PDF - Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska

Komentáře

Transkript

PDF - Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska
Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska
se sídlem: Na Dílech 807/6, Praha 4, 141 00
IČ 457 73 173, vedený i Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L4150
Věc:
Pozvánka na členskou schůzi
Výbor českého spolku, Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a Slezska, IČ 457 73 173 (dále jen
jako „Spolek“), v souladu s ustanovením § 248 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ObčZ“ nebo „Občanský zákoník“) ve spojení s čl. 5 5/a , 5/c Stanov spolku,
zveřejněných a dostupných online, http://www.cavalierclub.cz (dále jen jako „Stanovy“) svolává ve lhůtě delší
než-li je 15 dní před konáním členské schůze tuto:
Členskou schůzi Spolku,
která se bude konat dne 20.8.2016 od 9:00, v Brně, na adrese Brno, Jedovnická 7a, (krytá hala kynologického
klubu Zetor).
Pořad jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zahájení schůze, prezence přítomných, volba předsedajícího, zapisovatele
Informace ohledně převodu klubu na spolek
Nové Stanovy Spolku - schválení
Volební směrnice - schválení
Volby do statutárního orgánu
Volby do Kontrolní a revizní komise
Informace o podzimní KV
Bonitace a provádění - změny
Změny v řádech (bonitační řád, kárný řád, chovatelský řád, řád pro udělování klubových titulů, zápisní
řád, etický kodex, směrnice kompetencí)
10.Ozdravný program, zdravotní vyšetření, doporučení
11.Doplnění soutěže sportovní šampion a sportovec roku a jeho vyhodnocení
12.Soutěž TOP kavalír roku bez příslušnosti klubu od roku 2017 (zrušení soutěží klubu Čech, Moravy a Slezska)
13.Výzva ke spolupráci členů Spolku pro celou ČR
14.Různé a diskuze
15.Usnesení
16.Závěr
Další informace
Členové spolku prokazují svou příslušnost ke Spolku předložením průkazu spolku popřípadě jiným, přezkoumatelným způsobem. Osoby jednající jménem člena spolku předloží průkaz totožnosti a plnou moc od člena
spolku.
Do listiny přítomných se zapisuje jméno a příjmení člena spolku či jeho zástupce a jméno člena spolku, za
kterého tento zástupce jedná.
Náklady člena Spolku na členskou schůzi nejsou Spolkem hrazeny.
Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna online na http://www.cavalierclub.cz/.
Dokumenty k členské schůzi jsou k dispozici v sídle Spolku a jsou zveřejněny online na internetové stránce
www.cavalierclub.cz.
V Praze dne 18.7.2016
Stránka 1 z 1

Podobné dokumenty

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub Čech, Moravy a Slezska

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub Čech, Moravy a Slezska CAVALIER  KING  CHARLES  SPANIEL  klub  Čech,  Moravy  a  Slezska                     www.cavalierclub.cz

Více

to Club Show - Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a

to Club Show - Cavalier King Charles Spaniel klub Čech, Moravy a CAVALIER  KING  CHARLES  SPANIEL  klub  Čech,  Moravy  a  Slezska       www.cavalierclub.cz Vás  srdečně  zve  

Více

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub Čech, Moravy a Slezska

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL klub Čech, Moravy a Slezska CAVALIER  KING  CHARLES  SPANIEL  klub  Čech,  Moravy  a  Slezska                   www.cavalierclub.cz

Více

Certifikát pro poslechové vyšetření srdce

Certifikát pro poslechové vyšetření srdce chlopně u kavalírů. Zároveň souhlasím s tím, že výsledky mohou být uloženy v databázi a zveřejněny na webu klubu chovatelů CKCS.

Více