Pop

Komentáře

Transkript

Pop
POP, M.: Přirozená obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na holých sečích ve stanovištních podmínkách HS č. 13
____________________________________________________________________________________________________________
PŘIROZENÁ OBNOVA BOROVICE LESNÍ
(PINUS SYLVESTRIS L.) NA HOLÝCH SEČÍCH
VE STANOVIŠTNÍCH PODMÍNKÁCH HS Č. 13
Martin Pop
Abstrakt
Pop, M.: Přirozená obnova borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na holých sečích ve
stanovištních podmínkách HS č. 13
Byly ověřovány možnosti přirozené obnovy borovice lesní (Pinus sylvestris L.) na třech holých sečích
v podmínkách přirozených borových stanovišť. Šíře těchto holin je 30, 40 a 50 m. Z důvodu komparace
výsledků byla do měření zahrnuta i plocha na kyselých stanovištích nižších poloh, kde příčinou vzniku
nového porostu nebyl cílený hospodářský zásah, ale dočasné uvolnění korunového zápoje v důsledku silné
zdravotní probírky. Výsledky prokázaly, že lepšího stavu (vyšší hustoty), dosahují mladé porosty na seči
o šíři 30 a 40 m. Prokázán byl pozitivní vliv porostních stěn okolních porostů na zvýšení hustoty náletů.
Významné snížení vzrůstu mladých borovic v důsledku stínění porostními stěnami nebylo zaznamenáno,
vyjma okraje jižního.
Klíčová slova: přirozená obnova, borovice lesní, holá seč, světelné podmínky, zmlazení
Abstract
Pop, M.: Natural regenerations of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in the site conditions
of management set of stands no. 13
There were checked a possibilities of natural regeneration of Pinus sylvestris L. on three unstocked
areas in conditions of natural pine habitat. The width of these unstocked areas is 30, 40 and 50 m. From
reason of results comparation there was measured also area on acid acidic site low lying situation, where
a cause of new forest stand is not planned cutting, but temporary release of tree top as a consequence
of health thinning. The results proved that young forest stands on unstocked areas of width 30 and 40 m
have better condition (density). There was proved also positive influence of surrounding forest stands on
icreasing of density of young trees. The marked growth decrease of young trees as a consequence of shade
of high forest stands was not recorded, excepting the south margin.
Keywords: natural regeneration , Scots pine, clear felling, light conditions, sledlingt
Kontakt
Ing. Martin Pop
[email protected]
Telefon: 545 13 4137
Ústav zakládání a pěstění lesů
Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Zemědělská 3
613 00 BRNO
____________________________________________________________________________________________________________
Sborník ze semináře. PŘIROZENÁ A UMĚLÁ OBNOVA. PŘEDNOSTI, NEVÝHODY A OMEZENÍ. Vydala KPL FLE ČZU v Praze
v nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., 2004, ISBN 80-213-1147-9. Kontakt: p.neuhofe[email protected]

Podobné dokumenty

Remeš

Remeš at Kostelec nad Černými lesy Contribution presents evaluation of growth and ecological potential of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii /Mirbel/Franco) on the School Forest Enterprise territory at K...

Více

Komplexní posouzení – douglaska tisolistá na živném stanovišti

Komplexní posouzení – douglaska tisolistá na živném stanovišti v porostu na ŠLP Křtiny je názornou ukázkou takového přístupu. Z výsledků tohoto šetření bylo možné navrhnout možnosti pěstování douglasky v konkrétních podmínkách (příměs v porostech listnatých dř...

Více

Funda

Funda suggested. A great provenance test was prepared in cooperation with Germany, Czech Republic and Slovakia because of low experience with growth and development of black spruce in central Europe. 42 ...

Více

Remes, Hovorka

Remes, Hovorka humus forms in the Nature Reserve Trčkov The contribution presents the results of research, that was directed to evaluation of stand species composition and stand structure impact on humus forms st...

Více

Hamerník

Hamerník kaempferii, Picea glauca, Picea mariana, Picea nigra, Picea omorika, Picea orientalis, Picea pungens, Picea sitchensis, Pinus banksiana, Pinus contorta var. latifolia, Pinus nigra, Pinus ponderosa,...

Více