Opatrenie

Komentáře

Transkript

Opatrenie
15/2003
1393
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
78
Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003 č. 04/Z/2003,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien
v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Referent: Ing. Laurinc, tel.: 02/59 58 25 42
Číslo: 17017/2003-77
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. júla 2002 č. 01/Z/2002, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 479/2002 Z. z.) v znení opatrenia
č. 02/Z/2002 (oznámenie č. 636/2002 Z. z.), opatrenia č. 03/Z/2002 (oznámenie č. 694/2002
Z. z.), opatrenia č. 01/Z/2003 (oznámenie č. 32/2003 Z. z.), opatrenia č. 02/Z/2003 (oznámenie
č. 194/2003 Z. z.) a opatrenia č. 03/Z/2003 (oznámenie č. 223/2003 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. V prílohe č. 1 položke 1 sa za slovo „výnimkou” vkladajú slová „farmaceutických výrobkov – homeopatík,”.
2. V prílohe č. 2 sa vykonávajú zmeny a doplnky uvedené v prílohe k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.
Ivan Mikloš, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
1394
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Príloha k opatreniu č. 04/Z/2003
Zmeny a doplnky prílohy č. 2 k opatreniu č. 01/Z/2002
v znení neskorších predpisov
1. V časti I.A Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmák sa vypúšťajú tieto
riadky:
Por. číslo
Col. sadzobník
Typ
Kód
Názov
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
“2373
3004 39 10
87
15285
CROMOLYN INHALATOR
ext 1 ks
ORN
SF
132,50
2680
3003 90 90
87
69253
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 1
sol 1x5 lt
IMA
SK
85,70
2684
3003 90 90
87
18389
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 4
sol 1x5 lt
IMA
SK
88,00
2694
3003 90 90
87
69255
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 1
sol 1x10 lt
IMA
SK
169,30
2695
3003 90 90
87
25785
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 2
sol 1x5,3 lt
IMA
SK
106,60
2696
3003 90 90
87
68823
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 2
sol 1x10,5 lt
IMA
SK
156,80
2697
3003 90 90
87
18392
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 3
sol 1x5 lt
IMA
SK
88,40
2698
3003 90 90
87
18394
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 3
sol 1x10 lt
IMA
SK
169.70
2699
3003 90 90
87
18390
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 4
sol 1x10 lt
IMA
SK
172,20
2700
3003 90 90
87
18383
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 5
sol 1x5 lt
IMA
SK
106,10
2701
3003 90 90
87
18385
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 5
sol 1x10 lt
IMA
SK
185,10
2702
3003 90 90
87
18377
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 6
sol 1x5 lt
IMA
SK
121,30
2703
3003 90 90
87
18379
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 6
sol 1x10 lt
IMA
SK
212,30
2704
3003 90 90
87
25434
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 7
sol 1x5 lt
IMA
SK
88,80
2705
3003 90 90
87
25435
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 7
sol 1x10 lt
IMA
SK
170,00
2706
3003 90 90
87
25436
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 8
sol 1x5 lt
IMA
SK
102,40
2707
3003 90 90
87
25437
DIALYHEM B-I ZLOŽKA 8
sol 1x10 lt
IMA
SK
174,00
2711
3003 90 90
87
69249
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 1
sol 1x5 lt
IMA
SK
88,80
2712
3003 90 90
87
69251
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 1
sol 1x10 lt
IMA
SK
150,20
2713
3003 90 90
87
25786
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 2
sol 1x5,3 lt
IMA
SK
107,70
2714
3003 90 90
87
68827
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 2
sol 1x10,5 lt
IMA
SK
159,00
2715
3003 90 90
87
18369
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 3
sol 1x5 lt
IMA
SK
120,10
2716
3003 90 90
87
18371
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 3
sol 1x10 lt
IMA
SK
207,70
2717
3003 90 90
87
25432
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 4
sol 1x5 lt
IMA
SK
90,60
2718
3003 90 90
87
25433
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 4
sol 1x10 lt
IMA
SK
174,20
2719
3003 90 90
87
25430
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 5
sol 1x5 lt
IMA
SK
81,50
2720
3003 90 90
87
25431
DIALYHEM B-II ZLOŽKA 5
sol 1x10 lt
IMA
SK
137,60".
2. V časti I.A Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmák sa vykonávajú
zmeny týchto riadkov:
Por. číslo
Col. sadzobník
Typ
Kód
Názov
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
“2373
3004 20 10
30
92346
DEPREX LÉČIVÁ
cps 30x20 mg
LEX
CZ
712,50
3300
3004 90 19
44
87127
ENDOXAN 500 MG
plv inj 1x500 mg
XBB
D
188,60
3301
3004 90 19
44
87128
ENDOXAN 1 G
plv inj 1x1 g
XBB
D
349,60
3302
3004 90 19
44
87129
ENDOXAN
tbl obd 50x50 mg
ASD
D
593,70
3303
3004 90 19
44
93678
ENDOXAN 200 MG
plv inj 10x200 mg
XBB
D
785,00
4694
3004 90 19
29
58251
IBALGIN 200
tbl flm 10x200 mg
LEX
CZ
15,00
15/2003
Por. číslo
Col. sadzobník
1395
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Typ
Kód
Názov
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
4695
3004 90 19
29
91212
IBALGIN 200
tbl flm 30x200 mg
LEX
CZ
25,00
4696
3004 90 19
29
46983
IBALGIN 400
tbl flm 100x400 mg
LEX
CZ
102,40
4697
3004 90 19
29
93651
IBALGIN 400
tbl flm 30x400 mg
LEX
CZ
33,70
4701
3004 90 19
29
56035
IBALGIN 600
tbl flm 30x600 mg
LEX
CZ
46,50
4702
3004 90 19
29
58250
IBALGIN 600
tbl flm 100x600 mg
LEX
CZ
155,90
4711
3004 90 19
29
64791
IBALGIN SUS
sus por 1x100 ml/2g
LEX
CZ
78,80
8456
3004 10 90
15
15851
RULID 100 MG LÉČIVÁ
tbl flm 10x100 mg
LEX
CZ
141,00
8457
3004 10 90
15
58444
RULID 150 MG LÉČIVÁ
tbl flm 14x150 mg
LEX
CZ
257,70
8459
3004 10 90
15
96731
RULID 150 MG LÉČIVÁ
tbl flm 10x150 mg
LEX
CZ
178,50
8460
3004 10 90
15
55467
RULID 300 MG LÉČIVÁ
tbl flm 10x300 mg
LEX
CZ
353,40".
3. V časti I.A Farmaceutické výrobky okrem homeopatík a rádiofarmák sa na konci pripájajú tieto riadky:
Por. číslo
Col. sadzobník
Typ
“11266 3004 90 19
52
11267 3004 90 19
11268 3004 90 19
Kód
Názov
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
34368 ACC 200 KAPSULY
cps 100x200 mg
HEX
D
52
83476 ACC 200 KAPSULY
cps 20x200 mg
HEX
D
54,30
52
83632 ACC 200 KAPSULY
cps 50x200 mg
HEX
D
130,20
11269 3004 90 19
24
32134 AERIUS 5MG
tbl flm 50x5mg
SBS
B
780,10
11270 3004 90 19
87
34426 ALESTEN 10
tbl 100x10mg
LEX
CZ
2877,40
11271 3004 90 19
87
34425 ALESTEN 10
tbl 30x10mg
LEX
CZ
881,30
11272 3004 90 19
13
59286 AMIOHEXAL 200
tbl 100x200 mg
HEX
D
393,80
11273 3004 90 19
13
59284 AMIOHEXAL 200
tbl 20x200 mg
HEX
D
78,80
11274 3004 90 19
13
59285 AMIOHEXAL 200
tbl 50x200 mg
HEX
D
196,90
11275 3004 90 99
30
31867 ASENTRA 100 MG
tbl flm 28x100 mg
KRK
SLO
949,80
11276 3004 90 99
30
31866 ASENTRA 50 MG
tbl flm 28x50 mg
KRK
SLO
539,50
11277 3004 90 19
77
97762 BISOMERCK 10
tbl flm 30x10mg
MEC
D
177,00
11278 3004 90 19
77
97761 BISOMERCK 5
tbl flm 30x5mg
MEC
D
88,50
11279 3004 90 19
26
34488 BRINAF
crm 15 g
SLO
SK
150,20
11280 3004 90 19
26
34486 BRINAF
crm 7,5 g
SLO
SK
110,10
11281 3004 90 19
52
10226 BROMHEXIN 12 - KVAPKY KM
gtt por 100 ml
KRE
D
201,60
11282 3004 90 19
52
10224 BROMHEXIN 12 - KVAPKY KM
gtt por 30 ml
KRE
D
74,00
11283 3004 90 19
52
10225 BROMHEXIN 12 - KVAPKY KM
gtt por 50 ml
KRE
D
109,20
11284 3004 90 99
01
13979 CATHEJELL LIDOCAIN
gel urt 25x12,5g
RCW
A
1129,00
11285 3004 90 99
01
13977 CATHEJELL LIDOCAIN
gel urt 25x8,5g
RCW
A
923,70
11286 3004 90 99
01
13978 CATHEJELL LIDOCAIN
gel urt 5x12,5g
RCW
A
225,80
11287 3004 90 99
01
13976 CATHEJELL LIDOCAIN
gel urt 5x8,5g
RCW
A
184,80
11288 3004 20 10
15
34427 CEFURIM 125
tbl obd 10x125mg
SLO
SK
161,20
11289 3004 20 10
15
34431 CEFURIM 250
tbl obd 10x250mg
SLO
SK
222,30
11290 3004 20 10
15
34435 CEFURIM 500
tbl obd 10x500mg
SLO
SK
437,80
11291 3004 50 10
86
13711 CENTRUM OD A AŽ PO ŽELEZO
tbl obd 100
WLE
A
372,80
11292 3004 20 10
42
59830 CIPRINOL 2 MG/ 1 ML
sol inf 1x100 ml
KRK
SLO
349,70
11293 3004 20 10
42
59829 CIPRINOL 2 MG/1 ML
sol inf 1x50 ml
KRK
SLO
181,90
11294 3004 90 99
02
33591 CITALOPRAM-RATIOPHARM 20MG
tbl flm 30x20mg (blis.)
RAT
D
532,60
11295 3004 90 99
02
33597 CITALOPRAM-RATIOPHARM 20MG
tbl flm 56x20mg (blis.)
RAT
D
983,20
260,70
1396
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col. sadzobník
Typ
Kód
Názov
11296 3004 20 90
02
34497 CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250MG
11297 3004 20 90
02
34499 CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 250MG
11298 3004 20 90
02
11299 3004 90 19
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
tbl flm 10x250mg
MCK
D
192,50
tbl flm 14x250mg
MCK
D
266,30
34514 CLARITHROMYCIN-RATIOPHARM 500MG
tbl flm 14x500mg
MCK
D
532,60
07
56262 COLDREX BRONCHO
sir 100ml
SBH
GB
53,60
11300 3004 90 19
31
34387 CRESTOR 10 MG
tbl flm 28x10 mg
AZC
GB
964,30
11301 3004 90 19
31
34389 CRESTOR 20 MG
tbl flm 28x20 mg
AZC
GB
1399,40
11302 3004 90 19
31
34391 CRESTOR 40 MG
tbl flm 28x40 mg
AZC
GB
1685,60
11303 3004 90 19
30
34457 DESITAL 20MG (BLISTER)
tbl flm 28x20mg
DET
D
450,00
11304 3004 90 19
06
95453 EBIXA 10 MG
tbl flm 112x10 mg
LUN
DK
7136,30
11305 3004 90 19
06
95451 EBIXA 10 MG
tbl flm 28x10 mg
LUN
DK
1784,10
11306 3004 90 19
06
95452 EBIXA 10 MG
tbl flm 56x10 mg
LUN
DK
3568,20
11307 3004 90 19
06
95455 EBIXA 10 MG/G
gto por 1x100 g
LUN
DK
6371,70
11308 3004 90 19
06
95454 EBIXA 10 MG/G
gto por 1x50 g
LUN
DK
3185,90
11309 3004 39 10
14
10149 ECOSAL EASI-BREATHE
sus inh 1x200 davok
IVX
CZ
292,70
11310 3004 39 10
14
10372 ECOSAL EASI-BREATHE TRIO
sus inh 3x200 davok
IVX
CZ
878,20
11311 3004 39 10
14
10142 ECOSAL INHALER
sus inh 1x200 davok
IVX
CZ
79,50
11312 3004 90 19
58
03203 EMZOK 100 MG (BLISTER)
tbl plg 100x100 mg
IVX
CZ
864,70
11313 3004 90 19
58
03202 EMZOK 100 MG (BLISTER)
tbl plg 30x100 mg
IVX
CZ
259,40
11314 3004 90 19
58
33518 EMZOK 100 MG (FLAŠ.)
tbl plg 100x100 mg
IVX
CZ
864,70
11315 3004 90 19
58
03200 EMZOK 200 MG (BLISTER)
tbl plg 100x200 mg
IVX
CZ
1729,30
11316 3004 90 19
58
03201 EMZOK 200 MG (BLISTER)
tbl plg 30x200 mg
IVX
CZ
518,80
11317 3004 90 19
58
33519 EMZOK 200 MG (FLAŠ.)
tbl plg 100x200 mg
IVX
CZ
1729,30
11318 3004 90 19
58
03199 EMZOK 50 MG (BLISTER)
tbl plg 100 x 50 mg
IVX
CZ
545,60
11319 3004 90 19
58
03198 EMZOK 50 MG (BLISTER)
tbl plg 30x50 mg
IVX
CZ
163,70
11320 3004 90 19
58
33517 EMZOK 50 MG (FLAŠ.)
tbl plg 100 x 50 mg
IVX
CZ
545,60
11321 3004 20 10
59
06408 EQUORAL
sol por 1 x 50 ml
IVX
CZ
5836,50
11322 3004 20 10
59
10185 EQUORAL 100 MG
cps 50 x 100 mg
IVX
CZ
5198,40
11323 3004 20 10
59
10183 EQUORAL 25 MG
cps 50 x 25 mg
IVX
CZ
1299,60
11324 3004 20 10
59
10184 EQUORAL 50 MG
cps 50 x 50 mg
IVX
CZ
2599,20
11325 3004 90 19
31
34409 EZETROL 10 MG TABLETY
tbl 28x10 mg
MSD
GB
1376,40
11326 3004 90 19
31
34410 EZETROL 10 MG TABLETY
tbl 30x10 mg
MSD
GB
1474,70
11327 3004 90 19
29
49520 FLAMEXIN 20 MG
tbl 10 x 20 mg
CHS
I
150,00
11328 3004 90 19
29
49522 FLAMEXIN 20 MG
tbl 30 x 20 mg
CHS
I
338,00
11329 3004 90 19
29
34494 FLAMEXIN 20 MG
tbl 60 x 20 mg
CHS
I
600,00
11330 3004 90 19
59
34538 FLUVIRAL S/F
sus inj 1x0,5 ml (striekačka)
SHB
CND
149,70
11331 3004 90 19
59
34539 FLUVIRAL S/F
sus inj 1x5,0 ml (liekovka)
SHB
CND
1246,40
11332 3004 90 19
14
64935 FORADIL
plv inh 60x12 rg+inhal.
NPA
CH
1025,00
11333 3004 20 10
46
84492 FUCIDIN KREM
crm 1x15 g
LEO
DK
102,60
11334 3004 20 10
46
88746 FUCIDIN MAST
ung 1x15 g
LEO
DK
102,60
11335 3004 20 10
46
88740 FUCITHALMIC
int oph 1x5 g
LEO
DK
117,00
11336 3004 90 19
94
58477 GINGIUM ROZTOK
gtt por 1x100 ml
BBD
D
267,00
11337 3004 90 19
94
58478 GINGIUM ROZTOK
gtt por 2x100 ml
BBD
D
534,00
11338 3004 90 19
94
58791 GINGIUM TABLETY
tbl flm 100x40 mg
BBD
D
267,00
11339 3004 90 19
94
58789 GINGIUM TABLETY
tbl flm 30x40 mg
BBD
D
86,70
11340 3004 90 19
94
42482 GINGIUM TABLETY
tbl flm 50x40 mg
BBD
D
133,50
15/2003
Por. číslo
1397
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col. sadzobník
Typ
Kód
11341 3004 90 19
94
47874 GINGIUM TABLETY
11342 3004 90 99
83
83483 ILOMEDIN
11343 3004 90 19
26
11344 3004 90 19
Názov
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
tbl flm 90x40 mg
BBD
D
240,30
con inf 1x0,5 ml
SAG
D
3284,00
46413 LAMISIL DERMÁLNA AERODISPERZIA
aer der 15 ml
XNC
CH
187,60
26
47512 LAMISIL DERMGEL
gel 15 g
XNC
CH
160,40
11345 3004 90 99
09
34540 LANZUL S
cps 14x15 mg
KRK
SLO
93,20
11346 3004 90 99
09
34541 LANZUL S
cps 28x15 mg
KRK
SLO
186,80
11347 3004 39 10
85
58161 LAWARIN 2
tbl 50x2mg
PVL
CZ
34,90
11348 3004 39 10
85
58162 LAWARIN 5
tbl 50x5 mg
PVL
CZ
78,80
11349 3004 39 10
85
12440 LEUCOVORIN CA LACHEMA 10 INJ
sol inj 10x1ml/10m
PVL
CZ
685,00
11350 3004 39 10
85
57615 LEUCOVORIN CA LACHEMA 150 INJ
sol inj 10x15ml/150
PVL
CZ
6785,60
11351 3004 39 10
85
12441 LEUCOVORIN CA LACHEMA 20 INJ
sol inj 10x2ml/20mg
PVL
CZ
1026,80
11352 3004 39 10
85
12442 LEUCOVORIN CA LACHEMA 50 INJ
sol inj 5x5ml/50mg
PVL
CZ
1210,00
11353 3006 60 19
17
97556 LINDYNETTE 20
tbl obd 1x21
GED
H
146,60
11354 3006 60 19
17
97557 LINDYNETTE 20
tbl obd 3x21
GED
H
418,40
11355 3006 60 19
17
97554 LINDYNETTE 30
tbl obd 1x21
GED
H
130,60
11356 3006 60 19
17
97555 LINDYNETTE 30
tbl obd 3x21
GED
H
372,40
11357 3004 90 19
26
32301 LINOLA UREA
crm 1x75g
WOL
D
253,70
11358 3004 90 19
44
31740 LITAK 10 SOLUTION
sol inj 1x5ml
LMG
CH 15167,10
11359 3004 90 19
44
31741 LITAK 10 SOLUTION
sol inj 5x5ml
LMG
CH 73055,60
11360 3004 39 10
64
47592 LUMIGAN 0,3MG/ML
int opo 1x3ml
ALL
IRL
800,50
11361 3004 10 10
15
41144 MEDOCLAV 156,25MG
plv sus 1x100ml
MOE
CY
89,00
11362 3004 10 10
15
41143 MEDOCLAV 156,25MG
plv sus 1x60ml
MOE
CY
53,00
11363 3004 10 10
15
41137 MEDOCLAV 375MG
tbl flm 16x375mg
MOE
CY
174,00
11364 3004 10 10
15
41138 MEDOCLAV 375MG
tbl flm 20x375mg
MOE
CY
218,00
11365 3004 10 10
15
33520 MEDOCLAV 375MG
tbl flm 21x375mg
MOE
CY
230,00
11366 3004 10 10
15
41131 MEDOCLAV 625MG
tbl flm 16x625mg
MOE
CY
291,00
11367 3004 10 10
15
41132 MEDOCLAV 625MG
tbl flm 20x625mg
MOE
CY
364,00
11368 3004 10 10
15
33522 MEDOCLAV 625MG
tbl flm 21x625mg
MOE
CY
383,00
11369 3004 10 10
15
41152 MEDOCLAV FORTE 312,5MG
plv sus 1x100ml
MOE
CY
178,00
11370 3004 10 10
15
41149 MEDOCLAV FORTE 312,5MG
plv sus 1x60ml
MOE
CY
107,00
11371 3004 90 19
14
96430 MICARDISPLUS 40/12,5 MG
tbl 28
BOE
D
738,30
11372 3004 90 19
14
96435 MICARDISPLUS 80/12,5 MG
tbl 28
BOE
D
1443,60
11373 3004 90 19
26
53904 MICETAL 1% GEL
gel 1x100g
MCI
CZ
309,10
11374 3004 90 19
26
53457 MICETAL 1% KREM
crm 1x15g
MCI
CZ
153,60
11375 3004 90 19
26
53906 MICETAL 1% KREM
crm 1x30g
MCI
CZ
272,20
11376 3004 90 19
26
34278 MICETAL 1% ROZTOK
sol der 1x30g
MCI
CZ
277,90
11377 3004 39 10
84
34533 MINIRIN SPRAY
aer nao 1x5ml
FEI
S
1440,30
11378 3004 39 10
84
34534 MINIRIN SPRAY
aer nao 1x6ml
FEI
S
1680,30
11379 3004 90 19
30
33393 MOCLOBEMID TORREX 150MG
tbl flm 100x150mg
TRX
A
1102,70
11380 3004 90 19
30
31828 MOCLOBEMID TORREX 150MG
tbl flm 30x150mg
TRX
A
393,70
11381 3004 90 19
30
31830 MOCLOBEMID TORREX 300MG
tbl flm 30x300mg
TRX
A
537,00
11382 3004 90 19
30
33394 MOCLOBEMID TORREX 300MG
tbl flm 60x300mg
TRX
A
913,10
11383 3006 30 00
88
12921 NEOSPECT
plv inj 1x47 mikrog
AMH
N
17440,60
11384 3006 30 00
88
12923 NEOSPECT
plv inj 5x47 mikrog
AMH
N
83128,60
11385 3004 90 19
76
98053 OLICLINOMEL N4-550 E
emu inf 4x2000ml
CTT
F
3920,30
1398
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col. sadzobník
Typ
Kód
Názov
11386 3004 90 19
76
98086 OLICLINOMEL N6-900 E
11387 3004 90 19
76
99938 OLICLINOMEL N7-1000 E
11388 3004 90 19
76
11389 3006 60 90
Doplnok
Výr.
Zem
Max. cena
emu inf 4x2000ml
CTT
F
4083,70
emu inf 4x2000ml
CTT
F
4247,10
99936 OLICLINOMEL N7-1000 E
emu inf 6x1000ml
CTT
F
5390,50
17
44655 PATENTEX OVAL N
sup vag 6x75mg
PTX
D
84,20
11390 3004 90 19
44
05952 PAXENE 100 MG
con inf 1x16,7 ml
IVX
CZ 17163,60
11391 3004 90 19
44
45155 PAXENE 150 MG
con inf 1 x 25 ml
IVX
CZ 25745,60
11392 3004 90 19
44
45154 PAXENE 30 MG
con inf 1 x 5 ml
IVX
CZ
11393 3004 90 19
44
05953 PAXENE 300 MG
con inf 1 x 50 ml
IVX
CZ 50053,40
11394 3004 90 19
58
64801 PRITOR 40MG
tbl 28x40mg
GLA
GB
751,50
11395 3004 90 19
58
64087 PRITOR 80MG
tbl 28x80mg
GLA
GB
1469,60
11396 3004 90 19
58
84948 PRITORPLUS 40/12,5MG
tbl 28
GLA
GB
751,50
11397 3004 90 19
58
84943 PRITORPLUS 80/12,5MG
tbl 28
GLA
GB
1469,60
11398 2844 40 20
88
58331 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 111 mbq
UJF
CZ 12788,00
11399 2844 40 20
88
58332 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 148 mbq
UJF
CZ 13862,00
11400 2844 40 20
88
58328 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 18 mbq
UJF
CZ 10090,00
11401 2844 40 20
88
58333 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 185 mbq
UJF
CZ 14916,00
11402 2844 40 20
88
58334 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 222 mbq
UJF
CZ 15948,00
11403 2844 40 20
88
58335 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 259 mbq
UJF
CZ 16957,00
11404 2844 40 20
88
58336 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 296 mbq
UJF
CZ 17936,00
11405 2844 40 20
88
58337 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 333 mbq
UJF
CZ 18892,00
11406 2844 40 20
88
58329 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 37 mbq
UJF
CZ 10638,00
11407 2844 40 20
88
58338 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 370 mbq
UJF
CZ 19806,00
11408 2844 40 20
88
58339 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 444 mbq
UJF
CZ 21514,00
11409 2844 40 20
88
58340 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 518 mbq
UJF
CZ 23083,00
11410 2844 40 20
88
58341 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 592 mbq
UJF
CZ 24491,00
11411 2844 40 20
88
58342 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 666 mbq
UJF
CZ 25749,00
11412 2844 40 20
88
58330 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 74 mbq
UJF
CZ 11712,00
11413 2844 40 20
88
58343 RADIONUKLIDOVY GENERATOR 81Rb/8MKR gas inh 740 mbq
UJF
CZ 26877,00
11414 3004 32 10
56
42591 RECTODELT 100 MG
sup 4x100 mg
TRM
D
214,00
11415 3004 39 10
85
32066 REFADOR 2MG/ML
con inf 1x10ml/20mg
PVL
CZ
4425,10
11416 3004 39 10
85
32067 REFADOR 2MG/ML
con inf 1x12,5ml/25mg
PVL
CZ
5660,20
11417 3004 39 10
85
32065 REFADOR 2MG/ML
con inf 1x5ml/10mg
PVL
CZ
2635,00
11418 3004 39 10
85
54033 REFADOR 2MG/ML
con inf1x15ml/30mg
PVL
CZ
6505,60
11419 9004 39 10
30
23119 REMERON SOLTAB 15 MG
tbl oro 18x15 mg
ORG
NL
406,40
11420 3004 39 10
30
23120 REMERON SOLTAB 15 MG
tbl oro 30x15 mg
ORG
NL
677,40
11421 3004 39 10
30
23117 REMERON SOLTAB 15 MG
tbl oro 6x15 mg
ORG
NL
135,50
11422 3004 39 10
30
23123 REMERON SOLTAB 30 MG
6x30 mg tbl oro
ORG
NL
246,30
11423 3004 39 10
30
23125 REMERON SOLTAB 30 MG
tbl oro 18x30mg
ORG
NL
739,00
11424 3004 39 10
30
23126 REMERON SOLTAB 30 MG
tbl oro 30x30mg
ORG
NL
1231,70
11425 3004 39 10
30
23131 REMERON SOLTAB 45 MG
tbl oro 18x30 mg
ORG
NL
1086,30
11426 3004 39 10
30
23132 REMERON SOLTAB 45 MG
tbl oro 30x45 mg
ORG
NL
1810,50
11427 3004 39 10
30
23129 REMERON SOLTAB 45 MG
tbl oro 6x45 mg
ORG
NL
362,10
11428 3004 39 10
85
10303 RINOLAN
sir 100 ml (pet fľaša)
PLI
CHO
117,00
11429 3004 39 10
85
10304 RINOLAN
sir 100 ml (skl.fľaša)
PLI
CHO
117,00
11430 3004 39 10
85
98856 RINOLAN
tbl 10x10 mg
PLI
CHO
70,20
5149,10
15/2003
Por. číslo
1399
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col. sadzobník
Typ
Kód
Názov
Doplnok
Výr.
Zem
11431 3004 39 10
85
98857 RINOLAN
tbl 30x10 mg
11432 3004 90 99
68
32713 RISPERDAL CONSTA 25MG
plv iul 1x25mg+sol
11433 3004 90 99
68
32714 RISPERDAL CONSTA 37.5MG
plv iul 1x37.5mg+so
11434 3004 90 99
68
32715 RISPERDAL CONSTA 50MG
11435 3004 39 10
85
11436 3004 39 10
Max. cena
PLI
CHO
206,50
JAN
B
4797,00
JAN
B
7193,50
plv iul 1x50mg+sol
JAN
B
9594,00
34478 RISSET 1 MG
tbl flm 20x1 mg
PVL
CHO
431,40
85
34479 RISSET 1 MG
tbl flm 60x1 mg
PVL
CHO
1294,00
11437 3004 39 10
85
34480 RISSET 2 MG
tbl flm 20x2 mg
PVL
CHO
862,70
11438 3004 39 10
85
34481 RISSET 2 MG
tbl flm 60x2 mg
PVL
CHO
2588,00
11439 3004 39 10
85
34482 RISSET 3 MG
tbl flm 20x3 mg
PVL
CHO
1294,00
11440 3004 39 10
85
34483 RISSET 3 MG
tbl flm 60x3 mg
PVL
CHO
3882,00
11441 3004 39 10
85
34484 RISSET 4 MG
tbl flm 20x4 mg
PVL
CHO
1726,40
11442 3004 39 10
85
34485 RISSET 4 MG
tbl flm 60x4 mg
PVL
CHO
5176,10
11443 3004 09 99
09
02899 RUTACID
tbl mnd 20
KRK
SLO
37,90
11444 3004 90 99
09
02900 RUTACID
tbl mnd 60
KRK
SLO
113,70
11445 3004 90 19
44
99422 SINDAXEL
con inf 1x30mg/5ml
SIV
R
3892,80
11446 3004 90 19
44
99423 SINDAXEL
con inf1x100mg/17ml
SIV
R
12435,60
11447 3002 39 10
56
46343 SOMATULINE AUTOGEL 120MG
sol inj 1x0,5ml/120mg
BIL
F
61377,20
11448 3002 39 10
56
46342 SOMATULINE AUTOGEL 60MG
sol inj 1x0,3ml/60mg
BIL
F
42013,20
11449 3002 39 10
56
46341 SOMATULINE AUTOGEL 90MG
sol inj 1x0,3ml/90mg
BIL
F
56508,50
11450 3002 20 00
59
34363 STAMARIL /amp./
plv iul 10x1 davka + solv.
XAL
F
5132,00
11451 3002 20 00
59
33760 STAMARIL /amp./
plv iul 1x1 davka + solv.
XAL
F
513,20
11452 3002 20 00
59
34365 STAMARIL /liek./
plv iul 10x1 davka + solv.
XAL
F
5132,00
11453 3002 20 00
59
34364 STAMARIL /liek./
plv iul 1x1 davka + solv.
XAL
F
513,20
11454 3004 90 19
29
68595 TANTUM 5 % GEL
gel der 1x40g
MCI
CZ
93,20
11455 3004 90 19
69
34169 TANTUM VERDE 0,15 %
sol ora 150ml+rozpr
MCI
CZ
217,60
11456 3004 39 10
56
34443 TESTOCAPS 40 MG
cps 120x40 mg
ORG
NL
1601,20
11457 3004 39 10
56
34441 TESTOCAPS 40 MG
cps 30x40 mg
ORG
NL
400,30
11458 3004 39 10
56
34442 TESTOCAPS 40 MG
cps 60x40 mg
ORG
NL
800,60
11459 3004 39 10
87
10894 THIOGAMMA TURBO-SET
sol inf 100x50 ml/600 mg
WGP
D
21070,00
11460 3004 39 10
87
10890 THIOGAMMA TURBO-SET
sol inf 10x50 ml/600 mg
WGP
D
2107,00
11461 3004 39 10
87
10889 THIOGAMMA TURBO-SET
sol inf 1x50 ml/600 mg
WGP
D
221,50
11462 3004 39 10
87
10895 THIOGAMMA TURBO-SET
sol inf 200x50 ml/600 mg
WGP
D
42140,00
11463 3004 39 10
87
10891 THIOGAMMA TURBO-SET
sol inf 50x50 ml/600 mg
WGP
D
10535,00
11464 3004 40 10
65
34546 TRALGIT 100 INJ.
sol inj 5x2ml/100mg
SLO
SK
80,30
11465 3004 40 10
65
32085 TRALGIT 50
cps 10x50mg
SLO
SK
34,40
11466 3004 40 10
65
32086 TRALGIT 50
cps 20x50mg
SLO
SK
68,70
11467 3004 40 10
65
34543 TRALGIT 50 INJ.
sol inj 5x1ml/50mg
SLO
SK
74,50
11468 3004 40 10
65
34542 TRALGIT GTT.
gtu por 1x10ml
SLO
SK
80,10
11469 3004 90 19
58
42581 VASOCARDIN 25
tbl 30x25mg
SLO
SK
12,60
11470 3004 90 19
58
42582 VASOCARDIN 25
tbl 60x25mg
SLO
SK
37,90
11471 3004 50 10
86
34489 VITALIPID N ADULT
con inf 10x10ml
FRK
S
1108,50
11472 3004 50 10
86
34487 VITALIPID N INFANT
con inf 10x10ml
FRK
S
1092,10
11473 3004 90 19
46
03939 WARTEC CREAM
crm 1x5g
STI
GB
722,60
11474 3004 90 19
58
95243 ZOXON 4
tbl 100x4mg
LEX
CZ 1892,30".
1400
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
4. Časť I.B Farmaceutické výrobky - homeopatiká sa vypúšťa.
5. V časti II. Dentálne výrobky sa na konci pripájajú tieto riadky:
Por. číslo
Col. sadzobník
Typ
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
“182
3006 40 00
82
Z57600 KAVITAN PLUS
STM PLV 15G
KS
LDN
CZ
791,20
183
3006 40 00
82
Z57601 KAVITAN PLUS
STM LIQ 15G
KS
LDN
CZ
527,90".
6. V časti III. Sterilný chirurgický materiál na zošívanie sa na konci pripájajú tieto riadky:
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
“7174 3006 10 90
P42842 MERSILENE 2, 140 CM
MERSILENE 2, 140 CM
BAL
JJM
B
2962,60
7175
3006 10 90
P42860 MERSILENE 2/0, 12x45CM
MERSILENE 2/0, 12x45CM
BAL
JJM
B
3745,70
7176
3006 10 90
P42861 MERSILENE 0, 12x45 CM
MERSILENE 0, 12x45 CM
BAL
JJM
B
2496,70
7177
3006 10 90
P42862 MERSILENE 1, 12x45 CM
MERSILENE 1, 12x45 CM
BAL
JJM
B
2727,60
7178
3006 10 90
P42885 MERSILENE 1, 6x45 CM
MERSILENE 1, 6x45 CM
BAL
JJM
B
3351,40
7179
3006 10 90
P42887 MERSILENE 2, 6x45 CM
MERSILENE 2, 6x45 CM
BAL
JJM
B
3351,40
7180
3006 10 90
P42898 MERSILENE 3/0, 3x45 CM
MERSILENE 3/0, 3x45 CM
BAL
JJM
B
2760,90
7181
3006 10 90
P42900 MERSILENE 2/0, 3x45 CM
MERSILENE 2/0, 3x45 CM
BAL
JJM
B
2760,90
7182
3006 10 90
P42902 MERSILENE 0, 3x45 CM
MERSILENE 0, 3x45 CM
BAL
JJM
B
2478,60
7183
3006 10 90
P42915 MERSILENE, 2/0x70 CM
MERSILENE, 2/0x70 CM
BAL
JJM
B
2469,50
7184
3006 10 90
P61010 BIOSYN CM100M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
9311,70
7185
3006 10 90
P61011 BIOSYN CM102M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
9804,30
7186
3006 10 90
P61012 BIOSYN CM10M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9159,40
7187
3006 10 90
P61013 BIOSYN CM11M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9159,40
7188
3006 10 90
P61014 BIOSYN CM126
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
12926,60
7189
3006 10 90
P61015 BIOSYN CM127
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
9057,60
7190
3006 10 90
P61016 BIOSYN CM13M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
11188,70
7191
3006 10 90
P61017 BIOSYN CM14M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9769,90
7192
3006 10 90
P61018 BIOSYN CM194
1 90CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
10787,60
7193
3006 10 90
P61019 BIOSYN CM200M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
11550,80
7194
3006 10 90
P61020 BIOSYN CM202M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
11600,50
7195
3006 10 90
P61021 BIOSYN CM208
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
11600,50
7196
3006 10 90
P61022 BIOSYN CM221
0 90CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
10679,60
7197
3006 10 90
P61023 BIOSYN CM222
1 90CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
10679,60
7198
3006 10 90
P61024 BIOSYN CM239
1 90CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
12051,30
7199
3006 10 90
P61025 BIOSYN CM30M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
11245,40
7200
3006 10 90
P61026 BIOSYN CM31M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
11245,40
7201
3006 10 90
P61027 BIOSYN CM325
2-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9193,00
7202
3006 10 90
P61028 BIOSYN CM326
3-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
10227,60
7203
3006 10 90
P61029 BIOSYN CM330
0 90CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
10227,60
7204
3006 10 90
P61030 BIOSYN CM35M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
12430,60
7205
3006 10 90
P61031 BIOSYN CM400
4-0 45CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
7596,40
7206
3006 10 90
P61032 BIOSYN CM401
5-0 45CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
7802,50
7207
3006 10 90
P61033 BIOSYN CM402
6-0 45CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
7647,70
15/2003
1401
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7208
3006 10 90
P61034 BIOSYN CM440
7209
3006 10 90
7210
7211
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 150CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5741,50
P61035 BIOSYN CM500
6-0 45CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL
TYC
CH
20964,30
3006 10 90
P61036 BIOSYN CM526
2-0 70CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
10187,80
3006 10 90
P61037 BIOSYN CM528
1 70CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
10187,80
7212
3006 10 90
P61038 BIOSYN CM52M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
10075,30
7213
3006 10 90
P61039 BIOSYN CM536
2-0 70CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
10332,70
7214
3006 10 90
P61040 BIOSYN CM538
1 70CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
10332,70
7215
3006 10 90
P61041 BIOSYN CM543
2-0 70CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
8634,30
7216
3006 10 90
P61042 BIOSYN CM544
0 70CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
9126,90
7217
3006 10 90
P61043 BIOSYN CM545
1 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
9126,90
7218
3006 10 90
P61044 BIOSYN CM546
0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
10517,90
7219
3006 10 90
P61045 BIOSYN CM547
0 90CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
12244,20
7220
3006 10 90
P61046 BIOSYN CM581
1 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
8497,60
7221
3006 10 90
P61047 BIOSYN CM590
2-0 120CM 3/8 KRUH CV-19
BAL
TYC
CH
10313,00
7222
3006 10 90
P61048 BIOSYN CM601L
1 150CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
10313,00
7223
3006 10 90
P61049 BIOSYN CM679L
0 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
4944,30
7224
3006 10 90
P61050 BIOSYN CM680L
1 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
7390,30
7225
3006 10 90
P61051 BIOSYN CM690L
0 150CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
4892,50
7226
3006 10 90
P61052 BIOSYN CM69M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
13866,70
7227
3006 10 90
P61053 BIOSYN CM70M
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
13866,70
7228
3006 10 90
P61054 BIOSYN CM740M
0 5X45CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
11347,20
7229
3006 10 90
P61055 BIOSYN CM741M
1 5X45CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
15295,90
7230
3006 10 90
P61056 BIOSYN CM74M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
13326,00
7231
3006 10 90
P61057 BIOSYN CM75M
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
15192,80
7232
3006 10 90
P61058 BIOSYN CM801
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
10075,30
7233
3006 10 90
P61059 BIOSYN CM810
3-0 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8343,20
7234
3006 10 90
P61060 BIOSYN CM811
2-0 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8343,20
7235
3006 10 90
P61061 BIOSYN CM812
0 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9131,50
7236
3006 10 90
P61062 BIOSYN CM813
1 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9131,50
7237
3006 10 90
P61063 BIOSYN CM816
2-0 70CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
9131,50
7238
3006 10 90
P61064 BIOSYN CM817
0 70CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
10081,50
7239
3006 10 90
P61065 BIOSYN CM81M
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-112
BAL
TYC
CH
14359,40
7240
3006 10 90
P61066 BIOSYN CM82M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
14359,40
7241
3006 10 90
P61067 BIOSYN CM830
2-0 70CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
8304,60
7242
3006 10 90
P61068 BIOSYN CM831
0 70CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
9308,80
7243
3006 10 90
P61069 BIOSYN CM832
1 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
10120,10
7244
3006 10 90
P61070 BIOSYN CM842
3-0 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8304,60
7245
3006 10 90
P61071 BIOSYN CM843
2-0 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8304,60
7246
3006 10 90
P61072 BIOSYN CM844
0 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9308,80
7247
3006 10 90
P61073 BIOSYN CM845
1 70CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9308,80
7248
3006 10 90
P61074 BIOSYN CM849L
0 150CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
10042,90
7249
3006 10 90
P61075 BIOSYN CM879
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
8961,10
7250
3006 10 90
P61076 BIOSYN CM882
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
8961,10
7251
3006 10 90
P61077 BIOSYN CM883
2-0 70CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
8343,20
1402
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7252
3006 10 90
P61078 BIOSYN CM883L
7253
3006 10 90
7254
7255
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 150CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
8343,20
P61079 BIOSYN CM884
0 70CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
9386,00
3006 10 90
P61080 BIOSYN CM903
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
9347,40
3006 10 90
P61081 BIOSYN CM904
0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
10969,90
7256
3006 10 90
P61082 BIOSYN CM905
1 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
10969,90
7257
3006 10 90
P61083 BIOSYN CM910
1 75CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
12089,90
7258
3006 10 90
P61084 BIOSYN CM914
0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
10931,30
7259
3006 10 90
P61085 BIOSYN CM91M
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
15605,00
7260
3006 10 90
P61086 BIOSYN CM922
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8937,30
7261
3006 10 90
P61087 BIOSYN CM923
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8937,30
7262
3006 10 90
P61088 BIOSYN CM924
0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10892,30
7263
3006 10 90
P61089 BIOSYN CM925
1 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10892,30
7264
3006 10 90
P61090 BIOSYN CM92M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
13326,00
7265
3006 10 90
P61091 BIOSYN CM940
1 90CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
13326,00
7266
3006 10 90
P61092 BIOSYN CM940L
1 150CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
11848,10
7267
3006 10 90
P61093 BIOSYN CM945
1 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
13326,00
7268
3006 10 90
P61094 BIOSYN CM949M
1 5X45CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
10396,80
7269
3006 10 90
P61095 POLYSORB CM950M
0 5X45CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
10396,80
7270
3006 10 90
P61096 BIOSYN CM951
1 90CM 1/2 KRUH BGS-24
BAL
TYC
CH
11935,50
7271
3006 10 90
P61097 BIOSYN CM952
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8652,30
7272
3006 10 90
P61098 BIOSYN CM953
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
9231,60
7273
3006 10 90
P61099 BIOSYN CM954
0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10776,50
7274
3006 10 90
P61100 BIOSYN CM957
0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
10737,90
7275
3006 10 90
P61101 BIOSYN CM960
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
10737,90
7276
3006 10 90
P61102 BIOSYN CM961
1 90CM 1/2 KRUH BGS-24
BAL
TYC
CH
11780,70
7277
3006 10 90
P61103 BIOSYN CM962
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
11780,70
7278
3006 10 90
P61104 BIOSYN CM964
0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
11780,70
7279
3006 10 90
P61105 BIOSYN CM965L
0 150CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
4879,80
7280
3006 10 90
P61106 BIOSYN CM966
1 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
12089,90
7281
3006 10 90
P61107 BIOSYN CM967
0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
10622,20
7282
3006 10 90
P61108 BIOSYN CM967L
1 150CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5510,80
7283
3006 10 90
P61109 BIOSYN CM973
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
9270,20
7284
3006 10 90
P61110 BIOSYN CM974
0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
10853,70
7285
3006 10 90
P61111 BIOSYN CM975
1 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
10853,70
7286
3006 10 90
P61112 BIOSYN CM976L
1 150CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5381,90
7287
3006 10 90
P61113 BIOSYN CM979L
0 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
4828,10
7288
3006 10 90
P61114 BIOSYN CM980L
1 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
7184,20
7289
3006 10 90
P61115 BIOSYN CM988L
1 150CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
5293,60
7290
3006 10 90
P61116 BIOSYN CM989L
0 150CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
5293,60
7291
3006 10 90
P61117 BIOSYN CM990L
0 150CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
4776,80
7292
3006 10 90
P61118 BIOSYN CM9M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8225,40
7293
3006 10 90
P61119 BIOSYN GM121
4-0 70CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7055,30
7294
3006 10 90
P61120 BIOSYN GM122
3-0 70CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7055,30
7295
3006 10 90
P61121 BIOSYN GM123
2-0 70CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7055,30
15/2003
1403
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7296
3006 10 90
P61122 BIOSYN GM125
7297
3006 10 90
7298
7299
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7203,50
P61123 BIOSYN GM181
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7548,40
3006 10 90
P61124 BIOSYN GM181M
4-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8711,50
3006 10 90
P61125 BIOSYN GM182M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8711,50
7300
3006 10 90
P61126 BIOSYN GM183
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7548,40
7301
3006 10 90
P61127 BIOSYN GM222
3-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
7619,40
7302
3006 10 90
P61128 BIOSYN GM223
2-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
7619,40
7303
3006 10 90
P61129 BIOSYN GM226
3-0 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
6978,90
7304
3006 10 90
P61130 BIOSYN GM227
2-0 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
6978,90
7305
3006 10 90
P61131 BIOSYN GM281
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
11456,00
7306
3006 10 90
P61132 BIOSYN GM282
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
12441,30
7307
3006 10 90
P61133 BIOSYN GM291
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
12441,30
7308
3006 10 90
P61134 BIOSYN GM321
4-0 70CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7152,20
7309
3006 10 90
P61135 BIOSYN GM322
3-0 70CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7152,20
7310
3006 10 90
P61136 BIOSYN GM323
2-0 70CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7152,20
7311
3006 10 90
P61137 BIOSYN GM324
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7956,90
7312
3006 10 90
P61138 BIOSYN GM326
2-0 90CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
7753,70
7313
3006 10 90
P61139 BIOSYN GM327
0 90CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
7753,70
7314
3006 10 90
P61140 BIOSYN GM329
3-0 45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
6843,90
7315
3006 10 90
P61141 BIOSYN GM332
3-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
14146,70
7316
3006 10 90
P61142 BIOSYN GM33M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8140,00
7317
3006 10 90
P61143 BIOSYN GM34M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8140,00
7318
3006 10 90
P61144 BIOSYN GM421
4-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9125,30
7319
3006 10 90
P61145 BIOSYN GM432
4-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
10326,20
7320
3006 10 90
P61146 BIOSYN GM48
6-0 45 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
10634,90
7321
3006 10 90
P61147 BIOSYN GM62M
2-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
8185,10
7322
3006 10 90
P61148 BIOSYN GM63M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9170,50
7323
3006 10 90
P61149 BIOSYN GM64M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9170,50
7324
3006 10 90
P61150 BIOSYN GM66M
2-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9170,50
7325
3006 10 90
P61151 BIOSYN GM67M
3-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9170,50
7326
3006 10 90
P61152 BIOSYN GM68M
4-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9170,50
7327
3006 10 90
P61153 BIOSYN GM69M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
8185,10
7328
3006 10 90
P61154 BIOSYN GM70M
2-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
8185,10
7329
3006 10 90
P61155 BIOSYN GM875
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
9663,10
7330
3006 10 90
P61156 BIOSYN M114
0 150 CM
BAL
TYC
CH
12364,90
7331
3006 10 90
P61157 BIOSYN M115
1 150 CM
BAL
TYC
CH
12364,90
7332
3006 10 90
P61158 BIOSYN M21
4-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
10789,70
7333
3006 10 90
P61159 BIOSYN M22
3-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
10789,70
7334
3006 10 90
P61160 BIOSYN M23
2-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
10789,70
7335
3006 10 90
P61161 BIOSYN M31
4-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
9296,10
7336
3006 10 90
P61162 BIOSYN M32
3-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
10892,30
7337
3006 10 90
P61163 BIOSYN M33
2-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
10892,30
7338
3006 10 90
P61164 BIOSYN M71
4-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
11433,40
7339
3006 10 90
P61165 BIOSYN M72
3-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
11433,40
1404
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7340
3006 10 90
P61166 BIOSYN M73
7341
3006 10 90
7342
7343
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
11433,40
P61167 BIOSYN M74
0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
11433,40
3006 10 90
P61168 BIOSYN M75
1 3x45 CM
BAL
TYC
CH
11433,40
3006 10 90
P61169 BIOSYN SM1646G
6-0 45CM 3/8 KRUH P-16
BAL
TYC
CH
3240,50
7344
3006 10 90
P61170 BIOSYN SM1678
4-0 70 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
8748,40
7345
3006 10 90
P61171 BIOSYN SM1678G
4-0 70 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
2747,80
7346
3006 10 90
P61172 BIOSYN SM1679
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
4528,80
7347
3006 10 90
P61173 BIOSYN SM3624
5-0 45CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2900,50
7348
3006 10 90
P61174 BIOSYN SM3625
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
2900,50
7349
3006 10 90
P61175 BIOSYN SM3626
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
2900,50
7350
3006 10 90
P61176 BIOSYN SM3627
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2752,70
7351
3006 10 90
P61177 BIOSYN SM3628
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2752,70
7352
3006 10 90
P61178 BIOSYN SM3637
4-0 70 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2752,70
7353
3006 10 90
P61179 BIOSYN SM3638
3-0 70 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2752,70
7354
3006 10 90
P61180 BIOSYN SM3679
3-0 70 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
2752,70
7355
3006 10 90
P61181 BIOSYN SM3687
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2793,80
7356
3006 10 90
P61182 BIOSYN SM3688
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2793,80
7357
3006 10 90
P61183 BIOSYN SM3690
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2793,80
7358
3006 10 90
P61184 BIOSYN SM431
4-0 45 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
7758,60
7359
3006 10 90
P61185 BIOSYN SM432
5-0 45 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
7758,60
7360
3006 10 90
P61186 BIOSYN SM632
3-0 70 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
7628,40
7361
3006 10 90
P61187 BIOSYN SM633
4-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
7628,40
7362
3006 10 90
P61188 BIOSYN SM643
3-0 70 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
8420,40
7363
3006 10 90
P61189 BIOSYN SM643G
3-0 70 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
3543,50
7364
3006 10 90
P61190 BIOSYN SM644
4-0 70 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
8420,40
7365
3006 10 90
P61191 BIOSYN SM644G
4-0 70 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
3543,50
7366
3006 10 90
P61192 BIOSYN SM690
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
8328,40
7367
3006 10 90
P61193 BIOSYN SM691
4-0 70 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
8574,80
7368
3006 10 90
P61194 BIOSYN SM691G
4-0 70 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
2437,40
7369
3006 10 90
P61195 BIOSYN SM693
3-0 70 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
8497,60
7370
3006 10 90
P61196 BIOSYN SM693G
3-0 70 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
2437,40
7371
3006 10 90
P61197 BIOSYN SM822
3-0 70 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
8497,60
7372
3006 10 90
P61198 BIOSYN SM822G
3-0 70 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
3171,10
7373
3006 10 90
P61199 BIOSYN SM823
2-0 70 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
8497,60
7374
3006 10 90
P61200 BIOSYN SM823G
2-0 70 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
3460,10
7375
3006 10 90
P61201 BIOSYN SM83M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
11130,40
7376
3006 10 90
P61202 BIOSYN SM93M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
9800,20
7377
3006 10 90
P61203 BIOSYN UM201
6-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7359,50
7378
3006 10 90
P61204 BIOSYN UM202
5-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7359,50
7379
3006 10 90
P61205 BIOSYN UM203
4-0 70 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7359,50
7380
3006 10 90
P61206 BIOSYN UM204
3-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7359,50
7381
3006 10 90
P61207 BIOSYN UM212
6-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7736,80
7382
3006 10 90
P61208 BIOSYN UM213
5-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7736,80
7383
3006 10 90
P61209 BIOSYN UM214
4-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7736,80
15/2003
1405
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7384
3006 10 90
P61210 BIOSYN UM215
7385
3006 10 90
7386
7387
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 70CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7736,80
P61211 BIOSYN UM243
0 75CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
8473,80
3006 10 90
P61212 BIOSYN UM245
2-0 70CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
8473,80
3006 10 90
P61213 BIOSYN UM246
0 70CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
8473,80
7388
3006 10 90
P61214 BIOSYN UM345
2-0 70CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
8473,80
7389
3006 10 90
P61215 BIOSYN UM346
0 70 CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
8473,80
7390
3006 10 90
P61216 BIOSYN UM403
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
10737,90
7391
3006 10 90
P61217 BIOSYN UM877
0 70 CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
9501,80
7392
3006 10 90
P61218 BIOSYN UM878
2-0 70 CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
8459,00
7393
3006 10 90
P61219 BIOSYN UM886
6-0 70 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
9463,20
7394
3006 10 90
P61220 BIOSYN UM977
0 70 CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
9424,60
7395
3006 10 90
P61221 BIOSYN UM978
2-0 70 CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
8420,40
7396
3006 10 90
P61222 BIOSYN UM979
3-0 75 CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
8420,40
7397
3006 10 90
P61223 BIOSYN UM986
6-0 70 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
9193,00
7398
3006 10 90
P61224 DEXON II 614585
4-0 75CM ROVNÁ 1-45
BAL
TYC
CH
4406,00
7399
3006 10 90
P61225 DEXON II 614586
3-0 75CM ROVNÁ 1-45
BAL
TYC
CH
4406,00
7400
3006 10 90
P61226 DEXON II 617587
2-0 75CM ROVNÁ 1-75
BAL
TYC
CH
2711,70
7401
3006 10 90
P61227 DEXON II 631083
6-0 45CM 3/8 KRUH 3.10
BAL
TYC
CH
5003,40
7402
3006 10 90
P61228 DEXON II 631084
5-0 45CM 3/8 KRUH 3.10
BAL
TYC
CH
5003,40
7403
3006 10 90
P61229 DEXON II 631384
5-0 45CM 3/8 KRUH 3.13
BAL
TYC
CH
4580,50
7404
3006 10 90
P61230 DEXON II 631684
5-0 45CM 3/8 KRUH 3.16
BAL
TYC
CH
4580,50
7405
3006 10 90
P61231 DEXON II 631685
4-0 45CM 3/8 KRUH 3.16
BAL
TYC
CH
4580,50
7406
3006 10 90
P61232 DEXON II 631686
3-0 45CM 3/8 KRUH 3.16
BAL
TYC
CH
4580,50
7407
3006 10 90
P61233 DEXON II 633587
2-0 75CM 3/8 KRUH 3.35
BAL
TYC
CH
4321,90
7408
3006 10 90
P61234 DEXON II 641685
4-0 75CM 1/2 KRUH 4.16
BAL
TYC
CH
6285,10
7409
3006 10 90
P61235 DEXON II 642075
4-0 75CM 1/2 KRUH 4-20
BAL
TYC
CH
3790,20
7410
3006 10 90
P61236 DEXON II 642076
3-0 75CM 1/2 KRUH 4-20
BAL
TYC
CH
6285,10
7411
3006 10 90
P61237 DEXON II 642086
3-0 75CM 1/2 KRUH 4-20
BAL
TYC
CH
6285,10
7412
3006 10 90
P61238 DEXON II 642177
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-21
BAL
TYC
CH
6285,10
7413
3006 10 90
P61239 DEXON II 642178
0 75CM 1/2 KRUH 4-21
BAL
TYC
CH
6285,10
7414
3006 10 90
P61240 DEXON II 642577
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-25
BAL
TYC
CH
3917,10
7415
3006 10 90
P61241 DEXON II 642586
3-0 75CM 1/2 KRUH 4-25
BAL
TYC
CH
5016,50
7416
3006 10 90
P61242 DEXON II 643076
3-0 75CM 1/2 KRUH 4-30
BAL
TYC
CH
5016,50
7417
3006 10 90
P61243 DEXON II 643077
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-30
BAL
TYC
CH
5016,50
7418
3006 10 90
P61244 DEXON II 643086
3-0 75CM 1/2 KRUH 4-30
BAL
TYC
CH
5016,50
7419
3006 10 90
P61245 DEXON II 643087
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-30
BAL
TYC
CH
5016,50
7420
3006 10 90
P61246 DEXON II 643177
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-31
BAL
TYC
CH
6285,10
7421
3006 10 90
P61247 DEXON II 643178
0 75CM 1/2 KRUH 4-31
BAL
TYC
CH
6285,10
7422
3006 10 90
P61248 DEXON II 643187
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-31
BAL
TYC
CH
6285,10
7423
3006 10 90
P61249 DEXON II 643579
1 75CM 1/2 KRUH 4-35
BAL
TYC
CH
4547,30
7424
3006 10 90
P61250 DEXON II 644070
2 90CM 1/2 KRUH 4-40
BAL
TYC
CH
4970,10
7425
3006 10 90
P61251 DEXON II 644176
3-0 75CM 1/2 KRUH 4-41
BAL
TYC
CH
4335,80
7426
3006 10 90
P61252 DEXON II 644187
2-0 75CM 1/2 KRUH 4-41
BAL
TYC
CH
4758,70
7427
3006 10 90
P61253 DEXON II 644188
0 75CM 1/2 KRUH 4-41
BAL
TYC
CH
4758,70
1406
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7428
3006 10 90
P61254 DEXON II 644189
7429
3006 10 90
7430
7431
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 75CM 1/2 KRUH 4-41
BAL
TYC
CH
4758,70
P61255 DEXON II 644579
1 75CM 1/2 KRUH 4-45
BAL
TYC
CH
4758,70
3006 10 90
P61256 DEXON II 645070
2 90CM 1/2 KRUH 4.50
BAL
TYC
CH
5452,50
3006 10 90
P61257 DEXON II 645079
1 90CM 1/2 KRUH 4.50
BAL
TYC
CH
6027,30
7432
3006 10 90
P61258 DEXON II 645178
0 75CM 1/2 KRUH 4-51
BAL
TYC
CH
4721,30
7433
3006 10 90
P61259 DEXON II 645179
1 75CM 1/2 KRUH 4-51
BAL
TYC
CH
4721,30
7434
3006 10 90
P61260 DEXON II 659970
2 150CM 5/8 KRUH 5-99
BAL
TYC
CH
4559,60
7435
3006 10 90
P61261 DEXON II 659979
1 150CM 5/8 KRUH 5-99
BAL
TYC
CH
4559,60
7436
3006 10 90
P61262 DEXON II 903161
0 90CM 1/2 KRUH MT-20
BAL
TYC
CH
4098,10
7437
3006 10 90
P61263 DEXON II 903171
1 90CM 1/2 KRUH MT-20
BAL
TYC
CH
4098,10
7438
3006 10 90
P61264 DEXON II 903361
0 90CM 1/2 KRUH MT-25
BAL
TYC
CH
4484,40
7439
3006 10 90
P61265 DEXON II 903371
1 90CM 1/2 KRUH MT-25
BAL
TYC
CH
4484,40
7440
3006 10 90
P61266 DEXON II 903551
2-0 90CM 1/2 KRUH MT-56
BAL
TYC
CH
3580,00
7441
3006 10 90
P61267 DEXON II 903561
0 90CM 1/2 KRUH MT-56
BAL
TYC
CH
3580,00
7442
3006 10 90
P61268 DEXON II 903781
2 2X90CM 1/2 KRUH MT-60
BAL
TYC
CH
7509,40
7443
3006 10 90
P61269 DEXON II 904061
0 5X45CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
13224,20
7444
3006 10 90
P61270 DEXON II 904251
2-0 90CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
8265,20
7445
3006 10 90
P61271 DEXON II 904261
0 90CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
4685,60
7446
3006 10 90
P61272 DEXON II 910421
5-0 67CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
5970,60
7447
3006 10 90
P61273 DEXON II 910431
4-0 67CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
5970,60
7448
3006 10 90
P61274 DEXON II 910621
5-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3798,80
7449
3006 10 90
P61275 DEXON II 910631
4-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3443,70
7450
3006 10 90
P61276 DEXON II 910641
3-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3443,70
7451
3006 10 90
P61277 DEXON II 910831
4-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
3882,60
7452
3006 10 90
P61278 DEXON II 910841
3-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
3880,90
7453
3006 10 90
P61279 DEXON II 910851
2-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
3880,90
7454
3006 10 90
P61280 DEXON II 911621
5-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4064,50
7455
3006 10 90
P61281 DEXON II 911631
4-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4064,50
7456
3006 10 90
P61282 DEXON II 911641
3-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4064,50
7457
3006 10 90
P61283 DEXON II 914261
0 90CM 3/8 KRUH NE-9
BAL
TYC
CH
5672,20
7458
3006 10 90
P61284 DEXON II 914271
1 90CM 3/8 KRUH NE-9
BAL
TYC
CH
5672,20
7459
3006 10 90
P61285 DEXON II 922641
3-0 67CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
4776,80
7460
3006 10 90
P61286 DEXON II 922651
2-0 67CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
4776,80
7461
3006 10 90
P61287 DEXON II 922831
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
8265,20
7462
3006 10 90
P61288 DEXON II 922841
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
8265,20
7463
3006 10 90
P61289 DEXON II 922851
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
8265,20
7464
3006 10 90
P61290 DEXON II 923231
4-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4776,80
7465
3006 10 90
P61291 DEXON II 923241
3-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3504,90
7466
3006 10 90
P61292 DEXON II 923251
2-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3504,90
7467
3006 10 90
P61293 DEXON II 923261
0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3504,90
7468
3006 10 90
P61294 DEXON II 923441
3-0 90CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3504,90
7469
3006 10 90
P61295 DEXON II 923641
3-0 90CM 1/2 KRUH // R T-5/TS-4
BAL
TYC
CH
6218,20
7470
3006 10 90
P61296 DEXON II 924841
3-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
2835,30
7471
3006 10 90
P61297 DEXON II 924851
2-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
2835,30
15/2003
1407
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7472
3006 10 90
P61298 DEXON II 924861
7473
3006 10 90
7474
7475
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4103,90
P61299 DEXON II 924871
1 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4103,90
3006 10 90
P61300 DEXON II 925141
3-0 75CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
3898,60
3006 10 90
P61301 DEXON II 925151
2-0 75CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
3898,60
7476
3006 10 90
P61302 DEXON II 925351
2-0 90CM 1/2 KRUH DT-19
BAL
TYC
CH
5248,10
7477
3006 10 90
P61303 DEXON II 925361
0 90CM 1/2 KRUH DT-19
BAL
TYC
CH
5248,10
7478
3006 10 90
P61304 DEXON II 925881
2 67CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
4132,60
7479
3006 10 90
P61305 DEXON II 926631
4-0 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7480
3006 10 90
P61306 DEXON II 926641
3-0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7481
3006 10 90
P61307 DEXON II 926651
2-0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7482
3006 10 90
P61308 DEXON II 926661
0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7483
3006 10 90
P61309 DEXON II 926671
1 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7484
3006 10 90
P61310 DEXON II 926841
3-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3639,90
7485
3006 10 90
P61311 DEXON II 926851
2-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3639,90
7486
3006 10 90
P61312 DEXON II 926861
0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3639,90
7487
3006 10 90
P61313 DEXON II 926871
1 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3639,90
7488
3006 10 90
P61314 DEXON II 931241
3-0 67CM 1/2 KRUH T-29
BAL
TYC
CH
5372,50
7489
3006 10 90
P61315 DEXON II 931473
1 2X67CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
4132,60
7490
3006 10 90
P61316 DEXON II 931483
2 2X67CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
4132,60
7491
3006 10 90
P61317 DEXON II 951051
2-0 5X45CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
10331,50
7492
3006 10 90
P61318 DEXON II 951061
0 5X45CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
10992,50
7493
3006 10 90
P61319 DEXON II 952051
2-0 5X45CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
10992,50
7494
3006 10 90
P61320 DEXON II 952061
0 5X45CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
10992,50
7495
3006 10 90
P61321 DEXON II 953211
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
6859,90
7496
3006 10 90
P61322 DEXON II 953221
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
6859,90
7497
3006 10 90
P61323 DEXON II 953612
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6942,00
7498
3006 10 90
P61324 DEXON II 953622
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6942,00
7499
3006 10 90
P61325 DEXON II 953632
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6942,00
7500
3006 10 90
P61326 DEXON II 953811
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
6859,90
7501
3006 10 90
P61327 DEXON II 953821
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
4959,00
7502
3006 10 90
P61328 DEXON II 953831
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
4959,00
7503
3006 10 90
P61329 DEXON II 955221
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
7327,10
7504
3006 10 90
P61330 DEXON II 955231
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
7327,10
7505
3006 10 90
P61331 DEXON II 955823
5-0 45CM 3/8 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
3926,50
7506
3006 10 90
P61332 DEXON II 956013
6-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
5620,40
7507
3006 10 90
P61333 DEXON II 956023
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
5620,40
7508
3006 10 90
P61334 DEXON II 958912
6-0 45CM 1/4 KRUH SLO-110-11
BAL
TYC
CH
12189,20
7509
3006 10 90
P61335 DEXON II 960221
5-0 75CM 3/8 KRUH CE-3
BAL
TYC
CH
3926,50
7510
3006 10 90
P61336 DEXON II 960231
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-3
BAL
TYC
CH
4339,10
7511
3006 10 90
P61337 DEXON II 960241
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-3
BAL
TYC
CH
4628,50
7512
3006 10 90
P61338 DEXON II 960821
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3926,50
7513
3006 10 90
P61339 DEXON II 960831
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3336,50
7514
3006 10 90
P61340 DEXON II 960841
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3336,50
7515
3006 10 90
P61341 DEXON II 961221
5-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4132,60
1408
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7516
3006 10 90
P61342 DEXON II 961231
7517
3006 10 90
7518
7519
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4031,20
P61343 DEXON II 961241
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4031,20
3006 10 90
P61344 DEXON II 961431
4-0 45CM 3/8 KRUH SCE-4
BAL
TYC
CH
3754,50
3006 10 90
P61345 DEXON II 961831
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3894,50
7520
3006 10 90
P61346 DEXON II 961841
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3894,50
7521
3006 10 90
P61347 DEXON II 961851
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3708,50
7522
3006 10 90
P61348 DEXON II 961861
0 75CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3894,50
7523
3006 10 90
P61349 DEXON II 962431
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
3894,50
7524
3006 10 90
P61350 DEXON II 962441
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
8265,20
7525
3006 10 90
P61351 DEXON II 962451
2-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
8265,20
7526
3006 10 90
P61352 DEXON II 962641
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4132,60
7527
3006 10 90
P61353 DEXON II 962651
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4132,60
7528
3006 10 90
P61354 DEXON II 962661
0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4132,60
7529
3006 10 90
P61355 DEXON II 962851
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
3708,50
7530
3006 10 90
P61356 DEXON II 970421
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-1
BAL
TYC
CH
7273,30
7531
3006 10 90
P61357 DEXON II 971211
6-0 45CM 1/2 KRUH PR-2
BAL
TYC
CH
7273,30
7532
3006 10 90
P61358 DEXON II 971221
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-2
BAL
TYC
CH
6859,90
7533
3006 10 90
P61359 DEXON II 971231
4-0 45CM 1/2 KRUH PR-2
BAL
TYC
CH
6859,90
7534
3006 10 90
P61360 DEXON II 972821
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
6859,90
7535
3006 10 90
P61361 DEXON II 972831
4-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
6859,90
7536
3006 10 90
P61362 DEXON II 973541
3-0 45CM 1/2 KRUH C-30
BAL
TYC
CH
2260,10
7537
3006 10 90
P61363 DEXON II 974641
3-0 5X45CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
8675,70
7538
3006 10 90
P61364 DEXON II 974651
2-0 5X45CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
8675,70
7539
3006 10 90
P61365 DEXON II 980131
4-0 150 CM
BAL
TYC
CH
2679,30
7540
3006 10 90
P61366 DEXON II 980141
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
2721,50
7541
3006 10 90
P61367 DEXON II 980151
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
2679,30
7542
3006 10 90
P61368 DEXON II 980161
0 150 CM
BAL
TYC
CH
2679,30
7543
3006 10 90
P61369 DEXON II 980171
1 150 CM
BAL
TYC
CH
2679,30
7544
3006 10 90
P61370 DEXON II 980181
2 150 CM
BAL
TYC
CH
3254,00
7545
3006 10 90
P61371 DEXON II 980241
3-0 2x75 CM
BAL
TYC
CH
2820,50
7546
3006 10 90
P61372 DEXON II 980251
2-0 2x75 CM
BAL
TYC
CH
6198,90
7547
3006 10 90
P61373 DEXON II 980261
0 2x75 CM
BAL
TYC
CH
6198,90
7548
3006 10 90
P61374 DEXON II 980271
1 2x75 CM
BAL
TYC
CH
3231,00
7549
3006 10 90
P61376 DEXON II 980433
4-0 150 CM
BAL
TYC
CH
2011,70
7550
3006 10 90
P61377 DEXON II 980443
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
1601,20
7551
3006 10 90
P61378 DEXON II 980453
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
1601,20
7552
3006 10 90
P61379 DEXON II 980463
0 150 CM
BAL
TYC
CH
2061,80
7553
3006 10 90
P61380 DEXON II 980473
1 150 CM
BAL
TYC
CH
1503,00
7554
3006 10 90
P61381 DEXON II 980531
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
4792,80
7555
3006 10 90
P61382 DEXON II 980541
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5783,00
7556
3006 10 90
P61383 DEXON II 980551
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5783,00
7557
3006 10 90
P61384 DEXON II 980561
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5868,40
7558
3006 10 90
P61385 DEXON II 980573
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3303,30
7559
3006 10 90
P61386 DEXON II 980583
2 12x45 CM
BAL
TYC
CH
4959,00
15/2003
1409
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7560
3006 10 90
P61387 DEXON II 980641
7561
3006 10 90
7562
7563
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
8355,10
P61388 DEXON II 980651
2-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
8355,10
3006 10 90
P61389 DEXON II 980743
3-0 360 CM
BAL
TYC
CH
3300,80
3006 10 90
P61390 DEXON II 980753
2-0 360 CM
BAL
TYC
CH
3300,80
7564
3006 10 90
P61391 DEXON II 980763
0 360 CM
BAL
TYC
CH
3300,80
7565
3006 10 90
P61392 DEXON II 980843
3-0 240 CM
BAL
TYC
CH
2415,30
7566
3006 10 90
P61393 DEXON II 980853
2-0 240 CM
BAL
TYC
CH
2415,30
7567
3006 10 90
P61394 DEXON II 980863
0 240 CM
BAL
TYC
CH
2415,30
7568
3006 10 90
P61395 DEXON II 980873
1 240 CM
BAL
TYC
CH
2415,30
7569
3006 10 90
P61396 DEXON II 980883
2 240 CM
BAL
TYC
CH
2415,30
7570
3006 10 90
P61397 DEXON II 980942
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5930,00
7571
3006 10 90
P61398 DEXON II 980952
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5930,00
7572
3006 10 90
P61399 DEXON II 980962
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5930,00
7573
3006 10 90
P61400 DEXON II 980972
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5930,00
7574
3006 10 90
P61401 DEXON II 980982
2 12x45 CM
BAL
TYC
CH
10331,50
7575
3006 10 90
P61402 DEXON II 981031
4-0 75CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
3168,60
7576
3006 10 90
P61403 DEXON II 981041
3-0 75CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
3168,60
7577
3006 10 90
P61404 DEXON II 981121
5-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3580,00
7578
3006 10 90
P61405 DEXON II 981131
4-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3580,00
7579
3006 10 90
P61406 DEXON II 981141
3-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
4401,10
7580
3006 10 90
P61407 DEXON II 981151
2-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
4401,10
7581
3006 10 90
P61408 DEXON II 981231
4-0 75CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
4401,10
7582
3006 10 90
P61409 DEXON II 981241
3-0 75CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
2934,20
7583
3006 10 90
P61410 DEXON II 981331
4-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
3169,50
7584
3006 10 90
P61411 DEXON II 981341
3-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
3169,50
7585
3006 10 90
P61412 DEXON II 981351
2-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
3990,60
7586
3006 10 90
P61413 DEXON II 981431
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
13667,60
7587
3006 10 90
P61414 DEXON II 981441
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
13667,60
7588
3006 10 90
P61415 DEXON II 981541
3-0 75CM 3/8 KRUH TE-3
BAL
TYC
CH
3254,40
7589
3006 10 90
P61416 DEXON II 981551
2-0 75CM 3/8 KRUH TE-3
BAL
TYC
CH
3254,40
7590
3006 10 90
P61417 DEXON II 981651
2-0 75CM 3/8 KRUH TE-8
BAL
TYC
CH
3254,40
7591
3006 10 90
P61418 DEXON II 981741
3-0 75CM 1/2 KRUH TE-3
BAL
TYC
CH
4075,50
7592
3006 10 90
P61419 DEXON II 981751
2-0 75CM 1/2 KRUH TE-3
BAL
TYC
CH
3254,40
7593
3006 10 90
P61420 DEXON II 981831
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
12675,70
7594
3006 10 90
P61421 DEXON II 981841
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
12675,70
7595
3006 10 90
P61422 DEXON II 981851
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
12675,70
7596
3006 10 90
P61423 DEXON II 981931
4-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3254,40
7597
3006 10 90
P61424 DEXON II 981941
3-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3254,40
7598
3006 10 90
P61425 DEXON II 981951
2-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3254,40
7599
3006 10 90
P61426 DEXON II 981961
0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3254,40
7600
3006 10 90
P61427 DEXON II 981971
1 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3254,40
7601
3006 10 90
P61428 DEXON II 982041
3-0 90CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
5897,10
7602
3006 10 90
P61429 DEXON II 982051
2-0 90CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
5897,10
7603
3006 10 90
P61430 DEXON II 982151
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
10992,50
1410
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7604
3006 10 90
P61431 DEXON II 982161
7605
3006 10 90
7606
7607
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 5X45CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
11838,20
P61432 DEXON II 982171
1 5X45CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
11838,20
3006 10 90
P61433 DEXON II 982241
3-0 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3607,50
3006 10 90
P61434 DEXON II 982251
2-0 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3607,50
7608
3006 10 90
P61435 DEXON II 982261
0 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3607,50
7609
3006 10 90
P61436 DEXON II 982271
1 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3607,50
7610
3006 10 90
P61437 DEXON II 982341
3-0 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3607,50
7611
3006 10 90
P61438 DEXON II 982351
2-0 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3607,50
7612
3006 10 90
P61439 DEXON II 982361
0 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3607,50
7613
3006 10 90
P61440 DEXON II 982371
1 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3607,50
7614
3006 10 90
P61441 DEXON II 982461
0 75CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
3607,50
7615
3006 10 90
P61442 DEXON II 982471
1 75CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
3607,50
7616
3006 10 90
P61443 DEXON II 982481
2 75CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
3607,50
7617
3006 10 90
P61444 DEXON II 982541
3-0 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
3256,50
7618
3006 10 90
P61445 DEXON II 982551
2-0 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
3256,50
7619
3006 10 90
P61446 DEXON II 982561
0 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
3256,50
7620
3006 10 90
P61447 DEXON II 982571
1 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
3995,50
7621
3006 10 90
P61448 DEXON II 982651
2-0 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
3974,10
7622
3006 10 90
P61449 DEXON II 982741
3-0 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4200,80
7623
3006 10 90
P61450 DEXON II 982751
2-0 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4200,80
7624
3006 10 90
P61451 DEXON II 982761
0 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4200,80
7625
3006 10 90
P61452 DEXON II 982771
1 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4200,80
7626
3006 10 90
P61453 DEXON II 982781
2 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4200,80
7627
3006 10 90
P61454 DEXON II 982841
3-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3607,50
7628
3006 10 90
P61455 DEXON II 982851
2-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3607,50
7629
3006 10 90
P61456 DEXON II 982861
0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3607,50
7630
3006 10 90
P61457 DEXON II 982871
1 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3607,50
7631
3006 10 90
P61458 DEXON II 982881
2 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
5449,60
7632
3006 10 90
P61459 DEXON II 982941
3-0 150CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
7103,80
7633
3006 10 90
P61460 DEXON II 982951
2-0 150CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
7103,80
7634
3006 10 90
P61461 DEXON II 983051
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
12526,70
7635
3006 10 90
P61462 DEXON II 983061
0 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
12526,70
7636
3006 10 90
P61463 DEXON II 983071
1 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
12526,70
7637
3006 10 90
P61464 DEXON II 983141
3-0 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
3777,10
7638
3006 10 90
P61465 DEXON II 983151
2-0 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
3777,10
7639
3006 10 90
P61466 DEXON II 983161
0 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
4269,70
7640
3006 10 90
P61467 DEXON II 983171
1 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
4680,30
7641
3006 10 90
P61468 DEXON II 983181
2 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
4680,30
7642
3006 10 90
P61469 DEXON II 983241
3-0 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3280,70
7643
3006 10 90
P61470 DEXON II 983251
2-0 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3280,70
7644
3006 10 90
P61471 DEXON II 983261
0 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3280,70
7645
3006 10 90
P61472 DEXON II 983271
1 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3280,70
7646
3006 10 90
P61473 DEXON II 983281
2 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3280,70
7647
3006 10 90
P61474 DEXON II 983341
3-0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3590,70
15/2003
1411
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7648
3006 10 90
P61475 DEXON II 983351
7649
3006 10 90
7650
7651
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3590,70
P61476 DEXON II 983361
0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3590,70
3006 10 90
P61477 DEXON II 983371
1 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3786,50
3006 10 90
P61478 DEXON II 983381
2 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3786,50
7652
3006 10 90
P61479 DEXON II 983451
2-0 75CM 1/2 KRUH DT-25
BAL
TYC
CH
3463,80
7653
3006 10 90
P61480 DEXON II 983461
0 75CM 1/2 KRUH DT-25
BAL
TYC
CH
3463,80
7654
3006 10 90
P61481 DEXON II 983541
3-0 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3403,10
7655
3006 10 90
P61482 DEXON II 983551
2-0 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3403,10
7656
3006 10 90
P61483 DEXON II 983561
0 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3403,10
7657
3006 10 90
P61484 DEXON II 983571
1 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3403,10
7658
3006 10 90
P61485 DEXON II 983651
2-0 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3801,30
7659
3006 10 90
P61486 DEXON II 983661
0 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3801,30
7660
3006 10 90
P61487 DEXON II 983671
1 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3801,30
7661
3006 10 90
P61488 DEXON II 983681
2 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3801,30
7662
3006 10 90
P61489 DEXON II 983751
2-0 75CM 1/2 KRUH T-34
BAL
TYC
CH
3629,70
7663
3006 10 90
P61490 DEXON II 983761
0 75CM 1/2 KRUH T-34
BAL
TYC
CH
3629,70
7664
3006 10 90
P61491 DEXON II 983771
1 75CM 1/2 KRUH T-34
BAL
TYC
CH
3629,70
7665
3006 10 90
P61492 DEXON II 983951
2-0 150CM 3/8 KRUH CE-6, T-12
BAL
TYC
CH
4912,60
7666
3006 10 90
P61493 DEXON II 984051
2-0 75CM 1/2 KRUH T-29
BAL
TYC
CH
4528,40
7667
3006 10 90
P61494 DEXON II 984061
0 75CM 1/2 KRUH T-29
BAL
TYC
CH
4528,40
7668
3006 10 90
P61495 DEXON II 984071
1 75CM 1/2 KRUH T-29
BAL
TYC
CH
4528,40
7669
3006 10 90
P61496 DEXON II 984161
0 90CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
4528,40
7670
3006 10 90
P61497 DEXON II 984171
1 90CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
4528,40
7671
3006 10 90
P61498 DEXON II 984241
3-0 75CM 5/8 KRUH GU-46
BAL
TYC
CH
4528,40
7672
3006 10 90
P61499 DEXON II 984251
2-0 75CM 5/8 KRUH TT-2
BAL
TYC
CH
3926,50
7673
3006 10 90
P61500 DEXON II 984261
0 75CM 5/8 KRUH TT-2
BAL
TYC
CH
3926,50
7674
3006 10 90
P61501 DEXON II 984351
2-0 75CM 5/8 KRUH TT-3
BAL
TYC
CH
4090,70
7675
3006 10 90
P61502 DEXON II 984361
0 75CM 5/8 KRUH TT-3
BAL
TYC
CH
4090,70
7676
3006 10 90
P61503 DEXON II 984451
2-0 75CM 5/8 KRUH HGU-46
BAL
TYC
CH
3844,40
7677
3006 10 90
P61504 DEXON II 984461
0 75CM 5/8 KRUH HGU-46
BAL
TYC
CH
3844,40
7678
3006 10 90
P61505 DEXON II 984471
1 75CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
3844,40
7679
3006 10 90
P61506 DEXON II 984541
3-0 75CM ROVNÁ TS-4
BAL
TYC
CH
5039,10
7680
3006 10 90
P61507 DEXON II 984551
2-0 75CM ROVNÁ TS-4
BAL
TYC
CH
3652,70
7681
3006 10 90
P61508 DEXON II 984672
1 150CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
5294,90
7682
3006 10 90
P61509 DEXON II 984682
2 150CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
6116,00
7683
3006 10 90
P61510 DEXON II 984761
0 90CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
6774,10
7684
3006 10 90
P61511 DEXON II 984882
2 150CM 1/2 KRUH GS-27
BAL
TYC
CH
6363,50
7685
3006 10 90
P61512 DEXON II 984961
0 45CM 5/8 KRUH HGU-46
BAL
TYC
CH
3079,10
7686
3006 10 90
P61513 DEXON II 985081
2 75CM 1/2 KRUH C-20
BAL
TYC
CH
4959,00
7687
3006 10 90
P61514 DEXON II 985171
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
9064,50
7688
3006 10 90
P61515 DEXON II 986031
4-0 75CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
4441,70
7689
3006 10 90
P61516 DEXON II 986141
3-0 75CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
4031,20
7690
3006 10 90
P61517 DEXON II 986151
2-0 75CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
4031,20
7691
3006 10 90
P61518 DEXON II 986261
0 75CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
4031,20
1412
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7692
3006 10 90
P61519 DEXON II 986271
7693
3006 10 90
7694
7695
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 75CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
4031,20
P61520 DEXON II 986341
3-0 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4031,20
3006 10 90
P61521 DEXON II 986351
2-0 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3629,30
3006 10 90
P61522 DEXON II 986361
0 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3629,30
7696
3006 10 90
P61523 DEXON II 986371
1 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3629,30
7697
3006 10 90
P61524 DEXON II 986381
2 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4998,90
7698
3006 10 90
P61525 DEXON II 986451
2-0 90CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3608,30
7699
3006 10 90
P61526 DEXON II 986461
0 90CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3608,30
7700
3006 10 90
P61527 DEXON II 986471
1 90CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3608,30
7701
3006 10 90
P61528 DEXON II 986551
2-0 75CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3622,70
7702
3006 10 90
P61529 DEXON II 986561
0 75CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3622,70
7703
3006 10 90
P61530 DEXON II 986571
1 75CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3622,70
7704
3006 10 90
P61531 DEXON II 986581
2 75CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3622,70
7705
3006 10 90
P61532 DEXON II 986661
0 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4029,60
7706
3006 10 90
P61533 DEXON II 986671
1 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4029,60
7707
3006 10 90
P61534 DEXON II 986681
2 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4029,60
7708
3006 10 90
P61535 DEXON II 986751
2-0 75CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
3673,20
7709
3006 10 90
P61536 DEXON II 986761
0 75CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
3673,20
7710
3006 10 90
P61537 DEXON II 986771
1 75CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
4494,30
7711
3006 10 90
P61538 DEXON II 986781
2 75CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
4494,30
7712
3006 10 90
P61539 DEXON II 986861
0 75CM 1/2 KRUH C-42
BAL
TYC
CH
4136,70
7713
3006 10 90
P61540 DEXON II 986871
1 75CM 1/2 KRUH C-42
BAL
TYC
CH
4136,70
7714
3006 10 90
P61541 DEXON II 986941
3-0 5X35 1/2 KRUH C-30
BAL
TYC
CH
13887,70
7715
3006 10 90
P61542 DEXON II 987271
1 5X45CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
15329,10
7716
3006 10 90
P61543 DEXON II 987541
3-0 75CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3423,20
7717
3006 10 90
P61544 DEXON II 987742
3-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
8678,20
7718
3006 10 90
P61545 DEXON II 987752
2-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
4752,50
7719
3006 10 90
P61546 DEXON II 987762
0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
4752,50
7720
3006 10 90
P61547 DEXON II 987772
1 7x75 CM
BAL
TYC
CH
4752,50
7721
3006 10 90
P61548 DEXON II 989651
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
9945,20
7722
3006 10 90
P61549 DEXON II 989841
3-0 90CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5780,10
7723
3006 10 90
P61550 DEXON II 990171
1 5X60CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
10665,70
7724
3006 10 90
P61551 DEXON S 700551
2-0 2X67 CM
BAL
TYC
CH
4909,40
7725
3006 10 90
P61552 DEXON S 700561
0 2X67 CM
BAL
TYC
CH
4909,40
7726
3006 10 90
P61553 DEXON S 700631
4-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
2446,90
7727
3006 10 90
P61554 DEXON S 700641
3-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
2446,90
7728
3006 10 90
P61555 DEXON S 700731
4-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
4835,10
7729
3006 10 90
P61556 DEXON S 700741
3-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
4835,10
7730
3006 10 90
P61557 DEXON S 700751
2-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5040,70
7731
3006 10 90
P61558 DEXON S 700761
0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5040,70
7732
3006 10 90
P61559 DEXON S 700771
1 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5040,70
7733
3006 10 90
P61560 DEXON S 700943
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3727,80
7734
3006 10 90
P61561 DEXON S 700953
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3727,80
7735
3006 10 90
P61562 DEXON S 700963
0 150 CM
BAL
TYC
CH
3727,80
15/2003
1413
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7736
3006 10 90
P61563 DEXON S 701131
7737
3006 10 90
7738
7739
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
6637,00
P61564 DEXON S 701141
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
10972,00
3006 10 90
P61565 DEXON S 701151
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
10972,00
3006 10 90
P61566 DEXON S 701161
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
10972,00
7740
3006 10 90
P61567 DEXON S 701173
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
6067,90
7741
3006 10 90
P61568 DEXON S 701183
2 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5432,00
7742
3006 10 90
P61569 DEXON S 701341
3-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
5432,00
7743
3006 10 90
P61570 DEXON S 701351
2-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
6051,90
7744
3006 10 90
P61571 DEXON S 701543
3-0 360 CM
BAL
TYC
CH
4357,20
7745
3006 10 90
P61572 DEXON S 701563
0 360 CM
BAL
TYC
CH
2761,80
7746
3006 10 90
P61573 DEXON S 711431
4-0 67CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
5467,30
7747
3006 10 90
P61574 DEXON S 711441
3-0 67CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
5467,30
7748
3006 10 90
P61575 DEXON S 711531
4-0 67CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
5467,30
7749
3006 10 90
P61576 DEXON S 711541
3-0 67CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
5467,30
7750
3006 10 90
P61577 DEXON S 713151
2-0 67CM 3/8 KRUH TE-3
BAL
TYC
CH
5046,10
7751
3006 10 90
P61578 DEXON S 714261
0 90 CM 3/8 KRUH NE-9
BAL
TYC
CH
5046,10
7752
3006 10 90
P61579 DEXON S 720411
6-0 67CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
5046,10
7753
3006 10 90
P61580 DEXON S 720421
5-0 67CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
2305,70
7754
3006 10 90
P61581 DEXON S 720431
4-0 67CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
3454,00
7755
3006 10 90
P61582 DEXON S 720441
3-0 67CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
4647,00
7756
3006 10 90
P61583 DEXON S 720631
4-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3196,50
7757
3006 10 90
P61584 DEXON S 720641
3-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3619,00
7758
3006 10 90
P61585 DEXON S 720721
5-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
4481,20
7759
3006 10 90
P61586 DEXON S 720731
4-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
3619,00
7760
3006 10 90
P61587 DEXON S 720741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
5776,00
7761
3006 10 90
P61588 DEXON S 721441
3-0 5X75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
10765,90
7762
3006 10 90
P61589 DEXON S 721451
2-0 5X75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
14871,40
7763
3006 10 90
P61590 DEXON S 721621
5-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
6859,90
7764
3006 10 90
P61591 DEXON S 721631
4-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
2443,20
7765
3006 10 90
P61592 DEXON S 721641
3-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
2482,60
7766
3006 10 90
P61593 DEXON S 721731
4-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4085,40
7767
3006 10 90
P61594 DEXON S 721741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4085,40
7768
3006 10 90
P61595 DEXON S 721941
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
14023,60
7769
3006 10 90
P61596 DEXON S 722741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
4959,00
7770
3006 10 90
P61597 DEXON S 722751
2-0 67CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
4959,00
7771
3006 10 90
P61598 DEXON S 722941
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
11560,70
7772
3006 10 90
P61599 DEXON S 723231
4-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2314,30
7773
3006 10 90
P61600 DEXON S 723241
3-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2314,30
7774
3006 10 90
P61601 DEXON S 723251
2-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2314,30
7775
3006 10 90
P61602 DEXON S 723331
4-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3189,60
7776
3006 10 90
P61603 DEXON S 723341
3-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3189,60
7777
3006 10 90
P61604 DEXON S 723351
2-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3189,60
7778
3006 10 90
P61605 DEXON S 723361
0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3189,60
7779
3006 10 90
P61606 DEXON S 723441
3-0 90CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
5816,70
1414
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
7780
3006 10 90
7781
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
P61607 DEXON S 723651
2-0 90CM 1/2 KRUH // R T-5/TS-4
BAL
TYC
CH
13531,30
3006 10 90
P61608 DEXON S 724371
1 5X45CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
13531,30
7782
3006 10 90
P61609 DEXON S 724551
2-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3647,30
7783
3006 10 90
P61610 DEXON S 724561
0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3647,30
7784
3006 10 90
P61611 DEXON S 724571
1 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3647,30
7785
3006 10 90
P61612 DEXON S 724841
3-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3647,30
7786
3006 10 90
P61613 DEXON S 724851
2-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3647,30
7787
3006 10 90
P61614 DEXON S 724861
0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
3647,30
7788
3006 10 90
P61615 DEXON S 725341
3-0 90CM 1/2 KRUH DT-19
BAL
TYC
CH
4625,70
7789
3006 10 90
P61616 DEXON S 725351
2-0 90CM 1/2 KRUH DT-19
BAL
TYC
CH
4625,70
7790
3006 10 90
P61617 DEXON S 725361
0 90CM 1/2 KRUH DT-19
BAL
TYC
CH
4625,70
7791
3006 10 90
P61618 DEXON S 725651
2-0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
2727,70
7792
3006 10 90
P61619 DEXON S 725661
0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
2727,70
7793
3006 10 90
P61620 DEXON S 725741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3189,60
7794
3006 10 90
P61621 DEXON S 725751
2-0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3189,60
7795
3006 10 90
P61622 DEXON S 725761
0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
3189,60
7796
3006 10 90
P61623 DEXON S 725881
2 67CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
3189,60
7797
3006 10 90
P61624 DEXON S 726141
3-0 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
2845,90
7798
3006 10 90
P61625 DEXON S 726151
2-0 75CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
2845,90
7799
3006 10 90
P61626 DEXON S 726741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3026,60
7800
3006 10 90
P61627 DEXON S 726751
2-0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3026,60
7801
3006 10 90
P61628 DEXON S 726761
0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3026,60
7802
3006 10 90
P61629 DEXON S 726771
1 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3026,60
7803
3006 10 90
P61630 DEXON S 726781
2 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
6833,20
7804
3006 10 90
P61631 DEXON S 726951
2-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3548,80
7805
3006 10 90
P61632 DEXON S 726961
0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3548,80
7806
3006 10 90
P61633 DEXON S 726971
1 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
3548,80
7807
3006 10 90
P61634 DEXON S 727241
3-0 135CM 1/2 KRUH T-12, C-9
BAL
TYC
CH
4132,60
7808
3006 10 90
P61635 DEXON S 727651
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
8265,20
7809
3006 10 90
P61636 DEXON S 728451
2-0 67 CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
2752,30
7810
3006 10 90
P61637 DEXON S 728551
2-0 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3554,10
7811
3006 10 90
P61638 DEXON S 728561
0 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3554,10
7812
3006 10 90
P61639 DEXON S 728571
1 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4375,20
7813
3006 10 90
P61640 DEXON S 728581
2 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4375,20
7814
3006 10 90
P61641 DEXON S 728751
2-0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3554,10
7815
3006 10 90
P61642 DEXON S 728761
0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3554,10
7816
3006 10 90
P61643 DEXON S 729561
0 67CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
3611,60
7817
3006 10 90
P61644 DEXON S 730141
3-0 67CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
2790,50
7818
3006 10 90
P61645 DEXON S 730161
0 67CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3554,10
7819
3006 10 90
P61646 DEXON S 730461
0 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3554,10
7820
3006 10 90
P61647 DEXON S 730471
1 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
3554,10
7821
3006 10 90
P61648 DEXON S 730751
2-0 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4057,10
7822
3006 10 90
P61649 DEXON S 730761
0 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4057,10
7823
3006 10 90
P61650 DEXON S 730771
1 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4057,10
15/2003
1415
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7824
3006 10 90
P61651 DEXON S 731473
7825
3006 10 90
7826
7827
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 2X67CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
2702,20
P61652 DEXON S 731483
2 2X67CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
4933,60
3006 10 90
P61653 DEXON S 732281
2 100CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
3550,00
3006 10 90
P61654 DEXON S 740071
1 45CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
3550,00
7828
3006 10 90
P61655 DEXON S 740341
3-0 67CM 5/8 KRUH TT-2
BAL
TYC
CH
3550,00
7829
3006 10 90
P61656 DEXON S 740351
2-0 67CM 5/8 KRUH TT-2
BAL
TYC
CH
3550,00
7830
3006 10 90
P61657 DEXON S 740461
0 67CM 5/8 KRUH TT-3
BAL
TYC
CH
2873,90
7831
3006 10 90
P61658 DEXON S 741161
0 67CM 5/8 KRUH TT-4
BAL
TYC
CH
4063,60
7832
3006 10 90
P61659 DEXON S 741971
1 75CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
6727,70
7833
3006 10 90
P61660 DEXON S 744718
8-0 20CM 3/8 KRUH LE-140-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7834
3006 10 90
P61661 DEXON S 744928
9-0 20CM 3/8 KRUH LE-140-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7835
3006 10 90
P61662 DEXON S 745103
7-0 45CM 3/8 KRUH LE-140-9
BAL
TYC
CH
6859,90
7836
3006 10 90
P61663 DEXON S 745113
6-0 45CM 3/8 KRUH LE-140-11
BAL
TYC
CH
6859,90
7837
3006 10 90
P61664 DEXON S 745118
8-0 45CM 3/8 KRUH LE-140-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7838
3006 10 90
P61665 DEXON S 745418
8-0 20CM 1/2 KRUH L-175-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7839
3006 10 90
P61666 DEXON S 745513
6-0 30CM 1/4 KRUH SLO-110-11
BAL
TYC
CH
6859,90
7840
3006 10 90
P61667 DEXON S 745628
9-0 20CM 3/8 KRUH LE-140-6
BAL
TYC
CH
6859,90
7841
3006 10 90
P61668 DEXON S 745713
6-0 45CM 1/4 KRUH SLO-110-11
BAL
TYC
CH
6859,90
7842
3006 10 90
P61669 DEXON S 745903
7-0 30CM 3/8 KRUH LE-140-9
BAL
TYC
CH
6859,90
7843
3006 10 90
P61670 DEXON S 745918
8-0 30CM 3/8 KRUH LE-140-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7844
3006 10 90
P61671 DEXON S 746103
7-0 30CM 7// 16 LA-160-9
BAL
TYC
CH
6859,90
7845
3006 10 90
P61672 DEXON S 746118
8-0 30CM 7// 16 LA-160-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7846
3006 10 90
P61673 DEXON S 746528
9-0 20CM 7// 16 LA-160-8
BAL
TYC
CH
6859,90
7847
3006 10 90
P61674 DEXON S 750318
7-0 20CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
4959,00
7848
3006 10 90
P61675 DEXON S 750513
6-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5369,60
7849
3006 10 90
P61676 DEXON S 750523
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5369,60
7850
3006 10 90
P61677 DEXON S 750533
4-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5369,60
7851
3006 10 90
P61678 DEXON S 750713
6-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5369,60
7852
3006 10 90
P61679 DEXON S 750723
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5372,50
7853
3006 10 90
P61680 DEXON S 750913
6-0 45CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5372,50
7854
3006 10 90
P61681 DEXON S 751113
6-0 45CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
5369,60
7855
3006 10 90
P61682 DEXON S 751123
5-0 45CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
4959,00
7856
3006 10 90
P61683 DEXON S 751703
7-0 45CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
5451,30
7857
3006 10 90
P61684 DEXON S 751718
8-0 45CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
5451,30
7858
3006 10 90
P61685 DEXON S 751903
7-0 45CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
5451,30
7859
3006 10 90
P61686 DEXON S 752103
7-0 45CM 3/8 KRUH CE-20
BAL
TYC
CH
5451,30
7860
3006 10 90
P61687 DEXON S 752113
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-20
BAL
TYC
CH
5451,30
7861
3006 10 90
P61688 DEXON S 752303
7-0 45CM 3/8 KRUH CE-20
BAL
TYC
CH
5413,50
7862
3006 10 90
P61689 DEXON S 753211
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
8043,90
7863
3006 10 90
P61690 DEXON S 753221
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
8043,90
7864
3006 10 90
P61691 DEXON S 753612
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6812,30
7865
3006 10 90
P61692 DEXON S 753622
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6989,20
7866
3006 10 90
P61693 DEXON S 753623
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-2
BAL
TYC
CH
4132,60
7867
3006 10 90
P61694 DEXON S 753632
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6818,80
1416
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7868
3006 10 90
P61695 DEXON S 753811
7869
3006 10 90
7870
7871
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
6198,90
P61696 DEXON S 753821
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
6198,90
3006 10 90
P61697 DEXON S 753831
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
6198,90
3006 10 90
P61698 DEXON S 754023
5-0 30CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
4290,30
7872
3006 10 90
P61699 DEXON S 754111
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
6198,90
7873
3006 10 90
P61700 DEXON S 754121
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
5868,40
7874
3006 10 90
P61701 DEXON S 754131
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
4785,80
7875
3006 10 90
P61702 DEXON S 755221
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
6281,40
7876
3006 10 90
P61703 DEXON S 758238
10-0 10CM 3/8 KRUH TE-100
BAL
TYC
CH
4605,10
7877
3006 10 90
P61704 DEXON S 760231
4-0 75CM 3/8 KRUH CE-3
BAL
TYC
CH
3906,40
7878
3006 10 90
P61705 DEXON S 760241
3-0 75CM 3/8 KRUH CE-3
BAL
TYC
CH
3906,40
7879
3006 10 90
P61706 DEXON S 760422
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
7388,30
7880
3006 10 90
P61707 DEXON S 760432
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
7388,30
7881
3006 10 90
P61708 DEXON S 760442
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
7388,30
7882
3006 10 90
P61709 DEXON S 760831
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
2850,90
7883
3006 10 90
P61710 DEXON S 760841
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
2850,90
7884
3006 10 90
P61711 DEXON S 760931
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
2850,90
7885
3006 10 90
P61712 DEXON S 760941
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
2850,90
7886
3006 10 90
P61713 DEXON S 761221
5-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4994,80
7887
3006 10 90
P61714 DEXON S 761231
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4132,60
7888
3006 10 90
P61715 DEXON S 761241
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4132,60
7889
3006 10 90
P61716 DEXON S 761321
5-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4994,80
7890
3006 10 90
P61717 DEXON S 761331
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4132,60
7891
3006 10 90
P61718 DEXON S 761341
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4132,60
7892
3006 10 90
P61719 DEXON S 761831
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4132,60
7893
3006 10 90
P61720 DEXON S 761841
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
2728,10
7894
3006 10 90
P61721 DEXON S 761851
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
2728,10
7895
3006 10 90
P61722 DEXON S 761931
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3141,10
7896
3006 10 90
P61723 DEXON S 761941
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3141,10
7897
3006 10 90
P61724 DEXON S 761951
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3141,10
7898
3006 10 90
P61725 DEXON S 762441
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
4959,00
7899
3006 10 90
P61726 DEXON S 762451
2-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
5207,00
7900
3006 10 90
P61727 DEXON S 762641
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
5207,00
7901
3006 10 90
P61728 DEXON S 762651
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
3375,50
7902
3006 10 90
P61729 DEXON S 762661
0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4133,00
7903
3006 10 90
P61730 DEXON S 762741
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4133,00
7904
3006 10 90
P61731 DEXON S 762751
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4133,00
7905
3006 10 90
P61732 DEXON S 762761
0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4133,00
7906
3006 10 90
P61733 DEXON S 762941
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
4515,20
7907
3006 10 90
P61734 DEXON S 762951
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
4515,20
7908
3006 10 90
P61735 DEXON S 770213
6-0 30CM 1/2 KRUH D-1
BAL
TYC
CH
15939,60
7909
3006 10 90
P61736 DEXON S 770223
5-0 30CM 1/2 KRUH D-1
BAL
TYC
CH
6070,80
7910
3006 10 90
P61737 DEXON S 770411
6-0 45CM 1/2 KRUH PR-1
BAL
TYC
CH
6891,90
7911
3006 10 90
P61738 DEXON S 770421
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-1
BAL
TYC
CH
8347,70
15/2003
1417
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7912
3006 10 90
P61739 DEXON S 770431 PR-1
7913
3006 10 90
7914
7915
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 45cm 1/2 KRUH
BAL
TYC
CH
8471,70
P61740 DEXON S 771221
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-2
BAL
TYC
CH
7862,40
3006 10 90
P61741 DEXON S 771231
4-0 45CM 1/2 KRUH PR-2
BAL
TYC
CH
7862,40
3006 10 90
P61742 DEXON S 772221
5-0 67CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
3141,10
7916
3006 10 90
P61743 DEXON S 772231
4-0 67CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
3141,10
7917
3006 10 90
P61744 DEXON S 772331
4-0 67CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
4380,60
7918
3006 10 90
P61745 DEXON S 772821
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
5165,50
7919
3006 10 90
P61746 DEXON S 772831
4-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
5785,50
7920
3006 10 90
P61747 DEXON S 772841
3-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
5785,50
7921
3006 10 90
P61748 DEXON S 773341
3-0 50CM 1/2 KRUH C-30
BAL
TYC
CH
4380,60
7922
3006 10 90
P61749 DEXON S 773541
3-0 50CM 1/2 KRUH C-30
BAL
TYC
CH
4380,60
7923
3006 10 90
P61750 DEXON S 774441
3-0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
2244,10
7924
3006 10 90
P61751 DEXON S 774451
2-0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
2439,50
7925
3006 10 90
P61752 DEXON S 774461
0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
3254,00
7926
3006 10 90
P61753 DEXON S 774471
1 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
3254,00
7927
3006 10 90
P61754 DEXON S 774541
3-0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
2989,60
7928
3006 10 90
P61755 DEXON S 774551
2-0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
2835,30
7929
3006 10 90
P61756 DEXON S 775151
2-0 67CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
2985,90
7930
3006 10 90
P61757 DEXON S 775161
0 67CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
4132,60
7931
3006 10 90
P61758 DEXON S 775171
1 67CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
3107,50
7932
3006 10 90
P61759 DEXON S 775451
2-0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3107,50
7933
3006 10 90
P61760 DEXON S 775461
0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3107,50
7934
3006 10 90
P61761 DEXON S 775471
1 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3107,50
7935
3006 10 90
P61762 DEXON S 775481
2 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3107,50
7936
3006 10 90
P61763 DEXON S 775541
3-0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3230,60
7937
3006 10 90
P61764 DEXON S 775551
2-0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3230,60
7938
3006 10 90
P61765 DEXON S 775561
0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3230,60
7939
3006 10 90
P61766 DEXON S 775571
1 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3230,60
7940
3006 10 90
P61767 DEXON S 775751
2-0 90CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4383,00
7941
3006 10 90
P61768 DEXON S 775761
0 90CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4383,00
7942
3006 10 90
P61769 DEXON S 775771
1 90CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4383,00
7943
3006 10 90
P61770 DEXON S 775951
2-0 67CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4095,70
7944
3006 10 90
P61771 DEXON S 775961
0 67CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4095,70
7945
3006 10 90
P61772 DEXON S 775971
1 67CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4095,70
7946
3006 10 90
P61773 DEXON S 776251
2-0 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3972,50
7947
3006 10 90
P61774 DEXON S 776261
0 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3972,50
7948
3006 10 90
P61775 DEXON S 776271
1 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3972,50
7949
3006 10 90
P61776 DEXON S 776371
1 90CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3972,50
7950
3006 10 90
P61777 DEXON S 776481
2 67CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
4959,00
7951
3006 10 90
P61778 DEXON S 776761
0 67CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
4113,30
7952
3006 10 90
P61779 DEXON S 776771
1 67CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
5043,60
7953
3006 10 90
P61780 DEXON S 778771
1 67CM 1/2 KRUH C-42
BAL
TYC
CH
4959,00
7954
3006 10 90
P61781 DEXON S 790831
4-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5043,60
7955
3006 10 90
P61782 DEXON S 790841
3-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5043,60
1418
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
7956
3006 10 90
P61783 DEXON S 790941
7957
3006 10 90
7958
7959
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5466,50
P61784 MAXON 600111
6-0 75CM 1/2 KRUH TE-37
BAL
TYC
CH
5783,00
3006 10 90
P61785 MAXON 600731
4-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5783,00
3006 10 90
P61786 MAXON 600741
3-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
6808,20
7960
3006 10 90
P61787 MAXON 600751
2-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
6808,20
7961
3006 10 90
P61788 MAXON 600761
0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
6808,20
7962
3006 10 90
P61789 MAXON 603641
3-0 90CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5110,50
7963
3006 10 90
P61790 MAXON 604333
4-0 5X45CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
5083,00
7964
3006 10 90
P61791 MAXON 605731
4-0 75CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
4132,60
7965
3006 10 90
P61792 MAXON 605941
3-0 45CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
4132,60
7966
3006 10 90
P61793 MAXON 606163
0 90CM 1/2 KRUH MT-20
BAL
TYC
CH
2888,60
7967
3006 10 90
P61794 MAXON 606173
1 90CM 1/2 KRUH MT-20
BAL
TYC
CH
2888,60
7968
3006 10 90
P61795 MAXON 606363
0 90 CM 1/2 KRUH MT-25
BAL
TYC
CH
3401,00
7969
3006 10 90
P61796 MAXON 606373
1 90CM 1/2 KRUH MT-25
BAL
TYC
CH
3401,00
7970
3006 10 90
P61797 MAXON 606553
2-0 90CM 1/2 KRUH MT-56
BAL
TYC
CH
3401,00
7971
3006 10 90
P61798 MAXON 606563
0 90CM 1/2 KRUH MT-56
BAL
TYC
CH
3401,00
7972
3006 10 90
P61799 MAXON 606763
0 150CM 1/2 KRUH MT-60
BAL
TYC
CH
3628,40
7973
3006 10 90
P61800 MAXON 606773
1 150CM 1/2 KRUH MT-60
BAL
TYC
CH
4041,50
7974
3006 10 90
P61801 MAXON 607363
0 90CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7975
3006 10 90
P61802 MAXON 607373
1 90CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
4132,60
7976
3006 10 90
P61803 MAXON 607563
0 5X45CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
7716,70
7977
3006 10 90
P61804 MAXON 608573
1 240CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
6895,60
7978
3006 10 90
P61805 MAXON 609563
0 180CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
5986,20
7979
3006 10 90
P61806 MAXON 611511
6-0 45CM 3/8 KRUH T-9
BAL
TYC
CH
7389,10
7980
3006 10 90
P61807 MAXON 611901
7-0 45CM 3/8 KRUH TE-10
BAL
TYC
CH
9934,50
7981
3006 10 90
P61808 MAXON 612111
6-0 45CM 3/8 KRUH TE-1
BAL
TYC
CH
11668,70
7982
3006 10 90
P61809 MAXON 612221
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-330
BAL
TYC
CH
6100,00
7983
3006 10 90
P61810 MAXON 612411
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
9738,70
7984
3006 10 90
P61811 MAXON 612421
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
12130,90
7985
3006 10 90
P61812 MAXON 612701
7-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
12130,90
7986
3006 10 90
P61813 MAXON 612711
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
12130,90
7987
3006 10 90
P61814 MAXON 612721
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
12130,90
7988
3006 10 90
P61815 MAXON 613111
6-0 60CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
7153,40
7989
3006 10 90
P61816 MAXON 613431
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
9675,80
7990
3006 10 90
P61817 MAXON 613901
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
11766,80
7991
3006 10 90
P61818 MAXON 613911
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
11766,80
7992
3006 10 90
P61819 MAXON 614501
7-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
8128,10
7993
3006 10 90
P61820 MAXON 614511
6-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
10180,80
7994
3006 10 90
P61821 MAXON 614701
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
9448,00
7995
3006 10 90
P61822 MAXON 614711
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
9858,50
7996
3006 10 90
P61823 MAXON 614721
5-0 60CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
9448,00
7997
3006 10 90
P61824 MAXON 614921
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
6971,10
7998
3006 10 90
P61825 MAXON 616101
7-0 60CM 1/2 KRUH CV-358
BAL
TYC
CH
10145,50
7999
3006 10 90
P61826 MAXON 616111
6-0 60CM 1/2 KRUH CV-358
BAL
TYC
CH
10145,50
15/2003
1419
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
8000
3006 10 90
P61827 MAXON 616413
8001
3006 10 90
8002
8003
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
6-0 4X75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
12348,10
P61828 MAXON 616513
6-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
15104,60
3006 10 90
P61829 MAXON 616523
5-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
15104,60
3006 10 90
P61830 MAXON 616703
7-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
15104,60
8004
3006 10 90
P61831 MAXON 617131
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
6805,30
8005
3006 10 90
P61832 MAXON 620721
5-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
4145,30
8006
3006 10 90
P61833 MAXON 620731
4-0 67CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
4145,30
8007
3006 10 90
P61834 MAXON 621121
5-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
4253,70
8008
3006 10 90
P61835 MAXON 621311
6-0 75CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
4253,70
8009
3006 10 90
P61836 MAXON 621321
5-0 75CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
4253,70
8010
3006 10 90
P61837 MAXON 621331
4-0 75CM 1/2 KRUH T-30
BAL
TYC
CH
4253,70
8011
3006 10 90
P61838 MAXON 621721
5-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4145,30
8012
3006 10 90
P61839 MAXON 621731
4-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4145,30
8013
3006 10 90
P61840 MAXON 621741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4145,30
8014
3006 10 90
P61841 MAXON 621933
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5617,20
8015
3006 10 90
P61842 MAXON 621943
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5617,20
8016
3006 10 90
P61843 MAXON 622121
5-0 90CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4807,10
8017
3006 10 90
P61844 MAXON 622131
4-0 90CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4807,10
8018
3006 10 90
P61845 MAXON 622341
3-0 90CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
5617,20
8019
3006 10 90
P61846 MAXON 622933
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
5666,40
8020
3006 10 90
P61847 MAXON 622943
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
5666,40
8021
3006 10 90
P61848 MAXON 622953
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
6004,70
8022
3006 10 90
P61849 MAXON 623331
4-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3835,80
8023
3006 10 90
P61850 MAXON 623341
3-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3835,80
8024
3006 10 90
P61851 MAXON 623351
2-0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3835,80
8025
3006 10 90
P61852 MAXON 623361
0 67CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4313,20
8026
3006 10 90
P61853 MAXON 623531
4-0 90CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4567,00
8027
3006 10 90
P61854 MAXON 623541
3-0 90CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4567,00
8028
3006 10 90
P61855 MAXON 623741
3-0 75CM ROVNÁ TS-9
BAL
TYC
CH
5163,50
8029
3006 10 90
P61856 MAXON 624541
3-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4317,80
8030
3006 10 90
P61857 MAXON 624551
2-0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4317,80
8031
3006 10 90
P61858 MAXON 624561
0 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4489,80
8032
3006 10 90
P61859 MAXON 624571
1 67CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4616,60
8033
3006 10 90
P61860 MAXON 624961
0 67CM 1/2 KRUH T-40
BAL
TYC
CH
4489,80
8034
3006 10 90
P61861 MAXON 625741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
4489,80
8035
3006 10 90
P61862 MAXON 625751
2-0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
4489,80
8036
3006 10 90
P61863 MAXON 625761
0 67CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
4489,80
8037
3006 10 90
P61864 MAXON 626131
4-0 67CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
4500,00
8038
3006 10 90
P61865 MAXON 626141
3-0 67CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
4500,00
8039
3006 10 90
P61866 MAXON 626151
2-0 67CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
4500,00
8040
3006 10 90
P61867 MAXON 626161
0 67CM 1/2 KRUH T-15
BAL
TYC
CH
4489,80
8041
3006 10 90
P61868 MAXON 626363
0 5X45CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
5962,40
8042
3006 10 90
P61869 MAXON 626741
3-0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4750,50
8043
3006 10 90
P61870 MAXON 626751
2-0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4750,50
1420
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
8044
3006 10 90
P61871 MAXON 626761
8045
3006 10 90
8046
8047
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4750,50
P61872 MAXON 626771
1 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4750,50
3006 10 90
P61873 MAXON 626941
3-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4286,10
3006 10 90
P61874 MAXON 626951
2-0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4915,90
8048
3006 10 90
P61875 MAXON 626961
0 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4915,90
8049
3006 10 90
P61876 MAXON 626971
1 90CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4915,90
8050
3006 10 90
P61877 MAXON 627553
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
6193,60
8051
3006 10 90
P61878 MAXON 627563
0 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
6193,60
8052
3006 10 90
P61879 MAXON 627573
1 5X45CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
6193,60
8053
3006 10 90
P61880 MAXON 627751
2-0 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
6194,80
8054
3006 10 90
P61881 MAXON 627761
0 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
6194,80
8055
3006 10 90
P61882 MAXON 627771
1 90CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
7040,50
8056
3006 10 90
P61883 MAXON 628331
4-0 60CM SKI
BAL
TYC
CH
5053,10
8057
3006 10 90
P61884 MAXON 628551
2-0 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4748,00
8058
3006 10 90
P61885 MAXON 628561
0 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4748,00
8059
3006 10 90
P61886 MAXON 628571
1 67CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
5170,90
8060
3006 10 90
P61887 MAXON 628751
2-0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4829,30
8061
3006 10 90
P61888 MAXON 628761
0 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4829,30
8062
3006 10 90
P61889 MAXON 628771
1 90CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4911,40
8063
3006 10 90
P61890 MAXON 628963
0 200CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4057,50
8064
3006 10 90
P61891 MAXON 629163
0 5X45CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
6791,30
8065
3006 10 90
P61892 MAXON 629173
1 5X45CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
6791,30
8066
3006 10 90
P61893 MAXON 629571
1 90CM 1/2 KRUH DT-20
BAL
TYC
CH
7190,40
8067
3006 10 90
P61894 MAXON 630761
0 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
5292,00
8068
3006 10 90
P61895 MAXON 630771
1 90CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
5714,90
8069
3006 10 90
P61896 MAXON 631371
1 67CM 1/2 KRUH T-29
BAL
TYC
CH
4580,50
8070
3006 10 90
P61897 MAXON 631572
1 2X67CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
11346,40
8071
3006 10 90
P61898 MAXON 631962
0 150CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
5597,00
8072
3006 10 90
P61899 MAXON 631972
1 150CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
5597,00
8073
3006 10 90
P61900 MAXON 632271
1 100CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
4580,50
8074
3006 10 90
P61901 MAXON 632563
0 150CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3126,30
8075
3006 10 90
P61902 MAXON 632573
1 150CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
3454,80
8076
3006 10 90
P61903 MAXON 632763
0 150CM 1/2 KRUH T-23
BAL
TYC
CH
3126,30
8077
3006 10 90
P61904 MAXON 632773
1 150CM 1/2 KRUH T-23
BAL
TYC
CH
3846,00
8078
3006 10 90
P61905 MAXON 632973
1 300CM 1/2 KRUH T-23
BAL
TYC
CH
5804,80
8079
3006 10 90
P61906 MAXON 633961
0 90 CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
5381,90
8080
3006 10 90
P61907 MAXON 633971
1 90CM 1/2 KRUH T-56
BAL
TYC
CH
5381,90
8081
3006 10 90
P61908 MAXON 634363
0 240CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
4974,20
8082
3006 10 90
P61909 MAXON 634963
0 150CM 5/8 KRUH 5-65
BAL
TYC
CH
4213,10
8083
3006 10 90
P61910 MAXON 634973
1 150CM 5/8 KRUH 5-65
BAL
TYC
CH
4213,10
8084
3006 10 90
P61911 MAXON 637773
1 300CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
5763,30
8085
3006 10 90
P61912 MAXON 637973
1 300CM 1/2 KRUH T-23
BAL
TYC
CH
5763,30
8086
3006 10 90
P61913 MAXON 639053
2-0 67CM ROVNá CS-10
BAL
TYC
CH
8374,80
8087
3006 10 90
P61914 MAXON 641971
1 75CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
6285,10
15/2003
1421
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
8088
3006 10 90
P61915 MAXON 643531
8089
3006 10 90
8090
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 45CM ROVNÁ (DN) TS-20
BAL
TYC
CH
4758,70
P61916 MAXON 643541
3-0 45CM ROVNÁ (DN) TS-20
BAL
TYC
CH
5181,60
3006 10 90
P61917 MAXON 644158
0 100CM 1/2 KRUH 4-41
BAL
TYC
CH
6027,30
8091
3006 10 90
P61918 MAXON 645131
4-0 30CM ROVNÁ TS-20
BAL
TYC
CH
4758,70
8092
3006 10 90
P61919 MAXON 645561
0 45CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
4633,90
8093
3006 10 90
P61920 MAXON 645651
2-0 67CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
4484,00
8094
3006 10 90
P61921 MAXON 645661
0 67CM 5/8 KRUH TT-20
BAL
TYC
CH
4484,00
8095
3006 10 90
P61922 MAXON 646141
3-0 30CM SKI TH-2
BAL
TYC
CH
5597,90
8096
3006 10 90
P61923 MAXON 646331
4-0 120CM SKI TH-2
BAL
TYC
CH
4649,10
8097
3006 10 90
P61924 MAXON 646341
3-0 120CM SKI TH-2
BAL
TYC
CH
5022,30
8098
3006 10 90
P61925 MAXON 646531
4-0 30CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
4205,70
8099
3006 10 90
P61926 MAXON 646541
3-0 30CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
4205,70
8100
3006 10 90
P61927 MAXON 653211
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
7623,10
8101
3006 10 90
P61928 MAXON 653221
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
7623,10
8102
3006 10 90
P61929 MAXON 653611
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-2
BAL
TYC
CH
7876,80
8103
3006 10 90
P61930 MAXON 653622
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
7997,50
8104
3006 10 90
P61931 MAXON 653632
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6306,10
8105
3006 10 90
P61932 MAXON 653921
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-2
BAL
TYC
CH
7151,80
8106
3006 10 90
P61933 MAXON 655221
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
7490,10
8107
3006 10 90
P61934 MAXON 655231
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
7490,10
8108
3006 10 90
P61935 MAXON 659958
0 150CM 5/8 KRUH 5-99
BAL
TYC
CH
4982,40
8109
3006 10 90
P61936 MAXON 659959
1 100CM 5/8 KRUH 5-99
BAL
TYC
CH
4842,00
8110
3006 10 90
P61937 MAXON 660442
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-306
BAL
TYC
CH
7130,80
8111
3006 10 90
P61938 MAXON 660521
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
4208,10
8112
3006 10 90
P61939 MAXON 660531
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
4208,10
8113
3006 10 90
P61940 MAXON 660821
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4008,20
8114
3006 10 90
P61941 MAXON 660831
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4008,20
8115
3006 10 90
P61942 MAXON 660841
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4008,20
8116
3006 10 90
P61943 MAXON 661741
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4208,10
8117
3006 10 90
P61944 MAXON 661751
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4208,10
8118
3006 10 90
P61945 MAXON 661831
4-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4388,00
8119
3006 10 90
P61946 MAXON 661841
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4388,40
8120
3006 10 90
P61947 MAXON 661851
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4388,40
8121
3006 10 90
P61948 MAXON 662431
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
5625,40
8122
3006 10 90
P61949 MAXON 662441
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-7
BAL
TYC
CH
5625,40
8123
3006 10 90
P61950 MAXON 662451
2-0 45CM 3/8 KRUH PRE-8
BAL
TYC
CH
6865,20
8124
3006 10 90
P61951 MAXON 662641
3-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4070,60
8125
3006 10 90
P61952 MAXON 662651
2-0 67CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4070,60
8126
3006 10 90
P61953 MAXON 662661
0 75CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4070,60
8127
3006 10 90
P61954 MAXON 663231
4-0 75CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
5547,40
8128
3006 10 90
P61955 MAXON 663241
4-0 75CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
6816,00
1422
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col. sadzobník
Kód
Názov
8129
3006 10 90
P61956 MAXON 663431
8130
3006 10 90
8131
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 75CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
7795,50
P61957 MAXON 663441
3-0 75CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
7795,50
3006 10 90
P61958 MAXON 663821
4-0 75CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3379,20
8132
3006 10 90
P61959 MAXON 663931
4-0 75CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3379,20
8133
3006 10 90
P61960 MAXON 663941
3-0 75CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
4074,70
8134
3006 10 90
P61961 MAXON 664141
3-0 75CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4219,20
8135
3006 10 90
P61962 MAXON 664151
2-0 75CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
4219,20
8136
3006 10 90
P61963 MAXON 670411
6-0 45CM 1/2 KRUH PR-1
BAL
TYC
CH
8215,50
8137
3006 10 90
P61964 MAXON 672821
5-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
6336,00
8138
3006 10 90
P61965 MAXON 672831
4-0 45CM 1/2 KRUH PR-4
BAL
TYC
CH
6336,00
8139
3006 10 90
P61966 MAXON 674441
3-0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
5028,00
8140
3006 10 90
P61967 MAXON 674451
2-0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
5028,00
8141
3006 10 90
P61968 MAXON 674461
0 67CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
5028,00
8142
3006 10 90
P61969 MAXON 675161
0 67CM 1/2 KRUH C-40
BAL
TYC
CH
4677,00
8143
3006 10 90
P61970 MAXON 675541
3-0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4263,60
8144
3006 10 90
P61971 MAXON 675551
2-0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4809,60
8145
3006 10 90
P61972 MAXON 675561
0 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
5232,50
8146
3006 10 90
P61973 MAXON 675571
1 67CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
5232,50
8147
3006 10 90
P61974 MAXON 675663
0 150CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
3787,30
8148
3006 10 90
P61975 MAXON 676971
1 90CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
6262,90
8149
3006 10 90
P61976 MAXON 678761
0 67CM 1/2 KRUH C-42
BAL
TYC
CH
4994,30
8150
3006 10 90
P61977 MAXON 678771
1 75CM 1/2 KRUH C-42
BAL
TYC
CH
6854,10
8151
3006 10 90
P61978 MAXON 690331
4-0 67CM ROVNÁ CS-3
BAL
TYC
CH
4723,00
8152
3006 10 90
P61979 MAXON 690341
3-0 67CM ROVNÁ CS-3
BAL
TYC
CH
4723,00
8153
3006 10 90
P61980 MAXON 690831
4-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
4723,00
8154
3006 10 90
P61981 MAXON 690841
3-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
4723,00
8155
3006 10 90
P61982 MAXON 690851
2-0 67CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
4723,00
8156
3006 10 90
P61983 POLYSORB CL10MG
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8157
3006 10 90
P61984 POLYSORB CL11MG
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8158
3006 10 90
P61985 POLYSORB CL12MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8159
3006 10 90
P61986 POLYSORB CL13MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8160
3006 10 90
P61987 POLYSORB CL14MG
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8161
3006 10 90
P61988 POLYSORB CL15MG
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8162
3006 10 90
P61989 POLYSORB CL16MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
6309,70
8163
3006 10 90
P61990 POLYSORB CL17MG
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
6309,70
8164
3006 10 90
P61991 POLYSORB CL200M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8165
3006 10 90
P61992 POLYSORB CL201M
1 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8166
3006 10 90
P61993 POLYSORB CL202M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
6716,60
8167
3006 10 90
P61994 POLYSORB CL20MG
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
7519,20
8168
3006 10 90
P61995 POLYSORB CL219
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
8497,60
8169
3006 10 90
P61996 POLYSORB CL21MG
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
8497,60
8170
3006 10 90
P61997 POLYSORB CL220
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7956,90
8171
3006 10 90
P61998 POLYSORB CL22MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
7956,90
15/2003
1423
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8172
3006 10 90
P61999 POLYSORB CL232
8173
3006 10 90
8174
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
6914,10
P62000 POLYSORB CL239
1 90CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
6450,60
3006 10 90
P62001 POLYSORB CL240M
0 5X45CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
6450,60
8175
3006 10 90
P62002 POLYSORB CL250M
0 5X45CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
6450,60
8176
3006 10 90
P62003 POLYSORB CL259
2-0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
5393,80
8177
3006 10 90
P62004 POLYSORB CL260
0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
5393,80
8178
3006 10 90
P62005 POLYSORB CL270
2 90CM 1/2 KRUH BGS-27
BAL
TYC
CH
5523,50
8179
3006 10 90
P62006 POLYSORB CL271
1 90CM 1/2 KRUH BGS-27
BAL
TYC
CH
5523,50
8180
3006 10 90
P62007 POLYSORB CL30MG
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5523,50
8181
3006 10 90
P62008 POLYSORB CL31MG
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5523,50
8182
3006 10 90
P62009 POLYSORB CL330
0 90CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5716,50
8183
3006 10 90
P62010 POLYSORB CL331
1 90CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
6296,20
8184
3006 10 90
P62011 POLYSORB CL35MG
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6296,20
8185
3006 10 90
P62012 POLYSORB CL36MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6296,20
8186
3006 10 90
P62013 POLYSORB CL4M
2-0 5X75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
8021,30
8187
3006 10 90
P62014 POLYSORB CL50MG
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
8514,00
8188
3006 10 90
P62015 POLYSORB CL510
3-0 75CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
6643,50
8189
3006 10 90
P62016 POLYSORB CL511
2-0 75CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
6604,90
8190
3006 10 90
P62017 POLYSORB CL516
1 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
8304,60
8191
3006 10 90
P62018 POLYSORB CL517
2 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
8304,60
8192
3006 10 90
P62019 POLYSORB CL52
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-27
BAL
TYC
CH
5054,70
8193
3006 10 90
P62020 POLYSORB CL526
2-0 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
6952,70
8194
3006 10 90
P62021 POLYSORB CL527
0 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
6952,70
8195
3006 10 90
P62022 POLYSORB CL528
1 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
6952,70
8196
3006 10 90
P62023 POLYSORB CL52MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
6952,70
8197
3006 10 90
P62024 POLYSORB CL53
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-27
BAL
TYC
CH
3759,40
8198
3006 10 90
P62025 POLYSORB CL533
2 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
6614,80
8199
3006 10 90
P62026 POLYSORB CL534
0 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
6614,80
8200
3006 10 90
P62027 POLYSORB CL535
1 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
6614,80
8201
3006 10 90
P62028 POLYSORB CL536
2-0 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
6991,30
8202
3006 10 90
P62029 POLYSORB CL537
0 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
6991,30
8203
3006 10 90
P62030 POLYSORB CL538
1 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
6991,30
8204
3006 10 90
P62031 POLYSORB CL53MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
7879,70
8205
3006 10 90
P62032 POLYSORB CL542
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5393,80
8206
3006 10 90
P62033 POLYSORB CL543
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5393,80
8207
3006 10 90
P62034 POLYSORB CL544
0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5393,80
8208
3006 10 90
P62035 POLYSORB CL545
1 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5393,80
8209
3006 10 90
P62036 POLYSORB CL54MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
7454,80
8210
3006 10 90
P62037 POLYSORB CL552
2 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
7493,40
8211
3006 10 90
P62038 POLYSORB CL554
0 75CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
7377,60
8212
3006 10 90
P62039 POLYSORB CL555
1 75CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
7377,60
8213
3006 10 90
P62040 POLYSORB CL55MG
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
6884,90
1424
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8214
3006 10 90
P62041 POLYSORB CL568
8215
3006 10 90
8216
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 75CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
7300,40
P62042 POLYSORB CL569
1 75CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
7300,40
3006 10 90
P62043 POLYSORB CL56MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
6807,70
8217
3006 10 90
P62044 POLYSORB CL57MG
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
6807,70
8218
3006 10 90
P62045 POLYSORB CL581
1 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
6798,30
8219
3006 10 90
P62046 POLYSORB CL58MG
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
6798,30
8220
3006 10 90
P62047 POLYSORB CL595
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
6218,60
8221
3006 10 90
P62048 POLYSORB CL596
0 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
6218,60
8222
3006 10 90
P62049 POLYSORB CL597
1 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
6798,30
8223
3006 10 90
P62050 POLYSORB CL5M
0 5X75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6968,70
8224
3006 10 90
P62051 POLYSORB CL602
0 75CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
6141,40
8225
3006 10 90
P62052 POLYSORB CL603
2-0 75CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
6141,40
8226
3006 10 90
P62053 POLYSORB CL60M
1 5X75CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
10176,70
8227
3006 10 90
P62054 POLYSORB CL61MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
10176,70
8228
3006 10 90
P62055 POLYSORB CL62
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
3785,30
8229
3006 10 90
P62056 POLYSORB CL623M
2 5X45CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
3605,00
8230
3006 10 90
P62057 POLYSORB CL63
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
3588,20
8231
3006 10 90
P62058 POLYSORB CL633M
2 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
3785,30
8232
3006 10 90
P62059 POLYSORB CL649M
2 5X45CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
4954,90
8233
3006 10 90
P62060 POLYSORB CL64M
1 5X75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
9339,60
8234
3006 10 90
P62061 POLYSORB CL64MG
2 5X75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
4757,90
8235
3006 10 90
P62062 POLYSORB CL659M
2 5X75CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
5398,30
8236
3006 10 90
P62063 POLYSORB CL665M
2 5X75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
4954,90
8237
3006 10 90
P62064 POLYSORB CL695
3-0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
4954,90
8238
3006 10 90
P62065 POLYSORB CL69MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
7785,30
8239
3006 10 90
P62066 POLYSORB CL6M
1 5X75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
7785,30
8240
3006 10 90
P62067 POLYSORB CL70MG
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
7785,30
8241
3006 10 90
P62068 POLYSORB CL71M
0 5X75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
7785,30
8242
3006 10 90
P62069 POLYSORB CL71MG
0 5X75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
7785,30
8243
3006 10 90
P62070 POLYSORB CL74MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
7785,30
8244
3006 10 90
P62071 POLYSORB CL75MG
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
7785,30
8245
3006 10 90
P62072 POLYSORB CL76MG
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
7785,30
8246
3006 10 90
P62073 POLYSORB CL77MG
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
7785,30
8247
3006 10 90
P62074 POLYSORB CL800
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5393,80
8248
3006 10 90
P62075 POLYSORB CL801
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5393,80
8249
3006 10 90
P62076 POLYSORB CL801MG
0 5X75CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
6106,10
8250
3006 10 90
P62077 POLYSORB CL802
0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5088,40
8251
3006 10 90
P62078 POLYSORB CL802MG
2-0 5X75CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
7311,10
8252
3006 10 90
P62079 POLYSORB CL803
1 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5088,40
8253
3006 10 90
P62080 POLYSORB CL804
0 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
5088,40
8254
3006 10 90
P62081 POLYSORB CL805
1 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
5088,40
8255
3006 10 90
P62082 POLYSORB CL809
4-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
15/2003
1425
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8256
3006 10 90
P62083 POLYSORB CL80MG
8257
3006 10 90
8258
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
7440,40
P62084 POLYSORB CL810
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5214,40
3006 10 90
P62085 POLYSORB CL811
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5214,40
8259
3006 10 90
P62086 POLYSORB CL812
0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5214,40
8260
3006 10 90
P62087 POLYSORB CL813
1 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5214,40
8261
3006 10 90
P62088 POLYSORB CL814
2 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6199,70
8262
3006 10 90
P62089 POLYSORB CL815
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5832,70
8263
3006 10 90
P62090 POLYSORB CL816
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5597,40
8264
3006 10 90
P62091 POLYSORB CL817
0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5597,40
8265
3006 10 90
P62092 POLYSORB CL818
1 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5597,40
8266
3006 10 90
P62093 POLYSORB CL81MG
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
7064,70
8267
3006 10 90
P62094 POLYSORB CL823
2-0 75CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
5088,40
8268
3006 10 90
P62095 POLYSORB CL824
1 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
5819,60
8269
3006 10 90
P62096 POLYSORB CL824L
1 120CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
6695,30
8270
3006 10 90
P62097 POLYSORB CL825
2 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
5999,80
8271
3006 10 90
P62098 POLYSORB CL828
1 75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
5999,80
8272
3006 10 90
P62099 POLYSORB CL829
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5214,40
8273
3006 10 90
P62100 POLYSORB CL82MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
7370,20
8274
3006 10 90
P62101 POLYSORB CL830
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5088,40
8275
3006 10 90
P62102 POLYSORB CL831
0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5088,40
8276
3006 10 90
P62103 POLYSORB CL832
1 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5088,40
8277
3006 10 90
P62104 POLYSORB CL833
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
6257,20
8278
3006 10 90
P62105 POLYSORB CL834L
1 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
7493,40
8279
3006 10 90
P62106 POLYSORB CL835L
2 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
7493,40
8280
3006 10 90
P62107 POLYSORB CL836
3-0 75CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7866,10
8281
3006 10 90
P62108 POLYSORB CL837
2-0 75CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7866,10
8282
3006 10 90
P62109 POLYSORB CL838
0 75CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7866,10
8283
3006 10 90
P62110 POLYSORB CL839
1 75CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
8690,90
8284
3006 10 90
P62111 POLYSORB CL840
1 75CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
8574,80
8285
3006 10 90
P62112 POLYSORB CL841
2 75CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
8574,80
8286
3006 10 90
P62113 POLYSORB CL842
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5175,80
8287
3006 10 90
P62114 POLYSORB CL843
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5175,80
8288
3006 10 90
P62115 POLYSORB CL844
0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5175,80
8289
3006 10 90
P62116 POLYSORB CL845
1 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5175,80
8290
3006 10 90
P62117 POLYSORB CL853
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5562,10
8291
3006 10 90
P62118 POLYSORB CL854
0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5562,10
8292
3006 10 90
P62119 POLYSORB CL855
1 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5562,10
8293
3006 10 90
P62120 POLYSORB CL862
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5759,20
8294
3006 10 90
P62121 POLYSORB CL863
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5759,20
8295
3006 10 90
P62122 POLYSORB CL864
0 75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5759,20
8296
3006 10 90
P62123 POLYSORB CL865
1 75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5759,20
8297
3006 10 90
P62124 POLYSORB CL867
1 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
5832,70
1426
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8298
3006 10 90
P62125 POLYSORB CL868
8299
3006 10 90
8300
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
5832,70
P62126 POLYSORB CL869
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
5832,70
3006 10 90
P62127 POLYSORB CL86MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
6226,80
8301
3006 10 90
P62128 POLYSORB CL870
0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
5088,40
8302
3006 10 90
P62129 POLYSORB CL871
1 75CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
5088,40
8303
3006 10 90
P62130 POLYSORB CL87MG
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
5699,30
8304
3006 10 90
P62131 POLYSORB CL880
2 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
5342,90
8305
3006 10 90
P62132 POLYSORB CL882
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5342,90
8306
3006 10 90
P62133 POLYSORB CL883
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5342,90
8307
3006 10 90
P62134 POLYSORB CL884
0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5342,90
8308
3006 10 90
P62135 POLYSORB CL885
1 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
5342,90
8309
3006 10 90
P62136 POLYSORB CL885M
1 5X75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
7373,50
8310
3006 10 90
P62137 POLYSORB CL886M
0 5X75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
7373,50
8311
3006 10 90
P62138 POLYSORB CL892
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-23
BAL
TYC
CH
5342,90
8312
3006 10 90
P62139 POLYSORB CL893
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-23
BAL
TYC
CH
5342,90
8313
3006 10 90
P62140 POLYSORB CL894
0 75CM 1/2 KRUH GS-23
BAL
TYC
CH
5342,90
8314
3006 10 90
P62141 POLYSORB CL896
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-23
BAL
TYC
CH
5342,90
8315
3006 10 90
P62142 POLYSORB CL89MG
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
8141,60
8316
3006 10 90
P62143 POLYSORB CL8MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5342,90
8317
3006 10 90
P62144 POLYSORB CL903
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8318
3006 10 90
P62145 POLYSORB CL904
0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8319
3006 10 90
P62146 POLYSORB CL905
1 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8320
3006 10 90
P62147 POLYSORB CL906
2 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8321
3006 10 90
P62148 POLYSORB CL911
2 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5948,50
8322
3006 10 90
P62149 POLYSORB CL912
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5088,40
8323
3006 10 90
P62150 POLYSORB CL913
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5088,40
8324
3006 10 90
P62151 POLYSORB CL914
0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5088,40
8325
3006 10 90
P62152 POLYSORB CL915
1 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5088,40
8326
3006 10 90
P62153 POLYSORB CL916
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5597,40
8327
3006 10 90
P62154 POLYSORB CL917
0 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5597,40
8328
3006 10 90
P62155 POLYSORB CL918
1 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5597,40
8329
3006 10 90
P62156 POLYSORB CL919
2 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
7123,90
8330
3006 10 90
P62157 POLYSORB CL921
4-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5597,40
8331
3006 10 90
P62158 POLYSORB CL922
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5597,40
8332
3006 10 90
P62159 POLYSORB CL923
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5597,40
8333
3006 10 90
P62160 POLYSORB CL924
0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5597,40
8334
3006 10 90
P62161 POLYSORB CL925
1 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5597,40
8335
3006 10 90
P62162 POLYSORB CL926
2 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6106,10
8336
3006 10 90
P62163 POLYSORB CL927
0 90CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
6682,10
8337
3006 10 90
P62164 POLYSORB CL928
1 90CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
6682,10
8338
3006 10 90
P62165 POLYSORB CL929
2 90CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
7464,60
8339
3006 10 90
P62166 POLYSORB CL930
2-0 75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
15/2003
1427
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8340
3006 10 90
P62167 POLYSORB CL931
8341
3006 10 90
8342
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
P62168 POLYSORB CL932
1 75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
3006 10 90
P62169 POLYSORB CL933
0 90CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
5088,40
8343
3006 10 90
P62170 POLYSORB CL936
1 90CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
5699,30
8344
3006 10 90
P62171 POLYSORB CL937
2 90CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
7022,10
8345
3006 10 90
P62172 POLYSORB CL939
2 90CM 1/2 KRUH GS-13
BAL
TYC
CH
7022,10
8346
3006 10 90
P62173 POLYSORB CL941
2 90CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
8690,90
8347
3006 10 90
P62174 POLYSORB CL942
3-0 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7609,10
8348
3006 10 90
P62175 POLYSORB CL943
2-0 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7609,10
8349
3006 10 90
P62176 POLYSORB CL944
0 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7609,10
8350
3006 10 90
P62177 POLYSORB CL945
1 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7609,10
8351
3006 10 90
P62178 POLYSORB CL946
2-0 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7609,10
8352
3006 10 90
P62179 POLYSORB CL947
3-0 90CM 1/2 KRUH KV-34
BAL
TYC
CH
7609,10
8353
3006 10 90
P62180 POLYSORB CL948
0 90CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8354
3006 10 90
P62181 POLYSORB CL949
1 90CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8355
3006 10 90
P62182 POLYSORB CL950
0 90CM 1/2 KRUH BGS-24
BAL
TYC
CH
5948,50
8356
3006 10 90
P62183 POLYSORB CL951
1 90CM 1/2 KRUH BGS-24
BAL
TYC
CH
5948,50
8357
3006 10 90
P62184 POLYSORB CL952
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8358
3006 10 90
P62185 POLYSORB CL953
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8359
3006 10 90
P62186 POLYSORB CL954
0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8360
3006 10 90
P62187 POLYSORB CL955
1 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8361
3006 10 90
P62188 POLYSORB CL956
2-0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8362
3006 10 90
P62189 POLYSORB CL957
0 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8363
3006 10 90
P62190 POLYSORB CL958
1 90CM 1/2 KRUH BGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8364
3006 10 90
P62191 POLYSORB CL961
4-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8365
3006 10 90
P62192 POLYSORB CL962
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5186,90
8366
3006 10 90
P62193 POLYSORB CL963
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5186,90
8367
3006 10 90
P62194 POLYSORB CL964
0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5186,90
8368
3006 10 90
P62195 POLYSORB CL965
1 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5186,90
8369
3006 10 90
P62196 POLYSORB CL968
1 90CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
6172,20
8370
3006 10 90
P62197 POLYSORB CL970
2-0 90CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8371
3006 10 90
P62198 POLYSORB CL971
0 90CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
5088,40
8372
3006 10 90
P62199 POLYSORB CL972
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5581,00
8373
3006 10 90
P62200 POLYSORB CL973
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5581,00
8374
3006 10 90
P62201 POLYSORB CL974
0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6106,10
8375
3006 10 90
P62202 POLYSORB CL975
1 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6106,10
8376
3006 10 90
P62203 POLYSORB CL976
3-0 150CM 3/8, 1/2 KRUH C-16, GS-24
BAL
TYC
CH
8803,00
8377
3006 10 90
P62204 POLYSORB CL977
2-0 150CM 3/8, 1/2 KRUH, C-16, GS-24
BAL
TYC
CH
8803,00
8378
3006 10 90
P62205 POLYSORB CL982
3-0 150CM 1/2 KRUH GS-11, GS-21
BAL
TYC
CH
8294,30
8379
3006 10 90
P62206 POLYSORB CL990
3-0 150CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
8294,30
8380
3006 10 90
P62207 POLYSORB CL991
2-0 150CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
8294,30
8381
3006 10 90
P62208 POLYSORB CL992
2-0 135CM 1/2 KRUH GS-11, GS-21
BAL
TYC
CH
9871,70
1428
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8382
3006 10 90
P62209 POLYSORB CL9MG
8383
3006 10 90
8384
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5273,50
P62210 POLYSORB CLS812
0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10200,10
3006 10 90
P62211 POLYSORB CLS842
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10200,10
8385
3006 10 90
P62212 POLYSORB CLS843
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10200,10
8386
3006 10 90
P62213 POLYSORB CLS844
0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10200,10
8387
3006 10 90
P62214 POLYSORB CLS954
0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
10200,10
8388
3006 10 90
P62215 POLYSORB CLS955
1 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5766,20
8389
3006 10 90
P62216 POLYSORB EL21L
0 53CM LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
5205,40
8390
3006 10 90
P62217 POLYSORB EL22L
2-0 53CM LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
4396,60
8391
3006 10 90
P62218 POLYSORB EL22LN
2-0 53CM LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
4396,60
8392
3006 10 90
P62219 POLYSORB EL23L
0 53CM LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
4396,60
8393
3006 10 90
P62220 POLYSORB EL23LN
0 53CM LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
4396,60
8394
3006 10 90
P62221 POLYSORB EL401
3-0 18CM ROVNÁ EST
BAL
TYC
CH
6274,00
8395
3006 10 90
P62222 POLYSORB EL402
4-0 18CM ROVNÁ EST
BAL
TYC
CH
6274,00
8396
3006 10 90
P62223 POLYSORB EL406
3-0 18CM 1/2 KRUH EV-23
BAL
TYC
CH
5765,40
8397
3006 10 90
P62224 POLYSORB EL407
4-0 18CM 1/2 KRUH EV-23
BAL
TYC
CH
5765,40
8398
3006 10 90
P62225 POLYSORB EL40L
3-0 20CM ROVNÁ EST
BAL
TYC
CH
9057,60
8399
3006 10 90
P62226 POLYSORB EL410
3-0 18CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
6274,00
8400
3006 10 90
P62227 POLYSORB EL411
4-0 18CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
6274,00
8401
3006 10 90
P62228 POLYSORB EL415
3-0 18CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
6152,10
8402
3006 10 90
P62229 POLYSORB EL416
4-0 18CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
6152,10
8403
3006 10 90
P62230 POLYSORB EL417
5-0 18CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
6152,10
8404
3006 10 90
P62231 POLYSORB EL41L
4-0 20CM ROVNá EST
BAL
TYC
CH
9077,70
8405
3006 10 90
P62232 POLYSORB EL420
4-0 120CM ROVNá EKS
BAL
TYC
CH
7953,20
8406
3006 10 90
P62233 POLYSORB EL430
3-0 120CM 1/2 KRUH EV-23
BAL
TYC
CH
5749,80
8407
3006 10 90
P62234 POLYSORB EL431
4-0 120CM 1/2 KRUH EV-23
BAL
TYC
CH
5749,80
8408
3006 10 90
P62235 POLYSORB EL440
3-0 120CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
5749,80
8409
3006 10 90
P62236 POLYSORB EL441
4-0 120CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
5749,80
8410
3006 10 90
P62237 POLYSORB EL450
3-0 120CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
6274,00
8411
3006 10 90
P62238 POLYSORB EL451
4-0 120CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
6274,00
8412
3006 10 90
P62239 POLYSORB EL50L
3-0 20CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
8514,80
8413
3006 10 90
P62240 POLYSORB EL51L
4-0 20CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
8514,80
8414
3006 10 90
P62241 POLYSORB ELW30
0 120CM ROVNÁ TAPER EST
BAL
TYC
CH
5806,40
8415
3006 10 90
P62242 POLYSORB ELW31
2-0 120CM ROVNÁ TAPER EST
BAL
TYC
CH
5855,70
8416
3006 10 90
P62243 POLYSORB ELW32
0 120CM ROVNÁ TAPER EST
BAL
TYC
CH
4728,70
8417
3006 10 90
P62244 POLYSORB ELW33
2-0 120CM ROVNÁ TAPER EST
BAL
TYC
CH
4728,70
8418
3006 10 90
P62245 POLYSORB ELW42
0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
6292,90
8419
3006 10 90
P62246 POLYSORB ELW43
2-0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
6292,90
8420
3006 10 90
P62247 POLYSORB ELW50
0 120CM SKI TAPER ESK
BAL
TYC
CH
5022,30
8421
3006 10 90
P62248 POLYSORB ELW51
2-0 120CM SKI TAPER ESK
BAL
TYC
CH
5022,30
8422
3006 10 90
P62249 POLYSORB ELW52
0 120CM SKI TAPER ESK
BAL
TYC
CH
5935,30
8423
3006 10 90
P62250 POLYSORB ELW53
2-0 120CM SKI TAPER ESK
BAL
TYC
CH
7276,60
15/2003
1429
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8424
3006 10 90
P62251 POLYSORB GL120
8425
3006 10 90
8426
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
5-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5562,10
P62252 POLYSORB GL121
4-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5562,10
3006 10 90
P62253 POLYSORB GL122
3-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5562,10
8427
3006 10 90
P62254 POLYSORB GL123
2-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5562,10
8428
3006 10 90
P62255 POLYSORB GL124
0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5562,10
8429
3006 10 90
P62256 POLYSORB GL125
2-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8430
3006 10 90
P62257 POLYSORB GL126
3-0 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5214,40
8431
3006 10 90
P62258 POLYSORB GL127
2-0 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5214,40
8432
3006 10 90
P62259 POLYSORB GL128
0 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5214,40
8433
3006 10 90
P62260 POLYSORB GL129
1 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5214,40
8434
3006 10 90
P62261 POLYSORB GL181
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5330,20
8435
3006 10 90
P62262 POLYSORB GL182
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5330,20
8436
3006 10 90
P62263 POLYSORB GL182M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
9395,40
8437
3006 10 90
P62264 POLYSORB GL183
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5291,60
8438
3006 10 90
P62265 POLYSORB GL191
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5291,60
8439
3006 10 90
P62266 POLYSORB GL192
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5291,60
8440
3006 10 90
P62267 POLYSORB GL222
3-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
5446,40
8441
3006 10 90
P62268 POLYSORB GL223
2-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
5446,40
8442
3006 10 90
P62269 POLYSORB GL223M
2-0 5X75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
5052,20
8443
3006 10 90
P62270 POLYSORB GL224
0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
5446,40
8444
3006 10 90
P62271 POLYSORB GL225
1 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
6604,90
8445
3006 10 90
P62272 POLYSORB GL226
3-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5291,60
8446
3006 10 90
P62273 POLYSORB GL281
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7802,50
8447
3006 10 90
P62274 POLYSORB GL282
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7802,50
8448
3006 10 90
P62275 POLYSORB GL302
2-0 75CM 3/8 KRUH CV-13
BAL
TYC
CH
5253,00
8449
3006 10 90
P62276 POLYSORB GL303
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-13
BAL
TYC
CH
5253,00
8450
3006 10 90
P62277 POLYSORB GL321
4-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5411,50
8451
3006 10 90
P62278 POLYSORB GL322
3-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5411,50
8452
3006 10 90
P62279 POLYSORB GL323
2-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5411,50
8453
3006 10 90
P62280 POLYSORB GL324
0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5411,50
8454
3006 10 90
P62281 POLYSORB GL32MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5485,00
8455
3006 10 90
P62282 POLYSORB GL332
3-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7841,10
8456
3006 10 90
P62283 POLYSORB GL33MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5485,00
8457
3006 10 90
P62284 POLYSORB GL34MG
4-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5485,00
8458
3006 10 90
P62285 POLYSORB GL432
4-0 90CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
9317,40
8459
3006 10 90
P62286 POLYSORB GL44MG
4-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
7100,10
8460
3006 10 90
P62287 POLYSORB GL45MG
5-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
7100,10
8461
3006 10 90
P62288 POLYSORB GL46MG
4-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7100,10
8462
3006 10 90
P62289 POLYSORB GL47MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
7100,10
8463
3006 10 90
P62290 POLYSORB GL522
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-17
BAL
TYC
CH
5175,80
8464
3006 10 90
P62291 POLYSORB GL523
2-0 75CM 3/8 KRUH CV-17
BAL
TYC
CH
5175,80
8465
3006 10 90
P62292 POLYSORB GL524
0 75CM 3/8 KRUH CV-17
BAL
TYC
CH
5175,80
1430
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8466
3006 10 90
P62293 POLYSORB GL61MG
8467
3006 10 90
8468
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 5X45CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
P62294 POLYSORB GL62MG
2-0 5X45CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
3006 10 90
P62295 POLYSORB GL63MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8469
3006 10 90
P62296 POLYSORB GL64MG
4-0 5X45CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8470
3006 10 90
P62297 POLYSORB GL66M
2-0 5X75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8471
3006 10 90
P62298 POLYSORB GL67M
3-0 5X75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8472
3006 10 90
P62299 POLYSORB GL68M
4-0 5X75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8473
3006 10 90
P62300 POLYSORB GL69MG
3-0 5X45CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5485,00
8474
3006 10 90
P62301 POLYSORB GL881
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
5330,20
8475
3006 10 90
P62302 POLYSORB GL884
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
5291,60
8476
3006 10 90
P62303 POLYSORB GL885
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-22
BAL
TYC
CH
5291,60
8477
3006 10 90
P62304 POLYSORB GL889
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
5523,50
8478
3006 10 90
P62305 POLYSORB GL890
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
5523,50
8479
3006 10 90
P62306 POLYSORB GLS121
4-0 5X75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5600,70
8480
3006 10 90
P62307 POLYSORB GLS122
4-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5108,10
8481
3006 10 90
P62308 POLYSORB GLS123
3-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5403,70
8482
3006 10 90
P62309 POLYSORB GLS124
2-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5108,10
8483
3006 10 90
P62310 POLYSORB GLS321
0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5600,70
8484
3006 10 90
P62311 POLYSORB GLS322
3-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5600,70
8485
3006 10 90
P62312 POLYSORB GLS323
2-0 75CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5600,70
8486
3006 10 90
P62313 POLYSORB L1
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
7836,20
8487
3006 10 90
P62314 POLYSORB L101
4-0 150 CM
BAL
TYC
CH
5832,70
8488
3006 10 90
P62315 POLYSORB L102
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
6064,20
8489
3006 10 90
P62316 POLYSORB L103
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
6064,20
8490
3006 10 90
P62317 POLYSORB L104
0 150 CM
BAL
TYC
CH
6064,20
8491
3006 10 90
P62318 POLYSORB L105
1 150 CM
BAL
TYC
CH
6064,20
8492
3006 10 90
P62319 POLYSORB L11
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
7853,80
8493
3006 10 90
P62320 POLYSORB L111
4-0 150 CM
BAL
TYC
CH
5948,50
8494
3006 10 90
P62321 POLYSORB L112
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
5948,50
8495
3006 10 90
P62322 POLYSORB L113
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
5948,50
8496
3006 10 90
P62323 POLYSORB L114
0 150 CM
BAL
TYC
CH
5948,50
8497
3006 10 90
P62324 POLYSORB L115
1 150 CM
BAL
TYC
CH
5948,50
8498
3006 10 90
P62325 POLYSORB L116
2 150 CM
BAL
TYC
CH
7276,60
8499
3006 10 90
P62326 POLYSORB L12
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
8420,40
8500
3006 10 90
P62327 POLYSORB L13
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
9424,60
8501
3006 10 90
P62328 POLYSORB L14
0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
6695,30
8502
3006 10 90
P62329 POLYSORB L15
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
6695,30
8503
3006 10 90
P62330 POLYSORB L1669
5-0 45 CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5089,60
8504
3006 10 90
P62331 POLYSORB L1670
6-0 45 CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5089,60
8505
3006 10 90
P62332 POLYSORB L1736
6-0 20 CM 1/4 KRUH SS-29
BAL
TYC
CH
4892,50
8506
3006 10 90
P62333 POLYSORB L1740
6-0 20 CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4892,50
8507
3006 10 90
P62334 POLYSORB L1741
6-0 45 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
5562,10
15/2003
1431
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8508
3006 10 90
P62335 POLYSORB L1742
8509
3006 10 90
8510
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
6-0 30CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4245,50
P62336 POLYSORB L1745
6-0 30 CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4245,50
3006 10 90
P62337 POLYSORB L1750
6-0 45 CM 1/4 KRUH SE-100-8
BAL
TYC
CH
5884,00
8511
3006 10 90
P62338 POLYSORB L1755
6-0 45 CM 1/4 KRUH SS-29
BAL
TYC
CH
5420,50
8512
3006 10 90
P62339 POLYSORB L1756
6-0 30 CM 1/4 KRUH SS-29
BAL
TYC
CH
5214,40
8513
3006 10 90
P62340 POLYSORB L1785
5-0 30 CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
5060,00
8514
3006 10 90
P62341 POLYSORB L1787
7-0 45 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
5729,60
8515
3006 10 90
P62342 POLYSORB L1791
6-0 45 CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5134,30
8516
3006 10 90
P62343 POLYSORB L1792
5-0 45 CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5134,30
8517
3006 10 90
P62344 POLYSORB L1796
7-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
4926,20
8518
3006 10 90
P62345 POLYSORB L1797
7-0 45 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
5862,20
8519
3006 10 90
P62346 POLYSORB L2
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
8955,70
8520
3006 10 90
P62347 POLYSORB L20
4-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
4884,70
8521
3006 10 90
P62348 POLYSORB L22
3-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
4884,70
8522
3006 10 90
P62349 POLYSORB L23
2-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
5612,60
8523
3006 10 90
P62350 POLYSORB L24
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
11587,80
8524
3006 10 90
P62351 POLYSORB L25
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
11784,80
8525
3006 10 90
P62352 POLYSORB L2574
8-0 20 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
15655,90
8526
3006 10 90
P62353 POLYSORB L26
2 12x45 CM
BAL
TYC
CH
14227,60
8527
3006 10 90
P62354 POLYSORB L27
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
11484,70
8528
3006 10 90
P62355 POLYSORB L2747
8-0 20 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
15655,90
8529
3006 10 90
P62356 POLYSORB L2748
8-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
15655,90
8530
3006 10 90
P62357 POLYSORB L2749
8-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
15655,90
8531
3006 10 90
P62358 POLYSORB L2750
8-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
8652,30
8532
3006 10 90
P62359 POLYSORB L2751
8-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
3892,80
8533
3006 10 90
P62360 POLYSORB L28
2 12x45 CM
BAL
TYC
CH
14961,30
8534
3006 10 90
P62361 POLYSORB L2800
8-0 13 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL
TYC
CH
7291,80
8535
3006 10 90
P62362 POLYSORB L3
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
10075,30
8536
3006 10 90
P62363 POLYSORB L31
0 12x60 CM
BAL
TYC
CH
11668,20
8537
3006 10 90
P62364 POLYSORB L32
3-0 12x60 CM
BAL
TYC
CH
11668,20
8538
3006 10 90
P62365 POLYSORB L33
2-0 12x60 CM
BAL
TYC
CH
11668,20
8539
3006 10 90
P62366 POLYSORB L34
0 11x60 CM
BAL
TYC
CH
11256,10
8540
3006 10 90
P62367 POLYSORB L35
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
11210,10
8541
3006 10 90
P62368 POLYSORB L36
1 12x60 CM
BAL
TYC
CH
15759,40
8542
3006 10 90
P62369 POLYSORB L37
1 12x60 CM
BAL
TYC
CH
16744,70
8543
3006 10 90
P62370 POLYSORB L38
3-0 6x75 CM
BAL
TYC
CH
9132,70
8544
3006 10 90
P62371 POLYSORB L39
2-0 6x75 CM
BAL
TYC
CH
9132,70
8545
3006 10 90
P62372 POLYSORB L4
0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
5613,50
8546
3006 10 90
P62373 POLYSORB L40
0 6x75 CM
BAL
TYC
CH
2935,80
8547
3006 10 90
P62374 POLYSORB L402
3-0 3x75 CM
BAL
TYC
CH
3994,20
8548
3006 10 90
P62375 POLYSORB L403
2-0 3x75 CM
BAL
TYC
CH
5190,20
8549
3006 10 90
P62376 POLYSORB L404
0 3x75 CM
BAL
TYC
CH
5190,20
1432
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8550
3006 10 90
P62377 POLYSORB L405
8551
3006 10 90
8552
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 3x75 CM
BAL
TYC
CH
5190,20
P62378 POLYSORB L406
2 3x75 CM
BAL
TYC
CH
6850,00
3006 10 90
P62379 POLYSORB L41
1 6x75 CM
BAL
TYC
CH
8421,20
8553
3006 10 90
P62380 POLYSORB L42
2 6x75 CM
BAL
TYC
CH
11189,50
8554
3006 10 90
P62381 POLYSORB L43
2-0 12x75 CM
BAL
TYC
CH
13255,40
8555
3006 10 90
P62382 POLYSORB L5
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
7958,50
8556
3006 10 90
P62383 POLYSORB L71
4-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5253,00
8557
3006 10 90
P62384 POLYSORB L72
3-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5253,00
8558
3006 10 90
P62385 POLYSORB L73
2-0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5253,00
8559
3006 10 90
P62386 POLYSORB L74
0 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5253,00
8560
3006 10 90
P62387 POLYSORB L75
1 3x45 CM
BAL
TYC
CH
5253,00
8561
3006 10 90
P62388 POLYSORB L76
2 3x45 CM
BAL
TYC
CH
7062,70
8562
3006 10 90
P62389 POLYSORB LL101
4-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8563
3006 10 90
P62390 POLYSORB LL102
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8564
3006 10 90
P62391 POLYSORB LL103
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8565
3006 10 90
P62392 POLYSORB LL104
0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8566
3006 10 90
P62393 POLYSORB LL111
4-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8567
3006 10 90
P62394 POLYSORB LL112
3-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8568
3006 10 90
P62395 POLYSORB LL113
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8569
3006 10 90
P62396 POLYSORB LL114
0 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8570
3006 10 90
P62397 POLYSORB LL115
1 150 CM
BAL
TYC
CH
3617,80
8571
3006 10 90
P62398 POLYSORB LL116
2 150 CM
BAL
TYC
CH
4833,80
8572
3006 10 90
P62399 POLYSORB LL221
4-0 250 CM
BAL
TYC
CH
5098,60
8573
3006 10 90
P62400 POLYSORB LL222
3-0 250 CM
BAL
TYC
CH
5098,60
8574
3006 10 90
P62401 POLYSORB LL223
2-0 250 CM
BAL
TYC
CH
5098,60
8575
3006 10 90
P62402 POLYSORB LL224
0 250 CM
BAL
TYC
CH
5098,60
8576
3006 10 90
P62403 POLYSORB LL225
1 250 CM
BAL
TYC
CH
6576,60
8577
3006 10 90
P62404 POLYSORB LL226
2 250 CM
BAL
TYC
CH
6576,60
8578
3006 10 90
P62405 POLYSORB LL322
3-0 250 CM
BAL
TYC
CH
5536,30
8579
3006 10 90
P62406 POLYSORB LL323
2-0 250 CM
BAL
TYC
CH
5536,30
8580
3006 10 90
P62407 POLYSORB LL324
0 250 CM
BAL
TYC
CH
5536,30
8581
3006 10 90
P62408 POLYSORB LL325
1 250 CM
BAL
TYC
CH
6772,40
8582
3006 10 90
P62409 POLYSORB SL1613
6-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
8536,20
8583
3006 10 90
P62410 POLYSORB SL1613G
6-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
2895,60
8584
3006 10 90
P62411 POLYSORB SL1614
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
8574,80
8585
3006 10 90
P62412 POLYSORB SL1614G
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
2895,60
8586
3006 10 90
P62413 POLYSORB SL1615
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
8343,20
8587
3006 10 90
P62414 POLYSORB SL1615G
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
2895,60
8588
3006 10 90
P62415 POLYSORB SL1624
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
5498,10
8589
3006 10 90
P62416 POLYSORB SL1624G
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
1984,60
8590
3006 10 90
P62417 POLYSORB SL1625
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
5498,10
8591
3006 10 90
P62418 POLYSORB SL1625G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
1984,60
15/2003
1433
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8592
3006 10 90
P62419 POLYSORB SL1626
8593
3006 10 90
8594
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11
BAL
TYC
CH
5562,10
P62420 POLYSORB SL1626G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11
BAL
TYC
CH
1984,60
3006 10 90
P62421 POLYSORB SL1627
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
5562,10
8595
3006 10 90
P62422 POLYSORB SL1627G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1984,60
8596
3006 10 90
P62423 POLYSORB SL1628
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
5562,10
8597
3006 10 90
P62424 POLYSORB SL1628G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1984,60
8598
3006 10 90
P62425 POLYSORB SL1629
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
5546,50
8599
3006 10 90
P62426 POLYSORB SL1632
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
6570,40
8600
3006 10 90
P62427 POLYSORB SL1632G
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1984,60
8601
3006 10 90
P62428 POLYSORB SL1633
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
6570,40
8602
3006 10 90
P62429 POLYSORB* SL1633G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1984,60
8603
3006 10 90
P62430 POLYSORB SL1636
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
8845,30
8604
3006 10 90
P62431 POLYSORB SL1636G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2646,00
8605
3006 10 90
P62432 POLYSORB SL1637
4-0 75 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
6373,40
8606
3006 10 90
P62433 POLYSORB SL1637G
4-0 75 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2340,60
8607
3006 10 90
P62434 POLYSORB SL1638
3-0 75 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
5909,90
8608
3006 10 90
P62435 POLYSORB SL1638G
3-0 75 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2188,20
8609
3006 10 90
P62436 POLYSORB SL1640
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
8234,00
8610
3006 10 90
P62437 POLYSORB SL1640G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
2569,60
8611
3006 10 90
P62438 POLYSORB SL1641
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
5195,10
8612
3006 10 90
P62439 POLYSORB SL1641G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
1679,20
8613
3006 10 90
P62440 POLYSORB SL1647
4-0 90 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
8234,00
8614
3006 10 90
P62441 POLYSORB SL1651
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
9835,10
8615
3006 10 90
P62442 POLYSORB SL1651G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
3062,70
8616
3006 10 90
P62443 POLYSORB SL1652
5-0 70 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
32718,80
8617
3006 10 90
P62444 POLYSORB SL1653
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
9849,50
8618
3006 10 90
P62445 POLYSORB SL1653G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
2900,50
8619
3006 10 90
P62446 POLYSORB SL1654
3-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
9849,50
8620
3006 10 90
P62447 POLYSORB SL1654G
3-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL
TYC
CH
2900,50
8621
3006 10 90
P62448 POLYSORB SL1655
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
9618,00
8622
3006 10 90
P62449 POLYSORB SL1655G
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
2900,50
8623
3006 10 90
P62450 POLYSORB SL1656
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
9342,50
8624
3006 10 90
P62451 POLYSORB SL1656G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
3612,80
8625
3006 10 90
P62452 POLYSORB SL1657
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
9342,50
8626
3006 10 90
P62453 POLYSORB SL1657G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
2951,40
8627
3006 10 90
P62454 POLYSORB SL1658
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
9540,80
8628
3006 10 90
P62455 POLYSORB SL1658G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
2951,40
8629
3006 10 90
P62456 POLYSORB SL1659
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
9540,80
8630
3006 10 90
P62457 POLYSORB SL1659G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
2951,40
8631
3006 10 90
P62458 POLYSORB SL1660
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
9540,80
8632
3006 10 90
P62459 POLYSORB SL1660G
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
2951,40
8633
3006 10 90
P62460 POLYSORB SL1678
4-0 75 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
6296,20
1434
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8634
3006 10 90
P62461 POLYSORB SL1678G
8635
3006 10 90
8636
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 75 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
1577,30
P62462 POLYSORB SL1679
3-0 75 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
8729,50
3006 10 90
P62463 POLYSORB SL1679G
3-0 75 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
2951,40
8637
3006 10 90
P62464 POLYSORB SL1686
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-11
BAL
TYC
CH
8729,50
8638
3006 10 90
P62465 POLYSORB SL1686G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-11
BAL
TYC
CH
3197,80
8639
3006 10 90
P62466 POLYSORB SL1687
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
5088,40
8640
3006 10 90
P62467 POLYSORB SL1687G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2035,50
8641
3006 10 90
P62468 POLYSORB SL1688
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
5088,40
8642
3006 10 90
P62469 POLYSORB SL1688G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2035,50
8643
3006 10 90
P62470 POLYSORB SL1689
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
5088,40
8644
3006 10 90
P62471 POLYSORB SL1689G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
2035,50
8645
3006 10 90
P62472 POLYSORB SL1690
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
5088,40
8646
3006 10 90
P62473 POLYSORB SL1690G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2035,50
8647
3006 10 90
P62474 POLYSORB SL32MG
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
7554,10
8648
3006 10 90
P62475 POLYSORB SL3627
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1831,90
8649
3006 10 90
P62476 POLYSORB SL3687
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8650
3006 10 90
P62477 POLYSORB SL3690
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8651
3006 10 90
P62478 POLYSORB SL431
4-0 45 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
5139,30
8652
3006 10 90
P62479 POLYSORB SL432
5-0 45 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
5139,30
8653
3006 10 90
P62480 POLYSORB SL586
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
5909,90
8654
3006 10 90
P62481 POLYSORB SL586G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
2289,60
8655
3006 10 90
P62482 POLYSORB SL587
0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
5909,90
8656
3006 10 90
P62483 POLYSORB SL587G
0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
2289,60
8657
3006 10 90
P62484 POLYSORB SL607
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
5909,90
8658
3006 10 90
P62485 POLYSORB SL608
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
5909,90
8659
3006 10 90
P62486 POLYSORB SL611
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
5793,70
8660
3006 10 90
P62487 POLYSORB SL611G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2289,60
8661
3006 10 90
P62488 POLYSORB SL612
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
5793,70
8662
3006 10 90
P62489 POLYSORB SL612G
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
2289,60
8663
3006 10 90
P62490 POLYSORB SL613
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
5793,70
8664
3006 10 90
P62491 POLYSORB SL613G
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
1730,10
8665
3006 10 90
P62492 POLYSORB SL622
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
5948,50
8666
3006 10 90
P62493 POLYSORB SL630
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
5793,70
8667
3006 10 90
P62494 POLYSORB SL630G
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
1730,10
8668
3006 10 90
P62495 POLYSORB SL632
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
5793,70
8669
3006 10 90
P62496 POLYSORB SL632G
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
1831,90
8670
3006 10 90
P62497 POLYSORB SL634
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
5948,50
8671
3006 10 90
P62498 POLYSORB SL634G
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8672
3006 10 90
P62499 POLYSORB SL635
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
5948,50
8673
3006 10 90
P62500 POLYSORB SL635G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8674
3006 10 90
P62501 POLYSORB SL636
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
5948,50
8675
3006 10 90
P62502 POLYSORB SL636G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1831,90
15/2003
1435
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8676
3006 10 90
P62503 POLYSORB SL642
8677
3006 10 90
8678
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
6025,60
P62504 POLYSORB SL642G
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2086,40
3006 10 90
P62505 POLYSORB SL643
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
6025,60
8679
3006 10 90
P62506 POLYSORB SL643G
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2086,40
8680
3006 10 90
P62507 POLYSORB SL644
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
6025,60
8681
3006 10 90
P62508 POLYSORB SL644G
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2086,40
8682
3006 10 90
P62509 POLYSORB SL652
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
6025,60
8683
3006 10 90
P62510 POLYSORB SL652G
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2086,40
8684
3006 10 90
P62511 POLYSORB SL653
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
6025,60
8685
3006 10 90
P62512 POLYSORB SL653G
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2086,40
8686
3006 10 90
P62513 POLYSORB SL654
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
6025,60
8687
3006 10 90
P62514 POLYSORB SL654G
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2086,40
8688
3006 10 90
P62515 POLYSORB SL675
2 90 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
8072,60
8689
3006 10 90
P62516 POLYSORB SL690
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
5699,30
8690
3006 10 90
P62517 POLYSORB SL690G
5-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8691
3006 10 90
P62518 POLYSORB SL691
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
5699,30
8692
3006 10 90
P62519 POLYSORB SL691G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8693
3006 10 90
P62520 POLYSORB SL692
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
5190,20
8694
3006 10 90
P62521 POLYSORB SL692G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
1831,90
8695
3006 10 90
P62522 POLYSORB SL693
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
5699,30
8696
3006 10 90
P62523 POLYSORB SL693G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
1831,90
8697
3006 10 90
P62524 POLYSORB SL694
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
5699,30
8698
3006 10 90
P62525 POLYSORB SL696
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
5699,30
8699
3006 10 90
P62526 POLYSORB SL696G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2086,40
8700
3006 10 90
P62527 POLYSORB SL712
0 90 CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
6412,00
8701
3006 10 90
P62528 POLYSORB SL712G
0 90 CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2086,40
8702
3006 10 90
P62529 POLYSORB SL721
0 90 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
6412,00
8703
3006 10 90
P62530 POLYSORB SL722
1 90 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
6412,00
8704
3006 10 90
P62531 POLYSORB SL73MG
3-0 5X45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
6309,70
8705
3006 10 90
P62532 POLYSORB SL822
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
5909,90
8706
3006 10 90
P62533 POLYSORB SL822G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1831,90
8707
3006 10 90
P62534 POLYSORB SL823
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
5190,20
8708
3006 10 90
P62535 POLYSORB SL823G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
1831,90
8709
3006 10 90
P62536 POLYSORB SL83MG
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
6411,60
8710
3006 10 90
P62537 POLYSORB SL85MG
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
6411,60
8711
3006 10 90
P62538 POLYSORB UL101
6-0 45CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
6157,00
8712
3006 10 90
P62539 POLYSORB UL102
6-0 45CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
5562,10
8713
3006 10 90
P62540 POLYSORB UL145
2-0 75CM 0,625 GU-44
BAL
TYC
CH
5677,90
8714
3006 10 90
P62541 POLYSORB UL146
0 75CM 0,625 GU-44
BAL
TYC
CH
5677,90
8715
3006 10 90
P62542 POLYSORB UL201
6-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
8716
3006 10 90
P62543 POLYSORB UL202
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
8717
3006 10 90
P62544 POLYSORB UL203
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
1436
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8718
3006 10 90
P62545 POLYSORB UL204
8719
3006 10 90
8720
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
P62546 POLYSORB UL205
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
3006 10 90
P62547 POLYSORB UL213
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
8721
3006 10 90
P62548 POLYSORB UL214
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
8722
3006 10 90
P62549 POLYSORB UL215
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
8723
3006 10 90
P62550 POLYSORB UL216
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5485,00
8724
3006 10 90
P62551 POLYSORB UL240
0 90CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
8806,70
8725
3006 10 90
P62552 POLYSORB UL245
2-0 75CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
5030,90
8726
3006 10 90
P62553 POLYSORB UL246
0 75CM 0,625 GU-45
BAL
TYC
CH
5030,90
8727
3006 10 90
P62554 POLYSORB UL46MG
4-0 5X45CM 0,5 CV-23
BAL
TYC
CH
5639,30
8728
3006 10 90
P62555 POLYSORB UL47MG
3-0 5X45CM 0,5 CV-23
BAL
TYC
CH
5639,30
8729
3006 10 90
P62556 POLYSORB UL876
1 75CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
5393,00
8730
3006 10 90
P62557 POLYSORB UL877
0 75CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
5393,00
8731
3006 10 90
P62558 POLYSORB UL878
2-0 75CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
5393,00
8732
3006 10 90
P62559 POLYSORB UL879
3-0 75CM 0,625 GU-46
BAL
TYC
CH
5393,00
8733
3006 10 90
P62560 CAPROSYN* CC101M
1 5X45CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
13897,90
8734
3006 10 90
P62561 CAPROSYN* CC102M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
11364,40
8735
3006 10 90
P62562 CAPROSYN* CC543
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
6129,90
8736
3006 10 90
P62563 CAPROSYN* CC801
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5722,70
8737
3006 10 90
P62564 CAPROSYN* CC802
0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
6095,40
8738
3006 10 90
P62565 CAPROSYN* CC803
1 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
6384,90
8739
3006 10 90
P62566 CAPROSYN* CC810
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5494,40
8740
3006 10 90
P62567 CAPROSYN* CC811
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5602,00
8741
3006 10 90
P62568 CAPROSYN* CC812
0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5961,60
8742
3006 10 90
P62569 CAPROSYN* CC813
1 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6288,40
8743
3006 10 90
P62570 CAPROSYN* CC904
0 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6358,20
8744
3006 10 90
P62571 CAPROSYN* CC905
1 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6510,90
8745
3006 10 90
P62572 CAPROSYN* CC912
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
5624,10
8746
3006 10 90
P62573 CAPROSYN* CC913
0 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
6179,60
8747
3006 10 90
P62574 CAPROSYN* CC914
1 90CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
6484,60
8748
3006 10 90
P62575 CAPROSYN* CC922
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5548,60
8749
3006 10 90
P62576 CAPROSYN* CC923
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
5732,10
8750
3006 10 90
P62577 CAPROSYN* CC924
0 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6178,00
8751
3006 10 90
P62578 CAPROSYN* CC925
1 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6852,50
8752
3006 10 90
P62579 CAPROSYN* GC122
3-0 75CM V-20
BAL
TYC
CH
6487,10
8753
3006 10 90
P62580 CAPROSYN* GC123
2-0 75CM V-20
BAL
TYC
CH
6851,70
8754
3006 10 90
P62581 CAPROSYN* GC33M
3-0 5X45CM CV-25
BAL
TYC
CH
6196,80
8755
3006 10 90
P62582 CAPROSYN* GC69M
3-0 5X45CM V-20
BAL
TYC
CH
5747,70
8756
3006 10 90
P62583 CAPROSYN* LC113
2-0 150 CM
BAL
TYC
CH
3233,50
8757
3006 10 90
P62584 CAPROSYN* LC114
0 150 CM
BAL
TYC
CH
3697,40
8758
3006 10 90
P62585 CAPROSYN* SC1780G
75 CM
BAL
TYC
CH
2409,10
8759
3006 10 90
P62586 CAPROSYN* SC3616G
45 CM
BAL
TYC
CH
2279,40
15/2003
1437
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8760
3006 10 90
P62587 CAPROSYN* SC3617G
8761
3006 10 90
8762
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
45 CM
BAL
TYC
CH
2230,10
P62588 CAPROSYN* SC3618G
45 CM
BAL
TYC
CH
2326,60
3006 10 90
P62589 CAPROSYN* SC3625G
45 CM
BAL
TYC
CH
2180,80
8763
3006 10 90
P62590 CAPROSYN* SC3626G
45 CM
BAL
TYC
CH
2268,30
8764
3006 10 90
P62591 CAPROSYN* SC3637G
75 CM
BAL
TYC
CH
2326,60
8765
3006 10 90
P62592 CAPROSYN* SC3638G
75 CM
BAL
TYC
CH
2451,40
8766
3006 10 90
P62593 CAPROSYN* SC3688G
45 CM
BAL
TYC
CH
2190,30
8767
3006 10 90
P62594 CAPROSYN* SC3689G
45 CM
BAL
TYC
CH
2219,80
8768
3006 10 90
P62595 CAPROSYN* SC586
75 CM
BAL
TYC
CH
6552,40
8769
3006 10 90
P62596 CAPROSYN* SC587
75 CM
BAL
TYC
CH
6411,20
8770
3006 10 90
P62597 CAPROSYN* SC679
45 CM
BAL
TYC
CH
6382,00
8771
3006 10 90
P62598 CAPROSYN* SC680
45 CM
BAL
TYC
CH
6704,30
8772
3006 10 90
P62599 CAPROSYN* SC691
75 CM
BAL
TYC
CH
6028,10
8773
3006 10 90
P62600 CAPROSYN* SC692
75 CM
BAL
TYC
CH
6411,20
8774
3006 10 90
P62601 CAPROSYN* SC779
75 CM
BAL
TYC
CH
6631,60
8775
3006 10 90
P62602 CAPROSYN* UC978
2-0 75 CM GU-46
BAL
TYC
CH
6144,30
8776
3006 10 90
P62603 VISYN SWIFT VR122
1 90 CM 1/2 KRUH
BAL
TYC
CH
1503,80
8777
3006 10 90
P62604 VISYN SWIFT VR124
1 90 CM 1/2 KRUH
BAL
TYC
CH
1202,90
8778
3006 10 90
P62605 VISYN SWIFT VR126
1 90 CM 1/2 KRUH
BAL
TYC
CH
1202,90
8779
3006 10 90
P62606 VISYN SWIFT VR156
0 90 CM KRUH
BAL
TYC
CH
1160,20
8780
3006 10 90
P62607 VISYN SWIFT VR178
2-0 70 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
1160,20
8781
3006 10 90
P62608 VISYN SWIFT VR198
2-0 90 CM 1/2 KRUH
BAL
TYC
CH
1202,90
8782
3006 10 90
P62609 VISYN SWIFT VR202
2-0 90 CM 1/2 KRUH
BAL
TYC
CH
1031,30
8783
3006 10 90
P62610 VISYN SWIFT VR212
2-0 70 CM ROVNÁ
BAL
TYC
CH
1074,00
8784
3006 10 90
P62611 VISYN SWIFT VR221
3-0 45 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
945,10
8785
3006 10 90
P62612 VISYN SWIFT VR232
3-0 70 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
1031,30
8786
3006 10 90
P62613 VISYN SWIFT VR245
3-0 70 CM ROVNÁ
BAL
TYC
CH
1074,00
8787
3006 10 90
P62614 VISYN SWIFT VR254
4-0 45 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
1031,30
8788
3006 10 90
P62615 VISYN SWIFT VR262
4-0 45 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
902,40
8789
3006 10 90
P62616 VISYN SWIFT VR279
5-0 45 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
1031,30
8790
3006 10 90
P62617 VISYN SWIFT VR292
6-0 45 CM 3/8 KRUH
BAL
TYC
CH
1031,30
8791
3006 10 90
P62618 BRALON BN186
0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
2626,70
8792
3006 10 90
P62619 BRALON BN187
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
2626,70
8793
3006 10 90
P62620 BRALON BN188
2 6x45 CM
BAL
TYC
CH
2922,30
8794
3006 10 90
P62621 BRALON CBN10M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
8295,20
8795
3006 10 90
P62622 BRALON CBN11M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
8295,20
8796
3006 10 90
P62623 BRALON CBN16M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
7802,50
8797
3006 10 90
P62624 BRALON CBN17M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
7802,50
8798
3006 10 90
P62625 BRALON CBN30M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
7950,30
8799
3006 10 90
P62626 BRALON CBN31M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
7950,30
8800
3006 10 90
P62627 BRALON CBN34M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22[T-40
BAL
TYC
CH
9733,70
8801
3006 10 90
P62628 BRALON CBN35M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
9733,70
1438
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8802
3006 10 90
P62629 BRALON CBN411
8803
3006 10 90
8804
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
3090,20
P62630 BRALON CBN412
0 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
3051,60
3006 10 90
P62631 BRALON CBN423
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3051,60
8805
3006 10 90
P62632 BRALON CBN433
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-10/C-6
BAL
TYC
CH
3515,10
8806
3006 10 90
P62633 BRALON CBN444
0 75CM 1/2 KRUH GS-11/C-9
BAL
TYC
CH
3476,10
8807
3006 10 90
P62634 BRALON CBN52M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-10/C-6
BAL
TYC
CH
9836,80
8808
3006 10 90
P62635 BRALON CBN53M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-10/C-6
BAL
TYC
CH
9836,80
8809
3006 10 90
P62636 BRALON CBN55M
1 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12/C-42
BAL
TYC
CH
11922,40
8810
3006 10 90
P62637 BRALON CBN62M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-12/C-23
BAL
TYC
CH
8369,10
8811
3006 10 90
P62638 BRALON CBN85M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7905,60
8812
3006 10 90
P62639 BRALON CBN86M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7905,60
8813
3006 10 90
P62640 BRALON CBN93M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
7931,00
8814
3006 10 90
P62641 BRALON CBN9M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
7750,80
8815
3006 10 90
P62642 BRALON EBN20
0 120CM 1/2 KRUH EGS-22
BAL
TYC
CH
3338,20
8816
3006 10 90
P62643 BRALON EBN30
2-0 250CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
5139,30
8817
3006 10 90
P62644 BRALON EBN31
0 250CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
5139,30
8818
3006 10 90
P62645 BRALON GBN222
3-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3012,60
8819
3006 10 90
P62646 BRALON GBN223
2-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3012,60
8820
3006 10 90
P62647 BRALON GBN224
0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3012,60
8821
3006 10 90
P62648 BRALON GBN225
1 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3012,60
8822
3006 10 90
P62649 BRALON GBN33M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7581,60
8823
3006 10 90
P62650 BRALON GBN34M
4-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7581,60
8824
3006 10 90
P62651 BRALON GBN44M
4-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
8111,20
8825
3006 10 90
P62652 BRALON LBN222
3-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2266,20
8826
3006 10 90
P62653 BRALON LBN223
2-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2266,20
8827
3006 10 90
P62654 BRALON LBN224
0 250 CM
BAL
TYC
CH
1781,00
8828
3006 10 90
P62655 BRALON LBN225
1 250 CM
BAL
TYC
CH
2343,40
8829
3006 10 90
P62656 BRALON SBN1641
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
3746,70
8830
3006 10 90
P62657 BRALON SBN603
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3592,30
8831
3006 10 90
P62658 BRALON SBN603G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1322,80
8832
3006 10 90
P62659 BRALON SBN604
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3592,30
8833
3006 10 90
P62660 BRALON SBN604G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1322,80
8834
3006 10 90
P62661 BRALON SBN614
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
3553,70
8835
3006 10 90
P62662 BRALON SBN614G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
1322,80
8836
3006 10 90
P62663 BRALON SBN615
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3708,10
8837
3006 10 90
P62664 BRALON SBN615G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1322,80
8838
3006 10 90
P62665 BRALON SBN616
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3630,90
8839
3006 10 90
P62666 BRALON SBN616G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1322,80
8840
3006 10 90
P62667 BRALON SBN618
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3630,90
8841
3006 10 90
P62668 BRALON SBN641G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1322,80
8842
3006 10 90
P62669 BRALON SBN670
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3630,90
8843
3006 10 90
P62670 BRALON SBN671
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3398,90
15/2003
1439
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8844
3006 10 90
P62671 BRALON SBN76M
8845
3006 10 90
8846
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 5X45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
9617,10
P62672 BRALON SBN77M
4-0 5X45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
9707,90
3006 10 90
P62673 BRALON SBN83M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
9836,80
8847
3006 10 90
P62674 DERMALON 153528
9-0 30CM 1/2 KRUH L-175-6
BAL
TYC
CH
7711,40
8848
3006 10 90
P62675 DERMALON 155038
10-0 25CM 3/8 KRUH TE-100
BAL
TYC
CH
6827,90
8849
3006 10 90
P62676 DERMALON 159641
3-0 75CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
6783,50
8850
3006 10 90
P62677 DERMALON 159651
2-0 75CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
6783,50
8851
3006 10 90
P62678 DERMALON 159661
0 75CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
6783,50
8852
3006 10 90
P62679 DERMALON 167611
6-0 45CM 1/4 KRUH DTO-2
BAL
TYC
CH
4034,90
8853
3006 10 90
P62680 DERMALON 168923
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
4976,70
8854
3006 10 90
P62681 DERMALON 170353
2-0 100CM 3/8 KRUH CE-90
BAL
TYC
CH
2272,80
8855
3006 10 90
P62682 DERMALON 172051
2-0 90CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2434,60
8856
3006 10 90
P62683 DERMALON 172741
3-0 75CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
2454,70
8857
3006 10 90
P62684 DERMALON 172751
2-0 75CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
2454,70
8858
3006 10 90
P62685 DERMALON 174111
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2916,10
8859
3006 10 90
P62686 DERMALON 174121
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2916,10
8860
3006 10 90
P62687 DERMALON 174131
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2916,10
8861
3006 10 90
P62688 DERMALON 174221
5-0 45CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
2648,10
8862
3006 10 90
P62689 DERMALON 174231
4-0 45CM 3/8 KRUH PC12/SCE-4
BAL
TYC
CH
2648,10
8863
3006 10 90
P62690 DERMALON 174241
3-0 45CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
2888,60
8864
3006 10 90
P62691 DERMALON 174251
2-0 45CM 3/8 KRUH SCE-4
BAL
TYC
CH
2888,60
8865
3006 10 90
P62692 DERMALON 174431
4-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2360,30
8866
3006 10 90
P62693 DERMALON 174441
3-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2360,30
8867
3006 10 90
P62694 DERMALON 174451
2-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2360,30
8868
3006 10 90
P62695 DERMALON 174711
6-0 45CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
2454,70
8869
3006 10 90
P62696 DERMALON 175041
3-0 75CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
2454,70
8870
3006 10 90
P62697 DERMALON 175413
6-0 45CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
2044,10
8871
3006 10 90
P62698 DERMALON 175423
5-0 45CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
2044,10
8872
3006 10 90
P62699 DERMALON 175513
6-0 45CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
2422,30
8873
3006 10 90
P62700 DERMALON 175514
6-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
3695,00
8874
3006 10 90
P62701 DERMALON 175523
5-0 45CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1888,50
8875
3006 10 90
P62702 DERMALON 175524
5-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
2299,10
8876
3006 10 90
P62703 DERMALON 175533
4-0 45CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1888,50
8877
3006 10 90
P62704 DERMALON 175611
6-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2701,00
8878
3006 10 90
P62705 DERMALON 175621
5-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2701,00
8879
3006 10 90
P62706 DERMALON 175631
4-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2701,00
8880
3006 10 90
P62707 DERMALON 175641
3-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2701,00
8881
3006 10 90
P62708 DERMALON 175651
2-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2701,00
8882
3006 10 90
P62709 DERMALON 175731
4-0 75CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2845,50
8883
3006 10 90
P62710 DERMALON 175741
3-0 75CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2845,50
8884
3006 10 90
P62711 DERMALON 176441
3-0 75CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
2648,10
8885
3006 10 90
P62712 DERMALON 176451
2-0 75CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
2648,10
1440
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8886
3006 10 90
P62713 DERMALON 177031
8887
3006 10 90
8888
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 100CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3256,10
P62714 DERMALON 177041
3-0 100CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3256,10
3006 10 90
P62715 DERMALON 177051
2-0 100CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3256,10
8889
3006 10 90
P62716 DERMALON 177123
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
1602,40
8890
3006 10 90
P62717 DERMALON 177133
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
1602,40
8891
3006 10 90
P62718 DERMALON 177143
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
1397,10
8892
3006 10 90
P62719 DERMALON 177361
0 100CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
2872,20
8893
3006 10 90
P62720 DERMALON 177923
5-0 45CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
1815,00
8894
3006 10 90
P62721 DERMALON 177933
4-0 45CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
1815,00
8895
3006 10 90
P62722 DERMALON 177943
3-0 45CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
1815,00
8896
3006 10 90
P62723 DERMALON 179931
4-0 75CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2545,40
8897
3006 10 90
P62724 DERMALON 179941
3-0 75CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2545,40
8898
3006 10 90
P62725 DERMALON 179951
2-0 75CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2545,40
8899
3006 10 90
P62726 DERMALON 185438
10-0 15CM 3/8 KRUH TE-70
BAL
TYC
CH
14514,60
8900
3006 10 90
P62727 FLEXON 255561
0 67CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
5558,40
8901
3006 10 90
P62728 FLEXON 258563
0 60CM ROVNÁ CS-6
BAL
TYC
CH
5777,70
8902
3006 10 90
P62729 FLEXON 258643
3-0 60CM ROVNÁ CS-6/SC-6
BAL
TYC
CH
5777,70
8903
3006 10 90
P62730 FLEXON 258961
0 60CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
10744,50
8904
3006 10 90
P62731 FLEXON 258963
0 60CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
5698,80
8905
3006 10 90
P62732 FLEXON 259063
0 2X60CM ROVNÁ CS-1/SC-2
BAL
TYC
CH
6930,50
8906
3006 10 90
P62733 FLEXON 259143
3-0 60CM ROVNÁCS-3
BAL
TYC
CH
2783,90
8907
3006 10 90
P62734 FLEXON 259243
3-0 60CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
2783,90
8908
3006 10 90
P62735 FLEXON 259363
0 60CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
2783,90
8909
3006 10 90
P62736 FLEXON 259463
0 60CM ROVNÁ CS-1/SC-2
BAL
TYC
CH
2783,90
8910
3006 10 90
P62737 FLEXON 259763
0 60CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
2783,90
8911
3006 10 90
P62738 FLEXON 261553
2-0 60CM ROVNÁ CS-6
BAL
TYC
CH
5850,30
8912
3006 10 90
P62739 FLEXON 261753
2-0 60CM ROVNÁ CS-6
BAL
TYC
CH
5850,30
8913
3006 10 90
P62740 FLEXON 262353
2-0 2X60CM ROVNÁ CS-6
BAL
TYC
CH
9526,40
8914
3006 10 90
P62741 MONOSOF CN225
0 100 CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
8225,40
8915
3006 10 90
P62742 MONOSOF CN290
2 45CM 3/8 KRUH GS-18
BAL
TYC
CH
7240,10
8916
3006 10 90
P62743 MONOSOF CN490
2 75CM 3/8 KRUH CE-24
BAL
TYC
CH
5622,90
8917
3006 10 90
P62744 MONOSOF CN500
1 100CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3708,10
8918
3006 10 90
P62745 MONOSOF CN623
0 100CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3708,10
8919
3006 10 90
P62746 MONOSOF CN624
1 100CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3708,10
8920
3006 10 90
P62747 MONOSOF CN722
1 100CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
3708,10
8921
3006 10 90
P62748 MONOSOF CN723
0 100CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
3708,10
8922
3006 10 90
P62749 MONOSOF CN724
1 100CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
3877,20
8923
3006 10 90
P62750 MONOSOF CN771
1 100CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL
TYC
CH
3877,20
8924
3006 10 90
P62751 MONOSOF CN790
2 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
1167,60
8925
3006 10 90
P62752 MONOSOF CN791
2-0 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
5190,20
8926
3006 10 90
P62753 MONOSOF CN792
0 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
5190,20
8927
3006 10 90
P62754 MONOSOF CN793
1 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
5190,20
15/2003
1441
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8928
3006 10 90
P62755 MONOSOF CN818
8929
3006 10 90
8930
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
3939,60
P62756 MONOSOF CN819
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
3939,60
3006 10 90
P62757 MONOSOF CN822
1 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
4480,70
8931
3006 10 90
P62758 MONOSOF CN823
0 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
2781,10
8932
3006 10 90
P62759 MONOSOF CN823L
0 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
4696,70
8933
3006 10 90
P62760 MONOSOF CN824
1 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
2781,10
8934
3006 10 90
P62761 MONOSOF CN824L
0 150CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
4019,70
8935
3006 10 90
P62762 MONOSOF CN825
2 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
2781,10
8936
3006 10 90
P62763 MONOSOF CN825L
0 150CM 1/2 KRUH GS-24
BAL
TYC
CH
4019,70
8937
3006 10 90
P62764 MONOSOF CN830L
1 150CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
4121,50
8938
3006 10 90
P62765 MONOSOF CN845
2 90CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
4019,70
8939
3006 10 90
P62766 MONOSOF CN925
0 100CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
3553,70
8940
3006 10 90
P62767 MONOSOF CN926
1 100CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL
TYC
CH
3630,90
8941
3006 10 90
P62768 MONOSOF CN979
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
2645,60
8942
3006 10 90
P62769 MONOSOF GN281
0 90CM ROVNÁ ST-1
BAL
TYC
CH
5446,40
8943
3006 10 90
P62770 MONOSOF GN282
2-0 90 CM ROVNÁ ST-1
BAL
TYC
CH
5021,40
8944
3006 10 90
P62771 MONOSOF GN283
2-0 90 CM ROVNÁ ST
BAL
TYC
CH
5021,40
8945
3006 10 90
P62772 MONOSOF GN284
0 90 CM ROVNÁ ST
BAL
TYC
CH
5021,40
8946
3006 10 90
P62773 MONOSOF GN463G
10-0 30CM 1/4 KRUH SE-90-6
BAL
TYC
CH
9948,00
8947
3006 10 90
P62774 MONOSOF GNJ283
2-0 90 CM ROVNÁ ST
BAL
TYC
CH
2558,10
8948
3006 10 90
P62775 MONOSOF N116
2 150CM
BAL
TYC
CH
3550,90
8949
3006 10 90
P62776 MONOSOF N1600M
10-0 12X13 CM 3/8 KRUH MV-135-3
BAL
TYC
CH
68453,90
8950
3006 10 90
P62777 MONOSOF N1601M
10-0 12X13 CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
107866,70
8951
3006 10 90
P62778 MONOSOF N1602M
10-0 12X13 CM 3/8 KRUH MV-100-3
BAL
TYC
CH
107866,70
8952
3006 10 90
P62779 MONOSOF N1603G
9-0 7CM 3/8 KRUH MV-135-3
BAL
TYC
CH
6920,60
8953
3006 10 90
P62780 MONOSOF N1610G
10-0 15CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
16773,80
8954
3006 10 90
P62781 MONOSOF N1620G
10-0 5CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
16773,80
8955
3006 10 90
P62782 MONOSOF N169
2-0 100CM
BAL
TYC
CH
2930,10
8956
3006 10 90
P62783 MONOSOF N170
0 100CM
BAL
TYC
CH
2930,10
8957
3006 10 90
P62784 MONOSOF N171
1 100CM
BAL
TYC
CH
2930,10
8958
3006 10 90
P62785 MONOSOF N172
2 100CM
BAL
TYC
CH
2930,10
8959
3006 10 90
P62786 MONOSOF N2500
11-0 13 CM 3/8 KRUH MV-30-3
BAL
TYC
CH
9409,00
8960
3006 10 90
P62787 MONOSOF N2502
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-30-3
BAL
TYC
CH
9162,70
8961
3006 10 90
P62788 MONOSOF N2503
10-0 15CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
9162,70
8962
3006 10 90
P62789 MONOSOF N2510
11-0 13 CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
9409,00
8963
3006 10 90
P62790 MONOSOF N2512
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
9162,70
8964
3006 10 90
P62791 MONOSOF N2513
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
4036,10
8965
3006 10 90
P62792 MONOSOF N2514
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-70-4
BAL
TYC
CH
5138,90
8966
3006 10 90
P62793 MONOSOF N2522
10-0 25CM 3/8 KRUH MV-70-3
BAL
TYC
CH
10065,50
8967
3006 10 90
P62794 MONOSOF N2530
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
10065,50
8968
3006 10 90
P62795 MONOSOF N2531
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
5138,90
8969
3006 10 90
P62796 MONOSOF N2532
9-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
9968,60
1442
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
8970
3006 10 90
P62797 MONOSOF N2533
8971
3006 10 90
8972
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
9-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
5138,90
P62798 MONOSOF N2538
9-0 25CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
9968,60
3006 10 90
P62799 MONOSOF N2540
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-135-3
BAL
TYC
CH
5138,90
8973
3006 10 90
P62800 MONOSOF N2541
8-0 13 CM 3/8 KRUH MV-135-3
BAL
TYC
CH
4646,20
8974
3006 10 90
P62801 MONOSOF N2543
8-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
5138,90
8975
3006 10 90
P62802 MONOSOF N2544
10-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
5631,50
8976
3006 10 90
P62803 MONOSOF N2546
9-0 13 CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
6291,30
8977
3006 10 90
P62804 MONOSOF N2547
8-0 13 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL
TYC
CH
6291,30
8978
3006 10 90
P62805 MONOSOF N2548
9-0 13 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL
TYC
CH
6291,30
8979
3006 10 90
P62806 MONOSOF N2550G
10-0 5CM 3/8 KRUH MV-100-4
BAL
TYC
CH
15389,90
8980
3006 10 90
P62807 MONOSOF N2704
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-4
BAL
TYC
CH
6066,70
8981
3006 10 90
P62808 MONOSOF N2705
11-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-4
BAL
TYC
CH
25575,20
8982
3006 10 90
P62809 MONOSOF N2711
10-0 15CM COMPOUND
BAL
TYC
CH
7100,50
8983
3006 10 90
P62810 MONOSOF N2714
8-0 30 CM 1/4 KRUH SEE-100-8
BAL
TYC
CH
7477,80
8984
3006 10 90
P62811 MONOSOF N2716
8-0 30 CM 1/2 KRUH SE-175-8
BAL
TYC
CH
11453,90
8985
3006 10 90
P62812 MONOSOF N2717
9-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
12131,80
8986
3006 10 90
P62813 MONOSOF N2718
10-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
12131,80
8987
3006 10 90
P62814 MONOSOF N2719
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-175-8
BAL
TYC
CH
12131,80
8988
3006 10 90
P62815 MONOSOF N2721
10-0 20 CM 1/2 KRUH SE-CC-6
BAL
TYC
CH
12131,80
8989
3006 10 90
P62816 MONOSOF N2730
10-0 20 CM 3/8 KRUH SE-140-6
BAL
TYC
CH
6866,90
8990
3006 10 90
P62817 MONOSOF N2732
10-0 20 CM 1/2 KRUH SE-160-4
BAL
TYC
CH
4606,40
8991
3006 10 90
P62818 MONOSOF N2734
10-0 20 CM 1/2 KRUH LA-160-6
BAL
TYC
CH
7291,40
8992
3006 10 90
P62819 MONOSOF N2736
10-0 20 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
7291,40
8993
3006 10 90
P62820 MONOSOF N2740
10-0 15CM 3/8 KRUH SE-140-6
BAL
TYC
CH
12187,60
8994
3006 10 90
P62821 MONOSOF N2756
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-6
BAL
TYC
CH
12187,60
8995
3006 10 90
P62822 MONOSOF N2757
10-0 15 CM 1/2 KRUH SE-160-6
BAL
TYC
CH
12187,60
8996
3006 10 90
P62823 MONOSOF N2760
9-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-6
BAL
TYC
CH
7095,10
8997
3006 10 90
P62824 MONOSOF N2761
5-0 45CM 1/2 KRUH SS-2
BAL
TYC
CH
3843,60
8998
3006 10 90
P62825 MONOSOF N2766
10-0 15CM 7/16 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
7095,10
8999
3006 10 90
P62826 MONOSOF N2770
10-0 30 CM 3/8 KRUH LE-140-6
BAL
TYC
CH
10592,20
9000
3006 10 90
P62827 MONOSOF N2771
9-0 30CM 3/8 KRUH SE-140-6
BAL
TYC
CH
11331,20
9001
3006 10 90
P62828 MONOSOF N2781
5-0 45CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4852,30
9002
3006 10 90
P62829 MONOSOF N2786
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
12242,20
9003
3006 10 90
P62830 MONOSOF N2787
9-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
12242,20
9004
3006 10 90
P62831 MONOSOF N2791
5-0 30CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
3883,40
9005
3006 10 90
P62832 MONOSOF N2799
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-CC-6
BAL
TYC
CH
12242,20
9006
3006 10 90
P62833 MONOSOF N2866
10-0 10-0 15CM 1/2 KRUH SE-175-6
BAL
TYC
CH
5345,00
9007
3006 10 90
P62834 MONOSOF N2966
10-0 10-0 30CM 1/2 KRUH SE-175-6
BAL
TYC
CH
8300,90
9008
3006 10 90
P62835 MONOSOF N2967
9-0 30CM 1/2 KRUH SE-175-6
BAL
TYC
CH
9483,30
9009
3006 10 90
P62836 MONOSOF N60
0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
4094,40
9010
3006 10 90
P62837 MONOSOF N61
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
3823,90
9011
3006 10 90
P62838 MONOSOF N62
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
4837,50
15/2003
1443
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9012
3006 10 90
P62839 MONOSOF N63
9013
3006 10 90
9014
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
4837,50
P62840 MONOSOF N64
2 6X45 CM
BAL
TYC
CH
4837,50
3006 10 90
P62841 MONOSOF SN0722
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
4873,60
9015
3006 10 90
P62842 MONOSOF SN0732
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
4873,60
9016
3006 10 90
P62843 MONOSOF SN1122
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
4873,60
9017
3006 10 90
P62844 MONOSOF SN1124
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
2903,00
9018
3006 10 90
P62845 MONOSOF SN1132
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
4873,60
9019
3006 10 90
P62846 MONOSOF SN1134
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
2903,00
9020
3006 10 90
P62847 MONOSOF SN1142
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-304
BAL
TYC
CH
4873,60
9021
3006 10 90
P62848 MONOSOF SN1602
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
4991,50
9022
3006 10 90
P62849 MONOSOF SN1602G
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1570,80
9023
3006 10 90
P62850 MONOSOF SN1603
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
4991,50
9024
3006 10 90
P62851 MONOSOF SN1603G
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1570,80
9025
3006 10 90
P62852 MONOSOF SN1647
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-16
BAL
TYC
CH
8999,70
9026
3006 10 90
P62853 MONOSOF SN1647G
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-16
BAL
TYC
CH
3358,30
9027
3006 10 90
P62854 MONOSOF SN1662
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
4991,50
9028
3006 10 90
P62855 MONOSOF SN1662G
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1570,80
9029
3006 10 90
P62856 MONOSOF SN1663
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
4991,50
9030
3006 10 90
P62857 MONOSOF SN1663G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
1570,80
9031
3006 10 90
P62858 MONOSOF SN1665G
6-0 45CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1570,80
9032
3006 10 90
P62859 MONOSOF SN1666
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
4991,50
9033
3006 10 90
P62860 MONOSOF SN1666G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1544,50
9034
3006 10 90
P62861 MONOSOF SN1667
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
4991,50
9035
3006 10 90
P62862 MONOSOF SN1667G
4-045CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1544,50
9036
3006 10 90
P62863 MONOSOF SN1668
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
4991,50
9037
3006 10 90
P62864 MONOSOF SN1668G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
1544,50
9038
3006 10 90
P62865 MONOSOF SN1669
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
4991,50
9039
3006 10 90
P62866 MONOSOF SN1669G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1544,50
9040
3006 10 90
P62867 MONOSOF SN1673
5-0 75CM 1/2 KRUH C-26
BAL
TYC
CH
4584,20
9041
3006 10 90
P62868 MONOSOF SN1689
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
4991,50
9042
3006 10 90
P62869 MONOSOF SN1689G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
1558,90
9043
3006 10 90
P62870 MONOSOF SN1690
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
4644,60
9044
3006 10 90
P62871 MONOSOF SN1691
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
4644,60
9045
3006 10 90
P62872 MONOSOF SN1693
3-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
7339,00
9046
3006 10 90
P62873 MONOSOF SN1693G
3-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
2696,90
9047
3006 10 90
P62874 MONOSOF SN1694
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
4644,60
9048
3006 10 90
P62875 MONOSOF SN1694G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
1628,20
9049
3006 10 90
P62876 MONOSOF SN1696
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE302
BAL
TYC
CH
4991,50
9050
3006 10 90
P62877 MONOSOF SN1697
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
4644,60
9051
3006 10 90
P62878 MONOSOF SN1697G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
1628,20
9052
3006 10 90
P62879 MONOSOF SN1698
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
4644,60
9053
3006 10 90
P62880 MONOSOF SN1698G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
1628,20
1444
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9054
3006 10 90
P62881 MONOSOF SN1699
9055
3006 10 90
9056
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
4644,60
P62882 MONOSOF SN1699G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-302
BAL
TYC
CH
1628,20
3006 10 90
P62883 MONOSOF SN1767G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1628,20
9057
3006 10 90
P62884 MONOSOF SN1862G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-14
BAL
TYC
CH
1628,20
9058
3006 10 90
P62885 MONOSOF SN1883
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-26
BAL
TYC
CH
4644,60
9059
3006 10 90
P62886 MONOSOF SN1945
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-10
BAL
TYC
CH
7532,00
9060
3006 10 90
P62887 MONOSOF SN1946
6-0 50 CM 3/8 KRUH PC-10
BAL
TYC
CH
7532,00
9061
3006 10 90
P62888 MONOSOF SN1954
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
7532,00
9062
3006 10 90
P62889 MONOSOF SN1954G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
2544,20
9063
3006 10 90
P62890 MONOSOF SN1955
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
7532,00
9064
3006 10 90
P62891 MONOSOF SN1955G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
2544,20
9065
3006 10 90
P62892 MONOSOF SN1956
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
7532,00
9066
3006 10 90
P62893 MONOSOF SN1956G
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL
TYC
CH
2544,20
9067
3006 10 90
P62894 MONOSOF SN1964
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11/PE-3
BAL
TYC
CH
7532,00
9068
3006 10 90
P62895 MONOSOF SN1964G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11/PE-3
BAL
TYC
CH
2696,90
9069
3006 10 90
P62896 MONOSOF SN1965
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11/PE-3
BAL
TYC
CH
7785,30
9070
3006 10 90
P62897 MONOSOF SN1965G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11/PE-3
BAL
TYC
CH
2696,90
9071
3006 10 90
P62898 MONOSOF SN1966
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11/PE-3
BAL
TYC
CH
7995,50
9072
3006 10 90
P62899 MONOSOF SN1966G
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11/PE-3
BAL
TYC
CH
2696,90
9073
3006 10 90
P62900 MONOSOF SN1994
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
7995,50
9074
3006 10 90
P62901 MONOSOF SN1994G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
2696,90
9075
3006 10 90
P62902 MONOSOF SN1995
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
7995,50
9076
3006 10 90
P62903 MONOSOF SN1995G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12/SCE-4
BAL
TYC
CH
2696,90
9077
3006 10 90
P62904 MONOSOF SN242G
8-0 45CM 3/8 KRUH HE-10
BAL
TYC
CH
5652,90
9078
3006 10 90
P62905 MONOSOF SN247
3-0 90 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
4393,70
9079
3006 10 90
P62906 MONOSOF SN2668
5-0 75 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
2204,20
9080
3006 10 90
P62907 MONOSOF SN267
6-0 45CM 1/4 KRUH DTO-2
BAL
TYC
CH
5439,80
9081
3006 10 90
P62908 MONOSOF SN3400
6-0 45CM 3/8 KRUH SBE-1
BAL
TYC
CH
2401,30
9082
3006 10 90
P62909 MONOSOF SN3500
6-0 45CM 3/8 KRUH SBE-2
BAL
TYC
CH
2401,30
9083
3006 10 90
P62910 MONOSOF SN3501
5-0 45CM 3/8 KRUH SBE-2
BAL
TYC
CH
2401,30
9084
3006 10 90
P62911 MONOSOF SN3601
5-0 45CM 3/8 KRUH SBE-4
BAL
TYC
CH
2204,20
9085
3006 10 90
P62912 MONOSOF SN3602
4-0 45CM 3/8 KRUH SBE-4
BAL
TYC
CH
2204,20
9086
3006 10 90
P62913 MONOSOF SN3660
6-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1467,70
9087
3006 10 90
P62914 MONOSOF SN3661
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1575,30
9088
3006 10 90
P62915 MONOSOF SN3667
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1575,30
9089
3006 10 90
P62916 MONOSOF SN367
6-0 75CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
5439,80
9090
3006 10 90
P62917 MONOSOF SN368
5-0 75CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
5439,80
9091
3006 10 90
P62918 MONOSOF SN3686
7-0 45CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
2204,20
15/2003
1445
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9092
3006 10 90
P62919 MONOSOF SN369
9093
3006 10 90
9094
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 75CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
5439,80
P62920 MONOSOF SN3695
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
1322,80
3006 10 90
P62921 MONOSOF SN3696
6-0 45CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1711,60
9095
3006 10 90
P62922 MONOSOF SN3697
6-0 45CM 3/8 KRUH P-10
BAL
TYC
CH
1711,60
9096
3006 10 90
P62923 MONOSOF SN3698
5-0 45CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1711,60
9097
3006 10 90
P62924 MONOSOF SN3962
4-0 45CM 3/8 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
2450,60
9098
3006 10 90
P62925 MONOSOF SN3963
5-0 45CM 3/8 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
2450,60
9099
3006 10 90
P62926 MONOSOF SN3964
6-0 45CM 3/7 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
2450,60
9100
3006 10 90
P62927 MONOSOF SN3965
5-0 45CM 3/8 KRUH PC-11
BAL
TYC
CH
2204,20
9101
3006 10 90
P62928 MONOSOF SN515
4-0 75CM ROVNA’ SC
BAL
TYC
CH
2204,20
9102
3006 10 90
P62929 MONOSOF SN557G
9-0 45CM 3/8 KRUH HE-10
BAL
TYC
CH
8608,80
9103
3006 10 90
P62930 MONOSOF SN567
5-0 45CM 3/8 KRUH SCE-4
BAL
TYC
CH
4667,50
9104
3006 10 90
P62931 MONOSOF SN568
4-0 45CM 3/8 KRUH SCE-4
BAL
TYC
CH
4174,90
9105
3006 10 90
P62932 MONOSOF SN569
3-0 45CM 3/8 KRUH SCE-4
BAL
TYC
CH
4174,90
9106
3006 10 90
P62933 MONOSOF SN576G
8-0 20CM 3/8 KRUH CV-1
BAL
TYC
CH
3682,20
9107
3006 10 90
P62934 MONOSOF SN615
4-0 90 CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
4017,20
9108
3006 10 90
P62935 MONOSOF SN616
3-0 90 CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
4017,20
9109
3006 10 90
P62936 MONOSOF SN617
2-0 90 CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
4017,20
9110
3006 10 90
P62937 MONOSOF SN618
0 90 CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
4266,00
9111
3006 10 90
P62938 MONOSOF SN619
1 90 CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
4266,00
9112
3006 10 90
P62939 MONOSOF SN626
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3883,80
9113
3006 10 90
P62940 MONOSOF SN626G
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1421,30
9114
3006 10 90
P62941 MONOSOF SN627
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3883,80
9115
3006 10 90
P62942 MONOSOF SN627G
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1421,30
9116
3006 10 90
P62943 MONOSOF SN628
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3883,80
9117
3006 10 90
P62944 MONOSOF SN628G
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1421,30
9118
3006 10 90
P62945 MONOSOF SN629
5-0 75CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
3883,80
9119
3006 10 90
P62946 MONOSOF SN630
4-0 75 CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
3939,60
9120
3006 10 90
P62947 MONOSOF SN631
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
3901,10
9121
3006 10 90
P62948 MONOSOF SN641
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3862,50
9122
3006 10 90
P62949 MONOSOF SN641G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1421,30
9123
3006 10 90
P62950 MONOSOF SN643
5-0 75CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
6325,80
9124
3006 10 90
P62951 MONOSOF SN644
4-0 90 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3785,30
9125
3006 10 90
P62952 MONOSOF SN644G
4-0 90 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1421,30
9126
3006 10 90
P62953 MONOSOF SN648
3-0 90 CM 3/8 KRUH C-14/CE6
BAL
TYC
CH
3785,30
9127
3006 10 90
P62954 MONOSOF SN648G
3-0 90 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1421,30
9128
3006 10 90
P62955 MONOSOF SN649
4-0 90 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
4055,80
9129
3006 10 90
P62956 MONOSOF SN649G
4-0 90 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1421,30
1446
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9130
3006 10 90
P62957 MONOSOF SN650
9131
3006 10 90
9132
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
6-0 45CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
4137,50
P62958 MONOSOF SN650G
6-0 45CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
1421,30
3006 10 90
P62959 MONOSOF SN653
3-0 45CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
4137,50
9133
3006 10 90
P62960 MONOSOF SN658
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3708,10
9134
3006 10 90
P62961 MONOSOF SN658G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1370,80
9135
3006 10 90
P62962 MONOSOF SN659
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
3128,80
9136
3006 10 90
P62963 MONOSOF SN659G
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
1370,80
9137
3006 10 90
P62964 MONOSOF SN660
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
3701,50
9138
3006 10 90
P62965 MONOSOF SN660G
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
1370,80
9139
3006 10 90
P62966 MONOSOF SN661
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3701,50
9140
3006 10 90
P62967 MONOSOF SN661G
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1370,80
9141
3006 10 90
P62968 MONOSOF SN662
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3701,50
9142
3006 10 90
P62969 MONOSOF SN662G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1370,80
9143
3006 10 90
P62970 MONOSOF SN663
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3708,10
9144
3006 10 90
P62971 MONOSOF SN663G
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1373,70
9145
3006 10 90
P62972 MONOSOF SN664
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
3669,50
9146
3006 10 90
P62973 MONOSOF SN664G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
1373,70
9147
3006 10 90
P62974 MONOSOF SN665
3-0 90 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
4248,80
9148
3006 10 90
P62975 MONOSOF SN666
2-0 90 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
4248,80
9149
3006 10 90
P62976 MONOSOF SN667
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
4365,80
9150
3006 10 90
P62977 MONOSOF SN667G
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
1617,20
9151
3006 10 90
P62978 MONOSOF SN669
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3708,10
9152
3006 10 90
P62979 MONOSOF SN669G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1617,20
9153
3006 10 90
P62980 MONOSOF SN670
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3708,10
9154
3006 10 90
P62981 MONOSOF SN670G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1370,80
9155
3006 10 90
P62982 MONOSOF SN671
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3708,10
9156
3006 10 90
P62983 MONOSOF SN671G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1370,80
9157
3006 10 90
P62984 MONOSOF SN672
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
3978,60
9158
3006 10 90
P62985 MONOSOF SN672G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
1370,80
9159
3006 10 90
P62986 MONOSOF SN673
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
3978,60
9160
3006 10 90
P62987 MONOSOF SN673G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
1370,80
9161
3006 10 90
P62988 MONOSOF SN674
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
3978,60
9162
3006 10 90
P62989 MONOSOF SN674G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
1370,80
9163
3006 10 90
P62990 MONOSOF SN681
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
3901,10
9164
3006 10 90
P62991 MONOSOF SN681G
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
1370,80
9165
3006 10 90
P62992 MONOSOF SN682
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
3978,60
9166
3006 10 90
P62993 MONOSOF SN688
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3978,60
9167
3006 10 90
P62994 MONOSOF SN688G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1272,30
9168
3006 10 90
P62995 MONOSOF SN689
0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3978,60
9169
3006 10 90
P62996 MONOSOF SN693
3-0 90CM 3/8 KRUH C-18
BAL
TYC
CH
3978,60
15/2003
1447
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9170
3006 10 90
P62997 MONOSOF SN694
9171
3006 10 90
9172
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 90CM 3/8 KRUH C-18
BAL
TYC
CH
3978,60
P62998 MONOSOF SN728
2-0 100CM CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3785,30
3006 10 90
P62999 MONOSOF SN729
0 90CM ROVNÁ C-14
BAL
TYC
CH
3978,60
9173
3006 10 90
P63000 MONOSOF SN747
2-0 90CM 3/8 KRUH C-19
BAL
TYC
CH
3978,60
9174
3006 10 90
P63001 MONOSOF SN750
2-0 75CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
3785,30
9175
3006 10 90
P63002 MONOSOF SN758
2-0 45CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
3785,30
9176
3006 10 90
P63003 MONOSOF SN760
6-0 75CM 3/8 KRUH P-15
BAL
TYC
CH
4277,90
9177
3006 10 90
P63004 MONOSOF SN761
5-0 75CM 3/8 KRUH P-15
BAL
TYC
CH
3785,30
9178
3006 10 90
P63005 MONOSOF SN762
4/0 75CM 3/8 KRUH P-15
BAL
TYC
CH
3785,30
9179
3006 10 90
P63006 MONOSOF SN763
3-0 75CM 3/8 KRUH P-15
BAL
TYC
CH
3785,30
9180
3006 10 90
P63007 MONOSOF SN764
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
3515,10
9181
3006 10 90
P63008 MONOSOF SN764G
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
3515,10
9182
3006 10 90
P63009 MONOSOF SN765
0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
3515,10
9183
3006 10 90
P63010 MONOSOF SN766
1 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
3978,60
9184
3006 10 90
P63011 MONOSOF SN771
3-0 90 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
4210,20
9185
3006 10 90
P63012 MONOSOF SN775
0 90 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
4364,60
9186
3006 10 90
P63013 MONOSOF SN776
1 90 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
4364,60
9187
3006 10 90
P63014 MONOSOF SN777
2 90 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL
TYC
CH
4857,20
9188
3006 10 90
P63015 MONOSOF SN781
3-0 90 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
4133,00
9189
3006 10 90
P63016 MONOSOF SN782
2-0 90 CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
4133,00
9190
3006 10 90
P63017 MONOSOF SN788
2-0 90 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
4133,00
9191
3006 10 90
P63018 MONOSOF SN790
1 90 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
4287,40
9192
3006 10 90
P63019 MONOSOF SN867
4-0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
3351,30
9193
3006 10 90
P63020 MONOSOF SN871
5-0 45CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
4287,40
9194
3006 10 90
P63021 MONOSOF SN872
4-0 45CM 3/8 KRUH C-1
BAL
TYC
CH
4287,40
9195
3006 10 90
P63022 MONOSOF SN881
3-0 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
5272,70
9196
3006 10 90
P63023 MONOSOF SN882
2-0 90CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
4780,00
9197
3006 10 90
P63024 NOVAFIL 400243
3-0 90CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
1395,50
9198
3006 10 90
P63025 NOVAFIL 400343
3-0 100CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5886,10
9199
3006 10 90
P63026 NOVAFIL 400461
0 100CM 1/2 KRUH I4-41
BAL
TYC
CH
5886,10
9200
3006 10 90
P63027 NOVAFIL 400863
0 200CM 1/2 KRUH I4-41
BAL
TYC
CH
2217,00
9201
3006 10 90
P63028 NOVAFIL 401123
5-0 75CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
2611,90
9202
3006 10 90
P63029 NOVAFIL 440113
6-0 45CM 3/8 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
2479,70
9203
3006 10 90
P63030 NOVAFIL 440123
5-0 45CM 3/8 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
2479,70
9204
3006 10 90
P63031 NOVAFIL 440133
4-0 45CM 3/8 KRUH SBE-3
BAL
TYC
CH
2479,70
9205
3006 10 90
P63032 NOVAFIL 440223
5-0 45CM 3/8 KRUH SBE-4
BAL
TYC
CH
2479,70
9206
3006 10 90
P63033 NOVAFIL 440233
4-0 45CM 3/8 KRUH SBE-4
BAL
TYC
CH
2479,70
9207
3006 10 90
P63034 NOVAFIL 440243
3-0 45CM 3/8 KRUH SBE-4
BAL
TYC
CH
2479,70
9208
3006 10 90
P63035 NOVAFIL 440333
4-0 45CM 3/8 KRUH SBE-6
BAL
TYC
CH
2479,70
9209
3006 10 90
P63036 NOVAFIL 440343
3-0 45CM 3/8 KRUH SBE-6
BAL
TYC
CH
2479,70
9210
3006 10 90
P63037 NOVAFIL 441003
7-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
2479,70
9211
3006 10 90
P63038 NOVAFIL 441013
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
2479,70
9212
3006 10 90
P63039 NOVAFIL 441023
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
2479,70
1448
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9213
3006 10 90
P63040 NOVAFIL 441212
9214
3006 10 90
9215
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
8964,80
P63041 NOVAFIL 441213
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-2
BAL
TYC
CH
2513,00
3006 10 90
P63042 NOVAFIL 441222
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
6089,30
9216
3006 10 90
P63043 NOVAFIL 441232
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-302
BAL
TYC
CH
8265,20
9217
3006 10 90
P63044 NOVAFIL 441413
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
2114,30
9218
3006 10 90
P63045 NOVAFIL 441423
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
2114,30
9219
3006 10 90
P63046 NOVAFIL 441433
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
2066,30
9220
3006 10 90
P63047 NOVAFIL 441623
5-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
2066,30
9221
3006 10 90
P63048 NOVAFIL 441633
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
2066,30
9222
3006 10 90
P63049 NOVAFIL 441643
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
2066,30
9223
3006 10 90
P63050 NOVAFIL 441833
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
2202,60
9224
3006 10 90
P63051 NOVAFIL 441843
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
2202,60
9225
3006 10 90
P63052 NOVAFIL 441853
2-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
2202,60
9226
3006 10 90
P63053 NOVAFIL 441913
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1512,50
9227
3006 10 90
P63054 NOVAFIL 441921
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
8265,20
9228
3006 10 90
P63055 NOVAFIL 441923
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1512,50
9229
3006 10 90
P63056 NOVAFIL 441931
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
8615,00
9230
3006 10 90
P63057 NOVAFIL 441933
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1512,50
9231
3006 10 90
P63058 NOVAFIL 442013
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
1446,40
9232
3006 10 90
P63059 NOVAFIL 442021
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3268,40
9233
3006 10 90
P63060 NOVAFIL 442023
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
1480,00
9234
3006 10 90
P63061 NOVAFIL 442031
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3268,40
9235
3006 10 90
P63062 NOVAFIL 442033
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
1480,00
9236
3006 10 90
P63063 NOVAFIL 442041
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
3268,40
9237
3006 10 90
P63064 NOVAFIL 442043
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-4
BAL
TYC
CH
1480,00
9238
3006 10 90
P63065 NOVAFIL 442153
2-0 75CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
1869,20
9239
3006 10 90
P63066 NOVAFIL 442233
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
1446,40
9240
3006 10 90
P63067 NOVAFIL 442241
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
3213,80
9241
3006 10 90
P63068 NOVAFIL 442243
3-0 45CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
1446,40
9242
3006 10 90
P63069 NOVAFIL 442253
2-0 45CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
1446,40
9243
3006 10 90
P63070 NOVAFIL 442263
0 45CM 3/8 KRUH CE-6
BAL
TYC
CH
1446,40
9244
3006 10 90
P63071 NOVAFIL 442431
4-0 75CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4050,10
9245
3006 10 90
P63072 NOVAFIL 442441
3-0 75CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4050,10
9246
3006 10 90
P63073 NOVAFIL 442451
2-0 75CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4050,10
9247
3006 10 90
P63074 NOVAFIL 442461
0 75CM 3/8 KRUH CE-10
BAL
TYC
CH
4050,10
9248
3006 10 90
P63075 NOVAFIL 442641
3-0 75CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
4050,10
9249
3006 10 90
P63076 NOVAFIL 442651
2-0 75CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
4050,10
9250
3006 10 90
P63077 NOVAFIL 442661
0 75CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
4050,10
9251
3006 10 90
P63078 NOVAFIL 442671
1 75CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
4050,10
9252
3006 10 90
P63079 NOVAFIL 443243
3-0 75CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
1553,90
9253
3006 10 90
P63080 NOVAFIL 443371
1 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4059,50
9254
3006 10 90
P63081 NOVAFIL 443381
2 75CM 1/2 KRUH C-9
BAL
TYC
CH
4132,60
9255
3006 10 90
P63082 NOVAFIL 443671
1 75CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
4628,50
15/2003
1449
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9256
3006 10 90
P63083 NOVAFIL 444171
9257
3006 10 90
9258
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 100CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
4344,00
P63084 NOVAFIL 444651
2-0 75CM ROVNÁ TS-9
BAL
TYC
CH
5284,60
3006 10 90
P63085 NOVAFIL 445041
3-0 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
4132,60
9259
3006 10 90
P63086 NOVAFIL 445051
2-0 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
4132,60
9260
3006 10 90
P63087 NOVAFIL 445061
0 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
4132,60
9261
3006 10 90
P63088 NOVAFIL 445221
5-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4007,40
9262
3006 10 90
P63089 NOVAFIL 445231
4-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4007,40
9263
3006 10 90
P63090 NOVAFIL 445241
3-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4007,40
9264
3006 10 90
P63091 NOVAFIL 445251
2-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3831,30
9265
3006 10 90
P63092 NOVAFIL 445261
0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4234,00
9266
3006 10 90
P63093 NOVAFIL 445551
2-0 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4234,00
9267
3006 10 90
P63094 NOVAFIL 445561
0 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4541,50
9268
3006 10 90
P63095 NOVAFIL 445571
1 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4541,50
9269
3006 10 90
P63096 NOVAFIL 445581
2 75CM 1/2 KRUH T-12
BAL
TYC
CH
4541,50
9270
3006 10 90
P63097 NOVAFIL 445661
0 75CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
4541,50
9271
3006 10 90
P63098 NOVAFIL 445671
1 75CM 1/2 KRUH DT-12
BAL
TYC
CH
4541,50
9272
3006 10 90
P63099 NOVAFIL 445951
2-0 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4541,50
9273
3006 10 90
P63100 NOVAFIL 445961
0 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4541,50
9274
3006 10 90
P63101 NOVAFIL 445971
1 75CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
4541,50
9275
3006 10 90
P63102 NOVAFIL 446361
0 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
5070,70
9276
3006 10 90
P63103 NOVAFIL 446371
1 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
5070,70
9277
3006 10 90
P63104 NOVAFIL 446381
2 75CM 1/2 KRUH T-25
BAL
TYC
CH
5070,70
9278
3006 10 90
P63105 NOVAFIL 446551
2-0 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4660,20
9279
3006 10 90
P63106 NOVAFIL 446561
0 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4660,20
9280
3006 10 90
P63107 NOVAFIL 446571
1 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4660,20
9281
3006 10 90
P63108 NOVAFIL 446581
2 75CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
4660,20
9282
3006 10 90
P63109 NOVAFIL 447071
1 150CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
5891,80
9283
3006 10 90
P63110 NOVAFIL 447081
2 150CM 1/2 KRUH T-60
BAL
TYC
CH
5891,80
9284
3006 10 90
P63111 NOVAFIL 447263
0 100CM 1/2 KRUH T-23
BAL
TYC
CH
1873,80
9285
3006 10 90
P63112 NOVAFIL 449031
4-0 75CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5103,60
9286
3006 10 90
P63113 NOVAFIL 449041
3-0 75CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5103,60
9287
3006 10 90
P63114 NOVAFIL 449051
2-0 75CM ROVNÁ CS-1
BAL
TYC
CH
5103,60
9288
3006 10 90
P63115 NOVAFIL 449131
4-0 75CM ROVNÁ CS-3
BAL
TYC
CH
4074,70
9289
3006 10 90
P63116 NOVAFIL 449141
3-0 75CM ROVNÁ CS-3
BAL
TYC
CH
4074,70
9290
3006 10 90
P63117 NOVAFIL 450901
7-0 60CM 3/8 KRUH TE-1
BAL
TYC
CH
8503,70
9291
3006 10 90
P63118 NOVAFIL 451131
4-0 90CM 3/8 KRUH TE-1
BAL
TYC
CH
9130,20
9292
3006 10 90
P63119 NOVAFIL 451531
4-0 90CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
6088,90
9293
3006 10 90
P63120 NOVAFIL 451541
3-0 90CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
6088,90
9294
3006 10 90
P63121 NOVAFIL 451621
5-0 90CM 3/8 KRUH DTE-7
BAL
TYC
CH
6910,00
9295
3006 10 90
P63122 NOVAFIL 451631
4-0 90CM 3/8 KRUH DTE-7
BAL
TYC
CH
6910,00
9296
3006 10 90
P63123 NOVAFIL 451921
5-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
5379,90
9297
3006 10 90
P63124 NOVAFIL 451931
4-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
5379,90
9298
3006 10 90
P63125 NOVAFIL 452011
6-0 90CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
6111,00
1450
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9299
3006 10 90
P63126 NOVAFIL 452121
9300
3006 10 90
9301
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
5-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL
TYC
CH
7847,70
P63127 NOVAFIL 452821
5-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5242,70
3006 10 90
P63128 NOVAFIL 452831
4-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5242,70
9302
3006 10 90
P63129 NOVAFIL 452841
3-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5242,70
9303
3006 10 90
P63130 NOVAFIL 453863
0 200CM 1/2 KRUH T-23
BAL
TYC
CH
2049,90
9304
3006 10 90
P63131 NOVAFIL 455441
3-0 75CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
6155,40
9305
3006 10 90
P63132 NOVAFIL 456713
6-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
4132,60
9306
3006 10 90
P63133 NOVAFIL 456723
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
4132,60
9307
3006 10 90
P63134 NOVAFIL 457718
8-0 45CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
4584,20
9308
3006 10 90
P63135 NOVAFIL 461951
2-0 150CM 1/2 KRUH T-19
BAL
TYC
CH
5556,40
9309
3006 10 90
P63136 NOVAFIL 462741
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-316
BAL
TYC
CH
5556,40
9310
3006 10 90
P63137 NOVAFIL 462831
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL
TYC
CH
6198,90
9311
3006 10 90
P63138 NOVAFIL 464711
6-0 45CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
8176,50
9312
3006 10 90
P63139 NOVAFIL 464721
5-0 45CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
6757,20
9313
3006 10 90
P63140 NOVAFIL 465131
4-0 90CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
8913,90
9314
3006 10 90
P63141 NOVAFIL 465241
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
8265,20
9315
3006 10 90
P63142 NOVAFIL 465971
1 100CM 1/2 KRUH T-20
BAL
TYC
CH
5752,60
9316
3006 10 90
P63143 NOVAFIL 473138
10-0 30CM 7// 16 LA-160-6
BAL
TYC
CH
9298,60
9317
3006 10 90
P63144 NOVAFIL 473338
10-0 15CM 7// 16 LA-160-6
BAL
TYC
CH
5861,40
9318
3006 10 90
P63145 NYLON 152123
5-0 45CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
3682,20
9319
3006 10 90
P63146 NYLON 152323
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
3682,20
9320
3006 10 90
P63147 NYLON 152523
5-0 45CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
3682,20
9321
3006 10 90
P63148 NYLON 153538
10-0 30CM 1/2 KRUH L-175-6
BAL
TYC
CH
6777,40
9322
3006 10 90
P63149 NYLON 153628
9-0 30CM 3/8 KRUH LE-140-6
BAL
TYC
CH
8261,10
9323
3006 10 90
P63150 NYLON 153738
10-0 15CM 1/2 KRUH SE-160-6
BAL
TYC
CH
6777,40
9324
3006 10 90
P63151 NYLON 154138
10-0 15CM 1/2 KRUH LV-90/50-6
BAL
TYC
CH
6777,40
9325
3006 10 90
P63152 NYLON 155438
10-0 30CM 1/4 KRUH LO-1
BAL
TYC
CH
6777,40
9326
3006 10 90
P63153 NYLON 155938
10-0 15CM 3/8 KRUH SE-140-6
BAL
TYC
CH
8265,20
9327
3006 10 90
P63154 SOFSILK 101732
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2114,30
9328
3006 10 90
P63155 SOFSILK 101742
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2114,30
9329
3006 10 90
P63156 SOFSILK 101752
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2114,30
9330
3006 10 90
P63157 SOFSILK 101762
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2114,30
9331
3006 10 90
P63158 SOFSILK 101942
3-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2038,40
9332
3006 10 90
P63159 SOFSILK 102241
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2579,50
9333
3006 10 90
P63160 SOFSILK 102251
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2579,50
9334
3006 10 90
P63161 SOFSILK 102261
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2579,50
9335
3006 10 90
P63162 SOFSILK 102332
4-0 360 CM
BAL
TYC
CH
1649,20
9336
3006 10 90
P63163 SOFSILK 102342
3-0 360 CM
BAL
TYC
CH
1649,20
9337
3006 10 90
P63164 SOFSILK 102352
2-0 360 CM
BAL
TYC
CH
1649,20
9338
3006 10 90
P63165 SOFSILK 102362
0 360 CM
BAL
TYC
CH
1649,20
9339
3006 10 90
P63166 SOFSILK 102643
3-0 750 CM
BAL
TYC
CH
2316,30
9340
3006 10 90
P63167 SOFSILK 102653
2-0 750 CM
BAL
TYC
CH
2316,30
9341
3006 10 90
P63168 SOFSILK 103231
4-0 9x60 CM
BAL
TYC
CH
2503,50
15/2003
1451
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9342
3006 10 90
P63169 SOFSILK 103241
9343
3006 10 90
9344
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 9x60 CM
BAL
TYC
CH
2419,00
P63170 SOFSILK 103251
2-0 9x60 CM
BAL
TYC
CH
2672,70
3006 10 90
P63171 SOFSILK 103261
0 9x60 CM
BAL
TYC
CH
2672,70
9345
3006 10 90
P63172 SOFSILK 103531
4-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2933,00
9346
3006 10 90
P63173 SOFSILK 103541
3-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2933,00
9347
3006 10 90
P63174 SOFSILK 103551
2-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2933,00
9348
3006 10 90
P63175 SOFSILK 103561
0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2933,00
9349
3006 10 90
P63176 SOFSILK 103571
1 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2933,00
9350
3006 10 90
P63177 SOFSILK 103742
3-0 2x150 CM
BAL
TYC
CH
2667,80
9351
3006 10 90
P63178 SOFSILK 103751
2-0 2x150 CM
BAL
TYC
CH
2498,60
9352
3006 10 90
P63179 SOFSILK 103761
0 2x150 CM
BAL
TYC
CH
2667,80
9353
3006 10 90
P63180 SOFSILK 103771
1 2x150 CM
BAL
TYC
CH
2667,80
9354
3006 10 90
P63181 SOFSILK 104151
2-0 100 CM
BAL
TYC
CH
1860,20
9355
3006 10 90
P63182 SOFSILK 104161
0 100 CM
BAL
TYC
CH
1860,20
9356
3006 10 90
P63183 SOFSILK 104171
1 100 CM
BAL
TYC
CH
1860,20
9357
3006 10 90
P63184 SOFSILK 104181
2 100 CM
BAL
TYC
CH
1860,20
9358
3006 10 90
P63185 SOFSILK 106541
3-0 45CM 1/2 KRUH SC-4
BAL
TYC
CH
2929,30
9359
3006 10 90
P63186 SOFSILK 106631
4-0 45CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
2929,30
9360
3006 10 90
P63187 SOFSILK 106741
3-0 45CM 1/2 KRUH C-30
BAL
TYC
CH
2929,30
9361
3006 10 90
P63188 SOFSILK 106751
2-0 45CM 1/2 KRUH C-30
BAL
TYC
CH
2929,30
9362
3006 10 90
P63189 SOFSILK 106851
2-0 45CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
3138,70
9363
3006 10 90
P63190 SOFSILK 107311
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2813,10
9364
3006 10 90
P63191 SOFSILK 107321
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2686,20
9365
3006 10 90
P63192 SOFSILK 107331
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2686,20
9366
3006 10 90
P63193 SOFSILK 107411
6-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2686,20
9367
3006 10 90
P63194 SOFSILK 107441
3-0 45CM 3/8 KRUH C13/CE-4
BAL
TYC
CH
2686,20
9368
3006 10 90
P63195 SOFSILK 107651
2-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
2562,20
9369
3006 10 90
P63196 SOFSILK 107821
5-0 75CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
2850,90
9370
3006 10 90
P63197 SOFSILK 107831
4-0 75CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
2850,90
9371
3006 10 90
P63198 SOFSILK 107841
3-0 75CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
2850,90
9372
3006 10 90
P63199 SOFSILK 107851
2-0 75CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
2850,90
9373
3006 10 90
P63200 SOFSILK 107931
4-0 45CM 3/8 KRUH SCE-4
BAL
TYC
CH
2956,00
9374
3006 10 90
P63201 SOFSILK 108441
3-0 45CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3349,30
9375
3006 10 90
P63202 SOFSILK 108743
3-0 5X45CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3349,30
9376
3330 10 90
P63203 SOFSILK 109541
3-0 100CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
2701,40
9377
3006 10 90
P63204 SOFSILK 109551
2-0 100CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
2701,40
9378
3006 10 90
P63205 SOFSILK 110553
2-0 45CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
1933,30
9379
3006 10 90
P63206 SOFSILK 110643
3-0 5X75CM ROVNá SC-2/CS/1
BAL
TYC
CH
2754,40
9380
3006 10 90
P63207 SOFSILK 112421
5-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
2392,30
9381
3006 10 90
P63208 SOFSILK 112431
4-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
2392,30
9382
3006 10 90
P63209 SOFSILK 112441
3-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
2392,30
9383
3006 10 90
P63210 SOFSILK 112451
2-0 75CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
2392,30
9384
3006 10 90
P63211 SOFSILK 113271
1 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
2537,20
1452
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9385
3006 10 90
P63212 SOFSILK 113961
9386
3006 10 90
9387
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 75CM 1/2 KRUH V-30/T-15
BAL
TYC
CH
2765,50
P63213 SOFSILK 115121
5-0 45CM 3/8 KRUH TE-1
BAL
TYC
CH
2777,40
3006 10 90
P63214 SOFSILK 115832
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
3846,90
9388
3006 10 90
P63215 SOFSILK 117732
4-0 5X75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4257,40
9389
3006 10 90
P63216 SOFSILK 118832
4-0 5X35CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
10426,70
9390
3006 10 90
P63217 SOFSILK 120042
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
3818,10
9391
3006 10 90
P63218 SOFSILK 120313
6-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1891,80
9392
3006 10 90
P63219 SOFSILK 120442
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
8188,00
9393
3006 10 90
P63220 SOFSILK 120632
4-0 5X35CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
3471,20
9394
3006 10 90
P63221 SOFSILK 120732
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4678,20
9395
3006 10 90
P63222 SOFSILK 120742
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
4678,20
9396
3006 10 90
P63223 SOFSILK 121742
3-0 5X75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4799,30
9397
3006 10 90
P63224 SOFSILK 121752
2-0 5X75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
4799,30
9398
3006 10 90
P63225 SOFSILK 122813
6-0 45CM 1/2 KRUH C-21
BAL
TYC
CH
3549,60
9399
3006 10 90
P63226 SOFSILK 123121
5-0 60CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
4621,20
9400
3006 10 90
P63227 SOFSILK 123131
4-0 60CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
4621,20
9401
3006 10 90
P63228 SOFSILK 123403
7-0 45CM 3/8 KRUH CE-20
BAL
TYC
CH
3831,30
9402
3006 10 90
P63229 SOFSILK 123413
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-20
BAL
TYC
CH
3831,30
9403
3006 10 90
P63230 SOFSILK 123513
6-0 45CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
4487,70
9404
3006 10 90
P63231 SOFSILK 123533
4-0 45CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
4487,70
9405
3006 10 90
P63232 SOFSILK 123813
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1970,60
9406
3006 10 90
P63233 SOFSILK 123823
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1970,20
9407
3006 10 90
P63234 SOFSILK 123833
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1970,60
9408
3006 10 90
P63235 SOFSILK 124613
6-0 30CM 3/8 KRUH CE-9
BAL
TYC
CH
2548,30
9409
3006 10 90
P63236 SOFSILK 124793
3 75CM 3/8 KRUH GS-18/CE-24
BAL
TYC
CH
2143,10
9410
3006 10 90
P63237 SOFSILK 126103
7-0 45CM 3/8 KRUH TE-1
BAL
TYC
CH
2978,50
9411
3006 10 90
P63238 SOFSILK 126321
5-0 60CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
4101,40
9412
3006 10 90
P63239 SOFSILK 126331
4-0 60CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
4101,40
9413
3006 10 90
P63240 SOFSILK 126822
5-0 5X35CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
6606,60
9414
3006 10 90
P63241 SOFSILK 126832
4-0 5X35CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
6606,60
9415
3006 10 90
P63242 SOFSILK 129403
10-0 45CM 3/8 KRUH DGE-6
BAL
TYC
CH
6810,60
9416
3006 10 90
P63243 SOFSILK 129413
9-0 45CM 3/8 KRUH DGE-6
BAL
TYC
CH
6810,60
9417
3006 10 90
P63244 SOFSILK 129603
7-0 45CM 3/8 KRUH C-1/CE-21
BAL
TYC
CH
4628,50
9418
3006 10 90
P63245 SOFSILK 129613
6-0 45CM 3/8 KRUH C-1/CE-21
BAL
TYC
CH
3831,30
9419
3006 10 90
P63246 SOFSILK 129833
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-23
BAL
TYC
CH
3708,10
9420
3006 10 90
P63247 SOFSILK 131522
5-0 5X45CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
5719,80
9421
3006 10 90
P63248 SOFSILK 135418
11-0 30CM 3/8 KRUH DGE-6
BAL
TYC
CH
3840,70
9422
3006 10 90
P63249 SOFSILK 135541
3-0 60CM 1/2 KRUH CV-316
BAL
TYC
CH
4101,40
9423
3006 10 90
P63250 SOFSILK 136321
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
2803,20
9424
3006 10 90
P63251 SOFSILK 136331
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
2803,20
9425
3006 10 90
P63252 SOFSILK 136341
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
2803,20
9426
3006 10 90
P63253 SOFSILK 136521
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
2858,30
9427
3006 10 90
P63254 SOFSILK 136531
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
2858,30
15/2003
1453
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9428
3006 10 90
P63255 SOFSILK 136541
9429
3006 10 90
9430
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
2858,30
P63256 SOFSILK 136621
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
3497,10
3006 10 90
P63257 SOFSILK 137071
1 75CM 1/2 KRUH CV-350
BAL
TYC
CH
2803,20
9431
3006 10 90
P63258 SOFSILK 138203
7-0 30CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
1950,10
9432
3006 10 90
P63259 SOFSILK 138303
7-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
1950,10
9433
3006 10 90
P63260 SOFSILK 138313
6-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
1950,10
9434
3006 10 90
P63261 SOFSILK 138418
8-0 45CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL
TYC
CH
11089,40
9435
3006 10 90
P63262 SOFSILK 138918
8-0 45CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
5516,20
9436
3006 10 90
P63263 SOFSILK 139318
8-0 45CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
5516,20
9437
3006 10 90
P63264 SOFSILK 139328
9-0 45CM 3/8 KRUH CE-30
BAL
TYC
CH
5516,20
9438
3006 10 90
P63265 SOFSILK 139718
11-0 45CM 3/8 KRUH DGE-6
BAL
TYC
CH
6194,80
9439
3006 10 90
P63266 SOFSILK 143233
4-0 45CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
6194,80
9440
3006 10 90
P63267 SOFSILK 144981
2 100CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
2612,30
9441
3006 10 90
P63268 SOFSILK 145881
2 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
2537,20
9442
3006 10 90
P63269 SOFSILK 146521
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2678,00
9443
3006 10 90
P63270 SOFSILK 146731
4-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
2678,00
9444
3006 10 90
P63271 SOFSILK 147771
1 75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
2487,10
9445
3006 10 90
P63272 SOFSILK 147871
1 2X75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
5525,20
9446
3006 10 90
P63273 SOFSILK 147881
2 2X75CM 1/2 KRUH T-10
BAL
TYC
CH
5525,20
9447
3006 10 90
P63274 SOFSILK 148633
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
2077,00
9448
3006 10 90
P63275 SOFSILK 149518
8-0 30CM 3/8 KRUH CE-20
BAL
TYC
CH
3682,20
9449
3006 10 90
P63276 SILK 617536
3-0 100CM ROVNÁ 1-75
BAL
TYC
CH
2711,30
9450
3006 10 90
P63277 SILK 617537
2-0 100CM ROVNÁ 1-75
BAL
TYC
CH
2711,70
9451
3006 10 90
P63278 SILK 631033
6-0 45CM 3/8 KRUH 3.10
BAL
TYC
CH
5003,40
9452
3006 10 90
P63279 SILK 631635
4-0 45CM 3/8 KRUH 3.16
BAL
TYC
CH
4313,20
9453
3006 10 90
P63280 SILK 632035
4-0 45CM 3/8 KRUH 3.20
BAL
TYC
CH
3495,00
9454
3006 10 90
P63281 SILK 632536
3-0 75CM 3/8 KRUH 3.25
BAL
TYC
CH
2843,10
9455
3006 10 90
P63282 SILK 632537
2-0 75CM 3/8 KRUH 3.25
BAL
TYC
CH
2843,10
9456
3006 10 90
P63283 SOFSILK CS100
1 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
4325,10
9457
3006 10 90
P63284 SOFSILK CS10M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
7532,00
9458
3006 10 90
P63285 SOFSILK CS16M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
7733,90
9459
3006 10 90
P63286 SOFSILK CS17M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
7733,90
9460
3006 10 90
P63287 SOFSILK CS210
5-0 45CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
3470,40
9461
3006 10 90
P63288 SOFSILK CS211
4-0 45CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
3470,40
9462
3006 10 90
P63289 SOFSILK CS35M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7988,90
9463
3006 10 90
P63290 SOFSILK CS36M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7988,90
9464
3006 10 90
P63291 SOFSILK CS423
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3115,30
9465
3006 10 90
P63292 SOFSILK CS424
0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3115,30
9466
3006 10 90
P63293 SOFSILK CS482
2 75CM 3/8 KRUH GS-18/CE-24
BAL
TYC
CH
5062,90
9467
3006 10 90
P63294 SOFSILK CS485
5 75CM 3/8 KRUH GS-18/CE-24
BAL
TYC
CH
6167,30
9468
3006 10 90
P63295 SOFSILK CS490
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL
TYC
CH
3674,00
9469
3006 10 90
P63296 SOFSILK CS791
2-0 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
4401,50
9470
3006 10 90
P63297 SOFSILK CS792
0 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
4401,50
1454
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9471
3006 10 90
P63298 SOFSILK CS793
9472
3006 10 90
9473
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
4401,50
P63299 SOFSILK CS794
2 100CM 3/8 KRUH GCC-90
BAL
TYC
CH
4401,50
3006 10 90
P63300 SOFSILK CS85M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
8163,00
9474
3006 10 90
P63301 SOFSILK CS86M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
8163,00
9475
3006 10 90
P63302 SOFSILK CS8M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
7627,60
9476
3006 10 90
P63303 SOFSILK CS92M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
8955,70
9477
3006 10 90
P63304 SOFSILK CS93M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
8955,70
9478
3006 10 90
P63305 SOFSILK CS9M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
7627,60
9479
3006 10 90
P63306 SOFSILK ES33
2-0 120CM ROVNÁ EST
BAL
TYC
CH
2865,60
9480
3006 10 90
P63307 SOFSILK ES410
3-0 18CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
4886,40
9481
3006 10 90
P63308 SOFSILK ES411
4-0 18CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
4886,40
9482
3006 10 90
P63309 SOFSILK ES415
3-0 18CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
5083,40
9483
3006 10 90
P63310 SOFSILK ES416
4-0 18CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
5083,40
9484
3006 10 90
P63311 SOFSILK ES439
2-0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
4640,00
9485
3006 10 90
P63312 SOFSILK ES440
3-0 120CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
3358,30
9486
3006 10 90
P63313 SOFSILK ES441
4-0 120CM 1/2 KRUH EV-25
BAL
TYC
CH
3358,30
9487
3006 10 90
P63314 SOFSILK GS30M
3-0 5X75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8352,60
9488
3006 10 90
P63315 SOFSILK GS31M
4-0 5X75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8352,60
9489
3006 10 90
P63316 SOFSILK GS33M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8352,60
9490
3006 10 90
P63317 SOFSILK GS340M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8352,60
9491
3006 10 90
P63318 SOFSILK GS34M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8352,60
9492
3006 10 90
P63319 SOFSILK GS35M
5-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8352,60
9493
3006 10 90
P63320 SOFSILK GS44M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
8426,50
9494
3006 10 90
P63321 SOFSILK GS45M
5-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
8188,80
9495
3006 10 90
P63322 SOFSILK GS46M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
8188,80
9496
3006 10 90
P63323 SOFSILK GS47M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
8188,80
9497
3006 10 90
P63324 SOFSILK GS61M
0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6695,30
9498
3006 10 90
P63325 SOFSILK GS62M
2-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6695,30
9499
3006 10 90
P63326 SOFSILK GS63M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6695,30
9500
3006 10 90
P63327 SOFSILK GS64M
4-0 5X45 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7776,60
9501
3006 10 90
P63328 SOFSILK GS65M
0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7776,60
9502
3006 10 90
P63329 SOFSILK GS66M
2-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7776,60
9503
3006 10 90
P63330 SOFSILK GS67M
3-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7776,60
9504
3006 10 90
P63331 SOFSILK GS68M
4-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
7776,60
9505
3006 10 90
P63332 SOFSILK GS822
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-30/T-15
BAL
TYC
CH
2974,00
9506
3006 10 90
P63333 SOFSILK GS823
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-30/T-15
BAL
TYC
CH
2974,00
9507
3006 10 90
P63334 SOFSILK GS831
4-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3012,60
9508
3006 10 90
P63335 SOFSILK GS832
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3012,60
9509
3006 10 90
P63336 SOFSILK GS833
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3012,60
9510
3006 10 90
P63337 SOFSILK GS834
0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3012,60
9511
3006 10 90
P63338 SOFSILK GS835
1 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3012,60
9512
3006 10 90
P63339 SOFSILK GS932
3-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3012,60
9513
3006 10 90
P63340 SOFSILK GS933
2-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
3505,30
15/2003
1455
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9514
3006 10 90
P63341 SOFSILK LS637
9515
3006 10 90
9516
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 250 CM
BAL
TYC
CH
2600,80
P63342 SOFSILK LS638
2-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2600,80
3006 10 90
P63343 SOFSILK LS639
3-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2600,80
9517
3006 10 90
P63344 SOFSILK LS640
4-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2600,80
9518
3006 10 90
P63345 SOFSILK S1732
6-0 45 CM 3/8 KRUH LE140-8
BAL
TYC
CH
5523,50
9519
3006 10 90
P63346 SOFSILK S1733
7-0 45 CM 3/8 KRUH LE140-8
BAL
TYC
CH
6875,50
9520
3006 10 90
P63347 SOFSILK S1735
4-0 30 CM 3/8 KRUH C-1/CE-21
BAL
TYC
CH
3409,20
9521
3006 10 90
P63348 SOFSILK S1743
7-0 45 CM 1/2 KRUH SE-160-8
BAL
TYC
CH
7276,60
9522
3006 10 90
P63349 SOFSILK S1750
6-0 45 CM 3/8 KRUH HE-1
BAL
TYC
CH
4789,50
9523
3006 10 90
P63350 SOFSILK S1766
7-0 45 CM 1/2 KRUH HE-7
BAL
TYC
CH
5565,40
9524
3006 10 90
P63351 SOFSILK S1768
7-0 45 CM 3/8 KRUH HE-6
BAL
TYC
CH
4764,00
9525
3006 10 90
P63352 SOFSILK S1769
6-0 45 CM 3/8 KRUH HE-6
BAL
TYC
CH
4892,50
9526
3006 10 90
P63353 SOFSILK S1780
6-0 45 CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5085,90
9527
3006 10 90
P63354 SOFSILK S1783
4-0 45 CM 3/8 KRUH HE-3
BAL
TYC
CH
4986,50
9528
3006 10 90
P63355 SOFSILK S1789
4-0 45 CM 3/8 KRUH HE-3
BAL
TYC
CH
2289,60
9529
3006 10 90
P63356 SOFSILK S182
5-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3307,40
9530
3006 10 90
P63357 SOFSILK S183
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3307,40
9531
3006 10 90
P63358 SOFSILK S184
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3321,80
9532
3006 10 90
P63359 SOFSILK S185
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3321,80
9533
3006 10 90
P63360 SOFSILK S186
0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
3321,80
9534
3006 10 90
P63361 SOFSILK S187
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
3321,80
9535
3006 10 90
P63362 SOFSILK S2176
8-0 45 CM 1/4 KRUH SE-100-8
BAL
TYC
CH
16486,50
9536
3006 10 90
P63363 SOFSILK SS1639
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
4036,10
9537
3006 10 90
P63364 SOFSILK SS1639G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
1329,40
9538
3006 10 90
P63365 SOFSILK SS1640
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
3476,10
9539
3006 10 90
P63366 SOFSILK SS1640G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1322,80
9540
3006 10 90
P63367 SOFSILK SS1641
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
5175,80
9541
3006 10 90
P63368 SOFSILK SS1641G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1831,90
9542
3006 10 90
P63369 SOFSILK SS1676
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
7123,90
9543
3006 10 90
P63370 SOFSILK SS1676G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
2340,60
9544
3006 10 90
P63371 SOFSILK SS1677
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
5393,80
9545
3006 10 90
P63372 SOFSILK SS1677G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1831,90
9546
3006 10 90
P63373 SOFSILK SS1678
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
4944,30
9547
3006 10 90
P63374 SOFSILK SS1678G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
1781,00
9548
3006 10 90
P63375 SOFSILK SS1679
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
3476,10
9549
3006 10 90
P63376 SOFSILK SS1679G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1322,80
9550
3006 10 90
P63377 SOFSILK SS1684
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
3592,30
9551
3006 10 90
P63378 SOFSILK SS1684G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
1526,40
9552
3006 10 90
P63379 SOFSILK SS1694
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
5699,30
9553
3006 10 90
P63380 SOFSILK SS1694G
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
2035,50
9554
3006 10 90
P63381 SOFSILK SS621
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3901,10
9555
3006 10 90
P63382 SOFSILK SS621G
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1781,00
9556
3006 10 90
P63383 SOFSILK SS622
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3630,90
1456
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9557
3006 10 90
P63384 SOFSILK SS622G
9558
3006 10 90
9559
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1781,00
P63385 SOFSILK SS623
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3283,20
3006 10 90
P63386 SOFSILK SS623G
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1781,00
9560
3006 10 90
P63387 SOFSILK SS624
0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
3844,80
9561
3006 10 90
P63388 SOFSILK SS624G
0 75 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
1781,00
9562
3006 10 90
P63389 SOFSILK SS629
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3630,90
9563
3006 10 90
P63390 SOFSILK SS629G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1781,00
9564
3006 10 90
P63391 SOFSILK SS630
4-0 75 CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
3785,30
9565
3006 10 90
P63392 SOFSILK SS630G
4-0 75 CM 1/2 KRUH C-22
BAL
TYC
CH
1781,00
9566
3006 10 90
P63393 SOFSILK SS632
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3592,30
9567
3006 10 90
P63394 SOFSILK SS632G
3-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
1781,00
9568
3006 10 90
P63395 SOFSILK SS633
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
3398,90
9569
3006 10 90
P63396 SOFSILK SS633G
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
1781,00
9570
3006 10 90
P63397 SOFSILK SS646
1 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3398,90
9571
3006 10 90
P63398 SOFSILK SS647
0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3398,90
9572
3006 10 90
P63399 SOFSILK SS648
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3476,10
9573
3006 10 90
P63400 SOFSILK SS648G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
1577,30
9574
3006 10 90
P63401 SOFSILK SS649
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3746,70
9575
3006 10 90
P63402 SOFSILK SS649G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
1577,30
9576
3006 10 90
P63403 SOFSILK SS651
2 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
4210,20
9577
3006 10 90
P63404 SOFSILK SS674
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
5253,00
9578
3006 10 90
P63405 SOFSILK SS674G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1577,30
9579
3006 10 90
P63406 SOFSILK SS675
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3476,10
9580
3006 10 90
P63407 SOFSILK SS675G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1577,30
9581
3006 10 90
P63408 SOFSILK SS677
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3206,00
9582
3006 10 90
P63409 SOFSILK SS677G
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1577,30
9583
3006 10 90
P63410 SOFSILK SS678
0 45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3244,60
9584
3006 10 90
P63411 SOFSILK SS678G
0 45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1577,30
9585
3006 10 90
P63412 SOFSILK SS679
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3360,40
9586
3006 10 90
P63413 SOFSILK SS679G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1577,30
9587
3006 10 90
P63414 SOFSILK SS680
0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3515,10
9588
3006 10 90
P63415 SOFSILK SS680G
0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1577,30
9589
3006 10 90
P63416 SOFSILK SS681
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
5253,00
9590
3006 10 90
P63417 SOFSILK SS681G
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
1577,30
9591
3006 10 90
P63418 SOFSILK SS682
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
5253,00
9592
3006 10 90
P63419 SOFSILK SS682G
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1831,90
9593
3006 10 90
P63420 SOFSILK SS683
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3515,10
9594
3006 10 90
P63421 SOFSILK SS683G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1628,20
9595
3006 10 90
P63422 SOFSILK SS684
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3592,30
9596
3006 10 90
P63423 SOFSILK SS684G
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1628,20
9597
3006 10 90
P63424 SOFSILK SS685
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
3244,60
9598
3006 10 90
P63425 SOFSILK SS685G
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
1322,80
9599
3006 10 90
P63426 SOFSILK SS686
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
1831,90
15/2003
1457
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9600
3006 10 90
P63427 SOFSILK SS70M
9601
3006 10 90
9602
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 5X75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
8935,60
P63428 SOFSILK SS74M
4-0 5X45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
10094,20
3006 10 90
P63429 SOFSILK SS76M
3-0 5X45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
9399,10
9603
3006 10 90
P63430 SOFSILK SS77M
4-0 5X45 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
10094,20
9604
3006 10 90
P63431 SOFSILK SS78M
3-0 5X45 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
10248,60
9605
3006 10 90
P63432 SOFSILK SS79M
4-0 5X45 CM ROVNÁ SC-2/CS-1
BAL
TYC
CH
9399,10
9606
3006 10 90
P63433 SOFSILK SS83M
3-0 5X45 CM 1/2 KRUH C-23
BAL
TYC
CH
10300,30
9607
3006 10 90
P63434 SOFSILK VS532
3-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
5330,20
9608
3006 10 90
P63435 SOFSILK VS533
2-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6716,60
9609
3006 10 90
P63436 SOFSILK VS534
0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6869,30
9610
3006 10 90
P63437 SOFSILK VS551
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
5060,00
9611
3006 10 90
P63438 SOFSILK VS552
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
6716,60
9612
3006 10 90
P63439 SOFSILK VS570
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
9424,60
9613
3006 10 90
P63440 SOFSILK VS571
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
4828,10
9614
3006 10 90
P63441 SOFSILK VS580
5-0 60 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
6716,60
9615
3006 10 90
P63442 SOFSILK VS581
4-0 60 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
6157,00
9616
3006 10 90
P63443 SOFSILK VS671
4-0 60 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL
TYC
CH
5139,30
9617
3006 10 90
P63444 SOFSILK VS706
6-0 60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
7802,50
9618
3006 10 90
P63445 SOFSILK VS706M
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
7378,40
9619
3006 10 90
P63446 SOFSILK VS709
4-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
6695,30
9620
3006 10 90
P63447 SOFSILK VS710
5-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
5190,20
9621
3006 10 90
P63448 SOFSILK VS802
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL
TYC
CH
4925,80
9622
3006 10 90
P63449 SOFSILK VS806
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
6961,30
9623
3006 10 90
P63450 SOFSILK VS809
7-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL
TYC
CH
8574,80
9624
3006 10 90
P63451 SOFSILK VS809M
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL
TYC
CH
10158,70
9625
3006 10 90
P63452 SOFSILK VS810
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL
TYC
CH
8536,20
9626
3006 10 90
P63453 SOFSILK VS842
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
3012,60
9627
3006 10 90
P63454 SOFSILK VS843
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
2742,50
9628
3006 10 90
P63455 SOFSILK VS844
0 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
2819,70
9629
3006 10 90
P63456 SOFSILK VS845
1 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
2858,30
9630
3006 10 90
P63457 SOFSILK VS846
2 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
3283,20
9631
3006 10 90
P63458 SOFSILK VS870
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
3283,20
9632
3006 10 90
P63459 SOFSILK VS871
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
4171,60
9633
3006 10 90
P63460 SOFSILK VS872
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
3553,70
9634
3006 10 90
P63461 SOFSILK VS880
5-0 75 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
3553,70
9635
3006 10 90
P63462 SOFSILK VS881
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
3360,40
9636
3006 10 90
P63463 SOFSILK VS882
3-0 75 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
3244,60
9637
3006 10 90
P63464 SOFSILK VS889
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
4905,70
9638
3006 10 90
P63465 SOFSILK VS890
5-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
3244,60
9639
3006 10 90
P63466 SOFSILK VS891
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
3360,40
9640
3006 10 90
P63467 SOFSILK VS964
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
3553,70
9641
3006 10 90
P63468 STEEL 222489
5 4X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
6231,30
9642
3006 10 90
P63469 STEEL 222669
6 6X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
9155,30
1458
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9643
3006 10 90
P63470 STEEL 222689
9644
3006 10 90
9645
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
5 6X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
9155,30
P63471 STEEL 237609
4 2X45CM 1/2 KRUH DT-20/KV-40
BAL
TYC
CH
6035,10
3006 10 90
P63472 STEEL 237689
5 2X45CM 1/2 KRUH DT-20/KV-40
BAL
TYC
CH
6035,10
9646
3006 10 90
P63473 STEEL 239249
7 2X45CM 1/2 KRUH DT-20
BAL
TYC
CH
4803,40
9647
3006 10 90
P63474 STEEL 239269
6 2X45CM 1/2 KRUH DT-20
BAL
TYC
CH
4803,40
9648
3006 10 90
P63475 STEEL 239309
4 4X45CM 1/2 KRUH DT-20/KV-40
BAL
TYC
CH
6035,10
9649
3006 10 90
P63476 STEEL 239389
5 4X45CM 1/2 KRUH DT-20
BAL
TYC
CH
9537,90
9650
3006 10 90
P63477 STEEL 240723
5-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2722,80
9651
3006 10 90
P63478 STEEL 240733
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2722,80
9652
3006 10 90
P63479 STEEL 240743
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2722,80
9653
3006 10 90
P63480 STEEL 240753
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2722,80
9654
3006 10 90
P63481 STEEL 240763
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
5021,90
9655
3006 10 90
P63482 STEEL 240809
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
2763,80
9656
3006 10 90
P63483 STEEL 240873
4 6x45 CM
BAL
TYC
CH
2763,80
9657
3006 10 90
P63484 STEEL 240883
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
2763,80
9658
3006 10 90
P63485 STEEL 241089
2 6x45 CM
BAL
TYC
CH
5885,60
9659
3006 10 90
P63486 STEEL 241289
5 4X45CM 1/2 KRUH C-20
BAL
TYC
CH
4160,50
9660
3006 10 90
P63487 STEEL 241409
5 75CM 1/2 KRUH C-20
BAL
TYC
CH
5392,20
9661
3006 10 90
P63488 STEEL 241489
4 4X45CM 1/2 KRUH DT-20/KV-40
BAL
TYC
CH
5392,20
9662
3006 10 90
P63489 STEEL 242009
4 2X45CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
3302,90
9663
3006 10 90
P63490 STEEL 242083
2 2X45CM 1/2 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
3302,90
9664
3006 10 90
P63491 STEEL 242489
5 2X75CM 1/2 KRUH C-20
BAL
TYC
CH
4392,90
9665
3006 10 90
P63492 STEEL 243141
3-0 50CM 1/2 KRUH C-6
BAL
TYC
CH
4019,30
9666
3006 10 90
P63493 STEEL 248763
0 45CM 1/2 KRUH T-60/GS-26
BAL
TYC
CH
3111,60
9667
3006 10 90
P63494 STEEL 249489
5 2X75CM 1/2 KRUH BT-60
BAL
TYC
CH
3111,60
9668
3006 10 90
P63495 STEEL 249789
5 2X75CM 1/2 KRUH BT-20
BAL
TYC
CH
3585,30
9669
3006 10 90
P63496 STEEL 249873
1 4X45CM 1/2 KRUH DT-25/KV-37
BAL
TYC
CH
5432,80
9670
3006 10 90
P63497 STEEL 632546
6 2X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
4721,30
9671
3006 10 90
P63498 STEEL 632547
5 2X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
4721,30
9672
3006 10 90
P63499 STEEL 633547
7 4X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
11075,80
9673
3006 10 90
P63500 STEEL 644149
6 4X45CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
6231,30
9674
3006 10 90
P63501 STEEL CW22M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6040,00
9675
3006 10 90
P63502 STEEL CW23M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL
TYC
CH
6040,00
9676
3006 10 90
P63503 STEEL CW33M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
6040,00
9677
3006 10 90
P63504 STEEL CW34M
4-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22
BAL
TYC
CH
6040,00
9678
3006 10 90
P63505 STEEL CW414M
2-0 5X60 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
7317,20
9679
3006 10 90
P63506 STEEL CW415M
2-0 5X60 1/2 KRUH GS-26
BAL
TYC
CH
7662,10
9680
3006 10 90
P63507 STEEL CW43M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-27
BAL
TYC
CH
5032,50
9681
3006 10 90
P63508 STEEL CW44M
2-0 5X60 1/2 KRUH GS-27
BAL
TYC
CH
7506,10
9682
3006 10 90
P63509 STEEL CW469
4 75CM 1/2 KRUH GS-18
BAL
TYC
CH
5032,50
9683
3006 10 90
P63510 STEEL CW48M
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
5200,40
9684
3006 10 90
P63511 STEEL CW49M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL
TYC
CH
6269,10
9685
3006 10 90
P63512 STEEL SW645M
5-0 5X40 CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
7132,90
15/2003
1459
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9686
3006 10 90
P63513 STEEL VW400M
9687
3006 10 90
9688
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2 5X45 CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
8986,90
P63514 STEEL VW435M
5 5X45 CM 1/2 KRUH KV-56
BAL
TYC
CH
12128,50
3006 10 90
P63515 STEEL VW436M
5 2X75 CM 1/2 KRUH SCC-1
BAL
TYC
CH
6914,10
9689
3006 10 90
P63516 STEEL VW535M
5 5X75 CM 1/2 KRUH KV-56
BAL
TYC
CH
12115,70
9690
3006 10 90
P63517 STEEL VW600M
5 5X45 CM 1/2 KRUH BGS-29
BAL
TYC
CH
6914,10
9691
3006 10 90
P63518 STEEL VW610M
5 5X75 CM 1/2 KRUH BGS-29
BAL
TYC
CH
6914,10
9692
3006 10 90
P63519 STEEL VW649M
6 5X45 CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
10802,40
9693
3006 10 90
P63520 STEEL VW650M
5 5X45 CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
12115,70
9694
3006 10 90
P63521 STEEL VW651M
4 5X45 CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
10300,30
9695
3006 10 90
P63522 STEEL VW652M
4 5X45 CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
10300,30
9696
3006 10 90
P63523 STEEL VW653M
5 5X45 CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
10300,30
9697
3006 10 90
P63524 STEEL VW654M
6 5X45 CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
15514,70
9698
3006 10 90
P63525 STEEL VW655M
7 5X45 CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
15746,70
9699
3006 10 90
P63526 STEEL VW750M
5 5X75 CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
10227,60
9700
3006 10 90
P63527 STEEL W23
4 45 CM
BAL
TYC
CH
5190,20
9701
3006 10 90
P63528 STEEL W24
4 6x45 CM
BAL
TYC
CH
5190,20
9702
3006 10 90
P63529 STEEL W25
5 45 CM
BAL
TYC
CH
5190,20
9703
3006 10 90
P63530 STEEL W26
0 17x45 CM
BAL
TYC
CH
5149,90
9704
3006 10 90
P63531 STEEL W27
5 6x45 CM
BAL
TYC
CH
5149,90
9705
3006 10 90
P63532 STEEL W28
2-0 17x45 CM
BAL
TYC
CH
5884,00
9706
3006 10 90
P63533 STEEL W30
3-0 17x45 CM
BAL
TYC
CH
4738,20
9707
3006 10 90
P63534 STEEL W32
4-0 17x45 CM
BAL
TYC
CH
4557,90
9708
3006 10 90
P63535 STEEL W35
5-0 17x45 CM
BAL
TYC
CH
4519,30
9709
3006 10 90
P63536 SURGIDAC CD10M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
7853,80
9710
3006 10 90
P63537 SURGIDAC CD16M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
7570,50
9711
3006 10 90
P63538 SURGIDAC CD17M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
7879,70
9712
3006 10 90
P63539 SURGIDAC CD251
2-0 75CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
2460,40
9713
3006 10 90
P63540 SURGIDAC CD261
2-0 75CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
4923,70
9714
3006 10 90
P63541 SURGIDAC CD30M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
8329,70
9715
3006 10 90
P63542 SURGIDAC CD31M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
8329,70
9716
3006 10 90
P63543 SURGIDAC CD34M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
8034,10
9717
3006 10 90
P63544 SURGIDAC CD35M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
8034,10
9718
3006 10 90
P63545 SURGIDAC CD37M
2 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
8163,00
9719
3006 10 90
P63546 SURGIDAC CD411
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
2902,60
9720
3006 10 90
P63547 SURGIDAC CD412
0 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
2902,60
9721
3006 10 90
P63548 SURGIDAC CD423
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3592,30
9722
3006 10 90
P63549 SURGIDAC CD424
0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3592,30
9723
3006 10 90
P63550 SURGIDAC CD425
1 75CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3099,70
9724
3006 10 90
P63551 SURGIDAC CD434
0 90CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3323,00
9725
3006 10 90
P63552 SURGIDAC CD443
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-11/C-9
BAL
TYC
CH
4248,80
9726
3006 10 90
P63553 SURGIDAC CD444
0 75CM 1/2 KRUH GS-11/C-9
BAL
TYC
CH
3476,10
9727
3006 10 90
P63554 SURGIDAC CD445
1 75CM 1/2 KRUH GS-11/C-9
BAL
TYC
CH
3476,10
9728
3006 10 90
P63555 SURGIDAC CD496
2 75CM 3/8 KRUH GS-18/CE-24
BAL
TYC
CH
5760,40
1460
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9729
3006 10 90
P63556 SURGIDAC CD499
9730
3006 10 90
9731
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
5 75CM 3/8 KRUH GS-18/CE-24
BAL
TYC
CH
5760,40
P63557 SURGIDAC CD516
2-0 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
3515,10
3006 10 90
P63558 SURGIDAC CD517
0 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
3515,10
9732
3006 10 90
P63559 SURGIDAC CD518
1 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
3515,10
9733
3006 10 90
P63560 SURGIDAC CD519
2 75CM 1/2 KRUH HOS-10
BAL
TYC
CH
3515,10
9734
3006 10 90
P63561 SURGIDAC CD538
1 75CM 1/2 KRUH HOS-11
BAL
TYC
CH
4017,20
9735
3006 10 90
P63562 SURGIDAC CD542
1 75CM 1/2 KRUH HGS-21
BAL
TYC
CH
3721,60
9736
3006 10 90
P63563 SURGIDAC CD548
1 75CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
4017,20
9737
3006 10 90
P63564 SURGIDAC CD549
2 75CM 1/2 KRUH HOS-12
BAL
TYC
CH
4017,20
9738
3006 10 90
P63565 SURGIDAC CD580
5-0 2X90CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
4889,20
9739
3006 10 90
P63566 SURGIDAC CD582
3-0 2X90CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
4889,20
9740
3006 10 90
P63567 SURGIDAC CD591
4-0 2X90CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
4889,20
9741
3006 10 90
P63568 SURGIDAC CD60
5 75CM 1/2 KRUH SCC-1
BAL
TYC
CH
4248,80
9742
3006 10 90
P63569 SURGIDAC CD60M
5 5X75CM 1/2 KRUH SCC-1
BAL
TYC
CH
11665,00
9743
3006 10 90
P63570 SURGIDAC CD624
2 75CM 1/2 KRUH GS-12
BAL
TYC
CH
3978,60
9744
3006 10 90
P63571 SURGIDAC CD62M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-23
BAL
TYC
CH
8905,20
9745
3006 10 90
P63572 SURGIDAC CD643
2 75CM 1/2 KRUH HGS-24
BAL
TYC
CH
4828,10
9746
3006 10 90
P63573 SURGIDAC CD681
2 90CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
5677,90
9747
3006 10 90
P63574 SURGIDAC CD685
1 150CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
2929,30
9748
3006 10 90
P63575 SURGIDAC CD761
0 75CM 1/2 KRUH KV-30
BAL
TYC
CH
3914,60
9749
3006 10 90
P63576 SURGIDAC CD820
1 75CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
3823,90
9750
3006 10 90
P63577 SURGIDAC CD82M
1 5X75CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
8750,50
9751
3006 10 90
P63578 SURGIDAC CD85M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
8034,10
9752
3006 10 90
P63579 SURGIDAC CD864
0 75CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
2896,80
9753
3006 10 90
P63580 SURGIDAC CD865
1 75CM 1/2 KRUH GS-25/T-20
BAL
TYC
CH
2896,80
9754
3006 10 90
P63581 SURGIDAC CD86M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7982,70
9755
3006 10 90
P63582 SURGIDAC CD871
1 75CM 1/2 KRUH KV-25
BAL
TYC
CH
5519,40
9756
3006 10 90
P63583 SURGIDAC CD92M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
8369,10
9757
3006 10 90
P63584 SURGIDAC CD93M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL
TYC
CH
7905,60
9758
3006 10 90
P63585 SURGIDAC CD9M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
7519,20
9759
3006 10 90
P63586 SURGIDAC D1722
6-0 45CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5085,90
9760
3006 10 90
P63587 SURGIDAC D1760
5-0 45CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
4518,50
9761
3006 10 90
P63588 SURGIDAC D1763
4-0 45CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4518,50
9762
3006 10 90
P63589 SURGIDAC D1764
5-0 45CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4863,40
9763
3006 10 90
P63590 SURGIDAC D1778
4-0 45CM 1/4 KRUH SS-14
BAL
TYC
CH
5083,40
9764
3006 10 90
P63591 SURGIDAC D1779
4-0 45CM 1/2 KRUH SS-2/D-1
BAL
TYC
CH
4863,40
9765
3006 10 90
P63592 SURGIDAC D181
3-0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
3128,80
9766
3006 10 90
P63593 SURGIDAC D182
5-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3785,30
9767
3006 10 90
P63594 SURGIDAC D183
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3785,30
9768
3006 10 90
P63595 SURGIDAC D184
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3785,30
9769
3006 10 90
P63596 SURGIDAC D185
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3785,30
9770
3006 10 90
P63597 SURGIDAC D186
0 6x45 CM
BAL
TYC
CH
2935,40
9771
3006 10 90
P63598 SURGIDAC D1865
6/0 45CM 1/4 KRUH SS-24
BAL
TYC
CH
4413,40
15/2003
1461
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9772
3006 10 90
P63599 SURGIDAC D187
9773
3006 10 90
9774
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
1 6x45 CM
BAL
TYC
CH
3012,60
P63600 SURGIDAC D188
2-0 5x45 CM
BAL
TYC
CH
1648,80
3006 10 90
P63601 SURGIDAC D2756
10-0 30CM 1/2 KRUH SE-160-6
BAL
TYC
CH
14536,80
9775
3006 10 90
P63602 SURGIDAC D2770
10-0 30CM 3/8 KRUH SE-140-6
BAL
TYC
CH
14536,80
9776
3006 10 90
P63603 SURGIDAC D2798
10-0 30CM 1/2 KRUH SE-160-4
BAL
TYC
CH
10129,50
9777
3006 10 90
P63604 SURGIDAC D303
4-0 12x75 CM
BAL
TYC
CH
4635,10
9778
3006 10 90
P63605 SURGIDAC D304
3-0 12x7 CM
BAL
TYC
CH
4635,10
9779
3006 10 90
P63606 SURGIDAC D305
2-0 12x75 CM
BAL
TYC
CH
4635,10
9780
3006 10 90
P63607 SURGIDAC D306
0 6x75 CM
BAL
TYC
CH
3630,90
9781
3006 10 90
P63608 SURGIDAC ED20L
2-0 53cm LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
8991,50
9782
3006 10 90
P63609 SURGIDAC ED21L
0 53cm LIGATING LOOP
BAL
TYC
CH
8991,50
9783
3006 10 90
P63610 SURGIDAC ED438
0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
5954,20
9784
3006 10 90
P63611 SURGIDAC ED439
2-0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
5954,20
9785
3006 10 90
P63612 SURGIDAC ED52
0 120CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
3292,20
9786
3006 10 90
P63613 SURGIDAC ED53
2-0 120CM SKI ESK
BAL
TYC
CH
3784,90
9787
3006 10 90
P63614 SURGIDAC EDW50
0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
9449,20
9788
3006 10 90
P63615 SURGIDAC EDW51
2-0 120CM 1/2 KRUH EV-20
BAL
TYC
CH
9449,20
9789
3006 10 90
P63616 SURGIDAC EDW52
0 120CM SKI TAPER ESK
BAL
TYC
CH
9449,20
9790
3006 10 90
P63617 SURGIDAC EDW53
2-0 120CM SKI TAPER ESK
BAL
TYC
CH
9449,20
9791
3006 10 90
P63618 SURGIDAC GD222
3-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3515,10
9792
3006 10 90
P63619 SURGIDAC GD223
2-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3515,10
9793
3006 10 90
P63620 SURGIDAC GD224
0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3515,10
9794
3006 10 90
P63621 SURGIDAC GD283
2 75CM KV-30
BAL
TYC
CH
6471,10
9795
3006 10 90
P63622 SURGIDAC GD42M
4-0 75CM CV-24
BAL
TYC
CH
7456,40
9796
3006 10 90
P63623 SURGIDAC LD222
3-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2343,40
9797
3006 10 90
P63624 SURGIDAC LD223
2-0 250 CM
BAL
TYC
CH
2343,40
9798
3006 10 90
P63625 SURGIDAC LD224
0 250 CM
BAL
TYC
CH
2343,40
9799
3006 10 90
P63626 SURGIDAC LD225
1 250 CM
BAL
TYC
CH
2343,40
9800
3006 10 90
P63627 SURGIDAC LD226
2 250 CM
BAL
TYC
CH
2343,40
9801
3006 10 90
P63628 SURGIDAC SD594G
4-0 45CM 3/8 KRUH P-12
BAL
TYC
CH
1954,20
9802
3006 10 90
P63629 SURGIDAC SD613
1 75 CM ROVNá SC-1
BAL
TYC
CH
3658,40
9803
3006 10 90
P63630 SURGIDAC SD614
0 75 CM ROVNá SC-1
BAL
TYC
CH
3658,40
9804
3006 10 90
P63631 SURGIDAC SD615
2-0 75 CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
4094,40
9805
3006 10 90
P63632 SURGIDAC SD621
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
3862,50
9806
3006 10 90
P63633 SURGIDAC SD621G
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
1933,70
9807
3006 10 90
P63634 SURGIDAC SD622
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
4094,40
9808
3006 10 90
P63635 SURGIDAC SD622G
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
1933,70
9809
3006 10 90
P63636 SURGIDAC SD623
2-0 75CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
4397,00
9810
3006 10 90
P63637 SURGIDAC SD632
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
4171,60
9811
3006 10 90
P63638 SURGIDAC SD633
2-0 90 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
3630,90
9812
3006 10 90
P63639 SURGIDAC SD633G
2-0 90 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
1730,10
9813
3006 10 90
P63640 SURGIDAC SD634
0 90 CM ROVNÁ SC-2/SC-1
BAL
TYC
CH
3612,80
9814
3006 10 90
P63641 SURGIDAC SD636
0 90 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3612,80
1462
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9815
3006 10 90
P63642 SURGIDAC SD646
9816
3006 10 90
9817
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
0 90 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3612,80
P63643 SURGIDAC SD647
2-0 90 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3612,80
3006 10 90
P63644 SURGIDAC SD661
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3785,30
9818
3006 10 90
P63645 SURGIDAC SD661G
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1628,20
9819
3006 10 90
P63646 SURGIDAC SD662
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
3515,10
9820
3006 10 90
P63647 SURGIDAC SD662G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
1628,20
9821
3006 10 90
P63648 SURGIDAC SD663
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
3553,70
9822
3006 10 90
P63649 SURGIDAC SD663G
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1221,40
9823
3006 10 90
P63650 SURGIDAC SD664
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
4017,20
9824
3006 10 90
P63651 SURGIDAC SD664G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL
TYC
CH
1221,40
9825
3006 10 90
P63652 SURGIDAC SD670
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
3553,70
9826
3006 10 90
P63653 SURGIDAC SD670G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL
TYC
CH
1221,40
9827
3006 10 90
P63654 SURGIDAC SD674
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3307,40
9828
3006 10 90
P63655 SURGIDAC SD674G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1221,40
9829
3006 10 90
P63656 SURGIDAC SD675
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3939,60
9830
3006 10 90
P63657 SURGIDAC SD675G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
1221,40
9831
3006 10 90
P63658 SURGIDAC SD686
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3918,30
9832
3006 10 90
P63659 SURGIDAC SD687
0 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3918,30
9833
3006 10 90
P63660 SURGIDAC SD688
1 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3918,30
9834
3006 10 90
P63661 SURGIDAC SD689
2 75 CM 3/8 KRUH C-17
BAL
TYC
CH
3663,80
9835
3006 10 90
P63662 SURGIDAC SD695G
3-0 45CM 1/2 KRUH P-22
BAL
TYC
CH
1742,40
9836
3006 10 90
P63663 SURGIDAC SD751
2-0 75CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
3663,80
9837
3006 10 90
P63664 SURGIDAC SD793G
5-0 45CM 3/8 KRUH P-13
BAL
TYC
CH
1742,40
9838
3006 10 90
P63665 SURGIDAC SD796G
2-0 45CM 1/2 KRUH P-24
BAL
TYC
CH
1742,40
9839
3006 10 90
P63666 SURGIDAC VD161M
4-0 10X75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
25596,20
9840
3006 10 90
P63667 SURGIDAC VD27M
2-0 10X75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
25699,20
9841
3006 10 90
P63668 SURGIDAC VD31M
4-0 10X75 CM 1/2 KRUH CV-24/T-16
BAL
TYC
CH
22480,10
9842
3006 10 90
P63669 SURGIDAC VD37M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
25699,20
9843
3006 10 90
P63670 SURGIDAC VD38M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
28243,40
9844
3006 10 90
P63671 SURGIDAC VD42M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
24604,70
9845
3006 10 90
P63672 SURGIDAC VD46M
5 5X75 CM 1/2 KRUH KV-40
BAL
TYC
CH
10094,20
9846
3006 10 90
P63673 SURGIDAC VD47M
5 5X75 CM 1/2 KRUH SCC
BAL
TYC
CH
13712,40
9847
3006 10 90
P63674 SURGIDAC VD50M
5 6X60 CM 1/2 KRUH BGS-27, KV-56
BAL
TYC
CH
10329,40
9848
3006 10 90
P63675 SURGIDAC VD522
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6502,70
9849
3006 10 90
P63676 SURGIDAC VD523
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
6502,70
9850
3006 10 90
P63677 SURGIDAC VD523M
2-0 5X75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
15270,00
9851
3006 10 90
P63678 SURGIDAC VD524
0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
8395,80
9852
3006 10 90
P63679 SURGIDAC VD550
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
6991,30
9853
3006 10 90
P63680 SURGIDAC VD551
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
6991,30
9854
3006 10 90
P63681 SURGIDAC VD552
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
6991,30
9855
3006 10 90
P63682 SURGIDAC VD552M
3-0 5X75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
15270,00
9856
3006 10 90
P63683 SURGIDAC VD553
2-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
6360,70
9857
3006 10 90
P63684 SURGIDAC VD553M
2-0 5X75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
12836,70
15/2003
1463
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9858
3006 10 90
P63685 SURGIDAC VD555
9859
3006 10 90
9860
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
6296,20
P63686 SURGIDAC VD556
3-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
6296,20
3006 10 90
P63687 SURGIDAC VD591
4-0 90 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL
TYC
CH
6296,20
9861
3006 10 90
P63688 SURGIDAC VD63M
2 5X75 CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
8446,70
9862
3006 10 90
P63689 SURGIDAC VD66M
5 5X75 CM 1/2 KRUH KV-37
BAL
TYC
CH
8446,70
9863
3006 10 90
P63690 SURGIDAC VD701M
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL
TYC
CH
13892,60
9864
3006 10 90
P63691 SURGIDAC VD70M
0 10X90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
28029,50
9865
3006 10 90
P63692 SURGIDAC VD71M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
28029,50
9866
3006 10 90
P63693 SURGIDAC VD755
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL
TYC
CH
10158,70
9867
3006 10 90
P63694 SURGIDAC VD760
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7029,90
9868
3006 10 90
P63695 SURGIDAC VD761
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7029,90
9869
3006 10 90
P63696 SURGIDAC VD762
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7029,90
9870
3006 10 90
P63697 SURGIDAC VD763
2-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7029,90
9871
3006 10 90
P63698 SURGIDAC VD765
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL
TYC
CH
8832,60
9872
3006 10 90
P63699 SURGIDAC VD77M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
28428,50
9873
3006 10 90
P63700 SURGIDAC VD78M
0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
28428,50
9874
3006 10 90
P63701 SURGIDAC VD800
7-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
9308,80
9875
3006 10 90
P63702 SURGIDAC VD801
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
9308,80
9876
3006 10 90
P63703 SURGIDAC VD842
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5021,40
9877
3006 10 90
P63704 SURGIDAC VD843
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5021,40
9878
3006 10 90
P63705 SURGIDAC VD844
0 90 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5021,40
9879
3006 10 90
P63706 SURGIDAC VD850
0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
8446,70
9880
3006 10 90
P63707 SURGIDAC VD851
2-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
8446,70
9881
3006 10 90
P63708 SURGIDAC VD852
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
8446,70
9882
3006 10 90
P63709 SURGIDAC VD853
0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
8446,70
9883
3006 10 90
P63710 SURGIDAC VD854
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
8446,70
9884
3006 10 90
P63711 SURGIDAC VD862
3-0 90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
7836,20
9885
3006 10 90
P63712 SURGIDAC VD863
2-0 90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
6157,00
9886
3006 10 90
P63713 SURGIDAC VD873
2-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
3746,70
9887
3006 10 90
P63714 SURGIDAC VD889
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
5291,60
9888
3006 10 90
P63715 SURGIDAC VD890
5-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL
TYC
CH
3746,70
9889
3006 10 90
P63716 SURGIDAC VD925
4-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
5291,60
9890
3006 10 90
P63717 SURGIDAC VD926
3-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
7378,40
9891
3006 10 90
P63718 SURGIDAC VD927
2-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
7378,40
9892
3006 10 90
P63719 SURGIDAC VD934
5-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
8574,80
9893
3006 10 90
P63720 SURGIDAC VD935
4-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
8574,80
9894
3006 10 90
P63721 SURGIDAC VD936
3-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
5485,00
9895
3006 10 90
P63722 SURGIDAC VD937
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
5485,00
9896
3006 10 90
P63723 SURGIDAC VD943
2-0 90 CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
5485,00
9897
3006 10 90
P63724 SURGIDAC VD944
2-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
5485,00
9898
3006 10 90
P63725 SURGIDAC VD963
3-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
4210,20
9899
3006 10 90
P63726 SURGIDAC VD966
3-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
10227,60
9900
3006 10 90
P63727 SURGIDAC VD967
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
6102,80
1464
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9901
3006 10 90
P63728 SURGIDAC VD968
9902
3006 10 90
9903
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
5871,30
P63729 SURGIDAC VD97M
2-0 5X75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
15823,80
3006 10 90
P63730 SURGIDAC VDF204
4-0 75 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL
TYC
CH
6360,70
9904
3006 10 90
P63731 SURGIDAC VDF916
3-0 75 CM 1/2 KRUH KVF-5
BAL
TYC
CH
5190,20
9905
3006 10 90
P63732 SURGIDAC VDF936
3-0 75 CM 1/2 KRUH KVF-5
BAL
TYC
CH
5021,40
9906
3006 10 90
P63733 SURGIDAC VDP10M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
39823,40
9907
3006 10 90
P63734 SURGIDAC VDP11M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
39823,40
9908
3006 10 90
P63735 SURGIDAC VDP17M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
39823,40
9909
3006 10 90
P63736 SURGIDAC VDP18M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
35432,90
9910
3006 10 90
P63737 SURGIDAC VDP19M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
38381,10
9911
3006 10 90
P63738 SURGIDAC VDP25M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
38625,80
9912
3006 10 90
P63739 SURGIDAC VDP26M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
39134,90
9913
3006 10 90
P63740 SURGIDAC VDP27M
2-0 10X75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
39720,30
9914
3006 10 90
P63741 SURGIDAC VDP32M
2-0 10X75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
39720,30
9915
3006 10 90
P63742 SURGIDAC VDP37M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
38625,80
9916
3006 10 90
P63743 SURGIDAC VDP42M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH CV23/T-31
BAL
TYC
CH
38625,80
9917
3006 10 90
P63744 SURGIDAC VDP513
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
12205,70
9918
3006 10 90
P63745 SURGIDAC VDP523
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
12205,70
9919
3006 10 90
P63746 SURGIDAC VDP533
2-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL
TYC
CH
13157,30
9920
3006 10 90
P63747 SURGIDAC VDP53M
2-0 5X90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
28274,20
9921
3006 10 90
P63748 SURGIDAC VDP57M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
38754,70
9922
3006 10 90
P63749 SURGIDAC VDP64M
0 10X75 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL
TYC
CH
38754,70
9923
3006 10 90
P63750 SURGIDAC VDP755
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL
TYC
CH
11398,10
9924
3006 10 90
P63751 SURGIDAC VDP764
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL
TYC
CH
8446,70
9925
3006 10 90
P63752 SURGIDAC VDP77M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
39977,70
9926
3006 10 90
P63753 SURGIDAC VDP78M
0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
42449,60
9927
3006 10 90
P63754 SURGIDAC VDP817
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
12360,40
9928
3006 10 90
P63755 SURGIDAC VDP83M
2-0 10X90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL
TYC
CH
36798,80
9929
3006 10 90
P63756 SURGIDAC VDP87M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
39038,00
9930
3006 10 90
P63757 SURGIDAC VDP917
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
36798,80
9931
3006 10 90
P63758 SURGIDAC VDP91M
2-0 10X75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
39038,00
9932
3006 10 90
P63759 SURGIDAC VDP927
2-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
12476,20
9933
3006 10 90
P63760 SURGIDAC VDP928
2-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL
TYC
CH
13943,90
9934
3006 10 90
P63761 SURGIDAC VDP937
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL
TYC
CH
14059,70
9935
3006 10 90
P63762 SURGIDAC VDP967
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
11906,80
9936
3006 10 90
P63763 SURGIDAC VDP968
2-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
14021,10
9937
3006 10 90
P63764 SURGIDAC VDP987
2-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL
TYC
CH
13480,40
9938
3006 10 90
P63765 SURGILENE 341023
5-0 45CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL
TYC
CH
4007,00
9939
3006 10 90
P63766 SURGILENE 341413
6-0 45CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
4193,80
9940
3006 10 90
P63767 SURGILENE 341433
4-0 45CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL
TYC
CH
2055,20
9941
3006 10 90
P63768 SURGILENE 341833
4-0 45CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL
TYC
CH
2055,20
9942
3006 10 90
P63769 SURGILENE 342253
2-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
1177,10
9943
3006 10 90
P63770 SURGILENE 342461
0 75CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
3503,20
15/2003
1465
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9944
3006 10 90
P63771 SURGILENE 342883
9945
3006 10 90
9946
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
2 3X60CM 3/8 KRUH CE-24
BAL
TYC
CH
7050,00
P63772 SURGILENE 343643
3-0 4X90CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
9675,40
3006 10 90
P63773 SURGILENE 349161
0 90CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
4436,00
9947
3006 10 90
P63774 SURGILENE 349171
1 90CM 1/2 KRUH MT-12
BAL
TYC
CH
4436,00
9948
3006 10 90
P63775 SURGILENE 351631
4-0 90CM 3/8 KRUH YE-7
BAL
TYC
CH
8256,60
9949
3006 10 90
P63776 SURGILENE 352121
4-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL
TYC
CH
8256,60
9950
3006 10 90
P63777 SURGILENE 352131
3-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL
TYC
CH
8256,60
9951
3006 10 90
P63778 SURGILENE 352141
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL
TYC
CH
8256,60
9952
3006 10 90
P63779 SURGILENE 353131
4-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL
TYC
CH
7711,00
9953
3006 10 90
P63780 SURGILENE 353141
3-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL
TYC
CH
7711,00
9954
3006 10 90
P63781 SURGILENE 353151
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL
TYC
CH
7711,00
9955
3006 10 90
P63782 SURGILENE 360105
7-0 4X75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
9750,60
9956
3006 10 90
P63783 SURGILENE 360204
7-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
10922,70
9957
3006 10 90
P63784 SURGILENE 360215
6-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
11505,30
9958
3006 10 90
P63785 SURGILENE 360300
7-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
8365,00
9959
3006 10 90
P63786 SURGILENE 360400
7-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
4676,20
9960
3006 10 90
P63787 SURGILENE 360411
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
9780,90
9961
3006 10 90
P63788 SURGILENE 360501
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
8560,00
9962
3006 10 90
P63789 SURGILENE 360511
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
9505,50
9963
3006 10 90
P63790 SURGILENE 360615
6-0 4X45CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
12199,10
9964
3006 10 90
P63791 SURGILENE 360625
5-0 4X45CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
36194,10
9965
3006 10 90
P63792 SURGILENE 360700
7-0 45CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
10158,70
9966
3006 10 90
P63793 SURGILENE 360711
6-0 45CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
10158,70
9967
3006 10 90
P63794 SURGILENE 360721
5-0 45CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
10158,70
9968
3006 10 90
P63795 SURGILENE 360815
6-0 4X60CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
10653,40
9969
3006 10 90
P63797 SURGILENE 360900
7-0 60CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
7048,30
9970
3006 10 90
P63798 SURGILENE 360911
6-0 60CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
10150,40
9971
3006 10 90
P63799 SURGILENE 361001
7-0 75CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
9057,60
9972
3006 10 90
P63800 SURGILENE 361011
6-0 75CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
9057,60
9973
3006 10 90
P63801 SURGILENE 361021
5-0 75CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
9057,60
9974
3006 10 90
P63802 SURGILENE 361111
6-0 90CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
9608,10
9975
3006 10 90
P63803 SURGILENE 361121
5-0 90CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
9608,10
9976
3006 10 90
P63804 SURGILENE 361315
6-0 4X75CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
12320,60
9977
3006 10 90
P63805 SURGILENE 361325
5-0 4X75CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
12320,60
9978
3006 10 90
P63806 SURGILENE 361425
5-0 4X75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
6196,00
9979
3006 10 90
P63807 SURGILENE 361521
5-0 90CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
9240,70
9980
3006 10 90
P63808 SURGILENE 361531
4-0 90CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
9240,70
9981
3006 10 90
P63809 SURGILENE 361725
5-0 4X90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
11860,00
9982
3006 10 90
P63810 SURGILENE 361921
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
8368,70
9983
3006 10 90
P63811 SURGILENE 361931
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
8368,70
9984
3006 10 90
P63812 SURGILENE 361941
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL
TYC
CH
8368,70
9985
3006 10 90
P63813 SURGILENE 362311
6-0 75CM 1/2 KRUH CV303/CV330
BAL
TYC
CH
8857,20
9986
3006 10 90
P63814 SURGILENE 362321
5-0 75CM 1/2 KRUH CV303/CV330
BAL
TYC
CH
8857,20
1466
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Por. číslo
Col.sadzobník
Kód
Názov
9987
3006 10 90
P63815 SURGILENE 362531
9988
3006 10 90
9989
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
4-0 90CM 1/2 KRUH DT-31
BAL
TYC
CH
17351,10
P63816 SURGILENE 362621
5-0 90CM 1/2 KRUH CV303/CV330
BAL
TYC
CH
9608,10
3006 10 90
P63817 SURGILENE 362711
6-0 60CM 1/2 KRUH CV-337
BAL
TYC
CH
8828,10
9990
3006 10 90
P63818 SURGILENE 362721
5-0 60CM 1/2 KRUH CV-337
BAL
TYC
CH
8828,10
9991
3006 10 90
P63819 SURGILENE 363031
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
6742,10
9992
3006 10 90
P63820 SURGILENE 363041
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
6742,10
9993
3006 10 90
P63821 SURGILENE 363051
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
6742,10
9994
3006 10 90
P63822 SURGILENE 363541
3-0 105CM 1/2 KRUH CV-300
BAL
TYC
CH
10046,60
9995
3006 10 90
P63823 SURGILENE 363551
2-0 105CM 1/2 KRUH CV-300
BAL
TYC
CH
10046,60
9996
3006 10 90
P63824 SURGILENE 363721
5-0 90CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
6742,10
9997
3006 10 90
P63825 SURGILENE 363731
4-0 90CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
6742,10
9998
3006 10 90
P63826 SURGILENE 363831
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL
TYC
CH
5041,60
9999
3006 10 90
P63827 SURGILENE 363935
4-0 4X75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL
TYC
CH
6702,20
10000 3006 10 90
P63828 SURGILENE 364011
6-0 45CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL
TYC
CH
5682,40
10001 3006 10 90
P63829 SURGILENE 364021
5-0 45CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL
TYC
CH
5682,40
10002 3006 10 90
P63830 SURGILENE 364215
6-0 4X75CM 1/2 KRUH CV303/CV330
BAL
TYC
CH
8977,90
10003 3006 10 90
P63831 SURGILENE 364225
5-0 4X75CM 1/2 KRUH CV303/CV330
BAL
TYC
CH
18216,10
10004 3006 10 90
P63832 SURGILENE 364321
5-0 60CM 1/2 KRUH CV303/CV330
BAL
TYC
CH
5973,50
10005 3006 10 90
P63833 SURGILENE 364431
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL
TYC
CH
6690,30
10006 3006 10 90
P63834 SURGILENE 364441
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL
TYC
CH
6690,30
10007 3006 10 90
P63835 SURGILENE 364905
7-0 4X45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
10685,80
10008 3006 10 90
P63836 SURGILENE 364915
6-0 4X45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL
TYC
CH
10685,80
10009 3006 10 90
P63837 SURGILENE 365131
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
4273,40
10010 3006 10 90
P63838 SURGILENE 365141
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
4273,40
10011 3006 10 90
P63839 SURGILENE 365151
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
4273,40
10012 3006 10 90
P63840 SURGILENE 365341
3-0 120CM 1/2 KRUH CV-305
BAL
TYC
CH
4568,60
10013 3006 10 90
P63841 SURGILENE 365811
6-0 75CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL
TYC
CH
10474,80
10014 3006 10 90
P63842 SURGILENE 367111
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
4748,00
10015 3006 10 90
P63843 SURGILENE 367121
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL
TYC
CH
4748,00
10016 3006 10 90
P63844 SURGILENE 368315
8-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-345
BAL
TYC
CH
20552,10
10017 3006 10 90
P63845 SURGILENE 368415
8-0 2X60CM 3/8 KRUH CV-345
BAL
TYC
CH
20552,10
10018 3006 10 90
P63846 SURGILENE 368517
8-0 45CM 3/8 KRUH CV-345
BAL
TYC
CH
18828,60
10019 3006 10 90
P63847 SURGILENE 368625
5-0 4X90CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
12740,60
10020 3006 10 90
P63848 SURGILENE 368717
8-0 60CM 3/8 KRUH CV-345
BAL
TYC
CH
19205,50
10021 3006 10 90
P63849 SURGILENE 368804
7-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
11426,80
10022 3006 10 90
P63850 SURGILENE 368915
8-0 4X45CM 3/8 KRUH CV-345
BAL
TYC
CH
20113,70
10023 3006 10 90
P63851 SURGILENE 369300
7-0 45CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
5915,20
10024 3006 10 90
P63852 SURGILENE 369317
8-0 45CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
9066,60
10025 3006 10 90
P63853 SURGILENE 369400
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
9109,70
10026 3006 10 90
P63854 SURGILENE 369411
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
12250,40
10027 3006 10 90
P63855 SURGILENE 369417
8-0 60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
12250,40
10028 3006 10 90
P63856 SURGILENE 369505
7-0 2X60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
10001,00
10029 3006 10 90
P63857 SURGILENE 369515
8-0 2X60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL
TYC
CH
8719,70
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1467
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr.
Zem
Max. cena
10030 3006 10 90
P63858 SURGILON 182323
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
3621,90
10031 3006 10 90
P63859 SURGILON 182333
4-0 30CM 1/4 KRUH DO-5
BAL
TYC
CH
3621,90
10032 3006 10 90
P63860 SURGILON 188033
4-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1258,30
10033 3006 10 90
P63861 SURGILON 188133
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
1470,20
10034 3006 10 90
P63862 SURGILON 188341
3-0 75CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2701,80
10035 3006 10 90
P63863 SURGILON 188351
2-0 75CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2701,80
10036 3006 10 90
P63864 SURGILON 188361
0 75CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2701,80
10037 3006 10 90
P63865 SURGILON 188371
1 75CM 3/8 KRUH C-16
BAL
TYC
CH
2701,80
10038 3006 10 90
P63866 SURGILON 188433
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
1258,30
10039 3006 10 90
P63867 SURGILON 188443
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-4
BAL
TYC
CH
1258,30
10040 3006 10 90
P63868 SURGILON 189571
1 75CM 1/2 KRUH HOS-12/C-42
BAL
TYC
CH
3332,40
10041 3006 10 90
P63869 SURGILON 189853
2-0 45CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
1040,30
10042 3006 10 90
P63870 SURGILON 189863
0 45CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
1040,30
10043 3006 10 90
P63871 SURGILON 189921
5-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10044 3006 10 90
P63872 SURGILON 189931
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10045 3006 10 90
P63873 SURGILON 189941
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10046 3006 10 90
P63874 SURGILON 189951
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10047 3006 10 90
P63875 SURGILON 189961
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10048 3006 10 90
P63876 SURGILON 189971
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10049 3006 10 90
P63877 SURGILON 190023
5-0 30CM 1/4 KRUH DO-1
BAL
TYC
CH
4482,40
10050 3006 10 90
P63878 SURGILON 190642
3-0 360 CM
BAL
TYC
CH
1653,30
10051 3006 10 90
P63879 SURGILON 190652
2-0 360 CM
BAL
TYC
CH
1653,30
10052 3006 10 90
P63880 SURGILON 190751
2-0 75CM 3/8 KRUH CV-18
BAL
TYC
CH
1653,30
10053 3006 10 90
P63881 SURGILON 190761
0 75CM 3/8 KRUH CV-17
BAL
TYC
CH
1653,30
10054 3006 10 90
P63882 SURGILON 190841
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-24
BAL
TYC
CH
3049,20
10055 3006 10 90
P63883 SURGILON 190962
0 5X45CM 1/2 KRUH DT-3
BAL
TYC
CH
8773,90
10056 3006 10 90
P63884 SURGILON 191022
5-0 5X35CM 1/2 KRUH T-37
BAL
TYC
CH
8363,30
10057 3006 10 90
P63885 SURGILON 191032
4-0 5X35CM 1/2 KRUH T-37
BAL
TYC
CH
8363,30
10058 3006 10 90
P63886 SURGILON 191251
2-0 100 CM
BAL
TYC
CH
1776,90
10059 3006 10 90
P63887 SURGILON 191261
0 100 CM
BAL
TYC
CH
2148,80
10060 3006 10 90
P63888 SURGILON 191271
1 100 CM
BAL
TYC
CH
2248,20
10061 3006 10 90
P63889 SURGILON 191362
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12/C-42
BAL
TYC
CH
9569,50
10062 3006 10 90
P63890 SURGILON 191372
0 5X45CM 1/2 KRUH HOS-12/C-42
BAL
TYC
CH
9569,50
10063 3006 10 90
P63891 SURGILON 191443
3-0 300CM
BAL
TYC
CH
2108,60
10064 3006 10 90
P63892 SURGILON 191453
2-0 300 CM
BAL
TYC
CH
2108,60
10065 3006 10 90
P63893 SURGILON 191463
0 300 CM
BAL
TYC
CH
2108,60
10066 3006 10 90
P63894 SURGILON 191473
1 300 CM
BAL
TYC
CH
2108,60
10067 3006 10 90
P63895 SURGILON 191483
2 300 CM
BAL
TYC
CH
2108,60
10068 3006 10 90
P63896 SURGILON 191493
3 300 CM
BAL
TYC
CH
2108,60
10069 3006 10 90
P63897 SURGILON 191551
2-0 75CM 1/2 KRUH C-9/GS-11
BAL
TYC
CH
2763,40
10070 3006 10 90
P63898 SURGILON 191561
0 75CM 1/2 KRUH C-9/GS-11
BAL
TYC
CH
2763,40
10071 3006 10 90
P63899 SURGILON 191571
1 75CM 1/2 KRUH GS-11/C-9
BAL
TYC
CH
3009,70
10072 3006 10 90
P63900 SURGILON 191641
3-0 75CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
2763,40
10073 3006 10 90
P63901 SURGILON 191651
2-0 75CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
2763,40
1468
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
MJ
Výr.
Zem
10074 3006 10 90
Col.sadzobník
P63902 SURGILON 191821
Kód
Názov
5-0 12x45 CM
Doplnok
BAL
TYC
CH
Max. cena
1912,30
10075 3006 10 90
P63903 SURGILON 191831
4-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10076 3006 10 90
P63904 SURGILON 191841
3-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10077 3006 10 90
P63905 SURGILON 191851
2-0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10078 3006 10 90
P63906 SURGILON 191861
0 12x45 CM
BAL
TYC
CH
1912,30
10079 3006 10 90
P63907 SURGILON 191871
1 12x45 CM
BAL
TYC
CH
3569,70
10080 3006 10 90
P63908 SURGILON 191931
4-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2053,20
10081 3006 10 90
P63909 SURGILON 191941
3-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2053,20
10082 3006 10 90
P63910 SURGILON 191951
2-0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2053,20
10083 3006 10 90
P63911 SURGILON 191961
0 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2053,20
10084 3006 10 90
P63912 SURGILON 191971
1 7x75 CM
BAL
TYC
CH
2053,20
10085 3006 10 90
P63913 SURGILON 192072
1 250 CM
BAL
TYC
CH
2434,60
10086 3006 10 90
P63914 SURGILON 192271
1 75CM 3/8 KRUH C-18
BAL
TYC
CH
2053,20
10087 3006 10 90
P63915 SURGILON 192531
4-0 67CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
2098,30
10088 3006 10 90
P63916 SURGILON 192541
3-0 67CM 3/8 KRUH TE-7
BAL
TYC
CH
2516,30
10089 3006 10 90
P63917 SURGILON 192732
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
7164,10
10090 3006 10 90
P63918 SURGILON 192742
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
7164,10
10091 3006 10 90
P63919 SURGILON 192852
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7164,10
10092 3006 10 90
P63920 SURGILON 192862
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7164,10
10093 3006 10 90
P63921 SURGILON 192872
1 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22/T-40
BAL
TYC
CH
7164,10
10094 3006 10 90
P63922 SURGILON 192913
6-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1032,90
10095 3006 10 90
P63923 SURGILON 192923
5-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
991,90
10096 3006 10 90
P63924 SURGILON 192933
4-0 45CM 3/8 KRUH CE-2
BAL
TYC
CH
1032,90
10097 3006 10 90
P63925 SURGILON 193031
4-0 75CM 3/8 KRUH C-12
BAL
TYC
CH
3085,70
10098 3006 10 90
P63926 SURGILON 193123
5-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
897,50
10099 3006 10 90
P63927 SURGILON 193133
4-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
897,50
10100 3006 10 90
P63928 SURGILON 193143
3-0 45CM 3/8 KRUH C-13/CE-4
BAL
TYC
CH
897,50
10101 3006 10 90
P63929 SURGILON 193251
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL
TYC
CH
3360,80
10102 3006 10 90
P63930 SURGILON 193331
4-0 75CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
3360,80
10103 3006 10 90
P63931 SURGILON 193341
3-0 75CM 3/8 KRUH C-13
BAL
TYC
CH
3360,80
10104 3006 10 90
P63932 SURGILON 193433
4-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
897,50
10105 3006 10 90
P63933 SURGILON 193443
3-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
897,50
10106 3006 10 90
P63934 SURGILON 193453
2-0 45CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL
TYC
CH
897,50
10107 3006 10 90
P63935 SURGILON 193541
3-0 75CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
2914,90
10108 3006 10 90
P63936 SURGILON 193551
2-0 75CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
2914,90
10109 3006 10 90
P63937 SURGILON 193561
0 75CM 3/8 KRUH C-14
BAL
TYC
CH
2914,90
10110 3006 10 90
P63938 SURGILON 193652
2-0 3X45CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
5172,90
10111 3006 10 90
P63939 SURGILON 193662
0 3X45CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL
TYC
CH
5172,90
10112 3006 10 90
P63940 SURGILON 193713
6-0 45CM 3/8 KRUH PRE-1
BAL
TYC
CH
1492,40
10113 3006 10 90
P63941 SURGILON 193813
6-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1492,40
10114 3006 10 90
P63942 SURGILON 193823
5-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1492,40
10115 3006 10 90
P63943 SURGILON 193833
4-0 45CM 3/8 KRUH P-13/PRE-2
BAL
TYC
CH
1492,40
10116 3006 10 90
P63944 SURGILON 193941
3-0 75CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
2692,80
10117 3006 10 90
P63945 SURGILON 193951
2-0 75CM 3/8 KRUH CE-12
BAL
TYC
CH
2692,80
10118 3006 10 90
P63947 SURGILON 194161
0 75CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
2686,20
10119 3006 10 90
P63948 SURGILON 194171
1 75CM 1/2 KRUH C-25
BAL
TYC
CH
2686,20
10120 3006 10 90
P63949 SURGILON 194243
3-0 45CM 3/8 KRUH PRE-6
BAL
TYC
CH
1234,10
10121 3006 10 90
P63950 SURGILON 194471
1 75CM 3/8 KRUH C-50
BAL
TYC
CH
2545,40
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1469
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
MJ
Výr.
Zem
10122 3006 10 90
P63951 SURGILON 194841
Kód
Názov
3-0 75CM ROVNÁ CS-1
Doplnok
BAL
TYC
CH
Max. cena
2956,00
10123 3006 10 90
P63952 SURGILON 194861
0 75CM ROVNÁ SC-2
BAL
TYC
CH
2956,00
10124 3006 10 90
P63953 SURGILON 194971
1 75CM 1/2 KRUH V-26
BAL
TYC
CH
2956,00
10125 3006 10 90
P63954 SURGILON 195131
4-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2160,70
10126 3006 10 90
P63955 SURGILON 195141
3-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2160,70
10127 3006 10 90
P63956 SURGILON 195151
2-0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2160,70
10128 3006 10 90
P63957 SURGILON 195161
0 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2327,00
10129 3006 10 90
P63958 SURGILON 195171
1 75CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
2327,00
10130 3006 10 90
P63959 SURGILON 195261
0 67CM 1/2 KRUH DT-3
BAL
TYC
CH
3007,30
10131 3006 10 90
P63960 SURGILON 195732
4-0 5X35CM 1/2 KRUH CV-22/T-30
BAL
TYC
CH
6240,40
10132 3006 10 90
P63961 SURGILON 195832
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
6555,30
10133 3006 10 90
P63962 SURGILON 195842
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
6555,30
10134 3006 10 90
P63963 SURGILON 195852
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-5
BAL
TYC
CH
6555,30
10135 3006 10 90
P63964 SURGILON 196242
3-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21/T-12
BAL
TYC
CH
3681,40
10136 3006 10 90
P63965 SURGILON 196441
3-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3270,90
10137 3006 10 90
P63966 SURGILON 196451
2-0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3270,90
10138 3006 10 90
P63967 SURGILON 196461
0 75CM 1/2 KRUH V-30
BAL
TYC
CH
3270,90
10139 3006 10 90
P63968 SURGILON 196851
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
3188,70
10140 3006 10 90
P63969 SURGILON 196861
0 75CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
3188,70
10141 3006 10 90
P63970 SURGILON 196871
1 75CM 1/2 KRUHGS-22/T-19
BAL
TYC
CH
3188,70
10142 3006 10 90
P63971 SURGILON 196952
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
5898,40
10143 3006 10 90
P63972 SURGILON 196962
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
5898,40
10144 3006 10 90
P63973 SURGILON 196972
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-22/T-19
BAL
TYC
CH
5898,40
10145 3006 10 90
P63974 SURGILON 197151
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T12
BAL
TYC
CH
3681,40
10146 3006 10 90
P63975 SURGILON 197161
0 75CM 1/2 KRUH GS-21/T12
BAL
TYC
CH
2380,40
10147 3006 10 90
P63976 SURGILON 197171
1 75CM 1/2 KRUH GS-21/T12
BAL
TYC
CH
2380,40
10148 3006 10 90
P63976 SURGILENE 360825
5-0 4X60CM 3/8 KRUH CVF11/CV301
BAL
TYC
CH
10653,40
10149 3006 10 90
P63977 SURGILON 197615
6-0 10X45CM 3/8 KRUH TE-1
BAL
TYC
CH
8513,60
10150 3006 10 90
P63978 SURGILON 198133
4-0 45CM 3/8 KRUH PRE-3
BAL
TYC
CH
2136,90
10151 3006 10 90
P63979 SURGILON 198342
3-0 5X35CM 1/2 KRUH GS-10/C-6
BAL
TYC
CH
7628,80
10152 3006 10 90
P63980 SURGILON 198452
2-0 5X35CM 1/2 KRUH GS-12/C-23
BAL
TYC
CH
6839,40
10153 3006 10 90
P63981 SURGILON 198541
3-0 75CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
3612,80
10154 3006 10 90
P63982 SURGILON 198551
2-0 75CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
3612,80
10155 3006 10 90
P63983 SURGILON 198561
0 75CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
3612,80
10156 3006 10 90
P63984 SURGILON 198571
1 75CM ROVNÁ SC-1
BAL
TYC
CH
3612,80
10157 3006 10 90
P63985 SURGILON 198771
1 75CM 1/2 KRUH GS-11T
BAL
TYC
CH
3489,70
10158 3006 10 90
P63986 SURGILON 198932
4-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5737,90
10159 3006 10 90
P63987 SURGILON 198942
3-0 5X45CM 1/2 KRUH T-16
BAL
TYC
CH
5737,90
10160 3006 10 90
P63988 SURGILON 199352
2-0 5X45CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
5820,00
10161 3006 10 90
P63989 SURGILON 199362
0 5X45CM 1/2 KRUH T-3
BAL
TYC
CH
5820,00
10162 3006 10 90
P63990 SURGILON 199531
4-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
2327,00
10163 3006 10 90
P63991 SURGILON 199541
3-0 75CM 1/2 KRUH T-31
BAL
TYC
CH
2327,00
10164 3006 10 90
P63992 SURGILON 211032
4-0 5X45CM 1/2 KRUH C-4
BAL
TYC
CH
7712,60
10165 3006 10 90
P63993 SURGILON 632546
3-0 45CM 3/8 KRUH 3.25
BAL
TYC
CH
2843,10
10166 3006 10 90
P63994 SURGILON 632547
2-0 45CM 3/8 KRUH 3.25
BAL
TYC
CH
2843,10
10167 3006 10 90
P63995 SURGILON 633547
2-0 75CM 3/8 KRUH 3.35
BAL
TYC
CH
3476,10
10168 3006 10 90
P63996 SURGILON 644149
1 90CM 1/2 KRUH 4-41
BAL
TYC
CH
2644,40
1470
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10169 3006 10 90
P63997 SURGIPRO CP10M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
7647,70
10170 3006 10 90
P63998 SURGIPRO CP16M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22
BAL TYC CH
7660,90
10171 3006 10 90
P63999 SURGIPRO CP17M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-22
BAL TYC CH
7673,60
10172 3006 10 90
P64000 SURGIPRO CP29M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL TYC CH
7274,50
10173 3006 10 90
P64001 SURGIPRO CP30M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-25
BAL TYC CH
7956,90
10174 3006 10 90
P64002 SURGIPRO CP315
1 75CM 1/2 KRUH HGS-20
BAL TYC CH
4171,60
10175 3006 10 90
P64003 SURGIPRO CP38M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-27
BAL TYC CH
9774,80
10176 3006 10 90
P64004 SURGIPRO CP39M
0 5X45CM 1/2 KRUH GS-27
BAL TYC CH
9774,80
10177 3006 10 90
P64005 SURGIPRO CP40M
1 5X45CM 1/2 KRUH GS-27
BAL TYC CH
10171,80
10178 3006 10 90
P64006 SURGIPRO CP411
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL TYC CH
5446,40
10179 3006 10 90
P64007 SURGIPRO CP411L
2-0 150CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL TYC CH
5446,40
10180 3006 10 90
P64008 SURGIPRO CP412
0 75CM 1/2 KRUH GS-22
BAL TYC CH
5446,40
10181 3006 10 90
P64009 SURGIPRO CP414
0 75CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL TYC CH
5446,40
10182 3006 10 90
P64010 SURGIPRO CP415
1 90CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL TYC CH
5562,10
10183 3006 10 90
P64011 SURGIPRO CP422
3-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
5407,80
10184 3006 10 90
P64012 SURGIPRO CP423
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
5407,80
10185 3006 10 90
P64013 SURGIPRO CP424
0 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
5446,40
10186 3006 10 90
P64014 SURGIPRO CP425
1 75CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
5562,10
10187 3006 10 90
P64015 SURGIPRO CP433
2-0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL TYC CH
5446,40
10188 3006 10 90
P64016 SURGIPRO CP434
0 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL TYC CH
5446,40
10189 3006 10 90
P64017 SURGIPRO CP435
1 75CM 1/2 KRUH GS-24
BAL TYC CH
5446,40
10190 3006 10 90
P64018 SURGIPRO CP443
1 75CM 1/2 KRUH GS-10
BAL TYC CH
5909,90
10191 3006 10 90
P64019 SURGIPRO CP453
1 75CM 1/2 KRUH GS-11
BAL TYC CH
6102,80
10192 3006 10 90
P64020 SURGIPRO CP454
0 75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL TYC CH
5523,50
10193 3006 10 90
P64021 SURGIPRO CP455
1 75CM 1/2 KRUH GS-25
BAL TYC CH
5523,50
10194 3006 10 90
P64022 SURGIPRO CP460
2 75CM 3/8 KRUH GS-18
BAL TYC CH
8085,80
10195 3006 10 90
P64023 SURGIPRO CP515
1 150CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL TYC CH
6682,10
10196 3006 10 90
P64024 SURGIPRO CP523
2-0 120CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
4420,80
10197 3006 10 90
P64025 SURGIPRO CP533
2-0 120CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
4420,80
10198 3006 10 90
P64026 SURGIPRO CP535
1 100CM 1/2 KRUH GS-24
BAL TYC CH
4325,10
10199 3006 10 90
P64027 SURGIPRO CP823
0 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
5266,50
10200 3006 10 90
P64028 SURGIPRO CP824
1 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
5266,50
10201 3006 10 90
P64029 SURGIPRO CP824L
1 120CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
4986,50
10202 3006 10 90
P64030 SURGIPRO CP825
2 150CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
5597,40
10203 3006 10 90
P64031 SURGIPRO CP825L
2 120CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
4986,50
10204 3006 10 90
P64032 SURGIPRO CP833L
0 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
7378,40
10205 3006 10 90
P64033 SURGIPRO CP834L
1 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
7378,40
10206 3006 10 90
P64034 SURGIPRO CP835L
2 240CM 1/2 KRUH GS-26
BAL TYC CH
7378,40
10207 3006 10 90
P64035 SURGIPRO CP836
1 100CM 1/2 KRUH BGS-25
BAL TYC CH
4210,20
10208 3006 10 90
P64036 SURGIPRO CP844
0 75CM 1/2 KRUH KV-34
BAL TYC CH
7493,40
10209 3006 10 90
P64037 SURGIPRO CP86M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL TYC CH
8317,30
10210 3006 10 90
P64038 SURGIPRO CP905
1 90CM 1/2 KRUH GS-25
BAL TYC CH
7032,30
10211 3006 10 90
P64039 SURGIPRO CP90M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-22
BAL TYC CH
7596,40
10212 3006 10 90
P64040 SURGIPRO CP925
1 90CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
7032,30
10213 3006 10 90
P64041 SURGIPRO CP92M
0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL TYC CH
7763,90
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1471
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10214 3006 10 90
P64042 SURGIPRO CP93M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH HGS-23
BAL TYC CH
8975,90
10215 3006 10 90
P64043 SURGIPRO CP9M
2-0 5X45CM 1/2 KRUH GS-21
BAL TYC CH
7032,30
10216 3006 10 90
P64044 SURGIPRO EP450
3-0 18CM SKI ESK
BAL TYC CH
6783,90
10217 3006 10 90
P64045 SURGIPRO EP451
4-0 18CM SKI ESK
BAL TYC CH
6783,90
10218 3006 10 90
P64046 SURGIPRO EPL456
5-0 26CM SKI END LOOPE ESK
BAL TYC CH
7276,60
10219 3006 10 90
P64047 SURGIPRO EPL46M
5-0 5X13CM SKI END LOOPE ESK
BAL TYC CH
9820,80
10220 3006 10 90
P64048 SURGIPRO GP282
2-0 90 CM ROVNÁ ST-1
BAL TYC CH
8523,00
10221 3006 10 90
P64049 SURGIPRO P2710
10-0 30 CM 3/8 KRUH SE-140-6
BAL TYC CH
13840,50
10222 3006 10 90
P64050 SURGIPRO P2756
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-6
BAL TYC CH
13840,50
10223 3006 10 90
P64051 SURGIPRO P2757
10-0 15 CM 3/8 KRUH SE-140-8
BAL TYC CH
13840,50
10224 3006 10 90
P64052 SURGIPRO P2798
10-0 30 CM 1/2 KRUH SE-160-4
BAL TYC CH
10982,60
10225 3006 10 90
P64053 SURGIPRO SP1603
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL TYC CH
7416,20
10226 3006 10 90
P64054 SURGIPRO SP1603G
4-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL TYC CH
2849,60
10227 3006 10 90
P64055 SURGIPRO SP1606
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL TYC CH
7416,20
10228 3006 10 90
P64056 SURGIPRO SP1606G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL TYC CH
3266,80
10229 3006 10 90
P64057 SURGIPRO SP1617
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL TYC CH
9290,30
10230 3006 10 90
P64058 SURGIPRO SP1617G
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL TYC CH
3266,80
10231 3006 10 90
P64059 SURGIPRO SP1618
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL TYC CH
9290,30
10232 3006 10 90
P64060 SURGIPRO SP1618G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL TYC CH
3266,80
10233 3006 10 90
P64061 SURGIPRO SP1619
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL TYC CH
9290,30
10234 3006 10 90
P64062 SURGIPRO SP1619G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-13
BAL TYC CH
3266,80
10235 3006 10 90
P64063 SURGIPRO SP1634
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL TYC CH
9656,60
10236 3006 10 90
P64064 SURGIPRO SP1634G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL TYC CH
3266,80
10237 3006 10 90
P64065 SURGIPRO SP1635
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL TYC CH
8446,70
10238 3006 10 90
P64066 SURGIPRO SP1635G
5-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL TYC CH
2611,10
10239 3006 10 90
P64067 SURGIPRO SP1636
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL TYC CH
9540,80
10240 3006 10 90
P64068 SURGIPRO SP1636G
6-0 45 CM 3/8 KRUH PC-11
BAL TYC CH
2611,10
10241 3006 10 90
P64069 SURGIPRO SP1643
3-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL TYC CH
9270,20
10242 3006 10 90
P64070 SURGIPRO SP1643G
3-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL TYC CH
3266,80
10243 3006 10 90
P64071 SURGIPRO SP1644
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL TYC CH
9270,20
10244 3006 10 90
P64072 SURGIPRO SP1644G
4-0 45 CM 3/8 KRUH PC-12
BAL TYC CH
3266,80
10245 3006 10 90
P64073 SURGIPRO SP1647
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-16
BAL TYC CH
8446,70
10246 3006 10 90
P64074 SURGIPRO SP1647G
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-16
BAL TYC CH
3154,70
10247 3006 10 90
P64075 SURGIPRO SP1663
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL TYC CH
4986,50
10248 3006 10 90
P64076 SURGIPRO SP1663G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-14/PRE-6
BAL TYC CH
1628,20
10249 3006 10 90
P64077 SURGIPRO SP1681
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL TYC CH
5749,80
10250 3006 10 90
P64078 SURGIPRO SP1681G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-11/PRE-3
BAL TYC CH
1628,20
10251 3006 10 90
P64079 SURGIPRO SP1682
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL TYC CH
5749,80
10252 3006 10 90
P64080 SURGIPRO SP1682G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL TYC CH
1831,90
10253 3006 10 90
P64081 SURGIPRO SP1686
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL TYC CH
8420,40
10254 3006 10 90
P64082 SURGIPRO SP1686G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL TYC CH
2849,60
10255 3006 10 90
P64083 SURGIPRO SP1687
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL TYC CH
5851,60
10256 3006 10 90
P64084 SURGIPRO SP1687G
3-0 45 CM 3/8 KRUH P-12
BAL TYC CH
1831,90
10257 3006 10 90
P64085 SURGIPRO SP1695
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
5851,60
10258 3006 10 90
P64086 SURGIPRO SP1695G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
1831,90
1472
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10259 3006 10 90
P64087 SURGIPRO SP1696
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL TYC CH
5716,50
10260 3006 10 90
P64088 SURGIPRO SP1696G
7-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL TYC CH
1831,90
10261 3006 10 90
P64089 SURGIPRO SP1697
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL TYC CH
5716,50
10262 3006 10 90
P64090 SURGIPRO SP1697G
6-0 45 CM 3/8 KRUH P-10/PRE-1
BAL TYC CH
1831,90
10263 3006 10 90
P64091 SURGIPRO SP1698
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
5139,30
10264 3006 10 90
P64092 SURGIPRO SP1698G
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
1726,80
10265 3006 10 90
P64093 SURGIPRO SP1699
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
5139,30
10266 3006 10 90
P64094 SURGIPRO SP1699G
4-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
1726,80
10267 3006 10 90
P64095 SURGIPRO SP2644
4-0 45 CM 1/2 KRUH HE-2
BAL TYC CH
7429,30
10268 3006 10 90
P64096 SURGIPRO SP3655
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-22
BAL TYC CH
1854,00
10269 3006 10 90
P64097 SURGIPRO SP3698
5-0 45 CM 3/8 KRUH P-13
BAL TYC CH
1854,00
10270 3006 10 90
P64098 SURGIPRO SP3755
5-0 45 CM 1/2 KRUH P-24
BAL TYC CH
2086,40
10271 3006 10 90
P64099 SURGIPRO SP621
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
5755,10
10272 3006 10 90
P64100 SURGIPRO SP621G
4-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
1831,90
10273 3006 10 90
P64101 SURGIPRO SP622
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
5755,10
10274 3006 10 90
P64102 SURGIPRO SP622BC
3-0 75CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
4098,10
10275 3006 10 90
P64103 SURGIPRO SP622G
3-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
1831,90
10276 3006 10 90
P64104 SURGIPRO SP623
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
5755,10
10277 3006 10 90
P64105 SURGIPRO SP623G
2-0 75 CM ROVNÁ SC-2
BAL TYC CH
1831,90
10278 3006 10 90
P64106 SURGIPRO SP629
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL TYC CH
5755,10
10279 3006 10 90
P64107 SURGIPRO SP629G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL TYC CH
1831,90
10280 3006 10 90
P64108 SURGIPRO SP631
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL TYC CH
5755,10
10281 3006 10 90
P64109 SURGIPRO SP649
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
5987,10
10282 3006 10 90
P64110 SURGIPRO SP649G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
2086,40
10283 3006 10 90
P64111 SURGIPRO SP651
0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL TYC CH
6257,20
10284 3006 10 90
P64112 SURGIPRO SP652
2-0 75 CM 1/2 KRUH C-23
BAL TYC CH
5909,90
10285 3006 10 90
P64114 SURGIPRO SP660G
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL TYC CH
1577,30
10286 3006 10 90
P64115 SURGIPRO SP661
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
5677,90
10287 3006 10 90
P64116 SURGIPRO SP660
6-0 45 CM 3/8 KRUH C-12/CE-3
BAL TYC CH
5523,50
10288 3006 10 90
P64116 SURGIPRO SP661G
5-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
1831,90
10289 3006 10 90
P64117 SURGIPRO SP665
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
5948,50
10290 3006 10 90
P64118 SURGIPRO SP665G
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
1831,90
10291 3006 10 90
P64119 SURGIPRO SP670
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL TYC CH
5793,70
10292 3006 10 90
P64120 SURGIPRO SP670G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL TYC CH
1831,90
10293 3006 10 90
P64121 SURGIPRO SP672
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
5987,10
10294 3006 10 90
P64122 SURGIPRO SP672G
4-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
1831,90
10295 3006 10 90
P64123 SURGIPRO SP675
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL TYC CH
6025,60
10296 3006 10 90
P64124 SURGIPRO SP675G
3-0 75 CM 3/8 KRUH C-16/CE-10
BAL TYC CH
1628,20
10297 3006 10 90
P64125 SURGIPRO SP683
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
5393,80
10298 3006 10 90
P64126 SURGIPRO SP683G
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
1831,90
10299 3006 10 90
P64127 SURGIPRO SP684
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL TYC CH
5393,80
10300 3006 10 90
P64128 SURGIPRO SP684G
3-0 45 CM 3/8 KRUH C-14/CE-6
BAL TYC CH
1831,90
10301 3006 10 90
P64129 SURGIPRO SP685
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL TYC CH
5871,30
10302 3006 10 90
P64130 SURGIPRO SP685G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-15
BAL TYC CH
2094,20
10303 3006 10 90
P64131 SURGIPRO SP689
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
6180,00
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1473
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10304 3006 10 90
P64132 SURGIPRO SP689G
2-0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
1831,90
10305 3006 10 90
P64133 SURGIPRO SP690
0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
6025,60
10306 3006 10 90
P64134 SURGIPRO SP690G
0 75 CM 3/8 KRUH C-17/CE-12
BAL TYC CH
1831,90
10307 3006 10 90
P64135 SURGIPRO SP868
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL TYC CH
6716,60
10308 3006 10 90
P64136 SURGIPRO SP868G
2-0 45 CM 3/8 KRUH C-15
BAL TYC CH
2137,30
10309 3006 10 90
P64137 SURGIPRO VP101M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
9506,30
10310 3006 10 90
P64138 SURGIPRO VP103M
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
16516,40
10311 3006 10 90
P64139 SURGIPRO VP104M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH KVF-1
BAL TYC CH
16516,40
10312 3006 10 90
P64140 SURGIPRO VP106M
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CVF-11/CV301
BAL TYC CH
16516,40
10313 3006 10 90
P64141 SURGIPRO VP109M
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
13531,70
10314 3006 10 90
P64142 SURGIPRO VP110M
5-0 5X75 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
16537,40
10315 3006 10 90
P64143 SURGIPRO VP113M
7-0 5X75 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
12762,80
10316 3006 10 90
P64144 SURGIPRO VP125M
5-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF-11/CV301
BAL TYC CH
14072,80
10317 3006 10 90
P64145 SURGIPRO VP127M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF-11/CV301
BAL TYC CH
14793,80
10318 3006 10 90
P64146 SURGIPRO VP133M
6-0 5X75 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
15876,00
10319 3006 10 90
P64147 SURGIPRO VP134M
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
35213,70
10320 3006 10 90
P64148 SURGIPRO VP135M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
35213,70
10321 3006 10 90
P64149 SURGIPRO VP137M
7-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
18463,30
10322 3006 10 90
P64150 SURGIPRO VP146M
6-0 2X45 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
13808,90
10323 3006 10 90
P64151 SURGIPRO VP147M
7-0 2X75 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
16486,50
10324 3006 10 90
P64152 SURGIPRO VP151
2-0 120 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
5151,20
10325 3006 10 90
P64153 SURGIPRO VP156M
5-0 5X90 CM 1/2 KRUH CVF-23
BAL TYC CH
13622,10
10326 3006 10 90
P64154 SURGIPRO VP157M
4-0 5X90 CM 1/2 KRUH CVF-23
BAL TYC CH
13808,90
10327 3006 10 90
P64155 SURGIPRO VP165M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL TYC CH
13808,90
10328 3006 10 90
P64156 SURGIPRO VP166M
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL TYC CH
13943,90
10329 3006 10 90
P64157 SURGIPRO VP167M
6-0 5X45 CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL TYC CH
13905,30
10330 3006 10 90
P64158 SURGIPRO VP176M
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL TYC CH
14858,20
10331 3006 10 90
P64159 SURGIPRO VP209M
8-0 2X60 CM 3/8 KRUH MVF-135-5
BAL TYC CH
18476,00
10332 3006 10 90
P64160 SURGIPRO VP347
3-0 120 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
8731,60
10333 3006 10 90
P64161 SURGIPRO VP349
5-0 120 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
8731,60
10334 3006 10 90
P64162 SURGIPRO VP361
6-0 90 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
10815,10
10335 3006 10 90
P64163 SURGIPRO VP362
7-0 90 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
9038,30
10336 3006 10 90
P64164 SURGIPRO VP364
7-0 90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
9656,60
10337 3006 10 90
P64165 SURGIPRO VP366
7-0 90 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
9154,40
10338 3006 10 90
P64166 SURGIPRO VP480
3-0 120 CM SKI ESK
BAL TYC CH
10176,70
10339 3006 10 90
P64167 SURGIPRO VP53M
6-0 5X90 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
14008,40
10340 3006 10 90
P64168 SURGIPRO VP543
2-0 120 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
7570,50
10341 3006 10 90
P64169 SURGIPRO VP555
6-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
7686,70
10342 3006 10 90
P64170 SURGIPRO VP556M
5-0 5X90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
13892,60
10343 3006 10 90
P64171 SURGIPRO VP583
4-0 120 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
7532,00
10344 3006 10 90
P64172 SURGIPRO VP589
0 120 CM 3/8 KRUH CV-19
BAL TYC CH
6258,80
10345 3006 10 90
P64173 SURGIPRO VP590
2-0 120 CM 3/8 KRUH CV-19
BAL TYC CH
6258,80
10346 3006 10 90
P64174 SURGIPRO VP70
5-0 90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8395,80
10347 3006 10 90
P64175 SURGIPRO VP700M
7-0 2X45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
8446,70
10348 3006 10 90
P64176 SURGIPRO VP705M
5-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
15316,40
1474
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10349 3006 10 90
P64177 SURGIPRO VP707
6-0 60 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
9386,00
10350 3006 10 90
P64178 SURGIPRO VP707M
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
16486,50
10351 3006 10 90
P64179 SURGIPRO VP708
5-0 75 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
8961,10
10352 3006 10 90
P64180 SURGIPRO VP71
7-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
10431,30
10353 3006 10 90
P64181 SURGIPRO VP710
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
9707,90
10354 3006 10 90
P64182 SURGIPRO VP711M
6-0 5X60 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
15519,60
10355 3006 10 90
P64183 SURGIPRO VP713
7-0 75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
8497,60
10356 3006 10 90
P64184 SURGIPRO VP713M
7-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
13519,00
10357 3006 10 90
P64185 SURGIPRO VP713X
7-0 75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
9768,20
10358 3006 10 90
P64186 SURGIPRO VP716M
6-0 2X45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8871,20
10359 3006 10 90
P64187 SURGIPRO VP72
7-0 60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
10787,60
10360 3006 10 90
P64188 SURGIPRO VP722
6-0 45 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
9463,20
10361 3006 10 90
P64189 SURGIPRO VP723
6-0 45 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
10042,90
10362 3006 10 90
P64190 SURGIPRO VP724
5-0 45 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
8446,70
10363 3006 10 90
P64191 SURGIPRO VP725
5-0 60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
10467,80
10364 3006 10 90
P64192 SURGIPRO VP727M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
15468,70
10365 3006 10 90
P64193 SURGIPRO VP73
6-0 60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
13484,50
10366 3006 10 90
P64194 SURGIPRO VP736M
7-0 2X45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
16384,60
10367 3006 10 90
P64195 SURGIPRO VP744
8-0 45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
26342,90
10368 3006 10 90
P64196 SURGIPRO VP744M
8-0 2X45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
16384,60
10369 3006 10 90
P64197 SURGIPRO VP746
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
8459,00
10370 3006 10 90
P64198 SURGIPRO VP746M
6-0 2X45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
12553,40
10371 3006 10 90
P64199 SURGIPRO VP747M
7-0 2X75 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
16763,60
10372 3006 10 90
P64200 SURGIPRO VP748M
7-0 2X45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
10736,70
10373 3006 10 90
P64201 SURGIPRO VP75
5-0 60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
7836,20
10374 3006 10 90
P64202 SURGIPRO VP751
5-0 90 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
8999,70
10375 3006 10 90
P64203 SURGIPRO VP753M
8-0 2X75 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
14896,80
10376 3006 10 90
P64204 SURGIPRO VP754
6-0 60 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL TYC CH
7493,40
10377 3006 10 90
P64205 SURGIPRO VP755
B 60 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL TYC CH
10197,20
10378 3006 10 90
P64206 SURGIPRO VP756
5-0 45 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
8613,80
10379 3006 10 90
P64207 SURGIPRO VP757
4-0 45 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
8082,10
10380 3006 10 90
P64208 SURGIPRO VP759M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
31242,90
10381 3006 10 90
P64209 SURGIPRO VP76
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6157,00
10382 3006 10 90
P64210 SURGIPRO VP760
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
6869,30
10383 3006 10 90
P64211 SURGIPRO VP761
4-0 90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
8536,20
10384 3006 10 90
P64212 SURGIPRO VP761M
4-0 5X90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
10787,60
10385 3006 10 90
P64213 SURGIPRO VP762
3-0 90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
8201,60
10386 3006 10 90
P64214 SURGIPRO VP762M
3-0 2X90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
9871,70
10387 3006 10 90
P64215 SURGIPRO VP763
8-0 60 CM 3/8 KRUH MV-175-9
BAL TYC CH
25454,50
10388 3006 10 90
P64216 SURGIPRO VP763M
8-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-175-9
BAL TYC CH
16893,70
10389 3006 10 90
P64217 SURGIPRO VP764M
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
12051,30
10390 3006 10 90
P64218 SURGIPRO VP765M
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
14793,80
10391 3006 10 90
P64219 SURGIPRO VP767M
6-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
15366,90
10392 3006 10 90
P64220 SURGIPRO VP768
8-0 45 CM 3/8 KRUH MV-175-9
BAL TYC CH
18369,20
10393 3006 10 90
P64221 SURGIPRO VP76M
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
14793,80
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1475
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10394 3006 10 90
P64222 SURGIPRO VP770
4-0 120 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
7686,70
10395 3006 10 90
P64223 SURGIPRO VP771
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
8446,70
10396 3006 10 90
P64224 SURGIPRO VP772
7-0 60 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL TYC CH
10278,50
10397 3006 10 90
P64225 SURGIPRO VP776
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
10278,50
10398 3006 10 90
P64226 SURGIPRO VP776M
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
14420,20
10399 3006 10 90
P64227 SURGIPRO VP78
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
7836,20
10400 3006 10 90
P64228 SURGIPRO VP800
7-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8961,10
10401 3006 10 90
P64229 SURGIPRO VP800M
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
18012,90
10402 3006 10 90
P64230 SURGIPRO VP808
7-0 10 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
6765,00
10403 3006 10 90
P64231 SURGIPRO VP812
7-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
7782,40
10404 3006 10 90
P64232 SURGIPRO VP813
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
7570,50
10405 3006 10 90
P64233 SURGIPRO VP830
5-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5869,60
10406 3006 10 90
P64234 SURGIPRO VP831
4-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6412,00
10407 3006 10 90
P64235 SURGIPRO VP832
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5755,10
10408 3006 10 90
P64236 SURGIPRO VP833
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5871,30
10409 3006 10 90
P64237 SURGIPRO VP834
0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5871,30
10410 3006 10 90
P64238 SURGIPRO VP842
3-0 90 CM 1/2 KRUH V-26
BAL TYC CH
8266,00
10411 3006 10 90
P64239 SURGIPRO VP843
2-0 90 CM 1/2 KRUH V-26
BAL TYC CH
8150,20
10412 3006 10 90
P64240 SURGIPRO VP851
4-0 90 CM 3/8 KRUH CV-13
BAL TYC CH
8420,40
10413 3006 10 90
P64241 SURGIPRO VP853
2-0 120 CM 1/2 KRUH V-26
BAL TYC CH
6218,60
10414 3006 10 90
P64242 SURGIPRO VP870
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
5291,60
10415 3006 10 90
P64243 SURGIPRO VP871
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
5485,00
10416 3006 10 90
P64244 SURGIPRO VP872
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
5716,50
10417 3006 10 90
P64245 SURGIPRO VP875
7-0 75 CM 3/8 KRUH MV-175-9
BAL TYC CH
28596,90
10418 3006 10 90
P64246 SURGIPRO VP875M
7-0 5X75 CM 3/8 KRUH MV-175-9
BAL TYC CH
36750,40
10419 3006 10 90
P64247 SURGIPRO VP881
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
5190,20
10420 3006 10 90
P64248 SURGIPRO VP882
3-0 75 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
5639,30
10421 3006 10 90
P64249 SURGIPRO VP889
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5562,10
10422 3006 10 90
P64250 SURGIPRO VP890
5-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6180,00
10423 3006 10 90
P64251 SURGIPRO VP891
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
4712,30
10424 3006 10 90
P64252 SURGIPRO VP892
3-0 120 CM 1/2 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6276,90
10425 3006 10 90
P64253 SURGIPRO VP896M
5-0 2X75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8395,80
10426 3006 10 90
P64254 SURGIPRO VP897M
5-0 2X75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8446,70
10427 3006 10 90
P64255 SURGIPRO VP900
8-0 45 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
27782,70
10428 3006 10 90
P64256 SURGIPRO VP900M
8-0 2X45 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
18623,80
10429 3006 10 90
P64257 SURGIPRO VP901M
8-0 5X45 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
41023,80
10430 3006 10 90
P64258 SURGIPRO VP902
8-0 60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
28190,00
10431 3006 10 90
P64259 SURGIPRO VP902M
8-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
18627,50
10432 3006 10 90
P64260 SURGIPRO VP903M
8-0 5X60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
36750,40
10433 3006 10 90
P64261 SURGIPRO VP904M
7-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
18463,30
10434 3006 10 90
P64262 SURGIPRO VP914
5-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
7879,70
10435 3006 10 90
P64263 SURGIPRO VP924
5-0 90 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
9115,90
10436 3006 10 90
P64264 SURGIPRO VP925
4-0 90 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
8999,70
10437 3006 10 90
P64265 SURGIPRO VP926
3-0 90 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
8446,70
10438 3006 10 90
P64266 SURGIPRO VP934
5-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
8446,70
1476
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10439 3006 10 90
P64267 SURGIPRO VP935
4-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
8999,70
10440 3006 10 90
P64268 SURGIPRO VP936
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
9463,20
10441 3006 10 90
P64269 SURGIPRO VP937
2-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
9579,40
10442 3006 10 90
P64270 SURGIPRO VP941
5-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
5523,50
10443 3006 10 90
P64271 SURGIPRO VP942
4-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
5190,20
10444 3006 10 90
P64272 SURGIPRO VP945
2-0 75 CM 1/2 KRUH V-30
BAL TYC CH
5190,20
10445 3006 10 90
P64273 SURGIPRO VP973
8-0 75 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
12517,70
10446 3006 10 90
P64274 SURGIPRO VP973M
8-0 5X75 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
39001,80
10447 3006 10 90
P64275 SURGIPRO VP974
5-0 75 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
9772,30
10448 3006 10 90
P64276 SURGIPRO VP975
4-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
8446,70
10449 3006 10 90
P64277 SURGIPRO VP976
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
7836,20
10450 3006 10 90
P64278 SURGIPRO VP977
2-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
9772,30
10451 3006 10 90
P64279 SURGIPRO VP978
0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
9772,30
10452 3006 10 90
P64280 SURGIPRO VPF348
4-0 120 CM 1/2 KRUH CVF-23
BAL TYC CH
8266,00
10453 3006 10 90
P64281 SURGIPRO VPF354
3-0 135 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
10892,30
10454 3006 10 90
P64282 SURGIPRO VPF521
4-0 90 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
7836,20
10455 3006 10 90
P64283 SURGIPRO VPF522
3-0 90 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
7836,20
10456 3006 10 90
P64284 SURGIPRO VPF523
2-0 90 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
7339,00
10457 3006 10 90
P64285 SURGIPRO VPF543
2-0 120 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
7339,00
10458 3006 10 90
P64286 SURGIPRO VPF557
4-0 5-0 13 MM 1/2 KRUH VF-22
BAL TYC CH
6682,10
10459 3006 10 90
P64287 SURGIPRO VPF610
4-0 60 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL TYC CH
7327,50
10460 3006 10 90
P64288 SURGIPRO VPF611
5-0 60 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL TYC CH
7416,20
10461 3006 10 90
P64289 SURGIPRO VPF612
4-0 90 CM 3/8 KRUH CVF-15
BAL TYC CH
7841,10
10462 3006 10 90
P64290 SURGIPRO VPF613
7-0 60 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL TYC CH
7454,80
10463 3006 10 90
P64291 SURGIPRO VPF701
7-0 45 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
7454,80
10464 3006 10 90
P64292 SURGIPRO VPF702
7-0 60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
8497,60
10465 3006 10 90
P64293 SURGIPRO VPF703
6-0 60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
8497,60
10466 3006 10 90
P64294 SURGIPRO VPF704
7-0 60 CM 3/8 KRUH KVF-1
BAL TYC CH
8806,70
10467 3006 10 90
P64295 SURGIPRO VPF706
6-0 75 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
9038,30
10468 3006 10 90
P64296 SURGIPRO VPF709
6-0 75 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
9038,30
10469 3006 10 90
P64297 SURGIPRO VPF710
5-0 75 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
8459,00
10470 3006 10 90
P64298 SURGIPRO VPF713
7-0 75 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
8497,60
10471 3006 10 90
P64299 SURGIPRO VPF720
5-0 90 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
8652,30
10472 3006 10 90
P64300 SURGIPRO VPF721
7-0 45 CM 3/8 KRUH KVF-1
BAL TYC CH
8446,70
10473 3006 10 90
P64301 SURGIPRO VPF726
6-0 60 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
8999,70
10474 3006 10 90
P64302 SURGIPRO VPF727
7-0 60 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
8446,70
10475 3006 10 90
P64303 SURGIPRO VPF728
6-0 75 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
8447,50
10476 3006 10 90
P64304 SURGIPRO VPF733
6-0 75 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
8395,80
10477 3006 10 90
P64305 SURGIPRO VPF735
7-0 60 CM 3/8 KRUH MVF-175-8
BAL TYC CH
27630,00
10478 3006 10 90
P64306 SURGIPRO* VPF735X
7-0 60 CM 3/8 KRUH MVF-175-8
BAL TYC CH
27736,80
10479 3006 10 90
P64307 SURGIPRO VPF746
6-0 45 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
8446,70
10480 3006 10 90
P64308 SURGIPRO VPF751
5-0 90 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
8806,70
10481 3006 10 90
P64309 SURGIPRO VPF776
6-0 75 CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL TYC CH
9038,30
10482 3006 10 90
P64310 SURGIPRO VPF807
6-0 75 CM 3/8 KRUH KVF-1
BAL TYC CH
9038,30
10483 3006 10 90
P64311 SURGIPRO VPP523
2-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
13964,90
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1477
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10484 3006 10 90
P64312 SURGIPRO VPP557
4-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
10417,70
10485 3006 10 90
P64313 SURGIPRO* VPP936
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
13646,70
10486 3006 10 90
P64314 SURGIPROII SP683X
4-0 45 CM 3/8 KRUH C-13
BAL TYC CH
4335,40
10487 3006 10 90
P64315 SURGIPROII VP102MX
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
9506,30
10488 3006 10 90
P64316 SURGIPROII VP120MX
5-0 5X90 CM 3/8 KRUH CVF-11/CV301
BAL TYC CH
11442,90
10489 3006 10 90
P64317 SURGIPROII VP126MX
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CVF-11/CV301
BAL TYC CH
10917,40
10490 3006 10 90
P64318 SURGIPROII VP204X
4-0 60 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
7005,60
10491 3006 10 90
P64319 SURGIPROII VP205X
5-0 60 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
7005,60
10492 3006 10 90
P64320 SURGIPROII VP363X
6-0 90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6389,00
10493 3006 10 90
P64321 SURGIPROII VP365X
6-0 5X90 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
11086,50
10494 3006 10 90
P64322 SURGIPROII VP37MX
7-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
10990,80
10495 3006 10 90
P64323 SURGIPROII VP421X
4-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
9968,60
10496 3006 10 90
P64324 SURGIPROII VP422X
3-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
10251,00
10497 3006 10 90
P64325 SURGIPROII VP435X
4-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
10446,00
10498 3006 10 90
P64326 SURGIPROII VP510X
5-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6158,30
10499 3006 10 90
P64327 SURGIPROII VP511X
4-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6158,30
10500 3006 10 90
P64328 SURGIPROII VP520X
5-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6401,30
10501 3006 10 90
P64329 SURGIPROII VP521MX
4-0 2X90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5948,90
10502 3006 10 90
P64330 SURGIPROII VP521X
4-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
7612,80
10503 3006 10 90
P64331 SURGIPROII VP522X
3-0 90 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6404,60
10504 3006 10 90
P64332 SURGIPROII VP532X
3-0 90 CM 3/8 KRUH CV-13
BAL TYC CH
6404,60
10505 3006 10 90
P64333 SURGIPROII VP541X
4-0 120 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6538,00
10506 3006 10 90
P64334 SURGIPROII VP542X
3-0 120 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6538,00
10507 3006 10 90
P64335 SURGIPROII VP556MX
5-0 5X90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
9213,20
10508 3006 10 90
P64336 SURGIPROII VP556X
5-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
5517,80
10509 3006 10 90
P64337 SURGIPROII VP557MX
4-0 5X90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
9462,80
10510 3006 10 90
P64338 SURGIPROII VP557X
4-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
5517,80
10511 3006 10 90
P64339 SURGIPROII VP558X
3-0 90 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
6969,50
10512 3006 10 90
P64340 SURGIPROII VP566X
5-0 60 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
5911,90
10513 3006 10 90
P64341 SURGIPROII VP573MX
8-0 75 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
29130,20
10514 3006 10 90
P64342 SURGIPROII VP580X
5-0 90 CM CV-15
BAL TYC CH
5950,90
10515 3006 10 90
P64343 SURGIPROII VP581X
4-0 90 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
5950,90
10516 3006 10 90
P64344 SURGIPROII VP582X
4-0 90 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
9515,30
10517 3006 10 90
P64345 SURGIPROII VP584
4-0 60 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
6082,30
10518 3006 10 90
P64346 SURGIPROII VP585X
3-0 90 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
6252,70
10519 3006 10 90
P64349 SURGIPROII VP701MX
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
9355,60
10520 3006 10 90
P64350 SURGIPROII VP701X
7-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
6700,20
10521 3006 10 90
P64351 SURGIPROII VP702MX
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
9851,60
10522 3006 10 90
P64352 SURGIPROII VP702X
7-0 60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
6700,20
10523 3006 10 90
P64353 SURGIPROII VP703MX
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
9819,10
10524 3006 10 90
P64354 SURGIPROII VP703X
6-0 60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
6700,20
10525 3006 10 90
P64355 SURGIPROII VP704MX
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
13548,20
10526 3006 10 90
P64356 SURGIPROII VP704X
7-0 60 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
11281,90
10527 3006 10 90
P64357 SURGIPROII VP705X
5-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5714,90
10528 3006 10 90
P64358 SURGIPROII VP706MX
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
9386,00
1478
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10529 3006 10 90
P64359 SURGIPROII VP706X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5714,90
10530 3006 10 90
P64360 SURGIPROII VP707X
6-0 60 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
7537,70
10531 3006 10 90
P64361 SURGIPROII VP708X
5-0 75 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
6897,20
10532 3006 10 90
P64362 SURGIPROII VP709MX
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
9110,90
10533 3006 10 90
P64363 SURGIPROII VP709X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
6700,20
10534 3006 10 90
P64364 SURGIPROII VP70MX
5-0 5X90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
11035,60
10535 3006 10 90
P64365 SURGIPROII VP70X
5-0 90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8249,20
10536 3006 10 90
P64366 SURGIPROII VP710MX
5-0 5X75 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
11184,60
10537 3006 10 90
P64367 SURGIPROII VP710X
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
7488,40
10538 3006 10 90
P64368 SURGIPROII VP711X
6-0 60 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
6069,60
10539 3006 10 90
P64369 SURGIPROII VP712MX
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
13623,30
10540 3006 10 90
P64370 SURGIPROII VP712X
6-0 60 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
10740,00
10541 3006 10 90
P64371 SURGIPROII VP713MX
7-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
12809,20
10542 3006 10 90
P64372 SURGIPROII VP714X
6-0 45 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
6241,20
10543 3006 10 90
P64373 SURGIPROII VP715X
5-0 45 CM 1/2 KRUH CV-22
BAL TYC CH
6246,10
10544 3006 10 90
P64374 SURGIPROII VP718MX
6-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
9451,70
10545 3006 10 90
P64375 SURGIPROII VP718X
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6389,00
10546 3006 10 90
P64376 SURGIPRO II VP719MX
5-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
8451,60
10547 3006 10 90
P64377 SURGIPRO II VP719X
5-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5739,50
10548 3006 10 90
P64378 SURGIPRO II VP720MX
5-0 5X90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
9611,80
10549 3006 10 90
P64379 SURGIPRO II VP720X
5-0 90 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6296,60
10550 3006 10 90
P64380 SURGIPRO* II VP721MX
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
11550,80
10551 3006 10 90
P64381 SURGIPRO* II VP721X
7-0 45 CM 3/8 KRUH KV-1
BAL TYC CH
8089,10
10552 3006 10 90
P64382 SURGIPRO* II VP725MX
5-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
10228,40
10553 3006 10 90
P64383 SURGIPRO* II VP725X
5-0 60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6785,60
10554 3006 10 90
P64384 SURGIPRO* II VP726MX
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
10228,40
10555 3006 10 90
P64385 SURGIPRO* II VP726X
6-0 60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6785,60
10556 3006 10 90
P64386 SURGIPRO* II VP727X
7-0 60 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
7560,30
10557 3006 10 90
P64387 SURGIPRO* II VP728MX
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
9924,60
10558 3006 10 90
P64388 SURGIPRO* II VP728X
6-0 75 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
6206,30
10559 3006 10 90
P64389 SURGIPROII VP72MX
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
19509,30
10560 3006 10 90
P64390 SURGIPRO* II VP72X
6-0 60 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
12858,40
10561 3006 10 90
P64391 SURGIPRO* II VP733MX
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-22
BAL TYC CH
9618,80
10562 3006 10 90
P64392 SURGIPRO* II 6-0 VP733X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-22
BAL TYC CH
5847,90
10563 3006 10 90
P64393 SURGIPROII VP734MX
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
31347,60
10564 3006 10 90
P64394 SURGIPRO*II 7-0 VP735MX
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
31173,50
10565 3006 10 90
P64395 SURGIPRO* II VP735X
7-0 60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
25716,90
10566 3006 10 90
P64396 SURGIPRO*II VP737MX
7-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
15736,40
10567 3006 10 90
P64397 SURGIPRO* II VP73MX
6-0 5X60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
15251,50
10568 3006 10 90
P64398 SURGIPRO* II VP73X
6-0 60 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
13006,20
10569 3006 10 90
P64399 SURGIPRO*II VP743MX
8-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
16231,10
10570 3006 10 90
P64400 SURGIPRO* II VP744MX
8-0 45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
17601,50
10571 3006 10 90
P64401 SURGIPRO* II VP744X
8-0 45 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
27999,90
10572 3006 10 90
P64402 SURGIPRO* II VP745X
8-0 60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
23124,20
10573 3006 10 90
P64403 SURGIPRO* II VP746MX
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
4523,40
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1479
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10574 3006 10 90
P64404 SURGIPRO* II VP746X
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
5739,50
10575 3006 10 90
P64405 SURGIPRO*II VP747MX
7-0 75 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
16750,40
10576 3006 10 90
P64406 SURGIPRO*II+B34 VP74X
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
7529,90
10577 3006 10 90
P64407 SURGIPRO* II VP751X
5-0 90 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
6859,90
10578 3006 10 90
P64408 SURGIPRO* II VP754X
6-0 60 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL TYC CH
7297,50
10579 3006 10 90
P64409 SURGIPRO* II VP755X
5-0 60 CM 1/2 KRUH CV-20
BAL TYC CH
7917,10
10580 3006 10 90
P64410 SURGIPRO* II VP756X
5-0 45 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
6550,30
10581 3006 10 90
P64411 SURGIPRO* II VP757X
4-0 45 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
6461,70
10582 3006 10 90
P64412 SURGIPRO*II VP759MX
7-0 5X60 CM 3/8 KRUH MV-175-8
BAL TYC CH
35356,60
10583 3006 10 90
P64413 SURGIPRO* II VP75X
5-0 60CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6652,10
10584 3006 10 90
P64414 SURGIPRO* II VP760X
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
6233,40
10585 3006 10 90
P64415 SURGIPRO* II VP761MX
4-0 5X90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
8594,90
10586 3006 10 90
P64416 SURGIPRO* II VP761X
4-0 90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
5973,10
10587 3006 10 90
P64417 SURGIPRO* II VP762X
3-0 90 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
6270,70
10588 3006 10 90
P64418 SURGIPRO* II VP76MX
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
9582,70
10589 3006 10 90
P64419 SURGIPRO* II VP76X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5616,30
10590 3006 10 90
P64420 SURGIPRO* II VP771X
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-25
BAL TYC CH
6070,00
10591 3006 10 90
P64421 SURGIPRO* II VP776MX
6-0 5X75 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
13244,80
10592 3006 10 90
P64422 SURGIPRO* II VP776X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV
BAL TYC CH
8966,40
10593 3006 10 90
P64423 SURGIPRO* II VP78X
6-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5974,70
10594 3006 10 90
P64424 SURGIPRO*II VP800MX
7-0 5X45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
9474,70
10595 3006 10 90
P64425 SURGIPRO* II VP800X
7-0 45 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
6748,20
10596 3006 10 90
P64426 SURGIPRO*II VP813X
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5987,50
10597 3006 10 90
P64427 SURGIPRO* II VP831X
4-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5196,70
10598 3006 10 90
P64428 SURGIPRO* II VP832X
3-0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
5196,70
10599 3006 10 90
P64429 SURGIPRO* II VP841X
0 75 CM 1/2 KRUH V-20
BAL TYC CH
6743,70
10600 3006 10 90
P64430 SURGIPRO* II VP851X
4-0 90 CM 3/8 KRUH CV-13
BAL TYC CH
6727,70
10601 3006 10 90
P64431 SURGIPRO* II VP870X
5-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
4350,20
10602 3006 10 90
P64432 SURGIPRO* II VP871X
4-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
4350,20
10603 3006 10 90
P64433 SURGIPRO* II VP872X
3-0 75 CM 1/2 KRUH CV-23
BAL TYC CH
4351,00
10604 3006 10 90
P64434 SURGIPRO*II VP875X
7-0 5X75 CM 3/8 KRUH MV-175-9
BAL TYC CH
20064,80
10605 3006 10 90
P64435 SURGIPRO* II VP881X
4-0 75 CM 3/8 KRUH CV-15
BAL TYC CH
3857,50
10606 3006 10 90
P64436 SURGIPRO* II VP889X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5764,10
10607 3006 10 90
P64437 SURGIPRO* II VP890X
5-0 75 CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
5764,10
10608 3006 10 90
P64438 SURGIPRO*II VP900MX
8-0 2X45 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
18174,20
10609 3006 10 90
P64439 SURGIPRO* II VP900X
8-0 45 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
29106,40
10610 3006 10 90
P64440 SURGIPRO* II VP901MX
8-0 5X45 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
35653,80
10611 3006 10 90
P64441 SURGIPRO* II VP902MX
8-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
15251,90
10612 3006 10 90
P64442 SURGIPRO* II VP902X
8-0 60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
17826,10
10613 3006 10 90
P64443 SURGIPRO*II VP903MX
8-0 5X60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
35231,40
10614 3006 10 90
P64444 SURGIPRO*II VP904MX
7-0 2X60 CM 3/8 KRUH MV-135-5
BAL TYC CH
16701,60
10615 3006 10 90
P64445 SURGIPRO* II VP914X
5-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
6161,50
10616 3006 10 90
P64446 SURGIPRO* II VP924X
5-0 90 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
6851,30
10617 3006 10 90
P64447 SURGIPRO* II VP925X
4-0 90 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
6851,30
10618 3006 10 90
P64448 SURGIPRO* II VP926X
3-0 90 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
6158,30
1480
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10619 3006 10 90
P64449 SURGIPRO* II VP934X
5-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
4877,30
10620 3006 10 90
P64450 SURGIPRO* II VP935X
4-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
5862,70
10621 3006 10 90
P64451 SURGIPRO* II VP936X
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
4877,30
10622 3006 10 90
P64452 SURGIPRO* II VP941X
5-0 75 CM 3/8 KRUH KV-15
BAL TYC CH
5665,60
10623 3006 10 90
P64453 SURGIPRO* II VP975X
4-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
6627,90
10624 3006 10 90
P64454 SURGIPRO* II VP976X
3-0 90 CM 1/2 KRUH KV-7
BAL TYC CH
6908,30
10625 3006 10 90
P64455 SURGIPRO* II VPF521X
4-0 90 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
6134,90
10626 3006 10 90
P64456 SURGIPRO*II VPF522X
3-0 90 CM 1/2 KRUH VF-20
BAL TYC CH
6134,40
10627 3006 10 90
P64457 SURGIPRO* II VPF557X
4-0 90 CM 1/2 KRUH CVF-23
BAL TYC CH
6134,90
10628 3006 10 90
P64458 SURGIPRO* II VPF610X
4-0 60 CM 1/2 KRUH CVF-21
BAL TYC CH
6134,90
10629 3006 10 90
P64459 SURGIPRO* II VPF702X
7-0 60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
6355,30
10630 3006 10 90
P64460 SURGIPRO* II VPF703X
6-0 60 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
6355,30
10631 3006 10 90
P64461 SURGIPRO* II VPF704X
7-0 60 CM 3/8 KRUH KVF-1
BAL TYC CH
9803,90
10632 3006 10 90
P64462 SURGIPRO* II VPF706X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
6355,30
10633 3006 10 90
P64463 SURGIPRO* II VPF709X
6-0 75 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
6700,20
10634 3006 10 90
P64464 SURGIPRO* II VPF710X
5-0 75 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
5025,10
10635 3006 10 90
P64465 SURGIPRO* II VPF711X
5-0 90 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
5517,80
10636 3006 10 90
P64466 SURGIPRO* II VPF713X
7-0 75 CM 3/8 KRUH CVF-1
BAL TYC CH
6700,20
10637 3006 10 90
P64467 SURGIPRO* II VPF720X
5-0 90 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
5862,70
10638 3006 10 90
P64468 SURGIPRO* II VPF726X
6-0 60 CM 3/8 KRUH CVF/CV-301
BAL TYC CH
7242,10
10639 3006 10 90
P64469 SURGIPRO* II VPF728X
6-0 75 CM 3/8 KRUH KV-11
BAL TYC CH
7192,80
10640 3006 10 90
P64470 SURGIPRO* II VPF733X
6-0 75 CM 1/2 KRUH CVF-22
BAL TYC CH
6010,50
10641 3006 10 90
P64471 SURGIPRO*B3490 VPF776X 6-0 75 CM 3/8 KRUH CVF/CV-309
BAL TYC CH
6262,10
10642 3006 10 90
P64472 SURGIPRO*II VPP557X
4-0 90 CM CV-23
BAL TYC CH
9744,80
10643 3006 10 90
P64473 TICRON 277521
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL TYC CH
4651,50
10644 3006 10 90
P64474 TICRON 277531
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL TYC CH
4651,50
10645 3006 10 90
P64475 TICRON 277541
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL TYC CH
4651,50
10646 3006 10 90
P64476 TICRON 280851
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
7758,60
10647 3006 10 90
P64477 TICRON 281151
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
7413,70
10648 3006 10 90
P64478 TICRON 281551
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
5868,80
10649 3006 10 90
P64479 TICRON 283951
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
4963,60
10650 3006 10 90
P64480 TICRON 284051
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
3935,50
10651 3006 10 90
P64481 TICRON 285156
2-0 10X90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
9384,40
10652 3006 10 90
P64482 TICRON 285256
2-0 10X90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
9384,40
10653 3006 10 90
P64483 TICRON 285551
2-0 75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
5364,70
10654 3006 10 90
P64484 TICRON 287756
2-0 10X75CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
9104,00
10655 3006 10 90
P64485 TICRON 288041
3-0 75CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
5153,60
10656 3006 10 90
P64486 TICRON 291451
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
4055,00
10657 3006 10 90
P64487 TICRON 291461
0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
4863,40
10658 3006 10 90
P64488 TICRON 292351
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
7652,70
10659 3006 10 90
P64489 TICRON 295351
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
5011,60
10660 3006 10 90
P64490 TICRON 297851
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
7652,20
10661 3006 10 90
P64491 TICRON 298156
2-0 10X90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
8227,80
10662 3006 10 90
P64492 TICRON 299536
4-0 5X75CM 3/8 KRUH CV-327
BAL TYC CH
7612,00
10663 3006 10 90
P64493 TICRON 302779
5 75CM 1/2 KRUH C-20
BAL TYC CH
4154,80
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1481
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10664 3006 10 90
P64494 TICRON 303551
2-0 105CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
4747,60
10665 3006 10 90
P64495 TICRON 303756
2-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
23742,10
10666 3006 10 90
P64496 TICRON 307531
4-0 75CM 1/2 KRUH YE-31
BAL TYC CH
3739,30
10667 3006 10 90
P64497 TICRON 307621
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-23/T-31
BAL TYC CH
3739,30
10668 3006 10 90
P64498 TICRON 308241
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-300
BAL TYC CH
3739,30
10669 3006 10 90
P64499 TICRON 308251
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-300
BAL TYC CH
3739,30
10670 3006 10 90
P64500 TICRON 308356
2-0 8X75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
6620,10
10671 3006 10 90
P64501 TICRON 308446
3-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
8375,60
10672 3006 10 90
P64502 TICRON 308656
2-0 8X75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
6620,10
10673 3006 10 90
P64503 TICRON 308731
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
4390,40
10674 3006 10 90
P64504 TICRON 308741
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
4390,40
10675 3006 10 90
P64505 TICRON 308841
3-0 75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
3736,80
10676 3006 10 90
P64506 TICRON 308851
2-0 75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
3736,80
10677 3006 10 90
P64507 TICRON 309156
2-0 8X75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
6650,50
10678 3006 10 90
P64508 TICRON 310111
6-0 75CM 3/8 KRUH YE-1
BAL TYC CH
4142,50
10679 3006 10 90
P64509 TICRON 310731
4-0 75CM 3/8 KRUH YE-7
BAL TYC CH
4019,30
10680 3006 10 90
P64510 TICRON 310741
3-0 75CM 3/8 KRUH YE-7
BAL TYC CH
4019,30
10681 3006 10 90
P64511 TICRON 312551
2-0 75CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
4300,10
10682 3006 10 90
P64512 TICRON 313921
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-337
BAL TYC CH
4300,10
10683 3006 10 90
P64513 TICRON 315741
3-0 90CM 1/2 KRUH Y-16
BAL TYC CH
5861,80
10684 3006 10 90
P64514 TICRON 315751
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-16
BAL TYC CH
5861,80
10685 3006 10 90
P64515 TICRON 316021
5-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
5943,90
10686 3006 10 90
P64516 TICRON 316031
4-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
5943,90
10687 3006 10 90
P64517 TICRON 316041
3-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
5943,90
10688 3006 10 90
P64518 TICRON 316051
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
5943,90
10689 3006 10 90
P64519 TICRON 316731
4-0 90CM 1/2 KRUH DT-5
BAL TYC CH
6733,00
10690 3006 10 90
P64520 TICRON 316741
3-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
6336,40
10691 3006 10 90
P64521 TICRON 316751
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
6336,40
10692 3006 10 90
P64522 TICRON 316761
0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
6336,40
10693 3006 10 90
P64523 TICRON 317351
2-0 75CM 1/2 KRUH DT-10
BAL TYC CH
5036,60
10694 3006 10 90
P64524 TICRON 318231
4-0 75CM 3/8 KRUH YE-7
BAL TYC CH
4626,10
10695 3006 10 90
P64525 TICRON 318531
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
3748,30
10696 3006 10 90
P64526 TICRON 318541
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
3748,30
10697 3006 10 90
P64527 TICRON 318551
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
3748,30
10698 3006 10 90
P64528 TICRON 318561
0 75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
3748,30
10699 3006 10 90
P64529 TICRON 318621
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
3748,30
10700 3006 10 90
P64530 TICRON 318631
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
3748,30
10701 3006 10 90
P64531 TICRON 318651
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
3748,30
10702 3006 10 90
P64532 TICRON 319151
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
7114,80
10703 3006 10 90
P64533 TICRON 320251
2-0 75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
6198,90
10704 3006 10 90
P64534 TICRON 320261
0 75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
6198,90
10705 3006 10 90
P64535 TICRON 320356
2-0 8X75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
10155,40
10706 3006 10 90
P64536 TICRON 320451
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
8873,20
10707 3006 10 90
P64537 TICRON 321251
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
8873,20
10708 3006 10 90
P64538 TICRON 321356
2-0 8X75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
10222,30
1482
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10709 3006 10 90
P64539 TICRON 321556
2-0 8X75CM 1/2 KRUH DT-31
BAL TYC CH
10222,30
10710 3006 10 90
P64540 TICRON 321656
2-0 8X75CM 1/2 KRUH DT-31
BAL TYC CH
8974,60
10711 3006 10 90
P64541 TICRON 321836
4-0 8X75CM 1/2 KRUH DT-31
BAL TYC CH
9055,90
10712 3006 10 90
P64542 TICRON 321856
2-0 8X75CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
9197,60
10713 3006 10 90
P64543 TICRON 321956
2-0 8X75CM 1/2 KRUH Y-31
BAL TYC CH
10222,30
10714 3006 10 90
P64544 TICRON 322056
2-0 10X90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
9668,50
10715 3006 10 90
P64545 TICRON 322156
2-0 10X75CM 1/2 KRUH T-5
BAL TYC CH
10961,70
10716 3006 10 90
P64546 TICRON 322256
2-0 10X75CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
10961,70
10717 3006 10 90
P64547 TICRON 322611
6-0 60CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
5847,50
10718 3006 10 90
P64548 TICRON 322621
5-0 60CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
5847,50
10719 3006 10 90
P64549 TICRON 322631
4-0 60CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
5847,50
10720 3006 10 90
P64550 TICRON 322641
3-0 60CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
5847,50
10721 3006 10 90
P64551 TICRON 322741
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
5397,10
10722 3006 10 90
P64552 TICRON 322751
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
5397,10
10723 3006 10 90
P64553 TICRON 322921
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL TYC CH
5807,60
10724 3006 10 90
P64554 TICRON 322931
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL TYC CH
5807,60
10725 3006 10 90
P64555 TICRON 322941
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-307
BAL TYC CH
5807,60
10726 3006 10 90
P64556 TICRON 324921
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
6023,60
10727 3006 10 90
P64557 TICRON 324931
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
6023,60
10728 3006 10 90
P64558 TICRON 325631
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
5870,50
10729 3006 10 90
P64559 TICRON 325641
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
5870,50
10730 3006 10 90
P64560 TICRON 325651
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
5870,50
10731 3006 10 90
P64561 TICRON 325661
0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
5870,50
10732 3006 10 90
P64562 TICRON 327121
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
5870,50
10733 3006 10 90
P64563 TICRON 327131
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
5870,50
10734 3006 10 90
P64564 TICRON 327141
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
5870,50
10735 3006 10 90
P64565 TICRON 327441
3-0 75CM 1/2 KRUH CV-300
BAL TYC CH
5870,50
10736 3006 10 90
P64566 TICRON 327451
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-300
BAL TYC CH
5870,50
10737 3006 10 90
P64567 TICRON 327461
0 75CM 1/2 KRUH CV-300
BAL TYC CH
5178,30
10738 3006 10 90
P64568 TICRON 327911
6-0 75CM 3/8 KRUH DTE-1
BAL TYC CH
15973,30
10739 3006 10 90
P64569 TICRON 328001
7-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
6198,90
10740 3006 10 90
P64570 TICRON 328011
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
6028,90
10741 3006 10 90
P64571 TICRON 328021
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
6028,90
10742 3006 10 90
P64572 TICRON 328031
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
6028,90
10743 3006 10 90
P64573 TICRON 328041
3-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
6028,90
10744 3006 10 90
P64574 TICRON 328801
7-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
6074,10
10745 3006 10 90
P64575 TICRON 329351
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
8238,50
10746 3006 10 90
P64576 TICRON 329541
3-0 45CM 1/2 KRUH CV-330
BAL TYC CH
8238,50
10747 3006 10 90
P64577 TICRON 329721
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-337
BAL TYC CH
8238,50
10748 3006 10 90
P64578 TICRON 330451
2-0 90CM 1/2 KRUH DT-5
BAL TYC CH
6954,30
10749 3006 10 90
P64579 TICRON 330656
2-0 6X90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
6587,30
10750 3006 10 90
P64580 TICRON 330756
2-0 8X90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
7779,50
10751 3006 10 90
P64581 TICRON 331421
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
7995,10
10752 3006 10 90
P64582 TICRON 331431
4-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
7995,10
10753 3006 10 90
P64583 TICRON 332356
2-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
12375,60
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1483
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10754 3006 10 90
P64584 TICRON 332456
2-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
12375,60
10755 3006 10 90
P64585 TICRON 333641
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
12375,60
10756 3006 10 90
P64586 TICRON 333651
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
8726,20
10757 3006 10 90
P64587 TICRON 334831
4-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
8465,10
10758 3006 10 90
P64588 TICRON 334851
2-0 75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
8465,10
10759 3006 10 90
P64589 TICRON 335356
2-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
7015,10
10760 3006 10 90
P64590 TICRON 335656
2-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
8703,30
10761 3006 10 90
P64591 TICRON 336921
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
5989,10
10762 3006 10 90
P64592 TICRON 336931
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
5989,10
10763 3006 10 90
P64593 TICRON 336941
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
5989,10
10764 3006 10 90
P64594 TICRON 336951
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
5989,10
10765 3006 10 90
P64595 TICRON 338556
2-0 10X75CM 1/2 KRUH CV-316
BAL TYC CH
8703,30
10766 3006 10 90
P64596 TICRON 339813
6-0 45CM 1/4 KRUH DO-5
BAL TYC CH
6821,30
10767 3006 10 90
P64597 TICRON 339823
5-0 45CM 1/4 KRUH DO-5
BAL TYC CH
8417,90
10768 3006 10 90
P64598 TICRON 382856
2-0 10X75CM 1/2 KRUH DT-31
BAL TYC CH
6596,70
10769 3006 10 90
P64599 TICRON 384656
2-0 4X75CM 3/8 KRUH YE-7
BAL TYC CH
3248,30
10770 3006 10 90
P64600 VASCUFIL 470105V
7-0 4X75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
16385,90
10771 3006 10 90
P64601 VASCUFIL 470205V
7-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
16016,40
10772 3006 10 90
P64602 VASCUFIL 470215V
6-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
14743,70
10773 3006 10 90
P64603 VASCUFIL 470301V
7-0 45CM 3/8 KRUH CV-10
BAL TYC CH
12807,50
10774 3006 10 90
P64604 VASCUFIL 470311V
6-0 45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
12273,80
10775 3006 10 90
P64605 VASCUFIL 470401V
7-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
13094,90
10776 3006 10 90
P64606 VASCUFIL 470411V
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
11863,30
10777 3006 10 90
P64607 VASCUFIL 470501V
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
12684,40
10778 3006 10 90
P64608 VASCUFIL 470511V
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
11863,30
10779 3006 10 90
P64609 VASCUFIL 470615V
6-0 4X45CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
11452,70
10780 3006 10 90
P64610 VASCUFIL 470711V
6-0 90CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
10405,80
10781 3006 10 90
P64611 VASCUFIL 470815V
6-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
11635,00
10782 3006 10 90
P64612 VASCUFIL 470825V
5-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
13687,70
10783 3006 10 90
P64613 VASCUFIL 470901V
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-11
BAL TYC CH
11635,00
10784 3006 10 90
P64614 VASCUFIL 470911V
6-0 60CM 3/8 KRUH CV-1
BAL TYC CH
10813,90
10785 3006 10 90
P64615 VASCUFIL 470921V
5-0 60CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
11635,00
10786 3006 10 90
P64616 VASCUFIL 471011V
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
11224,40
10787 3006 10 90
P64617 VASCUFIL 471021V
5-0 75CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
12045,50
10788 3006 10 90
P64618 VASCUFIL 471121V
5-0 90CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
12045,50
10789 3006 10 90
P64619 VASCUFIL 471131V
4-0 90CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
12456,10
10790 3006 10 90
P64620 VASCUFIL 471221V
5-0 90CM 3/8 KRUH YE-1
BAL TYC CH
9797,40
10791 3006 10 90
P64621 VASCUFIL 471315V
6-0 4X75C 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
13303,90
10792 3006 10 90
P64622 VASCUFIL 471401V
7-0 60CM 3/8 KRUH YE-10
BAL TYC CH
13482,90
10793 3006 10 90
P64623 VASCUFIL 471411V
6-0 60CM 3/8 KRUH YE-10
BAL TYC CH
13072,30
10794 3006 10 90
P64624 VASCUFIL 471621V
5-0 90CM 3/8 KRUH CV-307
BAL TYC CH
9989,90
10795 3006 10 90
P64625 VASCUFIL 471631V
4-0 90CM 3/8 KRUH CV-307
BAL TYC CH
9926,70
10796 3006 10 90
P64626 VASCUFIL 471641V
3-0 90CM 3/8 KRUH CV-307
BAL TYC CH
15263,80
10797 3006 10 90
P64627 VASCUFIL 471921V
5-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
11095,90
10798 3006 10 90
P64628 VASCUFIL 471931V
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-331
BAL TYC CH
9964,50
1484
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10799 3006 10 90
P64629 VASCUFIL 472521V
5-0 90CM 1/2 KRUH KV-5
BAL TYC CH
8322,30
10800 3006 10 90
P64630 VASCUFIL 473131V
4-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
10785,60
10801 3006 10 90
P64631 VASCUFIL 473141V
3-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
9549,00
10802 3006 10 90
P64632 VASCUFIL 473151V
2-0 90CM 1/2 KRUH Y-5
BAL TYC CH
11175,60
10803 3006 10 90
P64633 VASCUFIL 473411V
6-0 75CM 3/8 KRUH YE-1
BAL TYC CH
12103,00
10804 3006 10 90
P64634 VASCUFIL 473421V
5-0 75CM 3/8 KRUH YE-1
BAL TYC CH
9956,30
10805 3006 10 90
P64635 VASCUFIL 474111V
6-0 75CM 1/2 KRUH CV-303
BAL TYC CH
10714,10
10806 3006 10 90
P64636 VASCUFIL 474121V
5-0 75CM 1/2 KRUH CV-303
BAL TYC CH
10719,50
10807 3006 10 90
P64637 VASCUFIL 474215V
6-0 4X75CM 1/2 KRUH CV-303
BAL TYC CH
13267,70
10808 3006 10 90
P64638 VASCUFIL 474225V
5-0 4X75CM 1/2 KRUH CV-303
BAL TYC CH
14345,90
10809 3006 10 90
P64639 VASCUFIL 474905V
7-0 4X45CM 3/8 KRUH CV-310
BAL TYC CH
15577,50
10810 3006 10 90
P64640 VASCUFIL 475031V
4-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
9394,60
10811 3006 10 90
P64641 VASCUFIL 475041V
3-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
9394,60
10812 3006 10 90
P64642 VASCUFIL 475051V
2-0 90CM 1/2 KRUH CV-305
BAL TYC CH
9865,10
10813 3006 10 90
P64643 VASCUFIL 475105V
7-0 4X60CM 3/8 KRUH YE-10
BAL TYC CH
15848,50
10814 3006 10 90
P64644 VASCUFIL 475611V
6-0 75CM 3/8 KRUH CV-309
BAL TYC CH
12974,60
10815 3006 10 90
P64645 VASCUFIL 478415V
8-0 2X60CM 3/8 KRUH CV-345
BAL TYC CH
20364,50
10816 3006 10 90
P64646 VASCUFIL 478517V
8-0 45CM 3/8 KRUH CV-345
BAL TYC CH
28575,50
10817 3006 10 90
P64647 VASCUFIL 478625V
5-0 4X90CM 3/8 KRUH CV-301
BAL TYC CH
17490,70
10818 3006 10 90
P64648 VASCUFIL 478717V
8-0 60CM 3/8 KRUH CV-345
BAL TYC CH
28575,50
10819 3006 10 90
P64649 VASCUFIL 478805V
7-0 4X60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL TYC CH
21596,20
10820 3006 10 90
P64650 VASCUFIL 478915V
8-0 4X45CM 3/8 KRUH CV-345
BAL TYC CH
25701,70
10821 3006 10 90
P64651 VASCUFIL 479401V
7-0 60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL TYC CH
19132,90
10822 3006 10 90
P64652 VASCUFIL 479505V
7-0 2X60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL TYC CH
15027,40
10823 3006 10 90
P64653 VASCUFIL 479515V
8-0 2X60CM 3/8 KRUH CV-351
BAL TYC CH
19132,90
10824 3006 10 90
P64654 DEXON MESH 797500
6x5CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
3286,50
10825 3006 10 90
P64655 DEXON MESH 797600
12x10CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
3505,30
10826 3006 10 90
P64656 DEXON MESH 797700
25x15CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
6859,90
10827 3006 10 90
P64657 DEXON MESH 798000
30x20CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
12674,90
10828 3006 10 90
P64658 DEXON MESH 798200
12x9CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
5078,90
10829 3006 10 90
P64659 DEXON MESH 798300
30x30CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
16900,70
10830 3006 10 90
P64660 DEXON MESH 798900
20x10CM BEZ IHLY
BAL TYC CH
6568,00
10831 3006 10 90
P64672 PLEDGETS X10 PREPUNCHED PTFE 3X 867501
BAL TYC CH
8908,90
10832 3006 10 90
P64673 PLEDGETS X10 PREPUNCHED PTFE 3X 867701
BAL TYC CH
16298,80
10833 3006 10 90
P64674 (D) SOFT PLEDGETS
10X3MMX7MMX36 868201
BAL TYC CH
24509,80
10834 3006 10 90
P64675 (D) SOFT PLEDGETS
6X5MMX10MMX36 868301
BAL TYC CH
24509,80
10835 3006 10 90
P64676 (D) TEFLON PLEDGETS
4X3MMX5MMX2 868402
BAL TYC CH
8087,80
10836 3006 10 90
P64677 (D) PLEDGET STRIP
1X155MMX137MM 868503
BAL TYC CH
13425,00
10837 3006 10 90
P64678 (D) PLEDGET STRIP
1X15.5MMX137 868603
BAL TYC CH
26152,00
10838 3006 10 90
P64705 E PACK DEPUY ŠITIE
E PACK DEPUY ŠITIE
BAL JJM
B
1814,50
10839 3006 10 90
P64706 ETHIBOND* EXCELL
2/0, 26mmTC, 90CM, Z,
PODL.ZAOBL.3x6MM
BAL JJM
B
10696,40
10840 3006 10 90
P64707 ETHIBOND* EXCELL
4/0 C1x2,3/8, 75cm green
BAL JJM
B
21217,60
10841 3006 10 90
P64708 VICRYL RAPIDE
2/0, j.40mm okrúhla
BAL JJM
B
1477,30
10842 3006 10 90
P64709 VICRYL RAPIDE
2/0, j.40mm okrúhla
BAL JJM
B
1701,70
15/2003
Por. číslo
Col.sadzobník
1485
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10843 3006 10 90
P64710 VICRYL RAPIDE
0, j.40mm okrúhla
BAL JJM
B
1701,70
10844 3006 10 90
P64711 VICRYL RAPIDE
3/0, 1.5m, biely
BAL JJM
B
1510,90
10845 3006 10 90
P64712 VICRYL RAPIDE
2/0, 1.5m, biely
BAL JJM
B
1728,60
10846 3006 10 90
P64713 STEEL WIRE
5, 2x75cm, j.55mm
BAL JJM
B
6212,60
10847 3006 10 90
P64714 OCEĽOVÝ+E3023 drôt, 7, EP9, 7, EP9, 45cm, j.50mm, revrse cut., 1/2 circle
45cm, j.50mm, revrse cut., 1/
BAL JJM
B
9451,80
10848 3006 10 90
P64716 PDS* /POLYDIOXANONE/,
MONOFILAMENT
4M70CMRB 35MM
BAL JJM
B
2453,90
10849 3006 10 90
P64717 PDS* /POLYDIOXANONE/,
MONOFILAMENT
VIOL MONOFIL
BAL JJM
B
4245,70
10850 3006 10 90
P64718 PDS* /POLYDIOXANONE/,
MONOFILAMENT
VIOL MONOFIL
BAL JJM
B
4909,70
10851 3006 10 90
P64720 PDS* /POLYDIOXANONE/,
MONOFILAMENT
4/0-70cm-V7
BAL JJM
B
1738,60
10852 3006 10 90
P64721 PDS* /POLYDIOXANONE/,
MONOFILAMENT
1 90cm 50mm tapercut
BAL JJM
B
4715,90
10853 3006 10 90
P64722 PDS* /POLYDIOXANONE/,
MONOFILAMENT
Endopath-0-122cm-12/1
BAL JJM
B
27690,80
10854 3006 10 90
P64723 NUROLON, PLETENÝ
POLYAMID
3/0-75cm-16mm-RB
BAL JJM
B
844,10
10855 3006 10 90
P64725 NUROLON, PLETENÝ
POLYAMID
0,MO-7,45cm
BAL JJM
B
7165,90
10856 3006 10 90
P64726 NUROLON, PLETENÝ
POLYAMID
16cm-2/O-24mm-4MS
BAL JJM
B
3353,10
10857 3006 10 90
P64728 MONOCRYL*POLYGRECAPR 0, EP 3.5, 90cm, ihla 48mm, RB
ONE 25
BAL JJM
B
2207,80
10858 3006 10 90
P64729 MONOCRYL*POLYGRECAPR 90cm, ihla 48mm, RB
ONE 25
BAL JJM
B
2418,00
10859 3006 10 90
P64730 MONOCRYL*POLYGRECAPR 3/0, 22mm, 1/2 okrúhla
ONE 25
BAL JJM
B
1563,90
10860 3006 10 90
P64731 MONOCRYL*POLYGRECAPR 2/0, 45cm, 22mm, SH
ONE 25
BAL JJM
B
1625,90
10861 3006 10 90
P64732 NUROLON, PLETENÝ
POLYAMID
1, EP 4, 75m, ,ihla 30mm, okrúhla, spevnená
BAL JJM
B
1134,10
10862 3006 10 90
P64733 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
3/0, CT
BAL JJM
B
1921,60
10863 3006 10 90
P64734 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
3m, 70cm, UR-6
BAL JJM
B
2398,00
10864 3006 10 90
P64735 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
2/0, CT
BAL JJM
B
1921,60
10865 3006 10 90
P64736 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
1.5m 45cm ihla16mm RB
BAL JJM
B
12340,80
10866 3006 10 90
P64737 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
3/0 23mm cutt CR
BAL JJM
B
8099,90
10867 3006 10 90
P64738 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
PRE-TIED ENDOKNOT
BAL JJM
B
19043,50
10868 3006 10 90
P64739 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
7M45CMP-1RCUT11MM
BAL JJM
B
7858,90
10869 3006 10 90
P64740 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
V0241H
BAL JJM
B
1349,50
10870 3006 10 90
P64741 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
1.5M70CMRB16MM
BAL JJM
B
1404,80
10871 3006 10 90
P64742 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
V0314H
BAL JJM
B
1921,10
1486
Por. číslo
15/2003
FINANČNÝ SPRAVODAJCA
Col.sadzobník
Kód
Názov
Doplnok
MJ
Výr. Zem
Max. cena
10872 3006 10 90
P64743 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
0- 70cm-36/1
BAL JJM
B
1376,60
10873 3006 10 90
P64744 COATED VICRYL*
/POLYGLACTIN 910/
V0773H
BAL JJM
B
7540,20
10874 3006 10 90
P64746 PROLENE*, POLYPROPYLENE 7/0,BV175-6x2,3/8,45cm
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
56530,00
10875 3006 10 90
P64747 PROLENE*, POLYPROPYLENE 8/0- 60cm- BV-6mm-36/1
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
9060,20
10876 3006 10 90
P64748 PROLENE*, POLYPROPYLENE 1.5M90CM2x16MM VBHE
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
13184,00
10877 3006 10 90
P64749 PROLENE*, POLYPROPYLENE 4/0 Hemoseal
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
16443,60
10878 3006 10 90
P64750 PROLENE*, POLYPROPYLENE cut.n.19mm,45cm,5/0
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
1789,90
10879 3006 10 90
P64751 PROLENE*, POLYPROPYLENE P-n. 13mm, 45cm,6/0
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
1789,90
10880 3006 10 90
P64752 PROLENE*, POLYPROPYLENE cut.n.19mm,75cm,4/0
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
1776,90
10881 3006 10 90
P64753 PROLENE*, POLYPROPYLENE cut.n.24mm,45cm,3/0
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
1763,90
10882 3006 10 90
P64754 PROLENE*, POLYPROPYLENE cut.n.24mm,75cm,2/0
MONOFILAMENT
BAL JJM
B
1763,90
10883 3006 10 90
P64755 ETHI-ENDO-NAHT
ST3 .8M
BAL JJM
B
9391,60
10884 3006 10 90
P64756 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
BV8 0.05M
BAL JJM
B
14684,20
10885 3006 10 90
P64757 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
BV6 0.10M
BAL JJM
B
12941,70
10886 3006 10 90
P64758 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
3/0.45cm.26mm.cutt
BAL JJM
B
520,70
10887 3006 10 90
P64759 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
2/0.45cm.30mm
BAL JJM
B
1041,40
10888 3006 10 90
P64760 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
45cm.3/0.24mm
BAL JJM
B
1041,40
10889 3006 10 90
P64761 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
4/0-FS2,obrátená rezacia 3/8
BAL JJM
B
1275,30
10890 3006 10 90
P64762 ETHILON*, POLYAMID
MONOFILAMENTNÝ
3/0-FS1,obrátená rezacia 3/8
BAL JJM
B
964,30
10891 3006 10 90
P64763 MERSILK, PLETENÝ HODVÁB
BLACK- 5/0- 45cm- FS- 2-
BAL JJM
B
2026,40
10892 3006 10 90
P64766 E PACK TRAUMA PREŠOV
E PACK TRAUMA PREŠOV
BAL JJM
B
708,20".

Podobné dokumenty

Informace o vysazování léků

Informace o vysazování léků hormonální substituční léčba v přechodu (Livial atd), u antikoncepce brané několik let má smysl pokud je to možné - vysadit nejméně jeden celý cyklus (není-li pak jistota otěhotnění – je vhodný ale...

Více

katalogové karty 61_XX.indd

katalogové karty 61_XX.indd pro instalování modulu zdroje signálu (mimo JCDR 10 a JDM 10A). Můžeme volit mezi tunerem, kazetovým přehrávačem, MP3, popřípadě kombinovaným modulem.

Více

Iglidur POLYSORB

Iglidur POLYSORB Všechny údaje jsou uvedené při pokojové teplotě [+20°C] Tabulka 01: Chemická odolnost

Více

Opatrenie

Opatrenie č. 256/1997 Z. z.), výmeru č. Z-13/1997 (oznámenie č. 279/1997 Z. z.), výmeru č. Z-14/1997 (oznámenie č. 314/1997 Z. z.), opatrenia č. Z-1/1998 (oznámenie č. 85/1998 Z. z.), opatrenia č. Z-2/1998 (...

Více

Spenco Earthbound

Spenco Earthbound spodní části nártové oblasti chodidla a zabraňuje bolesti této části chodidla i při celodenním nošení a vysoké zátěži.

Více

Antidementiva

Antidementiva Encephabol® (pyritinol) ‐ 1‐6 mg ve 3 denních dávkách Cerebryl®, Geratam®, Kalikor®, Nootropil®, Oikamid®,  Pirabene®, Piracetam® (piracetam) ‐ 2‐12 g ve 2‐3 dávkách – KI: přecitlivělost na účinnou...

Více