lano carpets for hospitality

Komentáře

Transkript

lano carpets for hospitality
Z E N
lan o
c ar pets
Výrobní proces
Technique de fabrication
Manufacturing process
Herstellungsart
Tecnica di fabbricazione
Celková výška
Hauteur totale
Total height
Gesamthöhe
Altezza totale
Hmotnost/m2
Poids mis en oeuvre/m 2
Pile weight/sqm
Poleinsatzgewicht/m2
Peso felpa/mq
Útlum kročejového hluku
ISO 140/8 1997
Isolation aux bruits d’impact
Impact sound insulation
Trittschallverbesserungsmaß
Riduzione rumore d’urto
TOG rating
Stálobarevnost
ISO 105 B02 2000
Solidité à la lumière
Lightfastness
Lichtechtheid
Solidità colori alla luce
Všívaný,
1/10”
saxony
for
hospitality
Materiál
Nature du velours
Pile composition
Polmaterial
Composizione pelo
± 8,5 mm
Výška vlákna
Hauteur de velours utile
Effective pile height
Tatsächliche Florhöhe
Altezza pelo utile
± 1000 gr
2
Celková hmostnost/m
Poids total/m2
Total weight/sqm
Poleinsatzgewicht/m2
Peso felpa/mq
± 28 dB
± 0,52
≥ 5-6
Odolnost oděru za vlhka
ISO 105 X12 2001
Solidité au frottement humide
≥4
Rubbingfastness wet
Reibungechtheit nass
Solidità colori allo sfregamento a umido
PA
Celková výška
Premier dossier
Primary backing
Trägermaterial
Tela di supporto
± 6,0 mm
Šíře
Largeur
Width
Breite
Larghezza
± 2160 gr
Ohnivzdornost
EN 13501-1
Comportement au feu
Fire behaviour
Brennverhalten
Reazione al fuoce
netkaný
± 400 cm
B fl -s1
Sekundární podklad
Envers
Secondary backing
Rücken
Fondo
Počet vpichů/m2
Nombre de points/m 2
Number of knots/sqm
Noppenzahl/m2
Numero di punti/mq
Třída zátěže
EN 1307-2004
Classification
Classification
Klassifizierung
Classificazione
SB/FS
± 200940
Class 33
Commercial Heavy
Absorbce hluku
ISO 354
Absorption phonique αs
± 0,30
Sound absorption αs
1000 Hz
Schallabsorptionsgrad αs
Grado d’assortimento acustico αs
Absorbce hluku
ISO 11654
Absorption phonique αw
± 0,25
Sound absorption αw
Schallabsorptionsgrad αw
Grado d’assortimento acustico αw
Plošný odpor prostupu tepla
DIN 52612
Résistivité thermique
Thermal retention
Wärmedurchlaßwiderstand
Resistenza termica
± 0,052
m 2/kW
Permanentní antistatika
ISO 6356 2000 Teil 2
Antistatique permanent
Permanently antistatic
Permanent antistatisch
Antistatico permanente
Povrchový odpor RoT
ISO 6356 2000 Teil 6
Résistance horizontale RoT
Surface resistance RoT
Oberflächenwiderstand RoT
Resistenza in superficie Rot
Vertikální odpor
ISO 10965 1999 Teil 6
Résistance transversale RdT
Vertical resistance RdT
Durchgangswiderstand RdT
Resistenza ai passaggi RdT
≤ 10 9 Ω
< 2 kV
Voděodolnost - změna barvy
ISO 105 E01 2002
Solidité à l’eau changement couleur
≥4
Waterfastness change in colour
Wasserechtheit Änderung der Farbe
Solidità colori all’acqua cambio colore
Tento výrobek je součástí procesu
HQE (F.D.E.S. odpovídající normě
NF P01-10 dostupné na vyžádání).
F.D.E.S. = List o životním prostředí.
HQE
≤ 10 9 Ω
Voděodolnost - skvrny
ISO 105 E01 2002
Solidité à l’eau dégorgement
≥ 3-4
Waterfastness staining
Wasserechtheit anbluten
Solidità colori all’acqua sfumatura colore
Odolnost oděru za sucha
ISO 105 X12 2001
Solidité au frottement sec
≥4
Rubbingfastness dry
Reibungechtheit trocken
Solidità colori allo sfregamento a secco
(±) Tyto detaily jsou přibližné. Kompletní specifikace a přidružené certifikáty s tolerancemi
užitými výše na vyžádání. Vyhrazujeme si právo změny technických specifikací bez předchozího
upozornění. Vzhledem k výrobnímu procesu nelze zaručit perfektní vzor nebo barva.
U střižených koberců se ve vzácných případech mohou objevit odstíny/obrácení vlasu bez vlivu na
vhodnost použití. Odstíny/obrácení vlasu nemohou být považovány za defekt výroby nebo materiálu
a nemá vliv na výdrž koberce.
U 3P 3E 1C 0 04/052
EN 14041
RZ
EN 1307
Lano
Zuidstraat 44
8530 Harelbeke-Belgium
t +32-56-65 40 00
f +32-56-65 40 09
[email protected]
www.lano.com
20759
100%
REACH
The new EU chemicals legislation

Podobné dokumenty