Zrození Sněhové královny ve formátu PDF

Komentáře

Transkript

Zrození Sněhové královny ve formátu PDF
balet
Zrození
Sněhové královny
The birth of the Snow Queen
Výstava je věnována inscenaci Michaela
Cordera a představitelkám hlavní role.
The exhibition is dedicated to Michael
Corder’s production The Snow Queen and
the ballerinas portraying the lead role.
Sněhovou královnu zdobí český křišťál
firmy Preciosa.
The Snow Queen is adorned with Preciosa
Bohemian crystal.
Nikola Márová, Foto / Photo: Pavel Hejný
Autor výstavy / Exhibition Creator: Kateřina Hanáčková
Design / Design: Václav Machurka, Formata v.o.s.
Národní divadlo, 2016 / The National Theatre, 2016
Příběh kamene
The Story of the Stone
Z čeho se zrodila Sněhová královna?
Ze zamrzlých slz a střípků rozbitého
zrcadla? Z ledu, třpytícího se
na slunci? Z vyprávění a příběhů
o vládkyni zimy, které mezi lidmi
kolují od nepaměti? Ano, ke zrození
Sněhové královny byli potřeba lidé.
Tvůrci, snílci, historici – zanícení
dříči, mistři mnoha řemesel.
Naše Sněhová královna tančí a oslňuje mistrovstvím nejen jevištního
projevu, ale i svým vzhledem. Třpytí
se díky českému křišťálu, díky brusičům v jabloneckých sklárnách, ohni
žhnoucímu v tavicích sklářských pecích, díky šperkařkám a jejich smyslu
pro krásu. Choreograf Michael Corder
vdechl své královně život, autor scény
a kostýmů Mark Bailey jí k tomu stvořil skvostný šat, plášť a korunu.
What was the Snow Queen born
from? From frozen tears and shards
of a broken mirror? From ice glittering in the sun? From tales and stories about the empress of winter that
have circulated among people since time immemorial? Yes, the Snow
Queen could not have been born
without people. Creators, dreamers,
historians – fervent toilers, masters
of many crafts. Our Snow Queen dances and dazzles with the mastery of
her stage presence, as well as her
refulgence and appearance. She glistens owing to Bohemian crystal, the
fruit of the work of the cutters at the
Jablonec glassworks, the fire glowing
in the smelting furnaces; owing to
the jewellery makers and their sense
of beauty. The choreographer Michael Corder has breathed life into his
Snow Queen, the sets and costume
designer Mark Bailey has clad her in
a splendid dress and cloak, and given
her a wonderful crown.
Designérky Preciosy Jitka Ryšavá a Marta Růžičková tvoří
návrh koruny z broušených kamenů českého křišťálu.
The Preciosa designers Marta Růžičková and Jitka
Ryšavá, creating the design of the crown made
of cut Bohemian crystal.
Foto / Photo: P. Soukupová
01
Na počátku bylo umění a tradice českých sklářů, která vznikla již ve 14. století.
In the beginning, there was the art and tradition of Czech glass-makers, who experimented with crystal back in the 14th century.
Foto / Photo: Pavlína Soukupová
02
Pomocí tradiční technologie mačkání, známé již od první poloviny 18. století, byly v Preciose vyrobeny bižuterní kameny pro královnu.
By means of the traditional crushing technology, introduced in the first half of the 18th century, Preciosa has made the imitation precious stones for the Queen.
Foto / Photo: Pavlína Soukupová
03
Skleněné mačkárenské tyče se použily i u výroby skleněných bižuterních kamenů pro Sněhovou královnu.
Glass crushing rods were also used for making the glass imitation precious stones for the Snow Queen.
Foto / Photo: Pavlína Soukupová
04
Kouzlo křišťálového kamene je založené na dokonalých detailech, ke kterým přispívá i ruční dobrušování.
The magic of crystal is based on perfect details, which are also manually finished.
Foto / Photo: Pavlína Soukupová
05
Kámen po kameni se musí nejdříve předkreslit a poté postupně přilepit pomocí pinzety na papírovou skicu, aby představa koruny byla co nejdokonalejší.
Every crystal must first be drawn and subsequently pasted by means of pincers on to a paper sketch, so as to have the best possible idea of the crown.
Foto / Photo: Pavlína Soukupová
06
Koruna pro Sněhovou královnu. Musí být honosná a přitom lehounká, vždyť královna tančí!
The crown for the Snow Queen. It must be spectacular yet feather-light – the queen dances!
Foto / Photo: Igor Zacharov
07
Třpytí se jako kapky vody, zmrzlé a ledové, každý kamínek někdo obrousil, zasadil, našil …
Tatur aut ipit alitius kdifu dkiosj jsddii jdi dio doodop.
Foto / Photo: Igor Zacharov
Proměna ženy
A Woman’s Metamorphosis
Jak dlouho trvá dívce, než se stane
královnou? Ráno je dívkou, v poledne
tanečnicí a večer přichází královna.
Ta proměna je fascinující, téměř
rituální a … možná jen na divadle.
V šatně, kde cítíte vůni líčidel,
královně k dokonalosti pomáhají
garderobiérky a maskérky. Švadleny
ušijí šaty, v dílnách jí vyrobí trůn. Ona
sama pak dře do úmoru, zalitá potem
– odhodlaná, silná, zvyklá na odříkání,
pokorná a zároveň hrdá. Budou ji
nosit na rukou, bude tančit jak nejlépe
umí. Promění se v chladnou královnu?
Ano, už dnes večer …
How long does it take a girl to turn
into a queen? In the morning she is
a girl, at noon a dancer, and in the
evening she becomes a queen. The
metamorphosis is truly fascinating,
almost ritual … and perhaps just at
the theatre. In the dressing room,
smelling of mascara, the queen
is made perfect by dressers and
make-up artists. The seamstresses
sew the dress, the workshop staff
make a throne. In the meantime,
she drudges without repose to
exhaustion, drenched in sweat –
determined, bold, accustomed to
self-denial, humble and, at the same
time, proud. She will be carried aloft,
she will dance as best as she can.
Will she change into the cold queen?
Yes, she will, soon, tonight …
Flora. Dílny ND. Hana Prokopová a Soňa Lammerová obléknou celou inscenaci, nejen Sněhovou královnu. Mark
Bailey bdí nad realizací svých výtvarných představ.
The National Theatre Workshops, Prague. Hana Prokopová
and Soňa Lammerová dress all the dancers, not only the
Snow Queen. Mark Bailey keeps an eye on the materialisation of his creative designs.
Foto / Photo: I. Zacharov, M. Bakuš
08
Okno do baletního sálu. Je uvnitř nebo venku? Je v roli nebo ne? Alina Nanu.
The window to the ballet studio. Inside or outside? Part of the role or not? Alina Nanu.
Foto / Photo: Martin Divíšek
09
Zákulisí. Všechno je teprve před ní. Nikola Márová.
Backstage. Everything is still ahead of her. Nikola Márová.
Foto / Photo: Alexandre Katsapov
10
Líčení. Její pohled bude mrazivý. Alina Nanu.
Making-up. Her gaze will be chilly. Alina Nanu.
Foto / Photo: Igor Zacharov
11
Maskérna. V pozadí Mark Bailey, Zuzana Vomáčková a Světlana Michálková pomáhají v proměně Nikole Márové.
The make-up room. In the background: Mark Bailey, Zuzana Vomáčková and Světlana Michálková assist in Nikola Márová’s metamorphosis.
Foto / Photo: Igor Zacharov
12
Soustředěná krása. Miho Ogimoto.
Concentrated beauty. Miho Ogimoto.
Foto / Photo: Igor Zacharov
13
Zákulisí. Zbývá připravit a nazout špičky, je to okamžik těsně před … Alina Nanu a Mathias Deneux.
Backstage. All that’s left is to get ready and put on the shoes. The curtain’s about to rise … Alina Nanu and Mathias Deneux.
Foto / Photo: Martin Divíšek
14
Jeviště. K dokonalé proměně zbývá jen pár okamžiků. Mark Bailey, Alina Nanu, Michael Corder.
The stage. Just a few moments to perfect metamorphosis. Mark Bailey, Alina Nanu, Michael Corder.
Foto / Photo: Martin Divíšek
15
Proměna dokonána. Sněhová královna. Alina Nanu.
The metamorphosis is complete. The Snow Queen. Alina Nanu.
Foto / Photo: Martin Divíšek

Podobné dokumenty

Stáhnout - Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání

Stáhnout - Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání Univerzity Jana Amose Komenského se ve své empirické studii zajímá o ženy ve vysokých akademických pozicích. Jejím cílem bylo na základě uskutečněných rozhovorů ukázat, jak dané ženy reflektují svoj...

Více

Sborník Cemach 2015.cdr

Sborník Cemach 2015.cdr Úvodní slovo zástupce vedoucího diploma cké mise Milí studen , profesoři, kolegové a přátelé, Projektu CEMACH jsou už čtyři roky a my všichni jsme s ním ušli pěkný kus cesty, abychom se dostali až...

Více

Hänsel und Gretel

Hänsel und Gretel trouby a upéct do podoby zázvorové Děti v lese zatím nasbíraly plný košík jahod, ale hned je také všechny snědly. Je

Více

projektový list

projektový list Max. power input 1300 kW

Více