13-Přehled způsobových sloves

Komentáře

Transkript

13-Přehled způsobových sloves
MODAL VERBS (ZPŮSOBOBÁ SLOVESA)
Vyjadřují možnost, ochotu, schopnost a podobně. Následuje za nimi další sloveso v základním tvaru.
Příklad: I can swim. Umím plavat. / Mohu plavat. (Záleží na situaci)
Přítomný čas kladná věta
Can
Can
Moci, umět, smět
Must
Muset
Minulý čas
Could / couldn’t
Was/were able to
Had to
Didn’t have to
Budoucí čas
Will be able to
won’t be able to
Will have to
Won’t have to
Has/have to
Přítomný čas záporná věta
Cannot
Staženě can‘t
Nemuset
Needn’t
Don’t have to
Don’t have to
Had to
Didn’t have to
Will have to
Won’t have to
May
Be allowed
Nesmět
Mustn‘t
Was/were allowed to
Wasn’t /weren’t
allowed to
Will be allowed to
Won’t be allowed to
Must
Have to
Muset (být nucen, mít
povinnost)
Smět
Příklady:
I can read.
Umím (mohu) číst.
I can read the book.
I could read.
I can’t read.
Neumím (nemohu) číst.
Mohu si přečíst tu knihu. I can’t read the book. Nemohu si přečíst tu knihu.
Uměl (mohl) jsem číst.
I will be able to read. Budu umět (moci) číst.
I couldn’t read. Neuměl jsem (nemohl jsem)číst.
I won’t be able to read. Nebudu umět (moci) číst.
I must read the book. Musím si tu knihu přečíst (já to chci). I needn’t read the book. Nemusím (nepotřebuji) číst tu knihu.
I don’t have to read the book. Nemusím číst tu knihu.
I have to read the book. Musím tu knihu přečíst. (Někdo mi to nařídil.) I don’t have to read the book. Nemusím tu knihu číst.
I had to read the book. Musel jsem tu knihu přečíst (jedno jestli ze svého rozhodnutí nebo na rozkaz). I didn’t have to read the book. Nemusel jsem tu knihu číst.
I will have to read the book. Budu tu knihu muset přečíst. I won’t have to read the book. Nebudu tu knihu muset číst.
I am allowed to read the book. Smím tu knihu přečíst.(Spíše se ale používá can).
I was allowed to read the book. Směl jsem tu knihu přečíst. (Spíše se použije could) I wasn’t allowed to read the book. Nesměl jsem tu knihu číst.
I will be allowed to read the book. Budu tu knihu smět číst.