K O V Y

Komentáře

Transkript

K O V Y
KOVY
4/5 všech prvků
Vlastnosti kovů
•
•
•
•
•
•
•
4/5 všech prvků jsou kovy
kovový lesk
dobrá elektrická a tepelná vodivost
tažnost a kujnost
nízká elektronegativita = snadno vytvářejí kationty
pevné látky (kromě Hg)
vyskytují se ryzí ( např. Au, Cu) nebo v rudách
(průmyslově využitelné sloučeniny kovů)
• vytvářejí slitiny
Železo Fe (ferrum, iron)
• vlastnosti: světle šedé, feromagnetické, středně tvrdé
malá odolnost vůči korozi
• známo od pravěku, výroba již 3000 let př.n.l.
• výskyt: volně jen meteorické, jinak ve sloučeninách
(rudách) – magnetit Fe3O4, hematit Fe2O3,
siderit FeCO3, pyrit FeS2
• výroba: ve vysokých pecích redukcí koksem
Fe2O3 + C  Fe + CO2 (upravte)
• využití: v zemědělství, stavebnictví, výroba a rozvod
energie, výroba strojů a zařízení, v domácnostech a
ve zdravotnictví
• bio: součást krevního barviva hemoglobin,
zdroje: maso, především vnitřnosti
Čisté železo
Meteorické železo
Čisté železo
Hliník Al (aluminium)
• vlastnosti: velmi lehký kov, bělavě šedé barvy, velmi
dobrý vodič elektrického proudu
• objeven r. 1825
• výskyt: jen ve sloučeninách – bauxit Al2O3 . 2 H2O,
korund Al2O3, jíly, hlíny, slídy, živce
třetí nejrozšířenější prvek zemské kůry
• výroba: elektrolýzou bauxitu
• využití: mince, nářadí, nástroje, alobal, plechy,
lisované profily (okna, dveře), elektrotechnika
• bio: nevyskytuje se, podezření na škodlivý vliv
(nádobí, antiperspiranty, léky na žaludek)
Čistý hliník
Bauxit
Hliníkové profily
Alobal
Měď Cu (cuprum, copper)
• vlastnosti: měkký a ušlechtilý kov načervenalé barvy,
výborně vede elektrický proud, na vzduchu měděnka,
měďnaté roztoky – typicky modrá barva (m. skalice)
• známa od pravěku, asi 5000 let př.n.l.
• výskyt: volně vzácně, ve sloučeninách (rudách)
– např. chalkopyrit FeCuS2
• využití: v elektrotechnice, plechy, slitiny (bronz,
mosaz – najděte složení, mincovní slitiny)
• bio: důležitý prvek, součást enzymů – ve velkém
množství jedovatý (> 2g naráz)
toxický pro nižší organismy - fungicid
Čistá měď
Potraviny bohaté na měď:
ústřice, kakao, černý pepř,
melasa, játra (hovězí, skopová),
para ořechy
Přírodní čistá měď
Měděnka
Zinek Zn (zincum)
• vlastnosti: modrobílý a neušlechtilý kov, za běžné
tepoty křehký, měkký, lehce tavitelný
• znám od starověku (mosaz)
• výskyt: jen ve sloučeninách – např. sfalerit ZnS
• výroba: pražením ZnS a následnou redukcí uhlíkem
• využití: antikorozní ochranný materiál (pozinkovaný
plech), dříve galvanické články (nealkalické baterie),
nátěrové antikorozní barvy, výroba mosazi
• bio: správná funkce inzulínu, správný růst a vývoj
dětí, pohlavní vývoj mužů, hojení, paměť, smysly
zdroje: játra, tmavé maso, mléko, vaječné žloutky
Čistý zinek
Pozinkovaný kbelík
Čistý zinek
Olovo Pb (plumbum, lead)
• vlastnosti: nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický
kov, tmavě šedý, kujný a odolný vůči korozi
pohlcuje RTG a gama záření
• znám od starověku
• výskyt: jen ve sloučeninách – např. galenit PbS
• výroba: pražením PbS a následnou redukcí uhlíkem
• využití: střelivo, akumulátory aut, přídavky do skla
(olovnatý křišťál – lustry, vázy, těžítka), slitiny – pájky,
antikorozní nátěry, keramické glazury, pyrotechnika
• bio: sloučeniny olova jsou jedovaté, ukládají se a z
těla vylučují velmi obtížně (kumulativní jed)
Čisté olovo
Věštecké lití olova
Olůvka pro rybáře
Cín Sn (stannum, tin)
• vlastnosti: stříbrobílý, ne příliš tvrdý, značně tažný,
zdravotně nezávadný, odolný vůči korozi
cínový mor – 13°C – rozpad na šedý prach
• používaný od starověku
• výskyt: jen ve sloučeninách – kassiterit SnO2
• výroba: redukcí uhlíkem
• využití: dříve nádobí, užitkové předměty (svícny),
hračky, sošky, obaly – staniol,
nyní sklářství (lití skla), pájky, bronz, varhanní kov,
šperky (cínování)
• bio: netoxický, neuplatňuje se příliš v organismech
Ztuhlá kapka cínu
Cínované šperky
Cínové předměty
Stříbro Ag (argentum, silver)
• vlastnosti: ušlechtilý kov bílé barvy, nejlepší
elektrická a tepelná vodivost ze všech kovů
• využívaný od starověku
• výskyt: volně vzácně, v rudách olova, mědi, niklu
nebo zinku
• využití: v elektrotechnice, šperkařství, k výrobě
CD/DVD nosičů, mince, investiční kov
dříve – fotografický průmysl
• bio: baktericidní a desinfekční účinky, ve vyšších
dávkách toxické, ukládá se v kostech
Stříbrná cihla (31kg)
Přírodní stříbro
Investiční stříbro
Pamětní stříbrná mince 200 Kč (2011)
Zlato Au (aurum, gold)
• vlastnosti: chemicky odolný, velmi dobře tepelně
i elektricky vodivý, měkký drahý kov, žluté barvy
• známo od pravěku
• výskyt: zejména volně, rudné žíly nebo náplavy
(nugety, valouny, rýžování)
• využití: v elektrotechnice, šperkařství, platidlo,
investiční kov
bio: nereaktivní – zubní lékařství
Zlatý nuget
Hořčík Mg (magnesium)
• vlastnosti: lehký, středně tvrdý stříbrolesklý kov,
značně tažný, hoří intenzivním bílým světlem
• poprvé připraven r. 1808
• výskyt: jen ve sloučeninách – magnezit MgCO3
• výroba: elektrolýzou
• využití: dural (Mg+Al+Cu+Mn) – automobilový,
letecký průmysl, výtahy, jízdní kola, žebříky,
pyrotechnika – vylepšení světelných efektů
• bio: správná funkce svalů a nervů (křeče při
nedostatku) , stavba kostí, oběhový systém = důležitý!
Zdroje: mandle, všechny ořechy, pohanka, oves,
banány, čočka, špenát, sója, tuňák
Obsažen v molekule chlorofylu.
Čistý hořčík
Molekula chlorofylu
Molekula hemu (v hemoglobinu)
a chlorofylu – podobnost!!!
Duralový žebřík
Rtuť Hg (hydrargyrum, mercury)
• vlastnosti: kapalný kov stříbřitě bílé barvy, nápadně
těžká, dobře vede elektrický proud, velmi toxická
• výskyt: volně velmi vzácně, ruda cinabarit HgS
• výroba: pražením
HgS + O2 → Hg + SO2
• využití: výroba amalgámů (plomby), teploměry,
barometry
polarografie (Jaroslav Heyrovský, Nobelova cena
za chemii)
• bio: rtuťnaté sloučeniny – kumulativní jedy, zejména
v ledvinách, čistá rtuť není příliš nebezpečná
Čistá rtuť
Přírodní rtuť v cinabaritu
Profesor
Jaroslav Heyrovský
Amalgámová výplň
Alkalické kovy
Sodík Na (natrium, sodium)
Draslík K (kalium, pottasium)
•
•
•
•
vlastnosti: lehké velmi reaktivní, měkké (krájení nožem)
výskyt: jen ve sloučeninách – sůl kamenná, mořská sůl
výroba: elektrolýzou
využití: sloučeniny sodíku – široké využití,
dusičnany draslíku - hnojiva
• bio: Na – hospodaření s vodou, činnost ledvin, trávení
ALE přebytek nebezpečný – vysoký tlak, žaludeční
vředy  solit s mírou
K – funkce oběhového systému, nervová soustava, ...
(v součinnosti se sodíkem)
Reakce draslíku s vodou
Čisté alkalické kovy
Sloučeniny prvků 1. a 2. skupiny
barví plamen

Podobné dokumenty