Signature Not Verified - UPB

Komentáře

Transkript

Signature Not Verified - UPB
1c. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině uvedené na trh
v České Republice, která byla vyrobena mimo území České Republiky
25
Provozovatel potravinářského podniku
Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o.
IČO
25780204
Místo podnikání
Obec
Praha 8
Ulice
Sokolovská 105/68
PSČ
168 00
Tel
777 477 910
PSČ
100 00
Šarže
LT-E10CR-02
Tel
Sídlo
Obec
Ulice
Praha 10
Nad Vodovodem 32
Obchodní název lihoviny
Centinela Reposado 100% agave
Kategorie lihoviny
22089054
Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu
Množství ks spotřebitelského balení
0,70
Země původu lihoviny
Mexiko
Jméno a příjmení
Jakub Janeček
Datum
38,00%
6
Dodavatel
Tequila Centinela, S.A. De C.V., Rancho El Centinela No. 01, Arandas, Mexico
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku
E-mail
[email protected]
Otisk razítka
Podpis
Datum výroby
N/A
Množství v lt. 100% etanolu
1,60
Tel
602 585 558
1.7.2013
Společnost Ultra Premium Brands Central Europe s.r.o. dodává na trh ČR lihoviny označené Kontrolní páskou (daňový kolek) číslo 7019/A006.
Výhradně u takto označených lihovin garantuje zpětnou dohledatelnost původu dle NV 317. ze dne 27.9. 2012
Signature Not
Verified
Digitally signed by
Jakub Janeek
Date: 2013.07.18
12:27:20 CEST
Reason: Autorský
podpis
Location: Praha

Podobné dokumenty

Cabrito Tequila_12_signed - Ultra Premium Brands

Cabrito Tequila_12_signed - Ultra Premium Brands Vel. spotřebitelského balení v Lt., včetně % alkoholu

Více