cettra.cz

Komentáře

Transkript

cettra.cz
cettra.cz
CETTRA, s. r. o.
Motorola DM ?ada
Servisní
p?íslu?enství
?ada originálního p?íslu?enství pro mobilní digitální radiostanice MOTOROLA DM ?ady kam pat?í typy
Motorola DM 3400, Motorola DM 3401, Motorola DM 3600 a Motorola DM 3601 systému Motorola
MOTOTRBO.
Externí reproduktor 7.5W
1 505 K?
1 244 K? bez DPH 0 K?
Externí reproduktor 7.5W typ RSN4003 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní digitální radiostanice
(vysíla?ky) Motorola ?ady DM systému Motorola MOTOTRBO i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový
reproduktor RSN4003 lze montovat nap?íklad pod palubní desku [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 1 _PN_OF 17
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 2 _PN_OF 17
Anténa prutová kombinovaná GPS/VHF 136-144 MHz
6 522 K?
5 390 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF (136-144 MHz) anténa RAD4219 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato
kombinovaná nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 136-144 MHz (pro vy??í
kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího diagramu) a [Popis zbo?í...]
HW kit pro externí konektor
201 K?
166 K? bez DPH 0 K?
Sada PMLN5072 pro vyu?ití konektoru pro p?ipojení p?íslu?enství mobilních (základnových) digitálních
radiostanic MOTOROLA DM systému Motorola MOTOTRBO. HW kit obsahuje neosazený 26 pin konektor,
27x krimplovací dutinku, stahovací PE pásku a nástroj pro uv [Popis zbo?í...]
Anténa prutová kombinovaná GPS/VHF 162 ? 174 MHz
6 522 K?
5 390 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 3 _PN_OF 17
Prutová VHF anténa RAD4222 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná
nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 162 ? 174 MHz a dále v sob? kombinuje
GPS anténu. Díky kombinované kontrukci dovoluje instalaci dv [Popis zbo?í...]
Externí klí?ovací tla?ítko
970 K?
802 K? bez DPH 0 K?
Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko RLN4857 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní radiostanice
Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radiostanice. Tla?ítko RLN4857
je díky svému tvaru mo?né upevnit na r?zných [Popis zbo?í...]
Anténa prutová kombinovaná GPS/UHF 450-470MHz, 5db zisk
7 692 K?
6 357 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa PMAE4038 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná zisková
(5dB zisk) anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 450-470 MHz a dále v sob? kombinuje GPS
anténu. Díky kombinované konstrukci dovoluje instalaci d [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 4 _PN_OF 17
Anténa prutová kombinovaná GPS/VHF 146 ? 150.8 MHz
6 522 K?
5 390 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF (146 ? 150.8 MHz) anténa RAD4220 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato
kombinovaná nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 146 ? 150.8 MHz (pro
vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího diag [Popis zbo?í...]
Externí reproduktor 5W
1 271 K?
1 050 K? bez DPH 0 K?
Malý externí 5W reproduktor typ RSN4004 dovoluje pou?ití mobilní digitální radiostanice (vysíla?ky) Motorola
?ady DM systému Motorola MOTOTRBO i v hlu?n?j?ím prost?edí. Malý ?tvercový reproduktor RSN4004 lze
montovat nap?íklad pod palubní desku vozidla. S [Popis zbo?í...]
Externí klí?ovací tla?ítko na husím krku
2 308 K?
1 907 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 5 _PN_OF 17
Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko na husím krku RLN4858 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní
radiostanice Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radiostanice.
Tla?ítko RLN4858 je díky svému tvaru mo?né upevn [Popis zbo?í...]
Anténa prutová VHF 146-150,8 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4007 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 146-150,8 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4007 je ur?ena pro pevnou montá? d [Popis zbo?í...]
DIN montá?ní sada
870 K?
719 K? bez DPH 0 K?
Souprava typ RLN5933 pro montá? digitální radiostanice Motorola ?ady DM systému Motorola MOTOTRBO
do DIN otvoru v palubní desce vozidla. Radiostanici Motorola DM ?ady je pak mo?né umístit v palubní desce,
nebo v jiném prostoru vozidla, které je vybaveno s [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 6 _PN_OF 17
Anténa prutová VHF 162-174 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4009 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 162-174 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4009 je ur?ena pro pevnou montá? do [Popis zbo?í...]
Podstavec pro základnovou stanici
1 639 K?
1 354 K? bez DPH 0 K?
Podstavec pro základnovou stanici typ GLN7318 pro mo?nost umíst?ní mobilní radiostanice Motorola GM
(Motorola GM340, GM360, GM380 ...) a digitální DM ?ady systému Motorola MOTOTRBO (Motorola
DM3400, DM3401, DM3600 a DM3601) na stole. Podstavec pak dovoluj [Popis zbo?í...]
Uzamykatelný dr?ák radiostanice
2 508 K?
2 073 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 7 _PN_OF 17
Uzamykatelný dr?ák typ RLN6079 pro bezpe?nou montá? mobilní digitální radiostanice Motorola DM ?ady
systému Motorola MOTOTRBO (Motorola DM3400, DM3401, DM3600 a DM3601). Dr?ák má obdobný profil
jako standardní dr?ák RLN6076 a dovoluje tady díky své univer [Popis zbo?í...]
Podstavec s reproduktorem pro základnovou stanici
3 345 K?
2 764 K? bez DPH 0 K?
Podstavec pro základnovou stanici typ RSN4005 s vestav?ným reproduktorem pro mo?nost umíst?ní mobilní
digitální radiostanice DM ?ady systému Motorola MOTOTRBO (Motorola DM3400, DM3401, DM3600 a
DM3601) na stole. Podstavec pak dovoluje jednodu??í umíst?ní [Popis zbo?í...]
Anténa prutová VHF 150,8-162 MHz
602 K?
498 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF nezisková anténa HAD4008 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 150,8-162 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa HAD4008 je ur?ena pro pevnou montá? d [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 8 _PN_OF 17
Standardní dr?ák pro montá? stanice
502 K?
415 K? bez DPH 0 K?
Standardní dr?ák typ RLN6076 pro montá? mobilní digitální radiostanice Motorola DM ?ady systému
Motorola MOTOTRBO (Motorola DM3400, DM3401, DM3600 a DM3601). Dr?ák dovoluje díky své
univerzálnosti ideální umíst?ní mobilní radiostanice (vysíla?ky) Motorola [Popis zbo?í...]
Stolní mikrofon
3 512 K?
2 902 K? bez DPH 0 K?
Stolní mikrofon RMN5050 pro mobilní digitální radiostanice Motorola DM ?ady systému Motorola Mototrbo.
Radiostanice Motorola DM 3400, DM 3401, DM 3600 a DM 3601 mohou být pou?ívány také jako základnové
stanice. V takovém p?ípad? zvy?uje stolní provedení m [Popis zbo?í...]
Externí sm?rový mikrofon
736 K?
608 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 9 _PN_OF 17
Malý sm?rový mikrofon typ ENMN4019 ur?ený pro montá? v interiéru vozidla (nap?. na slune?ní clonu), nebo
na hranu krytu A sloupku u ?elního skla. Mikrofon ENMN4019 je vhodné montovat spolu s externím PTT
(vysílacím) tla?ítkem pro mo?nost externího ovládán [Popis zbo?í...]
Propojovací kabel d?lené montá?e
4 649 K?
3 842 K? bez DPH 0 K?
Propojovací kabel pro mo?nost p?ipojení ovládacího panelu k digitální radiostanici (Motorola DM340x, nebo
DM360x systému Motorola MOTOTRBO) v p?ípad? pou?ití sady odd?lené montá?e PMLN5404. Délka
propojovacího kabelu PMKN4073 je 5m. [Popis zbo?í...]
Napájecí kabel 12V
435 K?
359 K? bez DPH 0 K?
Kabel typ HKN4191 pro napájení digitální mobilní radiostanice Motorola DM ?ady systému Motorola
MOTOTRBO s vysílacím výkonem 1-25 W s integrovaným pojistkovým pouzdrem a konektorem pro
p?ipojení radiostanice. Délka kabelu 3m. [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 10 _PN_OF 17
Kompaktní ru?ní mikrofon
2 174 K?
1 797 K? bez DPH 0 K?
Kompaktní ru?ní mikrofon RMN5052 pro digitální mobilní radiostanice Motorola DM ?ady systému Motorola
MOTOTRBO. [Popis zbo?í...]
Aktivní GPS anténa pro pevnou montá?
3 846 K?
3 179 K? bez DPH 0 K?
GPS aktivní anténa PMAN4000 ur?ená pro pevnou montá? do montá?ního otvoru ve st?e?e vozidla. Anténa
PMAN4000 je ur?ena pro p?ipojení k GPS p?ijíma?i nap?. vestav?nému v digitálních radiostanicích Motorola
DM 3401 nebo DM 3601 systému Motorola MOTOTRBO. [Popis zbo?í...]
Ru?ní Smart mikrofon s klávesnicí
4 850 K?
4 008 K? bez DPH 0 K?
Kompaktní ru?ní Smart mikrofon s klávesnicí typ RMN5065 je ur?en pouze pro mobilní digitální radiostanice
Motorola DM ?ady (Motorola DM3400, DM3401, DM3600 a DM3601). Klávesnice dovoluje p?ímé zadání
individuální volby, p?ístup k funkcím signalizace, mo?n [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 11 _PN_OF 17
Anténa prutová kombinovaná GPS/UHF 403-430MHz
6 522 K?
5 390 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa PMAE4035 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná nezisková
anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 403-430 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu
dle zkracovacího diagramu) a dále v sob? kombinuje [Popis zbo?í...]
Kompaktní Smart ru?ní mikrofon
2 843 K?
2 349 K? bez DPH 0 K?
Kompaktní Smart ru?ní mikrofon RMN5053 pro digitální mobilní radiostanice Motorola DM ?ady systému
Motorola MOTOTRBO. Mikrofon je krom? vysílacího (klí?ovacího, PTT) tla?ítka vybaven dv?ma funk?ním
tla?ítky, pro které je mo?né v nastavení p?ipojené radios [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 12 _PN_OF 17
Anténa prutová kombinovaná GPS/UHF 403-430MHz, 3.5db zisk
7 692 K?
6 357 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa PMAE4036 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná zisková
(3.5dB zisk) anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 403-430 MHz a dále v sob? kombinuje GPS
anténu. Díky kombinované konstrukci dovoluje instalaci [Popis zbo?í...]
Externí reproduktor 13W
1 672 K?
1 382 K? bez DPH 0 K?
Externí výkonný reproduktor 13W typ RSN4002 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní digitální radiostanice
(vysíla?ky) Motorola ?ady DM systému Motorola MOTOTRBO i ve velmi hlu?ném prost?edí. Reproduktor
RSN4002 ?tvercového tvaru lze montovat nap?íklad pod [Popis zbo?í...]
Aktivní GPS magnetická anténa
3 010 K?
2 488 K? bez DPH 0 K?
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 13 _PN_OF 17
GPS aktivní anténa PMAN4002 ur?ená pro instalaci bez nutnosti vrtání d?r. Anténu je mo?né umístit na
plechovou st?echu vozidla kde bude dr?et díky silnému magnetu, nebo nap?. nalepit na palubní desku.
Anténa PMAN4002 je ur?ena pro p?ipojení k GPS p?ijíma? [Popis zbo?í...]
Sluchátko s mikrofonem a PTT
10 034 K?
8 292 K? bez DPH 0 K?
Sluchátko typ HMN4098 dovoluje u?ivateli digitální mobilní radiostanice Motorola DM ?ady (Motorola DM
3400, DM 3401, DM 3600 a DM 3601) systému Mototrbo hovorový provoz podobn? jako u telefonu. P?i
zdvi?ení sluchátka z dr?áku se p?epíná p?íjem hovoru pouz [Popis zbo?í...]
Anténa prutová kombinovaná GPS/VHF 150.8 ? 162 MHz
6 522 K?
5 390 K? bez DPH 0 K?
Prutová VHF (150.8 ? 162 MHz) anténa RAD4221 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato
kombinovaná nezisková VHF anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 150.8 ? 162 MHz (pro
vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího diag [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 14 _PN_OF 17
Sada pro odd?lenou montá?
5 987 K?
4 948 K? bez DPH 0 K?
Sada PMLN5404 pro odd?lenou montá? digitální radiostanice a ovládacího panelu Motorola ?ady DM
(Motorola DM340x a DM360x) systému Motorola Mototrbo. Digitální radiostanici Motorola DM ?ady je pak
mo?né umístit nap?. ve vozidle tak, ?e ovládací panel je v [Popis zbo?í...]
Anténa prutová kombinovaná GPS/UHF 450-470MHz
6 522 K?
5 390 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa PMAE4037 pro mobilní radiostanice vybavené GPS modulem. Tato kombinovaná nezisková
anténa je pou?itelná pro radiostanice na kmito?tech 450-470 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu
dle zkracovacího diagramu) a dále v sob? kombinuje [Popis zbo?í...]
Napájecí kabel
498 K?
412 K? bez DPH 0 K?
Kabel typ HKN4137 pro napájení mobilní radiostanice Motorola s vysílacím výkonem 1-25 W s integrovaným
pojistkovým pouzdrem a konektorem pro p?ipojení radiostanice. Délka kabelu 3m. [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 15 _PN_OF 17
Záv?s ru?ního mikrofonu
52 K?
43 K? bez DPH 0 K?
Záv?s ru?ního mikrofonu typ HLN9073 ur?ený pro pou?ití se v?emi ru?ními mikrofony pro radiostanice
Motorola ?edy GM a CM. Ocelový chromovaný záv?s mikrofonu HLN9073 je dodáván spolu s dv?ma vruty.
Balení - PE sá?ek. [Popis zbo?í...]
Anténa prutová UHF 403-430MHz
535 K?
442 K? bez DPH 0 K?
Prutová anténa HAE4002 pro mobilní radiostanice. Tato jednoduchá nezisková anténa je pou?itelná na
kmito?tech 403-430 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího diagramu). Anténa je
ur?ena pro pevnou montá? do otvoru min 19mm pro mont [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 16 _PN_OF 17
Anténa prutová UHF 450-470MHz
669 K?
553 K? bez DPH 0 K?
Prutová UHF nezisková anténa HAE4003 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je
pou?itelná na kmito?tech 450-470 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovacího
diagramu). Anténa je ur?ena pro pevnou montá? do otvoru m [Popis zbo?í...]
Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz
_PN_PAGE 17 _PN_OF 17

Podobné dokumenty

cettra.cz

cettra.cz Externí klí?ovací (vysílací) tla?ítko na husím krku RLN4858 slou?í k vzdálenému ovládání vysílání mobilní radiostanice Motorola. Tla?ítko se vyu?ívá zpravidla v kombinaci s externím mikrofonem radi...

Více

cettra.cz

cettra.cz Externí reproduktor 7.5W typ HSN8145 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice (vysíla?ky) Motorola ?ady GM a CM i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový reproduktor HSN8145 lze montovat ...

Více

cettra.cz

cettra.cz Prutová VHF nezisková anténa HAD4007 pro mobilní radiostanice (vysíla?ky). Tato jednoduchá anténa je pou?itelná na kmito?tech 146-150,8 MHz (pro vy??í kmito?ty dále p?ikrácením prutu dle zkracovac...

Více

cettra.cz

cettra.cz Externí reproduktor 7.5W typ HSN8145 dovoluje bezproblémové pou?ití mobilní radiostanice (vysíla?ky) Motorola ?ady GM a CM i v hlu?ném prost?edí. Malý obdélníkový reproduktor HSN8145 lze montovat n...

Více

cettra.cz MOTOROLA GM360 UHF Versatile

cettra.cz MOTOROLA GM360 UHF Versatile Copyright ©2016 - CETTRA, s. r. o. - http://www.cettra.cz

Více

Firemní zpravodaj

Firemní zpravodaj Firemní zpravodaj www.echoton.cz

Více