Specifické aspekty konkrétních urologických výkonů

Komentáře

Transkript

Specifické aspekty konkrétních urologických výkonů
Specifické aspekty
konkrétních urologických
výkonů - Indikace
MUDr. Petr Nencka
Rozdělení urologických výkonů
Otevřené
operace
Endoskopie
Laparokopické/robotické operace
Miniinvazivní operace
Perkutánní výkony
Otevřené operace - Indikace
Ledvina
Nefrolithiasa - pyelolitotomie
Tumory - nefrektomie,
nefroureterektomie, resekce
Infeční fokus - nefrektomie
Trauma – nefrektomie, záchovná
operace
Cysta - marsupializace
Otevřené operace - Indikace
Močovod
Ureterolithiasa – ureterolitotomie
Tumor –
ureterektomie/nefroureterektomie
Stenóza močovodu – reimplantace, endto-end plastika, náhrada, Boariho plastika
Stenóza PU přechodu - plastika
Otevřené operace - Indikace
Retroperitoneum
Tumor – lymfadenektomie
Adrenalopathie – adrenalektomie
Varikokéla – resekce spermatických vén
Otevřené operace - Indikace
Močový měchýř
Cystolitiasa – cystolitotomie
Tumor – cystektomie
Nízkokapacitní měchýř – augmentace
Trauma - sutura
Otevřené operace - Indikace
Prostata
Tumor – prostatektomie – RAPE, PERAPE
BPH – transvesikální prostatektomie
Otevřené operace - Indikace
Uretra
Striktura – plastika
Tumor – uretrektomie
Trauma - plastika
Otevřené operace - Indikace
Varle a adnexa
Tumor - orchiektomie radikální
Zánět – orchiektomie skrotální
Trauma – orchiektomie skrotální,
záchovná operace - zřídka
Otevřené operace - Indikace
Penis
Tumor - amputace, parciální, amputace,
Priapismus – shunty
M. Peyronei – korekční operace
ED – implantace protéz
Laparoskopické/robotické operace Indikace
Ledvina
Nefrolithiasa - pyelolitotomie
Tumory - nefrektomie, resekce
Infeční fokus - nefrektomie
Cysta - marsupializace
Laparoskopické/robotické operace Indikace
Močovod
Ureterolithiasa – ureterolitotomie
Stenóza PU přechodu - plastika
Laparoskopické/robotické operace Indikace
Retroperitoneum
Tumor – lymfadenektomie
Adrenalopatie – adrenalektomie
Varikokéla – resekce spermatických vén
Laparoskopické/robotické operace Indikace
Močový měchýř
Tumor – cystektomie
Nízkokapacitní měchýř – augmentace
Divertikly - resekce
Laparoskopické/robotické operace Indikace
Prostata
Tumor – prostatektomie – RAPE
Laparoskopické/robotické operace Indikace
Varle
Retinované varle
Endoskopické operace - Indikace
Ledvina
Nefrolithiasa – flexiURS + laser
Tumory –endoresekce flexiURS
Endoskopické operace - Indikace
Močovod
Stenózy – endopyelotomie, dilatace, laser,
JJ stent
Ureterolithiasa – URS extrakce, laser, JJ
stent
Tumor – URS excise, laser
Endoskopické operace - Indikace
Močový měchýř
Tumor – endoresekce
Cystolithisa – litotripse – sono, mechano,
laser
Neurogenní měchýř – botox
Divertikly - endoresekce
Endoskopické operace - Indikace
Prostata
BPH – endoresekce, evaporizace, laserová
enukleace
Endoskopické operace - Indikace
Uretra
Striktury – UTIO
Miniinvazivní operace - Indikace
Varikokéla – mikrochirugická resekce
spermatických vén
Perkutánní operace - Indikace
Nefrolitiasa – perkutánní extrakce
konkrementu
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích

Dna a ostatní mikrokrystalické artritidy, artropatie při endokrinopatiích  Sekundární, asociovaná s jinými onemocněnímihyperparatyreóza, hypomagnezémie, dna,

Více

Dědičné poruchy metabolismu purinů, pyrimidinů a porfyrie

Dědičné poruchy metabolismu purinů, pyrimidinů a porfyrie Bolllee G et al. CJASN DOI: 10.2215/CJN.02320312

Více

Diagnostika a terapie periapikalnich abscesu u

Diagnostika a terapie periapikalnich abscesu u Prevotella sp. Peptostreptococcus micros Streptococcus milleri group Actinomyces israelii Arcanobacterium haemolyticum (P. multocida)

Více

Sborník konference ke stažení - Farmaceutická fakulta UK v Hradci

Sborník konference ke stažení - Farmaceutická fakulta UK v Hradci modifikací či optimalizací známého postupu) a také originální syntézu API vycházející ze zcela jiných výchozích látek. Tyto jednotlivé přístupy pak budou v závěru přednášky srovnány z hlediska výho...

Více

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku

Stáhnout - Nemocnice ve Frýdku Ivv J JJ stent K k.n KCE KCl KCT KČ KES KCHOL KO kolono kolpo kor. KP komp. KPCR KR KRBS KRK KRKo KRV KRV KS KSME KT KTB KV aparát kv. L L

Více

Urolithiasa - Ústav Patologické fyziologie

Urolithiasa - Ústav Patologické fyziologie PATOFYZIOLOGIE UROLITHIASY MUDr.Ondřej VESELÝ Ústav patologické fyziologie LF UP Olomouc

Více

RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY

RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY masivní zapáchající prosáknutí operační rány v celé její délce UZ vyšetření břicha: • tekutina mezi kličkami (cca 500ml) • prosáknutí stěny střevních kliček

Více

Laparoskopické operace ledvin a nadledvin, MUDr. Miroslav

Laparoskopické operace ledvin a nadledvin, MUDr. Miroslav – druhým pólem je elektroda připevněná na kůži pacienta na vzdáleném místě – proudu vchází do těla pacienta na koagulačním nástroji (aktivní elektroda) a "hledá" druhou elektrodu, které je na vzdál...

Více

Registr pacientů s nádory močového měchýře indikovaných k

Registr pacientů s nádory močového měchýře indikovaných k  BMI [číslo] - bude vhodné doplnit automatickou kalkulaci  ASA skóre [číslo] - bude vhodné doplnit výběr z jednotlivých kategorií  Charlson comorbidity score [číslo] - bude vhodné doplnit výběr ...

Více