Občasník ZŠ Krčín číslo 2/08-09 Cena 5.

Komentáře

Transkript

Občasník ZŠ Krčín číslo 2/08-09 Cena 5.
___________________________________________________________________________
Občasník ZŠ Krčín
číslo 2/08-09
Cena 5.- Kč
Jsme tu s dalším číslem a myslím, že máme co nabídnout. Dnešní číslo je velice pestré, proto doufám, že si
„počtete“. Informací je stále víc a víc a my chceme, abychom vám mohli nabídnou všechny články, které
vzniknou v naší redakci, a abychom byli aktuální. Sledujte proto také naši nástěnku ve vestibulu školy. Na ní se
vám nejen představuje celá naše redakce, ale najdete zde i všechna čísla časopisu a v současné době i pravidla
naší soutěže.
RM
Co jsme vypátrali na Zázvorce?
Dne 6. listopadu se konala v galerii Zázvorka slavnostní vernisáž u příležitosti zahájení výstavy sochařského díla
akademického sochaře Josefa Marka, novoměstského rodáka. Výstava byla realizována u příležitosti 95. výročí
narození tohoto významného umělce, jehož díla se stala nedílnou součástí nejen našeho města. Autorem
koncepce i instalace celé výstavy je výtvarník Jiří Marbach, a protože jsme věděli, že výstava má za cíl oslovit i
novoměstské školy, využili jsme této příležitosti, abychom se na to pana Marbacha zeptali.
„Tato výstava akademického sochaře
Josefa Marka, novoměstského rodáka,
je takovou modelovou příležitostí
k tomu, jak propojit teoretické znalosti
se skutečností. Dramaturgie výstavy je
taková, že osoby a plastiky byly
vybrány tak, aby žáci, kteří přijdou, si
mohli vyzkoušet jak český jazyk,
dějepis, tak i něco z výtvarného a
hudebního umění. Na výstavě jsou
zastoupeny významné osobnosti jako
například z literátů Božena Němcová a
Alois Jirásek, z hudebních skladatelů
Fryderyk Chopin nebo Bedřich
Smetana. Dále zde najdete výtvarníky
Pabla Picassa, Františka Tichého a další.
Naše představa tedy byla taková, že
pokud se žáci přijdou na expozici
podívat, poznají nejen krásné sochařské dílo, ale zároveň si budou moci vyzkoušet svoje znalosti. Bude to tedy
taková zajímavá hodina výuky.“ Slíbili jsme panu Marbachovi, že tato výstava rozhodně nezůstane z naší strany
bez odezvy. A vzkaz od nás, které jsme měly možnost už výstavu vidět: Rozhodně stojí za to.
Lucka, Terka, RM
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
17.listopad 1989 – Co bychom o něm měli vědět?
17.listopadu slavíme svátek Den boje za svobodu a demokracii, a proto nechodíme do školy,a ani do práce. Ale
teď už něco o 17.listopadu:
Před 19 lety se začal hroutit komunistický režim v tehdejším Československu. To bylo v tomto směru jednou z
posledních zemí východního bloku. Impulsem se stal brutální zákrok policistů proti studentskému průvodu v
Praze. Policejní zvůle vyvolala velký odpor po celé zemi a lidé chodili demonstrovat, aby komunistický režim
padl. Změna režimu do svého čela katapultovala tehdejšího disidenta Václava Havla.
Ten se stal československým a později i českým prezidentem. Při diskusi se studenty na právnické fakultě
Karlovy univerzity tento týden Václav Havel vysvětlil, proč krátce po listopadové revoluci nebyl pro zákaz dříve
vládnoucí komunistické strany.
"Komunistická strana prohlásila, že se chce transformovat ve stranu demokratickou, ve stranu sociálně
demokratického typu. Bylo učiněno několik pokusů tu stranu významně zreformovat; ty pokusy byly
neúspěšné."
Svátek ale patří i připomenutí událostí z roku 1939. Nacisté tehdy nařídili razie ve studentských kolejích v Praze
i Brně. Došlo k zatýkání a 9 studentů bylo v Praze v ruzyňských kasárnách bez soudu popraveno, dalších více
než 1000 deportováno do koncentračních táborů. České vysoké školy byly zavřeny.
Kateřina Hejcmanová
zdroj: internet
Jak se děti těšily na návštěvu v české televizi?
Ptali jsme se jednotlivců z 2. až 5. třídy, co je čeká v Praze.
Kam pojedete?
„Do Prahy do české televize na Kavčích horách.“
Kdy tam jedete?
„Ve čtvrtek 13. listopadu.2008“.
Co tam budete dělat?
„Půjdeme na hrad Vyšehrad, do české televize a tam si
můžeme vyzkoušet práci kameramana a také si vyzkoušet
různé kostýmy.Půjdeme i na hřbitov slavných.“
Na co se nejvíc těšíte?
„Do české televize.“
Jak to všechno dopadlo?
Podle prvních informací přijeli
všichni z Prahy velmi nadšení.
Vše dopadlo podle jejich
představ.
„Exkurze dopadla báječně.Byli
jsme se podívat na hradě
Vyšehradě, na Vyšehradském
hřbitově se Slavínem a nesmíme
zapomenout ani na českou
televizi,“ řekli nám účastníci
výletu do Prahy.
Pokud se chcete dozvědět více,
počkejte si na příští číslo časopisu
„Krčíňoviny“, kde budou uvedeny
některé ze slohových prací dětí z
5.A.
Zpracovali Ivča a Mája z 5.A.
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Mám rád…
Literární soutěž na téma „Mám rád…“ vyhlásilo speciálně pedagogické centrum pro zrakově
postižené děti v Hradci Králové. Soutěžní povídky, pohádky i básničky posuzovala odborná
porota. Vítězné práce byly veřejně čteny 8. listopadu v rámci programu „Podívaná pro uši“.
Jsme moc rádi, že vám zde můžeme nabídnout vítěznou práci kategorie dětí do 5. třídy . Vítěz
této kategorie je totiž žákem 5. třídy naší školy - Adam Rousek .
Mám rád….
Mám rád naši fenku Delinku. Celá naše rodina se rozhodla, že si pořídí pejska.
Jeli jsme do Lukavice do psího útulku. Všichni psi na nás smutně koukali.
Nevěděli jsme, pro kterého se rozhodnout. Nakonec jsme si vzali malou fenečku
Delinku. Od začátku je moc šikovná. Umí dávat pac, poslouchat a už zná dobře
okolí svého nového domova. Jednou babička s dědou jeli na výlet a vezli s sebou
naši Delinku. Po návratu zjistili, že psa v autě nemají. Děda jel honem zpátky a
psa tam našel. Všechno dobře dopadlo a byli jsme zase spolu.
Adam Rousek
Věstonická Venuše
je keramická soška nahé ženy vyrobená z pálené hlíny pocházející
z mladého paleolitu a datovaná do období 29 000 – 25 000 př. n. l.
Soška byla nalezena 13. července 1925 v popelišti v horní části
pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem prof.
Karlem Absolonem. Paleolitickou krásku objevil tým Karla Absolona,
známého badatele ve speleologii a archeologii. Sám profesor tehdy na
lokalitě nebyl přítomen, ačkoli je většinou za objevitele označován.
Soška ležela ve zbytcích pradávného ohniště rozlomená na dva kusy,
které zpočátku ani nevypadaly, že patří k sobě. Teprve po očištění se
ukázalo, že celek se podobá ženské postavě.
Je 11,5 cm vysoká a v bocích 4,3 cm široká. Materiál, který byl k její
výrobě použit, je pravděpodobně směsí hlíny a vápence, obdobné
drobné plastiky byly přitom většinou zhotovovány z kamene nebo
kostí. Ze zajímavostí uveďme malý detail obličeje, nepřítomnost krku, rozměr poprsí (levé
ňadro je větší) a boků. Na zadní straně jsou patrné rýhy patrně představující tukové zářezy.
V současnosti je soška Věstonické Venuše v majetku Moravského zemského muzea v Brně.
Hodnota je podle odborníků nevyčíslitelná. Její cenu stanovili v roce 2004 američtí
starožitníci na 40 milionů dolarů.
Proč zrovna Věstonická Venuše? Šesťákům to nemusím vysvětlovat nedávno jsme se o ni
učili v dějepise.
Radka
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Puberta - Teenager
Puberta (česky také dospívání) je období a proces
tělesných změn, při kterých se tělo dítěte mění na tělo
fyzicky dospělého člověka schopného se rozmnožovat.
Puberta je inicializována hormonálními signály z
mozku do pohlavních orgánů. V odpověď produkují
pohlavní orgány různé hormony, které stimulují růst,
funkci nebo proměny mozku, kostí, svalů kůže,
vnitřních a pohlavních orgánů. Růst se zrychluje v
první části puberty a vrcholu dosahuje na konci. Před
pubertou se tělesné odlišnosti mezi chlapci a dívkami
omezují pouze na oblast genitálií. Během puberty se
rozvinou rozdíly ve velikosti, tvaru, kompozici a funkci tělesných struktur a systémů. Nejvíce
zřetelné to je u tzv. druhotných pohlavních znaků.
Český, nepřesný překlad je náctiletý. Anglické teenager totiž vychází ze zakončení „–teen“ u
číslovek 13–19, naproti tomu český ekvivalent, slovo náctiletý, by se mělo podle stejného
principu vztahovat na lidi od 11 do 19 let věku.
Zdroj : www.wikipedia.org Vyhledala pro Vás Bára Stránská
Styl EMO
Emocionální punk rock. Emo je široký pojem, který se vztahuje na mnoho odlišných druhů hudby.
Punk ovlivněný emem není často nic jiného, než melodický, upřímný, emocionální punkrock. Ten
často nemá žádné spojení s původním emem, který je charakterizován dlouhými táhlými songy s
vokálním kontrastem mezi konvenčním zpěvem, lehkým šeptem, štěkavým řevem a pláčem nebo
vzlykáním. Očistné osvobození emocí, které je extrémně mocné a dráždivé.
EMO Boys se oblíkají do těsných kalhot a triček. Malujou si
černé linky a mají husté vlasy, které jim visí do obličeje.
Stydí se za svoje emoce . Společnost si myslí, že kluci
nebrečí a vždy jsou silní ,ale u emo boys to je
naopak.Vyjadřují se skrz umění a hudbu a mluví velmi lyricky.
EMO Boys poslouchají například Bright Eyes, Hellogoodbye,
The Used, My Chemical Romance……
EMO Girls- dívka která se oblíká v EMO stylu, má EMO
osobnost a poslouchá EMO hudbu
EMO Girl má velmi tmavé vlasy střižené buď někde kolem
ramen nebo do klasického EMO sestřihu, který je krátký,
vzadu špičatý s prudkou ofinou. Jejich vlasy sou velmi tmavě
hnědé nebo černé, v hodně případech velmi světle blond - a
zkrátka každá délka střihu je správná akorát musí být stále
část obličeje zakrývána. Obvykle mají hodně tmavě namalované oči.
Jejich oblečení spočívá v těsných džínách, obrácených a tmavě barevných tričkách někdy
doplněný šálou. Obvykle mají pár piercingů a nosí hodně barevných doplňků.
EMO Kids se dají identifikovat velmi lehce...všechny jsou smutné a cítí se jako by je celý svět
nenáviděl.
Můj názor na styl EMO : je to dobrý styl . Já bych klidně byla EMO 
Zdroj: www.miluju.blog.cz Autor: Kateřina
Hejčlová
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
Linkin park
od: 1999 Chester Charles Bennington (Zpěv)
od: 1999 Brad Delson (Elektrická Kytara)
od: 1999 Dave Farrell (Baskytara)
od: 1999 Mike Kenji Shinoda (Zpěv, Rap, Eletrická Kytara, Klávesy)
Píše se rok 1991. V Los Angeles je parný den, téměř k padnutí.
Nikdo netuší, že tento den se zapíše do hudební historie! Právě
teď se totiž pokládá základní kámen nejúspěšnější rockové
skupiny 21.století: Linkin park. 14letý Mike Shinoda a jeho
13letý spolužák Brad Delson mají po vyučování domluvenou
schůzku. Vyrážejí do Santa Moniky a zaseknou se v Lincoln
Parku. Nevědí co dělat a jen tak zabíjejí čas.
Později jdou na koncert, na který se už oba dlouhou dobu
těšili: formace Anhrax spolu s Public Enemy dávají své umění
dohromady- spojují se speed metal a hip hop! Tehdy se jednalo o
revoluci, protože do té doby byla mezi metalem a hip hopem
hluboká propast. Anthrax a Public Enemy byly první kapely,
které poprvé propojily rock a rap. Jejich společný song "Bring the
noise" ovlivňuje většinu v 90.letech začínajících kapel. Vzniká tak nový hudební styl- crossover.
Mike a Brad jsou z koncertu naprosto nadšeni! Oběma je jasná jedna věc: také chtějí založit hudební
skupinu- a začínají hrát na kytaru. Ještě ale dlouho potrvá, než budou mít opravdovou kapelu. Poté s nimi začíná
pravidelně hrát bubeník Rob Bourdon. Bradův spolubydlící David "Phoenix" Farrell hraje na baskytaru. Po
ukončení střední školy začíná Mike studovat umění. Na univerzitě se setkává s Josephem Hahnem. Mike ho bere
s sebou na zkoušku kapely. Joseph je fascinovaný bohatostí jejich skladeb a snaží se přidat jao rap- rockový DJ.
V roce 1996 se přidal zpěvák Mark Wakefield a kapela je tak kompletní. Jmenovali se Xero.
Nicméně hned po první demo nahrávce Mark odchází. Všichni se tak ocitli opět na začátku a Mike a ostatní
členové kapely hledají ideální náhradu za Marka. Zkrze kamaráda od Brada se v roce 1999 seznamují se
zpěvákem Chesterem Benningtonem. Oni jsou jeho hlasem nadšeni a Chester je nadšený jejich skvělou hudbou.
Na tři dny se zavírá do studia a znovu demo skladby nazpívá. Poté je přehraje přes telefon Mikeovi a ostatním
členům kapely- ti ho okamžitě angažují. Chester neváhá ani minutu: Opustí svou stávající kapelu Grey Daze,
dává výpověď z práce číšníka v Arizoně a spolu se svou manželkou se stěhuje do Los Angeles!
Konečně je kapela celá! Teď jen chybí nějaký cool název kapely. Kluci se dohodli na názvu Hybrid Theory.
Nicméně již po několika dnech se objěvují problémy: takový název kapely už existuje. Po delších diskuzích se
kapela domluví na názvu Linkin Park! Název je odkazem na Lincoln Park, kde všechno vzniklo. Místo, kde
Mike a Brad snili o své kariéře. Geniální Tah! Celá Amerika je poseta Lincoln Parky (jsou pojmenovány po
americkém prezidentovi Abrahamu Lincolnovi), kterým se navíc přezdívá Linkin Parky.
Silvia Trochanová z 9.A
www.osobnosti.cz
AVRIL LAVIGNE
Povolání: Zpěvačka, herečka, modelka, textařka, módní návrhářka
Věk: 24
Datum narození: 27. 09. 1984
Místo narození: Ontario, Kanada
Znamení: Váhy
ZAJÍMAVOSTI: 1) Řidičský průkaz udělala až na druhý pokus.
2)Třikrát byla vyhozena ze školy kvůli vyvolávání bitek .
3)Ráda pozoruje hvězdy na nebi.
4) Nemá příliš v lásce Tokio Hotel.
5)Nejraději si pochutnává na pizze s olivami.
Avril se nám líbí hlavně proto, že dělá kvalitní punk-rockovou muziku. Své první
album Let Go vydala v roce 2002. To druhé vydala v roce 2004,když jí bylo 20 let a nese název Under My Skin.
S posledním albem The Best Damn Thing. Avril Lavigne je šťastně vdaná,svého přítele, který je frontmanem
skupiny Sum41 si vzala 15. 7. 2006.
Napsaly: Denisa Hrnčířová
Kristýna Novotná
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
,,MUSIC BOX“
Ahojda vítám vás opět v mé hudební rubrice
.
Jestli ještě někdo neví co je to zač tak čtěte dál.V každém čísle krčínských novin vyjde
článek o nějaké skupině,zpěvákovi nebo zpěvačce … pokud by jste měli nějaké určité přání
můžete se obrátit na mě nebo na někoho jiného z redakce….pááá vaše Miška
Fergie
Její pravé jméno je Stacy Ann Ferguson. Její rodiče jsou Terri a Patt
Fergusonovy. Narodila se v roce 1975 v Kalifornii. Je herečkou, modelkou,
skladatelkou a umělkyní, která se začala na veřejnosti objevovat od devíti
let. Od této doby se její kariéra prakticky
nezastavila.
Byla frontmankou R&B skupiny Wild
Odchod.
Před tím než se v roce 2003 připojila k
populární hip-hopové skupině Black Eyed
Pease zpívala po různých uskupeních
zadní vokály. Skupina Black Eyed Pease se proslavila
především písní "Where is The Love?", na které se podílel i
Justin Timberlake, který byl dříve členem skupiny N-Sync.
V mezidobí se na plátno dostala prostřednictvím projektů
jako Outside Ozona, Riskni to s Polly, 50x a stále poprvé a
Buď v klidu. V květnu 2004 byla vybrána časopisem People
mezi 50 nejkrásnějších lidí světa Začátkem roku 2006 začala
s natáčním sólového alba a ve stejném roce si zahrála ve
snímku režiséra Wolfganga Petersena , Poseidon.
Stacy Ferguson používá velice často přezdívku Fergie.
Nokia 5310 XpressMusic












Rozměry: 103.8 x 44.7 x 9.9 milimetrů
Hmotnost: 70.2 gramů
Datové přenosy: GPRS třída 32, EDGE třída 32
Displej: 2.2", 240 x 320 pixelů, 16.7 milionů barev
Vestavěný fotoaparát: 2.0 megapixelů, videozáznamy
Hudební přehrávač: MP3, MP4,
FM rádio s RDS
Propojení: Bluetooth 2.0 (A2DP), USB 2.0 .
Telefonní seznam: 2000 záznamů
Vestavěná paměť: 30 MB
Slot na paměťové karty: microSD (až 4 GB)
Baterie: Li-Ion, 860 mAh
Nokia 5310 XpressMusic je zajímavá tím, že má vlevo
ovládací panely na hudbu. Křišťálově čistý zvuk vám zaručí až 20 hodin poslechu jakékoliv
hudby. 2 megapixelový fotoaparát vám zaručí fotit jakékoliv události. Fotografie si můžete
prohlédnout na displeji s 16 mil. barev, nebo si je můžete přes USB hodit do vašeho počítače.
Tento mobil by se hodil i firmám nebo podnikatelům, protože má paměť na 2000 záznamů
v telefonním seznamu.
Kuba Haman
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
NÁRODNÍ HÁZENÁ
Byli jste někdy s tělocvikem na sokolce? Je tam velké hřiště a vy nevíte k čemu? Probíhají
tam různá utkaní všech možných sportů, ale nás dnes bude zajímat jen jeden. A tím je
Národní házená. Vůbec nemáte tušení, jak se hraje? Netrapte se, my vás se základními
pravidly seznámíme.
Pravidla národní házené
Na hřišti hraje 7 lidí z jednoho družstva a 7 z druhého(1 brankář,3 obránci,3 útočníci).
Hraje se v dresech.Brankář ho musí mít odlišný.
Poločas utkání trvá 25 min.Poločasy jsou dva, takže celý zápas trvá 50 min.
Obránkyně stojí před půlkruhem,který se nazývá brankoviště,nesmí do něj vstoupit,pouze
,,bek‘‘, což je jeden ze tří obránců.
A teď zase něco pro útočníky,kteří hrají na obránce všelijaké vymyšlené ,,systémy‘‘ a střílet
mohou pouze, jen aby nepřešlápli brankoviště.
Gól platí,když míč(speciální pro házenou)je celým obsahem za brankovou čárou.
A myslím že základ už stačí,tak hurááá na trénink!!
Náš oddíl starších
žákyň se může
pyšnit vítězstvím
v poháru České
republiky, kde naše
kapitánka Verča
Kotlářová získala
titul Nejlepší
střelkyně(viz foto
dole). Doufáme, že
letos se dostaneme
na Mistrovství
nebo alespoň na
Pohár ČR.
V našem složení
(útok: Verča
Kotlářová, Péťa
Koudelková,Veronika Macková, Kája Kašparová, Áňa Rydlová, Péťa Kotlářová, obrana: Ivča
Popelková,. Janča Kvirencová, Eliška Bednářová, Natálka
Macanová,Adéla Zákravská, brána:Lada Dubnová) se nám to
určitě podaří.,
I když už máme jiné složení,protože nám odešlo pár hráček do
vyšších složení(dorostenky,ženy až liga..)tak přesto nabíráme
pořád nové hráče.
Zaujal Vás tento sport? Tak neváhejte a přihlaste se!!Hledáme
nové hráčky a hráče!! Pokud nevíte kde, stačí kontaktovat nás
nebo někoho kdo Národní házenou hraje. My Vám můžeme
potvrdit, že je to skutečně skvělý sport a moc nás baví.
Péťa Koudelková a Janča Kvirencová
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
        pro zasmání        
Co to je? Černý, bílý, černý, bílý, černý, bílý, černý.....
Tučňák válející sudy.
Co to je? Černý, červený, černý, červený, černý, červený, černý.....
Opařený tučňák válející sudy.
Je to těžký a nic to neváží co je to?
Hádanka!!
Víte co na jaře říká jedna housenka druhé, když vidí motýla?
... Do toho rogala mě nikdy nedostanou!
Víš, proč vlak nemá gumový kola?
No protože by ty koleje vygumoval!
Co musíte udělat když uvidíte před sebou letadlo???
Podívat se do zpětného zrcátka jsestli za váma není ponorka.
Jaký je rozdíl mezi motorkou a dobrmanem ?
Zkus nakopnout dobrmana!!
Víte jak policajt otvírá plechovku?
Zaťuká na ni a řekne HALO TADY POLICIE OTEVŘETE
        pro chytré hlavy        
A
U
S
T
R
Á
L
I
E
Š
D
T
E
H
Ň
E
H
O
H
R
A
A
E
A
R
N
N
C
A
N
M
A
L
U
Á
P
H
K
D
E
?
V
T
A
O
Ů
A
A
R
S
I
I
P
O
B
A
R
I
T
R
K
U
D
H
V
L
K
D
V
A
L
I
L
E
S
A
D
Ě
V
T
L
Adam, Amerika, Austrálie, hra, drak, Standa, Aš, rhea, kde?, tur, věda,lidoop, bůh, les, titán,
tlupa, oheň, vak, lvi
V roce 1859 jeden Angličan jménem ……………………..…….………. vyslovil
jako první teorii o vzniku člověka.
Vydává redakce ZŠ Krčín:
Příspěvky je možno zasílat na adresu: [email protected]
http://www.novemestonm.cz
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Podobné dokumenty

Opatovecký občasník 4. čtvrtletí 2015 Vydává obec Opatovec pod

Opatovecký občasník 4. čtvrtletí 2015 Vydává obec Opatovec pod Když jsem přišel v roce 1995 do Koclířova, byl P. Horník jediný, který mě vítal a měl velkou radost z toho, že jsem přišel z brněnské do královéhradecké diecéze. S P. Horníkem jsem se stále setkáva...

Více

Stopy starých časů

Stopy starých časů v pohádce „Císařův pekař a Pekařův císař“ (1951). Napsala pro vás Bára Stránská.

Více