WWII German doors and windows 1/350

Komentáře

Transkript

WWII German doors and windows 1/350
99 057
1/1
WWII German doors and windows 1/350
1/350 scale detail set for kit • sada detailù pro model 1/350
eduard
99 057
APPLY EXPRESS MASK AND PAINT BEFORE GLUING
POUŽÍT EXPRESS MASK NABARVIT PØED SLEPENÍM
SYMETRICAL ASSEMBLY
SYMETRICKÁ MONTÁŽ
REMOVE
ODSTRANIT
BEND
OHNOUT
GRIND
OBROUSIT
?
REPLACE
NAHRADIT
DRILL HOLE
VRTAT OTVOR
ORIGINAL KIT PARTS
PÙVODNÍ DÍLY STAVEBNICE
DOORS -
?
PHOTO-ETCHED PARTS
LEPTANÉ DÍLY
OPTION
VOLBA
PARTS TO BE REMOVED
DÍLY K ODSTRANÌNÍ
FILL
TMELIT
......open or close
7
12
8
9
1
10
2
11
13
5
© EDUARD M.A. 2011
6
3
4
www.eduard.com
13
14
Made in Czech Republic