volný čas

Komentáře

Transkript

volný čas
Nezávislý měsíčník pro Prahu 10
Causa
ČERVEN
Vychází 6. 6. 2016 / Zdarma
Najdete nás na
www.vase10.cz
Změny v provozu
tramvají
Školství
Děti navrhly
novou školku
Volný čas
Návrat mladého
prince
Rozhovor:
Kultura
Festival Okoř
pošestnácté
Radek Štěpánek
Tenis miluji
editorial
Vážení čtenáři,
když někam cestujete tramvají, jste zvyklí prostě „skočit“ bez rozmyslu do svého
čísla a bezmyšlenkovitě se
nechat vézt až do cíle cesty?
Od září si nejspíš budete
muset dávat dobrý pozor
na to, kam váš spoj jede
a pečlivě si nastudovat
jízdní řády. Chystá se totiž
přečíslení tramvají, které
by mělo dopravu v metropoli zásadně proměnit. K tématu se pro čtenáře vyjádřili i politici zvolení na radnici
desáté městské části. Co si o plánu myslí? Radnice
Prahy 10 také přistoupila k neobvyklému kroku. Při plánování oprav školky Na Sychrově totiž oslovila děti,
které mohly dát šanci své fantazii a říct politikům, jak
by měla jejich školka vypadat. Nápad se osvědčil, školka
je přesně taková, jakou ji děti chtěly mít. Přinášíme vám
ale i tipy a rady na to, jak se vyvarovat chybám, které
lidé dělají před odjezdem na dovolenou. Co si pohlídat,
abyste si volno opravdu užili a nemuseli složitě řešit nečekané komplikace? A než za odpočinkem vyrazíte, poznejte podrobně čtvrť, v níž žijete, díky vlastivědným vycházkám. Třeba se dozvíte něco, co jste dosud vůbec
netušili. Pěkné léto.
Vaše Zuzana
Z obsahu:
str. 7
Causa: Provoz tramvají
str. 10
Rozhovor s Radkem
Štěpánkem
str. 16
Kultura: Festival Okoř
str. 20
Servis: Kam s odpadem
str. 23
Školství: Děti navrhly
školku
str. 24
Luštění
str. 26
Volný čas: Návrat mladého
prince
str. 28
Doprava: Výluka trati
V příštím čísle:
Zábava, služby, lékařská
péče, automobily,
reality
Uzávěrka podkladů
a inzerce 5. 8. 2016
Časopis vychází 15. 8. 2016
Vaše 10
Nezávislý měsíčník o dění na Praze 10
Vydává A 11, s. r. o., Bělehradská 568/92, Praha 2
Registrace: MK ČR E 22445
Ročník I, vychází měsíčně
Náklad 73 000 ks
Datum vydání červnového čísla 6. 6. 2016
Distribuci ZDARMA do schránek provádějí
Česká pošta, s. p., a Česká distribuční, a. s.
Seznam distribučních okrsků naleznete
na www.vase10.cz
Adresa redakce:
Dejvická 9, 160 00 Praha 6
tel.: 603 239 737, e-mail: [email protected]
www.vase10.cz
Příjem inzerce:
David Jedlička
Kateřina Cicvárková
[email protected]
[email protected] tel.: 777 153 723
tel.: 724 039 955
Šéfredaktorka:
Věra Koláčková
Zuzana Půrová
v[email protected]
[email protected]
tel.: 776 394 016
tel.: 605 234 832
Grafika:
Pavel Horský
Bohumil Havránek
[email protected]
[email protected]
tel.: 775 940 614
V případě nedoručení časopisu
pište na e-mail: [email protected]
nebo volejte tel.: 603 239 737
Předplatné poštou
nebo e-mailem: [email protected]
Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vaše 10 není periodikem žádného politického
subjektu.
Vydavatel neodpovídá za věcný obsah
uveřejněných inzerátů.
Přetisk a jakékoliv šíření pouze
se souhlasem vydavatele.
INZERCE V10-0641
CHYTRÉ BYDLENÍ
[email protected]í Měcholupy
66 bytů v tradičních dispozicích
1+kk až 4+kk. Téměř každý byt
bude vybaven terasou, balkónem
nebo lodžií.
Standardy provedení a bydlení
jsou odvozeny od již zaběhlého
konceptu Trigema Chytré bydlení:
využití odpovídajících materiálů
a technologií, rekuperace VZT
nebo příprava systému pro
inteligentní ovládání bytu.
Byty se nabízejí v cenové úrovni
od 1,8 mil. Kč s DPH. Více informací
naleznete na www.bolevecka.cz.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem
na uzavření smlouvy. Poskytnutí uvedených produktů
nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
[email protected]í Měcholupy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
www.bolevecka.cz
www.vase10.cz
3
aktuality
pro seniory
osování o plavenky pro seniory z desáté městské části se bude konat každý měsíc. Vylosovaní budou moci
bezplatně plavat v plaveckém bazénu sportovního areálu Slavia. Plavenky budou vydávány vždy na celý měsíc, losováno bude
vždy 300 kusů plavenek. V červnu je losování naplánováno na pondělí 27. června,
konat se bude v KD Barikádníků. Slosovatelné lístky budou vydávány od 13.30
hodin, samotné losování začne o půlhodiny
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
L
později. Každý zájemce o bezplatné plavenky se musí prokázat občanským průkazem, kterým doloží trvalé bydliště na území Prahy 10. Jedna plavenka platí 90
minut. K podpoře plavání seniorů přistoupila Praha 10 v souladu s myšlenkami Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Myšlenku podpořily
přínosy plavání, mezi něž patří třeba to, že
rovnoměrně zatěžuje svalstvo či že má pozitivní vliv na rozvoj dýchacího systému.
Lidé mohou získat
dotaci na topení
ískat dotaci z programu Čistá energie
Praha 2016 mohou obyvatelé Prahy 10. Finančně podpoří projekty
přeměny topných systémů a využití obnovitelných zdrojů energie v bytech a v rodinných či bytových domech na území hlavního města Prahy magistrát. Dotace jsou
určeny fyzickým i právnickým osobám.
Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1. 9. 2015 a 30. 9. 2016 a lhůta
pro podání žádosti je 20. 6.–30. 9. Podrobné informace, ale i formulář pro podání žádosti a vzorová smlouva je k nalezení na
webu portalzp.praha.eu. „Program je jedním z nástrojů ke zlepšení kvality ovzduší
v Praze. Město ho uskutečňuje od roku
Z
1994. Na jeho realizaci uvolnilo ze svého
rozpočtu za celé období 530 milionů korun.
To umožnilo zavést ekologické vytápění ve
více než 45 tisících bytových jednotkách,“
řekla radní Jana Plamínková s tím, že pro
letošní rok bylo z rozpočtu vyčleněno 18
milionů korun. Program Čistá energie
Praha 2016 zahrnuje přeměnu neekologického vytápění na ekologické, přeměnu lokálních topidel ve prospěch vytápění centrálního typu, rekonstrukci plynového
vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší účinností, instalaci tepelných čerpadel, instalaci zdrojů využívajících dřevo a dřevní
palivové produkty a instalaci solárních kolektorů k ohřevu vody a přitápění.
Nová aplikace
pro cyklisty
oradit ostatním nebo se nechat
inspirovat mohou cyklisté z Prahy 10. Využít mohou novou aplikaci cykloplanovac.cistoustopou.cz.
Zájemci si díky ní mohou snadno naplánovat trasu přes město, a to prostřednictvím návrhů od zkušených cyklistů.
P
Podílejte se
na plánu mobility
yjádřit svůj názor a podílet se tak
na Plánu udržitelné mobility
mohou obyvatelé Prahy 10. Plán
řeší, jak by se měla proměnit doprava
v Praze a okolí a nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po
městě a jeho okolí na desítky let. Zapojit se veřejnost může prostřednictvím
webové stránky www.poladprahu.cz.
V
NEMOVITOSTI od A do Z
Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu
nebo výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.
Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.
Poradenství zdarma – 15 let praxe.
Rychle, seriózně.
603 278 555
INZERCE V10-0603
Oslovte svou inzercí obyvatele v okolí Prahy
Kateřina Cicvárková, tel.: 724 039 955, [email protected]
David Jedlička, tel.: 777 153 723, [email protected]
Náš REGION – ZÁPAD
Jiří Čermák, tel.: 774 488 909, [email protected]
Náš REGION – JIH
Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, [email protected]
Náš REGION – SEVER
Anna Edit Doležalová, tel.: 775 042 208, [email protected]
4
www.vase10.cz
INZERCE V10-0601
Bezplatné plavenky
aktuality
Úspěch studentů
v šestiboji
elkým úspěchem skončila účast
dětí ze Základní školy Hostýnská
v krajském finále v olympijském
šestiboji. Družstvo složené z chlapců
i děvčat v konkurenci patnácti pražských škol obsadilo druhé místo a postoupilo do republikového finále do
Brna. Členové týmu bodovali i v soutěži
jednotlivců.
V
Zápis do
mateřské školky
ápis do mateřské školky Na Sychrově je naplánován na 16.
června, začne ve 13.00 hodin.
K zápisu musí přijít rodiče i s dítětem
a předloží zde kromě vyplněné přihlášky i svůj občanský průkaz, rodný list
a očkovací průkaz dítěte. Přednostně
budou přijímány děti v posledním roce
před zahájením školní docházky.
Z
Dopravní omezení
v ulicích
dopravním omezením v ulicích Oblouková (Vršovická – Žitomírská),
Orelská (celá), Na Spojce (celá) musí
počítat obyvatelé Prahy 10 a motoristé. Důvodem k uzavírce, která potrvá od 13.
června do 31. srpna a bude rozdělena do
etap je pokládka plynovodu. Práce jsou
v etapách naplánovány takto: překopy vo-
S
Rekonstrukce polikliniky
začne příští rok
roce 2017 by měla začít plánovaná
rekonstrukce Polikliniky Malešice.
Opravy budovy, která pochází ze
sedmdesátých let minulého století, by měly
vypuknout hned na začátku příštího roku.
Rekonstrukce bude složitější v tom, že bude muset být odstraněn azbest. Projektová
dokumentace počítá s kompletní rekon-
V
Svět máme na dosah…
jen nemluví česky!
N
ení už na čase začít skutečně mluvit
cizím jazykem a to způsobem, za který
se nebudete stydět? Naučit se to je
mnohem efektivnější a snazší, než si myslíte,
pokud se zapojíte do kurzů pod vedením
skutečně kvalitních, profesionálních a motivujících českých i zahraničních lektorů,
s kterými vás bude výuka bavit. Právě takoví
se vás ujmou v jazykové škole BOHEMIA INSTITUT, která na Praze 10 bude realizovat již
svoji 25. sezonu.
Spojte horké léto
s osvěžujícím kurzem!
zovky ulice Na Spojce s uzavírkami 13. 6.
– 22. 6. v křižovatce s ul. Oblouková, 27.6.
– 7. 7. v křižovatce s ul. Orelská – uzavřen
vjezd směrem do ul. Oblouková, 18. 7. –
27. 7. v křižovatce s ul. Orelská – uzavřen
výjezd ze směru od ul. Moskevská. V každé
etapě platí úplná uzavírka chodníku a podél něj zákaz zastavení.
nebo francouzštiny – svižně,
profesionálně a nyní i levněji!
Jazykové dovednosti jsou nejvíce podceňovaným klíčem k úspěchu, a to především
u mladé generace – absolventů středních a vysokých škol. Nedostali jste se na vaši vysněnou VŠ a přemýšlíte, co s volným rokem?
Využijte rok efektivně s jasným cílem, a to
i se zachováním statutu studenta!
Nebo jste manažer, podnikatel, technický
profesionál s volnějším časovým plánem
a nebo třeba i maminka na mateřské dovolené
a potřebujete jazyky skutečně zvládnout? Nepropásněte Happy Days s velkými slevami
– sledujte www.bi.cz !
Jedná se o intenzivní, „nadupané“ kurzy, které zajistí váš rychlý pokrok v angličtině. Kurzy lze volit v intenzitě 3x3 vyuč.
hod. nebo 2x3 vyuč. hod. týdně, po dobu
1–3 měsíců, v dopolední nebo večerní variantě. Využijte nyní first minutové slevy až
30 %!
Už máte mezinárodní jazykovou
zkoušku? Časově omezený
program testování s výjimečnými
podmínkami!
Pomaturitní jazykové studium
angličtiny, němčiny, španělštiny
Možná je to ta poslední překážka k získání
zajímavého pracovního místa nebo studia dle
vašich představ ať již doma či v zahraničí.
strukcí vnějšího pláště, střechy, topení a
interiérů. Kompletní náklady by měly dosáhnout 80 milionů korun. Po dobu oprav
by měla poliklinika fungovat v náhradních
prostorech, a to v Bytovém domě Malešice,
který stojí nedaleko stávajícího objektu polikliniky. Včas budou informováni jak pacienti, tak i lékaři.
BOHEMIA INSTITUT je akreditovaným
testovacím centrem světově nejrozšířenějších mezinárodních jazykových zkoušek
z angličtiny či francouzštiny: TOEIC,
TOEFL ITP nebo TOEFL Junior, případně
TFI (Fj). Zkoušky jsou multiúrovňové – tedy
vždy uspějete a pokud jste s výsledkem spokojeni, můžete si doobjednat tištěný certifikát. Realizace v BOHEMIA INSTITUTU
nyní v rámci pilotního programu jen za
900 Kč pro zájemce z veřejnosti, pro naše
účastníky kurzů ještě výhodněji!
Zahájeny také registrace do všech
jazykových kurzů a vzdělávacích
programů od září/října.
Pro čtenáře Vaše Praha 10
Sleva 10% na všechny kurzy
(nesčítá se pouze s akčními slevami na www.bi.cz)
INZERCE V10-0623
MEZINÁRODNÍ
TESTY
JAZYKOVÉ
POMATURITNÍ
Jen za
KURZY
JAZYKOVÉ STUDIUM
900
Kč
všech
A, N, Šp, Fr, R, It
pilotní program
typů
A, N, Šp,
Fr, R, It
www.bi.cz
Management
Obsluha PC
Akreditované
REKVALIFIKACE
274 776 256
www.vase10.cz
5
aktuality
Lidé uklidili
Foťte
Prahu 10
zajímavé stromy
íce než dvě stovky dobrovolníků uklízely v dubnu
desátou městskou část
v rámci akce Společně ukliďme
Prahu 10 aneb za Desítku bez
odpadků a černých skládek. Akci ve spolupráci s městskou částí Praha 10 tradičně uspořádala
občanská iniciativa Společně
pro desítku. Celkem „uklízeči“
nasbírali šest vekokapacitních
kontejnerů, tedy zhruba jedenáct tun odpadu. Uklízelo se
v Malešickém lese, v okolí dětských hřišť v Malešicích, v oblasti Trojmezí, v lese na Bohdalci, lokalitě podél Botiče ve
Vršovicích, v lese v oblasti ulice
Rabakovská i okolí hřišť ve
Strašnicích. Úklidem desítky se
lidé připojili k národní kampani
Ukliďme svět, ukliďme Česko.
„Řada lokalit je po předchozích
úklidech ve výrazně lepším
ozhlížíte se někdy v Praze 10 a prohlížíte si
vzrostlé stromy? Pokud
vás nějaký zaujme, vyfoťte ho
a soutěžte ve fotografickém
klání na téma Pražské stromy.
Soutěž se koná už potřetí.
Jejím cílem je najít zajímavé
a případně i hodnotné stromy
V
R
v Praze. Klání vyhlašuje pravidelně web o památných a významných stromech Prahy –
Pražské stromy a Agentura Koniklec. Hledat a fotit zajímavé
stromy můžete až do konce srpna. Snímky posílejte na adresu
[email protected] nam.cz
v dostatečné kvalitě.
INZERCE V10-0618
stavu, ovšem stále ještě nacházíme i staré černé skládky. Bohužel, ale na některých místech vznikají i nové, což je
v dnešní době, kdy můžeme
odpad velmi snadno odložit ve
sběrných dvorech velmi smutné. Uklidit drobný odpad, který
ve velkoměstě bude asi vznikat
vždy, to pro nás není žádný problém. Skládky by ale již dávno
měly být reliktem minulosti,“
řekl Martin Moravec, koordinátor akce.
INZERCE V10-0611
Unikátní výstava
virtuální reality poprvé v Praze.
Nevšední podívaná nejen pro děti.
ádi byste zažili něco neobvyklého? Toužíte-li se
občas ocitnout na jiném
místě či v jiné době? Pak si nenechte ujít výstavu virtuální
reality, která odstartuje právě
1. června a potrvá do 29. června
v OC Park Hostivař.
Tyto nejmodernější simulátory dokáží to, co kniha ani televize neumí, vytváří živou iluzi
fiktivního nebo reálného světa.
Na výstavě si návštěvníci budou
moci vyzkoušet letecký simulátor, automobilový simulátor,
vesmírný simulátor, pušku Mag
II a především dívky ocení virtuální styling – výměna oděvu
dle výběru, kreativní make up
a změna účesu. Veškeré exponáty výstavy jsou interaktivní
a přístupné veřejnosti. Každý si
může vybrat simulátor, který
ho zajímá a stát se jeho součástí.
R
6
www.vase10.cz
Aby toho nebylo málo, tak
pro nadšence sci-fi a fantasy ÓC
Park Hostivař v měsíci červnu
připravilo filmovou událost roku. Předpremiéru filmu Warcraft v revolučním prostorovém zvuku DOLBY ATMOS si
nenechte ujít 8. června v 19:00
hodin.
Následně 10. června proběhne Největší projekce v kostýmech v Praze. V nejmodernějším multikině PREMIERE
CINEMAS se jí zúčastní na 500
fanoušků v dokonale vytvořených kostýmech. A bude na co
koukat a co fotit. Od 14:00 hodin na vás čeká doprovodný
tématický program a k lístku
bohatá tombola hodnotných
dárků od partnerů akce, včetně
originálního merchendisingu.
Více info na
www.parkhostivar.cz
a www.premierecinemas.cz.
SOUTĚŽTE O HODN
HODNOTNÉ
DNOTNÉ
UKÁZKY NA NÁKUP OBLEČENÍ.
BLEČENÍ.
POUKÁZKY
do 31. 7. 2016
S
Soutěžní
outěžní o
otázka
tá zka zní:
zní:
Jaká
čísla
J
aká č
ís la ttramvají
r amvají jjezdí
ezdí na
na zastávku
z a s t áv k u
Obchodní
O
bchod ní centrum
cent rum Hostivař?
Host ivař ?
Odpovědi zasílejte do 20. června na adresu [email protected]
10 nejrychlejších odpovědí bude odměněno dárkovými šeky Antra jeans.
www.parkhostivar
arkhostivarr..cz.
Správnou odpověď najdete na www.parkhostivar.cz.
WWW.PARKHOSTIVAR.CZ
WWW.PARK
HOSTIVAR.CZ
causa
Kam pojedou tramvaje, na které jsou nyní zvyklí lidé
z Prahy 10 a jakým spojem se od září dostanou třeba do
práce nebo do školy řeší obyvatelé desítky. V hlavním
městě by se totiž od září měly zásadně změnit trasy
tramvajových linek.
tramvaje v Praze 10
polečnost ROPID, která v Praze organizuje hromadnou dopravu, připravila tři návrhy změn. Mohli se k nim
vyjádřit jednak obyvatelé všech městských
částí, jednak samotné radnice. Návrhy teď
projednává pražský magistrát. Rozhodnout o tom, který z návrhů nakonec bude
vybrán, by mělo být nejpozději do 15. června. Pravděpodobné ale je, že nebude vybrán nakonec ani jeden z představených
návrhů, ale půjde o kompilát všech tří.
Zastupitelka Kateřina Peštová (ČSSD)
připomíná, že proces změny v tramvajové
dopravě odstartovala už v zimě anketa
mezi cestujícími. „Co z této ankety tedy vyplynulo pro Prahu 10? To, že 96 procent
místních obyvatel Vršovic by uvítalo přímé
spojení zastávek Nádraží Vršovice a I.P.Pavlova a zároveň prodloužení linky 13 z Otakarovy na Čechovo náměstí, 80 procent by
chtělo obnovu linky 19 směrem na Palmovku, 42 procent respondentů v okolí Nových Strašnic by chtělo přímé spojení s Mu-
S
zeem a 58 procent směrem k Hlavnímu nádraží a na Náměstí Republiky,“ upozorňuje
Kateřina Peštová na výsledky ankety.
Další připomínky obdržel ROPID v uplynulých týdnech poté, co byly veřejnosti
představeny tři zmíněné návrhy. „Připomínky jsou různorodé a někdy i protichůdné a nelze samozřejmě vyhovět všem,“ upozorňuje mluvčí ROPIDU Filip Drápal.
Podle návrhů by došlo v Praze 10 třeba
k těmto změnám: cestující by museli počítat
se zdvojnásobenými intervaly na lince 22,
linka číslo 26 by nově místo do Hostivaře
jezdila k Ústředním dílnám Dopravního
podniku, Hostivař by tím ztratila přímé spojení s Žižkovem a Náměstím Republiky.
Znovu by na základě jednoho z návrhů
měla být zavedena tramvajová linka číslo
19 v trase Nádraží Hostivař – Vysočanská.
Opoziční zastupitel za koalici Vlasta
a člen desítkového Výboru dopravy a cyklostezek Miloslav Müller připomíná, že ne
vždy ROPID, respektive pražský dopravní
podnik, dal dostatek prostoru cestujícím.
„Je chvályhodné, že na rozdíl od loňska řeší
společnost ROPID návrh trvalých změn
tramvajových linek formou variant, k nimž
se městské části i jednotliví občané vyjadřovali,“ poznamenává Miloslav Müller s tím,
že za přínosné považuje obnovení přímého
spojení z Vršovic přes Vršovické nádraží na
I. P. Pavlova, které je obsaženo v obou hlavních variantách.
„Pro obyvatele Zahradního Města
a Strašnic je podstatné přímé spojení linkou 26 do oblasti Hlavního nádraží. Nesouhlasíme proto s tzv. oranžovou variantou,
v níž by toto spojení bylo obětováno na
úkor méně atraktivního spojení na Palmovku,“ doplňuje Miloslav Müller.
Spustit by se změny v tramvajové dopravě měly od nového školního roku. Aby ale
v hlavním městě nenastaly nečekané zmatky, měla by před prázdninami a během nich
vypuknout informační kampaň, která by
cestující na novinky připravila.
INZERCE V10-0633
Červnové číslo časopisu
Sorry právě v prodeji.
Objednejte si předplatné na
www.sorry.cz,
nebo na telefonním čísle
603 239 737.
Sledujte nás také na
Facebook.com/sorrycz
www.vase10.cz
7
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO DPP
Jak pojedou
politika
Co říkáte na změny
v tramvajové dopravě v Praze 10
Změny v tramvajové dopravě se připravují
v hlavním městě, dotknou se i cestujících
v desáté městské části. Časopis Vaše 10 dal
prostor všem politickým klubům, které
zastupují zájmy voličů v zastupitelstvu
Prahy 10. Co politici vzkazují voličům?
Připraveny byly celkem tři návrhy na
změny v tramvajové dopravě, společnost
ROPID, která organizuje hromadnou
dopravu v hlavním městě, je momentálně
ladí, výsledek bude znám v blízké době.
a I. P. Pavlova linkou 6, posílení autobusů v Malešicích protažením
linky 139 z Želivského nebo protažením linky 263 z Depa Hostivař
a v neposlední řadě posílení spojení autobusy v oblasti Záběhlické
školy. Požadovala jsem také zachování intervalů a prokladu linek.
A v neposlední řadě – na základě přání obyvatel Malešic žádám
vrácení tramvaje číslo 11 do Malešic.
Kateřina Peštová,
ČSSD,
zastupitelka MČ Praha 10
Navrhované změny budou mít pro občany Prahy 10 negativní dopad. Cestující
budou nuceni volit vždy dřívější spoj, aby
stihli přestup, který dnes navazuje. Dojde
tak k prodloužení celkové jízdní doby do
celé Prahy. V případě schválení návrhu,
dojde k významné redukci spojů a k drastickému omezení přepravní kapacity. Zavedením delších a nepravidelných intervalů bude rozvázána koordinace s intervaly návazné dopravy (metro Strašnická, vlaky PlD, přestupní tramvajové
uzly). Plánují i zrušení páteřní linky 26, což je katastrofické, protože dojde ke zrušení přímého spojení na Hlavní a Masarykovo nádraží, stejně tak i na Žižkov. Současné spojení linkou 26 je přímé
a rychlejší než jakákoli jiná kombinace s použitím metra.
Celý proces změny v dopravě odstartovala tramvajová anketa „Zajímá nás váš
názor“, kterou zorganizovala společnost
Ropid. Od konce ledna po dobu čtyř týdnů
se do procesu přípravy změn v tramvajové
dopravě mohla takto zapojit veřejnost. Na
cca 80 zastávkách tramvají bylo vyvěšeno
celkem 13 konkrétních otázek doplněných o výzvu k zasílání dalších podnětů, které cestující k provozu tramvají mají.
Co z této ankety tedy vyplynulo Pro Prahu 10?
96% místních obyvatel Vršovic by uvítalo přímé spojení zastávek Nádraží Vršovice a I.P.Pavlova a zároveň prodloužení linky 13
z Otakarovy na Čechovo náměstí. 80 % by chtělo obnovu linky 19
směrem na Palmovku. 42 % respondentů v okolí Nových Strašnic
by chtělo přímé spojení s Muzeem a 58 % směrem k Hlavnímu nádraží a na Náměstí Republiky. Ropid v dubnu přišel s návrhem
3 variant řešení – návrh základních úprav, návrh příležitostí a doplňkový vídeňský návrh. Návrhy byly projednány s městskými
částmi a hojně se diskutovalo i na sociálních sítích. Na základě připomínek městských částí Ropid v současné době upravuje návrh
příležitostí. Upravený návrh Změn v tramvajových linkách se nyní
bude projednávat v rámci dopravního výboru hlavního města
Prahy následně by změny v tramvajové dopravě měly vejít v platnost v září 2016.
Ivana Cabrnochová,
RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
SZ,
senátorka a radní MČ Praha 10
koalice VLASTA,
zastupitel MČ Praha 10
Trvám na tom, že veřejná doprava
musí sloužit občanům.
Město Praha se chystá radikálně překopat vedení linek tramvají a autobusů. Jedná se o druhý pokus o překreslení pražské
MHD za posledních několik let. Za sebe říkám, že jsem vždy bojovala za zájmy občanů naší městské částí – v roce 2012 i letos. Tvrdím, že veřejná
doprava musí být především rychlá, přehledná a předvídatelná.
Časté změny cestujícím škodí. Proto jsem jasně řekla panu radnímu Dolínkovi, že za Prahu 10 žádáme pouze dílčí úpravy. Příkladem změn, které podporujeme, jsou: Propojení Vršovic
Je chvályhodné, že na rozdíl od loňska
řeší společnost ROPID návrh trvalých
změn tramvajových linek formou variant,
k nimž se městské části i jednotliví občané
vyjadřovali. Za přínosné považujeme mj.
obnovení přímého spojení z Vršovic přes
Vršovické nádraží na I. P. Pavlova, které je
obsaženo v obou hlavních variantách. Pro obyvatele Zahradního
Města a Strašnic je podstatné přímé spojení linkou 26 do oblasti
Hlavního nádraží. Nesouhlasíme proto s tzv. oranžovou variantou, v níž by toto spojení bylo obětováno na úkor méně atraktivního spojení na Palmovku.
Michal Narovec,
TOP 09,
radní MČ Praha 10
8
www.vase10.cz
politika
má nového starostu
Nové vedení radnice má po několika měsících desátá městská část.
Původní koalice se tady rozpadla po lednovém odchodu hnutí
ANO z koalice.
inulý týden ale zastupitelé zvolili nové politické vedení v čele se starostou Vladimírem Novákem
(ČSSD). Na koalici se dohodla
TOP 09, ČSSD, ODS, Strana zelených a Nezávislí pro Prahu 10
– Hnutí pro lepší 10 a dva nezařazení zastupitelé. Koalice má
ve čtyřicetičlenném zastupitelstvu 22 hlasů.
„Během posledního půl roku
se neúplné Radě podařilo udržet městskou část v bezproblémovém chodu, dokonce se po-
M
dařilo i v tomto režimu schválit
rozpočet. Nyní je ale čas začít
v novém a kompletním složení.
Budovat, rekonstruovat a naplňovat naše vize. Není jich málo,“ řekl starosta Novák.
„Naší prioritou je školství,
tedy pokračovat v budování nových míst v mateřských a základních školách a zasadit se
o rekonstrukci a rozvoj dětských hřišť a veřejných prostranství,“ dodává nový radní
pro školství Ondřej Počarovský
za TOP 09.
INZERCE V10-0624
„Mým cílem je pokračovat
v rozpracovaných projektech,
blíží se například podpis memoranda o spolupráci s Ministerstvem kultury, které nám pomůže s rekonstrukcí Vily Karla
Čapka,“ uvedl radní Bohumil
Zoufalík (NPP10-HPL10).
Své programové směřování
nastínila také Ivana Cabrnochová (SZ): „I my plánujeme navázat na to dobré z minulých let,
pokračovat v obnovách tramvajových tratí a plánovat nové.
Pod mým vedením připravíme
strategický plán udržitelného
rozvoje.“
„Plánuji pokračovat v projektu bezbariérové Prahy 10, chci
usilovat o zefektivnění návaznosti spojů MHD a o řešení nedostatku parkovacích míst. Budu také usilovat o zlepšení
podmínek pro pěší,“ řekl Martin Hejl (ODS).
Radní v nejbližších dnech
čeká schválení společného programového prohlášení, ve kterém podrobně představí politický program.
INZERCE V10-0604
13. 6. 2016
Vršovická 62, Praha 10
www.vase10.cz
9
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 10
Praha 10
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV RADKA ŠTĚPÁNKA
osobnost Prahy 10
Celou řadu sportovních
úspěchů má za sebou
tenista Radek Štěpánek.
Jaký byl ale jeho velký
profesní sen a jaké tenisové
začátky? „Krásné,
nezapomenutelné,
jedinečné. Mě nikdo
nemusel do ničeho nutit.
A tatínka také ne, náš život
byl tenis. Maminka na nás
trpělivě čekala doma, až
dorazíme, pokud jsme tedy
zrovna nehráli v obýváku,
aby nevěděla,“ vzpomíná na
dětství Radek Štěpánek.
Radek Štěpánek:
Moje dětství je nezapomenutelné
● Když si chci zahrát tenis v Praze 10,
jak si správně vybrat místo, co by mě
mělo zajímat?
Z vlastní zkušenosti vím, že hlavní je
atmosféra, v jaké se hraje. Tvoří ji personál,
ostatní členové klubu, ale hlavně parťáci,
se kterými jdete trénovat, anebo hrát.
A i v Praze 10 se najdou místa, která tohle
splňují…
● Pokud rodiče chtějí, aby z jejich dítěte
byl tenisový šampion, na co se musí připravit, a to jak rodiče, tak i dítě? Co
všechno je čeká?
Že jejich život bude tenis, a skoro nic jiného. A přitom jim nikdo nezaručí, že dítě
skončí jako šampion. Rodiče i dítě budou
muset tenisu obětovat hodně společného
času i nemalé finance. Hlavní ale je dělat
vše proto, aby dítě bylo dobré a postupně se
zlepšovalo, ne proto, že jednou bude na
turnajích vydělávat peníze.
● Je dobré dítě do tenisu nutit i proti
jeho vůli? Má to význam, když ho to nebaví?
10
www.vase10.cz
Důležité je poznat hranici, každého někdy něco nebaví, ale víme, že je třeba to
zvládnout a zvládneme to. Ale tlačit malé
dítě totálně silou do sportu, protože tak
rozhodli rodiče, aby si plnili své sny, když
ono krásně maluje či zpívá, to je nesmysl...
● Jaké byly vaše tenisové začátky, tenisové dětství?
Krásné, nezapomenutelné, jedinečné.
Mě nikdo nemusel do ničeho nutit. A tatínka také ne, náš život byl tenis. Maminka na
nás trpělivě čekala doma, až dorazíme,
pokud jsme tedy zrovna nehráli v obýváku,
aby nevěděla.
● Měl jste někdy chuť zahodit raketu
a věnovat se něčemu jinému?
Neměl, nebo to byly vteřiny, tenis jsem
miloval celý život a miluji dosud, nikdy
jsem nezapochyboval a nezalitoval.
● Kdybyste si mohl vybrat a věnovat se
jinému sportu, než tenisu, který by vás
lákal?
Mám rád všechny sporty. Když bych měl
měnit, tak pak by to byl sport kolektivní,
fotbal či hokej.
● A který třeba sledujete v televizi?
Všechny, hlavně když hraje Česko, fandím fotbalistům, hokejistům, ale i holkám
při basketu. Nemusí to být ani nároďák,
mám oblíbené kluby, kde je česká stopa, po
celém světě.
● A lákala by vás i úplně jiná než sportovní profese?
Zatím jsem ještě tenista, ale již se rozhlížím kolem, ale určitě to nemám tak, že
jsem chtěl být pilot či popelář.
● Kvůli tenisu cestujete po celém světě,
kde se vám zatím líbilo nejvíc?
Mám moc rád Ameriku, Floridu, tam se
připravuji, je tam teplo, klid.
● A proč se rád vracíte domů?
Protože tu mám rodiče, přátele, zázemí.
● Kde v Praze to máte rád?
Všude. Mám rád Prahu, možná to zní
jako fráze, ale když jste tři měsíce pryč, těšíte se na Hradčany a Národní divadlo. Kdo
jezdí denně kolem, ten to nepochopí.
osobnost Prahy 10
● Jste známý tím, že jako jeden z posledních hráčů na okruhu hrajete servisvolej. Myslíte si, že se jich v budoucnosti
objeví více, nebo takový styl už vymřel?
To ukáže budoucnost, neodvážím se tipovat, ale kdyby to byla snadná a jistá cesta
k vítězství, asi by byla nabídka širší.
● Postupem času přecházíte ke čtyřhře.
Bavíte se při hře stejně jako ve dvouhře?
Užívám si každý zápas, každý balon. A je
úplně jedno, zda je to dvouhra či čtyřhra,
jejíž výhodou je to, že když se daří, tak
úspěch a radost z povedených úderů sdílíte
s parťákem.
● Vždy mě zajímalo, jak najdete správného partnera do deblu. Jsou to jen kamarádi, nebo si vybíráte hráče, kteří
vám sedí, a pak se domlouváte s jejich
agentem?
Domlouvám se napřímo, a to, že si rozumíte i mimo kurt, to je jedním z kritérií,
jinak by se člověk na okruhu zbláznil.
● Plánujete budoucnost po tenisové kariéře, nebo chcete vydržet zhruba stejně
jako Connors či Jágr v hokeji?
Dokud bude držet tělo a udržím raketu
v ruce, tak budu hrát.
● Hodně hráčů uvažuje o tenisové škole.
Bavilo by vás trénovat mládež?
Nevím, zda přímo v tenisové škole, ale
rád budu předávat dále to, co jsem se za ty
dlouhé roky naučil.
● V Davis Cupu jste s Tomášem Berdychem a dalšími hráči měli neuvěřitelnou
sérii. Může se ještě něco takového opakovat?
Vyhrát Davis Cup, to byl můj velký životní tenisový sen. Měl jsem to štěstí, že se
mi splnil. Věřím, že už teď jsou na kurtech
hráči, kteří sní stejně jako já. A podle toho
také v přípravě makají.
● Kromě tenisu teď „žijete“ i Knihou
výhod, která lidem nabízí slevové kupony. Jak vás to napadlo?
Možná někomu z vás vrtá hlavou, proč
jsem se do toho projektu zapojil. Je to naprosto logické. V podstatě neustále cestuji
po světě, je to součást života každého špičkového tenisty. A pokud hodně cestujete,
vždycky se snažíte ušetřit. Na letence, na
hotelu, na jídle, na vstupném, na službách
všeho druhu. A všude na světě jsem na takovouto knihu narazil. Ať už se jmenovala
jakkoliv. Jen u nás mi něco takového chybělo. Tak jsem si řekl, že se do toho pustím
s mými kamarády Martinem a Davidem
a pokusím se pro své fanoušky takovou knihu vytvořit i u nás. Protože jsem v řadě věcí
konzervativní, líbila se mi právě klasická
papírová kniha s opravdovými šustivými
kupony, kterou když listuji, mám pocit, že
v rukou držím něco opravdu hodnotného.
www.vase10.cz
11
kultura
Kniha na prázdniny?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
Jak má otevřeno vaše knihovna?
Plánujete strávit léto s knihou, ať už u moře
nebo třeba na chalupě? Pokud jste zvyklí
půjčovat si knížky v knihovně, počítejte
s tím, že pobočky v Praze 10 budou v létě
fungovat v úplně jiném režimu než jindy
v roce.
etní provozní doba knihoven v desáté městské části začne platit hned první
prázdninový den, tedy od pátku
1. července a potrvá po celé
prázdniny.
Během léta nebudou pobočky
otevřené v sobotu a dva týdny
v průběhu letních prázdnin
bude úplně zavřeno. Jde o termín od pondělí 25. července do
L
neděle 7. srpna. Pokud budete
potřebovat v této době akutně
vrátit přečtené knihy, abyste
neplatili zpozdné, budete tak
moci učinit pouze na dvou místech v Praze, a to buď v ústřední knihovně nebo do biblioboxu
pobočky Opatov.
Aby vám nedošly knihy zrovna ve chvíli, kdy budou mít
všechny pobočky zavřeno, vy-
INZERCE V10-0627
Plánujete miminko?
Začněte GRAV-INem!
užijte speciální nabídku. Vypůjčte si něco zajímavého nebo
zábavného ke čtení na celé
prázdniny. Pokud si knihy vybere od pondělí 13. června, vrátit je můžete až v září.
Jezdit totiž nebudou přes
letní prázdniny ani pojízdné
knihovny, občasné stanice bude
mít v létě v různých pražských
parcích pouze minibibliobus
Oskar.
Jak má otevřeno
knihovna v létě
■ Pobočka Korunní
Po
13.00–19.00
Út
9.00–16.00
St, Čt
12.00–19.00
Pá
9.00–16.00
■ Pobočka Skalka
Po
13.00–19.00
St
12.00–19.00
Pá
9.00–16.00
■ Pobočka Dům čtení Ruská
Po
13.00–19.00
Út
9.00–16.00
St, Čt
12.00–19.00
Pá
9.00–16.00
■ Pobočka Zahradní Město
St
12.00–19.00
Pá
9.00–16.00
INZERCE V10-0628
VÁŠ FOTOGRAF
Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
Využijte GRAV-IN, jediný doplněk stravy na českém trhu obsahující
indol-3-karbinol, zinek a vitamín B6.
ANGELO PURGERT
f o t o g r a f
Hormonální rovnováha
ženy je určující pro snadné a brzké
otěhotnění. Proto vás GRAV-IN, prostřednicvím zinku
(přispívá k normální plodnosti a reprodukci a také k udržení normální hladiny
testosteronu v krvi) a vitamínu B6 (podporuje regulaci hormonální aktivity),
výrazně přiblíží ke splnění vašeho přání.
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ.
Více Informací a objednávky také na
12
www.vase10.cz
WWW.GRAV-IN.CZ
+420 776 120 100
[email protected]
www.fotoangelo.cz
cestování
Jedete na dovolenou?
ezapomeňte zařídit řadu
věcí, aby pro vás pobyt
u moře nebo kdekoli jinde byl opravdu příjemný a nemuseli jste řešit nepříjemnosti.
Na co je třeba dobré nezapomenout?
N
Doklady
Pas vám leží celý rok někde
v zásuvce a v ruce jste ho neměli od loňského léta. Než odjedete na letiště nebo sednete do
auta a vyrazíte za odpočinkem,
překontrolujte si, zda máte pas
platný a pozornost věnujte i občanskému průkazu, na který se
dá cestovat do řady zemí. Vydání nového pasu může trvat
i měsíc, expresně vydaný cestovní doklad je jednak omezen
platností, jednak je za výrazně
vyšší poplatek. Myslete také na
to, že vlastní pas musí mít i vaše dítě, i když je ještě velmi
malé. Už několik let totiž platí,
že každé dítě musí mít při cestě
do zahraničí svůj cestovní doklad. Odborníci také radí, aby si
lidé udělali před dovolenou kopie svých dokladů. Pokud dojde
k jejich ztrátě, vyřízení nových
to usnadní.
Pojištění
Vyrazit do ciziny bez platného cestovního pojištění se vám
nemusí vyplatit. Minimálně by
turisté měli mít zaplacené pojištění léčebných výloh, zvážit
je dobré pojištění zavazadel či
odpovědnosti. Někde je možné
sjednat si i nonstop asistenční
službu v českém jazyce či si pojistit vaši opuštěnou domácnost. Sjednat si pojištění přitom neznamená vystát někde
nekonečnou frontu, vyřešit můžete cestovní pojištění pohodlně on-line z domova. Pokud
hodláte trávit dovolenou aktivně a třeba se věnovat nějakému
sportu, je na místě připlatit si
za speciální balíčky.
Plán cesty
Vyrážíte-li na dovolenou po
vlastní ose a jedete autem, ani
to nenechte bez přípravy. Nespoléhejte na to, že vaše vozidlo jezdilo dosud spolehlivě
a bez potíží a pokud o nějaké
víte, odvezte auto do servisu.
Představa, že se vám auto porouchá v cizí zemi a místo odpočinku budete řešit jeho odtažení, opravu a do cíle třeba
vůbec nedorazíte, není příliš lákavá. Než se vydáte na cestu,
zjistěte si, kde je třeba pořídit
dálniční známku a kde je finančně výhodné natankovat. A spoléháte-li na navigaci, ověřte si,
že máte mapy aktualizované.
Chcete-li si auto půjčit až na
místě, kde budete dovolenou
trávit, zapátrejte, zda není nutné si auto předem rezervovat,
aby potom z plánovaných výletů nesešlo, protože pro vás
v půjčovně nebudou mít žádné
volné vozidlo.
Peníze
Lékárnička
Další položku na vašem cestovním seznamu by měla dělat
výměna peněz. Udělejte si odhad toho, co všechno budete
v cizině platit a připočtěte k tomu rezervu. Mohou vás zaskočit nečekané výdaje a peníze
vám jednoduše dojdou. Pokud
spoléháte na vaši platební kartu, ověřte si pro jistotu, jaký na
ní máte denní limit a zda má
vůbec mezinárodní platnost.
Zkušení cestovatelé radí hotovost rozdělit na více částí, případně ji podělit mezi ostatní
členy rodiny, kteří cestují s vámi. Pokud se stanete obětí zloděje, nepřijdete o všechny peníze, které jste si na dovolenou
přivezli.
Je jedno, že jedete někam do
„civilizace“, kde je třeba lékárna na každém kroku. Radši si
léky zakupte a zabalte už doma. Vyhnete se tak zbytečným
výdajům navíc, a pokud je vaším problémem i jazyková bariéra, tak i horkým chvilkám, kdy
marně budete lékárníkovi vysvětlovat, co vám vlastně je a na
co léky potřebujete. Doma nezapomeňte léky na předpis, jejichž získání už by nebylo vůbec jednoduché, ale ani ty volně
prodejné na běžné obtíže – horečku, bolest, střevní potíže,
alergie, ale třeba i obyčejnou
náplast. U moře určitě oceníte
přípravky vhodné na sluníčkem
podrážděnou kůži.
INZERCE V10-0622
Sleva na jakýkoli zájezd last minute
a first minute, který Vás zaujal.
500 Kč
Slevu můžete uplatnit
na jakýkoli zájezd,
ubytování, které najdete
kdekoli na webu,
v katalogu cestovních
kancelářích
a cestovních agentur.
Slevu uplatníte
na webu cestovní
agentury
www.globustravel.cz
na pobočce na Skalce
Na Praze 10
nebo na telefonu:
601 551 948
274 775 062
www.globustravel.cz
* Slevu nelze uplatnit na samostatnou
letenku.
* Slevu lze uplatnit na zájezd, ubytování
v minimální hodnotě 5000Kč.
www.vase10.cz
✂
Už za několik týdnů vás konečně čeká letní
dovolená. Nemůžete se odpočinku dočkat?
Než si zabalíte vše potřebné do kufru
a vydáte se na letiště nebo s rodinou
nasednete do auta, nezapomeňte si
překontrolovat doklady, hodit by se vám
mohl i podrobný plán cesty.
13
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ
Na co je dobré nezapomenout?
bydlení
Unikátní bytový dům
se otevírá nájemníkům
Unikátní bytový dům zprovoznila městská část Praha 10.
Ústupové bydlení pro seniory i startovací byty pro mladé či
vozíčkáře vzniklo v bývalé ubytovně v sousedství malešické
polikliniky. Novotou zářící budova se nyní otvírá novým
nájemníkům.
raha 10 totiž vyhlásila
první kolo přijímání přihlášek na uzavření smluv
k dvaapadesáti bytům. V nabídce je několik kategorií bytů, přičemž každá z nich je co do vybavenosti určena konkrétní
skupině obyvatel.
„Mám vystudovaný obor tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na Fakultě
tělesné výchovy a sportu UK.
P
Proto jsem během přípravy
rekonstrukce budovy navrhla
a prosadila vytvoření speciálních bytů pro lidi, kteří po zranění míchy zůstanou připoutáni
na invalidní vozík. Následkem
adrenalinových sportů, skoků
do vody a dopravních nehod
počet takových osob bohužel narůstá. Malešický dům nabízí
speciální byty pro vozíčkáře,
kteří se zde naučí žít se svým
hendikepem,“ vysvětluje radní
a senátorka Prahy 10 Mgr. Ivana
Cabrnochová, která se při plánování domu dokonce setkala
s ředitelkou České asociace paraplegiků Alenou Jančíkovou.
„Mluvili jsme spolu o celostátním nedostatku bytů uzpůsobených pro život vozíčkářů.
Tato úžasná žena a jí vedená
asociace se podílela jak na podobě speciálních bytů, tak na
systému jejich spravedlivého
přidělování. Malešický penzion
se stal pilotním projektem tohoto typu v rámci celé České republiky,“ doplňuje Ivana Cabrnochová s tím, že pro potřeby
vozíčkářů byl dokonce upraven
i nedaleký Malešický park.
V domě jsou dále i byty uzpůsobené potřebám seniorů a byty pro mladé lidi, a to pro několik kategorií – bezdětní lidé
18–30 let, manželé a registrování partneři s nezaopatřenými
dětmi do 26 let, samoživitelé
s nezaopatřenými dětmi do 26
let, bezdětní manželé a registrování partneři nad 30 let, jednotlivci nad 30 let. Praha 10 se
dále chystá zprovoznit ve spodním patře takzvaný coworking,
tedy finančně dostupné sdílené
pracovní prostory pro lidi, kteří
by zde vykonávali svou běžnou
práci nezávisle na sobě.
INZERCE V10-0621
Mgr. Ivana Cabrnochová
senátorka ve volebním obvodu Praha 10, Dubeč a Štěrboholy
radní MČ Praha 10
kandidátka Strany zelených a ČSSD do Senátu pro volby v říjnu 2016
Telefon: 724 040 285
Senátní kancelář: Litevská 1, Praha 10 (u Kubánského náměstí)
Facebook: www.facebook.com/Cabrnochova
Společná
kandidátka
SZ a ČSSD.
14
www.vase10.cz
volný čas
Dvě poslední vlastivědné procházky mohou
ještě v červnu stihnout obyvatelé Prahy 10.
Společně se mohou vydat za poznáváním
Bohdalce a Záběhlic.
Poznejte
Záběhlice a Bohdalec
ycházka na Bohdalec je
naplánována na sobotu
18. června, sraz je
v 15.00 hodin na zastávce autobusu č. 101, 135, 136, 150,
213 „Bohdalec“ ve směru od
Slavie. Příchozí se dozvědí například zajímavosti o zdejším
hřbitově i dělnické kolonii, zastaví se také na místech, kde byl
natočen legendární film dua Jan
a Zdeněk Svěrák Obecná škola.
Druhá červnová vycházka se
bude konat ve čtvrtek 23. červ-
V
na, začne v 16.00 a účastníci se
sejdou na zastávce autobusu
č. 101, 188, 196 „V Korytech“
ve směru od metra A „Strašnická“ a společně se vydají poznávat Záběhlice. Připomenut
bude vztah lokality ke králi
Václavu IV., Mikuláši Zajícovi
z Hazmburka či Jakubu Wimmrovi i Františku Ringhofferovi.
Kdo by se rád na společnou
vlastivědnou procházku po některé ze dvou zmíněných lokalit vydal, musí si předem vy-
Záběhlice
zvednout vstupenku. Ty budou
pro obyvatele desítky k vyzvednutí zdarma v informačních
kancelářích městské části ve
Vršovické ulici i v budově Bytového domu Malešice v Počernické ulici, a to vždy od pondělí
přímo předcházejícímu termínům vycházky.
Další informace dostanou potenciální účastníci také v informačních kancelářích nebo na
webových stránkách desáté
městské části.
■ Místo srazu: Na zastávce
autobusu č. 101, 188, 196
„V Korytech“ (ve směru od
metra A „Strašnická“)
■ Zastavení na trase: Kostel Narození Panny Marie,
Hamerský rybník + zatopená tvrz, ulice K Prádelně,
Horní Chaloupky, Dolní
Chaloupky, Zámek Záběhlice – Botič + Přírodní park
Hostivař, Záběhlice, Práčský zámek, Tvrz Práče
INZERCE V10-0609
Praha 10 vybírá
nejlepšího psa
Možná ho potkáváte každý den a sotva se
na něj podíváte, přitom koncem června se
dozvíte, že jde o celebritu. Praha 10 opět
vybírá nejlepšího psa městské části
v soutěžním klání Pes Prahy 10. Klání o titul
„nej“ pes se koná už popáté.
lasovat o tom, který
z přihlášených čtyřnohých mazlíčků je v letošním roce nejlepší, mohou zájemci na webu radnice do 8.
června. Výsledky budou vyhlášeny na konci měsíce.
Všichni přihlášení psi, respektive jejich majitelé museli
splnit zadané podmínky, soutěžící psi museli být registrováni
v desáté městské části. Do finále postoupila desítka zvířat,
které vybrala porota soutěže.
H
V metropoli žije podle posledních údajů 94 tisíc psů, jde však
jen o zvířata, která jsou přihlášena. Celkem má v Česku žít
podle odhadů kolem dvou milionů psů a milion koček, což je
nejvíc na obyvatele v Evropě.
V loňském roce se o titul psa
Prahy 10 utkaly tři desítky soutěžících nejrůznějších ras. Hlasy veřejnosti nakonec loni zvítězil a celý rok si tak mohl
užívat titul tříletý Bertík, malý
knírač.
www.vase10.cz
15
ZDROJ MČ PRAHA 10
Bohdalec
■ Místo srazu: Na zastávce
autobusu č. 101, 135, 136,
150, 213 „Bohdalec“ (ve
směru od Slavie)
■ Zastavení na trase: Bohdalec, Sedmidomky, Kolonie
Rafanda, ulice Pod Bohdalcem, Nad Vršovickou horou,
ulice Elektrárenská, kolonie
Slatiny (Na Slatinách), Odstavné nádraží Praha – Jih,
Husův kámen
kultura
Festival Okoř
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
pošestnácté 20. srpna
Už šestnáct let se vždy v srpnu sjedou známé české kapely
i sóloví interpreti na hrad Okoř. FESTIVAL OKOŘ se letos
koná už pošestnácté. Zahrát a zazpívat přijedou stálice,
které se na festival pravidelně vracejí, ale i nováčci.
ednodenní hudební festival Okoř loni
slavil půlkulaté patnácté narozeniny
a popřát mu přišli ti, kteří jsou s ním
bytostně spjati a opakovaně zde hrají. Letos se festival dočká řady nováčků. Publiku
přijede zahrát na pódium pod zříceninou
hradu Okoř Bára Poláková, Tata Bojs, Ewa
Farna & Band a kapela Jelen. Vrátí se ale
i ti, kteří mají k festivalu blízko a už tady
hráli – třeba Xindl X nebo David Koller.
Historie hudebního FESTIVALU OKOŘ
se začala psát před 17 lety. První ročník se
konal pod názvem Rock & Folk Open Air
Festival Okoř v sobotu 19. srpna 2000.
J
Tehdy odstartovala každoroční tradice konání festivalu předposlední srpnovou sobotu. Dnes je FESTIVAL OKOŘ nejoblíbenějším jednodenním hudebním festivalem
s výhradně česko(slovenským) repertoárem u nás.
Co napadne hudebníka, písničkáře
a skladatele Xindla X, když se řekne FESTIVAL OKOŘ?
„Že je prima si tady zahrát. Je to místo,
které má velké kouzlo a kam se rád vracím,“ říká Xindl X, který se fanouškům na
Okoři chystá zahrát i nové skladby, které
teprve během podzimu vyjdou na jeho nové
INZERCE V10-0642
16
www.vase10.cz
studiové desce, ale zazní také nejžádanější
hity.
Předprodej vstupenek začne tradičně
1. června. Koupi neodkládejte, několik posledních ročníků bylo předem vyprodáno.
FESTIVAL OKOŘ letos vypukne 20. srpna.
Pravidelně aktualizované informace jsou
na webových stránkách www.festivalokor.cz a na facebookovém profilu.
Zajištěna letos bude i doprava na místo
konání. České dráhy posílí vlaky z Prahy
a ze Slaného, na Okoř budou také vypraveny mimořádné autobusové spoje z Prahy
a Kladna.
veřejný prostor
Ověřte si,
Přemýšlíte někdy o tom, jestli se vaši potomci chovají na internetu
bezpečně a bojíte se, že možná zbytečně riskují? Nechce je projít
kurzem projektu Kraje pro bezpečný internet. Vyzkoušet si ho ale
mohou nejen školáci a studenti z Prahy 10, ale i jejich rodiče.
věřovat svoji internetovou gramotnost mohou
zájemci díky e-learningovým kurzům z pohodlí svého
domova. Forma je zábavná, ale
dětem odpoví na řadu otázek.
Kromě rodin se mohou o nástrahách internetu poučit třeba
i sociální pracovníci, policisté
nebo učitelé. On-line kviz a obsah kurzů vytvořilo Národní
centrum bezpečnějšího internetu s Vyšší policejní školou Ministerstva vnitra v Praze.
O
Kromě toho, že se v kurzech
děti dozvědí, co třeba dělají
špatně a jak se v internetovém
prostředí chovat bezpečně tak,
aby minimalizovaly riziko nějakého útoku, mohou také vyhrát
zajímavé ceny. Součástí projektu je totiž soutěž o hodnotné
ceny. Přihlásit se mohou školáci
a studenti až do 31. října letošního roku. Všechny důležité podrobnosti najdou zájemci na
webových stránkách. Každý
měsíc budou vylosováni dva
INZERCE V10-0629
soutěžící a vyhrají mobilní telefon. Na závěr soutěže budou
hodnotnou cenou oceněny
i školy (1 základní a 1 střední),
jejichž žáci a studenti se
zúčastní soutěžního kvizu
v největším počtu.
Utkat se s nástrahami internetu a ověřit si tak své znalosti
mohou i ty děti, které už prošly
minulými ročníky projektu.
K tomu, aby mohly děti projít
kvizem, je třeba se pouze zaregistrovat.
Pro koho
jsou kurzy
Pro děti 6–8 let
■ Surfuj bez nehod
Pro pokročilé
■ Bezpečnost na internetu
■ Moje internetové já
■ Sociální síťování
■ Teror s názvem
kyberšikana
■ Lovci aneb kybergrooming
■ Naháči na internetu
aneb sexting
■ Internet jako droga
■ Není Ing. jako ing.
aneb sociální inženýrství
■ Online obsah na kriminál
INZERCE V10-0637
Outdoorová
kuchařka
od rodinných výletů
po zimní horské expedice
Petra Pospěchová
NOVINKA
● Nepostradatelná knížka pro všechny, kdo vyrážejí na výlet
či trek a nespokojí se s instantními polévkami nebo konzervami.
● Přináší chutné, rychlé, lehké a výživné recepty na všechny
druhy výšlapů, shrnuje, jak jídlo nejlépe zabalit, naplánovat
jídelníček, případně jaké přirozeně léčivé potraviny s sebou
vzít pro případ zdravotních potíží. Petra Pospěchová léta
svých zkušeností z hor přetavila v příručku, která mapuje, jak
se po všech kulinárních stránkách připravit na víkendový
výlet do Jeseníků, zimní přechod ukrajinských hor či himálajské expedice, ale taky na jednodenní výšlap s dětmi.
K dostání na www.smartpress.cz za cenu 299 Kč
nebo přímo v redakci nakladatelství Smart Press,
Velflíkova 1417/12, Praha 6
(pouze po předchozí telefonické domluvě – tel: 233 320 075).
www.vase10.cz
17
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
jak děti umí s internetem
Praha 10
jako ráj parků:
každý má něco do sebe
HEROLDOVY
SADY
(3,1 ha)
Poloha: katastr Vršovice, vymezeno ulicemi Kodaňská, Heroldovy sady,
Estonská, Moskevská, Norská a Holandská
Dopravní spojení: TRAM Ruská a Vršovické náměstí
Dětské hřiště: ano, samostatně oplocený prostor
Otevírací doba: část parku v době od 8 – 19 hod.
(od dubna do října do 21 hod.)
Informace: Historicky nejznámější park na území MČ, jehož stávající podoba začala být utvářena na konci devatenáctého století. Předtím se na území parku nacházela vinice a následně morušový sad. Park se skládá ze
dvou částí – horní oplocené s dětským hřištěm a volně přístupné plochy
za Vršovickým zámečkem - Rangherkou. Park nese jméno tehdejšího starosty Vršovic. Součástí parku jsou pítko a toalety.
MALEŠICKÝ
PARK
DESÁTÁ MĚSTSKÁ ČÁST je jednou z nejzelenějších městských částí v Praze. Nachází se
tu velké množství parků, z nichž značná část je po kompletní rekonstrukci a revitalizaci.
Kromě docela obyčejných, ale útulných parčíků plných vzrostlých stromů a krásných
zákoutí se jedna z největších městských částí může pochlubit skutečnými specialitami
jako například rozlehlý volnočasový areál Gutovka nebo Malešický park. Oba tyto
prostory spojuje nadčasový přístup k řešení veřejného prostoru. „Oba parky neslouží
jen jako místo, kam zajít se psem nebo na svačinu s piknikovým košem, ale i jako místo
aktivní zábavy. Nachází se zde venkovní workoutová cvičiště a vodní prvky, se kterými
si zejména v létě chodí hrát stovky dětí,“ líčí úřadující starosta Vladimír Novák.
Připravili jsme seznam těch nejzajímavějších parků Prahy 10.
NÁM.
SV. ČECHA
(2 ha)
Poloha: katastr Vršovice, vymezeno ulicemi Tolstého, Moskevská,
Slovinská a nám. Sv. Čecha
Dopravní spojení: BUS a TRAM Čechovo náměstí
Dětské hřiště: ano, dvě samostatně oddělené plochy
Otevírací doba: bez omezení
Informace: Park představuje centrální prostranství Vršovic s dominujícím
kostelem sv. Václava postaveného podle návrhu architekta Josefa Gočára.
Park byl založen jako součást projektu výstavby kostela ukončené v roce 1930.
PARK
U VRŠOVICKÉHO
NÁDRAŽÍ
(1,3 ha)
(8,8 ha)
Poloha: katastr Vršovice, vymezeno ulicemi U Vršovického nádraží,
Ukrajinská, Vršovická a Sámova
Dopravní spojení: TRAM a BUS Nádraží Vršovice, VLAK Praha - Vršovice
Poloha: katastr Malešice, vymezeno ulicemi Malešická, U Krbu,
Dětské hřiště: ne
Cerhenická
Otevírací doba: bez omezení
Dopravní spojení: BUS Malešická stráň a Plaňanská
Informace: Park je rozdělen ulicí Vršovická na dvě plochy. Menší část se nachází
Dětské hřiště: ANO (herní zařízení a plochy pro různé věkové skupiny
před budovou základní školy Sámova. V tomto prostoru proběhla revitalizace,
včetně vodních prvků a fitness zařízení; herní prvky pro handicapované) která byla ukončena na podzim roku 2015.
Otevírací doba: bez omezení
Revitalizace zahrnula kompletní úpravu prostoru parku, včetně přilehlých chodInformace: Největší parková plocha na území MČ. Park vznikl v 60 le- níků upravených do mozaiky. Souběžně došlo k výškovému srovnání obslužné
tech minulého století v návaznosti na tehdejší výstavbu okolního sídliště. komunikace před školou. V místě byly instalovány nové sedací prvky – lavice
Koncepčně utvořen solitérní výsadbou a několika keřovými skupinami. z masivního dřeva různých délek, s opěradly i bez, solitérní malé sedáky (dřevěPark se nachází na malešickém hřbetě v nadmořské výšce 265 metrů. né kostky) s možností sezení nebo přeskakování a běžné lavičky s opěradlem.
V roce 2013 proběhla rozsáhlá revitalizace financována na základě dotace Prostranství nabízí možnost aktivního pohybu a zábavy dětem i dospělým díky
z evropských fondů, které Úřad MČ Praha 10 dlouhodobě úspěšně čerpá. zabudovaným trampolínám. Novým prvkem je pítko, automatická závlaha
V základním souhrnu revitalizace parku zahrnula: výsadbu nových dřevin trávníků a podsvícení lavic páskovými LED svítidly. Před školou byla instalováa keřových porostů v rozsahu solitérní i alejové výsadby, kompletní sa- na sloupová svítidla odlišující prostor od okolí. Vybavenost dotvářejí koše, nově
dovnické úpravy (květinové záhony, obnova a rozšíření travnatých ploch), i na plasty a papír, a stojany na úklidové sáčky. Byly provedeny zdravotní řezy
renovaci pochozích ploch a zřízení nových cest, vytvoření oddělených zón u vzrostlých stromů a odstraněny neprosperující dřeviny. Do původní kompozice
pro volné pobíhání psů, instalaci nového parkového mobiliáře (lavičky, byly dosazeny stromy včetně nových platanů před školou.
odpadové koše, směrníky, cyklostojany apod.), vybudování sociálního
zázemí včetně toalet pro handicapované spoluobčany a prostoru s přebalovacím pultem, umístění veřejného osvětlení hlavních cest (realizace
solárního osvětlení na vybraných místech), zřízení herních a relaxačních
prostor pro děti a dospělé (dětská hřiště, cvičební zařízení pro seniory,
herní sestavy i pro handicapované děti), realizace vodních prvků zahrnu(2 ha)
jících centrální kaskádu s fontánami a herními prvky; samostatně pítka,
úpravu bezprostředního okolí parku aj.
Poloha: katastr Záběhlice, vymezeno ulicemi Chrpová, Jahodová,
Malinová a Jabloňová
Dopravní spojení: BUS Hlohová a Centrum Zahradní Město
Dětské hřiště: ano, dvě oplocené plochy a volně stojící lanový prvek
(1,3 ha)
Otevírací doba: bez omezení
Informace: V roce 2011 byla dokončena rozsáhlá revitalizace části parku
při ulici Chrpová realizována z dotace evropských fondů. Renovací došlo k propojení dvou parkových prostranství, která byla dříve oddělena
Poloha: katastr Vinohrady, vymezeno ulicemi Francouzská a Slovenská
vozovkou. Součástí parku je umělý potok s fontánami, samostatná fontáDopravní spojení: TRAM Krymská a Ruská
na, pítka a zastavení naučné stezky Zahrada ve městě.
Dětské hřiště: ano, samostatně oplocený prostor
Renovací se podařilo se vytvořit centrální parkovou plochu pro danou
Otevírací doba: bez omezení
lokalitu – sídliště Zahradní Město. Celkově došlo ke zatraktivnění veřejInformace: Na území Prahy 10 se rozprostírá pouze část parku, zbylé tři ného prostoru pro obyvatele a návštěvníky městské části. Park je hojně
části leží na území Prahy 2. V případě Prahy 10 je parková plocha svažitá využíván pro aktivní a pasivní trávení volného času a nárazově zde nově
směrem do ulice Francouzská. Park vznikal na přelomu 19. a 20. století, probíhají akce pro veřejnost. Bylo zde také vytvořeno zastavení Naučné
poslední obnovou prošel v letech 2004 – 2005.
stezky – Zahrada ve městě.
PARK
MALINOVÁ –
CHRPOVÁ
INZERCE V10-0613
BEZRUČOVY
SADY
KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
(1,6 ha)
Poloha: Vršovice, vymezeno ulicemi V Olšinách, Murmanská a Kubánské nám.
Dopravní spojení: TRAM Kubánské náměstí
Dětské hřiště: ne
Otevírací doba: bez omezení
Informace: Centrem parkové plochy je zpevněná plocha, kde pravidelně
probíhají farmářské trhy či jiné veřejné akce. Součástí je fontána a pítko.
Oplocená část parku slouží jako herní prostor.
PARK V ÚŽLABINĚ
(2,7 ha)
Poloha: katastr Strašnice, vymezeno ulicemiV Úžlabině, Blatovská a Nad Úžlabinou
Dopravní spojení: BUS Hostýnská
Dětské hřiště: ano, oplocené hřiště pro malé a neoplocený herní prostor
Otevírací doba: bez omezení
Informace: Městský park položený ve svahu s několika herními prostory.Ve východní
části parku je pomník horolezecké výpravě, jejíž členové zahynuli na hoře Huascaran.
PARK SOLIDARITA
(1,3 ha)
Poloha: katastr Strašnice, vymezeno ulicemi Černokostelecká,
Turnovského, Brigádníků a Solidarity
Dopravní spojení: TRAM Zborov – Strašnické divadlo
Dětské hřiště: ne
Otevírací doba: bez omezení
PARK NA TŘEBEŠÍNĚ
(1 ha)
Poloha: katastr Strašnice, vymezeno ulicí Na Třebešíně
Dopravní spojení: BUS Třebešín
Dětské hřiště: ano, oplocený prostor + volně fitness prvky
Otevírací doba: bez omezení
PARK VINICE
(1,1 ha)
Poloha: katastr Strašnice, vymezeno ulicemi Černokostelecká, Na Palouku a NaVýsluní
Dopravní spojení: TRAM Vinice a Vozovna Strašnice
Dětské hřiště: ano, neoploceno
Otevírací doba: bez omezení
Informace: Mírně svažitý park vybavený pítkem ve tvaru lidské hlavy,
z kterého přebytečná voda odtéká mělkou stružkou do sousedního záhonu. V parku je umístěno několik pískovcových plastik a pomník občanům
Strašnic, kteří zahynuli za německé okupace.
JIRÁSKOVA
ALEJ
(2,7 ha)
Poloha: katastr Strašnice, vymezeno ulicemiV Olšinách, Dětská a Novostrašnická
Dopravní spojení: BUS Dobročovická, Metro, BUS a TRAM Strašnická
Dětské hřiště: ne
Otevírací doba: bez omezení
STRAŠNICKÝ
PARK
(3,4 ha)
Poloha: katastr Strašnice, vymezeno ulicemi V Olšinách, Nosická, K Rybníčkům,
Gutova a Na Hroudě
Dopravní spojení: Metro, TRAM a BUS Strašnická
Dětské hřiště: ano ve volnočasovém areálu, minigolf, cyklohřiště
Otevírací doba: bez omezení
Informace: Součástí parku je areál určený pro nejširší věkové spektrum vybavený dětským hřištěm, v létě netradičním vodním světem, lezeckou stěnou, sportovními hřišti,
lanovým centrem či skate rampami. Součástí parku jsou tři pítka.
Kompletní seznam je možné najít na webu www.verejneprostory.cz
zdraví
T
Rovnátka
jsou módní doplněk
v současnosti rovnátka vnímána i jako módní doplněk.
● Jaké poskytujete služby
a co v Orthoprague nabízíte?
V centru Orthoprague nabízíme nejmodernější ošetření
v oblasti ortodoncie snímacími
i fixními kovovými nebo keramickými aparátky. Z takzvaných „neviditelných rovnátek“
používáme lingvální systém Incognito (aparát je připevněn
z vnitřní strany zubů) a při
vhodné indikaci také fóliová
rovnátka Orthocaps.
● Jaké způsoby srovnání zubů nabízíte?
Způsoby srovnání zubů velmi záleží na povaze ortodontické vady, věku pacienta a genetické zátěži. V dětském věku
se hlavně používají snímatelná
– vyndavací rovnátka. Aby ale
takový aparátek fungoval, vyžaduje poctivé nošení alespoň 12
až 14 hodin denně. Ve věku
adolescentním a dospělém se
používají rovnátka fixní – nalepená na zuby. Jejich úkolem je
nejen narovnat korunky zubů,
ale díky nalepeným zámkům
a silám ortodontického drátu
napřímit i kořeny zubů k jejích
správnému fyziologickému zatěžovaní a zajištění stability výsledku léčby. U genetických
vad, jako je třeba velký předkus
(prognathism) anebo obrácený
skus (progenia), je třeba vady
řešit kombinovaně ortodonticko-chirurgicky. Rozštěpové
genetické vady tvoří zvláštní
skupinu, která se ve světě
i v ČR zpravidla řeší centrálně
ve specializovaných centrech.
Dentální centrum
Orthoprague
Kodaňská 47/572,
101 00, Praha 10
tel.: +420 222 516 248
www.orthoprague.cz
INZERCE V10-0612
INZERCE V10-0616
Malešice
Počernická
Kompletní dodávky
slaboproudých a silnoproudých
technologií
SLEVA
Elektronické
zabezpečení budov
a kamerové systémy
Čipové ovládaní dveří
s elektromagnety
místo zámků
SLEVA až 50 %
NA
DOPLATEK
na léky pro držitele Klientské karty*
Výstavba nebo
rekonstrukce
televizních a satelitních
rozvodů
Nabízíme dlouhé záruky,
non-stop servisní dispečink
Možnost financování na splátky
pro bytová družstva
NA DOPLATEK
U Hostivařského nádraží 556/12,
102 00 Praha 10
tel.: 274 020 288, mobil: 732 424 242,
e-mail: [email protected]
www.promsat.cz
vybrané léky pro chronické pacienty
s ještě NIŽŠÍMI doplatky
*Platí pro držitele Klientské karty. Sleva na doplatek platí u léků hrazených z veřejného
zdravotního pojištění, sleva až 50 % pro pacienty starší 60- a mladší 15-ti let a pro všechny
držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Ostatní pacienti získají slevu až 25 %. Slevu z doplatku
lze poskytnout až do výše povolené regulované obchodní přirážky lékárny. Výši slevy lze
ověřit na účtence. Akce platí do odvolání, více informací v lékárně nebo na www.medifin.eu
www.vase10.cz
19
INZERCE V10-0620
rápí vás nebo vašeho potomka nedokonalý chrup?
Vydejte se do pražské
ordinace centra Orthoprague.
Postará se o vás tým profesionálních stomatologů, poradí si
třeba i s nerovnostmi zubů, rovnátka už dávno nejsou něčím,
za co byste se měli stydět. „Díky
novým postupům a materiálům,
které umožňují jejich estetické
zpracování, jsou v současnosti
rovnátka vnímána i jako módní
doplněk,“ upozorňuje MUDr.
Ilija Christo Ivanov z centra
Orthoprague.
● Co je vlastně ortodoncie?
Zjednodušeně řečeno je ortodoncie o rovnání zubů. Odborněji řečeno se jedná o odvětví
stomatologie zabývající se prevencí a nápravou nepravidelností postavení zubů. Ortodontická léčba je často spojována
s rovnátky, neboli ortodontickým aparátkem, který napravuje chyby v postavení zubů.
Díky novým postupům a materiálům, které umožňují jejich
estetické zpracování, jsou
servis
Sběr domácích
Nádoby
elektrospotřebičů
na použitý textil
o sběrných nádob patří
nepotřebné elektrospotřebiče.V nádobě je dále
D
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
i schránka, která je určena na
odložení starých baterií a akumulátorů.
Topolová x Jabloňová
Vyžlovská x Jevanská
Nad Vodovodem x Cerhenická
Nad Primaskou x Starostrašnická
Chorvatská x Dykova
U Vršovického nádr. x Rostovská
Litevská x Jakutská
Saratovská x Kralická
Dubečská x Pod Strání
Ostružinová x Jahodová
Kodaňská x Žitomírská
Počernická – před ul. Dřevčická
Magnitogorská x Uzbecká
Vladivostocká x Karpatská
U Hráze x Na Hroudě
Na Vinobraní – parkoviště proti č. 59
Tuklatská x Vrátkovská
Sněženková x Jiřičkové
V Dolině – proti č. 1c
Kodaňská – za budovou Ministerstva životního prostředí
Stabilní sběrny
nebezpečných odpadů
devzdávat lze rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy,
baterie a akumulátory,
barvy, lepidla, pryskyřice včetně prázdných nádob od takových přípravků, nepoužitelná
léčiva a cytostatika, teploměry,
zahradnické a domácí chemické
přípravky, pesticidy (přípravky
na hubení hmyzu, plevele
apod.), oleje a tuky (vyjma jedlých), zářivky, žárovky, výbojky, detergenty (odmašťovací
přípravky).
Odkládání nebezpečných odpadů ve stálých sběrnách je pro
obyvatele hl. m. Prahy bezplatné.
O
■ Moskevská 418, Praha 10 – Vršovice
Areál společnosti Pražské služby, a.s.
■ Dolnoměcholupská 28, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Areál společnosti Mikapa plus, s.r.o.
20
www.vase10.cz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Topolová a Jabloňová, zastávka BUS Centrum Zahradní Město
V Olšinách, prostranství u metra Strašnická
Kubánské nám. x Vršovická, u telefonních automatů
Černokostelecká x Tuklatská, před prodejnou Albert
Počernická x Limuzská, před objektem Oása
Rubensova, prostranství obchodního střediska na Skalce
Taškentská, před sběrným střediskem Diakonie Broumov (zde
je v provozu sběrné středisko Diakonie, kam lze oblečení, ale
i jiné domácí potřeby donést)
V Olšinách, parkoviště u Billy
Srbínská, spojka na ul. Průběžná, vedle nádob tříděného sběru
U Hráze, křížení s ul. Na Hroudě, vedle nádob tříděného sběru
Jabloňová, proti č. o. 3, u nádob na směsný odpad
Ostružinová, před domem č. o. 11, u nádob na tříděný odpad
Kodaňská, parkoviště za budovou Ministerstva životního prostředí
Teplárenská, sběrný dvůr
Velkoobjemové
kontejnery
o kontejnerů lze odkládat starý nábytek, podlahové krytiny, kovové
odpady, sanitární keramiku, autoskla, zrcadla, staré sportovní
náčiní a podobně. Kontejnery
nejsou určeny pro sběr nebezpečných odpadů, elektrospotřebičů, pneumatik, bioodpadů či
stavebního odpadu.
D
1. Pod Altánem x Na Vrších
2. nám. Mezi Zahrádkami (okraj parku)
3. Přípotoční x Oblouková
4. Káranská x Pobořská
5. Madridská x Norská
6. Ostružinová x Jahodová
7. Elektrárenská x Nad Vršovskou horou
8. Doubravčická x Tehovská
9. Tuchorazská (konec ulice)
10. nám. Svatopluka Čecha x Minská
11. Na Třebešíně x Nad Kapličkou
12. Dykova, u Bezručových sadů
13. Průhonická x Vestecká
14. Petrohradská x Pod Stupni
15. Říčanská x Benešovská
16. Sámova x U Vršovického nádraží
17. Magnitogorská x Tádžická
18. Na Slatinách (u telef. automatu)
19. Nedvězská č. 6–2
20. Práčská č. 37 (před školou)
21. 28. pluku x Na Míčánkách
11. 6.
11. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
13. 6.
14. 6.
15. 6.
15. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
18. 6.
18. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
20. 6.
21. 6.
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
8.00–12.00
9.00–13.00
13.00–17.00
13.00–17.00
14.00–18.00
14.00–18.00
15.00–19.00
13.00–17.00
servis
Jízda bez třetí značky na nosič
Pomocná pracovnice kontroly výrobků
Chcete inzerovat ve Vaše 10?
INZERCE V10-0639
Výrobní firma v Dolních Měcholupech přijme okamžitě
pracovnice pro kontrolu dílů do automobilového průmyslu.
Nabízíme: práci na HPP, DPP, ŽL, provoz 1-3 směny,
příjemné prostředí rodinné firmy, platové ohodnocení
dle výkonu.
Očekáváme: zodpovědnost a spolehlivost.
Kontakt: [email protected], 602 384 404 – Tomáš Attl.
ATTL a spol. s.r.o., Ke Slatinám 117,
109 00 Prague 10, Czech Republic
phone +420 272 705 511, fax +420 271 960 414
e-mail: [email protected], http://www.attl.cz
Více na www.vase10.cz
Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
INZERCE V10-0630
Vhodné
reklamní plochy,
Pro více informací prosím pište na [email protected]
Volejte Katku
724 039 955
Manažer inzerce
Mediální agentura hledá
jako jsou štíty budov, ploty a podobně
k dlouhodobému pronájmu na reklamní účely
zastupujeme vlastníky vozidel při vyřizování značek na přání. Klient nemusí plýtvat svým časem, doklady nám lze doručit
poštou či kurýrní službou. Osobní kontakt
není nezbytný. Po vyhotovení značky,
doklady klientovi dohodnutým způsobem
zasíláme. V současné době je o značky na
nosiče kol velký zájem, což je rovněž způsobeno obavou z možného finančního postihu. Největší zájem však stále přetrvává
o převody a registrace vozidel. Našim klientům pak nabízíme veškerou agendu, kterou zabezpečujeme na registru vozidel na
základě plné moci.
V případě vašeho zájmu o námi nabízené
služby nebo bližší informace nás neváhejte
kontaktovat telefonicky 773 663 331,
e–mailem: [email protected] nebo
nás navštivte na internetových stránkách
www.registr-vozidel.cz. Jsme tu pro vás.
PřepiServis tým
INZERCE V10-0632
O
trační značkou. Nosič na kola značku zakrýval, tudíž bylo povinností při jízdě sejmout značku z vozidla a připevnit ji na
nosič. Lidé si často vyráběli náhradní značku, aby nemuseli toto podstupovat při
každé jízdě s nosičem. V případě, že je zastavila policie při silniční kontrole, bývali
k dané skutečnosti shovívaví. To se však
s touto novelou zásadně změnilo a dle dostupných informací budou chybějící třetí
značku pokutovat.
● Je náročné tuto značku získat?
Hovoříme zejména o časové náročnosti.
Její vystavení trvá 2–3 týdny od podání žádosti a vyžaduje dvě návštěvy specializovaného pracoviště registru vozidel. Správní
poplatek za jejich zhotovení činí 650 Kč.
● Co můžete našim čtenářům nabídnout v této souvislosti?
Stejně tak jako u ostatních služeb, které
pro naše klienty na registru zajišťujeme,
Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost okolí Prahy.
Zkušenost na obdobné pozici výhodou. Práce na ŽL.
Nabízíme zajímavou práci s jasně definovanou
a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!
Volejte: 603 239 737, nebo pište: [email protected]
www.vase10.cz
21
INZERCE V10-0638
d ledna tohoto roku vstoupila v platnost novela zákona č. 56/2001 Sb.,
která mimo jiné uvedla v život možnost vystavení značek na přání. Do této kategorie je zahrnuta i třetí značka na nosič
kol. Abychom se dozvěděli více, oslovili jsme
zástupce firmy ve vaší blízkosti ing. Dianu
Žalčíkovou, ze společnosti Přepiservis.
● Proč je nutné nechat si vystavit třetí
značku na nosič kol?
Vzhledem k tomu, že v zákoně je tato
možnost již zakotvena, tak se jedná o zákonnou povinnost. Každý vlastník nosiče
na kolo, který je umístěn na kufru vozidla,
je povinen si nechat vystavit třetí značku.
Jak bylo uvedeno ze strany Policie ČR, již
nebude benevolentní k „lidové tvořivosti“
a bude absenci této značky pokutovat.
● Jak to bylo dosud?
Obecně vždy platilo, že každé vozidlo
s tímto nosičem musí být opatřeno regis-
INZERCE V10-0626
za pokutu
školství
Děti si navrhly
novou školku
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO MČ PRAHA 10
Školka, která vypadá přesně tak, jak ji
chtějí děti, které do ní budou chodit? Zdá
se vám to jako bláznovství? V Praze 10
taková mateřinka skutečně vznikla. Své
mohli k její výstavbě říct samotní
předškoláci, kteří se tak vlastně stali
architekty i designéry v jednom.
Š
22
www.vase10.cz
na budovu školky přišroubovali
ceduli se jménem školky.
„Lesní hřiště je specialita
této školky, která má svůj význam. V létě si totiž děti mohou
chodit hrát do lesa, kde je stín
a příjemná teplota. Nemusí se
před vedry schovávat uvnitř budovy a mohou být celoročně
v nejužším kontaktu s přírodou,“ vysvětluje předseda Výboru životního prostředí Prahy 10 Zdeněk Vávra.
Starosta Prahy 10 Vladimír
Novák připomněl, že mateřinka
byla před lety v katastrofálním
stavu. „Školka byla před lety
v rozvalinách, o změnu se zasadila petice se stovkami podpisů.
Iniciovali ji zastupitelé Jana
Komrsková, Miloslav Müller
a Zdeněk Vávra,“ řekl.
Moderní je ale i ta část školky,
bez které by se provoz neobe-
šel, ale děti pochopitelně až tolik nezajímá. Naopak rodiče se
mohou těšit z toho, že zrekonstruována byla mateřinka kompletně. Oprava dvou pavilonů
moderní školky stála 64 milionů korun. Pražský magistrát
přispěl částkou 24 milionů ko-
run, zbytek hradila přímo desátá městská část. Pavilon A a B
je již v provozu, po kolaudaci
má už i poslední pavilon C. Celkem má mateřská škola Na
Sychrově kapacitu navýšenou
o padesátku míst na celkových
112.
INZERCE V10-0619
kolka Na Sychrově vypadá tak, jak si ji děti představovaly. Na výslednou
podobu totiž kromě architektů
„dohlížela“ i Dětská estetická
komise složená z dětí zdejší
školky. Kromě veselé barevné
fasády, velkého modelu chobotnice uprostřed hřiště či dřevěných prolézaček v nedalekém
lesíku nabízí budoucím školáčkům i další vychytávky. Děti určitě ocení nové velké venkovní
hřiště s prolézačkami.
„Děti ve výkresech navrhly,
že by chtěly na dvorku velkou
chobotnici, uvnitř dřevěnou loď
a dřevěný vláček v lese. Vše
jsme splnili do detailu, výsledek
se myslím velmi povedl,“ vysvětlil radní Bohumil Zoufalík
při zahájení provozu, při kterém zástupci radnice zhlédli
představení dětí a symbolicky
bydlení
Rozhodli jste se zrekonstruovat koupelnu nebo si pořídit novou
kuchyň a už se nemůžete dočkat výběru nových obkladů?
Nabídka je nepřeberná, na co se ale zaměřit, aby byl výsledek
přesně podle vašich představ?
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV
Nové obklady?
Vybírejte je s rozmyslem
jasněte si, kolik chcete
do nákupu obkladů investovat. Ceny se pohybují od stovek až do tisíců korun
za metr čtvereční. Myslete na
to, že cena za vybranou dlažbu
nebude konečná, pokud nejste
manuálně zruční, budete platit
ještě za práci řemeslníků a potřebný bude i další materiál.
Máte rádi extravaganci? Odvažte se třeba v oblékání nebo
výběru účesu, při volbě obkladů
do koupelny a kuchyně buďte
U
ale střízlivější. Zatímco šatník
či vzhled můžete snadno změnit, koupelnu a kuchyň tak často předělávat přece jen nelze.
Možná byste si rádi dopřáli výraznější barvy či vzory, mohou
se vám ale časem omrzet. Popusťte uzdu fantazii a decentní
vzory či barvy obkladů oživte
třeba výběrem barevnějších doplňků. A myslete také na dispozice místnosti, ne všude je
vhodné použít všechny barevné
odstíny či velikosti obkladů.
Při výběru obkladů do kuchyně navíc hleďte na to, jak
bude vypadat kuchyňská linka.
Důležitou součástí nových obkladů je i jejich vyspárování.
Dávno už totiž neplatí, že spárovací hmota je fádně bílá, volit
můžete řadu barevných odstínů a je jen na vás, zda chcete, aby byl konečný výsledek
jednolitý nebo naopak nápadně
odlišný.
Nejen výběr odstínu, materiálu a velikosti dlaždic vám ale
zajistí koupelnu či kuchyň snů.
Důraz musíte klást i na výběr
firmy, které vám má k dokonalému bydlení pomoci. Na řemeslníky si zkuste najít co nejvíce referencí, v době internetu
to není nic nemožného.
V případě větších rekonstrukcí je také jistější sepsat
předem smlouvu, v níž bude
stanovena třeba konečná cena
nebo termín, v němž mají být
práce dokončeny. Vyhnete se
tak řadě nepříjemností.
INZERCE V10-0617
ACARA
www.acara-keramika.cz
Po - Pá 7:00 - 17:00
[email protected]
VÝ
O
EV
SL
VA
0
E %
TEXAS 30x30
-1
Koupelnový
nábytek
SILVYA
SL
Toaleta
WC ECO
PO
N
KU
O
VÝ
KU
145,-/m2
290,-/m2
EV
2990,5890,-
SL
1300,2800,-
PO
N
VAŠE KOUPELNA OD
(+420) 232 000 888
luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu [email protected] a dva vylosovaní
obdrží knihu nakladatelství Smart Press:
Jana Albeson Tržilová
VZPOMÍNKY
OBYČEJNÉ ŽENY
ANEB HLEDÁNÍ
TOHO PRAVÉHO
V tajence naleznete citát Vítězslava Nezvala.
INZERCE V10-0634
INTERNET
OD 290 Kč
bez poplatků
a investic
VÍCE SE DOZVÍTE
WWW.AIRWAYNET.CZ
+420 245 00 65 65
24
www.vase10.cz
INFOAIRWAYNET.CZ
veřejný prostor
www.vase10.cz
25
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, FOTO ARCHIV DIVADLA, PRAMEN: VRŠOVICKÉ DIVADLO MANA
volný čas
Unikátní představení
Vršovického divadla
Svět zdravých a nemocných propojuje
Vršovické divadlo MANA prostřednictvím
své hry Návrat mladého prince.
V unikátním představení se rolí vedle
profesionálních herců zhostili i lidé
s Downovým syndromem.
„V
dramaturgickém plánu Vršovického divadla MANA na rok 2015
jsme v rámci projektu Husův
rok v Husově sboru (600. výročí od smrti Mistra Jana Husa)
chtěli vyhradit prostor i pro
jednu současnou činoherní inscenaci se stále platným humanitním a obecně lidským poselstvím předávaným divákům
moderní divadelní řečí. Návrat
mladého prince od argentinského spisovatele a básníka Rommerse se nám jevil jako vhodný
titul pro tento záměr, zvlášť,
když vybraná vynikající hostující režisérka paní Olga Strusková před lety ve spolupráci se
Společností dětí a přátel s Downovým syndromem nastudovala klasický Exupéryho příběh
Malý princ právě s dětmi s Downovým syndromem v hlavních
rolích,“ popisuje provozní ředi-
26
www.vase10.cz
tel Vršovického divadla MANA
David Frýdl, jak si hra našla
cestu na prkna Vršovického
divadla. Režisérka Olga Strusková nastudovala s hercem Janem Zadražilem a dětmi s Downovým syndromem z celé ČR
představení „Chlapec z planety
D.S.“, před šesti lety.
„Zapojením mladých lidí
s Downovým syndromem do
projektu se snažím rozvinout
jejich potenciál neverbálních
vyjadřovacích schopností a ukázat tak většinové společnosti,
že i oni jsou schopni prostřednictvím umění snadněji komunikovat s okolním světem. Společná práce s profesionály jim
pomáhá rozvíjet nejen komunikační schopnosti, ale vede je
k lepšímu sebepoznání a vzájemné úctě. Domnívám se, že
takovéto pojetí divadelního
zpracování odpovídá přesně ob-
sahové náplni Roemmersova
humanistického díla, a že bude
obohacením české divadelní
scény o nový interpretační prvek,“ řekla ke své práci režisérka Olga Strusková.
„Když se objevilo současné
„pokračování“ Malého prince
z pera argentinského spisovatele, neváhali jsme oslovit nakladatele a přes něho i autora
s žádostí o udělení práv k divadelní dramatizaci. Koproducentem představení se stala právě
Společnost dětí a přátel s Downovým syndromem a její výkonná ředitelka paní Lenka
Kratochvílová,“ doplňuje David
Frýdl.
Divadlo ale potřebovalo i profesionální herce, volba padla na
Jana Potměšila a začínajícího
mladého herce Jiřího Roskota.
„Jim se stali plnohodnotnými
partnery mladí lidé s Downovým syndromem, kteří ztvárňovali především mimické role.
Byla to krásná kooperace mezi
světem „zdánlivě“ zdravých
a těmi, kteří se celý život musí
vyrovnávat s hendikepem,“ poznamenává David Frýdl s tím,
že svým odhodláním, vytrvalostí, nasazením i schopnostmi
se stali všem, kteří se s podobným zdravotním omezením nemusí vyrovnávat, velikou inspirací. Naposledy mohli diváci
vidět představení Návrat mladého prince v polovině května
v rámci festivalu Svět knihy
a také v rámci tradičního multižánrového festivalu Mezi ploty.
O čem je hra
Divadelní hra vypráví příběh řidiče, který při cestě automobilem opuštěnou argentinskou krajinou najde na kraji silnice
spícího mladého chlapce. Během dlouhé cesty krásnou Patagonií se postupně dozvídá důvody, které mladého prince přivedly zpátky na Zem, a snaží se odpovídat na jeho často nevyzpytatelné otázky. Roemmersův mladý princ je nejen
starší, ale také zkoumavější a hloubavější, mnohem víc naráží
na současné problémy, a tím se jeho návrat stává aktuálnějším. Je to příběh o lásce a pochopení, o tom, jak je těžké si
v dospělosti uchovat dětskou nevinnost.
volný čas
vaným spisovatelem, za své
básnické sbírky dostal například v roce 2008 cenu španělského PEN klubu a v roce 2009
cenu Miguela Hernandeze za
básnickou tvorbu. Sdružení argentinských spisovatelů ho
jmenovalo Velvyslancem argentinské literatury. Je také místopředsedou a čestným předsedou Amerického básnického
svazu.
Příběh je inspirován knihou
slavnějšího Antoine de SaintExupéryho a volně na něj navazuje. Divadelní představení
vzniklo na základě stejnojmenné knižní předlohy Návrat mladého prince argentinského spisovatele Alejandra Guillerma
Roemmerse. Kniha vyšla již ve
více než patnácti jazycích a zemích světa, v Česku se tak stalo
před čtyřmi lety. Autor je uzná-
Jak to bylo s divadlem
Vršovické divadlo MANA navazuje na tradici Jiráskova divadla
ve Vršovicích, které zde působilo od roku 1931. Historie divadelního sálu v budově husitského kostela se datuje od doby
jeho postavení v roce 1930. V době válečné okupace fungoval
divadelní sál též jako kino s názvem Bio Helios. Dlouhá léta
zde hrála ochotnická skupina Bozděch (založena ve Vršovicích v roce 1892), ale i jiní. Od roku 2004 bylo záměrem majitele objektu, v němž Vršovické divadlo MANA sídlí a kterým
je Náboženská obec Církve československé husitské v Praze
10-Vršovice, vrátit prostor někdejšího divadla v Husově sboru
jeho původnímu účelu. Na obnovu unikátního prostoru, který
desítky let chátral, bylo vypracováno několik architektonických studií. Na projektové dokumentaci se podílel také herec
a architekt David Vávra. Přistoupeno nakonec bylo k celkové
revitalizaci divadla. Nejdříve bylo znovu zprovozněno někdejší technické zázemí divadla, kde od roku 2009 vznikl bezbariérový prostor budoucího Divadelního studia MANA, poté
byl v letech 2010 až 2013 revitalizován celý divadelní sál
včetně prostoru pod jevištěm. Třetí etapa zahrnovala znovuzprovoznění hlavního vstupu do divadla z rohu ulic Moskevská a Na Kovárně. Ta byla dokončena na jaře 2014 a celé divadlo tak bylo znovu uvedeno do úplného provozu.
MÓDA
PRO PLNOŠTÍHLÉ ŽENY
sklo, porcelán a další
***
Zároveň
STYL plus
V Olšinách 976/68, Praha 10
***
www.stylplus.cz
INZERCE V10-0614
Koupím
INZERCE V10-0608
Rychle, seriózně
bezpečně
Tel.: 736 107 201
INZERCE V10-0606
Vykoupím
jakoukoliv
nemovitost v Praze
stěhuji a vyklízím
Děkuji. Tel.: 608 203 342
www.vase10.cz
27
doprava
Výluka zastaví tramvaje
v úseku Michelská – Spořilov
PŘIPRAVILA ZUZANA PŮROVÁ, PRAMEN DPP, ONDŘEJ MATĚJ HRUBEŠ
S další výlukou tramvají musejí počítat
obyvatelé Prahy 10. Tramvaje nejezdí od
konce května v úseku Michelská – Spořilov.
Výluka, jejímž důvodem je rekonstrukce
tramvajové trati a inženýrských sítí
v ulicích Nuselská a U Plynárny, potrvá až
do 2. července. Na cestující čekají změny
v dopravě.
inka číslo 4 je ve směru od
Kotlářky zkrácena do zastávky Čechovo náměstí,
spoj číslo 6 je ve směru od Karlova náměstí odkloněn ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce
přes zastávky Otakarova, Bohemians a Slavia na Kubánské
náměstí, kde je ukončen. Jedenáctka je ve směru od I. P. Pavlova zkrácena do dočasně
zřízené zastávky Michelská
v Nuselské ulici a třináctka je
po dobu výluky zcela zrušena.
Jinak jezdí i noční tramvajové linky 53, 55 a 56. Tramvaj
číslo 53 je pouze ve směru do
centra, v úseku Nuselská radnice – Divadlo Na Fidlovačce
odkloněna přes zastávku Náměstí bratří Synků (na náměstí
bratří Synků), linka 55 je pouze ve směru do centra, v úseku
L
Nádraží Vršovice – Divadlo Na
Fidlovačce odkloněna přes zastávku Náměstí bratří Synků
v obratišti a noční tramvaj číslo
56 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Otakarova
(nástupní zastávka Náměstí
bratří Synků v obratišti).
Cestující mohou využít náhradní dopravu, přes den ji zajišťují pravidelné autobusové
linky číslo 135, 136, 188 a 213.
Co se týká provozu v noci,
v tom je zavedena náhradní autobusová doprava X56 v trase
Otakarova – Michelská – V Zápolí – Teplárna Michle – Bohdalec – Koh-i-noor.
Na změnu v provozu musejí
myslet i lidé, kteří chtějí cestovat autobusem. Linky číslo 150
a 196 jsou ve směru od Kačerova ze zastávky Michelská od-
kloněny přes zastávku Pod
Jezerkou do zastávky Kloboučnická, kde jsou ukončeny a spoj
číslo 188 je v úseku Kloboučnická – Bohdalecká obousměrně odkloněn přes zastávky
Ukrajinská, Bohemians, Koh-inoor a Bohdalec. Pouze v omezeném provozu je potom zavedena linka číslo 206 v trase
Strašnická – Nádraží Strašnice
– Jesenická – Centrum Zahrad-
Změny
v provozu autobusů
■ Linky číslo 150 a 196 jsou ve směru od Kačerova ze zastávky Michelská odkloněny přes zastávku Pod Jezerkou do zastávky Kloboučnická, kde jsou ukončeny.
■ Linka číslo 188 je v úseku Kloboučnická – Bohdalecká
obousměrně odkloněna přes zastávky Ukrajinská, Bohemians, Koh-i-noor a Bohdalec.
■ V omezeném provozu je zavedena linka číslo 206 v trase
Strašnická – Nádraží Strašnice – Jesenická – Centrum Zahradní Město – Záběhlická škola – Jesenická – Nádraží Strašnice – Strašnická.
Změny tras
tramvajových linek
■ Linka číslo 4 je ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Čechovo náměstí (výstupní zastávka v Moskevské ulici, nástupní zastávka v Minské ulici).
■ Linka číslo 6 je ve směru od Karlova náměstí odkloněna
ze zastávky Divadlo Na Fidlovačce přes zastávky Otakarova,
Bohemians a Slavia na Kubánské náměstí, kde je ukončena.
■ Linka číslo 11 je ve směru od I. P. Pavlova zkrácena do dočasně zřízené zastávky Michelská v Nuselské ulici.
■ Linka číslo 13 je zrušena.
■ Linka číslo 56 je ve směru z centra zkrácena do zastávky
Otakarova (nástupní zastávka Náměstí bratří Synků v obratišti).
28
www.vase10.cz
doprava
zena mezi zastávkami Spořilov
a Teplárna Michle (ve směru
k zastávce Slavia) zastávka
Spořilov v ulici Na Chodovci,
v zastávce linky číslo 293 a pro
linku číslo 188 byla dočasně zřízena zastávka Koh-i-noor v Moskevské ulici přibližně 50 metrů před křižovatkou s ulicí
Vršovickou.
Tato část oprav je však jen
jedna z celkem šesti naplánovaných etap, celkem je rekonstrukce plánována až do dubna
příštího roku
ní Město – Záběhlická škola –
Jesenická – Nádraží Strašnice
– Strašnická.
Jinak jsou po dobu výluky situovány i některé tramvajové
a autobusové zastávky. Co se
týká stanic tramvají, tam musejí cestující počítat s tím, že je
dočasně zřízena nástupní a výstupní zastávka Michelská
v Nuselské ulici, přibližně 100
metrů za křižovatkou s ulicí Na
Kolejním statku. Změny v zastávkách autobusů: pro linky
číslo 135, 136 a 213 byla zří-
Změny v zastávkách tramvají
■ Zřizují se nástupní a výstupní zastávka Michelská v Nuselské ulici, přibližně 100 metrů za křižovatkou s ulicí Na Kolejním statku.
Náhradní doprava
Změny v zastávkách autobusů
■ Náhradní dopravu v dané oblasti zajišťují v denním provozu
zejména pravidelné autobusové linky číslo 135, 136, 188
a 213.
■ V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X56 v trase Otakarova – Michelská – V Zápolí – Teplárna
Michle – Bohdalec – Koh-i-noor (úsek V Zápolí – Koh-i-noor
obsluhují pouze vybrané spoje).
Najdete nás i na internetu
AULIX lighting
Zajistím rychlý prodej Vaší
nemovitosti, nebo ji
okamžitě vykoupím.
Zařídím náhradní bydlení.
Rychle a seriózně.
Tel.: 603 278 555
OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
INZERCE V10-0610
pro oblast Čechy.
INZERCE V10-0631
Požadujeme samostatnost, komunikativnost, znalost Prahy 4,
Prahy 5, Prahy 10, případně Prahy 6. Zkušenost na obdobné pozici
výhodou. Práce na ŽL. Nabízíme zajímavou práci s jasně
definovanou a uchopitelnou klientelou. Férové ohodnocení!
Firma AULIX lighting s.r.o. přijme na HPP do svého kolektivu
Životopisy zasílejte na: [email protected]
Praxe 30 let, kvalita, spolehlivost
Exekuce, dluhy?
Manažer inzerce – Hledáme vhodného kandidáta
na prodej inzertního prostoru pro regionální časopisy
návrhy osvětlení a prodej svítidel
Požadujeme: • čistý TR • ŘP • znalost M.Office – Word, Excel,
Outlook • flexibilita • komunikativnost • bydliště Stř. Čechy
nebo Vysočina, • praxe v oblasti osvětlení popř. elektro výhodou.
Údržba a rekonstrukce nemovitostí
Profese: Elektrikář, zedník, obkladač, sádrokartonář, podlahář, malíř, lakýrník
Spolupráce: Instalatér, topenář,
plynař
Pavel Lejnar a syn
tel.: 606 851 463
e-mail: [email protected] seznam.cz
INZERCE V10-0615
INZERCE V10-0602
Více na www.vase10.cz
www.vase10.cz
INZERCE V10-0605
Chcete inzerovat ve Vaše 10?
Volejte Davida
777 153 723
INZERCE V10-0644
■ Pro linky číslo 135, 136 a 213 se zřizuje mezi zastávkami
Spořilov a Teplárna Michle (ve směru k zastávce Slavia) zastávka Spořilov v ulici Na Chodovci, v zastávce linky číslo 293.
■ Pro linku číslo 188 se zřizuje zastávka Koh-i-noor v Moskevské ulici přibližně 50 metrů před křižovatkou s ulicí Vršovickou.
Volejte: 603 239 737, nebo pište: [email protected]
www.vase10.cz
29
školství
Děti z obchodní akademie
jsou odborníci na energie
Je dostatek energie pro miliardy obyvatel Země? Jak její
výroba zatěžuje životní prostředí? A jaké mají jednotlivé
energetické zdroje výhody a nevýhody? Schválně, znali
byste odpovědi na tyto otázky? Děti z Obchodní akademie
Heroldovy sady v Praze 10 rozhodně ano.
adu zajímavých a cenných a možná
i překvapivých informací se žáci dozvěděli díky interaktivní přednášce
Energie – budoucnost lidstva. Přednášel
jim Matouš Bartoš z ČVUT.
Celá přednáška začala pro děti atraktivně, viděly noční satelitní snímek z USA
starý tři roky, díky kterému měly možnost
zjistit, jak vypadá oblast, v níž došlo k blackoutu, tedy rozsáhlému výpadku elektřiny.
Žáci se dozvěděli i to, co by taková událost
znamenala pro Prahu, bez elektřiny by se
ocitlo 1,25 milionu lidí. Přednášející však
Ř
dětem vysvětlil, že nejde jen o to, že by lidé
byli bez elektřiny. Výpadek by znamenal
třeba poruchy zásobování vodou, kolaps dopravy, elektronických systémů a podobně.
Mluvilo se i o tom, jaký je s elektřinou
problém, tedy že ji nelze ve velkém skladovat a využít ji tak v obdobích, kdy větrné
a sluneční elektrárny nevyrábějí. „Možná,
že ten, kdo tento problém technicky vyřeší,
získá jednou Nobelovu cenu,“ řekl Matouš
Bartoš.
Diskutovalo se ale i tom, jaké jsou klady
a zápory nejrůznějších energetických zdro-
jů, o technologiích budoucnosti či možnostech úspor a energetické náročnosti běžně
užívaných spotřebičů. Zazněly i takové zajímavosti, že z průměrné celkové spotřeby
energie v domácnosti připadá na světlo
pouhých 2,5 procenta, na praní a žehlení
4 procenta a na ohřev vody 20 procent, a že
nejnáročnější je vytápění s 60 procenty.
Během přednášky se ale nejen mluvilo, ale
i pracovalo, přítomní studenti si vyzkoušeli
přeměnu „špinavé“ energie na ekologicky
čistou pomocí fotovoltaiky a měření radioaktivity okolního prostředí.
INZERCE V10-0607
Sedací souprava COMET L
V Oblouku 226, obchodní zóna Průhonice - Čestlice, telefon: 777 745 204
30
www.vase10.cz
veřejný prostor
12 490 Kč
VÝHODNÉ
ROČNÍ
ČLENSTVÍ
každý si vybere :-)
Nabídka platí
od 15.6. do 31.8.2016
SAUNOVÝ*
A VODNÍ SVĚT
24 990 Kč
VODNÍ SVĚT*
- RODINA
13 490 Kč
VODNÍ SVĚT*
- RODIČ A DÍTĚ
*
9 490 Kč
ROČNÍ ČLENSTVÍ
- VODNÍ SVĚT*
Více na
www.aquapalace.cz
www.vase10.cz
31
Přijeďte do Lázní Mšené a podlehněte smyslné
vůni konopí a čokolády.
Konopný víkend
splněných přání
Délka pobytu:
Ubytování:
Strava:
3 dny – 2 noci
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče:
• koupel s výtažky z konopí
• parafínový zábal rukou
• konopný zábal dolních končetin
• konopná masáž zad
• Bylinková koupel z Lázní Mšené
Bonus:
• Poukaz na Citronové osvěžení v Café & Restaurant Letzel
Cena pobytu již od 2.880,- Kč/osoba*
inikkem
encí Dom
eho Emin ským, primasem
J
a
n
á
n
h
lve pože
em praž
Kaple Sa
rcibiskup
Dukou, a
m
le
á
in
kard
16.
ne 7.5.20
českým d
Čokoládový víkend
splněných přání
Délka pobytu: 3 dny – 2 noci
Ubytování:
jednolůžkové nebo dvoulůžkové pokoje s TV
Strava:
polopenze, včetně salátového bufetu,
moučníků a příloh
Lázeňská péče:
• čokoládová masáž zad
• čokoládový zábal dolních končetin
• čokoládová lázeň
• čokoládový peeling dolních končetin
• esenciální olejová aroma koupel
Bonus:
• poukaz na horkou čokoládu v lázeňském
Café & Restaurant Letzel
Cena pobytu již od 3.010,- Kč/osoba*
Švestkový balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze čerpat
během jediného dne.
• masáž zad s olejem s esencí švestky
• lázeň s esencí švestky
• zábal dolních končetin s vůní švestky
Cena balíčku 950,- Kč*
Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na
www.msene.cz
*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.
Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně • tel.: +420 416 866 007, 009 • e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

NP10 - Naše Praha 10

NP10 - Naše Praha 10 z evropských fondů, které Úřad MČ Praha 10 dlouhodobě úspěšně čerpá. zabudovaným trampolínám. Novým prvkem je pítko, automatická závlaha V základním souhrnu revitalizace parku zahrnula: výsadbu nov...

Více

volný čas

volný čas Nabízím kompletní profesionální služby v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo výkup Vašeho domu, bytu, pozemku. Vyřeším i složitější právní případy, exekuce, zástavy, a jiné. Poradenství zdarm...

Více

zde ke stažení - Obec Vědomice

zde ke stažení - Obec Vědomice využívají velkého venkovního prostoru, kterého má naše školka dostatek. Zajímají je i jiné věci. Díky spolupráci s paní Ing. Ivou Fořtovou se seznámili s tím, jak to chodí v knihovně. Každý si přiš...

Více