Stáhnout - Techni Trade sro

Komentáře

Transkript

Stáhnout - Techni Trade sro
NO
ŽE
DO
STR
OJŮ
G
NO
ŽE
DO
STR
OJO
VG
NO
ŻE
W
MA
SZY
NY
G
GÉ
PK
ÉSE
K
OBSAH / OBSAH / SPIS TREŚCI / TARTALOM
13–15
O FIRMĚ / O FIRME / O FIRMIE / A CÉGROL
13–15
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL / POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL /
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY / ÉLELMISZERIPAR
13–15
PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL / PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL /
PRZEMYSŁ PLASTYCZNY / MŰANYAGIPAR
13–15
TEXTILNÍ PRŮMYSL / TEXTILNÝ PRIEMYSEL /
PRZEMYSŁ TEKSTYLNY / TEXTILIPAR
13–15
KONVERTING / KONVERTING /
KONWERTING / MEGMUNKÁLÁS
13–15
RECYKLACE / RECYKLÁCIA /
RECYKLING / ÚJRAHASZNOSÍTÁS
13–15
BALÍCÍ PRŮMYSL / BALIACI PRIEMYSEL /
PAKOWANIE PRZEMYSŁOWE / CSOMAGOLÓIPAR
13–15
VÝROBA SKELNÝCH VLÁKEN / VÝROBA SKLENÝCH VLÁKIEN /
PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH/ ÜVEGSZÁL GYÁRTÁS
13–15
13–15
NOŽE NA ÚPRAVU LEDOVÝCH PLOCH ZIMNÍCH STADIONŮ, BROUŠENÍ /
NOŽE NA ÚPRAVU ĽADOVÝCH PLÔCH ZIMNÝCH ŠTADIÓNOV, BRÚSENIE /
NOŻE DO PORZĄDKOWANIA LODU STADIONÓW ZIMOWYCH, SZLIFOWANIE /
JÉGCSARNOK JÉGMARÓ KÉSEK, KÖSZÖRÜLÉS
DALŠÍ PRODUKTY / ĎALŠIE PRODUKTY /
INNE PRODUKTY / TOVÁBBI TERMÉKEK
www.techni-trade.com
2
O firmě / O firme / O firmie / A cégrol
Techni Trade s.r.o. je komplexním dodavatelem řezných nástrojů a spotřebního materiálu. Přímý
nákup od výrobců z celého světa a vlastní výrobní program nám umožňují nabízet kompletní sortiment výrobků za příznivé ceny.
Nedílnou součástí dodávek je i technické poradenství a vývoj speciálních nástrojů. Stranou naší pozornosti nezůstává ani technický vývoj, takže našim zákazníkům můžeme vždy nabídnout optimální
řešení na úrovni současných poznatků.
Integrace nákupu velkého počtu různorodých položek přináší našim zákazníkům měřitelné úspory
nákladů, nezanedbatelným přínosem je i plynulost zásobování. Samozřejmostí je i souhrnná měsíční
fakturace, která výrazně snižuje administrativní zatížení našich zákazníků.
Řadu položek dodáváme i našim obchodním partnerům a distributorům.
Techni Trade, s. r. o., je komplexným dodávateľom rezných nástrojov a spotrebného materiálu.
Priamy nákup od výrobcov z celého sveta a vlastný výrobný program nám umožňujú ponúkať kompletný sortiment výrobkov za priaznivé ceny.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávok je aj technické poradenstvo a vývoj špeciálnych nástrojov. V našej
pozornosti nezostáva bokom ani technický vývoj, takže našim zákazníkom môžeme vždy ponúknuť
optimálne riešenie na úrovni súčasných poznatkov.
Integrácia nákupu veľkého počtu rôznorodých položiek prináša našim zákazníkom merateľné úspory
nákladov, nezanedbateľným prínosom je aj plynulosť zásobovania. Samozrejmosťou je aj súhrnná
mesačná fakturácia, ktorá výrazne znižuje administratívne zaťaženie našich zákazníkov.
Mnoho položiek dodávame aj našim obchodným partnerom a distributérom.
Techni Trade s.r.o. jest kompleksowym dostawcą narzędzi tnących i materiałów eksploatacyjnych.
Bezpośrednie zakupy od producentów z całego świata i własny program produkcyjny pozwalają nam
zaoferować klientom kompletny asortyment produktów w korzystnych cenach.
Dostawy obejmują także doradztwo techniczne i rozwój specjalnych narzędzi. Poświęcamy uwagę
rozwojowi technicznemu, możemy więc zawsze zaoferować naszym klientom optymalne rozwiązania
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy branżowej.
Integracja zakupów dużej liczby różnych pozycji przynosi naszym klientom wymierne oszczędności
w zakresie kosztów, niebagatelną korzyścią jest także płynność zaopatrzenia. Rzeczą oczywistą jest
dla nas wystawianie łącznych faktur raz na miesiąc, co znacząco zmniejsza obciążenia
administracyjne dla naszych klientów.
Wiele pozycji dostarczamy także naszym partnerom handlowym i dystrybutorom.
A Techni Trade s.r.o. cég vágószerszámok és fogyóeszközök komplex szállítója. A világ számos
gyártójától származó közvetlen beszerzéseink, valamint saját gyártóprogramunk lehetővé teszik,
hogy kedvező árú komplex termékkínálatot nyújtsunk.
Szállítmányaink elválaszthatatlan részét alkotja a műszaki szaktanácsadás, valamint a speciális
eszközök fejlesztése. Cégünk jelentős energiát fektet a műszaki fejlesztésbe, így ügyfeleinknek az
aktuális ismeretek birtokában mindig optimális megoldást kínálhatunk.
Nagy számú különféle tétel beszerzésének integrálása mérhető költségmegtakarítást eredményez
ügyfeleink számára, illetve nem mellékes tényező az ellátás folyamatossága is. Természetesnek
véljük a havi összevont számlázást, amely jelentős mértékben csökkenti ügyfeleink adminisztrációs
terheit.
Számos tételt szállítunk üzleti partnereinknek és forgalmazóinknak is.
3
POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL / POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY / ÉLELMISZERIPAR
Naše nabídka pro potravinářský průmysl je komplexní. Dodáváme nože pro zpracování
masa, drůbeže, zeleniny, ryb i nože a škrabky pro výrobu cukrovinek a mražených
krémů. Současně máme v nabídce i vykrajovací nože a nože do balicích linek. Vyrábíme
nože standardních rozměrů i nože na zakázku, například pro unikátní výrobní zařízení.
Prakticky pro všechny typy nožů je možné si zvolit výchozí materiál, obvykle uhlíkovou
ocel, nerezovou ocel nebo nástrojovou ocel, často v několika kvalitativních úrovních.
Pro zvýšení životnosti a odolnosti proti korozi nabízíme povlakování nožů, například
titanem nebo teflonem.
Nože do baliček
Vyrábíme nože pro horizontální i vertikální baličky, přímé i kruhové.
Součástí nabídky jsou i vykrajovací nože. Podrobnější informace jsou
v kapitole „Balicí průmysl“.
Nože do stahovaček kůže a odblaňovaček
Vysoce kvalitní ostří je zárukou čistého řezu a efektivního zpracování
masa na jatkách.
Nože vyrábíme v rozměrech pro všechny běžné stroje i na zakázku.
Stírací nože
Nože jsou vyráběny s ohledem na specifické potřeby potravinářského průmyslu, nacházejí uplatnění
zejména při výrobě cukrovinek. Škrabky jsou určeny pro výrobníky mražených krémů a pro použití
při zpracování másla a pokrmových olejů, na koláčky, sušenky, obiloviny a pro další strojní zařízení
pro potravinářský průmysl. Samozřejmostí je odolnost proti korozi a vysoká životnost.
Mlecí nože
Nože jsou vyráběny z vysoce kvalitních kalených uhlíkových a nerezových ocelí a s maximální přesností. Používání našich nožů přináší měřitelné úspory výrobních nákladů.
Nože a čepele pro zpracování drůbeže
Zde dodáváme zejména kotoučové nože na dělení masa. Opět nabízíme kromě standardních typů
i nože na zakázku a speciální úpravy.
Nože na výrobu bramborových lupínků
Vyrábíme jak standardní nože – rovné, tak i vlnité provedení pro atraktivnější tvar lupínků. Naše
dlouholeté zkušenosti s výrobou těchto nožů jsou zárukou bezporuchového provozu.
Naša ponuka pre potravinársky priemysel je komplexná. Dodávame nože na spracovanie mäsa, hydiny, zeleniny, rýb i nože a škrabky na výrobu cukroviniek a mrazených
krémov. Súčasne máme v ponuke i vykrajovacie nože a nože do baliacich liniek. Vyrábame nože štandardných rozmerov, i nože na zákazku, napríklad pre unikátne výrobné
zariadenia.
Prakticky pre všetky typy nožov je možné si zvoliť východiskový materiál, zvyčajne
uhlíkovú oceľ, nehrdzavejúcu oceľ alebo nástrojovú oceľ, často v niekoľkých kvalitatívnych úrovniach.
Na zvýšenie životnosti a odolnosti proti korózii ponúkame povlakovanie nožov, napríklad titánom alebo teflónom.
Nože do baliacich strojov
Vyrábame nože pre horizontálne i vertikálne baliace stroje, priame i kruhové.
Súčasťou ponuky sú i vykrajovacie nože. Podrobnejšie informácie sú
v kapitole „Baliaci priemysel“.
Nože do strojov na sťahovanie kože a na odblaňovanie
Vysoko kvalitné ostrie je zárukou čistého rezu a efektívneho spracovania
mäsa na jatkách.
Nože vyrábame v rozmeroch pre všetky bežné stroje, i na zákazku.
4
Stieracie nože
Nože sú vyrábané s ohľadom na špecifické potreby potravinárskeho priemyslu, nachádzajú uplatnenie najmä pri výrobe cukroviniek. Škrabky sú určené pre výrobníky mrazených krémov a na použitie pri spracovaní masla a pokrmových olejov, na koláčiky, sušienky, obilniny a na ďalšie strojové zariadenia pre potravinársky priemysel. Samozrejmosťou je odolnosť proti korózii a vysoká životnosť.
Mlecie nože
Nože sú vyrábané z vysoko kvalitných kalených
uhlíkových a nehrdzavejúcich ocelí a s maximálnou
presnosťou. Používanie našich nožov prináša
merateľné úspory výrobných nákladov.
Nože a čepele na spracovanie hydiny
Tu dodávame najmä kotúčové nože na delenie mäsa.
Opäť ponúkame okrem štandardných typov i nože na
zákazku a špeciálne úpravy.
Nože na výrobu zemiakových lupienkov
Vyrábame ako štandardné nože – rovné, tak i vlnité
vyhotovenie, na atraktívnejší tvar lupienkov.
Naše dlhoročné skúsenosti s výrobou týchto nožov
sú zárukou bezporuchovej prevádzky.
Nasza oferta dla przemysłu spożywczego ma charakter kompleksowy. Dostarczamy
noże do obróbki mięsa, drobiu, warzyw i ryb oraz noże i skrobaki do produkcji słodyczy
i lodów. Obecnie w ofercie mamy również noże do linii do pakowania i noże do
wykrawania. Produkujemy noże o rozmiarach standardowych i noże na zlecenie, na
przykład do unikatowych urządzeń produkcyjnych.
W praktycznie wszystkich typach noży jest możliwy wybór materiału wyjściowego,
zazwyczaj stali węglowej, stali nierdzewnej lub stali narzędziowej, często o kilku
poziomach jakości.
Dla podniesienia trwałości i odporności na korozję oferujemy powlekanie noży, na
przykład tytanem lub teflonem.
Noże do maszyn pakujących
Produkujemy noże proste i tarczowe do poziomych i pionowych maszyn pakujących.
W ofercie znajdują się również noże do wykrawania. Szczegółowe informacje do wglądu w rozdziale
„Przemysł opakowaniowy”.
Brzeszczoty noży do skórowaczek i odbłaniarki ściągania skóry i usuwania błon
Wysokiej jakości ostrza są gwarancją przeprowadzenia czystych cięć i efektywnej obróbki mięsa
w rzeźni.
Produkujemy noże o rozmiarach odpowiednich do wszystkich maszyn standardowych, oraz na
zamówienie.
Noże zgarniające
Technologia produkcji noży uwzględnia specyficzne potrzeby przemysłu spożywczego. Znajdują one
zastosowanie zwłaszcza w produkcji słodyczy. Skrobaki są przeznaczone do urządzeń do produkcji
lodów oraz do prac przy obróbce masła i olejów pokarmowych, do produkcji kołaczyków, ciastek
i pieczywa oraz do innych urządzeń maszynowych dla przemysłu spożywczego. Naturalnie mają one
również wysoką trwałość i odporność na korozję.
Noże do mielenia
Noże są produkowane z maksymalną
precyzją z wysokiej jakości stali
hartowanej, węglowej i nierdzewnej.
Stosowanie naszych noży przynosi
wymierne oszczędności kosztów
produkcji.
5
Noże i brzeszczoty do obróbki drobiu
Dostarczamy przede wszystkim noże tarczowe do dzielenia
mięsa. Oprócz standardowych typów noży możemy zaoferować
także noże na zamówienie z możliwością specjalnego wykończenia.
Noże do produkcji chipsów ziemniaczanych
Produkujemy zarówno noże standardowe – równe, jak i z wykończeniem falistym
do wyrobu bardziej atrakcyjnych kształtów chipsów. Nasze wieloletnie doświadczenie
w produkcji tego rodzaju noży są gwarancją bezawaryjnej pracy.
Az élelmiszeripar részére komplett ajánlattal rendelkezünk. Tudunk szállítani késeket
húsok, baromfi, zöldségfélék, halak feldolgozásához, továbbá késeket és lehúzó
késeket cukorkák és fagyasztott krémek gyártásához. Kínálatunkban ezen kívül
megtalálhatók a kivágó kések, és a csomagoló gépekben alkalmazható kések is.
Standard méretű késeket gyártunk, de egyedi igényeket is ki tudunk elégíteni
(például speciális gépekhez).
Gyakorlatilag bármilyen késtípust eredeti anyagból, általában szénacélból,
rozsdamentes acélból, vagy szerszámacélból gyártunk, különböző minőségi
szinteken. A kések élettartamának és korrózióállóságának javítása érdekében
a késeket védőréteggel is be tudjuk vonni, például titánnal vagy teflonnal.
Kések csomagológépekbe
Gyártunk késeket vízszintes és függőleges csomagológépekbe, egyenes és kör kivitelben.
Az ajánlatunkban megtalálhatók a kivágó kések is. Részletesebb információkat a „Csomagolóipar”
fejezetben talál.
Bőr- és hártyafejtő kések
A kiváló minőségű penge garanciája a tökéletes vágásnak és a húsfeldolgozás hatékonyságának
a vágóhidakon.
Minden standard géphez gyártunk késeket, és egyedi megrendeléseket is teljesítünk.
Törlőkések
A késeket az élelmiszeripar specifikus igényeit figyelembe véve gyártjuk, ezeket a késeket elsősorban
a cukorkagyártásban használják. A kaparókat elsősorban a fagyasztott krémek gyártásában, vaj és
étolaj feldolgozásban, kalácsok, kekszek és egyéb sütemények, valamint cereáliákat tartalmazó
szeletek előállítási folyamataiban, továbbá egyéb élelmiszeripari technológiákban alkalmazzák.
A kések kiválóan ellenállnak a korróziónak, és hosszú élettartamúak.
Őrlőkések
A késeket a lehető legnagyobb pontossággal, kiváló minőségű szénacélokból és
rozsdamentes acélokból gyártjuk. A késeink használatával jelentős
költségcsökkentéseket lehet elérni.
Baromfi feldolgozó kések és pengék
Erre a célra elsősorban a húsleválasztó tárcsakéseinket ajánljuk. Itt
is elsősorban a standard késtípusok szerepelnek kínálatunkban,
de speciális kivitelű, egyedi késeket is legyártunk.
Kések burgonya chipsek gyártásához
Gyártunk standard egyenes, és attraktív formájú
hullámos kivitelű chips szeletelő késeket is.
Az ilyen jellegű késeink gyártásában
felhalmozott tapasztalataink
garantálják
a meghibásodás-mentes
üzemelést.
6
PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL / PLASTIKÁRSKY PRIEMYSEL
PRZEMYSŁ PLASTYCZNY / MŰANYAGIPAR
Naše nože nacházejí mimořádně široké uplatnění při výrobě plastů, zejména v granulačních linkách a při výrobě protlačovaných (extrudovaných) fólií a profilů.
Kruhové nože dodáváme s individuálním profilem zubu. Naše nabídka dále zahrnuje žiletky, pásy, nože se zubovým ostřím, perforační nože. Vyrábíme běžné typy i speciální
typy/provedení na zakázku.
Naše nože nachádzajú mimoriadne široké uplatnenie pri výrobe plastov, najmä v granulačných linkách a pri výrobe pretlačovaných (extrudovaných) fólií a profilov.
Kruhové nože dodávame s individuálnym profilom zuba. Naša ponuka ďalej zahŕňa žiletky, pásy, nože so zubovým ostrím, perforačné nože. Vyrábame bežné typy i špeciálne typy/vyhotovenie na zákazku.
Nasze noże znajdują bardzo szerokie zastosowanie w obróbce mas plastycznych,
szczególnie na liniach granulacyjnych oraz przy produkcji tłoczonych (extrudowanych)
folii i profili.
Dostarczamy noże tarczowe z indywidualnym profilem zębów. Nasza oferta zawiera
również żyletki, taśmy, noże z ostrzem zębatym, noże perforacyjne. Produkujemy zarówno typy standardowe jak i specjalne typy/wykonanie na zamówienie.
Késeink megtalálhatók a műanyagipar területén is, elsősorban a granulátum előállító
gépekben, továbbá az extrudált fóliákat és profilokat gyártó sorokon.
A körkéseinkre az egyedi megrendelések szerinti fogprofilokat is rámunkáljuk. A kínálatunkban továbbá pengék, szalagok, fogazott kések, és perforáló kések is szerepelnek. Legyártunk bármilyen normál vagy speciális késtípusokat, illetve egyedi kivitelű
darabokat is.
7
TEXTILNÍ PRŮMYSL / TEXTILNÝ PRIEMYSEL
PRZEMYSŁ TEXTYLNY / TEXTILIPAR
Nabízíme kompletní řadu nožů pro textilní průmysl, naše nože se používají v celém průběhu textilní výroby, od sekání vláken a výroby látek až po recyklaci textilního dopadu.
Nože na tkaniny, netkané textilie a pro výrobu umělých vláken a látek
Vysoce kvalitní, přesně broušené nože z nejkvalitnějších materiálů jsou zárukou efektivní výroby.
Kotoučové nože vyrábíme do průměru 900 mm, přímé nože do délky 5 200 mm.
Ponúkame kompletný rad nožov pre textilný priemysel, naše nože sa
používajú v celom priebehu textilnej výroby, od sekania vlákien
a výroby látok až po recykláciu textilného odpadu.
Nože na tkaniny, netkané textílie a na výrobu umelých vlákien a látok
Vysoko kvalitné, presne brúsené nože z najkvalitnejších materiálov sú zárukou
efektívnej výroby. Kotúčové nože vyrábame do priemeru 900 mm, priame nože
do dĺžky 5 200 mm.
Oferujemy kompletny zestaw noży dla przemysłu tekstylnego, nasze noże są używane
w czasie całego procesu produkcji tekstyliów, poczynając od cięcia włókien na recyklingu odpadu tekstylnego.
Noże do tkanin, tekstyliów technicznych oraz do produkcji włókien sztucznych i materiałów
Wysokiej jakości, precyzyjnie szlifowane noże z materiałów najwyższej jakości są gwarancją efektywnej produkcji. Produkujemy noże tarczowe do średnicy 900 mm, noże proste do długości
5 200 mm.
A textilipar részére is komplett késkínálattal rendelkezünk.
A késeink a textilgyártás teljes folyamatában, az alapanyagok
darabolásától, a szövetek vágásán keresztül, egészen
a textilhulladék feldolgozásáig megtalálhatók.
Kések a szőtt és szövés nélkül gyártott textíliákhoz,
műszálakhoz és műszál szövetekhez
A kiváló minőségű, precízen köszörült, kizárólag csak
a legjobb anyagokból gyártott késeink garantálják a hatékony
munkát. Tárcsakéseket egészen 900 mm-es átmérőig,
egyenes késeket egészen 5200 mm hosszig gyártunk.
8
KONVERTING / KONVERTING / KONVERTING / MEGMUNKÁLÁS
Vyrábíme přesně broušené standardní i kruhové nože, které vyhovují širokému okruhu
aplikací v konvertingu, například řezače na kartonová jádra a papírové trubky, pily na
jádra, orovnávací nože, dělící kotouče, nože na řezání archů, vrchní a spodní nože pro
řezání různě širokých pásů, vlnitá řezačka na archy a klasické čepelky.
Výchozím materiál jsou obvykle oceli s vysokým obsahem uhlíku legované chromem,
rychlořezná ocel, nástrojová ocel.
Vyrábame presne brúsené štandardné i kruhové nože, ktoré vyhovujú širokému okruhu
aplikácií v konvertingu, napríklad rezačky na kartónové jadrá a papierové rúrky, píly
na jadrá, orovnávacie nože, deliace kotúče, nože na rezanie hárkov, vrchné a spodné
nože na rezanie rôzne širokých pásov, vlnitá rezačka na hárky a klasické čepieľky.
Východiskovým materiálom sú zvyčajne ocele s vysokým obsahom uhlíka legované
chrómom, rýchlorezná oceľ alebo nástrojová oceľ.
Produkujemy precyzyjnie oszlifowane noże standardowe i tarczowe, które
odpowiadają szerokiemu spektrum zastosowań w konwertingu, na przykład przyrządy
tnące do rdzeni kartonowych i tulei kartonowych, piły do rdzeni, noże do
wyrównywania, tarcze podziałowe, noże do cięcia arkuszy, noże górne i dolne do cięcia
pasów o różnej szerokości, krajalnice faliste do arkuszy oraz klasyczne ostrza.
Materiałem wyjściowym jest zazwyczaj stal o wysokiej zawartości węgla wzbogacona
o dodatek stopowy – chrom, stal szybkotnąca lub narzędziowa.
Gyártási palettánkon precízen köszörült, a folyamatos vágási technológiákban
alkalmazható standard és körkések (például kartonmag és papírcső vágók),
magfűrészek, egyengető kések, daraboló tárcsák, ívvágó kések, különböző szélességű
szalagokat vágó alsó- és felsőkések, hullámos kések és klasszikus pengék találhatók.
Az alapanyag általában nagy széntartalmú, krómmal ötvözött acél, gyorsacél, vagy
szerszámacél.
9
RECYKLACE / RECIKLÁCIA / RECYKLING / ÚJRAHASZNOSÍTÁS
Dodáváme nože do recyklačních linek na pneumatiky, plasty, dřevo a kovy. Naše nože
garantují mimořádnou životnost a bezporuchový chod. Součástí naší nabídky je i ostření nožů pro prodloužení jejich životnosti a snížení celkových nákladů
Granulační nože Bi-Metall
Vkládané ostří (vakuově přivařené)
Tento proces trvale spojí ostří, vyrobené z materiálu vysoce odolného proti opotřebení jako je wolfram a karbid titanu, s tělem nože, vyrobeným z nerezové oceli. Houževnatější, tažnější materiál zajišťuje potřebnou pružnost a značně snižuje riziko poškození nožů způsobené krutem nebo ohybem
během montáže. Ve většině případů jsou bi-metalové nože levnější než klasické nože.
Povlakování
Hledáte zvýšenou odolnost vůči opotřebení a nižší koeficient tření? Nabízíme mnoho typů a způsobů
povlakování. Nejběžnější je chemické povlakování (CVD) a fyzické povlakování (PVD), které zahrnují
TiN (nitrid titanu), TiCN (karbo-nitrid titanu) a TiC (karbid titanu). Všechny tyto způsoby povlakování nabízejí zvýšenou odolnost proti opotřebení, snižují tření a tím pomáhají snížit náklady díky delší
životnosti nožů. Pro extrémně abrazivní podmínky jsou k dispozici mimořádně odolné povlaky, jako
je plazmově nanášený karbid wolframu.
Broušení
Naší širokou řadu nožů a čepelí doplňuje nabídka broušení/ostření nožů. Brousíme kotoučové nože
a miskové nože všech běžných rozměrů a přímé nože do délky 6 metrů.
Stálým zákazníkům nabízíme broušení výměnným způsobem.
Broušení poskytujeme také jako nezávislou službu i pro nože od jiných dodavatelů.
Recyklace pneumatik
Standardní nože
Materiál – Vasco-Wear, který prochází speciálním tepelným zpracováním (je vakuově kalený, trojnásobně popouštěný a hluboce zmrazený), je nedostižný při zpracování druhotných surovin.
Piranha
Drážkovaný povrch dále zlepšuje vlastnosti standardních nožů – zabraňuje prokluzu drcené pneumatiky v polovině životnosti nože.
Výměnné destičky
Destičky výrazně snižují provozní náklady na recyklaci, vyznačují se nejvyšší odolností vůči opotřebení.
Jsou vakuově kalené a dvojitě popouštěné, lze zvolit i hluboké zmrazení a povlakování karbidem titanu.
Granulační systémy
Úplný sortiment granulačních nožů, včetně nožů vyráběných na zakázku – specifické požadavky na
tvar zubů, geometrii ostří, neobvyklý tvar upínací části.
Dodávame nože do recyklačných liniek na pneumatiky, plasty, drevo a kovy. Naše nože
garantujú mimoriadnu životnosť a bezporuchový chod. Súčasťou našej ponuky je i ostrenie nožov na predĺženie ich životnosti a zníženie celkových nákladov
Granulačné nože Bi-Metall
Vkladané ostrie (vákuovo privarené)
Tento proces trvalo spojí ostrie, vyrobené z materiálu vysoko odolného proti opotrebeniu ako je volfrám a karbid titánu s telom noža, vyrobeným z nehrdzavejúcej ocele. Húževnatejší, ťažnejší materiál zaisťuje potrebnú pružnosť a značne znižuje riziko poškodenia nožov spôsobené skrútením alebo
ohybom počas montáže. Vo väčšine prípadov sú bi-metalové nože lacnejšie než klasické nože.
10
Povlakovanie
Hľadáte zvýšenú odolnosť voči opotrebeniu a nižší koeficient trenia? Ponúkame mnoho typov a spôsobov povlakovania. Najbežnejšie je chemické povlakovanie (CVD) a fyzikálne povlakovanie (PVD),
ktoré zahŕňajú TiN (nitrid titánu), TiCN (karbo-nitrid titánu) a TiC (karbid titánu). Všetky tieto spôsoby povlakovania ponúkajú zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu, znižujú trenie, a tým pomáhajú znížiť náklady vďaka dlhšej životnosti nožov. Pre extrémne abrazívne podmienky sú k dispozícii mimoriadne odolné povlaky, ako je plazmovo nanášaný karbid volfrámu.
Brúsenie
Náš široký rad nožov a čepelí dopĺňa ponuka brúsenia/ostrenia nožov. Brúsime kotúčové nože a miskové nože všetkých bežných rozmerov a priame nože do dĺžky 6 metrov.
Stálym zákazníkom ponúkame brúsenie výmenným spôsobom.
Brúsenie poskytujeme aj ako nezávislú službu i pre nože od iných dodávateľov.
Recyklácia pneumatík
Štandardné nože
Materiál – Vasco-Wear, ktorý prechádza
špeciálnym tepelným spracovaním
(je vákuovo kalený, trojnásobne popúšťaný
a hlboko zmrazený) je nedostihnuteľný
pri spracovaní druhotných surovín.
Piranha
Drážkovaný povrch ďalej zlepšuje vlastnosti štandardných nožov – zabraňuje prešmyknutiu drvenej
pneumatiky.
Výmenné platničky
Platničky výrazne znižujú prevádzkové náklady na recykláciu, vyznačujú sa najvyššou odolnosťou
voči opotrebeniu. Sú vákuovo kalené a dvojito popúšťané, je možné zvoliť i hlboké zmrazenie a povlakovanie karbidom titánu.
Granulačné systémy
Úplný sortiment granulačných nožov, vrátane nožov vyrábaných na zákazku, ktoré rešpektujú špecifické požiadavky na tvar zubov, geometriu ostria, nezvyčajný tvar upínacej časti.
Dostarczamy noże do linii recyklingowych: do opon, mas plastycznych, drzewa
i metalu. Nasze noże gwarantują wyjątkową trwałość i pracę bez zakłóceń. Oferta
obejmuje również ostrzenie noży przedłużające ich żywotność i obniżające koszty
całkowite.
Noże do granulowania Bi-Metall
Ostrze wstawiane (spawane próżniowo)
Proces ten spoi na stałe ostrze z materiału bardzo odpornego na zużycie, jakim jest wolfram i węglik
tytanu z korpusem noża wyprodukowanym ze stali nierdzewnej. Materiał o większej sprężystości
i rozciągliwości zapewni właściwą elastyczność i znacznie obniży ryzyko uszkodzenia noży
spowodowane skręcaniem lub odgięciem w czasie montażu. W większości przypadków bimetalowe
noże są tańsze niż noże tradycyjne.
Powłoki
Potrzebujesz większej odporności na zużycie i niższego współczynnika tarcia? Oferujemy wiele
rodzajów i sposobów wykonania powłoki. Najbardziej powszechnym jest osadzanie powłok:
chemiczne metodą (CVD) oraz fizyczne metodą (PVD), obejmujące TiN (azotek tytanu), TiCN
(karbo-azotek tytanu) oraz TiC (węglik tytanu). Każda z tych metod powlekania gwarantuje
podniesienie odporności na zużycie, zmniejsza tarcie a dzięki temu wspiera obniżenie kosztów dzięki
wydłużeniu żywotności noży. Do pracy w wyjątkowo abrazyjnych warunkach są do dyspozycji
wyjątkowo odporne powłoki, jakim jest karbid wolframu nanoszony plazmowo.
11
Ostrzenie
Szeroką gamę naszych noży i ostrzy uzupełnia oferta szlifowania/ostrzenia noży. Ostrzymy noże
tarczowe i talerzowe we wszystkich standardowych rozmiarach oraz noże proste do długości 6
metrów.
Stałym klientom oferujemy opcję ostrzenia sposobem wymiennym.
Oferujemy również ostrzenie noży innych producentów jako usługę niezależną.
Recykling opon
Noże standardowe
Materiał – Vasco-Wear, poddawany specjalnej obróbce cieplnej (jest hartowany próżniowo,
trzykrotnie odpuszczony i głęboko zamrożony) niezrównany, co do obróbki surowców odpadowych.
Piranha
Żłobkowana powierzchnia w większym stopniu ulepsza właściwości noży standardowych –
przeciwdziała poślizgowi rozdrabnianych opon.
Wymienne płytki
Płytki zdecydowanie obniżają koszty recyklingu, odznaczają się nadzwyczajną odpornością na
ścieranie. Są hartowane próżniowo i podwójnie odpuszczane, można przeprowadzić również głębokie
zamrożenie i powlekanie węglikiem tytanu.
Systemy granulacyjne
Kompletny asortyment noży do granulacji, łącznie z nożami zrobionymi na zamówienie, które
uwzględniają specyficzne wymagania, co do kształtu zębów, geometrii ostrzy; niekonwencjonalny
kształt części mocujących.
Az újrahasznosító iparág részére gumi, műanyag, fa és fémdaraboló késeket
kínálunk. Késeink garantálják a hosszú élettartamot és a meghibásodás-mentes
üzemeltetést. Foglalkozunk késköszörüléssel is, ami hozzájárul a kések
élettartamának a meghosszabbításához, valamint az üzemeltetési költségek
általános csökkentéséhez.
Bimetall granuláló kések
Forrasztott lapkák (vákuumban forrasztva)
Ennél a késtípusnál a rendkívül kopásálló anyagból (például volfrám, titán-karbid) készült lapkákat
a rozsdamentes acélból készült késbe forrasszuk be. A szívósabb és megfelelő rugalmasságot
biztosító kés jelentős mértékben csökkenti a szerelés és üzemeltetés folyamán fellépő tekerő és
hajlító igénybevételekkel szemben a lapkákat. A legtöbb esetben a bimetall kések olcsóbbak, mint
a hagyományos kések.
Bevonatolás
Szeretne kopásállóbb és kisebb súrlódási tényezőjű alkatrészeket vásárolni? Kínálatunkban sok
fajta és típusú bevonatolást is talál. Leggyakoribb a vegyi eljárással (CVD) és fizikai eljárással (PVD)
felhordott bevonat, ide tartoznak a TiN (titán-nitrid), TiCN (titán-karbonitrid) a TiC (titánkarbid)
bevonatok. A fenti bevonattípusok a késeket kopásállóbbá teszik, csökkentik azok súrlódási
tényezőit, és a kések hosszabb élettartamán keresztül csökkentik az általános költségeket. Az erős
koptatásnak kitett késeket rendkívül ellenálló, plazma technológiával felhordott volfrám-karbid
bevonattal látjuk el.
Köszörülés
A kés- és élgyártási termékeink széles választékát kiegészíti a késköszörülési és késélesítési
szolgáltatásunk. Tárcsa- és tányérkéseket minden normál méretben, egyenes késeket 6 méter
hosszúságig köszörülünk és élezünk.
Az állandó vevőinknek a köszörülést és élezést cserével biztosítjuk.
A köszörülés és élezés független szolgáltatás, vállaljuk más gyártók késeinek a köszörülését is.
12
Gumiabroncs újrafeldolgozás
Standard kések
Anyag: speciális hőkezelésnek kitett Vasco-Wear (vákuumban edzett, háromszor megeresztett és
mélyfagyasztott), amely elérhetetlen tulajdonságokkal rendelkezik a másodlagos alapanyagok
feldolgozásában.
Piranha
A hornyolt felület javítja a standard kések tulajdonságait – meggátolja a darabolt gumi
megcsúszását.
Cserelapkák
A cserelapkák jelentős mértékben csökkentik a felújítási költségeket, ezen kívül a kopásállóságuk is
jobb. A lapkákat vákuumban eddzük, kétszer megeresztjük, és opciósan mélyfagyasztás, vagy
titán-karbid bevonatolás is választható.
Granuláló rendszerek
Komplett granuláló kés szortiment, beleértve az egyedi megrendelés alapján legyártott késeket is,
bármilyen fogalakú, élgeometriájú és különleges befogású kést legyártunk.
13
BALÍCÍ PRŮMYSL / BALIACI PRIEMYSEL
PAKOWANIE PRZEMYSŁOWE / CSOMAGOLÓIPAR
Vyrábíme přesně broušené nože pro použití v horizontálních i vertikálních baličkách.
Naše nože se uplatňují při balení do smršťovacích fólií, v kontinuálních baličkách, při
balení na tácky i při balení do sáčků. Je možné zvolit nože s hladkým i zubovým ostřím,
nůžkové nože, pevné a pohyblivé nože. Výhodou našich nožů je mimořádná rovinnost
a výjimečně konzistentní profil zubů. Výběr materiálů zahrnuje kvalitní nerez, rychlořeznou ocel (včetně slinutých materiálů), nástrojovou ocel.
Kruhové nože
Jsou vhodné pro všechny obalové a mnoho potravinářských aplikací, zvláště pro vakuové balení na
tácky i sterilní lékařská a farmaceutická balení.
Dělené nože
Kruhové nože, vhodné pro všechny aplikace,
kde se využívají nože složené z více dílů.
Perforační nože, děrovací nože, trimovací nože,
dělené nože se zubovým ostřím, nože s hladkým
ostřím pro vyznačení ohybů.
Pro dělené nože se obvykle používá materiál
vyšší kvality – uhlíková ocel, pružinová ocel,
nerezová a rychlořezná ocel (HSS)
Vykrajovací nože
Obvykle se vyrábějí z kalené nerezové oceli pro optimální řezný výkon a hygienu. Typické uplatnění
nacházejí při balení hotových jídel, čerstvých, chlazených a mražených potravin.
Výhodou našich nožů je přesně broušené zubové ostří a možnost provedení s teflonovou povrchovou
úpravou. I u těchto nožů nabízíme přebrušování (i výměnným způsobem).
Regenerace čelistí do baliček
Pomůžeme vám obnovit původní vlastnosti čelistí/nožů do balicích strojů. Použitý technologický proces umožňuje dosáhnout tvrdosti 65 – 70 HRc a výjimečně nelepivého povrchu spolu s mimořádnou
odolností proti korozi. Je možné obnovit čelisti vyrobené z různých kovových materiálů, včetně oceli,
hliníku, mosazi a mědi. Povrchová úprava je vhodná stejně tak pro polyetylén (PE) jako polypropylén (PP). Obnovené čelisti jsou zdravotně nezávadné, neporézní, zabraňují nalepování nečistot a bakterií a nekontaminují balený produkt.
Vyrábame presne brúsené nože na použitie v horizontálnych i vertikálnych baliacich
strojoch. Naše nože sa uplatňujú pri balení do zmrašťovacích fólií, v kontinuálnych baliacich strojoch, pri balení na tácky i pri balení do vrecúšok. Je možné zvoliť nože s hladkým i zubovým ostrím, nožnicové nože, pevné a pohyblivé nože. Výhodou našich nožov
je mimoriadna rovinnosť a výnimočne konzistentný profil zubov. Výber materiálov zahŕňa kvalitnú nehrdzavejúcu oceľ, rýchloreznú oceľ (vrátane spekaných materiálov)
a nástrojovú oceľ.
Kruhové nože
Sú vhodné na všetky obalové a mnoho potravinárskych
aplikácií, zvlášť na vákuové balenie na tácky i sterilné lekárske a farmaceutické balenia.
Delené nože
Kruhové nože, vhodné na všetky aplikácie, kde sa využívajú nože zložené z viacerých dielov.
Perforačné nože, dierovacie nože, trimovacie nože, delené nože so zubovým ostrím, nože s hladkým ostrím na
vyznačenie ohybov.
Na delené nože sa zvyčajne používa materiál vyššej kvality – uhlíková oceľ, pružinová oceľ, nehrdzavejúca
a rýchlorezná oceľ (HSS).
14
Vykrajovacie nože
Zvyčajne sa vyrábajú z kalenej nehrdzavejúcej ocele na optimálny rezný výkon a hygienu. Typické
uplatnenie nachádzajú pri balení hotových jedál, čerstvých, chladených a mrazených potravín.
Výhodou našich nožov je presne brúsené zubové ostrie a možnosť vyhotovenia s teflónovou povrchovou úpravou. I pri týchto nožoch ponúkame prebrusovanie (i výmenným spôsobom).
Regenerácia čeľustí do baliacich strojov
Pomôžeme vám obnoviť pôvodné vlastnosti čeľustí/nožov do baliacich strojov. Použitý technologický
proces umožňuje dosiahnuť tvrdosť 65 – 70 HRc a výnimočne nelepivý povrch spolu s mimoriadnou
odolnosťou proti korózii. Je možné obnoviť čeľuste vyrobené z rôznych kovových materiálov, vrátane
ocele, hliníka, mosadze a medi. Povrchová úprava je vhodná rovnako tak pre polyetylén (PE) ako polypropylén (PP). Obnovené čeľuste sú zdravotne neškodné, neporézne, zabraňujú nalepovaniu nečistôt a baktérií a nekontaminujú balený produkt.
Produkujemy precyzyjnie ostrzone noże do poziomych i pionowych maszyn pakujących.
Nasze noże znajdują zastosowanie przy pakowaniu do folii ściągającej, w maszynach
do pakowania z kontynualnym posuwem folii, przy pakowaniu na tacki i do torebek.
Można wybrać noże z ostrzem gładkim i zębatym, noże nożyczkowe, umocowane
pewnie oraz ruchome. Zaletą naszych noży jest niezwykła płaskość i wyjątkowo
zestalony profil zębów. Wybór materiałów uwzględnia wysokiej jakości stal
nierdzewną, szybkotnącą (łącznie z materiałami spiekanymi) oraz stal narzędziową.
Noże tarczowe
Doskonałe do wszystkich typów opakowań, do wielu zastosowań w przemyśle spożywczym,
zwłaszcza do pakowania próżniowego na tacki oraz sterylne opakowania farmaceutyczne oraz dla
służby zdrowia.
Noże podziałowe
Noże tarczowe, odpowiednie do wielu zastosowań, gdzie są
wykorzystywane noże składające się z kilku części. Noże do
perforowania, dziurkowania, noże trymerskie, noże podziałowe
z ostrzem zębowym, noże z równym ostrzem do oznaczania zagięć.
W nożach podziałowych wykorzystuje się zwykle materiał
o wyższej jakości – stal węglową, sprężynową, nierdzewną
i szybkotnącą (HSS)
Noże do wykrawania
Zazwyczaj produkowane są z hartowanej stali nierdzewnej dla uzyskania
optymalnej funkcji tnącej i łatwego utrzymania higieny. Znajdują typowe
zastosowania w pakowaniu dań gotowych oraz świeżej, chłodzonej
i mrożonej żywności.
Zaletą naszych noży jest precyzyjne naostrzenie ostrzy zębowych
i opcja wykonania produktu z powłoką teflonową. Oferujemy
przeszlifowanie również tego typu noży (także metodą wymiany).
Regeneracja szczęk do maszyn pakujących
Zapewni Państwu odnowienie pierwotnych właściwości szczęk/noży do maszyn pakujących.
Zastosowany proces technologiczny umożliwi osiągnięcie stopnia twardości 65 – 70 HRc oraz
wyjątkowo nielepkiej powierzchni łącznie z znaczną odpornością na korozję. Można odnowić szczęki
wyprodukowane z różnych materiałów metalowych łącznie ze stalą, aluminium, mosiądzu i miedzi.
Obróbka powierzchni wskazana zarówno dla polietylenu (PE) jak i polipropylenu (PP).
Zregenerowane szczęki są bezpieczne pod względem zdrowotnym, nieporowate, zapobiegają
przylepianiu się nieczystości i bakterii oraz nie kontaminują pakowanego produktu.
Gyártunk precízen köszörült késeket vízszintes és függőleges csomagológépekbe.
A késeinket alkalmazni lehet a zsugorfóliás, vagy folyamatos csomagolást biztosító
gépsorokon, de a tálcára és zacskóba történő csomagolás folyamatában is. Kínálunk
sima és fogazott élű késeket, ollós késeket, fix és mozgókéseket. A késeink előnye
a tökéletes síklapúság, illetve a kiváló fogprofil konzisztencia. A kések alapanyagai:
15
kiváló minőségű rozsdamentes acél, gyorsacél, szerszámacél és porkohászati eljárással
készülő lapkák.
Körkések
Használhatók a különböző csomagoló és élelmiszeripari alkalmazásokban, különösen ajánljuk
a tálcás vákuumcsomagoláshoz, valamint a steril gyógyszer és egészségügyi csomagolásokhoz.
Osztott kések
Több részből álló körkéseket igénylő alkalmazásokhoz.
Perforáló kések, lyukasztó kések, trimmelő kések, osztott és fogazott kések, hajlítási vonalat kijelölő
sima élű kések.
Az osztott késekhez általában jobb minőségű anyagokat használunk – szénacélt, rugóacélt,
rozsdamentes és gyorsacél (HSS).
Kivágó kések
Általában ezeket az optimális vágóteljesítmény és higiénia miatt edzett, rozsdamentes acélból
gyártjuk. Tipikus felhasználási terület a kész- friss és hűtött, valamint fagyasztott ételek és
élelmiszerek csomagolása.
A késeink nagy előnye a precízen köszörült élfogazás, és az opciós teflon-bevonatolás. Ezeknél
a késeknél újraköszörülést is vállalunk (cserével).
Csomagológép pofák felújítása
Segítünk Önnek a csomagológép pofák / kések eredeti tulajdonságainak a helyreállításában. Az
általunk alkalmazott technológiával 65-70 HRc keménységet, korrózióállóságot, és nem tapadó
felületet tudunk biztosítani. Bármilyen fémes anyagból készült (acél, alumínium, sárgaréz, vörösréz
stb.) pofát fel tudunk újítani. A felületvédelem azonos a polipropilén (PE) és a polietilén (PP)
esetében. A felújított pofák egészségre ártalmatlanok, nem porózusak, meggátolják
a szennyeződések és baktériumok tapadását, a csomagolt anyagot nem szennyezik.
16
VÝROBA SKELNÝCH VLÁKEN / VÝROBA SKLENÝCH VLÁKIEN
PRODUKCJA WŁOKIEN SZKLANYCH / ŰVEGSZÁL GYÁRTÁS
Nabízíme kompletní škálu sekacích nožů používaných při výrobě umělých a skelných
vláken ve standardních rozměrech i nože méně běžných rozměrů vyráběné na zakázku.
Současně dodáváme i pásy, určené k dělení na požadovanou délku zákazníka.
Ponúkame kompletnú škálu nožov na sekanie používaných pri výrobe umelých a sklených vlákien v štandardných rozmeroch i nože menej bežných rozmerov vyrábané na
zákazku.
Súčasne dodávame i pásy, určené na delenie na požadovanú dĺžku zákazníka.
Oferujemy kompletny wybór noży tnących o rozmiarach standardowych używanych do
produkcji włókien sztucznych i szklanych oraz noże o nietypowych rozmiarach produkowane na zamówienie.
Jednocześnie dostarczamy taśmy (oddzielane) przeznaczone do sprzedaży na metry
zgodnie z życzeniem klienta.
Az ásvány- és üveggyapot gyártáshoz kínáljuk a standard méretű, és a felhasználó
egyedi megrendelése alapján legyártott vágó- és darabolókéseink teljes választékát.
Daraboló szalagokat a vevő igénye szerinti méretben is tudunk szállítani.
17
NOŽE NA ÚPRAVU LEDOVÝCH PLOCH ZIMNÍCH STADIONŮ
NOŽE NA ÚPRAVU ĽADOVÝCH PLÔCH ZIMNÝCH ŠTADIÓNOV
NOŻE DO PORZĄDKOWANIA LODU STADIONÓW ZIMOWYCH
JÉGCSARNOK JÉGMARÓ KÉSEK
Dodáváme standardní typy a rozměry, i nože na zakázku. S ohledem na rozměry jsou
nože obvykle vyráběny s vkládaným ostřím z vysoce legované nástrojové oceli.
Dodávame štandardné typy a rozmery, i nože na zákazku. S ohľadom na rozmery sú
nože zvyčajne vyrábané s vkladaným ostrím z vysoko legovanej nástrojovej ocele.
Dostarczamy wersje i rozmiary standardowe oraz noże na zamówienie. Noże są
produkowane zazwyczaj (z uwzględnieniem rozmiarów) z ostrzami wstawianymi, ze
stali narzędziowej z wysoką zawartością dodatków stopowych.
A standard típusokon és méreteken túl, egyedi kivitelű késeket is legyártunk. A méretektől
függően, általában ötvözött szerszámacélból készülő forrasztott éleket alkalmazunk.
BROUŠENÍ / BRÚSENIE / SZLIFOWANIE / KŐSZŐRŰLES
Naší širokou řadu nožů a čepelí doplňuje nabídka broušení/ostření nožů. Brousíme kotoučové nože a miskové nože všech běžných rozměrů a přímé nože do délky 6 metrů.
Stálým zákazníkům nabízíme broušení výměnným způsobem.
Broušení poskytujeme také jako nezávislou službu i pro nože od jiných dodavatelů.
Naší širokou řadu nožů a čepelí doplňuje nabídka broušení/ostření nožů. Brousíme kotoučové nože a miskové nože všech běžných rozměrů a přímé nože do délky 6 metrů.
Stálým zákazníkům nabízíme broušení výměnným způsobem.
Broušení poskytujeme také jako nezávislou službu i pro nože od jiných dodavatelů.
O
N
E
OŽ
L
E
Ř
P
Naší širokou řadu nožů a čepelí doplňuje nabídka broušení/ostření nožů. Brousíme kotoučové nože a miskové nože všech běžných rozměrů a přímé nože do délky 6 metrů.
Stálým zákazníkům nabízíme broušení výměnným způsobem.
Broušení poskytujeme také jako nezávislou službu i pro nože od jiných dodavatelů.
O
L
Y
EB
N
Naší širokou řadu nožů a čepelí doplňuje nabídka broušení/ostření nožů. Brousíme kotoučové nože a miskové nože všech běžných rozměrů a přímé nože do délky 6 metrů.
Stálým zákazníkům nabízíme broušení výměnným způsobem.
Broušení poskytujeme také jako nezávislou službu i pro nože od jiných dodavatelů.
18
DALŠÍ PRODUKTY / ĎALŠIE PRODUKTY
INNE PRODUKTY / TOVÁBBI TERMÉKEK
Tento katalog obsahuje pouze základní výběr nožů do strojů. Rádi vám zašleme informační materiály k dalším produktům a zpracujeme konkrétní nabídku. V nabídce máme
řezné nástroje pro všechny aplikace.
Kontaktujte nás prosím na [email protected]
Veškeré údaje byly správné v okamžiku předání k tisku, vyhrazujeme si právo
změn produktů, technických specifikací, balení, atd.
Tento katalóg obsahuje iba základný výber nožov do strojov. Radi vám zašleme informačné materiály pre ďalšie produkty a spracujeme konkrétnu ponuku. V ponuke máme
rezné nástroje pre všetky aplikácie.
Kontaktujte nás, prosím, na [email protected]
Všetky údaje boli správne v okamihu odovzdania do tlače, vyhradzujeme si právo
zmien produktov, technických špecifikácií, balení atď.
Katalog zawiera wyłącznie podstawowy wybór noży do maszyn. Z przyjemnością
wyślemy do Państwa materiały informacyjne dotyczące dalszych produktów
i przygotujemy konkretną ofertę. W swojej ofercie mamy narzędzia tnące do
wszystkich zastosowań.
Prosimy o kontakt na adres: [email protected]
Wszelkie dane były poprawne w chwili przekazania materiału do druku, zastrzegamy sobie prawo
zmian produktów, specyfikacji technicznej, opakowań itp.
Ez a katalógus a gépi kés-szortimentünknek csak az alapválasztékát tartalmazza.
Készségesen küldünk Önnek a további termékeinkre vonatkozó termékismertetőket,
valamint konkrét ajánlatokat. Kínálatunk minden alkalmazáshoz tartalmaz
vágóeszközöket.
Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a [email protected] címen.
Nyomdába adáskor valamennyi adat helyes volt, fenntartjuk a termékek, műszaki specifikációk,
csomagolások stb. változtatásának jogát.
Váš nejbližší dodavatel
Váš najbližší dodávateľ
Państwa najbliższy dostawca
Az Ön legközelebbi szállítója
ISO 9001:2000
www.techni-trade.com
19
KONTAKTY / KONTAKTY / KONTAKTY / KAPCSOLAT
Techni Trade s. r. o.
Bezručova 160/13
CZ – 250 91 Zeleneč
Czech Republic
GSM: +420 602 550 832
FAX: +420 281 923 381
[email protected]
www.techni-trade.com
Vydání: leden 2009 / Vydanie: január 2009 / Wydanie: styczeń 2009 / Kiadás: 2009. január
The Industrial Supplies Company
www.techni-trade.com

Podobné dokumenty