20.6. - Folklorní sdružení České republiky

Komentáře

Transkript

20.6. - Folklorní sdružení České republiky
Pořadatelé
pořadatelé
Pořadatel:
Občanské sdružení Kunovjan
Město Kunovice
Spolupořadatelé:
Podporovatelé:
Město Uherské Hradiště Město Staré Město
Zlínský kraj
Folklorní sdružení České republiky
Mediální partner:
Český rozhlas Brno
MF DNES
Dobrý den s Kurýrem
Slovácký Deník, Slovácké noviny
Radio PROGLAS
Radio Čas Zlín
Ministerstvo kultury České republiky
Nadace Děti-kultura-sport
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Klub kultury Uherské Hradiště
Program obnovy venkova
Spolek pro Obnovu venkova v České republice
Škola vesnice v Modré
a sponzoři
Osobní záštitu nad festivalem převzali:
pan Libor Lukáš – hejtman Zlínského kraje
pan Josef Vaculík – senátor Senátu Parlamentu ČR
pan Jiří Vačkář – náměstek ministra pro místní rozvoj
15. ročník Mezinárodního festivalu „Kunovské léto“ probíhá jako součást oslav k 85. narozeninám Českého rozhlasu.
Sobota - 21.6.2008 od 9.00 hodin bude jezdit vláček Steelinka na trase Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice
2
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2008
Vážení přátelé,
když jsem byl požádán, abych přijal záštitu nad XV. ročníkem mezinárodního dětského festivalu „Kunovské
léto“ uvědomil jsem si, že má-li být folklor opravdu živý a my o něm jako o živém rádi hovoříme, musí znít
v srdci našich dětí.
Skrze folklor udržujeme tyto tradice a lidové umění při životě a skrze děti potom mohou naše regiony dále
vzkvétat a rozvíjet se. Pro všechna hostitelská města je jistě potěšením přivítat účastníky z různých míst světa.
Právě díky festivalům jako je „Kunovské léto“ se mohou dnešní děti poutavou formou seznamovat s věcmi
novými, ale i s tradičními řemesly a folklorem. Mezinárodní setkání dětských folklorních sdružení je začátkem
sbližování mladých nadaných umělců, kteří poměřují své schopnosti. Přátelství, která zde vznikají, jsou určitě na
celý život. Muzikanti si rozumí i bez řeči. Pro každého účastníka je radostí a uznáním, že se může takovýchto
akcí zúčastnit. Také již XV. ročník naznačuje, že tradice budou i nadále úspěšně pokračovat s podporou všech
milovníků dobré hudby a zpěvu.
Proto jsou podobné festivaly tak důležité, a proto je pro mě ctí právě Váš festival osobně podpořit.
Ať se Vám všem daří!
Ing. Jiří Vačkář
náměstek ministra pro místní rozvoj
Vážení přátelé,
sešel se rok s rokem a já mám opět čest přivítat Vás v Kunovicích – při příležitosti letošního Mezinárodního
dětského festivalu Kunovské folklorní léto.
I letos máme možnost radovat se společně s ostatními z toho, že k nám na Slovácko přijíždějí soubory
z blízkých i vzdálených regionů, a my tak budeme mít příležitost společně oslavit příchod letního slunovratu
ve víru tance a zpěvu! Máme skvělou možnost hostit na svém území soubory z rozličných částí světa, seznámit se
jejich prostřednictvím s kulturou mnoha rozmanitých regionů a současně prožívat nevšední chvíle bezprostřední
radosti, které dokáže právě vystoupení mladých zpěváků a tanečníků tak dokonale navodit.
Kunovický festival nabízí nejen muzicírování, ale také zajímavé ukázky řezbářských dovedností, pestrý
jarmark lidových řemesel a mnoho dalších souvisejících akcí, které jistě potěší každého návštěvníka. Všichni,
kdo se pořadatelsky či finančně podílejí na uspořádání dnes již rozsáhlé a organizačně náročné přehlídky, si
zaslouží poděkování a obdiv.
Přeji všem účastníkům a hostům co nejpříjemnější chvíle ve Zlínském kraji a za rok se znovu těším
na viděnou!
Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje
Kunovice se opět po roce stávají hlavním městem dětského folkloru. Je příjemné sledovat, jak rok od roku
narůstají aktivity a pestrost tohoto dnes největšího festivalu dětských folklorních souborů u nás. Vždyť kromě Kunovic
se s hravým a bezprostředním projevem dětských tanečníků a zpěváků můžeme potěšit i na jiných místech. Již
tradičně v Uherském Hradišti a ve Starém Městě, ale například také v Luhačovicích či v Přerově. Vím, že všude,
kam dorazí, přibude radosti a krásné svěží dětské pohody.
Proto děkuji všem, kteří se zasloužili o toto nádherné setkávání dětí nejen od nás, ale i z jiných míst naší
planety. A těším se, že nejen s nimi, ale především s dětmi opět prožiji jeden z krásných týdnů. Radost přeji
i všem účastníkům a návštěvníkům festivalu. Ing. Josef Vaculík
senátor Senátu Parlamentu ČR
3
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2008
Vážení přátelé,
Mezinárodní dětský folklorní festival „Kunovské léto“ je určitě nejpříjemnějším dětským festivalem
v České republice a patří mezi nejvýznamnější folklorní festivaly v naší zemi. V posledních letech se honosí
i titulem: festival CIOFF.
Moc bych chtěl poděkovat patronům letošního ročníku, senátoru Senátu Parlamentu ČR Josefu Vaculíkovi, náměstkovi ministra Ministerstva pro místní rozvoj Jiřímu Vačkářovi a hejtmanovi Zlínského kraje Liboru
Lukášovi za jejich záštitu a podporu tohoto významného setkání.
Velké poděkování patří i starostovi města Kunovice panu Jiřímu Vařechovi a je třeba smeknout a poděkovat
ředitelce festivalu paní Romaně Habartové a jejímu týmu, všem sponzorům a mediálním partnerům.
Rovněž je třeba zdůraznit, že letošní ročník probíhá v rámci oslav 85. výročí vzniku Českého rozhlasu.
Dámy a pánové, přeji Vám příjemné chvíle na Kunovském létě 2008.
S úctou
Zdeněk Pšenica
předseda Folklorního sdružení ČR
Vážení pořadatelé a účastníci Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto,
je mi velkou ctí a potěšením přivítat Vás již poněkolikáté na půdě města Uherské Hradiště.
Vzhledem k historii našich setkávání si dovolím tvrdit, že jde o setkání oboustranně přátelské a srdečné.
Začátek astronomického léta je spojen s nabídkou mnoha kulturních a společenských akcí konaných pod širým
nebem. Slovácko obecně je v tomto směru jedním z nejaktivnějších koutů naší země.
A jednou z nepřehlédnutelných akcí zde je právě dětský festival Kunovské léto, patřící k nejvýznamnějším svého
druhu a ve své kategorii na světě. Osobně jsem rád, že tento festival stírá hranice mezi žánry, zeměmi, ale i městy,
a proto ani obyvatelé Uherského Hradiště nejsou ochuzeni o ukázku umění dětí z celého světa.
V minulosti se ke Kunovskému létu připojila celá řada souborů ze všech koutů republiky, a troufnu si říci,
že i světa. Vždyť kolika z nás se poštěstilo zhlédnout folklorní umění například přímo na Tchai-wanu či v Indii?
O to větší mám radost, že toto pro nás exotické umění pravidelně cestuje za námi na Slovácko. A to díky
Kunovskému létu!
Letos se kromě tuzemských souborů můžeme těšit na vystoupení dětí z Řecka, Turecka, Gruzie, Sicílie,
Maďarska, ale například i z blízkého Slovenska. Chybět nebude ani tradiční řezbářské sympozium či národní
přehlídka dětského verbuňku a mnoho dalších akcí. A to už, myslím, stojí za to, stát se návštěvníkem již
15. ročníku Kunovského léta.
Vážení pořadatelé, díky vám za nesmírné úsilí, které stojí za tímto překrásným festivalem. Vážím si vašeho
úsilí a nadšení, bez kterého by v polovině června byla nejen hradišťská, ale slovácká kultura obecně, o mnoho
chudší. Kunovskému létu přeji především dobré počasí a spokojené návštěvníky.
4
Ing. Libor Karásek,
starosta města Uherské Hradiště
Festivalové pozdravy
„Kunovské léto” 2008
Vážení přátelé, milí hosté,
jsem potěšen, že Vás mohu pozdravit a přivítat při příležitosti jubilejního 15. ročníku festivalu. Kunovské
léto se stalo již tradicí, která spojuje naše sousedská města. Chtěl bych vyjádřit poděkování a uznání všem, kteří
festival připravují a byli u zrodu této zajímavé myšlenky.
Festival Kunovské léto je především festivalem dětí, lidové písně, hudby a tance. Stal se místem plného života
a mládí. Vždyť děti jsou budoucností národa i celé naší země. Je na nás, jak se společně přičiníme, abychom je
vychovali k vzájemné lásce a úctě jednoho ke druhému. Naším hlavním úkolem a cílem je, aby děti měly svůj
domov, svoji rodinu, kladný vztah k vlasti a lásku k lidové tradici. Není v životě vyššího cíle, než dobře vychovat
své děti. To je poslání nás dospělých, které zde máme.
Vážení hosté, milé děti, přeji vám, abyste zde prožili krásné chvíle plné přátelství, hudby, zpěvu a tance. Nám
všem přeji, aby vydrželo hezké počasí a pořadatelům přeji hodně sil a úspěšné zvládnutí celého festivalu.
Ať žije Mezinárodní dětský folklorní festival KUNOVSKÉ LÉTO 2008.
Vážení milí hosté,
Josef Bazala
starosta Starého Města
již po patnácté Vás vítají Kunovice s otevřenou náručí. Kunovjané Vám nabízejí úsměv, vlídnost a pohodu. Užijte si neopakovatelných setkání při vystoupeních na festivalových podiích i mimo ně u nás, ale taky
v sousedních obcích a městech. Náš festival patří mezi největší ve své kategorii v České republice. V letošním roce
se dostalo organizátorům a pořadatelům také uznání a ocenění, které bylo pořadatelům festivalu Občanskému
sdružení Kunovjan a městu Kunovice předáno z rukou hejtmana Zlínského kraje pana Libora Lukáše 22. května
2008. Tohoto ocenění si považujeme.
Přeji Vám všem, přátelé z domova i ze zahraničí, úspěch při soutěžních vystoupeních a příjemný pobyt na
XV. ročníku Mezinárodního dětského folklorního festivalu Kunovské léto.
Děkuji jménem představitelů města Kunovice i jménem svým všem, kteří se na této bohulibé činnosti
podílejí. Přeji letošnímu jubilejnímu Mezinárodnímu dětskému folklornímu festivalu „Kunovské léto“ úspěch
a těším se nashledanou v příštím roce.
Ing. Jiří Vařecha
starosta města
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto slaví letos 15. narozeniny. Mohli bychom jej přirovnat
k dítěti, ze kterého se rodičům a všem, kteří kolem něj vyvíjejí péči a starostlivost, podařilo vypiplat a vychovat
z nemluvněte dospělého a samostatného jedince. Když se podíváme kolem, děti, které se nám před patnácti lety
narodily, dnes zastávají na festivalu funkce moderátorů, hostesek a skrytých pomocníků, ti, kteří před patnácti
lety vystupovali jako předškoláci, jsou dnes v týmu organizátorů na zodpovědných funkcích. Někteří z nás,
kteří jsem si tehdy mysleli, že jsme mladíci, kteří nezestárnou, máme o patnáct let navíc a řada z nás se honosí
titulem babička a dědeček. Tak i nám festival dospěl.
Přeji festivalu, aby měl kolem sebe vždy pracovité lidičky, kteří budou vždy ochotni udělat vše pro příkladnou
reprezentaci uherskohradišťské souměstí, Zlínského kraje a České republiky v mezinárodním měřítku. Aby měl
vždy své partnery a podporovatele, jejichž morální, finanční a věcná záštita je výrazem partnerství i úcty k této
práci. Aby i svůj patronát vnímali jako poslání a radost.
Přeji dětem a mladým lidem, kteří na festival přijíždějí jako „vyslanci“ svých zemí, aby u nás prožili příjemné
chvíle a po návratu do svých zemí s nadšením tlumočili poselství nových přátelství s dětmi a lidmi neobyčejného
regionu, označovaného za „srdce Slovácka“.
Vám všem, milí čtenáři a vzácní návštěvníci festivalu, přeji, aby se náš kraj stal alespoň na chvíli vašim novým
domovem, kam se budete znovu a rádi vracet.
PhDr. Romana Habartová
ředitelka festivalu
5
Pozvánka do Kunovic
naše město
Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od
Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího
ústí do řeky Moravy. Jsou rozloženy na ploše 2 854,9 ha v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu
jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, patřící k Vizovické vrchovině, ze západu pak pohořím Chřiby.
Město má díky své poloze na křižovatce starobylých obchodních cest a bohatou historii. Svědčí o tom
množství archeologických nálezů již ze starší doby kamenné. V době velkomoravské leželo na území
dnešních Kunovic několik osad, jejichž funkcí bylo střežení přístupu k centru Velkomoravské říše.
Po zániku Velké Moravy a připojení Moravy k českému státu se Kunovice stávají správním a církevním
centrem nově vzniklé pohraniční lucké provincie. Jméno Cunovitz zřejmě pochází od franckého knížete
Kuna, jehož potomci se nazývali Kunovici. První písemná zmínka o Kunovicích pochází z roku 1196.
Královská osada „Grúň“ se zeměpanským hradem a tvrzí byla na čas i biskupským sídlem. Městečkem
se Kunovice staly již před rokem 1466. V 17. století byly Kunovice terčem ničivých nájezdů. K plnému
rozvoji Kunovic dochází po 2. polovině 19. století. Pro svou výhodnou zeměpisnou polohu byly Kunovice
zemědělskou oblastí známou ovocnářstvím, zelinářstvím a vinařstvím.
Rozvoji průmyslu v dalších letech napomohlo vybudování železnice. Kunovice se staly důležitým
železničním uzlem spojkou mezi Vlárskou dráhou a tratí Břeclav - Přerov. Největšími zdejšími podniky
druhé poloviny 19. století se staly dvě cihelny, mlýn s elektrárnou, a začal se rozvíjet potravinářský
průmysl. V minulosti prosluly Kunovice také výrobou letadel, která začala po r. 1936 v letecké továrně
Avia. V novém závodě LET Kunovice, budovaném v padesátých letech pak byla postupně rozvíjena výroba
lehkých a malých dopravních letadel. Součástí podniku je i letiště s mezinárodním statutem, které dnes
nabízí letecké spojení s Evropou. Po stagnaci a úpadku podniku LET v 90. letech 20. století se začíná
tradice letecké výroby v Kunovicích obnovovat v novém sousedním podniku Evektor. Zdejší bohatou
leteckou tradici dnes připomíná unikátní Slovácké letecké muzeum.
Jako hospodářsko-správní centrum byly a jsou Kunovice také významným místem v oblasti kultury.
Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel sv. Petra a Pavla. Ke kulturně historickým a uměleckým
památkám se řadí také řada sakrálních plastik a křížů. Nejstarší kříž pochází z roku 1747.
Kulturní historickou památkou byl v roce 1995 prohlášen komplex pozdně renesančních budov ve
středu města, bývalý „kunovický zámek“, později panský dvorec lichtenštejnských knížat.
Ve městě jsou dvě základní školy, základní umělecká škola, soukromá střední odborná škola, Vyšší odborná škola právní a první soukromá vysoká škola v České republice, Evropský polytechnický institut.
Bohatý kulturní život, kterým město žije, je v úzkém spojení s místními tradicemi – především
masopust, jízda králů a hody s právem se staly významnými kulturními akcemi. Z odkazů kulturního
dědictví čerpají čtyři místní dětské folklorní soubory, dva folklorní soubory dospělých a dvě cimbálové
muziky. Od roku 1994 je město místem konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu „Kunovské
léto“. Od roku 2004 se festival honosí statutem CIOFF. O tom, že Kunovice jsou baštou folkloru svědčí
i skutečnost, že v roce 2004 udělila Masarykova akademie umění městu Cenu Rudolfa II., za příkladný
vztah ke kultuře, její podporu, rozvoj, za její propagaci a především za trvalou ochranu kulturního dědictví
předků v regionu.
Ve sportu Kunovice nejvíce proslavila ženská házená, která zde má dlouholetou tradici. Zdejší fotbalový klub
hraje již několik let II. ligu kopané. Své místo si zde našel u nás méně tradiční sport - softbal. Slovácký aeroklub
využívá letiště k provozování vyhlídkových letů v motorových i bezmotorových letadlech. Je zde i speciální
škola létání a parašutismu, pro zájemce jsou připraveny také tandemové seskoky a balónové létání.
Obyvatelé i návštěvníci města mohou využívat mnoha sportovišť – široké vyžití nabízí sportovní hala,
sokolské hřiště, fotbalové hřiště, tenisové kurty, softbalové hřiště a koupaliště.
Od roku 1971 byly Kunovice součástí Uherského Hradiště jako jeho městská část. V roce 1990 začíná
novodobá historie samostatných Kunovic, roku 1997 byly prohlášeny městem, v němž dnes žije více
než pět tisíc obyvatel, ochotných otevřít srdce a přichystat svým hostům vše nejlepší, co jim celý rok
přinesl.
…Vítejte u nás …
6
Pozvánka do Kunovic
kunovice
The town of Kunovice is situated in south-eastern Moravia, in the south-western part of Zlínský District,
about 3km to the south of Uherské Hradiště in the region called Slovácko. Located in the Dolnomoravský
Vale on the Olšava River not far from its mouth into the Morava about 185 metres above the sea, the town
covers the area of 2, 854.9 ha. In the south, Kunovice borders on the Hlucká Upland stretching from the
Vizovické Heights, in the west on the Chřiby Hills.
Kunovice has a rich history thanks to its significant military-strategic location on the cross­roads of the
ancient trade paths. Numbers of archaeological finds from the Old Stone Age prove this. In the times of
Great Moravia, there were several settlements scattered in the area of today’s Kunovice whose purpose was
to control the accession to the centre of the Great Moravian Empire. Great Moravia declined and Moravia annexed to Bohemia, Kunovice became the ad­min­is­trative and
religious centre of the newly established frontier Hlucká Province. Allegedly, the name of Cunovitz comes from
the Frankish Duke, Kuno, whose descendants were called Kunovici. The first written report of Kunovice dates
back to 1196. The princely settlement of “Grúň” along with the manor and the fortress functioned temporarily
as the bishop’s resi­dence. Kunovice was elevated to the status of a town before the year 1466. In 17th century,
Kunovice got heavily plundered by foreign raiders, but later on, in the second half of 19th century, the town
greatly developed due to its position suitable for growing fruit, vegetable and grapevine.
Industries grew rapidly with the building of the railways. Kunovice became a major railway junction, the
connection between Vlárská Railway and Břeclav – Přerov railroad track. The biggest local en­ter­prises in the
late-19th century were two brick-works, a mill with a power house, and food pro­cessing industry was set in
motion. In the past, Kunovice became renowned for the production of aircraft, which commenced after the
year 1936 in Avia aircraft factory. In the 1950s, a new enterprise, LET Kunovice, was set up to specialize in
the manufacture of small and light airbuses. The international aero­drome that is part of the factory offers
flights to various destinations in Europe. Following the stagnation and decline of LET in the 1990s, the tradition of aircraft production is being reno­vated by the adjacent Evektor company. The rich tra­dition of aircraft
industry is materialized in the unique Slovácké Aircraft Mu­seum lying close to Evektor.
An administrative-economical centre, Kunovice was and still is a notable place in terms of cultural
events. Besides the most valuable historical memory, the Church of St. Petr and Pavel, Kunovice boasts
about various other historical and art sights, such as sacral sculptures and roods the oldest coming from
the year 1747. In 1995, the complex of late renaissance buildings in the centre, the former “Kunovice
manor”, later a mansion of Liechtenstein aristocracy, was listed on the cultural heritage.
Education-wise, in the town there are two elementary schools, a folk arts school, a private high special
school, a higher special school for lawyers and the first private university in the Czech Re­pub­lic, European
Polytechnic Institute. The bountiful cultural events coming out of local traditions – namely Shrovetide,
Kings´Ride, and Village Festival have given the town its special character. The old cultural heritage pro­vides
themes for four children’s ensembles, two grown-ups’ ones and two cimbalom bands. Since 1994 the town
has been the host of the International Children’s Folklore Festival called “Kunovské léto” (CIOFF). The fact
that Kunovice is put down as the bastion of folklore life can be manifested by the Rudolf II Prize given in
2004 to the town by the Masaryk Academy of Arts for the support, development and promotion of culture,
and particularly for the permanent conservation of the cultural heritage of our ancestors in the region.
As far as sports are concerned, Kunovice became most famous for the women’s handball which has a long
tradition here. The local football team has been for a few years a participant in the 2nd Division, the second
highest competition in the country. Also a less traditional sport, softball, has found its place in our town. Slovácký
Aero Club uses the local aerodrome to offer scenic flights in small aircraft and gliders. Available is a special school
for flying and parachuting, you can try ballooning and tandem para­chute jumping. For both residents and visitors
to the town there are many sports facilities ready for instant use – a sports hall, Sokol playing area, football pitch
and an illuminated imitation grass pitch, tennis courts, softball pitch and a swimming pool.
Between 1971 and 1990 Kunovice was part of the conurbation, then separated from Uherské Hradiště
and the new history of independent Kunovice culminated in 1997 when it was officially proclaimed town.
Today there live over five thousand inhabitants ever ready to open their hearts and treat their guests to the
best food the year has provided.
… Well, why not come round…
7
Program festivalu
PROGRAM FESTIVALU
Pondělí 16. června 2008
Příjezd řezbářů - Čechy, Morava, Slovensko
Příprava dřeva - přírodní areál Kunovice
Úterý 17. června 2008
09.00
Zahájení řezbářského sympozia - přírodní areál Kunovice
Středa 18. června 2008
09.00
Zahájení řezbářské školy - přírodní areál Kunovice - přednášky, dílny
Tváře “Kunovského léta” 1994-2008 - fotografická výstava - radnice Kunovice
Čtvrtek 19. června 2008
Průběžně Řezbářské sympozium a škola - přírodní areál Kunovice
10.00
Pozvánka na festival - Masarykovo nám., Uh. Hradiště
15.00
Slavnostní průvod městem Uherské Hradiště 15.00
Přijetí na radnici - Uherské Hradiště
16.00
Vystoupení na Masarykově náměstí a v ulicích - Uherské Hradiště
18.00
Vystoupení zahraničních souborů - zámek Uherský Ostroh
Pátek 20. června 2008
10.00
Výchovné koncerty - Staré Město, Uh. Hradiště, Kunovice
11.30
Přijetí na radnici - Staré Město
14.30
Festivalový pořad zahraničních souborů - Lázně Luhačovice
15.00
Sportovní zápolení - krytý bazén UH, sportovní hala Kunovice
16.00
Slavnostní předání ceny města Uh. Hradiště, ceny Vl. Boučka za zachování a rozvoj lidové
umělecké výroby - radnice Uh. Hradiště
20.00
„Na pomezí žánrů“ Peter Nagy a jeho 25 let na scéně - přírodní areál Kunovice
20.30
Společenské setkání pro hosty, sponzory a vedoucí souborů
Taneční zábava - přírodní areál Kunovice
22.00
Večerka pro děti
Sobota 21. června 2008
08.00
Svatojánský jarmark lidových řemesel - Mariánské nám.,  Uh. Hradiště
09.00
Pozvánky na festival - Uherské Hradiště, Morový sloup
10.00
Národní přehlídka dětského verbuňku - Mariánské nám., Uh. Hradiště
10.00
Vystoupení zahraničních souborů - Zahrada Moravy Staré Město
10.00
Vystoupení zahraničních souborů “V zámku a podzámčí” - Přerov
13.00
Přijetí zástupců souborů u starosty - radnice Kunovice
15.30 „Před naším, za naším“ - soutěžní pořad - přírodní areál Kunovice
19.00 „Večerní muzicírování” - zábavní a taneční večer s CM Kunovjan, Kanonýři, DISCO Radia Čas,
rukodělná dílna pro děti “Na cestě do světa”, vzlet balonu, malování na obličej, táborák - přírodní
areál Kunovice
22.00
Ohňostroj, večerka pro děti
02.00
Večerka pro dospělé
Neděle 22. června 2008
07.30
Mše svatá za festivalové děti a Lidku Habartovou - chrám Páně Kunovice
08.30
Koncert duchovní písně - chrám Páně Kunovice
10.00
„Kudy, kudy cestička“- přehlídka muzik se svými sólisty - Zahrada Moravy Staré Město
13.30
Slavnostní průvod městem s krátkým vystoupením před radnicí - Kunovice
14.45
Vernisáž řezbářských děl - přírodní areál Kunovice
15.00
„Za našima humnama“- závěrečný galaprogram - přírodní areál Kunovice
17.00
„Loučení“ - slavnostní ukončení festivalu, vyhlášení výsledků soutěží a předání ocenění
Ústupový plán:V případě nepříznivého počasí se programy budou realizovat s půlhodinovým zpožděním
ve sportovní hale v Kunovicích, v klubu Kultury v Uh. Hradišti a v budově školy ve Starém Městě.
8
Program festivalu
PROGRAMme FESTIVAL
Monday 16th June 2008
Arrival of woodcarvers - Bohemia, Slovakia, Moravia
Preparing of wood – Open-air Area in Kunovice
Tuesday 17th June 2008
09.00
Opening of a woodcarvers symposium - Open-air area in Kunovice
Wednesday 18th June 2008
09.00
Woodcarvers symposium - Open-air area in Kunovice
09.00
Opening of a woodcarvers workshop – lectures, workshops. Open-air area in Kunovice
Thursday 19th June 2008
Paralelly Woodcarvers symposium and woodcarvers workshops – Open Air Area in Kunovice
10.00
Invitation to Festival – Masaryk´s Square in Uherské Hradiště
15.00 Reception at the Town Hall in Uherské Hradiště
15.00
Festive parade through Uherské Hradiště
16.00
Performance in Masaryk Square and in the streets of Uherské Hradiště
Performance of Foreign Ensembles and of groups Děcka z Kunovic and Pramének in Uherský Ostroh
18.00
19.30
Meeting of Foreign Ensembles – Castle Uherský Ostroh
Friday 20 June 2008
10.00
Educational concerts in Uherské Hradiště, Kunovice and Uherský Brod
11.30
Reception of group leaders with the Major of Staré Město at the Town Hall of Staré Město
15.00 Performance of Foreign Ensembles – Spa Luhačovice
Sports competitions in the swimming pool in Uherské Hradiště and in the sports hall in Kunovice
15.00 16.00 Awful Assignment of Award of Town of Uherské Hradiště – Vladimír Bouček´s award for preservation
and development of folklore artworks – Town Hall Uherské Hradiště
19.30 At the Confines of Genres – Concert of Hits - Peter Nagy - Open-air area in Kunovice
20.30 Meeting of foreign guests, Sponsors and Leaders of groups – Open-Air Area in Kunovice
22.00 Going to bed for children
Saturday 21st June 2008
08.00
St. John’s fair of folk crafts - Mariánské Square in Uherské Hradiště
09.00 Invitation to the festival in Uherské Hradiště - Mariánské Square in Uherské Hradiště
10.00 „Verbíři“ - National contest and shepherd games in open- Mariánské Square in Uherské Hradiště
10.00 Invitation to the festival in Staré Město – Zahrada Moravy exhibition Staré Město
13.00 Reception of group leaders with the Major of Kunovice at the Town Hall of Kunovice
15.30 „In front of ours, behind of ours” - competitive programme - Open-air area in Kunovice
„Evening Musicmaking“ - evening of entertainment and dancing with rich programme and games,
18.00 handcraft workshop, Kunovjan dulcimer band, country band Kanonýři, DISCO, modern dances, foreign
group entrances bonfire enjoy yourselves time for everybody games and competitions for children
22.00 Great Fireworks, the end and going to bed for children
02.00 the end for adults
Sunday 22nd June 2008
07.30 Holy Mass in favour of festival children in local church of Kunovice
08.30 Concert of religious songs in local church
„Where our pathway is” - Parade of competition of Dulcimer Bands – Open-Air Area in Garden
10.00 of Moravia - Zahrada Moravy exhibition Staré Město
13.30 Festive parade with short performance in front of the Town Hall Kunovice
14.45 Vernissage of woodcarved works – Open-air Area in Kunovice
„Behind our gardens” - the main festival programme in Open-air area Kunovice
15.00 Festive Finishing of the Festival - with declaration of the winners and awarding prizes and diplomas
17.00 Alternate variant: In case of bad weather the programmes from Open-air area will be realised with an half-hour
delay in the Sports hall in Kunovice.
9
Mistři a výstavy
DO DŘEVA ŘEZANÉ
Už sedm let se festival „Kunovské léto“ profiluje řezbářským sympoziem. Získalo si zájem z řad
veřejnosti i řezbářů, samouků i profesionálů. Tvůrčí setkání vybraných mistrů z Moravy, Čech
a Slovenska je koncertem dřeva rukou, tentokrát na téma Hudba a tělo. Úlohou každého řezbáře je vytvořit
v průběhu týdne monumentální plastiku z dubu, které se stanou součástí přírodního areálu v Kunovicích,
budou zdobit lokality v Kunovicích, v regionu a budou i vydraženy.
Veřejnosti bude dána příležitost účastnit se řezbářské školy, která bude zahájena ve středu 18.6. 2008.
Už půl roku pracují zájemci s lektorem řezbářské školy Andrejem Iršou pomocí internetu. Společně se
setkají až u nás v Kunovicích a půlroční školu řezbářství ukončí závěrečnou zkouškou s certifikátem
na základě předložení mistrovského kusu.
Zájemci o řezbářství budou mít možnost pozorovat zkušené autory při práci, mohou nahlédnout do
dokumentací prací a mohou si zkusit si pracovat s řezbářskými nástroji.
Pod vedením Andreje Irše budou vysvětleny základní řezbářské techniky, posluchači se mohou naučit
brousit dláta a sami budou pracovat se dřevem.
Řezbářské sympozium:
Autor setkání:
Zahájení - 17. června 2008, 9.00
Praktické vedení:
16. – 22. června 2008, Přírodní areál Kunovice
Libor Habarta
starosta města Ing. Jiří Vařecha
Andrej Irša Řezbářská škola:
Zahájení – 18. června 2008, 9.00
Lektor:
18. – 22. června 2008, Přírodní areál Kunovice
místostarostka města Mgr. Ivana Majíčková
Andrej Irša Vernisáž:
Úvodní slovo:
Hraje:
22. června 2008, Přírodní areál Kunovice
starosta města Ing. Jiří Vařecha a Andrej Irša
Dětský soubor Turanček ze ZUŠ Stará Turá
Řezbáři:
Mgr. art. Ivan Patúc (11. 12. 1968, Myjava - Bratislava)
Studoval na Střední škole uměleckého průmyslu obor keramika,
v roce 1997 absolvoval obor sochařství u profesora Jozefa
Jankoviča na VŠVU v Bratislavě. Má za sebou desítky výstav
a sympozií na Slovensku, v Čechách, v Rakousku, Itálii a Německu.
Orientuje se hlavně na sochařské práce s použitím barevných kovů,
ale nevyhýbá se ani jiným technikám a materiálům. K blížícímu se
životnému jubileu právě chystá samostatnou výstavu v Záhorské
galerii v Senici. K úspěchům patří výstupy na soutěži Šport
a olympizmus, kde získal minulý rok za Krasobruslařskou spirálu smrti
ve slovenském kole třetí místo a v předchozím roce druhé místo za objekt Gymnastka. V roce 2008 získal prvenství v prestižní celosvětové
soutěži ve švýcarském Lausanne s dílem Vrastling, které jej zviditelnilo ve světovém měřítku. Umělecký
artefakt putuje do Pegingu, ocenění si autor odveze v měsíci září z Jižní Koree.
Pokud bychom charakterizovali jeho tvorbu, pak je to kombinace dřeva s kovem. Kovové obvazy
ukrývající postavy v dynamických nebo statických pózách jsou známé už na celém světě. Autor
je žádanou osobností tvůrčí scény, kde sbírá ocenění za precizní zpracovaní materiálu i myšlenky
a zaznamenávají stopy současného výtvarného dění.
Dílo – Basa, basica ...
10
Mistři a výstavy
Mgr. art. Miroslav Mládenek (25. 12. 1967, Žilina)
Miroslav Mládenek se vyučil v oboru umělecký řezbář v Rajci nad
Rajčankou u Žiliny, poté studoval Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Bratislavě – obor dřevo a design. Studia završil na Vysoké
škole výtvarných umění v Bratislavě, oboru průmyslový design
u docenta Ferdinanda Chrenka. Při monumentální tvorbě používá
k vymezení tvaru motorovou pilu jako nástroj, jehož prostřednictvím
může docílit jednoznačných linií, úhlů a hran, díky němuž se dostává
k jednoduchému desigovému tvaru. U této tvorby na monumentální
plastice využívá pružnosti a pohybu dřeva, respektuje jeho růst.
Hmotu dřeva odlehčuje vertikálně vedenými zářezy nebo dokonce
rozdělením objektu. Vznikající plastiky mohou vydávat dřevěný
zvuk nebo pohyb při dotyku s nimi. K vizuálnímu působení využívá
kontrastu světla a stínu. Od dob studií se pravidelně účastní sympozií (Mezinárodní sympozium ve
dřevě - Bánská Štiavnica, Dotyky 2006 - Plavecký Štvrtok, Mezinárodní sochařské sympozium Ostrava
– Plesná, Sebedražie u Prievidzi).
Dílo – Zvonička ...
¼uba Kainová (8. 7. 1980, Láb)
Autorka je posluchačkou VŠVU v Bratislavě, v současné době
studuje 4. ročník v ateliéru subjektivně objektivní socha u docenta Jana Hoffstädtera. Na své cestě hledaní výrazu využívá
různé techniky a materiály. Práce s motorovou pilou není však
nahodilá. Už v prvopočátcích svého tvořivého období je tento
nástroj jedním ze stěžejních. Práce jsou žensky rafinované a jsou
převážně zhmotněním poetických snů. Žádaný záměr často dociluje využitím kolorování. Účastní se sympozií (Modra 2006, Plavecký
Štvrtok 2007), svá díla prezentuje na společných výstavách (Galéria
Médium Bratislava 2007).
Dílo - Vždy som chcela mať...kučeravé blond vlasy…
Oskar Podávka (7.11. 1964, Choceň)
Autor je samoukem, autodidaktem. Překvapující je však jeho zájem
o tvorbu ve dřevě. Perfektní znalost nástrojů, materiálů i technologií
z něj učinily mistra. Tento post uplatňuje při tvorbě loutek a pohádkových bytostí. Emotivní ztvárnění výrazu je výzvou, které nedokáže
odolat. Jeho žánrové zaměření ale není vyhraněné. Dokáže si
dokonale poradit i s vážnějšími tématy, a nikdy se nedá předvídat,
čím nás autor znovu překvapí. Je pravidelným účastníkem sympozií
na Křivoklátě (2004-2008), v letech 2005-2007 se účastnil betlemářského sympozia v Třebechovicích,
svou tvorbu prezentuje jako člen Klubu Trempu Řezbářů po celé České republice.
Dílo - Dívka s Růží…
11
Mistři a výstavy
Andrej Irša (1972, Skalica-Kátov)
Andrej Irša je vyučen ve strojírenském oboru, od roku 1987
navštěvoval řezbářský kroužek v Myjavě, vedený Ivanem Tomešem,
významnou osobností západoslovenské oblasti, který byl ovlivněn
tvorbou Františka Gajdy ze Strážnice a zasloužil se o vytvoření
řezbářské větve, navazující na Gajdův mistrovský styl nejen na
slovenské straně hranice. Irša vyhledal Františka Gajdu a od roku
1993 se stal jeho učněm. Dnes se odpoutal od Gajdova stylu
a našel vlastní pojetí, výtvarné vyjádření a styl. Andrej Irša je zasvěcen do problematiky řezbaření, v roce
1996 vstoupil do Skalického klubu výtvarníků a v roce 1997 se otevřel vlastní živnost. Na Kunovském
létě a jeho řezbářském sympoziu se už po čtvrté ujímá vedení řezbářské školy. Je autorem stránek
www.rezbarstvo.sk
Dílo - Neandrtálec - realistická řezba, Tvář ...
Mgr. art. Martin Orth (1972, Malacky)
V letech 1987-1991 studoval Střední umělecko průmyslovou školu
v Bratislavě, poté zde pokračoval na Vysoké škole Výtvarných
umění (1992-1998), obor restaurátorství. Profese restaurátora dává
tušit technologickou vybavenost autora. Nejužší kontakt s historií
a dokonale nahmatané tvary věků se mu staly plnohodnotným
poučením. Proto můžeme výslednici jeho tvorby označit jako
erupci nečekaného projevu. Tvárnění dřeva je snad nejvhodnější
výraz, protože autor svým záměrem dokáže bez většího odporu
naplnit svůj autorský záměr. K jeho velkým restaurátorským
pracím patří restaurování artefaktů v Velkých Levárech, oltáře
farního kostela a morový sloup v Bratislavě, restaurátorské práce
v Kopčanech. Od roku 1999 představuje svou tvorbu na kolektivních
výstavách, účastní se pravidelných setkání umělců Záhoří.
Dílo - Snění ...
12
Výstavy
Tváře “Kunovského léta” - radnice Kunovice
Za patnáct let své existence se podařilo vytvořit bohatý foto a videoarchiv, který skýtá možnost
jeho zpřístupnění široké veřejnosti. Na fotodokumentaci se podíleli především Jan Hráček, Romana
Habartová, Ladislav Chvalkovský, Jakub Sabák, Josef Otto a Martin Sekanina, videozáznamy vytvářeli
Petr a Slávek Hanáčkovi, Jiří Lůčný a Miloš Snížek. Zvukové nahrávky zaznamenal Český rozhlas
Brno a Vlastimil Tyl.
Otevření fotografické výstavy umožňuje letmo nahlédnout do historie festivalu prostřednictvím Tváří
„Kunovského léta“, zjistíme, jak nám život běží. Ti, kteří před patnácti lety vystupovali jako batolata
sotva pevně stojící na svých vlastních nohách, jsou dnes v týmu organizátorů i na zodpovědných
postech. Někteří z nás si tehdy mysleli, že stárnutí se nás netýká. Dnes máme o patnáct let navíc a řada
z nás se honosí titulem babička a dědeček. A protože jako správní prarodiče musejí hlídat svá vnoučata,
když rodiče pomáhají na festivalu, přicházejí i na pracovní schůzky se svými potomky. Tak i festival
mládne. Vždyť je důležité vychovávat si své pokračovatele od peřinky.
Pondělí
Autor:
Realizace:
Fotografie:
16. června 2008, Radnice Kunovice, otevřeno po dobu pracovní doby
Romana Habartová
Libor Habarta, Tereza Habartová, Jitka Svobodová, Ivana Lůčná,
Jakub Sabák, Tomáš Miklík, Romana Habartová, Ivana Janásová
Ladislav Chvalkovský, Jakub Sabák, Martin Sekanina,
Romana Habartová
13
Profilové pořady
Pozvánky na festival - pozdravy ze zahraničí
Festival “Kunovské léto” má ve své programové nabídce zařazeny profilové pořady, které
budou i v letošním roce patřit dětským folklorním souborům ze zahraničí s pozvánkami na
náměstích. Za slunného počasí dělají radost především těm, kteří se mohou na chvíli zastavit
v každodenním shonu. Snad výběr letošních atraktivních souborů zaujme naši veřejnost natolik,
že zhlédnutí jejich rozmanitého folklorního materiálu všechny přiláká na další komponované
pořady do přírodního areálu v Kunovicích, v Uherském Hradišti nebo na Zahradě Moravy ve
Starém Městě. Tradičně zajíždějí folklorní soubory předvést své umění lázeňským hostům do
Luhačovic. Letos poprvé projevili zájem o představení také představitelé Radnice v Uherském
Brodě a pořadatelé festivalu Přerově. Středa 18. června 2008, 10.00 - Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Realizace:
Libor Habarta
Moderátor:
Terezie Habartová
Soubory:
Laprebi – Gruzie, Herbessus - Sicílie
Čtvrtek 19. června 2008, 10.00 hodin - Masarykovo nám., Uherské Hradiště
Realizace:
Libor Habarta
Moderátor:
Terezie Habartová
Soubory:
Ankara Ahoy – Turecko, Laprebi – Gruzie, Herbessus – Sicílie,
Laografikos Omilos Polygyrou – Řecko
Čtvrtek 19. června 2008, 18.00 hodin – nádvoří Zámku v Uherském Ostrohu
Realizace a moderátor:
Romana Habartová
Hostitelský soubor: CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh a Děcka z Kunovic
Soubory:
Laprebi – Gruzie, Herbessus - Sicílie
14
Reprezentační setkání
Představení pro školy
Návštěvy škol, ústavů a realizování tzv. výchovných koncertů neodmyslitelně patří k našemu
festivalu. Prezentace folkloru různých zemí Evropy, přiblížení tradic různých národopisných oblastí
zprostředkovává dětem a mladým divákům a posluchačům neopakovatelné zážitky. Nabízí se
také možnost proměnit tato setkání ve školu tance pro děti.
Pátek 20. června 2008, 10.00 hodin – Klub kultury Uh. Hradiště
Realizace:
KK Uh. Hradiště a Jakub Sabák
Moderátor:
Pavlína Velecká
Soubory:
Laprebi – Gruzie, Laografikos Omilos Polygyrou – Řecko,
Zemplín – Slovensko
Pátek 20. června 2008, 10.00 hodin – Zahrada Panského dvoru Uherský Brod
Realizace:
Radnice Uh. Brod a Libor Habarta
Moderátor:
Terezie Habartová
Hostitelský soubor:Holúbek, Uh. Brod (program: Holúbek - tanec Švec, Sicílie,
Holúbek - Odzemek, Maďarsko, Turecko)
Soubory:
Ankara Ahoy – Turecko, Herbessus – Sicílie,
Höcögõk a Tilinkó – Maďarsko
Pátek20. června 2008, 10.00 hodin - Ústav sociální péče Kunovice
Realizace:
Zdeňka Hašková
Moderátor:
Zdeňka Hašková
Soubor:
Klobúčánek – Valašské Klobouky
15
Profilové pořady
Profilové pořady zahraničních hostů
Každoročně se zahraniční hosté „Kunovského léta“ představují stovkám nadšených diváků
z celé České republiky a zahraničním lázeňským hostům v našich malebných lázních Luhačovice.
Ve spolupráci s Kulturním oddělením a Muzeem luhačovického Zálesí se v letošním roce naši
hosté zapojí do SLAVNOSTI K 90. VÝROČÍ OTEVŘENÍ MUZEA. Tato akce je realizována
s podporou Města Luhačovice, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a v Luhačovicích, Zlínského kraje i Občanského sdružení Kunovjan.
Pátek Realizace:
Moderátor:
Soubory:
20. června 2008, 10.00 – 16.30 hodin – Luhačovice
PhDr. Blanka Petráková, Petra Hrbáčová, Terezie Habartová
PhDr. Blanka Petráková a Terezie Habartová
Herbessus – Sicílie, Höcögõk a Tilinkó – Maďarsko
Malé Zálesí Luhačovice, Fěrtůšek Kelníky, Slovensko, Maďarsko,
Okrašlovací spolek Calma Luhačovice
10.00 - 18.00 14.30 16.00 16.30 Jarmark tradičních řemesel před Kulturním domem Elektra
Koncert festivalu Kunovské léto před Společenským domem na Kolonádě
Krojovaný a historický průvod z Lázeňského náměstí ke Kulturnímu domu Elektra
Komentovaná přehlídka krojů a secesních kostýmů před KD Elektra
16
Profilové pořady
Folklorní festival V zámku a podzámčí
Jsou tomu teprve dva roky, co se folklorní soubor Haná Přerov rozhodl realizovat svůj dlouholetý
nápad – vlastní folklorní festival. Místem konání se stal Přerov, průmyslové město, se kterým
hanáckou lidovou kulturu spojuje málokdo.
Cílem prvního ročníku bylo seznámit návštěvníky s lidovou kulturou různých národů, jejichž
příslušníci žijí na našem území. Proto dostal podtitul Sousedé. Přijely soubory z celé Moravy
a připomněly nám, že zde spolu s námi žijí rovněž Poláci, Slováci, Maďaři, Němci, Bulhaři,
Rusové, Arabové a moravští Chorvaté, stejně jako židé. Díky úspěchu akce a velkému ohlasu
mezi odbornou i laickou veřejností se pořadatelé rozhodli pro pokračování festivalu i v dalších
letech.
Druhý ročník proběhne od 20. do 22. června 2008 na Horním náměstí, dostal podtitul Svatba se
soubory Haná Přerov, Haná Velká Bystřice, Hanačka Litovel, Hanák Troubky, Cholinka Cholina,
Klas Kralice, Muzika Haná Olomouc, mužský sbor Rovina Olomouc a ženský sbor z Velké
Bystřice. Zahraniční soubory přijedou díky spolupráci organizátorů s pořadateli XV. mezinárodního
dětského folklorního festivalu Kunovské léto.
Sobota21. června 2008, 10.00 – 12.00 hodin – Horní náměstí – Přerov
Realizace:
Ing. Eva Zehnalová, Mgr. Lubor Maloň, Jakub Sabák
Moderátor:
Ing. Eva Zehnalová
Soubory:
Zemplín – Slovensko, Herbessus – Sicílie, Laprebi z Gruzie
17
Reprezentační setkání
Přijetí na radnici
Festival “Kunovské léto” podporuje a zaštiťuje město Kunovice, role spolupořadatele se ujalo
“uherskohradišťské souměstí” s městy Uherské Hradiště a Staré Město. Spoluúčast vyjadřují další
obce Zlínského kraje a mikroregiony. Patronátu se ujímá řada významných osobností regionu
a státu. Za festivalem léta stojí dlouhá řada sponzorů či partnerů, bez nichž by festival na svém
začátku neměl naději na život. Na podpoře festivalu se významně podílí Ministerstvo kultury
České republiky, Zlínský kraj, Folklorní sdružení České republiky, kulturní instituce - Slovácké
muzeum v Uh. Hradišti, Klub kultury v Uh. Hradišti.
Od prvního ročníku významně spolupracuje sdružení „Kunovjan“ s Nadací Děti-kultura-sport Uherské Hradiště. Festival se po léta obrací na své věrné přátele a podporovatele sponzory,
jejichž výčet je skromně uveden v závěru sborníčku. Nelze na tomto místě opomenout mediální
partnery jako jsou – MF DNES, Slovácký Deník, Dobrý den s kurýrem, Mediatel - Zlaté stránky,
Český rozhlas Brno, Rádio PROGLAS, Rádio Čas, TV MIC Uh. Hradiště, Dětská tisková agentura.
Akci podporují ACR Alfa, OSA - Ochranný svaz autorský. Jejich zástupci jsou hosty také
na radnicích jmenovaných měst.
Přijetí zástupců souborů u starostů hradišťského souměstí se stalo významným reprezentačním
setkáním nejen jich, ale i hostů z České republiky, ze zahraničí, osobností našeho kulturně
společenského života a zástupců médií. Představitelé měst přibližují Uherské Hradiště jako město,
které skýtá návštěvníkům festivalu nahlédnutí do dávné minulosti, poznání přítomnosti atraktivního
historického města, Staré Město nabízí pohled ke kořenům velkomoravským a Kunovice jako
mladé tradiční město s bohatou folklorní minulostí, zvykoslovím a výjimečným lidovým oděvem
nebo historií a muzeem letectví. Čtvrtek Realizace:
Starosta:
19. června 2008 – Uherské Hradiště – 15.00
Marie Jilíková
Ing. Libor Karásek Pátek
Realizace:
Starosta:
20. června 2008 – Staré Město – 11.30
Ing. Alena Pluhařová
Josef Bazala
Sobota
Realizace: Starosta:
21. června 2008 – Kunovice – 13.00
Ivana Lůčná
Ing. Jiří Vařecha
18
Propagační pořady
slavnostní průvod
Kdo rád zavítá na folklorní slavnosti a festivaly, těší se také na atmosféru slavnostního průvodu,
který je příležitostí k přehlídce svátečních krojů a kostýmů, jejichž barvami a tóny se rozzáří
a rozezní města Uherské Hradiště a Kunovice. Jako předskokani vystoupí zlínský folklórní
soubor Trnečka, který začal pracovat v září 2007 jako nástupce folklorní kroužku Vínek.
V současné době funguje pod záštitou Orel Jednota Zlín a sdružuje kolem 25 dětí ve věku
4 -14 let. Trnečka se zaměřuje na folklór převážně z oblasti Valašska. Děti se v souboru učí
zpěvu, tanci i hraní na tradiční hudební nástroje.
Čtvrtek
Trasa:
Realizace:
19. června 2008, 15.00 – 17.00, Uherské Hradiště
Bastion, Prostřední ul., Mariánské nám., Protzkarova ul., Masarykovo nám.
Tomáš Miklík, Libor Habarta
Taneční pozvánka:
Průvodní slovo:
16.00 – 17.30, Masarykovo nám.
Láďa Kocián (promotion manager), Radio Čas Zlín
Pořadí souborů:
Laprebi – Gruzie, Herbessus – Sicílie, Hradišťánek – Uh. Hradiště,
Zemplínik – Slovensko, Kunovjánek – Kunovice, Herbessus – Sicílie,
Klobučánek – Valašské Klobouky, Merínek – Kunovice, Dolinečka
– Staré Město, Laografikos Omilos Polygyrou – Řecko,
Malý Handrláček – Kunovice, Höcögõk a Tilinkó – Maďarsko,
Ankara Ahoy – Turecko
Neděle:
Trasa:
Realizace:
17. června 2008, 13.30 Kunovice
Radnice Kunovice, Letní areál Kunovice
Tomáš Miklík
Taneční pozvánka:
Moderátor:
Radnice a společný odchod do areálu na závěrečný galaprogram
Barbora Majíčková
Pořadí souborů:
Laprebi – Gruzie
Dolinečka – Staré Město
Herbessus – Sicílie Děcka z Kunovic a CM Pramének
Zemplínik – Slovensko
Kunovjánek – Kunovice
Klobučánek – Valašské Klobouky Merínek – Kunovice,
Polygyrou – Řecko
Malý Handrláček – Kunovice
Höcögõk a Tilinkó – Maďarsko
Holúbek – Uh. Brod
Ankara Ahoy – Turecko
19
Doprovodné programy
Sportovní zápolení
Po několik let se tanečníci, muzikanti i vedoucí souborů zapojují do poměřování sil, které není
pro folklorní soubory a festivaly obvyklé. Ke „Kunovskému létu“ neodmyslitelně patří i sportovní,
taneční, dovednostní, intelektuální i zábavné soutěžení na souši a v krytém bazénu. Soutěže se
odehrávají souběžně ve sportovní hale v Kunovicích a v krytém bazénu v Uherském Hradišti.
Výsledky soutěží se sčítají a jsou vyhlašovány po ukončení soutěžní části dne. Vítězové jsou
příjemně sladce odměněni.
Pátek Realizace:
Tým:
Moderátor:
20. června 2008, 15.00
Sportovní hala Kunovice
Ivana Šáchová
Veronika Šáchová, Vendulka Habartová, Jiřina Habartová,
Marie Řiháčková, Ivana Lůčná, Michaela Křiváková,
Pavlína Hubíková, Alena Bočková
Zdeňka Hašková
Pátek Realizace:
Inspice:
20. června 2008, 15.00
Krytý bazén Uherské Hradiště
Ladislav Botek a tým
Jakub Sabák, hostesky souborů
Vyhlášení výsledků soutěží: 20. června 2008, 19.00, Přírodní areál Kunovice
20
Na pomezí žánrů
Peter Nagy a jeho 25 let na scéně
OS Kunovjan
VýroĀí 25 let koncertování...
zazní výber
 tech

nejvetších
hitu

Pátek
2008
20.6.
20.00 hod.
SOKOLSKÉ HRIŠTE
KUNOVICE
PETER NAG
Y
Pátek 20. června 2008, 20.00 hodin, Přírodní areál Kunovice
(za nepříznivého počasí ve Sportovní hale)
Účinkují: Scarlet Rose
Peter Nagy s kapelou
Show diskotéka Radia Čas
(S K )
Festival Kunovské léto se snaží každoročně programovou skladbu obohatit vždy něčím zajímavým
a přilákat do přírodního areálu široký okruh návštěvníků.
V programech se vystřídaly vynikající osobnosti a soubory, např. Dan Nekonečný a Šum
Svistu s půvabnými exotickými tanečnicemi, kapela Šlapeto, bratislavské vysokoškolské
kolektivy - originální Koleno, struhující Gymnik, FLERET a Jarmila Šuláková, nový BROLN
s Lubošem a Dušanem Holých, Vlastou Grycovou, Růženou Kučerovou, Ludmilou Malhockou,
Františkem Černým, Martinem Hrbáčem, Magdou Múčkovou a dalšími, u všeho byl Český
rozhlas Brno. V roce 2007 to byla kapela Jam & Bazar s největšími hity 70. - 80. let 20. století
(ABBA, Boney M, Bee Gees, Suzi Quatro, Blondie, Donna Summer). Společně s Jam & Bazar byl
pořad věnován vynikající osobnosti světového formátu - Fredu Mercury v Queenmanii s Fredem
Mercury alias Petrem Pačůtem. Letos jsme se rozhodli pozvat k nám Petera Nagyho, se kterým
oslavíme 25 let jeho úspěšného koncertování. V Kunovicích zazní výběr těch nejlepších hitů.
Speciální
hosté:
SCARLET
ROSE
+
Show diskotéka
150 ,- KĀ
www.kunovskeleto.cz
v predprodeji:

V prípade

nepríznivého

poĀasí se koncert odehraje
ve sportovní hale v Kunovicích.
PěEDPRODEJ VSTUPENEK:
Uherské HradištČ - Record Music - 572 553 586, Uherský Brod - Galerie Panský dĤm - 572 634 802, Kunovice - Informaþní centrum - 572 549 999,
Hodonín - Orel Music - 518 353 022, Veselí nad Moravou - CD bazar - 518 322 668, Zlín - VideopĤjþovna u Velkého kina - 577 437 008,
Infoservis (podchod u Svitu) - 577 211 420, KromČĜíž - Informaþní centrum - 573 331 473.
Více informací a vstupenky na dobírku - tel.: 776 540 640
S KAPELOU
Rádia ÿAS
Vstupné
21
Tradiční řemesla
svatojánský jarmark lidových řemesel
K festivalu Kunovské léto patří Svatojánský lidový jarmark, realizovaný ve spolupráci s Městem
Uherské Hradiště na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti. Um a vlastní výrobu zde prezentují
tradiční řemeslníci, ale i začínající tvůrci. Když se obrátíme do minulosti, právě Uherské Hradiště
patřilo k místům, kam výrobci z venkova přinášeli své zboží k výměně a prodeji. Na Mariánském
náměstí v Uh. Hradišti lze sledovat práci více jak stovky prodejců, kteří reprezentují jednotlivé
regiony Moravy, Slezska a příhraniční oblasti Slovenska.
Svatojánský jarmark je od roku 2005 zvýrazněn další významnou iniciativou. V souladu s účinnější
péčí o tradiční lidovou kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003 a v návaznosti na tradice
místního regionu, rozhodlo Město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům
Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako výraz uznání jejich
práce. Ing. arch. Vladimír Bouček byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční
lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou osobností města.V roce 2005 byla cena předána
Františku Mikulcovi, hradišťskému krojovému krejčímu, v roce 2006 cenu získala Františka
Snopková, zaškolená v dílnách Ústředí lidové umělecké výroby a drobnou figurální tvorbou
z kukuřičného šustí. V roce 2007 byla cena udělena Haně Špalkové v oboru uměleckého
zpracování přírodních pletiv – košíkářství, která pracuje se zeleným vrbovým proutím, pedigem,
červeným proutím nebo šénem. O letošním laureátovi rozhodlo zastupitelstvo v Uh. Hradišti
v dubnu. Cena bude předána v pátek 20. 6. 2008 Antonínu Hájkovi z Uh. Hradiště, který se věnuje
práci se dřevem, jeho soustružení a intarziemi pomocí vylévání cínem. Jeho sortiment vychází z tradiční technologie a její zboží můžeme vidět na všech jarmarcích doma i v zahraničí.
Pátek
Realizace:
20. června 2008, 16.00 hodin, Obřadní síň radnice, Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště
Sobota
Realizace: Moderátor:
Soubory: 21. června 2008, 9.00 hodin, Morový sloup, Mariánské nám., Uh. Hradiště
Marta Polášková, Libor Habarta
Pavlína Velecká
Laprebi – Gruzie, Dolinečka – Staré Město, Herbessus – Sicílie, Zemplínik – Slovensko, Klobučánek – Valašské Klobouky, Laografikos Omilos Polygyrou – Řecko, Höcögõk a Tilinkó – Maďarsko, Holúbek – Uh. Brod, Ankara Ahoy – Turecko, Ptáčník – Slovensko
22
Soutěžní pořady
Verbuňk jako mistrovské dílo
– Národní přehlídka dětských verbířů 2008
V roce 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO Koichiro Matsuura slovácký verbuňk
za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Slovácký verbuňk se tak stal
první oceněnou nemateriální památkou naší země a zařadil se mezi devadesát prohlášených
fenoménů z celého světa. Tanec byl oceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň a byl označen
za výraz kulturní identity celé oblasti Slovácka. Název tance je odvozen z německého slova
Werbung (tj. najímání, ucházení se) a z praxe náboru do vojenské služby, prováděného u nás
do roku 1781 za účasti profesionálních vojenských tanečníků, jejichž projev byl asi jedním
z impulsů ke vzniku tohoto tance. K předchůdcům verbuňku patří tzv. mládenecké tance, ale
i jiné pohybové formy, z nichž se postupně vyvinul. Patří k nim tance do skoku, soutěživé tance
o to, kdo nejvýše vyskočí, individuální projev mužů v točivých tancích, dále – a asi především
– přizdobovaná (cifrovaná) chůze mužů v průvodech a při obřadních obchůzkách a snad další
tance se soutěživými prvky. Dalším impulsem bylo zřejmě též rozšíření písní novo-uherského
stylu. Ve druhé polovině 19. století se verbuňk začal formoval jako samostatný tanec a v průběhu
20. století se vyvinul do šesti regionálních typů. Podle stavu současného bádání lze hovořit
o šesti typech slováckého verbuňku:
subregion strážnického Dolňácka (kolem Strážnice), subregion kyjovského Dolňácka (okolí
Kyjova), podoblast hanácko-slováckého pomezí (okolí Hustopeče a Ždánic), subregion
Horňácko (kolem Velké nad Veličkou), subregion hradišťského Dolňácka (okolí Uherského
Hradiště a Uherského Brodu) a podoblast Podluží (okolí Břeclavi).
A jaký je charakter tance? Slovácký verbuňk patří mezi mužské tance skočného charakteru.
Je tancem improvizovaným a má zvláštní ráz. Přestože se tančí kolektivně, každý z interpretů
tančí sám za sebe, jeho projev respektuje výraz vlastní regionální nebo lokální příslušnosti,
včetně vlastního přínosu do svého tanečního umění a povahy. Verbuňk je provázen určitým
okruhem písní, mezi nimiž od druhé poloviny 19. století převládají tzv. písně novo-uherské.
Slovácký verbuňk má obvykle tři části: předzpěv, při němž je pohyb tanečníka, pokud nestojí
společně s ostatními ve vázaném půlkruhu, velmi individuální, taneční část pomalou a taneční
část rychlou, která je volnou pohybovou kompozicí s osobitou atmosférou. Verbuňk je v České
republice rozšířen pouze na Slovácku, kde se pro něj užívají nebo užívaly i jiné názvy – cifra,
cifrování, cifruňk, čardáš, čardášování, verbování, skákání, grepčení (grebčení).
V měsíci květnu probíhala na Slovácku regionální kola malých verbířů. Soutěžní přehlídky se
zúčastnilo na osmdesát mladých tanečníků, z nich ti nejlepší se představí na národní přehlídce
dětských verbířů.
Na zasedání sboru lektorů v březnu 2007 v NÚLK ve Strážnici bylo doporučeno, aby se
vrcholnou národní přehlídkou stalo setkání verbířů v rámci Mezinárodního dětského festivalu
Kunovské léto. Zde se pořadatelé věnovali celých 14 let regionální přehlídce dětského
verbuňku. Každoročně se představuje 20-30 malých verbířů od předškolního věku do
15 let. Soutěž během let nabývala na významu. Proto se lektoři a znalci dohodli, že od roku
2007 budou probíhat místní postupová kola dětských verbířů v jednotlivých podregionech
Slovácka (včetně souborů a sólistů mimo region, kteří se věnují oblasti Slovácka v jiných místech)
a v Kunovicích se setkají nejlepší verbíři v národním finále. Tak se pojďme podívat na cifry
chlapců, kteří se snaží vyrovnat se svým vzorům – vyhlášeným verbířům daných regionů.
Jak se jim od nejútlejšího věku daří respektovat správný regionální taneční typ, jak je jejich
tanec vystavěn a jak graduje, se právě dnes opět po roce přesvědčíme. Za čtrnáct let se
soutěže zúčastnily téměř tři stovky malých verbířů od tří do patnácti let z celého Slovácka.
Vyznamenáním pro ty nejlepší představuje vystoupení v soutěži verbířů na Mezinárodním
folklorním festivalu ve Strážnici příští týden.
23
Soutěžní pořady
Verbuňk jako mistrovské dílo
– Národní přehlídka dětských verbířů 2008
Nejmladší kategorie – do devíti let
Štěpán Konečný, Čejkovice – Čejkovice (U Dunaja šaty prala, G dur)
Jakub Rigby, Čejkovice (A ten Brně vprostřed rynku, C dur)
Vojtěch Němec, Archlebov (Na tu svatú, katerinskú nedělu, e moll)
Daniel Patera, Želetice (Gde se mně ten grajcár, D dur)
Benjamin Stagl, Bulhary (Ked sem išel z rána, G dur)
Matěj Kořínek, Lanžhot (Kam sa mně ten grajcar děl, F dur)
Lukáš Balajka, Modrá - Dolinečka (Chovejte matičko, C dur)
Štěpán Kapsa, Uherský Brod - Holúbek (Janoškova stará máti plakala, D dur)
(Náhradník: Marek Seďa - Nenkovice, Filip Ždánský – mimo ČR)
Střední kategorie – od desíti do dvanácti let
Radek Jeřábek, Čejkovice (Grumvířská dědina, C dur)
Zdeněk Kos, Šakvice (U Dunaja šaty prala, G dur)
Tomáš Ptáčník, Stará Břeclav (Išla psota přes hory, C dur)
Jan Král, Lanžhot (V Komárnově muzikanti hráli, B dur)
Martin Vašulka, Kyjov (Tá Kyjovská brána, e moll)
Michal Varmuža, Svatobořice - Mistřín Patrik Matušina, Uh.Hradiště - Hradišťánek (Na hradišťských lukách)
Michal Buchtík, Buchlovice - Děcka z Buchlovic (Hromy bijú a déšť prší)
Matěj Kořínek, Lanžhot (Kam sa mně ten grajcar děl, F dur)
(Tomáš Buchlovský – mimo ČR, Daniel Kraus – mimo ČR, náhradník: Robin Čechal - Svatobořice-Mistřín-Podkověnka, náhradník: Dominik Seďa - Nenkovice)
Nejstarší kategorie – od třinácti do patnácti let
Jaroslav Polomini, Šakvice (Grumvířská dědina, F dur)
Pavel Smejkal, Archlebov (Oj dyž sem já šel, D dur)
Martin Čapka, Hrušky (Jak ten ptáček pěkně zpívá, C dur)
Vít Loveček, Velké Pavlovice (Už dozrála kukurička, C dur) David Vašulka, Kyjov (Stojí javor v širém poli, d moll)
Martin Pelikán, Bukovany (V tem Kyjově, C dur)
Lukáš Činč, Zlín (Husári, husári, f moll)
(Náhradník: David Martinec - Čejkovice)
Sobota
Produkce: Doprovází:
Moderátor: 24
21. června 2008, 10.00 hodin, Červinkova zeď, Zelný trh,
Uh. Hradiště
Iva Šáchová, Vendulka Habartová
Cimbálová muzika Mladí Burčáci s primášem Zdenkěm Staškem
Martin Rezek
Soutěžní pořady
Odborná porota:
Miloslav Plachý, Kunovice – folklorista, zpěvák, muzikant a tanečník Hradišťanu „Staňkovské
éry“, dlouholetý umělecký vedoucí souboru Kunovjan v letech 1969-91, choreograf
Jaroslav Švach, Břeclav – verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Břeclavanu, bývalý vedoucí
Břeclavánku, organizátor folklorních aktivit na Podluží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
z regionu Podluží při NÚLK ve Strážnici
Erik Feldvabel, Staré Město – zpěvák a tanečník souboru Dolina, verbíř, několikanásobný
vítěz soutěží ve verbuňku na MFF Strážnice, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu
hradišťské a brodské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici
Tomáš Machalínek, Kyjov – folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru
v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické “Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku”
Josef Bazala, Staré Město – zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina
a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska
a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské a brodské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické “Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku”.
Michal Závodný, Archlebov – verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
z regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
Jaroslav Schottl, Uherské Hradiště – muzikant, hudební upravovatel, autor pořadů, umělecký
vedoucí CM Kunovjan
25
Soutěžní přehlídka choreografií
Před naším, za naším
Kdo se věnuje práci s dětmi, a ve folklorních souborech pak zvláště, nezbytně musí téměř
denně pátrat ve sbírkách a sbornících, kronikách a zápiscích, mezi pamětníky, kteří často barvitě
vyprávějí o obyčejném a neobyčejném životě v minulosti. I když se nám zdá, že už se v dnešní
době pro scénu nedá nic nového vymyslet a vytvořit, při hledání materiálu obvykle znovu
a znovu narazíme na novou písničku, nový zápis tance, utkví nám v paměti zlomek vyprávění
stařenky či strýčka, jenž nás inspiruje k vytvoření nové choreografie. Jejich povídání o tom, jak
to vypadalo před naším, kde stávala lavečka pod starou hruškou nebo oškorušou, za naším,
na dvoře, pod návratím, ve chlévku, v humně nebo ve stodole. A co pak nabízely louky a pole.
Všude tam – před naším i za naším se ocitneme se soubory z našeho okolí i ze zahraničí.
I jejich předkové prožívali před našim a za našim spoustu pěkných chvil, které předávají dětem
k pochopení a zaznamenání jejich vzpomínek tanečním a hudebním vyjádřením. A aby nám
na cestě před naše a za naše nebylo smutno, přišly na pomoc postavičky z nám všem dobře
známé pohádky.
Přehlídka choreografií „Před naším za naším….“
Kunovjánek
Holúbek
Maďarsko
Merínek
Klobučánek
Dolinečka
Vtáčnik
Itálie Hradišťánek II Gruzie Seminář Hradišťánku:
Handrláček
Děcka z Kunovic Zemplínik
Řecko Turecko
26
Mám já koňa – o jízdě králů
Metlový
Tance z Mátyusföld a Szatmári
Gdyž sem šla na trávu
Široký potok
U potoka
Čarovanie na Ondreja
Tarantella Gruttisa, San Caló, ballo sagra
Pasáčci a ovečky
Gruzinské rytmy, SADARBAZO“ a „MTIULURI“ - tanec se tančíval
hluboko v horách při slavnostních událostech
Zbojné
Do hory ňa poslali
Chystání na svaťbu
Pred veše¾om u Myslave, jak vypadá na východním Slovensku
chystání dětí na svatbu.
Traditional dances from Greek Macedonia region and famous Greek
syrtaki (Zorbas)
Ciftetelli - břišní tanec - Palácový tanec
Soutěžní přehlídka choreografií
Sobota
Autor, režie:
Inspice:
Průvodce pořadem:
Doprovází:
21. června 2008, 15.30 – Přírodní areál Kunovice
Romana Habartová
Marta Polášková, Jiřina Habartová, Marie Řiháčková,
Vendulka Habartová, Veronika Šáchová
Ivánek - Jan Rathúský, Marfuška - Barbora Majíčková,
Nastěnka - Terezie Habartová, Matka - Kateřina Hašková,
Dědeček Hříbeček - Marie Svačinová, Mrazík - David Janík,
Ježibaba – Zdenek Habarta
muziky zúčastněných souborů
27
Zábavní pořady
Večerní muzicírování
Oblíbenou aktivitou festivalu v době, kdy už jsou téměř všechny povinnosti za námi, kromě
slavnostní neděle, jsou večerní doprovodné programy pro děti a mládež, rodiče i seniory.
Všichni bez rozdílu věku si mohou v nabídce vybrat. Jsou připraveny hry virtuálního, intelektuálního, dovednostního a zábavného charakteru, soutěže, kde si mohou účastníci ověřit hbitost,
zručnost, postřeh či smysl pro humor. Úspěch a zájem zaznamenala výtvarná a rukodělná dílna,
připravovaná ve spolupráci s domem dětí ze Strážnice, letos zarámovaná příznačně titulem
Písnička je svět. V průběhu večera a začínající noci se představí další kolektivy moderního tance
s taneční skupinou FAJN, která vznikla v roce 2003 jako zájmový taneční kurz při pobočce
ZUŠ v Kunovicích. Věnuje se moderním tanečním stylům jako hip-hop a street dance, právě
v těchto kategoriích se prezentovala na tanečních soutěžích v Brně a ve Zlíně. V současné
době tancuje ve skupině dvacet děvčat od 7 do 15 let. Vedoucími jsou Barbora a Alžběta
Majíčkovy. Skupina Aerobik klubu Stonožka pod vedením Bohdany Poláchové se představí
s choreografií Dračice. Jsou vítězkami okresních, krajských i celorepublikových soutěží ve
skupinových choreografiích v aerobiku a pódiových skladbách. Při soumraku se představí
i orientální taneční skupina Šaryhan, která pracuje pod vedením Blanky Simanové. Schází se tři
roky. Účastní se soutěží, reprezentovaly v Sazce Aréně v Praze a dnes vystoupí s havajským
tancem Ahoha, v rytmu srdce.
Sobota
Realizace:
Tým:
Spolupráce:
Tančí:
Hrají:
Zábava:
28
21. června 2008, 18.00 – 2.00 hodin, přírodní areál Kunovice
Ivana Šáchová, Libor Habarta
Veronika Šáchová, Alena Bočková, žáci ZŠ Červená Cesta, Kunovice
DDM Strážnice
moderní tanec Rokaso
moderní tanec FAJN Kunovice
Aerobik klub, Stonožka, ASPV, TJ Ostrožská Nová Ves
Šaryhan z Kunovic
CM Kunovjan, Prácheňáček Strakonice, Maďarsko, Slovensko
Kántry kapela Kanonýři
Disco Johaník
Vzlet balónu, Ohňostroj, Tvůrčí dílna, Sportovní soutěže
Duchovní setkání
mše svatá a koncert duchovní písně
…Když duše neví, co to znamená milovat Boha, zaplavuje ji často změť hlasů nejrůznějšího
původu. Ty hlasy sice nevydávají žádné zvuky, ale jsou silné. Jsou to hlasy srdce, rozumu,
výčitek svědomí, hlasy smutku, vášní, beznaděje… a my jdeme jak slepí za tím či oním hlasem
a svůj den naplňujeme činy, které jsou těmito hlasy motivovány nebo ovlivňovány. Často se
však zvedne jiný hlas, který je silnější než ty ostatní. Je to spíše světlo, které probleskuje ve
zmatené duši. Je to téměř nepostřehnutelná myšlenka, která se duši nabízí. Je však mnohem
křehčí než ostatní. Je to snad hlas Boží?
…a tak ten hlas přišel před rokem k nám…zvonění, které oznámilo, že k nám jeden z nás shlíží
už shora….
Neděle 22. června 2008, 7.30 - 8.15, 8.30 – 9.10, chrám Páně v Kunovicích
Mši za festivalové děti a naši Lidku Habartovou slouží P. Jaroslav Polách
Autor pořadu:
Romana Habartová
Recitace:
Romana Habartová, David Janík
Duchovní poezie:
Antonín Reček
Účinkují:
Prácheňáček–Strakonice, Terezie Habartová – Děcka z Kunovic,
Turanček – Stará Turá, Laprebi – Gruzie, Herbessus – Sicílie,
Laografikos Omilos Polygyrou – Řecko, Höcögõk a Tilinkó–
Maďarsko, Zemplínik – Slovensko, Holúbek – Uh. Brod
29
Duchovní setkání
Vzpomínka na jednu z nás
Pohledná, životaplná blondýnka v nejlepších
letech. Tak na mne působila Ludmila Habartová.
Poznala jsem ji jako jednu z oddaných,
nenáročných a přece tak nepostradatelných
a nesmírně výkonných organizátorek Kunovského
léta. Když se mi dostalo cti, abych se účastnila
mezinárodní soutěže dětských verbířů jako členka
poroty, byla to právě Liduška, která se starala
o hladký průběh tohoto klání mladých tanečních
talentů. S grácií jí vlastní nenápadně posílala
na scénu chlapce verbíře. Její péče o porotu
svědčila o dokonalé připravenosti a odpovědnosti
za celý průběh verbířské soutěže. V jasně
červených šatech působila na mne jako maják,
k němuž vzhlíželi nejen soutěžící, ale také členové
poroty kdykoliv něco potřebovali , a nebylo toho
málo. Lidka se usmála a to „cokoliv“ obstarala.
S potěšením jsem ji sledovala i při dalších dějích
Kunovského léta toho slunného odpoledne. Stěží jsem pochopila krutou skutečnost, že to
byla právě tato milá, půvabná bytost, která před mým zrakem zahynula v troskách vozu
sraženého vlakem. Po působivém ranním programu duchovní písně v kunovském kostele jsem
stála na zastávce vlaku, prodchnutá hudbou a verši tohoto jedinečného pořadu. Byla jsem
zcela sama, a tak jsem mohla v klidu nechat ve své
mysli doznít slova úvah o Boží i lidské lásce, o víře
a naději. Horečné pískání vlaku, hlučný rachot
prudce zastavované lokomotivy, černá pomačkaná
hmota ničemu nepodobná před vlakem mne
naplnila hrůzou. Pochopila jsem hroznou skutečnost,
že se stalo neštěstí. Můj strašný zážitek byl znásoben
zoufalstvím členek organizačního tým, s nimiž jsem
se bezprostředně setkala a které mne seznámily
se skutečností, že obětí katastrofy se stala právě
Liduška Habartová.
Je to v letošních krásných červnových dnech
právě rok od ztráty tak nenahraditelné, jako
byl odchod Lidky Habartové z tohoto světa do
nebeských výšin.
Věříme tomu, že Bůh si vybral Lidušku, aby
přinesla kunovské písně a tance k Jeho trůnu
a potěšila Ho, tak jak uměla rozdávat radost svým
četným dětským svěřencům. (Dr. Věra Kovářů)
30
Přehlídkové pořady
Přehlídka muzik a jejich sólistů - Kudy, kudy cestička
Po celou dobu existence festivalu jsou v programové nabídce zařazeny přehlídky a soutěže
v choreografiích, ve verbuňku, a s napětím čekají sólisté na vyhlášení výsledků zpěvácké
soutěže, která byla každoročně obsazována vynikajícími talenty našeho regionu. Po třináct
let se v roli odborných porotců představily vynikající osobnosti, působící jako sóloví zpěváci,
muzikanti, primáši, umělečtí vedoucí, enomuzikologové, hudební redaktoři apod. Vzpomeňme
Jana Rokytu, Jana Maděriče, Vítězslava Macha, Magdalenu Múčkovou, Danu Janíkovou, Kamilu
Machovou, Helenu Bízovou, Luboše Holého, Martina Hrbáče, Jaroslava Schottla, Jaroslava
Zatloukala, Pavla Štulíra, Věru Haluzovou, Danuši Adamcovou a také Jindřicha Hovorku
a Růženku Kučerovou z BROLNU. Někteří už k nám nepřijedou. Ale my jsme našli opět po
roce cestičku k nim a také k nám. Budeme zpívat o cestování tam, kam se s písničkami můžeme
podívat. Zaposlouchejme se do písniček, které si děti prozpěvují, které běžně slýcháme hrát,
aniž bychom si tento tématický rozměr uvědomovali.
Kolik se v písních vyskytuje pojmenování – míst, odkud a kam můžeme jít, kam vede ta
či ona cesta. A tak se ocitneme Za Moravú, u Trenčína, pojedeme nad Koryčany, podíváme
se na Kyjovské pole, jednou cestou přijedeme od Plzně, druhou na Dolany a projdeme se
i cestičkou ouzkou. Podíváme se i na náš dvorek, i na cestičku přes hory šlapanou. Projdeme
si regiony křížem krážem a přesvědčí nás o tom muzikanti, zpěváci a tanečníci ze Strakonicka,
z Dolňácka – z Kyjovska, Ostrožska, Hradišťska. Je možné, že nás ve svém putování na
konkrétní místa zavedou od Staré Turé až na Zemplín, ale i daleko za hranice našeho kraje –
do Maďarska, Řecka, Gruzie či na Sicílii.
Neděle 22. června 2008, 10.00, Zahrada Moravy Staré Město
Produkce:
Ivana Šáchová
Autor:
Romana Habartová
Realizace:
Veronika Šáchová, Vendulka Habartová, Jiřina Habartová
Moderují:
Aneta Poláchová, Martin Pěcha a Terezie Habartová
Účinkují muziky a jejich sólisté:
Dudácká muzika Prácheňáček, Strakonice, ved. Patrik Ředina
CM ZUŠ Uh. Hradiště, ved. Pavel Štulír
Turanček–Stará Turá
CM Kyjovánek, Kyjov, ved. Hana Vašulková
CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh, ved. František Říha
Höcögõk a Tilinkó–Maďarsko
CM Lintava, Kunovice, ved. František Ilík
Laprebi–Gruzie
Herbessus–Sicílie
Laografikos Omilos
Polygyrou–Řecko
Zemplínik– Slovensko
31
Přehlídkové pořady
Za našima humnama
Často si dospělí a hlavně děti kladou otázku, kde jsme doma. Domov dříve představoval to
nejdůležitější pro každého. V rychlém plynutí času a žití plném povinností, práce, shonu, se
snad už ani nezamýšlíme, co pro nás znamená domov… Na tuto otázku nám však už děti ve
školce odpoví: Čáp má domov tam, kde má své hnízdo a kde hřeje svá čápátka a my máme
domov u maminky. Symbolicky před školkou stojí velká plastika, dílo Aloise Machaje, které
vytvořil před léty v rámci řezbářského sympozia v Kunovicích. A opodál, nad zahradou rodiny
Poláškovy, rovněž aktivní ve festivalových povinnostech, se ve výšce tyčí skutečné hnízdo
s čapí rodinou. O festivalu se čápi rádi zalétávají nad přírodní areál podívat, co se to tu vlastně
děje ...Snad skutečné poselství festivalu a výzva pro některé z přítomných, aby nezamomínali
na své rodiny a teplo domova. Jak symbolické.
I naše děti, kterým dnes patří scéna, mají svá hnízdečka ve své rodině, ve své obci, ve své
zemi, tam, odkud pocházejí, někde za našima humnama, kam se po týdenním pobytu u nás budou opět vracet.
Neděle 22. června 2008 Realizace:
Inspice:
Moderují:
15.00-17.00Přírodní areál Kunovice
Romana Habartová
Iva Šáchová, Marta Polášková, Jiřina Habartová
a hostesky
Pavlínka Hubíková a Pavlínka Velecká
Pořadí souborů:
Kunovjánek – Kunovice, Laprebi – Gruzie, Dolinečka – Staré Město, Herbessus – Sicílie, Klobučánek – Valašské Klobouky, Laografikos Omilos Polygyrou – Řecko, Merínek – Kunovice, Malý Handrláček – Kunovice, Holúbek – Uh. Brod, Höcögõk a Tilinkó – Maďarsko,
Děcka z Kunovic a CM Pramének, Zemplínik – Slovensko, Ankara Ahoy – Turecko.
32
Slavnostní rozloučení
slavnostní ukončení festivalu
Patnáct let se v srdci Evropy, Slovácka a uprostřed uherskohradišťského souměstí
setkávají děti různých národností, nejen z Evropy. Možná o reprezentaci v zahraničí příliš
nepřemýšlejí, ale jejich nadšení a odpovědi, proč jsou tu, jsou výmluvné. …Přijeli jsme vám
ukázat naše tradice, přišli jsme se pochlubit, co umíme my, přišli jsme vám udělat radost našimi
písničkami, hudbou a tanci… a také, přijeli jsme se podívat, jak se žije u vás, jak se mluví česky,
jakou podobu mají vaše tradice a co je pro vás typické… a čím se od sebe odlišujeme…
K těmto dětským postřehům není třeba nic dodávat. O to šlo při zrodu festivalu také nám.
Přivést do srdce stařičkého kontinentu mládí z celého světa, umožnit jim už v mladém věku
přirozeně vnímat osobitnost tradiční kultury své země se všemi jejími projevy, uvědomovat si
svůj původ, kořeny, mít možnost srovnání a hledání kulturních souvislostí a obohacovat svůj
život novým poznáním.
V souvislosti se vstupem dalších zemí i naší republiky do společenství evropských národů
se stále častěji hovoří o národní identitě a její možné ztrátě. Myslím, že děti, které se právě na
našem festivalu setkávají (a nejen tady) by mohly opět odpovídat za dospělé.
Od dětství se setkávají s odkazem předků díky rodinnému zázemí, tradičnímu prostředí,
v některých zemích díky školám specializovaným na lidové umění, ale i díky poučeným
souborovým vedoucím umocňují vztah k prostředí, kde žijí - kde mají svůj domov, na který
jsou patřičně hrdí.
Za patnáct let se u nás vystřídalo přesně 230 dětských folklorních souborů a dalších
190 kolektivů, které se podílely na doprovodných pořadech. Každým rokem to bylo
kolem 500 - 700 účinkujících. Není špatným zhodnocením přivést do našeho regionu za
uplynulé období kolem 11 000 malých i dospělých účinkujících, kteří ve svých krajích o nás
– o naší zemi, o naší kultuře, tradicích, přírodě a našich dětech či lidech mluví, rádi
se k nám vracejí nebo doporučují dalším, aby se mohli i oni obohatit o nové zážitky
a poznatky z našeho po všech stránkách zajímavého regionu. A každým rokem se nejen ze zemí,
které se na tomto festivalu už účastnily, hlásí další. To je velké zhodnocení této aktivity.
Za uplynulá léta se u nás vystřídaly soubory z Čech, Slovácka a Kopanic, Valašska, Lašska,
Slezska, Slovenska, Polska, Litvy, Lotyšska, Ruska, Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Itálie,
Makedonie, Srbska, Bulharska, Řecka, Arménie, Gruzie, Turecka, Mexika, Konga a Taiwanu.
Děti rozličných národností si rozumějí, aniž by dostatečně znali protější jazyk, navazují přátelské vztahy, které jsou upevňovány nejen formou dopisování, ale i dalšími aktivitami, jež
provázejí jednotlivé folklorní soubory a často také rodiny.
Těší nás, že nové poznání a trvalá přátelství nacházíte právě u nás.
Zveme Vás už nyní na další setkání, které se uskuteční ve dnech 15. - 21. června 2009.
Jsme na cestě k dvacítce!
Romana Habartová
33
O souborech
LAOGRAFIKOS OMILOS POLIGIROU – CHALKIDIKI, ŘECKO
Laografikos Omilos Poligirou (Národopisný soubor Poligirou) byl založen v Poligiros, hlavním
městě Chalkidiki, reprezentuje národopis řecké Makedonie. Soubor tvoří dvě složky – folklorní
hudebně-taneční skupina a národopisný, tedy etnografický tým. Hudebně taneční skupinu tvoří
250 tanečníků rozdělených na dětskou, dospívající skupinu, začátečníky – seminář a dospělý
soubor. Vystupují s tradičními tanci několika oblastí Řecka (Macedonia, Thrace, Epirus, Thessalia)
stejně jako se známými tanci Syrtaki, Zorbas, Hasapikos. Soubor má vlastní tradiční orchestr
a sbor, u nás se představí s tradičními nástroji, kterými jsou klarinet, trobeta, a bubny - dauli
(drums). Cílem národopisného týmu je zkoumat tradice a publikovat o řecké kultuře v tisku.
Soubor vystupuje na různých místech Řecka i v zahraničí. V roce 2001 se soubor účastnil mezinárodního festivalu Agria Festival v Eger (Maďarsko), v roce 2002 festivalu Heppenheim (CIOFF),
v roce 2003 jsme navštívili Pau ve Francii a minulý rok festivalu v Seeboden v Rakousku.
Sobota: Traditional dances from Greek Macedonia region and famous Greek syrtaki (Zorbas) –
po oba dny soubor přiblíží tradiční tance regionu řecké Makedonie a famózní řecký
kolový tanec – sirtaki.
Neděle: Tradiční tance regionu řecké Makedonie a famózní řecký kolový tanec – sirtaki.
Prezident souboru:
Efi Keliafanoy
Umělecký vedoucí souboru: Arambatzakis Dimitris
Umělecký vedoucí muziky: Digas Nikolaos
34
O souborech
HERBESSUS - COVES, SICÍLIE, ITÁLIE
Folklorní asociace Herbessus vznikla v roce 2002 v Coves (Sicílie) na základě desetileté
zkušenosti mladých lidí, které spojuje zájem o tradice a folklor. Asociace spolupracuje se dvěma
choreografy, s Bellomo Fabio a Maida Giovanna, kteří učí tanečníky tancovat a tvoří choreografie
souboru. V současnosti má soubor 75 tanečníků rozdělených do tří skupin. Tanečníci ve věku
13-18 let jsou pravým duchem souboru, tvoří asi dvanáct párů a reprezentují na všech akcích,
které asociace pořádá v několika lokalitách Itálie. Pak jsou to děti ve věku 10-12 let a děti ve
věku 6-11 let. Asociace byla založena za účelem rozvíjet a propagovat tradice sicilského folkloru,
podporovat vyhledávání a studium obyčejů, zvyků a tradic Sicilanů se specifickým odkazem na
zhodnocování a uchovávání kulturního dědictví země. Myšlenky, realizace, produkce a šíření
uměleckého partnerství mezi lidmi různých národností; pořádání akcí pro děti z celého světa.
Tyto aktivity jsou realizovány s velkým nadšením, s důrazem na kvalitu a udržení kulturních
a folklorních tradic. Muzikantská složka se skládá ze sedmi nástrojů, jejich hudební kvality
umožňují pořádat akce na vysoké umělecké a hudební úrovni. Soubor reprezentoval v roce
2003 v Polsku, v roce 2005 ve španělské Barceloně.
Sobota: Tarantella Gruttisa, San Caló, ballo sagra – zmíněné tance poukazují na jejich původní
duchovní význam a jsou prováděny k poctě a ochraně, Saint Calo symbolizuje
záchranu církevního města Agrigento.
Neděle: Polka, chiodo, manzurca d’amuri – Tanec Polka - klasický, dobře známý tanec, avšak
okořeněn sicilským temperamentem. Chiodo je jeden z nejstarších sicilských tanců,
který pochází z Neapole a tančí se pouze na špičkách chodidel. Jeho charakteristickou
figuru tance dobře znají především mladí lidé, kteří jej považují za symbol navázání
lásky a přátelství.
Umělecký vedoucí souboru: Fabio Bellomo
Vedoucí muziky:
Calogero Pace
35
O souborech
LAPREBI – TBILISI, GRUZIE
LAPREBI je taneční soubor děvčat, který navazuje na tradici souboru ERISIONI v Tbilisi
a reprezentuje svou zemi s tanci založenými na tradicích dvanácti regionů Gruzie. Duch
a genialita Gruzínek je v jejich původu. Příroda je obdařila nejen štědrostí a krásou, ale
také nesmírným talentem. Historie souboru začala roce 2002 a v jejím průběhu se vedoucí
souboru snažili vychovat z dívek pravé gruzínské ženy. V roce 2005 vystoupil soubor poprvé
v zahraničí, v Turecku. Zde si vychutnal obrovský úspěch, koncertoval ve Velkém koncertním
sále filharmonické společnosti. Způsob jejich tanečního vystoupení a profesionalita bez ohledu
na věk si získaly sympatie odborníků i veřejnosti. Soubor také vystupoval v několika televizních
pořadech. V létě 2006 se soubor zúčastnil festivalu „Primorsko – 2006“ v Bulharsku a stal se
jeho laureátem. V rámci tohoto festivalu se uskutečnila „Miss Primorsko - 2006“ ve věkových
skupinách do 12 let a nad 12 let, přičemž hlavní cenu a titul získaly v konkurenci 14 zemí
sólistky souboru Laprebi Nino Totiauri a Ana Berishvili. V roce 2007 soubor vystupoval v opeře
v Tbilisi. Odborníci zhodnotili, že se soubor neustále zdokonaluje své profesionální dovednosti
a styl tance. Soubor zatančí tradiční gruzínské tance.
Sobota: Gruzínské melodie “SADARBAZO a MTIULURI”. Gruzinské melodie hrají chlapci na
gruzinské bubny (Doli) tři chlapci, navazuje „Sadarbazo“- starověký tanec, na který
tancovali v dávných dobách gruzinští králové a královny a „Mtiuluri“ - tento tanec se
tančíval hluboko v horách při slavnostních událostech.
Neděle: Gruzinské tance “Zemi Mtashi” a “Ajaruli”- s hrou chlapců na tradiční gruzinské
bubny (Doli) navazuje „Zemi Mtashi“ (Festival v horách) - jedná se o tanec dívčích
zlomených srdcí a „Ajaruli“ - tanec pocházející z gruzinského regionu Ajara.
Umělecký vedoucí souboru:Demur Surmava
Vedoucí taneční skupiny: Eka Tchkuaseli
Ivne Chkhaidze
Vedoucí muziky:
Ivne Chkhaidze
36
O souborech
AHOY FOLK DANCE GROUP – ANKARA, TURECKO
Folklorní soubor Ahoy tvoří třicet tanečníků se dvěma muzikanty, vystupuje s šesti
tradičními tanci Turecka a účastní se pravidelně festivalů v Turecku. Prezentuje své umění
v televizních pořadech v Turecku i v zahraničí. K nejoblíbenějším patří Tanec Černého moře
ze severovýchodního pobřeží Černého moře, kde jsou typickým nástrojem malé třístranné
housle - tzv. KEMENCE. Svižné a hbité figury tance se podobají pohybům známých malých
ančoviček (Hamsi) uprostřed rozbouřených vln Černého moře. Tento tanec tančí chlapci
a dívky hlavně na čajových plantážích na východě černomořského regionu.
Soubor se představí i tanci z regionu Anatolia. Tento tanec hýří barvami, tvrdými, rychlými
figurami a pochází z východní části Turecka, známé pro vysoké majestátní hory, hluboké kaňony
a velké řeky a opravdu nevlídné klima. Vysoké tempo tance odráží charakter regionu. Postavy
společně tleskají rukama, aby znázornili očištění (zbavení) lidí od špatného ducha (ďábla)
a posvěcení tanečníků. Mystický tanec „Vířiví derviši“ je okultním tanec s dominantním motivem
lidskosti a tolerance mystického Sufi filosofa Celaleddin-I-Rumi. Jeho heslem je: Ať jsi cokoliv
a kdokoliv, přijď znovu. Ať zbožný nebo pohan, přijď znovu. V tomto obřadu lidé plní své
povinnosti vůči Bohu a projevují mu vděk tím prostřednictvím svatého derviše, na kterého se
obrací, protože je považován za „světlo“. Tanec má čtyři části, každá část a každý oděv nošený
dervišem má svůj význam. Atraktivním tancem je Bubnová show. Působivá show reprezentuje
tureckou rytmickou hudbu oblasti Anatolia a skládá se z krátkých, živých rytmických vystoupení
tureckých bubnů. Soubor se rozloučí Ciftetelli - břišním tancem (Palácovým tancem). Ciftetelli
je jeden z nejběžnějších a nejtradičnějších tanců tančený pouze ženami v průběhu oslav
a svatebních obřadů téměř ve všech regionech Turecka. Po celém světě je tanec popisován jako
harmonie hudby a těla. Ciftetelli přidává do tohoto popisu i „ducha“. Tanec reflektuje nadšení
tureckých lidí. Hudba má velmi specifický prvek (impuls), který můžeme naleznout v mnoha
hudebních projevech Středovýchodu. Ciftetelli je veselá, živá hudba s kombinací nástrojů,
které mění tempo od pomalého přes střední až k rychlému. Kostýmy znázorňují oděvy žen,
které žily v císařských palácích tureckého (otomanského) císařství a nereprezentují jednotlivé
regiony Turecka.
Sobota:
Ciftetelli - břišní tanec - Palácový tanec
Neděle:
Mystický tanec „Vířiví derviši“
Vedoucí skupiny: Vedoucí taneční složky: Osman Korur
Hasan Serkan Tezcur
37
O souborech
HÖCÖGõK - VÉRTESKETHELY, MAĎARSKO
Folklorní soubor Höcögõk vznikl v roce 1998 ve vesnici Vérteskethely s 600 obyvateli,
v Bakony mountain. Uměleckým vedoucím je Gábor Molnár a vedoucím souboru Balaskóné
Sárközi Sarolta. Kvůli malému počtu dětí v souboru zapojuje i členy z okolních vesnic.
V zájmu zachování maďarského folklorního bohatství organizuje soubor festival ’Balázs-napi
Kavalkád’. Tento festival je nejdůležitější kulturní akcí vesnice, kam se sjíždí další taneční
soubory a řemeslníci z různých částí země.V posledních deset letech vystupoval soubor na
různých místech Maďarska i v zahraničí. Účastní se pravidelně okolních festivalů, kde se obvykle
probojuje do finále soutěží. V roce 2006 se zúčastnil národního setkání dětských divadelních
souborů, kde jsme s úspěchem prostřednictvím tance vyprávěli folklorní pohádku. V roce 2006
ukázal soubor výjimečný talent v národní dětské taneční soutěži.
Sobota: Tance z Mátyusföld a Szatmári
Neděle:
Tance z Somogy County, Rábaközi tanec z Kapuváru
Umělecký vedoucí souboru:
Vedoucí taneční skupiny:
Vedoucí muziky:
Muzika:
38
Mr. Gábor Molnár
Dr. István Malomsoki Mrs. Balaskóné Sárközi Sarolta
Mr. György Kenifel
Tilinkó
O souborech
FOLKLORNÍ SOUBOR ZEMPLÍNIK, MICHALOVCE – SLOVENSKO
Dětský folklorní soubor Zemplínik vznikl koncem roku 1972. FS Zemplínik působí na východním
Slovensku - ve městě Michalovce a oslavil v minulém roce 35. výročí svého vzniku. Zpracovává
folklorní materiál ze Zamutova, Raslavic, Myslavy a Zemplína, je členem Východoslovenského
folklorního sdružení. Cílem dětského kolektivu je sbírat a uchovávat dětský, hudební a taneční
folklor z oblasti východního Slovenska, vychovávat mladou generaci pro vstup do dospělého
souboru Zemplín. Zkušení pedagogové a aktivní zájem rodičů vychoval několik generací
tanečníků, hudebníků a zpěváčků pro folklorní soubor Zemplín. Dramaturgie souboru spočívá
ve zpracovávání děstkých her, říkanek, ale i tanců a dětských písní. Momentálně se podílí na
rozvoji našich tradic prostřednictvím 240 malých folkloristů, kteří se stali pravidelnými účastníky
soutěžních přehlídek a různých dětských festivalů doma i v zahraničí. Taneční složka tvoří čtyři
kolektivy, které jsou rozdělené podle věku. Vedle toho úspěšně pracuje děstká zpěvácká skupina
v počtu třiceti dětí a lidová hudba s dvanácti členy, kteří mají za sebou několik nahrávek ve
slovenském rozhlase a na různých audionosičích. Děti absolvovaly přes 1000 vystoupení na
Slovensku a kolem 70 v zahraničí (Ukrajina, Španělsko, Francie, Jugoslávie, Turecko, Maďarsko,
Polsko, Česká republika). Každoročně uskutečňuje DFS Zemplínik výchovné koncerty po
východoslovenském regionu pro žáky základních škol. Po pěti letech působení DFS Zemplínik
si zájem o lidové tradice vyžádal vznik nového dětského kolektivu – Zemplínček, který se stal nejmladší zárukou budoucnosti rozvoje tradic lidového umění regionu Zemplín.
Sobota: Pred veše¾om u Myslave, jak vypadá na východním Slovensku chystání dětí na svatbu.
Neděle: Pani Teta - zábavná dětská hra na paní tetu NEBO Šmik, šmik - dětské hry na louce.
Umělecký vedoucí a choreograf: Organizační vedoucí: Taneční pedagog: Vedoucí dětské lidové hudby:
Primáš: Milan Hvižďák
Ing. Katarína Sabová
Marína Gregová
Ing. Radoslav Gajdoš
Peter Tóth
39
O souborech
MALÝ VTÁČNIK – PRIEVIDZA, SLOVENSKO
Soubor byl založený v roce 1977 Eliškou Hrbíkovou a pracuje v rámci Centra volného času
Spektrum v Prievidzi. Po prvních letech hledání se soubor zaměřil na sbírání a zpracovávání
materiálu z Horní Nitry. První choreografie z regionu Kordovníci z Čavoja otevřela v roce 1985
souboru cestu až na celosloslovenskou soutěž v Prešově. Od tohoto roku sa kolektiv protancoval na nejvyšší soutěž pravidelně a získal několik hlavních cen, i titul laureát festivalu. Díky
těmto úspěchům se soubor dostává na festivaly Východná, Detva, Likavka, Dulovce, Hrušov,
Červeník, Ve¾ká Lehota, Myjava či Zvolen. Úspěšně sa představil na zahraničních festivalech
v Polsku, Bulharsku, Německu, Kanadě, v České republice a ve Francii. Soubor má vedle taneční
složky i lidovou hudbu, kterou od založení vedl Danko Kubizna, od roku 2003 Janko Strmenský.
Na úpravách s ním spolupracuje Peter Hrbík. Hlasová pedagožka Ivetka Pršová doplňuje vedení
souboru. V roce 2000 získala hudba 2. místo na Myjavě - Cenu Samka Dudíka a v roce 2004
získala titul Laureát na Celoslovenské soutěži dětských lidových hudeb v Považské Bystrici.
Primáškou hudby je Ivica Vojtášová.
Roku 2004 vstoupila lidová hudba pod vedením Janka Strmenského do spolupráce se ZUŠ
Bojnice. V souboru pracuje 100 dětí od 8 do 16 roků, v muzice i mládežníci. Kolektiv svým
novým pohledem na dětské scénické zpracování lidového tance, her, pověstí a zvykosloví
ovlivnil práci mnoha souborů na Slovensku. Spontánnost, vtip a dynamika jsou hlavními znaky
souboru. Z repertoáru souboru patří k nejzdařilejším choreografie: Prievidzský jarmok, Čarovanie
na Ondreja, Na Konope, Keď už Ďuro na svet prišiel, Regrútska rozlúčka, Kubo velí, Morena,
budeš moja dobrá žena?, Strážcovia úrody, Zbojníci, Škobrdajky, Oliva, Vynášanie Moreny,
Vianoce, O svaďbe po svaďbe, Ťurci idú !, Amerikán, Jurko Jánošík...
Sobota: Čarovanie na Ondreja
Umělecká vedoucí souboru: Eliška Hrbíková
Vedoucí muziky:
Janko Strmenský
Hudební úpravy.
Daniel Kubizna, Peter Hrbík
Primáška hudby:
Ivica Vojtášová
Hlasová pedagožka:
Ivetka Pršová
Výtvarník:
Rastislav Nemec
40
O souborech
DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR TURANČEK - STARÁ TURÁ, SLOVENSKO
Dětský folklorní soubor Turanček vznikl v roce 1994. Jeho cílem je propagovat folklor a lidové
umění kopaničářského kraje pod Ve¾kou Javorinou. Skladá se z hudební složky, jejímž vedoucím
a aranžérem je Zuzana Pilátová a ze složky zpěvácké, kterou umělecky vede Božena Michalcová.
Soubor Turanček úspěšně reprezentuje Základní uměleckou školu ve Staré Turé na různých
folklorních festivalech a přehlídkách dětských souborů, jako je např. festival v Habovke, Mníchovej Lehote. Reprezentoval již v Itálii, Maďarsku, na Folklorních slavnostech na Myjavě a má za
sebou i množství úspěšných vystoupení po celém Slovensku. Největším úspěchem souboru je
prví místo v krajském kole soutěže dětských lidových hudeb v roce 1998, kdy vystupovali také
ve Slovenské televizi Košice. V současné době se děti připravují na vystoupení na folklorním
festivale ve Východné.
Vedoucí a aranžér hudební složky:
Umělecké vedení zpěvácké složky:
Organizační vedoucí souboru a ředitel ZUŠ:
Zuzana Pilátová
Božena Michalcová
Mgr. Miloslav Masár
41
O souborech
KLOBUČÁNEK, VALAŠSKÉ KLOBOUKY, ČESKÁ REPUBLIKA
Klobučánek se schází v sedmi skupinách a třech cimbálových muzikách a má na 150 dětí od
3 do 18 let. Děti podle věku poznávají hry, říkadla, písně, tance a zvyky z oblasti Jižního Valašska
– Valašskoklobucka. Děti plynule přecházejí do dospělého souboru Klobučan.
Klobučánek se účastní vystoupení v ČR i v zahraničí. Na festivalu se představí děti kategorie 12-14 let.
V roce 1997 se probojoval na Národní přehlídku v Zábřehu na Moravě, v roce 2001 na Zemskou přehlídku do Kroměříži, v roce 2005 byl navržen k účasti na Zemskou přehlídku. V roce
2007 skončil soubor před metou nejvyšší jako náhradník. Děti mají úspěch na národní přehlídce
Zpěváčci Velké Losiny, účastní se festivalů ve Strážnici, Luhačovicích, Břeclavi, Křenovicích,
ve Veselí nad Moravou, v Rožnově či Vlčnově. Kolektiv reprezentoval na Slovensku, v Polsku,
Slovinsku a Itálii. Děti se představují v tzv. závršských krojích Valašskoklobucka, chlapci mají
bílé soukenné kalhoty s vyšíváním, bílé papuče, košili, a hřebíčkově fialový brunclek. Děvčata
nosí rukávce se žlutým vyšíváním, hřebíčkově fialovou kordulku se zeleným lemem, bílou leknici
a modrožlutý fěrtoch, na nohách papučky.
Sobota: Široký potok – o praní prádla s výstupem chlapců, zažijeme i drama - utopení dívky, rozuzlení a společný závěr. Zpěvy, ogarské hry, figurální tanec Křižák a Klobucká točená.
Neděle: Súkeníci – předvádění zpracování ovčí vlny od stříhání až k prodeji. Dívčí tanec, valčík,
polka, Klobucká točená.
Vedoucí taneční složky: Hana Tarabusová
Vedoucí muziky:
Ing. Ladislav Tarabus
Primáš:
Jindřich Kovalčík
42
O souborech
HOLÚBEK, UHERSKÝ BROD
Soubor vznikl v září 2006 při nové Katolické ZŠ v Uherském Brodě. Reprezentuje školu
i město Uherský Brod. Přestože působí tak krátce, absolvoval již řadu vystoupení v Uherském
Brodě i okolí. Velmi kladné hodnocení soubor získal na soutěžní přehlídce dětských souborů
v Uherském Brodě, po půlroce působení souboru v červnu 2006 s pásmem Švec, účastnil se
festivalu Cantate Luhačovice 2007 a velmi zdařilý byl vánoční program pro školky K Ježíškovi
do Betléma půjdeme. Soubor se zapojuje vystoupeními do pořadu „Zpívání v kraji Komenského“
v Nivnici , který natáčela také Česká televice (Folklorika, ČT2, 1.3.2008). Členy mladého
souboru jsou pouze žáci KZŠ.
Sobota: Taneční pásmo Metlový, v němž tančí starší děvčata ve věku 10-12 let. Pásmo
představuje sobotní úklid. Děvčata zametají březovými metlami, s nimiž si zatancují
i polku a v závěru přijde překvapení.
Neděle: Odzemek, tanec chlapců a Helenka – tanec mladších děvčat souboru ve věku
7-9 let. Odzemek vychází z horňáckého odzemku – 10 chlapců s palicemi předvádí
svou šikovnost. Dívčí tanec „Helenka“ je pásmem říkadel a tanečků s panenkou –
Helenkou.
Vedoucí souboru:
Vedoucí muziky:
Primáš:
Mgr. Andrea Kapsová
Mgr. Marie Jochimová
Jan Mudrák
43
O souborech
DOLINEČKA, STARÉ MĚSTO
Soubor Dolinečka byl založen již v roce 1955 při Základní škole ve Starém Městě, kde působí
dodnes. Během existence souboru se v něm vystřídalo několik generací mladých tanečníků
a zpěváků, ale i vedoucích. V současné době Dolinečka vychovává přibližně 85 dětí, které jsou
rozděleny do tří skupinek. Při zpracování dětského a tanečního folklóru se soubor orientuje
především na oblast Starého Města a uherskohradišťského Dolňácka. Nejstarší skupinka
zpracovává také materiál z moravskoslovenských Kopanic, Strání, Korytné, z Boršic. Dětský
folklorní soubor Dolinečka I (40 dětí ve věku od 3,5 do 7 let), pracuje pod vedením Kateřiny
Bazalové a Jarmily Vránové. Dolinečku II vede Alena Chlupová a Alena Pluhařová, skupinku
navštěvuje 13 dětí. V Dolinečce III., která se letos představuje na Kunovském létě, působí
32 dětí ve věku 8 – 10 let pod vedením Martina Baláže a Jarmily Tomeškové. Děti se aktivně
zúčastňují spolu s dospělým souborem Dolina vynášení Mařeny, dožínek, hodů, vánočního
koledování a jiných akcí. Soubor reprezentuje jak na domácím poli, tak na festivalech nejen
v ČR ale také v zahraničí – v Rakousku. Soubor doprovází cimbálová muzika Bálešáci s primášem
Tomášem Vavříkem. Nejvýraznější událostí Dolinečky byla účast na Dnech České republiky
v Rabatu, hlavním městě Maroka na podzim 2004, u příležitosti státního svátku ČR, které se
uskutečnilo na pozvání paní velvyslankyně.
Sobota: U potoka, pásmo, ve kterém se dozvíme, co všechno je možné dělat u potoka. A tak
jak to už bývá, objeví se i krásný vodník se svými žábami a raky.
Neděle: Otloukání píšťalek, pásmo o tom, jak to vypadá, když se setkají na pastvě tři pasáčci
a štengrují se, kdo umí udělat lepší píšťalku a zahrát na ni.
Vedoucí souboru:
Jarmila Tomešková a Martin Baláž
Vedoucí muziky:
Tomáš Vavřík
44
O souborech
HRADIŠŤÁNEK II A SEMINÁŘ DFS HRADIŠŤÁNEK, UHERSKÉ HRADIŠTĚ
DFS Hradišťánek byl založen v roce 1955 v Uh. Hradišti, v centru bohaté etnografické oblasti
moravského Slovácka. Kraj na obou březích řeky Moravy si do dnešní doby uchoval bohatost
lidových tradic. Dlouholetá a trpělivá práce všech vedoucích souboru Hradišťánek přivedla
do světa říkadel, písní, her, tanců a lidových zvyků děti mnoha generací a dala jim maximální
prostor pro jejich přirozenou hravost ve světě radosti a fantazie. Z tohoto kréda také vzniká
repertoár souboru, který je přizpůsobován jednotlivým věkovým skupinám.V současné době je
to přes 200 dětí ve věku od 5 do 17 let, které spojuje radost z pohybu a kamarádství. Během
více než padesáti let své činnosti se stal Hradišťánek neodmyslitelnou součástí kulturního života
nejen v Uh. Hradišti, ale i programů regionálních i zahraničních festivalů. Českou republiku
a lidové umění Slovácka reprezentovali mladí tanečníci a muzikanti téměř na všech kontinentech.
V Uh. Hradišti spolupracuje Hradišťánek se Sborem pro občanské záležitosti, účinkuje na
akcích pořádaných Klubem kultury nebo Městem Uh. Hradiště. S velkou pečlivostí je každým
rokem připravována premiéra celého souboru, která je vždy tematicky zaměřena. Součástí jsou
i výchovné koncerty pro žáky mateřských a základních škol. Přátelství s jinými soubory hledá
a nachází v programech „Hradišťánek uvádí své hosty“. Se souborem úspěšně spolupracuje
CM ZUŠ v Uh. Hradišti a CM Harafica. Soubor získal několik významných ocenění, z nichž
si zvláště považuje CENY MĚSTA 2005. CM Harafica se několikrát stala absolutním vítězem
soutěže ZUŠ. Děti Hradišťánků se účastní programů Dětské Strážnice, na festivalech po celé
Evropě, také v Thajsku a Kanadě. Hradišťánek vytváří projekty jako jsou: Hradišťánek uvádí své
hosty, premiérové pořady, Živá krása Slovácka pod patronátem senátora Josefa Vaculíka.
Sobota: Hradišťánek II: Pasáčci a ovečky – lyrický tanec s tématem pasáčků oveček, jež
napadnou vlci. Tato choreografie byla vytvořena k premiérovému pořadu „Cosi sa
ně v noci zdálo“, v níž se objeví i taneční a hudební prvky současné doby.
Choreografie: Marcela Hastíková.
Seminář DFS Hradišťánek: Zbojné – poetické i dravé tancování z moravsko-
slovenského pomezí. Choreografie: Jana Kučerová.
Vedoucí tanečního souboru Hradišťánek II: Marcela Hastíková Vedoucí Semináře DFS Hradišťánek:Jana Kučerová
Vedoucí muziky:
Petr Gablas
Primáš:
Jakub Ilík
45
O souborech
KUNOVJÁNEK, KUNOVICE
Folklorní soubor Kunovjánek je nejmladším dětským souborem v Kunovicích. Navštěvují ho děti od
tří let, kde se učí prvním samostatným tanečním krůčkům, říkankám a písním. Kunovjánek se podílí
na kulturních akcích v rámci města během celého roku, v jejich patronátu je pravidelné Vítání dětí
do života. S dětmi spolupracuje CM Lintava z Kunovic.
Sobota: Mám já koňa – choreografie vznikla při příležitosti jízdy králů v roce 2008 v Kunovicích,
děti tančí a zpívají písničky Co sa to šupoce a Mám já koňa vraného.
Choreografie: Pavlína Velecká a Romana Kalná.
Neděle: V Kunovicách pršalo – skotačivé dovádění dešťových kapiček. Choreografie: Romana
Kalná, Pavlína Velecká, Martina Hejnová a Ludmila Habartová.
Vedoucí souboru:
Pavlína Velecká - práce s dětmi od 3 do 5 let
Romana Kalná a Martina Hejnová - práce s dětmi od 5 do 7 let
Vedoucí muziky:
František Ilík
Primáš:
Ondřej Siman
46
O souborech
MERÍNEK, KUNOVICE
Dětský folklorní soubor Merínek vznikl v roce 2000, ale tato skupinka spolu pracuje prvním
rokem. V současnosti jej navštěvuje celkem 20 dětí ve věku 4,5 až 10 let. Děti se zde učí
poznávat lidové zvyky, tradice a řemesla, které se odrážejí i v jejich tanečních pásmech. Učí
se nové písničky, říkadla a seznamují se s prvními tanečními kroky, které jsou základem her
a dětských tanečků. Merínek se již v minulosti zúčastnil různých pěveckých soutěží, kde se
jeho děti úspěšně prezentovaly, ale v tomto složení se zatím představily jen na festivalu ve
Valašských Kloboukách a zavítaly na Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů. Od letošního roku
soubor doprovází mladá cimbálová muzika Lintava z Kunovic.
Sobota: Gdyž sem šla na trávu – o dívčím a chlapeckém škádlení nad bolavou nožičkou.
Choreografie: Pavlína Rathúská a Alžběta Majíčková.
Neděle: Na tom našem dvoře – o malých kuřatech a kohoutech.
Choreografie: Ludmila Habartová.
Vedoucí souboru: Vedoucí CM Lintava: Primáš CM Lintava:
Pavlína Rathúská a Alžběta Majíčková
František Ilík
Ondřej Siman
47
O souborech
HANDRLÁČEK, KUNOVICE
Handrláček je jedním ze čtyř dětských folklorních souborů v Kunovicích. Název Handrláček je
odvozen od slova Handrlák, což byl člověk, který chodíval po vesnicích na Slovácku a sbíral staré
hadry, které s lidmi měnil za porcelánové hrníčky, talířky a další zboží. Soubor pracuje od roku 1997
a sdružuje zhruba 20 dětí ve věku od 8 do 12 let. Většina dětí navštěvuje soubor už od raného
dětství. Zpočátku se děti seznamovaly s lidovými říkadly, písničkami, škádlivkami, hrami. Později se
učily prvním tanečním krokům. Ve svých tanečních číslech zpracovává soubor dětské hry, házení
kuliček do důlku, šití košilky, podzimní sklizeň jablek, hru na školu, ale také nejrůznější nesváry
chlapců a děvčat. Zřizovatelem souboru je město Kunovice. Soubor vystupuje při nejrůznějších
slavnostních příležitostech v rámci města - na Vítání občánků do života, ke Dni matek, pro důchodce,
na vánočních koncertech. Každoročně se účastní průvodu masek při fašanku, vystupuje na Jízdě
králů a na kunovských hodech.
Soubor úspěšně reprezentoval na Liptálských slavnostech, na mezinárodním dětském festivale
Kunovské léto, v Polsku a Srbsku. Jako hudební doprovod jsme při svých vystoupeních používali
flétny a harmoniku. Od roku 2006 nás doprovází CM Lintava s primášem Ondřejem Simanem,
která vznikla v březnu 2006. Za poměrně krátkou dobu měla řadu úspěšných vystoupení.
Účinkovala na přivítání arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera v Kunovicích, každoročně
je na MFF Kunovské léto, kde dobrovází tři dětské soubory z Kunovic - Kunovjánek, Handrláček
a Merínek. Hrála také na mnoha soukromých akcích. V dnešní době muziku tvoří šest muzikantů
s primášem Ondřejem Simanem a vedoucím je František Ilík.
Sobota:
Do hory ňa poslali – párový tanec z Kopanic.
Neděle:
O fěrtúšku – párový tanec z Dolňácka.
Vedoucí souboru:
Vedoucí muziky:
Primáš:
48
Mgr. Martina Kozelková
Jana Holásková
Ondřej Fornůsek
František Ilík
Ondřej Siman
O souborech
DĚCKA Z KUNOVIC
Děcka z Kunovic májí dlouholetou tradici. První skupinka dětí, která v Kunovicích pracovala pod
tímto názvem, se začala scházet kolem roku 1964. Současný soubor je už sedmou generací, má
kolem 30 dětí ve věku 12 - 18 let. V tomto obsazení pracuje deset let a zřizovatelem je Město
Kunovice.Náplní práce souboru jsou hry, zpívání, poznávání folklorního materiálu různých
regionů, jejich výuka a taneční improvizace. Zpracovávaný materiál je převážně z oblasti Dolňácka
a moravsko-slovenského pomezí. Soubor systematicky spolupracuje a tvoří s cimbálovou
muzikou „Pramének“ ze ZUŠ v Uherském Ostrohu. Uměleckým vedoucím patnácti členné
muziky je František Říha, ředitel školy, který muzice vtiskl osobitý a nenapodobitelný hudební
rukopis, na postu primáše je Anna Surá. Za dobu trvání měl kolektiv možnost se představit na
Přehlídce folklorních souborů v Praze (2000), na festivalu Dětská Strážnice (2000-2004, 2008),
kde se představují i jako moderátoři pořadů, byl pozván do programu Hradišťánek uvádí své
hosty. Vystupuje na místních a okresních akcích, pět let se představuje na Slováckých slavnostech
vína a Dnech otevřených památek v Uherském Hradišti. V roce 2001, 2003, 2005 a 2007 soubor
postoupil v okresní a oblastní soutěži mezi nejlepší soubory České republiky do Zemské přehlídky
v Kroměříži, Liptále a Uherském Brodě, kde se představil neotřelými choreografiemi a hudebním
zpracováním. Kolektiv byl na MFF Strážnice (2001, 2005), na festivalu ve Zlíně, ve Velké nad
Veličkou, na Ozvěnách Horňácka, na Podjavorinském festivalu ve Vápenkách, na Kunovském
létě, ve Starém Hrozenkově, v Havířově, Brně, Praze, Moravské Nové Vsi, při Otevírání pramenů
v Luhačovicích, na slovenských festivalech – V He¾pě, Trenčanské Turné, v Bratislavě. V roce
2003 reprezentoval soubor na festivalu v Polsku a Českém Těšíně, v bulharském Slivenu
a Burgasu. Cimbálová muzika získala v roce 2003 druhé místo v celostátním kole muzik ve
Vysokém Mýtě a 1. místo v roce 2006 v Břeclavi. V roce 2008 má soubor za sebou již kolem
dvaceti vystoupení po celé České republice, z nichž k nejvýznamnějším patřil profilový pořad
v divadle v Luhačovicích a mezinárodní festival v italském Rosetu.
Sobota: Chystání na svaťbu – jak to asi vypadá, když děti napodobují přípravu veselky s hostinou
i s koty u nich doma.
Neděle: Zasela sem marijánku – o prvních nevinných láskách a tancování, taneční z Korytné.
Umělecká vedoucí a choreografka:PhDr. Romana Habartová
Vedoucí taneční složky:
Mgr. Martina Habartová
Organizační vedoucí:
Mgr. Šárka Smělíková
Umělecký vedoucí muziky:
František Říha
Primáš:
Anna Surá
49
“Kunovské léto” 2008
Folklorní soubory na festivalu „Kunovské léto” 2008
Zahraničí:
Česká republika:
MUZIKY:
50
Laografikos Omilos Poligirou – Chalkidiki, Řecko
Herbessus - Coves, Sicílie, Itálie
Laprebi – Tbilisi, Gruzie
Ahoy Folk Dance Group – Ankara, Turecko
Höcögõk - Vérteskethely, Maďarsko
Folklorní soubor Zemplínik, Michalovce – Slovensko
Malý Vtáčnik – Prievidza, Slovensko
Dětský folklorní soubor Turanček - Stará Turá, Slovensko
Klobučánek, Valašské Klobouky, Česká republika
Holúbek, Uherský Brod
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek II, Uherské Hradiště
Seminář DFS Hradišťánek, Uherské Hradiště
Kunovjánek, Kunovice
Merínek, Kunovice
Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Dudácká muzika Prácheňáček, Strakonice
CM ZUŠ Uh. Hradiště
Turanček, Stará Turá
CM Kyjovánek, Kyjov
CM Pramének ZUŠ Uh. Ostroh
Tilinkó, Maďarsko
CM Lintava, Kunovice
CM Bálešáci, Staré Město
CM Kunovjan, Uh. Hradiště
CM Mladí Burčáci, Míkovice
CM Hora, Kunovice
CM Harafica, Uh. Hradiště
Country kapela Kanonýři, Kunovice
Odborná porota festivalu 2008
Miloslav Plachý, Kunovice – folklorista, zpěvák, muzikant a tanečník Hradišťanu „Staňkovské éry“,
dlouholetý umělecký vedoucí souboru Kunovjan v letech 1969-91, choreograf
Jaroslav Švach, Břeclav – verbíř, dlouholetý tanečník a zpěvák Břeclavanu, bývalý vedoucí
Břeclavánku, organizátor folklorních aktivit na Podluží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku
z regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
Erik Feldvabel, Staré Město – zpěvák a tanečník souboru Dolina, verbíř, několikanásobný vítěz
soutěží ve verbuňku na MFF Strážnice, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu hanácké
Slovácko při NÚLK ve Strážnici
Ing. Tomáš Machalínek, Kyjov – folklorista, zpěvák, tanečník, dlouholetý člen Slováckého souboru
v Kyjově, verbíř, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z regionu kyjovské Dolňácko při NÚLK
ve Strážnici, porotce strážnické „Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“
Josef Bazala, Staré Město – zpěvák, tanečník, verbíř, dlouholetý vedoucí souboru Dolina
a Dolinečka, vítěz verbířských soutěží, organizátor verbířských soutěží Uherskohradišťska
a Brodska, lektor a znalec verbuňku z regionu hradišťské Dolňácko při NÚLK ve Strážnici, porotce
strážnické „Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“
Ing. Michal Závodný, Archlebov – verbíř, vítěz soutěží, člen sboru lektorů a znalců verbuňku z
regionu hanácké Slovácko při NÚLK ve Strážnici
Ing. Jaroslav Schottl, Uherské Hradiště – muzikant, hudební upravovatel, autor pořadů, umělecký
vedoucí CM Kunovjan
Ing. Jaroslav Zatloukal, Uherské Hradiště – muzikant, upravovatel, primáš a organizační vedoucí
CM Kunovjan
Hana Sluštíková, Zlín – taneční pedagog, choreograf a autor pořadů
PhDr. Věra Kovářů, Brno – znalkyně lidové kultury Slovácka a Valašska, tanečnice a zpěvačka,
etnografka, choreografka, choreoložka, poradkyně folklorních souborů Moravy a Slezska
Ing. Taťána Pálenská, Strážnice – dcera legendárního primáše Slávka Volavého, znalkyně
subregionu Veselsko a Strážnicko, bývalá tanečnice a zpěvačka souboru Danaj, autorka pořadů
na festivalech v ČR, moderátorka, vedoucí souboru Seniorů, spoluzakladatelka Senior festivalu
v petrovských Plžích, moderátorka
Mgr. Magdalena Petříková, Strážnice – etnoložka, tanečnice a zpěvačka, specializace na
národopisnou oblast Horňácko, pozorovatel NÚLK Strážnice a CIOFF, moderátorka
PhDr. Romana Habartová, Kunovice – etnografka, choreografka, dlouholetá tanečnice souboru
Kunovjan, bývalá umělecká vedoucí FS Kunovjan, hodnotitelka a autorka pořadů na festivalech
u nás i v zahraničí, moderátorka
51
Tým festivalu
Realizační tým festivalu 2008
Ředitelka festivalu: Romana Habartová
Vedoucí organizačního výboru a hospodář: Libor Habarta
Tajemnice festivalu, vedení týmu hostesek: Marta Polášková
Jednatel festivalu: Zdenek Habarta
Ubytování, stravování, doprava:
Jakub Sabák
Vedoucí technického zajištění areálu: Tomáš Miklík
Petr Sabák
Vedoucí dopravy: Zdenek Habarta
Jaroslav Fišer
Překlady a tlumočení: Ing. Lucie Polášková
Jakub Sabák, Terezie Habartová
Správce areálu: Miroslav Chrástek
Dohled v areálu: Jiří Lůčný
Koordinátorka města: Ivana Lůčná
Zajištění jarmarku:
Marta Polášková, Libor Habarta
Koordinátor „Luhačovic“:
Petra Hrbáčová, PhDr. Blanka Petráková
Dokumentační středisko:
Jan Šobáň, Zdeněk Kučera, Jakub Sabák,
Miloš Snížek, Romana Habartová
Programový vedoucí: Romana Habartová
Moderace a inspice:
Pavlína Velecká, Terezie Habartová,
Zdeňka Hašková, David Janík,
Radka Bečicová, Pavlína Hubíková, Romana
Habartová, Barbora Majíčková, Kateřina Hašková,
Zdenek Habarta, Marie Svačinová, Jan Rathúský,
Aneta Poláchová, Martin Pěcha
Produkční soutěží verbířů a muzik: Ivana Šáchová
Zábavy, soutěže, přehlídky: Iva Šáchová, Vendula Habartová Veronika Šáchová,
Alena Bočková, Michaela Křiváková, Marta
Polášková
Raut, hostesky:
Marta Polášková
Péče o účinkující: Ludmila Straňáková, Ivana Lůčná
Pitný režim pro účinkující:
Antonín Habarta
Ceny:
Jiřina Habartová, Marie Řiháčková
Zdravotní a hygienická služba:
Libor Habarta Vstupenky: Jana Holásková, Ludmila Hubíková,
Jarmila Fornůsková, Jiřina Habartová,
Marie Řiháčková, Jiřina Mazurová
Hostesky: Pavla Rathúská, Simona Miskovičová,
Eva Kyseláková, Eva Plchová, Andrea Surá,
Magda Vardanová, Šárka Hašková,
arkéta Trňáková, Martina Miklíková,
Sabina Mahdalová, Karolína Čechová,
Veronika Riedlová, Terezie Habartová
Pozdrav všem, kteří jsou v současné době nemocní a nemohou být s námi.
52
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994 - 2007
1. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1994 se zúčastnily tyto soubory:
Jičíňánek, Jičín
Olšinka, Orlová
Valášek, Zlín
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Šohajek, Vlčnov
Hradišťánek III. a IV., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., III., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
2. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1995 se zúčastnily tyto soubory:
Zespól piesni i tanca ziemi cieszynskiej, Polsko
Štvorlístok, Trenčianská Turná
Malí Jackové, Jablunkov
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Žerotínek, Strážnice
Kohútek, Bánov
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Sedmikvítek, Frenštát pod Radhoštěm
Pálavánek, Mikulov
Hradišťánek V., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
3. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1996 se zúčastnily tyto soubory:
Šeltinis, Litva
Teplanček, Trenčanská Teplá
Barvínek, Zlín
Břeclavánek, Břeclav
Ostravička, Frýdek-Místek
Rosénka, Praha
Slezánek, Český Těšín
Nivnička, Nivnice
Ostrožánek, Uherský Ostroh
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek III., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
4. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1997 se zúčastnily tyto soubory:
Solnyško, Rusko
Komes, Polsko
Perníček, Pardubice
Vonička, Havířov
Pištělákův dětský soubor písní a tanců, Brno
Hradišťánek VI., Uherské Hradiště
Handrláček I., II., Kunovice
Handrlačky, Kunovice
Děcka z Kunovic
5. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1998 se zúčastnily tyto soubory:
Trójczyce, Polsko
Jarošáček, Mělník
Tecza, Polsko
Jičíňáček, Jičín
Lúčka, Bratislava
Nivnička, Nivnice
Bajdýšek, Třebíč
Zálesáčci, Luhačovice
Hlubinka, Ostrava
Dolinečka, Staré Město
Handrláček I., II., Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
6. ročníku festivalu “Kunovské léto” 1999 se zúčastnily tyto soubory:
Powiśloki, Polsko
Artugna, Itálie
Mladinka, Plzeň
Lučinka, Praha
Malá Lipta, Liptál
Slováček, Brno
Radovánek, Napajedla
Světlovánek, Bojkovice
Rosénka, Spytihněv
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček, Kunovice
Handrláček I, II, Kunovice
Děcka z Kunovic
7. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2000 se zúčastnily tyto soubory:
Mousikochoreytikos Omilos Alexandrias, Řecko
Kočo Racin, Makedonie
Ryki, Polsko
Vrchárik, Slovensko
Malý Vizovjánek, Vizovice
Malušata, Liptál
Malenky, Ostrov Kančúch, Vlčnov
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Handrláček I, Kunovice
Handrláček II, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
8. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2001 se zúčastnily tyto soubory:
Ani, Armenie
Zemplén, Maďarsko
Žuna, Chorvatsko
Zamojszczyzna, Polsko
Štvorlístok, Slovensko
Rozmarýnek, Praha
Vonička, Havířov DFS Skoronice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Malý Handrláček I a II, Kunovice
Handrláček I a II, Kunovice
Děcka z Kunovic
53
Uplynulé ročníky
festival „Kunovské léto” 1994 - 2007
9. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2002 se zúčastnily tyto soubory:
Trakijce, Sinite kambanky, Bulharsko
Starinš, Narbuli, Lotyšsko
Dzieciêcy zespó³ tañca ludowego Œwidnik, Polsko Ďumbier, Šarišanček, Slovensko Malý Furiant, České Budějovice Malá Ostravica, Frýdek Místek
Malá Jasénka, Vsetín Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uherské Hradiště Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
Handrlák, Kunovice
10. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2003 se zúčastnily tyto soubory:
Tonalli, Ambar, Mexiko
Darshali, Mumbai, Indie
Aglika, Sliven, Bulharsko
Šeltinis, Kaunas, Litva
Pieniny, Spišská Stará Ves, Slovensko
Mladinka, Plzeň
Slezánek, Český Těšín
Kopaničárek, Starý Hrozenkov
Štěpnička, Veselí nad Moravou
Dolinečka, Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
11. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2004 se zúčastnily tyto soubory:
Mimino, Tbilisi - Gruzie
Philip Kutev, Kotel - Bulharsko
Zsivajgó, Kazár - Maďarsko
Zamojszczyzna, ZamoϾ - Polsko
He³pančok, He³pa - Slovensko
Jičíňáček, Jičín
Malá Lipta, Liptál
Vínek, Zlín
Světlovánek, Bojkovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
12. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2005 se zúčastnily tyto soubory:
M-Bunda - Kongo
Mileta Protiæ, Tovariœevo - Srbsko
Ahmet Uyar, Bursa - Turecko
Memelite, Bauska - Lotyšsko
Békés, Békés - Maďarsko
Powiœloki, Opole Lubelskie - Polsko
Skaličánek, Skalica; Kapušančan, Kapušany
Gymnik, Bratislava - Slovensko
Kyjovánek - Kyjov
Malá Vonica - Zlín
Dolinečka - Staré Město
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
13. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2006 se zúčastnily tyto soubory:
Pungo Music & Dance Theater, Hsin-Ying City - Taiwan
Astghik, Aghavnadzor - Arménie
Bakony - Höcögö, Vérteskethely
Eszterlánc, Réde - Maďarsko
Vesselie, Sliven - Bulharsko
Warszawianka, Warszawa - Polsko
Kremienok, Bratislava - Slovensko
Úsměv, Opava
Veličánek, Velká nad Veličkou
Křenováček, Křenovice
Popovjánek, Popovice
Dolinečka, Staré Město
Hradišťánek, Uh. Hradiště
Merínek, Kunovice
Malý Handrláček, Kunovice
Děcka z Kunovic
Handrláček, Kunovice
14. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2007 se zúčastnily tyto soubory:
Řecko - Ailotos
Srbsko - Kud “Orfej” Andriljek
Slovensko - Klások
Maďarsko - “Bakony”
Mladinka - Plzeň
Břeclavánek - Břeclav
Ovečky - Valašské Meziříčí
Dolinečka - Staré Město
Hradišťánek - Uh. Hradiště
Děcka z buchlovic - Buchlovice
Kyjovánek - Kyjov
Kunovjánek - Kunovice
Merínek- Kunovice
Malý Handrláček - Kunovice
Děcka z Kunovic - Kunovice
Handrláček - Kunovice
54
festival „Kunovské léto” 1994 - 2007
55
Sponzoři festivalu
Sponzoři XV. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2008
Agentura NP - Staré Město
Alena Zdráhalová - Kunovice
Bradáč koberce - Kunovice
CarleN - Uh. Hradiště
CItröen uh car s.r.o. - Uh. Hradiště
CO - STAR s.r.o. - Kyjov
D & Z servis, spol. s r.o. - Kunovice
ENAPO - Uherský Ostroh
EUROFLOOR Trade - Kunovice
Favex s.r.o. - Uherské Hradiště
FRANEK - Kunovice
Gemco s.r.o. - Uherské Hradiště
H + H autobazar - Kunovice
Heger - Kunovice
Hoč - truhlářství - Staré Město
INpost - Uh. Hradiště
Jeřáby UB a.s. - Kunovice
Jihomoravské pivovary a.s. - Uh. Hradiště
Klenotnictví Sládková - Uh. Hradiště
Klub kultury - Uh. Hradiště
Kovář - maso-uzeniny - Míkovice
LEF - Milotice
Marie Řiháčková - Kunovice
Meister Moravia - Kunovice
Meks Červenák - Uh. Hradiště
PaPP - Uh. Hradiště
Peugeot - lion car - Kunovice
Pivovar janáček
PS Slovácko - Kunovice
Restaurace u Hlaváčka - Kunovice
Řiháček - RS group
SITCOM - Uherské Hradiště
Schulte - Uherské Hradiště
Stamos - Uh. Hradiště
Termos - Kunovice
Tradix - Uherské Hradiště
Trefal, s.r.o. - Kunovice
Tufír - šlosar - Kunovice
Václav Seménka - vODO-TOPO-ELEKTRO - Kunovice
Wiki - Kyjov
Zetr s.r.o. - Uherské Hradiště
56
Sponzoři festivalu
Sponzoři XV. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2008
Mediální partner
akce se koná
za finanční podpory
mk čr
57
Sponzoři festivalu
Sponzoři XV. ročníku festivalu “Kunovské léto” 2008
58
„Kunovské
léto”
16. ročník
Mezinárodního dětského folklorního festivalu
„Kunovské léto“
se uskuteční
15. – 21. 6. 2009
Programový sborník 15. MDFF „Kunovské léto“ 2008
Texty a grafická úprava: Romana Habartová
Překlady: Lucie Polášková, Jakub Sabák, Terezie Habartová
Fotografie: Martin Sekanina, Jakub Sabák, Romana Habartová a archiv souborů a sdružení Kunovjan
Vydalo: Občanské sdružení „Kunovjan“
Tisk: Agentura NP, Staré Město
Náklad 450 kusů
Červen 2008
Občanské sdružení „Kunovjan“
686 04 KUNOVICE, Záchalupčí 952
tel. +420 775 085 333, + 420 775 084 333
E-mail: [email protected]
59
60

Podobné dokumenty

Untitled - Kunovské Léto

Untitled - Kunovské Léto Kunovice se nacházejí na jihovýchodní Moravě, v jihozápadní části Zlínského kraje, 3 km jižně od Uherského Hradiště v regionu Slovácko. Leží v nadmořské výšce 185 m na řece Olšavě, nedaleko jejího ...

Více