Kryštof Ambrůz

Komentáře

Transkript

Kryštof Ambrůz
Kryštof Ambrůz
2014 - 2015
CURRICULUM VITAE
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Tel.:
email:
Kryštof Ambrůz
18.09. 1990
Šarovy 95, Bohuslavice u Zlína 76351
+420725458198
[email protected]
Vzdělání:
2010 - dosud
2015
2013
2011
2006 - 2010
Fakulta Výtvarných Umění VUT v Brně
Ateliér Video
Vedoucí atelieru akad.soch. Martin Zet, PhD. Jan Šrámek
Facultad de Bellas Artes UPV/EHU, Bilbao, Spain
Fakulta Výtvarných Umění VUT v Brně
Ateliér Malířství 2
Vedoucí atelieru doc. MgA. Luděk Rathouský, MgA. Jiří Franta
Musrara The Naggar School of Art, Jerusalem, Izrael
Ateliér Nové média
Střední umělecko-průmyslová škola Uherské Hradiště
Tvorba hraček a dekorativních předmětů
Vedoucí MgA. Ivan Pecháček
Výstavy:
Samostatné:
2015
UNTITLED 2K15, Galerie Nika, Praha
2012
2012
Prezentace GRAYSCALE, Kino ART, Brno
Bez peněz není mangiare, Galerir kina ART, Brno
Skupinové:
2015
2014
2014
2012
2012
2012
Generation smart, Galerie NTK, Praha
Betelné tympl, Galerie KIV v Karlín Studios, Praha
I’ll be sad as you, Berlínskej model, Praha
Jiná krajina, Městské divadlo Zlín, Zlín
Valja se Nevalja, Moderní galerie Národního muzea, Kragujevac, Srbsko
výstava Atelieru Video
414, Anna Frank memorial, Brno
2011
Chyba, Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, Polsko
výstava Atelieru Video
Odkazy:
www.skreenboy.tumblr.com
www.vimeo.com/user6190522
CURRICULUM VITAE
Name and surname:
Date of birth:
Address:
Mobile:
E-mail:
Krystof Ambruz
18. 09. 1990
Sarovy 95, Bohuslavice u Zlina 763 51, Czech republic
+420 725 458 198
[email protected]
Education:
2010 - till now
2015
2013
2011
2006 - 2010
Faculty of Fine Art BUT in Brno
Studio Video
Headmaster akad. soch. Martin Zet, PhD. Jan Sramek
Facultad de Bellas Artes UPV/EHU, Bilbao, Spain
Faculty of Fine Art BUT in Brno
Studio painting 2
Headmaster doc. MgA. Ludek Rathousky, MgA. Jiri Franta
Musrara the Naggar School of Art, Jerusalem, Israel
Studio New media
Secondary School of Applied Art, Uherske Hradiste
Studio Toy design
Headmaster MgA. Ivan Pechacek
Exhibitions:
Solo:
2015
2012
2012
2012
UNTITLED 2K15, Gallery Nika , Prague
Predfilmy Edice Nulka, Cinema Art, Brno
Prezentace GRAYSCALE, Cinema Art, Brno
No mangiare without money, Gallery of Cinema Art, Brno
Group:
2015
2014
2014
2012
2012
2012
2011
Links:
Generation smart, Gallery NTK, Prague
Betelne tympl, Gallery KIV in Karlin Studios, Prague
I‘ll be sad as you, Berlínskej model, Prague
Jina Krajina, City Theatre Zlin, Zlin
Valja se Nevalja, Modern gallery of National Museum, Kragujevac, Srbia
exhibition of Studio Video
414, Anna Frank Memorial, Brno
Error, Uniwersytet artystyczny w Poznaniu, Poland
exhibition of Studio Video
www.skreenboy.tumblr.com
www.vimeo.com/user6190522
Ve své tvorbě jsem se v posledních 2 letech zabýval posinternetovou estetikou. Postinternet v mé tvorbě
přetrvává , ale dál bych se jim už nechtěl zabývat a nechtěl bych být označován za jeho tvůrce. Když si tak
vzpomenu, tak jsem se každý semestr až do 4. ročníku zabýval něčím jiným. Tudíž nedokážu svoji tvorbu
specificky charakterizovat. Zkoušel jsem všemožné způsoby projevu, at už to bylo video, kresba, malba, socha,
instalace. Právě instalace se nakonec stala mým hlavním projevem.
Instalace složena ze všech možných uměleckých disciplín, kde ani jednu jsem si nikdy pořádně neosvojil.
Tvořím jako profesionální amatér. Hlavním zdrojem tvorby pro mě vždy byla příroda, jako
jediná opravdová technologie. Po stáži ve Španělsku, kde jsem zakusil řemeslo malířství, bych chtěl pokračovat
tímhle směrem. Malby beru jako myšlenkové mapy a dávám jim formu koláže, složené z obrazků běžně
dostupných z internetu.
SCREENBOY, video, 2014
série krátkých videí SCREENBOY, současně vzniká blog na kterém byly videa prezentováná /
series of short videos SCREENBOY, in the same time i created tumblr blog, where the videos were presented
www.vimeo.com/user6190522
pohled do instalace skupinové výstavy BETELNÉ TYMPL, Galerie KIV v Karlín Studios, Praha 2014 /
instalation view of group exhibition BETELNE TYMPL, Gallery KIV in Karlin Studios, Prague 2014
www.gkiv.cz
Bez názvu, žaluzie, monitor, png obrázek, 2014 /
Untitled, venetian blind, display, png image, 2014
Bakalářská práce UNTITLED TOY, 2x video smyčka,2x žaluzie, 4x kovová konstrukce, 2x počítač, rostliny,
skleněná tabule, FAVU VUT Brno, 2014 /
Bachelor work UNTITLED TOY, 2x videoloop, 2x venetian blind, 4x steel construction, 2x computer, plants,
glass desk, Faculty of Fine Art BUT in Brno, 2014
pohled do instalace ECO TENT STUDIO, Klauzury zimní semestr, FAVU VUT, Brno 2015
3x videoloop, sportovní bundy /
instalation view ECO TENT STUDIO, Semestral work, Faculty of Fine Art BUT in Brno 2015
3x videoloop, sport jackets
ECO TENT STUDIO 2K15 introduce, video 01:23 smyčka, 2015 /
ECO TENT STUDIO 2K15 introduce, video 01:23 loop, 2015
https://vimeo.com/118145251
ECO TENT STUDIO 2K15, video 03:01 smyčka, 2015 /
ECO TENT STUDIO 2K15, video 03:01 loop, 2015
https://vimeo.com/118726416
RESEARCH TIME 1, video 02:10 smyčka, 2015 /
RESEARCH TIME 1, video 02:10 loop, 2015
https://vimeo.com/117939581
UNTITLED 2K15, sportovní bundy, 3x fotografie A2, 2x fotorámeček, zlatý řetez, šnůra na prádlo
Galerie Nika, Praha 2015
UNTITLED 2K15, sport jackets, 3x photo A2, 2x photoframes, golden chain, clothesline
Gallery Nika , Prague 2015

Podobné dokumenty

Results total

Results total Report created: 2008-06-28T19:33:14+03:00

Více

Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky ak. rok 2015-2016

Okruhy pro bakalářské státní závěrečné zkoušky ak. rok 2015-2016 20. Konstruktivní a konceptuální tendence v poválečném období Vysvětlení pojmů, historie (vazby na meziválečné období), periodizace, hlavní osobnosti

Více

Recenzovaný vědecký časopis / Peer

Recenzovaný vědecký časopis / Peer Vydává / Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze / University of Economics Prague nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 Czech Republic (The European Union) IČ / ID: 61384399 Web: http://aip.vse.cz

Více

mm net art - Culturenet

mm net art - Culturenet Inspirační impulz pro vícero umělců znamenala výstava Les Immatériaux (Nemateriální) v autorské koncepci Jeana-Françoise Lyotarda – uskutečnila se v  roce 1985 v  pařížském Centru Georgese Pompidou...

Více