Katalog LUNA.indd

Komentáře

Transkript

Katalog LUNA.indd
BB
AAXXI I H
H EEAATT
I NI N
GG
TECHNICKÉ INFORMACE / KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ
05/2005
240 i
280 i
240 Fi
280 Fi
1.240 Fi
KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 5 / 2005
Technické informace
www.baxi.cz
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
Tel.: +420-271 001 627
Fax: +420-271 001 620
středisko Brno:
Pisárecká 11 (areál Mendelovy univerzity)
603 00 Brno
Tel./Fax: +420 -543 211 615
Výrobce není odpovědný za případné
chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto
prospektu a vyhrazuje si právo na svých
výrobcích provádět kdykoliv a bez předchozího upozornění případné změny
technického či obchodního charakteru,
které považuje za vhodné.
www.baxi.cz
www.broetje.cz
www.baxigroup.com
Lun-1.240-i
1
480
242
203
203
467
467
474
194
196
473
467
481
212
467
195
193
468
191
490
210
467
195
193
468
475
204
209
2
201
241
192
192
192
290
201
C
491
525
35
191
479
478
46
29
28
45
200
7
5
511
32
27
34
41
43
28
31
30
511
6
286
44
48
63
42
522
61
63
314
61
138
291
59
137
138
140
C
70
528
517
1
144
143
2
4
33
138
21
259
142
139
141
36
496
73
191
91
21
33
87
72
99
131
135
98
21
102
80
74
33
92
100
136
153
151
153
192
A
130
154
169
2 3
1
0
ba
r
4
147
518
A
C
113
167
168
C
527
519
174
252
174
122
115
112
525
111
110
107
109
290
152
284
166
157
LUNA 240 i
191
203
2
467
201
242
467
467
473
525
481
212
210
474
194
196
200
46
29
473
28
45
475
7
204
35
480
467
473
196
194
474
467
195
193
468
195
193
468
192
472
203
471
241
290
192
209
192
1
201
C
5
191
491
32
27
34
41
43
28
191
479
478
490
511
31
30
511
6
286
44
48
63
42
522
61
63
314
61
138
291
59
137
138
517
140
1
144
2
138
99
98
21
99
132
C
97
21
131
290
73
91
96
33
87
72
104
80
100
135
C
141
36
130
4
259
77
496
33
142
139
100
76
143
70
B
21
192
74
153
130
F
136
C
33
92
525
151
153
101
154
169
131
F
2 3
1
0
111
118
496
511
112
119
167
168
106
363
117
128
363
103
126
123
125
107
124
109
511
122
81
121
85
82
280
120
102
*
174
519
B
174
252
174
129
127
152
166
518
110
115
*
4
109
114
113
r
284
147
107
ba
90
493
157
LUNA 280 i
192
191
192
203
2
467
201
242
467
467
467
473
481
212
473
196
194
474
467
195
193
468
195
193
468
480
472
203
209
241
471
290
192
1
201
C
210
474
194
196
525
46
35
200
28
473
29
45
475
204
7
5
191
27
34
491
511
41
43
28
31
30
511
6
191
479
478
490
32
286
44
48
63
42
522
61
63
314
61
59
138
291
137
138
517
140
1
144
2
138
99
98
77
99
132
97
21
131
290
73
91
96
130
C
141
36
33
87
72
104
80
100
135
4
259
C
100
496
33
142
139
21
76
143
70
B
21
192
74
92
153
130
F
136
C
33
525
151
153
101
154
169
131
2 3
1
0
107
167
168
110
111
118
112
119
496
511
363
117
128
363
103
126
123
125
107
124
109
511
122
81
121
85
82
280
120
102
*
174
519
B
174
252
174
106
129
127
152
166
518
115
*
4
109
114
113
r
284
147
F
ba
90
493
157
LUNA 1.240 Fi
12
15
13
10
17
49
11
12
49
516
13
467
481
212
467
467
25
467
467
195
193
468
195
193
468
210
22
525
200
203
203
480
18
201
9
192
192
192
201
290
209
C
1
23
516
35
474
194
196
3
8
45
29
28
473
475
30
520
204
46
521
191
5
191
479
478
490
491
47
31
32
28
511
34
37
41
43
27
511
190
75
62
44
6
63
42
24
522
137
38
59
138
140
C
314
61
138
291
61
63
39
40
70
528
517
144
143
1
21
2
33
138
142
139
75
4
141
36
259
496
73
191
91
21
33
87
72
99
131
135
98
21
102
80
74
92
33
100
153
136
192
A
151
153
130
154
169
2 3
1
147
0
A
C
113
167
168
C
122
115
112
525
111
110
107
109
290
4
152
527
519
174
252
329
r
284
166
518
ba
174
157
LUNA1.310 Mv
15
10
12
200
17
49
11
49
22
13
467
481
212
467
467
467
467
195
193
468
195
193
468
210
516
203
203
480
18
201
13
201
12
209
9
192
192
192
25
474
194
196
1
23
516
35
45
28
204
475
46
29
473
3
8
30
520
191
521
191
479
478
491
490
5
47
28
31
32
511
511
34
41
43
27
190
75
62
44
6
63
42
24
522
63
138
39
40
314
61
137
38
61
138
291
C
59
140
517
37
70
75
1
4
33
138
21
259
139
2
36
98
80
C
496
21
91
192
192
130
136
33
74
686
99
21
72
87
92
33
336
100
131
290
73
102
337
C
A
135
192
153
151
525
147
A
154
107
109
518
113
111
118
119
0
4
r
ba
284
166
152
511
167
168
112
511
519
174
252
510
174
174
120
102
2 3
1
153
110
115
169
627
157
LUNA-1.310 Fi
13
10
18
49
11
12
49
516
467
481
212
467
467
25
467
467
195
193
468
195
193
468
210
22
13
525
200
203
203
480
17
192
192
192
15
201
12
201
9
290
209
C
23
474
194
196
1
516
35
8
45
29
3
30
520
28
473
475
204
46
521
191
5
191
479
478
490
491
47
28
32
511
34
31
511
37
41
43
27
190
62
75
44
6
522
63
42
24
63
138
137
140
C
38
314
61
138
291
61
39
40
59
70
517
528
144
143
21
1
138
33
139
75
2
259
141
36
496
21
191
4
142
73
33
91
87
99
131
135
98
21
102
80
74
92
100
153
136
192
151
153
130
A
72
33
154
169
2 3
1
0
147
ba
r
4
152
284
518
A
C
113
167
168
166
C
519
527
252
174
174
329
122
115
112
525
111
110
107
109
290
157
LUNA 310 Fi
192
203
18
17
49
11
12
49
13
467
25
467
473
45
210
474
194
196
473
204
475
30
520
28
481
212
3
8
191
521
191
479
478
490
29
467
200
516
46
480
473
196
194
474
467
195
193
468
1
23
35
192
472
203
467
195
193
468
516
22
525
191
209
13
10
192
15
201
290
12
201
9
471
C
491
5
47
37
28
31
32
511
511
34
41
43
27
190
75
62
44
6
63
42
24
522
138
291
517
70
144
143
99
98
1
75
100
76
139
259
142
77
496
99
132
97
21
130
33
80
100
131
87
72
104
136
290
73
91
96
C
33
74
B
21
192
92
153
130
F
135
C
329
141
36
131
4
33
138
21
2
40
59
140
C
39
314
61
137
138
38
61
63
525
151
153
101
154
169
2 3
1
0
147
F
107
166
167
168
518
110
115
111
118
112
119
496
511
363
117
128
103
126
123
125
107
124
109
511
122
363
127
4
152
81
121
85
82
280
120
102
*
174
519
B
174
252
174
106
129
*
r
284
109
114
113
ba
90
493
157
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
21
22
22
23
23
23
23
24
25
25
27
27
27
27
28
28
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
lakovaná bo�nice H=763
lakovaná bo�nice H=803
bo�ní kryt levý H=763
bo�ní kryt H=803
bo�ní kryt pravý H=763
p�ední kryt I
p�ední kryt FI
vrchní p�í�ný nosník
spodní p�í�ný nosník
p�ední p�í�ný nosník
hadi�ka manostatu L=270
redukce odsávání pr.80
p�írubová spojka koax.odkou�ení
tesn�ní p�írub.spojky
zátka odsávání
t�sn�ní zátky odsávání
spona p�ipojení kolena (s t�sn�ním a šrouby)
koleno sb�ra�e
venturiho trubice pr.15 s dvojitou spojkou
t�sn�ní 6,1X12X1,5 WRC (ex 5402050)
ventilátor (1 rychlost) (MVL)
ventilátor (1 rychlost) (MVL) 75W
tlakový spína� spalin (HONEYWELL)
tlakový spína� spalin (HONEYWELL)
tlakový spína� spalin (TRIDELTA)
tlakový spína�
trubka kompenza�ní spojky L=130
sb�ra� spalin 135°
sb�ra� spalin 135°
spalovací komora (ATM)
uzav�ená spalovací komora (FF)
uzav�ená spalovací komora (FF)
spalovací komora (28ATM)
izola�ní panel bo�ní
izola�ní panel bo�ní
izola�ní panel bo�ní
izola�ní panel bo�ní
izola�ní panel zadní
izola�ní panel zadní
izola�ní panel zadní
izola�ní panel zadní
izola�ní panel p�ední
izola�ní panel p�ední
izola�ní panel p�ední
izola�ní panel p�ední
izola�ní panel p�ední
izola�ní panel p�ední
st�na spalovací komory
st�na spalovací komory
p�ední st�na spalovací komory
p�ední st�na spalovací komory
primární vým�ník se svorkami
primární vým�ník se svorkami
primární vým�ník se svorkami
primární vým�ník se svorkami
o-kroužek 22X3 EPDM
Kód
5653140
5653150
5653630
5112030
5653620
5655330
5112120
5110290
5109640
5112020
5408080
5108700
5207060
5407890
5108690
5407400
600530
5211090
5407050
5402050
5653850
5655730
5629560
5617550
5655120
618470
5407930
5653170
5653180
5653760
5653780
5655480
5655510
5210250
5213160
5210910
5213190
5210280
5213240
5210260
5213290
5210270
5213310
5210750
5213340
5210290
5213320
5111840
5111850
5108030
5108500
5636760
603280
5632470
608550
5403130
CS
1
1
Popis
CS
Poz.
B4
31
24
X6
B4
60
32
-1
24
-2
CS
3
-L
69
B4
UN
0
32
-L
A
2
CS
UN
4X
1_
24
66
B4
A
0
0AI
32
I
1
R
28
-2
CS
2
X6
40
LU
B4
6
N
I
0
35
A
124
24
2
CS
-L
36
0
B4
I
UN
60
35
-1
A
3
2
2
CS
13
80
3
62
-L
B4
I
UN
035
1
A
31
-L
CS
1
X6
_2
UN
B4
60
40
A
36
-1
1_
FI
24
-2
CS
3
-3
3
1
6
0
B4
-L
90
F
UN
36
IM
-L
A
24
v
CS
UN
1_
X6
B4
A
31
6
0AI
36
0
1R
FI
24
2CS
24
X9
LU
0
B4
6
F
N
0
36
I
A
-1
31
24
-L
UN
X6
0
FI
60
A
SU
-1
-2
PE
-L
R
UN
24
A
0
31
FI
0
FI
LUNA 2000
1
2
3
4





























































































































5
6
7
8
9
10
11























Od sériového do sériového
�ísla
�ísla
Zam�nitelné



B440

ANO





























ANO
B441

























ANO






ANO
ANO




























ANO
ANO














ANO
ANO








































ANO


34 svorka trubky prim.vým�níku (ex 5109470)
35 expanzní nádoba 10 L
35 expanzní nádoba 8 L
36 trubka expanzní nádoby
37 p�ední panel uzav�ené komory
37 p�ední panel uzav�ené komory
38 t�sn�ní pr�hledového skla
39 pr�hledové sklo
40 ráme�ek pr�hledového skla
41 ho�ák - jednotka (12 element�)
41 ho�ák - jednotka (15 element�)
41 ho�ák - jednotka (18 element�)
42 ho�ák element
43 rampa 12 trysek (LPG pr.0,77)
43 rampa 15 trysek (LPG pr.0,69)
43 rampa 15 trysek (metan pr. 1,18)
43 rampa 18 trysek (LPG pr. 0,67)
43 rampa 18 trysek (metan pr. 1,18)
43 rampa 12 trysek (metan pr.1,28)
43 rampa 15 trysek (LPG pr.0,77)
43 rampa 15 trysek (metan pr. 1,28)
44 sada trysek LPG (pr.0,67)
44 sada trysek LPG (pr.0,69)
44 sada trysek LPG (pr.0,77)
44 sada trysek metan (pr. 1,18)
44 sada trysek metan (pr.1,28)
45 t�sn�ní rampy
46 p�írubová spojka p�ímá
46 p�írubová spojka p�ímá
47 t�sn�ní spojky rampy
48 spodní deska ho�áku
49 zátka p�írub.spojky M14X1
59 kabel zapalování
61 ochranný kryt elektrody (ATM)
61 ochranný kryt elektrody (FF)
62 spojka s hadicovým nástavcem
63 elektroda zapalování pravá
70 trubka �erpadlo/vým�ník
70 trubka �erpadlo/vým�ník
70 trubka �erpadlo/vým�ník
72 �erpadlo UP 15-50 AO (GRUNDFOS)
72 �erpadlo UP 15-60 AO (GRUNDFOS)
73 odvzduš�ovací ventil s o-k. (GRUNDFOS)
74 o-kroužek 14X1,78 EP
75 t�sn�ní (trubky na vodu/uz.komora)
76 sek. vým�ník (12 desek) ALFA LAVAL
76 sek. vým�ník (14 desek) ALFA LAVAL
76 sekundární vým�ník (16 desek)
77 t�sn�ní sekundárního vým�níku
80 hydraulická spojka s �idlem TUV
80 hydraulická spojka
80 hydraulická spojka s kohoutem
81 sada hydraulic.sou�ástek s filtrem
81 sada hydraulic.sou�ástek s filtrem
82 hydraulický uzáv�r
85 o-kroužek 20,63X2,62
CS
Popis
CS
Poz.
B4
31
24
X6
B4
60
32
-1
2
-2
CS
43
-L
69
B4
UN
0
32
A
LU
24
CS
1_
X
N
24
66
B4
A
0
0AI
32
I
1R
2
2
CS
8X
24
LU
0
66
B4
NA
I
01
35
-2
24
24
CS
-L
36
0
B4
I
U
60
NA
35
-1
-2
31
28
CS
-3
3
0
6
B4
LU
I
20
35
-1
NA
31
-L
CS
1_
X
U
66
B4
24
NA
00
36
11_
FI
24
2CS
3
3
10
369
B4
L
FI
UN
0
36
-L
M
A
24
v
CS
UN
1_
X6
B4
A
31
6
0
AI
36
0
1
R
FI
24
-2
CS
24
-L
X9
0
B4
UN
60
FI
36
A
131
24
LU
X6
0
NA
FI
60
SU
-1
-2
PE
-L
R
UN
24
A
0
31
FI
0
FI
LUNA 2000
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5112510
5608840
5625560
5653290
5656490
5656500
5401610
5203930
5103360
5653310
5653300
5655610
5604090
605990
606190
606140
606920
606910
605850
607400
607410
608470
608460
608450
608440
608430
5407940
5210680
5657180
5407810
5112090
5207070
8419050
5404920
5407830
5643090
8422570
5653250
5655470
5655530
5655200
5655620
607290
5406360
5404670
5653660
5653680
5655780
5404520
5658680
5655650
5653550
612140
607240
5630170
5405350







































































Zam�nitelné



Od sériového do sériového
�ísla
�ísla














































































































































































































































ANO
87 spojka �erpadla
90 jednotka napoušt�ní
91 mosazný vypoušt�cí ventil kotle
92 hydr. pojistný ventil s o-kroužkem -3 bar96 trubka s pozitivním výstupem
97 trubka s negativním výstupem
98 trubka by-passu
98 trubka by-passu
98 trubka by-passu
99 svorka trubky by-passu
100 o-kroužek 13,94X2,62X EPDM
101 jednotka tlak.spína�e trojc.ventilu/sensor
102 trojcestný ventil
102 jednotka by-pass/tlakový spína�
102 jednotka trojc.ventil/tlak.spína�
103 jednotka senzoru (tlak.spína� TUV)
104 spojka výstupu TUV
106 šroub M5X12
107 ucpávka
109 t�sn�ní 10X14X1,5
110 pružina
111 uzáv�r tlak.spína�e
112 membrána s uchem
112 membrána tlak.spína�e
113 by-pass
113 by-pass
114 o-kroužek 26,64X2,62
115 uzáv�r by-passu
117 plochý uzáv�r TUV
118 kónická pružina
119 uzáv�r topení
119 uzáv�r topení
120 uzáv�r TUV
120 uzáv�r TUV
121 šroub M5X10
122 o-kroužek 23,47X2,62
123 šroub M5X13
124 pružina
125 �ep mikrospína�e
126 uzáv�r tlak.spína�e TUV
127 membrána tlak.spína�e
128 o-kroužek 2,6X1,9
129 ucpávka
130 mikrospína� s pákou
131 sonda NTC
131 sonda NTC Honeyvell
132 t�sn�ní sondy NTC
135 termostat s limitem 105°C
136 trubka vým�ník/trojcest.ventil
136 trubka vým�ník/trojcest.ventil
136 trubka vým�ník/trojcest.ventil
136 trubka vým�ník/trojcest.ventil
136 trubka vým�ník/trojcest.ventil
137 p�ipojovací element (plyn.armatura/rampa)
138 o-kroužek 22,22X2,62
139 spojka vstupu plyn.armatury
CS
Popis
CS
Poz.
B4
31
24
X6
B4
60
32
-1
24
-2
CS
3
-L
6
B4
90
UN
32
A
LU
24
CS
1_
X
N
24
66
B4
A
0
0AI
32
I
1R
2
2
CS
8X
24
L
0
66
UN
B4
I
01
35
A
-2
24
24
CS
-L
36
0
B4
I
UN
60
35
-1
A
-2
31
2
CS
80
-3
36
-L
B4
I
20
UN
35
-1
A
3
CS
1X
1_
LU
66
B4
24
NA
00
36
11_
FI
24
2
CS
3
36
10
3B4
LU
90
F
36
IM
NA
-L
24
v
CS
UN
1_
X6
B4
A
31
6
0AI
36
0
1R
FI
24
2CS
24
X9
LU
0
B4
60
FI
NA
36
-1
31
24
-L
UN
X6
0
FI
60
A
SU
-1
-2
P
-L
ER
UN
24
A
0
31
FI
0
FI
LUNA 2000
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5210710
5630180
5652030
5653690
5653280
5653270
5628240
5664370
5653260
5108130
5406630
5653590
5658690
5628230
607250
5629950
5653840
8101430
5630250
5207810
8380530
5630240
5405960
5405320
5630190
5635220
5403820
5645660
5646180
8380520
605760
5646170
600750
5646190
8101410
5405370
8101440
8380540
5630260
5630270
5405330
5405400
5207860
5625770
9950930
8434820
5402830
9950760
5655460
5655560
5655640
5653240
5656010
5210700
5402010
5210630




















































Od sériového do sériového
�ísla
�ísla
Zam�nitelné































































































































































































































































































































ANO
140 plynová armatura (HONEYWELL VK 4105 M)
140 plynová armatura (HONEYWELL VK 4105 A)
140 plynová armatura (SIT 845 SIGMA)
140 plynová armatura (HONEYWELL VK 4105 M)
141 modula�ní cívka a zarážka
142 zarážka regula�ního �epu
143 �ep/pružina
144 válcová pružina - metan
147 p�í�ný nosník s pr�chody spojek
147 p�í�ný nosník s pr�chody spojek
151 kryt panelu ovládání
152 panel ovládání -LUNA 240 FI
152 panel ovládání -LUNA 240
152 panel ovládání -LUNA 1.240 FI
152 panel ovládání -LUNA 1.310 FI
152 panel ovládání -LUNA 1.310FI Mv
152 panel ovládání -LUNA 240 I
152 panel ovládání -LUNA 1.240 I
152 panel ovládání -LUNA 240 FI
152 panel ovládání -LUNA 310 FI
152 panel ovládání -LUNA 240 I
152 panel ovládání -LUNA 280 I
153 kryt svorkovnice
154 elektronická deska (SIT)
154 elektronická deska (HONEYWELL/INECO)
154 el. deska OMNI 2000 (HONEYWELL/INECO)
154 el. deska BMBC (HONEYWELL/INECO)
157 p�ední vykláp�cí dví�ka
166 svorkovnice 5P s držákem pojistky
167 držák pojistky
168 pojistka (2A-250V) alt. 8421410
169 manometr s držákem (ex 5656220)
174 ovlada�
174 ovlada�
174 ovlada�
190 t�sn�ní G3/8 8X15X2 WRC
191 t�sn�ní G1/2 12X18X2 WRC
192 t�sn�ní G 3/4 17X24X2 WRC
193 t�sn�ní pr. 18
194 t�sn�ní pr. 14
195 gumové t�sn�ní pro trubku pr. 18
196 gumové t�sn�ní pro trubku pr. 14
200 p�ipojovací p�íslušenství kotle
200 p�ipojovací p�íslušenství kotle
201 spojka topení
203 trubka vstup/výstup topení niklovaná
204 ventil vstupu už.vody
209 plynový ventil
210 plynový ventil G3/4 s pákou
212 bikónické t�sn�ní
212 bikónické t�sn�ní
212 bikónické t�sn�ní
241 p�erušova� tahu
241 p�erušova� tahu
242 bezpe�nostní termostat spalin 70°C
242 bezpe�nostní termostat spalin 60°C
Kód
5665210
5644680
5653610
5665210
8440130
5108980
5637710
8380640
5664840
5653160
5407650
5658660
5656480
5655550
5656020
5666150
5658670
5655600
5655220
5655760
5655300
5655670
5407660
5654950
5655990
5657840
5672510
5407820
8421590
5405340
9950580
9951020
5407790
5408150
5408150
5404970
5404640
5404650
5400940
5400950
5101880
5101890
5626010
5628320
5625950
5628020
5625980
5627620
9950830
5209040
5408330
5408330
5625860
5645560
600870
606930
CS
Popis
CS
Poz.
B4
31
24
X6
B4
60
32
-1
24
-2
CS
3
-L
6
B4
90
UN
32
A
L
2
CS
UN
4X
1_
24
66
B4
A
0
0AI
32
I
1R
2
2
CS
8X
2
40
LU
66
B4
N
I
0
35
A
124
24
2
CS
-L
36
0
B4
I
UN
60
35
-1
A
-2
31
2
CS
80
3
3
62
-L
B4
I
UN
035
1
A
31
-L
CS
1
X
_2
UN
66
B4
40
A
036
11_
FI
24
2
CS
3
-3
36
10
B4
LU
90
F
36
IM
NA
-L
24
v
CS
UN
1_
X6
B4
A
31
6
0AI
36
0
1R
FI
24
2CS
24
X9
LU
0
B4
60
FI
NA
36
-1
31
24
-L
UN
X6
0
FI
60
A
SU
-1
-2
P
-L
ER
UN
24
A
0
31
FI
0
FI
LUNA 2000
1
2
3
4
5



























6
7
8
9
10
11












































Od sériového do sériového
�ísla
�ísla
Zam�nitelné




B240
ANO
B437
ANO
B040
ANO
B202
ANO

B240























































































































































































































B438



ANO






































































B040














B202
252 otá�ivý p�epína� (4 polohy)
259 zna�ka BAXI
280 t�sn�ní 14,2X18X1,5 AL -18284 �ep potenciometru
286 matice M5
290 modulátor plyn.armatury -VK4105M290 regulátor plyn.armatury -V5306E 1226 1290 modulátor plyn.armatury -VK4105M291 startér s kabelem (Honeywell/Ineco)
291 startér s kabelem (Honeywell/Ineco)
314 kabel kontrolní elektrody
329 hadicový nástavec M5
336 pružina
337 motor ELBI
363 o-kroužek 13,6X2,7
467 matice G3/4 niklovaná
468 vsuvka G3/4 niklovaná
471 spojka výstupu TUV
472 trubka výstupu TUV
473 matice G1/2 niklovaná
474 vsuvka G1/2 niklovaná
475 trubka už.vody
478 filtr TUV
479 o-kroužek 20,35X1,78
480 plynová trubka niklovaná
481 matice G3/4 niklovaná
490 ventil vstupu TUV s filtrem
491 zátka/filtr
493 rukoje�
496 o-kroužek 2062
510 uzáv�r TUV
511 o-kroužek 17,86X2,62
516 �ep
517 ukotvení trubky
518 �ep panelu ovládání
519 signaliza�ní kontrolky
520 vzduchová clona
521 upev�ovací pružina clony
522 lakovaný držák startéru
522 lakovaný držák startéru
525 konektor NAC (SIT)
525 konektor startéru ANSTOSS
527 zátka
528 sonda NTC
624 �idlo hall efect
627 konektor el.desky
627 konektor el.desky
686 zp�tná klapka/by-pass
999 kabel nízkého nap�tí
999 kabel nízkého nap�tí
999 kabel nízkého nap�tí
999 kabely svorkovnice
999 kabely propojení termostat�
999 propojovací kabely
999 kabely startér/pl.armatura (Honeywell)
999 kabely startér/pl.armatura (Honeywell)
CS
Popis
CS
Poz.
B4
31
24
X6
B4
60
32
-1
24
-2
CS
3
-L
6
B4
90
UN
32
A
LU
24
CS
1_
X
N
24
66
B4
A
0
0AI
32
I
1R
2
2
CS
8X
24
L
0
66
UN
B4
I
01
35
A
-2
24
24
CS
-L
36
0
B4
I
UN
60
35
-1
A
-2
31
2
CS
80
-3
36
-L
B4
I
20
UN
35
-1
A
3
CS
1X
1_
LU
66
B4
24
NA
00
36
11_
FI
24
2
CS
3
36
10
3B4
LU
90
F
36
IM
NA
-L
24
v
CS
UN
1_
X6
B4
A
31
6
0AI
36
0
1R
FI
24
2CS
24
X9
LU
0
B4
60
FI
NA
36
-1
31
24
-L
UN
X6
0
FI
60
A
SU
-1
-2
P
-L
ER
UN
24
A
0
31
FI
0
FI
LUNA 2000
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8434550
5657100
5207730
5405990
8240530
5665230
600850
5665230
5653930
5653930
8418870
5207030
8380680
5647340
5410020
9950310
5627970
5625960
5627990
9950300
5627980
5628000
5110040
5405190
5628010
5628030
5625970
5637070
605660
400020
600760
5404600
5210670
5407840
5112040
5407780
5112050
8380730
5655180
5655180
8419060
8510910
5408000
8434590
8434650
8419350
8611750
5663020
8419340
5655110
5655100
8418950
8419140
8419160
8419150
8419150




































































Od sériového do sériového
�ísla
�ísla
Zam�nitelné












































































































































































































































































NE



B444



ANO



B240
B240





B444





B445


















































B240




B444
999 kabely nízkého nap�tí - tr.ventil
999 kabely tr.ventilu
999 kabely pohonu tr.ventilu
999 kabely �erpadlo/p�epína�
999 napájecí kabel
999 kabel uzemn�ní (HONEYWELL)
999 kabel uzemn�ní (SIT)
999 konektor progr.hodin
Poznámky:
Kód
8510430
8419320
8419270
8419130
8414620
8419040
8419080
8418860
CS
Popis
CS
Poz.
B4
31
24
X6
B4
60
32
-1
24
-2
CS
3
-L
6
B4
90
UN
32
A
L
2
CS
UN
4X
1_
24
66
B4
A
0
0AI
32
I
1R
2
2
CS
8X
2
40
LU
66
B4
N
I
0
35
A
124
24
2
CS
-L
36
0
B4
I
UN
60
35
-1
A
-2
31
2
CS
80
3
3
62
-L
B4
I
UN
035
1
A
31
-L
CS
1
X
_2
UN
66
B4
40
A
036
11_
FI
24
2
CS
3
-3
36
10
B4
LU
90
F
36
IM
NA
-L
24
v
CS
UN
1_
X6
B4
A
31
6
0AI
36
0
1R
FI
24
2CS
24
X9
LU
0
B4
60
FI
NA
36
-1
31
24
-L
UN
X6
0
FI
60
A
SU
-1
-2
P
-L
ER
UN
24
A
0
31
FI
0
FI
LUNA 2000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Od sériového do sériového
�ísla
�ísla
Zam�nitelné


ANO



















































B444
ZAPOJENÍ KOTLŮ SE ZÁSOBNÍKOVÝMI SMALTOVANÝMI OHŘÍVAČI TUV
Luna 1.240i, Luna 1.240Fi, Luna 1.310Fi
Luna 1.310Fi MV s VESTAVĚNÝM 3-cest.ventilem
ZÁSOBNÍKOVÉ SMALTOVANÉ OHŘÍVAČE dodávané firmou BAXI
TYP ZÁSOBNÍKOVÉHO SMALT. OHŘÍVAČE
A
B
C
ROZMĚRY
D
E
OBJEM
HMOTNOST
TEPLOSMĚNNÁ PLOCHA
JMENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON
MAX. PŘETLAK V NÁDOBĚ
mm
mm
mm
mm
mm
litr
kg
m2
kW
bar
DRA 100 NTR/HV
815
851
DRA 125 NTR/HV
980
1016
104
524
75,5
95
70
120
77
1
24
6
DRA 160 NTR/HV
1018
1054
129,5
584
73,5
160
81
Se�ízení plynové armatury – tabulky p�etlaku na ho�ák / výkon.
Luna 240 Fi - Luna 1.240 Fi
mbar
mbar
mbar
G.20
G.30
G.31
2,5
5,3
6,4
2,8
5,8
7,2
3,2
6,7
8,5
3,7
8,1
10,3
4,1
9,6
12,3
4,9
11,3
14,4
5,6
13,1
16,7
6,5
15,0
19,2
7,4
17,1
21,8
8,3
19,3
24,7
9,3
21,6
27,6
10,4
24,1
30,8
11,5
26,7
34,1
12,2
28,3
36,2
1 mbar = 10,197 mm H2O
kW
kcal/h
9,3
10,5
11,6
12,8
14,0
15,1
16,3
17,4
18,6
19,8
20,9
22,1
23,3
24
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
20.600
Luna 280 i
mbar
mbar
mbar
G.20
G.30
G.31
1,7
4,7
5,8
2,1
5,4
6,7
2,8
7,3
8,8
3,6
9,2
12,0
4,7
12,0
15,6
6,0
15,2
19,8
7,4
18,8
24,4
8,9
22,7
29,6
10,0
27,5
35,2
1 mbar = 10,197 mm H2O
model kotle
druh plynu
pr�m�r trysek
po�et trysek
kW
10,4
11,6
14,0
16,3
18,6
20,9
23,3
25,6
28,0
Minimální výkon
Jmenovitý výkon
kcal/h
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
Luna 240 i - Luna 1.240 i
mbar
mbar
mbar
G.20
G.30
G.31
1,9
4,4
5,9
2,2
5,3
6,8
2,5
6,6
8,4
2,9
8,0
10,2
3,4
9,5
12,1
4,0
11,1
14,3
4,6
12,9
16,5
5,3
14,8
19,0
6,0
16,8
21,6
6,8
19,0
24,4
7,6
21,3
27,3
8,5
23,7
30,5
9,4
26,3
33,7
10,0
27,9
35,8
kW
kcal/h
9,3
10,5
11,6
12,8
14,0
15,1
16,3
17,4
18,6
19,8
20,9
22,1
23,3
24
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000
17.000
18.000
19.000
20.000
20.600
Luna 310 Fi - Luna 1.310 Fi
mbar
mbar
G.20
G.31
kW
Minimální výkon
1,8
4,9
10,4
2,1
5,5
11,6
2,7
7,2
14,0
3,7
9,8
16,3
4,8
12,9
18,6
6,1
16,3
20,9
7,5
20,1
23,3
9,1
24,3
25,6
Jmenovitý výkon
10,8
28,9
27,9
Jmenovitý výkon 13,4
35,8
31,0
Luna 240 Fi - Luna 1.240 Fi
G.20
G.30
1,28
0,77
12
12
G.31
0,77
12
Luna 240 i - Luna 1.240 i
G.20
G.30
1,18
0,69
15
15
kcal/h
8.900
10.000
12.000
14000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
26.700
G.31
0,69
15
tabulka 2
model kotle
druh plynu
pr�m�r trysek po�et trysek
tabulka 2
model kotle
Spot�eba
Jmenovitý výkon
Minimální výkon
Výh�evnost paliva
tabulka 3
G.20
1,18 18
Luna 240 i - 1.240 i
Luna 240 Fi - 1.240 Fi
G.20
G.30
2,78 m3/h
2,07 kg/h
1,12 m3/h
1,84 kg/h
34,02 MJ/m3 45,6 MJ/kg
Luna 280 i
G.30
0,67 18
G.31
0,67 18
Luna 310 Fi - Luna 1.310 Fi
G.20
G.31
1,28 15
0,77 15
Luna 280 i
G.31
2,04 kg/h
0,82 kg/h
46,3 MJ/kg
G.20
G.30
3,29 m3/h
2,45 kg/h
1,26 m3/h
0,94 kg/h
34,02 MJ/m3 45,6 MJ/kg
G.31
2,42 kg/h
0,92 kg/h
46,3 MJ/kg
Luna 310 Fi
Luna 1.310 Fi
G.20
G.31
3,63 m3/h
2,67 kg/h
1,26 m3/h
0,92 kg/h
34,02 MJ/m3 46,3 MJ/kg
Nastavení regulátoru tlaku plynové armatury:
P�ipojte kladný vstup diferen�ního manometru k výstupu (2) plynové armatury. Pro modely 240 i/Fi
používejte výstup (3) na potrubí spojujícím plynovou armaturu s ho�ákem. Pouze u typ� s uzav�enou
komorou p�ipojte záporný vstup téhož manometru k p�íslušnému “T”, který umožní propojení
kompenza�ního výstupu plynové armatury K, spalovací komory a manometru. (Stejného m��ení lze docílit
propojením pouze kladného vstupu manometru s odstran�ným víkem uzav�ené spalovací komory.)
M��ení tlaku v ho�ácích provád�né jinou metodou, než je výše popsaná, bymohlo být nep�esné, protože
by nezahrnovalo podtlak zp�sobený ventilátorem v uzav�ené komo�e.
PLYNOVÁ ARMATURA SIT SIGMA 845
Nastavení na jmenovitý výkon
- otevřete plynový kohout a otočte ovladačem (1) do pozice topení.
- otevřete kohouty odběru TUV na průtok alespoň 10 litrů za minutu
a ujistěte se, že je nastavena požadovaná teplota na maximum.
- odstraňte kryt modulátoru.
- na sondě (1) zkontrolujte vstupní přetlak plynu.
- otáčením matice B nastavte jmenovitý=MAX.přetlak plynu.
- odpojte elektrické napájení modulátoru sejmutím konektoru.
- otáčením šroubu A nastavte MIN.přetlak plynu.
Po smontování zkontrolujte zda neuniká plyn!!!
Měření výstup
tlak na hořák
Plynová armatura
HONEEYWEL 4105 M
Kompenzace tlaku
Seřizovací šroub
MIN.VÝKON
Seřizovací matice
MAX.VÝKON
Zapalovací trafo
Měření vstupní
tlak do plyn.armatury
Spínač v pozici (OFF) znamená:
T. RISC. rozsah teploty kotle od 30÷85˚C v systému vytápění
LPG
provoz systému na zemní plyn
T-off
provozní odstávka topení 3 minuty
POMPA doběh čerpadla v topení 3 minuty po zásahu prostorového termostatu
D.POMPA spínač musí být vždy v pozici OFF
OFF
ON
Spínač v pozici (ON) znamená:
T.RISC. rozsah teploty kotle od 30÷45˚C v systému vytápění
LPG
provoz zařízení na PROPAN (BUTAN)
T-off
provozní odstávka topení 10 sekund
POMPA doběh čerpadla v topení 4 hodiny po zásahu prostorového termostatu
D.POMPA tato poloha se u tohoto modelu nepoužívá
OFF
ON
NTC
Graf závislosti odporu na teplotě
33300
Odpor ()
28270
10000
4915
1260
30000
26600
23300
20000
Teplota(°C)
0
25
45
90
16600
13300
10000
6600
3300
5
10
20
30
40
50
60
70
80
85
90
100
110
Schéma připojení
konektorů
Schéma elektrického zapojení
Luna 240 i - Luna 280 i
LUNA 240i 280i
NAPÁJECÍ SVORKOVNICE
PROSTOROVÝ TERMOSTAT 220V
POZOR - o připojení více na straně 30
ČERPADLO
NAPÁJECÍ SÍŤ
POJISTKA
PLÁŠŤ KOTLE
SVORKOVNICE UZEMNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
TERMOSTAT
PŘEPÍNAČ E/I - RESET
BEZPEČNOSTNÍ
TERMOSTAT
SPALIN
ZJIŠŤOVACÍ ELEKTRODA IONIZAČNÍ
ČIDLO NTC TOPENÍ
ČIDLO NTC TUV
SNÍMAČ PŘEDNOSTI
OKRUHU TUV
LEGENDA:
T.RISC. = změna maximální teploty výstupu z kotle
GPL = konektor změny plynu
A3 = konektor pro programování
RISC. = potenciometr vytápění
SAN. = potenciometr TUV
POMPA = regulace doby doběhu
T-off = čas vyčkávání v okruhu topení
DIFERENČNÍ SNÍMAČ
TLAKU TOPENÍ
MODULÁTOR PLYNOVÉ ARMATURY
BARVA DRÁTKŮ:
C = světle modrá
M = hnědá
N = černá
R = červená
G/V = žluto/zelená
B = bílá
LUNA 240Fi 310Fi
Luna 240 Fi - Luna 310 Fi
NAPÁJECÍ SVORKOVNICE
PROSTOROVÝ TERMOSTAT 220V
POZOR - o připojení více na straně 30
ČERPADLO
NAPÁJECÍ SÍŤ
POJISTKA
PLÁŠŤ KOTLE
DIFERENCIÁLNÍ
MANOSTAT
SPALIN
SVORKOVNICE UZEMNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
TERMOSTAT
HAVARIJNÍ
VENTILÁTOR
PŘEPÍNAČ E/I - RESET
ČIDLO NTC TUV
ZJIŠŤOVACÍ ELEKTRODA IONIZAČNÍ
ČIDLO NTC TOPENÍ
SNÍMAČ PŘEDNOSTI
OKRUHU TUV
LEGENDA:
DIFERENČNÍ SNÍMAČ
TLAKU TOPENÍ
MODULÁTOR PLYNOVÉ ARMATURY
T.RISC. = změna maximální teploty výstupu z kotle
GPL = konektor změny plynu
A3 = konektor pro programování
RISC. = potenciometr vytápění
SAN. = potenciometr TUV
POMPA = regulace doby doběhu
T-off = čas vyčkávání v okruhu topení
BARVA DRÁTKŮ:
C = světle modrá
M = hnědá
N = černá
R = červená
G/V = žluto/zelená
B = bílá
Schéma připojení
konektorů
Schéma elektrického zapojení
LUNA 1.240Fi 1.310Fi
Luna 1.240 Fi - Luna 1.310 Fi
NAPÁJECÍ SVORKOVNICE
PROSTOROVÝ TERMOSTAT 220V
POZOR - o připojení více na straně 30
ČERPADLO
NAPÁJECÍ SÍŤ
POJISTKA
PLÁŠŤ KOTLE
DIFERENCIÁLNÍ
MANOSTAT
SPALIN
SVORKOVNICE UZEMNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
TERMOSTAT
VENTILÁTOR
PŘEPÍNAČ E/I - RESET
ZJIŠŤOVACÍ ELEKTRODA IONIZAČNÍ
ČIDLO NTC TOPENÍ
SVORKOVNICE P.S. EXTERNÍ ZÁSOBNÍK
LEGENDA:
T.RISC. = změna maximální teploty výstupu z kotle
GPL = konektor změny plynu
A3 = konektor pro programování
RISC. = potenciometr vytápění
SAN. = potenciometr TUV
POMPA = regulace doby doběhu
T-off = čas vyčkávání v okruhu topení
DIFERENČNÍ SNÍMAČ
TLAKU TOPENÍ
MODULÁTOR PLYNOVÉ ARMATURY
BARVA DRÁTKŮ:
C = světle modrá
M = hnědá
N = černá
R = červená
G/V = žluto/zelená
B = bílá
LUNA 1.240i
NAPÁJECÍ SVORKOVNICE
PROSTOROVÝ TERMOSTAT 220V
POZOR - o připojení více na straně 30
ČERPADLO
NAPÁJECÍ SÍŤ
POJISTKA
PLÁŠŤ KOTLE
SVORKOVNICE UZEMNĚNÍ
BEZPEČNOSTNÍ
TERMOSTAT
HAVARIJNÍ
PŘEPÍNAČ E/I - RESET
BEZPEČNOSTNÍ
TERMOSTAT
SPALIN
ZJIŠŤOVACÍ ELEKTRODA IONIZAČNÍ
ČIDLO NTC TOPENÍ
SVORKOVNICE P.S. EXTERNÍ ZÁSOBNÍK
ČIDLO NTC TUV
LEGENDA:
DIFERENČNÍ SNÍMAČ
PRŮTOKU
MODULÁTOR PLYNOVÉ ARMATURY
T.RISC. = změna maximální teploty výstupu z kotle
GPL = konektor změny plynu
A3 = konektor pro programování
RISC. = potenciometr vytápění
SAN. = potenciometr TUV
POMPA = regulace doby doběhu
T-off = čas vyčkávání v okruhu topení
BARVA DRÁTKŮ:
C = světle modrá
M = hnědá
N = černá
R = červená
G/V = žluto/zelená
B = bílá
Luna 1.240 i
TECHNICKÉ PARAMETRY
Kotel model
Odtah spalin
Provedení kotle (odtah spalin)
240i
280i
do komína
B11BS
--
310Fi
1.240Fi 1.310Fi
nucený (turbo)
Altern.: C12 C32 C42 C52 C82
kW
kW
kWh
kWh
kW
kW
--
Třída NOx
Max. přetlak topné vody
Objem expanzní nádoby
Plnicí přetlak expanzní nádoby
Rozsah regulace topné vody
Max. přetlak TUV
Min. spínací přetlak TUV
Min. průtok TUV
Množství TUV při ohřátí o 25°C
Množství TUV při ohřátí o 35°C
Specifický průtok TUV
Průměr koaxiálního odkouření
Průměr děleného odkouření
Průměr odkouření (do komína)
Max. hmotnostní průtok spalin
Min. hmotnostní průtok spalin
Max. teplota spalin
Min. teplota spalin
Topný plyn- zemní G20
připojovací propan G30
přetlak
butan G31
Elektr. napětí / frekvence
Jmen. elektrický příkon
Stupeň elektr. krytí
Hmotnost
Hlučnost
výška
Rozměry kotle
šířka
hloubka
-3
bar
3
8
10
8
10
8
10
litr
bar
0,5
°C
30 - 85 nebo 30 - 48
bar
8
8
bar
0,2
0,2
l/min
2,5
2,5
--l/min
13,7
16,0
13,7
17,8
l/min
9,8
11,4
9,8
12,7
l/min
10,5
12,5
10,5
13,7
mm
100/60
-mm
80/80
mm
120
140
120
-kg/s 0,021
0,024
0,021
0,020
0,018
0,020
0,018
kg/s 0,018
0,019
0,018
0,017
0,019
0,017
0,019
°C
120
140
120
146
160
146
160
°C
86
83
86
106
120
106
120
mbar
20
mbar
28 - 30
mbar
37
V/Hz
230 / 50
W
110
170
190
170
190
-IP X5D
kg
34,5
35,5
32,5
39
41
37
39
dB
do 50
mm
803
763
mm
450
mm
345
-prostorový termostat 230V, kontakty ZAP - VYP
-vnější teplotní sonda KHG714062111 (pro ekviterm)
OPEN THERM PLUS Siemens QAA73 nebo REV23M
Pro Luna MV: dtto +navíc:
31,1
11,9
31,1
11,9
28
10,4
240Fi
Jmenovitý tepelný příkon
Redukovaný tepelný příkon
*Spotřeba při jmen. výkonu
*Spotřeba při reduk. výkonu
Jmenovitý tepelný výkon
Redukovaný tepelný výkon
Kategorie kotle
Doplňková REGULACE
26,3
10,6
26,3
10,6
24
9,3
1.240i
26,3
10,6
26,3
10,6
24
9,3
II2H3P
34,3
11,9
34,3
11,9
31
10,4
26,3
10,6
26,3
10,6
24
9,3
34,3
11,9
34,3
11,9
31
10,4
*Příklad: SPOTŘEBA 1 m3 ZEMNÍHO PLYNU = cca 10,4 kWh (podrobnější informace poskytne dodavatel plynu)

Podobné dokumenty

Uživatelský návod Baxi Creatis Xenium 3

Uživatelský návod Baxi Creatis Xenium 3 BB AAXXI I H HEEAAT T NG I NI G

Více

Technické podklady

Technické podklady Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Více

Katalog ke stažení (PDF 7570kB)

Katalog ke stažení (PDF 7570kB) Alloy Alloy Alloy Vedení JACQUET Metals Group, LYON Saint-Priest, Francie

Více

Casto Accessoires

Casto Accessoires kótovaná na Eurolistu NYSE Euronext Stock Exchange, ISIN code FR0000038747

Více

oblíbená barva : modrá

oblíbená barva : modrá V souladu se svou pov stí v království zví at je tygr p im en odvážný a troufalý. Tito asto nekonven ní lidé vytvá ejí svá vlastní pravidla a cht jí po ostatních, aby se jimi ídili. Jejich vynaléza...

Více

Ceník kotlů BAXI

Ceník kotlů BAXI Provedení odtah spalin do komína .......................................................................................................................................................................

Více

Memoriál Richarda Knolla

Memoriál Richarda Knolla  Podmínky se týkají i psů a ostatních druhů zvířat, která se MRK přímo neúčastní, ale jsou v místě průběhu soutěže přítomny.  Pořadatel má právo tato zvířata a je doprovázející osoby z místa koná...

Více

BAXI - Ceník

BAXI - Ceník KHG714018010 Koncovka děleného odkouření KHG714010410 více k odkouření najdete na stranách 17 – 20

Více