598
Zlín, Bratří Sousedíkŧ 1077
Soukromá střední odborná škola o.p.s.
25547429
Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279
Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s.
25554166
Zlín, Dřevnická 1788
Společnost přátel FaME VUT Zlín, o.p.s. - v likvidaci
25554204
Zlín, Mostní 5139
Mezinárodní akademie informatizace, o.p.s.
25559851
Zlín, Rŧmy 1598
"PRENATAL Zlín, o.p.s."
25575899
Zlín, Slunečná 4548
"DĚTEM", obecně prospěšná společnost
25583611
Zlín, Kvítková 3958
Scholar,o.p.s.
26232081
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2734
Prosperita, o.p.s.
26912384
Zlín, náměstí Práce 2512
Pečovatelská sluţba Zlín, o.p.s.
26973472
Zlín, Příluky, Broučkova 292
Filharmonie Bohuslava Martinŧ, o.p.s.
27673286
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2570
Osteologická Akademie Zlín, o.p.s.
27743624
Zlín, Třída Tomáše Bati 3910
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
27744485
Zlín, třída Tomáše Bati - areál Svit, budova 2
INNIT ART o.p.s.
28319842
Zlín, Mladcová, Na Drahách 369
AveVia, o.p.s.
28340558
Zlín, Luţkovice, Na Gruntech 46
HYJÉ - koně Zlínského kraje, o.p.s.
28273796
Zlín, J. A. Bati 5520
TyfloCentrum Zlín o. p. s.
26296829
Zlín, Podlesí IV 5302
117
Jihomoravské křesťanské společenství - nadace - v likvidaci
25521942
Zlín, Třída Tomáše Bati 44
Nadace Tomáše Bati
65822374
Zlín, Gahurova 292
Nadace Univerzity Tomáše Bati
25561022
Zlín, Mostní 5139
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
332
118
NADAČNÍ FOND AJURVÉDICKÉ KULTURY v likvidaci
Zlín, Zálešná III 2955
Nadační fond neurologie
61716278
Zlín, Louky, Třída Tomáše Bati 385
Nadační fond Cosmopolitan
46276297
Zlín, Kvítková 4338
Nadační fond při Základní škole Komenského II
62181904
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 2567
Nadační fond základní umělecké školy Zlín - Malenovice
46311858
Zlín, Malenovice, třída Svobody 868
Nadační fond základní umělecké školy Zlín Štefánikova
62181122
Zlín, Štefánikova 91
Nadační fond Glaukom
25559222
Zlín, U Zimního stadionu 1759
NADAČNÍ FOND Gymnázia Zlín
61715824
Zlín, Lesní čtvrť III 1364
ENDOCHIRURGIE - 31, nadační fond
61716235
Zlín, Třída Tomáše Bati 3296
GRADDO, nadační fond
26229315
Zlín, Rŧmy 1598
Křesťanský nadační fond
26229706
Zlín, Kudlov 34
NADAČNÍ FOND - A, nadační fond
26272164
Zlín, Havlíčkovo nábřeţí 2567
Nadační fond INTEGER
26271338
Zlín, Boněcká 336
Nadační fond Filmový festival Zlín
26282887
Zlín, Kudlov, Filmová 174
Nadační fond Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín
46276408
Zlín, nám. T.G.M. 3669
Nadační fond JUDr. Martina Rŧţičky
29192072
Zlín, 2. května 2384
721
Apoštolská církev, sbor Zlín
65822439
Zlín, Podvesná XIV 1458
Sbor Bratrské jednoty baptistŧ ve Zlíně
65823460
Zlín, Hluboká 1343
Náboţenská obec Církve československé husitské ve Zlíně
62182587
Zlín, Štefánikova 2193
Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Zlíně
46311432
Zlín, Slovenská 3063
Křesťanský sbor Zlín
70418985
Zlín, Divadelní 3242
25546279
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
333
66598982 Svědkové Jehovovi - sál Království Zlín - západ
Zlín, Malenovice, Bezručova 457
Pravoslavná církevní obec ve Zlíně
65822641
Zlín, Louky, K Cihelně 198
Charita Zlín
44117434
Zlín, Burešov 4886
Klášter Kongregace sester karmelitánek "Institut Naší Paní z Karmelu"
60990198
Zlín, Štípa, Mariánské náměstí 56
Místní komunita Salesiánŧ Dona Boska ve Zlíně
70863989
Zlín, Okruţní 5430
Římskokatolická farnost Štípa
48471712
Zlín, Štípa, Mariánské náměstí 57
Římskokatolická farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín
40995356
Zlín, Sadová 149
Římskokatolická farnost Zlín - Malenovice
44125917
Zlín, Malenovice, Jarolímkovo náměstí 156
Římskokatolická farnost Ţelechovice nad Dřevnicí
48471739
Zlín, Ţelechovice nad Dřevnicí 66
Sbor Církve bratrské ve Zlíně
73631787
Zlín, Okruţní 4551/17
Sbor Křesťanské společenství Zlín
73632627
Zlín, Budovatelská 4811
Římskokatolická farnost Panny Marie Pomocnice křesťanŧ Zlín
73633747
Zlín, Okruţní 5430
Farní obec Starokatolické církve ve Zlíně
26521261
Zlín, Bratří Sousedíkŧ 1716
Sbor Církve adventistŧ sedmého dne Zlín
73632708
Zlín, Malenovice, Tyršova 1108
Církev Nová naděje sbor Kroměříţ
73634964
Zlín, Kudlov, Formanka 34
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
334
Zlobice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
1
3
701
28551478
Ferdyšova divadelní společnost a Vesničánek o.s. Bojanovice
Zlobice, Bojanovice 45
LESNÍ SPOLEČNOST ZLOBICE
Zlobice
TJ SOKOL ZLOBICE
47934573
Zlobice
731
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383356
Zlobice 134
721
Římskokatolická farnost Zlobice
46998187
Zlobice 80
63414538
Zubří
(Vsetín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 34
701+731
141
117+118
721
30
1
2
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
5
1
4
1
23
701
TJ Gumárny Zubří
Zubří
Sdruţení pěstitelŧ travních a jetelových semen
49563084
Zubří, Hamerská 698
OFF ROAD Klub Zubří, občanské sddruţení
22735321
Zubří, Starozuberská 1445
Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka
22736166
Zubří, Převrátí 1010
MERCEDES & OLDTIMER Club o.s.
28556542
Zubří, Pod Hŧrkou 1138
LIDOVÁ DECHOVÁ HUDBA ZUBROVKA
26645289
Zubří, Roţnovská 444
44740832
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
335
Divadelní soubor ŠOK
Zubří, Starozuberská 894
Dechová hudba Zubřanka
26632403
Zubří, Starozuberská 1082
Jezdecký klub Zubří
26551837
Zubří, Machulky 304
Myslivecké sdruţení Kamenárka Roţnov o.s.
48773891
Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly 56
26633469
Myslivecké sdruţení Zubří
Zubří
Sportovní unie neslyšících v Zubří
64123391
Zubří
Školní sportovní klub Zubří
65888561
Zubří, Za Sokolovnou 492
Tělovýchovná jednota Lesana Staré Zubří
64124029
Zubří
Klub Vodákŧ Zubří
66934770
Zubří
Spolek PFC Pernica Zubří
48773859
Zubří
HANDBALL CLUB ZUBŘÍ
46531378
Zubří, Stadion Za Sokolovnou 492
Jednota katolických muţŧ a jinochŧ
64123821
Zubří
Spolek Studénky Zubří
68898240
Zubří, Čertoryje 145
Modelářský klub SMČR
62335294
Zubří
Myslivecké sduţení Lesy Krnov a.s. Divize Roţnov p. Rad., o.s.
60042087
Zubří, Zemanky 1170
Valašský soubor písní a tancŧ Beskyd
48739308
Zubří
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Zubří
44740522
Zubří
Svaz postiţených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Zubří
70994455
Zubří, Hamerská 686
Sbor dobrovolných hasičŧ Staré Zubří
65888316
Zubří, Starozuberská 656
ZO ČSOP FUTURUM
70908401
Zubří, U Domoviny 236
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Zubří
67728073
Zubří, Chovatelská 8
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Zubří
62334786
Zubří, Na Galičky 47
48772941
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
336
Český zahrádkářský svaz, ZO Zubří
Zubří, Hlavní 60
Základní organizace Odborového svazu ECHO Gumárny Zubří, a.s.
70892342
Zubří
141
Hala Zubří o.p.s.
48773751
Zubří, Hlavní 492
118
Nadační fond Talent házená - šance pro všechny
28583353
Zubří, Hlavní 492
Nadační fond Základní školy Zubří
69211566
Zubří
721
Římskokatolická farnost Zubří
48739642
Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly 59
65469691
Ţalkovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 5
4
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
4
701
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŢALKOVICE
Ţalkovice
Tělocvičná jednota Sokol Ţalkovice
47933755
Ţalkovice
731
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ŢALKOVICE
63459035
Ţalkovice 88
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
60383330
Ţalkovice 185
721
Římskokatolická farnost Ţalkovice
46998365
Ţalkovice 102
47933739
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
337
Ţelechovice nad Dřevnicí
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 8
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
7
701
Sdruţení singulárních domkařŧ Zlín - Štípa
Ţelechovice nad Dřevnicí, Osvobození 408
Občanské sdruţení Ţelechovice
26663210
Ţelechovice nad Dřevnicí, 4. května 223
Myslivecké sdruţení Vidovy
71209581
Ţelechovice nad Dřevnicí
MYSLIVECKÝ SPOLEK Ţelechovice nad Dřevnicí
75138484
Ţelechovice nad Dřevnicí, Výpusta 82
731
Sbor dobrovolných hasičŧ Ţelechovice - Paseky
67026541
Ţelechovice nad Dřevnicí, Paseky
Sbor dobrovolných hasičŧ Ţelechovice
65792394
Ţelechovice nad Dřevnicí, Osvobození 473
SH ČMS - OKRSEK č. 8 - Ţelechovice n./Dř.
72051779
Ţelechovice nad Dřevnicí
TJ Sokol Ţelechovice nad Dřevnicí
44119259
Ţelechovice nad Dřevnicí, 4. května 48
27000460
Ţeranovice
(Kroměříţ)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 6
5
141
117+118
721
1
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
5
701
26643898
Tangsoodo Czech Republic
Ţeranovice 206
SPOLEK RYBÁŘŦ ŢERANOVICE
Ţeranovice
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŢERANOVICE
47933925
Ţeranovice
63414287
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
338
18190146
Sportovní klub Ţeranovice,o.s.
Ţeranovice 264
731
63414023
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŦ
Ţeranovice 205
721
46998462
Římskokatolická farnost Ţeranovice
Ţeranovice 36
Ţítková
(Uherské Hradiště)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
701+731
Počet NNO: 4
4
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
1
3
721
Centrum branných aktivit o.s.
Ţítková 50
"Občanské sdruţení Ţítek"
27046311
Ţítková 88
22693173
MYSLIVECKÉ SDRUŢENÍ ŢÍTKOVÁ
Ţítková
Tělovýchovná jednota Ţítková
61704393
Ţítková 194
48491357
Ţlutava
(Zlín)
Sdruţení
O.p.s.
Nadace , nadační fond
Církevní org.
Počet NNO: 8
701+731
8
141
117+118
721
Sport
Sociální
Kultura
Děti, mládeţ, volný čas
Ostatní
2
6
701
JK ŢLUTAVA
Ţlutava 307
MS Ţlutava
26617811
Ţlutava 267
FC Ţlutava
62182731
Ţlutava 343
26664089
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
339
46276424
SK SOKOL Ţlutava
Ţlutava
731
Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace 605044
Ţlutava 205
Sbor dobrovolných hasičŧ Ţlutava
65792564
Ţlutava 43
Český svaz včelařŧ, o.s., základní organizace Napajedla
62182200
Ţlutava 298
Český svaz chovatelŧ Základní organizace Ţlutava
70288852
Ţlutava 185
61716847
Oddělení neziskového sektoru KÚZK
data k 1.3.2010
340

Podobné dokumenty

Evropský polytechnický institut, s

Evropský polytechnický institut, s to mj. způsobeno tím, ţe se pěstuje výhradně genotyp odrůdy Cavendish. Rostliny jsou stříkány aţ 40 krát do roka, místo aby byla dána přednost vývoji odolné transgenní odrůdy. Na banánovníku trvale...

Více