ATMOS® i View DENT - ATMOS MedizinTechnik

Komentáře

Transkript

ATMOS® i View DENT - ATMOS MedizinTechnik
MedizinTechnik
Čeština
Návod k obsluze
ATMOS® i View DENT
538.8000.F
539.8000.F
2014-08 Index: 01
Inhaltsverzeichnis
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Úvod ........................................................................... 3-7
Poznámky k návodu k obsluze....................................... 3
Určené použití ................................................................ 4
Funkce ........................................................................... 5
Vysvětlení obrázků a symbolů........................................ 6
Rozsah dodávky............................................................ 7
Doprava a skladování .................................................... 7
2.0
Pro vaši bezpečnost ................................................... 8
3.0
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5
3.6
Nastavení a spuštění .............................................. 9-13
Přehled DENT ............................................................... 9
Montáž ......................................................................... 10
Připojení ke zdroji energie ........................................... 10
Mikroskop DENT ......................................................... 10
Obslužné prvky mikroskopu .........................................11
Pohled na zadní stranu řídicí jednotky
ATMOS® i View 21 DENT ..............................................11
Pohled na zadní stranu řídicí jednotky
ATMOS® i View 31 DENT ..............................................11
Možnosti integrace ....................................................... 12
Mobilní stojan DENT ................................................... 12
Nástěnný stojan ........................................................... 12
Spuštění ....................................................................... 12
Požadavky na obsluhu ................................................. 12
Spuštění na první pohled ............................................ 13
4.0
4.1
4.2
4.3
4.3.1
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.9.1
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
Obsluha .................................................................. 14-19
Zavěšení mikroskopu ................................................... 14
Mechanické rameno DENT ......................................... 14
Madla ........................................................................... 14
Boční dvojité madlo ..................................................... 14
Úprava mezioční vzdálenosti ...................................... 15
Úprava okulárů ............................................................ 15
Výměna čoček ............................................................. 16
Výměna čoček s ručním přesným zaostřením ............. 16
Úprava zařízení pro 5krokovou změnu transfokace .... 16
Zaostřování .................................................................. 17
Přesné zaostřování ...................................................... 17
Výměna výsuvných tubusů .......................................... 17
Binokulární rotační disk s aretací ................................. 17
Otočný barevný filtr ...................................................... 18
Transfokace mikroskopu a velikost pole předmětu ..... 18
Měřicí stupnice ............................................................ 18
Integrovaná kamera .................................................... 19
Adaptér endoskopu ..................................................... 19
HD adaptér .................................................................. 19
3.2.5
5.0
5.1
5.2
5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.4
Čištění a péče ........................................................ 20-21
Návod pro čištění a péči .............................................. 20
Čištění mechanického povrchu mikroskopu................. 20
Čištění čoček / okulárů ................................................. 21
Čištění optických povrchů ........................................... 21
Optický povrch portu endoskopu ................................. 21
Zamlžení optických povrchů ........................................ 21
Hygienický plán ............................................................ 21
6.0
6.1
Údržba a servis........................................................... 22
Obecné rady ................................................................ 22
7.0
Odstraňování závad ................................................... 23
8.0
Volitelné součásti a příslušenství ............................. 24
9.0
Technické údaje.......................................................... 26
10.0
Likvidace ..................................................................... 27
11.0
Poznámky o elektromagnetické kompatibilitě .. 28-30
Všeobecné smluvní podmínky ATMOS
ATMOS
MedizinTechnik GmbH & Co. KG
Ludwig-Kegel-Straße 16
79853 Lenzkirch
Deutschland
Tel. +49 7653 689-0
Fax: +49 7653 689-190
+49 7653 689-292 (Servisní středisko)
[email protected]
www.atmosmed.de
2
1.0
Úvod
1.1 Poznámky k návodu k obsluze
Tento návod k obsluze obsahuje důležité poznámky týkající se způsobu obsluhy zařízení ATMOS® i View
DENT bezpečným, správným a efektivním způsobem. Prostudování těchto poznámek vám pomůže vyvarovat
se rizik a také zredukovat provozní náklady a odstávky. Zvýší se tak, mezi jiným, spolehlivost a životnost
tohoto zařízení.
Tento návod k obsluze není určen pouze pro zaškolení nových pracovníků, ale slouží také jako referenční
příručka. Kopie (včetně výňatků) pouze na základě písemného svolení společnosti ATMOS.
Tento návod k obsluze musí být uchováván za všech okolností v blízkosti tohoto zařízení.
Kontroly týkající se péče a bezpečnosti spolu s odborným výkonem zajišťují provozní bezpečnost a připravenost k použití vašeho zařízení ATMOS® i View DENT a proto musejí být prováděny pravidelně nad rámec
pravidelného čištění. Opravy a kontroly bezpečnosti mohou provádět pouze odborní pracovníci s oprávněním
společnosti ATMOS. Používání pouze originálních náhradních dílů zaručí zachování provozní bezpečnosti,
připravenosti k provozu a hodnoty vašeho zařízení ATMOS® i View DENT.
• Výrobek ATMOS® i View DENT nese označení CE, konkrétně CE 0124, podle směrnice Rady 93/42/
EHS o zdravotnických prostředcích and splňuje požadavky přílohy I této směrnice.
• Výrobek ATMOS® i View DENT vyhovuje všem platným požadavkům směrnice 2011/65/EU o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních („RoHS“, Restriction
of Hazardous Substances Directive).
• Prohlášení o shodě lze získat na naší webové stránce www.atmosmed.com.
• Systém řízení kvality používaný ve společnosti ATMOS je certifikován v souladu s mezinárodními normami EN ISO 9001 a EN ISO 13485.
• Před spuštěním si prosím důkladně prostudujte kapitolu 2.0 „Pro vaši bezpečnost“, abyste byli připraveni na jakékoli případně nebezpečné situace.
Tento návod k obsluze platí pro následující zařízení:
Souprava ATMOS® i View 21 DENT............................ Označení REF 538.8000.0
Souprava ATMOS® i View 31 DENT............................ Označení REF 539.8000.0
Uchovejte tento dokument pro případ budoucí konzultace!
3
1.0
Úvod
1.2 Určené použití
Název:
ATMOS® i View 21 DENT
ATMOS® i View 31 DENT
Hlavní funkce:
Optický přístroj pro zvětšení a osvětlení dutiny ústní od úst až po hltan a zubů, včetně
kořenového kanálku. Lze jej použít v humánní medicíně pro pozorování a dokumentování a
rovněž k léčbě.
Indikace k použití / použití:
Standardní stomatologické vyšetření pro vizuální prohlídku v oboru endodoncie,
parodontologie, chirurgie dutiny ústní, implantologie, zubních náhrad, estetické stomatologie,
konzervativní stomatologie a maxilofaciální chirurgie dutiny ústní.
Specifikace hlavní funkce:
Ošetřovaný orgán je osvětlen integrovaným nechlazeným vysoce výkonným světelným
zdrojem LED s velkou prostupností se zařízením pro 5krokovou změnu transfokace
(0,4 / 0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5), integrovanými kamerovými moduly, otočnými barevnými filtry a
automatickým řízením světla pomocí čidla sklonu. Světelný výkon je min.
80 kLux (250 mm) a teplota barvy 5 500 K ± 10 %. Osvětlený orgán lze vizualizovat na
monitoru podle potřeby.
Ošetřovaný orgán:
Dutina ústní, zuby, periodontální přístroj, čelist, čelistní kost, dutina čelistní
Doba ošetření:
Krátkodobé použití u pacienta (po dobu až 30 dnů)
Místo ošetření:
Místa ošetření jsou stomatologické kliniky, stomatologické ordinace a operační sály a rovněž
pracoviště, kde se provádějí maxilofaciální chirurgické zákroky, a zubní laboratoře. Vyšetření
pomocí mikroskopu mohou provádět pouze osoby s lékařskou kvalifikací.
Mikroskop lze používat pouze v uzavřených místnostech, umístěný na podlaze, na stěně nebo
na stropě. Na operačních sálech je třeba pro mikroskop používat vhodné pouzdro.
Kontraindikace:
Nelze používat v oftalmologii.
Tento výrobek je:
x aktivní
Sterilita:
Mikroskop není sterilním výrobkem.
Výrobek na jedno použití /
recyklace:
Mikroskop je určen k opakovanému použití. Toto zařízení a část jeho příslušenství jsou
recyklovatelné. Informace o recyklaci a dezinfekci najdete v návodu k obsluze.
4
□ není aktivní
1.0
Úvod
1.3 Funkce
Zařízení ATMOS® i View DENT je kompletní mikroskopový systém obsahující optické prvky, osvětlení a patentované optické prvky.
Mikroskop umožňuje získat vynikající snímky pro účely vyšetření s použitím nejmodernější technologie LED a patentovaných optických prvků. Interakce mezi integrovaným nechlazeným vysoce výkonným zdrojem LED s vysokou prostupností, apochromatickými
optickými prvky a s přesnými montážními prvky zajišťuje nejvyšší kvalitu pracovního výkonu.
Ergonomicky zvolená tlačítka, dvě volitelná madla a integrovaný ovládací panel poskytují uživateli nejvyšší úroveň ergonomického
pohodlí a jsou vhodné pro každodenní používání také díky vynikajícímu intuitivnímu ovládání. Pomocí ovládacího panelu lze aktivovat
jednotlivé možnosti zařízení ATMOS® i View DENT. Kromě spuštění kamery (pozastavení) a spuštění / zastavení případných obrazových záznamů může operatér manuálně zapínat a vypínat zdroj světla LED bez ohledu na aktivované řízení světla pomocí tlačítka
pro přepínání mezi jednotlivými obslužnými režimy. Díky mnoha různým možnostem, které nabízí zařízení ATMOS® i View DENT, si
uživatel může nakonfigurovat mikroskop tak, aby vyhovoval jeho požadavkům. Následující funkce jsou volitelné:
• 4 čočky s různými ohniskovými vzdálenostmi (200, 250, 300 a 400 mm) s přesným zaostřením nebo bez něj (jednoduchá
výměna čoček díky příslušnému závitu na hlavě mikroskopu)
• Zařízení pro 5krokovou změnu transfokace, přesné seřízení, které umožňují rotující disky na obou stranách.
• Binokulární výsuvný tubus přímý, binokulární výsuvný tubus zahnutý a binokulární kloubový tubus, jednoduché přizpůsobení
pomocí přesného spoje.
• Otočný barevný filtr
• Měřicí stupnice
Díky světelnému zdroji LED a integrovanému kamerovému řešení (SD integrováno, resp. jako HD- nebo jako adaptér endoskopu pro
připojení externí kamery) je zařízení ATMOS® i View DENT garantem nejlepší kvality obrazu.
V souvislosti s vyztuženým mechanickým ramenem a mnoha možnostmi připojení k jednotkám a stojanům zařízení ATMOS® i View
DENT nabízí nepřeberné množství systémových možností, které lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly prostředí jednotlivých uživatelů.
Stomatologie
Díky 30násobnému zvětšení stomatologického mikroskopu (neboli „operačního mikroskopu“) a jeho optimalizovanému osvětlení okolí
ošetřovaných struktur, lze snadněji vidět například
• velmi malá ústí kořenových kanálků,
• další kořenové kanálky,
• srostlé kořenové kanálky nebo kořenové kanálky, které jsou uzavřeny tvrdou zubní hmotou,
• rozvětvené kořenové kanálky,
• vlasové trhlinky v tvrdé zubní hmotě,
které by jinak ani nebyly vidět. Detaily, které by jinak zůstaly neviditelné a neošetřené, a které by se staly příčinou neúspěšné léčby
kořenového kanálku. Zařízení také rozšiřuje léčebné možnosti pro zuby, jejichž kořenové kanálky již byly vyplněny, ale kde tato
výplň není provedena ve standardní kvalitě.
Tento návod popisuje všechny funkce při maximální konfiguraci zařízení ATMOS® i View 31 DENT.
5
1.0
Úvod
1.4 Vysvětlení obrázků a symbolů
Zkratky / symboly obsažené v tomto návodu
Postupujte ve směru
šipky, postupně
■
Všeobecné informace
Stiskněte prosím v
místě, kde je tečka
●
Číslování
Přečtěte si prosím
důležité informace
→
Dílčí číslování
Přemístěte, připojte...
v tomto směru
Otočte, posuňte...
v tomto směru
Vyměňte
Zkontrolujte
klik
Zasuňte, zkontrolujte,
zda sedí
Grafické symboly obsažené v tomto návodu
!
Výstraha, upozornění, jemuž je třeba věnovat
zvláštní pozornost!
☞
Důležité informace
Tlačítka na ovládacím panelu / symboly zařízení ATMOS® i View DENT
2
Světlo zapnuto / vypnuto
(nezávisle na automatickém řízení světla)
SN
Sériové číslo
Přepínač mezi světelnými režimy
REF
Objednávací číslo
Obrazový záznam (spuštění / zastavení)
Datum výroby
Pozastavení (freeze frame)
Označení CE uvádí, že tento výrobek
splňuje příslušné požadavky evropských
směrnic.
Pojistka
Prostudujte si návod k obsluze!
Výstup napájení pro elektronické
součástky mikroskopu
(ATMOS® i View 21 DENT)
Potenciálové vyrovnání podle
IEC 60417-5021
Mikroskop (ATMOS® i View 31 DENT)
Nožní spínač (ATMOS® i View 31 DENT)
Standardní výstupní obrazový signál
(ATMOS® i View 31 DENT)
Výstupní signály čidla sklonu v systému
nosného ramene (ATMOS® i View 31
DENT)
Záznamová funkce
(ATMOS® i View 31 DENT)
Freeze (ATMOS® i View 31 DENT)
Výrobek na jedno použití - není určen pro
opakované použití. Po použití vyměňte.
USB port (ATMOS® i View 31 DENT)
Nedívejte se přímo do zdroje světla
zařízení ATMOS® i View.
Nosné rameno mobilního stojanu musí být
uvedeno do polohy vhodné pro přepravu
Neopírejte se o zařízení.
6
k (Copyright notice) DIN ISO16016
Úprava hmotnosti pro nosné rameno
weiß
transparent
RAL 5005 Signalblau
RAL 3001 Signalrot
schwarz
1.0
1.5
Úvod
Rozsah dodávky
● Před expedicí byla provedena důkladná funkční zkouška
zařízení ATMOS® i View DENT a bylo pečlivě zabaleno.
Nicméně prosím ověřte kompletnost obsahu zásilky
neprodleně po jejím převzetí (viz dodací list).
1.6
Mikroskop
Rameno
mikroskopu
Návod k
obsluze
Ochranný kryt
Doprava a skladování
• Zařízení ATMOS® i View DENT může být přepravováno pouze
v polstrovaném ochranném přepravním boxu.
• Zaznamenejte prosím a neprodleně ohlaste jakékoli škody,
k nimž došlo během přepravy. Použijte prosím přiložený
formulář pro reklamaci dodávky / vrácení zásilky QD434,
podáváte-li reklamaci nebo vracíte-li zásilku. Tento formulář
lze také stáhnout z naší webové stránky v servisní sekci
www.atmosmed.com.
• Po přepravě zařízení ATMOS® i View DENT při teplotě nižší
než 0 °C je třeba toto zařízení ekvilibrovat při pokojové teplotě
po dobu nejméně šesti hodin. Není-li zařízení ATMOS® i View
DENT ekvilibrováno, nemá se používat, protože by mohlo dojít
k poškození elektronických komponent.
• Podmínky okolního prostředí:
Přeprava / skladování:
-10...+50 °C;
30...95 % vlhkost bez kondenzace
při atmosférickém tlaku
500...1060 hPa
Obsluha:
+10...+35 °C;
30...95 % vlhkost bez kondenzace
při atmosférickém tlaku
700...1060 hPa
7
2.0
Pro vaši bezpečnost
!
Pro vaši bezpečnost
● ATMOS® i View DENT je zařízení navržené v souladu s
normou IEC 60601-1-1/EN60601-1 a jedná se o zařízení
s třídou ochrany I. Pro eliminaci RIZIKA úrazu elektrickým
proudem smí být tato jednotka připojena pouze k síťovému
napětí s řádně namontovaným uzemňovacím vodičem.
● Nepoškozený stav napájecích kabelů, příslušenství a
přístupových kabelů je třeba zkontrolovat před nastavením
zařízení ATMOS® i View DENT. Vadné kabely musejí být
neprodleně vyměněny.
● Zařízení ATMOS i View DENT se smí používat v dozorovaném provozu prováděném kvalifikovanými pracovníky,
kteří byli vyškoleni v obsluze tohoto zařízení
®
● Zařízení ATMOS® i View DENT není navrženo pro
používání v prostředí s nebezpečím exploze (M a G).
Toto prostředí může vzniknout při používání hořlavých
anestetik, prostředků na čištění pokožky a dezinfekčních
prostředků pro pokožku.
● Dostanou-li se do zařízení ATMOS® i View DENT tekutiny, je třeba zařízení zaslat ke kontrole do společnosti
ATMOS a lze jej používat až po provedení této kontroly
oprávněnou osobou.
● Po přepravě zařízení ATMOS® i View DENT při teplotách
nižších než 0 °C je třeba jej ekvilibrovat při pokojové
teplotě po dobu nejméně šesti hodin. Není-li zařízení
ATMOS® i View DENT ekvilibrováno, nesmí se používat,
protože může dojít k poškození elektronických komponent.
● Nezasouvejte elektronické komponenty (zástrčka, zásuvka) s použitím síly. Není-li zasunutí možné, zkontrolujte,
zda zástrčka odpovídá zásuvce. Pokud zjistíte vadu ve
spojení, nechte ji opravit naším servisním zařízením.
● Nikdy se nedívejte přímo do slunce přes čočky ani přes
oční čočky.
● Vždy se přesvědčte, že neoslňujete pacienty zdrojem
světla! Dávejte pozor, aby se pacienti nedívali přímo do
zdroje světla!
Zajistěte, abyste se sami nikdy nedívali přímo do zdroje
světla.
> Může dojít k poškození zraku v důsledku oslnění.
● Musí být provedena a zdokumentována každoroční
bezpečnostní kontrola
● Před každým použitím musí být zkontrolovány bezpečné
spoje stojanů (včetně všech spojek)
● Zajistěte, aby se pacient nedotýkal zařízení a ani aby se
zařízením nepřišel do styku.
8
● Riziko úrazu! Zajistěte, aby vám mobilní stojan při
přemisťování nepřejel přes chodidla
● Přesvědčte se prosím, že nikdy neoslňujete pacienta zdrojem světla. Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla.
● Dodržujte prosím směrnici týkající se elektromagnetické
kompatibility. Nedodržování této směrnice může vést ke
vzniku nebezpečí.
● Zlikvidujte obal řádným způsobem.
● Před připojením zařízení ATMOS® i View DENT je třeba
zkontrolovat, zda síťové napětí požadované pro zařízení
ATMOS® i View DENT odpovídá síťovému napětí zdroje
síťového napětí.
● Používejte pouze správné a nepoškozené zástrčky a
prodlužovací kabely.
● Nejdříve odpojte zařízení ATMOS® i View DENT ze
zásuvky. Až teprve poté odpojte přívod elektrické energie
k zařízení ATMOS® i View DENT. Nikdy se nedotýkejte
zástrčky mokrýma rukama.
● Seznamte se s podmínkami okolního prostředí uvedenými
v technických údajích (kapitola 9.0).
● Zařízení ATMOS® i View DENT v plném rozsahu splňuje
požadavky týkající se odolnosti vůči elektromagnetickému
rušení dané normou IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 „Elektromagnetická kompatibilita - lékařská elektrická zařízení“.
● Společnost ATMOS nenese odpovědnost za škodu na
zdraví ani za škodu na majetku, nejsou-li
• použity náhradní díly ATMOS,
• dodrženy pokyny pro použití uvedené v tomto návodu k
obsluze,
• jsou-li montáž, nová nastavení, změny, rozšíření a
opravy provedeny pracovníky, kteří nemají oprávnění
společnosti ATMOS k těmto úkonům.
● Ihned odpojte zařízení od zdroje elektrické energie, vidíteli zplodiny hoření, jiskry nebo slyšíte-li neobvyklé zvuky.
● U každého zdroje světla může dojít k ohřevu tkáně v
důsledku absorpce energie záření. Zajistěte zkrácení doby
používání na minimum. Vypínejte zdroj světla, pokud se
zařízení nepoužívá, kontrolujte vývin tepla podle potřeby.
● Při nastavování mikroskopu vezměte v úvahu, že síla
pružnosti ramene - bez hlavy mikroskopu - je mimořádně
velká. Při úpravě výšky postupujte opatrně.
● Tento návod k obsluze odpovídá konstrukci jednotky a stavu norem týkajících se bezpečnosti v době tisku. Všechny
popsané obvody, procesy, názvy, softwarové aplikace a
jednotky jsou předmětem vlastnických práv.
● Přesvědčte se, že jsou jednotky umístěny tak, aby
všechny ovládací prvky a/nebo vypínače byly vždy
přístupné.
2.0
Pro vaši bezpečnost
● Vezměte prosím na vědomí, že ke standardnímu výstupu
pro obrazový záznam napájecího modulu zařízení ATMOS® i View DENT lze připojit pouze počítače a monitory
splňující normu IEC 60601-1/EN 60601-1/EN 60950-1!
● Během provozu je uživatel povinen pravidelně kontrolovat
řádnou funkci mikroskopu. Dojde-li k poruše mikroskopu,
i když tato možnost je velmi nepravděpodobná, je uživatel
povinen přijmout opatření pro dokončení léčby pacienta
vhodnými prostředky.
9
3.0
3.2
!
Nastavení a spuštění
Montáž
Přesvědčte se prosím, že jsou splněny statické podmínky specifikované společností ATMOS MedizinTechnik
(podrobné informace jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Statické požadavky na montáž zařízení ATMOS i
View“). Splnění těchto požadavků musí být potvrzeno kvalifikovaným specialistou.
Síťové napětí a pojistka:
Síťové napětí: 100 - 240 V; 50/ 60 Hz, Pojistka:
2 x T 3,15 A
Vezměte prosím na vědomí, že ke standardnímu výstupu pro obrazový záznam napájecího modulu zařízení ATMOS® i View DENT
lze připojit pouze počítače a monitory splňující normu IEC 606010-1/EN 60601-1!
3.2.1 Připojení ke zdroji energie
Pro bezpečné odpojení zařízení od zdroje elektrické energie je třeba vytáhnout napájecí kabel z napájecího konektoru IEC napájecího
modulu!
Potenciálové vyrovnání: Napájecí modul zařízení ATMOS® i View DENT má na zadní straně připojení pro vyrovnání potenciálu, které
lze podle potřeby připojit k přípojnici potenciálového vyrovnání v místnosti. Tím lze zvýšit bezpečnost uživatele nebo pacienta zejména v případě vadného uzemňovacího vodiče. Pro připojení potenciálového vyrovnání připojte zařízení k přípojnici potenciálového
vyrovnání v dané místnosti; použijte prosím elektrický kabel pro potenciálové vyrovnání s označením REF 530.0030.0.
3.2.2 Přehled součástí mikroskopu
Binokulární tubus
Verze s vysokým
rozlišením
(volitelné)
Čočky okuláru s
širokým polem
Brzda spojky
Seitlicher Doppelhandgriff (optional)
Zařízení pro 5krokovou změnu transfo- Otočné barevné
kace (volitelné)
filtry (volitelné)
čočky s přesným
zaostřováním (volitelné)
Ovládací panel
Měřicí stupnice
(volitelné) (viz strana 18)
Adaptér endoskopu
(volitelné)
ovládací prvek jasu
10
3.0
Nastavení a spuštění
3.2.3 Obslužné prvky mikroskopu
Zobrazení režimu „stálé světlo“ - stisknutím tlačítka pro změnu
režimu jednou lze aktivovat režim „stálé světlo“.
Zapnutí / vypnutí
světla (nezávisle na
automatickém řízení
světla)
Obrazový záznam
(spuštění / zastavení)
Pozastavení
(freeze frame)
3.2.4 Pohled na zadní stranu řídicí jednotky ATMOS® i View 21 DENT
Připojení pro potenciálové
vyrovnání
kapacita podle IEC 60417-5021
Napájecí zástrčka IEC s pouzdrem pro
pojistku pro připojení k síťovému zdroji
elektrické energie
Schutzvermerk DIN ISO16016
Výstup napájení pro elektronické součástky mikroskopu
Alle Maßein mm
all dimensions in mm
Allgemeintoleranzen /
Generaltolerances
DIN ISO 2768 - mK
über 30 mm ±0,3
Maßstab (scale) 1:1
Konstr. - Nr:Mikolp-200-030.
Werkstoff (material)
3.2.5 Pohled na zadní stranu řídicí jednotky ATMOS® i View 31 DENT
Datum
-
Name
BenennungStandardní
(designation)
Výstupní signály
Výstupní
signál C.Reinhardt
výstupní obrazoErstellt 13.01.2012
čidla
sklonu
v
„záznamové
vý
signál
integrované
kamery
Bearb.
systému
nosného
funkce“
se
standardním
rozlišením
Gepr. 16.03.2012 C.Reinhardt
ramene
Tasterfolie Gyn
mit Atmos Logo
Datum
(date)
Name
(name)
MedizinTechnik
ATMOS Medizin Technik GmbH & Co.KG
Ludwig - Kegel - Str.12, 14-16, 18
79853 Lenzkirch / Germany
Tel: +497653689-0
Fax: +497653689-190
[email protected]
www.atmosmed.de
USB port pro přenos
klíčového stavu
„Pozastavení (freeze
frame)“ a „Funkce
záznamu obrazových
dat“
Zeichnungs /
Artikel-Nr.
(partno.)
Ers.f.:
Výstupní signál
„Funkce pozastavení“
060.0600.0
Napájecí zástrčka
IEC s pouzdrem pro
pojistku pro připojení k
Připojení pro potenciálové
vyrovnání kapacita podle IEC síťovému zdroji elektrické energie
60417-5021
Blatt
(sheet) 1
Ers.d.:
Připojení pro
napájení elektronických součástí
mikroskopu a řízení
výkonu
Připojení nožního
spínače. Přepínače mezi
světelnými kanály
11
3.0
3.3
Nastavení a spuštění
Možnosti integrace
3.3.1 Mobilní stojan DENT
Přesvědčte se prosím, že rameno mikroskopu je v zatažené poloze při pohybu mobilním stojanem.
!
Riziko úrazu! Zajistěte, aby vám mobilní stojan při přemisťování nepřejel přes chodidla.
Je-li zařízení umístěno ve vodorovné poloze, musejí být zajištěny brzdy.
Na mobilním stojanu lze upravovat pouze monitory, které nepřekračují hodnoty uvedené v následujících specifikacích.
Maximální rozměry V x Š x H: 60 x 40 x 10 cm, hmotnost 9,8 kg
Stabilita mobilního stojanu nemůže být zaručena u monitorů, které nesplňují tyto specifikace.
3.3.2 Nástěnný stojan
Připevněte ke stěně pomocí vodicí lišty. Montáž hlavy mikroskopu je provedena s nastavitelnou výškou.
Doporučení: Použijte prosím libelu pro zajištění přímé polohy nástěnného stojanu!
3.4
Spuštění
• Vyjměte mikroskop z obalu. Zkontrolujte, zda hodnota síťového napájení na typovém štítku zařízení odpovídá hodnotě síťového
napájení na místě.
• Zkontrolujte rozsah dodávky
• Pečlivě si prostudujte informace týkající se bezpečnosti v části 2.0 tohoto návodu k obsluze předtím, než zařízení poprvé spustíte.
• Po přepravě mikroskopu při nízkých teplotách je třeba mikroskop ekvilibrovat při pokojové teplotě po dobu nejméně šesti hodin.
Není-li zařízení ATMOS® i View DENT ekvilibrováno, nemá se používat, protože by mohlo dojít k poškození elektronických
komponent.
• Při nastavování mikroskopu vezměte v úvahu, že síla pružnosti ramene - bez hlavy mikroskopu - je mimořádně velká. Při úpravě
výšky postupujte opatrně.
• Pro aktivaci zařízení ATMOS® i View DENT prosím používejte vypínač na přední straně řídicí jednotky.
3.5
Požadavky na obsluhu
Vezměte prosím na vědomí, že následující požadavky je třeba dodržovat při používání zařízení poté, kdy
proběhla jeho montáž:
• Všechny spojky a součásti, které se připojují, které jsou určeny pro zajištění bezpečnosti, musejí být
bezpečně připevněny a správně namontovány.
• Veškerá připojení elektronických komponent (kabely, zástrčky, napájecí kabely atd.) musejí být ve správné pořadí a v dobrém
stavu.
• Specifikované síťové napětí a frekvence na mikroskopu musejí odpovídat hodnotám elektrické sítě, k níž je mikroskop připojen.
• Mikroskop je připojen k zásuvce pro bezpečnostní připojení se zajištěným síťovým kabelem.
!
Pozor, nikdy nesměrujte paprsek přímo do očí pacienta. Nedívejte se přímo do zdroje světla.
• U každého zdroje světla může dojít k ohřevu tkáně v důsledku absorpce energie záření. To může mít za následek poškození
biologické tkáně. Zajistěte prosím zmenšení světelné účinnosti a zkrácení doby používání na minimum. Vypněte zdroj světla, když
se nepoužívá, kontrolujte vývin tepla podle potřeby.
12
1.0
3.6
Nastavení a spuštění
Spuštění na první pohled
Nastavte mikroskop do výchozí polohy na zavěšení mikroskopu pomocí fixačního kolečka.
Upravte horizontální a vertikální polohu mikroskopu.
Upravte všechny svorky na nosiči a ramenu zavěšení tak, aby volný pohyb ramene vyhovoval vašim požadavkům.
Přemístěte mikroskop do pracovního prostoru.
Upravte binokulární výsuvné tubusy tlakem / tahem tubusů k sobě nebo od sebe. Mezioční vzdálenost je správně nastavena, se
když díváte do mikroskopu oběma očima a vidíte kruhové pole!
Úprava okulárů.
Osoby bez brýlí
Okuláry zůstávají v počáteční
poloze (okuláry jsou
vytažené). Dioptrická stupnice
je nastavena na nulu
Osoby s brýlemi
Lidé s vadou zraku a brýlemi
Lidé s vadou zraku bez brýlí
(hodnoty lomu jsou známy)
Lidé s vadou zraku bez brýlí
(hodnoty lomu nejsou známy)
Ponechte si brýle, tlačte
okuláry ve směru výsuvného
tubusu, dokud nezapadnou
na místo. Nastavte dioptrickou
stupnici na nulu.
Sundejte si brýle a nastavte
dioptrickou stupnici na
správnou hodnotu na okuláru
(okuláry jsou vytažené).
Sundejte si brýle a nastavte
oba okuláry na +5 dioptrií.
Sejměte výsuvný tubus z
hlavy mikroskopu a zaostřete
na vzdálený předmět. Předmět
je stále rozmazaný. Pomalu
otáčejte dioptrickým kroužkem
na prvním okuláru ve směru
chodu hodinových ručiček, dokud není předmět ostrý. Druhé
oko musí zůstat zavřené.
Opakujte tento
postup několikrát pro stanovení průměrné hodnoty. Nastavte druhý okulár
stejným postupem a znovu
připevněte výsuvné tubusy
k hlavě mikroskopu pomocí
připojovacího šroubu (okuláry
jsou vytaženy).
Nastavte zařízení pro 5krokovou změnu transfokace na maximum na zvětšovací jednotce (2,5). Přibližujte předmět k mikroskopu
(podle zvolené ohniskové vzdálenosti), dokud není předmět ostrý. Dojde-li ke změně úrovně transfokace, stupeň ostrosti zůstane
zachován.
Pokud je to nutné, můžete nastavit jas otočným regulátorem ve spodní části zařízení.
13
4.0
Obsluha
4.1
otočný regulátor
Zavěšení mikroskopu
Při vhodném zavěšení je hlava mikroskopu připojena laterálně
vzhledem k rameni mikroskopu. Všechny kabely procházejí
zavěšením, takže nikde nepřekážejí a nejsou zvnějšku vidět
(s výjimkou připojení adaptéru pro vysoké rozlišení a přímého
připojení k monitoru). Otočným regulátorem, který je umístěn
na levé straně zavěšení, lze mikroskop nastavovat ve vertikální
poloze tak, aby vyhovoval individuálním požadavkům uživatele.
Pro zafixování polohy hlavy mikroskopu otočte otočným regulátorem směrem k sobě proti směru chodu hodinových ručiček. „Brzda
beztížného pohybu“, která je součástí jednotky otočné o 30°
zajišťuje citlivé individuální nastavení síly pohybu, takže hlava
mikroskopu zůstává zafixována v každé poloze, a to i s namontovaným příslušenstvím, a tedy vám umožňuje provádět vyšetření.
Pro uvolnění hlavy mikroskopu otočte otočným regulátorem k
sobě proti směru chodu hodinových ručiček.
souprava šroubů
Upozornění: Zkontrolujte zajištěné připojení mikroskopu k
zavěšení před každým použitím!
4.2
Mechanické rameno
Doporučení: Použijte prosím libelu pro zajištění přímé polohy
sloupku! Tělo mikroskopu musí být vyváženo. Tělo je bezvadně
seřízeno, pokud natažené rameno mikroskopu zůstává ve všech
polohách, a to i s uvolněnými brzdami. Při nastavování mikroskopu
prosím nezapomeňte na to, že síla pružnosti ramene
- bez hlavy mikroskopu - je mimořádně velká. Při úpravě výšky
postupujte opatrně.
Mechanické rameno mikroskopu může být seřízeno pomocí soupravy čtyř šroubů podle individuálních požadavků uživatele. Zvolte
sílu, která umožňuje volný pohyb ramene podle vašich požadavků.
Pro zafixování polohy ramene otáčejte otočným regulátorem ve
směru chodu hodinových ručiček.
Pro uvolnění ramene otáčejte proti směru chodu hodinových
ručiček.
Upozornění:
řed použitím se prosím přesvědčte, že jsou brzdy opory ramene
nastaveny správně.
4.3
Madla
Při nákupu zařízení ATMOS i View DENT si můžete zvolit
mezi dvěma provedeními madel.
4.3.1 Boční dvojité madlo
Poloha bočního dvojitého madla může postupně nastavována
tažením a současným otáčením madlem.
14
4.0
Obsluha
4.4
Úprava mezioční vzdálenosti
Mezioční vzdálenost lze upravit v rozmezí 50 až 75 mm.
● Upravte polohu mikroskopu v pracovním prostoru pomocí
otočného čepu
● Dívejte se očními čočkami a současně stlačujte nebo
vysouvejte výsuvné tubusy k sobě nebo od sebe oběma
rukama.
Mezioční vzdálenost je dokonale upravena, když při pohledu
oběma očima vidíte kruhové pole!
4.5
Úprava okulárů
Osoby bez brýlí:
● Okuláry zůstávají v počáteční poloze. Počáteční
poloha = řídicí ústrojí okulárů je vytaženo.
● Přesvědčte se, že nula na dioptrické stupnici odpovídá
indexu na okulárech.
Osoby s brýlemi:
● Osoby s vadou zraku mají mít nasazené brýle a mají zatlačit
okuláry ve směru výsuvného tubusu, dokud slyšitelně
nezacvaknou. Nastavte dioptrickou stupnici na nulu.
● Lidé s vadou zraku se známým měřením lomu mají mít
brýle sundány a mají nastavit dioptrickou stupnici na
okulárech na příslušnou hodnotu. Proces zaostřování je
popsán v kapitole 4.9.
● Lidé s vadou zraku bez brýlí s neznámou hodnotou
měření lomu nastaví oba okuláry na +5 dioptrií. Sejmou
binokulární tubus a okulár z hlavy mikroskopu a zaostří na
vzdálený předmět*. Předmět vypadá stále rozmazaný.
Pomalu otáčejte dioptrickým kroužkem na prvním okuláru
ve směru chodu hodinových ručiček, dokud není předmět
ostrý. Druhé oko musí při nastavování okuláru zůstat
zavřené. Opakujte tento postup několikrát pro stanovení
průměrné hodnoty. Nastavte druhý okulár stejným postupem
a znovu připevněte výsuvné tubusy k hlavě mikroskopu
pomocí připojovacího šroubu (okuláry jsou vytaženy).
Proces zaostřování je popsán v kapitole 4.9.
* Nikdy nepoužívejte slunce jako předmět!
15
4.0
Obsluha
4.6
Výměna čoček
Vyhrazený závit na hlavě mikroskopu umožňuje jednoduchou
výměnu a zafixování různých čoček. Díky vestavěnému šroubu
lze čočku uvolnit otáčením šroubu doleva a její fixaci lze provést
otáčením šroubu doprava.
4.7
Výměna čoček s ručním přesným
zaostřením
Přimontujte čočky, jak je popsáno výše a zajistěte je pomocí
mezilehlého šroubovacího kroužku.
4.8
Čočky
Úprava zařízení pro 5krokovou
změnu transfokace
Zařízení ATMOS pro 5krokovou změnu transfokace umožňuje
transfokaci ve volném rozmezí 0,4x až 2,5x.
● Zvolte požadovaný faktor transfokace seřízením jednoho
z bočních otočných regulátorů.
● Zvolený faktor transfokace musí slyšitelně zacvaknout
do drážky
● Volně nastavitelné faktory transfokace: 2,5 - 1,6 - 1,0 - 0,63
- 0,4.
● Zvětšení, které míří ve směru tubusu, je aktuální zvětšení.
Zařízení pro
5krokovou
změnu
transfokace
16
4.0
Obsluha
4.9
Zaostřování
● Nastavte transfokaci na maximální hodnotu (2,5) na zvětšovací jednotce.
● Přibližujte předmět mikroskopem (podle zvolené ohniskové
vzdálenosti), dokud není předmět ostrý.
● Dojde-li ke změně úrovně transfokace, stupeň ostrosti zůstane zachován.
4.9.1 Přesné zaostřování
Přesné zaostřování
Binokulární výsuvný tubus přímý
Šroub pro anulování
předchozího kroku
Volitelné přesné zaostřování umožňuje citlivé a precizní zaostřování v intervalu 17 mm. Přesné zaostřování je potřeba pro přesné
zaostření při současné změně transfokace.
● Vyměňte namontované čočky za čočky vhodné pro přesné
zaostřování (jednoduchá montáž pomocí šroubu na hlavě
mikroskopu. Zajistěte pomocí mezilehlého šroubovacího
kroužku).
● Proveďte zaostření, jak je popsáno výše.
● Nastavte ohniskovou vzdálenost pomocí bočního přestavného disku.
4.10
Výměna binokulárního tubusu
Ohnisková vzdálenost tubusů 160 mm umožňuje pohodlné pozorování předmětu oběma očima bez námahy. Práce
je usnadněna díky výjimečně velké výstupní pupile a zvýšené
stereo základně o velikosti 24 mm.
Přidržujte prosím výsuvný tubus při uvolňování šroubu. V opačném
případě by tubus mohl upadnout.
Binokulární výsuvný tubus zahnutý pod úhlem 45°
Uvolňovací šroub
● Uvolněte šroub v horní části výsuvného tubusu a vyjměte
tubusy z hlavy mikroskopu.
● Přesvědčte se, že čepy a drážky čepu přesného spoje
do sebe zapadají a že tubusy leží volně.
● Opět šrouby utáhněte.
● Zkontrolujte a zajistěte na místě.
4.11
Binokulární rotační disk s aretací
Rotační disk umožňuje zvednout tubus na otočném čepu v zahnuté
poloze hlavy mikroskopu a proto má zjednodušovat pohled do
tubusů. Při otáčení tubusů kolem aretačního zařízení může dojít
ke ztrátě světla nebo odclánění.
17
4.0
Obsluha
4.12 Otočný barevný filtr
otočný barevný filtr
Otočný barevný filtr zabraňuje předčasnému ztvrdnutí kompozitních výplní.
● Otočte funkčním otočným regulátorem o 90° ve směru chodu hodinových ručiček a nastavte barevný filtr kyvným pohybem.
● Otočením otočného regulátoru o 90° ve směru proti chodu hodinových ručiček se filtr dostane pryč z dráhy optického svazku
mikroskopu.
4.13 Transfokace mikroskopu a velikost pole předmětu
Ohnisková
délka čočky je
rovna přibližné
pracovní vzdálenosti
Faktor zobrazení na zvětšovací jednotce
0,4
0,63
1*
1,6
2,5
Okuláry s výsuvnými tubusy
f = 160 mm
Celková transfokace / Ø zorného pole v mm
200
3,2 / 50
5,0 / 40
8,0 / 25
12,8 / 15,6
20 / 10
10 x
250
2,6 / 62,5
4,0 / 50
6,4 / 31,5
10,2 / 19,7
16 / 12,5
10 x
300
2,1 / 75
3,4 / 60
5,3 / 37,5
8,5 / 23,4
13,3 / 15
10 x
400
1,6 / 100
2,5 / 80
4,0 / 50
6,4 / 31,3
10 / 20
10 x
*Provádějte odečet při faktoru 1 pomocí transfokace mikroskopu bez transfokační jednotky.
4.14
Měřicí stupnice
20 mm
10 mm
0,5 mm
2 mm
2 mm
5 mm
Měřicí stupnice
Neodpovídá skutečnosti
Stupnice má pouze
orientační charakter a
nesmí se používat pro
měření absolutních
veličin.
Pomocí malého otočného regulátoru za čočkou lze stupnici měřící skutečné rozměry promítnout do pole dráhy světla ze zdroje
světla. Toto dokumentační zobrazení umožňuje měření předmětů bez ohledu na zvolené zvětšení. Stupnice bude zobrazena jak v
trojrozměrném obrazu, tak na všech snímcích z kamery a může být kdykoliv odstraněna.
● Pro promítnutí stupnice otočte otočným regulátorem o úhel 45° ve směru chodu hodinových ručiček.
● Pomocí otočení o 45° ve směru proti chodu hodinových ručiček lze stupnici odstranit z dráhy světla zdroje světla.
Je třeba dodržovat následující míry a vzdálenosti: Vzdálenost 2 mm, šířka linie 0,5 mm
Vezměte prosím na vědomí, že tyto specifikace jsou správné pouze pro následující kombinace:
Měřicí stupnice pro čočky 200 mm nebo čočky 200 mm s přesným zaostřením a širokým úhlem okulárů 10x
18
4.0
Obsluha
4.15
Integrovaná kamera
Integrovaná kamera s vysokým rozlišením s obsluhou pomocí
jedné ruky na hlavě mikroskopu:
LED
Po nastavení mikroskopu (viz kapitola 3.4 Pohled na zadní stranu
zařízení ATMOS i View DENT) lze spouštět ovládací signály pomocí tlačítek na ovládacím panelu, která jsou k dispozici na zadní
straně servisního modulu. Používá-li se aplikace ATMOSoft nebo
ATMOS Med Doc, je k počítači připojen USB port. Obrázky lze
uložit
stisknutím tlačítka
Stisknutím tlačítka lze spustit/
zastavit pořizování obrazového záznamu.
AFD
STROBO
MODE
Pro další záznamy jsou k dispozici výstupy „Pozastavení (Freeze)“
a „Záznam (Record)“, pomocí kterých lze tato zařízení ovládat
obslužnými tlačítky.
4.16
Adaptér endoskopu
4.17
Schutzvermerk DIN ISO16016
Standardizovaný adaptér endoskopu umožňuje jednoduché připojení externí kamery ATMOS Cam nebo jiného externího endoskopu
nebo digitální kamery (výrobky jiných výrobců). Zařízení ATMOS®
Cam lze snadno a jednoduše připojit k adaptéru endoskopu pomocí speciálního spoje na sponu. Bez potíží lze rovněž upravit
jiné endoskopické kamery, které mají standardizované rozhraní
pro připojení. Pro připojení externí digitální kamery se vyžaduje
zvláštní adaptér (vhodný pro danou kameru).
HD adaptér
Díky speciálně navrženému HD adaptéru je možné připojit digitální
kameru pomocí bajonetové e-spojky (např. Sony Nex
5/7) k vašemu zařízení ATMOS® i View DENT. Tato kamera
umožňuje pořizovat a archivovat snímky ve vysokém rozlišení.
Alle Maßein mm
all dimensions in mm
Allgemeintoleranzen /
Generaltolerances
DIN ISO 2768 - mK
über 30 mm ±0,3
Datum
Maßstab (scale) 1:1
Werkstoff (material)
Name
Erstellt 27.03.3013 C.Reinhardt
Bearb.
Gepr.
Datum
(date)
Name
(name)
MedizinTechnik
ATMOS Medizin Technik GmbH & Co.KG
Ludwig - Kegel - Str.12, 14-16, 18
79853 Lenzkirch / Germany
Tel: +497653689-0
Fax: +497653689-190
[email protected]
www.atmosmed.de
Benennung (designation)
Tasterfolie
Zeichnungs /
Artikel-Nr.
(partno.)
Ers.f.:
Konstr. - Nr:Mikolp-200-001.
Připojením IČ dálkového ovládání k napájecímu modulu
lze ovládací panel na hlavě mikroskopu používat také s externí
kamerou připojenou pomocí e-spojky.
Při dodávce je HD adaptér zakryt krycím uzávěrem.
Tento uzávěr má chránit proti kontaminaci a musí být kdykoliv
znovu nasazen např. je-li kamera vyjmuta nebo když se adaptér
nepoužívá.
060.0621.0
Blatt
(sheet) 1
Přesvědčte se prosím, že hmotnost externě připojených kamer
nepřesahuje 300 g.
Ers.d.:
19
5.0
Čištění a péče
5.1 Návod pro čištění a péči
Před čištěním
Lékařské mikroskopy, jako např. ATMOS® i View DENT musejí být bezporuchové a za všech okolností absolutně spolehlivé. Proto
doporučujeme před každým použitím provést následující:
podle
potřeby

Popsaná opatření týkající se čištění a desinfekce,
resp. sterilizace, nenahrazují příslušný návod, který
musí být před zákrokem dodržen!

Všechny desinfekční prostředky používané pro
dezinfekci zařízení ATMOS® i View DENT musejí být
autorizované výrobky.

Vždy dodržujte specifikace týkající se koncentrace a
pokyny příslušného výrobce!
5.2 Čištění mechanického povrchu mikroskopu
Všechny mechanické povrchy zařízení ATMOS® i View DENT je třeba po použití otřít desinfekčním roztokem. Nepoužívejte agresivní
ani abrazivní čistící prostředky.
Rezidua lze odstranit směsí vytvořenou ze stejného dílu etylalkoholu a destilované vody, do které přidáte kapku běžného čisticího
prostředku.
Pronikne-li kapalina do mikroskopu, je třeba mikroskop nechat zkontrolovat autorizovanou servisní službou předtím, než
bude znovu používán.
!
Odpojte zástrčku ze sítě předtím, než začnete provádět čištění a dezinfekci povrchu mikroskopu.
● Povrchy zařízení ATMOS® i View DENT lze čistit / otírat následujícími dezinfekčními prostředky.
•
•
•
•
ATMOS Green & Clean SK
Dismozon pur
Perform
Bacillol 30 Foam
Při používání dezinfekčních prostředků obsahujících aldehydy a aminy u stejného předmětu může dojít k barevným
změnám na povrchu předmětu.
Pro sterilní ochranu zařízení lze použít jednorázové sterilizační roušky. Připevněte kryt volně tak, aby zbývalo dostatek místa pro
držák mikroskopu a obsluhu mikroskopu. Roušky musejí být volné zejména kolem madel. Lékař provádějící zákrok musí být schopen
používat obslužné prvky přes kryt.
● Nepoužívejte
•
•
20
dezinfekční přípravky, které obsahují organické nebo anorganické kyseliny či zásady, neboť by mohly způsobit korozi.
dezinfekční prostředky, které obsahují chloramidy nebo deriváty fenolu, neboť by mohly způsobit trhliny materiálu, který je
použit pro tělo mikroskopu, v důsledku mechanického namáhání.
5.0
Čištění a péče
5.3 Čištění čoček / okulárů
5.3.1 Čištění optických povrchů
Vícevrstvá T* (T-hvězdička) povrchová úprava optických komponent (tj. okulárů, čoček) je navržena tak, aby umožňovala dosáhnout optimální kvality obrazu. Kvalita obrazu by mohla být ohrožena i sebemenší kontaminací optických součástí nebo otisky prstů.
Za účelem ochrany interních optických součástí nikdy nenechávejte přístroj bez bezpečnostního krytu, namontovaného HD adaptéru, binokulárního tubusu nebo okulárů, pokud se přístroj nepoužívá. Po použití má být mikroskop uzavřen krytem a ochráněn tak
proti usazování prachu. Čočky, okuláry a příslušenství, které se nepoužívají, mají být vždy uchovávány v pouzdrech zabraňujících
usazování prachu. Vnější povrchy optických komponent (okuláry, čočky) se mají čistit podle potřeby:
• Nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky.
• Prach, který se usadil na optických površích, lze vyfoukat nebo odstranit měkkým čistým štětcem.
5.3.2 Optický povrch připojení endoskopu
Připojení endoskopu je chráněno proti kontaminaci a vlhkosti koncovým skleněným krytem. Tento skleněný kryt musí být čištěn stejně
jako jiné optické povrchy zařízení ATMOS® i View DENT.
Připojení endoskopu je chráněno proti kontaminaci a vlhkosti krytem.
5.3.3 Zamlžení optických povrchů
Pro zabránění zamlžení optických prvků okuláru doporučujeme používat prostředky proti zamlžování.
Poznámka:
Prostředky proti zamlžování, které používají optici pro čočky brýlí, jsou vhodné i pro optické součásti zařízení ATMOS.
• Dodržujte prosím pokyny dodávané spolu s každým prostředkem proti zamlžování.
Prostředky proti zamlžování zajistí nejen, že optické součásti nebudou zamlžené, ale také je ochrání před nečistotami,
mastnotou, prachem, vlákny a otisky prstů.
5.4 Hygienický plán
CO
JAK
X
X
Součásti související s použitím**
X
X
ochranné kryty
(určené k jednorázovému použití)
Madla
X
X
X
Podrob
jednou za
měsíc
X
X
jednou týdně
Skříňka
Čočky / optické součásti
S
jednou
D
po každém
použit
C
KDY
Ruční otření a dezinfekce
X
Ruční otření a dezinfekce
X
Ruční otření a dezinfekce
X
Výrobek na jedno použití -> není určen k recyklaci, po
použití vyměňte
X
Ruční otření a dezinfekce
C= Čištění, D= Dezinfekce, S= Sterilizace
* Součásti související s použitím
Otočné regulátory (barevný filtr, měřicí stupnice, zařízení pro 5krokovou změnu transfokace, ovládací panel, aretační šrouby na
rameni)
21
6.0
6.1
Údržba a servis
Obecné rady
● Před každým použitím musí být provedena vizuální kontrola
mikroskopu a přípojky mikroskopu. Poškozené kabely musejí
být okamžitě vyměněny!
● Údržbu, otevření a opravy zařízení může provádět pouze
společnost ATMOS nebo její autorizovaní partneři. Musí se
dodržovat technická a bezpečnostní preventivní opatření a
návod k obsluze zařízení ATMOS® i View DENT.
● Požaduje se každoroční kontrola týkající se bezpečnosti.
Doporučujeme provést kontrolu výrobku během kontroly
týkající se bezpečnosti.
● Za účelem opravy lze tento mikroskop zaslat buď přímo
společnosti ATMOS nebo prodejci, od kterého jste výrobek
zakoupili.
!
● Před odesláním musí být mikroskop důkladně očištěn a jeho
povrch dezinfikován.
● Společnost ATMOS nezaručuje bezchybný provoz ani, že
nedojde ke škodám na zdraví či na majetku, pokud
• nebyly použity originální náhradní díly ATMOS,
• nebyl dodržen návod k obsluze uvedený v této příručce,
• montáž, nová nastavení, úpravy, rozšíření a opravy
neprovedli autorizovaní pracovníci společnosti ATMOS.
● Nelze uplatnit žádné nároky ze záruky na vady nebo nesprávnou funkci v důsledku použití příslušenství nebo spotřebního
materiálu jiných výrobců.
Brzda pro hvězdicové madlo REF 538.2013.0
● Tento návod a předpisy týkající se příslušné oblasti použití se
musejí dodržovat.
6.2 Výměna náhradních dílů
Pojistka T3,15A/H 250V
REF 008.0751.0
Před výměnou hlavní pojistky musí být systém odpojen od zdroje
elektrické energie. Za tímto účelem je třeba vytáhnout napájecí
kabel ze zásuvky.
Výměna pojistky
click
+
...
22
+...
7.0
Odstraňování závad
Popis
Zařízení ATMOS i View DENT
nelze zapnout
®
Možné příčiny
Postup
napájecí kabel není připojen, pojistka je
vadná
připojte napájecí kabel
vyměňte pojistku
zajistěte dostatečnou výměnu vzduchu
Zařízení ATMOS® i View DENT je
horké
vypněte a nechte vychladnout po dobu 2 - 3 hodin
Zařízení ATMOS® i View DENT se
přehřívá
není k dispozici žádná funkce
obraťte se prosím na servisní pracoviště
společnosti ATMOS
Zařízení ATMOS® i View DENT je vypnuté
Zařízení pro 5krokovou změnu
transfokace je vadné
rameno je nestabilní
příliš málo světla nebo žádné
světlo
zapněte jej na připojovací krabici
obraťte se na servisní pracoviště společnosti
ATMOS
spojovací tyč není nastavena ve vertikálním směru
Polyamidové nástavce soupravy šroubů
jsou opotřebované nebo nejsou na svém
místě.
Zařízení ATMOS® i View DENT
přemístěno do „parkovací polohy“ a tím
došlo k vypnutí světla.
nesprávná funkce zdroje světla LED
upravte polohu spojovací tyče,
vyměňte nebo zafixujte nástavce soupravy
šroubů
obraťte se na servisní pracoviště společnosti
ATMOS
přetáhněte zařízení ATMOS® i View DENT do
pracovní polohy
příliš velký pokles intenzity zdroje světla
obraťte se na servisní pracoviště společnosti
ATMOS
zdroj světla byl příliš ztlumen
zvyšte jas zdroje světla
23
8.0
Volitelné součásti a příslušenství
souprava ATMOS® i View 21
REF 538.8000.0
ATMOS® i View 21 DENT
Oranžový filtr
Čočky 250 mm s ručním přesným zaostřením (17 mm)
Zařízení pro 5krokovou změnu transfokace (0,4/0,6/1/1,6/2,5)
2 x čočky okuláru se širokým polem 10 x lze připojit, s kompenzací dioptrií a čočkami okuláru pro osoby s brýlemi
Boční dvojité madlo ATMOS® i View DENT, madlo pro ruční držák je spojitě nastavitelné
Mechanická podpůrná hřídel tubusu na otočném čepu PRO
Binocular
Binokulární rotační disk s aretací
Možnosti
Binokulární výsuvný tubus zahnutý pod úhlem 45°, f = 160 mm
Mobilní stojan PRO montáž
na stěnu
24
8.0 Volitelné součásti a příslušenství
souprava ATMOS® i View 31
REF 539.8000.0
ATMOS® i View 31 DENT
Oranžový filtr
Čočky 250 mm s ručním přesným zaostřením (17 mm)
Zařízení pro 5krokovou změnu transfokace (0,4/0,6/1/1,6/2,5)
2 x čočky okuláru se širokým polem 10 x lze připojit, s kompenzací dioptrií a čočkami okuláru pro osoby s brýlemi
Boční dvojité madlo ATMOS® i View DENT, madlo pro ruční držák je spojitě nastavitelné
Mechanická podpůrná hřídel tubusu na otočném čepu PRO
Binocular
Binokulární rotační disk s aretací
HD adaptér pro digitální kameru s bajonetovou e-spojkou Sony (např. SONY NEX)
Možnosti
Binokulární výsuvný tubus zahnutý pod úhlem 45°, f = 160 mm
Mobilní stojan PRO montáž
na stěnu
25
9.0
Technické údaje
Napětí
100-240 V~ ± 10 %; 50/60 Hz
Spotřeba energie
max. 45 VA
Pojistky
2 x T3, 15 A / 250 V (100 [email protected] 250 V AC / 10000 [email protected] 125 V AC)
Pojistka F1: T 4,0 A / 250 V (40 A)
Pojistka F2: T 1,0 A / 250 V (35 A)
Pojistka F3: T 200 mA / 250 V (35 A)
Pojistka F4: T 200mA / 250 V (35 A)
Světelný výkon
min. 120 kLux (200
mm) min. 80 kLux (250
mm) min. 55 kLux (300
mm) min. 30 kLux (400
mm)
Teplota barvy
5 500 K ± 10 %
Provozní doba
stálý provoz
Ochlazení
bez ventilace / pasivní
Odpor ochranného uzemňovacího vodiče
Zemní spojení Zemní
spojení krytu Zemní spojení pacienta
max. 0,1 Ω
max. 0,5
mA max.
0,1 mA
max. 0,1
mA
Podmínky okolního
prostředí při přepravě
/ skladování
-10...+50 °C
30...95% vlhkost, nekondenzující
tlak vzduchu 500...1060 hPa
Podmínky okolního
prostředí při provozu
+10...+35 °C
30...95% vlhkost, nekondenzující
tlak vzduchu 700...1060 hPa
Hmotnost
3,65 kg - 5,6 kg
Opakované kontroly týkající se bezpečnosti
Každoroční kontrola týkající se bezpečnosti musí být provedena v
souladu s předpisy BOZP Společnost ATMOS doporučuje provádět
každoroční kontrolu.
Třída ochrany (EN 60601-1)
l
Stupeň ochrany krytem
IP X0
Klasifikace v souladu s přílohou IX
směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích
Třída I (podle předpisu č. 12)
Označení CE
CE
Kód GMDN
35191
Kód UMDNS
12-536
Vhodné pro provoz do nadmořské výšky
≤ 3000 m nad mořem
REF
538.9000.0, 539.9000.0
Aktuální stav technických údajů: 06.02.2013
26
10.0 Likvidace
● Zařízení ATMOS® i View DENT neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
● Kryt je recyklovatelný.
● Věnujte pozornost pečlivému třídění různých materiálů.
● Dodržujte prosím vnitrostátní předpisy týkající se recyklace (např. spalování odpadu).
Likvidace na území ES
Zařízení popsané výše je velice kvalitní zdravotnický výrobek s dlouhou životností. Po skončení životního cyklu musí být zařízení
odborně zlikvidováno. Podle směrnic Rady (WEEE a RoHS) nesmí být zařízení zlikvidováno jako domovní odpad. Dodržujte prosím
stávající vnitrostátní zákony a předpisy týkající se likvidace starých zařízení v dané zemi.
Likvidace na území Spolkové republiky Německo
Ve Spolkové republice Německo zákon o elektrických zařízeních (ElektroG) reguluje likvidaci elektrických zařízení. Je třeba předpokládat,
že tyto mikroskopy mohou být kontaminované. Z tohoto důvodu, v souladu s předpisy EAR (Stiftung Elektro- Altmikroskope Register) je
tento typ mikroskopu vyloučen z předpisů ElektroG. Pro zaručení správné likvidace vašeho starého zařízení prosím předejte své staré
zařízení svému specializovanému prodejci nebo jej zašlete přímo společnosti ATMOS MedizinTechnik za účelem odborné likvidace.
Před likvidací, resp. před odesláním k likvidaci musí být povrch zařízení desinfikován.
27
11.0 Poznámky o elektromagnetické kompatibilitě
■ Na lékařské elektrické mikroskopy se vztahují zvláštní preventivní opatření týkající se elektromagnetické kompatibility a
jejich montáž musí být provedena podle následujících poznámek o elektromagnetické kompatibilitě (EMC).
■ Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit lékařské elektrické mikroskopy.
■ Používání jiného příslušenství, jiných převodníků a kabelů než jaké jsou doporučeny výrobcem by mohlo vést ke zvýšeným
emisím nebo by mohlo snížit odolnost zařízení nebo systému vůči rušení.
11.1 Interní předpisy a prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise
Zařízení ATMOS® i View DENT je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže.
Zákazník nebo uživatel zařízení ATMOS® i View DENT má zajistit, že zařízení se používá v takovém prostředí.
Test emisí
Splnění požadavků všech
platných předpisů
Elektromagnetické prostředí - návod
VF emise
CISPR 11
Skupina 1
Mikroskop ATMOS využívá VF energii pouze pro své vnitřní
funkce. Proto jsou jeho radiofrekvenční emise velmi nízké
a pravděpodobně nezpůsobí žádné rušení elektronických
zařízení v jeho okolí.
VF emise
CISPR 11
Třída B
Zařízení ATMOS® i View DENT je vhodné pro použití ve všech
objektech, včetně domácností a objektů, které jsou přímo
připojeny k veřejné nízkonapěťové elektrické síti, která zásobuje obytné budovy pro účely běžného provozu domácností.
Vyšší harmonické frekvence Třída A
IEC 61000-3-2
Proměnlivé emise
IEC 61000-3-3
platí
11.2 Interní předpisy a prohlášení výrobce - Odolnost proti elektromagnetickému rušení
Zařízení ATMOS® i View DENT je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže.
Zákazník nebo uživatel zařízení ATMOS® i View DENT má zajistit, že se zařízení používá v takovém prostředí.
Test odolnosti
proti elektromagnetickému rušení
Testovací úroveň IEC 60601
Úroveň splnění
požadavků všech
platných předpisů
Elektromagnetické prostředí - návod
ESD
IEC 61000-4-2
± 6 kV kontakt
± 6 kV kontakt
±8 kV vzduch
±8 kV vzduch
Podlahy mají být dřevěné, betonové nebo pokryté keramickou dlažbou. Pokud jsou podlahy
pokryty syntetickým materiálem, má být relativní
vlhkost nejméně 30 %.
EFT
IEC 61000-4-4
± 2 kV síť
± 2 kV neplatí pro
napájecí kabely
± 1 kV pro vstupní/výstupní kabely
Kvalita napájení ze sítě má odpovídat standardnímu komerčnímu nebo nemocničnímu
prostředí.
Přepětí
IEC 61000-4-5
± 1 kV
rozdílový režim
± 1 kV
rozdílový režim
± 2 kV
běžný režim
± 2 kV
běžný režim
Kvalita napájení ze sítě má odpovídat standardnímu komerčnímu nebo nemocničnímu
prostředí.
3 A/m
platí
Frekvence zdroje elektrické energie
50/60 Hz Magnetické
pole IEC 61000-4-8
28
± 1 kV vstupy/výstupy
3 A/m
Frekvence napájení u magnetických polí má
dosahovat úrovní pro
standardní umístění ve standardním komerčním
či nemocničním prostředí.
11.0 Poznámky o elektromagnetické kompatibilitě
Test odolnosti pro- Testovací úroveň ti elektromagneIEC 60601
tickému rušení
Úroveň splnění
požadavků všech
platných předpisů
Elektromagnetické prostředí - návod
Poklesy napětí /
výpadky
IEC 61000-4-11
<5 % U
(>95% Pokles U )
pro 0,5 cyklu
<5 % U
(>95% Pokles U )
pro 0,5 cyklu
40 % U
(60% Pokles U )
pro 5 cyklů
40 % U
(60% Pokles U )
pro 5 cyklů
70 % U
(30% Pokles U )
pro 25 cyklů
70 % U
(30% Pokles U )
pro 25 cyklů
Kvalita napájení ze sítě má odpovídat standardnímu komerčnímu nebo nemocničnímu prostředí.
Požaduje-li uživatel zařízení ATMOS® i View
DENT pokračování provozu i při výpadcích elektrické energie, doporučuje se napájet zařízení
ATMOS® i
View DENT ze zdroje nepřerušitelného napájení
nebo z baterie.
<5 % U
(>95% Pokles U )
za 5 s
<5 % U
(>95% Pokles U )
za 5 s
Poznámka: U je střídavé elektrické napětí ze sítě před použitím testovacích hladin.
11.3 Interní předpisy a prohlášení výrobce - Odolnost proti elektromagnetickému rušení
Zařízení ATMOS® i View DENT je určeno pro použití v elektromagnetickém prostředí specifikovaném níže.
Zákazník nebo uživatel zařízení ATMOS® i View DENT má zajistit, že se zařízení používá v takovém prostředí.
Test odolnosti proti
elektromagnetickému
rušení
Testovací úroveň IEC 60601
Vedený
vysokofrekvenční
kmitočet IEC 610004-6
V1 = 3 Veff
3V
150 kHz až 80 MHz
Vyzařovaný
vysokofrekvenční
kmitočet
IEC 61000-4-3
Úroveň splnění
požadavků všech platných předpisů
E1 = 3 V/m
3 V/m
80 MHz až 2,5 GHz
Elektromagnetické prostředí - návod
Přenosné nebo mobilní komunikační zařízení má být
odděleno od zařízení ATMOS® i View DENT, včetně
kabelů vzdálenostmi, které jsou přinejmenším stejné
jako vzdálenosti vypočtené / uvedené níže.
Doporučené vzdálenosti:
d = [ 3,5 / V1] √P
d = [ 3,5 / E1 ] √P
von 80 MHz až 800 MHz
d = [ 7,0 / E1 ] √P
von 800 MHz až 2500 MHz
Kde „P“ je maximální výkon ve wattech (W) podle
výrobce a D je doporučená bezpečná vzdálenost v
metrech (m).
Intenzity pole u pevných vysílačů, jak je stanoveno na
místě (a) měřením, nesmějí být menší než úroveň odpovídající splnění požadavků všech platných předpisů (b).
K rušení může docházet v blízkosti mikroskopů
označených následujícím symbolem
29
11.0 Poznámky o elektromagnetické kompatibilitě
POZNÁMKA 1
Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.
POZNÁMKA 2
Tyto předpisy nemusejí platit v každém případě. Vyzařování elektromagnetických vln je ovlivněno
pohlcováním a odrazem od budov, předmětů a lidí.
a
Intenzita pole pro stacionární vysílače, jako například základny pro mobilní telefony a mobilní pozemní radiová zařízení,
mikroskopy, amatérské radiové stanice, radiové a televizní vysílače teoreticky nemůže být předem určena přesně. Pro
stanovení elektromagnetického prostředí stacionárních vysílačů má být zohledněna studie dané lokality. Je-li intenzita pole
naměřená v místě, kde se používá zařízení ATMOS® i View DENT, vyšší než úroveň pro splnění požadavků všech platných
předpisů uvedená výše, je třeba zařízení ATMOS® i View DENT sledovat, aby se potvrdilo, že jeho provoz je normální.
Dojde-li ke zjištění abnormálních provozních parametrů, mohou být nezbytná další měření např. při změněném uspořádání
nebo jiném umístění zařízení.
b
Uvnitř frekvenčního pásma 150 kHz až 80 MHz, intenzita pole nemá překročit 3 V/m.
11.4 Doporučené bezpečné vzdálenosti mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním
komunikačním zařízením a zařízením ATMOS® i View PRO DENT
Zařízení ATMOS® i View DENT je určeno k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je rušení vyzařovanými VF složkami
regulováno. Zákazník nebo uživatel zařízení ATMOS® i View DENT může pomoci předejít elektromagnetickému rušení dodržováním
minimální vzdálenosti mezi přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením a zařízením ATMOS® i View DENT,
jak je doporučeno níže, podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Bezpečná vzdálenost podle přenosové frekvence m
Jmenovitý výkon vysílače
W
150 kHz až 80 MHz
80 MHz až 800 MHz
800 MHz až 2,5 GHz
d = [ 3,5 / 3] √P
d = [ 3,5 / 3] √P
d = [ 7,0 / 3] √P
0,01
0,12
0,12
0,233
0,1
0,37
0,37
0,74
1
1,16
1,16
2,33
10
3,69
3,69
7,38
100
11,66
11,66
23,33
Pro vysílače s maximálním jmenovitým výkonem, který není uveden v tabulce výše, lze doporučenou bezpečnou vzdálenost d
v metrech (m) určit pomocí rovnice platné pro příslušný sloupec, kde P je maximální jmenovitý výkon vysílače ve wattech (W)
podle specifikace výrobce.
POZNÁMKA 1
Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.
POZNÁMKA 2
Tyto předpisy nemusejí platit ve všech případech. Šíření elektromagnetických vln
je ovlivněno pohlcováním a odrazem od budov, předmětů a lidí.
30
Poznámky
31
ATMOS General terms and conditions
MedizinTechnik
1. General:
case. Should the delivery delay be caused by a culpable infringement
is limited to damage which is regarded as typical for tthat case. This
Our General Standard Terms and Conditions apply exclusively. Client’s
of non-substantial contractual duties, our client is also entitled to claim
also applies in the case of our culpable infringement of substantial
terms and conditions which are contrary to or deviate from our General
a one-off damage compen-sation worth 3 percentage points of the
contractual duties The indispensable conditions of German Liability
Standard Terms and Conditions are not recognised unless their validity
delivery value of the goods for each week’s delay, up to a maximum
Law remain unaffected thereby.
is explicitly confirmed in writing. Our General Standard Terms and
which is no higher than 15 percentage points of the delivery value of
Conditions also apply even if we deliver to clients without reservation,
the goods
- For second-hand equipment, the period of warranty shall be reduced
to a period of twelve months.
in the knowledge of the client’s contrary terms and conditions. Our
General Standard Terms and Conditions also apply to all future business
with that client.
7. Delivery - Familiarisation
In the case of the delivery of devices for the medico-technical industry
which require assembly and/or familiarisation for the final customer using
10. Reservation of Ownership
We retain ownership of our goods until the receipt of all payments
arising from the business relationship, including all demands arising
2. Proposal - Order Confirmation
specialist trade personnel (such as Ear, Nose and Throat Apparatus and
from installation orders, subsequent orders, repairs, accessory deliveries
Our proposals are subject to change without notice unless otherwise
Suction Units), we reserve the right to deliver the goods exclusively to
and replacement orders. Should we have agreed upon payment on the
stated in our order confirmation. Each order is only accepted by us
the relevant specialist traders. Should the trader not carry out assembly
basis of cheque and bill transactions, the ownership reservation applies
following our written order confirmation.
and/or familiarisation for the final customer, this is carried out by us. In
until the cheque received byus has been paid in, and does not expire
such cases, we reserve the right to charge the client for the additionally
through our credit upon receiving the client’s cheque. In the case of
3. Orders
created costs. Our specialist traders operate a recording system so
a breach of contract by the client, especially payment arrears, we are
Every order requires an exact description of all of our product’s details.
that, if necessary, our products can be traced to the final customer. The
entitled to repossess our goods. Repossession of our goods repre-sents
We assume no liability for errors and damage caused by inaccurate or
specialist trader undertakes to immediately report to us all events and
a withdrawal from the contract, unless explicitly declared in writing by
incomplete ordering details.
risks which must be reported in connection with our products.
us. We have the right to utilise the product after its repossession, whilst
4. Prices
8. Passage of Risk - Packaging
deducting appropriate utilisation costs.The client is responsible for
the income form such use is balanced against the client’s arrears, after
Unless otherwise stated in the order confirmation, our prices in the
Unless otherwise stated in our order confirmation, delivery is agreed
order confirmation are ex factory prices and exclude packaging and
ex factory. The risk of the goods’ damage or loss is therefore transferred
be necessary, the client must carry these out punctually at his own cost.
value added tax. Packaging is charged separately at cost price in the
to the client as soon as the goods leave the factory or the client is in
Our client is entitled to sell the goods he has bought from us in a proper
handling the goods with care. Should maintenance and inspection work
invoice. Value added tax is charged separately in the invoice according
default of acceptance of the goods. This also applies to cases where we
sale transaction. However, he must immediately assign all outstanding
to the legal rate on the invoice date. We reserve the right to change
confirm prepaid carriage. Transport packaging and all other packaging
claims to the value of the final invoice sum (including value added tax)
prices appropriately should price reductions or increases, especially
according to the packaging regulations is not returnable. Our client is
of our claims to his customers or third parties. The client is entitled to
due to wage settlements, changes in the price of materials or currency
responsible for disposing the packaging at its own cost. Our deliveries are
collect this claim even after such assignment. Our right to collect the
fluctuations, be incurred. Proof of such changes will be provided for the
insured by us at the client’s expense unless explicitly otherwise agreed.
claim ourselves remains unaffected thereby.We undertake to release
client on request.
No insurance is arranged in the case of goods which are collected by
the securities to which we are entitled if requested to do so by the
our clients. In the case of transport damage, claims are only handled if
client should the realisable value of the our securities be more than 10
5. Payment Conditions - Balancing
the client receives confirmation of any damage, reduced weight or loss
percentage points higher than the outstanding claims. We reserve the
Unless otherwise stated in the order confirmation, our invoices
by the shipping company before accepting the delivery.
right to choose the securities to be released.
9. Warranty
11. Plans and Illustrations
are payable with a 3% discount within 10 days (except for repair and
assembly services) or within 21 days from the invoice date net cash;
money receipts is decisive for complying with this term. We are entitled
The client is responsible for examining the delivered goods
We retain ownership of and copyrights to all plans, illustrations,
to charge interest after the due date at a rate 2% above the relevant
immediately after receiving them to determine any eventual deficiencies
calculations and other documents which are attached to our proposals.
basic interest rate of the German Federal Bank. Should the client have
or delivery errors, and to report these immediately. Should the client
The client must receive explicit written permission before passing these
payment arrears, we are entitled to charge interest on arrears at a rate
fulfil this examining and reporting responsibility, and should payment
on to third parties. Imitating our legally patented products is forbidden
5% above the relevant basic interest rate of the German Federal Bank.
conditions be fulfilled, we shall be liable to the client within the scope
and will be prosecuted.
Should we be able to prove higher damages due to arrears, we are also
of legal regulations. Our period of warranty shall in all cases be two
entitled to claim these. The client only has the right to balance invoices
years. Our client can make use of the warranty as follows, so long as
against its own claims should such claims be confirmed in a court of
he can provide first buyer proof (in the form of an invoice or delivery
Our central office is the place of performance for all disputes in
law or recognised by us. The client does not have the right of retention
note) and provided that the product still has the original, unchanged
connection with these General Standard Terms and Conditions and
due to disputed counterclaims.
serial number:
6. Delivery Periods
Fulfilment of our delivery duties requires the punctual and proper
12. Jurisdiction and Place of Performance
the contracts closed with clients under them. This jurisdiction excludes
a. We choose whether to fulfil our guarantee by providing repair
other jurisdiction relating to persons or subject-matter. Furthermore, our
services free of charge - either on the client’s premises or in our factory
client is not entitled to bring charges against us in another court should
- or replacing the product. We can also provide these guarantee
he file counter-charges, carry out counterbalancing or declare retention.
fulfilment of the client’s duties. The right to defense on the grounds of an
services through an authorised company;
We, however, are entitled to bring charges against our client at their
general place of jurisdiction or at another relevant court recognised by
unfulfilled contract is reserved.Should the client default in accepting the
b. Should a product be returned to us, the client agrees to send
goods delivery or breach other cooperation duties, we are entitled either
the product in its original or similar packaging, offering the same
German or foreign law.Unless otherwise stated in the order confirmation,
to withdraw from the contract or claim compensation for any increased
protection as the original packaging, to our address or any address
our central office is the place of performance.
costs incurred up to that time without setting a further deadline. The right
notified by us.
to make further claims is reserved. Furthermore, in such cases, the risk
c. Our guarantee ceases to apply if changes of any kind have been
of coin-cidental destruction or a coincidental deterioration in the quality
made to our product, unless such changes have been made by us
Lenzkirch, September 2008
of the delivered goods is transferred to the client in the case of default
or a company authorised by us, or have been previously agreed
ATMOS MedizinTechnik GmbH & Co. KG
in accepting such goods or payment arrears. Acts of God or stoppages
upon in writing by us. Our guarantee also ceases to apply if third
79853 Lenzkirch/Germany
(due to insufficient supplies of material, industrial disputes etc.) entitle
parties have carried out repairs to our products or replaced parts
us either to demand an appropriate extension of delivery periods or to
thereof. This applies regardless of the fact whether these measures
partly or entirely dissolve the delivery contract. This does not give the
individually or collectively led to a deficiency of the product;
client the right to claim damages. We have fulfilled delivery periods if the
d. We accept no responsibility for damage defects caused by
delivery goods have left our factory or the client has been informed of
- operational wear and tear;
the goods’ readiness for delivery within such delivery periods. Delivery
- incorrect installation or incorrect or insufficient maintenance;
periods stipulated by the client are not recognisedby us unless they
- incorrect operation of the product (in contradiction to the operating instructions
form part of our order confirmation. We adhere to legal terms and
delivered with the product); - improper use or operating faults; -
conditions in cases where, as a result of an undue delay in the delivery
inappropriate or negligent handling and care, especially with respect
for which we are liable, the client is entitled to claim that his interests
to dirt, lime, suction of fluids, inappropriate cleaning and sterilisation;
in a continued fulfilment of the contract have ceased. We also adhere
- using accessories and/or replacementpartswhich are not explicitly
to legal terms and conditions should a delay in delivery be caused by
approved;
deliberate or grossly negligent action by us or our representatives for
- incorrect assembly and/or initial operation by the client or third
which we are responsible. We are also responsible for such actions by
parties; - the client’s negligence in handling the product; - unacceptable
our representatives or agents. Should the delivery delay not be caused
operating conditions, such as humidity, temperatures, the power supply,
by our deliberate infringement of contractual duties for which we are
vibrations.
responsible, our liability is limited to damage which is regarded as typical
- accidents, acts of God, especially lightening, water, fire, public
for that case. We are liable according to the legal terms and conditions if
unrest and insufficient ventilation. We are not liable for damage to
and in so far as the delivery delay for which we are responsible is caused
other objects apart from our product itself, except in thecase of any
by an infringement of a substantial contractual duty. In such cases, our
deliberate or grossly negligent actions by us or our representatives or
liability is also limited to damage which is regardedas typical for that
agents. Should no deliberate breach of contract be claimed, our liability
This document is copyrighted. Duplication, translations, microfilming and savings on electronic systems, particularly for commercialpurposes
are illegal without prior agreement of the manufacturer. All compiled data are based on manufacturers instructions. All logos,
product names and designations used in this document are property of the respective manufacturer.
We do not take over any warranty and liability in the case of missing inscriptions. Subject to modifications and amendments.

Podobné dokumenty

ATMOS Český návod E 201 Thorax

ATMOS Český návod E 201 Thorax připravenost pro použití vašeho ATMOS E 201 Thorax, a proto musí kromě pravidelného čištění. Opravy a bezpečnostní kontroly mohou být prováděny pouze odborným personálem autorizovaných ATMOS. Při p...

Více

Canon PowerShot SX30 IS značky Canon - 12BC32

Canon PowerShot SX30 IS značky Canon - 12BC32 Canon PowerShot SX30 IS značky Canon 12BC32 Snímky se pořizovat ohniskové špičkovou kompenzaci světla vzdálenosti nebo velké 4,5krokovou je ostré optickému nedostatku Díky stabilizátoru i možné při.

Více

Optické přístroje 1

Optické přístroje 1 výbojky, které jsou využívány v případech, kdy je požadován enormní zářivý výkon. V dřívějších dobách byly často používány obloukové lampy, opět hlavně v případech, kdy byl požadován velký zářivý v...

Více

sňatek lázní a měst - Turistický magazín TIM

sňatek lázní a měst - Turistický magazín TIM péči jsou po dobu lázeňské léčby i v roce 2013 v režimu pracovní neschopnosti. Indikační seznam rovněž zachovává opakování lázeňské léčby ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče. U chronick...

Více

The Secret

The Secret život. Když začnete tím, že chcete mít hezký den a jste v té správné šťastné náladě, tak když ničemu nedovolíte, aby vám ji něco zkazilo, bude pokračovat s přitahováním, dle Zákonu Přitažlivosti, v...

Více

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU

PRŮVODCE HISTORIÍ A VLASTNOSTMI PRODUKTU 2. Prostředí programu Zoner Photo Studio 9 Naprostá většina programů podobného typu používá tradiční rozložení: v pravé větší části je okno s náhledy obrázků, vlevo nahoře je zobrazen strom složek ...

Více

rámcová licenční smlouva na software master software license

rámcová licenční smlouva na software master software license jsou určeni jako pojmenovaní jako pojmenovaní uživatelé. Každý určený pojmenovaný uživatel musí být jednotlivec, který kdykoliv během doby svého pověření splňuje definici Autorizovaného uživatele. ...

Více