supa - Drinksinitiatives.eu

Komentáře

Transkript

supa - Drinksinitiatives.eu
DÁVEJ BACHA!
Hudba: Wich/ Čistychov
Text: Gipsy, Supa, Michadelik, Vec, Hack, Phat, Winterová
KATEŘINA
Nemůžeš vrátit čas, chtěl bys šlápnout na pedál.
Ve vší tý rychlosti si promyslet, co bude dál.
Co bylo, nebude a co bude, toť otázkou.
A kolik stojí život, na to už si odpověz sám…
SUPA
Zapnite si pásy chlapci, pozeral som Taxi Taxi.
Pálim gumy ako Schumi, nemám čas sledovat
značky.
Máte hygienické sáčky?
Trhám asfalt.
Zdrhám policajným sirénam.
Predbieham autá.
MICHADELIK
Dávaj bacha madafaka!
Je ešte príliš vela vecí, príliš vela ženských čo na
mna čaká.
Nemožem si dovolit skapat.
Som dobrý chalan.
Čaká ma nádherný život - rap holky auta...
VEC
Držať mikrofón a držať volant nemá od seba ďaleko.
Každá hra má pravidlá tie sú určené napevno.
Netuším kedy mi cestu skríži čierna cica,
preto oči na stopkách, chcem dožiť viac ako 30.
Nechcem skončiť fialový v truhle jak starci v marci.
Mám sa rád ako každý raper - som narcis.
Ale hlavne za mnou sedia kamaráti ktorých nechcem
stratiť.
Dávam bacha brácho, lebo za chyby sa platí.
HACK
Kdykoliv jedu.
Víno - ženy – zpěv...
Stromy - vítr – zvěř.
Mlha - kroupy - déšť – led.
Sníh - smyk - exploze – řev...
Kdykoli jedu v noci lesem vyskočí srna.
Nebo se mi postaví do cesty bažant.
Minimálně jednou denně zajedu žábu.
Každej druhej tejden porazim prase.
Většinu času z cesty sem ve stresu.
Nevidim skrz špinavý přední sklo.
Nesvítěj mi světla,
vidím holt trochu hůř než bych potřeboval.
Všude tma.
Chybí mi SPZ a STK.
Moje CCS a OP jsou K.O.
Moje doklady mi sežral los.
Drobný z kapsy mi vyzobal kos.
Zkus si bejt švorc jako zdravotník nebo hrobník.
Každej druhej patník střídá pomník.
Ve stodvaceti je tvoje kára jak rohlík.
Netelefonuj, můžeš být další nebožtík.
PHAT
Noha na plynu v protisměru,
sejmu srnu, sejmu bábu
piju vodku, jedu pilu.
Nezastavíš mě fízle.
Ten člověk je šílený, neřídí střízlivý.
Kdopak ho zastaví?
Ten kojenec byl nevinný.
Nohy, oheň, bakelit, plech.
Ruce, hlavy, benzín, krev.
Tak mě nech jet.
Jedu pět set
v tvym městě,
tam kde máš jet dvě stě.
Neminu jedinou stopku.
Za jízdy chlastám vodku.
Dávám svý holce facku.
Nedodržuju odstup.
Bezpečnostní pás nemám zapnutý.
Světla vypnutý, jsem vyšinutý.
Společnost mě nenávidí.
Já nenávidím ji.
Její pravidla mě omezují,hodlám je porušit.
Zničit, zničit, zničit ji jak krtka.
Zničit, zničit. Bacha zatáčka…
KATEŘINA
Nemůžeš vrátit čas, chtěl bys šlápnout na pedál.
Ve vší tý rychlosti si promyslet, co bude dál.
Co bylo, nebude a co bude, toť otázkou.
A kolik stojí život, na to už si odpověz sám…
TAKE CARE!
Music: Wich/ Čistychov
Text: Gipsy, Supa, Michadelik, Vec, Hack, Phat, Winterová
KATEŘINA
You can’t take back time, you’d like to step on the
pedal.
At this speed think about it– What will happen now?
What was, won’t be and what will be – that’s the
question.
And how many a life does it cost, answer for
yourself…
SUPA
Clasp safety belts, boys, I saw Taxi Taxi.
I burn tyres like Schumi, I have no time to watch the
road signs.
Do you have hygienic bags?
I’m tearing asphalt.
I’m scamper from police sirens.
I’m passing cars.
MICHADELIK
Wise up, mofo!
There are a lot of things, too many women who are
waiting for me.
I can’t let myself die.
I’m a good guy.
A wonderful live is waiting for me – rap - girls - cars...
VEC
To hold a microphone or a steering wheel, it’s not
very different.
Each game has its rules and these are fixed.
I can’t guess when the black cat crosses my path,
eyes wide open, I want live beyond 30.
I don’t want end up purple in a coffin like old men.
I like myself as every rapper – I’m a narcissist.
But mainly my friends are sitting behind me and I
don’t want to lose them.
I’m on guard, buddy, because you pay for mistakes.
HACK
Whenever I drive.
Wine - women – song...
Trees - wind – wildlife.
Fog - hailstones - rain – ice.
Snow - sliding - explosion – roar...
Whenever I drive through forest during night, a roedoe jumps out.
Or a pheasant stands in my way.
At a minimum I run over a frog a day.
Each second week I bring down a wild pig.
Through most of the trip I’m in stress.
I can’t see through the dirty windshield.
My lights don’t work,
I just see a little worse than I need
Everywhere is darkness.
No licence plates no inspections.
My credit card and my ID are K.O.
A moose ate my papers.
A blackbird picks change from my pocket.
Try to be penniless like a health worker or grave
digger.
Every second road marker is replaced by a memorial.
At 120 your car is like a croissant.
Don’t phone, you can be dead next.
PHAT
A foot on the accelerator in the opposite direction,
I run over a roe, I run over a granny
I drink vodka, I´m a hot-rodder.
You can’t stop me, cop.
This guy is nuts, he doesn’t drive sober.
Who will stop him?
That baby was innocent.
Legs, fire, bakelite, metal.
Hands, heads, petrol, blood.
So let me ride.
I’m going 500 in your town,
where you have to drive 200.
I don’t miss any stop.
Driving I guzzle vodka.
I slap my girlfriend.
I don’t keep any distance.
My seat belt is open.
Lights off, I’m deranged.
Society hates me.
And I hate it.
Its rules limit me, I break them intentionally.
Destroy, destroy, destroy it like a mole.
Destroy, destroy. Wise up! Turn …
KATEŘINA
You can’t take back time, you’d like to step on the
pedal.
At this speed think about it– What will happen now?
What was, won’t be and what will be – that’s the
question.
And how many a life does it cost, answer for
yourself…
DOMLUVME SE! = LET'S AGREE!

Podobné dokumenty

SLOVESA - ČASY Budou čtyři lahve stačit?

SLOVESA - ČASY Budou čtyři lahve stačit? It has been snowing all morning.

Více

Studuj kreativně - Informační výchova

Studuj kreativně - Informační výchova v různých knihách rozcházejí, ale průměr je stále stejný. Při pravidelném tréninku lze dosáhnout rychlosti aţ 500 slov za minutu. Tomu málokdo věří, hlavně proto, ţe má většina lidí strach, ţe text...

Více

You´re a narcissist!

You´re a narcissist! interakci mezi nimi a námi, která spustí specifickou, výše popisovanou dynamiku. Co to říká o nás? – je jistě otázka, z níž lze vstoupit do psychoterapie. Velmi pravděpodobně, pokud máte ve svém bl...

Více

DRA Ž EBN Í

DRA Ž EBN Í rukou, se mohou odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání je podle § 195 odst. 4 daňového řádu přípustné pouze proti těmto údajům: a) zjištěná nebo výsledná cena předmětu dražby; b...

Více

Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd

Předmět a struktura poznatků managementu v soustavě věd • CSR a triple-bottom-line; profit, people, planet

Více

seznam skladeb_2010.indd

seznam skladeb_2010.indd Hudsonský šífy Walda gang Hvězda snů Superstar 2005 Hvězdičko blýskavá Petr Novák Chlap z kríža Szidi Tobias

Více

C - Language Shop

C - Language Shop thing will do; aniž by c. řekl(a) without saying a word comics [komiks], -u m–17 comics concertin⎪o [končertý-], -a s–46 concertino cop, -u m–17 Br plait, Amer braid, (zvl. mužský) pigtail, q...

Více

Mistrovské kousky v kalendáři Spies Hecker 2013

Mistrovské kousky v kalendáři Spies Hecker 2013 Machu Picchu a pak rychle z vrcholků And, celý tým si to svištěl k Pacifiku. U pobřeží přišel spásný nápad, zkrátit si cestu po pláži. To, že se jednalo o špatnou volbu, zjistili o pár chvil pozděj...

Více