prezentace

Komentáře

Transkript

prezentace
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
2
PARALELNÍ OBCHOD S LÉKY
23. 2. 2016, PRAHA ČESTLICE
PharmDr. Zdeněk Blahuta
ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Získávání a publikování dat, opatření
Povinnost poskytovat SÚKL informace o distribuci do
zahraničí existuje od 1. 1. 2011
Takto získané informace publikuje SÚKL na svém webu:
www.sukl.cz/Dodávky a jiná hodnocení
V případě nedostupnosti LP (nejen) vlivem reexportu
zasahuje MZ rozhodnutím o dočasném zákazu distribuce či
vývozu mimo ČR (ANTABUS 7/2014, ACTILYSE 5/2014,
NOVOMIX 10/2013)
© 2013 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Hodnocení reexportů léčivých přípravků
Jako podklad pro datové analýzy slouží hlášení dodávek
léčivých přípravků dle pokynu SÚKL DIS-13
Distributoři hlásí dodávky:
• do lékáren v ČR
• do lékáren mimo ČR
• ostatním distributorům v ČR
• ostatním distributorům mimo ČR
• a další
© 2013 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
SÚKL a novelizovaná legislativa
Zatím neexistuje definitivní právní úprava, stále
v legislativním procesu → v tuto chvíli nelze zcela přesně
popsat kroky SÚKL
Projednávání v PS obvykle přináší řadu změn
Nicméně vymáhání povinnosti distributorů zasílat hlášení
(správné a úplné údaje) je standardní součástí našich
kontrolních aktivit – v roce 2015 za porušení této
povinnosti celkem 41 návrhů na uložení pokuty
© 2013 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Možnosti řešení
Aktuálně probíhá změna legislativy
Navrhovaná opatření:
– SÚKL bude sbírat a vyhodnocovat data, na základě kterých
vytvoří a pravidelně bude aktualizovat podklady pro
seznam nenahraditelných LP, u nichž hrozí riziko vývozu
mimo ČR (vydává MZ).
– Počty položek na seznamu se budou průběžně měnit,
odhadujeme však cca desítky léčivých přípravků.
– U těchto LP bude vyhodnoceno reálné ohrožení
nedostupností a následně budou realizovány další
odpovídající kroky (dočasný zákaz vývozu předmětného LP
za hranice).
© 2013 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Aktuální postupy kontroly hlášení
Kontrola hlášení je několikastupňová a je jednou z priorit
v oblasti kontrol SDP:
– Měsíčně kontrola povinnosti zaslat hlášení – při nesplnění
pokuta v odstupňované výši, poté cílená kontrola a opatření
(možné pozastavení činnosti)
– Součást každé následné kontroly distributora (kontra úplnosti
a správnosti hlášení)
– Důraz na DTP položky a hlášení vývozu
– Při nesouladu vyžadováno opravné hlášení, příp. uložena sankce
– Cílené kontroly při zjištění chybných údajů v hlášení – neplatné
kódy, neobchodované položky, nesmyslné počty nebo ceny
– Cílené kontroly při šetření padělků (využití údajů z hlášení pro
identifikaci distribučního řetězce dotčené šarže.
© 2013 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Distributoři vs. distributoři vyvážející do zahraničí
8
Počty distributorů celkem vs. distributoři
provádějící reexport
Celkem
Z toho reexportéři
2011
382
63
2012
407
65
2013
425
67
2014
453
79
2015
452
68
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Počet distributorů provádějících reexport v roce 2015
9
Počty distributorů provádějících reexport
90
81
78
80
74
77
72
70
71
68
70
68
68
65
62
60
50
40
30
20
10
0
Leden
Únor
Březen
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
29. 2. 2016
Distributoři vs. distributoři, kteří jsou zároveň provozovatelem lékárny vs. dodávky
10
Distributoři vs. distributoři, kteří jsou zároveň
provozovatelem lékárny v roce 2015
Počet balení
Distributor
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Provozovatel
lékárny
ANO
NE
NE
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Reexport
1 063 543
947 723
611 735
551 520
535 834
460 336
244 997
207 138
205 690
183 829
179 113
105 812
105 325
DDD celkem
ČR dodávky
49 095
43 493 374
0
0
190
0
910
70 479 038
82 324 726
4 347
7 708
6 831 179
0
Reexport
24 830 801
24 877 181
17 243 611
9 889 858
10 797 714
13 135 262
6 148 718
5 538 511
3 061 142
6 186 259
2 936 968
1 893 859
2 808 044
ČR dodávky
753 036
1 108 415 493
0
0
0
0
33 863
1 830 659 220
1 963 554 400
26 737
27 705
4 314 711
0
29. 2. 2016
Distributoři a současně provozovatelé lékárny v roce 2015
11
Distributoři a zároveň provozovatelé lékárny
v roce 2015
Distributoři
celkem
Z toho zároveň
provozovatelé
lékárny
452
176
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Meziroční srovnání reexportů
12
Meziroční srovnání reexportů
Rok
Balení
DDD
Finance bez OP a DPH
2 011
1 902 190
41 255 235
1 289 233 744
2 014
6 327 444
151 084 190
3 503 992 994
2 015
6 293 418
151 268 111
3 022 266 293
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Reexport vs. dodávky - balení
13
Reexport x dodávky – TOP 15 LP dle počtu balení 2011
Poř. Léčivý přípravek
1 MICARDISPLUS 80 MG/12,5 MG, POR TBL NOB 28
2 MICARDIS 80 MG, POR TBL NOB 28X80MG
3 CAPSICOLLE, DRM EMP MED 110MMX190MM
4 GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM, POR
5 HERBADENT MASÁŽNÍ ROZTOK, GNG SOL 1X25ML
6 BERODUAL N, INH SOL PSS 200DÁV
7 RECTODELT 100 MG, RCT SUP 4X100MG
8 LEVITRA 20 MG, POR TBL FLM 4X20MG I
9 LOMIR SRO, POR CPS PRO 30X5MG
10 REMICADE 100 MG, IVN INF PLV CSL 1X100MG
11 AZOPT 10 MG/ML, OPH GTT SUS 1X5ML
12 VAGIFEM 25 MIKROGRAMŮ VAGINÁLNÍ TABLETY,
VAG TBL 15X25MCG
13 GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM, POR
14 SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMŮ/ 6
MIKROGRAMŮ/ INHALACE,
15 ACTRAPID PENFILL 100 MEZINÁRODNÍCH
JEDNOTEK/ML, SDR INJ SOL
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Reexportovaná
% podíl
balení
Balení dodaná do lékáren reexportu
145 803
918 668
13,70
118 645
110 400
88 883
764 036
543 823
366 610
13,44
16,87
19,51
82 400
55 254
53 177
48 127
41 296
35 832
33 595
33 523
148 055
403 297
70 473
62 209
350 911
79 443
209 176
78 950
35,76
12,05
43,01
43,62
10,53
31,08
13,84
29,81
29 041
44 141
39,68
28 813
317 145
8,33
27 142
255 462
9,60
29. 2. 2016
Reexport vs. dodávky - balení
14
Reexport x dodávky – TOP 15 LP dle počtu balení 2015
Počet reexportovaných Počet balení dodaných do % podíl
Poř. Léčivý přípravek
balení
lékáren
reexportu
1 PROCTO-GLYVENOL, RCT SUP 10
143 473
51 831
73,46
2 ALVESCO 160 INHALER, INH SOL PSS
130 328
106 918
54,93
60X160RG
3 PROCTO-GLYVENOL, RCT CRM 1X30GM
127 179
75 502
62,75
4 BETASERC 24, POR TBL NOB 50X24MG
105 177
217 844
32,56
5 GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S
103 300
202 982
33,73
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM, POR
6 RECTODELT 100 MG, RCT SUP 4X100MG
101 303
57 409
63,83
7 VERRUMAL, DRM SOL 13ML
76 109
39 987
65,56
8 SPIROPENT, POR TBL NOB 20X0.02MG
74 947
59 713
55,66
9 CONTROLOC 40 MG, POR TBL ENT
74 085
48 441
60,46
28X40MG I
10 PREDUCTAL MR, POR TBL RET 60X35MG
73 636
350 564
17,36
11 GERATAM 1200 MG, POR TBL FLM
72 807
25 097
74,37
60X1200MG
12 INHIBACE 2,5 MG, POR TBL FLM 28X2.5MG
70 510
27 699
71,80
13 DILATREND 25, POR TBL NOB 30X25MG
67 315
55 097
54,99
14 NIMESIL, POR GRA SUS 30X100MG
66 994
560 531
10,68
15 INHIBACE 5 MG, POR TBL FLM 28X5MG
64 053
15 832
80,18
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Reexport vs. dodávky - balení
15
Reexport x dodávky – TOP 15 LP dle počtu DDD 2011
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název LP
MICARDIS 80 MG
MICARDISPLUS 80 MG/12,5 MG
CLEXANE
PULMICORT TURBUHALER 400MCG
BERODUAL N
GLUCOPHAGE XR 500 MG TABLETY S
PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM
TOVIAZ 8 MG
LOMIR SRO
CRESTOR 20 MG
ACTRAPID PENFILL 100 MEZINÁRODNÍCH
JEDNOTEK/ML
REMICADE 100 MG
TRIQUILAR
TOVIAZ 4 MG
SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMŮ/ 6
MIKROGRAMŮ/ INHALACE
AZOPT 10 MG/ML
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Reexport dle Dodávky do lékáren dle
DDD
DDD
% podíl reexportu
6 659 660
42 786 016
13,47
4 082 484
25 722 704
13,70
3 803 648
14 774 360
20,47
2 286 600
5 227 800
30,43
1 841 798
13 443 220
12,05
1 551 053
5 830 208
21,01
1 380 400
1 238 880
1 067 528
1 017 825
2 538 704
10 527 330
2 492 168
9 579 825
35,22
10,53
29,99
9,60
959 121
925 596
918 064
849 900
2 118 483
7 083 804
1 897 224
11 835 780
31,16
11,56
32,61
6,70
839 875
5 229 400
13,84
29. 2. 2016
Reexport vs. dodávky - DDD
16
Reexport x dodávky – TOP 15 LP dle počtu DDD 2015
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Název LP
ALVESCO 160 INHALER
PREDUCTAL MR
CONTROLOC 40 MG
BETASERC 24
TAFLOTAN 15 MIKROGRAMŮ/ML OČNÍ KAPKY,
ROZTOK, JEDNODÁVKOVÝ O
GERATAM 1200 MG
INHIBACE 5 MG
DUODART 0,5 MG/0,4 MG
AERIUS 5 MG
XARELTO 20 MG
JANUVIA 100 MG
AZOPT 10 MG/ML
INHIBACE 2,5 MG
UBRETID 5 MG
LUMIGAN 0,3 MG/ML
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
DDD dodávky do
DDD reexport
lékáren
% podíl reexportu
10 031 040
8 974 560
52,78
5 589 045
23 789 168
19,02
5 270 752
12 274 712
30,04
5 270 750
10 892 200
32,61
5 034 600
2 945 970
63,09
4 972 810
3 586 968
3 487 770
3 054 560
2 486 638
2 110 080
2 056 925
1 974 280
1 906 330
1 724 970
4 711 860
3 584 392
5 199 660
14 729 480
7 720 524
6 237 924
4 784 925
3 861 172
1 699 880
1 811 130
51,35
50,02
40,15
17,18
24,36
25,28
30,06
33,83
52,86
48,78
29. 2. 2016
Reexport vs. dodávky - balení
17
Reexport x dodávky – TOP 15 LP dle financí 2011
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Finance bez OP a
Finance bez OP a DPH
% podíl
Léčivý přípravek
DPH reexport
dodávky do lékáren
reexportu
REMICADE 100 MG, IVN INF PLV CSL 1X100MG
435 251 181
964 993 848
31,08
XELODA 500 MG, POR TBL FLM 120X500MG
50 036 965
215 353 330
18,85
CLEXANE, SDR+IVN INJ SOL ISP 50X0.8ML
37 046 952
71 845 156
34,02
SUTENT 50 MG, POR CPS DUR 30X50MG
32 272 128
191 702 875
14,41
LEVITRA 20 MG, POR TBL FLM 4X20MG I
30 070 064
38 868 590
43,62
CLEXANE, SDR+IVN INJ SOL ISP 50X1ML
29 539 199
36 709 886
44,59
SYMBICORT TURBUHALER 200 MIKROGRAMŮ/ 6
28 855 450
317 612 249
8,33
MIKROGRAMŮ/ INHALACE,
MICARDISPLUS 80 MG/12,5 MG, POR TBL NOB
26 974 694
169 960 754
13,70
28
COMBIVIR 150 MG/300 MG, POR TBL FLM 60
26 236 172
37 140 174
41,40
PULMICORT TURBUHALER 400MCG, INH PLV
25 293 694
57 828 381
30,43
200X400RG
NEULASTA 6 MG, INJ SOL 1X0.6ML II
22 632 748
191 937 174
10,55
MICARDIS 80 MG, POR TBL NOB 28X80MG
18 157 102
116 925 950
13,44
ACTRAPID PENFILL 100 MEZINÁRODNÍCH
16 352 963
153 914 988
9,60
JEDNOTEK/ML, SDR INJ SOL
NEXAVAR 200 MG, POR TBL FLM
15 475 294
139 766 344
9,97
112(4X28)X200MG
VIREAD 245 MG, POR TBL FLM 30X245MG
15 149 360
89 719 701
14,45
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Reexport vs. dodávky - finance
18
Reexport x dodávky – TOP 15 LP dle financí 2015
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Finance bez OP a DPH
Finance bez OP a DPH
% podíl
Léčivý přípravek
reexport
dodávky do lékáren
reexportu
REMICADE 100 MG, IVN INF PLV CSL 1X100MG
171 540 143
606 346 899
22,05
VICTOZA 6 MG/ML, SDR INJ SOL 3X3ML
103 097 468
91 303 483
53,03
XARELTO 20 MG, POR TBL FLM 98X20MG
81 808 479
284 973 204
22,30
DUODART 0,5 MG/0,4 MG, POR CPS DUR 90
45 869 356
68 383 252
40,15
REMSIMA 100 MG, IVN INF PLV CSL 1X100MG
45 196 593
151 781 915
22,94
XARELTO 20 MG, POR TBL FLM 28X20MG
41 873 191
97 669 293
30,01
ALVESCO 160 INHALER, INH SOL PSS 60X160RG
40 451 934
33 185 807
54,93
XARELTO 15 MG, POR TBL FLM 98X15MG
36 784 106
47 122 216
43,84
DAXAS 500 MIKROGRAMŮ, POR TBL FLM
35 598 483
27 516 714
56,40
90X500RG
ISENTRESS 400 MG, POR TBL FLM 60X400MG
33 115 192
82 690 627
28,60
JANUVIA 100 MG, POR TBL FLM 28X100MG
32 003 416
86 287 771
27,05
XENICAL 120 MG, POR CPS DUR 84X120MG
31 989 932
17 418 252
64,75
MABTHERA 500 MG, IVN INF CNC SOL 1X50ML
31 622 339
610 628 500
4,92
JANUVIA 100 MG, POR TBL FLM 98X100MG
31 131 414
101 280 867
23,51
HUMIRA 40 MG, SDR INJ SOL 2X0.8MLX40MG I
27 097 043
686 400 880
3,80
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Souběžný dovoz
19
Kam reexportované léčivé přípravky nejčastěji mizí?
Ve srovnání se zahraničím má ČR nízké maximální ceny (zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění)
Tyto léčivé přípravky se tedy vyplácí vyvážet do států se
silnými ekonomikami, které mají maximální ceny nastaveny
mnohem výše (např. Německo, Skandinávie apod.)
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Souběžný dovoz
20
Opak reexportů – souběžný dovoz
Nahrazuje souběžný dovoz léčivé přípravky, které
byly vyvezeny do zahraničí, ať už objemově, nebo
charakterem léčivých přípravků?
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Souběžný dovoz
21
Reexporty X souběžný dovoz – srovnání dodávek 2015
Souběžný dovoz
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Balení
117 344
108 633
97 691
105 694
105 388
111 390
84 337
96 341
121 005
120 174
117 506
111 610
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
DDD
4 261 338
4 823 565
4 423 356
3 925 553
3 662 388
4 540 319
3 501 321
4 089 391
5 996 428
5 301 010
6 209 037
6 159 722
Reexporty
Balení
466 239
545 694
534 698
480 084
455 201
501 315
540 592
485 641
520 542
613 304
701 276
448 832
DDD
10 937 448
10 869 187
11 304 720
11 935 304
12 162 487
13 235 197
14 217 632
13 026 848
14 393 177
14 187 961
14 736 417
10 261 733
29. 2. 2016
Souběžný dovoz
22
TOP 15 léčivých přípravků – souběžný dovoz dle počtu balení
Poř. Název LP
1 MILURIT 100
2 BIOPAROX
3 BIOPAROX
4 EGILOK 25 MG
5 CITALEC 20 ZENTIVA
6 BIOPAROX
7 TORVACARD 20
8 EGILOK 25 MG
9 EGILOK 25 MG
10 CITALEC 20 ZENTIVA
11 IMODIUM
12 VASOCARDIN 50
13 MERCILON
14 SMECTA
15 VIGANTOL
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Doplněk
POR TBL NOB 50X100MG
NAS+ORM SPR SOL
10ML/400DÁV
NAS+ORM SPR SOL
10ML/400DÁV
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL FLM 30X20MG
NAS+ORM SPR SOL
10ML/400DÁV
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL NOB 60X25MG
POR TBL FLM 30X20MG
POR CPS DUR 20X2MG
POR TBL NOB 50X50MG
POR TBL NOB 3X21
POR PLV SUS 10X3GM
POR GTT SOL 1X10ML
Počet balení Celkem DDD Finance bez OP a DPH
152 036
1 900 450
8 468 993
40 714
0
6 046 093
30 397
0
4 930 901
28 954
28 239
28 082
289 540
847 170
0
2 134 069
2 473 519
4 647 647
27 497
27 464
26 105
26 081
25 003
24 000
23 406
20 869
20 601
2 474 730
274 640
261 050
782 430
100 012
399 998
1 966 104
69 563
5 150 250
6 212 033
2 015 020
1 924 127
2 298 592
2 767 881
1 501 791
9 049 640
1 874 411
1 294 567
29. 2. 2016
Souběžný dovoz
23
TOP 15 léčivých přípravků – souběžný dovoz dle počtu DDD
Poř.
Název LP
1 VIGANTOL
2 VIGANTOL
3 VIGANTOL
4 TORVACARD 20
5 MERCILON
6 MILURIT 100
7 MERCILON
8 BONADEA
9 ATORIS 20
10 KATYA
11 MIRELLE
12 HELICID 20
13 JEANINE
14 YADINE
15 YADINE
Doplněk
POR GTT SOL 1X10ML
POR GTT SOL 1X10ML
POR GTT SOL 1X10ML
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL NOB 3X21
POR TBL NOB 50X100MG
POR TBL NOB 3X21
POR TBL FLM 3X21
POR TBL FLM 90X20MG
POR TBL OBD 3X21
POR TBL FLM 84
POR CPS ETD 90X20MG
POR TBL OBD 3X21
POR TBL FLM 3X21
POR TBL FLM 3X21
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Počet balení Celkem DDD Finance bez OP a DPH
20 601
5 150 250
1 294 567
19 012
4 753 000
1 193 504
10 210
2 552 500
617 420
27 497
2 474 730
6 212 033
23 406
1 966 104
9 049 640
152 036
1 900 450
8 468 993
19 007
1 596 588
7 521 494
14 991
1 259 244
5 357 166
13 276
1 194 840
3 025 375
13 728
1 153 152
4 300 467
13 676
1 148 784
5 597 191
12 595
1 133 550
2 224 936
11 795
990 780
7 064 141
11 412
958 608
7 131 781
10 771
904 764
6 832 913
29. 2. 2016
Souběžný dovoz
24
TOP 15 léčivých přípravků – souběžný dovoz dle financí
Poř. Název LP
1 MIRENA
2 MERCILON
3 MIRENA
4 MILURIT 100
5 MERCILON
6 YADINE
7 JEANINE
8 MIRENA
9 YADINE
10 TORVACARD 20
11 BIOPAROX
12 JEANINE
13 SINGULAIR 10
14 TOPAMAX 100 MG
15 MIRELLE
Doplněk
Počet balení Celkem DDD Finance bez OP a DPH
IUT INS 1X52MG
5 256
0
19 404 287
POR TBL NOB 3X21
23 406 1 966 104
9 049 640
IUT INS 1X52MG
2 573
0
8 712 038
POR TBL NOB 50X100MG
152 036 1 900 450
8 468 993
POR TBL NOB 3X21
19 007 1 596 588
7 521 494
POR TBL FLM 3X21
11 412
958 608
7 131 781
POR TBL OBD 3X21
11 795
990 780
7 064 141
IUT INS 1X52MG
1 780
0
6 847 662
POR TBL FLM 3X21
10 771
904 764
6 832 913
POR TBL FLM 90X20MG
27 497 2 474 730
6 212 033
NAS+ORM SPR SOL 10ML/400DÁV
40 714
0
6 046 093
POR TBL OBD 3X21
10 028
842 352
5 982 754
POR TBL FLM 98X10MG
4 275
418 950
5 626 755
POR TBL FLM 60X100MG
4 067
81 340
5 607 580
POR TBL FLM 84
13 676 1 148 784
5 597 191
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016
Děkuji za pozornost
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
tel.: +420 272 185 111
fax: +420 271 732 377
e-mail: [email protected]
© 2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV
29. 2. 2016

Podobné dokumenty

Nabídka vaší Lékárny U Slunce

Nabídka vaší Lékárny U Slunce nemocného. Podle instrukcí se dýchá do přístroje, který měří a zaznamenává vdechnuté a vydechnuté objemy vzduchu, výdechové rychlosti a řadu dalších parametrů. Tyto údaje jsou přenášeny do počítače...

Více

Magistra

Magistra Akční nabídka platí ve vybraných lékárnách sítě MAGISTRA

Více

Antiglaukomatika – denní dávka benzalkonium chloridu

Antiglaukomatika – denní dávka benzalkonium chloridu • Zjištění dat - v oficiálních dokumentech přípravků, u výrobců či držitelů registrací • Konfrontace se skutečným počtem kapek při klinickém použití • Stanovení denní dávky BAC u antiglaukomatik (s...

Více

Celý článek je ke stažení v souboru Antikoncepční - i

Celý článek je ke stažení v souboru Antikoncepční - i Hormonální antikoncepce  Hormonální  antikoncepční  přípravky  představují  jednu  z  nejspolehlivějších  forem  prevence  otěhotnění.  Jejich  účinek  je  založen  na  principu  působení  tělu  vl...

Více

sborník - Congress Prague

sborník - Congress Prague zdravotnických pracovníků nelékařských profesí a sociálních lig je zařazena jako vzdělávací akce do kreditního systému Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků. Pasivní a aktivní účast je...

Více

SEZNAM DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

SEZNAM DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI SEZNAM DRŽITELŮ ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Actavis CZ a.s. Radlická 608/2, 150 00 Praha 5, www.actavis.cz, VPOIS: tel.: 725 751 680, e-mail: [email protected], kontakt pro hlášení NÚ: 251 113 002, 72...

Více

Za červen 2012

Za červen 2012 POR CPS DUR 100X20MG

Více

verze 3.1 - Poski REAL

verze 3.1 - Poski REAL Servisní podporu v případě nedostupnosti softwaru, chyby, konzultace

Více