katalog 2006 - Asociace jihočeských výtvarníků

Komentáře

Transkript

katalog 2006 - Asociace jihočeských výtvarníků
10. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Vít Vavřinec Pavlík, předseda organizačního výboru
Desítka pro výtvarné umění na jihu Čech.
Deset let. Úctyhodný časový úsek. Je mnoho věcí, které se dají
během deseti let zvládnout. Můžeme třeba dospět, vyrůst, zmoudřet nebo
je jen tak promarnit. Za promarněné nemůžeme rozhodně považovat
úsilí Asociace jihočeských výtvarníků, která se rozhodla konfrontovat
současnou mezinárodní výtvarnou scénu a zároveň tím sprostředkovat
pohled do reálného výtvarného světa. Kvalitní umění nekopíruje reálnou
skutečnost, protože umění realitu tvoří. Umění realitou je. V dnešním
obdivuhodném, ale často dezintegračním, schizofrenním světě, nemáme
mnoho prostoru k zamyšlení, k pozastavení se nad problémy. Naše rychlost
nás vede ke zjednodušenému až jakémusi klipovému vnímání okolního světa.
Intersalon od svého počátku chce demonstrovat širokou škálu pohledů,
interpretací a forem vizuálního jazyka. Výtvarné umění musí hrát opět
významnou roli při utváření a formování duchovního života člověka. Umění
je a bylo vždy spjato se životem. Problém současného způsobu života je
však v tom, že kdyby někdo naráz zrušil umění, druhý den by si toho nikdo
nevšiml, ani za týden, za rok. Za dalších deset let bychom s údivem zjistili,
že už jsme všechno viděli. Díky entuziasmu členů AJV můžeme být právem
hrdi na takové kulturní počiny jakým Intersalon beze sporu je. A já mu přeji
nejméně dalších deset úspěšných let.
RNDr Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje
Přestože KULTURA je slovo, jehož význam je závislý na kontextu,
ve kterém je použito, má veskrze pozitivní náboj. V materiálním
světě máme například kulturu stolování, kulturu dopravy, kulturu
výroby i kulturní plodiny, zatímco v oblasti duchovní hovoříme
o kultuře morální, kultuře vzdělání, stejně tak jako i o kultuře
umělecké. Slovníky charakterizují kulturu jako souhrn materiálních a
duchovních hodnot vytvořených lidmi v procesu historického vývoje.
Poněkud zjednodušeně lze ale říci, že tam, kde se kultury nedostává,
je cosi negativního. Třeba takové nekulturní stolování, bezkulturní
doprava a nebo nekulturní vzdělání! Výjimku však tvoří kultura
umělecká, neboť není-li kulturní, není ani umělecká a není-li umělecká,
není ani kulturní, takže vlastně není. Na druhé straně to ale znamená,
že hodnoty kultury a umění tvoří dvojjediný celek, umocňující svůj
pozitivní náboj.
Jihočeský kraj využívá prostředků jemu svěřených i na podporu
kultury, a to jak v širokém smyslu tohoto slova, tak i kultury umělecké.
Není ani žádoucí, aby se pokoušel jakýmkoliv způsobem ovlivňovat
vlastní náplň a procesy umělecké tvorby. Na druhé straně se od něho
právem očekává, že se bude spolupodílet na vytváření podmínek pro
uskutečnění kulturních ambicí různých uskupení i jednotlivců. Činí tak
každoročně formou příspěvků a dotací. Ne náhodou zařadil konání
Intersalonu AJV mezi zvlášť významné akce nadregionálního významu,
jejichž podpora má místo už v samotném rozpočtu kraje. Intersalon
AJV totiž šíří svůj dvojjediný pozitivní náboj jednak prostřednictvím
uměleckých děl, které již po desáté předkládá ke zhlédnutí veřejnosti,
a zároveň i díky úctyhodnému a vpravdě kulturnímu úsilí jeho
organizátorů. Přeji i letošnímu jubilejnímu ročníku výstavy, aby tomu
nebylo jinak.
Doc. RNDr. Miroslav Tetter CSc, primátor Českých Budějovic
Když Asociace jihočeských výtvarných umělců přistoupila v roce 1997 na
myšlenku, uspořádat poměrně rozsáhlou mezinárodní přehlídku s názvem
Intersalon, měla k tomu jistě své důvody. Nabídnout možnost vystavovat
zahraničním kolegům a partnerům svá díla, nebyla jistě pouze snahou
o jakousi reciprocitu, ale i přesvědčením, že takové nahlédnutí do tvůrčích dílen těch, kteří tvoří za hranicemi naší země, má nejen svůj půvab,
ale přináší také poučení ze vzájemné konfrontace výtvarné tvorby. Už v
počátcích se předpokládalo, že by se Intersalon měl stát trvalou a přínosnou
součástí aktivity AJV v jihočeské metropoli. A tak se také stalo. Jasným
důkazem, že u nás výstava zdomácněla, je její letošní desátý ročník.
Z vlastních poznatků vím, že má mnoho příznivců, obdivovatelů, ale také
schopných pořadatelů. Za uplynulou desítku let si stačila udělat vynikající
a kvalitní vizitku. Věřím, že se letošní jubilejní ročník opět předvede v tom
nejjasnějším světle. To přeji nejen výstavě, ale také těm, kteří se na ni přijdou podívat.
Vždyť už Lev Nikolajevič Tolstoj pravil: „Umění je květ života celé společnosti.“
Mezinárodní porota
Hubert Huber - malíř, grafik, sochař, Passau
Miroslav Kudrna - historik umění, Praha
Roman Musil - historik umění, Praha
Petr Porcal - historik umění, profesor, Florencie
Radomír Postl - grafik, České Budějovice
Jürgen Ferdinand Schlamp - malíř, profesor, München
Jaroslav Sůra - grafik, malíř, Praha
Jiří Šalamoun - malíř, grafik, profesor , Praha - předseda poroty
Matouš Vondrák - malíř, docent, České Budějovice
Organizační výbor
Vít Vavřinec Pavlík - malíř, předseda organizačního výboru
Antonín Malec - architekt, malíř
Jiří Müller - grafik
Miroslav Novotný - architekt, výtvarník
Radomír Postl - grafik
Luděk Stukbauer - malíř
Pavel Šafr -ředitel Jihočeského muzea
Matouš Vondrák - malíř, docent
Teodor Buzu - malíř
Vlastimil Slabý - fotograf
Dirk Balke
* 1960 Solingen
Studium 2000 - 2004 Neuen
Kunstakademie Rhein/Ruhr Essen
Werftstr. 75
40589 Düsseldorf
Německo
„Komposition mit Blau“
INTERSALON AJV2006
Dalibor Blažek
Ottova 1803
269 01 Rakovník
Česko
KRAJINKA, 45 x 35 cm, igelit 2006
INTERSALON AJV2006
Vladimír Blažek
Sousedská 1.
312 00 Plzeň
Česko
MUTILACE III, olej, šití, 75 x 60 cm 2006
INTERSALON AJV2006
Petr Brátka
Špitálská 285
390 01 Tábor
Česko
DĚDICTVÍ - levá část olej - plátno, 110 x 180 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 1960 Drasliceni, Moldova
Rytíř rumunského
státního řádu Comandor
Teodor Buzu
Kostnická 158
390 01 Tábor
Česko
Nejhezčí den v mém životě byl v noci
The nicest day in my life was in the night
ZACHYCENÍ OKAMŽIKU, akvarel - papír, 70 x 50 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Cecilia Chiavistelli
Via Della Chiesa 18
501 24 Firenze
Itálie
JEZDECKÁ SCÉNA, kombinovaná technika na papíře, 30 x 50 cm
INTERSALON AJV2006
Absolventka SUPŠ v Ostravě se
věnuje především textilní tvorbě
a grafice. Studium si doplňovala
v Polsku u prof. Evy Poradowské
Werszler. Má za sebou 20 smostatných a více než 100 kolektivních
výstav doma i v zahraníčí.
Získala řadu cen a čestných uznání.
Eva Damborská
Přívozská 30
701 00 Ostrava
Česko
„DVA ŽIVOTY, DVA OSUDY“, (první část) len, sisal, 270 x 100 x 100 cm, 2004
INTERSALON AJV2006
* 1946 Tábor
Střední průmyslová škola keramická
Bechyně, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. Sochařský
ateliér prof. Vladimíra Navrátila.
Helena Drdová
Bechyňská 650
390 01 Tábor
Česko
Inspirací v její tvorbě jsou asociace na věčné téma ČLOVĚK.
PIETA , bronz, 30 x 25 x 25 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 23. 9. 1958 v Toužimi
Malbě se věnuje od roku 1982
Soukromá studia u prof. Jiřího Patery.
Člen unie výtvarných umělců ČR, výtvarné skupiny P89, Asociace Momentary
Art. Vystavoval v ČR, USA, SRN, Francii,
29 samostatných a 36 společných výstav.
Účast na několika soutěžních i benefičních výstavách a mezinárodních symposií.
Zastoupen ve sbírkách Západočeského
muzea města Plzně a soukromých sbírkách v ČR, SR, SRN, Rakousku, Holansku,
Francii, Kanadě, USA, Austrálii.
Milan Ďuriš
Skrétova 32
301 25 Plzeň
Česko
BEZ NÁZVU, fluorescent a akryl na plátně + UV světlo, 65 x 50 cm
INTERSALON AJV2006
* 24. marca 1948
vo Varnsdorfe (ČR).
V súčastnosti žije a tvorí
v Bratislave.
Ján Feranec
Bratislava
Slovenská republika
Poézia farieb, ich harmonický súlad, sila prejavu, a pritom drzá odvaha - tak sa dajú charakterizovať súčasné práce Jána Feranca.
Už na prvý pohľad jeho obrazy upozorňujú na zaujímavý kontrast plochy a detailu, na dynamiku jeho výtvarného prejavu.
KAMENICKÉ REMINISCENCE , olej na plátně , 90 x 90 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 1924 Brno.
Po německé obecné škole pokračovala
na českém gymnáziu, dál studovala
v Antverpách na
Akademii krásných umění.
I s rodiči odešla za dramatických
okolností přes uprchlický tábor do Jižní
Ameriky. Vzpomínky na toto období
strachu a nejistoty jsou v její práci patrny dodnes. Syté barvy, ostré světlo, nová
témata daná krajinou a lidmi nové vlasti
vyznačují její dloholetou tvorbu.Více než
60 výstav: v Evropě, USA, Izraeli i doma v
Čechách svědčí o rozsahu jejího díla.
Lise Forell
Rua Gabriele D´Annunzio 643
0461 9002 Sao Paulo
Brazílie
FAVELA, olej plátno, 80 x 40 cm, 2002
INTERSALON AJV2006
Zdeněk Harazin
Na Výsluní 672
373 44 Zliv
Česko
Nejen zvuk, ale i obraz se šíří prostorem vesmíru. Ne člověk, ale duše je vesmír.
Obraz a duše v něm tvoří celek věků, kde se spojují rozum s pravdou.
OTEVÍRÁM NEBESA, olej plátno, 100 x 80 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 1978 Praha
Absolventka Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích - obor
učitelství pro umělecké školy.
Ve své tvorbě se zabývá především
keramickou plastikou.
Lenka Heroutová
Bechyňská 650
390 01 Tábor
Česko
NA SLUNCI, keramika, 55 x 35 x 25 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Ladislav Hodný
Nábřeží 199
375 01 Týn nad Vltavou
Česko
LIEBENSTEIN, knížní vazba
INTERSALON AJV2006
* 1955 Brno
1971 - 1975 Střední umělecko
průmyslová škola v Brně
1975 - 1981 Akademie výtvarných
umění v Praze (prof. František Jiroudek)
1982 - 1987 odborná asistentka na
PF MU v Brně
1987 - 1988 odborná asistentka na
VŠUP v Praze
1988 - 2002 ve svobodném povolání
2002 - 2003 profesorka na SŠUŘ v Brně
od r. 2004 svobodné povolání
Členem sdružení Q. Sdružení pražských
výtvarních umělců.
Zdena Höhmová
Sedlákova 41
602 00 Brno
Česko
PŘEKRÝVÁNÍ SYMBOLŮ, tempera a kombinovaná technika, 99x71 cm
INTERSALON AJV2006
*1941
profesor Alverno Collage Milwaukee
Thomas Hovorka
2121 E Capitol DR # 605
532 11 Milwaukee
USA
Minulý rok jsem vystavil na Intersalonu v Českých Budějovicích práci nazvanou Death in Venice z mé série kreslených stránek z cest po Itálii
a vzpomínek na mého dobrého českého přítele - emigranta, Holuba Benátského.Tento rok vystavuji další práci z mých malovaných
a slepených italských stránek nazvanou Hotel Siena. Řečený obrázek je složený z totálně pravdivého záznamu mých zkušeností v městě Siena
a zobrazuje skutečné události spojené s návštěvou mého americko-italského přítele - spisovatele, básníka, podnikatele a známého perverta
Philipa z Verona, který dnes žije incognito ve městě Siena s velikou mladou ženou ve velmi malém hotýlku ve stínu Sienského chrámu.
HOTEL SIENA, koláž - kresba, akvarel, tempera na papíře, 177 x 57 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Václav Hrůza
P. Bezruče 335/II
392 01 Soběslav
Česko
JEHLAN „KÓTA 01911“ , keramika
INTERSALON AJV2006
Hubert Huber
Ringstrasse 1
94081 Fürstenzell
Německo
INTERSALON AJV2006
Arnošt Kába
Dolnokubínská 1671
393 01 Pelhřimov
Česko
RELIÉF , kombinovaná technika, 2006
INTERSALON AJV2006
Ludmila Kaprasová
U Malvazinky 2A
150 00 Praha
Česko
NEBOŘME KATEDRÁLY! , paličkovaná krajka, len, konopí, bavlna, sklo, 420 x 300 x 300 cm
INTERSALON AJV2006
Jaroslav Klíma
B.Němcové 19
370 01 České Budějovice
Česko
Dívky tančí, ladí chůzi…
A já – slepý – tisknu spoušť,
když dovolí to můzy…
„ZIMNÍ RÁNO“ , (z cyklu „Taneční hodiny“) digitální fotografie, inkoustový tisk, rozměr 50 x 70 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
*1938 Hvozdná
1956 - 1961 AMU Praha prof. František
Tröster, doc. Oldřich Smutný
Vojtěch Kolařík
Soběslavská 8
103 00 Praha
Česko
Už pohled na dřevěnou desku může inspirovat - nejen (mne) malíře k vytvoření obrazu.
Dřevěná deska, to je velké množství malířských inspirací.
MASKA, akryl na desce, 56 x 51 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Tomáš Kolegar
Dubenská 4
370 05 České Budějovice
Česko
„MEZI SVĚTY“ olej na plátně, 170 x 240 cm, (detail)
INTERSALON AJV2006
Vladimír Krčma
Cihlářská 16
602 00 Brno
Česko
KRAJINA, dřevěný reliéf, 64 x 60 cm
INTERSALON AJV2006
*12. 4. 1953 v Praze
1975 - 1977 Střední odborná škola
výtvarná v Praze
1979 - 1985 AVU v Praze.
Pavel Kryml
Herrmannova 1754/3
143 00 Praha
Česko
PŘEDTUCHA , olej na plátně ,110 x 90 cm, 1991
INTERSALON AJV2006
Josef Lorenc
Blažkov 7
382 41 Kaplice
Česko
NŮŽ, kamenina, opuka, 2006
INTERSALON AJV2006
* 3.1. 1943 v Praze
1958 - 1961 Škola uměleckých řemesel Turnov,
rytí kovů, maturita.
1965 - 1976 exil Vídeň, New York, Los Angeles,
Mexiko, Costa Rica, Panama, Island, Evropa,
Rádio Svobodná Evropa, Mnichov, 1977 - 1984
Rakousko, studium na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, Linec, obor malířství
a grafika, prof. Kubowsky, diplom magistra
umění, 1984 - 1990 studijní cesty Japonsko,
Sovětský svaz, Čína, Skandinávie, Švýcarsko,
Itálie, Francie, 1992 - 2000 Odborný asistent na
ČVUT Praha, fakulta architektury; ústav výtvarné tvorby; pedagogická činnost na Rakouském
gymnáziu v Praze, 2000 - 2006 život a tvorba na
jihu Čech, Brloh pod Kletí, Českokrumlovsko.
Zdeněk Macků
382 06 Brloh 116
Česko
Vyvolený východní vítr čechrá Čechy dosti bez starosti. Rostislave - Rosti slávie!
Slav - ten stav. Haf! Bez obav. Baf! Baf... Búzen armeééé.. fabrick. cz
SLOVANSKÁ DÍVKA, olej na plátně, 70 x 50 cm, 2005
INTERSALON AJV2006
Antonín Malec
Zachariášova 8
370 04 České Budějovice
Česko
„NA HRANĚ”, malba na dřevě, výška, 70 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 8. října 1962 v Českém Krumlově.
Vystudovala v letech 1978 - 1982 SUPŠ
v Uherském Hradišti obor
“Malba v propagaci a v architektuře”.
Od roku 1991 svobodné povolání.
V současnosti žije a pracuje
v Chýnově u Tábora.
Motivy obrazů jsou většinou
stará zákoutí měst, vesničky a zátiší.
Používá techniku “lingrusta”,
kombinovaná technika + olejomalba.
Eva Malkovská
Zámecká 4
391 55 Chýnov
Česko
OBILÍ, olej na desce, 51 x 58 cm, 2001
INTERSALON AJV2006
Jan Mařík
561 02 Dolní Dobrouč 148
Česko
„Každý, kdo se setkal s vašimi obrazy, teď bude kolem sebe vidět více krásy“.
„Cestou do vaší duše jsem objevil tu svou“.
„Pro nádheru vaší tvorby ještě nebyla nalezena slova“.
(citace z výstavní knihy návštěv)
VÝTRYSK CITŮ (ženská láska), intarzie, 45 x 110 cm
INTERSALON AJV2006
Narodil jsem se v Košicích.
Museli jsme se odtamtud odstěhovat.
Pak jsem navštěvoval různé školy, až jsem
skončil u prof. Tröstra.
Maluju rád a (pořád) stále a rád.
Karel Marx
Legií 479
252 63 Roztoky u Prahy
Česko
CHLADNÉ SLUNCE, olej na plátně, 75 x 60 cm
INTERSALON AJV2006
* 1958 Zlín
Jaromír Másler
262 24 Čenkov 160
Česko
UŽ KONČÍME. Pomóc, pomóc, olej na plátně, 80 x 80 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Martin Micka
Branka 261
374 01 Trhové Sviny
Česko
„Protože si přeji ušetřiti vás dezinformace, potvrzuji svůj habitus tak, že vám toužím předložit mnohosložnost univerzálnosti a všudypřítomné
danosti čpící z mé soukromé multilaterární tvořivosti - a to zásadně s ohledem na neztrápení rhizomatem nebo snad frustrací elitního diváka.
Proto jsem zrelativizoval až morfologicky komplexitu svého díla a snažil se tak vyextrahovat imaginární moc principu svého myšlení
a gestickou praxi danou na oltář priority estetických kvalit ... chápete, ne ?!“
ETNIKUM, olej na plátně, 80 x 100 cm, 2005
INTERSALON AJV2006
Jiří Müller
373 81 Kamenný Újezd 47
Česko
KRAJINA, pastel, 57 x 40 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
*1953 v Brně
1984 - 1986
Lidová škola umění Mělník,
ak. mal. Vladimír Veselý.
Ivan Novosad
Příčná 155
250 82 Horušánky
Česko
STOPA V MLÉČNÉ DRÁZE, akryl na plátně, 80 x 85 cm, 2004
INTERSALON AJV2006
Francois Oberfalcer
52 Rue d´Italie
38110 La Tour-Du-Pin
Francie
GRAFIKA, suchá jehla
INTERSALON AJV2006
Jan Odvárka
382 01 D. Třebonín
Česko
HLAVA, kov, 30 x 51 cm
INTERSALON AJV2006
* 14. 7. 1976 v Českém Krumlově
Studia: Gymnázium v Č. Krumlově,
PF Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
obor Vv ZUŠ, obor arteterapie
Učitelka VO ZUŠ Velešín
Arteterapeutka v PL Červený Dvůr.
Vyučující seminářů z areterapie na
ZSF Jihošeské univerzity.
Iva Opekarová
Budějovická 401
382 32 Velešín
Česko
SOUZNĚNÍ, akryl na plátně, 65 x 50 cm, 2004 (Indonesie)
INTERSALON AJV2006
* 15.1. 1976 ve Volarech
1999 absolvoval Jihočeskou univerzitu
v Českých Budějovicích - obor učitelství
pro výtvarné umělecké školy.
Vít Vavřinec Pavlík
5. května 150
384 51 Volary
Česko
Z CYKLU OSUDY KRAJINY, akryl na plátně, 80 x 60 cm, 2005
INTERSALON AJV2006
Jindřich Pevný
569 71 Pomezí 396
Česko
PÍSNIČKA , olej na plátně, 70 x 60 cm, 2004
INTERSALON AJV2006
Radomír Postl
Topolová 8
370 08 České Budějovice
Česko
Neprotrhnem všichni v cíli pásku pro vítěze, ale fakt, že Zátopek vyhrál olympiádu,
neznamená, že já se nepokusím doběhnout tramvaj. Máme přece oba radost z toho samotného utíkání.
KONEC ARCHY NOEMOVY (část cyklu) , klasická fotografie , 26 x 37 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 12. 7. 1935 ve Dvoře Králové n. Labem
1961 - 1967 Vysoká škola uměleckoprůmyslová
v Praze, ateliér textilní tvorby
prof. Antonína Kybala.
Členství: Syndikát výtvarných umělců Praha,
Asociace jihočeských výtvarníků
Božena Pýchová
Na Truhlářce 38/2083
180 00 Praha
Česko
Ve své profesionální činnosti se nejprve věnovala textilnímu tisku, později ve spolupráci s mnohými architekty aplikovala
textilní tisk do architektury (interiéry hotelů a administrativy a pod.).
Současně se věnovala volné grafice a začala tvořit klasické autorsky tkané tapiserie.
Toto staré umělecké řemeslo ji okouzlilo natolik, že se mu plně věnuje dodnes.
„FONTANA RESPIGHI“ , tapiserie - vlna , 157 x 288 cm
INTERSALON AJV2006
Ladislav Rektoris
*1929
Akademie výtvarných umělců Praha
Samostatné i kolektivní výstavy
doma i v zahraničí
sympozia ČR, Německo,
Rakousko, Rumunsko, Polsko,
2006
IN MEMORIAM
BOHYNĚ, kresba, 13x 24 cm, soukromá sbírka
INTERSALON AJV2006
*1942 München
1961 - 1964 Studium der Freien Malerei
an der Akademie der Bildender Künste
1964 - 1968 Studium der Freien Malerei
an der Hochschule für Bildende Künste Berlin
1969- 1971Studium der Kunstpädagogik an der
Hochschule für Bildende Künste Berlin
Jürgen Ferdinand Schlamp
Schellingstr. 58
D-80799 München
Německo
DIE KAPPEN SEURATS 2 (Blätterstudie A-I-29.2) , akryl na plátně , 90 x 112 cm, 2005
INTERSALON AJV2006
Gerhard W. Schmidbauer
Jörgerstr. 41-43
1170 Wien
Rakousko
*1959 Korneuburg, Rakousko
KBE-blau, 40 x 50 cm
INTERSALON AJV2006
Vlastimil Slabý
Zvěrotice 126
392 01 Soběslav
Česko
Z CYKLU NEDĚLNÍ RÁNO , kontakt, negativ 13x 18 cm, na grafickém papíře, 2006
INTERSALON AJV2006
Kostas Spyropoulos
48 Panto Kratoros SQ
262 25 Patras
Řecko
INFORMACE A VĚDOMOSTI, kombinovaná technika
INTERSALON AJV2006
Jiří Stejskal
Na Ohradě 363/II
392 01 Soběslav
Česko
Absolutorium
v atelieru Cyrila Boudy na UK v Praze.
Pracuje v oblasti malby, grafiky, ilustrace.
V roce 1984 po habilitaci jmenovám
docentem malby na Jihočeské univerzitě
v Českých Budějovicích.
Je členem Unie výtvarných umělců ČR
a člen skupiny „EN FACE 91“.
Od poloviny 50 let se zůčastnil početných
výstav v ČR a zahraničí
( Belgie, Německo, Francie, Itálie, USA )
a uskutečnil více než
šedesát samostatných výstav.
Svými díly je zastoupen v zahraničních
galerijních sbírkách a ve sbírkách
České republiky.
Dotesal jsem svítání, objednávám kámen, k soumraku stříbrnou, modrou, šedivou,
vpisuji obraz do mraků.
POLE, monotip, 35 x 50 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Luděk Stukbauer
Zátkovo nábř. 9
370 01 České Budějovice
Česko
JUDITA A HOLOFERNES, olej na plátně, 70 x 65 cm
INTERSALON AJV2006
* 31. 3. 1929 Praha
1945 - 1948 Štřední grafická škola
Praha (prof. R. Beneš)
1948 - 1953 Vysoká škola
uměleckoprůmyslová Praha
(prof. K. Svolinský)
1953 - 1954 čestný rok studia
u K. Svolinského.
Malíř, grafik, ilustrátor, afišista.
Vystavuje od r. 1954.
Člen AGI (Alliance Graphigue Internationale),
SČUG (Sdružení
českých umělců grafiků Hollar)
Jaroslav Sůra
Čerchovská 6/1981
120 00 Praha 2
Česko
Dosud uspořádal na 40 samostatných výstav a byl zastoupen na cca 600 výstavách v ČR i v galeriích na všech kontinentech.
Z šesti desítek udělených cen získal 18 cen prvních. Svými díly je zastoupen v prestižních světových sbírkách:
Galerie moderního umění New York,The Library of Congress Washington,The Museum of Modern Art Toyama
(Japonsko), Galleria la Soffitta Florencie, Lord´s Gallery Ltd. Londýn,The Izrael Museum Jeruzalém, Kunstgewerbemuseum
Zurich atd.
KRÁLOVNIČKA, serigrafie, 29,5 x 617 cm, 2005
INTERSALON AJV2006
Karel Svoboda
Sokolovská 2379
390 03 Tábor
Česko
VERTIKÁLY I., olej na plátně, 70 x 60 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
* 13. 3. 1944 v Blatné
Studia: soukromá
Ve své tvorbě se věnuje malbě, kresbě,
grafice a kovové plastice.
Je členem Asociace jihočeských výtvarníků.
Ocenění: 1997 - Šumperk-cena AMO 79
2000 - Passau-cena Junge Kunst 2000
2000 - České Budějovice-cena Intersalonu
Josef Synek
Dlouhá 869
388 01 Blatná
Česko
ZÁTIŠÍ, olej na plátně, 50 x 72 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Jiří Šalamoun
Rumunská 27
120 00 Praha 2
Česko
DIÁŘ-VOKABULÁŘ, barevná kresba a akvarel na papíře, 70 x 55 cm, 1985-2005
INTERSALON AJV2006
Miroslava Špačková
592 54 Moravec 101
Česko
Nekonečný cyklus „... na vidličku“
Když začne tříroční dovolená, tak zjištění, že se vše točí kolem jídla, je až děsivé.
Po 6 měsících se stane hlavním nástrojem mixer a vidlička.
V dětství jsem jednu vidličku měla oblíbenou, byla jediná z celé sady příborů, co zbyla.
A asi toho také musela hodně odmačkat. Můj hold proto patří vidličce z dětství.
NEKONEČNÝ CYKLUS „... NA VIDLIČKU“, fazole, mák, rýže, čočka a epoxid, délka 175 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
*1966 v Praze
Vystudovala Střední průmyslovou školu
grafickou v roce 1985.
V letech 1985 – 1990 pracovala ve studiu
animovaného filmu Bratři v triku.
V letech 1991 – 1997 se hlavně věnovala
grafické tvorbě a designu.
Od roku 1998 se jako mnoho jiných umělců
v této zemi i ona věnuje kromě malby i
ilustraci a v dnešní době patří mezi nejlepší
české ilustrátory. Obrazy vystavovala
v obdobi 1998 do roku 2003 v České
republice a dnes vystavuje i v zahraničí.
Její obrazy jsou zastoupeny v soukromých
sbírkách po celém světě.
Věra Tataro
Studnická 14
193 00 Praha
Česko
Do svých obrazů dávám vždy pozitivní energii. Vždy vyprávím příběhy. Ráda však nechávám
pootevřené dveře pro divákovu fantazii, aby mohl vstoupit do světa mých obrazů a prožívat v něm
své vlastní příběhy. Maluji takovým způsobem, abych nevytvořila pouze kus dekorace. Mé obrazy
jsou prostředky komunikace, které divákovi sdělují poselství nesdělitelné pouhými slovy.
ZUBNÍ ŠTĚTEC, akryl na plátně, 140 x 99 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
*1951 České Budějovice
Studia: Střední odborná škola
výtvarná Praha,
Akademie výtvarných umění v Praze
u profesorů O. Oplta a L. Čepeláka.
Při AVU absolutorium pedagogického studia
výtvarné výchovy na PF UK v Praze u prof.
J. Uždila, v r. 1976 získal titul
akademický malíř.
Pracuje v oboru kresba, grafika, malba.
Od r. 1979 zaměstnám na katedře výtvarné
výchovy PFJU v Č. Budějovicích.
V r. 1984 jmenovám docentem
kresby a grafiky.
Realizace v oblasti: malba, kresba, volná,
propagační a užitá grafika, ilustrace,
monumentální grafická tvorba, výstavnictví.
Ludvík Vacek
Nádražní 281
373 12 Borovany
Česko
„DEMOLIČNÍ PROJEKCE“, kombinovaná technika na formát A1, 2005
INTERSALON AJV2006
* 5. 2. 1956 v Hradci Králové
1971 - 1972 OU Bižuterie
Jablonec nad Nisou
1972 - 1976 Střední uměleckoprůmyslová
škola v Železném Brodě-obor malování,
leptání a pískování skla ,
prof. Jan Novotný
1976 - 1982 Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze
Atelier sklářského výtvarnictví,
prof. Stanislav Libenský,
odb. as. ak. mal. Karel Vaňura.
Věra Vejsová
Fr. Hrubína 366
378 04 Chlum u Třeboně
Česko
Mé klasicky volené práce jsou napevno foukané objekty inspirované
mýty a přírodními motivy. V tavených a broušených blocích hledám elementární principy
přírodních forem a jevů vyjádřené hmotou, liniemi a světlem.
V posledních letech vytvářím i tavené a broušené objekty na rozhraní volné a užité tvorby.
CREATION - ZROZENÍ, tavená a broušená plastika, 34 cm
INTERSALON AJV2006
Žije a pracuje v Rakousku.
Je absolvent Akademie výtvarných umění ve
Vídni v roce 2000, v ateliéru prof. Pistoletta.
Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje
plastice , malbě a grafice.
Dumitru Verdianu
Glanzinggasse 8
1190 Wien
Rakousko
„POCTA PRO BARBU LAUTARU“ , bronz, kámen, dřevo
INTERSALON AJV2006
Vladimír Veselý
Poděbradská 574
194 00 Praha
Česko
MOTÝLÍ KŘÍDLA , barevný lept, 50 x 30 cm
INTERSALON AJV2006
* 9.11. 1931 Opava
1952 Střední průmyslová škola
textilní v Brně, prof. Mervart
1953 - 1959 Vysoká škola
uměleckoprůmyslová v Praze,
prof. K. Svolinský-(1960 čestný rok).
Členství: Hollar, UVU ČR, SSPE.
Kateřina Vítečková
Výchozí 2
147 00 Praha
Česko
PÉŤOVI , barevná litografie , 11,7 x 17,5 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Matouš Vondrák
Zachariášova 1
370 04 České Budějovice
Česko
Příroda coby, objektivní realita a životní prostředí člověka se proměňuje v subjektivní, ale osobitou
projekcí malířových emociálních pocitů. Barevné monochromy s celou škálou valérů,
s výrazným štětcovým rukopisem, vynikající schopností být v ohraničeném výseku malby a přírody současně.
Vlastimil Tetiva
Příroda I., olej- plátno, 152 x 92 cm, 2005
INTERSALON AJV2006
Lada Vosejpková
Hřbitovní 40
312 00 Plzeň
Česko
1984 - 1989 SUPŠ Turnov,
obor zlatnictví a stříbrnictví
1993 - 1999 SUPŠ Turnov,
obor broušení a rytí drahých kamenů
Kameny stále častěji používám v neopracovaném stavu,
jejich struktura mne inspiruje při práci se stříbrem.
Vrstvením stříbrných drátků a plíšků a jejich tavením vznikají zajímavé reliéfy.
Tak vytvářím šperky i větší objekty.
ZÁVĚS, stříbro, krystal turmalínu
INTERSALON AJV2006
* Berlín.
Žije a pracuje v Liebenstein, Rakousko.
Studia: Státní akademie umění
v Berlíně.
Ve své profesní výtvarné činnosti
se věnuje malbě a grafice.
Wolf Wolf
A4252 Liebenau
Rakousko
„GEDANKEN“, akryl, 104 x 74 cm, 2006
INTERSALON AJV2006
Žije a pracuje v Praze.
Absolvovala v 60. letech Střední
výtvarnou školu na
Hollarově nám. v Praze,
obor užitá a volná grafika.
Zabývá se grafikou, hlavně
barevným linorytem.
Užívá ruční tisk z jedné desky.
Inspiraci čerpá v lyricky
laděných grafikách v přírodě.
Je členkou Sdružení výtvarníků ČR
a skupiny Tolerance.
Zůčastnila se mnoha skupinových
výstav v Praze i v zahraničí.
Jana Zajacová
Šluknovská 317
190 00 Praha
Česko
LÉTO NA CHALUPĚ, barevný linoryt, 32,5 x 46,5 cm
INTERSALON AJV2006
Jan Zemánek
Kostelní 29
741 01 Nový Jičín
Česko
* 7.6. 1947 Nový Jičín
1965 - 1970 Filozofická fakulta
Univerzity Palackého Olomouc.
Sochařská tvorba Jana Zemánka se od začátku devadesátých let odvíjí směrem k volnějšímu, „asketičtějšímu“
chápání skulptury. Začíná používat průmyslové technologie, kupříkladu jako v provrtávaných skulpturách
vytvořených na sochařském symposiu v italském Balbidu v r. 1993. Posun k asketičnosti (v oblasti výtvarného umění bychom spíše měli
mluvit o minimalismu) můžeme vystopovat nejen v používání „neuměleckých“ technologií ale i materiálů - dřevěný rostlý blok nahrazuje
průmyslově vyráběná překlížka a barevné působení je také minimalisováno. Autor více abstrahuje a v rozsáhlé sárii „Listů“ se snaží, především
u rozličných proplétaných obrazců, postihnout tektoniku organických přírodních procesů, nikoli jen samotné „výtvory“.
Třetí rozměr je stále častějším používáním poměrně nízkých reliéfů potlačován, ačkoli v sérii překlížkových „Listů“ díky perforování
a vyklápění části jejich plochy neztrácejí kontakt s prostorem.
Mgr. Jiří Pometlo
LIST II., překlížka, 115 x 125 cm
INTERSALON AJV2006
10. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 23.9. - 20.10.2006
Připravila asociace jihočeských výtvarníků (www. ajv.cz)
ve spolupráci s Jihočeským krajem,
Statutárním městem České Budějovice,
Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích,
Nadací český fond umění,
Ministerstvem Kultury ČR,
Tiskárnou Reklamní ateliér s.r.o.,
em grafikou.
GRAFIKA
ISBN 80-239-7705-9
10. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění dneška
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 23.9. - 20.10.2006
Připravila sociace jihočeských výtvarníků (www. ajv.cz)
ve spolupráci s Jihočeským krajem
Statutárním městem České Budějovice
Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích
Nadací český fond umění,
Ministerstvem Kultury ČR
Tiskárnou Reklamní ateliér s.r.o.
em grafikou

Podobné dokumenty