Software package and information systems

Komentáře

Transkript

Software package and information systems
Software package and information systems
Info
Versioon
1
Avaldamise kp
8.08.2013 6:21
URL
http://com.mercell.com/permalink/40466015.aspx
Muutmisaeg
8.08.2013 6:21
Väline hanke ID
267416-2013
Hanke liik
Hanke aruanne
Dokumendi liik
Vabatahtlik eelnev avalikustamisteade
Hankemenetlus
Eelteade
Lepingu liik
Tarneleping
Määrustik
Euroopa Liit GATT riikide osalusega
Otsustamise kriteeriumid
Madalaim hind
Hankija
Ettevõte
Český Aeroholding, a.s.24821993
Aadress
Jana Kašpara 1069/1
Indeks/Linn
16008 Praha 6
CZECH REPUBLIC
Telefon
+420 22 01 11 30 2
Kirjeldus
Assignment
Original text:
Předmětem zakázky je licenční rozšíření stávajícího řešení o moduly pro plánovaní a řízení pracovních směn a alokaci
souvisejících lidských zdrojů v kontextu bezpečnostní kontroly. Plánování a optimalizace zdrojů bude vykonávaná na základě
předdefinovaných pravidel v dlouhodobém horizontu, na operativní bázi, přičemž úlohy budou přidělovány v reálném čase na
základe aktuálních změn situace. Jedná se o rozšíření a integraci ze stávajícího řešení, které bude navazovat na existující
softwarovou a hardwarovou infrastrukturu zadavatele. Součástí zakázky jsou licence, implementace a post-implementační
podpora dodaného řešení.
Täiedav kirjeldus
12.10.2016 19:34
Lehekülg 1 / 5
Voluntary ex ante transparency notice
2013/S 153-267416
This notice is covered by: Directive 2004/17/EC(Utilities)
Section I: Contracting authority/entity
I.1) Name, addresses and contact point(s)
For the attention of: Telephone: E-mail: Český Aeroholding, a.s.24821993, Jana Kašpara 1069/1, Mgr. Petr Baxa, 160 08 Praha 6,
CZECH REPUBLIC +420 220111302, [email protected]
Internet address(es):
General address of the contracting authority: http://www.cah.cz
Address of the buyer profile: http://www.softender.cz/cah/
Electronic access to information: http://www.softender.cz/cah/
Electronic submission of tenders and requests to participate: http://www.softender.cz/cah/
Section II: Object of the contract
II.1) Description
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV)
48000000
Description
Software package and information systems . Section V: Award of contract
V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken
V.4) Information on value of contract
Section VI: Complementary information
VI.3) Procedures for appeal
VI.3.1) Body responsible for appeal procedures
E-mail: Telephone: Internet address: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, CZECH
REPUBLIC, [email protected] +420 542167111, http://www.compet.cz +420 542167112
VI.3.3) Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
Original text:
Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
2013/S 153-267416
Toto oznámení je upraveno: směrnicí 2004/17/ES(Veřejné služby)
12.10.2016 19:34
Lehekülg 2 / 5
Oddíl I: Veřejný zadavatel / zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
K rukám: Tel.: E-mail: Český Aeroholding, a.s.24821993, Jana Kašpara 1069/1, Mgr. Petr Baxa, 160 08 Praha 6, ČESKÁ REPUBLIKA
+420 220111302, [email protected]
Internetové adresy:
Obecná adresa veřejného zadavatele / zadavatele: http://www.cah.cz
Adresa profilu kupujícího: http://www.softender.cz/cah/
Elektronický přístup k informacím: http://www.softender.cz/cah/
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: http://www.softender.cz/cah/
I.2) Druh veřejného zadavatele
I.3) Hlavní předmět činnosti
Činnosti související s letišti
1.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů
Veřejný zadavatel / zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů / zadavatelů: ne
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
Rozšíření modulů a licencí SW GroundStar
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Praha, areál letiště Praha/Ruzyně.
Kód NUTS CZ010
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem zakázky je licenční rozšíření stávajícího řešení o moduly pro plánovaní a řízení pracovních směn a alokaci
souvisejících lidských zdrojů v kontextu bezpečnostní kontroly. Plánování a optimalizace zdrojů bude vykonávaná na základě
předdefinovaných pravidel v dlouhodobém horizontu, na operativní bázi, přičemž úlohy budou přidělovány v reálném čase na
základe aktuálních změn situace. Jedná se o rozšíření a integraci ze stávajícího řešení, které bude navazovat na existující
softwarovou a hardwarovou infrastrukturu zadavatele. Součástí zakázky jsou licence, implementace a post-implementační
podpora dodaného řešení.
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
48000000
II.6) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
12.10.2016 19:34
Lehekülg 3 / 5
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži
Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie v
souladu s čl. 40 odst. 3 směrnice 2004/17/ES
Stavební práce / dodávky / služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou: spojené s
ochranou výhradních práv
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem / zadavatelem
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
Oddíl V: Zadání zakázky
Název: g
V.1) Datum zadání zakázky:
V.2) Informace o nabídkách
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
V.4) Údaje o hodnotě zakázky
V.5) Informace o subdodávkách
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2) Další informace:
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
E-mail: Tel.: Internetová adresa: Fax: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA, [email protected] +420 542167111, http://www.compet.cz +420 542167112
VI.3.2) Podání odvolání
12.10.2016 19:34
Lehekülg 4 / 5
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je
nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky
vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do
25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
6.8.2013
CPV koodid
Kood
Kirjeldus
48000000
Tarkvarapaketid ja infosüsteemid.
12.10.2016 19:34
Lehekülg 5 / 5

Podobné dokumenty

Kerosene jet type fuels

Kerosene jet type fuels V.4) Information on value of contract Initial estimated total value of the contract: 

Více

Motor vehicles

Motor vehicles Motor vehicles Info Versioon

Více

Repair and maintenance services of motor vehicles and

Repair and maintenance services of motor vehicles and II.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano

Více

Aquariums

Aquariums Aquariums Info Versioon

Více

Video camcorders

Video camcorders Video camcorders Info Versioon

Více

River regulation and flood control works

River regulation and flood control works Kochman, 294 71 Benátky nad Jizerou, ČESKÁ REPUBLIKA +420 326375322,  [email protected] +420 326316389 Internetové adresy: Obecná adresa veřejného zadavatele:  http://www.benatky.cz/ Adresa profil...

Více

Desktop computer

Desktop computer Desktop computer Info Versioon

Více

Návod k použití

Návod k použití podmíněná špatná snášenlivost se vyskytují jen v ojedinělých případech. Vzájemné působení: Při okluzním nebo aproximálním kontaktu různých slitin se může v ojedinělých případech vyskytnout elektroc...

Více

River regulation and flood control works

River regulation and flood control works Construction work for pipelines, communication and power lines Instead of:

Více