Rodokmen rodu VACLAVIK

Komentáře

Transkript

Rodokmen rodu VACLAVIK
Rodokmen rodu V Á C L A V Í K – Dolní Sytová - okres Semily – kraj Liberecký
----------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Rodné jméno Václavík pochází prý z Polska z oblasti Kladska, dle pana Václavíka, mlynáře
ze Žehuně, který sleduje jeho rodokmen od roku 1630. Jméno prý zchudlé šlechty se psalo
Watzlawick. Rodilo se prý více synů, než dcer. Tak jméno bylo v oblasti časté. Po Pruské
válce se hodně rodin přestěhovalo na Náchodsko . Jméno se počeštilo a začalo se psát
Václavík.Pan Václavík sledoval pouze svůj rod.
Počátek našeho rodu znám od roku 1750
----------------------------------------------------.
Obec Dolní Sytová byla velkou obcí pro pravém břehu řeky Jizery, pramenící v Jizerských
horách, ale protéká celým Podkrkonoším. Také zde býval zámek pánů ze Sitová. Ze zámku
zbyla jen ruina a kopec zvaný Zámčiště.. Čísla domu 36 a 37 patřila, k farnosti mříčenské a
až za dlouhá léta k farnosti loukovské a k okresu Semily. Kdysi byla obec rozdělena na Dolní
a Horní Sytovou, která se odpojila k obci Víchová nad Jizerou. V obci pracovali většinou
zemědělci, řemeslníci a později po výstavbě textilní továrny Gerl v Hájích nad Jizerou i
textilní dělníci. Jelikož Dolní Sytová byla dlouhá obec , byla rozdělena na pomyslné části jako
: Na Koutě, V Habří, u kříže, u školy, U Hajských, Dolní a Horní náves a u peřimovského
mostu, i když první betonový most v Čechách byl postaven v roce 1911 na katastru obce
Dolní Sytová. Obec měla trojtřídní obecnou školu s osmiletou docházkou. Ve třídách bylo
více než 30 dětí. Na studia chodily děti do měšťanské školy a gymnázia do Jilemnice.
*
Až tady začíná se psát rodokmen rodiny Václavíků z Dolní Sytové čp.37, farnosti mříčenské,
později loukovské z čp.137 . Rodokmen je zpracován dle skutečných křestních i úmrtních
listů a údajů na obecních úřadech.
*
V roce 1751 koupil nějaký Ignác Václavík , podruh a kovář z Loukova čp.14 , pro svého syna
též Ignáce od pana Votroubka usedlost a kovárnu v Dolní Sytové čp. 37. Jelikož v Dolní
Sytové bylo jmen Václavík více, říkalo se dlouho u nás U Votroubků / později u listonoše/
jinde U Bartolomů, U Semiláků, U Zádomských, U Fejklů, nebo U Petra. Nikdo nebyl
v příbuzenském poměru.
*
Ignác Václavík
Narozen 1776 v Loukově čp. 14 ,
Kovář Dolní Sytová čp. 37, zemřel 1847 v 71 letech
Otec : Ignác Václavík, Loukov čp.14 – matku neznám
Manželka Ignáce Františka narozená 1785 - zemřela 1868 rozená Kostříková z Hájů nad
Jizerou čp.8 – otec : Václav Kostřík Háje nad Jizerou čp. 8
matka: Anna , rozená Čapková z Hájů nad Jizerou
Syn Ignáce František Václavík, narozen 1820 v Dolní Sytové čp.37- zemřel 1895 v Dolní
Sytové 37 : kovář v D.S. 37 – rodiče : otec Ignác Václavík, matka Františka roz. Kostříková
z Hájů čp. 8
První manželka Františka Václavíka Anna Ducháčová, Dolní Sytová čp. 113
narozená 1820, zemřela 1850 ve 30 letech
Její rodiče: otec Antonín Ducháč Dolní Sytová čp.113
matka : Anna rozená Jodasová Dolní Sytová čp.36
Jejich děti: Antonín nar. 25.3.1845, zemřel 7.11.1911
František , nar. 15.7.1847 , zemřel 1847 po porodu
Anna , nar. 4.7.1848, zemřela 1882- provdaná Jodasová D.S.čp. 36
Antonín Václavík :
Zemřel 5. nebo 7. 11.1911 v 66 letech: jeho
manželka Pavlína Václavíková rozená Kousalová z Benešova u Semil čp.48 , dcera
Františka Kousala , rolníka z Rybnic čp. 16 a matky Anny , dcery Michala Havrdy
z Podmoklic čp.1 a Angely, rozené Hudské z Pipic.Pavlína byla narozená 22.4.1858 a
zemřela 3.12.1891. Sňatek s Antonínem byl uzavřen v kostele sv. Stanislava v Loukově dne
9.11.1872.
Děti Antonína a Pavlíny Václavíkových:
Antonín nar. 27.4.1875
Anna nar. 1877
Pavlína nar. 1879
František nar. 28.2.1886 – zemřel 16.5.1970
Antonín:
Narozen 1875, kovář v Libštátě čp..81
Manželka Ludmila Marie z Častic na Moravě / fanaticky nábožensky založena/
Děti : Rudolf, kovář ve Svojku u Staré Paky
Anna, narozená 1914, vyšívačka , provdaná za p. Horáka , bytem V Lomnici nad
Popelkou..Dcera Květuška v invalidním důchodu – narozená1951. Nevlastní syn Miroslav
Horák narozen 1944, bytem Sušice.
Jaroslav, narozen 1916, kovář , pracovník na Státním statku Jeneč u Prahy, odcestoval
neznámo kam.
Josef, narozen 1916, kovář, Libštát čp.81. Jeho manželka Marie Kocourková
z Peřimova , narozená 1920- 2 dcery
Ludmila, narozená 1918, zemřela 1991 v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou
Anna :
Narozená 1877 , provdaná za Rudolfa Vrkoslava z Loukova u Semil
Jejich děti : Karel Vrkoslav
Vvdoucí cihelen v Horní Sytové a Jilemnici – manželka z Peřimova
Rudolf Vrkoslav
vrchní kotelník v hotelu Alkron Praha , manželka z Protivína z jižních Čech 1
dcera Miloslava , zvaná Slávka – panská služebná – později provdaná za pana Ulricha bytem v Praze Libni – 1 syn
Adolf Vrkoslav
manželka Fišerová z Peřimova – 2 synové- obchod v Držkově
Pavlína:
Narozená 1879, provdaná za Rudolfa Hlavu z Loukova
Syn Adolf zemřel v roce 1945 při jízdě smrti koncentráčníků na konci druhé světové války1 dcera – Jaroslava
František:
Narozen 28.2.1886 v Dolní Sytové čp.137– vyučen kovářem u otce- později poštovní
doručovatel / listonoš/. Zemřel 16.5.1970. Manželka Marie Anna , rozená Matoušová z Dolní
Sytové čp. 30. Dcera Josefa Matouše, rolníka a rychtáře obce Dolní Sytové a Marie Jebavé,
narozená 1.1.1891,zemřela 6.5.1975 v Hostinném na LDN.
*
Rodokmen rodiny Matoušovy, manželky Františka Václavíka Marie Václavíkové, rozené
Matoušové:
Otec : Josef Matouš , rolník narozený 24.1.1865, syn Josefa Matouše , domkáře z Dolní
Sytové čp.36. Syn Jana Matouše narozeného 1823 – zemřel 28.4.1878- výměnkáře z D.Sytové
čp.36 a matky dcery Adama Beneše,chalupníka z Dolní Sytové čp.28.
Matka Marie ,dcera Františka Koláře, chalupníka z D.S. čp.28- Víchové nad Jizerou čp.35 a
matky Františky Wodmanové z Kyjů okres lomnický, zemřela 21.4.1932.
Josef Matouš, narozen 27.1.1823 v Dolní Sytové, zemřel 1878. Otec Jan Matouš, matka
Kateřina, dcera Adama Beneše z Dolní Sytové 28 a Marie rozené Hlouškové z Dolní Sytové.
Marie Kolářová , narozená 29.9.1837 ve Víchové 36, dcera Františka Koláře. Jeho otec
František Kolář z Víchové čp. 36 a jeho manželky Anežky z rodu Václava Jebavého, tkalce
z Víchové 36.Jeho matka Františka dcera Josefa Martince tkalce z Kyjů čp.11 a jeho
manželky Terezie z Tample čp. 3.
Jan Matouš, narozen 1823 , domkář D.S.čp.36 zemřel 1878. Jeho manželka Marie Kolářová
z Víchové čp. 36: dvě dcery . Jedna provdaná za řezníka Františka Poláka z Roprachtic ,
druhá za porybného na řece Jizeře bytem v Loukově jménem Josef Petr. Jedna dcera provdaná
za pana Harcubu, bytem v Loukově – 3 děti :
Josef Harcuba : pracovník na sociálním úřadě v Semilech, svobodný bytem Loukov
Lidmila Harcubová: úřednice , bytem Loukov – zemřela na rakovinu
Věra Harcubová: provdaná za ředitele Seby Tanvald Soudila, bytem Tanvald : 2 dcery
Matka: Marie Jebavá ,z Hájů čp.5 , narozená 18.9.1865, dcera Jana Jebavého, chalupníka ze
Svojku čp.10 okres Nová Paka a matky Anežky, dcery Jana Jodase, chalupníka z Kundratic
čp.23 okres Jilemnice. Matka Olmna Therezia, dcera Františka Guttlera /němec/ tkadlec
z Kněžic čp.13 a matky Kateřiny dcery Václava Pitrmuce, sedláka z Branné čp.63 okres
Jilemnice.
JOSEF MATOUSˇ a MARIE , oddáni v Loukově 13.února 1890
---------------------------------------------------------------------------------------------Jejich děti :
Josef, narozen 1896, zemřel 1916 v Haliči za 1. světové války – jméno na pomníku
v D.Sytové
František, narozen 1893 zemřel 1995, zemědělec na gruntě v D.S. čp. 30
Marie, narozená 1.1.1891 v Dolní Sytové, zemřela 6.5.1975 v Hostinném
Ludmila, narozená 1895 v D.S.
Anna, narozená 1899 v D.S.
Annastazie, narozená 1905, zemřela 20.1.1988
*
František Matouš:
Narozen 1893, zemřel 1995. Manželka Marie , rozená Václavíková z Peřimova v roce 1904,
zemřela 31.7.1975 v Dolní Sytové
Jejich děti: Vlastimil – voják z povolání : 2 děti
Vlasta – zdravotní sestra, provdaná Hartmanová za Josefa H. : 2 děti /Praha –
Jablonec nad Jiz./
Zdeněk – truhlář Jilemnice : 2 děti zemřel 2012
Miroslav - narozen 1934, zemřel 2010: 2 dcery: Blanka , Jaroslava
*
Ludmila Matoušová provdaná za Karla Pěničku, lakýrník a malíř písma ze Semil
Dcera Denisa narozená 1926 ve Francii, zemřela 9.11.1995. Provdaná za pana
Podneckého, po létech prohlášen za mrtvého. Později provdaná za Karla Andrejska, stavaře,
narozen 1922 a zemřel 26.6.1993. 2 děti : Denisa provdaná za Karla Lehrera, Karel.
Dcera Karla , studentka sklářské školy v Železném Brodě, zemřela na otravu
plynem z nešťastné lásky.
*
Anna Matoušová , provdaná za Václava Duška, továrního dělníka z Dolní Sytové : 2 děti
Josef : narozen 1922, zemřel 29.5.1998, manželka Vlasta rozená Brůnová,
narozená 14.1.1923. Syn : Josef Dušek, narozen 1950, 2x ženatý, bytem Semily a Frýdek
Místek, - děti syna: Martina, Edita, David a Kateřina
Věra : narozená 1924, zemřela 16.12.2008, provdaná za Josefa Slezáka ,
narozeného 1921, zemřel 13.8.1985 , bytem Kostelec nad Labem - Rudče č.p. 721zaměstnanec Labské plavební společnosti Praha : 3 děti : Květa, provdaná za Milana
Silaštíka., Josef, manželka Helena bytem Neratovice Antonína Dvořáka 265 , Milan
manželka Hana, bytem Neratovice.
*
Annastazie Matoušová, narozená 1905, zemřela 20.1.1989, provdaná za Jodase z Rybnic: 2
dcery:
Alena : provdaná Matějková, bytem Praha
Jarmila : provdaná za Otakara Jirouše, narozeného 1930, zemřel 2.9.1997
v Praze , bytem Lomnice nad Pop. – Dolní Sytová. Jejich děti : syn Otakar a Petr / Praha/
*
Marie Matoušová, narozená 1.1.1891 , zemřela 6.5.1975 – provdaná za Františka Václavíka
narozeného 28.2.186 , zemřel 16.5.1970- povolání kovář 137, později listonoš Háje nad Jiz.
Jejich děti :
František, narozen 5.10.1912, zemřel 9.2.1913
Marie, narozená 11.11.1913, zemřela 25.10.1914
Miroslava, narozená 28.10.1919
Karel, narozen 1.11.1921, zemřel 9.9.1998
Josef,narozen 1922 – po porodu zemřel
Květoslava, narozená 12.6.1923, zemřela 13.4.2012
Vladimír, narozen 6.5.1931
*
Dcera Miroslava Václavíková,narozená 28.10.1919 provdaná za Josefa Šimka z Dolní Sytové
25, narozeného 10.3.1918 , zemřel 27.12.1994 v Lomnice nad P. Otec Josefa Šimka, Josef
Šimek narozen 11.5.1874, zemřel 12.8.1947, kovářský mistr v D.S.č.p.25, syn Jana Šimka ,
kováře v Dolní Sytové čp.. 25 a Marie , dcery Františka Štěpána , rolníka z Dolní Sytové čp.
27. Matka Josefa Šimka Anna, rozená Wolfová z Hrabačova, narozená 13.8.1878 byla dcerou
Jana Wolfa , tkalce z Hrabačova č.65 a Barbory, dcery Jana Macha, tkalce z Hrabačova čp.
34, zemřela 30.4.1947.
Sourozenci manžela Josefa Šimka:
Anna, narozená 27.3.1899 v Dolní Sytové 25, pracovnice v nemocnici , bytem D.S.99,
svobodná, zemřela 29.1.1976.
Marie, narozená 2.11.1902, provdaná za Josefa Chluma z Dolní Sytové, narozeného 1896,
tovární dělník – za 2.sv.války byl v koncentračních táborech 5 let. Zemřel 11.10.1979
v Dolní Sytové čp. 25. Syn Lubomír, narozený 1927, zemřel 9.9.2000, manželka Marie
rozená Kubíčková z Bystré nad Jizerou , narozená 1931- zemřela 9.6.1991 v D.S. Děti
Lubomíra: Lubomír, manželka z Roprachtic , bytem Dolní Sytová
Pavel- manželka z Polska, 2 děti- dcera a syn, bytem Dolní Sytová čp. 25.
Julie, narozená 25.2.1908, pracovnice ve zdravotnictví, bytem Dolní Sytová č.p. 99,
svobodná, zemřela 26.7.1991 v Domově důchodců v Rokytnici nad Jizerou.
Josef a Miroslava byli oddáni 26.10.1946 v Československém kostele v Semilech. 2 děti :
Miroslavu a Josefa
Miroslava : narozená 21.9.1947 Lomnici nad P., bankovní úředníce, provdaná
za Mirko Kliera, narozeného 26.4.1938 v Praze , zemřel 5.10.1992 v Praze - bankovní
úředník. Matka Kliera , Růžena Machutová, narozená 1910 zemřela 23.9.1996.Otec Ing
Bohumil Machuta, narozen 1914, zemřel 15.9.1978 v Praze. Sourozenec Mirka, sestra
Růžena Nalezená, provdaná za Josefa Nalezeného – trenéra plavců ČSR. Jejich děti : Radek ,
bytem Brno, jedno dítě a Jitka, bytem Kanada – 2 syny. Nevlastní děti Mirky : otec Mirko :
z 1. manželství:Lucie, narozená 13.10.1966 a Denisa, narozená 4.4.1968.
Josef : narozen 31.3.-1951 v Košťálově, manželka Jarmila , rozená Zikešová
z Roztok u Jilemnice čp.56 , narozená 3.11.1952. Rodiče Jarmily: Miloš Zikeš, narozen
10.1.1909, zemřel. Matka Jarmily Zdenka , rozená Petrová, narozená 1922, zemřela
23.3.1999. Sourozenci Jarmily : Z prvního manželství : dcera Jaromíra Procházková 73 let.Z
druhého manželství Josef Zikeš, narozen 9.6.1945 –u policie. František, narozen 29.7.1946 –
voják z povolání. Miloš, narozen 25.12.1947- automechanik.Zdeněk, narozen 28.8.1949 –
učitel. Alena , narozená 22.4.1954, provdaná Radoňová - prodavačka. Aleš narozen
27.11.1956, truhlář. Dana narozená 24.4.1958, provdaná Ševcová – prodává u benzinové
pumpy.
2 děti : Radek , narozen 14.2.1975 , bytem Lomnice nad Pop. čp.925. Manželka Hana, rozená
Daňková z Košťálova, 2 syny : dvojčata Josef a Filip, narozeni 8.10.2009 v Jilemnici. Matka
manželky Hany Vlasta Daňková , rozená Salavcová, narozená 1942, zemřela 14.3.2011. Otec
Hany Jiří Daněk , bytem Čikvásky.
Josef Mgr. : narozen 17.1.1977,
učitel, od roku 2015 starosta města Lomnice nad Pop., manželka Kateřina , rozená
Cermanová, narozená 9.4.1977. 2 děti: Jaromír, narozen 22.8.2003, Alenka, narozená
6.6.2009. Otec manželky Kateřiny Jiří Cerman ze Semil, narozený 1944 – učitel. Matka
Kateřiny: Hana , narozená 1944 dcera MUDr. Mynáře z Lomnice nad Pop. čp.331 a Zdenky
Mynářové, narozené 1916 - zemřela 19.1.2012. Děti Mynářových : dcera Hana Cermanová –
učitelka a Blanka Bezkočková- učitelka.
*
Syn Karel Václavík, narozen 1.11.1921, zemřel 9.9.1998 v Liberci - radiomechanik- technik
narozen v Dolní Sytové 137. Manželka Jarmila, rozená Šlechtová ze Mříčné , narozená
11.1.1927. Zemřela 4.6.2012 v Liberci. Úřednice. Otec Petr Šlechta, narozen 9.12.1899–
zedník – matka : Anna Šlechtová narozená 14.6.1901, zemřela 24.7.1989. Děti :
RNDr. Irena Václavíková, narozená 17.2.1950, provdaná za Ing. Petra
Přádného, narozeného 7.7.1949 , bytem Liberec /ředitelka Gymnasia FX Šaldy Liberec./ . 2
děti : dcera Petra , narozená 5.7.1976, manžel Jiří Peša, narozeného 25.9.1974 - 2 děti :
Alan, narozený 6.2.2008 a Jan Antonín, narozený 5.1.2012 / - povolání učitelka.
Syn, Ing. Martin, narozen
18.3.1982 žije s přítelkyni Monikou Vítkovou narozenou19.6.1983: mají spolu 1 dceru
Beatu, narozenou 3.5.2013.
Ing. Jiří Václavík, narozen 6.4.1953, bytem Liberec s manželkou
Zdeňkou narozenou 25.3.1951 - 2 děti :Lucie , narozená 29.11.1983 a Ondřej, narozen
13.5.1985. Manželka Zdena z předešlého vztahu má dceru Martinu, narozenou 7.2.1970.
*
Dcera Květoslava Václavíková, narozená 12.6.1923, zemřela 13.4.2012 v Domově pro
seniory ve Vrchlabí, provdaná za Karla Víta z Loukova , narozeného 24.10.1920 v Loukově.
Zemřel 28.10.1992 v Trutnově.- elektrikář a člen Horské služby Špindlerův Mlýn. Syn pana
Víta a matky Vítové rozené Syrovátkové z Loukova. Sourozenci : Miluška , provdaná
Kubánková , bytem Loukov, zemřela a Vítězslav , narozen 1931 , bytem Semily – zemřel
Děti : Ivana , narozená 20.3.1950, provdaná za Jaroslava Stoklasu – rozvedená
Karel , narozen 1952-rozveden
Dcera Ivana Stoklasová bytem Špindlerův Mlýn, 2 syny – Martin Stoklasa narozen 14.9.1970
ženatý , manželka Pavlína Ječná z Libošovic u Sobotky /rozvedeni/: 3 děti: Matěj, dvojčata
Filip a Barbora
Petr Stoklasa, narozen 22.5.1974, ženatý, manželka Petra ze Dvora Králového, děti:
David a Šárka
Syn Karel Vít, narozen 8.5.1954, t.č. bytem Liberec má z prvního manželství s manželkou
Jarmilou Holáskovou ŠpMlýn . 3 děti: Michala, Marka, Magdalenu
Z druhého manželství s manželkou Věrou Šurdovou z Vrchlabí má dceru Věru.
*
Syn Vladimír Václavík, narozený 6.5.1931 v Dolní Sytové 137, technický úředník Tesla
Vrchlabí , ženatý s Dagmar rozenou Krejčovou, narozenou 6.9.1944 v Semilech, učitelkou
ve Vrchlabí .Rodiče manželky : Antonín Krejčí, narozen 24.2.1920 v Loukově- zemřel
18.6.1982 ve Mříčné. Pavlína, rozená Holubcová, narozená 29.6.1916 - zemřela 2.11.1979
v Dolní Sytové. Sourozenci : Blanka Krejčová, provdaná za Jaroslava Zapadla , narozená
1.12.1947 – bytem Mříčná, čp. 21 a Iva Krejčová provdaná za Jiřího Sehnala, truhláře,
narozená 3.11.1955 bytem Mříčná čp. 151
Děti : Ing. Marek , narozen 20.6.1977 v Jilemnici- přítelkyně Ing. Barbora Novotná Vrchlabí
Radek, narozen 7.9.1978 v Jilemnici . Přítelkyně Lucie Braunová, narozená 3.8.1980,
bytem Jilemnice. Spolu 2 dcery : Nicol, narozená 3.12.2005 a Valerii, narozenou 21.7.2008.
*
Druhá manželka Františka Václavíka Anna, rozená Hloušková z Dolní Sytové čp. 15,
narozená 7.1.1824, zemřela 1887 v Dolní Sytové.
Jejich děti : Marie , narozená 9.4.1852 v Dolní Sytové 137
Františka, narozená 30.12.1854 v Dolní Sytové 137
Anežka, narozená 12.1.1861 v Dolní Sytové 137
Kateřina , narozená 18.6.1863
Josef, narozen 8.6.1865, zemřel 1935
Antonie, narozená 13.6.1867
Osud těchto sourozenců není znám. Otec o nich nikdy nechtěl mluvit. Pouze vím o Josefu ,
který prý odjel za prací do Brazilie, kde měl kávové plantáže. V roce 1936 přišel otci
/Františku Václavíkovi/ na obecní úřad v Dolní Sytové dopis ve kterém stálo, že v roce 1935
zemřel Josef Václavík, plantážník, se synem na moři. V dopise byly dvě fotografie jejich
ranče. Zpáteční adresa na dopise nebyla uvedena.
Zpracovala paní Miroslava Šimková, rozená Václavíková v Lomnici nad Popelkou
Do elektronické podoby převedeno a upraveno Vladimírem Václavíkem a Dagmar
Václavíkovou v roce 2013.

Podobné dokumenty