www.medispo.net www.obesity-news.cz Co je také důležité? Cesta

Komentáře

Transkript

www.medispo.net www.obesity-news.cz Co je také důležité? Cesta
Koutek zdravého
životního stylu
Zaèít hubnout je snadné, ale jak vydržet?
Cesta k úspìšnému cíli
ü
Orientujte se v energetických hodnotách potravin
Energetické tabulky è zde v prodeji
ü
Poznejte, co jíte… zapisujte si svùj
pøíjem kalorií do zápisníku è zde v prodeji
ü
Navštivte Rekondièní centra
VŠTJ MEDICINA PRAHA
Zde vám zdarma poradí o dalším možném postupu
(vezmìte si svùj vyplnìní zápisníèek s sebou)
Co je také dùležité?
ü
Rozlišujte mezi potravinovými
doplòky a léky na hubnutí
Informace vám poskytne
lékaø nebo lékárník.
ü
Zaènìte se mít rádi a
udìlejte si na sebe èas!
Vaše tìlo si to pøeci zaslouží.
www.medispo.net
www.obesity-news.cz
ü poraïte
ü
se on-line s lékaøem,
výživovým poradcem, nutrièním
terapeutem, èi instruktorem
pohybových aktivit
ü diskutujte s lidmi, kteøí mají
stejné problémy jako vy
ü sjednejte si konzultaci ZDARMA
ü
ü
ü
bezplatné noviny v internetové i
tištìné podobì è zde k dostání
èlánky lékaøù a dalších odborníkù
objektivní informace v ètivé formì
mnoho dùležitých informací
Zápisníky a energetické tabulky
si mùžete objednat i online na
www.obesity-news.cz.
www.medispo.net
www.obesity-news.cz

Podobné dokumenty

Focus on Negotiation

Focus on Negotiation 4. Video 1: examples of un/successful negotiations - analysis and evaluation of the strengths and weaknesses of the approach 5. Role-play: deal with the same issue as shown on video, but try to be ...

Více

Rok 2008 (jaro) - VŠTJ Medicina Praha

Rok 2008 (jaro) - VŠTJ Medicina Praha 119-03-08 Medispo jaro 2008_C.inMain3 Main3

Více

Srpnové číslo 6 - 2013.

Srpnové číslo 6 - 2013. Hefas, Trachea, Interi, Grena, Kili, Hranipex, Varex, Døevotrust, Demos, Schachermayer, Concept, Teka, Franke, a další. Za celý tým mých spolupracovníkù Kuchyòského Studia ZÁHY bych rád podìkoval z...

Více

obesity news 01

obesity news 01 Obesity NEWS jsou na vaší hubnoucí straně i v roce 2010! Mnozí z vás se v těchto dnech možná ptají po smyslu „neustále“ se opakujících neúspěšných redukčních režimů, a to zejména v souvislosti s od...

Více

IQRF Challenge Wireless

IQRF Challenge Wireless (bateriový provoz)

Více

Rok 2007 (léto) - VŠTJ Medicina Praha

Rok 2007 (léto) - VŠTJ Medicina Praha dlouhou trať, ne jenom na jedno roční období. Od začátku roku MediSpo opět rozšířilo své aktivity. Začali jsme cvičit – a pomáhat hubnout – již ve čtvrtém městě, a sice v Litoměřicích. Rekondiční c...

Více

Rok 2005 (podzim) - VŠTJ Medicina Praha

Rok 2005 (podzim) - VŠTJ Medicina Praha edukovat ale i intervenovat v praxi u ohrožených lidí. A chystáme velmi podobný program pro ženy zaměřený na osteoporózu. Na závěr si dovolím ještě jednou připomenout to, čím jsem začal. Vánoce nej...

Více

turnaj old boys

turnaj old boys org. pracovník - Robert ASIMUS hlavní rozhodčí – Pavel DVOŘÁK Soutěž jednotlivců na 100 h.s. s handicapem. V konečném pořadí se hráčům přičte k výkonu tento handicap: hráči 55-59 let - 0 b. hráči 6...

Více

Rozlosování soutěží mužů a žen řízených STK PBS v sezóně 2015/16

Rozlosování soutěží mužů a žen řízených STK PBS v sezóně 2015/16 Rozlosování soutěží mužů a žen řízených STK PBS v sezóně 2015/16 Přebor mužů A

Více