La Gazette

Komentáře

Transkript

La Gazette
N˚ 2/2014
Alliance Française de LIBEREC
Červen-Juin
La Gazette
Lettre d´information de l´Alliance Française de Liberec * Informační zpravodaj Alliance Française Liberec
Svátek hudby - svátek všech muzikantů...
Fête de la musique - Svátek hudby se poprvé objevil 21.června
1982 ve Francii z iniciativy francouzského ministra kultury Jacka
Langa. Vedl ho k tomu pasivní způsob trávení volného času mladou
generací, která stále více zaujímala roli pozorovatele, a ne aktivního
účastníka. Hlavní myšlenkou Svátku hudby bylo a je podnítit všechny
hudebníky, amatérské i profesionální, k setkání ve veřejném
prostoru, kdy se na jeden den ulice, náměstí, parky a zahrady měst a
obcí promění ve velkou a živou hudební slavnost.
RREEN
NCCO
ON
NTTRREE M
MU
USSIICCAALLEE
áá JJaabblloonneecc nnaadd N
Niissoouu
à partir de 18 heures
avec trois partenaires :
Vladimírovo knihkupectví
Kino Radnice
La Kavárna
avec le groupe DPS
Triou
de Jablonec.
La fête s´achèvera á La Kavárna par
une jam session...
Fête de la musique est une grande
manifestation populaire, gratuite et
ouverte à tous les participants
amateurs ou professionnels qui
souhaitent s’y produire...
... elle est accessible chaque année à des millions de
personnes qui constituent le plus curieux et le plus
disponible des publics. Elle mêle tous les genres
musicaux et s’adresse à tous, avec pour objectif de
populariser la pratique musicale et de familiariser jeunes
et moins jeunes de toutes conditions sociales avec les
très diverses expressions musicales.
C´est l´occasion d´un grand dialogue musical
intergénérationnel et désormais international...
Je to svátek hudby, ale především svátek hudebníků všech úrovní a
žánrů. Je výzvou ke spontánní a bezplatné účasti pro hudebníky
všech úrovní a žánrů, jak amatéry, tak profesionály.Koncerty jsou
bezplatné, spontánní, zvláštní : amatéři i profesionálové v tento den
rozdávají hudební dárky sobě i všem milovníkům hudby...
Z Francie se Svátek hudby začal u příležitosti Evropského roku
hudby v roce 1985 šířit dál do Evropy a během následujících let se z
něj postupně stala globální událost, která se slaví každoročně
prvního dne letního slunovratu ve více než 110 zemích světa.
Na našem území se poprvé objevila v roce 1990 v Praze a několika
málo dalších českých a slovenských městech. Teprve v roce 1996
se v České republice konal její druhý ročník.
Od té doby bývá organizována hlavně ve větších městech jako
Praha, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Třebíč, ale např. i
ve Světlé nad Sázavou...
RENCONTRES MUSICALES
á Liberec
liberecká kulturní kavárna
Fashion PUBlic
à partir de
19h30 :
H
HááRRááPPeeSS – Sosna i Nesosna music
20h30 :
FFO
OTTRR PPAAKKTT – anglický i český rock a folk
21h30 :
AAddiinnaa AAttllaass aa PPeepprrm
miinnttoovváá sslluunnccee
-
„Pipi punčochatá“ československého rokenrolu
- http://bandzone.cz/adinaatlas