Google weby - Můj studijní svět online

Komentáře

Transkript

Google weby - Můj studijní svět online
Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace
Google weby
Tutoriál projektu MOSS – učitelská verze
Nový Jičín 2010
Mgr. Jan Bobek
Osnova
1 Úvodní informace...................................................................... 3
2 Cloud Computing ...................................................................... 4
3 Google Weby ............................................................................ 5
3.1
Proč Google Weby ......................................................................................................... 5
3.2
Jak začít......................................................................................................................... 5
3.3
Úvodní nastavení celého webu ...................................................................................... 6
3.4
Vložení nové stránky...................................................................................................... 8
3.5
Úprava stránky ............................................................................................................ 11
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
Nabídka Vložit ................................................................................................................................. 12
Nabídka Formát ............................................................................................................................... 13
Nabídka Tabulka .............................................................................................................................. 14
Nabídka Rozložení ........................................................................................................................... 15
3.6
Přílohy, komentáře ...................................................................................................... 15
3.7
Další akce .................................................................................................................... 16
3.8
Správa webu................................................................................................................ 16
3.9
Nastavení webu........................................................................................................... 17
3.9.1
3.9.2
3.10
Obecné ............................................................................................................................................ 17
Sdílení .............................................................................................................................................. 18
Vzhled webu................................................................................................................ 18
3.10.1
3.10.2
3.10.3
Rozvržení webu ........................................................................................................................... 18
Barvy a písma .............................................................................................................................. 18
Motivy ......................................................................................................................................... 18
3.11
Tisk stránky ................................................................................................................. 19
3.12
Přesun stránky............................................................................................................. 19
3.13
Smazání stránky .......................................................................................................... 20
3.14
Zobrazení náhledu stránky jako čtenář ......................................................................... 20
3.15
Sdílení webu ................................................................................................................ 21
3.16
Úprava postranního panelu.......................................................................................... 22
4 Závěr....................................................................................... 23
1 Úvodní informace
Vážení kolegové, tento manuál vznikl jako jeden z dalších v rámci první z klíčových
aktivit při realizaci projektu MOSS – Můj studijní svět online a má za úkol Vás seznámit
s principy tvorby, používání a sdílení webových stránek v prostředí Google tak, abyste si sami
mohli jejich výhody vyzkoušet a oblíbili si jejich používání. Tutoriál je zároveň studijním
materiálem pro školení, které budete rozsahu 3 hodin prezenčně a několika hodin
e-learningem absolvovat.
Účelem vzniku tutoriálu rozhodně není vytvořit podrobnou příručkou – tomu brání
jak jeho omezený rozsah, tak i princip školení - 3 hodiny mají být pouze motivační ukázkou
toho, co aplikace umí.
Učitelská verze tutoriálu Vás bude provádět aplikací Weby v jazyce českém, pokud
tomu nebudou bránit zvláštní okolnosti (jakkoliv se lokalizační tým Google snaží ze všech sil,
lokalizace všech novinek je sice nepatrně, ale přeci jen zpožděna za funkcemi dostupnými
ve verzi anglické). Nic Vám ale nebrání používat libovolnou jazykovou mutaci nastavení.
Anglické nastavení pak bude podrobněji popsáno v studentské verzi tohoto tutoriálu, která je
Vám také k dispozici.
Tutoriál spolu s ostatními je k dispozici volně ke stažení i pro kolegy z jiných škol na
odkazech webu projektu www.mujstudijnisvetonline.eu stejně jako sada videotutoriálů, které
Vás interaktivní formou provedou obtížnějšími postupy. Je ale jasné, že některé postupy
budou muset transformovat kolegové z jiných škol na svou lokální situaci, kdy buď mají svůj
vlastní poštovní účet na gmail.com (tam jsou jim jednotlivé aplikace dostupné taky) či již mají
Google Apps zaregistrovány pro svou školní doménu (u nás je to gnj.cz). Pokud ne, možná
propadnou Cloud Computingu a sociálním sítím natolik, že budou tlačit zodpovědné osoby na
svých školách k takovým změnám, aby výhody Google Apps mohli využívat taky.
3
2 Cloud Computing
Dnes každý, kdo používá pro svou práci počítač, musí investovat jednak do hardware
(HW) a pak do celé sady softwarových (SW) aplikací, které potřebuje na tvorbu textu,
tabulek, úpravu obrázků, e-mailovou komunikaci a plánování a podobně. Tyto aplikace se
vyvíjejí a žádají zase náročnější HW a tak, i když ceny PC i přenosných počítačů rapidně
klesly, pořád je to nezanedbatelná investice a uživatel se dostává do spirály zbytečných
výdajů.
Řešením je takzvaný Cloud computing. Vše co potřebujete je středně výkonný počítač
připojený relativně rychle do internetu a vhodný prohlížeč internetu. Veškerý potřebný SW
běží na cizích počítačích, jejichž majitelé Vám umožní se připojit a tento SW používat. Jako
službu. Proto se tomu říká SaaS – Software as a service – Software jako služba. A za službu
platíte. Penězi nebo jinou službou – informacemi o sobě. Rozhodně Vás ale vůbec nezajímá,
kdo a jak se stará o to, že Vám vše hezky běží. Jako byste byli připojeni s počítačem
k nějakému „obláčku“ (cloud), kde vše správně funguje.
Obrázek 1: Cloud computing
4
Zkuste se připojit například na www.picnik.com. Intuitivně bez znalosti angličtiny
pochopíte, že obrázek nejdříve nahrajete ze svého počítače „někam do obláčku“, do internetu,
tam pomoci nástrojů přes prohlížeč upravíte a nakonec zase stáhnete do svého počítače.
A těch nástrojů je tam rozhodně více, než ve vašich „windowsech“. A navíc Vám to umožní
hned tento obrázek sdílet - na Facebooku, přes Flickr, přes Twitter…no ano, záleží jen na
Vás, jak dalece se chcete zbavovat svého soukromí a být závislý na firmách, jež pracuji
s Vašími daty, které vy takto nemáte pod kontrolou – neboť tohle jsou hlavní argumenty
odpůrců jak Cloud computingu, tak sociálních sítí obecně. Ale rozhodnutí je jen na Vás…
To byl jeden příklad. My se budeme podrobněji věnovat SaaS Google Apps –
konkrétně jedné její službě - Google Sites, neboli Weby v Google.
3 Google Weby
3.1 Proč Google Weby
Pomocí této aplikace si můžete vytvářet kvalitní webové stránky, aniž byste znali
jazyky HTML a CSS, které jsou pro tvorbu stránek nezbytné a pro laika poměrně složité.
Google Weby kromě běžných stránek mohou obsahovat přiložené soubory, umožní vám sdílet
web buď s uživateli domény gnj.cz nebo také s celým světem a v neposlední řadě za vás
vyřeší umístění stránek na internetu. A to všechno bezplatně.
3.2 Jak začít
Přihlaste se do svého Gmailového účtu na adrese http://mail.gnj.cz a po přihlášení
klepněte nahoře na odkaz Weby, viz dále obrázek 2.
5
Obrázek 2: Jak začít
Přejdete tak na obrazovku, kde později uvidíte přehled vašich webů, dále možnost
procházet všechny weby vytvořené v doméně gnj.cz a také máte možnost vytvořit si svůj
nový web, viz obrázek 3.
Obrázek 3: Vytvoření nového webu
3.3 Úvodní nastavení celého webu
Po založení nového webu je potřeba vyplnit formulář se základními vlastnostmi webu,
viz následující obrázky 4 a 5.
6
Zvolte šablonu, kterou budete používat – zde pro naše účely doporučuji vybrat
prázdnou šablonu, ostatní šablony jsou nachystané pro speciální účely jako např. Firemní
spolupráce nebo Osobní a rodina.
Pojmenujte web – hlavní název webu, který se bude zobrazovat v záhlaví celého
webu
Web se bude nacházet na této adrese URL – část adresy je pevně daná (u nás
http://sites/google.com/a/gnj/cz/) a zbytek adresy si volíte vy. V našem příkladu je to
matematika. Správce Google na naší škole vám může tuto poměrně dlouhou a
nezapamatovatelnou adresu nastavit na zkrácený tvar, např. matematika.gnj.cz.
Vybrat motiv – vyberte z nabízených motivů vzhled vašeho webu
Obrázek 4: Úvodní nastavení webu
7
Kategorie webu – zadejte slova, která charakterizují obsah vašeho webu; při
prohledávání webů, jsou weby seskupeny právě do těchto kategorií a ostatní si pak mohou
najít váš web prohledáním kategorií
Popis webu – podrobnější specifikace obsahu webu, která se zobrazuje v různých
přehledech webů
Spolupráce – máte možnost zadat osoby, které budou mít váš web dostupný. Všichni
uživatele gnj.cz jsou všichni studenti a učitelé našeho gymnázia. Můžete tak také vytvořit
web, který bude viditelný jen u jisté skupiny osob, třídy apod.
Obrázek 5: Úvodní nastavení webu - pokračování
3.4 Vložení nové stránky
Po založení webu je automaticky vytvořena první Domovská stránka. Ostatní stránky
je potřeba vložit vpravo nahoře tlačítkem Vložit stránku, viz obrázek 6.
8
Obrázek 6: Vytvoření nové stránky
Typy nových stránek
•
Webová stránka – běžná stránka
•
Oznámení – stránka, která je určena k zobrazování častých krátkých sdělení
•
Úložiště souborů – stránka, která bude obsahovat soubory
Obrázek 7: Druhy nových stránek
9
Obrázek 8: Druh stránky - >ovinky
Obrázek 9: Druh stránky - Úložiště souborů
>ázev – zadejte název stránky, bude se zobrazovat v navigaci – v přehledu stránek po
levé straně
10
Umístit stránku na nejvyšší úroveň – stránka se zobrazí na stejné úrovni jako
Domovská stránka
Pod …. – před založením nové stránky je potřeba v navigaci po levé straně označit
stránku, pod kterou bude tato nová stránka vložena
3.5 Úprava stránky
Stránku můžeme obsahově upravovat ihned po vložení nebo výběrem dané stránky
v navigaci klepnutím na tlačítko Upravit stránku vpravo nahoře, viz obrázek 10.
Obrázek 10: Úprava stránka
Stránka se upravuje obdobně jako v textovém editoru Word – pomocí panelu nástrojů
nebo pomocí nabídek Vložit, Formát, Tabulka, Rozložení (viz následující kapitoly).
Zde si vysvětlíme jen některé funkce.
Vytvoření odkazu – odkazovat se můžeme na stránku našeho webu resp. na stránku,
kdekoliv na internetu. Označíme text na stránce, který bude sloužit jako odkaz, klepneme na
11
tlačítko Odkaz a vybereme ze seznamu stránku našeho webu resp. vybereme Webová adresa
a do pole Propojit s touto adresou URL zadáme webovou adresu stránky v internetu.
Nezapomeňte po každé změně stránku uložit tlačítkem Uložit, viz obrázek 11.
Obrázek 11: Uložení stránky
3.5.1 Nabídka Vložit
Stránka nemusí obsahovat jen text, ale také obrázky, automaticky vytvořený obsah
stránky, Google Kalendář, Google Dokumenty, Google Video (viz další školení), mapu,
oddělovací vodorovnou čáru apod.
12
Obrázek 12: Typy objektů, které lze vložit na stránku
Obrázek – ze souboru nebo přímo z webu
Obsah – do stránky se vloží blok s obsahem stránky. Obsah je vytvořen automaticky
nadpisy stránky, pokud jsou naformátovány z nabídky Formát –
>adpis, Podnadpis nebo Menší podnadpis.
3.5.2 Nabídka Formát
Další
možnosti
formátování
písma.
Pokud
naformátujete
text
>adpisem,
Podnadpisem nebo Menším podnadpisem, budou automaticky zahrnuty do bloku obsahu
stránky, viz předcházející kapitola 3.5.1 Vložit.
13
Obrázek 13: Formátování písma
3.5.3 Nabídka Tabulka
Stránka může obsahovat tabulku, funkce pro práci s tabulkou viz následující
obrázek 14.
Obrázek 14: Vložení a úprava tabulky
14
3.5.4 Nabídka Rozložení
Nově vložená stránka obsahuje jeden sloupec – jeden blok. Zde máte možnost měnit
počet bloků stránky, viz obrázek 15.
Obrázek 15: Změna rozložení stránky
3.6 Přílohy, komentáře
Ke každé stránce můžete připojit jakýkoliv soubor jako Přílohu a připsat Komentář,
viz obrázek 16.
Obrázek 16: Přílohy a komentáře
15
3.7 Další akce
K dalším funkcím, možnostem a nastavením se dostaneme tlačítkem Další akce, viz
obrázek 17. Bližší popis pak v následujících kapitolách.
Obrázek 17: Další nastavení
3.8 Správa webu
Vybráním funkce Spravovat web, viz předcházející obrázek 17, se dostaneme
k celkovému nastavení webu. Nejdůležitější funkce tohoto nastavení jsou popsány
v následujících kapitolách. Zpět na obsah webu se vrátíme odkazem vlevo nahoře Zpět
k webu.
16
Obrázek 18: Správa webu a návrat k webu
3.9 Nastavení webu
3.9.1 Obecné
Opět možno změnit název, kategorie a popis webu, viz kapitola 3.3 Úvodní nastavení
celého webu.
Cílová stránka – stránka, která se zobrazí jako první při návštěvě vašeho webu,
obvykle je to Domovská stránka
Zobrazovaný jazyk webu – nastavení jazyka
17
3.9.2 Sdílení
Váš web můžete sdílet s dalšími uživateli. Počáteční sdílení jste již nastavili při
založení webu, viz kapitola 3.3 Úvodní nastavení celého webu. Zde máte možnost toto
nastavení změnit nebo upřesnit.
Jako vlastníky – uživatelé, kteří mají nejvyšší oprávnění, mohou konat veškeré úpravy –
přidávat stránky, měnit rozložení webu, ale také např. web smazat
Jako spolupracovníky – uživatelé, kteří mohou provádět běžné změny jako je editace stránek
Jako čtenáře – uživatelé, kteří mohou web jen číst
Uživatele přidáme buď vypsáním jejich mailových adres do prázdného pole a nebo si
pomůžeme vyhledáním z kontaktů z domény gnj.cz.
3.10 Vzhled webu
3.10.1 Rozvržení webu
Na této stránce můžete změnit rozložení svého webu, včetně zadání výšky a šířky
jednotlivých komponent a přidání či uspořádání položek v postranních panelech.
3.10.2 Barvy a písma
Změna vzhledu stránky (obrázek, pozadí, písmo, barva odkazů), záhlaví (barva,
pozadí, obrázek), obsahu (barva textu, pozadí, obrázek) aj.
3.10.3 Motivy
Změna motivu webu, obdobně jako při založení webu.
18
3.11 Tisk stránky
Obrázek 19: Tisk stránky
3.12 Přesun stránky
Na obrazovce zobrazíme stránku, kterou chceme přesunout, zavoláme funkci
Přesunout stránku, viz obrázek 20.
Obrázek 20: Přesun stránky
19
A ze seznamu stránek označíme stránku, pod kterou chceme naši stránku přesunout.
3.13 Smazání stránky
Zobrazíme stránku, kterou chceme smazat, a zavoláme funkci Smazat stránku, viz
obrázek 21.
Obrázek 21: Smazání stránky
3.14 Zobrazení náhledu stránky jako čtenář
Při úpravě stránky máme stránku v zobrazení vhodném pro editaci. Pokud si chceme
ověřit, jak uvidí naši stránku běžný uživatel, zavoláme funkci Zobrazit náhled stránky jako
čtenář, viz obrázek 22.
20
Obrázek 22: Zobrazení náhledu stránky
3.15 Sdílení webu
Váš web můžete sdílet s dalšími uživateli. Počáteční sdílení jste již nastavili při
založení webu. Zde máte možnost toto nastavení změnit nebo upřesnit stejně jako v kapitole
3.3 Úvodní nastavení celého webu.
21
Obrázek 23: Sdílení webu
3.16 Úprava postranního panelu
Možnost přidání další položky postranního panelu, změny šířky, názvu a počtu úrovní
stránek, které se mají v postranním panelu zobrazit.
Obrázek 24: Úprava postranního panelu
Po klepnutí na odkaz Upravit postranní panel, přejdeme do okna, viz obrázek 25, kde
vybráním funkce Upravit můžeme nastavit např. název postranního panelu a počet úrovní,
které se mají zobrazit v navigaci.
22
Obrázek 25: Úprava navigace
4 Závěr
Pokud byste chtěli vytvářet webové stránky od základu např. v jazyce HTML
s využitím tzv. kaskádových stylů, strávili byste spoustu času učením značek jazyka. Jak jste
viděli, Google Weby vám poskytly mocný a jednoduchý nástroj, pomocí kterého vytvoříte
stránky za odpoledne či večer. Věřím, že pomocí Google Webů, si stránky bude schopen
vytvořit každý poučený uživatel.
Autor
23

Podobné dokumenty

Google weby - Můj studijní svět online

Google weby - Můj studijní svět online odkazech webu projektu www.mujstudijnisvetonline.eu stejně jako sada videotutoriálů, které Vás interaktivní formou provedou obtížnějšími postupy. Je ale jasné, že některé postupy budou muset transf...

Více

Google Formuláře - Můj studijní svět online

Google Formuláře - Můj studijní svět online 4 Závěr A to je k tvorbě dotazníků v aplikaci Google Dokumenty všechno. Věřím, že se online dotazníky pro vás stanou praktickým nástrojem, který vám ušetří čas a zjednoduší práci.

Více

Mentální mapy - Můj studijní svět online

Mentální mapy - Můj studijní svět online maturitního večírku v programu Mind Meister, učitelská verze tutoriálu pak bude provádět tvorbou mentální mapy pro plánování rodinné dovolené. Tato učitelská verze Vám bude také k dispozici. Tutori...

Více

Google dokumenty - Můj studijní svět online

Google dokumenty - Můj studijní svět online tam pomoci nástrojů přes prohlížeč upravíte a nakonec zase stáhnete do svého počítače. A těch nástrojů je tam rozhodně více, než ve vašich „windowsech“. A navíc Vám to umožní hned tento obrázek sdí...

Více

zde - Talnet

zde - Talnet Kurz se zabývá matematickými hrami, kde není žádný prvek náhody, úspěch záleží na správné strategii a výchozí pozici. Doporučený věk 17 – 18 let.

Více

Indee03

Indee03 Hra o  které mluvím se jmenuje The Realm a aktuálně se snaží na Kickstarteru vybrat 195000 £. Do konce kampaně zbývá 16 dní a jelikož je zatím vybráno okolo 50500 £, můj šestý smysl na odhad mi tvr...

Více