Leták - Pokluda.indd

Komentáře

Transkript

Leták - Pokluda.indd
PROFIL VÝZKUMNÉHO TÝMU
OBLAST VÝZKUMU
Tým se, kromě pěstitelských technologií, zabývá hodnocením nutričních parametrů tradičních i méně známých zelenin a speciálních
rostlin, hodnocením fyziologických procesů zahradnických plodin, vlivem vodního stresu na rostliny, integrovanou a ekologickou produkcí,
hodnocením alternativních hnojiv, studiem a introdukcí méně známých a netradičních druhů zelenin a léčivých rostlin, použitím mikroorganismů
a biologické ochrany v produkčních systémech, nebo šlechtěním a introdukcí okrasných rostlin
VÝZKUMNÝ TÝM
prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D., vedoucí týmu
Ing. Tomáš Kopta, Ph.D., kontaktní osoba: [email protected]
Ing. Aleš Jezdinský, Ph.D.
Ing. Miloš Jurica, Ph.D.
Ing. Jarmila Neugebauerová, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Jiří Uher
ODBORNÝ PROFIL VÝZKUMNÉHO TÝMU
Členové týmu využívají moderní metody, postupy, technologie a vědecké protokoly v následujících oblastech:
•
Chemické analýzy (vitamín C, karotenoidy, sacharidy, polyfenoly, sušina, vláknina, antioxidační kapacita, farmakologicky účinné látky,
minerální látky těžké kovy.), dusičnany
•
Diagnostika (determinace chorob a škůdců zeleniny, léčivých a speciálních rostlin, systematická determinace květin a okrasných
rostlin, měření intenzity fotosyntézy)
ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ DÁLE NABÍZÍ:
Poradenství v oblastech:
•
Produkce zeleniny
•
Produkce květin a speciálních rostlin
•
Hydroponie a skleníková produkce
•
Ekologická a integrovaná produkce v zahradnictví
Přednášky a semináře pro profesní organizace (Zelinářská unie, Svaz pěstitelů LAKR, apod.).
ZKUŠENOSTI
Účast v národních projektech
•
Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení produkce a kvality zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění,
přes pěstování až po skladování produktu (NAZV) 2015–2018
•
Biologická aditiva zálivkové vody pro zvýšení kvality potravinových plodin (TAČR) 2012–2015
•
Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu (NAZV) 2008–2012
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.mendelu.cz
kontakt: Centrum transferu technologií (CTT MENDELU), www.ctt.mendelu.cz, [email protected], tel.: 545 135 192–3
Organizace mezinárodních konferencí
•
Mezinárodní konference PhD studentů zahradnických oborů 2010
•
Horticulture in quality and culture of life, September 24–26, 2014 in Lednice
Zapojení do projektů zahraniční spolupráce
•
Dvoustranný projekt mezi ČR a Čínou / Rozvoj metod a studia stresového metabolismu a genomiky v Číně a České republice
(KONTAKT) 2012–2015
Zapojení do projektů evropské a světové mezinárodní spolupráce (Rámcové programy EU, EUREKA, EUROSTARS, COST atd.)
•
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembaro (Etiopie) – smluvní výzkum 2014–2016
Jiné aktivity a kontakty (aktivní spolupráce na konferencích, publikacích, členství v mezinárodních orgánech atd.)
•
Pokluda, R.: Česká akademie zemědělských věd, Česká vědecká zahradnická společnost, International Society for Horticultural
Sciences, Redakce: Horticultural Science (Prague)
•
Uher, J.: Česká botanická společnost při České akademii věd, Česká akademie zemědělských věd - zahradnická sekce odboru
rostlinné výroby, Česká vědecká zahradnická společnost, Redakce: Horticultural Science (Prague)
•
Neugebauerová, J.: Česká botanická společnost při AV ČR, Česká vědecká zahradnická společnost, Česká akademie zemědělských
věd - zahradnická sekce odboru RV, Redakční rada Floristika, Poradní sbor ředitelky odboru rostlinných komodit MZe pro léčivé,
aromatické a kořeninové rostliny
Nejvýznamnější publikace za posledních 5 let
•
Cheel, J., Onofre, G., Vokurková, D., Tůmová, L., Neugebauerová, L.: Licorice Infusion: Chemical Profile and Effects on the Activation
and the Cell Cycle Progression of Human Lymphocytes. Pharmacognosy Magazine. 2010. sv. 6, č. 21, s. 26–33. ISSN 0973-1296
•
Rop, O., Mlček, J., Juríková, T., Neugebauerová, J., Vábková, J.: Edible Flowers: A New Promising Source of Mineral Elements
in Human Nutrition. Molecules. [online]. In Molecules. 2012. sv. 17, č. 6, s. 6672–6683
•
Cheel, J., Tůmová, L., Areche, C., Van Antverpen, P., Néve, J., Zouaoui-Boudjeltia, K., San Martin, A., Vokřál, I., Wsól, V., Neugebauerová,
J.: Variations in the chemical profile and biological activities of licorice (Glycyrrhiza glabra L.), as influenced by harvest times. Acta
Physiologiae Plantarum. 2013. Sv. 4, č. 35, s. 1337– 1349
•
Neugebauerová, J., Uher, J., Abdykeromova, E. K. Ethnobotanical survey of monkshood (Aconitum) in the Issyk-Kul basin.
Pharmacognosy Magazine. 2010. č. 6, s. 560–566. ISSN 0973-1296
•
Petříková, K. a kol.: Zelenina - pěstování, výživa, ekonomika. 1. vyd. Praha: ProfiPress, 2012. 191 s. ISBN 978-80-86726-50-2
•
Kopta, T., Pokluda, R., Psota, V.: Attractiveness of flowering plants for natural enemies. Horticultural Science. 2012. sv. 39, č. 2,
s. 89–96. ISSN 0862-867X
•
Kopta, T., Pokluda, R.: Evaluation of Organically Grown Chinese Broccoli (Brassica oleracea L. var. alboglabra) under the Conditions
of the Czech Republic.Acta Horticulturae. 2012. č. 936, s. 251–256. ISSN 0567-7572
•
Kopta, T., Pokluda, R.: 2013. Yields, quality and nutritional parameters of radish (Raphanus sativus) cultivars when grown organically
in the Czech Republic. Horticultural Science. 2013. sv. 40, č. 1, s. 16–21. ISSN 0862-867X
•
Pokluda, R.: Pěstování rajčat v hydroponické kultuře. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013. 57 s. ISBN 978-80-7375-877-6
•
Jezdinský, A., Pokluda, R.: Effect of different water supply on transpiration and water use efficiency of leek and sweet pepper. In Acta
Horticulturae 1038. Leuven: International Society for Horticultural Science, 2014, s. 73–80. ISBN 978-94-62610-26-2
•
Pokluda, R., Petříková, K., Kopta, T., Jurica, M., Jezdinský, A., Vojtíšková, J.: 2014. The effect of irrigation on the economic and
nutritional characteristics of selected vegetables. Acta Horticulturae. 2014. č. 1038, s. 231–238. ISSN 0567-7572.
•
Uher, J.: Vývoj trvalkových sortimentů a jejich uplatnění v evropských zemích po polovině xix. století: odrůdové sortimenty rodu Ajuga
L. Acta Pruhoniciana. 2014. sv. 106, č. 1, s. 51–60. ISSN 1805-921X
Užitné vzory
•
Rehuš, Ľ., Petříková, K., Pokluda, R.: Pomazánka s přídavkem česneku medvědího. 23696 Úřad průmyslového vlastnictví, Česká
republika
•
Neugebauerová, J., Vábková, J., Pokluda, R.: Směs k ochucení nápojů, určená pro sváření. 23811, Úřad průmyslového vlastnictví
•
Kopta, T., Vábková, J., Pokluda, R.: Zeleninová pomazánka s majoritním obsahem tykve. 21619, Úřad průmyslového vlastnictví
Nové odrůdy
•
Čínské astry: Flora bílá odrůda č. ORN 13809, Flora červená odrůda č. ORN 13810, Flora fialová odrůda č. ORN 17078, Flora
karmínová odrůda č. ORN 17075, Flora růžová odrůda č. ORN 13813
Certifikované metodiky
•
2009: Metodika pěstování lékořice lysé (Glycyrrhiza glabra L.) v České republice
•
2011: Metodika pěstování léčivých rostlin puškvorce obecného, černohlávku obecného a smilu písečného
•
2012: Omezení negativních důsledků vláhového deficitu na hospodářské ukazatele zeleniny
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, www.mendelu.cz
kontakt: Centrum transferu technologií (CTT MENDELU), www.ctt.mendelu.cz, [email protected], tel.: 545 135 192–3

Podobné dokumenty

zde. - FoRS

zde. - FoRS FTZ se dále zabývá vědecko-výzkumnou činností a implementací projektů v méně rozvinutých zemích, především v prioritních zemích pro českou rozvojovou spolupráci. Více informací na www.its.czu.cz 2....

Více

Přijati ke studiu na základě přijímací zkoušky

Přijati ke studiu na základě přijímací zkoušky široké spektrum stravování (menzy, restaurace, pizzerie, kavárny, bary, bufety) moderní stravovací systém (bezhotovostní, bezobjednávkový, bezlimitní, on-line jídelníčky na webu) areály kolejí vyba...

Více

Pharmacology - isb

Pharmacology - isb Hlavní obsahové látky a jejich účinek: Aminokyseliny, peptidy, proteiny; Sacharidy a drogy obsahující sacharidy; Celulóza, gumy a slizy, pektin; Lipidy; Glykosidy; Třísloviny; Silice, pryskyřice a ...

Více

Students` Scientific Paper Presentations

Students` Scientific Paper Presentations 10:00 – 10:45 Assessment of Livelihood Strategies in Selected Rural Areas in Syria Student: Kindah Ibrahim Supervisor: Ing. Jana Mazancová, Ph.D. 10:45 – 11:30 Agricultural innovation and developme...

Více

Výroční zpráva o činnosti - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Výroční zpráva o činnosti - Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové antineoplastika odpovědný řešitel: doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D., období řešení: 2005-2010.................. 32 5.1.3 Centrum základního výzkumu č. LC531 - Výzkumné centrum č. 53003 Centrum molekulá...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 naplňován záměr vedení fakulty – diverzifikovat výuku na fakultě tak, aby studenti měli možnost profilace ve vyšších ročnících, tedy soustředit se na ty oblasti studia, o kterých se domnívají, že b...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Prezentace výsledků a jejich ocenění ......................................................................................................83 Studentská vědecká činnost ...............................

Více

Game Stats - 8/28/15 SK Kotlářka at Draci Brno Box Score SK

Game Stats - 8/28/15 SK Kotlářka at Draci Brno Box Score SK Václav Kouba (2), Martin Jiránek, Vítek Ondroušek, Jakub Štencel, Jakub Šín, Martin Kazimirski, Tomáš Kunčický, František Gurecký. Game Stats - 8/28/15 Wr. Neustadt Diving Ducks at Patriots Libere...

Více

rodokmen skovran

rodokmen skovran --------------------------------------------------------------------------R O D O K M E N SKOVRAN Ladislav & Stanislav, Ceska ctvrt 25, Nemilany, 78302, 585417141 ----------------------------------...

Více