AEG_Stridace pro solarni elektrarny 2-250kW_CZ

Komentáře

Transkript

AEG_Stridace pro solarni elektrarny 2-250kW_CZ
Solární
S
lá í střídače
tříd č AEG Protect
P t t PV
Stringové 2-10kW,
Centrální 250-500kW
PhotoVoltaika – obsah
I. Základní pojmy
II. Střídače pro malé a střední fotovoltaické elektrárny a decentralizovaná
řešení
III. Střídače pro velké fotovoltaické elektrárny
– výhody ve srovnání s decentralizovaným řešením
p2
Společnost AEG Power Solutions
Výrobní závod AEG v Warnstein-Belecke
322 zaměstnanců
Výrobní
plocha 9 800 m2.
Belecke
Sörnewitz
Belecke
Německo
3
AEG PS – Výroba a Servis po celém světě
Paris (HQ)
Prague
Hainault (London)
Lannion
Toronto
Zwanenburg (Amsterdam)
Budapest
Bejing
.
Shanghai
Guangzou
Belecke (Dortmund)
Tours
Dallas
Moscow
Hong Kong
Vitoria
Milano
Kuala Lumpur
Penang
Singapore
Výrobní jednotky
Montážní závody
Regionální podpora výroby a servisu
Vývojové a Výrobní jednotky
Madrid
Cyprus
Dubai
Bangalore
Competence and Design-Center
Prodejní jednotky
p4
Historie firmy delší než 60 let
1945 Založení továrny AEG AG ve Warstein-Belecke s 25 zaměstnanci
1951 Zdroj energie (Usměrňovač) pro německý Telecom „Deutsche Bundespost“
1961 Vyvinutí prvního tyristorového jednofázového střídače Thyristor inverter - Single phase
1972 Vyvinutí a výroba prvního usměrňovače - SM-Rectifier 5/25
p
((usměrňovač))
1985 První zdrojj řízenýý mikroprocesorem
1988 UPS s IGBT - Transistory (jedno a tří fázové)
1995 První UPS plně digitální
- Protect 3.xx 4.xx 5.xx
1998 Koncern SAFT přebírá AEG SVS Power Supply Systems Ltd.
2002 První 1000kVA Mega UPS
2004 Nová generace UPS s IGBT usměrňovačem a střídačem
Protect 2.xx
2 xx
2005 Koncern Saft Power Systems v sobě integruje značky AEG, SAFT a Harmer+Simons
2008 Název AEG Power Solutions je zastřešujícím pro všechny aktivity
koncernu
p5
Firma v číslech
AEG Power Solutions v číslech:
‰
‰
‰
Prodeje:
‰
Protect Power Solutions Division
‰
Telecom Division
‰
Power Controllers BU
‰
New Energy Markets BU
270 Mio € in 2007
130 Mio €
100 Mio €
30 Mio €
10 Mio €
360 Mio € in 2008
140 Mio €
90 Mio €
120 Mio €
10 Mio €
Zaměstnanci: 1600 po celém světě
Plné nasazení inženýrských aktivit:
‰
250 inženýrů a projektových manažerů
‰
R&D a aplikační inženýring: 8% z prodeje
‰
Světový leader v poskytování energie pro aplikace v telekomunikacích a průmyslu
‰
Dosavadní historie: Prodeje výrobků a systémů pod 3 značkami:
p6
We
offer highly
reliable spolehlivé
Power Solutions
for:
Nabízíme
vysoce
systémy
zálohovaného napájení pro:
Informační technologie:
Telekomunikace:
Pevné linky, mobilní operátoři a
výrobci
ýrobci infrastruktury/zařízení
infrastr kt r / aří ení
Data centra, e-trading centra,
páteřní sítě IP, ISP, Co-location
centra
Alternativní zdroje
j
Solární nebo větrná energie
Průmysl :
Oil & gas a těžký průmysl,
rozvody energií, hromadná
přeprava & infrastruktura,
průmysl
Doprava:
Ve vlakových soupravách a
pozemníí aplikace
lik
p7
Výrobní portfolio
Solární střídače
UPS
0.3 kVA – 1MVA
Průmyslové dobíječe & DC
120 W – 110kW
Výkonové regulátory
Střídače pro průmysl
a energetiku
Modulární sytémy pro Telecom
250W – 500kW
8
Solární střídač pro výrobu energie – Off Grid
Aplikace, komponenty a konfigurace.
Off – Grid = v ostrovním režimu (nepřipojené k síti)
Telecom, řízení, signalizace, světlo, napájení, čerpadla, ostatní…
p9
Solární střídač pro dodávku energie do sítě – On Grid
Střídač
Pojistková skříň
Měření
Fotočlánky
PV Array
p 11
PV přehled
Slunce jako zdroj energie: výkonové parametry.
S lá í výkon
Solární
ýk (W/m
(W/ 2)
At Sun
Sun’s
s surface:
60 000 000 (60 MW/m2)
Vně zemské
atmosféry: 1367
Na zemském
povrchu: 1000
p 13
PV přehled
Slunce jako zdroj energie: výkonové parametry podle lokality.
Doba slunečního záření:
- neníí okamžitá
k žitá hodnota
h d t
- je energie/čas/plocha v kWh/m2
- klíčová hodnota pro hodnocení PV
p 14
Podíly jednotlivých typů FVE na trhu ve vybraných zemích EU
p 15
Funkce solárního článku
p 16
Spojování článků pro vytvoření PV modulu
p 17
I-U křivka, při konstantní teplotě, různém osvitu
p 18
P-U křivka při konstantní teplotě
p 19
I-U křivka: při odlišných teplotách
p 20
PV systémy připojené na síť
Schemata: subsystémy, obvody a konfigurace.
PV systém pro obydlí
•
PV panel
•
Sítí ří
řízenýý střídač
tříd č
•
Monitoring
•
Měření energie
•
Spotřebiče
p 21
PV systémy připojené na síť
Schemata: subsystémy, obvody a konfigurace.
p 22
Solární střídače 2 - 2,8 - 4,6 -10kW – Hlavní rysy
™ Konstrukce bez transformátoru
™Účinnost přeměny energie přes 96%
™ Plug & Play
™ Účinnost optimalizace provozu přes 99%
™ Kompaktní konstrukce
™ Bez
B ventilátoru
ilá
™ ENS splňuje VDE 0126
™ LCD Displej
™ Snadný provoz
™Výkonný komunikační interface
™ S vnitřním GFCI
™PV 4,6 a PV 10 s nezávislými 3 MPPT
™PV 10 s 3 fázovým výstupem
™ IP65,
IP65 venkovní
k
í provedení
d í
p 23
Solární střídače – Hlavní rysy
™ Navržen pro Protect PV Family
™ Snadná instalace
Protect logger:
™ Plug
Pl & Pl
Play
™ 3,8” barevný LCD displej
™ Dotykový displej
™ Paměťová karta CF
™ Univerzální napěťový vstup AC
™ Relé Alarmu
™ Zvukový alarm
™ Oznámení Alarmu přes SMS, Fax a E-mail
™ 2 analogo
analogové
é vstupy
st p pro teplot
teplotu a ozáření
o áření
™ Dálkové řízení a monitoring
™ Monitoring až 20 střídačů
p 24
Dálková komunikace pomocí PV loggeru:
3G/GPRS, ISP Router, Wireless Neutral Router Architecture
Protect PV Logger
Internet
Wireless
Neutral
Router
Up to 20 inverters
Computer receives
Email
Temperature
and Irradiance
sensor
3G/GPRS Router
RS485
GPRS IP
Network
Computer with Pro‐
control for monitoring
Computer with IE for
configuration
p 25
Software pro návrh systému: 2 kW – 10 kW
p 26
Solární střídače – Reference – > 40 MW / Španělsko
Zákazník / projekt:
• Solidaridad: 20 MW Solar farm
• Endesa: 9 MW Solar farm
• Iasol: 8 MW Solar farm
• Sofos: 2 MW Solar farm
• Grenergy:
G
1,8 MW solar farm
f
• Engasol: 1,6 MW Solar farm
• Martifer: 0,5 MW Solar farm
• ElectroValencia: 0,5 MW on Leroy Merlin roof
• TauSolar: 0,4 MW on roofs
p 27
PV Kraftwerke, in Spanien 1/4:
Tracker Installation mit PV10
p 28
PV Kraftwerke, in Spanien 2/4:
Aufgeständerte PV Anlage mit PV10
p 29
Protect
P
t t PV 250/500 – centrální
t ál í střídače
tříd č
Kontejnerové řešení 500-1000 kW
Kontejnerové řešení AEG 250-1000 kW vč. trafa a rozvodny na 22kV
p 33
Kontejner 500 kW / 1 MW, vč transformátoru a VN rozvodny
p 34
Kontejnerové řešení AEG 250-1000 kW vč. trafa a rozvodny 22kV
Schéma kontejnerového řešení 2 x AEG Protect 250kW vč trafa a rozvodny na 22kV
p 35
Solární elektrárny – centrální střídače
Utility Operator:
A b it t ti
Arbeitstation
- U, P, Q, f
System Operator: - Performance
- Reporting
- Monitoring
1.000 kW
MV
V kW Hz cos phi
MV - Medium
V o l t a ge gri d :
10 / 20 / 33 kV
1.000 kW
MV
1.000 kW
MV
p 38
Protect PV.250 – střídač 250kW
Skládá se ze 3 skříní:
DC přívod
Sekce střídače
Vý t AC bez
Výstup
b ttransformátoru
f
át
270VAC
Copain mode
2 samostatné chladící okruhy
Záruka až 20 let
p 39
Combiner box –pro monitoring a jištění panelů
8-12-16 svorkovnic v každém Combiner Boxu (GAK) jistí a
umožňuje samostatný monitoring DC vstupů ( připojeno 8/32 okruhů panelů)
Na obrázku Combiner Box s 8 DC vstupy ( přibližně 3 ks pro
jeden střídač 250kW ) :
DC - VSTUP:
Připojení:
8 * Proudový vstup
1 * Napěťový vstup
2 * bezpotenciálové digitální vstupy
pro připojení signalizačních kontaktů
1 * CAN – Bus
Rozsah napětí:
0 VDC - 1.000 VDC
Max. proud:
200 A
Přepěťová ochrana:Svodič Typ 1 a Typ 2, rázová vlna (10/350)
12,5 kA / pól, signalizační kontakt
DC - VÝSTUP:
Připojení:
Výstupní svorky:
DC jistič, 4-pólový, max. 1.000 VDC
pro kabelová oka M10 na odpojovači
Obecné údaje:
Chlazení komponent:
Provozní teplota:
Skladovací teplota:
Krytí:
přirozené
- 25ºC až 60ºC
- 30
30ºC
C až 70ºC
70 C
IP 54
p 40
Display Operating Unit
Symbolické znázornění stavu střídače a hlavní data:
• Upv slunečno, zataženo
Sumář a kontinuita výroby energie:
• Celková výroba energie
• aktuální den
• aktuální výkon, kWh
• poslední den
• posledních 12 měsíců
• posledních
l d í h 25 let
l t
p 41
Monitoring PV elektrárny – klientský SW
Dohledový systém:
•zapojeny všechny aktivní komponenty, vč. čidel
(radiace, počasí, atd.)
•data jsou každou minutu zaznamenána na centrální
server (24/365 Data Centrum) a vyhodnocena.
•automatizované procedury pro detekci chyb a úplnou
historii všech událostí umožňují profesionální řízení
provozu.
•vybraní uživatelé mohou na potřebná data reagovat a
zajistit
j
vhodná opatření
p
k bezpečnému
p
provozu.
p
•v budoucnu budou integrovány další možnosti
komunikace s provozovatelem sítě
•data jsou dostupná kdykoliv a umožní provedení
podrobné
d b é analýzy.
lý
p 42
Monitoring PV elektrárny – klientský SW
Pohled na jednotlivé vstupy Combiner boxu odhalí závadu na panelech, propojkách....
p 43
Flyer Protect PV
p 44
Ad - Headline
p 45

Podobné dokumenty

EL-ngn5 - ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK pro zářivky T5 a TC-L

EL-ngn5 - ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK pro zářivky T5 a TC-L Měkký start může způsobit zpoždění v náběhu svítidla cca 1 až 2 sec, zvláště v případech, kdy je připojena max. zátěž; v případě přetrvávajících problémů se zpožďováním náběhu, může se jednat o pře...

Více

Badminton - stále populárnější sport

Badminton - stále populárnější sport badmintonu tak mohli uspořádat první propagační hodinu na VŠZ v Praze. J.R. Beneš je považován za „otce československého badmintonu“. Přeložil pravidla, byl dlouhou dobu trenérem, metodikem, ale hl...

Více

LED a OLED – budoucnost světelné techniky

LED a OLED – budoucnost světelné techniky osvětlených předmětů. Věrný vjem barev je v denním světle a ve světle teplotních zdrojů. Věrný vjem barev Ra = 100, barvy nelze rozlišit Ra = 0

Více

Objevte jednu ze zemí, která se nejvíce změnila za posledních 30 let

Objevte jednu ze zemí, která se nejvíce změnila za posledních 30 let vhodná pro obchodní, zábavné nebo didaktické účely.

Více

Uninterruptible power (for) fire device Záložní zdroj pro požární

Uninterruptible power (for) fire device Záložní zdroj pro požární • Zajišťuje rozběh a chod motorů požárních čerpadel a ventilátorů pomocí integrovaného frekvenčního měniče • Činnost požárních ventilátorů je aktivována z EPS při skutečném požáru (nebo zkouškách) ...

Více

Tube map - Czech

Tube map - Czech 19:30. V neděli zavřeno. Earl’s Court - Kensington (Olympia) 07:00 až 23:45 od pondělí do soboty, 08:00 až 23:45 v neděli. Turnham Green je obsluhována také vlaky linky Piccadilly a to brzy ráno a ...

Více