Human Factors_2006

Komentáře

Transkript

Human Factors_2006
Human Factors – rok 2006, roč. 48
Číslo 1
Číslo 2
Číslo 3
Číslo 4
Číslo 1
Special Section Commentary : Opportunities and Challenges for Human Factors
and Ergonomics in Enhancing Patient Safety, Eduardo Salas, David Baker, Heidi
King, and James Battles, s. 1.
Describing Nurses’ Work : Combining Quantitative and Qualitative Analysis,
Laurie D. Wolf, Patricia Potter, Jennifer A. Sledge, Stuart B. Boxerman, Deborah
Grayson, and Bradley Evanoff, s. 5.
Sběr dat o ošetřovatelské činnosti 7 sester, zaměřený na zvládání priorit, změny
klinických informací a přerušování činnosti. Zjišťován posun pozornosti z jednoho
pacienta na druhého a výskyt přerušování. Metoda poskytuje jedinečný pohled na
dynamickou povahu péče o pacienty. Rozšíření metod s cílem zkvalitnit jejich práci a
snížit stres pracovního prostředí.
zdravotníci - sestry zdravotní - podmínky pracovní - kvalita - analýzy kvantitativní
- analýzy kvalitativní
Compliance With Intended Use of Bar Code Medication Administration in Acute
and Long-Term Care : An Observational Study, Emily S. Patterson, Michelle L.
Rogers, Roger J. Chapman, and Marta L. Render, s. 15.
Toward the Improvement of Image-Guided Interventions for Minimally Invasive
Surgery : Three Factors That Affect Performance, Patricia R. DeLucia, Robert D.
Mather, John A. Griswold, and Sunanda Mitra, s. 23.
Labeling of Medicines and Patient Safety : Evaluating Methods of Reducing Drug
Name Confusion, Ruth Filik, Kevin Purdy, Alastair Gale, and David Gerrett, s. 39.
Multiple User Considerations and Their Implications in Medical Error Reporting
System Design, Kamisha Hamilton Escoto, Ben-Tzion Karsh, and John W. Beasley, s.
48.
The Right Picture Is Worth a Thousand Numbers : Data Displays in Anesthesia,
Frank A. Drews and Dwayne R. Westenskow, s. 59.
The Efficacy of a Medical Virtual Reality Simulator for Training Phlebotomy, Mark
W. Scerbo, James P. Bliss, Elizabeth A. Schmidt, and Sommer N. Thompson, s. 72.
Drug Delivery as Control Task : Improving Performance in a Common Anesthetic
Task, Frank A. Drews, Noah Syroid, James Agutter, David L. Strayer, and Dwayne R.
Westenskow, s. 85.
The Potential of Training to Increase Acceptance and Use of Computerized
Decision Support Systems for Medical Diagnosis, Fuji Lai, Jean Macmillan,
Denise H. Daudelin, and David M. Kent, s. 95.
Cílem výzkumu bylo pochopit důvody způsobující omezené užití nástrojů pro podporu
rozhodování a zjistit potenciál počítačové podpory ke zmírnění překážek použití. Primární
překážkou je nedostatek zkušeností s kombinováním numerického rizika založeného na
populaci s ostatní diagnostickou informací o pacientovi. Potenciál pro použití podpůrných
rozhodovacích nástrojů existuje.
diagnostika - diagnózy - počítače
+Gz Acceleration Loss of Consciousness : Time Course of Performance Deficits
With Repeated Experience, Lloyd D. Tripp, Joel S. Warm, Gerald Matthews, Peter
Chiu, Paul Werchan, and John E. Deaton, s. 109.
Keyswitch Orientation Can Reduce Finger Joint Torques During Tapping on a
Computer Keyswitch, Aruna D. Balakrishnan, Devin L. Jindrich, and Jack T.
Dennerlein, s. 121.
Cílem bylo vyzkoumat účinky orientace klávesy na točivý moment kloubů. Klepání prstem
vytváří primárně vertikální síly během ťukání jedním prstem. Komponenty horizontální
síly v předozadní rovině prstu může omezit točivý moment. Design klávesnice by měl
obsahovat úhly mechanismu kláves s jinými polohovými a geometrickými omezeními.
klávesnice - počítače - moment točivý - klouby - prsty
Forearm Electromyographic Changes With the Use of a Haptic Force-Feedback
Computer Mouse, Jack T. Dennerlein and Maria-Helena J. DiMarino, s. 130.
Cílem byl výzkum změn v biomechanické a motorické kontrole při použití myši, která
může zlepšit dobu pohybů při ťukání a klikání. Při výzkumu byly pohyby o 30% rychlejší
s doplněním jednoho silového pole a o 3% rychlejší s doplněním několika polí. Při
zavádění atraktivních hmatových silových polí je třeba usilovat o omezení potenciálních
účinků rušivých silových polí.
počítače - biomechanika - pohyby - vazba zpětná
Stability Ball Versus Office Chair: Comparison of Muscle Activation and Lumbar
Spine Posture During Prolonged Sitting, Diane E. Gregory, Nadine M. Dunk, and
Jack P. Callaghan, s. 142.
Míč jako populární alternativa kancelářských židlí k omezení bolestí dolní části zad nejsou
dostatečně prozkoumány co do účinků. Zjištěna zvýšená svalová aktivace hrudního
erektoru zad, snížený pánevní sklon a zvýšený diskomfort při dlouhodobém sezení na
míči. Nutno vyvinout nový design židlí a vědecky prozkoumat jejich vhodnost před užitím.
kanceláře - židle - sedadla - design - bolesti v zádech - záda
Spatial Ability Subfactors and Their Influences on a Computer-Based
Information Search Task, Richard Pak, Wendy A. Rogers, and Arthur D. Fisk, s. 154.
Pilots Strategically Compensate for Display Enlargements in Surveillance and
Flight Control Tasks, Emily Muthard Stelzer and Christopher D. Wickens, s. 166.
Ergonomic Guidelines for Traffic Sign Design Increase Sign Comprehension,
Tamar Ben-Bassat and David Shinar, s. 182.
Examining the Impact of Cell Phone Conversations on Driving Using MetaAnalytic Techniques, William J. Horrey and Christopher D. Wickens, s. 196.
Číslo 2
Stepping Onto Raised, Laterally Compliant Structures : A Biomechanical Study
of Age and Gender Effects in Healthy Adults, Bing-Shiang Yang and James A.
Ashton-Miller, s. 207.
A Tactile Cockpit Instrument Supports the Control of Self-Motion During Spatial
Disorientation, Jan B. F. van Erp, Eric L. Groen, Jelte E. Bos, and Hendrik-Jan A. H. C.
van Veen, s. 219.
Reading in the Dark: Effects of Age and Contrast on Reading Speed and
Comprehension, Tracy L. Mitzner and Wendy A. Rogers, s. 229.
Zkoumány účinky omezení kontrastu na chování při čtení mladých a starších dospělých a
zjišťováno, zda čtenáři spoléhají na předvídatelnost slov ke kompenzaci malého
kontrastu. Zjištěno, že ve srovnání s mladými dospělými bylo čtení starších osob při
malém kontrastu pomalejší; předvídatelnost slov využívali starší při významném omezení
své čtecí doby.
čtení - kontrasty - věk - chování
Automation Failures on Tasks Easily Performed by Operators Undermine Trust
in Automated Aids, Poornima Madhavan, Douglas A. Wiegmann, and Frank C.
Lacson, s. 241.
Zkoumány účinky omezení kontrastu na chování při čtení mladých a starších dospělých a
zjišťováno, zda čtenáři spoléhají na předvídatelnost slov ke kompenzaci malého
kontrastu. Zjištěno, že ve srovnání s mladými dospělými bylo čtení starších osob při
malém kontrastu pomalejší; předvídatelnost slov využívali starší při významném omezení
své čtecí doby.
čtení - kontrasty - věk - chování
Learning From Technical Documents: The Role of Intermodal Referring
Expressions, Vincent Dupont and Yves Bestgen, s. 257.
Zkoumán dopad dvou typů vyjádření na účinnost návodů k použití. Zaměřeno na faktor,
který moduluje zvýhodňující účinek obrázků v případě, že uživatel integruje informaci z
textu a ilustrací. Zjištěno, že obrázky vedly k účinnějšímu použití zařízení. Experiment
ukazuje, že učení z multimediálních dokumentů závisí na možnosti efektivního spojení
verbálních instrukcí a ilustrací.
návody - obrazy - dokumenty - informace - vnímání - učení
Navigation Performance With a Virtual Auditory Display: Effects of Beacon
Sound, Capture Radius, and Practice, Bruce N. Walker and Jeffrey Lindsay, s.
265.
Zjišťováno, zda prostorový nejazykový signál může vést navigaci a jak barva zvuku,
poloměr zachycení a praxe ovlivňuje výkon. Zjištěno, že navigace byla všude velmi
úspěšná s významnými účinky praxe a poloměru zachycení a s interakcí se signálním
zvukem. Volba tohoto zvuku a poloměru zachycení závisí na specifické aplikaci, včetně
toho, zda je primární rychlost cesty nebo dodržení dráhy.
signály akustické - navigace - výkon
Building and Testing Optimized Keyboards for Specific Text Entry, Gregory
Francis and Claire Oxtoby, s. 279.
Zjišťováno, jak optimalizovat systémy designu pro vstup informací. Optimalizovány dvě
klávesnice pro různé texty. Zjištěno, že textový vstup je rychlejší u klávesnice
optimalizované pro první text ve srovnání s klávesnicí pro text druhý. Je tedy zapotřebí
vytvářet specializované klávesnice pro různé situace, což může zrychlit dobu textového
vstupu.
klávesnice - optimalizace - počítače - rychlost
Learning and Retention of Associations Between Auditory Icons and Denotative
Referents: Implications for the Design of Auditory Warnings, Karen L. Stephan,
Sean E. Smith, Russell L. Martin, Simon P. A. Parker, and Ken I. McAnally, s.
288.
Zkoumán způsob, v němž typ a dřívější síla asociace mezi sluchovou ikonou a výstražnou
událostí zasahuje snadnost, s níž může být studován a zapamatován vztah ikony a
události. Zjištěno, že počet chyb při studiu tohoto vztahu byl větší pro nepříbuzné než
pro příbuzné či přímé asociace. K usnadnění studia a zapamatování vztahu lze použít
silné dřívější asociace.
ikony - asociace - učení - paměť - výstrahy
Car Backlight Position and Fog Density Bias Observer-Car Distance Estimates
and Time-to-Collision Judgments, Axel Buchner, Martin Brandt, Raoul Bell, and Judith
Weise, s. 300.
Large Displays Enhance Optical Flow Cues and Narrow the Gender Gap in 3-D
Virtual Navigation, Desney S. Tan, Mary P. Czerwinski, and George G. Robertson,
s. 318.
Muži významně překonávají ženy v navigaci trojrozměrnými virtuálními prostředími.
Může to být tím, že muži a ženy mají rozdílné prostorové schopnosti. Úsilí o omezení
tohoto rozdílu poskytováním většího výcviku ženám. Zjištěno, že širší zorné pole nejen
zvyšuje výkon všech uživatelů, nýbrž i zvýhodňuje ženy, takže mají stejný výkon jako
muži.
muži - ženy - pohlaví - počítače - navigace - prostředí virtuální - vnímání - výkon
Time-to-Collision Judgments Under Realistic Driving Conditions, Raymond J.
Kiefer, Carol A. Flannagan, and Christian J. Jerome, s. 334.
Presence and Quality of Navigational Landmarks : Effect on Driver Performance
and Implications for Design, Andrew J. May and Tracy Ross, s. 346.
Modeling Driver Behavior in a Cognitive Architecture, Dario D. Salvucci, s. 362.
A Comparison of the Cell Phone Driver and the Drunk Driver, David L. Strayer,
Frank A. Drews, and Dennis J. Crouch, s. 381.
Does Crew Resource Management Training Work? : An Update, an Extension,
and Some Critical Needs, Eduardo Salas, Katherine A. Wilson, C. Shawn Burke, and
Dennis C. Wightman, s. 392.
Číslo 3
The Risk of Involuntary Firearms Discharge,
Schmidtbleicher, and Eckhard Niebergall, s. 413.
Christopher
Heim,
Dietmar
Evidence for an Elders’ Advantage in the Naive Product Usability Judgments of
Older and Younger Adults, Eric C. Stephens, C. Melody Carswell, and Mitzi M.
Schumacher, s. 422.
Web-Based Information Search and Retrieval: Effects of Strategy Use and Age
on Search Success, Aideen J. Stronge, Wendy A. Rogers, and Arthur D. Fisk, s.
434.
Cílem studie byl výzkum vztahu mezi použitím strategie a úspěchem při vyhledávání na
internetu u zkušených uživatelů a zjištění, jak věk ovlivňuje použití strategie. Starší
dospělí mají větší potíže než mladší dospělí při hledání informací na internetu. Je to
způsobeno výběrem neúčinných strategií z nedostatku znalostí o dostupných webových
strategiích.
WWW - počítače - výzkumy - vyhledávání - věk - internet
Using Eye Movements to Evaluate a PC-Based Risk Awareness and Perception
Training Program on a Driving Simulator, Alexander Pollatsek, Vinod Narayanaan,
Anuj Pradhan, and Donald L. Fisher, s. 447.
Three-Dimensional Auditory Display for Enhancing Detection of Passive Sonar
Signals, G. Robert Arrabito, s. 465.
Automation Reliability in Unmanned Aerial Vehicle Kontrol : A RelianceCompliance Model of Automation Dependence in High Workload, Stephen R. Dixon
and Christopher D. Wickens, s. 474.
Analysis of an Observational Rating Scale for Repetition, Posture, and Force in
Selected Manufacturing Settings, Marissa L. Ebersole and Thomas J. Armstrong, s.
487.
A Laboratory Study of the Effects of Wrist Splint Orthoses on Forearm Muscle
Activity and Upper Extremity Posture, Yu Shu and Gary A. Mirka, s. 499.
Studie 1: účastníci prováděli cvičení zápěstím v jedné rovině s WSO nebo bez ní při
zjišťování elektromyografické aktivity. Studie 2: účastníci prováděli jednoduchou instalaci
počítače s WSO nebo bez ní, přičemž byly registrovány polohy horní končetiny/trupu.
Zjištěno, že WSO zvyšuje aktivitu svalů předloktí v širokých úhlech výchylky zápěstí a
indukuje nevhodné polohy ramen.
protetika - zápěstí - ústrojí pohybové - svaly - končetiny horní
Identifying the Task Variables That Predict Object Assembly Difficulty, Miles
Richardson, Gary Jones, Mark Torrance, and Thom Baguley, s. 511.
Tracking Workload in the Emergency Department, Scott Levin, Daniel J. France,
Robin Hemphill, Ian Jones, Kong Y. Chen, Dorsey Rickard, Renee Makowski, and
Dominik Aronsky, s. 526.
Cílem bylo vytvořit metodologii měření přechodných úrovní fyzické zátěže. Pozorováno 20
úrazových lékařů v lékařském úrazovém centru. Grafické zátěžové profily vytvářeny
kombinací pozorovacích a subjektivních dat s údaji systémového stavu. Použití metod
lidských faktorů k měření pracovní zátěže v tomto prostředí má relevantní aplikaci ve
zlepšování účinnosti a bezpečnosti úrazové medicíny.
zátěž pracovní - metodologie - měření - lékaři – úrazy
A Model of Extended, Semisystematic Visual Search, Brian J. Melloy, Sourav Das,
Anand K. Gramopadhye, and Andrew T. Duchowski, s. 540.
Zjišťován model polosystematického hledání, který by mohl zachycovat
paměťové
vyhledávání a jiné faktory, určující výkonnost. Model nabyl podoby nestacionárního
Markovova procesu diskrétního času. Kromě vysvětlení zjištěných výsledků a jejich
vzájemného vztahu z teoretického hlediska, může model tyto výsledky předvídat v praxi
v určitém rozšíření.
zrak - vyhledávání
Perceptual Issues in the Use of Head-Mounted Visual Displays, Robert
Patterson, Marc D. Winterbottom, and Byron J. Pierce, s. 555.
Přehled a analýza problémů v publikované literatuře spojených s zrakovým vnímáním,
které ovlivňují design a užívání těchto displejů. Cílem bylo napomoci budoucímu řešení
designu těchto displejů. Zjištěny účinky šířky a kontrastu v hloubce pole, tmavé ohnisko,
tmavá optická mohutnost čočky a konstantnost vnímání, přetěžování očí a diskomfort aj.
vnímání - zrak - displeje
Effects of Vision and Friction on Haptic Perception, Jesse O. Perreault and
Caroline G. L. Cao, s. 574.
Dva experimenty k výzkumu působení zraku a maskovacího tření na vnímání a shodný
diferenciační práh při simulovaném úkolu zkoušení tkanin. Význam dotykové a
kinestetické zpětné vazby např. při řízení automobilu a v chirurgii. U obou detekčních a
diferenciačních úkolů bylo pozorováno více chyb a delší doba stanovení, nebylo-li
zapojeno vidění.
zrak - tření - hmat - vnímání - vazba zpětná
Effects of Displacement Magnitude and Direction of Auditory Cues on Auditory
Spatial Facilitation of Visual Search, Kim-Phuong L. Vu, Thomas Z. Strybel, and
Robert W. Proctor, s. 587.
Cílem byl výzkum působení podnětového omylu na ASF zrakového vyhledávání. ASF je
redukce času potřebného k lokalizaci a identifikaci zrakového cíle, jestliže je sluchový
podnět prezentován při jeho lokalizaci. Návrháři virtuálních audiodisplejů by měli vědět,
že přesnost sluchového podnětu je snížena obtížností zrakového úkolu.
displeje - podněty akustické - vyhledávání - zrak
Effects of Uncoupled Motion on Performance, Eric R. Muth, Alexander D. Walker,
and Matthew Fiorello, s. 600.
Validation of the Standardized Field Sobriety Test Battery at 0.08% Blood
Alcohol Concentration, Jack Stuster, s. 608.
Test Road Experiment on Imminent Warning Rear Lighting and Signaling, Walter
W. Wierwille, Suzanne E. Lee, Maryanne C. DeHart, and Michael Perel, s. 615.
Číslo 4
Task Structure and Postcompletion Error in the Execution of a Routine
Procedure, Michael D. Byrne and Elizabeth M. Davis, s. 627.
Cílem práce byla replika úspěšného laboratorního paradigmatu omylu a pochopení příčin
chyb provedených v tomto paradigmatu. Experimenty ukázaly, že kontrolované
laboratorní studie omylů mohou být smysluplné a ukázat na význam poznávacích faktorů
v těchto omylech. Potenciální použití zahrnuje konstrukci rozhraní a techniku zmírňování
omylů.
chyby lidské - faktor lidský - výzkumy
The Relationship Between Safety Climate and Recent Accidents : Behavioral
Learning and Cognitive Attributions, Vinit M. Desai, Karlene H. Roberts, and Anthony
P. Ciavarelli, s. 639.
Change in Dynamic Visual Acuity (DVA) by Pupil Dilation, Tetsuo Ueda, Yoshiaki
Nawa, Eiichi Yukawa, Futoshi Taketani, and Yoshiaki Hara, s. 651.
Cílem práce byla replika úspěšného laboratorního paradigmatu omylu a pochopení příčin
chyb provedených v tomto paradigmatu. Experimenty ukázaly, že kontrolované
laboratorní studie omylů mohou být smysluplné a ukázat na význam poznávacích faktorů
v těchto omylech. Potenciální použití zahrnuje konstrukci rozhraní a techniku zmírňování
omylů.
chyby lidské - faktor lidský - výzkumy
Supporting Trust Calibration and the Effective Use of Decision Aids by
Presenting Dynamic System Confidence Information, John M. McGuirl and
Nadine B. Sarter, s. 656.
Cílem práce bylo zjistit, zda nepřetržitě aktualizovaná informace o důvěře systému v jeho
schopnosti plnit stanovené úkoly zlepšuje operátorovu kontrolu důvěry v
automatizovaném rozhodovacím podpůrném systému. Zjištěno, že tato prezentace může
zlepšit kontrolu důvěry a vést k lepšímu výkonu týmu člověk - stroj.
systém člověk - stroj - automatizace - rozhodování
Motion Extrapolation of Car-Following Scenes in Younger and Older Drivers,
Patricia R. DeLucia and Robert D. Mather, s. 666.
Age-Related Identification of Emotions at Different Image Sizes, Roy W. Roring,
Franklin G. Hines, and Neil Charness, s. 675.
Cílem studie bylo stanovit, zda starší dospělí jsou specificky znevýhodněni v identifikaci
emocí při obrazech malé velikosti a zda jsou tyto systémy použitelné pro tuto populaci.
Zjištěno, že malé obrazy znevýhodňují pouze starší osoby a vzájemné působení věku a
emocí reflektuje obtíže starších dospělých, u nichž vznikají negativní emoce.
věk - obrazy - informace vizuální - emoce - vnímání
Training for Vigilance: Using Predictive Power to Evaluate Feedback
Effectiveness, James L. Szalma, Peter A. Hancock, Joel S. Warm, William N.
Dember, and Kelley S. Parsons, s. 682.
Zkoumány účinky znalostí výsledků (KR) v přesnosti pozornosti. První použití pozitivní a
negativní predikce k dosažení účinnosti tréninku pozornosti. Trénink ke zjištění řídkých
signálů mezi množstvím nesignálů. KR vedla ke konzervatismu v odpovědích, ale
nezvýšila citlivost. Ke změně v účinnosti KR dochází při redukci chybných poplachů a
selhání.
pozornost - trénink - citlivost - selhání člověka - vazba zpětná
Comparison of a Brain-Based Adaptive System and a Manual Adaptable System
for Invoking Automation, Nathan R. Bailey, Mark W. Scerbo, Frederick G.
Freeman, Peter J. Mikulka, and Lorissa A. Scott, s. 693.
Dva experimenty zkoumající adaptivní a adaptabilní metody. Výsledky ukázaly zvýšené
uvědomění situace při použití měřicího přístroje pro jednotlivce s vysokým potenciálem
uspokojení za využití adaptivního systému. Při srovnání systémů rovněž zjištěno posílení
vědomí o této situaci a snížení pracovní zátěže za adaptivních podmínek.
adaptace - psychologie práce - zátěž pracovní
Muscular Fatigue and Endurance During Intermittent Static Efforts: Effects of
Contraction Level, Duty Cycle, and Cycle Time, Hardianto Iridiastadi and Maury
A. Nussbaum, s. 710.
Cílem studie je stanovit účinky parametrů přerušovaného úkolu na svalovou únavu a
dobu odolnosti během statických abdukcí ramen s dlouhodobým cílem navodit vztah mezi
parametry přerušovaného úkolu a krátkodobého výkonu. Zjištěno, že doba odolnosti a
místní únava jsou závislé na vyčerpávajících účincích různých parametrů úkolu.
odolnost organismu - únava - únava fyzická - námaha fyzická - úkoly pracovní
Does Situation Awareness Add to the Validity of Cognitive Tests? Francis T.
Durso, M. Kathryn Bleckley, and Andrew R. Dattel, s. 721.
Identifikace proměnných, které předvídají kvalifikovaný výkon ve složitém úkolu pomáhá
v pochopení charakteru dovednosti a rovněž ve volbě operátorů, kteří mají vykonat tento
úkol. Některá opatření k uvědomění situace vedou ke zvýšení platnosti i proti značnému
počtu poznávacích proměnných. Použití pro testy k předvídání výkonu u průmyslových
úkolů poznávacího charakteru.
kvalifikace - výkon pracovní - úkoly kognitivní - operátoři
Heuristic-Based Information Acquisition and Decision Making Among Pilots,
Mark W. Wiggins and Sandra Bollwerk, s. 734.
Lowering Communication Barriers in Operating Room Technology, Jessica L.
Webster and Caroline G. L. Cao, s. 747.
Výzkum účinků nové technologie na týmovou komunikaci a informační tok ve složitém
pracovním prostředí a návrhy na zlepšení týmového výkonu.Týmy pracující v
předepsaných a automatizovaných podmínkách mají významně rychlejší výkon než týmy
bez předpisů. Psaná řeč může usnadnit komunikaci a adaptaci na novou technologii.
technologie - komunikace - informace - komunikace informací - skupiny pracovní výkon pracovní - předpisy technické - řeč
Detecting Transient Changes in Dynamic Displays: The More You Look, the Less
You See, Walter R. Boot, Arthur F. Kramer, Ensar Becic, Douglas A. Wiegmann,
and Tate Kubose, s. 759.
Dva experimenty k výzkumu zjistitelnosti přechodných změn na chaotických a
dynamických displejích a optimální strategie prohlížení pro výkon. Výstraha na začátku
může být efektivním prostředkem signalizujícím významné události na složitých
displejích. Strategie prohlížení hraje významnou úlohu ve stanovení přechodných
událostí. Lze použít pro trénink operátorů.
displeje - výkon pracovní - psychologie práce - trénink - operátoři
An Accurate Method for Determining the Conspicuity Area Associated With
Visual Targets, Linda L. Pretorius and Johan J. Hanekom, s. 774.
Cílem bylo vyvinout časově vhodnou metodu, založenou na adaptivní psychofyzické
technice ke stanovení hranice dobře viditelné oblasti. Metoda poskytuje časově vhodné a
přesné prostředky k měření této viditelné oblasti. Lze využít v odvětvích, kde zjistitelnost
cíle musí být stanovena buď omezením (maskování) nebo zvětšením zjistitelnosti
(bezpečnost silničního provozu).
viditelnost - cíle - měření
The Impact of Distraction Mitigation Strategies on Driving Performance, Birsen
Donmez, Linda Ng Boyle, and John D. Lee, s. 785.
Identification of Real-Time Diagnostic Measures of Visual Distraction With an
Automatic Eye-Tracking System, Harry Zhang, Matthew R. H. Smith, and Gerald J.
Witt, s. 805.

Podobné dokumenty

Transparentní plotrové fólie

Transparentní plotrové fólie Plotrové lité PVC fólie s vynikající rozměrovou stabilitou. Fólie Avery 777 má velmi dobrou přizpůsobivost na nýty a zvlnění a je v souladu s ekologickými předpisy. Síla fólie: 60 µm, návin: 50 bm...

Více

Teoretické studie

Teoretické studie Většina současných koncepcí nadání zmiňuje kromě schopností také řadu ovlivnitelných faktorů, jako je motivace (Renzulli, 1977, 2005) a vhodné vývojové podmínky (Mason, Mönks, 1993; Sosniak, 2003; ...

Více

Stanovení asimilovatelného organického uhlíku ve vodárenských

Stanovení asimilovatelného organického uhlíku ve vodárenských Technologické agentury ČR „Stanovení asimilovatelného organického uhlíku metodou optické detekce“ (TA 02020621). Certifikovaná metodika se zabývá významem asimilovatelného organického uhlíku v syst...

Více

zde - Institutional Treatment, Human rights and Care

zde - Institutional Treatment, Human rights and Care Ústavy stále ještě existují v mnoha částech světa, přestože empirické důkazy prokazují škodlivost těchto zařízení  a hmatatelné výhody života v komunitních zařízeních. S pokroky v léčbě a s možnost...

Více

Práce s tělem v psychologii

Práce s tělem v psychologii drobné pohyby trupem. To prospívá páteři a do značné míry ji chrání. Sezení na židli ale zatěžuje páteř v každém případě, pro je vhodné ho prokládat chůzí nebo cvičením.

Více