Technické požadavky SPORT ON!

Komentáře

Transkript

Technické požadavky SPORT ON!
SPORT ON! the web
PŘENOSY SPORTOVNÍCH UDÁLOSTÍ V REÁLNÉM
ČASE
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO:
SPORT ON!
STÁDIUM:
Schváleno
ZAKÁZKA ČÍSLO:
SPORT ON!
DŮVĚRNOST:
Pro partnery
ZE DNE:
ZPRACOVAL / AUTOR:
DATUM AKTUALIZACE:
Václav SYNEK
VERZE DOKUMENTU:
OBJEDNATEL:
ZHOTOVITEL:
TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 574/1, 619 00 Brno
1.
1
OBSAH
2
CO JE SPORT ON! .............................................................................................................................................................. 3
3
OBECNÝ POPIS TECHNOLGIE A ROZSAH SLUŽBY SPORT ON! ........................................................................................... 4
4
3.1
ROZSAH ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ TECHNISERV IT V RÁMCI PŘENOSU ..................................... 4
3.2
POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY ................................................................................................................................ 5
NUTNÉ TECHNICKO ORGANIZAČÍ ZAJIŠTĚNÍ ZE STRANY ORGANIZÁTORA ....................................................................... 6
Traťová 574/1
Tel: +420 533 442 963
[email protected]
IČ: 26298953
Bankovní spojení: Komerční banka
Brno 619 00
Fax: +420 533 442 961
www.techniserv-it.eu
DIČ: CZ26298953
č.ú.: 27-7648580257/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557
2
2
CO JE SPORT ON!
Služba SPORT ON! the Web zajišťuje v reálném čase přenos obrazu a souvisejících a slovních a textových komentářů
divákům přímo z prostoru sportovního dění prostřednictvím sítě Internet do mobilního zařízení nebo PC.
Služba SPORT ON! je divákům dostupná prakticky na jakémkoliv mobilním zařízení, telefonu, tabletu, notebooku nebo PC.
Zobrazit přenos služby SPORT ON! je možné i v prostředí Smart TV.
SPORT ON!- Podporované technologie pro koncová zařízení:

Mobilní telefony s OS Android, IOS, Windows Mobile Phone

Tablety s OS Android, iOS, Windows, Smart TV.

PC nebo Notebook s OS Windows, Linux a prohlížeči Chrome, IE
SPORT ON! – Klíčové komponenty:

Několik nezávislých kamer pořizujícíh záběry ze sportovní akce.

Stanoviště komentátora.

Režijní místo v hostingovém centru TECHNISERV IT

Webové stránky, kde je možné pořízený a režií zpracovaný videostream sledovat v reálném čase na zařízeních
připojených k síti Internet, a to vč. souvisejích textových i slovních komentářů.
SPORT ON! – nástroj marketingu

Přednatočené videosekvence (preferovaný formát MP4 (H264) 720p.)

Statických reklam na stránce SPORT ON!

Rollup bannerů v dolní části obrazu.

Reklamní sdělení případně vč. linků v rámci textových komentářů.

Dle typu sportovní akce až několik desítek tisíc diváků u koncových zařízení.
Traťová 574/1
Tel: +420 533 442 963
[email protected]
IČ: 26298953
Bankovní spojení: Komerční banka
Brno 619 00
Fax: +420 533 442 961
www.techniserv-it.eu
DIČ: CZ26298953
č.ú.: 27-7648580257/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557
3
3
OBECNÝ POPIS TECHNOLOGIE A ROZSAH SLUŽBY SPORT ON!
3.1 ROZSAH ČINNOSTÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ TECHNISERV IT V RÁMCI
PŘENOSU

Přípravné práce vč. proměření kvality přenosu na trase.

Instalace technického vybavení.

Přenos z alespoň 4 kamer

Živý komentář

Předtočené rozhovory.

Výstup zpracovaného obrazového a zvukového streamu (Live stream) do sítě Internet v reálném čase dostupném
na www.SPORTON.eu

Záznam pořízeného přímého přenosu dostupném do 24 hodin po ukončení přenosu na www.SPORTON.eu .

Možnost propojení výstupu živého komentáře do vstupu zvukové aparatury pokrývající prostor konání události.

Možnost publikace výsledného Live streamu v rámci jiných zvolených webů.

Poskytnutí kompletní Smart TV po dobu akce na které bude promítán výsledný Live stream.

Pro výše specifikované činnosti TECHNISERV IT poskytuje i personální zajištění (komentátor, kameraman, režisér,
technická podpora apod.)
Traťová 574/1
Tel: +420 533 442 963
[email protected]
IČ: 26298953
Bankovní spojení: Komerční banka
Brno 619 00
Fax: +420 533 442 961
www.techniserv-it.eu
DIČ: CZ26298953
č.ú.: 27-7648580257/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557
4
3.2 POPIS PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
Základní přenosová sestava obsahuje alespoň 4 ks kamer s umístěním:

Ruční kamera: obsluhovaná kameramanem zpravidla z motocyklu. Mobilní provedení s vlastním akumulátorovým
napájením, které umožňuje časově omezený nezávislý provoz.

Fixní kamera 1: Zpravidla na motocyklovém kufru, zadní pohled.

Fixní kamera 2: Zpravidla na předním skle auta hlavního rozhodčího, přední pohled.

Fixní kamera 3: Zpravidla start/cíl.
Traťová 574/1
Tel: +420 533 442 963
[email protected]
IČ: 26298953
Bankovní spojení: Komerční banka
Brno 619 00
Fax: +420 533 442 961
www.techniserv-it.eu
DIČ: CZ26298953
č.ú.: 27-7648580257/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557
5
4
NUTNÉ TECHNICKO ORGANIZAČÍ ZAJIŠTĚNÍ ZE STRANY ORGANIZÁTORA
Pro provedení úspěšné realizace celého přenosu nebo souboru několika přenosů je nutné ze strany Organizátora
poskytnout následující technické zázemí a zároveň poskytnout specifikovanou součinnost.
Emailová adresa pro komunikaci:
[email protected]

Motocykl s řidičem pro kameramana. Napojení na 12V rozvod motocyklu (zásuvka zapalovače, konektor, jinak).

Zajištění místnosti pro komentátorské pracoviště a zázemí s pevným připojením k internetu. Minimální konektivita
1Mbit up/download.

Zajištění umístění kamery do vozu rozhodčího, napojení na standardní 12V zásuvku zapalovače.

Zajištění umístění fixní kamery na druhý motocykl. Napojení na standardní 12V rozvod motocyklu (zásuvka
zapalovače, konektor, přímé napojení na akumulátor).

Napájeni 230V pro kameru start/cil a vytvořeni prostoru pro ni. Optimálně vytvořit prostor pro zaparkování našeho
technického vozu a umístěním kamery na jeho střechu.

Prostor pro umístění Smart TV zobrazující aktuálně Live stream, napojeni 230V.

Vyčlenit místně znalého organizátora, který výše uvedené požadavky na místě projde s našimi techniky a bude
k dispozici na telefonu pro rizikové situace.

Zaslání marketinkových a reklamních materiálů s předstihem alespoň jednoho dne před zahájením akce. Pro
marketingové materiály preferujeme formát formát MP4 (H264) 720p.
Traťová 574/1
Tel: +420 533 442 963
[email protected]
IČ: 26298953
Bankovní spojení: Komerční banka
Brno 619 00
Fax: +420 533 442 961
www.techniserv-it.eu
DIČ: CZ26298953
č.ú.: 27-7648580257/0100
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 42557
6

Podobné dokumenty

Organic Marketing Forum

Organic Marketing Forum aktéry a klíčové osoby Jako centrální mezinárodní odborné setkání nabízí Organic Marketing Forum: - Přímé kontakty a rozhovory, podporované naší „Burzou obchodních partnerů“ a „pohyblivými tlumočn...

Více

návod k obsluze

návod k obsluze Ovládací moduly SAU 1000 jsou určeny pro měření teploty vzduchu v prostorech chráněných proti vodě. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je –30 až 80 °C. Kromě snímání teploty umožňují funkci...

Více

swiss marina

swiss marina proti používání kožešin ze zvířat.

Více

CAN SNIFFER - technický popis -

CAN SNIFFER - technický popis - správné ošetření chybování CAN sběrnice v připojeném zařízení (BUS OFF atd.) . Na chybovost má také vliv místo připojení na vodiče ve vozidle, CAN SNIFFER je možné připojovat i na slepá ramena do 5...

Více

Valná hromada Okresního sdružení ČSTV Šumperk 8.dubna 2008

Valná hromada Okresního sdružení ČSTV Šumperk 8.dubna 2008 b) zmocnila OVV ČSTV provedením úprav výše příspěvků TJ/SK při změnách zdrojů rovnoměrným způsobem ve všech TJ/SK c) schválila opatření, podle kterého TJ/SK, jejíž delegát se bez omluvy nedostaví n...

Více