PRODEJNÍ CENÍK

Komentáře

Transkript

PRODEJNÍ CENÍK
[ s t r .1 ]
PRODEJNÍ CENÍK
F r a n t i š e k Ko te k
námě st í R e p u bl ik y 109
392 01 Sob ěs la v I
T e l : 737902591, 777256781
Fax: 561034014
E-mail : [email protected]
Sklad: AKTUALNI Datum: 10.05.2008 Druhů z bo ží : 1037
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
SPOTŘEBA
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
1 - Cement, v áp no , s t a v . směsi a l e p i d l a
Beton. potěr MALTOP BP420 40kg
Beton. potěr WEBER 420 25kg
CEMENT 32,5 25kg
FOFRBETON 5 kg
HYDRÁT vápenný HASIT 22kg
Lep. na ob kl . DBK 25kg
Lep. na ob kl . DLAŽBULEP 5kg f l e x i
Lep. na ob kl . WEBER.for.flex 25kg
Lep. na ob kl . WEBER.for.profi 25kg
Lep. na porob. MALTOP 510 25kg
Lep. na porob. WEBER 510 25kg
Lep. na porob. YTONG 17kg
Lep. stav . a stě rk . DBK-FAS 25kg
Lep. stav . a stě rk . HASIT 570 25kg
Lep. stav . a stě rk . WEBER 401p 25kg
Malta WEBER 910 z d i c í 25kg
MULTIBAT 30kg
MULTIBAT 40kg
Nivelačn í hmota QUICKMIX 25kg
Nivelačn í hmota WEBER 25kg
Omítka HASIT 150 sádrovápenná 30kg
Omítka HASIT 651 na ytong 30kg
Omítka MALTOP 630 vícevrstvá 40kg
Omítka WEBER 630 vícevrstvá 25kg
Omítka WEBER 640 jednovrstvá 25kg
SÁDRA 30kg
SÁDRA 3kg
SÁDRA 5kg
SCHONOX PFK 5kg
SCHONOX PFK schnel l 5kg
SCHONOX PL 5kg
SCHONOX SFK 25kg
SCHONOX SK 5kg
Štuk MALTOP 310 v n i t ř n í 30kg
Štuk WEBER 310 v n i t ř n í 25kg
Štuk WEBER 320 venkovní 25kg
Vápno nehašené 20kg MOKRÁ
20-80kg/m2
20-80kg/m2
1,6-1,8/m2
4kg/m2
2-2.5kg/m2
4kg/m2
4kg/m2
1.5-3.5/m2
1.5-3.5/m2
14kg/m3
2-15mm
2-15mm
10-25mm
10-25mm
10-15mm
4-6kg/m2
7-9kg/m2
33kg/m2
dle u ž i t í
dle u ž i t í
3-22kg/m2
3-22kg/m2
20kg/m2
6,6kg/m2
2-2,4m2/p
15-32kg/m2
15-21kg/m2
2.1-3kg/m2
2.1-3kg/m2
1.6kg/m2
1-2mm
1-2mm
1-2mm
2.1-3kg/m2
1.8-3.5/m2
1.8-3.5/m2
1.8-3.5/m2
101,68
68,07
67,23
141,18
73,11
134,45
93,28
285,71
142,86
126,05
122,69
112,61
150,42
245,38
247,90
59,66
- -130,25
331,93
336,13
145,38
142,86
107,56
68,91
83,19
137,82
30,25
50,42
138,66
155,46
127,73
508,40
194,96
97,48
90,76
94,96
75,21
121,00 19% ks
81,00 19% ks
80,00 19% ks
168,00 19% ks
87,00 19% ks
160,00 19% ks
111,00 19% ks
340,00 19% ks
170,00 19% ks
150,00 19% ks
146,00 19% ks
134,00 19% ks
179,00 19% ks
292,00 19% ks
295,00 19% ks
71,00 19% ks
--- 19% ks
155,00 19% ks
395,00 19% ks
400,00 19% ks
173,00 19% ks
170,00 19% ks
128,00 19% ks
82,00 19% ks
99,00 19% ks
164,00 19% ks
36,00 19% ks
60,00 19% ks
165,00 19% ks
185,00 19% ks
152,00 19% ks
605,00 19% ks
232,00 19% ks
116,00 19% ks
108,00 19% ks
113,00 19% ks
89,50 19% ks
352,94
302,52
134,45
420,00 19% ks
360,00 19% ks
160,00 19% ks
2 - Barv y
Barva akrylová b í l á 15kg
Barva b í l á HASOFT 15kg
Vápno na b í l e n í 10 l
3 - Sanace
4-6m2/1kg
8-12m2/1kg
1 l/4m2
[ s t r .2 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
NENASÁVEJ-hydrof. nátěr 1 l
NENASÁVEJ-hydrof. nátěr 5 l
Omítka WEBER.SAN.SUPER sanační 25kg
REPESIL 1 l
Štuk HYDROMENT F sanační 25kg
Štuk TERRASAN R600 sanační 40kg
SPOTŘEBA
0.3 l/m2
0.3 l/m2
20kg/m2
0.2-1l/m2
4,5kg/m2
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
164,71
818,49
334,45
125,21
409,24
201,68
196,00
974,00
398,00
149,00
487,00
240,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
82,35
357,14
47,90
285,71
457,98
96,64
89,08
123,53
105,04
115,97
130,25
103,36
335,29
135,29
302,52
277,31
102,52
97,48
84,87
97,48
97,48
97,48
97,48
84,87
84,87
78,99
78,99
81,51
78,99
36,13
36,13
36,13
98,00
425,00
57,00
340,00
545,00
115,00
106,00
147,00
125,00
138,00
155,00
123,00
399,00
161,00
360,00
330,00
122,00
116,00
101,00
116,00
116,00
116,00
116,00
101,00
101,00
94,00
94,00
97,00
94,00
43,00
43,00
43,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
246,22
305,04
234,45
222,69
210,92
222,69
246,22
289,92
222,69
246,22
257,98
293,00
363,00
279,00
265,00
251,00
265,00
293,00
345,00
265,00
293,00
307,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
4 - Tme ly , p ě ny , s i l i k o n y . . .
DUVILAX BD20 1 l
DUVILAX BD20 5 l
LOCTITE Super Atack 3g
Malta sp oj . BERNER 150ml
Malta sp oj . BERNER 410ml
Montážní pěna 500ml zimní
Montážní pěna 500ml
Montážní pěna 750ml celoročn í
Montážní pěna 750ml MEGA 65 l
Montážní pěna 750ml pistol ov á
Montážní pěna 750ml zimní
Montážní pěna 750ml
PATTEX chemická kotva CF 850
PATTEX Super Fi x 400g kartuše
PONAL construct 475g béž. kar t
PONAL s t a ti c 220g
SILIKON ne ut rá ln í NX108 transp .
SILIKON sa ni tá rn í SX101 bahama
SILIKON sa ni tá rn í SX101 b í l ý
SILIKON sa ni tá rn í SX101 karamel
SILIKON sa ni tá rn í SX101 manhatan
SILIKON sa ni tá rn í SX101 šedý
SILIKON sa ni tá rn í SX101 te rr a hn.
SILIKON sa ni tá rn í SX101 transp .
SILIKON sa ni tá rn í transparent
SILIKON univ er zá ln í AX104 transp .
SILIKON univ er zá ln í b í l ý HASOFT
SILIKON univ er zá ln í transp .
TMEL stře šn í bitumenový
Tmel akrylátový b í l ý FX130
Tmel akrylátový b í l ý
Tmel akrylátový HASOFT b í l ý
5 - D la žb y v en ko vn í
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BEST
BASE 60 "P ,K " p ř .
BASE 60 č,h, k, p, a
BASE 60 p ř .
BEATON 40 " P " p ř .
BEATON 40 p ř .
BEATON 60 " K " p ř .
BEATON 60 " P " p ř .
BEATON 60 č,h, k, p, a
BEATON 60 p ř .
BEATON 80 p ř .
DUETO 60 " K " p ř .
232/112/60
60/225/112
60/225/112
40/100/165
40/200/165
60/200/140
60/100/165
60/200/165
60/200/165
80/200/165
60/230/115
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
38.8ks/m2
38.8ks/m2
74 ks/m2
36 ks/m2
36 ks/m2
36 ks/m2
36 ks/m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
[ s t r .3 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
BEST DUETO 60 p ř .
BEST KARO 80 p ř .
BEST KLASIKO 40 č,h, k, p, a
BEST KLASIKO 40 p ř .
BEST KLASIKO 60 č,h, k, p, a
BEST KLASIKO 60 p ř .
BEST LEGENDA I I 60 colormix vulkán
BEST MOZAIK 60 URBIA
Dlažba betonová 30/30/3,5 bar . J I
Dlažba betonová 30/30/3,5 J I
Dlažba betonová 30/30/5 J I
Dlažba betonová 40/40/5
Dlažba betonová 50/50/5,5
Dlažba TERACO 30/30 ŠC LINDA
Dlažba VB 40/40 BC DUNAJ
Dlažba VB 40/40 ŠC DUNAJ
Dlažba VB 40/40 ŠC JESENÍK
Dlažba VB 40/40 ŠC ŽDÁNICE
Dlažba VB 50/50 ŠC
Dlažba VB 60/40 ŠC DUNAJ
Dlažba zatravňovací 60/40/4
Dlažba zatravňovací 60/40/6
Dlažba zatravňovací 80/60/6
ROZMĚR
SPOTŘEBA
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
60/230/140
80/20/200
40/200/100
40/200/100
60/200/100
60/200/100
60/210/140
100/100/60
30/30/3,5
30/30/3,5
30/30/5
40/40/5
50/50/5,5
30/30
40/40
40/40
40/40
40/40
50/50
60/40
60/40/4
60/40/6
80/60/6
38 ks/m2
25ks/m2
50ks/m2
50ks/m2
50ks/m2
50ks/m2
30ks/m2
100ks/m2
11ks/m2
11ks/m2
11ks/m2
6.25ks/m2
4ks/m2
11ks/m2
6.25ks/m2
6.25ks/m2
6.25ks/m2
6.25ks/m2
4ks/m2
4,17ks/m2
4,2ks/m2
4,2ks/m2
2ks/m2
246,22
305,04
281,51
210,92
293,28
222,69
575,63
399,16
261,34
235,29
312,61
268,91
294,12
- -- -397,48
397,48
397,48
- -- -77,31
107,56
205,04
293,00 19% m2
363,00 19% m2
335,00 19% m2
251,00 19% m2
349,00 19% m2
265,00 19% m2
685,00 19% m2
475,00 19% m2
311,00 19% m2
280,00 19% m2
372,00 19% m2
320,00 19% m2
350,00 19% m2
--- 19% m2
--- 19% m2
473,00 19% m2
473,00 19% m2
473,00 19% m2
--- 19% m2
--- 19% m2
92,00 19% ks
128,00 19% ks
244,00 19% ks
250/400/300
170/330/260
250/500/80
250/500/80
1000/250/150
80/500/250
600/110/110
400/100/110
200/500/50
200/500/50
200/1000/50
300/570/385
300/570/385
600/400/100
600/400/80
250/500/300
330/669/80
100/280/210
105/34/7
120/34/7
178/29/7
238/29/10
90/34/7
60/26/5
195/190/390
195/190/390
195/190/395
195/190/390
195/190/390
10/m2
128,57
64,71
64,71
135,29
123,53
57,98
76,47
37,82
52,94
37,82
69,75
205,88
163,87
81,51
69,75
46,22
69,75
56,30
220,17
240,34
325,21
583,19
205,88
71,43
60,50
70,17
144,96
72,69
81,51
153,00
77,00
77,00
161,00
147,00
69,00
91,00
45,00
63,00
45,00
83,00
245,00
195,00
97,00
83,00
55,00
83,00
67,00
262,00
286,00
387,00
694,00
245,00
85,00
72,00
83,50
172,50
86,50
97,00
6 - O s t a t n í b e t o n . výro bk y
BEST KASKÁDA I I p ř .
BEST LARGO p ř .
BEST LINEA I 250/500 p ř .
BEST LINEA I I 250/1000 č,h, k, p, a
BEST MONO I I p ř .
BEST NAVIGA 80 p ř .
BEST PALISADA PREMIUM 600 p ř .
BEST PALISADA RONDELA 400 p ř .
BEST PARKAN I 200/500/50 č,h, k, p, a
BEST PARKAN I 200/500/50 p ř .
BEST PARKAN I I 200/1000/50 p ř .
BEST VARIO 300 č,h, k, p, a
BEST VARIO 300 p ř .
BEST VEGA 100 p ř .
BEST VEGA 80 p ř .
BEST ztracené bednění 30 Př
BEST ŽLAB I p ř .
BEST ŽLAB I I 100 p ř .
Deska PZD 105/34/7 SL
Deska PZD 120/34/7 SL
Deska PZD 178/29/7 J I
Deska PZD 240/29/10 J I
Deska PZD 90/34/7
Dest. kryc í podezd. 60/26/5 bez ok.
KB PX 1-21 B p ří ro dn í
KB PX 1-21 B ž, č, h, č
KB PX 11-21 B ž, č, h, č
KB PX 5-21 B p ří ro dn í
KB PX 5-21 B ž, č, h, č
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
1 ks/bm
3.03/bm
3,6/bm
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
[ s t r .4 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
KB PX 7-21 B p ří ro dn í
195/190/390
KB PX 7-21 B ž, č, h, č
195/190/390
KB PX 9-21 B p ří ro dn í
195/190/400
KB PX 9-21 B ž, č, h, č
195/190/400
KB p l o t . stří šk a 20 B štípaná bar . 300/200
KB p l o t . stří šk a 20 B štípaná p ř . 300/200
KB p l o t . stří šk a malá bar .
270/390
KB p l o t . stří šk a malá p ř .
270/390
KB rozebrání palet y I
KB spec iá ln í z d i c í směs 25kg
Kolostav VB ŠC PAMĚTNÍK
Obrubník parkový 50/5/20 p ř . J I
50/5/20
Obrubník s i l n i č n í ABO 100/15/25 J I 100/15/25
Obrubník záhonový 50/5,5/20 p ř . SL 50/5,5/20
Odpad. koš kruh pr.50cm ŠC PAMĚTNÍK pr. 50
P l o t . deska 198/5/38
198/5/38
P l o t . deska 250/5/38
250/5/38
P l o t . patka průběžná
25/25/80
P l o t . patka rohová
25/25/80
Podstavec pod lavičk u typ L pí sk .
66/73.5/9
Podstavec pod lavičk u typ L p ř .
66/73.5/9
Prstenec vyrovnávací 100/30/9
100/30/9
Prstenec vyrovnávací 80/30/8
80/30/8
Skruž beton. TBH 1-100 J I
100/60/9
Skruž beton. TBH 1-80 J I
80/60/8
Trouba b et . TBH 4-30 patková
30/100/4
Trouba b et . TBP 2-40 hrdlová
40/100/5
Trouba b et . TBP 4-30 válcová
30/100/4
Trouba b et . TBP 5-15 válcová
15/100/3
Váza VB obdélník 100/35 ŠC PAMĚTNÍK 100/35
Zákrytová deska TBH 20-110 (soupr.) 110/8
Zákrytová deska TBH 48-125 (soupr.) 125/8
Zákrytová deska TBH 7-100 (soupr. ) 100/7
Zákrytová deska TBH 7-120 (soupr. ) 120/7
Žlab drenážní 15
100/15
Žlab drenážní 20
100/20
SPOTŘEBA
2ks/bm
2ks/bm
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
92,44
101,26
121,01
128,57
60,92
57,56
152,94
136,13
300,00
104,20
689,08
36,13
142,86
36,13
4.687,39
426,89
468,91
256,30
256,30
631,93
506,72
727,73
638,66
1.088,24
915,13
250,42
405,88
221,85
128,57
2.474,79
625,21
744,54
582,35
726,89
147,90
168,07
110,00 19% ks
120,50 19% ks
144,00 19% ks
153,00 19% ks
72,50 19% ks
68,50 19% ks
182,00 19% ks
162,00 19% ks
357,00 19% ks
124,00 19% ks
820,00 19% ks
43,00 19% ks
170,00 19% ks
43,00 19% ks
5.578,00 19% ks
508,00 19% ks
558,00 19% ks
305,00 19% ks
305,00 19% ks
752,00 19% ks
603,00 19% ks
866,00 19% ks
760,00 19% ks
1.295,00 19% ks
1.089,00 19% ks
298,00 19% ks
483,00 19% ks
264,00 19% ks
153,00 19% ks
2.945,00 19% ks
744,00 19% ks
886,00 19% ks
693,00 19% ks
865,00 19% ks
176,00 19% ks
200,00 19% ks
500,00
199,39
388,24
892,44
254,62
33,61
18,49
31,09
1.067,23
16,81
72,27
142,86
4,20
19,33
19,33
29,41
595,00 19% ks
237,27 19% ks
462,00 19% ks
1.062,00 19% ks
303,00 19% ks
40,00 19% bm
22,00 19% bm
37,00 19% bm
1.270,00 19% ks
20,00 19% ks
86,00 19% ks
170,00 19% ks
5,00 19% m2
23,00 19% m2
23,00 19% m2
35,00 19% m2
7 - I z ol a c e , f ó l i e , odp. a dr e n. t r ubk y
BITAGIT V40 10m2
1/10m
BORNIT bitu gr un d- fi x spray 600ml
600ml
BORNIT penetrace základů 10 l
10 l
BORNIT penetrace základů 25 l
25 l
BORNIT penetrace základů 5 l
10 l
DREAN DN 100 s p e rf .
pr . 100
DREAN DN 50 s p e rf .
pr . 50
DREAN DN 80 s p e rf .
pr . 80
FOALBIT 10m2
1/10m
F ó li e kryc í 0.007mm 4x5m
4x5m
F ó li e kryc í 0.05mm 4x5m
4x5m
F ó li e obalová 0.02/500mm
F ó li e PE 2x25m 0.05mm
2x25m
F ó li e paropropustná (microperf. )
75/1,5
F ó li e parotěsná
75/1,5
F ó li e vysokodifúzní MASTERMAX D 140 75/1,5
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
cca 2m2
0,2/m2
0,2/m2
0,2/m2
[ s t r .5 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
GAIGER DN 100/125 CR102 pl as t
GEOTEXTILIE 220g/m2
GUTTAFOL DO 135 S
GUTTAFOL DS ALU
HMOŽDINKA s kov. trnem 110
HMOŽDINKA s kov. trnem 160
HMOŽDINKA s trnem 110
HMOŽDINKA s trnem 120
HMOŽDINKA s trnem 150
HMOŽDINKA s trnem 170
HMOŽDINKA s trnem 200
HMOŽDINKA s trnem 70
HMOŽDINKA s trnem 90
IZOLACE 100/1000/500 TF
IZOLACE 100/1000/625 ORSET
IZOLACE 100/1200/600 ORSIK
IZOLACE 140/1000/625 ORSET
IZOLACE 140/1200/600 ORSIK
IZOLACE 140/5500/1200 RIO r o l .
IZOLACE 160/5000/1200 DOMO r o l .
IZOLACE 160/5000/1200 RIO r o l .
IZOLACE 40/1000/625 ORSET
IZOLACE 40/1200/600 ORSIK
IZOLACE 50/7500/1200 DOMO TWIN rol.
IZOLACE 50/7500/1200 RIO TWIN r o l .
IZOLACE 60/1000/625 ORSET
IZOLACE 60/1200/600 ORSIK
IZOLACE 60/6500/1200 RIO TWIN r o l .
IZOLACE 80/1000/625 ORSET
IZOLACE 80/1200/600 ORSIK
IZOLACE 80/9000/1200 DOMO r o l .
IZOLACE 80/9000/1200 RIO r o l .
Kanal. č i s t i c í kus KGRE 110
Kanal. č i s t i c í kus KGRE 125
Kanal. č i s t i c í kus KGRE 160
Kanal. koleno KGB 110/15
Kanal. koleno KGB 110/30
Kanal. koleno KGB 110/45
Kanal. koleno KGB 110/67.5
Kanal. koleno KGB 110/87.5
Kanal. koleno KGB 125/15
Kanal. koleno KGB 125/30
Kanal. koleno KGB 125/45
Kanal. koleno KGB 125/67.5
Kanal. koleno KGB 125/87.5
Kanal. koleno KGB 160/15
Kanal. koleno KGB 160/30
Kanal. koleno KGB 160/45
Kanal. koleno KGB 160/67.5
Kanal. koleno KGB 160/87.5
Kanal. odbočka KGEA 110/110/45
Kanal. odbočka KGEA 110/110/87.5
Kanal. odbočka KGEA 125/110/45
Kanal. odbočka KGEA 125/110/87.5
Kanal. odbočka KGEA 125/125/45
100/125
1.5m/50m
1,5/50m
1,5/50m
110mm
160mm
110mm
120mm
150mm
170mm
200mm
70mm
90mm
100/1000/500
1000/625/100
1200/600/100
1000/625/140
1200/600/140
140/5500/1200
160/5000/1200
160/5000/1200
1000/625/40
1200/600/40
2 x 7500/1200/50
2x 7500/1200/50
1000/625/60
1200/600/60
2x 6500/1200/60
1000/625/80
1200/600/80
9000/1200/80
9000/1200/80
110
125
160
110/15
110/30
110/45
110/67.5
110/87.5
125/15
125/30
125/45
125/67.5
125/87.5
160/15
160/30
160/45
160/67.5
160/87.5
110/110/45
110/110/87.5
125/110/45
125/110/87.5
125/125/45
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
SPOTŘEBA
PC-A
495,80
16,81
47,90
36,55
3,36
4,62
1,89
2,04
2,33
2,61
3,20
1,25
1,60
600,00
155,00
155,00
217,00
217,00
203,00
232,00
232,00
62,00
62,00
73,00
73,00
93,00
93,00
87,00
124,00
124,00
116,00
116,00
440,00
537,00
623,00
41,00
43,00
43,00
50,00
51,00
65,00
65,00
65,00
84,00
82,00
97,00
97,00
103,00
129,00
125,00
97,00
97,00
115,00
137,00
141,00
PC-A s DPH DPH JEDN
590,00 19% ks
20,00 19% m2
57,00 19% m2
43,50 19% m2
4,00 19% ks
5,50 19% ks
2,25 19% ks
2,43 19% ks
2,77 19% ks
3,11 19% ks
3,81 19% ks
1,49 19% ks
1,90 19% ks
714,00 19% m2
184,45 19% m2
184,45 19% m2
258,23 19% m2
258,23 19% m2
241,57 19% m2
276,08 19% m2
276,08 19% m2
73,78 19% m2
73,78 19% m2
86,87 19% m2
86,87 19% m2
110,67 19% m2
110,67 19% m2
103,53 19% m2
147,56 19% m2
147,56 19% m2
138,04 19% m2
138,04 19% m2
523,60 19% ks
639,03 19% ks
741,37 19% ks
48,79 19% ks
51,17 19% ks
51,17 19% ks
59,50 19% ks
60,69 19% ks
77,35 19% ks
77,35 19% ks
77,35 19% ks
99,96 19% ks
97,58 19% ks
115,43 19% ks
115,43 19% ks
122,57 19% ks
153,51 19% ks
148,75 19% ks
115,43 19% ks
115,43 19% ks
136,85 19% ks
163,03 19% ks
167,79 19% ks
[ s t r .6 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Kanal. odbočka KGEA 125/125/87.5
Kanal. odbočka KGEA 160/110/45
Kanal. odbočka KGEA 160/110/87.5
Kanal. odbočka KGEA 160/125/45
Kanal. odbočka KGEA 160/125/87.5
Kanal. odbočka KGEA 160/160/45
Kanal. odbočka KGEA 160/160/87.5
Kanal. přesuvka KGU 110
Kanal. přesuvka KGU 125
Kanal. přesuvka KGU 160
Kanal. redukce KGR 125/110
Kanal. redukce KGR 160/110
Kanal. redukce KGR 160/125
Kanal. redukce KGR 200/160
Kanal. trubka KGEM 110/1000mm
Kanal. trubka KGEM 110/2000mm
Kanal. trubka KGEM 110/3000mm
Kanal. trubka KGEM 110/5000mm
Kanal. trubka KGEM 110/500mm
Kanal. trubka KGEM 125/1000mm
Kanal. trubka KGEM 125/2000mm
Kanal. trubka KGEM 125/3000mm
Kanal. trubka KGEM 125/5000mm
Kanal. trubka KGEM 125/500mm
Kanal. trubka KGEM 160/1000mm
Kanal. trubka KGEM 160/2000mm
Kanal. trubka KGEM 160/3000mm
Kanal. trubka KGEM 160/5000mm
Kanal. trubka KGEM 160/500mm
Kanal. trubka KGEM 200/2000mm
Kanal. trubka KGEM 200/5000mm
Kanal. víčko KG 110
Kanal. víčko KG 125
Kanal. víčko KG 160
Kanal. zátka KG 110
Kanal. zátka KG 125
Kanal. zátka KG 160
Koupelnová i z o l ac e- vn it řn í 4kg
Koupelnová i z o l ac e- vn it řn í 8kg
LEPENKA A330 H nepískovaná 30m2
LEPENKA N35 nepískovaná 20m2
Lepenka v kýblu HASOFT 15kg (sada)
Lepenka v kýblu HASOFT 25kg (sada)
Lepenka v kýblu HASOFT 7kg (sada)
LIGNOPOR 3,5
Li št a s arm. tkaninou AL 2,5m
Li št a s arm. tkaninou PVC 2,5m
Li št a ukončovací k nopové f o l i i 2m
Nopová f o l i e 20mm š . 1,9m
Nopová f o l i e š . 0,5m
Nopová f o l i e š . 1,5m
Nopová f o l i e š . 1m
Páska 25m/38mm
Páska k nopové f ó l i i TEROSTAT
Páska t e x t i l - A l u 5cm/45m
ROZMĚR
SPOTŘEBA
125/125/87.5
160/110/45
160/110/87.5
160/125/45
160/125/87.5
160/160/45
160/160/87.5
110
125
160
125/110
160/110
160/125
200/160
110/1000
110/2000
110/3000
110/5000
110/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/5000
125/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/5000
160/500
200/2000
200/5000
110
125
160
110
125
160
0.8-1kg/m2
0.8-1kg/m2
1/30m
1/20m
1.6-2kg/m2
1.6-2kg/m2
1.6-2kg/m2
200/50/3,5
2.5m
2.5m
2m
1.9/20m
0,5/20m
1.5/20m
1/20m
25m/38mm
30bm
0.05/45m
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
PC-A
143,00
168,00
183,00
205,00
195,00
229,00
227,00
45,00
62,00
108,00
44,00
76,00
81,00
175,00
110,00
207,00
298,00
476,00
74,00
138,00
233,00
343,00
546,00
89,00
201,00
360,00
530,00
832,00
134,00
580,00
1.337,00
37,00
43,00
67,00
19,00
29,00
44,00
381,51
742,02
495,80
268,91
1.188,24
1.966,39
565,55
133,61
41,18
41,18
129,41
114,29
57,98
57,98
57,98
77,31
21,01
117,65
PC-A s DPH DPH JEDN
170,17 19% ks
199,92 19% ks
217,77 19% ks
243,95 19% ks
232,05 19% ks
272,51 19% ks
270,13 19% ks
53,55 19% ks
73,78 19% ks
128,52 19% ks
52,36 19% ks
90,44 19% ks
96,39 19% ks
208,25 19% ks
130,90 19% ks
246,33 19% ks
354,62 19% ks
566,44 19% ks
88,06 19% ks
164,22 19% ks
277,27 19% ks
408,17 19% ks
649,74 19% ks
105,91 19% ks
239,19 19% ks
428,40 19% ks
630,70 19% ks
990,08 19% ks
159,46 19% ks
690,20 19% ks
1.591,03 19% ks
44,03 19% ks
51,17 19% ks
79,73 19% ks
22,61 19% ks
34,51 19% ks
52,36 19% ks
454,00 19% ks
883,00 19% ks
590,00 19% bal
320,00 19% bal
1.414,00 19% ks
2.340,00 19% ks
673,00 19% ks
159,00 19% ks
49,00 19% ks
49,00 19% ks
154,00 19% ks
136,00 19% m2
69,00 19% m2
69,00 19% m2
69,00 19% m2
92,00 19% ks
25,00 19% bm
140,00 19% ks
[ s t r .7 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
POLYSTYREN 1cm EPS 70 Z STYRO
POLYSTYREN 2cm EPS 100 Z MASTER
POLYSTYREN 2cm EPS 100 Z STYRO
POLYSTYREN 2cm EPS 50 Z STYRO
POLYSTYREN 3cm EPS 100 Z MASTER
POLYSTYREN 3cm EPS 100 Z STYRO
POLYSTYREN 3cm EPS 150 S STYRO
POLYSTYREN 3cm EPS 50 Z STYRO
POLYSTYREN 4cm EPS 100 Z MASTER
POLYSTYREN 5cm EPS 100 Z MASTER
POLYSTYREN 5cm EPS 100 Z STYRO
POLYSTYREN 5cm EPS 150 S STYRO
POLYSTYREN 5cm EPS 70 F FAS MASTER
POLYSTYREN 5cm EPS 70 F FAS STYRO
POLYSTYREN 5cm EPS 70 Z STYRO
POLYSTYREN 8cm EPS 70 F FAS MASTER
POLYSTYREN 8cm EPS 70 F FAS STYRO
POLYSTYREN PL/2 EPS 70 F
POLYSTYREN PL/20/10 EPS 70 F
SKLOBIT 10m2
TERRALINE kryc í ocelová mříž 1m
TERRALINE odvodňovací kanálek 1m
TERRALINE ukonč. prvek rovný
TERRALINE ukonč. prvek s vývodem
TERRALINE upevňovací set
Těsníc í pás HASOFT 120mm/10m
UMĚLOHMOTNÉ PLETIVO R117 145g š.110
UMĚLOHMOTNÉ PLETIVO R117 145g
ROZMĚR
SPOTŘEBA
1000/500/10
1000/500/20
1000/500/20
1000/500/20
1000/500/30
1000/500/30
1000/500/30
1000/500/30
1000/500/40
1000/500/50
1000/500/50
1000/500/50
1000/500/50
1000/500/50
1000/500/50
1000/500/80
1000/500/80
1/20m
1000mm
130/75/1000
1ks/1bm
1ks/1bm
2ks/bm
120/10000
1,1m2/m2
1,1m2/m2
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
12,61
31,93
31,93
21,85
48,74
48,74
64,71
32,77
64,71
80,67
80,67
106,72
63,03
63,03
61,34
100,00
100,00
30,12
150,60
834,45
166,39
210,92
36,97
36,97
32,35
759,66
23,53
21,43
15,00 19% m2
38,00 19% m2
38,00 19% m2
26,00 19% m2
58,00 19% m2
58,00 19% m2
77,00 19% m2
39,00 19% m2
77,00 19% m2
96,00 19% m2
96,00 19% m2
127,00 19% m2
75,00 19% m2
75,00 19% m2
73,00 19% m2
119,00 19% m2
119,00 19% m2
35,84 19% m2
179,21 19% m2
993,00 19% ks
198,00 19% ks
251,00 19% ks
44,00 19% ks
44,00 19% ks
38,50 19% ks
904,00 19% ks
28,00 19% bm
25,50 19% m2
789,92
154,62
284,03
543,70
3,19
3,19
287,39
250,42
3,36
580,67
3,78
294,12
3,28
294,12
3,30
5,04
940,00
184,00
338,00
647,00
3,80
3,80
342,00
298,00
4,00
691,00
4,50
350,00
3,90
350,00
3,93
6,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10,92
10,92
10,92
10,92
10,92
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
9 - S t ř e š n í k r y t i n y a d o pl ňk y
BRAMAC klapka na deš. vodu
BRAMAC objímka trouby
BRAMAC odpadní trouba 1m
BRAMAC odpadní trouba 2m
ETERNIT kryc í komplet červený
ETERNIT kryc í komplet šedý
ETERNIT vltav a 125/100 MV cč
ETERNIT vltav a 125/100 MV šedý
GUTTAGLISS d i s t . podložka trapéz
GUTTAGLISS PVC 250/109 modromléčný
GUTTAGLISS stř eš . šroub 4.4x45
GUTTAPRAL 200/95 červený
GUTTAPRAL sp oj . materiál
ONDULINE 200/95 červený
ONDULINE sp oj . materiál
Příchytka hřebenáče BRAMAC hnědá
125/100
125/100
250/109
4,4x45
200/95
200/95
10 - S ád ro ka rt on y a p ř í s l u š e n s t v í
Brusná
Brusná
Brusná
Brusná
Brusná
mřížka
mřížka
mřížka
mřížka
mřížka
115x290 h r . 100
115x290 h r . 120
115x290 h r . 80
93x280 h r . 100
93x290 h r . 80
115/290
115/290
93/290
93/280
93/290
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
[ s t r .8 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
Brusná mžížka 93x290 h r . 120
93/290
F i n á ln í pasta ROMBA 18kg
F i n á ln í pasta ROMBA 5kg
HMOŽDINKA natloukac í 6x40
6/40
HMOŽDINKA natloukac í 6x45
6/45
HMOŽDINKA natloukac í 6x60
6/60
HMOŽDINKA natloukac í 6x60
6/60
HMOŽDINKA natloukac í 6x80
6/80
Li št a ALU 3m
3m
Páska skelná samolepicí 20m
Páska skelná samolepicí 45m
45m
Páska skelná samolepicí 90m
SÁDROKARTON 12,5 GKB obyč. 250/125 250/125/12,5
SÁDROKARTON 12,5 GKB obyč.
200/125/12,5
SÁDROKARTON 12,5 GKBi impreg.
200/125/12,5
SÁDROKARTON 12,5 GKF žáruvzd.
200/125/12,5
SÁDROKARTON 9,5 GKB obyč.
200/125/9,5
Sádrok. p r o f i l CD 3m
3000/60/27
Sádrok. p r o f i l CD 4m
4000/60/27
Sádrok. p r o f i l CW 50 2,6m
2600/50
Sádrok. p r o f i l CW 50 4m
4000/50
Sádrok. p r o f i l CW 75 4m
4000/75
Sádrok. p r o f i l UD 3m
3m
Sádrok. p r o f i l UW 50 4m
4000/50
Sádrok. p r o f i l UW 75 4m
4000/75
Sádrok. p r o f i l ukončovací PVC 2,5m 2,5m
Sádrok. spojka CD p r o f i l u křížová
Sádrok. spojka CD p r o f i l u
Sádrok. závěs CD akustický 9/12cm 90-120mm
Sádrok. závěs CD čtyřbodový s perem
Sádrok. závěs CD krokvový 150mm
150mm
Sádrok. závěs CD krokvový 170mm
170mm
Sádrok. závěs CD krokvový 200mm
200mm
Sádrok. závěs CD plochý s perem
Sádrok. závěs CD přímý 60/125
60/125
Sádrok. závěsný drá t 1000mm
1000mm
Sádrok. závěsný drá t 125mm
125mm
Sádrok. závěsný drá t 250mm
250mm
Sádrok. závěsný drá t 375mm
375mm
Šrouby do dřeva 45 FT-4245
45mm
Šrouby do dřeva 70 FT-4270
70mm
Šrouby do sádrok. 25 FS-3525
25mm
Šrouby do sádrok. 35 FS-3535
35mm
Šrouby do sádrok. 45 FS-3545
45mm
Šrouby do sádrok. 55 FS-3555
55mm
Šrouby do sádrok. 70
70mm
Šrouby do sádrok. 75
75mm
TMEL fresh 35/5kg B
TMEL fresh 95/5kg
SPOTŘEBA
PC-A
4,20
382,35
126,89
1,47
1,64
2,18
2,18
2,91
37,82
16,81
32,77
57,98
184,87
131,93
218,49
196,64
148,74
67,23
89,50
68,91
105,46
141,18
50,42
84,03
103,36
29,41
6,30
4,62
6,72
9,24
4,12
4,20
10,08
6,72
5,46
7,14
1,68
2,94
4,20
0,73
1,14
0,41
0,57
0,73
0,90
1,14
2,35
131,93
181,51
PC-A s DPH DPH JEDN
5,00
455,00
151,00
1,75
1,95
2,60
2,60
3,46
45,00
20,00
39,00
69,00
220,00
157,00
260,00
234,00
177,00
80,00
106,50
82,00
125,50
168,00
60,00
100,00
123,00
35,00
7,50
5,50
8,00
11,00
4,90
5,00
12,00
8,00
6,50
8,50
2,00
3,50
5,00
0,87
1,36
0,49
0,68
0,87
1,07
1,36
2,80
157,00
216,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
11 - C i h l y , t v á r n i c e
CD 2 PK 290/140/65 FLACHS
CP betonová 290/140/65
CP POLOM P20 290/140/65
290/140/65
290/140/65
290/140/65
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
5,46
10,08
7,98
6,50 19% ks
12,00 19% ks
9,50 19% ks
[ s t r .9 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
CP šamotová 250/123/65
CP šamotová 300/140/65
CP vápenopísková b í l á 240/115/70
CP vápenopísková b í l á 290/140/65
PICHLER 30 P+D P10
PICHLER 44 P+D P10
PICHLER 6,5 P+D P6
POROTHERM 11,5 P+D P10
POROTHERM 17,5 P+D P8
POROTHERM 24 P+D P10
POROTHERM 30 P+D P10
POROTHERM 36,5 P+D P8
POROTHERM 40 P+D P10
POROTHERM 44 P+D P10
POROTHERM 8 P+D P10
SUPERTHERM 11,5 P+D d/49,7 P10
SUPERTHERM 17,5 P+D P10
SUPERTHERM 24 P+D P10
SUPERTHERM 30 P+D P10
SUPERTHERM 36,5 P+D P10
SUPERTHERM 40 P+D P10
SUPERTHERM 44 P+D P8
SUPERTHERM 6,5 P+D P15
SUPERTHERM CDm (2DF) P15
Tvárnice POROBETON 40/30/25
Tvárnice POROBETON 50/30/25
Tvárnice šalovací 15 J I
Tvárnice šalovací 20 J I
Tvárnice šalovací 25 J I
Tvárnice šalovací 30 J I
Tvárnice šalovací 40 J I dělená
Tvárnice šalovací 40 J I
Tvárnice šalovací 50
YTONG P2-400 60/25/30
YTONG P2-400 60/25/37,5
YTONG P2-500 60/25/10
YTONG P2-500 60/25/12,5
YTONG P2-500 60/25/15
YTONG P2-500 60/25/7,5
YTONG P4-500 60/25/20
YTONG P4-500 60/25/25
YTONG P4-600 60/25/5
ROZMĚR
250/123/65
300/140/65
240/115/70
290/140/65
30/30/23,8
44/25/23,8
6,5/50/23,8
115/497/238
175/372/238
240/372/238
300/247/238
365/247/238
400/247/238
440/247/238
497/80/238
497/115/238
372/175/238
372/240/238
247/300/238
247/365/238
247/400/238
247/440/238
372/65/238
240/115/113
40/30/25
50/30/25
50/15/20
50/20/20
50/25/20
50/30/20
50/40/20
50/40/20
600/500/250
60/25/30
599/249/375
599/249/100
599/249/125
599/249/150
599/249/75
60/25/20
599/249/250
599/249/50
SPOTŘEBA
13.3 ks/m2
16ks/m2
8,3 ks/m2
8/m2
10.7/m2
10.7/m2
16/m2
16/m2
16/m2
16/m2
8 ks/m2
8ks/m2
8ks/m2
11ks/m2
16ks/m2
16ks/m2
16ks/m2
16ks/m2
10.6ks/m2
10ks/m2
10ks/m2
10ks/m2
10ks/m2
10ks/m2
10ks/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
6.7/m2
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
28,57
34,45
6,30
8,82
47,30
65,10
28,15
47,90
45,10
56,40
46,90
56,70
65,50
75,20
33,20
44,90
58,20
55,80
46,50
56,20
62,10
68,10
22,90
15,13
69,92
87,39
27,31
29,83
34,03
35,29
45,38
37,82
60,08
114,33
139,70
45,67
56,42
64,48
36,27
74,03
91,64
26,27
34,00
41,00
7,50
10,50
56,29
77,47
33,50
57,00
53,67
67,12
55,81
67,47
77,95
89,49
39,51
53,43
69,26
66,40
55,34
66,88
73,90
81,04
27,25
18,00
83,20
104,00
32,50
35,50
40,50
42,00
54,00
45,00
71,50
136,05
166,24
54,35
67,14
76,73
43,16
88,10
109,05
31,26
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2.295,80
1.386,55
994,12
1.386,55
994,12
3.399,00
4.547,90
1.296,00
1.108,40
3.180,67
2.732,00
1.650,00
1.183,00
1.650,00
1.183,00
4.044,81
5.412,00
1.542,24
1.319,00
3.785,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
12 - Z á r ub ně , dv eř e
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
Dveře
125 plné dvoukřídlé
60 L 1/3 sklo
60 L plné
60 P 1/3 sklo
60 P plné
60-90 2/3 sklo SOCRATES b í l é
60-90 2/3 sklo SOCRATES dub
60-90 plné k aš ír . dub, zámek
70 P plné
70 PO-PB-30-T k aš ír . buk, FAB
1970/1250
600/1970
60/1970
600/1970
60/1970
1970/600-900
1970/600-900
1970/600-900
70/1970
70/1970
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
[ st r. 10 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Dveře 80 L 1/3 sklo
Dveře 80 L palub.smrk, FAB
Dveře 80 L plné
Dveře 80 P 2/3 sklo b í l é
Dveře 80 P plné
Dveře 80 PO-PB-30-T b í l é h l . , FAB
Dveře 90 CLASIC Masonite 20 b í l á
Dveře 90 L
Dveře 90 P b í l é
Dveře 90 P palub.smrk, FAB 2/3 sklo
Dveře 90 P
Dveře 90 PO-PB-30-T b í l é h l . , FAB
Zárubeň 1100 L 95 c i hl a
Zárubeň 1250 L 95 c i hl a
Zárubeň 600 L 100 ytong
Zárubeň 600 L 110 c i hl a oblá
Zárubeň 600 L 75 sádrokarton
Zárubeň 600 L 75 ytong
Zárubeň 600 L 95 c i hl a
Zárubeň 600 P 100 ytong
Zárubeň 600 P 110 c i hl a oblá
Zárubeň 600 P 75 sádrokarton
Zárubeň 600 P 75 ytong
Zárubeň 600 P 95 c i hl a
Zárubeň 700 L 100 ytong
Zárubeň 700 L 110 c i hl a oblá
Zárubeň 700 L 75 sádrokarton
Zárubeň 700 L 75 ytong
Zárubeň 700 L 95 c i hl a
Zárubeň 700 P 100 ytong
Zárubeň 700 P 110 c i hl a oblá
Zárubeň 700 P 75 sádrokarton
Zárubeň 700 P 75 ytong
Zárubeň 700 P 95 c i hl a
Zárubeň 800 L 100 ytong
Zárubeň 800 L 110 c i hl a oblá
Zárubeň 800 L 75 sádrokarton
Zárubeň 800 L 75 ytong
Zárubeň 800 L 95 c i hl a
Zárubeň 800 obklad. masiv SMRK
Zárubeň 800 P 100 ytong
Zárubeň 800 P 110 c i hl a oblá
Zárubeň 800 P 160 c i hl a
Zárubeň 800 P 75 ytong
Zárubeň 800 P 95 c i hl a
Zárubeň 900 L 110 c i hl a oblá
Zárubeň 900 L 75 ytong
Zárubeň 900 L 95 c i hl a
Zárubeň 900 P 100 Masonite dub
Zárubeň 900 P 110 c i hl a oblá
Zárubeň 900 P 160 Masonite b í l á
Zárubeň 900 P 95 c i hl a
ROZMĚR
80/1970
80/1970
80/1970
1970/800
1970/800
80/1970
1970/900
1970/900
1970/900
90/1970
1970/900
90/1970
2045/1100/95
2045/1250/95
2045/600/100
2045/600/110
1970/600/75
2045/600/75
2045/600/95
2045/600/100
2045/600/110
1970/600/75
2045/600/75
2045/600/95
2045/700/100
2045/700/110
1970/700/75
2045/700/75
2045/700/95
2045/700/100
2045/700/110
1970/700/75
2045/700/75
2045/700/95
2045/800/100
2045/800/110
1970/800/75
2045/800/75
2045/800/95
1970/800
2045/800/100
2045/800/110
2045/800/160
2045/800/75
2045/800/95
2045/900/110
2045/900/75
2045/900/95
1970/900
2045/900/110
1970/900
2045/900/95
SPOTŘEBA
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
1.525,21
4.504,20
1.176,47
1.672,27
1.176,47
3.491,60
2.515,50
1.281,51
1.117,65
4.789,92
1.281,51
3.268,91
552,94
587,39
527,73
520,17
505,88
499,16
493,28
527,73
520,17
505,88
499,16
493,28
542,02
533,61
521,85
514,29
504,20
542,02
533,61
521,85
514,29
504,20
547,06
556,30
524,37
517,65
521,85
1.873,95
547,06
556,30
626,89
517,65
521,85
558,82
530,25
533,61
2.537,82
558,82
2.574,00
533,61
1.815,00 19% ks
5.360,00 19% ks
1.400,00 19% ks
1.990,00 19% ks
1.400,00 19% ks
4.155,00 19% ks
2.993,45 19% ks
1.525,00 19% ks
1.330,00 19% ks
5.700,00 19% ks
1.525,00 19% ks
3.890,00 19% ks
658,00 19% ks
699,00 19% ks
628,00 19% ks
619,00 19% ks
602,00 19% ks
594,00 19% ks
587,00 19% ks
628,00 19% ks
619,00 19% ks
602,00 19% ks
594,00 19% ks
587,00 19% ks
645,00 19% ks
635,00 19% ks
621,00 19% ks
612,00 19% ks
600,00 19% ks
645,00 19% ks
635,00 19% ks
621,00 19% ks
612,00 19% ks
600,00 19% ks
651,00 19% ks
662,00 19% ks
624,00 19% ks
616,00 19% ks
621,00 19% ks
2.230,00 19% ks
651,00 19% ks
662,00 19% ks
746,00 19% ks
616,00 19% ks
621,00 19% ks
665,00 19% ks
631,00 19% ks
635,00 19% ks
3.020,00 19% ks
665,00 19% ks
3.063,06 19% ks
635,00 19% ks
204,20
243,00 19% m2
13 - K e r . o b k l a d y , d l a ž b y a p ř í s l u š .
Dlažba v n i t ř . COTTO TERRA I . J .
246/121
[ st r. 11 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
Dlažba v n i t ř . TAURUS 61S TUNIS I . j . 30 /3 0
Li št a na ob kl . ALU 8-10/2500 oblouk 8-10/2500
Li št a na ob kl . MOSAZ L 6/2500
6/2500mm
Li št a na ob kl . PVC 6-9/2500 b í l á
6-9/2500mm
Li št a na ob kl . PVC 6-9/2500 šedá
6-9/2500mm
Obkladačské klí nk y 0-4 mm 30ks
Obkladačské klí nk y 0-5 mm 250ks
Obkladačské klí nk y 0-8 mm 30ks
Obkladačské křížk y 2,5 mm 200ks
Obkladačské křížk y 3 mm 150ks
Obkladačské křížk y 4 mm 100ks
Pás napínací - ráčna 6m+hák
6m
Podložka pod dlažbu EX H 17mm
Spár. hm. CERESIT CE33 a nt ra ci t 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 bahama 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 b í l á 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 choco 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 cl in ke r 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 cocoa 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 jasmín 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 karamel 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 s i l ve r 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 šedá 2kg
Spár. hm. CERESIT CE33 šedá 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 te rr a 5kg
Spár. hm. CERESIT CE33 tm.hnědá 5kg
Spár. hm. HASOFT b í l á 5kg f l e x i
Spár. hm. HASOFT šedá 5kg f l e x i
Spár. hm. SCHONOFLEX SU šedá 5kg
1-15mm
SPOTŘEBA
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.4-0.7/m2
0.5/m2
0.5/m2
0.5-3.5/m2
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
250,42
159,66
331,09
63,03
63,03
10,92
54,62
10,92
10,92
10,92
10,92
352,94
10,08
154,62
138,66
110,92
154,62
183,19
183,19
154,62
154,62
154,62
59,66
110,92
154,62
154,62
96,64
96,64
195,80
298,00 19% m2
190,00 19% ks
394,00 19% ks
75,00 19% ks
75,00 19% ks
13,00 19% bal
65,00 19% bal
13,00 19% bal
13,00 19% bal
13,00 19% bal
13,00 19% bal
420,00 19% ks
12,00 19% ks
184,00 19% ks
165,00 19% ks
132,00 19% ks
184,00 19% ks
218,00 19% ks
218,00 19% ks
184,00 19% ks
184,00 19% ks
184,00 19% ks
71,00 19% ks
132,00 19% ks
184,00 19% ks
184,00 19% ks
115,00 19% ks
115,00 19% ks
233,00 19% ks
174,79
121,85
121,85
121,85
138,66
138,66
138,66
138,66
138,66
138,66
138,66
138,66
277,31
138,66
151,26
138,66
138,66
138,66
138,66
138,66
138,66
336,13
417,65
208,00
145,00
145,00
145,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
330,00
165,00
180,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
165,00
400,00
497,00
14 - H u t n í m a t e r i á l , h ř e b í k y , p l e t i v o
Drát napínací 52m zelený
Hřebík lepenkový 20 /2,5kg
Hřebík lepenkový 25 /2,5kg
Hřebík lepenkový 32 /2,5kg
Hřebík stavební 100 /5kg
Hřebík stavební 110 /5kg
Hřebík stavební 120 /5kg
Hřebík stavební 130 /5kg
Hřebík stavební 140 /5kg
Hřebík stavební 150 /5kg
Hřebík stavební 180 /5kg
Hřebík stavební 200 /5kg
Hřebík stavební 220 /10kg
Hřebík stavební 220 /5kg
Hřebík stavební 250 /5kg
Hřebík stavební 45 /5kg
Hřebík stavební 50 /5kg
Hřebík stavební 63 /5kg
Hřebík stavební 70 /5kg
Hřebík stavební 80 /5kg
Hřebík stavební 90 /5kg
KARI SÍŤ 5 150/150 2x3m
KARI SÍŤ 6 150/150 2x3m
52m
2,8/20
2,8/25
2,8/32
4/100
4/110
4/120
4,5/130
4,5/140
5/150
6/180
7,1/200
7,1/220
7,1/220
8/250
2,2/45
2,2/50
2,8/63
2,8/70
3,1/80
3,5/90
2x3m
2x3m
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
bal
ks
ks
[ st r. 12 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Matice š es ti hr . M 10
Matice š es ti hr . M 12
Matice š es ti hr . M 14
Matice š es ti hr . M 16
Matice š es ti hr . M 20
Pl et iv o PVC 125 zelené
P l o t . sloupek ocelový 170cm
Podložky BULDOG zn 50/17
Podložky rovné 13
Podložky rovné 17
Podložky rovné 9
Podložky tesařské 18
Podložky tesařské 30
RABIC svař. š . 1m
RABIC tkanina š . 1m
ROXOR 10
ROXOR 12
ROXOR 14
ROXOR 16
ROXOR 6
ROXOR 8
Závitová tyč černá 10/1000mm
Závitová tyč černá 12/1000mm
Závitová tyč černá 14/1000mm
Závitová tyč černá 16/1000mm
Závitová tyč černá 20/1000mm
Závitová tyč černá 8/1000mm
ROZMĚR
10mm
12mm
14mm
16mm
20mm
125cm
1700/43
13mm
17mm
9mm
18mm
30mm
50/1m
16/16/0,8
6000/10
6000/12
6000/14
6000/16
6000/6
6000/8
10/1000mm
12/1000mm
14/1000mm
16/1000mm
20/1000mm
8/1000mm
SPOTŘEBA
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
1,31
1,58
1,84
2,10
3,71
54,62
152,10
10,66
1,26
1,43
1,09
5,46
21,01
15,97
19,33
103,36
149,58
197,48
214,29
39,50
73,11
21,01
23,53
29,41
46,22
67,65
14,29
1,56 19% ks
1,88 19% ks
2,19 19% ks
2,50 19% ks
4,41 19% ks
65,00 19% ks
181,00 19% ks
12,69 19% ks
1,50 19% ks
1,70 19% ks
1,30 19% ks
6,50 19% ks
25,00 19% ks
19,00 19% m2
23,00 19% m2
123,00 19% ks
178,00 19% ks
235,00 19% ks
255,00 19% ks
47,00 19% ks
87,00 19% ks
25,00 19% ks
28,00 19% ks
35,00 19% ks
55,00 19% ks
80,50 19% ks
17,00 19% ks
59,66
6,72
166,39
249,58
144,54
184,03
221,85
263,03
310,92
340,34
389,08
427,73
470,59
235,29
318,49
381,51
646,22
1.068,07
1.241,18
549,00
785,00
1.330,00
1.446,00
1.582,00
2.242,00
71,00 19% ks
8,00 19% ks
198,00 19% ks
297,00 19% ks
172,00 19% ks
219,00 19% ks
264,00 19% ks
313,00 19% ks
370,00 19% ks
405,00 19% ks
463,00 19% ks
509,00 19% ks
560,00 19% ks
280,00 19% ks
379,00 19% ks
454,00 19% ks
769,00 19% ks
1.271,00 19% ks
1.477,00 19% ks
653,31 19% ks
934,15 19% ks
1.582,70 19% ks
1.720,74 19% ks
1.882,58 19% ks
2.667,98 19% ks
15 - S t r o p y , p ř e k l ad y
HURDIS 120/25
Patka k HURDIS 250
Překlad 115/71/1250
Překlad 115/71/1750
Překlad 145/71/1000
Překlad 145/71/1250
Překlad 145/71/1500
Překlad 145/71/1750
Překlad 145/71/2000
Překlad 145/71/2250
Překlad 145/71/2500
Překlad 145/71/2750
Překlad 145/71/3000
Překlad 238/71/1000
Překlad 238/71/1250
Překlad 238/71/1500
Překlad 238/71/2000
Překlad 238/71/3000
Překlad 238/71/3500
Strop . nosník 250/2750
Strop . nosník 250/3500
Strop . nosník 250/5000
Strop . nosník 250/5250
Strop . nosník 250/5750
Strop . nosník 250/6750
120/25
115/71/1250
115/71/1750
145/71/1000
145/71/1250
145/71/1500
145/71/1750
145/71/2000
145/71/2250
145/71/2500
145/71/2750
145/71/3000
238/71/1000
238/71/1250
238/71/1500
238/71/2000
238/71/3000
238/71/3500
160/2750/175
160/3500/175
160/5000/175
160/5250/175
160/5750/175
160/6750/230
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
[ st r. 13 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Strop . vložka
Strop . vložka
Strop . vložka
Strop . vložka
Strop . vložka
YTONG překlad
YTONG překlad
MIAKO 15/62,5
MIAKO 19/50
MIAKO 19/62,5
MIAKO 8/50
MIAKO 8/62.5
125/124/1300
125/124/1750
ROZMĚR
250/525/150
250/400/190
250/525/190
250/390/80
250/515/80
125/124/1300
125/124/1750
SPOTŘEBA
6,4/m2
8/m2
6,4/m2
8/m2
6.4/m2
PC-A
51,90
49,70
64,90
39,00
41,60
190,00
260,00
PC-A s DPH DPH JEDN
61,76
59,14
77,23
46,41
49,50
226,10
309,40
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
16 - Komíny a d o pl ňk y
Komín. č i s t i č KVA 16/60 EKO
16/60
Komín. č i s t i č půdní KVC 20 EKO
20/50
Komín. d i l . a odv. manž. DOM20 EKO
Komín. dvířka beton. 240/360/50 J I 240/360/50
Komín. dvířka beton. 272/210/64
272/210/64
Komín. dvířka bez uz . kon. b í l á EKO 370/440
Komín. dvířka plech . b í l á
360/200
Komín. dvířka plech . šedá
360/200
Komín. i z o l . sopouchu IS45 20 EKO
Komín. izol ac e průběžná IP 20 EKO 20/1000
Komín. kond. jímka z á kl . KJZ 16 EKO
Komín. krak. deska s v ě tr . š . SCH
Komín. kryc í deska bez v ě tr . š . SCH
Komín. kryc í deska KSDZ UN 1-2 EKO 535/535
Komín. kryc í deska s v ě tr . š . SCH
Komín. kry t soupouchu KS 20 EKO
Komín. mřížka odvětr . b í l á EKO
Komín. odbočka 45 KVB 20 EKO
20/50
Komín. odbočka 90 KVB 20 EKO
20/50
Komín. redukce KR+ EKO
Komín. tvárnic e 20 SCHIEDEL
Komín. tvárnic e UN 1-2 EKO
395/395/x
Komín. tvárnic e UN 1-3 EKO
550/550/x
Komín. vložka KV 16 EKO
200/500
Komín. vložka KV 20 EKO
200/500
Komín. vložka KV 30 EKO
300/330
Komín. vložka RR18 ROHR
Komín. základová sada EKO
Šamot 2 kg
TMEL kamnářský EKO 310 ml
310 ml
520,00
622,00
1.538,00
176,47
176,47
1.130,00
235,29
321,85
313,00
512,00
709,00
1.173,95
1.000,00
1.436,00
1.241,18
345,00
184,00
1.332,00
666,00
304,00
211,76
182,00
395,00
205,00
289,00
505,00
193,28
1.187,00
41,18
105,00
618,80 19% ks
740,18 19% ks
1.830,22 19% ks
210,00 19% ks
210,00 19% ks
1.344,70 19% ks
280,00 19% ks
383,00 19% ks
372,47 19% ks
609,28 19% bm
843,71 19% ks
1.397,00 19% ks
1.190,00 19% ks
1.708,84 19% ks
1.477,00 19% ks
410,55 19% ks
218,96 19% ks
1.585,08 19% ks
792,54 19% ks
361,76 19% ks
252,00 19% ks
216,58 19% ks
470,05 19% ks
243,95 19% ks
343,91 19% ks
600,95 19% ks
230,00 19% ks
1.412,53 19% ks
49,00 19% ks
124,95 19% ks
17 - S l u žb y
Manipulační práce VZV
Přepravné (e xt er ní )
Přesun do vzdálenost i 10 km
Přesun nad vzdálenost 10 km
Uskladnění zbož í u vn it ř ( pa l x dny)
Uskladnění zbož í venku ( pa l x dny)
252,10
- -151,26
12,00
8,40
4,20
300,00 19% hod
--- 19% km
180,00 19% jízd
14,28 19% km
10,00 19% p/d
5,00 19% p/d
18 - Ř ez iv o
Hranoly max. 10x10
Prkna délka 2 bm
Prkna délka 2,5 bm
max. 10/10cm
2 bm
2,5 bm
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
6.000,00
4.000,00
4.100,00
7.140,00 19% m3
4.760,00 19% m3
4.879,00 19% m3
[ st r. 14 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Prkna délka 3 bm
Prkna délka 4 bm a d e lš í
ROZMĚR
3 bm
3 bm
SPOTŘEBA
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
4.300,00
4.500,00
5.117,00 19% m3
5.355,00 19% m3
72,86
168,91
2.134,45
94,96
48,74
41,18
53,78
53,78
53,78
88,24
85,71
66,39
94,12
84,87
59,66
52,10
52,10
72,27
111,76
49,58
65,55
75,63
19,33
196,64
76,47
44,54
65,55
124,37
105,88
133,61
135,29
116,81
268,07
158,82
241,18
42,02
82,35
62,18
90,76
115,97
170,59
253,78
70,59
103,36
128,57
176,47
301,68
775,63
10,08
10,92
86,70 19% ks
201,00 19% ks
2.540,00 19% ks
113,00 19% ks
58,00 19% ks
49,00 19% ks
64,00 19% ks
64,00 19% ks
64,00 19% ks
105,00 19% ks
102,00 19% ks
79,00 19% ks
112,00 19% ks
101,00 19% ks
71,00 19% ks
62,00 19% ks
62,00 19% ks
86,00 19% ks
133,00 19% ks
59,00 19% ks
78,00 19% ks
90,00 19% ks
23,00 19% ks
234,00 19% ks
91,00 19% ks
53,00 19% ks
78,00 19% ks
148,00 19% ks
126,00 19% ks
159,00 19% ks
161,00 19% ks
139,00 19% ks
319,00 19% ks
189,00 19% ks
287,00 19% ks
50,00 19% ks
98,00 19% ks
74,00 19% ks
108,00 19% ks
138,00 19% ks
203,00 19% ks
302,00 19% ks
84,00 19% ks
123,00 19% ks
153,00 19% ks
210,00 19% ks
359,00 19% ks
923,00 19% ks
12,00 19% ks
13,00 19% ks
19 - N á ř ad í a n á s t r o j e
Adaptér pro 150 ml kartuše
Brousek na sádrok. 250x40 ruč .
GOLA sada 59ks 1/4" +1 /2 " p r of .
Hladítk o dřevěné 400x140
Hladítk o na brus. mříž. 230x105
Hladítk o na brus. mříž. 230x80
Hladítk o nerez 280x130 zuby 10x10
Hladítk o nerez 280x130 zuby 6x6
Hladítk o nerez 280x130 zuby 8x8
Hladítk o nerez 280x130
Hladítk o p l a st . b í l á p l s ť 270x130
Hladítk o p l a st . černý f i l c 250x130
Hladítk o p l a st . červ. houba 270x130
Hladítk o p l a st . DUREN 250x130
Hladítk o p l a st . gum. pěna 270x130
Hladítk o p l a st . mol. hrub. 270x130
Hladítk o p l a st . mol. jem. 270x130
Hladítk o p l a st . RUBBEN 250x130
Hladítk o p l a st . vystuž. 400x180
Hladítk o polyuretan 140x280
Hladítk o polyuretan 180x320
Hladítk o polyuretan 200x360
Hladítk o STYROHART 140x280
Hladítk o spárovací 240x95
Kladivo 1000g
Kladivo 500g
Kladivo 800g
Kladivo pokr. FIEBERGLAS 600g
Kladivo pokrývačské 600g
Kladivo zednické 24mm
Kladivo zednické 36mm
Kladivo zednické 48mm
Kleště na l i š t y PVC ú h l .
Kleště pákovky 18"
Kleště pákovky 24"
Kleště štípačky 200mm
Koště zat lo uk . s h o l í dřev.
Kotouč diamant. segm. 115
Kotouč diamant. segm. 125
Kotouč diamant. segm. 150
Kotouč diamant. segm. 180
Kotouč diamant. segm. 230
Kotouč diamant. TURBO 115
Kotouč diamant. TURBO 125
Kotouč diamant. TURBO 150
Kotouč diamant. TURBO 180
Kotouč diamant. TURBO 230
Kotouč RONDO RSU segm. 230
Kotouč ř ez . KOV 115x2.5
Kotouč ř ez . KOV 125x2.5
250/40
400/140
230/105
230/80
280/130
280/130
280/130
280/130
270/130
250/130
270/130
250/130
270/130
270/130
270/130
250/130
400/180
140/280
180/320
200/360
140/280
240/95
24mm
36mm
48mm
18"
24"
200mm
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
pr .
115mm
125mm
150mm
180mm
230mm
115mm
125mm
150mm
180mm
230mm
230mm
115mm
125mm
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
[ st r. 15 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Kotouč ř ez . KOV 150x2.5
Kotouč ř ez . KOV 180x2.5
Kotouč ř ez . KOV 230x2.5
Lžíce nerez. 160mm
Lžíce nerez. 180mm
Lžíce oc el . 180mm
Lžíce oc el . 200mm
METR skládací dřev. 1m p r o f i
METR skládací dřev. 2m p r o f i
METR svinovací MAGNETIC guma 10m
METR svinovací MAGNETIC guma 2m
METR svinovací MAGNETIC guma 3m
METR svinovací MAGNETIC guma 5m
METR svinovací MAGNETIC guma 7,5m
METR svinovací SAMAT 3m
METR svinovací SAMAT 5m
METR svinovací SAMAT 7,5m
METR svinovací SMART 3m
Míchadlo 6 hran 70mm PZN
Míchadlo 6 hran 90mm PZN
Míchadlo d r át . sp ir ál a 100mm
Míchadlo d r át . sp ir ál a 60mm
Míchadlo d r át . sp ir ál a 80mm
Naběračka zednická ruč . 160mm
Naběračka zednická ruč . 180mm
Naběračka zednická ruč . 215mm
Naběračka zednická t u l e j 180mm
Naběračka zednická t u l e j 215mm
Naběračka zednická t u l e j 235mm
Navíječ se šňůrou pl as t
Nádoba zednická obdél . 65 l
Nástavec míchací k malta BERNER
Nůž odlam. L12 Sx60 18mm BLISTR
Nůž odlam. L17 Sx69 18mm BLISTR
Nůž odlam. náhradní 18mm B-018
Nůž odlam. S-201 a r et . šroub
Palička gumová 55mm
Palička gumová 65mm
Palička gumová b í l á 65mm
Páska samosvařitelná černá
Páska t e x t i l n í b l i s t r 25mm
Pásmo oc el . WB 30m RAPID
Pásmo sklolam. 30m
P i l a na porobeton 750/17 GE
P i l a na sádrokarton 150mm
P i l a prořezávací 300mm
P i l a zahradní 300mm
Pilov ý rám na kov 300mm
Pi st ol e BERNER 410ml p r o f i
Pi st ol e METAL FOAM GUN (půjčovné)
Pi st ol e METAL FOAM GUN
Pi st ol e skele t rámová
Pudr 180g MODRÝ
Rukavice prac. komb. 1019/106122
Rukavice prac. komb. 2055D/104122
ROZMĚR
pr . 150mm
pr . 180mm
pr . 230mm
160mm
180mm
180mm
200mm
1m
2m
10m
2m
3m
5m
7,5m
3m
5m
7,5m
3m
160mm
180mm
215mm
180mm
215mm
235mm
65 l
55mm
65mm
65mm
19mm/5m
25mm/9m
30m
30m
150mm
300mm
300mm
300mm
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
SPOTŘEBA
PC-A
15,13
19,33
32,77
58,82
63,87
29,41
30,25
25,21
50,42
84,87
21,01
27,73
38,66
73,95
34,45
46,22
82,35
25,21
86,55
103,36
55,46
53,78
46,22
47,06
47,90
54,62
55,46
45,38
72,27
26,89
135,29
33,61
20,17
22,69
10,08
15,13
37,82
40,34
52,94
31,93
40,34
156,30
106,72
497,48
55,46
47,06
100,84
32,77
1.343,70
84,03
1.176,47
30,25
24,37
18,49
19,33
PC-A s DPH DPH JEDN
18,00 19% ks
23,00 19% ks
39,00 19% ks
70,00 19% ks
76,00 19% ks
35,00 19% ks
36,00 19% ks
30,00 19% ks
60,00 19% ks
101,00 19% ks
25,00 19% ks
33,00 19% ks
46,00 19% ks
88,00 19% ks
41,00 19% ks
55,00 19% ks
98,00 19% ks
30,00 19% ks
103,00 19% ks
123,00 19% ks
66,00 19% ks
64,00 19% ks
55,00 19% ks
56,00 19% ks
57,00 19% ks
65,00 19% ks
66,00 19% ks
54,00 19% ks
86,00 19% ks
32,00 19% ks
161,00 19% ks
40,00 19% ks
24,00 19% ks
27,00 19% ks
12,00 19% bal
18,00 19% ks
45,00 19% ks
48,00 19% ks
63,00 19% ks
38,00 19% ks
48,00 19% ks
186,00 19% ks
127,00 19% ks
592,00 19% ks
66,00 19% ks
56,00 19% ks
120,00 19% ks
39,00 19% ks
1.599,00 19% ks
100,00 19% den
1.400,00 19% ks
36,00 19% ks
29,00 19% ks
22,00 19% pár
23,00 19% pár
[ st r. 16 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Rukavice prac. zimní 2055boa104142
Sada v r t . dřev. 3-10 p l . kra
Sekáč plochý 250mm
Sekáč plochý 350mm
Sekáč plochý široký 60mm
Sekáč špičatý 250mm
Sekera 1250g p r o f i
Sekera 800g p r o f i
Skoba zednická pozink .
Spárovačka dvoustrn. 10/12mm
Spárovačka dvoustrn. 10/15mm
Spárovačka dvoustrn. 10/18mm
Sponkovačka TW ST608a4-14
Spony 10mm 1000ks
Spony 6mm 1000ks
Škrabák mřížový
Škrabák na YTONG
Špachtle nerez. k l . 40mm
Špachtle nerez. k l . 60mm
Špachtle nerez. k l . 80mm
Štětec p l a st . PH 1 "
Štětec p l a st . PH 1 ,5 "
Štětec p l a st . PH 2 "
Štětec p l a st . PH 2 ,5 "
Štětka hran. PH 6106/636
Štětka malířská hran. č.4
Štětka malířská k u l . č.8
Štětka zednická k u l . 3015/816
Tužka tesařská
Úhelník p ř í l . 350mm ž l ut ý
Úhelník p ř í l . 400mm ž l ut ý
Úhelník tesařský 600x300
Úhelník tesařský 800x400
Úhloměr rameno 300x500mm
Vědro PH 10 l černé
Vědro PH 12 l černé
Vodováha 100cm HORIZONT
Vodováha 100cm NIVELA
Vodováha 180cm HORIZONT
Vodováha 30cm HORIZONT
Vodováha 40cm HORIZONT
Vodováha 60cm HORIZONT
Vodováha 60cm NIVELA
Vodováha 80cm HORIZONT
Vodováha 80cm NIVELA
Vodováha hadicová 10 m
Vrták vidiov ý 4x75 p r o f i
Vrták vidiov ý 6x100 p r o f i
Vrták vidiov ý 8x120 p r o f i
Vymazávačka nerez. 100mm
Vymazávačka nerez. 60mm
Vypichovač plevel e kolébk.
Vytahovák páčidl o 600mm
ROZMĚR
250mm
350mm
60mm
250mm
10/12mm
10/15mm
10/18mm
10mm
6mm
40mm
60mm
80mm
1"
1.5 "
2"
2.5 "
350mm
400mm
600/300
800/400
300/500mm
10 l
12 l
100cm
100cm
180cm
30cm
40cm
80cm
60cm
80cm
80cm
10m
4/75
6/100
8/120
100mm
60mm
99 - O s t a t n í
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
SPOTŘEBA
PC-A
36,13
24,37
28,57
41,18
75,63
28,57
210,92
144,54
12,61
21,85
24,37
24,37
214,29
13,45
11,76
149,58
97,48
21,85
25,21
31,09
21,01
22,69
33,61
41,18
51,26
368,07
474,79
37,82
2,52
27,73
28,57
169,75
196,64
1.047,90
29,41
27,73
314,29
170,59
445,38
179,83
197,48
237,82
107,56
278,99
135,29
223,53
8,40
14,29
19,33
54,62
35,29
15,13
96,64
PC-A s DPH DPH JEDN
43,00 19% pár
29,00 19% ks
34,00 19% ks
49,00 19% ks
90,00 19% ks
34,00 19% ks
251,00 19% ks
172,00 19% ks
15,00 19% ks
26,00 19% ks
29,00 19% ks
29,00 19% ks
255,00 19% ks
16,00 19% bal
14,00 19% bal
178,00 19% ks
116,00 19% ks
26,00 19% ks
30,00 19% ks
37,00 19% ks
25,00 19% ks
27,00 19% ks
40,00 19% ks
49,00 19% ks
61,00 19% ks
438,00 19% ks
565,00 19% ks
45,00 19% ks
3,00 19% ks
33,00 19% ks
34,00 19% ks
202,00 19% ks
234,00 19% ks
1.247,00 19% ks
35,00 19% ks
33,00 19% ks
374,00 19% ks
203,00 19% ks
530,00 19% ks
214,00 19% ks
235,00 19% ks
283,00 19% ks
128,00 19% ks
332,00 19% ks
161,00 19% ks
266,00 19% ks
10,00 19% ks
17,00 19% ks
23,00 19% ks
65,00 19% ks
42,00 19% ks
18,00 19% ks
115,00 19% ks
[ st r. 17 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Balsan 1L
Deska OSB 10mm 125/250
Deska OSB 3 surová nebr. 250/125
DISPERSE nebarevná 1 l
Dvířka vanová 15/15 um. b í l á
Dvířka vanová 15/20 um. b í l á
Dvířka vanová 20/20 um. b í l á
Dvířka vanová 20/30 um. b í l á
Dvířka vanová 30/30 um. b í l á
Dvířka vanová 30/40 um. b í l á
Hnojivo vápenaté dolomitické 40kg
Li št a omítková 2,5m
Li št a vanová DCP 3030 b í l á 183cm
Li št a vanová DCP b í l á 183cm pod obk
Li št a vanová s páskou 187cm
LUXFERA 19/19/8
MIPA-Edelputz K2=1,5mm Q06 25kg
MIPA-PRO MIX tónovací pasta
Páska oboustranná 25m
PENETRACE MIPA LF 10L
PERLIT EP 150 OM
Penetrace BALCHEM 1 l
Plotovka 78/21/1000 půlkul at á hnědá
Plotovka 78/21/1000 tříhra nn á hnědá
Plotovka 78/21/1500 půlkul at á hnědá
Sítk o kovové FIS H 16x1000m
Sítk o kovové FIS H 22x1000m
SOKRAT S-17 (2802A) 1 l
SOKRAT ST 7 (2802A) 5 l
STAVLEP 1 l
STAVLEP 10 l
STAVLEP 5 l
Těsnění pěnové 95mm (30m)
Úchyt kovový k lavičkám
Větrac í mřížka 190/390/80
WINTERZIM 1 l
WINTERZIM 2 l
ROZMĚR
SPOTŘEBA
1250/2500/10
1250/2500
15/15
15/20
20/20
20/30
30/30
30/40
2.5m
183cm
183cm
187cm
19/19/8
250/5
dle použ.
78/21/1000
78/21/1000
78/21/1500
16/1000m
22/1000m
dle
dle
0.3
0.3
0.3
použ.
použ.
l/m2
l/m2
l/m2
95mm/30m
190/390/80
dle použ.
dle použ.
PC-A
126,89
407,56
714,29
94,96
60,50
84,03
93,28
101,68
115,97
146,22
63,03
31,09
103,36
103,36
117,65
69,75
1.847,90
1.057,14
60,50
876,47
193,28
55,46
52,94
52,94
78,99
149,58
189,08
96,64
405,04
161,34
1.463,87
779,83
367,23
50,42
521,01
65,55
121,01
PC-A s DPH DPH JEDN
151,00 19% ks
485,00 19% ks
850,00 19% ks
113,00 19% ks
72,00 19% ks
100,00 19% ks
111,00 19% ks
121,00 19% ks
138,00 19% ks
174,00 19% ks
75,00 19% ks
37,00 19% ks
123,00 19% ks
123,00 19% ks
140,00 19% ks
83,00 19% ks
2.199,00 19% ks
1.258,00 19% ks
72,00 19% ks
1.043,00 19% ks
230,00 19% bal
66,00 19% ks
63,00 19% ks
63,00 19% ks
94,00 19% ks
178,00 19% ks
225,00 19% ks
115,00 19% ks
482,00 19% ks
192,00 19% ks
1.742,00 19% ks
928,00 19% ks
437,00 19% ks
60,00 19% ks
620,00 19% ks
78,00 19% ks
144,00 19% ks
100 - Ob al y
Opotřebení pa le t
PALETA 110/60 JIHOTVAR
PALETA 118/100
PALETA 120/100 KM BETA
PALETA 120/100
PALETA 120/80 BSK
PALETA 120/80 EUR
PALETA 134/100
PALETA 72/96
PALETA dřevěná 1250/750
PALETA dřevěná malá (sloupárna)
PALETA na sádrokarton GKPP
PALETA proklad dřevěný
PALETA roš t PICHLER
110/60
118/100
120/100
120/100
120/80
120/80
134/100
72/96
1250/750
120/50
1 - Cement, v áp no , s t a v . směsi a l e p i d l a
25,21
200,00
320,00
250,00
320,00
250,00
320,00
350,00
100,00
200,00
100,00
750,00
90,00
250,00
30,00
238,00
380,80
297,50
380,80
297,50
380,80
416,50
119,00
238,00
119,00
892,50
107,10
297,50
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
[ st r. 18 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Beton. potěr WEBER 420 40kg
B r i z o l i t s t ř í k . HASIT 725 30kg
CEMENT 42,5 25kg
CEMENT 42,5 50kg
HYDRÁT vápenný CALOFRIG 32kg
Lep. na ob kl . AD 520 25kg f l e x i
Lep. na ob kl . AD 530 25kg f l e x i
Lep. na ob kl . CERAMIT 25kg f l e x i
Lep. na ob kl . ROSOMAC 25kg f l e x i
Malta WEBER 900 z d i c í 40kg
Omítka CEMIX 024 sanační 30kg
Omítka CEMIX 082j jemná 40kg
Omítka WEBER 630 vícevrstvá 40kg
Omítka WEBER 640 jednovrstvá 40kg
Štuk WEBER 320 venkovní 30kg
Vápno na hašení 35kg MOKRÁ
ROZMĚR
SPOTŘEBA
20-80kg/m2
5kg/m2
4,2kg/m2
4,2kg/m2
1,2mm
10-25mm
10-15mm
1-2mm
2-4kg/m2
33kg/m2
20kg/m2
22kg/m2
15-32kg/m2
15-21kg/m2
1.8-3.5/m2
PC-A
108,40
157,14
79,83
155,46
100,84
285,71
354,62
428,57
243,70
94,96
266,00
124,37
110,92
129,41
110,92
114,71
PC-A s DPH DPH JEDN
129,00
187,00
95,00
185,00
120,00
340,00
422,00
510,00
290,00
113,00
316,54
148,00
132,00
154,00
132,00
136,50
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
2 - Barv y
Barva fasádní MIPA 2000 10L
Barva na beton sv. hnědá 10L
Verdunnung UN 21
857,14
1.533,61
215,97
1.020,00 19% ks
1.825,00 19% ks
257,00 19% ks
119,33
399,16
144,54
563,03
983,19
142,00 19% ks
475,00 19% ks
172,00 19% ks
670,00 19% ks
1.170,00 19% ks
3 - Sanace
Omítka BAUREX sanační 30kg
Omítka QUICK-MIX SAN-E sanační 30kg
Štuk BAUREX sanační 30kg
Tekutá přísada BAUREX 0 , 5 l
Tekutá přísada BAUREX 1 l
4 - Tme ly , p ě ny , s i l i k o n y . . .
Malta sp oj . BERNER 380ml
SILIKON univ er zá ln í b í l ý
SILIKON univ er zá ln í transp . HASOFT
Tekuté hřebíky SIGA PRO 5000
449,58
93,28
78,99
98,32
535,00
111,00
94,00
117,00
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
387,39
461,00 19% m2
108,40
121,85
129,00 19% ks
145,00 19% ks
5 - D la žb y v en ko vn í
BEST BEATON 60 ž l ut á
60/200/165
36 ks/m2
6 - O s t a t n í b e t o n . výro bk y
Žlab meliorační 40/50/16 J I
Žlab meliorační 50/56/16 J I
40/50/16
50/56/16
7 - I z ol a c e , f ó l i e , odp. a dr e n. t r ubk y
Deska KNAUF Ins ul at io n TP 115 60
IZOLACE - volně ložená
IZOLACE 100/1000/200 NF
IZOLACE 100/1000/625 ROCKMIN PRESS
IZOLACE 40/1000/500 ROCKMIN
IZOLACE 40/1000/625 ROCKMIN
100/1000/200
1000/625/100
500/1000/40
625/1000/40
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
47,06
1.000,00
425,00
108,40
43,00
43,70
56,00
1.190,00
505,75
129,00
51,17
52,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
m2
m3
m2
m2
m2
m2
[ st r. 19 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
IZOLACE 60/1000/625 ROCKMIN
ROZMĚR
SPOTŘEBA
1000/625/60
PC-A
PC-A s DPH DPH JEDN
65,04
77,40 19% m2
26,00
88,60
23,60
23,10
59,40
82,40
82,40
22,10
22,10
80,40
30,30
30,30
66,90
103,70
103,70
3,36
96,64
21,95
42,40
72,60
72,60
120,20
20,90
66,25
103,35
187,60
16,95
147,06
7,56
2.330,25
203,36
201,68
590,00
1.134,45
20,40
69,30
1.195,00
893,00
131,50
131,50
95,80
95,80
140,00
140,00
15,90
299,00
795,00
4,90
2.490,00
179,00
65,55
30,94 19% ks
105,43 19% ks
28,08 19% ks
27,49 19% ks
70,69 19% ks
98,06 19% ks
98,06 19% ks
26,30 19% ks
26,30 19% ks
95,68 19% ks
36,06 19% ks
36,06 19% ks
79,61 19% ks
123,40 19% ks
123,40 19% ks
4,00 19% ks
115,00 19% ks
26,12 19% ks
50,46 19% ks
86,39 19% ks
86,39 19% ks
143,04 19% ks
24,87 19% ks
78,84 19% ks
122,99 19% ks
223,24 19% ks
20,17 19% ks
175,00 19% ks
9,00 19% ks
2.773,00 19% ks
242,00 19% m2
240,00 19% m2
702,10 19% ks
1.350,00 19% ks
24,28 19% ks
82,47 19% ks
1.422,05 19% ks
1.062,67 19% ks
156,49 19% ks
156,49 19% ks
114,00 19% ks
114,00 19% ks
166,60 19% ks
166,60 19% ks
18,92 19% ks
355,81 19% ks
946,05 19% ks
5,83 19% ks
2.963,10 19% ks
213,01 19% ks
78,00 19% ks
9 - S t ř e š n í k r y t i n y a d o pl ňk y
BRAMAC ALPSKÁ 1/1 cč
BRAMAC ALPSKÁ k ra j P cč
BRAMAC CLASSIC 1/1 cč
BRAMAC CLASSIC 1/1 t h
BRAMAC CLASSIC hřebenáč t h
BRAMAC CLASSIC k ra j L t h
BRAMAC CLASSIC k ra j P t h
BRAMAC MORAVSKÁ+ 1/1 cč
BRAMAC MORAVSKÁ+ 1/2 cč
BRAMAC MORAVSKÁ+ k ra j L cč
BRAMAC ŘÍMSKÁ 1/1 t h
BRAMAC ŘÍMSKÁ 1/2 t h
BRAMAC ŘÍMSKÁ hřebenáč t h
BRAMAC ŘÍMSKÁ k ra j L t h
BRAMAC ŘÍMSKÁ k ra j P t h
Distanční podložka - vlna
Hřebenáč malý šedý 400/120 cem
KM BETA BRILIANT základn í cč
KM BETA ELEGANT hřebenáč cč
KM BETA ELEGANT k ra j L cč
KM BETA ELEGANT k ra j P cč
KM BETA ELEGANT nášlapná cč
KM BETA ELEGANT základn í cč
KM BETA STANDARD k ra j L cč
KM BETA STANDARD pultová cč
KM BETA STANDARD pultová k ra j L cč
KM BETA STANDARD základn í cč
Příchytka hrom. BALEX
Příchytka hřebenáče KM BETA cč
Střešn í výlez HPI 50/60
Šinde l BEAVER červená bobrovka
Šinde l BEAVER hnědá žíhaná bobrovka
Taška BE plastová anténní
Taška BE plastová odvětrávací komp.
TONDACH BRNĚNKA 14 ENGOBA 1/2
TONDACH BRNĚNKA ENGOBA větr ac í
TONDACH BRNĚNKA nást . pro odv. kan.
TONDACH BRNĚNKA prostup. t . odvětr.
TONDACH hřebenáč č . 10
TONDACH hřebenáč d r . 26cm
TONDACH JIRČANKA okrajová levá
TONDACH JIRČANKA okrajová pravá
TONDACH JIRČANKA uk. hřeb. spod. 21
TONDACH JIRČANKA uk. hřeb. vrch. 21
TONDACH JIRČANKA základn í
TONDACH odvětr . roura s páskem
TONDACH odvětr . taška FR 14
TONDACH příchytka hřeb. č . 21
TONDACH un iv . viký ř 45/55
TONDACH větr ac í pás 1000/180 70mm
Uzávěr hřebene PVC
420/330
420/330
420/330
420/330
210/330
400/120
420/330
10ks/m2
2.6ks/bm
10ks/m2
10ks/m2
2.5ks/bm
2.6ks/bm
2.6ks/bm
10ks/m2
10ks/m2
2.5ks/bm
10ks/m2
3ks/bm
3ks/bm
420/330
420/330
50/60
45/55
1000/180/70
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
10ks/m2
3ks/bm
10ks/m2
3ks/bm
10ks/m2
[ st r. 20 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
ROZMĚR
Větrac í pás hřebene 200/60 cč
Větrac í pás hřebene 200/60 hnědý
1000/200/60
1000/200/60
SPOTŘEBA
1ks/bm
1ks/bm
PC-A
195,00
195,00
PC-A s DPH DPH JEDN
232,05 19% ks
232,05 19% ks
10 - S ád ro ka rt on y a p ř í s l u š e n s t v í
Šrouby do sádrok. 35 FN
Šrouby do sádrok. 45
Šrouby LB 3,9x9,5 (100 ks)
35mm
45mm
3,9/9, 5
0,92
0,73
31,93
1,10 19% ks
0,87 19% ks
38,00 19% bal
12 - Z á r ub ně , dv eř e
Kl ik a
Kl ik a
Kl ik a
Vruty
Vruty
Zámek
ALEXIS, n i k l mat., FAB 72mm
FAB - A l , vruty
zámek DOZ 72mm A l
3,5x20 b í l ý chromát
4,5x50
FAB Kronodoor K221, pravý
72mm
3,5/20
4,5/50
323,53
172,27
178,99
0,42
298,32
172,27
385,00
205,00
213,00
0,50
355,00
205,00
19%
19%
19%
19%
19%
19%
ks
ks
ks
ks
bal
ks
159,66
196,64
277,31
185,71
171,43
275,63
264,71
390,76
184,03
90,76
90,76
108,40
108,40
190,00 19% m2
234,00 19% m2
330,00 19% m2
221,00 19% m2
204,00 19% m2
328,00 19% m2
315,00 19% m2
465,00 19% m2
219,00 19% ks
108,00 19% ks
108,00 19% ks
129,00 19% ks
129,00 19% ks
0,84
594,96
1.159,66
206,72
23,95
363,03
638,66
136,13
171,43
651,26
1,00 19% ks
708,00 19% ks
1.380,00 19% ks
246,00 19% bm
28,50 19% kg
432,00 19% bm
760,00 19% bm
162,00 19% bm
204,00 19% ks
775,00 19% ks
13 - K e r . o b k l a d y , d l a ž b y a p ř í s l u š .
Dlažba STYL šedošedá 25x25 I . j .
Dlažba v n i t ř . KERMOS I I . j . 20x20
Obklad RUSTIK písková 25x6,5
Obklad v n i t ř . ATLAS 55 béžová 25/20
Obklad v n i t ř . BRD 40 E 20/25 I . j .
Obklad v n i t ř . BURGUND hladký 25x6.5
Obklad v n i t ř . ColorONE šedá 15/15
Obklad v n i t ř . ColorTWO modrá 10/10
Schodovka 25/33/3 GRESMANC
Spár. hm. WEBER.COLOR 01 b í l á 5kg
Spár. hm. WEBER.COLOR 02 šedá 5kg
Spár. hm. WEBER.COLOR 06 béžová 5kg
Spár. hm. WEBER.COLOR 08 tábák 5kg
25x25
20/20
25x6,5
25/20
20/25
25/6.5
15/15
0.97/0.97
25/33/3
25ks/m2
100ks/m2
0.7kg/m2
0.7kg/m2
0.7kg/m2
0.7kg/m2
14 - H u t n í m a t e r i á l , h ř e b í k y , p l e t i v o
KARI SÍŤ 5 100/100 2x3m
KARI SÍŤ 6 100/100 2x3m
KARI SÍŤ 8 100/100 2x3m
OCEL I 100
OCEL I 140
OCEL I 140
OCEL L 140
OCEL O 90
OCEL plochá 30/5 6m
Úvazek pytlový 125mm
2x3m
2x3m
2x3m
š. 100mm
š. 140mm
140/140
pr . 9cm
30/5/6000
125mm
18 - Ř ez iv o
Drobné truhlářsk é výrobky
Hranoly min. 10x10
Oprac. materiál (min. 0.005 m3)
Prkna št ít ov á 14/2,6
Řezivo středové I .
Střešn í l a t ě 3m
min. 10/10cm
14/2.6cm
6/4/300
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
1,00
1,19 19% ks
6.700,00 7.973,00 19% m3
21.848,74 26.000,00 19% m3
8.500,00 10.115,00 19% m3
5.300,00 6.307,00 19% m3
7.000,00 8.330,00 19% m3
[ st r. 21 ]
PRODEJNÍ CENÍK
NÁZEV ZBOŽÍ
Střešn í
Střešn í
Střešn í
Střešn í
la tě
la tě
la tě
la tě
4m
5m
60/40
6m
ROZMĚR
SPOTŘEBA
6/4/400
6/4/500
60/40
6/4/600
PC-A
7.000,00
7.000,00
16,81
7.000,00
PC-A s DPH DPH JEDN
8.330,00
8.330,00
20,00
8.330,00
19%
19%
19%
19%
m3
m3
bm
m3
19 - N á ř ad í a n á s t r o j e
Li s - zpětný odskok
METR ASSIST 5m MAGNY
Rukavice prac. komb. 1015/107122
55,46
78,99
17,65
5m
66,00 19% ks
94,00 19% ks
21,00 19% pár
99 - O s t a t n í
A k u li t D broušený
BOCHEMIT QB zelený 5kg
CETRIS deska BASIC 10mm
Deska DTD 12mm
Drátosklo
Hrana třešeň 344K pór , 42344
Li št a po dl . so kl . 9870 BUK 2,6m
LTD třešeň 344 pór
Miralon s mikrotenem 2mm
OKNO 90/120 dřev.
Okno dřev. zdv oj . 120/120L ZN+sklo
Okno dřev. zdv oj . 180/120 ZN+sklo
Okno dřev. zdv oj . 60/120L ZN+sklo
Okno dvo jk ří dl é 120/120
Palubky SM 12,5/9,6/3000
POLYKARBONÁT MARLON 10mm č ir ý
Podl . panely BUK 9211 CAS
PRIMA FENESTRA lemování T CU 818
PRIMA FENESTRA okno EK CU 818
Putzgrund 15 l HASIT
Putzgrund probarvení s k . II -I X HASIT
Rošt RECYFIX 0,5m
Sifo n umyvadlový 40 nerez
Silikonhar zp ut z IV-V I 25 kg HASIT
Spona č .4 , spony box A 100 ks
Těsnění pěnové 70mm (30m) W
Umyvadlo LYRA NEW 60cm
Vruty 4,2x35 1000 ks CETRIS
Vruty 5,0x50 500 ks CETRIS
Zboží k přefaktur ac i
Žlab RECYFIX 0,5 m
2750/1220/3,3
3350/1250/10
12/2840/1830
1,1/100/0,002
90/120
120/120
180/120
60/120
120/120
8/191/1285
86/118
86/118
1l/5-6m2
1 l
0.5m
3-4kg/m2
70mm/30m
60cm
4.2x35
5x0,5
0.5m
Vytiskl program CÉZAR © Breaker Software 222 718 812 • www.cezar.cz • www.breaker.cz
60,50
860,50
865,55
60,50
2.205,88
4,20
33,61
200,84
15,13
4.918,49
3.571,43
5.850,42
2.268,91
4.594,12
192,44
521,01
420,17
- -- -910,00
8,00
218,49
124,37
1.640,00
2,10
309,24
773,11
1.016,81
525,21
- -264,71
72,00 19% m2
1.024,00 19% ks
1.030,00 19% ks
72,00 19% m2
2.625,00 19% ks
5,00 19% bm
40,00 19% bm
239,00 19% m2
18,00 19% bm
5.853,00 19% ks
4.250,00 19% ks
6.962,00 19% ks
2.700,00 19% ks
5.467,00 19% ks
229,00 19% m2
620,00 19% m2
500,00 19% m2
--- 19% ks
--- 19% ks
1.082,90 19% ks
9,52 19% ks
260,00 19% ks
148,00 19% ks
1.951,60 19% ks
2,50 19% ks
368,00 19% ks
920,00 19% ks
1.210,00 19% ks
625,00 19% ks
--- 19% ks
315,00 19% ks

Podobné dokumenty

ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Agormin T pro rajčata a papriky Agro CS a.s., Říkov, Česká Skalice AGRA sol Floral NPK 10-10-16 + 4 AGRA CZ a.s., Tovární 9, Střelské Hoštice % MgO AGRA sol Fruktal NPK 11-11-11 + AGRA CZ a.s., Tov...

Více

Zoznam vzájomne uznaných výrobkov na základe Nariadenia

Zoznam vzájomne uznaných výrobkov na základe Nariadenia Žár č. 38 u Nových Hradů, 374 01 Trhové Sviny, ČR ASB Grünland, spol. s r. o., Žár č. 38 u Nových Hradů, 374 01 Trhové Sviny, ČR ASB Grünland, spol. s r. o., Žár č. 38 u Nových Hradů, 374 01 Trhové...

Více

Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva 2009 FOKUS ÚSTÍ NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Více

Kanalizační potrubí PVC - DANEX

Kanalizační potrubí PVC - DANEX DN 110 - šroubovací DN 125 - šroubovací DN 150 - na šrouby DN 200 - na šrouby

Více

Technická příručka Roth ClimaComfort systém - topeni

Technická příručka Roth ClimaComfort systém - topeni okrajový izolační pás K oddělení výplňové a zalévací hmoty od vedlejších vystupujících částí stavby, 8 mm tlustá speciální pěnová hmota 80 mm vysoká s přivařenou PE-fólií, zadní strana s lepícími p...

Více

SF12 krbová kamna návod k obsluze a instalaci

SF12 krbová kamna návod k obsluze a instalaci Průtok spalin při nominálním výkonu / minimálním výkonu Emise CO při nominálním / minimálním výkonu (pro 10% O2) Emise CO při nominálním / minimálním výkonu (pro 13% O2) Teplota vnitřní ho prostoru...

Více

Ceník - Delfy

Ceník - Delfy SOUDAL SILIRUB N bílý 310ml (24) ks

Více