v tower - PSJ, as

Komentáře

Transkript

v tower - PSJ, as
LIDÉ &
STAVBY
Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ
STAVÍME KONSTRUKCI BUDOVY
V TOWER
Ročník XX. l březen 2016 l číslo 1
3 / LIDÉ A STAVBY
“Jsou příležitosti,
které se neopakují…”
4 /
Vaculík: Stavebnictví zpomaluje komplikovaný proces
povolování staveb
OBSAH
AKTUÁLNĚ................................................................................................... 4
• Časopis Lidé a stavby PSJ vstupuje do 20. ročníku!
Jaký byl rok 2015 z pohledu PSJ? Nakolik se do něj promítlo dění na ruském trhu? Která stavba
se významným písmem zapsala do historie společnosti? Přinesl loňský rok významné změny
a nové výzvy? Nejen o těchto tématech jsme si v rozhovoru povídali s Františkem Vaculíkem.
NEMOCNICE JIHLAVA........................................................................... 5
• Ve sdružení modernizujeme internu Nemocnice Jihlava
ROZHOVOR ......................................................................................... 6 - 8
• Vaculík: Stavebnictví zpomaluje komplikovaný proces povolování
staveb
AUPARK ....................................................................................................... 9
• PSJ dokončilo konstrukci prvního českého Auparku
DEPOZITÁŘ UPM.........................................................................10 - 11
• Centrální depozitář již slouží Uměleckoprůmyslovému muzeu
• Koenigsmarková: Sbírky se konečně dočkají bezpečného působu
uložení a zacházení
PŘEDSTAVUJEME ........................................................................12 - 13
• Krátký: V nové pozici vnímám zvýšenou zodpovědnost
• Aulík: Věřím, že očekávání ve mně vložená nezklamu
REGION ČECHY ............................................................................14 - 15
str. 6-8
Centrální depozitář již slouží Uměleckoprůmyslovému
muzeu
Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) na tento moment dlouho čekalo. Už v roce
2008 se zdálo, že je realizace tolik potřebného Centrálního depozitáře na dobré cestě, ovšem
nakonec se stavba v Praze ve Stodůlkách rozběhla až v dubnu 2014.
• K dokončení Rezidence Vítkovka zbývají dva měsíce
• Stará budova VŠE je ze dvou třetin zrekonstruovaná
REGION MORAVA ......................................................................16 - 17
• Holandská čtvrť v Olomouci: stavíme čtyři bytové domy
• Nástavba administrativního objektu Kronospan v Jihlavě
• PSJ rozšiřuje logistické centrum TETA drogerie i u Prahy
V TOWER....................................................................................................18
• PSJ realizuje konstrukci nejvyšší české bytové budovy: V TOWER
VILADŮM BOHDALEC ........................................................................19
• Klobušiak: Inspirací k Viladomu Bohdalec byla uvolněná
výstavba přímořských oblastí
BRANORUS...............................................................................................20
• V Kstovu jsme postavili výrobní halu BRANORUS
LETIŠTĚ STRIGINO ...............................................................................21
• Letiště v Nižném Novgorodu: na vnitrostátních linkách se už létá
CERN.............................................................................................................22
• PSJ dokončilo druhou zakázku v areálu CERN
str. 10
Letiště v Nižném Novgorodu: na vnitrostátních linkách
se už létá
Akciová společnost PSJ prvním dubnovým dnem letošního roku fakticky završí prestižní výstavbu nového terminálu pro osobní přepravu na letišti Strigino v Nižném Novgorodu. K dokončení zásadní modernizace letiště, která si vyžádá investici přesahující 3,2 miliardy rublů, už
poté bude zbývat jen zprovoznění systému chlazení a provedení terénních úprav.
PSJ BAU.......................................................................................................23
• Merkur I. v Drážďanech: vstupujeme do finální fáze
• PSJ Bau v Riese realizuje Domov pro seniory
ALPINE Bau CZ..............................................................................24 - 25
• ALPINE obnovila dostavbu silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná
• ALPINE Bau CZ bude realizovat výstavbu části dálnice A5
v Rakousku
PSJ HYDROTRANZIT..................................................................26 - 27
• Největší dokončená zakázka PSJ Hydrotranzit: ropný terminál
v Gdaňsku
• PSJ Hydrotranzit se podílí na modernizaci Vodního díla Gabčíkovo
EKOKLIMA.................................................................................................28
• EKOKLIMA se podílela na realizaci Enterprise Office Center
SCF SERVIS................................................................................................29
• Rožnovský: Nadále pokračuje progresivní růst naší společnosti
str. 18
PSJ realizuje konstrukci nejvyšší české bytové budovy:
V TOWER
Specializované středisko konstrukcí PSJ v prosinci zahájilo práce na horní stavbě železobetonové monolitické konstrukce 104 metrů vysoké budovy V TOWER. Nejvyšší čistě bytový dům
v Česku roste na pankrácké pláni v Praze v sousedství budov City Empiria a City Tower.
ENGLISH SUMMARIES........................................................................30
•Vaculík: The construction industry is being slowed by
a complicated construction approval process
TIRÁŽ
Vydává: PSJ a.s., Jiráskova 32,
586 04 Jihlava, IČO 253 372 20
Vychází: čtvrtletně
Redaktor: Miroslav Fuks
- tiskový mluvčí společnosti
Jazyková korekce: Mgr. Martina Zachová,
Ing. Iva Bártová
Kontakt: tel.: 567 550 223,
E-mail: [email protected]
Tisk: JIPRINT, s. r. o.
Grafika a sazba: YASHICA s. r. o.
Evidenční číslo periodického tisku MK ČR
E 11872
Datum vydání: 31. 3. 2016
str. 21
3 / LIDÉ A STAVBY
AKTUÁLNĚ
ČASOPIS LIDÉ A STAVBY PSJ
VSTUPUJE DO 20. ROČNÍKU!
JIHLAVA » Právě dostáváte do rukou první číslo jubilejního 20. ročníku firemního časopisu Lidé a stavby PSJ.
Ano, je to už devatenáct let, co z rotaček tiskárny sjelo první vydání tohoto čtvrtletníku. Tehdy ještě v novinové
podobě s pouhými šesti černobílými stranami formátu A3. Za takřka dvě desetiletí prošel časopis, stejně jako
značka PSJ či celá česká společnost, velkými změnami. Ostatně, posuďte sami.
Březen 2005 - modifikace hlavičky novin
Březen 1997 – první vydání novin
Červen 2007 – noviny poprvé vychází v barevném provedení
Březen 2012 – modifikace titulní strany časopisu
Červen 1999 – modifikace hlavičky novin
Březen 2000 - modifikace hlavičky novin
Březen 2011 – přechod na podobu časopisu formátu A4
Srpen 2002 - modifikace hlavičky novin
4 /
Březen 2015 – modifikace titulní strany časopisu
NEMOCNICE
JIHLAVA
Tradiční slavnostní poklep byl tentokrát vzatý doslova! Hlavní aktéři oficiálního zahájení stavby do zdi vytloukli svůj otvor, pod nějž následně připojili svůj podpis. Foto: PSJ
VE SDRUŽENÍ MODERNIZUJEME
INTERNU NEMOCNICE JIHLAVA
JIHLAVA » Za zdmi interního pavilonu Nemocnice Jihlava v lednu začala generální rekonstrukce prostor určených
pro klíčové fungování největšího zdravotnického zařízení v regionu. Zástupci Kraje Vysočina, Nemocnice Jihlava
i dodavatelského sdružení společností PSJ a Podzimek & synové zahájili letošní největší investici jihlavské
nemocnice, která její provoz ovlivní zhruba na tři roky.
„Práce na všech osmi patrech budou stát 308 miliónů korun.
Rekonstrukce bude o to náročnější, že se uskuteční za provozu, takže
si vyžádá velkou trpělivost jak ze strany zdravotnického personálu,
tak také pacientů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro
oblast majetku Libor Joukl.
Prostory interního pavilonu E budou přebudovány podle nových
standardů, které řeší hygienické zázemí personálu i pacientů, podobu
nadstandardních pokojů a dojde i na opravy všech inženýrských sítí.
Zmodernizovaný pavilon bude mít maximální kapacitu 331 lůžek
v sedmi podlažích. „V tuto chvíli je mimo provoz poslední patro,
demontáže probíhají i v prvním podzemním podlaží, kde stavbaři
rozebírají podhledy a odstrojují nepoužívané inženýrské sítě. Až
ve třetí fázi dojde na bourací práce a rekonstrukci, kdy bude nutné
od shora dolů provizorně a hlavně postupně vystěhovat jednotlivá
oddělení. Ta z nejvyšších pater se přestěhují do jiných prostor
nemocnice a oddělení nižších pater se budou přesouvat do nově
zrekonstruovaných prostor,“ uvedl Libor Joukl s tím, že všechny
etapy budou stavební společností důsledně konzultovány s vedením
nemocnice tak, aby nedošlo ke komplikacím při poskytování
zdravotní péče.
Podzemní podlaží bude v budoucnu sloužit jako sklady a šatny
lékařů i technického personálu. V prvním podlaží vznikne lůžková
část urologického a kožního oddělení. Druhé patro projde největšími
dispozičními úpravami a pacienti tady najdou kardiologické oddělení,
ve třetím podlaží vznikne interní oddělení, nad ním bude sídlit
chirurgické oddělení, další bude patřit onkologickým pacientům
a ve zbylých dvou patrech budou fungovat neurologické oddělení
a nakonec plicní a ORL. Nejvyšší patro bude i po rekonstrukci
prostorem strojovny výtahů a nově i strojovnou vzduchotechniky.
Stávající budova jihlavského interního pavilonu E pochází
z přelomu 70. - 80. let 20. století a od doby svého vzniku tento
objekt neprošel zásadnější rekonstrukcí, až na kompletní zateplení
obvodového pláště a výměnu oken realizovanou před třemi
lety Krajem Vysočina za přispění evropských dotací. Společně
s novostavbou pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč jsou
oba projekty klíčové pro budoucí rozvoj krajských nemocnic a pro
udržení kvality poskytovaných služeb veřejnosti. Společné náklady
v příštích třech letech přijdou na více než 720 miliónů korun.
-js, mfNemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny
Investor: Kraj Vysočina
Realizace: Sdružení PSJ, a.s. a Podzimek a synové s.r.o.
Finanční objem: 307,7 mil. Kč
Termín realizace: 01/16 – 01/19
Zeď rekonstruované interny nese i podpis projektové manažerky Jaroslavy Fajmonové. Foto: PSJ
5 / LIDÉ A STAVBY
ROZHOVOR
Ing. František Vaculík
generální ředitel a předseda
představenstva PSJ, a.s.
STAVEBNICTVÍ ZPOMALUJE
KOMPLIKOVANÝ PROCES
POVOLOVÁNÍ STAVEB
Foto: PSJ
JIHLAVA » Jaký byl rok 2015 z pohledu PSJ? Nakolik se do něj promítlo dění na ruském trhu? Která stavba se
významným písmem zapsala do historie společnosti? Přinesl loňský rok významné změny a nové výzvy? Nejen
o těchto tématech jsme si v rozhovoru povídali s Františkem Vaculíkem, generálním ředitelem a předsedou
představenstva PSJ, a.s.
Které zásadní momenty uplynulého roku se promítly do
tváře a chodu PSJ?
Nežijeme ve vzduchoprázdnu a trvale platí, že situace v uskupení
PSJ koresponduje s ekonomickým i společenským děním v Česku
i v zahraničí. Uplynulý rok rozhodně nebyl výjimkou. Stále větší
důraz se musí klást na posuzování a ošetřování rizik. Zdá se, že
se zastavil další propad českého stavebnictví, který nás provázal
posledních pět roků. Na druhé straně nám rok 2015 přinesl
nepříjemné ztráty na našem největším zahraničním trhu, tedy
v Ruské federaci, kde jsme čelili propadu ruské ekonomiky,
určitému zagresivnění podnikatelského prostředí a kurzovému
poklesu rublu.
Pozitivně vnímám kroky, kterými se snažíme budoucí výpadek
ruského trhu částečně vyeliminovat přesunem či návratem na
jiné trhy. Konkrétně v Německu a v Rakousku cítíme zajímavou
perspektivu. Ocenit musím i příznivé ekonomické výsledky,
kterých dosáhla většina firem holdingové skupiny PSJ.
Lze konstatovat, že se vývoj na východních trzích výrazným
způsobem promítl do teritoriálního zaměření a zakázkové
naplněnosti PSJ?
Vzhledem k tomu, že na východních trzích působíme od
roku 1994, značka PSJ si tam vydobyla dobré jméno a máme
za sebou řadu zdařilých a prestižních realizací, tak celou situaci
pečlivě analyzujeme. V tuto chvíli si nemyslíme, že bychom
za sebou měli zavřít dveře a dále zde nepůsobit. Na druhou
stranu si uvědomujeme, že pokračování budu určitě probíhat
v modifikované podobě, než doposud. Kromě většího důrazu na
posouzení všech rizik se nepochybně musíme dostat do pozice,
že v Rusku nebudeme fungovat jako filiálka PSJ, ale spíše jako
samostatná a silná místní firma. Věřím, že nám k tomuto záměru
napomůže významnější zapojení našich lokálních partnerů.
Promítlo se do stavebnictví ze všech stran skloňované
oživení českého hospodářství a ekonomického růstu? Vnímáte
rozdíly mezi růstem dopravního a pozemního stavitelství?
Pokud lze hovořit o dílčím růstu, tak je z velké části ovlivněn
akcelerujícími investicemi ve veřejném sektoru. Bohužel, často
by si nově připravované projekty zasloužily lepší přípravu. Řada
záměrů, o nichž se hovoří především v oblasti infrastruktury, není
po stránce projekční či procesní připravena tak, aby mohly vznikat
v termínech, které se očekávají. V přípravě nových projektů
chybí jak koncepce dalšího rozvoje infrastruktury a zdá se, že
i kompetentní lidé zodpovědní za vypracování takové koncepce.
Dalším faktorem je naše schopnost efektivně čerpat evropské
peníze. Problémem je harmonizace procesů EIA s podmínkami
6 /
EU u dříve schválených záměrů, což bude vyžadovat opětovné
posuzování těchto projektů a tím pozastavení jejich realizace.
Jinými slovy, nastartování nových investic bude potřebovat
kvalitní práci a svůj čas.
Obor klasické pozemní stavařiny už nejspíše dosáhl bodu
obratu, ale nikoli nastartování růstu a jeho stabilizace představuje
dlouhodobější proces. Současné pozemní stavebnictví stále trpí
nedostatkem velkých nosných zakázek. Poptávek na nové realizace
registrujeme o něco více než před rokem, ale neočekávám
navýšení celkového objemu trhu. Velkým problémem především
v Praze, ale nejenom tam, se stal povolovací proces staveb.
Pro oba obory platí, že se musíme přizpůsobit a smířit s tím,
že zakázková naplněnost se bude skládat z většího množství
„menších“ zakázek. Velkých projektů jednoduše tolik není nebo do
nich mnohdy s ohledem na jejich nepřipravenost či neserióznost
investorů ani nechceme vstupovat. Navíc ve výběrových řízeních
lze v řadě případů zvítězit jen s cenou, která je pod náklady
a není možné s ní dosáhnout zisku. Poté dodavatelé hledají
cestu, jak se do ceny vejít buď záměnou materiálů, technologií
nebo přenášením problémů na další partnery a subdodavatele.
To samozřejmě nemůže přinést nic dobrého. Dříve nebo později
se začnou objevovat potíže, které ovlivní realizaci nebo užívání
stavby. Proto si vážím techniků, dozorů a projektových manažerů,
kteří raději – i za cenu, že se dohádáme při realizaci – trvají na
řešení, která nebudou partnerům přinášet do budoucna problémy.
Nejen toto však trápí české stavebnictví.
Ve společnosti PSJ dlouhodobě udržujeme vlastí kapacity
různých profesí přes zedníky, obkladače, zámečníky, tesaře, malíře
až po strojníky. Přesto nejsme schopni vlastní kapacitou pokrýt
veškeré potřeby společnosti. Šikovných řemeslníků neustále
ubývá. Jde o dlouhodobý problém, který trápí nejen stavebnictví.
Řemeslo tak vymírá a naše zlaté české ručičky s ním. Je to otázka
nejen systému učňovského i technického školství, ale především
atraktivity zaměstnání. Tedy i možnosti si v tomto oboru slušně
vydělat.
Vnímáte tendenci potlačení úlohy generálních dodavatelů
na velkých privátních kontraktech pozemního stavitelství?
V poslední době lze skutečně u velkých developerských
projektů sledovat větší zapojení investorských společností i do
realizačního procesu staveb. Děje se tak především u významných
finančních skupin, které se pustily do vlastních developerských
aktivit a své projekty dokážou financovat z vlastních prostředků
bez bankovního úvěru. Nárůst takových zakázek vnímám jako
vítanou příležitost k prověření i posílení vlastních výrobních
Jedna z významných dokončených zakázek PSJ v roce 2015 - závod LIFOCOLOR v Brně. Foto: PSJ
kapacit PSJ, které jsou schopné některé specializované profese
samostatně provádět.
Přesto si nemyslím, že by do budoucna mělo dále ubývat
kontraktů se zapojením generálního dodavatele. Jeho úloha
nadále zůstane nezastupitelná u projektů, při nichž se investoři
neobejdou bez bankovního financování nebo nejsou schopní
vytvořit silný profesionální tým, který je schopen dohledu
a koordinace průběhu díla.
Nakolik se na dílčím oživení našeho sektoru podílí kroky
vlády? Jaká opatření byste v tomto směru uvítal?
V prvním řadě si myslím a opakovaně apeluji na širší stavařskou
obec, že bychom se měli spoléhat především sami na sebe.
Jestliže zůstaneme jenom ve vleku událostí a příležitostí, které
nám budou připravovat politici, tak se pravděpodobně zlepšení
nedočkáme. Bohužel mám stále pocit, že stavebnictví není,
i přes určité pozitivní kroky současné vlády, ve středu zájmu naší
politické garnitury.
Tak, jak celkově podnikání, tak i českému stavebnictví by velice
prospěla politická a personální stabilita příslušných státních
institucí a dlouhodobá konsistentní vize investiční politiky státu.
Mezi hlavní úkoly státu v oblasti ekonomiky by měla též náležet
podpora českého exportu. V neposlední řadě bych uvítal větší
ochranu před nesolidními investory v podobě pružně fungujícího
soudního systému.
Sněmovna nedávno schválila novelu zákona o zadávání
veřejných zakázek a stavebního zákona. Domníváte se, že
tyto změny způsobí i výrazné zkvalitnění zadávání zakázek
a zlepšení kvality architektury, projekce a provedení staveb?
Novela sama o sobě není z pohledu zhotovitelů zásadně
průlomová v zajištění vyšší míry transparentnosti a kultivovanosti
soutěžního prostředí, eliminace cenových excesů nebo
obstrukčních jednáni. Částečně zjednodušuje procesy ve prospěch
konání zadavatelů a možná se uvolní určitá zatuhlost související
s obavami z osobní odpovědnosti rozhodování. Hlavní problém
stále zůstává v tom, že posouzení veřejných zakázek primárně
zohledňuje cenově nejvýhodnější nabídku, což se přeložilo jako
nejlevnější. Přitom investor často nemá stavby dobře projekčně
připravené a především ve státním sektoru následně chybí
odvaha k rozhodování, jakým způsobem tyto problémy řešit. To
samozřejmě má dopady na ekonomické výsledky staveb a cash-
flow firem. Dokud zadavatelé nebudou mít zájem a odvahu vybrat
opravdu ty nejvhodnější a nejefektivnější nabídky, tak to žádné
novely zákonů nevyřeší.
Na které stavby, které akciová společnost PSJ dokončila
v uplynulém roce byste chtěl upozornit?
Do úspěšného konce jsme dotáhli řadu zakázek, které si zaslouží
naši pozornost a pozitivní hodnocení. Platí to o stavbách Divize
Morava, přičemž jmenovat lze závod LIFOCOLOR v Brně, logistické
centrum v Olomouci, revitalizaci Brownfields v Olomouci nebo
rekonstrukcí Národního centra divadla a tance ve Valticích.
V zahraničí jsme završili dodávku pro Závod Synthos produkce SSBR v polské Osvětimi, rekonstrukci ubytovacího
zařízení CERN v Ženevě, závod Automotive Lighting v Rjazani či
výrobní komplex na plošné spoje v ruském Dubně. Paradoxně
je na místě ocenit i stavby, na nichž řešíme technické problém
a dokonce i penalizaci ze strany investora. Rozhodně nepřistupuji
k hodnocení dokončeného stavebního díla jen podle jeho
ekonomických výsledků. Zajímá nás i kvalita provedených prací.
Každou zakázku se poté snažíme zanalyzovat, vyvodit závěry
a stanovit opatření, které PSJ pomohou vrátit do plusových čísel
a udržet pozici spolehlivého stavebního dodavatele pro naše
investory. I proto připravujeme určité změny v oblasti personální
i v nastavení některých procesů.
Které projekty jsou v portfoliu PSJ pro následující období?
Největší množství rozestavěných zakázek PSJ lze tradičně
nalézt na území Hlavního města Prahy. Na konci února 2016 byla
dokončena výstavba a následný zkušební provoz Centrálního
depozitáře Uměleckoprůmyslového musea v Praze Stodůlkách,
kde realizační tým odvedl velmi dobrou práci. V průběhu roku
2016 budou završeny hned čtyři pražské bytové projekty v Truhlářské ulici je realizována rekonstrukce bytového domu,
na Žižkově roste Rezidence Vítkovka, zajišťuje též výstavbu
rezidenčního komplexu Hostivařské zahrady a opomenout nelze
zhmotnění developerského záměru PSJ - Rezidenční projekt
Viladům Bohdalec. Do výčtu pražských zakázek zbývá doplnit
rekonstrukci Staré budovy VŠE a dostavbu Logistického centra
firmy p.k. Solvent v Šestajovicích u Prahy.
Významné zakázky se neodehrávají pouze ve velkých městech.
V Olomouci se akciová společnost PSJ vrátila k bytovému projektu
Holandská čtvrť a do konce října 2016 bude realizovat jeho II.
7 / LIDÉ A STAVBY
etapu. V Jihlavě byly na konci února letošního roku ve sdružení
s firmou OHL ŽS do ledna 2016 dotaženy práce na projektu
Snížení znečištění ve vodních tocích ze stokové sítě města Jihlavy.
Vedle toho PSJ ve sdružení s firmou SYNER VHS Vysočina zahájilo
realizaci splaškové kanalizace v obci Zborná u Jihlavy.
Přehlédnout nejde velké dodávky střediska železobetonových
monolitických konstrukcí. Do roku 2016 se přehoupla realizace
železobetonových konstrukcí pro výškový bytový dům V TOWER
v Praze na Pankráci a pro obchodní centrum Aupark, které vzniká
v Hradci Králové.
Z pohledu zahraničních zakázek lze uvést, že do května 2016
specialisté PSJ setrvají v Nižném Novgorodu, kde vyvrcholí
významná stavba nového terminálu mezinárodního letiště
STRIGINO. V nedalekém Kstovu byla v únoru předána stavba
výrobní a skladovací haly firmy BRANORUS. Po více než dvaceti
letech se značka PSJ vrátila na německý trh, což dokumentuje
výstavba sedmipatrového bytového domu Merkur I. v Drážďanech,
která předpokládá završení v srpnu 2016.
Jak hodnotíte výsledky a fungování developmentu?
Úspěchem skončil bytový projekt ve Stodůlkách, postupně se
zaplňují kancelářské prostory budovy AZ TOWER a zdárně jsme
završili rezidenční záměr Nad Podolskou vodárnou. V současné
době intenzivně probíhá stavební realizace projektu Viladům
Bohdalec v Praze a připravujeme další zajímavé projekty v Praze,
v Brně a Jihlavě.
V roce 2014 bylo ve znamení významného rozšíření
holdingového uspořádání PSJ. Lze rok uplynulý z tohoto
hlediska charakterizovat jako stabilizační?
PSJ se rozhodlo jít cestou vytvoření silné víceoborové skupiny
firem, což do určité míry umožňuje lépe rozprostřít rizika
a vyvažovat fungování společnosti v případě propadů některé
ze specializací nebo regionů. Výsledkem je seskupení několika
firem, které zaměstnávají téměř 1.400 vlastních pracovníků
a pokrývají většinu činností ve stavebnictví. Diverzifikace nám
zároveň dává potenciál efektivněji reagovat na množství často
málo předvídatelných změn v jednotlivých regionech, oborech,
ekonomické oblasti, právu a na politické scéně. Uplynulé období
bylo skutečně stabilizační ve znamení sladění firemních kultur
a naladění celého způsobu řízení této skupiny. Toto je ale nikdy
nekončící proces. V těchto dnech se pracuje na doplnění strategie
celé Skupiny PSJ na další období a lze očekávat, že v souladu
s touto strategií se mohou objevit další akvizice.
Jak byste okomentoval fungování firem v uskupení PSJ
v roce 2015?
Akciová společnost PSJ zrealizovala velmi zajímavé a prestižní
zakázky, ale doplatila na situaci v Rusku.
Velice slušně si vede ALPINE Bau CZ, která se zabývá realizací
dopravní infrastruktury. Platí to i pro její dceřinou firmou ALPINE
SLOVAKIA a též finanční účast v ostravské firmě SILASFALT, které
se zabývá produkcí asfaltových směsí. Jsem rád, že očekávání, která
byla spojena s touto akvizicí, se potvrzují. ALPINE Bau v uplynulém
roce završila modernizaci dálnice D1 v úseku Lhotka-Velká Bíteš,
stavební úpravy silnice II/602 v katastrálním území Věžnice,
Řehořov a Měřín či opravu silnice I/23 v úseku Studenec – Vícenice.
Dále dokončila dvě významné zakázky pro železnici - rekonstrukci
koleje na trase Křižany - Karlov p. Ještědem a úpravu tratě 2032
v úseku odbočka Brno Černovice-Brno Slatina. V současné době
se podílí na následujících významných kontraktech: rekonstrukce
železniční stanice Olomouc, revitalizace železniční trati Hradec
Králové - Jaroměř – Trutnov, realizaci silnice I/11 v úseku Nebory
- Oldřichovice a výstavbě přeložky silnice I/35 Valašské Meziříčí
– Lešná.
Slovenská firma PSJ Hydrotranzit, která se soustředí především
na realizaci velkokapacitních nádrží, dálkovodů a petrochemii, si
vedla velmi uspokojivě. Představuje stabilní společnost a naplňuje
naše představy. V roce 2015 pokračovala v sérii dodávek v rámci
postupné modernizace Vodního díla Gabčíkovo. Mezi významné
dokončené zakázky uplynulého roku se zařadila rekonstrukce
8 /
Stoličného potoka v Modré a též realizace infrastruktury Žilinské
univerzity v Žilině. Nejde nezmínit významný podíl na realizaci
ropného terminálu v polském Gdaňsku, který se své tečky dočkal
v březnu 2016.
Brněnská firma D.I.S. se vymyká jednoznačnému oborovému
zařazení, neboť se nespecializuje pouze na infrastrukturální
stavby. V roce 2015 malinko zůstala za předpoklady z hlediska
vytvořeného hospodářského výsledku, ovšem nadále platí, že
jde o zdravou a dobře fungující společnost. Mezi dokončené
nejvýraznější stavby náleží přeložka silnic II/156 a II/157 v Českých
Budějovicích, stavba Areálu dopravní výchovy na brněnské Riviéře
a rekonstrukce kanalizace a vodovodu v brněnské ulici Vránova.
Významnou probíhající zakázkou, která se protáhne až do roku
2018, je část obchvatu Třince v podobě silnice I/11 v úseku
Nebory – Oldřichovice.
EKOKLIMA akciová společnost, která se zaměřuje na techniku
prostředí, si drží svůj vysoký standard na českých trzích, ovšem
negativně ji zasáhlo dění na ruském trhu, kde prováděla poměrně
velké penzum prací. Přesto dosáhla kladného hospodářského
výsledku. Pro PSJ dokončila svůj podíl na stavbě závodu Lifocolor
v Brně, Centrálního depozitáře UPM v Praze, na obchodním
a zábavním centru Něbo v Nižném Novgorodu a na Terminálu
mezinárodního letiště STRIGINO. Významnou pozici na českém
trhu potvrzují prestižní dodávky pro administrativní budovu
Enterprise Office Center na Pankráci a administrativní budovu
Delta v rámci michelského BB Centra.
Firma Inovat, jejíž specializací jsou elektroinstalace, se též ocitla
ve vleku událostí v Rusku. Přesto vykázala pozitivní ekonomická
čísla. Uskutečnila dvě významné dodávky pro PSJ v ruském
Nižném Novgorodu pro obchodní a zábavní centrum Něbo
a terminál mezinárodního letiště STRIGINO. Firma se postupně
prosazuje i na volném trhu, kde zajistila dodávky pro Nemocnici
České Budějovice, administrativní budovu Adler v Ústí nad Labem
a pro firmu ACL Technology v Kvasinách.
V SCF Servis se koncentruje na oblast Facility Managementu.
Prochází dynamickým rozvojem a přibírá další zakázky a klienty.
Věříme, že tato firma během dvou let zdvojnásobit svůj obrat.
Na konci roku 2014 jsme v Německu založili firmu PSJ Bau
GmbH, která v Drážďanech realizuje výstavbu bytového domu
Merkur I. a další stavbu provádí v Riese. Cílem této společnosti
je realizace rezidenčních, komerčních i industriálních staveb
nejen v německy mluvících zemích, ale postupně i dalších zemích
Evropské Unie.
Součástí Skupiny PSJ nadále zůstávají další dceřiné firmy, které
nejsou součástí našeho hlavního předmětu podnikání. Firma
GM provozuje jihlavský Hotel Gustav Mahler, TENISCENTRUM
JIHLAVA se zabývá chodem víceúčelového sportovního areálu
a FC VYSOČINA JIHLAVA zastřešuje prvoligový fotbalový klub.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
František Vaculík v říjnu loňského roku obdržel titul Osobnost českého stavebnictví za rok 2015.
Foto: SPS
AUPARK
Pohled na stavbu monolitické konstrukce obchodního centra Aupark a sousedního parkovacího domu v Hradci Králové. Foto: PSJ
PSJ DOKONČILO KONSTRUKCI
PRVNÍHO ČESKÉHO AUPARKU
HRADEC KRÁLOVÉ » Specializované středisko PSJ dokončilo stavbu rozsáhlé železobetonové monolitické
konstrukce obchodního centra Aupark v centru města Hradce Králové. Pro potřeby developerské skupiny HB
Reavis nyní provádí navazující pětipodlažní parkovací dům. Zakázka za 280 milionů korun potrvá do konce
dubna letošního roku.
Železobetonová monolitická konstrukce budoucího obchodního
centra začala vyplňovat stavební jámu od konce března loňského
roku. „V rámci naší dodávky se na stavbě denně pohybovalo
zhruba 150 pracovníků. Museli jsme se vypořádat s vysokou
světlou výškou jednotlivých podlaží, které přesahují pět metrů.
Tato skutečnost zvýšila nároky na realizaci stropů a stěn, navíc šlo
o poměrně členitou konstrukci s řadou odskoků a netradičních
tvarů. Přesto jsme dodávku zvládli bez potíží a v polovině září
2015 už byl betonový skelet hotový. Představuje jedno podzemní
a tři nadzemní podlaží a celkem asi 44 tisíc metrů čtverečních
podlahových ploch. Do konce loňského roku jsme pak provedli
železobetonový propojovací krček ke stávajícím objektům,“ uvedl
Kamil Holeka, projektový manažer PSJ z Regionu Morava.
Šéf dodávky PSJ dále doplnil: „Průběh díla hodnotím
jednoznačně pozitivně. Vedle vysokých nároků na provedení
a kvalitu konstrukce jsme zvládli i složitou dopravní situaci
v okolí stavby, kterou ztěžovala návaznost na probíhající stavbu
nové okružní křižovatky vedle obchodního centra. Dokázali jsme
splnit i náročný požadavek investora na dokončení spojovacího
krčku do Vánoc 2015. Rád bych tímto celému svému kolektivu
poděkoval na příkladné pracovní nasazení.
Aupark Hradec Králové – monolitická konstrukce
Investor: HB Reavis
Realizace: PSJ, a.s. – Region Morava
Finanční objem: 280 mil. Kč
Termín realizace: 03/15 – 04/16
Po dokončení konstrukcí obchodního centra Aupark se kapacity
PSJ přesunuly na navazující stavbu pětipodlažního parkovacího
domu, který na zhruba 15 tisících metrech čtverečních podlahové
plochy vytvoří asi dvanáct set nových parkovacích míst. „Betonová
konstrukce parkovacího domu bude vztyčena do konce dubna
letošního roku. Jedna jeho polovina je provedena již nyní, druhá
část na konci března dosáhla úrovně 3. nadzemního podlaží,“
informoval Holeka.
Královéhradecký komplex na konci Gočárovy třídy nabídne svým
návštěvníkům na ploše více než 20 tisíc metrů čtverečních nejen
obchody, ale také rozšíří spektrum služeb, zábavy a volnočasových
aktivit ve městě. Součástí nákupního centra bude 140 obchodů
známých renomovaných značek, supermarket, prostor pro rodiny
s dětmi a zároveň v něm vznikne kromě restaurací a kaváren
i prostranství, kde se budou konat například kulturní akce nebo
výstavy.
„Hradec Králové se dlouhodobě řadí mezi přední města,
kde by Češi chtěli žít. Je to i díky kvalitní infrastruktuře, kterou
bychom chtěli pomoci rozšířit. Proto jsme rádi, že náš první
projekt Auparku v Česku bude postaven v tomto městě. Všechna
obdobná centra jsme otevřeli dosud na Slovensku, od Bratislavy
až po Košice, a jsou velmi vyhledávaná. Naším cílem je, aby se
Aupark stal oblíbeným i v Hradci Králové, kde symbolicky završí
původní prvorepublikovou urbanistickou koncepci města a také
se stane důstojným symbolem nové éry vývoje města. Naše
společnost plánuje pokračovat s výstavbou Auparků i v dalších
velkých českých městech,“ říká Robert Ullman, development
manager projektu Aupark ze společnosti HB Reavis.
-mf-
9 / LIDÉ A STAVBY
DEPOZITÁŘ UPM
Centrální depozitář je řešen jako nízkoenergetická budova na kruhovém půdorysu. Foto: PSJ
CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ JIŽ SLOUŽÍ
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉMU MUZEU
PRAHA » Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) na tento moment dlouho čekalo. Už v roce 2008
se zdálo, že je realizace tolik potřebného Centrálního depozitáře na dobré cestě, ovšem nakonec se stavba
v Praze ve Stodůlkách rozběhla až v dubnu 2014. Kýžený moment kolaudace moderního objektu, který zaujme
netradičním kruhovým řešením obvodové konstrukce, nastal v únoru letošního roku. Generálním dodavatel
díla byla akciová společnosti PSJ.
Výstavba byla financována z programu Národního kulturního
pokladu Ministerstva kultury ČR, přičemž náklady na výstavbu
a vybavení budovy si vyžádaly 260 milionů korun bez DPH.
Centrální depozitář UPM je koncipován jako nízkoenergetická
budova na kruhovém půdorysu, přičemž jeho monolitická
konstrukce tvoří dvě podzemní a tři kruhová nadzemní podlaží
s tím, že samotný depozitář s vlastním režimem je na vepsaném
čtvercovém půdorysu. Celková podlahová plocha objektu
představuje 5.770 metrů čtverečních.
UPM díky investici do nového depozitáře získalo zásadní
prostory pro umístění svých cenných sbírek, které muzeum ve
své více než stotřicetileté historii nashromáždilo. Zároveň zde
budou umístěna moderní odborná pracoviště péče a správy
a péče o sbírky. UPM v tomto novém zařízení navíc získá
prostor pro pořádání menších akcí pro veřejnost, jako jsou
přednášky a edukativní programy. Zároveň zde bude fungovat
malá kavárna s možností využití zahrady, kde se též mohou
konat příležitostné akce pro děti.
Dokončení zakázky se bez zapříčinění generálního
dodavatele významně protáhlo. „Plynulý průběh díla značně
ovlivnil posun v obdržení požárně bezpečnostního řešení díla.
Dlouhé měsíce jsme v některých úsecích neměli podle čeho
stavět, následně jsme nové řešení museli nacenit a předělat.
Realizace depozitáře navíc i ve svém průběhu nabalovala řadu
problematických bodů, které bylo nutné projekčně i stavebně
10 /
dořešit. Rád bych touto cestou ocenil vstřícnou spolupráci
s vedením Uměleckoprůmyslového muzea a jeho pochopení
pro tyto nečekané a námi nezaviněné komplikace,“ objasnil
termínový skluz Ing. Jaromír Gregor, projektový manažer
z realizujícího Regionu Čechy akciové společnosti PSJ.
„K vlastnímu stavebnímu dokončení díla došlo v lednu
letošního roku a souběžně s tím se rozběhl proces přejímek
a zkušebního provozu. Troufám si konstatovat, že jsme stavbu
předali ve velmi dobré kvalitě. Od počátku března se do
budovy stěhují zaměstnanci a v dubnu by měl nastat postupný
přesun sbírkových předmětů z dočasného úložiště,“ doplnil
Jaromír Gregor. Na řízení kontraktu se dále podíleli hlavní
stavbyvedoucí Roman Skuhra a stavbyvedoucí Ing. Martin
Kozojed, přičemž do realizačního týmu náleželi přípraváři
Jakub Paloušek a Dana Janoušková a též asistentka Barbora
Slavíková.
-mfStavba Centrálního depozitáře UPM v Praze
Investor: Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Realizace: PSJ, a.s. – Region Čechy
Finanční objem: 260 mil. Kč
Termín realizace: 04/14 – 02/16
SBÍRKY SE
KONEČNĚ DOČKA JÍ
BEZPEČNÉHO
ZPŮSOBU ULOŽENÍ
A ZACHÁZENÍ
PRAHA » Dlouhé roky čekání Uměleckoprůmyslového muzea v Praze na moderní Centrální depozitář jsou
u konce. Radost ze završení tolik potřebné investice nezastírá ani ředitelka UPM paní Helena Koenigsmarková,
která našemu čtvrtletníku u této příležitosti poskytla aktuální rozhovor.
Jak staré jsou první úvahy o výstavbě Depozitáře UPM?
V muzeích zřejmě tradičně takto náročné projekty potřebují
delší dobu na realizaci. Už když se v 19. století muzeum
zakládalo, trvalo to delší čas. Rozhodnutí padlo kolem roku
1860, ale teprve v roce 1885 bylo oficiálně potvrzeno...
Ale zpět k depozitáři. Přetíženost muzejní budovy sbírkami
a nedostatkem prostoru pro expozice a výstavy jsme pociťovali
dlouhodobě. V roce 1995, kdy muzeum slavilo výročí založení,
byla shrnuta naše dosavadní snaha i snaha našich předchůdců
o více prostoru ve výstavě nazvané jak jinak - Více prostoru
sbírkám. Rozšíření muzea jsme chtěli řešit využitím prostoru
pozemku zahrady, která byla za tímto účelem v roce 1913
zakoupena. Tento záměr však nenašel podporu zejména
u orgánů památkové péče, takže jsme se soustředili na nový
projekt - stavbu depozitáře, uvolnění historické budovy a její
následnou rekonstrukci. V tomto pořadí samozřejmě. Dlouho
jsme oba projekty připravovali, zkoumali provoz a vybavení
depozitářů doma i v zahraničí… Nakonec se podařilo, že v roce
2008 byla stavba depozitáře i rekonstrukce hlavní budovy
zařazena Ministerstvem kultury do programu Národní kulturní
poklad, díky kterému jsou finančně zajišťovány rekonstrukce
historických budov muzeí charakteru „národních“.
Co bylo klíčovým impulsem k tomu, že se stavba v dubnu
2014 konečně rozběhla?
Samozřejmě schválení investice vládou ČR. Čekali jsme
s vysoutěženými projekty od roku 2011.
Jak jste z Vašeho hlediska sledovala průběh stavby?
Snažila jsem se být pokaždé na pravidelných kontrolních
dnech na stavbě. Zejména od doby, kdy se už jednalo
o provozu a vybavení depozitáře. Nesmíme zapomínat, že
naším záměrem bylo vytvořit optimální podmínky pro uložení
sbírek po 130 letech od založení muzea. Dobré podmínky jsme
chtěli zajistit i pro zaměstnance, kteří se sbírkami pracují.
Bylo pro chod UPM komplikací, že došlo k posunu
dokončení stavby?
díla, kterým byla akciová společnost PSJ?
Spolupráce s PSJ byla velmi dobrá. Musím říci, že vzhledem
k náročnosti postupně se rozrůstajících požadavků na
technologické vybavení, prostoje, které v důsledku jejich
dalšího schvalování a doplňování projektové dokumentace
vznikaly, nám stavbaři vždy vyšli vstříc a pomáhali s řešením
všech nastalých problémů. Stejně tak i při dokončování stavby
byly ze strany PSJ rychle a se vstřícností odstraněny nedodělky
a drobné závady.
Kdy očekáváte, že se naplno rozběhne přesun sbírek do
nového Depozitáře?
Napřed musíme do CD přestěhovat zaměstnance, kteří
přesun sbírek a jejich ukládání mají na starosti. To, doufejme,
proběhne v dubnu a vzápětí se budou stěhovat i sbírky, které
budou ukládány do všech pater zároveň podle příslušného
rozvrhu.
Lze shrnout pozitiva, která UPM se zprovozněním objektu
získá?
Jak jsem již zmínila, velice rozsáhlé a různorodé sbírky muzea
budou mít konečně bezpečný způsob uložení a zacházení, jaký
si zaslouží. Také pro manipulaci se sbírkami získáváme adekvátní
prostor. Naše muzeum nejen samo pořádá řadu domácích
i zahraničních výstav, ale zároveň restauruje a ošetřuje
sbírkové předměty. Proto jsou v novém depozitáři také nově
a moderně vybavené restaurátorské ateliéry. Pevně doufám, že
všichni zaměstnanci, kteří nyní budou místo do centra dojíždět
do Stodůlek, si zde rádi zvyknou právě pro kvalitu provedení
a vybavení stavby. Je třeba, aby si veřejnost i všichni ostatní
uvědomili, že vynaložené prostředky se netýkaly jen stavby
samotné, ale jsou v nich zahrnuty i všechny vybavovací prvky
od úložných zejména kompaktních regálů až po nejmodernější
technologie.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
Vzhledem k tomu, že jsme byli v roce 2014 donuceni
akceptovat souběh obou staveb, tedy nového depozitáře
a rekonstrukce hlavní budovy, žijeme od té doby v provizorních
podmínkách. Posun nám ale bohužel zkrátil čas na ukládání
sbírek, protože z finančních důvodů musíme v krátkém časovém
horizontu vyklidit dočasné prostory, kde máme sbírky uloženy
a kde platíme nájem. A za pronájem kanceláří také platíme…
Velice podstatná je skutečnost, že se nám krátí časové termíny
pro přípravu sbírek pro nové expozice, které bychom měly
budovat v roce 2017.
Můžete zhodnotit spolupráci s generálním dodavatelem
Rozsáhlé útroby budovy nabízí ideální prostory k uložení muzejních sbírek. Foto: PSJ
11 / LIDÉ A STAVBY
PŘEDSTAVUJEME
Ing. Tomáš Krátký / ředitel výrobních
specializací PSJ, a.s.
V NOVÉ POZICI
VNÍMÁM ZVÝŠENOU
ZODPOVĚDNOST
JIHLAVA » V rámci vedení Divize Česká republika akciové společnosti PSJ došlo s platností od 1. února 2016
ke změně. Na nově ustanovený post ředitele výrobních specializací nastoupil kmenový zaměstnanec PSJ
a předtím projektový manažer Regionu Morava Ing. Tomáš Krátký.
Můžete se nám na úvod blíže představit? Odkud
pocházíte? Kde jste studoval?
Pocházím z Jihlavy, kde jsem strávil celé mládí do konce
studia na Střední škole stavební. Poté jsem se přesunul do Brna
na Vysoké učení technické, kde jsem v roce 2006 ukončil obor
pozemní stavby.
Vždy jste směřoval ke stavebnímu řemeslu?
Táta je též stavbař, tudíž mám k tomuto oboru blízko. Nejspíš
jsem po něm něco z toho podědil, rozhodnutí jakou cestou
se vydám, bylo ovšem čistě na mně, přičemž stavařina si moji
pozornost získala poměrně brzy.
Kde se odehrávaly Vaše profesní začátky po konci
vysokoškolského studia?
Zakotvil jsem v Telči a přijal jsem místo na městském úřadu.
Pět let jsem působil na pozici referenta místního odboru, v mojí
kompetenci byl rozvoj města, územní plánování a památková
péče. V mém portfoliu bylo i dozorování městských staveb,
které v Telči probíhaly. Díky tomu jsem si udržoval přímý
kontakt se stavebnictvím a vlastně jsem poprvé pořádně
zaregistroval značku PSJ. Konkrétně v rámci výstavby telčského
dopravního terminálu.
Kdy jste nastoupil do PSJ? Jak vzpomínáte na své začátky
v naší společnosti?
Do PSJ jsem nastoupil v roce 2011 na základě inzerátu, který
mne oslovil. Původně jsem se ucházel o pozici v technickém
úseku, ale po vzájemné dohodě jsem našel uplatnění ve
výrobním středisku Servis. Nastoupil jsem jako přípravář
a získával jsem cenné zkušenosti pod vedením vedoucího
střediska Pavla Farkače, projektového manažera Petra Krčála
a ostatních kolegů. Musel jsem rychle přivyknout na větší
tempo práce a hektičnost ve velké stavební společnosti oproti
relativně poklidným letům na městském úřadu. První dva roky
v PSJ jsem setrval v oblasti přípravy staveb a postupně jsem
plynule přešel do rolí vedení staveb, projektového manažera
a soustředil jsem se na řízení zakázek.
Prošel jste
vzpomínáte?
řadou
zakázek.
Na
kterou
nejraději
Jako svoji nosnou stavbu vnímám výstavbu jihlavského
logistického centra GLS, kde jsem se profesně hodně naučil.
Další výraznou a zajímavou zakázku, kterou bych nerad
opomněl, představuje výstavba biatlonového areálu v Novém
Městě na Moravě, kterou jsme realizovali ve sdružení s firmou
IMOS. Jednou z posledních, která se mi zapsala do paměti, je
sportovně relaxační centrum Český mlýn v Jihlavě.
Váhal jste nad tím, zda nabídku na novou roli přijmout?
Nabídka vzešla ze strany Petra Vondrušky, ředitele Divize
Česká republika. Nečekal jsem ji a příjemně mne zaskočila,
12 /
po jejím zvážení, zejména k rodinnému životu, uvědomení si,
co takováto nabídka obsahuje, padlo mé rozhodnutí a velkou
výzvu jsem přijal. Jde o výrazný kariérní posun, osobní růst
a ocenění dlouhodobé práce, které se neodmítá.
Můžete objasnit, jak je Vaše funkce zařazena do řídící
struktury PSJ? Co bylo impulsem k jejímu vytvoření?
Tato pozice je přímo podřízena řediteli Divize Česká
republika a v rámci firemní hierarchie figuruje na stejné úrovni,
jako jsou posty ředitelů Regionu Čechy a Regionu Morava.
Jednoznačným impulsem k ustanovení pozice je dynamický
rozvoj výrobních specializací v PSJ. Tato složka je v rámci naší
společnosti poměrně výrazně prorůstová a bylo dlouhodobě
neudržitelné, aby byla řízena v souběhu s jedním z těchto
Regionů, jak tomu bylo do konce ledna letošního roku.
Jaká je vlastně náplň Vaší práce?
Primárně jde o manažerské řízení jednotlivých výrobních
středisek, zajištění obchodního zázemí, a korekce nabídkové
činnosti či cenotvorby. Samozřejmě se budu účastnit i jednání
s potenciálními či stávajícími zákazníky.
Můžete popsat, která střediska jsou pod Váš úsek
zařazena?
Jde o středisko Servis, jehož hlavní náplň tvoří zemní práce,
dále do mé kompetence spadají střediska Monolitických
betonových konstrukcí, Ocelových konstrukcí a HSV, které
zastřešuje i mechanizaci a dopravu.
Podařilo se Vám zorientovat se v jednotlivých výrobních
specializacích, s nimiž jste dosud tolik nepřišel do kontaktu?
Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem odborník na všechna
řemesla. Během své kariéry v PSJ jsem se sice na stavbách
potkal se všemi odbornostmi, ovšem detailní seznámení s nimi
je teprve přede mnou. I na tomto postu platí, že člověk se stále
musí učit a zdokonalovat. Těší mne, že se mohu opřít o vedoucí
jednotlivých specializovaných úseků.
Hodláte provést některé procesní či organizační změny
v rámci svěřeného úseku?
S ohledem na pozitivní vývoj jednotlivých středisek by
úplně nedávalo smysl, kdybych do jejich chodu významným
způsobem vstupoval a svoji činnost zahajoval organizačními
změnami fungující složky společnosti PSJ.
Jak moc se nyní změnil Váš běžný pracovní den?
Poměrně výrazně se prodloužil a byl jsem doslova nucen
převléci kabát. Z ruchu stavby jsem se musel přeorientovat na
četná jednání a množství práce v kanceláři. Vnímám i zvýšenou
zodpovědnost, která je na mne logicky naložena.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
Ing. Radovan Aulík / ředitel
Regionu Čechy PSJ, a.s.
VĚŘÍM, ŽE OČEKÁVÁNÍ
VE MNĚ VLOŽENÁ
NEZKLAMU
PRAHA » Post ředitele Regionu Čechy, který představuje jednu ze tří výrobních složek Divize Česká republika
akciové společnosti PSJ, nezůstal dlouho neobsazen. S účinnosti od 1. března 2016 se jeho řízení ujal staronový
zaměstnanec PSJ - Ing. Radovan Aulík.
Připomeňte na úvod své předchozí působení v PSJ. V jakých letech k němu došlo a na kterých zakázkách jste působil?
svojí první etapu působení v PSJ.
Do PSJ jsem nastoupil po ukončení studijní stáže v Austrálii
v roce 2002. Po půlroční etapě v obchodním úseku jsem byl nasazen na realizaci zakázky Rekonstrukce Pachtova paláce a Jiráskova domu v Praze, za kterou bylo PSJ po jejím dokončení
oceněno titulem Stavba roku. Následovalo dvouleté působení
na novostavbě projektu Media park - Galerie Fenix, uprostřed
něhož jsem přijal nabídku generálního ředitele Františka Vaculíka, která mě nasměrovala na Rekonstrukci České národní
budovy v New Yorku.
Přiznám se, že nabídka na řízení Regionu Čechy mne od samotného počátku oslovila. Nicméně, vzhledem k mým vztahům
a závazkům k předcházejícímu zaměstnavateli jsem na konečné rozhodnutí potřeboval trochu času. Po několika setkáních
a debatách o stavu a dalším směřování regionu jsem nabídku
Petra Vondrušky přijal. Novou pracovní příležitost beru jako
výzvu a věřím, že očekávání ve mně vložená nezklamu.
Co se Vám při vzpomínce na tuto jedinečnou zakázku na
Manhattanu s odstupem let vybaví?
Pokud bych to měl popsat jednou větou, tak úžasně strávené 2 roky na náročné, ale krásné stavbě ve městě, které vás
každý den překvapí něčím novým. Okamžitě se mi vybaví obličeje spousty lidí mnoha národností, kteří se na rekonstrukci
podíleli, vzpomenu si na procitnutí z tvrdé místní reality a na
město netušených kulturních možností a úžasné architektury.
V hlavě mi naskočí místní hokejový tým Rangers, na jehož zápasy se každoročně pravidelně vracím, nebo hory kousek za
New Yorkem, kde jsem často trávil víkendy. V neposlední řadě
se mi připomene kolegyně Simona Pejcalová, která už bohužel
není mezi námi.
S jakými očekáváními a cíli jste přijal nabídku ředitele
Regionu Čechy PSJ? Rozhodoval jste se dlouho?
Jaké nejbližší úkoly jsou nyní před Vámi?
Především se koncentruji na celkovou stabilizaci týmu Regionu Čechy. Na jeho personální posílení, zajištění nových zakázek, realizaci stávajících ke spokojenosti investorů i vlastní a ve
spolupráci s vedením společnosti na zprůhlednění systému
odměňování.
Nakolik se společnost PSJ od Vašeho odchodu proměnila?
Všichni, co jsem znal, a samozřejmě i já, jsme o sedm let starší . Ale nyní vážně, jsem překvapen, kolik lidí, se kterými jsem
se dříve v PSJ potkával, zde nadále působí. Drobně se změnila
vnitřní struktura, objevily se nové tváře, nicméně původní přátelský duch, dle mého názoru, stále přetrvává.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
Kam vedly Vaše kroky po této jedinečné zakázce?
Po návratu z New Yorku jsem chvíli pomáhal s odstraňováním vad a nedodělků na novostavbě Obchodního domu SYKORA v Praze, které bylo mým posledním působištěm v PSJ
před odchodem do společnosti Metrostav. Zde jsem pracoval
na zakázkách Novostavba multifunkčního objektu Galerie Harfa, Rekonstrukce technologických tunelů Národního divadla
a Novostavba polyfunkčního objektu Quadrio, kterou považuji
za nejsložitější stavbu, na níž jsem měl příležitost se podílet.
Můžete pro nás též zkompletovat váš studijní a profesní
životopis před prvním nástupem do PSJ?
Po ukončení gymnázia jsem byl přijat na ČVUT fakultu stavební, kterou jsem dokončil v roce 1999. Ihned poté jsem
nastoupil do společnosti Konstruktiva Branko jako asistent
stavbyvedoucího, kde jsem sbíral své první zkušenosti na novostavbě bytového domu Homolka. Poté jsem již jako hlavní
stavbyvedoucí podílel na rekonstrukci bytového domu Malířová v Praze na Břevnově. Po zvládnutí této zakázky jsem podnikl roční cestu po Asii a Austrálii, zaměřenou na zdokonalení
anglického jazyka. Po návratu jsem přijal nabídku tehdejšího
regionálního ředitele pro Čechy pana Radka Janouška a zahájil
Unikátní rekonstrukce České národní budovy v New Yorku. Foto: PSJ
13 / LIDÉ A STAVBY
REGION ČECHY
Rezidence Vítkovka láká nejen svojí lokalitou v těsném sousedství parku Vítkov. Foto: PSJ
K DOKONČENÍ REZIDENCE
VÍTKOVKA ZBÝVAJÍ DVA MĚSÍCE
PRAHA » V Koněvově ulici v Praze finišuje výstavba projektu Rezidence Vítkovka. Akciová společnost PSJ jej
pro investující společnost BYDLENÍ VÍTKOV realizuje od ledna loňského roku. Dva moderní bytové domy, které
nabízí 83 bytů, se svého dokončení dočkají již na konci května 2016. Zanedlouho tedy přivítají své obyvatele.
Projekt Rezidence Vítkovka se nachází v nejrychleji se rozvíjející
části pražské čtvrti Žižkov v jedné z posledních domovních proluk
u parku Vítkov. V centru Prahy vyrostou náklady ve výši 125 milionů
korun dva architektonicky i materiálově zajímavé bytové domy
propojené pasáží, jež v sobě ukrývají pestrou skladbu 83 bytů
a bytových ateliérů v kategorii 1kk – 4kk. Většina bytových jednotek
má k dispozici lodžii, terasu nebo předzahrádku. V nejvyšším,
šestém podlaží vzniknou velkoryse řešené byty s rozlehlými terasami
a unikátními výhledy do parku. Nadstandardní výška oken v bytech
zajistí dostatek světla a vzdušnosti. Z hlediska nabízených bytů je
dům připraven splnit požadavky na rodinné bydlení pro vysoce
náročnou klientelu i na startovací bydlení za rozumnou cenu. Ve
spodní části objektu budou k dispozici atraktivní komerční prostory,
pod nimiž budou k dispozici podzemní garáže.
Tečka za sedmnáct měsíců trvající výstavbou nastane 29. května
2016, přičemž o čtrnáct dní dříve je naplánována kolaudace objektu.
„Jdeme skutečně do finále, zbývá nám dokončit veškeré fasády,
přičemž ta čelní je navržena v elegantních odstínech a bude zajímavě
členěna. Výrazný prvek představuje dlouhý, vysunutý balkon v 5.
nadzemním podlaží se zdobeným zábradlím, jenž bude navozovat
dojem výrazné horizontální římsy,“ vyzvedl projektový manažer
Ing. Zdeněk Urban, jenž dále doplnil: „Vedle toho se chystáme na
realizaci komunikací a terénních úprav před a za objektem. Dále je
třeba dokončit střešní souvrství, realizaci hrubých podlah, záklop
sádrokartonových konstrukcí po montáži rozvodů TZB a elektro,
keramické obklady a dlažby, kompletaci sanitárních a koncových
elektro prvků a v neposlední řadě montáž dveří a malby.“
Realizaci zakázky řídí Ing. Zdeněk Urban od ledna tohoto roku
společně s projektovými manažery Erikem Březinou a Ing. Pavlem
Jozlem. Jejich tým se dále skládá z vedoucího přípravy Ing. Davida
Hermacha, přípraváře Jana Pikouse a techniků Jaroslava Stradiota,
Stanislava Vávry, Jiřího Urbance a Martina Zendulky. Doplňme, že
sesterská společnost Inovat SE zajišťuje realizaci profesí elektro
a vlastní výrobní kapacity PSJ byly rovněž využity také při provádění
části vyzdívek.
Atraktivitu projektu Rezidence Vítkovka potvrzuje fakt, že v prodeji
zbývá pouhé minimum volných bytů. Budoucí obyvatelé budou
těžit z výborné dopravní dostupnosti s docházkovou vzdáleností
tří tras metra a z blízkosti největšího vlakového a autobusového
nádraží v Česku. V lokalitě se nachází bezpočet tradičních obchodů,
služeb, restaurací, kaváren a hospůdek. Příznivci kultury ocení kino
Aero, Divadlo Járy Cimrmana, Palác Akropolis a další možnosti
společenského vyžití. Milovníci přírody budou moci vstoupit přímo
z objektu do parku Vítkov – bývalých vinic založených za vlády Karla
IV. Druhým blízkým parkem je velmi oblíbená Parukářka.
-mf-
Rezidence Vítkovka, Praha 3 - Žižkov
Investor: BYDLENÍ VÍTKOV, s.r.o.
Realizace: PSJ, a.s. – Region Čechy
Finanční objem: 125 mil. Kč
Termín realizace: 01/15 – 05/16
Stavbu Rezidence Vítkovka v Koněvově ulici aktuálně halí plachtou zakryté lešení. Foto: PSJ
14 /
Jedna ze zrekonstruovaných učeben ve Staré budově VŠE v Praze. Foto: PSJ
STARÁ BUDOVA VŠE JE ZE DVOU
TŘETIN ZREKONSTRUOVANÁ
PRAHA » Značka PSJ se po deseti letech vrátila do areálu Vysoké školy ekonomické na náměstí Winstona
Churchilla v Praze 3. V letech 2004 a 2005 se zde ve sdružení podílela na výstavbě moderní Rajské budovy
a v červenci loňského roku zahájila komplexní rekonstrukci Staré budovy. Rok trvající stavební práce si vyžádají
náklady ve výši 97 milionů korun.
Rekonstrukce terminálových učeben a infrastruktury nejstarší
budovy vysokoškolského areálu, která je vstupní branou do
VŠE, bude kompletně ukončena 15. července 2016. PSJ prostory
rekonstruuje na klíč včetně vybavení nábytkem, stínící technikou,
audiovizuální a výpočetní technikou, sanitárním vybavením a dalších
součástí standardních a terminálových učeben. Nyní lze konstatovat,
že dílo je ze dvou třetin hotové. „Na konci uplynulého roku jsme
do užívání předali 3. patro budovy a novou serverovnu, která je
upravena pro zabezpečení zvláštního charakteru informačních
technologií a datových rozvodů. V současné době jsme završili
práce na rekonstrukci 2. patra, sociálních zázemí všech podlažích
a dokončena je též speciální učebna pro Cambridge zkoušky
v mezaninu budovy, která vznikla v místě původní serverovny. Dále
probíhá realizace prodejny literatury v přízemí a šaten s úložnými
skříňkami v suterénu objektu, v dubnu potom zahájíme práce na 1.
patře,“ poskytl aktuální informace Erik Březina, projektový manažer
Regionu Čechy PSJ.
a Jan Dolanský a technici TZB a elektro Tomáš Peřina a Jaroslav
Doleček. Na zakázce se dále podílí vnitroskupinové výrobní kapacity
prostřednictvím zedníků ze střediska HSV a realizací profesí TZB
sesterskou společností Ekoklima.
Rekonstrukce 1. až 3. patra Staré budovy zahrnuje zejména
kompletní realizace nových elektroinstalací a rozvodů TZB, nové
podlahy, opravy povrchů stěn a vybudování nových podhledů. Ve
speciálních prostorách je instalován akustický podhled a obklad stěn.
Původní špaletová okna jsou nahrazena novými replikami. Toalety
jsou kompletně přestavěny. Nově je zbudována centrální serverovna
a prodejna vědecké literatury, jejíž součástí se stane vestavěné lehké
ocelové mezipatro. Upraveno bude též zázemí pro úschovné skříňky.
Osazeny budou nové vzduchotechnické a chladící jednotky nad
konstrukcí střechy. Rekonstrukcí prochází také kotelna.
-mf-
„Zakázka kromě úvodních dvou měsíců probíhá za plného
provozu školy a po stanovených etapách. Vzhledem k tomu, že naše
staveniště je vždy obklopeno učebnami, ve kterých v pracovní dny
a v sobotu probíhá výuka, tak nezbytné bourací, demontážní a jiné
hlučné práce realizujeme v neděli a v prodloužených odpoledních
směnách. Jak je při rekonstrukcích obvyklé, tak zadávací projektová
dokumentace ne zcela odpovídá skutečnému stavu stávajících
konstrukcí objektu. I s tím se ale musíme dokázat vypořádat,“
upozornil Erik Březina, jehož realizační tým tvoří hlavní stavbyvedoucí
Martin Ravas, přípravářka Hana Štercová, mistři Peter Sedlacký
Rekonstrukce Staré budovy VŠE v Praze
Investor: Vysoká škola ekonomická v Praze
Realizace: PSJ, a.s. – Region Čechy
Finanční objem: 97 mil. Kč
Termín realizace: 07/15 – 07/16
Pohled na zrod prodejny literatury v přízemí budovy. Foto: PSJ
15 / LIDÉ A STAVBY
REGION MORAVA
Holandská čtvrť v Olomouci – pohled na stav výstavby objektů A a B. Foto: CERE Invest
HOLANDSKÁ ČTVRŤ V OLOMOUCI:
STAVÍME ČTYŘI BYTOVÉ DOMY
OLOMOUC » PSJ od poloviny loňského roku zase působí v nové olomoucké ulici Edvarda Beneše. Pokračuje zde
s výstavbou obytných domů projektu Holandská čtvrť, jejíž první etapa byla realizována v období od července 2012
do února 2014. Druhá fáze úspěšného záměru významné nizozemské skupiny CERE Invest předpokládá výstavbu
čtyř bytových domů a završení stavebních prací v únoru 2017.
Zatímco úvodní část projektu Holandská čtvrť představoval
sedmipodlažní bytový dům se 136 byty, aktuálně v blízkosti
obchodního centra Olomouc City rostou čtyři energeticky
úsporné bytové domy, z nichž každý nabídne 59 bytových
jednotek. Projekt reagují na současné požadavky a trendy na
trhu nemovitostí a přináší dostupné bydlení, které odpovídá
vyšším nárokům na prostor a klade důraz na komfort bydlení.
Vyšší kvalita se promítne zejména do standardu zařizovacích
předmětů, jako jsou obklady, dlažby a dveře. Obyvatele hanácké
metropole nepochybně potěší prostorné balkony a terasy, stejně
tak i nabídka garážových stání v podzemním podlaží a komor.
V červnu 2015 PSJ zahájilo výstavbu dvou bytových domů A a B,
které by měly nové obyvatele přivítat nejpozději v říjnu letošního
roku. „V současné době jsou osazena okna, dokončeny vyzdívky,
částečně omítky a začaly práce na hrubých podlahách, rozvodech
a střechách obou objektů. Částečně jsou provedeny venkovní
rozvody a též zaokruhování vodovodu, čímž dojde k jeho propojení
s vodovodním řadem v sousední části města,“ informoval Ing.
Radek Štencl, projektový manažer realizujícího Regionu Morava.
V listopadu loňského roku byla zahájena výstavba dalších
dvou objektů C a D. Jejich železobetonovou konstrukci
realizuje středisko monolitických konstrukcí PSJ, přičemž
na objektu C výstavba na konci března dosáhla 2. podlaží
a na objektu D zatím monolit vyšplhal do 1. podlaží.
„Těší mne, že dílo probíhá bez zásadních komplikací a v souladu
16 /
s harmonogramem. Na stavbě se pohybuje kolem 150 pracovníků.
Aktuálně chod stavby trochu komplikuje deštivé počasí, který
rozbahňuje jílové podloží staveniště, na druhou stranu nám
pomohl příznivý ráz zimy, který umožnil nejen plynulý průběh
díla, ale dokonce jsme mohli realizovat i omítky. Zakázka běží
lépe a rychleji, než tomu bylo u úvodní etapy projektu Holandská
čtvrť, neboť investor vychází z tohoto osvědčeného konceptu
a má jasno v použití konstrukcí, barev či materiálů,“ uvedl Radek
Štencl. Jeho realizační tým tvoří hlavní stavbyvedoucí Vladislav
Rotter, stavbyvedoucí Ing. Zdeněk Gregor a Alois Protivínský,
vedoucí přípravy Ing. Michal Kužel a přípravář Ondřej Šohaj.
Ambiciózní projekt Holandská čtvrť by měl v budoucnu
zahrnovat až deset bytových domů ve vyhledávané lokalitě
na kraji města, leč s výbornou dopravní obslužností. Dalším
plusem je záruka jednotnosti budoucí zástavby a rozhodně
nadčasově a nadstandardně pojatá architektura bytových domů
Holandská čtvrť, Olomouc, II. a III. etapa
Investor: Holandská čtvrť II. a III., s.r.o. ze skupiny CERE Invest
Realizace: PSJ, a.s. – Region Morava
Finanční objem: 279 mil. Kč
Termín realizace: 06/15 – 02/17
-mf-
NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO
OBJEKTU KRONOSPAN V JIHLAVĚ
JIHLAVA » Spojení dvou předních jihlavských firem - dřevozpracující společnosti Kronospan a stavební
společnosti PSJ – nepřináší pouze zrod nových průmyslových hal či technologických zařízení. Příkladem je
realizace nástavby administrativní budovy v areálu
Kronospan v ulici Na Hranici. Pracovníci PSJ střediska
Jihlava ji provedli v průběhu druhého pololetí
loňského roku.
Kapacita dvoupodlažního administrativního objektu byla
navýšena o další patro. Nosný systém nástavby a zastřešení je
proveden jako lehká ocelová konstrukce, která je včetně původního
druhého podlaží opláštěná bezkontaktním zateplovacím systémem
provětrávané fasády. Desky opláštění jsou produktem Kronospanu.
Vnitřní lehké příčky jsou sádrokartonové nebo hliníkové prosklené,
střecha je řešená jako plochá jednoplášťová. Součástí prací byla
realizace nového vstupního schodiště, jehož prostřednictvím bude
zajišťován vstup do druhého a nové nástavby třetího podlaží.
V souvislosti se změnou vstupu zaměstnanců do celého areálu
závodu byla vybudována nová přístupová komunikace. Monolitická
konstrukce schodiště bude zajišťovat důstojný vstup pro návštěvy
i zaměstnance z nově provedeného parkoviště pro osobní dopravu.
Investice přesahující 21 milionů korun vytvořila na zhruba 800
metrech čtverečních zázemí pro 36 pracovníků. Uvnitř vznikly
velkoprostorové kanceláře, dvě zasedací místnosti, kuchyňka,
archivy a sociální zázemí. Manažerem projektu byla Ing. Jaroslava
Fajmonová, úkoly stavbyvedoucího plnil Milan Valeš.
-mf-
Dokončená nástavba administrativní budovy v areálu Kronospan v Jihlavě. Foto: PSJ
Kronospan Jihlava – nástavba administrativní budovy
Investor: Kronospan CR, spol. s. r. o.
Realizace: PSJ, a.s. – Region Morava
Finanční objem: 21,5 mil. Kč
Termín realizace: 07/15 – 12/15
PSJ ROZŠIŘUJE LOGISTICKÉ CENTRUM
TETA DROGERIE I U PRAHY
ŠESTAJOVICE U PRAHY » Pracovníci Regionu Morava společnosti PSJ na konci loňského roku dokončili
premiérovou zakázku pro společnost p.k. Solvent, která zastřešuje největší maloobchodní síť drogerií v Česku TETA drogerie. V Olomouci za pouhých sedm měsíců provedli přístavbu a rekonstrukci stávajícího logistického
centra. Další obdobnou stavbu pro téhož investora už v říjnu 2015 odstartovali v Šestajovicích u Prahy.
V Šestajovicích oproti Olomouci probíhá objemově větší zakázka.
Předmětem stavby na zastavěné ploše 8.285 m2 je výrazné rozšíření
stávající haly o dva navazující objekty, rekonstrukce původního
distribuční centra a též úprava venkovních ploch včetně kanalizační
sítě.
Dva vznikající objekty budou napojeny na stávající halu. A v jaké
fázi se jejich realizace nachází? „Na konci března letošního roku je
zkompletovaná jejich nosná konstrukce v podobě železobetonového
prefabrikátu a uchycen je skládaný střešní plášť, rovněž i obvodové
opláštění ze sendvičových panelů. První objekt disponuje hotovými
hrubými rozvody technického zařízení budov, rozběhly se práce na
sádrokartonových konstrukcích a vybetonovaná je drátkobetonová
podlahová deska. Na druhé hale jsou provedeny výplně otvorů
a též se zahájila montáž ocelové konstrukce nástavby objektu,“
popsal aktuální dění na stavbě projektový manažer Filip Kašík, jenž
se v průběhu díla opírá o hlavního stavbyvedoucího Daniela Bajera,
technika Jiřího Bublana a přípraváře Michala Mařatu a Miroslavu
Buchtelovou.
Přístavba dvou nových halových objektů bude dokončena do
poloviny června 2016. Poté se rozběhne rekonstrukce stávající haly,
která se dočká modernizace sociálních zařízení a kanceláří. Tyto
práce potrvají do října letošního roku.
-mf-
V Šestajovicích u Prahy provádíme přístavbu a rekonstrukci stávajícího logistického centra TETA
drogerie. Foto: PSJ
Dostavba logistického centra v Šestajovicích u Prahy
Investor: p.k. Solvent s. r. o.
Realizace: PSJ, a.s. – Region Morava
Termín realizace: 10/15 – 10/16
17 / LIDÉ A STAVBY
V TOWER
Vizualizace 104 metrů vysoké budovy V TOWER na pankrácké pláni. Foto: PSJ
PSJ REALIZUJE KONSTRUKCI NEJVYŠŠÍ
ČESKÉ BYTOVÉ BUDOVY: V TOWER
PRAHA » V prosinci specializované středisko konstrukcí PSJ zahájilo práce na horní stavbě železobetonové
monolitické konstrukce 104 metrů vysoké budovy V TOWER. Nejvyšší čistě bytový dům v Česku roste na
pankrácké pláni v Praze v sousedství budov City Empiria a City Tower. Investorem je lucemburská investiční
skupina Aceur Investment, přičemž úkoly developera zajišťuje společnost PSJ INVEST. Autorem jedinečné
stavby je architekt Radan Hubička.
Luxusní třicetipodlažní V TOWER nabídne 130 bytů a své
obyvatele by měl přivítat v říjnu 2017. Byty budou k dispozici
od pátého patra výš a jejich půdorysné rozměry se budou
pohybovat od 50 do 400 m2. Budova bude disponovat i velmi
luxusními penthousy s vlastními střešními bazény. Pro obyvatele
bytů bude k dispozici například privátní fitness a bazén, služby
hotelového typu včetně například čistírny a úklidu zajistí non
stop fungující recepce. Denně bude nepřetržitě fungovat také
vlastní ochranka objektu. Ve třech podzemních podlažích
vznikne 254 parkovacích stání.
Realizace železobetonové monolitické konstrukce budovy
V TOWER se z pohledu střediska PSJ zařadí mezi nejvýznamnější
zakázky jeho historie po boku objektů AZ TOWER, FILADELFIA,
Aviatica či Florentinum. Dodávka PSJ potrvá do ledna 2017
a vyžádá si náklady ve výši 148 milionů korun. „Na konci března
výstavba konstrukce východní věže dosáhla 7. nadzemního
podlaží a realizace věže západní postoupila dokonce o podlaží
výše. Největší úskalí představuje technická složitost jednotlivých
konstrukcí a následná provázanost jednotlivých podlaží, které
musíme realizovat ve velmi krátkém termínu. Na stavbě máme
v průměru nasazeno 46 pracovníků,“ poskytl informace hlavní
stavbyvedoucí pan Martin Vanko.
V TOWER je unikátní svou komplexností a promyšleností.
Odvážná architektura je zkombinována s bezpočtem technických
inovací zaměřených na zdraví, komfort a udržitelnost a vytváří
tak dům, který posouvá hranice možností moderního bydlení
ve střední Evropě. Všechny byty jsou prosvíceny sluncem
a otevřeny do parku obklopujícího dům. Unikátní rezidence
jsou navržené tak, aby poskytly dokonalé pohodlí a pohodu
pro život. Špičková kvalita použitých materiálů doplňuje
funkčnost a eleganci promyšlených interiérů. V TOWER
jako první rezidenční projekt v celé Evropě aspiruje na zisk
certifikátu LEED PLATINUM, který má nejpřísnější požadavky
na vztah k životnímu prostředí, komfort bydlení a efektivnost
provozu
-mf-
V TOWER - bytový dům BDE – monolitická konstrukce
Investor: V TOWER Prague, a.s.
Realizace: PSJ, a.s. – Region Morava
Finanční objem: 148 mil. Kč
Termín realizace: 12/15 – 01/17
18 /
V TOWER roste v blízkosti dvou pankráckých dominant – budov City Tower a City Empiria.
Ing. arch. Roman Klobušiak
projektant RH-ARCH s.r.o.
VILADŮM
BOHDALEC
INSPIRACÍ K VILADOMU BOHDALEC
BYLA UVOLNĚNÁ VÝSTAVBA
PŘÍMOŘSKÝCH OBLASTÍ
PRAHA » Od února 2015 probíhá na jižním svahu pražského kopce Bohdalec stavba nevšedního terasovitého
domu. Akciová společnost PSJ zde prostřednictvím svého developerského projektu Viladům Bohdalec nabídne
exkluzivní bydlení v osmadvaceti bytech. Dosud jsme vám na stránkách firemního časopisu přinášeli stavební či
investorský pohled na toto dílo, tudíž nyní přijměte náhled projektanta. Dotazy jsme položili architektovi Romanu
Klobušiakovi z kanceláře RH-ARCH, která je autorem projekčního řešení tohoto záměru.
Můžete blíže představit vaši projekční kancelář?
RH-ARCH patří mezi středně velké architektonické ateliéry a pracuje zde 12 lidí. Zpracováváme projekty od urbanizmu, přes bytovou, administrativní, komerční výstavbu až po rodinné domy. Řešíme také návrhy interiérů s příslušným designem zařízení a nábytku.
Naše klientela vychází z řad soukromníků, firem i státních organizací. Naším hlavním mottem je „architektura jako služba“, v tom
smyslu, že výsledek naší práce by měl být splněním přání klienta
a ne jenom projekcí tužeb architekta. Kancelář samozřejmě funguje
jako tým lidí a jednotlivé projekty jsou výsledkem skupinové práce,
nezrcadlí jenom názor jednoho člověka. Mimo čistě projekční činnost se snažíme i o vlastní menší developerské projekty.
Kam byste ve Vašem portfoliu zařadil projekt Bytového
domu Bohdalec?
Zařadil bych jej mezi zdařilý projekt, kdy se podařilo z komplikovaných vstupních podmínek a složitě řešeného pozemku vytvořit
příjemný dům, který pomocí tvarového řešení a fasádních prvků
takříkajíc „klame tělem“. Snahou bylo potlačení celkové velikosti
domu a vytvoření znaků a prostor, se kterými by se jeho obyvatelé dokázali identifikovat, jako tomu bývá spíše u individuální
nebo nízkopodlažní výstavby. Je to také projekt domu, na kterém
se ukázala síla práce v týmu. Výsledná podoba vychází z různých
návrhů lidí v našem ateliéru, které byly následně podrobeny skupinové kritické analýze. Tento přístup interního workshopu se nám již
osvědčil u více projektů.
Jaká jsou specifika tohoto díla? Inspirovali jste se někde?
Inspirací byla převážně uvolněná výstavba přímořských oblastí.
To byla nějaká vzdálená představa o výrazu, kterému jsme se chtěli přiblížit. Tato představa musela samozřejmě být adaptována na
místní klimatické a provozní podmínky, ale ve všeobecnosti si troufám tvrdit, že tento náboj je z domu cítit. S vlastními inspiračními
vzory přicházel i vedoucí manažer projektu za PSJ, pan Tošovský,
se kterým jsme dosti intenzivně konzultovali a vytvářeli výslednou
podobu Bohdalce. Jelikož větší část inspiračních zdrojů tvořila spíše
architektura menšího rozsahu, jako jsou individuální vily a menší
bytovky nebo klasické viladomy s několika bytovými jednotkami,
troufáme si tvrdit, že i výsledný návrh budovy v sobě nese znaky
spíše menších staveb a tím pádem i tak působí.
Provázel zrod návrhu nějaké komplikace?
Chtělo by se říct, že každý projekt takovéto velikosti, v dané sousední zástavbě a na složitém pozemku, musí již z podstaty přinášet
nějaké komplikace. V tomto případě byla situace o to složitější, že
se projekt v průběhu procesu výrazně změnil. Původní architektonickou studii jsme totiž připravovali pro jiného klienta s rozdílnými
požadavky, než pak mělo PSJ. Společnost PSJ koupila pozemek
i s projektem v období, kdy bylo na projekt již vydané pravomocné
územní rozhodnutí o výstavbě. Představa investora o výsledné podobě domu však byla rozdílná, a to pro nás znamenalo požadavek
přeprojektovat celý dům takovým způsobem, aby nemuselo dojít
ke změně územního rozhodnutí. Snažili jsme se vžít do role chytré horákyně a pomoci investorovi ke kýženému domu, a přitom si
neznepřátelit stavební úřad. Nakonec se to úplně nepovedlo, jelikož více úředníků znamená více názorů na výklad zákona. My jsme
ale rádi, že nemuselo dojít k tzv. „osekávání“ stavby, což je dosti
častá praxe, která dokáže znehodnotit jakýkoliv původně zdařilý
koncept. Samostatnou kapitolou jsou akustické požadavky v Praze,
kvůli kterým se musela řešit verze s osazením prosklených posuvných stěn v úrovni zábradlí teras. Díky pozdějšímu měření na místě
se ale nemusela realizovat. Další problémy přinášel komplikovaný
svažitý stavební pozemek s vůbec ne ideálním přístupem v jeho
horní části. Ale to by byla spíše otázka na pana Radila z firmy Bomart, která je generálním projektantem DSP a DPS.
Jak dlouho trvalo, než jste v komunikaci s PSJ nalezli konečnou projekční podobu stavby?
Časový tlak investorů je obecně velký a také my jsme se snažili
co nejdříve najít odpovídající podobu domu, která by vyhovovala
požadavkům zadání investora. Nakonec si to přece jen nějaký svůj
přirozený čas vyžádalo. Myslím, že příprava základního konceptu
formy a provozu domu i s návrhem dispozicí bytů trvala cca dva
měsíce. Pak se ale ještě minimálně další dva měsíce dům usazoval
a upravoval, řešily se fasády jak formou osazení otvorů a lodžií, tak
materiálovým řešením. Na to pak navázaly návrhy parteru, prvků
domu a tvarové řešení detailů. A to už mluvíme o celkové době
kolem jednoho roku, během kterého se projekt rozrostl z formy
stavebního povolení do formy prováděcího projektu.
Nakolik je intenzivní Vaše současná komunikace s vedením
stavby, popř. s vedením developerské divize PSJ?
V současné době je intenzivní spolupráce spíše mezi stavbou
a firmou Bomart, která zodpovídá za projekci stavební a technické části. My pomáháme při řešení specifických požadavků v rámci
klientských změn. S postupující realizací ale předpokládáme narůstající intenzitu vzájemné komunikace a potřebných kontrol a řešení
na místě.
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
19 / LIDÉ A STAVBY
BRANORUS
Dokončený výrobní závod firmy BRANORUS. Foto: PSJ
V KSTOVU JSME POSTAVILI
VÝROBNÍ HALU BRANORUS
KSTOVO » Na počátku února 2016 exportní divize akciové společnosti PSJ oficiálně dokončila výstavbu výrobní
haly firmy BRANORUS. Hala vyrostla v sedmdesátitisícovém městě Kstovo. Investorem díla za necelé 3 miliony
eur byla ruská dceřiná společnost české skupiny BRANO GROUP, která je významným výrobcem zavíracích
mechanismů, pedálových systémů, rámů sedaček a dalších komponentů pro automobilový průmysl.
Zakázka probíhala pouhých třicet kilometrů od Nižného
Novogorodu od března 2015. Na pozemku o rozloze 9.671 m2
a zastavěné ploše 3.550 m2 vznikla moderní výrobní hala, která po
stavební stránce získala konečnou podobu již na počátku listopadu
loňského roku. „Poté společnost BRANORUS zahájila postupné
stěhování výrobních technologií. Zároveň do ledna 2016 probíhaly
dokončovací práce v podobě regulace systémů ventilace či
topení a též byly uskutečněny některé dodatečné práce potřebné
k instalaci výrobní technologie. Šlo o rozvod stlačeného vzduchu
a technologické vody, úpravy rozvaděče z důvodu navýšení
a změny rozmístění výrobních zařízení,“ informoval Lubomír Hučko,
projektový manažer PSJ.
Šéf zakázky dále doplnil: „Ke slavnostnímu otevření došlo 4.
února za účasti majitele BRANO GROUP Pavla Juříčka, generálního
ředitele BRANORUS Jiřího Adámka, českého velvyslance v Rusku
Vladimíra Remka, gubernátora Nižněgorodské oblasti Valerije
Šanceva a představitelů PSJ – Josefa Nohy a Milana Věžníka. Od
počátku února se v novém závodě naplno rozběhla výroba a my
mohli s uspokojením kvitovat završení po všech stránkách vydařené
stavby.“
Design & Build
Společnost PSJ zakázku získala na základě konkrétní poptávky
investora. „Kontrakt probíhal v systému „otevřených karet“,
tedy cost&fee, kdy nám byly a jsou hrazeny veškeré prokázané
náklady na stavbu a projekt plus pevně stanovená fixní odměna.
Součástí naší dodávky byla celá stavební část díla kromě výrobní
technologie,“ uvedl Karel Vavruška, exportní specialista PSJ.
Výstavba výrobního závodu BRANORUS měla ještě jedno
specifikum. „Naše role v oblasti zajištění projektové dokumentace
byla vskutku komplexní. Jako zadání jsme obdrželi hmotovou
a dispoziční studii a následně jsme pro objednatele provedli
všechny potřebné stupně projektové dokumentace jak pro
zajištění povolení ke stavbě, tak i pro vlastní realizaci. Za námi
šel též inženýring, tedy faktické zabezpečení všech stanovisek
správců sítí a veškerých povolení pro stavbu. V rámci kolaudace
jsme zajišťovali správní úkony pro uvedení stavby do provozu
a naše činnost byla završena autorským dozorem projektanta na
stavbě. Externím projektantem, který pro PSJ plnil roli generálního
projektanta, byl zkušený atelier Cuboid Architekti, se kterým jsme
spolupracovali již v rámci projektu M5Mall v Rjazani. Celý projekt
jsme tak zajistili způsobem „Design & Build“, což mělo i tu výhodu,
že jsme při projektování volili pro nás vhodné postupy a osvědčené
technologie, což se příznivě odrazilo jak na ceně díla, tak i na
rychlosti provádění,“ zdůraznil Vavruška.
Konstrukční řešení
Dokončenou stavbu lze rozdělit na tři vzájemně propojené části,
které tvoří výrobní hala, nižší objekt s technickým a kancelářským
zázemím a venkovní zastřešená část příjmu a výdeje zboží. Nosnou
konstrukci objektu představuje železobetonový skelet a krov
z ocelových příhradových vazníků. Lehký střešní plášť se skládá
z trapézového plechu, tepelné izolace a hydroizolační folie, přičemž
fasádní plášť je ze standardních sendvičových panelů. Uvnitř haly
zaujme mostový jeřáb, jehož montáž náležela do kontraktu PSJ.
Součástí díla samozřejmě byla realizace vnitřních a venkovních
inženýrských sítí včetně kanalizace, stejně tak i objízdná a příjezdová
komunikace.
Realizační tým vedl projektový manažer Lubomír Hučko, kterého
doplňovali Richard Volák, Vasilij Bogačev a Marina Tabakova.
-mf-
Výrobní a skladovací hala BRANORUS, Kstovo,
Ruská federace
Investor: BRANORUS s.r.o.
Realizace: PSJ, a.s. – Divize export
Finanční objem: 2,97 mil. €
Termín realizace: 03/15 – 03/16
20 /
Hlavní aktéři výstavby i čestní hosté se sešli na společném snímku u příležitosti slavnostní zahájení
fungování závodu. Foto: PSJ
LETIŠTĚ STRIGINO
Nový terminál mezinárodního letiště Strigino. Foto: PSJ
LETIŠTĚ V NIŽNÉM NOVGORODU:
NA VNITROSTÁTNÍCH LINKÁCH SE UŽ LÉTÁ
NIŽNIJ NOVGOROD » Akciová společnost PSJ fakticky završila prestižní výstavbu nového terminálu pro osobní
přepravu na letišti Strigino v Nižném Novgorodu. Významnou dopravní tepnu, která je nezbytná pro zvládnutí
světového fotbalového šampionátu v roce 2018, si v úterý 29. března prohlédl prezident Ruské federace
Vladimir Putin.
K dokončení zásadní modernizace letiště, která si vyžádá
investici přesahující 3,2 miliardy rublů, už nyní zbývá pouze
zprovoznění systému chlazení a provedení terénních úprav,
k čemuž dojde do konce května letošního roku. Nový terminál
pro osobní přepravu zahrnuje 27 tisíc metrů čtverečních ploch
a poskytne díky využití nejmodernějších technologií služby
cestujícím a leteckým společnostem na kvalitativně vyšší
úrovni. Odbavovací kapacita nového terminálu bude činit
více než 1,5 milionu cestujících ročně. Terminál je vybaven
4 teleskopickými nástupními mosty a dalším moderním
technologickým zařízením.
Stavební práce na novém terminálu budou probíhat až do
1. června 2016, neboť investor s ohledem na rozsáhlé změny
zadání a projektové dokumentace přistoupil na etapovité
předávání objektu do užívání. Část, v níž jsou odbavovány
vnitrostátní lety, obdržela kolaudační rozhodnutí 25. prosince
2015. „Poté byl prostor připraven ke komplexním zkouškám
chodu objektu a nezbytnému zaučení personálu. Souběžně
bylo nutné vyřešit požární bezpečnost této části budovy, jelikož
projekčně nebyla navržena pro nezávislý provoz jednotlivých
etap. Plný letecký provoz na lince pro vnitrostátní lety se tak
rozběhl 4. března 2016. Stavební práce na části pro mezinárodní
lety uzavřeme k 8. dubnu, přičemž poté lze očekávat postupný
náběh provozu této části nižněnovgorodského terminálu,“
informoval projektový manažer Ing. Pavel Duran, jenž doplnil
i poslední uzlové termíny díla: „Do konce května musíme plně
zprovoznit systém chlazení a o den později je naplánováno
předání terénních úprav a drobné venkovní architektury.“
PSJ se v rámci výstavby terminálu setkalo s tradičními
komplikacemi zakázek v Ruské federaci: „Zásadní problémy
představoval stav projektové dokumentace, která nebyla
s ohledem na množství průběžných změn a upřesňování
zadání ze strany investora k dispozici v potřebných termínech
a kvalitě. To se samozřejmě negativně promítalo do koordinace
dokončovacích prací a problémů s místními dodavateli, kteří
mnohdy kapacitně nezvládali zvýšené nasazení při závěrečných
pracích a dvousměnný provoz. Potřebné kapacity jsme tak
museli najímat od jiných firem. Ve vrcholné fázi na stavbě
pracovalo kolem 700 lidí,“ informoval Pavel Duran.
Program rozvoje a rekonstrukce nižněgorodského leteckého
uzlu bude probíhat po etapách a je naplánován až do roku
2021. Investorem díla je nejvýznamnější letištní holding
v Rusku – společnost ZAO UK „Aeroporty Regionov“, která
spravuje a modernizuje letiště v Jekatěrinburgu, Samaře
a právě v Nižném Novgorodu.
-mf-
Terminál mezinárodního letiště STRIGINO,
Nižnij Novgorod, Ruská federace
Investor: ZAO UK „Aeroporty Regionov“
Realizace: PSJ, a.s. – Divize export
Finanční objem: 3.260 mil. Rbl
Termín realizace: 06/14 – 05/16
Odbavovací přepážky letiště v Nižném Novgorodu. Foto: PSJ
21 / LIDÉ A STAVBY
CERN
PSJ zajistilo kompletní rekonstrukci střechy jedné z hal areálu CERN. Foto: PSJ
PSJ DOKONČILO DRUHOU
ZAKÁZKU V AREÁLU CERN
ŽENEVA » Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN), jejíž vědecké výzkumy hýbou světem, je mimořádně
prestižní adresou. V jejích výběrových řízeních mají šanci uspět i české podniky. Příkladem je Divize export
stavební společnosti PSJ, která ve Švýcarsku realizovala už dvě zakázky a další má před sebou.
Premiérovou zakázku PSJ pro tohoto prestižního investora
představovala rekonstrukce 4. a 5. patra budovy č. 38, která
je ubytovacím zařízením hostelového typu pro vědecké
pracovníky CERN. V loňském roce si vyžádala šest měsíců
stavebních prací a náklady ve výši 1,6 milionů eur. Jejím
předmětem byla modernizace společných prostor a 72
malých bytových jednotek v příslušných patrech budovy, které
nabízejí ložnici a jádro se sociálním zařízením. „Rekonstrukce
zahrnovala odstrojení a bourání stávajících konstrukcí
a následně dostaly nový kabát prostory v příslušných patrech.
Jsme rádi, že se nám do vlastních stavebních prací podařilo
z velké části zapojit české firmy a pracovníky včetně výrobních
kapacit PSJ. Největší úskalí díla jsem spatřoval v místní
legislativě a náročné administrativě zakázky. Velmi složité
bylo i skloubení mixu švýcarských a francouzských stavebních
norem. Nabrali jsme cenné zkušenosti, které bychom chtěli
dále zužitkovat a prohlubovat,“ uvedl Ing. Jaroslav Řičánek,
projektový manažer PSJ.
Zdařile odvedená zakázka značce PSJ vytvořila prostor
k tomu, aby mohla usilovat o další dodávky v areálu CERN.
„Po dokončení prvního díla jsme se účastnili dalších osmi
celoevropských tendrů v konkurenci firem ze Švýcarska, Itálie či
Francie a zatím jsme uspěli v jediném. Platí, že každý tendr pro
CERN je nový, o jeho výsledku rozhodují jiní lidé a především
se zohledňuje nejnižší cenová nabídka,“ informoval Řičánek.
Druhá dodávka byla zahájena v prosinci loňského roku
s termínem dokončení do konce února 2016. Obnášela
kompletní rekonstrukci střechy haly o půdorysném rozměru
66 x 36 metrů. Tento objekt, který je označen jako budova
22 /
č. 183, slouží pro výrobu magnetu pro potřeby atomového
urychlovače. Nosný předmět díla tvořilo sejmutí stávající krytiny
a realizace nové trapézové střechy včetně izolačních vrstev či
automaticky ovládaných střešních světlíků. „Zakázku provázely
tvrdé požadavky na bezpečnost práce a bezpečnostní aspekty
působení v tomto střeženém areálu. Dále byl kladen velký
důraz na švýcarskou certifikaci veškerých zařízení a stojů
včetně lešení,“ doplnil projektový manažer PSJ.
Rozsáhlý areál CERN, který leží na francouzsko-švýcarské
hranici západně od Ženevy, zahrnuje zhruba 400 budov
a objektů. V tamních vědeckých zařízeních pracuje okolo 9.500
vědců, což je polovina všech částicových fyziků na světě. Vědci
reprezentují 500 univerzit či jiných odborných pracovišť a více
než 80 národností. „Zakázky pro takto prestižního zákazníka
mají velký referenční význam a zároveň ohromný potenciál
s ohledem na další rekonstrukční práce, které se v rozsáhlém
areálu CERNu v dohledné době chystají. Můžeme konstatovat,
že jsme se zde velmi dobře zapsali a můžeme směle uvažovat
o dalších realizacích pro tohoto investora,“ uzavřel svůj
komentář Řičánek.
-mfAreál CERN v Ženevě – budova 183 – rekonstrukce střechy
Investor: CERN
Realizace: PSJ, a.s. – Divize export
Finanční objem: 243 tis. €
Termín realizace: 12/15 – 02/16
PSJ BAU
MERKUR I. V DRÁŽĎANECH:
VSTUPUJEME DO FINÁLNÍ FÁZE
DRÁŽĎANY » Obnovená premiéra PSJ v Německu vstupuje do své finální fáze. Po patnácti měsících výstavby
bytového domu Merkur I. se v drážďanské ulici Wallstrasse schyluje k závěrečnému stavebnímu šturmování.
Pozoruhodný záměr investorského sdružení Baywobau CTR, který si vyžádá stavební náklady ve výši 10,5
milionů eur bez daně, realizuje sesterská firma PSJ Bau.
Projekt Merkur I. představuje sedmipatrový bytový dům se dvěma
podzemními patry pro garáže a sklepy. Objekt nabídne 62 bytových
jednotek a přízemní komerční prostor, v němž bude sídlit banka Postbank. O kvalitě projektu Merkur I. svědčí fakt, že byl investorem
prodán společnosti Patrizia Immobilien AG z Mnichova, jedné z největších property management firem v západní Evropě.
Dílo běží podle plánů. „Děje se tak přesto, že jsme se museli vypořádat s obtížným tendrováním, neznalostí trhu či některými technickými komplikacemi. Specializované středisko železobetonových
monolitických konstrukcí PSJ na počátku prosince loňského roku
zkompletovalo hrubou stavbu. Budova tak dosáhla nejvyššího bodu
10 dní před smluvním termínem. Naplnili jsme i další uzlové termíny,
což znamenalo zajištění vodotěsnosti stavby do konce února a předání komerčních prostor i vzorového bytu ke konci března 2016.
Jsem za to rád, neboť plynulý chod díla je důležitým předpokladem
pro etablování firmy PSJ Bau GmbH na německém trhu a získání
dalších zakázek, na čemž nyní intenzivně pracujeme,“ zdůraznil Jiří
Boudník, spolujednatel PSJ Bau.
A jaký pohled skýtá aktuální dění na stavbě? „V rámci dotažení
vzorového bytu jsme vyladili veškeré detaily, na nichž se musel
shodnout jak investor, tak i nový vlastník budovy. Vedle toho jsme
zprovoznili výměníkovou stanici, která bude zajišťovat podlahové
topení ve všech bytech. Na funkčnosti tohoto systému teď pracujeme, do konce července musí být hotový. Aktuálně se soustřeďujeme
na balkony, které budou „drahokamem“ celé budovy a prošly dlouhými měsíci designování. Myslím, že na výsledný produkt můžeme
být hrdí. Dále pracujeme na finalizaci zbývajících 61 bytů a uvádíme
do chodu dva osobní a dva autovýtahy,“ doplnil Boudník.
Zakázku řídí projektový manažer Michal Kaderka a hlavní stavbyvedoucí je Peter Szab. Do realizačního týmu v letošním roce přibyli
též Kristýna Klucová, Tomáš Hrnčíř, Jiří Janovský, Martin Drobný a Jitka Kudličková.
-mf-
Březnový pohled na bytový dům Merkur I., který PSJ staví v Drážďanech. Foto: PSJ Bau
Bytový dům Merkur I., Drážďany, Německo
Investor: Baywobau CTR GmbH & Co.
Realizace: PSJ Bau GmbH
Finanční objem: 10,5 mil. €
Termín realizace: 01/15 – 08/16
PSJ BAU V RIESE
REALIZUJE
DOMOV PRO
SENIORY
Sesterská firma PSJ Bau GmbH v třicetitisícovém saském městě
Riesa naplno rozběhla kompletní přestavbu bývalé polikliniky
na Domov pro seniory s denní péčí. Součástí objektu budou též
ordinace pro privátní lékařskou praxi. Všechna podlaží změní své
vnitřní dispozice a rekonstrukcí projdou veškeré místnosti. Budova
s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími navíc získá
jedno nadzemní podlaží. Investorem záměru je společnost Advita,
která provozuje dalších 22 obdobných i výrazně větších sociálních
zařízení po celé východní části Německa. Zakázka za více než 80
milionů korun předpokládá ukončení v srpnu letošního roku.
Foto: PSJ Bau
23 / LIDÉ A STAVBY
ALPINE BAU CZ
Úprava Jasenického potoka. Foto: ALPINE Bau CZ
ALPINE OBNOVILA
DOSTAVBU SILNICE I/35
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – LEŠNÁ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ » Uskupení stavebních firem v čele s ALPINE Bau CZ v dubnu loňského roku obnovilo dlouho
očekávanou výstavbu přeložky silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná. Třetí etapa díla spočívá ve vybudování 700
metrů dlouhého úseku hlavní trasy včetně dalších souvisejících objektů za více než 629 milionů korun bez DPH.
Investorem díla je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Stavba představuje součást připravovaného tahu rychlostní
silnice R35 v úseku mezi rychlostní silnicí R48 a městem Valašské
Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice I/35 Hranice
na Moravě - Valašské Meziříčí. Vybudováním silnice I/35 Valašské
Meziříčí – Lešná - Palačov dojde k odklonu veškeré tranzitní dopravy
ze stávající silnice I/35 mimo zastavěná území do zcela nové trasy.
Výrazného odlehčení se dočkají Hranice na Moravě, lázeňské město
Teplice nad Bečvou, Černotín, Milotice nad Bečvou a Hustopeče nad
Bečvou. Zároveň nastane podstatné zlepšení kapacity propojení
mezinárodního tahu E442 na hraniční přechod Horní Bečva-Makov.
V neposlední řadě bude Valašské Meziříčí, a tím i celá oblast Valašska,
napojeno na síť rychlostních komunikací a dálnic. Oddělením
tranzitní silniční dopravy od dopravy místní, budou rovněž vytvořeny
podmínky pro další hospodářský a podnikatelský rozvoj v celém
regionu.
ALPINE Bau CZ a další členové sdružení realizujících firem stavbu
zahájili už v listopadu 2009, jenže v roce 2010 byly práce ze strany
investora pozastaveny. Práce na staveništi mezi obcemi Bynina,
Příluky, Lešná a Lhotka nad Bečvou se znovu rozběhly v dubnu
24 /
loňského roku. „Harmonogram stavebních prací stanovuje postupné
stěžejní termíny. Uzavření silnice I/35 nastane ke dni 1. 7. 2016,
k uvedení hlavní trasy do užívání dojde k 1. 7. 2017 a stavba bude
v provozu k 1. 11. 2017. Kompletní dokončení zakázky by poté mělo
nastat v září 2018,“ informuje Ing. Robert Plešek, vedoucí realizujícího
střediska ALPINE Bau CZ.
„Celá stavba zahrnuje výstavbu 53 stavebních objektů. Jedná
se například o napojení na přeložku silnice I/35 nebo výstavbu
souběžné komunikace III. třídy. Dalšími stavebními objekty jsou
demolice, mostní objekty, vodohospodářské objekty, přeložky
Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná, 3. etapa
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Realizace: Sdružení firem ALPINE Bau CZ a.s., BÖGL a KRÝSL, k.s.
a SWIETELSKY stavební s.r.o.
Finanční objem: 629,9 mil. Kč
Termín realizace: 04/15 – 09/18
Přeložka levostranného přítoku Jasenického potoka a rámový propustek pod silnicí I/35. Foto: ALPINE Bau CZ
Projekt zahrnuje výstavbu hlavní trasy dálnice v délce 6,6 km mezi
obcemi Walterskirchen a Poysbrunn, napojení v Poysbrunnu včetně
vybudování okružní křižovatky, přeložky krajských komunikací, výstavbu účelových cest v délce cca 9 km a také výstavbu 11 mostních
objektů. Nedílnou součástí zakázky je také zřízení oplocení, bariér
pro migrující obojživelníky, tří sedimentačních a retenčních nádrží,
přeložek žlabů, protihlukových ochranných valů a stěn a silničního
vybavení jako jsou ochranná svodidla a elektronicko-mechanické
vybavení.
Z 1,6 milionů kubíků odkopané zeminy se zhruba 600 tisíc zpětně
použije do násypů, zbytek se využije k modelaci terénu mimo staveniště. V rámci výstavby dvouproudé dálnice se zabuduje cirka 36 000
kubíků silničního betonu a 50 000 tun asfaltových směsí.
Úplné dokončení stavby se předpokládá v létě 2018, přičemž stavba by měla být uvedena do provozu již v prosinci roku 2017.
-jh-
R 52
CZ
Kreisverkehr
Drasenhofen Nord
Pottenhofen
Ottenthal
ca. 5 km
Drasenhofen
A 5 Nord/
Weinviertel Autobahn
Neubau Schrick –
Staatsgrenze bei Drasenhofen
Drasenhofen
Kleinschweinbarth
Abschnitt Schrick –Poysbrunn
Länge: ca. 25 km
Halbanschlussstelle
Drasenhofen West
Abschnitt Poysbrunn – Staatsgrenze
Länge: ca. 9 km
Steinebrunn
Umfahrung Drasenhofen
(1. Realisierungsstufe)
Länge: ca. 5 km
Stützenhofen
Kreisverkehr
Drasenhofen Süd
Falkenstein
Legende
Poysbrunn
Zlabern
Baulose ASFINAG
Anschlussstelle
Poysbrunn
Anschlussstelle
Altruppersdorf
Halbanschlussstelle
Herrnbaumgarten
A5
B7
Föllim
Land Niederösterreich
Baulos 5
Poysdorf
Wilhelmsdorf
B219
Laa
a.d. Thaya
Anschlussstelle
Walterskirchen
Ketzelsdorf
Kleinhadersdorf
B47
Grosskrut
Walterskirchen
Wetzelsdorf
Baulos 4
B47
A5
Erdberg
B7
Anschlussstelle
Wilfersdorf Nord
Siebenhirten
Ebersdorf
Zaya
Lanzendorf
Umfahrung Baulos 1
Ernstbrunn
B7
Zaya
B7
Höbersbrunn
Neusiedl a.d. Zaya
Hohenau
Kettlasbrunn
Anschlussstelle
Wilfersdorf Süd
ch
ba
Baulos 2
A5
N
B46
Anschlussstelle
Schrick-Mistelbach Süd
B48
Maustrenk
B40
Hobersdorf
B40
Paasdorf Mistelbach
Wilfersdorf
B40
Spange
Mistelbach
Ebendorf
Prinzendorf
Bullendorf
Baulos 3
Mistelbach
Rannersdorf
B48
Eibesthal
B46
Ke
ttla
s
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ » V soutěži rakouského ředitelství dálnic ASFINAG Bau Management GmbH
na výstavbu dálnice A5 Nord/Weinviertel v úseku
Schrick – Poysbrunn uspěla společnost ALPINE Bau
CZ ve sdružení vedeném společností HOCHTIEF Infrastructure GmbH Niederlassung Austria. Objem této
zakázky činí cca 48 milionů eur, podíl ALPINE je 50 %.
MIKULOV
Brünn
Teilabschnitt Poysbrunn – Staatsgrenze
ca. 9 km
Umfahrung
ALPINE BAU CZ BUDE
REALIZOVAT VÝSTAVBU
ČÁSTI DÁLNICE A5
V RAKOUSKU
Dále byly provedeny práce na mostních objektech přes Jasenický
potok, na souběžné silnici III. třídy Bynina - Lešná a na příjezdové
komunikaci k areálu firmy CS CABOT ve Valašském Meziříčí, bylo
rozšířeno zemní těleso hlavní trasy I/35 včetně provedení armovaného
svahu a úpravy Jasenického potoka a jeho levostranného přítoku.“
-mf-
Teilabschnitt Schrick – Poysbrunn
ca. 25 km
elektrických vedení a plynovodů, pozemní objekt a vegetační
úpravy,“ vysvětluje Robert Plešek a současně rekapituluje hlavní
práce a úseky, které byly v roce 2015 uskutečněny: „Realizovány byly
přeložky vysokotlakých a odstranění starých plynovodů. Dotažena
byla rekonstrukce meliorací, přeložka vodovodu a hydrologického
vrtu, došlo ke zkrácení kolejové vlečky, přeložení silnice III. třídy do
obce Mštěnovice a vybudován byl propustek pod hlavní trasou I/35.
Schrick
0
0,5
1
2
3 km
Wien
ASFINAG 09 - 2013
Mapka s trasou budoucí dálnice A5 Nord/Weinviertel v úseku Schrick – Poysbrunn.
Foto: ALPINE Bau CZ
25 / LIDÉ A STAVBY
PSJ
HYDROTRANZIT
Pracovníci PSJ Hydrotranzit se v Gdaňsku významně podíleli na realizaci ropného terminálu. Foto: PSJ Hydrotranzit
NEJVĚTŠÍ DOKONČENÁ ZAKÁZKA PSJ HYDROTRANZIT:
ROPNÝ TERMINÁL V GDAŇSKU
GDAŇSK » Dceřiná společnost PSJ Hydrotranzit v Polsku zúročila své bohaté zkušenosti s výstavbou zásobníků
ropy na Slovensku. V rámci mezinárodního konsorcia firem aktuálně završila největší zakázku své historie
v podobě výstavby I. etapy ropného terminálu v polském přístavním městě Gdaňsk. Investorem projektu byla
státní společnost Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu Naftowego (PERN).
Prosazení na polském trhu v ostré mezinárodní konkurenci
usilující o získání takového prestižního kontraktu představovalo
nelehký úkol a velkou výzvu. Slovenské společnosti PSJ Hydrotranzit
a Váhostav proto spojily síly s ukrajinskou firmou ALTIS-Holding
a polskou firmou IDS-BUD, která se stala lídrem celého sdružení.
Vzniklé konsorcium firem splnilo přísná kvalifikační kriteria
a v náročném výběrovém řízení porazilo další uchazeče z Polska
a Španělska. „Rád bych touto cestou ocenil korektní spolupráci
v rámci realizujícího konsorcia firem. Nezastírám však, že v průběhu
gdaňské zakázky nastaly situace, kdy názor na řešení problémů
byl rozdílný,“ upozornil Ing. Zdeno Kuna, ředitel Divize realizace
projektů PSJ Hydrotranzit.
Realizace tohoto významného a bedlivě sledovaného kontraktu
byla oficiálně zahájena 26. března 2014. Předmět I. fáze díla
představovala výstavba 6 nádrží na ropu, z nichž každá disponuje
objemem 62.500 m3. Součástí byla realizace komunikací a příslušné
infrastruktury, výstavba administrativní budovy, ČOV, čerpací
stanice ropy a také objektu požární ochrany včetně nádrží na
požární vodu. Ke stavebnímu dokončení zakázky, jejíž finanční
objem činil zhruba 413,7 milionů zlotých (94 mil. EUR), došlo 22.
března letošního roku. Do 15. června poté bude probíhat zkušební
provoz a komplexní zkoušky díla.
„Naše společnost v rámci sdružení plnila významné realizační
úlohy. Zabezpečovali jsme technickou přípravu technologické
části, což obnášelo kontrolu projektové dokumentace, specifikaci
dodávek, výběry a technické přebírky u výrobců. Dále jsme
měli na starosti dohled nad realizací montážních a svářečských
prací, řízení činností přímo na stavbě a kompletaci průvodní
dokumentace. Náplní našeho podílu na zakázce v Gdaňsku byla
též dodávka různých důležitých komponentů, jako jsou míchadla
nádrží, uzavírací armatury a například také těsnění plovoucí střechy
velkokapacitních zásobníků ropy,“ shrnul Zdeno Kuna.
Naši sesterskou firmu v realizačním týmu sdružení firem
zastupoval projektový manažer Pavol Židek. Stavbyvedoucím
pro technologickou část byl Ján Šúchal, koordinací projektové
dokumentace a specifikace byl pověřen Ing. Jaromír Petráš a FAT
testy a funkční zkoušky koordinoval Robert Nemček.
Není bez zajímavosti, že společnost PSJ Hydrotranzit se podílela
i na projektování II. etapy ropného terminálu v Gdaňsku. „Je jasné,
že bychom se rádi zapojili do realizace této druhé části výstavby
a zúročili tak cenné zkušenosti, které jsme v Gdaňsku nabrali.
Konání výběrového řízení se však stále posouvá a zatím není jasně
specifikován rozsah díla. Už jsou vypracovány tři varianty řešení.
Konečné rozhodnutí spočívá na novém vedení společnosti PERN
a nepochybně se do něj promítne i změněná politická situace
v Polsku,“ uvedl Zdeno Kuna a nastínil další ambice PSJ Hydrotranzit
v Polsku: „Pokoušíme se uspět v soutěžích v plynárenském
sektoru. Zatím jsme se neúspěšně zúčastnili dvou tendrů na
výstavbu kompresorových stanic v Jeleniowe a Rembelczyzne.
Dále monitorujeme situaci ohledně propojovacího plynovodu
mezi Polskem a Slovenskem. Těší mne, že se nám podařilo uspět
v kvalifikaci na výstavbu plynovodu Odolanow – Krobia – Lwówek.“
-mf-
Ropný terminál v Gdaňsku – I. etapa, Polsko
Investor: PERN
Realizace: Sdružení firem IDS-BUD, Váhostav (SK), Váhostav (PL),
ALTIS-Holding a PSJ Hydrotranzit
Finanční objem: 413,7 mil. PLN
Termín realizace: 03/14 – 03/16
26 /
Předmět díla představovala výstavba 6 nádrží na ropu, z nichž každá disponuje objemem 62.500 m3.
Foto: PSJ Hydrotranzit
Z realizace podzemní těsnící stěny v obci Kravany nad Dunajem. Foto: PSJ Hydrotranzit
PSJ HYDROTRANZIT SE PODÍLÍ NA MODERNIZACI
VODNÍHO DÍLA GABČÍKOVO
GABČÍKOVO » Vodní dílo Gabčíkovo, které krotí vody Dunaje na jihu Slovenska podél maďarských hranic
a je zároveň důležitým výrobcem elektrické energie, prochází pozvolnou renovací. Na částečné modernizaci
rozsáhlého díla, jehož budování bylo zahájeno v roce 1978 a do provozu bylo uvedeno v říjnu 1992, se již od
roku 2013 nemalou měrou podílí sesterská firma PSJ Hydrotranzit.
Firma PSJ Hydrotranzit do konce roku 2015 dokončila pět
rozličných dodávek v rámci Vodního díla Gabčíkovo pro státní
podnik Vodohospodárska výstavba. Celkový objem těchto zakázek
dosáhl 17,6 milionů eur. Tečka dalších dvou kontraktů pro téhož
investora s celkovým finančním objemem 6,6 milionů eur je
naplánována na první pololetí letošního roku.
Již v únoru 2016 byla odevzdána realizace podzemní těsnící
stěny v obci Kravany nad Dunajem, náklady dosáhly výše 2,72
milionů eur. V obci, která se nachází na břehu Dunaje a je přes 80
kilometrů vzdálená od přehradní hráze v Gabčikovu, zabezpečovali
pracovníci PSJ Hydrotranzit odstranění říčních průsaků tím, že
provedli podzemní těsnící stěnu technologií tryskové injektáže
v celkové délce 622 metrů a hloubce 15 metrů. „V Kravanech jsme
navázali na I. etapu prací, která byla realizovaná v roce 2014. Tehdy
byla injektáž provedena v délce 800 metrů. Komplikací nedávno
dokončené etapy byl nebezpečný nález munice z II. světové války,
k němuž došlo v průběhu zemních prací,“ upozornil Ing. Zdeno
Kuna, ředitel Divize realizace projektů.
Druhá aktuální zakázka se přímo dotýká přehradní hráze
v Gabčíkovu a souvisí s postupnou rekonstrukcí plavebních komor.
Jejím předmětem byla výroba ocelové konstrukce o celkové
hmotnosti zhruba 367 tun, která bude sloužit pro provizorní hrazení
dolního záhlaví plavební komory. Investice ve výši 3,87 milionů eur
zajistí vytvoření suchého doku. „Vlastní výroba ocelového hrazení
byla ukončena už v září loňského roku. Vzhledem k důležitosti
konstrukce vyžadovala zvýšené nároky na mezioperační a výstupní
kontroly u subdodavatele. Bohužel, z důvodů na straně investora
stále není možné vykonat mokré zkoušky v nezbytné součinnosti
se Slovenským vodohospodářským podnikem. Předpokládáme, že
se tak stane až v květnu letošního roku,“ upřesnil Zdeno Kuna.
Šéf výroby PSJ Hydrotranzit může být se zakázkami pro
slovenský státní podnik Vodohospodárska výstavba spokojen:
„Obě aktuální stavby, stejně tak i předchozí dodávky proběhly bez
větších komplikací a nepochybně jsme při jejich realizaci obstáli.
Provedli jsme je v požadované kvalitě a očekávaných termínech,
tudíž můžeme s nadějí očekávat další výběrová řízení během
dlouhodobého procesu modernizace a obnovy Vodního díla
Gabčíkovo. I proto bych chtěl využít příležitosti a za průběh zakázek
poděkovat projektovému manažerovi Ing. Pavolu Petrovičovi
a stavbyvedoucímu Vladimíru Naďovi.“
-mf-
Podzemní těsnící stěna v Kravanech byla provedena technologií tryskové injektáže.
Foto: PSJ Hydrotranzit
27 / LIDÉ A STAVBY
EKOKLIMA
Enterprise Office Center kopíruje pražskou magistrálu. Foto: Internet
EKOKLIMA SE PODÍLELA NA REALIZACI
ENTERPRISE OFFICE CENTER
PRAHA » Enterprise Office Center představuje pokračování úspěšného developerského záměru společnosti
Erste Group Immorent, která Praze 4 – Pankráci realizuje novou obchodní čtvrť. V závěru loňského roku
dokončená budova je situovaná mezi kancelářskou budovou GEMINI a magistrálou, kterou kopíruje. Realizací
techniky prostředí této budovy byla v subdodávce pověřena sesterská firma EKOKLIMA, která v tomto oboru
už dlouhé roky náleží mezi českou špičku.
Nepřehlédnutelná, 40 metrů vysoká a 120 metrů dlouhá budova
upoutá všechny, kteří jedou z centra hlavního města nebo do Prahy ve směru od Brna. Enterprise Office Center v 11 podlažích nabízí
29.069 m2 kancelářské plochy třídy A a v přízemí též 2.622 m2 ploch
určených pro služby nájemníkům, jako je např. kantýna, kavárna
nebo obchody. Elegantní objekt je odpovědí na poptávku po kvalitních a efektivních kancelářích, které zároveň kladou důraz na úsporu
energií, příjemné pracovní prostředí a berou ohled na okolní životní
prostředí.
Nájemcem třetiny budovy se stala jedna z největších českých technologických firem - producent antivirových řešení Avast. Na jaře se
rozběhnou interiérové práce na zhruba 13.000 m2 fit-outů, což znamená, že by poté mělo být obsazeno 97% objektu.
Předmětem díla akciové společnosti EKOKLIMA byla dodávka
a montáž vzduchotechniky a klimatizace (VZT), rozvodů tepla a chladu (RTCH) a zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOTK). „Dodávka RTCH
zahrnovala 4 chladící stroje TRANE, suché chladiče LU-WE a chladící věže Baltimore. Vzduchotechniku budovy tvoří jednotky JANKA
a cca 2.700 indukčních trámů TROX. Celkový finanční objem našeho
kontraktu činil 116 milionů korun. Na stavbě jsme působili od ledna
do října loňského roku a to včetně realizace fit-outu pro společnost
Avast,“ poskytl informace Ing. Michal Třešňák, jenž byl odpovědný za
řízení zakázky EKOKLIMY.
-mfEnterprise Office Center – dodávka a montáž techniky prostředí
Investor: STRABAG a.s.
Realizace: EKOKLIMA, akciová společnost
Finanční objem: 116 mil. Kč
Termín realizace: 01/15 – 10/15
28 /
EKOKLIMA provedla dodávku techniky prostředí pro budovu Enterprise Office Center. Foto: Internet
SCF SERVIS
Michal Rožnovský, MBA / jednatel
a ředitel SCF SERVIS, s.r.o.
NADÁLE POKRAČUJE
PROGRESIVNÍ RŮST
NAŠÍ SPOLEČNOST
BRNO » Před dvěma lety Holding PSJ rozšířil portfolio svých aktivit o poskytování služeb Facility managementu.
Stalo se tak díky kapitálovému vstupu do společnosti SCF Servis. Jakým vývojem tato dynamicky se rozvíjející
firma od té doby prošla? Jakých ekonomických výsledků dosáhla v uplynulém roce? Nejen na to jsme se zeptali
Michala Rožnovského, zakladatele SCF Servis, který v této společnosti působí na pozici jednatele a ředitele.
Můžete na úvod představit náplň činnosti Vaší společnosti?
Společnost SCF Servis se specializuje zejména na poskytování
služeb v oblasti komplexní správy budov, které v dané velikosti
a komplexnosti žádná jiná společnost v rámci holdingu PSJ neposkytuje. Od kapitálového vstupu PSJ, k němuž došlo v lednu
2014, společnost SCF Servis vizuálně zažívá především výrazný
kvantitativní růst, nicméně prochází i významnými kvalitativními
změnami. Jsou v souladu s jejím současným rozvojem, ale také
mají plánovitě za úkol společnost připravit na další dynamický
rozvoj aktivit.
Můžete definovat strategii Vaší společnosti?
Strategie společnosti se opírá o stabilní obchodní vztahy s cílem maximální spokojenosti zákazníků. Při získávání zakázek SCF
Servis těží hlavně z pestré segmentové diverzifikace nabízených
služeb. Směřujeme k cíli stát se jednou z největších a zákazníky
vyhledavanou společností, která v Česku působí v oblasti Facility
managementu.
V polovině loňského roku jste se rozhodli vstoupit na slovenský trh prostřednictvím své dceřiné firmy. Jak tento strategický krok hodnotíte?
Nově vzniklé dceřiné firmě jsme poskytli know-how, které
uplatňujeme v rámci českých aktivit, pomohli jsme jí nastavit
a implementovat potřebné realizační procesy a zabezpečili jsme
kvalitativní standardy a zaškolení slovenského personálu. Těší nás,
že služby této nové firmy zaujaly naše stávající zákazníky v Česku,
kteří realizují své aktivity také na slovenském trhu. Neměl bych
opomenout, že vznik této dceřiné firmy byl významně podpořen
oboustrannou kooperaci s bratislavskou sesterskou firmou PSJ
Hydrotranzit.
Jaký tedy byl rok 2015 z pohledu SCF SERVIS?
Nadále pokračuje progresivní růst naší společnosti. Realizujeme velmi zajímavé zakázky zejména z oblasti dodávek technologických celků, servisu, projektování, výstavby a realitních služeb.
Tomu samozřejmě odpovídá vhodný výběr odborníků a lidí, kteří
se podílí na realizaci, protože stále platí, že úspěch nepřichází sám
o sobě, ale s dobře fungujícím týmem. Dnes máme pokrytí ve
větších městech napříč Českem, pobočku v Praze a těší nás již
zmíněný úspěšný průnik na slovenský trh.
Jakých ekonomických výsledků jste dosáhli? Kolik zaměstnáváte pracovníků?
Během dvouletého období, kdy je společnost součástí Skupiny
PSJ, došlo k více než zdvojnásobení výkonů a nárůstu počtu zaměstnanců z původních 70 na současných 145, což SCF Servis mj.
řadí na pozici 3. největšího zaměstnavatele v rámci Skupiny PSJ.
V roce 2015 jsme dosáhli obratu 100 milionů korun.
Jak hodnotíte provázanost se značkou PSJ? Přináší vám sy-
nergické efekty?
Kapitálový vstup PSJ naplňuje naše očekávání. Získali jsme silného partnera s odpovídajícím jménem a korektním přístupem,
na což příznivě reagovali naši obchodní partneři a promítlo se
to do zvýšeného kreditu naší společnosti na trhu v oblasti služeb
facility managementu. Zároveň nastalo rozšíření vzájemné spolupráce s využitím synergií v rámci Holdingu PSJ, dočkali jsme se
personálního posílení firmy a v neposlední řadě došlo k rozšíření
spravovaného portfolia. Je nám jasné, že každý partnerský vztah
se musí budovat a udržovat. Stále nás čeká dost práce jak při
přípravě a relizaci nových zakázek a projektů, tak i procesů uvnitř
naší společnosti
Které společnosti náleží mezi vaše klíčové zákazníky?
Každá zakázka je pro nás důležitá a těžko hledat mezi našimi obchodními partnery hlavní zákazníky. Namátkově bych však
zmínil dlouhodobě a korektně nastavené a fungující vztahy se
společnostmi developerské skupiny Lordship, dále ŽSD, TESCO,
Coca-Cola, Ekoklima, Raiffeisen Leasing, Johnson Controls, Knight
Frank, Palmer Capital a též PSJ.
Můžete zmínit některé zajímavé zakázky uplynulého roku?
V Česku do našeho portfolia přibylo několik objektů, když jsme
začátkem roku převzali do správy skoro čtyři desítky nemovitostí.
Zkraje letošní roku jsme navíc byli pověřeni facility managementem Nákupního centra OAZA Kladno.
Na Slovensku spravujeme budovu CITY GATE, areál společnosti
PSJ Hydrotranzit a do technické správy jsme získali administrativní objekty Polus Tower I a Polus Tower II. Navíc to čerstvě můžeme
říci i o bratislavském obchodně-zábavním komplexu Polus City
Center.
Které osoby tvoří management společnosti?
Zastávám pozici výkonného ředitele společnosti, přičemž na
řízení společnosti se dále podílejí prokurista Karel Zubalík, ekonomický ředitel Vít Slezák a asistent Čestmír Šťastný. Z členů
představenstva PSJ jsem v kontaktu s Jiřím Pechem, s nímž řešíme
záležitosti z oblasti developmentu. Těší mne, že mám možnost se
pravidelně setkávat i s Františkem Vaculíkem, který mi předává
mnoho ze svých zkušeností, síly a energie.
S jakými cíli jste vstoupili do roku 2016?
Start nového roku přinesl významný dvacetiprocentní nárůst
našeho portfolia, tudíž se nyní koncentrujeme na efektivní zvládnutí tohoto rozsahu. Jsme přesvědčeni, že se v roce 2016 pozitivně promítne do dalšího nárůstu obratu i profitu SCF Servis. Další
očekávaný rozvoj společnosti by mělo v dohledné době podpořit
posílení naší obchodní činnosti
Děkuji za rozhovor
Miroslav Fuks
29 / LIDÉ A STAVBY
ENGLISH
SUMMARIES
VACULÍK: THE CONSTRUCTION INDUSTRY IS BEING SLOWED BY
A COMPLICATED CONSTRUCTION APPROVAL PROCESS
JIHLAVA » What was 2015 like from the perspective of PSJ? How much were events on the Russian market
reflected into it? Which construction project was importantly written into the history of the company? Did the
past year bring about any significant changes and new challenges? We discussed these topics and more in an
interview with František Vaculík, CEO and Chairman of the Board of Directors of PSJ, a.s.
Which essential moments from the past year were reflected in
the image and operations of PSJ?
We do not live in a vacuum, and it permanently applies that the
situation in the PSJ group corresponds to the economic and social
events in the Czech Republic and abroad. The past year was certainly
no exception. Even greater emphasis must be placed on assessing and
treating risks. It seems that another drop in the Czech construction
industry, which is something that has accompanied us during the
past five years, has been halted. On the other hand, 2015 brought
us bad losses on our largest foreign market, the Russian Federation,
where we faced a decline in the Russian economy, a certain increase
in aggressiveness of the business environment and the decline of the
ruble exchange rate.
I consider positive the steps through which we are trying to partly
eliminate future losses in the Russian market by moving or returning
to other markets, and we specifically feel an interesting perspective in
Germany and Austria. I also appreciate the positive economic results
achieved by most of the companies of the PSJ holding group.
Can it be stated that developments on eastern markets were
significantly reflected in the territorial focus and full range of PSJ
contracts?
We are carefully analysing the situation due to the fact that we
have been operating on eastern markets since 1994 and that the PSJ
brand has gained a good reputation there and we have a number of
successful and prestigious implementations behind us. At this time we
do not think that we should close the door behind us and no longer
do business there. On the other hand, we realize that continuations will
definitely be done in a modified way compared to what was happening
previously. In addition to greater emphasis on assessing all of the risks,
we will undoubtedly have to get into a position where we will not be
operating as a subsidiary of PSJ in Russia, but rather as an independent
and strong local company. I believe that greater involvement of our
local partners will help us with this objective.
Was the many times mentioned revival of the Czech economy
and economic growth reflected in the construction industry? Do
you perceive the differences between the growth of transport and
civil engineering?
If we can talk about partial growth then it is largely influenced by
accelerating investments in the public sector. Unfortunately, newlyplanned projects often deserve better preparation. A number of plans,
which are referred to primarily with regard to infrastructure, are not
prepared - in terms of design and process - in such a way that they can
develop by the expected deadlines. A concept for further development
of infrastructure is lacking in the preparation of new projects, as well
as the competent people responsible for the development of such
a concept. Another factor is our ability to effectively draw European
money. The problem is the harmonization of EIA processes with EU
conditions for previously approved projects, which will require a reassessment of these projects, and thereby the suspension of their
implementation. In other words, starting new investments will require
quality work and the necessary time.
The field of traditional land construction has likely reached a turning
point, but its stabilization is a long-term process, and steady growth in
the next few periods will be a sign thereof. The existing land construction
industry still suffers from a lack of large supporting orders. We are
registering slightly more demands for implementation than a year ago,
but I am not expecting an increase in the total market volume. The
30 /
construction approval process has become big problem, in particular in
Prague, but in other places as well.
It applies for both fields that we have to adapt and accept the fact
that the full range of contracts will consist of a number of “smaller”
contracts. There are simply not that many large projects or we often
do not even want to get involved in them due to their unpreparedness
or lack of respectability of investors. Additionally, in terms of tenders,
in many cases it is only possible to win with a price that is below cost
and it is therefore not possible to make a profit. Suppliers then look for
ways to fit into the price either by changing materials or technologies,
or by transferring problems to other partners and subcontractors. This
obviously cannot bring about anything good. Sooner or later, issues
will arise that will affect the implementation or use of the structure.
That is why I appreciate technicians, supervisors and project managers
who prefer to insist on solutions that will not cause future problems for
partners, even if we have to quarrel during the implementation.
Yet the Czech construction industry has even more issues.
At PSJ we have long maintained our own capacity of various
professions of masons, tilers, locksmiths, carpenters, painters and
machinists. Yet our own capacity is not able to cover all of the needs
of the company due to the fact that skilled workmen are steadily
disappearing. This is a long-term problem that concerns more than
just the construction industry. The craft is dying and our golden Czech
hands with it. This is a question not only of the system of vocational and
technical education, but particularly how attractive the jobs are – i.e. the
ability to earn decent money in this field.
What impact have the steps that the government has taken on
partial recovery in our sector? What measures would you welcome
in this regard?
Firstly, I think - and again I appeal to the wider construction community
- that we should rely primarily on ourselves. If we only remain at the
mercy of events and opportunities that politicians prepare for us, then
we are not likely to see any improvements. Unfortunately, I still feel
that despite some positive steps taken by the current government, the
construction industry is not at the heart of our political establishment.
Both overall business and the Czech construction industry would
greatly benefit from political and personnel stability of the relevant state
institutions, and a long-term consistent state investment policy vision.
The main economic tasks of the state should also include support of
Czech exports. Finally, I would like to see greater protection against
unreliable investors in the form of a flexibly-functioning judicial system.
The year 2014 saw a significant expansion of the holding
structure of PSJ. Can the past year be perceived as a year of
stabilization from this perspective?
PSJ decided to create a strong multidisciplinary group of companies,
which to some extent makes it easier to spread out risks and balance
the functioning of the company in the event of declines of some of the
specializations or regions. The result is a grouping of several companies
that employ nearly 1,400 own employees and cover many activities in
the construction industry. Diversification also gives us the potential to
effectively respond to often unpredictable changes in different regions,
sectors, economic areas, law, and on the political scene. The previous
period was truly stabilizing in terms of reconciliation of corporate
cultures and the tuning of how this group is managed. Yet this is a never
ending process. We are currently working on supplementing the
strategy of the entire PSJ Group for the subsequent period, and it can be
expected that other acquisitions may appear in line with this strategy.
O
N
Á
D
O
R
!
P
Ů
T
Y
B
%
0
8
Y
T
Y
B
4
Í
N
D
E
L
S
V PRODEJI PO

Podobné dokumenty