Colliers Template - Colliers International

Komentáře

Transkript

Colliers Template - Colliers International
Česká republika | PŘEHLED TRHU
1.čtvrtletí 2016
Obsah
Ekonomika .............................................................3
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016 ............................................ 3
Investice ............................................................... 4
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016 ............................................ 4
Předpověď ................................................................ 4
Kanceláře ..............................................................5
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016 ............................................ 5
Předpověď ................................................................ 6
Průmysl a logistika ............................................... 7
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016 ............................................ 7
Předpověď vývoje trhu ............................................. 8
2
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
> Jako příklad lze uvést vyjednávání o mzdách mezi
Vývoj a předpověď růstu HDP a míry
nezaměstnanosti
8
6
4
2
> I přes výrazný nárůst objemu hypoték a spotřebitelských
0
úvěrů rostla i míra úspor domácnostní, meziročně o
6,2% na 1,911 bilionu Kč. Úspory domácností tak stále
výrazně převyšovaly celkovou míru zadluženosti.
-2
Růst ekonomiky (HDP, meziroční změna v %)
> Rekordně nízká nezaměstnanost začíná ohrožovat
budoucí ekonomický růst a nedostatek kvalifikovaných
pracovníků se projevuje ve všech odvětvích ekonomiky
(od manuálních pracovníků po špičkové manažery). Trh
práce je tak vysoce konkurenční a růst mezd je zřejmý.
3
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
Míra nezaměstnanosti (% práceschopného
obyvatelstva)
Zdroj: Focus Economics
2020F
2019F
2018F
2017F
za měsíc (zhruba 1 035 Euro), meziroční růst byl 3,8%.
-6
2006
> Průměrná mzda dosáhla ve 4. čtvrtletí úrovně 28 152 Kč
-4
2016F
je navázán na úrokové míry. Česká národní banka držela
své úrokové míry téměř na nule, což ovlivnilo jak
spotřebitelské úvěry, tak i hypotéky. Průměrná sazba
hypotečních úvěrů poklesla pod 2% a celkový objem
poskytnutých hypoték narostl na 875,2 miliard Kč, což
představuje meziroční nárůst o 8,5%.
poptávka z automobilového průmyslu, potravinářství a
rovněž i spotřeba domácností.
2015
> Další faktor, jenž přispíval k pozitivní důvěře spotřebitelů,
> V následujících letech bude hlavním motorem ekonomiky
2014
míra inflace, která přetrvává navzdory
regulatorním opatřením České národní banky, jež
udržuje kurz koruny nad úrovní 27 Kč za Euro,
v kombinaci s rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti
(4,1% v březnu 2016) rovněž podporovali růst důvěry
spotřebitelů a následně i růst maloobchodních tržeb.
dopadu staveb na životní prostředí (tzv. EIA) značně
zpomalí povolovací proces pro některé klíčové projekty
silnic a železnic, a to až o tři roky.
2013
> Nízká
> Očekáváme, že nová pravidla pro hodnocení vlivu
2012
a export z automobilového průmyslu došlo v roce 2015
k významnému nárůstu spotřeby domácností.
2011
> Po letech, kdy českou ekonomiku táhla zejména výroba
2010
HDO v roce 2015 4,3%, což byl nejlepší výsledek
ekonomiky za posledních 8 let.
předpovědí
ekonomického
vývoje
předpokládá pro rok 2016 růst HDP o 2,6%. Největší
zpomalení je očekáváno ve stavebnictví, zejména díky
propadu vládních výdajů na nové projekty transportní
infrastruktury.
2009
> Podle Českého statistického úřadu dosáhla míra růstu
> Konsensus
2007
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016
2008
Ekonomika
pracovníky (odbory) Škoda Auto a zaměstnavatelem.
Firma nedávno přistoupila na průměrný růst mezd o
11,2% během následujících dvou let, a to i přesto, že
stávající mzdy již výrazně převyšují celostátní průměr.
> Kanceláře byly nadále silným investičním segmentem
Investice
s 29%
podílem,
nemovitostmi s 16%.
následovány
průmyslovými
> Transakce, kde bylo zobchodováno portfolio nemovitostí,
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016
> Objem investic do nemovitostí za 1. čtvrtletí 2016 dosáhl
úrovně 490 milionů Euro. Oproti předchozímu čtvrtletí je
to nárůst o 85% a ukazuje na silnou poptávku na
investičním trhu.
> Ve skutečnosti je objem investic v 1. čtvrtletí ještě vyšší,
vzhledem k tomu, že se uskutečnily i transakce čtyř
hotelů a u některých z nich zůstala cena nezveřejněna.
> Pokud jde o počet transakcí, zaznamenali jsme šest
transakcí
kancelářských
budov,
maloobchodní
nemovitosti a portfolia a hotely měli po pěti transakcích.
představovaly v 1. čtvrtletí 2016 podíl 62,6% z celkového
objemu investic. Transakce portfolií se objevily prakticky
ve všech segmentech trhu: kanceláře, maloobchod,
průmysl a logistika stejně jako i smíšená portfolia
obsahující i nemovitosti pro bydlení.
> Výnosy za nejlepší nemovitosti oproti konci roku 2015
mírně poklesly; pro specifické nemovitosti v centru
města, které mají tu výhodu, že mají dlouhodobé nájemní
smlouvy, je možné najít investory ochotné zaplatit
výnosy pod úrovní 5%.
Podíl sektorů na celkovém objemu investic
Kanceláře
> Největší transakcí čtvrtletí byl nákup maloobchodního
portfolia firmou Palmer Capital (dnes již Arcona Capital)
od firmy Atrium Europe Real Estate. I tato transakce
přispěla k tomu, že co do objemu investic maloobchod
dominoval se 40% podílem. V rámci maloobchodních
nemovitostí se uskutečnila rovněž největší transakce za
jednotlivou budovu, což bylo Bondy Centrum v Mladé
Boleslavi, jež koupila CPI Group za 40 milionů Euro.
15%
29%
16%
Průmysl a
logistika
40%
Výnosy za nejlepší nemovitosti v ČR (v %)
12
Ostatní (včetně
hotelů)
Zdroj: Colliers International
Předpověď
10
> Očekáváme, že v roce 2016 bude ještě dokončeno několik
8
významných transakcí. Velké nemovitosti, jako je The
Park na Chodově v Praze nebo nákupní centrum Olympia
v Brně pomohou navýšit celkový objem investic.
6
Q4 2015
Q1 2015
Q2 2014
Q3 2013
Q4 2012
Q1 2012
Q2 2011
Q3 2010
Q4 2009
Q1 2009
Q3 2007
Q2 2008
Q4 2006
Q1 2006
4
Výnos za kanceláře
Výnos za sklady/průmyslové haly
Výnos na hlavních obchodních třídách
Výnos za nákupní centra
Zdroj: Colliers International
4
Maloobchod
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
> Nedávné
stlačení výnosů bude pravděpodobně
podpořeno prodejem Florentina, kombinovaného
projektu s kancelářemi (49 000 m2) a maloobchodem
(10 000 m2) v srdci města, u nějž očekáváme rovněž
výnos pod 5%.
Kanceláře
Praha 5 tak byla na konci 1. čtvrtletí jedinou městskou
částí s jednocifernou mírou neobsazenosti.
BUDOUCÍ NABÍDKA
> Pro dokončení v roce 2016 zůstává objem nové výstavby
Plochy moderních kanceláří v Pražských částech
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
74 960 m2, což představuje neobsazenost na úrovni
15,9%. Následovala Praha 7 se 55 760 m2 a
neobsazeností 28,8%.
0
> Přestože má Praha 7 nejvyšší míru neobsazenosti
v celém
městě,
došlo
zde
k významnému
mezičtvrtletnímu zlepšení o 3,95 procentního bodu.
K dalšímu významnému zlepšení došlo na Praze 5, kde
neobsazenost poklesla o 2,81 procentního bodu na 9,1%.
5
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
Praha 1
> Druhý nejvyšší objem volných ploch byl na Praze 1 se
Obsazené kanceláře (m2)
Neobsazené kanceláře (m2)
Zdroj: Colliers International, Prague Research Forum
Praha 10
tedy Praze 4. Míra neobsazenosti pro tuto městskou část
dosáhla 13,7%; toto mírné zvýšení je důsledek
přesídlování nájemců do nových prostor a jiných
městských částí. Na konci 1. čtvrtletí nabízela Praha 4
120 700 m2 kanceláří, což bylo 27,0% ze všech volných
kanceláří v Praze.
platná povolení a mohou být dokončeny v roce 2017,
pokud u nich začne výstavba v následujících měsících. Ve
většině případů čekají developeři na určitou úroveň
předpronájmů nebo potřebují dopronajmout stávající
projekty než započnou novou výstavbu.
Praha 9
> Největší objem volných ploch je na největším dílčím trhu,
> Dalších minimálně 60 000 m2 kanceláří má momentálně
Praha 8
dosáhnul 447 300 m2, což je mezičtvrtletní pokles o
zhruba 23 400 m2.
s plánovaným dokončením v roce 2017. Dalších 23 600
m2 kanceláří je „uzamčeno“ v projektech s platnými
povoleními, a pokud u nich bude pokračovat výstavba,
měly by být dokončeny v roce 2017.
Praha 7
> Celkový objem volných kancelářských ploch v Praze
> Dalších 124 000 m2 kanceláří je momentálně ve výstavbě
Praha 6
NEOBSAZENOST/DOSTUPNOST
> Vzhledem k nulovému objemu dokončených ploch v 1.
čtvrtletí poklesla průměrná míra neobsazenosti kanceláří
na 13,9%, což je o 0,7 procentního bodu méně než
v předchozím čtvrtletí a o 2,6 procentního bodu méně
než ve stejném období minulého roku.
Business Park (3. fáze) v Praze 8 s 9 147 m2, dále pak
Palác Národní v Praze 1 s 7 655 m2 a South Point
se 7 450 m2 v Praze 4.
Praha 5
kancelářských ploch v Praze nezměněn na 3,22
milionech m2. Výstavba nových kanceláří pokračuje, ale
první dodané budovy na trh očekáváme až v průběhu 2.
čtvrtletí.
> Největší nově dokončenou budovou bude Futurama
Praha 4
> Na konci 1. čtvrtletí 2016 zůstal celkový objem
Praha 3
NABÍDKA
velmi omezen s pouhými 40 000 m2 v sedmi nových
budovách.
Praha 2
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016
POPTÁVKA
> Hrubý objem pronájmů v 1. čtvrtletí 2016 dosáhnul
92 209 m2, což je mezičtvrtletní pokles o 43%, avšak je
nutno uvést že předchozí čtvrtletí bylo historicky
nejaktivnější, jaké jsme v Praze zaznamenali.
V meziročním srovnání pak hrubý objem pronájmů
narostl o 30%.
jako je lokalita, nová nabídka na trhu, přetrvávající úroveň
neobsazenosti apod.
Objem pronájmů a neobsazenost
500
20
10
> Čistý objem pronájmů (bez přejednaných nájmů,
> Objem přejednaných smluv byl v poměru k čistému
objemu pronájmů relativně malý, s podílem pouze 29,6%.
> 15,2% z hrubého objemu pronájmů, neboli 10 559 m2 byly
relokace firem v rámci existujících kancelářských budov
v Praze.
0
'000 sq m
podnájmů a relokací) v 1. čtvrtletí dosáhnul 45 737 m2,
což je výrazný nárůst jak v mezičtvrtletním (+55%), tak i
meziročním srovnání (+146%).
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Přejednané smlouvy a relokace
Q1
2016
%
Čistý objem pronájmů
Zdroj: Colliers International, Prague Research Forum
Předpověď
> Největším pronájmem čtvrtletí bylo rozšíření kanceláří
> Úroveň poptávky zaznamenaná v 1. čtvrtletí značí
České spořitelny v Trianonu na Praze 4 (5 600 m2). Další
významnou transakcí bylo přejednání smlouvy pro
Publicis v Jankovcově 23 na Praze 7 (3 500 m2) a
přejednání smlouvy pro L’Oreal v Paláci Křižík na Praze 5
(3 419 m2).
> Nastolený trend klesající neobsazenosti může pokoušet
zvýšený zájem nových nájemců o Pražský kancelářský
trh. Neobsazenost může zaznamenat nepatrný nárůst
s nově dokončenými budovami a s přemisťováním větších
nájemců do nových prostor.
s 21 624 m2 (23,5% ze všech pronájmů), následovala
Praha 1 s 18 686 m2 (20,3%) a Praha 5 s 16 395 m2
(17,8%).
některé developery k spekulativní výstavbě, avšak pro
rok 2017 již očekáváme zdravou úroveň nově
dokončovaných ploch a tak je většina developerů
opatrná.
> Nejaktivnějším sektorem byly v 1. čtvrtletí profesionální
> Nové velké projekty ve vnitřní části města, jako je projekt
> Největší aktivita pronájmů byla zaznamenána na Praze 4
služby s podílem 18,9%. Výrobní firmy byly druhým
nejaktivnějším sektorem s 15,2% a tradičně silný sektor
informačních technologií byl třetí s 14,5% podílem.
firmy Penta u Masarykova nádraží, pomohou zlepšit části
města, které byly do teď jako kancelářské lokality nepříliš
rozvinuté.
> Tlak na úroveň nájemného se bude s klesající
NÁJEMNÉ
> Nájemné za nejlepší kanceláře zůstalo víceméně
nezměněné v rozmezí 18,5 až 19,5 Euro za m2 za měsíc.
> Tlak na snižování nájemného, který byl v minulých letech
patrný, pomalu mizí, což je zejména díky silné poptávce
v posledních čtvrtletích.
> Nájemné ve vnitřní části města zůstalo nezměněno
v rozmezí 14,5 až 16,5 Euro za m2 za měsíc, v okrajových
částech města se rovněž nezměnilo a je mezi 13,0 a 14,5
Euro za m2 za měsíc.
> Průměrné nájemné v celém městě je taktéž nezměněné
na úrovni 13,2 Euro za m2 na měsíc.
> Čisté efektivní nájemné je obecně o 12-15% nižší než
smluvní nájemné, avšak úroveň nájemních pobídek se liší
nemovitost od nemovitosti a je závislá na řadě faktorů,
6
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
neobsazeností ve střednědobém horizontu snižovat.
Pronajímatelé obecně neradi dělají kompromisy, co se
týká smluvního nájemného, a tak bude v první řadě
docházet ke snižování úrovně poskytovaných nájemních
pobídek. I tak bude nadále úroveň pobídek záviset na
konkrétní budově a nájemci, a zejména na vyjednávací
síle nájemce, objemu poptávaných prostor a délce
pronájmu.
Průmysl a logistika
> Dostupnost větších prostor (tedy nad 5 000 m2 souvislé
plochy) poklesla a je omezena na pouhých 14 výrobních
/ logistických hal v celé zemi.
> Největší objem volných prostor je v Praze a okolí, kde je
Shrnutí 1. čtvrtletí 2016
NABÍDKA
> Ke konci 1. čtvrtletí dosáhl objem průmyslových a
logistických prostor v ČR úrovně 5,78 milionu m2.
> Během prvního čtvrtletí bylo dokončeno 84 277 m2
nových ploch v deseti budovách v pěti regionech ČR.
> Při dokončení bylo volných pouze 5,8% z nově dodaných
prostor, jednalo se o plochy v jedné spekulativně stavěné
budově a volné prostory v jedné částečně pronajaté
budově. Dalších osm budov bylo zcela obsazeno.
> Největší podíl nově dokončených prostor byl v Praze a
okolí s 33 518 m2 (39,8% v 1. čtvrtletí), následoval
Jihomoravský kraj s 23 158 m2 (27,5%). Jihomoravský
kraj měl největší počet nově dokončených budov se 4
novými halami.
> Největší budovou dokončenou v 1. čtvrtletí bylo rozšíření
skladu pro Globus v Prologis Parku Praha–Jirny o
27 700 m2, druhá největší byla výrobní hala pro
Megatech Industries Hlinsko v CTParku Modřice (10 500
m2).
> Praha a okolí zůstávají největším logistickým regionem
v zemi s 2,3 miliony metrů čtverečních halových ploch.
71 600 m2 volných ploch. To představuje míru
neobsazenosti na úrovni 3,1%.
> Druhý největší objem volných ploch je v Jihomoravském
kraji, kde je k okamžitému nastěhování připraveno
50 700 m2. Míra neobsazenosti v Jihomoravském kraji
byla 5,9%.
> Druhý největší objem průmyslových a logistických ploch
je v Plzeňském kraji, kde je 885 275 m2. Volných 35 300
m2 představuje míru neobsazenosti na úrovni 4,0%.
Objem pronájmů a míra neobsazenosti
500,000
10%
400,000
8%
300,000
6%
200,000
4%
100,000
2%
0
0%
Q1
2013
Q3
2013
Q1
2014
Q3
2014
Q1
2015
Q3
2015
Q1
2016
Čistý objem pronájmů (m2)
Přejednané a obnovené smlouvy (m2)
NEOBSAZENOST/DOSTUPNOST
> Úroveň neobsazenosti v prvním čtvrtletí nadále klesala a
na jeho konci byla na úrovni 4,2%, mezičtvrtletně o 0,9
procentního bodu níže a dosáhla nového pětiletého
minima.
> V absolutních číslech je to 240 900 m2 neobsazených
prostor.
7
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
Míra neobsazenosti (%)
Zdroj: Colliers International, Prague Research Forum
PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA
> Na konci čtvrtletí bylo ve výstavbě zhruba 271 200 m2
nových skladových a výrobních ploch. 55,9% z těchto
prostor již bylo předem pronajato, objem volných ploch
k pronájmu ve výstavbě tudíž dosahoval jen 119 500 m2.
> Největší část prostor ve výstavbě byla v Praze a okolí, a
to celých 43,7% nově stavěných ploch.
> V Plzeňském kraji je ve výstavbě 46 300 m2 nových
ploch, což je druhý největší objem v republice. Většina
těchto prostor je již pronajata
> Balíčky nájemních pobídek byly velmi závislé na
konkurenci v rámci příslušného místního trhu, což má
pak vliv na výsledné čisté efektivní nájemné.
Hrubý objem pronájmů v České republice v 1. čtvrtletí
2016
> Karlovarský kraj bude v roce 2016 svědkem dokončení
prvních komerčně pronajímaných skladových ploch.
V průběhu čtvrtletí zde probíhala výstavba dvou nových
hal o celkových plochách 28 600 m2 pro dva nájemce
v Panattoni Parku Cheb.
4% 2%
8%
3%
3%
42%
7%
POPTÁVKA
> Hrubý objem pronájmů v 1. čtvrtletí dosáhnul 313 600 m2.
Čistý objem pronájmů z tohoto objemu představoval
téměř 211 000 m2.
> Praha a okolí byla cílem největší části pronájmů s 131 900
30%
1%
2
m (42,1% z celkového hrubého objemu pronájmů).
> Druhý největší objem pronájmů byl zaznamenán
v Karlovarském regionu. Do nynějška byl Karlovarský
kraj společně s Jihočeským nejméně rozvinutý logistický
a průmyslový region v ČR.
> Nedávno podepsané pronájmy (ve 4. čtvrtletí 2015)
vyústily v zahájení nové výstavby v Karlovarském kraji.
Během 1. čtvrtletí bylo předpronajato dalších 95 500 m2
ploch, což je 30,5% z celkového hrubého objemu
pronájmů. V Panattoni Parku Cheb byla uzavřena
největší transakce, kterou kdy v ČR zprostředkovala
konzultační firma (73 000 m2), byla sjednána oddělením
pronájmu průmyslových prostor firmy Colliers.
Praha a okolí
Karlovarský kraj
Moravskoslezský kraj
Plzeňský kraj
Vysočina
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Jihomoravský kraj
Zdroj: Colliers International, Industrial Research Forum
Předpověď vývoje trhu
> Na základě objemu předpronájmů v 1. čtvrtletí 2016
započnou developeři v blízké době výstavbu projektů pro
své nájemce, aby si zajistili včasné dodání prostor.
> Nízká úroveň míry neobsazenosti v některých krajích
> Karlovarský region se stal cílem pronájmu dalšího
pravděpodobně povede k nárůstu spekulativní výstavby.
nezveřejněného nájemce na plochu 22 400 m2
v CTParku Aš.
> Jak jsme uváděli v reportu ze 4. čtvrtletí 2015,
> Předpronájmy tvořily v 1. čtvrtletí značnou část objemu
pronájmů, s 32,1% podílem na hrubém objemu pronájmů.
Dalších 30,7% představovaly přejednané smlouvy, nové
pronájmy měly podíl 19,6% a rozšíření stávajících smluv
představovalo 15,5% podíl.
NÁJEMNÉ
> Základní smluvní nájemné v regionech na pětiletou
smlouvu se pohybovalo v rozsahu 3,7 až 3,9 Euro za m2
na měsíc v Praze, 3,7 až 4,0 Euro za m2 na měsíc v Plzni,
mezi 3,75 a 3,95 Euro za m2 na měsíc v Ostravě a mezi
3,95 až 4,25 Euro za m2 na měsíc v Brně.
> Kancelářské prostory v rámci průmyslových budov se
pronajímaly mezi 8,0 a 9,0 Euro za m2 na měsíc.
> Servisní poplatky se v moderních průmyslových parcích
pohybovaly typicky mezi 0,5 a 0,7 Euro za m2 na měsíc.
8
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
v některých lokalitách se projevuje trend nedostatku
pracovní
síly.
Vzhledem
ke
klesající
míře
nezaměstnanosti se tento trend stává akutnějším. To by
mohlo odradit případně nové firmy, které hodlají
rozšiřovat svůj provoz nebo uvažovaly o České republice
jako svém novém sídle.
> Nové výrobní a logistické regiony se mohou objevit
v některých nerozvinutých krajích, které nemají nutně
nejlepší dopravní infrastrukturu, ale nabízejí dostatek
pracovních sil.
> Růst tržeb z internetového obchodování bude nadále
podporovat poptávku po logistických prostorách, aby si
prodejci zachovali možnost dodání v den objednávky
nebo následující den. V následujících letech se tak
pravděpodobně objeví menší městská distribuční centra.
Klíčové pojmy
PRIME NET INITIAL YIELD (ČISTÝ VÝNOS): Výnosové
procento, které je investor ochoten zaplatit za plně
obsazenou budovu třídy A s kvalitními nájemci za nájemné
odpovídající prémiové lokalitě. Nájemní podmínky by měly
být odpovídající trhu. Jako kalkulace čistý výnos=čistý
příjem za první rok/kupní cena (před zaplacením provizí,
poplatků a daní)
PRIME HEADLINE RENT (NÁJEMNÉ ZA NEJLEPŠÍ
PROSTORY´): Představuje nejvyšší dosažitelné nájemné na
trhu, které je očekávané u standardní velikosti jednotky a
odpovídá poptávce, v budově nejvyšší kvality a specifikací,
v nejlepší lokalitě na trhu v době průzkumu trhu. Mělo by
reflektovat úroveň, za které se v dané době dojednávají
smlouvy na trhu, ale nemusí nutně představovat konkrétní
transakci, zejména pokud se na trhu neuskutečňuje mnoho
transakcí nebo pokud jsou na trhu neobvyklé jednorázové
transakce. Pokud v dané době na trhu není dostatek
transakcí, jedná se o hypotetickou hodnotu opřenou o názor
odborníků na trhu. Hodnota je bez servisních poplatků, daní
a nájemních pobídek.
HRUBÝ OBJEM PRONÁJMŮ (GROSS TAKE-UP): Celkový
hrubý objem pronájmů je celková plocha, o níž je známo že
se pronajala nebo prodala jako jeden z následujících typů
transakcí: předpronájem (smlouva před započetím
výstavby)/ nový nájem / prodloužení smlouvy / přejednání
smlouvy / expanze / podnájem / prodej a zpětný pronájem.
ČISTÝ OBJEM PRONÁJMŮ (NET TAKE-UP): Kancelářský
trh: čistý objem pronájmů představuje souhrn objemu
pronájmů, které zahrnují aktivity zvyšující poptávku po
prostorách, tedy očištěno o přejednané smlouvy,
9
Průmyslový trh: Čistý objem pronájmů představuje hrubý
objem pronájmů očištěný o aktivity, které nezvyšují poptávku
na trhu, tedy o přejednané a prodloužené smlouvy
CELKOVÝ OBJEM PLOCH (TOTAL COMPETITIVE
STOCK):
Kancelářský
trh:
Zahrnuje
hrubou
pronajímatelnou plochu v budovách třídy A a B, včetně těch
kde vlastník je nájemce (owner occupier) a vládních budov.
Doplňkové kancelářské prostory jsou zahrnuty pouze
v případě, že je lze rozumně využívat nezávisle na primárním
užití ploch budov, v nichž se nacházejí.
Průmyslový trh: Zahrnuje hrubou pronajímatelnou plochu
v budovách třídy A, včetně spekulativně stavěných a
pronajímatelných ploch, ale bez budov kde vlastník je
nájemce (owner occupier). Dalším pravidlem bývá, že
budova musí být vytápěná a mít čistou využitelnou výšku
minimálně 6m.
PROSTORY VE VÝSTAVBĚ: Představuje celkový objem
pronajímatelných prostor v budovách, kde probíhá aktivní
výstavba nebo kde dochází k zásadní rekonstrukci či
renovaci v době průzkumu trhu.
NEOBSAZENÝ PROSTOR: Kancelářský trh: Celkový hrubý
objem pronajímatelných ploch, který odpovídá svou kvalitou
definici Total Competitive Stock (viz výše) a který je k datu
průzkumu fyzicky neobsazen a aktivně nabízen na trhu.
Prostor by měl být připraven k okamžitému nastěhování.
Průmyslový trh: Čistý objem ploch v existujících budovách
odpovídající definici Total Competitive Stock (viz výše), který
je fyzicky neobsazen v době průzkumu trhu. Jakékoliv
kanceláře a mezaniny, sanitární a technické prostory stejně
jako na míru vestavěné chodby jsou v tomto čísle zahrnuty.
PŘISPĚVATELÉ:
PRO VÍCE INFORMACÍ:
Ondřej Vlk
Head of Research
Česká republika
+420 226 537 635
[email protected]
prodloužené smlouvy a přemístění nájemců v rámci
existujících budov.
Omar Sattar
Managing Director
Česká republika
+420 226 537 618
[email protected]
Copyright © 2016 Colliers International.
The information contained herein has been obtained from sources
deemed reliable. While every reasonable effort has been made to
ensure its accuracy, we cannot guarantee it. No responsibility is
Market
Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC
assumed for any inaccuracies. Readers are encouraged to consult
their professional advisors prior to acting on any of the material
contained in this report.
Iva Caňková
Head of Office Agency
Petr Zaoral
Head of Industrial Agency
Andrew Thompson
Head of Capital Markets
Česká republika a Slovensko
Marcel Kolesár
Head of Valuations
w
10
Market Overview | Q1 2016 | Prague, CZECH REPUBLIC

Podobné dokumenty

č. 2/2013

č. 2/2013 100 %, v ostatních vyspělých zemí Evropské unie se pohybuje v intervalu 68 % až 94 % (podle údajů z roku 2011). Z toho vyplývá, že důchody v České republice jsou ve vztahu ke mzdám velmi nízké a te...

Více

Koupit - Komerční banka, as

Koupit - Komerční banka, as nezměněn na 27 mld. Kč díky vrácení části darovací daně na emisní povolenky, což bylo oznámeno na konci října. Připomeňme, že původní výhled EBITDA pro rok 2015 byl v březnu nastaven na 70 mld. Kč....

Více

DTZ Research

DTZ Research 1990, Ačkové a béčkové kanceláře, ve vlastnictví či v nájmu. Budovy pod 1 000 m nejsou zahrnuty

Více

DTZ Research

DTZ Research období jsme zaznamenali čistou realizovanou poptávku bez

Více

příloha - Professionals

příloha - Professionals Informace uváděné v této zprávě mají obecný charakter, v případě Vašeho zájmu pro Vás, v rámci našich služeb, připravíme zprávu zaměřenou na segment trhu dle Vašeho výběru. Naše dlouhodobé a komple...

Více