connex

Komentáře

Transkript

connex

...
...
28
4 40
4 42
4 43
4 44
4 48
4 50
4 52
〈
4 55
5 00
5 02
5 04
〈
〈
〈
5 15
5 17
5 19
5 21
5 22
5 23
5 24
5 25
jede v pracovních dnech
spoj příslušnou zastávkou projíždí
82
1 od
82
2 
82
3 
82
4 
82
5 
82
6 
82
7 
82
8 
84 82
9 
84
10 
84
11 
84
12 
84
13 
84
14 
84
15 
84
16 
82
17 
82
18 
83
19 
19 83 84 20 
19
21 
19
22 
19
23 
19
24 
19
25 
19
26 ↓
19
27 př
〈
Uničov,UNEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,Brníčko,rozc. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,poliklinika . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,TESCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,aut.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,Šumperská . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,spínačka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troubelice,Lazce,náves . . . . . . . . . . . . . .
Troubelice,u Štoksových . . . . . . . . . . . . . .
Troubelice,u Polákových . . . . . . . . . . . .
Troubelice,u kaple . . . . . . . . . . . . . . . . .
Troubelice,u Kropáčů . . . . . . . . . . . . . . . .
Nová Hradečná,pod kostelem . . . . . . . . .
Nová Hradečná,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . .
Nová Hradečná,Hradec . . . . . . . . . . . . . .
Uničov,Nová Dědina,rest. . . . . . . . . . . . . .
Uničov,Nová Dědina,TEKRO . . . . . . . . . .
Šumvald,rozc.Libina . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,dol.škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,u kříže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,ZD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,Domov důchodců . . . . . . . . . . . . . .
Libina,I.pivní klinika . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,hor.škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Libina,nám.1.máje . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spoj jede po jiné trase
př
↑
























od
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
28
5 15
5 13
〈
〈
5 12
5 10
5 09
5 08
5 03
5 01
4 58
4 56
〈
〈
〈
4 50
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
12
20
22
26
28
30
%
16
#
14
!
#
"
%
$
'
&
34
12
... 13 35 ... ... ... ... ... 21 35
13 34 ... ... ... ... ... 21 33
...
8 10 13 32
〈
〈
〈
28 28
28 28 〈
8 08 13 30 14 55 15 40 16 45 17 15 18 25 21 30
8 07 13 28 14 52 15 38 16 43 17 13 18 23 21 29
8 05 13 27 14 51 15 36 16 41 17 11 18 22 21 27
8 03 13 26 14 50 15 34 16 39 〈 18 21 21 25
7 58 13 22 14 48 15 30 16 35 〈 18 19 21 21
7 55 13 20 14 46 15 28 16 33 〈 18 17 21 19
7 52 13 17 14 44 15 26 16 31 〈 18 15 21 17
〈 18 13 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈 21 15
7 50 13 15 14 42 15 24 16 29 〈
〈 21 11
7 45 13 10 14 37 15 20 16 25 〈
〈 21 09
7 43 13 08 14 34 15 17 16 23 〈
7 41 13 06 14 32 15 15 16 21 〈 18 05 21 07
〈
〈
〈
...
〈 17 08 〈
〈
〈
〈
〈
...
〈
〈
〈

〈
〈
〈
...
〈 17 02 〈
〈
7 28 12 53 14 18 ... 16 08 16 56 17 51 20 54
7 25 12 50 14 16 ... 16 05 16 54 17 49 20 51
7 23 12 48 14 14 ... 16 03 16 53 17 48 20 49
7 21 12 46 14 12 ... 16 01 16 51 17 46 20 47
7 19 12 44 14 10 ... 15 59 16 49 17 44 20 45
7 17 12 42 14 08 ... 15 57 16 47 17 42 20 43
7 16 12 41 14 06 ... 15 56 16 46 17 41 20 41
7 15 12 40 14 05 ... 15 55 16 45 17 40 20 40
8
26
7 15
〈
7 12
7 10
7 08
7 06
7 02
7 00
6 58
〈
6 56
6 51
6 49
6 47
〈
〈
〈
6 31
6 30
6 28
6 26
6 24
6 22
6 21
6 20
28
6 20
6 18
〈
〈
6 15
6 13
6 12
6 11
6 07
6 05
6 02
〈
6 00
5 56
5 54
5 52
〈
〈
〈
5 37
5 35
5 33
5 31
5 29
5 27
5 26
5 25
'
4
5 25
5 23
〈
〈
5 19
5 17
5 15
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
5 10

5 05
5 00
4 56
4 54
4 52
4 49
4 47
4 46
4 45
Platí od 8.srpna 2008
do 30.listopadu 2008
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
connex
12
6 20 ... ... 14 40 14 45 ... ... ... 22 35 0 0
0
0
6 22
1
1
... 14 42 14 47 ... ... ... 22 37 1 1
...
〈 11 40
〈
〈
〈 〈 〈
〈
3
〈
〈
〈
28 〈
28
28 〈 〈 〈 0 〈 0 〈 0
6 27 11 45 12 55 14 47 14 52 15 55 16 55 19 45 22 43 3 3 1 3 1 4 1
6 30 11 49 12 57 14 50 14 55 15 57 17 00 19 47 22 45 4 4 2 4 2 5 2
6 31 11 50 12 58 14 51 14 56 15 58 17 02 19 48 22 46 5 5 3 5 3 6 3
 11 51 12 59 〈 14 57 15 59 17 04 19 50 22 47 5 5 3 〈 3 6 〈
6 35 11 55 13 03 〈 15 02 16 03 17 06 19 54 22 52 7 7 5 〈 5 8 〈
6 38 11 57 13 05 〈 15 03 16 06 17 08 19 56 22 53 8 8 6 〈 6 9 〈
6 40 11 59 13 07 〈 15 05 16 09 17 10 19 58 22 55 9 9 7 〈 7 10 〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈 17 12 〈 22 57 9 〈 〈 〈 7 〈 〈
6 42 12 01 13 09 〈 15 07 16 12 〈 20 00 〈 〈 10 8 〈 〈 11 〈
6 44 12 03 13 13 〈 15 09 16 15 〈 20 02 〈 〈 12 10 〈 〈 13 〈
6 45 12 05 13 15 〈 15 11 16 17 〈 20 07 〈 〈 13 11 〈 〈 14 〈
6 47 12 07 13 17 〈 15 15 16 19 17 15 20 08 22 59 12 14 12 〈 10 15 〈
 ...
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈 〈 〈 〈 7 〈 〈 5
 ...
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈 〈 〈 〈 7 〈 〈 5
〈
〈
〈 15 00 ...
〈
〈
〈
〈 〈 〈 〈 10 〈 〈 8
7 00 12 20 13 30 15 08 ... 16 35 17 28 20 21 23 11 14 16 14 13 12 17 11
7 03 12 24 13 34 15 12 ... 16 37 17 31 20 25 23 13 15 17 15 14 13 18 12
7 05 12 26 13 35 15 13 ... 16 39 17 32 20 27 23 15 16 18 16 15 14 19 13
7 08 12 28 13 38 15 14 ... 16 41 17 34 20 29 23 16 17 19 17 16 15 20 14
7 10 12 30 13 40 15 16 ... 16 42 17 35 20 30 23 18 18 20 18 17 16 21 15
7 12 12 32 13 42 15 18 ... 16 43 17 37 20 32 23 20 19 21 19 18 17 22 16
7 14 12 33 13 43 15 19 ... 16 44 17 38 20 34 23 22 20 22 20 19 18 23 17
7 15 12 35 13 45 15 20 ... 16 45 17 40 20 35 23 25 20 22 20 19 18 23 17
jede jen v sudých týdnech nejede od 27.12.07 do 28.12.07
nejede od 27.12.07 do 2.1.08, 1.2.08, od 4.2.08 do 10.2.08, od 20.3.08 do 21.3.08, od 30.6.08 do 31.8.08, 27.10.08, 29.10.08
nejede od 27.12.07 do 28.12.07, 31.12.07
spoj 23 vyčká v zastávce Uničov,žel.st. příjezdu vlaku 13725 nejvýše 5 min.
spoj 27 vyčká v zastávce Uničov,žel.st. příjezdu vlaku 13729 nejvýše 5 min.
spoj 21 vyčká v zastávce Uničov,žel.st. příjezdu vlaku 3621 nejvýše 5 min.
26
5 50

〈
〈
5 55
5 56
5 57
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
〈
5 58
5 59
6 05
6 10

6 13
6 15
6 16


6 20
Na lince platí tarif IDSOK - Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje,vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny
ve vozidlech na lince.
890756 Uničov-Troubelice-Šumvald-Libina objížd’kový jízdní řád
Přepravu zajišt’uje : Connex Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - M.Ostrava, (prov.Olomouc, Rolsberská 66, tel.585108111,fax 585313880)
5
7
9
11
19
17
21
23
27
33
km
Zč
Hč Tč
6
3
)
*
(
)
*
(
12
26
28
+
,
.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Podobné dokumenty

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice

800220 Uherský Brod - Bánov - Suchá Loz - Nivnice Nivnice,škola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Beseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nivnice,Linea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uherský Brod,Slovácké st...

Více

Connex Morava a

Connex Morava a Společnost VOJTILA TRANS s r.o. projíždí uzavřeným úsekem linkou VLD 780 120 Prostějov- Olomouc. Po dobu úplné uzavírky bude linka 780 120 vedena po objízdné trase směrem z tržnice na autobusové ná...

Více

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod

Linka 800100 – Uherské Hradiště-Kunovice-Uherský Brod Uherské Hradiště,aut.nádr. . . . . . . . . . . Uherské Hradiště,garáže ČSAD . . . . . . . . Kunovice,rozc.k žel.st.0.5 . . . . . . . . . . . . . Kunovice,Na Rynku . . . . . . . . . . . . . . . ....

Více

lV_0800711 jízdní řád

lV_0800711 jízdní řád Zlín,aut.nádr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,Nám.Práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zlín,U Majáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Více

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice

512422 Benešov n.Pl.-Markvartice-Kerhartice Markvartice,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markvartice,ObÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Huntířov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Markvartice . ....

Více

Bezhotovostní nákup platebními kartami od 1.7.2012

Bezhotovostní nákup platebními kartami od 1.7.2012 Od 1. 7. 2012 platí upravené znění smluvních přepravních podmínek IDSOK v čl.11 „Vracení jízdného dopravcem při neprovedení dopravy a vystavování duplikátů“ Cestující má právo na vrácení jízdného z...

Více

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice

512424 Benešov n.Pl.-Hermanov,Blankartice Benešov n.Pl.,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,Pod parkem . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,nám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benešov n.Pl.,rozc.Heřmanov . . . . . ...

Více