hledejte práci doma i v zahraničí

Komentáře

Transkript

hledejte práci doma i v zahraničí
S Europassem
hledejte práci doma i v zahraničí
Proč Europass?
Formát životopisu je shodný ve všech členských zemích EU. Zaměstnavatelé na tento životopis reagují
dobře – poznají z něj snadno, co opravdu umíte. K životopisu si můžete připojit evropský pas dovedností.
Do něj si vložte další dokumenty Europassu (jazykový pas, doklad o mobilitě a dodatky k osvědčení
a k diplomu) a další doklady o Vašich znalostech a dovednostech (např. certifikáty, diplomy, vysvědčení).
Máte vytvořený profil na LinkedIn?
Infomace z profilu si jednoduše nahrajte do svého
životopisu a upravte podle potřeby.
Jak vyplnit odborné a sociální dovednosti?
Využijte slovník dovedností a kompetencí DISCO, který
nabízí překlady dovedností a kompetencí v deseti
evropských jazycích.
Je zdarma přístupný na www.disco-tools.eu.
Jak vyplnit jazykové dovednosti?
Na základě sebehodnocení vyplníte úroveň A1 až C2
v mluvení, psaní a porozumění v daném cizím jazyce.
Jak úrovně zjistíte?
Např. na www.evropskejazykoveportfolio.cz.
í dopis
n
č
a
iv
t
o
m
,
Životopis
dovedností
s
a
p
ý
k
s
p
o
r
v
a e
zdarma
it
ln
p
y
v
e
t
e
si můž
www.
a
n
e
n
li
n
o
e
a jednoduš šech ofi ciálních
v
europass.cz, ve
jazycích EU.
Chcete vyzdvihnout a zdůraznit své jazykové znalosti
a dovednosti? Vyplňte si další z dokumentů
Europassu – jazykový pas.
A kam dál?
Chcete pracovat v zahraničí?
Informace o volných pracovních místech v zemích
EU na stránkách EURES (www.ec.europa.eu/eures).
Vyhledávat lze podle zvolené pracovní pozice, země,
regionu nebo doby trvání pracovní smlouvy.
Práce
Studium
Chcete studovat v zahraničí?
Informace o možnostech studia v různých evropských
zemích najdete na www.eurodesk.cz.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Vzor životopisu
Vzor evropského pasu dovedností
www.europass.cz
Národní centrum Europass ČR
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 | tel.: +420 274 022 347 | [email protected] | www.europass.cz |

Podobné dokumenty

Jazyky Evropy-návod pro učitele

Jazyky Evropy-návod pro učitele 4. Nutné pomůcky: vytištěné úkoly pro žáky (případně počítač pro každého žáka) 5. Časová náročnost: 45–60 minut

Více

Kolej Hostivař

Kolej Hostivař Hostivař,Weilova 2, Praha 10 Hlavní nádraží: a) tramvají č. 26 (zastávka se nachází cca 100 m vpravo od východu z nádraží) do stanice Nádraží Hostivař (konečná). Areál kolejí se nachází v sousedstv...

Více

2. CS CS - Europass

2. CS CS - Europass uživatelům snadno srozumitelný, ucelený přístup k těmto nástrojům nenabízí. Ačkoli téměř všechny evropské nástroje k zajištění transparentnosti a mobility mají vlastní portál a některé z nich mají ...

Více

PF 2014

PF 2014 zaměřoval na problematiku zájmového a  neformálního vzdělávání a  činnost školských zařízení v  této oblasti, zajišťoval metodickou a  organizační podporu práce s  dětmi a  mládeží a  další vzděláv...

Více

ŠPANĚLSKO – Sheffield Centre - Czech-us

ŠPANĚLSKO – Sheffield Centre - Czech-us Účast španělských studentů na mnoha programech, což dává příležitost k hlubšímu poznání kultury a jazyka. Garance plné asistence během pobytu studenta, koncentrace na každý detail programu od začát...

Více

VIDEO BY RASHID – PRICELIST / CENÍK 2016 Ceník pro svatební

VIDEO BY RASHID – PRICELIST / CENÍK 2016 Ceník pro svatební Druhá kamera nepomáha mně, ale točí zvlášť dlouhý výstup se zvukem, který má celkovou délku kolem 2,5 hodin. Slouží jako širší památka pro Vás. Zachytí okamžíky, o kterých jste ani nevěděli, že se ...

Více