Katalog výstavy vín WINEFEST 2010 PDF 2465 kB

Komentáře

Transkript

Katalog výstavy vín WINEFEST 2010 PDF 2465 kB
Kategorie 1 - Vína z Èech
1
Auxerrois
2009 ÈZV
2
Ludmila bílá
2009 jak.
3
MT
4
2009 kab.
2009 PS
5
MM
MM
6
MM
7
VsV Karlštejn
Lobkowiczké vinaøství Zámek
Mìlník
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Karlštejn
ÈZU v Praze vin. stø. Mìlník
2009 kab.
SZ
2007 ÈZV
2008 ÈZV
8
SZ
2006 VzH
9
10
RV
VZ
2009 MZV
2008 PS
11
RR + RŠ
2009 ÈZV
12
RR
2009 kab.
13
RR
14
RR
2009 jak.
2008 ÈZV
15
16
RR
RR
2008 ÈZV
2008 PS
17
RR
18
RR
2007 PS
2007 PS
19
Hibernal
20
Kerner
21
Svg
06/09
78
Mìlník
LB09/01
75
Praha
2/09
82
Praha
1/10
79
Èeské vinaøské závody a.s.
Praha
14/092
78
VsV Karlštejn
Karlštejn
03/07
70
Petr Rychtaøík
Lobkowiczké zámecké
vinaøství Roudnice
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Èeské vinaøské závody a.s.
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Lobkowiczké vinaøství Zámek
Mìlník
Slaný - Kvíc
08/14
69
Roudnice
2008/N31
91 **
8/09
84 *
Praha
Praha
127/082
Praha
4/09
90 **VK
Praha
7/09
84 *
Mìlník
RR09/01
KRAUS Mìlnické vinaøství
Mìlník
RR/08/POLO
KRAUS Mìlnické vinaøství
Èeské vinaøské závody a.s.
Mìlník
Praha
RR 08 SUD
N
19/082
81
Klášterní vinné sklepy
Litomìøice
08-198
80
ÈZU v Praze Vin. stø. Mìlník
Praha
9/08
81
Vinaøství Za Stavením Bc.
Štìpán Weitosch
Kralupy n. V
1/10
84 *
ÈZU v Praze vin. stø. Mìlník
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Èeské vinaøské závody a.s.
Praha
5/10
80
Praha
Praha
3/09
85 *
Vinné sklepy Roztoky, s.r.o.
Lobkowiczké vinaøství Zámek
Mìlník
Roztoky
Mìlník
LÈ09/02
ÈZU v Praze Vin. stø. Mìlník
Praha
8/10
82
2007 jak.
2008 VzH
VsV Karlštejn
Karlštejn
01/07
78
Vinné sklepy Roztoky, s.r.o.
Roztoky
5308
79
2009 PS
Èeské vinaøské závody a.s.
Lobkowiczké vinaøství Zámek
Mìlník
Praha
26/092
Mìlník
Svv09/01
78
ÈZU v Praze vin. stø. Mìlník
Praha
10/9
82
Petr Rychtaøík
Slaný - Kvíc
Praha
07/06
49/092
78
Praha
25/092
78
2009 ÈZV
2009 VzH
2009 PS
2008 PS
22
Svg
23
24
Svg
Ludmila
èervená
25
MP
26
MP
27
MERLOT
28
29
Dorn
Zám. Mìlník
èervený
30
Svv
2009 jak.
2008 jak.
31
32
Zw
Cab. Moravia
2007 ÈZV
2009 PS
33
Fr
2009 VzH
2008 PS
2009 jak.
2009 PS
sud
Èeské vinaøské závody a.s.
Èeské vinaøské závody a.s.
Kategorie 2 - "PSV" (pøírodnì sladká se zbytkovým cukrem nad 45gl - 1)
34 Pálava
2009 VzB
Štìpán Maòák
N
N
84 *
78/082
74
0608
80
88 **
85 *
85 *
78
Vinaøství Josef Dufek
Žádovice
Svatoboøice Mistøín
2409
5209
78
2009
VzB
VzB
Víno Mrva & Stanko, s.r.o.
Trnava
L-36
92 **CH
Tè
2009
VzB
Štìpán Maòák
Žádovice
3609
82
38
Pálava
2007
VzB
Ing. Richard Tichý
Hrušky
11-07
84 *
39
Svg
2006
VzB
Vinaøství Plešingr, spol.s.r.o.
Rohatec
36/06
75
35
RŠ
2009
36
RŠ
37
40
Tè
2006
VzB
Vinaøství Plešingr, spol.s.r.o.
41
VZ
2009
42
Char
2008
VzC
VzC
43
RV
2008
44
RV
45
71/06
81
Vinaøství Josef Dufek
Rohatec
Svatoboøice Mistøín
5509
80
Vinaøství Volaøík
Mikulov
22/08
87 *
VzC
Vinaøství Volaøík
Mikulov
24/08
85 *
2008
VzC
Livi spol. s.r.o.
Dubòany
08-36
78
RŠ
2007
VzC
Livi spol. s.r.o.
Dubòany
07/4-Š
75
46
RM
2008
VzC
Livi spol. s.r.o.
08/38
82 *
47
RR
2009
Vinaøství Josef Dufek
5609
80
48
VZ
2009
ledové
ledové
Dubòany
Svatoboøice Mistøín
Štiglic–Vin.združenie Modrá
Modrá
L-67
84 *
49
2009
ledové
Vajbar Bronislav
Rakvice
6509
69
50
VZ
VZ
2008
ledové
Vinaøství Maláník - Osiška
Mikulèice
019-08
79
51
RŠ
2009
ledové
Znovín Znojmo, a.s.
Šatov
7080
85 **
52
Fr
2008
ledové
Vitis spol. s.r.o.
Strážnice
29-08
81
53
Fr
2008
ledové
Ludvík Madìriè
Mor. Žižkov
8129
76
54
RV
2009
slámové
Vinaøství Vít Esterka
Èejkovice
11110
82
55
Svg
2009
slámové
Štìpán Maòák
Žádovice
3809
83 *
56
Tè
2007
slámové
ZD Sedlec
Sedlec
46/02
71 *
57
Fr
2009
slámové barr.
Štìpán Maòák
Žádovice
2608
86 **
klaret
Kategorie 3 ROSÉ
58
59
MP
CS / MP
2009
2009
jak.
PS
rosé
rosé
Botanická zahrada hl. m.
Prhy
Lukáš Hlinecký
Praha
Èejkovice
1/09
78
6-09
79
60
MP
2008
PS
rosé
SViŠ Valtice
Valtice
03/08
80
61
62
Agni
Anré Rosé
2009
2009
rosé
76
rosé
Èejkovice
Mutìnice
150
MZV
BÍZA, vinaøství Èejkovice
Vinaøství Mokruša Mutìnice
34
79
63
Svv
Zám. Mìlník
rùžový
2009
ps
klaret
931
79
2009
2009
jak.
jak.
rosé
Svv
66
Svv
2009
67
68
Zw
64
65
Vinaøství Šilinek Jiøí
Pavlov
Lobkowiczké vinaøství Zámek
Mìlník
Mìlník
Svv09/1R
76
Ludvík Madìriè
Mor. Žižkov
9134
78
jak.
Vinaøství Zajeèí s.r.o.
Zajeèí
25/09
79
2009
jak.
František Veverka
Èejkovice
186
76
Zw
2009
MZV
VINACZ, spol. s.r.o.
D.Bojanovice
10/09
72
69
Zw
2009
PS
Rodinné vinaøství Sedlák
V. Bílovice
111/09
79
70
Zw
2009
Rodinné vinaøství Spìvák
19/09
74
71
Zw
2009
Jan Šastný–Vin u Šastných
V. Bílovice
Svatoboøice Mistøín
19-09
80
72
Zw
2009
Štìpán Maòák
Žádovice
2409
79
73
74
Zw
2009
CROY Concept, s.r.o.
Tvrdonice
ZW09-1000
75
Zw
2009
PS
jak
Víno Tomáš Tetur
V.Bílovice
10-09
88 **
75
Zw
2008
kab.
SViŠ Valtice
Valtice
02/08
80
76
77
Zw
2008
kab.
Vinaøství Volaøík
Mikulov
14/08
79
Cab. Moravia
2009
PS
JUDr. Blanka Ïurinová
Praha
33/09
75
78
Cab. Moravia
2009
jak.
Livi spol. s.r.o.
Dubòany
09-14-R
79
79
80
CS
2009
jak.
JM vinárstvo
Dolany
L-214
80
CS
2009
VzH
VVD Dvora nad Žitavou
Dvory
L42
81
81
CS
2009
VzH
Vinidi s.r.o.
Bratislava
L-29
82
82
83
CS
2009
PS
rosé
Vajbar Bronislav
Rakvice
5009
82
CS
2009
PS
rosé
Vinaøství Židek Rudolf
Popice
12/09
84 *
MZV
PS
rosé
rosé
85
86
87
88
89
CS
2008 jak.
jak.
RM
2009
RM
RM
2009 VzH
2009 PS
RM
labín
JM vinárstvo
Dolany
Lobkowiczké vinaøství Zámek
Mìlník
Mìlník
klaret
rosé
František Foretník
Èeské vinaøské závody a.s.
Šardice
Praha
9/09
80
22/092
80
Cateau Lednices.r.o.
Lednice
909
79
Neèas, Prùdek–sdruž.vinaøù
Rakvice
9248
80
3309
84 *
4909
80
90
RM
2009 PS
2009 PS
91
RM
2009 VzH
rosé
Štìpán Maòák
92
RM
2009 VzB
rosé
L-76
78
RMK09/1
79
Vinaøství Josef Dufek
Žádovice
Svatoboøice Mistøín
rosé,
barr.
Vinaøství Josef Dufek
Svatoboøice Mistøín
4909/B
91 **
klaret
Klášterní vinné sklepy
Litomìøice
09-227
79
rosé
rosé
Klášterní vinné sklepy
Petr Bunža
Litomìøice
Bzenec
09-226
79
810
79
93
RM
94
95
RM
2009 VzB
2008 VzH
RM
RM
2008 PS
2008 PS
97
98
RM
2007 PS
Vinaøství Plešinger spol s.r.o
Rohatec
67/07
69
Fr + Zw
Víno Tomáš Tetur
V. Bílovice
11-09
80
99
Fr
2009 jak
2009 kab.
rosé
Vinaøství Šilinek Jiøí
Pavlov
930
80
100
Fr
2009 jak.
Mor. Žižkov
9131
78
101
Fr
2009 MZV
klaret
Ludvík Madìriè
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Praha
9/09
80
102
Fr
Ing. Jan Stávek
Nìmèièky
2609
92 **/VK
Fr
2009 PS
2009 MZV
rosé
103
104
rosé
Vinaøství Klásek
Petrov
915
72
Vinidi s.r.o.
Bratislava
L-17
80
105
Fr
Hana Mádlová
V. Bílovice
909
80
106
107
Fr
Livi spol. s.r.o.
Dubòany
09-15-R
79
rosé
Vinaøství Petr Skoupil
V. Bílovice
0902
80
108
Fr
rosé
Víno Rakvice, O. Michlovský
Rakvice
28/09
80
109
110
Fr
2009 jak
2009 PS
Hrabal, s.r.o.
V. Bílovice
909
79
rosé
Rodinné vinaøství Spìvák
V. Bílovice
21/09
67
111
Fr
2009 PS
2009 PS
Vinaøství Volaøík
Mikulov
931
80
112
113
Fr
Fr
2009 PS
rosé
František Foretník
Šardice
11/09
79
rosé
Jiøí Nešpor
Hrušky
52
77
114
Fr
2008 kab.
2008 PS
rosé
Vinaøství Plešinger spol s.r.o
Rohatec
38/08
65
2008 JŠV
2008 JŠV
Ludvík Madìriè
Mor. Žižkov
81095
83 *
Hrabal, s.r.o.
V. Bílovice
158
80
2007 JŠV
Hrabal, s.r.o.
V. Bílovice
257
80
96
Fr
Fr
Fr
2009 NS
2009 kab.
2009 jak.
2009 PS
rosé
Kategorie 4 SEKTY
115
Sekt Louis
116
RR x RV
117
118
Char x RM
Sang Real
Sekt
119
Znovín de Luxe
120
121
122
123
Sang Real
Sekt
Znovín Classic
Sekt
Znovín de
Luxe Claret
124
Fr Brut
Sang Real
Sekt
125
Aura sekt-
2007 brut
2007 JŠV
Templáøské sklepy Èejkovice Èejkovice
796
86 *
demi
Znovín Znojmo, a.s.
7101
83 *
2007 JŠV
demi
Templáøské sklepy Èejkovice Èejkovice
797
82
2007 JŠV
demi
Znovín Znojmo, a.s.
Šatov
7100
78
2007 JŠV
2008 JŠV
brut
Znovín Znojmo, a.s.
Šatov
7056
79
rosé
Ing. Jan Stávek
Nìmèièky
0408
80
2008 demi
rosé
Templáøské sklepy Èejkovice Èejkovice
798
89 **VK
2008
rosé
Vinop
Šatov
Polešovice
271009/3
87 *
Kategorie 5 „PINOT“
126
Zámek Mìlník
bílý
2009
127
Enotrion
2008
jak.
ÈZV
Lobkowiczké vinaøství
Zámek Mìlník
Mìlník
ZMB09/01
77
KRAUS Mìlnické vinaøství
Mìlník
ENO/08
128
Char
2009
79
PS
Chateau Lednice s.r.o.
Lednice
907
129
Char
81
2009
VzH
Vinidi s.r.o.
Bratislava
L-22
130
79
Char
2009
PS
Kobylí
0410
77
131
Char
2009
132
2009
2009
Vinaøství Vít Esterka
Èejkovice
133
Char
Char
ÈZV
PS
Antonín Lùbal
Vinaøství za Stavením Bc.
Štìpán Weitosch
PS
Jakub Šamšula
Brno
134
Char
2009
CROY Concept, s.r.o.
135
136
Char
Char
2009
2009
VzH
jak.
137
Char
138
2/10
79
12009
76
309
81
Tvrdonice
CH09-1000
72
Dolany
Tvrdonice
L-212
71
VzH
JM vinárstvo
MUDr. Pavel Kosík
28/09
82
2009
PS
Vinaøství Zajeèí s.r.o.
Zajeèí
13/09
83 *
2009
2009
PS
PS
Rodinné vinaøství Spìvák
V. Bílovice
14/09
78
139
Char
Char
Vinaøství Židek Rudolf
Popice
2/07
81
140
Char
2009
PS
Vinný sklep Pulgáry s.r.o.
Bulhary
309
76
141
Char
Char
2009 VzH
2009 PS
Kromìøíž
Templáøské sklepy Èejkovice Èejkovice
14/09
77
931
80
Char
Char
2009
2009
PS
Rodinné vinaøství Sedlák
V. Bílovice
107/09
81
PS
Lukáš Hlinecký
Èejkovice
9-09
86 *
Char
Char
2009
2009
MZV
VINACZ, spol. s.r.o.
D. Bojanovice
17/09
72
VzH
Petr Bunža
Lobkowiczké zámecké
vinaøství Roudnice
Bzenec
912
78
142
143
144
145
146
147
PS
Kralupy n. V.
Arcibiskupské zámecké víno
Char
Char
2008
Roudnice
2009/N12
74
148
2008
PS
Vinaøství Maláník - Osiška
Mikulèice
010-08
72
149
Char
2008
VzB
Víno Rakvice, O. Michlovský
Rakvice
52/08
78
150
Char
2007
VzH
Business centre service
Praha
1907
83 *
151
Char
2007
VzH
Vinaøství Zajeèí s.r.o.
Zajeèí
27/07
82
152
2006
2009
PS
Praha
Tvrdonice
0706
15/09
154
RB
2009
Kralupy n. V.
4/10
70
155
RB
2009
ÈZV
VzH
Business centre service
MUDr. Pavel Kosík
Vinaøství za Stavením Bc.
Štìpán Weitosch
74
153
Char
RB
Štiglic – Vin. združ. Modrá
Modrá
L-54
79
156
RB
2009
MZV
Vinaøství Klásek
Petrov
913
78
157
RB
2009
PS
Arcibiskupské zámecké víno
Kromìøíž
17/09
78
158
RB
2009
PS
Štìpán Maòák
1209
75
159
RB
2009
Víno Zlomek & Vávra
19/09
83 *
160
RB
2009
PS
PS
Žádovice
Boršice u
Blatnice
Neoklas a.s.
Šardice
25/09
80
161
RB
2009
PS
Vajbar Bronislav
Rakvice
4809
71
162
2009
jak.
JM vinárstvo
Dolany
L-202
77
163
RB
Pinot Blanc
2009
CROY Concept, s.r.o.
Tvrdonice
PB09-3000
63
164
RB
2009
VzH
MZV
VINACZ, spol. s.r.o.
D. Bojanovice
11/09
70
165
RB
2009
VH
Neèas, Prùdek – sdr. vinaøù
Rakvice
9168
77
166
RB
2009
VzH
Vinaøství Dietrichstein
02/09
80
167
RB
2009
Vinaøství Josef Dufek
3109
83 *
168
RB
2009
VzH
VH
Mikulov
SvatoboøiceMistøín
Vinaøství Zajeèí s.r.o.
Zajeèí
10/09
81
PS
67
2009 VzH
2009 PS
Víno Zlomek & Vávra
Boršice u
Blatnice
13/09
82
170
RB
RB
Miroslav Habøina vinaøství
Boøetice
919
77
171
RB
Vinidi s.r.o.
Bratislava
L-04
78
172
RB
2008 NZ
2008 ÈZV
Petr Rychtaøík
Slaný - Kvíc
08/11
64
173
RB
Ludvík Madìriè
Mor. Žižkov
8124
79
174
RB
2008 PS
2008 PS
Vinné sklepy Roztoky, s.r.o.
Roztoky
1808
79
175
RB
Vinaøství Volaøík
Mikulov
6/08
82
176
RB
2008 VzH
2008 PS
SViŠ Valtice
Valtice
09/08
177
RB
Moravino s.r.o.,
Valtice
360
77
178
RB
2007 PS
2007 PS
Business centre service
Praha
2007
77
179
RB
Igor Blaho
Zeleneè
L-10
78
180
RB
2006 VzB
2005 VzH
Business centre service
Praha
0305
78
181
RŠ
2009 PS
Lednice
906
81
182
RŠ
2009 ÈZV
CHateau Lednice s.r.o.
Vinaøství za Stavením Bc.
Štìpán Weitosch
Kralupy n. V.
3/10
78
183
RŠ
2009 PS
Stanislav Pazderka
2 09
77
184
RŠ
VVD Dvora nad Žitavou
L32
75
185
RŠ
2009 VzH
2009 PS
Boøetice
Dvory nad
Žitavou
BENEŠ
Hrušky
3/10
81
186
RŠ
Víno Mrva & Stanko, s.r.o.
Trnava
L-07
81
187
RŠ
2009 VzH
2009 PS
Arcibiskupské zámecké víno
Kromìøíž
11/09
71
169
188
RŠ
189
RŠ
2009 PS
2009 jak.
190
191
RŠ
RŠ
192
RŠ
193
194
Templáøské sklepy Èejkovice Èejkovice
933
84 *
84 *
JM vinárstvo
Dolany
L-210
75
2009 PS
2009 VzH
Rodinné vinaøství Sedlák
Jiøí Nešpor
V. Bílovice
Hrušky
106/09
81
65
77
Neoklas a.s.
Šardice
30/09
79
RŠ
2009 VzH
2009 VzH
Vajbar Bronislav
Rakvice
6109
80
2009 PS
2009 MZV
Rodinné vinaøství Spìvák
V. Bílovice
12/09
76
195
RŠ
RŠ
Vinaøství Klásek
Petrov
924
74
196
RŠ
2009 PS
Èejkovice
11-09
80
197
RŠ
2009 VzH
Lukáš Hlinecký
Botanická zahrada hl. m.
Prahy
Praha
5/09
80
198
RŠ
2009 VzH
Vinaøství Židek Rudolf
Popice
4/09
81
199
RŠ
RŠ
2009 PS
2009 VzH
Vinaøství Petr Skoupil
V. Bílovice
901
83 *
Jakub Šamšula
Brno
509
81
2009 VzH
2009 VzH
Štìpán Maòák
Žádovice
2609
81
202
RŠ
RŠ
Petr Bunža
Bzenec
916
78
203
RŠ
František Foretník
Šardice
6/09
80
204
RŠ
2009 VzH
2008 PS
Ing. Richard Tichý
Hrušky
04-08
76
205
2008 kab.
2008 PS
Hana Mádlová
Vinaøství Mokruša Mutìnice
V. Bílovice
Mutìnice
2708
79
206
RŠ
RŠ
30
82
207
RŠ
SViŠ Valtice
Valtice
17/08
79
208
RŠ
2008 PS
2008 ÈZV
KRAUS Mìlnické vinaøství
Mìlník
RŠ/L/08
76
209
RŠ
Vitis spol. s.r.o.
Strážnice
31-07
76
210
RŠ
2007 VzH
2007 VzH
Business centre service
Praha
1807
78
211
Praha
29/7
78
Praha
120/07
80
213
RŠ
2007 VzH
2007 PS
2006 PS
JUDr. Blanka Ïurinová
212
RŠ
RŠ
Business centre service
Praha
0506
78
214
RM
2009 VzH
Antonín Lùbal
Kobylí
1010
80
215
RM
2009
barrique Lobkowiczké vinaøství
Mìlník
RM09/2B
78
200
201
barrique Èeské vinaøské závody a.s.
Lobkowiczké vinaøství
Zámek Mìlník
Mìlník
RM09/02
80
2009 VzH
2009 VH
Štìpán Maòák
Žádovice
3009
79
Vinaøství Vít Esterka
Èejkovice
22009
76
2009 VzH
2009 VzH
MUDr. Pavel Kosík
Tvrdonice
11/09
80
Znovín Znojmo, a.s.
Jakub Šamšula
Šatov
Brno
9088
82
909
77
2009 VzH
2009 PS
Znovín Znojmo, a.s.
Šatov
9086
80
Arcibiskupské zámecké víno
Kromìøíž
16/09
78
2009 PS
Miroslav Habøina vinaøství
Boøetice
921
76
2008 PS
2008 PS
Vinaøství Maláník - Osiška
Mikulèice
012-08
65
Chateau Lednice s.r.o.
Petr Bunža
Lednice
Bzenec
832
80
809
76
2008 PS
2008 PS
BENEŠ
Hrušky
19/08
79
Neoklas a.s.
Šardice
25/08
80
2008 PS
2008 PS
Stanislav Pazderka
Boøetice
5 08
81
Vinaøství HALM s.r.o.
Zlín
2608
82
VsV Karlštejn
Karlštejn
15/06
84 *
Igor Blaho
Lobkowiczké zámecké
vinaøství Roudnice
Vinaøství za Stavením Bc.
Štìpán Weitosch
Zeleneè
L-10
2009/S10210
1
78
Kralupy n. V.
4/8
80
Moravino s.r.o.,
Valtice
359
83 *
Vitis spol. s.r.o.
Strážnice
33-07
Trèka Zdenìk
Èeské vinaøské závody a.s.
Starovice
Praha
1607
N
16/07
84 *
KRAUS Mìlnické vinaøství
Mìlník
RM/07
90 **VK
Vinaøství Plešingr, spol.s.r.o.
Rohatec
53/06
88 **
216
RM
2009
217
RM
218
RM
219
RM
220
221
RM
RM
222
RM
223
RM
RM
RM
224
225
226
jak.
2009 VzH
227
RM
RM
228
RM
229
RM
230
RM
231
RM
232
RM
ÈZV
233
RM
2007 VzH
234
RM
2007 PS
235
RM
236
RM
2007 PS
2007 PS
237
RM
238
239
RM
RM
240
RM
241
RM
2008 PS
2007 VzH
2007 PS
2007 VzH
2007 ÈZV
2006 VzH
Roudnice
82
80
Poznámky:
s.r.o.
Technologie
Technologie pro
pro øízené
øízené
kvašení
kvašení aa malolaktiku
malolaktiku
Vše pro dobré víno
a spokojené vinaøe
kontakty:

Podobné dokumenty

Vyhodnocení jarní části fotbalové soutěže a začátek podzimu

Vyhodnocení jarní části fotbalové soutěže a začátek podzimu nastøelili tyè a z druhé netrefili bránu. Ve 30. min. hlavou Šindeláø vstøelil gól, který pomezní rozhodèí uznal a ukázal na znaèku støedového kruhu, leè hlavní rozhodèí zøejmì jak je v Èejovì zvyk...

Více

www.melnicke-vinobrani.cz www.melnik.cz • http://radio

www.melnicke-vinobrani.cz www.melnik.cz • http://radio 15.15 PØÍPITEK STAROSTY A ZÁSTUPCE CECHU ÈESKÝCH VINAØÙ 15.25 FOLIMANKA BLUES (Vinaøský patron: František Kettner) 16.25 PØÍPITEK S VEDENÍM RADIA BEAT (Vinaøský patron: ÈZU Chloumek) 16.30 – 24.00 ...

Více

Více zde

Více zde Hrají: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, Rachel Adams, Kelly Reilly, William Hope, Eddie Marsan, James Fox, Hans Matheson, Bronagh Gallagher a další... režie: Guy Ritchie

Více

Vítězové Myšáka 2015

Vítězové Myšáka 2015 Finále Mstětického Myšáka 2015 kategorie do 15let cena pohár

Více

distributor

distributor CASH and CARRY: Palackého 91, 612 00 Brno • Po-Ne 9-19 • tel.: 541 246 252, mobil: 776 133 773 - BEZ ROZVOZU! CASH and CARRY: Masná 9, 617 00 Brno • Po-Pá 8-17 • tel.: 548 130 114, mobil: 777 765 7...

Více

SPECIÁLNÍ: TECHNIKA PRO SKLIZEŇ PÍCE

SPECIÁLNÍ: TECHNIKA PRO SKLIZEŇ PÍCE Ceny bez HÄNDLER DPH a NETTO dopravy

Více

ceník

ceník e-mail: [email protected] sklad: mobil 724 405 503 tel./fax: 553 773 487 Otevírací doba: po-pá 7:00 15:00

Více

MiniMax 9/13

MiniMax 9/13 Buïte vidìt! Pronájem kanceláøí umístìných v budovì u hlavní svìtelné køižovatky na rozhraní ulic Národní tøída a Dolní Valy. Kanceláø o výmìøe 16,8m2 je umístìna ve II. NP v prostorách Reality GAI...

Více