Návod na použití - Sennheiser SET 900

Komentáře

Transkript

Návod na použití - Sennheiser SET 900
1
Návod na použití
Sennheiser SET 900
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
2
Návod k obsluze Sennheiser SET 900
SET900 je bezdrátová naslouchací infra souprava a zároveň mobilní zvukový zesilovač v jednom.
Přístroj umožňuje uživateli poslouchat v domácím prostředí hudbu nebo
TV přijímač, aniž by rušil hlasitým poslechem své okolí a současně mu samostatná sluchátkapřijímač při návštěvě divadla nebo koncertního sálu poskytují komfortní
poslech zvuku. Dva snímatelné mikrofony na přijímači zesilují hlas osoby, se kterou
hovoříte. Řeč je srozumitelnější a komunikace jednodušší. Zapnuté mikrofony Vám rovněž
pomohou vnímat i okolní zvuky, např. zvonění telefonu při sledování TV.
Bezpečnostní upozornění
Před používáním přístroje si pozorně přečtěte návod na použití.
Pokud přístroj postoupíte jinému uživateli, tedy i s návodem na obsluhu.
Přístroj nepoužívejte, jestliže vykonáváte současně jinou činnost, která vyžaduje Vaši plnou
pozornost.
Přístroj uchovávejte v suchém prostředí a chraňte jej před extrémně nízkými nebo extrémně
vysokými teplotami.
O přístroj pečujte a umístěte jej na čisté a bezprašné místo.
Některé povrchové úpravy nábytku /např. lakované/ mohou být poškozeny od spodní pogumované
části vysílače tak, že po nich zůstanou skvrny. Proto doporučujeme postavit vysílač na podložku. K
čištění přístrojů používejte pouze vlhký hadřík, nikdy žádná rozpouštědla nebo jiné chemické
přípravky.
Na sluchátkách může být nastavena vyšší nežli potřebná hlasitost. Pokud takto nastavená sluchátka
použije slyšící osoba nebo dítě, může u nich dojít k poškození sluchu.
Přístroj si nechte odborně prohlédnout v případě, že upadne na zem, pronikne do něho voda nebo
vykazuje špatnou funkci. Pokud nastane tato situace vypněte přístroj a vytáhněte síťový zdroj ze
zásuvky, aby nedošlo ke zkratu nebo dokonce požáru.
Používejte výhradně originální síťový zdroj, který je dodáván s přístrojem.
Síťový zdroj vytáhněte ze zásuvky:
1/ pokud chcete přístroj odpojit ze sítě
2/ pokud se blíží bouřka nebo pokud přístroj nebudete déle používat.
Dbejte na to, aby síťový zdroj:
1/ byl v perfektním stavu a lehce přístupný
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
3
2/ byl pevně zastrčen v elektrické zásuvce
3/ nebyl odkrytý a dlouhodobě vystavený slunečnímu světlu a tím nedošlo k jeho přehřátí
4/ byl provozován pouze v povoleném teplotním prostředí /viz technické parametry/
5/ nebyl umístěn v blízkosti přístrojů vyzařujících tepelnou energii /topná tělesa, zářiče tepla/.
Souprava SET 900 obsahuje následující části:
- sluchátka-přijímač RI 900
- vysílač /nabíjecí jednotka/ TI 900
- akumulátor BA300
- síťový zdroj NT 13 s adapterem EU, UK, US
- propojovací audiokabel pro sluchátka
- redukce Jack 3,5mm/6,3mm
- TV – cinch-adaper
- TV – scart-adapter
- 2 páry náhradních náušníků – čiré a molitanové
- pouzdro na samostatná sluchátka
- ruční poutko k pouzdru
- originální návod na obsluhu
Popis výrobku – sluchátka-přijímač – obrázek I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
indikátor kanálů
mikrofonní indikátor
regulátor hlasitosti – otočný knoflík se stupnicí 1 – 6
tlačítko „Mikrofon“
boční mikrofonní otvory
regulátor nastavení hlasitosti na levé a pravé ucho
tlačítko kanálového vyhledávání
otvor pro akumulátor
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
4
Popis výrobku – vysílač – obrázek II.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
nabíjecí jednotka pro přijímač-sluchátka
nabíjecí otvor pro náhradní akumulátor
indikátor nabíjení náhradního akumulátoru
indikátor nabíjení akumulátoru ve sluchátkách
provozní kontrolka
tlačítko nastavení srozumitelnosti řeči
indikátor zvolené srozumitelnosti řeči
zdířka pro připojení zdroje zvuku nebo pro externí mikrofon /modrá/
přepínač MONO/STEREO
regulátor nastavení vyšších kmitočtů
zdířka pro síťový zdroj /žlutá/
Uvedení SET 900 do provozu
Vysílač v místnosti umístěte tak, aby infračervený paprsek vyzařoval rovně směrem ke sluchátkůmpřijímači /viz obrázek str. 6/. Mezi vysílačem a přijímačem nesmí být žádná překážka. Vysílač nesmí
být vystaven přímému slunečnímu záření, aby nedošlo k jeho poškození.
Pokud vlastníte plasmový televizor, jehož plasmová obrazovka rovněž vyzařuje infračervený signál,
musíte vysílač pomocí prodlužovacího kabelu s 3,5mm konektorem umístit co nejdále
od televizoru a současně co nejblíže k Vašim sluchátkám-přijímači.
UPOZORNĚNÍ
S jedním vysílačem může být současně provozováno libovolné množství sluchátek-přijímačů !
Zapojení vysílače TI 900
-
před zapojením vysílače vypněte zdroj zvuku /např. televizor/
zasuňte audiokabel (22) do modré zdířky vysílače (16)
prověřte jaké možnosti připojení má Vás televizor /viz tabulka na str. 7 návodu/
zvolte jednu ze 4 možností A,B,C nebo D
Upozornění:
Pokud má Váš televizor více možností připojení A, B nebo C, použijte SCART-adapter.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
5
A Připojení vysílače na sluchátkový výstup
Zasuňte audiokabel (22) do sluchátkového výstupu Vašeho televizoru. Pokud je konektor příliš malý,
nasaďte na něj konektor-redukci 6,3mm (23). Na Vašem televizoru nastavte střední hlasitost. Tím se
zlepší kvalita bezdrátového přenosu zvuku.
U televizoru se sluchátkový výstup nachází obvykle vpředu nebo ze strany.
B Připojení vysílače na cinch-adapter
Nasaje cinch-adapter (24) na audiokabel (22). Zasuňte červený konektor (24) do červené
zdířky Vašeho televizoru. Bílý konektor zasuňte do bílé nebo černé zdířky televizoru.
U televizoru se cinchový výstup nalézá obvykle zezadu.
C Připojení vysílače přes scart-adapter
Propojte scart-adapter (25) s audiokabelem (22). Scart-adapter (25) zasuňte do scartového
výstupu na Vašem televizoru.
Pokud se na Vaše televizoru nachází více scartových zdířek, použijte SCART-výstup.
D Použití externího mikrofonu MKE 800 TV-N
Pokud Váš televizor nemá žádný z výše uvedených výstupů, použijte externí mikrofon MKE800TV-N.
Mikrofon připojte do modře označené zdířky (16) na zadní straně vysílače a umístěte jej před
reproduktor Vašeho televizoru.
Kvalita zvuku se změní i posouváním mikrofonu před reproduktorem.
Zapojení vysílače do sítě
-
zvolte odpovídající EU adapter (27) a nasaďte jej na síťový zdroj (26)
zasuňte žlutě označený konektor síťového zdroje do žluté zdířky (19) vysílače
poté síťový zdroj (26) zasuňte do zásuvky – provozní kontrolka (13) svítí zeleně.
Upozornění
Před prvním zapojením vysílače do sítě musí být akumulátor min. 3 hodiny nabíjen.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
6
Zapnutí vysílače
Zapněte Váš televizor.
Vysílač se automaticky zapne, provozní kontrolka (13) svítí zeleně.
Vypnutí vysílače
Vypněte Váš televizor.
Vysílač se cca po 3 minutách vypne automaticky sám, provozní kontrolka (13) zhasne.
Odpojení vysílače ze sítě
Síťový zdroj vytáhněte ze zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
Pokud přístroj delší čas nepoužíváte, např. během dovolené, vytáhněte síťový zdroj
ze zásuvky. Po tuto dobu se samozřejmě nenabíjí ani akumulátor.
Používání sluchátek – nastavení hlasitosti
Sluchátka si nasaďte na uši tak, aby otočný knoflík visel směrem dolů a číselná stupnice směřovala
dopředu.
Roztažením sluchátek při jejich nasazování na uši se sluchátka automaticky zapnou.
Indikátor kanálů (1) se rozsvítí.
Sejmutím sluchátek z uší se po 30 vteřinách automaticky vypnou, indikátor kanálů (1) zhasne.
Pokud sluchátka nepoužíváte, odkládejte je do vysílače, akumulátor se vždy automaticky nabíjí.
Hlasitost nastavíme pomocí otočného knoflíku s číselnou stupnicí 1 – 6 (3).
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
7
Nastavení hlasitosti do levého a pravého ucha
Na zadní straně sluchátek v levé části (6) se nachází malý otočný knoflík, který reguluje hlasitost mezi
levým a pravým uchem. Otáčejte tímto knoflíkem nalevo nebo napravo tak dlouho, dokud si
nenastavíte správnou hlasitost na pravém i levém uchu.
Přepínání MONO/STEREO
Pokud i přes správné nastavení rovnováhy slyšíte zvuk pouze na jednom uchu, přepněte si tlačítko
ST/MO (17) na zadní straně vysílače na MONO /MO/.
Význam pojmu MONO a STEREO:
STEREO /ST/ - mluvené slovo slyšíte zleva a hudbu zprava
MONO /MO/ - mluvené slovo i hudbu slyšíte zepředu /viz obrázek na str. 15/
Individuelní zlepšení srozumitelnosti
Za pomoci tlačítka srozumitelnosti (14) si můžete nastavit hlasitost individuelně tak, aby nejlépe
vyhovovala Vašim sluchovým možnostem. Prověřte jaké nastavení je Vám nejpříjemnější a stisknutím
tlačítka regulujte tuto možnost tak často, jak bude třeba.
Zapojení mikrofonů
Boční mikrofonní otvory na sluchátkách přijímají hluk z okolního prostředí. Pokud máte mikrofony
zapojeny, je hluk hlasitější. Současně ale můžete slyšet například zvonek u dveří,
zvonění telefonu nebo hlas osoby se kterou hovoříte.
Příklady použití mikrofonů:
1/ tlačítkem (4) na otočném knoflíku sluchátek zapněte mikrofony. Mikrofonní indikátor (2)
se rozsvítí. Uslyšíte 2 krátké zvukové signály a následně i okolní hluk. Nyní slyšíte Váš televizor i Vaše
okolí. Dbejte prosím na to, aby boční mikrofonní otvory (5) nebyly ničím
zakryty.
2/ pokud chcete vypnout televizor a sluchátka použít pouze jako zesilovač zvuku, stiskněte tlačítko
kanálového vyhledávání (7). Kontrolka (1) zhasne a vy slyšíte pouze své okolí. Pokud
opětovně stisknete tlačítko kanálového vyhledávání (7), televizor se znovu zapne.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
8
Vypnutí mikrofonů
Stiskněte tlačítko Mikrofon (4). Mikrofonní indikátor (2) zhasne. Uslyšíte 2 krátké zvukové signály a
následně již jen zvuk z Vašeho televizoru.
Nabíjení akumulátorů
Nabíjení akumulátoru je možné přímo ve sluchátkách-přijímači jejich uložením do nabíjecí jednotky
(9) s číselnou stupnicí dopředu. Zelená kontrolka (12) indikuje probíhající nabíjení. Pokud kontrolka
svítí červeně, probíhá nabíjení, pokud zeleně je akumulátor již plně nabitý a
může být provozován až 12 hodin.
Pokud vlastníte další náhradní sluchátka, můžete během nabíjení akumulátoru i nadále poslouchat
televizor, neboť vysílač je i během nabíjení zapojen.
Sluchátka odkládejte vždy do vysílače, jedině tak docílíte jejich optimálního nabití. Nabíjecí
automatika zamezuje přebití akumulátoru.
Nabíjení náhradního akumulátoru
Náhradní akumulátor /není součástí dodávané soupravy a musí být zakoupen zvlášť/ můžete nabíjet
v bočním otvoru vysílače (10). Pokud akumulátor ve sluchátkách-přijímači signalizuje
částečné vybití, lze jej vyměnit s akumulátorem, který byl mezitím zasunut v nabíjecím otvoru
vysílače a je plně nabit.
-
akumulátor zasuneme do nabíjecí jednotky vysílače (10)
zelená kontrolka na vysílači (11) signalizuje nabíjení
kontrolka svítí červeně – probíhá nabíjení
kontrolka svítí zeleně – akumulátor je plně nabit
Složení a transport sluchátek
Uchopte sluchátka do levé ruky a pravou rukou otočte spodní díl směrem nahoru (21). Složená
sluchátka uložte do přenosného pouzdra – viz obrázek na str. 19. K pouzdru si připněte ruční poutko.
Pouzdro má 2 kapsy, do kterých lze uložit náhradní akumulátor a náhradní náušníky.
Pokud chcete sluchátka opět rozložit a připravit k provozu uchopte je opět do levé ruky a pravou
rukou opatrně otočte spodní část sluchátek směrem dolů.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
9
Několik rad a upozornění
Součástí dodávané sady je náhradní pár silikonových a pár molitanových náušníků. Tyto ušní
koncovky jsou jednoduše snímatelné.
Z hygienických důvodů je vhodné čas od času tyto koncovky důkladně vyprat!
Hlasitý poslech při velkém zesílení může způsobit trvalé poškození Vašeho sluchu nebo přispět
k prohloubení Vaší sluchové ztráty.
Příjemný a kvalitní poslech sluchátek SENNHEISER vychutnáte i při nižším zesílení.
Příslušenství
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství!
Používáním komponentů jiných výrobců můžete přístroj poškodit a ztrácíte záruku!
Co musíte udělat, pokud přístroj není funkční?
-
Jsou všechny konektory správně připojeny?
Jsou sluchátka i přístroje zapnuty a nastaveny na příslušnou hlasitost?
Jsou sluchátka správně roztažena?
Je akumulátor zasunut pevně do sluchátek?
Byl akumulátor dostatečně nabíjen?
Přístroj si přepněte na jinou frekvenci
Pokud závadu nelze odstranit, kontaktujte Vašeho prodejce, příp. servisní středisko!
V žádném případě přístroj nikdy sami neotvírejte, došlo by automaticky ke ztrátě záruky!
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
10
Pro uvedenou soupravu jsou k dostání následující komponenty:
Akumulátor BA 300
Akumulátor má životnost od 1 do 2 let a musí se vyměnit, pokud se jeho provozní doba sníží.
Akumulátory SENNHEISER jsou recyklovatelné. Prosíme je odkládat pouze do speciálních kontejnerů.
Sluchátka-přijímač RI 900 a RI830
Sluchátka RI 830 S
Tento přijímač neobsahuje klasická sluchátka s náušníky jako u typu RI830, je však opatřen závěsem a
vybaven sluchátkovým výstupem, např. pro sluchadlo.
Externí mikrofon MKE 800 TV-N
Technické parametry
Systém
Modulace: FM, Stereo
Frekvenční rozsah: 50 Hz - 16.000 Hz
Nabíjecí doba akumulátoru: cca 3 hodiny
Odstup signál/šum: typ. 75 db (A)
Provozní teplota: 10°C – 40°C
Vysílač
Nosná frekvence: 2,3 MHz/2,8 MHz
Dosah vysílače: do 12 m v prostoru
Audio/Mikrofonní konektor: 3,5mm-Stereo
Napájení ve vysílači: 13,5 V DC/500 mA se síťovým zdrojem NT13
Hmotnost: cca 260 g
Rozměry: cca 115 x 145 x 40 mm
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
11
Přijímač
Max. akustický tlak: 125 dB /SPL/
Nosná frekvence: 2,3 MHz/2,8 MHz/ 95 kHz
Napájení: akumulátor BA 300 /3,7 V/150 mAh/
Provozní doba: max. 12 hodin
Hmotnost: cca 73 g /s akumulátorem/
Rozměry: cca. 240 x 120 x 25 mm
Síťový zdroj NT 13
Napětí sítě: 100 V - 240 V
Frekvence: 50 – 60 Hz
Spotřeba el.energie: 2,4 W /s nabíjením/
Napájení: 13,5 V DC
Kapacita: 500 mA
Spotřeba: cca 0,9 W /bez nabíjení/
Okolní teplota: +5°C - + 40°C
Přístroje splňují následující evropské normy:
EMV: EN 55013, EN 55020
Bezpečnost: EN 60065, EN 61558, EN 60950
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz
12
Záruka
Firma SENNHEISER přebírá na tento výrobek záruku 24 měsíců. Aktuálně platné záruční podmínky si
můžete stáhnout z internetu na www.sennheiser.com nebo si je vyžádat u Vašeho prodejce.
Prohlášení o shodě
Tyto přístroje odpovídají základním požadavků a dalším předpisům Směrnic 2004/108/EG a
2006/95/EG.
Akumulátory a baterie
Staré akumulátory a baterie odkládejte pouze do bateriových kontejnerů nebo odevzdávejte u
Vašeho prodejce.
Elektroodpad
Po skončení životnosti přístrojů je odkládejte do recyklačních center nebo je zavezte do sběrného
dvora.
Unie neslyšících Brno, sociální podnik, s.r.o.
Palackého tř. 114, 612 00 Brno
www.pomuckyproneslysici.cz

Podobné dokumenty

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S

SENNHEISER SET 840 TV a SET 840 S Bezpečnostní upozornění

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Připojte  Juice  Pack  ke  zdroji  energie  pomocí  micro-­‐USB  kabelu,  který  je  přibalen  k  produktu.  USB  kabel  může  být  připojený  k  Vašemu   ...

Více

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra

RACK MONITORING SYSTEMS RAMOS Ultra 7) Výstup z int. mikrofonu 8) Vstup pro ext. mikrofon a výstup pro ext. reproduktor 9) Externí uzemnění

Více

Světelná signalizace AVISO BEE

Světelná signalizace AVISO BEE 1. Vložte přijímač AVISO BEE FLASH nebo AVISO BEE FLASH K do el. sítě.

Více

Bezdrátová indukční smyčka TV 2410NL

Bezdrátová indukční smyčka TV 2410NL 1. Zapojte napájecí adaptér do vstupu DC IN na zadní straně vysílací základny. 2. Napájecí adaptér zapojte do napájecí sítě. 3. Napojte vysílačovou základnu na zdroj zvuku, který chcete poslouchat....

Více